ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec 10 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava 13 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha 14 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Zlín 18 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Kroměříž 22 Centrum zprostředkování simultánního přepisu 24 Česká unie neslyšících - ústředí 27 Výkaz zisku a ztráty k Přehled dotací za rok Přehled dárců za rok Zpracoval: Ing. Martin Novák na základě podkladů od oblastních organizací Schválila: Rada ČUN na svém zasedání dne Praha, květen

3 ÚVOD Rok 2011 se stal pro Českou unii neslyšících jednou z největších zkoušek ve svém 21. roce existence. Tolik nečekaných událostech po 13 letech klidného fungování nikdo nepamatuje. Koordinační Centrum Přesněji řešeno tým pracovníků ústředí ČUN, se vlivem hospodářské situace v roce 2010 začalo rozpadat. Koordinační centrum, které měli ve správě prezident, tajemník a ekonom, nemělo najednou žádné finanční krytí. Rada ČUN pak na základě návrhu tajemníka a viceprezidenta schválila návrh zrušení nájmu v Havlíčkově ulici 4, aby se co nejvíce ušetřilo, protože tamější prostory již dlouhodobě nebyly plně využívány. Řada dlouholetých aktivit tak skončila, například vydávání časopisu Unie, který byl pro rok 2011 plánován jako internetový časopis. Dosud dokonce ani nevíme jak tyto projekty dopadly či zda vůbec byly podány. ČUN Praha ihned nabídla pro přechodnou dobu umístění kanceláří Koordinačního centra do prostor v Dlouhé s cílem omezit náklady ústředí a ušetřit. Přestože situace nebyla příznivá ani pro samotnou ČUN Praha, byla snaha najít kompromis. Někteří pracovníci ČUN Praha situaci v polovině roku už nezvládli, a tak došlo k redukci pracovníků včetně dalších změn. Situace začala být velmi vážná v srpnu, kdy hrozilo uzavření služeb ČUN Praha, a to z důvodu formálního vyřazení dvou žádostí na MHMP na podporu velmi důležitých služeb. Během této doby začala spousta jednání na úrovni MHMP, městských částí a samozřejmě i s podporou klientů, pro které jsou poskytované služby velmi důležité. MHMP si uvědomil tuto pozici a nakonec Centru sociálních služeb ČUN Praha podal pomocnou ruku. I přes velmi úsporná opatření se nakonec situaci s ČUN Praha podařilo stabilizovat do konce roku. Největší ránou ale byla úplně jiná situace. V červnu 2011 prezident ČUN nechal zaregistrovat novou organizaci a to Moravskoslezskou unii neslyšících včetně sociálních služeb, které byly identické se službami ČUN Ostrava. Toto se řada členů ČUN dozvěděla až v září a v říjnu. Vedení ČUN Ostrava si vytvořilo petici, kterou podepsali členové, kterým bylo vysvětleno, že služby v ČUN se ruší a budou převedeny na novou organizaci. Pan prezident nedovolil, aby si mohli všichni členové Rady ČUN a delegáti text petice pořádně prohlédnout. Pan prezident dokonce v rozporu se stanovami ČUN nařídil zrušit sociální služby ČUN Ostrava, aniž toto projednal a nechal schválit Radou ČUN, kterou téměř po celou dobu ignoroval a dokonce i do žádostí o dotaci pro ČUN Ostrava nastavil 0,- ; 0,- ; 0,-. V listopadu 2011 proběhla velmi bouřlivá Valná hromada ČUN. Na které byly schváleny následující kroky zavazující všechny pracovníky: - Všichni pracovníci budou vykonávat veškeré činnosti od listopadu do prosince dobrovolně, tak aby nevznikly dluhy (Vyjma projektů, které jsou finančně účelově kryty CZSP a ESF). - Veškeré pohledávky ČUN budou do konce prosince ústředím ČUN vyrovnány. Skutečnost ale směřovala úplně jinam. Výsledkem je, že všichni pracovníci ústředí ČUN odešli, aniž někomu dalšímu předali agendu. Agenda nebyla uzavřena, ani nebyla provedena inventura před ukončením práce ústředí. Proč? Jsme snad organizací, kde si máme navzájem pomáhat nebo neustále soupeřit? Ing. Martin Novák viceprezident ČUN (pověřený řížením ČUN od roku 2012) 3

4 Organizační schéma České unie neslyšících Valná hromada ČUN nejvyšší orgán Revizní komise ČUN Rada ČUN výkonný orgán Koordinační centrum ústředí Prezident ČUN - statutární zástupce Viceprezident ČUN Oblastní revizní komise Odborné komise Oblastní organizace ČUN základní organizační jednotka Členská schůze Centrum zprostředkování simultánního přepisu Ředitel sociálních služeb Centrum sociálních služeb obl. org odborné zařízení Oblastní rada Místopředseda oblastní organizace Předseda oblastní organizace Vedoucí CSS Zaměstnanci Identifikační údaje název: Česká unie neslyšících organizační forma: občanské sdružení datum registrace: VSP/ /90-R ze dne IČO: sídlo: Havlíčkova 1025/4, Praha 1 (od roku 2012 již sídlo změněno na adresu Dlouhá 37, Praha 1) statutární zástupce: Ladislav Bojar číslo účtu: /0300 (od roku 2012 již všude používán účet ústředí /0800) kontakt: telefon, fax: (od roku 2012 tel: , fax: ) Rada České unie neslyšících Revizní komise ústředí ČUN Ladislav Bojar prezident předseda Jiří Vyorálek Ing. Martin Novák viceprezident člen František Doležal Vladimír Válka předseda obl. org. Brno člen Jan Racek Miroslav Handl předseda obl. org. Kroměříž Miloš Hostonský předseda obl. org. Liberec Ilona Bojarová předsedkyně obl. org. Ostrava František Hlaváček předseda obl. org. Praha Jarmila Holíková předsedkyně obl. org. Zlín 4

5 Centra sociálních služeb České unie neslyšících Brno Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Brno VUT, Údolní Brno telefon, fax: vedoucí CSS: Vladimír Válka Liberec Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Liberec Klášterní 117/V Liberec 5 fax: vedoucí CSS: Miloš Hostonský Praha Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Praha Dlouhá Praha 1 telefon: fax: vedoucí CSS: Barbora Harvánková, DiS./Ing. Martin Novák Zlín Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Zlín Burešov Zlín telefon, fax: vedoucí CSS: Jarmila Holíková Ostrava Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Ostrava Vítkovická Ostrava 2 telefon, fax: vedoucí CSS: Ilona Bojarová Centrum volnočasových aktivit Kroměříž Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Kroměříž Velké náměstí Kroměříž telefon, fax: předseda obl. org.: Miroslav Handl Centrum zprostředkování simultánního přepisu Celorepublikově Česká unie neslyšících Centrum zprostředkování simultánního přepisu Havlíčkova 1025/4, Praha 1 telefon: vedoucí CZSP: Ing. Martin Novák 5

6 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. BRNO Kulturní aktivity Sobotní turistika spojená s návštěvou hradu, výstavy či muzea je již naší dlouholetou tradicí. Tento rok jsme navštívili Veverskou Bítýšku a obdivovali historické tramvaje v muzeu MHD v Líšni. Sportovní aktivity Velice oblíbený je mezi našimi členy bowling. Magistrát města Brna odbor tělovýchovy nám již několikátým rokem poskytuje na sport dotaci. Polovinu dotace jsme využili na pořádání bowlingových turnajů /3x/ a za tu druhou polovinu dotace jsme nakoupili plavenky do krytého bazénu na Kraví hoře. Pobytové aktivity V roce 2011 jsme jako každoročně podnikli s našimi stálými členy dvě pobytové akce. Jednu kratší víkendovou v Sezimově Ústí na Táborsku a tu druhou již týdenní v Beskydech, kde nás velmi potěšil vstřícný přístup majitelů penzionu. Mrzelo nás pouze to, že se nám nepodařilo získat dotaci na Ministerstvu zdravotnictví, doufáme, že v roce 2012 již aktivity neslyšících podpoří. 6

7 Vzdělávací činnost Přibližně 2x do měsíce vždy ve čtvrtek pořádáme přednášky. Za podpory města magistrátu města Brna organizujeme přednášky týkající se historie a památek města Brna např. o brněnských mýtech či podzemí. Dále se snažíme do programu zařadit přednášky se zdravotnickou tématikou, spolupracujeme také s preventivním odborem policie ČR, který nás přichází pravidelně informovat o bezpečnostních či dopravních tématech. Velmi populární jsou také přednášky s cestovatelskou tématikou, v tomto roce to byla například přednáška o ostrovu Lanzarote. Svou zručnost nově mohou ověřit naši klienti také v občasných dílničkách, kde tvoříme z papíru. Nově jsme také zavedli promítání filmů. Navázali jsme spolupráci se Severským filmovým klubem, který nám velmi ochotně poskytuje filmy s barevnými titulky pro neslyšící. Kurzy znakového jazyka Také v letošním roce probíhaly kurzy znakového jazyka a to ve všech znalostních úrovních. V Třebíči jsme dokončili v červnu kurzy školního roku 2010/11. V září jsme chtěli otevřít opět kurzy i v Třebíči, bohužel Třebíč není tak velké město s a pro malý počet zájemců jsme kurzy na jeden rok pozastavili. Pokračování kurzů by bylo pro nás finančně ztrátové. V Brně naopak se v září přihlásilo více zájemců než v ulém školním roce, obzvlášť nás potěšil opětovný zájem bývalých kurzistů, díky kterým jsme mohli otevřít i pokročilejší moduly vícekrát. Počet členů Našich aktivit se účastní široká skupina neslyšících všech věkových kategorií. Stejně tak služby, které poskytujeme, nejsou vázány na členství v organizaci, ale na sluchové postižení klienta. Členskou základnu však představují především dlouhodobí a 7

8 aktivní zájemci o chod organizace. V porovnání s rokem 2010 jsme v roce 2010 nezaznamenali větší výkyv ani příliv členů stále se pohybuje kolem 30 osob. Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Brno Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: V roce 2011 veškeré naše sociální služby probíhaly stejně jako v ulých letech, což začalo být problémem především na podzim, kdy se objevilo hned několik finančních a organizačních problémů v činnosti ústředí. I přesto se nám podařilo poskytovat služby pro neslyšící v plném rozsahu, dle zájmu našich klientů a členů. Ceníme si důvěry, kterou v nás i nadále neslyšící v Brně vkládají. Začátek roku 2011 přinesl naší organizaci ČUN Brno přechodnou změnu - na půl roku odešla na studijní stáž do Finska naše sociální pracovnice Mgr. Hana Žižlavská, v době její nepřítomnosti ji nahradila Pavlína Roháčková, také studentka MU Brno. Pavlína Roháčková mezi nás dobře zapadla, protože se účastnila hned několika modulů kurzů ZJ neměla s námi komunikační problémy. Vybavení našeho centra sociálních služeb jsme doplnili dalším počítačem, který jsme obdrželi od banky ČSOB jako sponzorský dar. Dále jsme od ústředí ČUN dostali starší, ale funkční tiskárnu. V létě se nám podařilo s pomocí hned několika členů vymalovat naši společenskou místnost. Naši členové si v anketě přáli barvu oranžovou, což jsme jim rádi splnili, barvy a malířské potřeby jsme získali jako sponzorský dar. Statistika počet klientů: 60/počet kontaktů: Forma terénní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 117 b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 8

9 Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1513 b) sociálně terapeutické činnosti 25 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Za dotace, pomoc, podporu a pochopení děkujeme: Magistrátu města Brna Ministerstvu práce a sociálních věcí Vysokému učení technickému v Brně Bance ČSOB Color spektrum, s.r.o Severskému filmovému klubu 9

10 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. LIBEREC Pobytové aktivity V letošním roce proběhl týdenní rekondiční pobyt ve Starých Splavech. Pobytu se zúčastnilo 16 neslyšících členů. Byl to opět rekondiční a poznávací pobyt, za týden jsme toho hodně navštívili, sklárnu v Lindavě, ve Sloupu v Čechách jsme prošli Svojkovské skály, v Zubnici jsme si prohlédli železniční muzeum a Muzeum lidové architektury, v Mělníku jsme prošly podzemí pod náměstím, navštívili jsme bývalý koncentrační tábor na Rabštejně a nakonec jsme se podívali v České Lípě do muzea. Úštěk muzeum čertů Svojkovské skály Muzeum lidové architektury Turistika O turistické akce je velký zájem, proběhla víkendová turistika a jednodenní turistika. Víkendovou turistika se uskutečnila ve Starých Splavech a prošli jsme naučnou stezku Pekelské údolí a k 20 výročí založení ČUN oblastní organizace Liberec jsme šli z Josefova dolu do Smržovky, kde jsme si odpočinuli a občerstvili v Pivrncově putyce. Jednodenní turistiku jsme si vyšlápli na Dlaskův statek, kde je národopisné muzeum. Pekelské údolí Pekelské údolí cykloturistika Dlaskův statek 10

11 Vzdělávací a osvětové aktivity V tomto roce jsme pro naše členy uspořádali různé zdravotní přednášky o které je velký zájem, např. Zdravá výživa, přednášela pí Janoušková. V, vzhledem tomu, že jsme nemohli zajistit tlumočníka na více přednášek, tak náš předseda Miloš Hostonský přednášel prostřednictvím znaků několik přednášek: parkovací karty, bezpečnost v dopravě a dálniční známky, průkazky ZTP, změny na posuzování zdravotního stavu, kompenzační pomůcky. Zdravá výživa Průkazky ZTP Kompenzační pomůcky Volno časové aktivity Nejnavštěvovanější jsou zájmové a volno časové aktivity. Jako každý rok, tak letos jsme pořádali oblíbené akce ke svátkům Valentýn, den Matek, maškarní bál pro děti, Velikonoční posezení pro členy, Halloween, slet čarodějnic, Mikuláš pro děti, ke konci roku pořádáme rozloučení se starým rokem. Naše členka Lenka Marxová každý rok i letošní pořádala pro děti pěvecko taneční kroužek ve znakovém jazyce. Pro dospělé zdravotní cvičení. Halloween Čarodějnický slet Mikuláš pro děti Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Liberec Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Dle potřeb a požadavků klientů oblastní organizace a ostatních klientů neregistrovaných v Libereckém kraji jsme poskytovali sociální služby. Službu jsme poskytovali ve znakovém jazyce a u některých klientů v mluvěném jazyce či psaném jazyce. Pomáhali jsme klientům vyplňovat různé dotazníky, formuláře, žádosti apod. Jsme členy komunitního plánování. Získali jsme dotace od Statutárního města Liberce, od Krajského úřadu Liberec a od Nadace Euronisa. Tím jsme pokryli náklady na sociální služby. 11

12 V tomto roce pracovnice v sociálních službách Lucie Romancová, nám hodně pomohla zlepšit kvalitu sociálních služeb. sociální poradenství důchodci SNN aktivizační poradenství Statistika počet klientů: 40/počet kontaktů: Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 860 b) sociálně terapeutické činnosti 30 c) pomoc při platňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Děkujeme za poskytnuté finanční příspěvky: Nadaci Euronisa, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Libereckému kraji, Statutárnímu městu Liberec, Drobným dárcům. Počet členů Našich aktivit se zúčastňuje široká skupina neslyšících ve všech věkových kategorií. Služby také poskytujeme klientům, kteří nejsou členy a jsou sluchově postižení. Naší oblastní organizaci tvoří většinou dlouhodobí členové a zájemci, kteří mají zájem o chod organizace. Naše členská základna v roce 2011 čítala 40 osob. 12

13 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. OSTRAVA Ačkoliv jsme em žádali o zprávu, neobdrželi jsme ji. Níže kopírujeme mail pro ČUN Ostrava či MSUN: From: Martin Novák Sent: Thursday, March 22, :57 AM To: ; ; ; ; Subject: Výroční zpráva za rok 2011 Vážení kolegové, prosím o vyplnění osnovy do Výroční zprávy za Vaši oblastní organizaci. Příspěvky, prosím, zaslat na ústředí nejpozději do Měly by být v rozsahu cca 5-15 řádků (viz loňská Výroční zpráva za rok 2010). Doplněnou verzi zašleme zpět do oblastí do V sobotu budou zástupci Rady Výroční zprávu schvalovat. Věnujte prosím Vašim příspěvkům dostatečnou pozornost, Výroční zpráva je pro nás propagační a prezentační materiál. Zasíláme ji nejen na isterstva dle metodik, magistráty, obce a městské části, ale také sponzorům a všem, kterým se chceme představit a požádat je o finanční podporu či spolupráci. Děkuji. Osnova pro doplnění Výroční zprávy za rok ) Poskytování registrovaných sociálních služeb - informace a zhodnocení naplňování registrovaných služeb sociálně aktivizační služby, tlumočnické služby, odborné sociální poradenství. Jaké jste měli aktivity v rámci těchto služeb - 3 fotografie k textu Statistika služeb tak jak je dávána do výročních zpráv za rok 2011, počet klientů, intervencí atd. 2) Činnost vzdělávací, osvětová - informace a zhodnocení činnosti vzdělávací a osvětové kurzy znakového jazyka, kurzy odezírání, kurzy na pc, zdravot. přednášky apod. - 3 fotografie k textu 3) Rekondiční a edukační péče - informace a zhodnocení pobytů. - 3 fotografie k textu 4) Podpora aktivit volného času - informace a zhodnocení kulturních aktivit, sportovních aktivit apod. - 3 fotografie k textu Do nebyla doručena žádná zpráva od bývalých představitelů ČUN Ostrava či MSUN 13

14 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. PRAHA Kulturní a vzdělávací aktivity V průběhu roku 2011 proběhlo v ČUN Praha mnoho kulturních a společenských akcí organizovaných jednotlivými kluby ČUN Praha a pracovníky Centra sociálních služeb ČUN Praha. V roce 2011 měli naši klienti také možnost si rozšířit svoje obzory v oblasti IT díky kurzu počítačů a také mohli efektivně využít svůj volný čas navštěvováním našich přednášek ze zdravotní, kulturní a společenské oblasti. Klub ohluchlých SION pozval na besedu herce Zdeňka Srstku a též měl své pravidelně opakující společenské aktivity. V naší oblasti se pravidelně každé úterý scházeli členové klubu Rybářů, aby zde sdíleli své rybářské zkušenosti a připravovali zájezdy za rybolovem.v Květnu si Klub rybářů pozval na besedu významného hosta a milovníka rybaření pana Rudolfa Hrušínského. V listopadu byl tento klub organizátorem akce Rybářská bašta, na které se sešli neslyšící lidé ze všech koutů republiky. Klub Senior každý čtvrtek poskytl neslyšícím řadu přednášek od samotných mladých neslyšících, kteří seniory informovali o výletech a pobytech v cizích zemích. Klub seniorů poskytl prostor pro vzájemné setkávání a pobavení se v prostorách velké klubovny. Díky zástupcům oblastní rady, kteří akce organizovali, si mohli neslyšící v lednu užít masopustního veselí při našem Karnevalu masek a v únoru pak mohli oslavit svátek všech zamilovaných při valentýnských radovánkách. Láska ale přece jen prochází žaludkem, o čemž se v únoru přesvědčili účastníci našeho vepřového hodování, o které se opět postarali zástupci oblastní rady. Po krátkém zimním odpočinku jsme uvítali jaro spolu s našimi neslyšícími matkami, které se mohly radovat nejen z krásného počasí. Sportovní aktivity Na pořádání sportovních aktivit naší oblasti se podílel především klub Turistů, klub Joker, klub Šipek a klub Bowling. Klub Turistů zorganizoval zajímavé výlety a exkurze po památkách a zajímavostech České republiky. Klub Joker, který se scházel pravidelně ve středu, zase pořádal pravidelné turnaje a putovní poháry. Každou středu se scházel také klub Šipek, aby pak mohl porovnat své síly s kluby jiných organizací v rámci svých turnajů a reprezentovat tak naši oblast. Klub Bowling v průběhu celého roku pravidelně pořádal bowlingové turnaje a utkání. 14

15 Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Praha Centrum sociálních služeb ČUN Praha (dále jen CSS ČUN Praha) poskytovalo v průběhu roku 2011 svým klientům jak ambulantní, tak i terénní sociálně aktivizační a tlumočnické služby. Kromě poskytování přímé péče se zaměstnanci centra podíleli na organizování akcí jednotlivých klubů, přednášek a dalších různých kulturních událostí. CSS ČUN Praha stejně jako v předchozích letech využívalo vícezdrojové financování svých služeb a celkového provozu. Na základě zákona o sociálních službách patří naše služby pod ty služby, které jsou poskytovány zdarma. Žádnou výdělečnou činnost nevyvíjíme a musíme se proto se žádostmi o dotace obracet na subjekty státní správy a sponzory ze ziskového sektoru. V průběhu roku došlo k velkým změnám, jak na poli financí tak i personální. V červnu od nás odešla vedoucí CSS ČUN Praha a na konci září tlumočnice. V oblasti financí se nepodařilo získat dostatek prostředků na provoz a dostali jsem se tak do krizového období, které se řešilo na Valné hromadě ČUN v listopadu. Zbytek roku byl obdobím krizového řešení finanční situace a udržení provozu organizace. Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Sociální pracovník poskytoval sociálně aktivizační služby všem klientům bez rozdílu věku z celé Prahy a Středočeského kraje. Služeb CSS ČUN Praha však využívali spíše klienti starší generace. Hlavní činností sociálního pracovníka bylo poskytovat klientům individuální konzultace a poskytovat jim radu a pomoc v jejich nepříznivé 15

16 sociální situaci. Klienti mohli využít jeho pomoci ambulantně v prostorách CSS ČUN Praha i terénně mimo tyto prostory. U ambulantních služeb se jednalo například o pomoc při komunikaci s úřady, zdravotnickými zařízeními a rodinnými příslušníky (telefonické vyřizování). Dále se jednalo o pomoc při porozumění textu, při vyplňování formulářů a dalších písemností, o telefonické objednávání služeb a zboží, o vyhledání dopravních a dalších informací na internetu. Sociální pracovník pomáhá klientům se zorientovat v jejich situaci, poskytuje jim základní sociální poradenství. Během konzultace s klientem sociální pracovník mapuje klientovu sociální situaci a v případě potřeby ho odkáže na odbornou pomoc a zajistí mu konzultaci na příslušném středisku odborné pomoci. Může také klientovi pomoci objednat tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního kódu (transliterátora znakované češtiny nebo vizualizátora mluvené češtiny). V rámci terénních služeb pak sociální pracovník poskytoval klientům pomoc a podporu při zajišťování běžných denních záležitostí jakými jsou například vyřizování na úřadech, v lékařských zařízeních, při reklamaci zboží atp. Dále pak sociální pracovník poskytoval klientům pomoc při organizaci jejich skupinových aktivit souvisejících s jednotlivými kluby. Podílel se také na organizaci vzdělávacích aktivit, jakými byl například kurz počítačů a nejrůznější přednášky z kulturní, zdravotní a sociální oblasti. Statistika počet klientů 169 /počet kontaktů 6497 Forma terénní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 110 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Druh služby: Tlumočnické služby Název služby: Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Tlumočník poskytoval ambulantní i terénní tlumočení z/do češtiny do/ze znakového jazyka, případně jiných komunikačních kódů pro jednotlivce i skupiny (výlety 16

17 a exkurze jednotlivých klubů). Ambulantní tlumočnické služby byly poskytovány přímo v CSS ČUN Praha a jednalo se zejména o překlad telefonních hovorů a nejrůznějších písemností od formulářů až po dokumenty osobního rázu. Terénní tlumočení probíhalo vždy v místě, které si určil sám klient podle vlastní potřeby, ať už se jednalo o tlumočení u lékaře, na úřadě nebo kdekoli jinde, podle potřeby klienta. Pro skupinu klientů bylo poskytováno tlumočení přednášek a exkurzí z/do mluvené češtiny do/ze znakového jazyka. Statistika počet klientů 144/počet kontaktů 885 Forma terénní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Forma ambulantní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Poděkování Děkujeme všem subjektům i jednotlivcům, kteří se ať už finančním či osobním přispěním podíleli na chodu naší oblastní organizace. Jmenovitě tedy děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, dále ÚMČ Praha 1, ÚMČ Praha 3, ÚMČ Praha 4, ÚMČ Praha 5, ÚMČ Praha 6, ÚMČ Praha 8, ÚMČ Praha 11, ÚMČ Praha 14, firmám Hájek & Boušová, spol. s.r.o., Globus ČR, k.s. Hypermarket Praha Zličín, cukrárna Lucie. 17

18 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. ZLÍN V roce 2011 Česká unie neslyšících Zlín usilovala o poskytnutí kompletní péče v řešení komunikačních, sociálních, zdravotně osvětových problémů, ale i v rozvíjení vzdělávacích, kulturních i sportovních potřeb a zájmů neslyšících. Svou činnost provozovala kromě terénu i ve vypůjčených prostorách (klubovna a kancelář) od Města Zlína na Burešově. Členskou základnu organizace tvořily osoby se zdravotním postižením sluchu neslyšící klienti (v produktivním - 53 osob, i seniorském věku - 36 osob a děti - 2, dále cca 50 nečlenů, rodinných příslušníků, rodičů, sourozenců a dalších příbuzných neslyšících dětí, atd. Možnost setkávání pro osoby s tímto specifickým postižením příznivý ohlas a přispívá ke zvýšení zájmů neslyšících o kulturně-společenské i vzdělávací aktivity v jejich komunitě. Skutečnost, že se jako zdravotně postižení hluchotou mají možnost setkat, vyměnit poznatky i prožitky ve znakovém jazyce, je pro ně velmi přitažlivá. Přednášková a osvětová činnost Mimo několika informačních besed se uskutečnily 2 přednášky se zdravotní tématikou a 2 se sociální tématikou a dále přednáška o canisterapii a třídění komunálhího odpadu. Byly vedeny odborníky a specialisty, kteří využívali vizuální prostředky a pomůcky a s tlumočníkem znakového jazyka byly významným osvětovým prostředkem. Přednášky kompenzovaly omezení v přísunu a dostupnosti osvěty a informační strategie, vybavily neslyšící vědomostmi a dovednostmi, které mohou zmírňovat důsledky hluchoty. Kulturní a společenská činnost Uskutečnily se u našich klientů velmi oblíbené společenské akce Karneval dětí i dospělých, Den Dětí na Dopravním hřišti v Malenovicích, Mikulášská besídka, svátek Matek, program při Mezinárodním dni neslyšících, tvořivé soutěže o nejkrásnější velikonoční ozdobu a nejlépe vydalabanou dýni atd. 18

19 Sportovně rehabilitační činnost Konalo se několik cyklistických i pěších výletů, 5 x se uskutečnil turnaj v bowlingu, klientům byly průběžně poskytovány rekondiční masáže, turnaj ve stolním tenise, dále se celoročně využívaly přístroje Magnetoterapie a v denním centru se také pravidelně pořádal turnaj v šipkách a kartách. Cílem bylo posilování fyzického a duševního zdraví neslyšících občanů se zdravotním postižením hluchotou, příznivě se sportovně rehabilitační činnost projevuje v rozvíjení osobnosti a schopnosti lépe se vyrovnávat s psychickým zatížením. Rekondiční pobyt Proběhla Pobytová akce sluchově postižených týdenní rekondiční pobyt na Severní Moravě v Jeseníkách Janské lázně, která je pro ně účinným zdravotním prostředkem, kde se při plnění zdravotního programu dosahuje dobrých výsledků, zejména na psychice účastníků a také v posilování fyzického zdraví. Akce proběhla za účasti tlumočnice znakového jazyka, čímž se podařilo imalizovat handicap hluchoty. Kurzy znakového jazyka Realizovali jsme Kurzy znakového jazyka pro širokou veřejnost pod vedením kvalifikovaných lektorů, jeden pro začátečníky, jeden pro mírně pokročilé a jeden pro pokročilé. Organizací a výukou v kurzech ZJ vytváříme prostor a podmínky pro účast veřejnosti a tím i zlepšení komunikace s neslyšícími.vzrůstá počet občanů schopných běžně komunikovat s našimi klienty a zpětně se toto projevuje v kvalitnější péči o neslyšící dítě v rodině a i ve zlepšení integračních podmínek neslyšících do společnosti. 19

20 Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, oblastní organizace Zlín Hluchota představuje komunikační a sluchovou bariéru, která je neviditelná a neregistrovatelná, s velmi negativním dopadem. Takto postižení lidé trpí velmi silnými pocity osamělosti, nejsou schopni přijímat běžné každodenní informace, bez pomoci i těžko komunikují. Proto ČUN Zlín usiluje u neslyšících občanů o poskytování komplexní péče s uplatňováním diferencovaného přístupu. Mezi hlavní činnosti ČUN Zlín (registrované služby) tedy patří: Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Byly zaměřené na sociálně-právní poradenství, které poskytovala jedna sociální pracovnice pracující na poloviční úvazek, prolínaly se zde úkony sociální poradenství, kontakty a pomoc při vyřizování aktuálních každodenních problémů neslyšících, konzultace, informační služby (písemné, znakovým jazykem, faxem i telefonicky), sociální dávky, nezaměstnanost, zdravotní problémy atd., které si vzhledem ke svému zdravotnímu postižení sami nejsou schopni vyřídit a vyřešit či zjišťovat. Statistika počet klientů 58/počet kontaktů 1495 Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 86 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Forma ambulantní 20 do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 100 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Druh služby: Tlumočnické služby Název služby: Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor:

21 Byly poskytovány prostřednictvím tlumočnice znakového jazyka, zaměstnané na poloviční úvazek, při řešení a vyřizování různých problémů a potřeb (lékaře, na úřadech, v různých institucích), uplatňovaly se také ve vzdělávacích činnostech při organizování přednášek, porad a besed, při návštěvách kulturních památek a akcí. Statistika počet klientů 65/počet kontaktů 357 Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 243 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 45 nad 60 Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 100 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Tímto chceme také vyjádřit poděkování uvedeným rezortům za poskytnutí dotace a dárcům za podporu aktivit pro zdravotně postižené neslyšící spoluobčany. Statutární město Zlín - Sociální fond Statutární město Zlín Fond zdraví Obec Kvasice Obec Štěpánov Obec Tlumačov Barum Continental Centroprojekt, a. s. Město Otrokovice Město Fryšták Remont, a. s. TOMATEX Otrokovice a. s. Město Slušovice Obec Mistřice 21

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více