Základní škola Hýskov okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hýskov okres Beroun"

Transkript

1 Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010

2 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA PRO DĚTI, Škola: pětitřídní s pěti ročníky Školní družina : dvě oddělení Vyučování: probíhalo podle učebních plánů a osnov ZŠ č.j.16847/96 2 v 1,.2.,3.roč. podle ŠVP :ŠKOLA PRO DĚTI,, č.j.01/2009 Zaměstnanci školy: 7 pedagogických pracovnic 1 asistent pedagoga 1 správní školnice a uklízečka Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Mgr. Lenka Štětková Jarmila Piskáčková ředitelka školy třídní učitelka v 3. roč., počet dětí 12 úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, NŠ VV praxe: 19 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, 1. st. praxe: 21 let Mgr. Jarmila Kolářová třídní učitelka v 1.roč.,počet dětí 16 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání :PF UK Praha, 1.st. praxe: 1 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni učitelství pro 1. stupeň praxe: 17 let Mgr.Gabriela Mlejnková třídní učitelka v 5.roč., počet dětí 12 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF Brno,Masarykova univerzita 1. stupeň praxe: 9 let Mgr.Hana Šejdlová asistent pedagoga ( ve 4. roč. integrace žáka s TH) úvazek: 16 hod./ 0,4 vzdělání: PF OSTRAVSKÉ UNIVERZITY učitelství ekonom.př. praxe: 21 let

3 Edita Rajlichová Ivana Řeřichová Iva Polánková vychovatelka úvazek: 19 hodin ve ŠD, 9 hod. vyučovala Pč,Tv,Vv,,Hv vzdělání:gymnázium, nást. pedag škola, spec. pedag. praxe: 18 let vychovatelka vzdělání:gymnázium,nást. pedag.škola, jednoduché a podvojné účetnictví úvazek: 18 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Pč,Vv 2 hod. administrativa praxe: 3 roky školnice, uklízečka prac. Povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny Vyučování začátek: konec: přestávky: Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40, hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod. 20 ti min. přestávka od 11,40 hod. do 16,30 hod. ( Po ČT) v PÁ do 16,00 hod. Celkový počet žáků na ZŠ: 81 Počet zapsaných dětí v ŠD: 54 Zápis do 1. třídy Termín: Zapsáno: Odklad : Zamítnutí žádosti o předčasný nástup : , náhradní termín nebyl stanoven 19 dětí 1 dítě 1 dítě, na základě zprávy PPP Žáci 5. ročníku Počet: Umístění žáků: Přijímací zkoušky na GB 12 žáků, kteří ukončili docházku na ZŠ Hýskov 9 žáků na ZŠ Komenského, Beroun Závodí 2 žáci na ZŠ Wagnerovo nám., Beroun 1 žák( ze 2 ) úspěšně složil přijímací zkoušky na Gymnázium v Berouně a byl přijat na další studium na GB

4 Prospěch: Chování: ŠKOLA PRO DĚTI, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 žáků prospělo slovní hodnocení nebylo uděleno 12 žáků hodnoceno stupněm 1,velmi dobře Přehledné údaje o vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U , , , , Kontrolní orgány: OSSZ : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola KHS : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola OÚ : dvě drobná doporučení byla odstraněna : jeden drobný nedostatek byl odstraněn Kontrola hygiena na ŠvP : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Školská rada: Pracuje od 25. září 2008 v tomto složení: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová,Ing. P. Muchlová, L.Pudhorocká,I.Pavlová, Ing. I. Hofmanová, která vede pokladnu příspěvky rodičů. Jednání ŠR: , , , Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery: Spolupráce se zřizovatelem účast na akcích pořádaných OÚ : výstavy, lampiónový průvod, masopust, staročeské máje, drakiáda, duatlon, dětský den, vítání občánků. Spolupráce se seniory vystoupení žáků, výroba dárků. Spolupráce s partnerskými školami ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň, ZŠ Karlštejn, spolupráce trvá již 3 roky. Pravidelně organizujeme turnaj ve vybíjené o putovní pohár, výtvarné soutěže, vzájemné hospitace, vzdělávání zaměstnanců. Spolupracujeme s odborovou organizací, která je na ZŠ Nižbor.

5 Spolupráce s MŠ: 2x během šk. roku navštívili budoucí žáci naši školu, sledovali výuku,. zapojili se do činností v 1.roč., řed. školy navštívila v červnu rozlučkovou besídku, zhlédla vystoupení budoucích žáků 1 roč.,návštěva MŠ podzimní výstava Charitativní akce: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1 068, Kč příspěvek na obnovu zatopené ŠD v Troubkách 3076, Kč škola adoptovala v pražské ZOO klokana, přispěla částkou 3722, Kč Stáž, praxe studentů: studentka 4.roč. SPŠ Beroun absolvovala týdenní praxi od Sponzorské dary od rodičů: Škola během roku obdržela řadu drobných věcných darů, které byly využity na odměny pro děti. Škola obdržela finanční dary ve výši , Kč. Zájmové kroužky : na naší škole od do pracovaly tyto zájmové kroužky název kroužku vedoucí kroužku Úterý KERAMIKA (2 oddělení) p. Červenková ANGLIČTINA (1. 3.roč 2.skup.) p.jimmy Bozeman DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Kohoutová Středa PRÁCE NA PC (pro 5.roč, ) sl.kolářová Čtvrtek NĚMČINA (14,00 14,45) pí.folkmanová VÝTVARNÝ ( ,2.skup.) pí.havelková Pátek TURISTICKÝ (1x za14dní) p.piskáčková,p.zelenková AEROBIC ( 1x za14dní) pí.mlejnková Zároveň probíhaly výuky SZUŠ Dr. Tauberové zpěv, hra na hudební nástroje(kytara,klavír, el. klávesy,flétna),nauka,sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško EL.KLÁVESY,NAUKA,SBOR p.vášková Pátek KLAVÍR p. Kovářík AKCE, KTERÉ JSME USKUTEČNILI: Září Slavnostní zahájení nového školního roku BESIP teorie a praxe 4,5.roč Plavání 2.a 3.ročník Plavání 2.a 3.ročník Poděkování za sbírku pro Nikaraguu Plavání 2.a 3.ročník Návštěva ZŠ Chyňava výročí školy

6 Říjen Třídní schůzky Plavání 2.a 3.ročník Praha návštěva Pražského hradu 3,4.roč Plavání 2.a 3.ročník Kouzelné představení KD 1 3.roč. Vítání občánků Plavání 2.a 3.ročník Návštěva MŠ v 1.třídě Plavání 2.a 3.ročník Hallowenský den Státní svátek Den vzniku samost.čs.státu Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Listopad Plavání 2.a 3.ročník Podzimní výstava na OÚ Plavání 2.a 3.ročník Výtvarná soutěž EVVO Ředitelské volno Státní svátek, lamp.průvod Bruslení Adventní věnce v jednotlivých třídách ( ukázka ) Národní galerie 3 5.roč Soutěž Cesta odpadu Strun. a dechové nástroje ( ukázka + předvedení hry na nástroje) Prosinec Třídní schůzky (konzultace) Mikuláš Vánoční trhy divadlo GONG 1.třída Vystoupení OÚ pro seniory Bruslení Vánoční besídky v jednotl.třídách hod Vánoční prázdniny Leden Tříkrálová sbírka 8.1. Matematická olympiáda 5.roč Bobování Pedagogická porada Bruslení 18.1.Preventivní den vztahy ve třídě 20.1.Školení EVVO

7 21.1.Klasifikační porada Bruslení 28.1.Vysvědčení 29.1.Pololetní prázdniny Únor Zápis do 1.roč. 5.2.Bruslení Seminář Praha prevence 10.2.Divadlo Beroun Vodnická pohádka 1.,2.roč MASOPUST vystoupení žáků ZŠ 16.2.Seminář Plzeň 19.2.Beseda s HASIČI PO očima dětí soutěž + cvičný poplach Jarní prázdniny Březen zavedeno zdarma ovoce do školy+ pokračuje prodej mlíček 3.3.Seminář Pč téma Velikonoce 8.3.Kontrola KHS Školení Praha EU školám, dotace Divadlo Praha Hurvínkova cesta do Tramtárie 1.a2.roč Školení Tv 13.3.Velikonoční jarmark vystoupení žáků 17.3.M KLOKAN 4.a 5.roč. Cvrček 2.a 3.roč Prevence proti kouření pí.burdová 3. 5.roč BESIP 4.roč. teorie 24.3.Divadlo Bez zábradlí Nebojte se strašidel loutková revue,2. 5.roč. Pěvecká soutěž Králův Dvůr Den učitelů 26.3.Vítání občánků 31.3.Den otevřených dveří Velikonoce Duben ,2.4. Velikonoční prázdniny 7.4. Prověrka BOZP 8.4.Plavání 1.,4.,5.roč. 9.4.Plavecké závody 2. 4.roč Plavání 1.,4.,5.roč Vybíjená 2.ZŠ 4.,5.roč Hokejbal 1. 3.roč. 1.místo 20.4.Hokejbal 4.a 5.roč Den ZEMĚ úklid obce Třídní schůzky hod. Plavání 1.,4.,5.roč.

8 ČČK soutěž zdravotnická Dopravní výchova 4.roč.praxe Nižbor Plavání 1.,4.,5.roč. Plavecko běžecké závody Hořovice 30.4.Cyklistické závody Květen MAZEC Plzeňka 5.roč. 5.5.Mc Donald s Cup Hořovice turnaj ve fotbale 4.,5.roč Plavání 1.,4.,5.roč fotografování 21.5.Školení EVVO 26.5.ZOO výlet celá škola 27.5.Návštěva školky v 1.třídě 27.,28.5.seminář Moderní trendy v řízení školy 29.5.Máje vystoupení žáků,1.roč Turnaj vybíjená ŠD RODIČE X DĚTI Sbírka na pomoc zatopeným oblastem Červen Den dětí atletické závody 1. 4.roč. Vybíjená Karlštejn 5.roč. 3.,4.6.seminář Moderní trendy v řízení školy 7.6.MČR hokejbal postup žáků 2,3.třída 9.6.Vítání občánků 9.6.RAK taneční vystoupení letní kino Let s dance Školení EVVO Kolářová 13.6.MDD pořádá OÚ na hřišti 28.6.Pravěk hrou zámek Nižbor 17.6.Rozlučka s 5.roč. KD 18.6.Pasování 1.roč Škola v přírodě Cheznovice 30.6.Vysvědčení Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Žádost o poskytnutí účelové dotace na financování asistenta pedagoga žádost schválena( k žákovi 2. roč.). Žádost o poskytnutí dotace Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevencetéma: Prevence šikany, kouření, a poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl žádost dne schválena ve výši , Kč. Škola se nezapojila do mezinárodních programů.

9 Soutěže,evaluace : Hlídka mladých zdravotníků 10. místo z 11 ti družstev, ředitelkou školy byla zaslána stížnost na hodnocení průběhu soutěže, nikdo na stížnost nezareagoval Plavecké velikonoční závody zde jsme opět sklidili velké úspěchy, štafeta 2. místo, jednotlivci 1. a 3. místo, celkově jsme se umístili na 2.místě. Hokejbal proti drogám utvořili jsme 2 družstva. Žáci 4. a 5.roč. nepostoupili ze skupiny v okresním kole, dělil je od postupu do finálové skupiny 1 gól, celkově skončili na 5. místě. Žáci 2. a 3. roč. se probojovali přes vítězství v okresním i středočeském kole na mistrovství ČR. Zde podali obrovské výkony a skončili na 2. místě. Preventan cup turnaj ve vybíjené 4. místo ve skupině, nepostoupili jsme ze skupiny, musíme více trénovat. Turnaj ve vybíjené malotřídních škol ve 3. ročníku jsme vybojovali 3. místo. Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. místo. Environmentální soutěž celoroční Svět kolem nás 13. místo ze 25 týmů. Této soutěže se v dalším školním roce nezúčastníme, jelikož soutěž není adekvátní věku dětí. Plavecko běžecký pohár 1. a 2. místo v různých kategoriích. O zlatou srnčí trofej zúčastnila se jedna žákyně, která obsadila 2. místo. Regionální soutěž Králodvorská koruna pěvecká soutěž soutěže se zúčastnili 4 žáci, obdrželi ve svých kategoriích 1.,2. a 3. místo. Požární ochrana očima dětí v kategorii literární obsadila žákyně 5. roč. 3. místo. Okresní kolo matematické olympiády zúčastnily se 2 žákyně. Jedna žákyně byla na 1. místě, druhá na 17. místě. I v tomto školním roce 2009/2010 se žáci ZŠ Hýskov zúčastnili celorepublikové matematické soutěže Klokan, většina žáků se svými výsledky pohybovala kolem průměrného celorepublikového počtu bodů. Kalibro M 3. roč., zúčastnilo se 10 vybraných žáků. Dva žáci se nezapojili, jelikož mají slabší výkony v M, čtení a Čj. Průměr na třídu byl 54%. Nejvíce % získaných bylo 86,1 %, nejméně bylo 14,1%. Dva žáci, kteří získali jenom kolem 14% velmi snížili průměr třídy. Kalibro z M se 7 dětem velmi líbilo a chtěli by si jej znovu zkusit. Kalibro 5.roč. ČJ,M,AJ AJ účast 12 žáků, průměr na třídu 66,4%, dívky byly úspěšnější o 14 %, jedna žákyně splnila test na 90,9 %. ČJ plnilo 12 žáků, průměr na třídu 71,7 %, výsledky byly vyrovnané, nejúspěšnější žák vypracoval test na 85,6% M opět plnila test celá třída 12 žáků, průměr na třídu byl 54,7 %, oproti jazykům pokles úspěšnosti, hoši byli o 11 % úspěšnější, nejúspěšnější žák vypracoval test na 83,3%. Práce školní družiny HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU Na začátku školního roku jsme se seznámili s celoroční hrou O poklad princezny Valérie. Uspořádali jsme společnou akci pro rodiče a děti.družinový táborák vzplál na hýskovském hřišti.všichni si opekli vuřty a při kytaře a houslích si společně zazpívali.v říjnu proběhla soutěž DRUŽINOVÁ SUPERSTAR.Dále jsme se zapojili do celostátní soutěže Svět kolem nás.dále jsme se učili orientovat v terénu podle mapy

10 a kompasu,uspořádali jsme závody v běhu do kopce.v prosinci jsme měli vánoční besídku a nadílku.v lednu jsme si povídali o poště a poštovních službách,naučili jsme se nadepisovat obálku a děti v rámci celoroční hry napsaly dopis chobotnici Emílii. HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU Naše velká celoroční hra O poklad princezny Valérie pokračovala. V únoru jsme uspořádali karneval i narozeninovou oslavu dohromady. Družinový maskot Fanda oslavil už 11. narozeniny. Fandovi jsme také složili písničku a nadělili dárečky. Dále jsme udělali ve škole květinovou výzdobu a uklidili její okolí. Učili jsme se poznávat některé květiny. Vyrobili jsme také dárky a přáníčka ke Dni matek zdejším důchodkyním. Uspořádali jsme pro rodiče a děti turnaj ve vybíjené nazvaný Vybíjená pro povodně. Vybrané peníze (celkem 3076 Kč, ) byly zaslány zatopené školní družině v Troubkách. Činnost školní družiny byla ukončena s počtem 51 přihlášených dětí.vychovatelky pracovaly podle ŠVP. Informace rodičům : třídní schůzky, konzultace informace o dění ve škole, prospěchu a chování žáků(1.10., , ) denně informace od 7,30 do 7.50 hod. nebo v jinou dobu po telefonické domluvě. předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení). aktualizované www stránky školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: L.Štětková PO, BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy Výjezdní seminář pro ředitele Srby Učitelská AJ zahájení studia 5 semestrů Beroun Moderní trendy v řízení škol zahájení studia 3 semestry Praha Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. G.Mlejnková J.Piskáčková BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Proč děti zlobí Beroun BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy I.Kohoutová BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Prevence soc. pat.jevů prevence kouření

11 Základy environmentální výchovy ŠKOLA PRO DĚTI, Praktická výuka ČJ na 1.st.ZŠ podle Švp AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Jak zvládat zlost a agresivitu JŠ Beroun učitelská angličtina Ekologická konference Sv.Ján Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. J.Kolářová školení BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy Jak zvládat zlost a agresivitu Pojďme si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her Tvořivá škol činnostní učení Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) prázdninový kurz EVVO Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. Vychovatelky : Ivana Řeřichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun Pojďte si hrát rozvoj silových schop.a flexibility Edita Rajlichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Ředitelské volno: připojení stávajícího sociálního zařízení na novou kanalizační přípojku Interiér školy a okolí školy změny: Během školního roku 2009/2010 probíhaly tyto opravy: drobné průběžné opravy (WC, kliky, zámky, opravy skříní, šaten,tabulí, světel, apod.) revize

12 Během letních prázdnin 2009 proběhla výměna nábytku ve dvou učebnách, byla postavena venkovní učebna na školní zahradě, upravena školní zahrada, natřen plot na školní zahradě. Vybavení ke zpestření, zdokonalení výuky: Škola během školního roku zakoupila dataprojektor, druhou interaktivní tabuli, počítač, vlastivědné mapy Evropa, flashcard na AJ. Prevence sociálně patologických jevů V lednu se uskutečnil preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě. Učitelé v jednotlivých třídách pohovořili o kladech a záporech týkajících se vzájemných vztahů ve třídě. V každém kolektivu podle nejčastějších odpovědí dětí společně přiřadili význam třem kladným a třem záporným smajlíkům. Nejčastěji se hodnotilo: pomáháš druhým, jsi kamarád, hezky se chováš, je s tebou legrace; ubližuješ druhým, pereš se, ničíš věci, posmíváš se, odstrkuješ druhé, děláš naschvály. Každé z dětí předalo spolužákům tři vybrané smajlíky. Na konec se každý prohlídl, jak ho vidí ostatní a měl možnost se k tomu vyjádřit projevit svůj souhlas nebo nesouhlas. Ve všech kolektivech převládali usměváčci nad mračouny. Na závěr si popovídali o svých pocitech, jaké to je darovat či dostat smajlíka. Byl jsem potěšen či zklamán? Jak se cítím ve svém kolektivu. Poté následovala společná mozaika, kdy si měly děti připravit vlastní kartičku s monogramem svého jména. Dané kartičky poté přikládaly na společný papír tak, aby měly kolem své karty spolužáky, které mají rády či naopak. Téma mezilidských vztahů je stěžejní během celého roku a je mu věnována pozornost během celého roku. V únoru proběhla beseda s preventistkou Evou Burdovou pro žáky 3. 5.ročníku zaměřená na prevenci proti kouření. Během besedy žáci vyprávěli jaké mají zkušenosti s alkoholem, cigaretami, kdo z rodičů kouří, zda se to dětem líbí, nelíbí. Následně proběhlo promítání záběrů negativního vlivu kouření na novorozence a lidský organizmus.tato akce se setkala s velkým ohlasem u většiny žáků. Na akci dále navazovaly další činnosti : vymýšlení plakátu, sloganu, diskuze a práce ve skupinkách, které byly vystaveny v objektu školy. V letošním roce jsme řešili vztahové problémy v kolektivu dětí 2. 5.ročníku. Bylo jednáno i s rodiči dětí, kterých se případ týkal.z jednotlivých jednání s rodiči byl vždy proveden zápis. Výroční zpráva má 2 přílohy : 1. Hodnocení výuky 1. 3.roč. ve šk.roce 2009/ Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009 Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne byla schválena školskou radou. Dne byla předložena RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková

13 řed.školy. ŠKOLA PRO DĚTI,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více