Základní škola Hýskov okres Beroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hýskov okres Beroun"

Transkript

1 Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010

2 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA PRO DĚTI, Škola: pětitřídní s pěti ročníky Školní družina : dvě oddělení Vyučování: probíhalo podle učebních plánů a osnov ZŠ č.j.16847/96 2 v 1,.2.,3.roč. podle ŠVP :ŠKOLA PRO DĚTI,, č.j.01/2009 Zaměstnanci školy: 7 pedagogických pracovnic 1 asistent pedagoga 1 správní školnice a uklízečka Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Mgr. Lenka Štětková Jarmila Piskáčková ředitelka školy třídní učitelka v 3. roč., počet dětí 12 úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, NŠ VV praxe: 19 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, 1. st. praxe: 21 let Mgr. Jarmila Kolářová třídní učitelka v 1.roč.,počet dětí 16 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání :PF UK Praha, 1.st. praxe: 1 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni učitelství pro 1. stupeň praxe: 17 let Mgr.Gabriela Mlejnková třídní učitelka v 5.roč., počet dětí 12 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF Brno,Masarykova univerzita 1. stupeň praxe: 9 let Mgr.Hana Šejdlová asistent pedagoga ( ve 4. roč. integrace žáka s TH) úvazek: 16 hod./ 0,4 vzdělání: PF OSTRAVSKÉ UNIVERZITY učitelství ekonom.př. praxe: 21 let

3 Edita Rajlichová Ivana Řeřichová Iva Polánková vychovatelka úvazek: 19 hodin ve ŠD, 9 hod. vyučovala Pč,Tv,Vv,,Hv vzdělání:gymnázium, nást. pedag škola, spec. pedag. praxe: 18 let vychovatelka vzdělání:gymnázium,nást. pedag.škola, jednoduché a podvojné účetnictví úvazek: 18 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Pč,Vv 2 hod. administrativa praxe: 3 roky školnice, uklízečka prac. Povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny Vyučování začátek: konec: přestávky: Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40, hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod. 20 ti min. přestávka od 11,40 hod. do 16,30 hod. ( Po ČT) v PÁ do 16,00 hod. Celkový počet žáků na ZŠ: 81 Počet zapsaných dětí v ŠD: 54 Zápis do 1. třídy Termín: Zapsáno: Odklad : Zamítnutí žádosti o předčasný nástup : , náhradní termín nebyl stanoven 19 dětí 1 dítě 1 dítě, na základě zprávy PPP Žáci 5. ročníku Počet: Umístění žáků: Přijímací zkoušky na GB 12 žáků, kteří ukončili docházku na ZŠ Hýskov 9 žáků na ZŠ Komenského, Beroun Závodí 2 žáci na ZŠ Wagnerovo nám., Beroun 1 žák( ze 2 ) úspěšně složil přijímací zkoušky na Gymnázium v Berouně a byl přijat na další studium na GB

4 Prospěch: Chování: ŠKOLA PRO DĚTI, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 žáků prospělo slovní hodnocení nebylo uděleno 12 žáků hodnoceno stupněm 1,velmi dobře Přehledné údaje o vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U , , , , Kontrolní orgány: OSSZ : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola KHS : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola OÚ : dvě drobná doporučení byla odstraněna : jeden drobný nedostatek byl odstraněn Kontrola hygiena na ŠvP : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Školská rada: Pracuje od 25. září 2008 v tomto složení: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová,Ing. P. Muchlová, L.Pudhorocká,I.Pavlová, Ing. I. Hofmanová, která vede pokladnu příspěvky rodičů. Jednání ŠR: , , , Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery: Spolupráce se zřizovatelem účast na akcích pořádaných OÚ : výstavy, lampiónový průvod, masopust, staročeské máje, drakiáda, duatlon, dětský den, vítání občánků. Spolupráce se seniory vystoupení žáků, výroba dárků. Spolupráce s partnerskými školami ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň, ZŠ Karlštejn, spolupráce trvá již 3 roky. Pravidelně organizujeme turnaj ve vybíjené o putovní pohár, výtvarné soutěže, vzájemné hospitace, vzdělávání zaměstnanců. Spolupracujeme s odborovou organizací, která je na ZŠ Nižbor.

5 Spolupráce s MŠ: 2x během šk. roku navštívili budoucí žáci naši školu, sledovali výuku,. zapojili se do činností v 1.roč., řed. školy navštívila v červnu rozlučkovou besídku, zhlédla vystoupení budoucích žáků 1 roč.,návštěva MŠ podzimní výstava Charitativní akce: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1 068, Kč příspěvek na obnovu zatopené ŠD v Troubkách 3076, Kč škola adoptovala v pražské ZOO klokana, přispěla částkou 3722, Kč Stáž, praxe studentů: studentka 4.roč. SPŠ Beroun absolvovala týdenní praxi od Sponzorské dary od rodičů: Škola během roku obdržela řadu drobných věcných darů, které byly využity na odměny pro děti. Škola obdržela finanční dary ve výši , Kč. Zájmové kroužky : na naší škole od do pracovaly tyto zájmové kroužky název kroužku vedoucí kroužku Úterý KERAMIKA (2 oddělení) p. Červenková ANGLIČTINA (1. 3.roč 2.skup.) p.jimmy Bozeman DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Kohoutová Středa PRÁCE NA PC (pro 5.roč, ) sl.kolářová Čtvrtek NĚMČINA (14,00 14,45) pí.folkmanová VÝTVARNÝ ( ,2.skup.) pí.havelková Pátek TURISTICKÝ (1x za14dní) p.piskáčková,p.zelenková AEROBIC ( 1x za14dní) pí.mlejnková Zároveň probíhaly výuky SZUŠ Dr. Tauberové zpěv, hra na hudební nástroje(kytara,klavír, el. klávesy,flétna),nauka,sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško EL.KLÁVESY,NAUKA,SBOR p.vášková Pátek KLAVÍR p. Kovářík AKCE, KTERÉ JSME USKUTEČNILI: Září Slavnostní zahájení nového školního roku BESIP teorie a praxe 4,5.roč Plavání 2.a 3.ročník Plavání 2.a 3.ročník Poděkování za sbírku pro Nikaraguu Plavání 2.a 3.ročník Návštěva ZŠ Chyňava výročí školy

6 Říjen Třídní schůzky Plavání 2.a 3.ročník Praha návštěva Pražského hradu 3,4.roč Plavání 2.a 3.ročník Kouzelné představení KD 1 3.roč. Vítání občánků Plavání 2.a 3.ročník Návštěva MŠ v 1.třídě Plavání 2.a 3.ročník Hallowenský den Státní svátek Den vzniku samost.čs.státu Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Listopad Plavání 2.a 3.ročník Podzimní výstava na OÚ Plavání 2.a 3.ročník Výtvarná soutěž EVVO Ředitelské volno Státní svátek, lamp.průvod Bruslení Adventní věnce v jednotlivých třídách ( ukázka ) Národní galerie 3 5.roč Soutěž Cesta odpadu Strun. a dechové nástroje ( ukázka + předvedení hry na nástroje) Prosinec Třídní schůzky (konzultace) Mikuláš Vánoční trhy divadlo GONG 1.třída Vystoupení OÚ pro seniory Bruslení Vánoční besídky v jednotl.třídách hod Vánoční prázdniny Leden Tříkrálová sbírka 8.1. Matematická olympiáda 5.roč Bobování Pedagogická porada Bruslení 18.1.Preventivní den vztahy ve třídě 20.1.Školení EVVO

7 21.1.Klasifikační porada Bruslení 28.1.Vysvědčení 29.1.Pololetní prázdniny Únor Zápis do 1.roč. 5.2.Bruslení Seminář Praha prevence 10.2.Divadlo Beroun Vodnická pohádka 1.,2.roč MASOPUST vystoupení žáků ZŠ 16.2.Seminář Plzeň 19.2.Beseda s HASIČI PO očima dětí soutěž + cvičný poplach Jarní prázdniny Březen zavedeno zdarma ovoce do školy+ pokračuje prodej mlíček 3.3.Seminář Pč téma Velikonoce 8.3.Kontrola KHS Školení Praha EU školám, dotace Divadlo Praha Hurvínkova cesta do Tramtárie 1.a2.roč Školení Tv 13.3.Velikonoční jarmark vystoupení žáků 17.3.M KLOKAN 4.a 5.roč. Cvrček 2.a 3.roč Prevence proti kouření pí.burdová 3. 5.roč BESIP 4.roč. teorie 24.3.Divadlo Bez zábradlí Nebojte se strašidel loutková revue,2. 5.roč. Pěvecká soutěž Králův Dvůr Den učitelů 26.3.Vítání občánků 31.3.Den otevřených dveří Velikonoce Duben ,2.4. Velikonoční prázdniny 7.4. Prověrka BOZP 8.4.Plavání 1.,4.,5.roč. 9.4.Plavecké závody 2. 4.roč Plavání 1.,4.,5.roč Vybíjená 2.ZŠ 4.,5.roč Hokejbal 1. 3.roč. 1.místo 20.4.Hokejbal 4.a 5.roč Den ZEMĚ úklid obce Třídní schůzky hod. Plavání 1.,4.,5.roč.

8 ČČK soutěž zdravotnická Dopravní výchova 4.roč.praxe Nižbor Plavání 1.,4.,5.roč. Plavecko běžecké závody Hořovice 30.4.Cyklistické závody Květen MAZEC Plzeňka 5.roč. 5.5.Mc Donald s Cup Hořovice turnaj ve fotbale 4.,5.roč Plavání 1.,4.,5.roč fotografování 21.5.Školení EVVO 26.5.ZOO výlet celá škola 27.5.Návštěva školky v 1.třídě 27.,28.5.seminář Moderní trendy v řízení školy 29.5.Máje vystoupení žáků,1.roč Turnaj vybíjená ŠD RODIČE X DĚTI Sbírka na pomoc zatopeným oblastem Červen Den dětí atletické závody 1. 4.roč. Vybíjená Karlštejn 5.roč. 3.,4.6.seminář Moderní trendy v řízení školy 7.6.MČR hokejbal postup žáků 2,3.třída 9.6.Vítání občánků 9.6.RAK taneční vystoupení letní kino Let s dance Školení EVVO Kolářová 13.6.MDD pořádá OÚ na hřišti 28.6.Pravěk hrou zámek Nižbor 17.6.Rozlučka s 5.roč. KD 18.6.Pasování 1.roč Škola v přírodě Cheznovice 30.6.Vysvědčení Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Žádost o poskytnutí účelové dotace na financování asistenta pedagoga žádost schválena( k žákovi 2. roč.). Žádost o poskytnutí dotace Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevencetéma: Prevence šikany, kouření, a poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl žádost dne schválena ve výši , Kč. Škola se nezapojila do mezinárodních programů.

9 Soutěže,evaluace : Hlídka mladých zdravotníků 10. místo z 11 ti družstev, ředitelkou školy byla zaslána stížnost na hodnocení průběhu soutěže, nikdo na stížnost nezareagoval Plavecké velikonoční závody zde jsme opět sklidili velké úspěchy, štafeta 2. místo, jednotlivci 1. a 3. místo, celkově jsme se umístili na 2.místě. Hokejbal proti drogám utvořili jsme 2 družstva. Žáci 4. a 5.roč. nepostoupili ze skupiny v okresním kole, dělil je od postupu do finálové skupiny 1 gól, celkově skončili na 5. místě. Žáci 2. a 3. roč. se probojovali přes vítězství v okresním i středočeském kole na mistrovství ČR. Zde podali obrovské výkony a skončili na 2. místě. Preventan cup turnaj ve vybíjené 4. místo ve skupině, nepostoupili jsme ze skupiny, musíme více trénovat. Turnaj ve vybíjené malotřídních škol ve 3. ročníku jsme vybojovali 3. místo. Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. místo. Environmentální soutěž celoroční Svět kolem nás 13. místo ze 25 týmů. Této soutěže se v dalším školním roce nezúčastníme, jelikož soutěž není adekvátní věku dětí. Plavecko běžecký pohár 1. a 2. místo v různých kategoriích. O zlatou srnčí trofej zúčastnila se jedna žákyně, která obsadila 2. místo. Regionální soutěž Králodvorská koruna pěvecká soutěž soutěže se zúčastnili 4 žáci, obdrželi ve svých kategoriích 1.,2. a 3. místo. Požární ochrana očima dětí v kategorii literární obsadila žákyně 5. roč. 3. místo. Okresní kolo matematické olympiády zúčastnily se 2 žákyně. Jedna žákyně byla na 1. místě, druhá na 17. místě. I v tomto školním roce 2009/2010 se žáci ZŠ Hýskov zúčastnili celorepublikové matematické soutěže Klokan, většina žáků se svými výsledky pohybovala kolem průměrného celorepublikového počtu bodů. Kalibro M 3. roč., zúčastnilo se 10 vybraných žáků. Dva žáci se nezapojili, jelikož mají slabší výkony v M, čtení a Čj. Průměr na třídu byl 54%. Nejvíce % získaných bylo 86,1 %, nejméně bylo 14,1%. Dva žáci, kteří získali jenom kolem 14% velmi snížili průměr třídy. Kalibro z M se 7 dětem velmi líbilo a chtěli by si jej znovu zkusit. Kalibro 5.roč. ČJ,M,AJ AJ účast 12 žáků, průměr na třídu 66,4%, dívky byly úspěšnější o 14 %, jedna žákyně splnila test na 90,9 %. ČJ plnilo 12 žáků, průměr na třídu 71,7 %, výsledky byly vyrovnané, nejúspěšnější žák vypracoval test na 85,6% M opět plnila test celá třída 12 žáků, průměr na třídu byl 54,7 %, oproti jazykům pokles úspěšnosti, hoši byli o 11 % úspěšnější, nejúspěšnější žák vypracoval test na 83,3%. Práce školní družiny HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU Na začátku školního roku jsme se seznámili s celoroční hrou O poklad princezny Valérie. Uspořádali jsme společnou akci pro rodiče a děti.družinový táborák vzplál na hýskovském hřišti.všichni si opekli vuřty a při kytaře a houslích si společně zazpívali.v říjnu proběhla soutěž DRUŽINOVÁ SUPERSTAR.Dále jsme se zapojili do celostátní soutěže Svět kolem nás.dále jsme se učili orientovat v terénu podle mapy

10 a kompasu,uspořádali jsme závody v běhu do kopce.v prosinci jsme měli vánoční besídku a nadílku.v lednu jsme si povídali o poště a poštovních službách,naučili jsme se nadepisovat obálku a děti v rámci celoroční hry napsaly dopis chobotnici Emílii. HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU Naše velká celoroční hra O poklad princezny Valérie pokračovala. V únoru jsme uspořádali karneval i narozeninovou oslavu dohromady. Družinový maskot Fanda oslavil už 11. narozeniny. Fandovi jsme také složili písničku a nadělili dárečky. Dále jsme udělali ve škole květinovou výzdobu a uklidili její okolí. Učili jsme se poznávat některé květiny. Vyrobili jsme také dárky a přáníčka ke Dni matek zdejším důchodkyním. Uspořádali jsme pro rodiče a děti turnaj ve vybíjené nazvaný Vybíjená pro povodně. Vybrané peníze (celkem 3076 Kč, ) byly zaslány zatopené školní družině v Troubkách. Činnost školní družiny byla ukončena s počtem 51 přihlášených dětí.vychovatelky pracovaly podle ŠVP. Informace rodičům : třídní schůzky, konzultace informace o dění ve škole, prospěchu a chování žáků(1.10., , ) denně informace od 7,30 do 7.50 hod. nebo v jinou dobu po telefonické domluvě. předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení). aktualizované www stránky školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: L.Štětková PO, BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy Výjezdní seminář pro ředitele Srby Učitelská AJ zahájení studia 5 semestrů Beroun Moderní trendy v řízení škol zahájení studia 3 semestry Praha Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. G.Mlejnková J.Piskáčková BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Proč děti zlobí Beroun BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy I.Kohoutová BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Prevence soc. pat.jevů prevence kouření

11 Základy environmentální výchovy ŠKOLA PRO DĚTI, Praktická výuka ČJ na 1.st.ZŠ podle Švp AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Jak zvládat zlost a agresivitu JŠ Beroun učitelská angličtina Ekologická konference Sv.Ján Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. J.Kolářová školení BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy Jak zvládat zlost a agresivitu Pojďme si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her Tvořivá škol činnostní učení Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) prázdninový kurz EVVO Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. Vychovatelky : Ivana Řeřichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun Pojďte si hrát rozvoj silových schop.a flexibility Edita Rajlichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Ředitelské volno: připojení stávajícího sociálního zařízení na novou kanalizační přípojku Interiér školy a okolí školy změny: Během školního roku 2009/2010 probíhaly tyto opravy: drobné průběžné opravy (WC, kliky, zámky, opravy skříní, šaten,tabulí, světel, apod.) revize

12 Během letních prázdnin 2009 proběhla výměna nábytku ve dvou učebnách, byla postavena venkovní učebna na školní zahradě, upravena školní zahrada, natřen plot na školní zahradě. Vybavení ke zpestření, zdokonalení výuky: Škola během školního roku zakoupila dataprojektor, druhou interaktivní tabuli, počítač, vlastivědné mapy Evropa, flashcard na AJ. Prevence sociálně patologických jevů V lednu se uskutečnil preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě. Učitelé v jednotlivých třídách pohovořili o kladech a záporech týkajících se vzájemných vztahů ve třídě. V každém kolektivu podle nejčastějších odpovědí dětí společně přiřadili význam třem kladným a třem záporným smajlíkům. Nejčastěji se hodnotilo: pomáháš druhým, jsi kamarád, hezky se chováš, je s tebou legrace; ubližuješ druhým, pereš se, ničíš věci, posmíváš se, odstrkuješ druhé, děláš naschvály. Každé z dětí předalo spolužákům tři vybrané smajlíky. Na konec se každý prohlídl, jak ho vidí ostatní a měl možnost se k tomu vyjádřit projevit svůj souhlas nebo nesouhlas. Ve všech kolektivech převládali usměváčci nad mračouny. Na závěr si popovídali o svých pocitech, jaké to je darovat či dostat smajlíka. Byl jsem potěšen či zklamán? Jak se cítím ve svém kolektivu. Poté následovala společná mozaika, kdy si měly děti připravit vlastní kartičku s monogramem svého jména. Dané kartičky poté přikládaly na společný papír tak, aby měly kolem své karty spolužáky, které mají rády či naopak. Téma mezilidských vztahů je stěžejní během celého roku a je mu věnována pozornost během celého roku. V únoru proběhla beseda s preventistkou Evou Burdovou pro žáky 3. 5.ročníku zaměřená na prevenci proti kouření. Během besedy žáci vyprávěli jaké mají zkušenosti s alkoholem, cigaretami, kdo z rodičů kouří, zda se to dětem líbí, nelíbí. Následně proběhlo promítání záběrů negativního vlivu kouření na novorozence a lidský organizmus.tato akce se setkala s velkým ohlasem u většiny žáků. Na akci dále navazovaly další činnosti : vymýšlení plakátu, sloganu, diskuze a práce ve skupinkách, které byly vystaveny v objektu školy. V letošním roce jsme řešili vztahové problémy v kolektivu dětí 2. 5.ročníku. Bylo jednáno i s rodiči dětí, kterých se případ týkal.z jednotlivých jednání s rodiči byl vždy proveden zápis. Výroční zpráva má 2 přílohy : 1. Hodnocení výuky 1. 3.roč. ve šk.roce 2009/ Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009 Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne byla schválena školskou radou. Dne byla předložena RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková

13 řed.školy. ŠKOLA PRO DĚTI,

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)

Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Základní škola Hýskov okres Beroun 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 02/2013 Zřizovatel: Škola: Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Zubčice Zpracovala: Bc. Šárka Papežová, DiS. 1 I. CHARAKTER ŠKOLY Sídlo školy: Zubčice 45, p. Velešín, 382 32 Telefon:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více