ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec 10 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava 13 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha 14 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Zlín 18 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Kroměříž 22 Centrum zprostředkování simultánního přepisu 24 Česká unie neslyšících - ústředí 27 Výkaz zisku a ztráty k Přehled dotací za rok Přehled dárců za rok Zpracoval: Ing. Martin Novák na základě podkladů od oblastních organizací Schválila: Rada ČUN na svém zasedání dne Praha, květen

3 ÚVOD Rok 2011 se stal pro Českou unii neslyšících jednou z největších zkoušek ve svém 21. roce existence. Tolik nečekaných událostech po 13 letech klidného fungování nikdo nepamatuje. Koordinační Centrum Přesněji řešeno tým pracovníků ústředí ČUN, se vlivem hospodářské situace v roce 2010 začalo rozpadat. Koordinační centrum, které měli ve správě prezident, tajemník a ekonom, nemělo najednou žádné finanční krytí. Rada ČUN pak na základě návrhu tajemníka a viceprezidenta schválila návrh zrušení nájmu v Havlíčkově ulici 4, aby se co nejvíce ušetřilo, protože tamější prostory již dlouhodobě nebyly plně využívány. Řada dlouholetých aktivit tak skončila, například vydávání časopisu Unie, který byl pro rok 2011 plánován jako internetový časopis. Dosud dokonce ani nevíme jak tyto projekty dopadly či zda vůbec byly podány. ČUN Praha ihned nabídla pro přechodnou dobu umístění kanceláří Koordinačního centra do prostor v Dlouhé s cílem omezit náklady ústředí a ušetřit. Přestože situace nebyla příznivá ani pro samotnou ČUN Praha, byla snaha najít kompromis. Někteří pracovníci ČUN Praha situaci v polovině roku už nezvládli, a tak došlo k redukci pracovníků včetně dalších změn. Situace začala být velmi vážná v srpnu, kdy hrozilo uzavření služeb ČUN Praha, a to z důvodu formálního vyřazení dvou žádostí na MHMP na podporu velmi důležitých služeb. Během této doby začala spousta jednání na úrovni MHMP, městských částí a samozřejmě i s podporou klientů, pro které jsou poskytované služby velmi důležité. MHMP si uvědomil tuto pozici a nakonec Centru sociálních služeb ČUN Praha podal pomocnou ruku. I přes velmi úsporná opatření se nakonec situaci s ČUN Praha podařilo stabilizovat do konce roku. Největší ránou ale byla úplně jiná situace. V červnu 2011 prezident ČUN nechal zaregistrovat novou organizaci a to Moravskoslezskou unii neslyšících včetně sociálních služeb, které byly identické se službami ČUN Ostrava. Toto se řada členů ČUN dozvěděla až v září a v říjnu. Vedení ČUN Ostrava si vytvořilo petici, kterou podepsali členové, kterým bylo vysvětleno, že služby v ČUN se ruší a budou převedeny na novou organizaci. Pan prezident nedovolil, aby si mohli všichni členové Rady ČUN a delegáti text petice pořádně prohlédnout. Pan prezident dokonce v rozporu se stanovami ČUN nařídil zrušit sociální služby ČUN Ostrava, aniž toto projednal a nechal schválit Radou ČUN, kterou téměř po celou dobu ignoroval a dokonce i do žádostí o dotaci pro ČUN Ostrava nastavil 0,- ; 0,- ; 0,-. V listopadu 2011 proběhla velmi bouřlivá Valná hromada ČUN. Na které byly schváleny následující kroky zavazující všechny pracovníky: - Všichni pracovníci budou vykonávat veškeré činnosti od listopadu do prosince dobrovolně, tak aby nevznikly dluhy (Vyjma projektů, které jsou finančně účelově kryty CZSP a ESF). - Veškeré pohledávky ČUN budou do konce prosince ústředím ČUN vyrovnány. Skutečnost ale směřovala úplně jinam. Výsledkem je, že všichni pracovníci ústředí ČUN odešli, aniž někomu dalšímu předali agendu. Agenda nebyla uzavřena, ani nebyla provedena inventura před ukončením práce ústředí. Proč? Jsme snad organizací, kde si máme navzájem pomáhat nebo neustále soupeřit? Ing. Martin Novák viceprezident ČUN (pověřený řížením ČUN od roku 2012) 3

4 Organizační schéma České unie neslyšících Valná hromada ČUN nejvyšší orgán Revizní komise ČUN Rada ČUN výkonný orgán Koordinační centrum ústředí Prezident ČUN - statutární zástupce Viceprezident ČUN Oblastní revizní komise Odborné komise Oblastní organizace ČUN základní organizační jednotka Členská schůze Centrum zprostředkování simultánního přepisu Ředitel sociálních služeb Centrum sociálních služeb obl. org odborné zařízení Oblastní rada Místopředseda oblastní organizace Předseda oblastní organizace Vedoucí CSS Zaměstnanci Identifikační údaje název: Česká unie neslyšících organizační forma: občanské sdružení datum registrace: VSP/ /90-R ze dne IČO: sídlo: Havlíčkova 1025/4, Praha 1 (od roku 2012 již sídlo změněno na adresu Dlouhá 37, Praha 1) statutární zástupce: Ladislav Bojar číslo účtu: /0300 (od roku 2012 již všude používán účet ústředí /0800) kontakt: telefon, fax: (od roku 2012 tel: , fax: ) Rada České unie neslyšících Revizní komise ústředí ČUN Ladislav Bojar prezident předseda Jiří Vyorálek Ing. Martin Novák viceprezident člen František Doležal Vladimír Válka předseda obl. org. Brno člen Jan Racek Miroslav Handl předseda obl. org. Kroměříž Miloš Hostonský předseda obl. org. Liberec Ilona Bojarová předsedkyně obl. org. Ostrava František Hlaváček předseda obl. org. Praha Jarmila Holíková předsedkyně obl. org. Zlín 4

5 Centra sociálních služeb České unie neslyšících Brno Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Brno VUT, Údolní Brno telefon, fax: vedoucí CSS: Vladimír Válka Liberec Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Liberec Klášterní 117/V Liberec 5 fax: vedoucí CSS: Miloš Hostonský Praha Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Praha Dlouhá Praha 1 telefon: fax: vedoucí CSS: Barbora Harvánková, DiS./Ing. Martin Novák Zlín Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Zlín Burešov Zlín telefon, fax: vedoucí CSS: Jarmila Holíková Ostrava Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Ostrava Vítkovická Ostrava 2 telefon, fax: vedoucí CSS: Ilona Bojarová Centrum volnočasových aktivit Kroměříž Centrum sociálních služeb ČUN, oblastní organizace Kroměříž Velké náměstí Kroměříž telefon, fax: předseda obl. org.: Miroslav Handl Centrum zprostředkování simultánního přepisu Celorepublikově Česká unie neslyšících Centrum zprostředkování simultánního přepisu Havlíčkova 1025/4, Praha 1 telefon: vedoucí CZSP: Ing. Martin Novák 5

6 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. BRNO Kulturní aktivity Sobotní turistika spojená s návštěvou hradu, výstavy či muzea je již naší dlouholetou tradicí. Tento rok jsme navštívili Veverskou Bítýšku a obdivovali historické tramvaje v muzeu MHD v Líšni. Sportovní aktivity Velice oblíbený je mezi našimi členy bowling. Magistrát města Brna odbor tělovýchovy nám již několikátým rokem poskytuje na sport dotaci. Polovinu dotace jsme využili na pořádání bowlingových turnajů /3x/ a za tu druhou polovinu dotace jsme nakoupili plavenky do krytého bazénu na Kraví hoře. Pobytové aktivity V roce 2011 jsme jako každoročně podnikli s našimi stálými členy dvě pobytové akce. Jednu kratší víkendovou v Sezimově Ústí na Táborsku a tu druhou již týdenní v Beskydech, kde nás velmi potěšil vstřícný přístup majitelů penzionu. Mrzelo nás pouze to, že se nám nepodařilo získat dotaci na Ministerstvu zdravotnictví, doufáme, že v roce 2012 již aktivity neslyšících podpoří. 6

7 Vzdělávací činnost Přibližně 2x do měsíce vždy ve čtvrtek pořádáme přednášky. Za podpory města magistrátu města Brna organizujeme přednášky týkající se historie a památek města Brna např. o brněnských mýtech či podzemí. Dále se snažíme do programu zařadit přednášky se zdravotnickou tématikou, spolupracujeme také s preventivním odborem policie ČR, který nás přichází pravidelně informovat o bezpečnostních či dopravních tématech. Velmi populární jsou také přednášky s cestovatelskou tématikou, v tomto roce to byla například přednáška o ostrovu Lanzarote. Svou zručnost nově mohou ověřit naši klienti také v občasných dílničkách, kde tvoříme z papíru. Nově jsme také zavedli promítání filmů. Navázali jsme spolupráci se Severským filmovým klubem, který nám velmi ochotně poskytuje filmy s barevnými titulky pro neslyšící. Kurzy znakového jazyka Také v letošním roce probíhaly kurzy znakového jazyka a to ve všech znalostních úrovních. V Třebíči jsme dokončili v červnu kurzy školního roku 2010/11. V září jsme chtěli otevřít opět kurzy i v Třebíči, bohužel Třebíč není tak velké město s a pro malý počet zájemců jsme kurzy na jeden rok pozastavili. Pokračování kurzů by bylo pro nás finančně ztrátové. V Brně naopak se v září přihlásilo více zájemců než v ulém školním roce, obzvlášť nás potěšil opětovný zájem bývalých kurzistů, díky kterým jsme mohli otevřít i pokročilejší moduly vícekrát. Počet členů Našich aktivit se účastní široká skupina neslyšících všech věkových kategorií. Stejně tak služby, které poskytujeme, nejsou vázány na členství v organizaci, ale na sluchové postižení klienta. Členskou základnu však představují především dlouhodobí a 7

8 aktivní zájemci o chod organizace. V porovnání s rokem 2010 jsme v roce 2010 nezaznamenali větší výkyv ani příliv členů stále se pohybuje kolem 30 osob. Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Brno Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: V roce 2011 veškeré naše sociální služby probíhaly stejně jako v ulých letech, což začalo být problémem především na podzim, kdy se objevilo hned několik finančních a organizačních problémů v činnosti ústředí. I přesto se nám podařilo poskytovat služby pro neslyšící v plném rozsahu, dle zájmu našich klientů a členů. Ceníme si důvěry, kterou v nás i nadále neslyšící v Brně vkládají. Začátek roku 2011 přinesl naší organizaci ČUN Brno přechodnou změnu - na půl roku odešla na studijní stáž do Finska naše sociální pracovnice Mgr. Hana Žižlavská, v době její nepřítomnosti ji nahradila Pavlína Roháčková, také studentka MU Brno. Pavlína Roháčková mezi nás dobře zapadla, protože se účastnila hned několika modulů kurzů ZJ neměla s námi komunikační problémy. Vybavení našeho centra sociálních služeb jsme doplnili dalším počítačem, který jsme obdrželi od banky ČSOB jako sponzorský dar. Dále jsme od ústředí ČUN dostali starší, ale funkční tiskárnu. V létě se nám podařilo s pomocí hned několika členů vymalovat naši společenskou místnost. Naši členové si v anketě přáli barvu oranžovou, což jsme jim rádi splnili, barvy a malířské potřeby jsme získali jako sponzorský dar. Statistika počet klientů: 60/počet kontaktů: Forma terénní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 117 b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 8

9 Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1513 b) sociálně terapeutické činnosti 25 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Za dotace, pomoc, podporu a pochopení děkujeme: Magistrátu města Brna Ministerstvu práce a sociálních věcí Vysokému učení technickému v Brně Bance ČSOB Color spektrum, s.r.o Severskému filmovému klubu 9

10 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. LIBEREC Pobytové aktivity V letošním roce proběhl týdenní rekondiční pobyt ve Starých Splavech. Pobytu se zúčastnilo 16 neslyšících členů. Byl to opět rekondiční a poznávací pobyt, za týden jsme toho hodně navštívili, sklárnu v Lindavě, ve Sloupu v Čechách jsme prošli Svojkovské skály, v Zubnici jsme si prohlédli železniční muzeum a Muzeum lidové architektury, v Mělníku jsme prošly podzemí pod náměstím, navštívili jsme bývalý koncentrační tábor na Rabštejně a nakonec jsme se podívali v České Lípě do muzea. Úštěk muzeum čertů Svojkovské skály Muzeum lidové architektury Turistika O turistické akce je velký zájem, proběhla víkendová turistika a jednodenní turistika. Víkendovou turistika se uskutečnila ve Starých Splavech a prošli jsme naučnou stezku Pekelské údolí a k 20 výročí založení ČUN oblastní organizace Liberec jsme šli z Josefova dolu do Smržovky, kde jsme si odpočinuli a občerstvili v Pivrncově putyce. Jednodenní turistiku jsme si vyšlápli na Dlaskův statek, kde je národopisné muzeum. Pekelské údolí Pekelské údolí cykloturistika Dlaskův statek 10

11 Vzdělávací a osvětové aktivity V tomto roce jsme pro naše členy uspořádali různé zdravotní přednášky o které je velký zájem, např. Zdravá výživa, přednášela pí Janoušková. V, vzhledem tomu, že jsme nemohli zajistit tlumočníka na více přednášek, tak náš předseda Miloš Hostonský přednášel prostřednictvím znaků několik přednášek: parkovací karty, bezpečnost v dopravě a dálniční známky, průkazky ZTP, změny na posuzování zdravotního stavu, kompenzační pomůcky. Zdravá výživa Průkazky ZTP Kompenzační pomůcky Volno časové aktivity Nejnavštěvovanější jsou zájmové a volno časové aktivity. Jako každý rok, tak letos jsme pořádali oblíbené akce ke svátkům Valentýn, den Matek, maškarní bál pro děti, Velikonoční posezení pro členy, Halloween, slet čarodějnic, Mikuláš pro děti, ke konci roku pořádáme rozloučení se starým rokem. Naše členka Lenka Marxová každý rok i letošní pořádala pro děti pěvecko taneční kroužek ve znakovém jazyce. Pro dospělé zdravotní cvičení. Halloween Čarodějnický slet Mikuláš pro děti Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Liberec Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Dle potřeb a požadavků klientů oblastní organizace a ostatních klientů neregistrovaných v Libereckém kraji jsme poskytovali sociální služby. Službu jsme poskytovali ve znakovém jazyce a u některých klientů v mluvěném jazyce či psaném jazyce. Pomáhali jsme klientům vyplňovat různé dotazníky, formuláře, žádosti apod. Jsme členy komunitního plánování. Získali jsme dotace od Statutárního města Liberce, od Krajského úřadu Liberec a od Nadace Euronisa. Tím jsme pokryli náklady na sociální služby. 11

12 V tomto roce pracovnice v sociálních službách Lucie Romancová, nám hodně pomohla zlepšit kvalitu sociálních služeb. sociální poradenství důchodci SNN aktivizační poradenství Statistika počet klientů: 40/počet kontaktů: Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 860 b) sociálně terapeutické činnosti 30 c) pomoc při platňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Děkujeme za poskytnuté finanční příspěvky: Nadaci Euronisa, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Libereckému kraji, Statutárnímu městu Liberec, Drobným dárcům. Počet členů Našich aktivit se zúčastňuje široká skupina neslyšících ve všech věkových kategorií. Služby také poskytujeme klientům, kteří nejsou členy a jsou sluchově postižení. Naší oblastní organizaci tvoří většinou dlouhodobí členové a zájemci, kteří mají zájem o chod organizace. Naše členská základna v roce 2011 čítala 40 osob. 12

13 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. OSTRAVA Ačkoliv jsme em žádali o zprávu, neobdrželi jsme ji. Níže kopírujeme mail pro ČUN Ostrava či MSUN: From: Martin Novák Sent: Thursday, March 22, :57 AM To: ; ; ; ; Subject: Výroční zpráva za rok 2011 Vážení kolegové, prosím o vyplnění osnovy do Výroční zprávy za Vaši oblastní organizaci. Příspěvky, prosím, zaslat na ústředí nejpozději do Měly by být v rozsahu cca 5-15 řádků (viz loňská Výroční zpráva za rok 2010). Doplněnou verzi zašleme zpět do oblastí do V sobotu budou zástupci Rady Výroční zprávu schvalovat. Věnujte prosím Vašim příspěvkům dostatečnou pozornost, Výroční zpráva je pro nás propagační a prezentační materiál. Zasíláme ji nejen na isterstva dle metodik, magistráty, obce a městské části, ale také sponzorům a všem, kterým se chceme představit a požádat je o finanční podporu či spolupráci. Děkuji. Osnova pro doplnění Výroční zprávy za rok ) Poskytování registrovaných sociálních služeb - informace a zhodnocení naplňování registrovaných služeb sociálně aktivizační služby, tlumočnické služby, odborné sociální poradenství. Jaké jste měli aktivity v rámci těchto služeb - 3 fotografie k textu Statistika služeb tak jak je dávána do výročních zpráv za rok 2011, počet klientů, intervencí atd. 2) Činnost vzdělávací, osvětová - informace a zhodnocení činnosti vzdělávací a osvětové kurzy znakového jazyka, kurzy odezírání, kurzy na pc, zdravot. přednášky apod. - 3 fotografie k textu 3) Rekondiční a edukační péče - informace a zhodnocení pobytů. - 3 fotografie k textu 4) Podpora aktivit volného času - informace a zhodnocení kulturních aktivit, sportovních aktivit apod. - 3 fotografie k textu Do nebyla doručena žádná zpráva od bývalých představitelů ČUN Ostrava či MSUN 13

14 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. PRAHA Kulturní a vzdělávací aktivity V průběhu roku 2011 proběhlo v ČUN Praha mnoho kulturních a společenských akcí organizovaných jednotlivými kluby ČUN Praha a pracovníky Centra sociálních služeb ČUN Praha. V roce 2011 měli naši klienti také možnost si rozšířit svoje obzory v oblasti IT díky kurzu počítačů a také mohli efektivně využít svůj volný čas navštěvováním našich přednášek ze zdravotní, kulturní a společenské oblasti. Klub ohluchlých SION pozval na besedu herce Zdeňka Srstku a též měl své pravidelně opakující společenské aktivity. V naší oblasti se pravidelně každé úterý scházeli členové klubu Rybářů, aby zde sdíleli své rybářské zkušenosti a připravovali zájezdy za rybolovem.v Květnu si Klub rybářů pozval na besedu významného hosta a milovníka rybaření pana Rudolfa Hrušínského. V listopadu byl tento klub organizátorem akce Rybářská bašta, na které se sešli neslyšící lidé ze všech koutů republiky. Klub Senior každý čtvrtek poskytl neslyšícím řadu přednášek od samotných mladých neslyšících, kteří seniory informovali o výletech a pobytech v cizích zemích. Klub seniorů poskytl prostor pro vzájemné setkávání a pobavení se v prostorách velké klubovny. Díky zástupcům oblastní rady, kteří akce organizovali, si mohli neslyšící v lednu užít masopustního veselí při našem Karnevalu masek a v únoru pak mohli oslavit svátek všech zamilovaných při valentýnských radovánkách. Láska ale přece jen prochází žaludkem, o čemž se v únoru přesvědčili účastníci našeho vepřového hodování, o které se opět postarali zástupci oblastní rady. Po krátkém zimním odpočinku jsme uvítali jaro spolu s našimi neslyšícími matkami, které se mohly radovat nejen z krásného počasí. Sportovní aktivity Na pořádání sportovních aktivit naší oblasti se podílel především klub Turistů, klub Joker, klub Šipek a klub Bowling. Klub Turistů zorganizoval zajímavé výlety a exkurze po památkách a zajímavostech České republiky. Klub Joker, který se scházel pravidelně ve středu, zase pořádal pravidelné turnaje a putovní poháry. Každou středu se scházel také klub Šipek, aby pak mohl porovnat své síly s kluby jiných organizací v rámci svých turnajů a reprezentovat tak naši oblast. Klub Bowling v průběhu celého roku pravidelně pořádal bowlingové turnaje a utkání. 14

15 Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, obl. org. Praha Centrum sociálních služeb ČUN Praha (dále jen CSS ČUN Praha) poskytovalo v průběhu roku 2011 svým klientům jak ambulantní, tak i terénní sociálně aktivizační a tlumočnické služby. Kromě poskytování přímé péče se zaměstnanci centra podíleli na organizování akcí jednotlivých klubů, přednášek a dalších různých kulturních událostí. CSS ČUN Praha stejně jako v předchozích letech využívalo vícezdrojové financování svých služeb a celkového provozu. Na základě zákona o sociálních službách patří naše služby pod ty služby, které jsou poskytovány zdarma. Žádnou výdělečnou činnost nevyvíjíme a musíme se proto se žádostmi o dotace obracet na subjekty státní správy a sponzory ze ziskového sektoru. V průběhu roku došlo k velkým změnám, jak na poli financí tak i personální. V červnu od nás odešla vedoucí CSS ČUN Praha a na konci září tlumočnice. V oblasti financí se nepodařilo získat dostatek prostředků na provoz a dostali jsem se tak do krizového období, které se řešilo na Valné hromadě ČUN v listopadu. Zbytek roku byl obdobím krizového řešení finanční situace a udržení provozu organizace. Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Sociální pracovník poskytoval sociálně aktivizační služby všem klientům bez rozdílu věku z celé Prahy a Středočeského kraje. Služeb CSS ČUN Praha však využívali spíše klienti starší generace. Hlavní činností sociálního pracovníka bylo poskytovat klientům individuální konzultace a poskytovat jim radu a pomoc v jejich nepříznivé 15

16 sociální situaci. Klienti mohli využít jeho pomoci ambulantně v prostorách CSS ČUN Praha i terénně mimo tyto prostory. U ambulantních služeb se jednalo například o pomoc při komunikaci s úřady, zdravotnickými zařízeními a rodinnými příslušníky (telefonické vyřizování). Dále se jednalo o pomoc při porozumění textu, při vyplňování formulářů a dalších písemností, o telefonické objednávání služeb a zboží, o vyhledání dopravních a dalších informací na internetu. Sociální pracovník pomáhá klientům se zorientovat v jejich situaci, poskytuje jim základní sociální poradenství. Během konzultace s klientem sociální pracovník mapuje klientovu sociální situaci a v případě potřeby ho odkáže na odbornou pomoc a zajistí mu konzultaci na příslušném středisku odborné pomoci. Může také klientovi pomoci objednat tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiného komunikačního kódu (transliterátora znakované češtiny nebo vizualizátora mluvené češtiny). V rámci terénních služeb pak sociální pracovník poskytoval klientům pomoc a podporu při zajišťování běžných denních záležitostí jakými jsou například vyřizování na úřadech, v lékařských zařízeních, při reklamaci zboží atp. Dále pak sociální pracovník poskytoval klientům pomoc při organizaci jejich skupinových aktivit souvisejících s jednotlivými kluby. Podílel se také na organizaci vzdělávacích aktivit, jakými byl například kurz počítačů a nejrůznější přednášky z kulturní, zdravotní a sociální oblasti. Statistika počet klientů 169 /počet kontaktů 6497 Forma terénní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 110 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Druh služby: Tlumočnické služby Název služby: Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Tlumočník poskytoval ambulantní i terénní tlumočení z/do češtiny do/ze znakového jazyka, případně jiných komunikačních kódů pro jednotlivce i skupiny (výlety 16

17 a exkurze jednotlivých klubů). Ambulantní tlumočnické služby byly poskytovány přímo v CSS ČUN Praha a jednalo se zejména o překlad telefonních hovorů a nejrůznějších písemností od formulářů až po dokumenty osobního rázu. Terénní tlumočení probíhalo vždy v místě, které si určil sám klient podle vlastní potřeby, ať už se jednalo o tlumočení u lékaře, na úřadě nebo kdekoli jinde, podle potřeby klienta. Pro skupinu klientů bylo poskytováno tlumočení přednášek a exkurzí z/do mluvené češtiny do/ze znakového jazyka. Statistika počet klientů 144/počet kontaktů 885 Forma terénní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Forma ambulantní a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí do 15 do 30 do 60 nad Poděkování Děkujeme všem subjektům i jednotlivcům, kteří se ať už finančním či osobním přispěním podíleli na chodu naší oblastní organizace. Jmenovitě tedy děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, dále ÚMČ Praha 1, ÚMČ Praha 3, ÚMČ Praha 4, ÚMČ Praha 5, ÚMČ Praha 6, ÚMČ Praha 8, ÚMČ Praha 11, ÚMČ Praha 14, firmám Hájek & Boušová, spol. s.r.o., Globus ČR, k.s. Hypermarket Praha Zličín, cukrárna Lucie. 17

18 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, OBLASTNÍ ORG. ZLÍN V roce 2011 Česká unie neslyšících Zlín usilovala o poskytnutí kompletní péče v řešení komunikačních, sociálních, zdravotně osvětových problémů, ale i v rozvíjení vzdělávacích, kulturních i sportovních potřeb a zájmů neslyšících. Svou činnost provozovala kromě terénu i ve vypůjčených prostorách (klubovna a kancelář) od Města Zlína na Burešově. Členskou základnu organizace tvořily osoby se zdravotním postižením sluchu neslyšící klienti (v produktivním - 53 osob, i seniorském věku - 36 osob a děti - 2, dále cca 50 nečlenů, rodinných příslušníků, rodičů, sourozenců a dalších příbuzných neslyšících dětí, atd. Možnost setkávání pro osoby s tímto specifickým postižením příznivý ohlas a přispívá ke zvýšení zájmů neslyšících o kulturně-společenské i vzdělávací aktivity v jejich komunitě. Skutečnost, že se jako zdravotně postižení hluchotou mají možnost setkat, vyměnit poznatky i prožitky ve znakovém jazyce, je pro ně velmi přitažlivá. Přednášková a osvětová činnost Mimo několika informačních besed se uskutečnily 2 přednášky se zdravotní tématikou a 2 se sociální tématikou a dále přednáška o canisterapii a třídění komunálhího odpadu. Byly vedeny odborníky a specialisty, kteří využívali vizuální prostředky a pomůcky a s tlumočníkem znakového jazyka byly významným osvětovým prostředkem. Přednášky kompenzovaly omezení v přísunu a dostupnosti osvěty a informační strategie, vybavily neslyšící vědomostmi a dovednostmi, které mohou zmírňovat důsledky hluchoty. Kulturní a společenská činnost Uskutečnily se u našich klientů velmi oblíbené společenské akce Karneval dětí i dospělých, Den Dětí na Dopravním hřišti v Malenovicích, Mikulášská besídka, svátek Matek, program při Mezinárodním dni neslyšících, tvořivé soutěže o nejkrásnější velikonoční ozdobu a nejlépe vydalabanou dýni atd. 18

19 Sportovně rehabilitační činnost Konalo se několik cyklistických i pěších výletů, 5 x se uskutečnil turnaj v bowlingu, klientům byly průběžně poskytovány rekondiční masáže, turnaj ve stolním tenise, dále se celoročně využívaly přístroje Magnetoterapie a v denním centru se také pravidelně pořádal turnaj v šipkách a kartách. Cílem bylo posilování fyzického a duševního zdraví neslyšících občanů se zdravotním postižením hluchotou, příznivě se sportovně rehabilitační činnost projevuje v rozvíjení osobnosti a schopnosti lépe se vyrovnávat s psychickým zatížením. Rekondiční pobyt Proběhla Pobytová akce sluchově postižených týdenní rekondiční pobyt na Severní Moravě v Jeseníkách Janské lázně, která je pro ně účinným zdravotním prostředkem, kde se při plnění zdravotního programu dosahuje dobrých výsledků, zejména na psychice účastníků a také v posilování fyzického zdraví. Akce proběhla za účasti tlumočnice znakového jazyka, čímž se podařilo imalizovat handicap hluchoty. Kurzy znakového jazyka Realizovali jsme Kurzy znakového jazyka pro širokou veřejnost pod vedením kvalifikovaných lektorů, jeden pro začátečníky, jeden pro mírně pokročilé a jeden pro pokročilé. Organizací a výukou v kurzech ZJ vytváříme prostor a podmínky pro účast veřejnosti a tím i zlepšení komunikace s neslyšícími.vzrůstá počet občanů schopných běžně komunikovat s našimi klienty a zpětně se toto projevuje v kvalitnější péči o neslyšící dítě v rodině a i ve zlepšení integračních podmínek neslyšících do společnosti. 19

20 Centrum sociálních služeb České unie neslyšících, oblastní organizace Zlín Hluchota představuje komunikační a sluchovou bariéru, která je neviditelná a neregistrovatelná, s velmi negativním dopadem. Takto postižení lidé trpí velmi silnými pocity osamělosti, nejsou schopni přijímat běžné každodenní informace, bez pomoci i těžko komunikují. Proto ČUN Zlín usiluje u neslyšících občanů o poskytování komplexní péče s uplatňováním diferencovaného přístupu. Mezi hlavní činnosti ČUN Zlín (registrované služby) tedy patří: Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Název služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor: Byly zaměřené na sociálně-právní poradenství, které poskytovala jedna sociální pracovnice pracující na poloviční úvazek, prolínaly se zde úkony sociální poradenství, kontakty a pomoc při vyřizování aktuálních každodenních problémů neslyšících, konzultace, informační služby (písemné, znakovým jazykem, faxem i telefonicky), sociální dávky, nezaměstnanost, zdravotní problémy atd., které si vzhledem ke svému zdravotnímu postižení sami nejsou schopni vyřídit a vyřešit či zjišťovat. Statistika počet klientů 58/počet kontaktů 1495 Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 86 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Forma ambulantní 20 do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 100 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Druh služby: Tlumočnické služby Název služby: Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením Identifikátor:

21 Byly poskytovány prostřednictvím tlumočnice znakového jazyka, zaměstnané na poloviční úvazek, při řešení a vyřizování různých problémů a potřeb (lékaře, na úřadech, v různých institucích), uplatňovaly se také ve vzdělávacích činnostech při organizování přednášek, porad a besed, při návštěvách kulturních památek a akcí. Statistika počet klientů 65/počet kontaktů 357 Forma ambulatní do 15 do 30 do 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 243 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 45 nad 60 Forma ambulantní do 15 do 30 do 60 nad 60 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti 100 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poděkování Tímto chceme také vyjádřit poděkování uvedeným rezortům za poskytnutí dotace a dárcům za podporu aktivit pro zdravotně postižené neslyšící spoluobčany. Statutární město Zlín - Sociální fond Statutární město Zlín Fond zdraví Obec Kvasice Obec Štěpánov Obec Tlumačov Barum Continental Centroprojekt, a. s. Město Otrokovice Město Fryšták Remont, a. s. TOMATEX Otrokovice a. s. Město Slušovice Obec Mistřice 21

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA

HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA HEZKOU DOVOLENOU A HODNĚ SLUNÍČKA VÁM PŘEJE ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA LEDEN ČERVEN 2010 navíc i červenec a srpen Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek

Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek Moravskoslezská unie neslyšících z a psaný spolek Výroční zpráva 2014 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2012 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012 ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Setkáváme se opět po roce u výroční zprávy, ve které Vás budeme informovat o všech aktivitách, které jsme uskutečnili v loňském roce a nebylo toho zrovna málo díky našim sponzorům.

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících Česká unie neslyšících Výroční zpráva 2010 Obsah Úvod 2 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Centra sociálních služeb České unie neslyšících 5 Česká unie neslyšících ústředí 6 Česká unie neslyšících,

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář

CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář Vyšli jsme ze stínu a uviděli slunce Obsah: Slovo úvodem I. Základní údaje organizace II. III. Veřejný závazek organizace Zpráva o činnosti 1. Rozsah poskytovaných

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více