Základní škola Hýskov okres Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hýskov okres Beroun"

Transkript

1 Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010

2 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA PRO DĚTI, Škola: pětitřídní s pěti ročníky Školní družina : dvě oddělení Vyučování: probíhalo podle učebních plánů a osnov ZŠ č.j.16847/96 2 v 1,.2.,3.roč. podle ŠVP :ŠKOLA PRO DĚTI,, č.j.01/2009 Zaměstnanci školy: 7 pedagogických pracovnic 1 asistent pedagoga 1 správní školnice a uklízečka Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Mgr. Lenka Štětková Jarmila Piskáčková ředitelka školy třídní učitelka v 3. roč., počet dětí 12 úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, NŠ VV praxe: 19 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, 1. st. praxe: 21 let Mgr. Jarmila Kolářová třídní učitelka v 1.roč.,počet dětí 16 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání :PF UK Praha, 1.st. praxe: 1 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni učitelství pro 1. stupeň praxe: 17 let Mgr.Gabriela Mlejnková třídní učitelka v 5.roč., počet dětí 12 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF Brno,Masarykova univerzita 1. stupeň praxe: 9 let Mgr.Hana Šejdlová asistent pedagoga ( ve 4. roč. integrace žáka s TH) úvazek: 16 hod./ 0,4 vzdělání: PF OSTRAVSKÉ UNIVERZITY učitelství ekonom.př. praxe: 21 let

3 Edita Rajlichová Ivana Řeřichová Iva Polánková vychovatelka úvazek: 19 hodin ve ŠD, 9 hod. vyučovala Pč,Tv,Vv,,Hv vzdělání:gymnázium, nást. pedag škola, spec. pedag. praxe: 18 let vychovatelka vzdělání:gymnázium,nást. pedag.škola, jednoduché a podvojné účetnictví úvazek: 18 hodin ve ŠD, 8 hod. vyučovala Tv,Pč,Vv 2 hod. administrativa praxe: 3 roky školnice, uklízečka prac. Povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny Vyučování začátek: konec: přestávky: Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40, hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod. 20 ti min. přestávka od 11,40 hod. do 16,30 hod. ( Po ČT) v PÁ do 16,00 hod. Celkový počet žáků na ZŠ: 81 Počet zapsaných dětí v ŠD: 54 Zápis do 1. třídy Termín: Zapsáno: Odklad : Zamítnutí žádosti o předčasný nástup : , náhradní termín nebyl stanoven 19 dětí 1 dítě 1 dítě, na základě zprávy PPP Žáci 5. ročníku Počet: Umístění žáků: Přijímací zkoušky na GB 12 žáků, kteří ukončili docházku na ZŠ Hýskov 9 žáků na ZŠ Komenského, Beroun Závodí 2 žáci na ZŠ Wagnerovo nám., Beroun 1 žák( ze 2 ) úspěšně složil přijímací zkoušky na Gymnázium v Berouně a byl přijat na další studium na GB

4 Prospěch: Chování: ŠKOLA PRO DĚTI, 7 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 žáků prospělo slovní hodnocení nebylo uděleno 12 žáků hodnoceno stupněm 1,velmi dobře Přehledné údaje o vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U , , , , Kontrolní orgány: OSSZ : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola KHS : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Kontrola OÚ : dvě drobná doporučení byla odstraněna : jeden drobný nedostatek byl odstraněn Kontrola hygiena na ŠvP : nebyla uložena žádná opatření k nápravě Školská rada: Pracuje od 25. září 2008 v tomto složení: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová,Ing. P. Muchlová, L.Pudhorocká,I.Pavlová, Ing. I. Hofmanová, která vede pokladnu příspěvky rodičů. Jednání ŠR: , , , Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery: Spolupráce se zřizovatelem účast na akcích pořádaných OÚ : výstavy, lampiónový průvod, masopust, staročeské máje, drakiáda, duatlon, dětský den, vítání občánků. Spolupráce se seniory vystoupení žáků, výroba dárků. Spolupráce s partnerskými školami ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň, ZŠ Karlštejn, spolupráce trvá již 3 roky. Pravidelně organizujeme turnaj ve vybíjené o putovní pohár, výtvarné soutěže, vzájemné hospitace, vzdělávání zaměstnanců. Spolupracujeme s odborovou organizací, která je na ZŠ Nižbor.

5 Spolupráce s MŠ: 2x během šk. roku navštívili budoucí žáci naši školu, sledovali výuku,. zapojili se do činností v 1.roč., řed. školy navštívila v červnu rozlučkovou besídku, zhlédla vystoupení budoucích žáků 1 roč.,návštěva MŠ podzimní výstava Charitativní akce: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 1 068, Kč příspěvek na obnovu zatopené ŠD v Troubkách 3076, Kč škola adoptovala v pražské ZOO klokana, přispěla částkou 3722, Kč Stáž, praxe studentů: studentka 4.roč. SPŠ Beroun absolvovala týdenní praxi od Sponzorské dary od rodičů: Škola během roku obdržela řadu drobných věcných darů, které byly využity na odměny pro děti. Škola obdržela finanční dary ve výši , Kč. Zájmové kroužky : na naší škole od do pracovaly tyto zájmové kroužky název kroužku vedoucí kroužku Úterý KERAMIKA (2 oddělení) p. Červenková ANGLIČTINA (1. 3.roč 2.skup.) p.jimmy Bozeman DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Kohoutová Středa PRÁCE NA PC (pro 5.roč, ) sl.kolářová Čtvrtek NĚMČINA (14,00 14,45) pí.folkmanová VÝTVARNÝ ( ,2.skup.) pí.havelková Pátek TURISTICKÝ (1x za14dní) p.piskáčková,p.zelenková AEROBIC ( 1x za14dní) pí.mlejnková Zároveň probíhaly výuky SZUŠ Dr. Tauberové zpěv, hra na hudební nástroje(kytara,klavír, el. klávesy,flétna),nauka,sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško EL.KLÁVESY,NAUKA,SBOR p.vášková Pátek KLAVÍR p. Kovářík AKCE, KTERÉ JSME USKUTEČNILI: Září Slavnostní zahájení nového školního roku BESIP teorie a praxe 4,5.roč Plavání 2.a 3.ročník Plavání 2.a 3.ročník Poděkování za sbírku pro Nikaraguu Plavání 2.a 3.ročník Návštěva ZŠ Chyňava výročí školy

6 Říjen Třídní schůzky Plavání 2.a 3.ročník Praha návštěva Pražského hradu 3,4.roč Plavání 2.a 3.ročník Kouzelné představení KD 1 3.roč. Vítání občánků Plavání 2.a 3.ročník Návštěva MŠ v 1.třídě Plavání 2.a 3.ročník Hallowenský den Státní svátek Den vzniku samost.čs.státu Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Listopad Plavání 2.a 3.ročník Podzimní výstava na OÚ Plavání 2.a 3.ročník Výtvarná soutěž EVVO Ředitelské volno Státní svátek, lamp.průvod Bruslení Adventní věnce v jednotlivých třídách ( ukázka ) Národní galerie 3 5.roč Soutěž Cesta odpadu Strun. a dechové nástroje ( ukázka + předvedení hry na nástroje) Prosinec Třídní schůzky (konzultace) Mikuláš Vánoční trhy divadlo GONG 1.třída Vystoupení OÚ pro seniory Bruslení Vánoční besídky v jednotl.třídách hod Vánoční prázdniny Leden Tříkrálová sbírka 8.1. Matematická olympiáda 5.roč Bobování Pedagogická porada Bruslení 18.1.Preventivní den vztahy ve třídě 20.1.Školení EVVO

7 21.1.Klasifikační porada Bruslení 28.1.Vysvědčení 29.1.Pololetní prázdniny Únor Zápis do 1.roč. 5.2.Bruslení Seminář Praha prevence 10.2.Divadlo Beroun Vodnická pohádka 1.,2.roč MASOPUST vystoupení žáků ZŠ 16.2.Seminář Plzeň 19.2.Beseda s HASIČI PO očima dětí soutěž + cvičný poplach Jarní prázdniny Březen zavedeno zdarma ovoce do školy+ pokračuje prodej mlíček 3.3.Seminář Pč téma Velikonoce 8.3.Kontrola KHS Školení Praha EU školám, dotace Divadlo Praha Hurvínkova cesta do Tramtárie 1.a2.roč Školení Tv 13.3.Velikonoční jarmark vystoupení žáků 17.3.M KLOKAN 4.a 5.roč. Cvrček 2.a 3.roč Prevence proti kouření pí.burdová 3. 5.roč BESIP 4.roč. teorie 24.3.Divadlo Bez zábradlí Nebojte se strašidel loutková revue,2. 5.roč. Pěvecká soutěž Králův Dvůr Den učitelů 26.3.Vítání občánků 31.3.Den otevřených dveří Velikonoce Duben ,2.4. Velikonoční prázdniny 7.4. Prověrka BOZP 8.4.Plavání 1.,4.,5.roč. 9.4.Plavecké závody 2. 4.roč Plavání 1.,4.,5.roč Vybíjená 2.ZŠ 4.,5.roč Hokejbal 1. 3.roč. 1.místo 20.4.Hokejbal 4.a 5.roč Den ZEMĚ úklid obce Třídní schůzky hod. Plavání 1.,4.,5.roč.

8 ČČK soutěž zdravotnická Dopravní výchova 4.roč.praxe Nižbor Plavání 1.,4.,5.roč. Plavecko běžecké závody Hořovice 30.4.Cyklistické závody Květen MAZEC Plzeňka 5.roč. 5.5.Mc Donald s Cup Hořovice turnaj ve fotbale 4.,5.roč Plavání 1.,4.,5.roč fotografování 21.5.Školení EVVO 26.5.ZOO výlet celá škola 27.5.Návštěva školky v 1.třídě 27.,28.5.seminář Moderní trendy v řízení školy 29.5.Máje vystoupení žáků,1.roč Turnaj vybíjená ŠD RODIČE X DĚTI Sbírka na pomoc zatopeným oblastem Červen Den dětí atletické závody 1. 4.roč. Vybíjená Karlštejn 5.roč. 3.,4.6.seminář Moderní trendy v řízení školy 7.6.MČR hokejbal postup žáků 2,3.třída 9.6.Vítání občánků 9.6.RAK taneční vystoupení letní kino Let s dance Školení EVVO Kolářová 13.6.MDD pořádá OÚ na hřišti 28.6.Pravěk hrou zámek Nižbor 17.6.Rozlučka s 5.roč. KD 18.6.Pasování 1.roč Škola v přírodě Cheznovice 30.6.Vysvědčení Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Žádost o poskytnutí účelové dotace na financování asistenta pedagoga žádost schválena( k žákovi 2. roč.). Žádost o poskytnutí dotace Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevencetéma: Prevence šikany, kouření, a poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl žádost dne schválena ve výši , Kč. Škola se nezapojila do mezinárodních programů.

9 Soutěže,evaluace : Hlídka mladých zdravotníků 10. místo z 11 ti družstev, ředitelkou školy byla zaslána stížnost na hodnocení průběhu soutěže, nikdo na stížnost nezareagoval Plavecké velikonoční závody zde jsme opět sklidili velké úspěchy, štafeta 2. místo, jednotlivci 1. a 3. místo, celkově jsme se umístili na 2.místě. Hokejbal proti drogám utvořili jsme 2 družstva. Žáci 4. a 5.roč. nepostoupili ze skupiny v okresním kole, dělil je od postupu do finálové skupiny 1 gól, celkově skončili na 5. místě. Žáci 2. a 3. roč. se probojovali přes vítězství v okresním i středočeském kole na mistrovství ČR. Zde podali obrovské výkony a skončili na 2. místě. Preventan cup turnaj ve vybíjené 4. místo ve skupině, nepostoupili jsme ze skupiny, musíme více trénovat. Turnaj ve vybíjené malotřídních škol ve 3. ročníku jsme vybojovali 3. místo. Dopravní soutěž mladých cyklistů 5. místo. Environmentální soutěž celoroční Svět kolem nás 13. místo ze 25 týmů. Této soutěže se v dalším školním roce nezúčastníme, jelikož soutěž není adekvátní věku dětí. Plavecko běžecký pohár 1. a 2. místo v různých kategoriích. O zlatou srnčí trofej zúčastnila se jedna žákyně, která obsadila 2. místo. Regionální soutěž Králodvorská koruna pěvecká soutěž soutěže se zúčastnili 4 žáci, obdrželi ve svých kategoriích 1.,2. a 3. místo. Požární ochrana očima dětí v kategorii literární obsadila žákyně 5. roč. 3. místo. Okresní kolo matematické olympiády zúčastnily se 2 žákyně. Jedna žákyně byla na 1. místě, druhá na 17. místě. I v tomto školním roce 2009/2010 se žáci ZŠ Hýskov zúčastnili celorepublikové matematické soutěže Klokan, většina žáků se svými výsledky pohybovala kolem průměrného celorepublikového počtu bodů. Kalibro M 3. roč., zúčastnilo se 10 vybraných žáků. Dva žáci se nezapojili, jelikož mají slabší výkony v M, čtení a Čj. Průměr na třídu byl 54%. Nejvíce % získaných bylo 86,1 %, nejméně bylo 14,1%. Dva žáci, kteří získali jenom kolem 14% velmi snížili průměr třídy. Kalibro z M se 7 dětem velmi líbilo a chtěli by si jej znovu zkusit. Kalibro 5.roč. ČJ,M,AJ AJ účast 12 žáků, průměr na třídu 66,4%, dívky byly úspěšnější o 14 %, jedna žákyně splnila test na 90,9 %. ČJ plnilo 12 žáků, průměr na třídu 71,7 %, výsledky byly vyrovnané, nejúspěšnější žák vypracoval test na 85,6% M opět plnila test celá třída 12 žáků, průměr na třídu byl 54,7 %, oproti jazykům pokles úspěšnosti, hoši byli o 11 % úspěšnější, nejúspěšnější žák vypracoval test na 83,3%. Práce školní družiny HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU Na začátku školního roku jsme se seznámili s celoroční hrou O poklad princezny Valérie. Uspořádali jsme společnou akci pro rodiče a děti.družinový táborák vzplál na hýskovském hřišti.všichni si opekli vuřty a při kytaře a houslích si společně zazpívali.v říjnu proběhla soutěž DRUŽINOVÁ SUPERSTAR.Dále jsme se zapojili do celostátní soutěže Svět kolem nás.dále jsme se učili orientovat v terénu podle mapy

10 a kompasu,uspořádali jsme závody v běhu do kopce.v prosinci jsme měli vánoční besídku a nadílku.v lednu jsme si povídali o poště a poštovních službách,naučili jsme se nadepisovat obálku a děti v rámci celoroční hry napsaly dopis chobotnici Emílii. HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU Naše velká celoroční hra O poklad princezny Valérie pokračovala. V únoru jsme uspořádali karneval i narozeninovou oslavu dohromady. Družinový maskot Fanda oslavil už 11. narozeniny. Fandovi jsme také složili písničku a nadělili dárečky. Dále jsme udělali ve škole květinovou výzdobu a uklidili její okolí. Učili jsme se poznávat některé květiny. Vyrobili jsme také dárky a přáníčka ke Dni matek zdejším důchodkyním. Uspořádali jsme pro rodiče a děti turnaj ve vybíjené nazvaný Vybíjená pro povodně. Vybrané peníze (celkem 3076 Kč, ) byly zaslány zatopené školní družině v Troubkách. Činnost školní družiny byla ukončena s počtem 51 přihlášených dětí.vychovatelky pracovaly podle ŠVP. Informace rodičům : třídní schůzky, konzultace informace o dění ve škole, prospěchu a chování žáků(1.10., , ) denně informace od 7,30 do 7.50 hod. nebo v jinou dobu po telefonické domluvě. předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení). aktualizované www stránky školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: L.Štětková PO, BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy Výjezdní seminář pro ředitele Srby Učitelská AJ zahájení studia 5 semestrů Beroun Moderní trendy v řízení škol zahájení studia 3 semestry Praha Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. G.Mlejnková J.Piskáčková BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Proč děti zlobí Beroun BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Výklad školského zákona Základy environmentální výchovy I.Kohoutová BOZP srpen ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči Prevence soc. pat.jevů prevence kouření

11 Základy environmentální výchovy ŠKOLA PRO DĚTI, Praktická výuka ČJ na 1.st.ZŠ podle Švp AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Jak zvládat zlost a agresivitu JŠ Beroun učitelská angličtina Ekologická konference Sv.Ján Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. J.Kolářová školení BOZP Komunikace mezi pedagogy a rodiči Základy environmentální výchovy Jak zvládat zlost a agresivitu Pojďme si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her Tvořivá škol činnostní učení Učitelská angličtina Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) prázdninový kurz EVVO Učitelská angličtina,prázdninová jazyková soustředění Mladá Boleslav 5 dní / 30 h. Vychovatelky : Ivana Řeřichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun Pojďte si hrát rozvoj silových schop.a flexibility Edita Rajlichová BOZP ZŠ Hýskov Komunikace mezi pedagogy a rodiči ZŠ Hýskov Tvořivé činnosti Velikonoce 2.ZŠ Beroun AJ pro učitele zahájení 4/ semestrů Beroun Ředitelské volno: připojení stávajícího sociálního zařízení na novou kanalizační přípojku Interiér školy a okolí školy změny: Během školního roku 2009/2010 probíhaly tyto opravy: drobné průběžné opravy (WC, kliky, zámky, opravy skříní, šaten,tabulí, světel, apod.) revize

12 Během letních prázdnin 2009 proběhla výměna nábytku ve dvou učebnách, byla postavena venkovní učebna na školní zahradě, upravena školní zahrada, natřen plot na školní zahradě. Vybavení ke zpestření, zdokonalení výuky: Škola během školního roku zakoupila dataprojektor, druhou interaktivní tabuli, počítač, vlastivědné mapy Evropa, flashcard na AJ. Prevence sociálně patologických jevů V lednu se uskutečnil preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě. Učitelé v jednotlivých třídách pohovořili o kladech a záporech týkajících se vzájemných vztahů ve třídě. V každém kolektivu podle nejčastějších odpovědí dětí společně přiřadili význam třem kladným a třem záporným smajlíkům. Nejčastěji se hodnotilo: pomáháš druhým, jsi kamarád, hezky se chováš, je s tebou legrace; ubližuješ druhým, pereš se, ničíš věci, posmíváš se, odstrkuješ druhé, děláš naschvály. Každé z dětí předalo spolužákům tři vybrané smajlíky. Na konec se každý prohlídl, jak ho vidí ostatní a měl možnost se k tomu vyjádřit projevit svůj souhlas nebo nesouhlas. Ve všech kolektivech převládali usměváčci nad mračouny. Na závěr si popovídali o svých pocitech, jaké to je darovat či dostat smajlíka. Byl jsem potěšen či zklamán? Jak se cítím ve svém kolektivu. Poté následovala společná mozaika, kdy si měly děti připravit vlastní kartičku s monogramem svého jména. Dané kartičky poté přikládaly na společný papír tak, aby měly kolem své karty spolužáky, které mají rády či naopak. Téma mezilidských vztahů je stěžejní během celého roku a je mu věnována pozornost během celého roku. V únoru proběhla beseda s preventistkou Evou Burdovou pro žáky 3. 5.ročníku zaměřená na prevenci proti kouření. Během besedy žáci vyprávěli jaké mají zkušenosti s alkoholem, cigaretami, kdo z rodičů kouří, zda se to dětem líbí, nelíbí. Následně proběhlo promítání záběrů negativního vlivu kouření na novorozence a lidský organizmus.tato akce se setkala s velkým ohlasem u většiny žáků. Na akci dále navazovaly další činnosti : vymýšlení plakátu, sloganu, diskuze a práce ve skupinkách, které byly vystaveny v objektu školy. V letošním roce jsme řešili vztahové problémy v kolektivu dětí 2. 5.ročníku. Bylo jednáno i s rodiči dětí, kterých se případ týkal.z jednotlivých jednání s rodiči byl vždy proveden zápis. Výroční zpráva má 2 přílohy : 1. Hodnocení výuky 1. 3.roč. ve šk.roce 2009/ Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009 Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne byla schválena školskou radou. Dne byla předložena RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková

13 řed.školy. ŠKOLA PRO DĚTI,

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2009-2010 V Kyjovicích

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více