ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 1/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Šetření musí začít u léků. Na tento názor lze nahlížet z několika úhlů. Kdyby byla například spoluúčast, kterou pociťují pacienti především při úhradě léků, rozložena i na poplatek u lékaře nebo se týkala hospitalizace nemocného, nemuseli by lidé dávat tolik na léky z vlastní kapsy. Snížení sazby úhrady na všechna léčiva a zrušení úhrady na léčiva, která jsou na předpis a zároveň volně prodejná, by katastrofální stav resortu asi nespasilo. Odvahu slovenského ministra zdravotnictví MUDr. Zajace k razantním změnám můžeme v jistém směru zdravotníkům na Slovensku závidět, ale třeba doplatky tam odskákali pouze pacienti. Mnoho z nich prostě na svou léčbu nemá peníze, buď si tedy vyzvedávají jen některé předepsané léky nebo si sami snižují dávkování. Compliance (ve skutečnosti non compliance) je tedy i odrazem ekonomické situace nemocného. Konstatování, že šetření musí začít u léků, použil také předseda Lékařského odborového klubu MUDr. Milan Kubek ve svém zamyšlení v deníku Právo. Jeho úvaha, zda maximální povolená obchodní přirážka distributorů léčiv a lékáren není příliš vysoká, je poněkud nešťastná, neboť je známo, že v českých lékárnách patří k nejnižším v Evropě. Nevzal v potaz ani fakt, že přirážka byla lékárníkům snížena už dvakrát a náklady na léky se nezmenšily, ba naopak stále rostou. O tom, jak drahé léky budou pacienti užívat, přece nerozhodují lékárníci, ale lékaři. Při úvahách o šetření nezapomínejme, že neléčený pacient je pro zdravotnictví nejdražší pacient. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 2/ února 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 1/2005 Výhoda jedince nemůže diskvalifikovat většinu 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 Závazná stanoviska České lékárnické komory 5 Osvědčení k výkonu soukromé praxe 6 Určeno výhradně pro lékárny 7 Odborné semináře Kontinuální vzdělávací program 8 Správné dispenzační minimum: Léčba interferony 9 Kotrmelce nejen kolem úhrad 10 Co zajímá čtenáře o lékárenství 11 Netroufám si odhadnout, co čeká lékárny za deset let 12 Tak to vidím já: Abych jednou nemusel dětem vyprávět 14 Molekula měsíce: LBM Odpovědnost odborného zástupce za způsobilost zaměstnaných lékárníků k výkonu povolání 16 Diabetes mellitus, vzdělávací projekt pro rok Vitis vinifera a francouzský paradox 18 Farmakoterapie v oftalmologii a očkovací látky 20 Paní magistro, pane magistře, poraďte mi 22 Z edukačního semináře na téma ORL 23 Z archivu 24 Střípky z cest 25 Rejstřík Z dějin budování Českého farmaceutického muzea 29 titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorem obrázku na obálce časopisu je šestiletý ZDENĚK VRASPÍR z mateřské školy ve Věcově.

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Výhoda jedince nemůže diskvalifikovat většinu PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLK Počátek roku bývá spojován s ohlédnutím se za vykonanou prací a s vytyčením cílů pro období nadcházející. Činnost komory průběžně posuzuje členská základna, proto se ve svém sdělení vyjádřím spíše k výhledu pro nejbližší období. Do budoucnosti daleké si hledět netroufám, neboť ji bude spoluutvářet značný počet nových poznatků a skutečností. Jako hlavní motto činnosti stavovské organizace nadále vnímám zjednodušeně vyjádřené úsilí o to, aby lékárna zůstala nenahraditelným zdravotnickým zařízením. Aby si lékárník budoval pozici respektovaného, svobodně a nezávisle se rozhodujícího odborníka, který je za svou práci patřičně honorován. Je zřejmé, že výlučnost lékárny stojí a padá s monopolem na výdej a prodej léků. Jeho zachování závisí především na tom, zda i nadále přesvědčíme laickou a odbornou veřejnost o kvalifikovanosti svého konání ve vztahu k léčeným a ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky. Výtky, že ne všechny lékárny svou funkci plní bezezbytku, nemůžeme, byť jsou často pravdivé, odbývat argumenty o nedostatku času, o finančním podhodnocení nebo o nezájmu pacientů dozvědět se potřebné informace. Musíme si uvědomit, že zdravotnictví, a farmacie zvlášť, je kolbištěm, na kterém se střetávají zájmy řady subjektů. Jejich logickou snahou je co nejvíce posílit, přičemž si velmi zřetelně uvědomují, že výhodu získají jedině na úkor ostatních. Prostředí sice ohromných, ale z podstatné části přerozdělovaných finančních prostředků, jinou možnost ani nenabízí. Na naše zaváhání tak čeká řada obchodníčků a někteří z nich si již libují díky naší roztříštěnosti a nekolegiálnosti. Nechceme-li jim dále nabíjet kanóny vlastní municí, musíme se jasně postavit k zásadním věcem. Za potřebné považuji vypracování doporučených postupů (guidelines) práce lékáren - minimálně pro výdej léků na předpis, pro činnost v souvislosti s prodejem OTC a pro konzultace z oblasti prevence či sledování zdravotního stavu, které již nyní některé lékárny poskytují. Domnívám se, že tak přispějeme ke zlepšení a sjednocení odborné činnosti lékáren a zároveň budeme schopni lépe poměřovat a zviditelňovat svou práci vůči veřejnosti a zdravotním pojišťovnám. Zároveň by mělo být snazší namodelovat finanční ohodnocení úkonů, které lékárna činí v souvislosti s výdejem léku. Vzhledem k situaci, do jaké nás natlačili výrobci léčiv a naši přičinliví a nenasytní kolegové, jimž přísluší spíše označení trhovci, bychom měli urychlit diskuse o změně honorování činnosti lékárny. Je zapotřebí pečlivě zvážit možnost zavedení dispenzačního poplatku v kombinaci (či s eliminací) marže v závislosti na ceně léčiva. Dalším důležitým prvkem je důslednější volba spektra zejména volně prodejných přípravků a doplňkového sortimentu. Při jeho výběru by měla být jednoznačně zohledněna kvalita produktu a exkluzivita jeho prodeje v lékárně. Pud sebezáchovy by nás také měl vést k radikálnějšímu vypořádání se s nekalým, či dokonce nezákonným jednáním ve vlastních řadách a u výrobců léčiv. Prchavá výhoda jedince nemůže diskvalifikovat většinu a zavdávat navíc příčinu k diskusím, jak lékárny co nejlépe obejít. Někteří majitelé lékáren (případně jejich odborní zástupci) si pravděpodobně ve své krátkozrakosti ani neuvědomují, že už nyní sbírají u komory černé puntíky. A pokud se nepoučí, nezbude než nashromážděné bodíky uplatnit v průběhu příštího roku při očekávaných jednáních o zařazování do sítě lékáren. V začátku nového roku přeji všem pevné zdraví, dostatek energie a tvůrčích nápadů. Osobně bych si přál větší předvídatelnost a dynamičnost v práci českých politiků a úředníků. Jsem přesvědčen, že svou budoucnost máme stále z podstatné části ve svých rukou. Na konci minulého roku se prezidenti lékárnické, lékařské a stomatologické komory sešli k jednání s ministryní zdravotnictví. Diskuse ke koncepci zdravotnictví Ministryně zdravotnictví doc. Milada Emmerová požádala 3. prosince 2004 prezidenty zdravotnických komor o vyjádření k otázkám koncepce zdravotnictví. Hodinu a půl dlouhého jednání se zúčastnil také první místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí ing. Zdeněk Škromach. Prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba při této příležitosti informoval o tíživé situaci lékáren, které jsou plátci DPH 2

4 a musejí zavádět podvojné účetnictví, o působení nadnárodních společností na trhu s léky v ČR a o neúnosném prodlužování úhrad ze strany zdravotních pojišťoven. Zdůraznil potřebu stanovení sítě lékáren, cen a úhrad léků. Ke koncepci péče o zdraví vyjádřil názor, že by měla být konkrétnější a lékárnám vytvářet srovnatelné podmínky. Připomněl rovněž, že komora postrádá užší spolupráci s ministerstvem zdravotnictví i s poslaneckou sněmovnou. Podle prezidenta České stomatologické komory MUDr. Jiřího Pekárka se nejedná o koncepci v pravém smyslu slova. Stomatologové v ministerském návrhu postrádají definici svobodného povolání ve zdravotnictví, jehož stav se neustále zhoršuje. Za potřebnou považují novelizaci zákona o DPH, který zpoplatňuje péči, což má negativní dopad na její poskytovatele i na pacienty. Prezident České lékařské komory MUDr. David Rath označil materiál ministerstva za těžko čitelný, málo pochopitelný a příliš vědecky zaměřený. Nejlepší koncepcí by podle něj bylo hledání konsensu napříč politickým spektrem. Uvedl rovněž, že prioritou je záchrana sítě zdravotnických zařízení; ministerstvo zdravotnictví by mělo urychleně definovat co je veřejná nezisková organizace. Prezidenti všech tří zdravotnických komor shodně zdůraznili potřebu arbitra ve sporech s pojišťovnami. Ministryně zdravotnictví připustila, že návrh koncepce je zpracován složitě, a proto vyžaduje určité zjednodušení. V souvislosti se zdravotnictvím jako veřejnou službou hovořila o potřebě přijetí zákona o neziskových organizacích. Ing. Zdeněk Škromach zůraznil význam komunikace na neformální úrovni a označil materiál předložený ministerstvem zdravotnictví za platformu pro širokou diskusi. Ujistil přítomné, že v rámci vlády nikdy nebyla prezentována žádná představa o znárodnění privátních praxí. Za důležité otázky zdravotnictví považuje vláda jeho financování, hledání zdrojů a úspor v systému. Zmínil též potřebu stanovení standardů zdravotní péče a vytvoření sítě zdravotnických zařízení. Podobné setkání k výměně názorů na koncepci rozvoje zdravotnictví by se mělo uskutečnit i v únoru (ččl) ZEPTALI JSME SE Čeho se v letošním roce v českém zdravotnictví obáváte nejvíce? Mgr. SOŇA MARKOVÁ, poslankyně Parlamentu ČR (za KSČM), členka výboru pro sociální politiku azdravotnictví Ráda bych byla optimistkou a chtělo by se mi říci, že se ničeho neobávám, ale už první dny roku 2005 ukázaly, že neduhy českého zdravotnictví přetrvávají. Bohužel většinou v neprospěch těch, kteří nemají silnou nátlakovou skupinu a efektivní fungování zdravotního systému se jich nejvíce dotýká, tedy pacientů. Neustálé zvyšování doplatků na léky, předpokládané problémy ZP, zpožďování plateb za provedené úkony - to jsou jen některé skutečnosti vzbuzující obavy. Obávám se, že se zdravotnictví stalo tak trochu rukojmím v rukou politiků. Oprávněné požadavky, zájmy a potřeby na jedné straně pacientů a na druhé lékařů či zdravotnických zařízení jdou jakoby stranou. To ostatně ukazuje nejen dosavadní diskuse kolem koncepce zdravotnictví předložené ministryní, ale také projednávání důležitých zdravotnických zákonů v poslanecké sněmovně nebo některé postoje zdravotních pojišťoven, profesních komor, ministerstva či krajů, které převzaly velkou část odpovědnosti za zdraví občanů České republiky. PharmDr. JAROMÍR WEBER, Lékárna Na Náměstí, Havlíčkův Brod Má odpověď bude stručná - v letošním roce se obávám případné nové koncepce ministerstva zdravotnictví, ale především kolapsu našeho zdravotnictví, protože současný stav nemůže dlouho vydržet. PharmDr. JAN KRŠKA, Lékárna Sever, České Budějovice Vzhledem ke stávající politické situaci v naší zemi lze očekávat, že pokud nedojde k předčasným volbám, nebude se situace ve zdravotnictví letos zásadně odlišovat od roku minulého. V našem oboru se zřejmě budeme i nadále potýkat s notoricky známými evergreeny ztrpčujícími náš lékárnický život - pozdními platbami pojišťoven, nevyhovující cenotvorbou léků, stále častějšími změnami úhrad vydávanými na poslední chvíli, vzrůstající byrokracií atd. Z pozice provozovatele lékárny se asi nejvíce obávám dalšího zpožďování plateb od VZP a různých nápadů některých politiků či úředníků, jak na úkor lékárníků spasit naše zdravotnictví. Mnohé další problémy si však způsobujeme sami svojí nejednotností. Státní orgány i někteří lékaři a farmaceutické firmy se jí naučili velmi dobře využívat. Pokud budou i nadále tímto tempem pokračovat závody ve snižování doplatků a cen léků mezi jednotlivými lékárnami a stále více se budou rozmáhat různé motivační nástroje na ekonomické bázi, používané některými lékárnami vůči pacientům či lékařům, brzy proděláme všichni včetně pacienta, jímž se mnozí tak často zaštiťují.

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, Představenstvo se zabývalo zamítavým vyjádřením odboru cenové politiky ministerstva financí k návrhu taxy laborum. Dr. Chudoba iniciuje jednání s GML a zkoordinuje další postup. Podle informace ministerstva zdravotnictví neposkytla Zdravotní pojišťovna MV ČR dostatečně vyčerpávající stanovisko k podnětu ČLK ve věci stanovování výše úhrad léčiv, proto bude v součinnosti s ministerstvem financí během 1. čtvrtletí v této ZP provedena kontrola. Představenstvo navrhlo rozdělit dopis, rozesílaný novým členům komory na dvě části, z nichž první se bude vztahovat k osvědčení o přijetí do ČLK a druhá k právům, povinnostem, kariernímu postupu a specializační přípravě. Za zcela nedostatečnou označilo představenstvo odpověď ministerstva financí na žádost o sdělení metodiky a statistických podkladů, ze kterých ministerstvo vychází při posuzování výše marže lékáren. Komora bude písemně reagovat prostřednictvím dr. Chudoby. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval představenstvo o výsledcích šetření postupu společnosti Roche při distribuci přípravku Pulmozyne. Úřad tuto společnost vyzval k nápravě tak, že jí uložil písemně informovat všechny dotčené lékárny o provedeném šetření a o nepřípustnosti uplatněného postupu z hlediska požadavku zachování fair soutěže na trhu. Představenstvo se rozhodlo podávat podněty na dodavatele zdravotnických prostředků, kteří korumpují odběratele za účelem přednostních dodávek. V návaznosti na prezentaci dr. Blahuty Zásilkový prodej volně prodejných léčiv v Německu přislíbila zástupkyně ministerstva zdravotnictví dr. Šimáčková zakotvit v zákoně o léčivech možnost internetového prodeje pouze u těch léčivých přípravků, jež nejsou vázány na lékařský předpis. Dr. Hanzlíčková (SÚKL) informovala o problému dodávání léčivých přípravků do lékáren EU v rámci snahy o dostupnost zdravotní péče. Při diskusi k otázce kontrol zdravotnických prostředků uvedla, že SÚKL může provádět kontroly pouze v nemocnicích a v prodejnách zdravotnických prostředků. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: Uskutečnila se schůzka se zástupcem firmy SCA Hygiene Products, s. r. o., (dodávky inkontinenčních prostředků), panem Szotkowskim. Probíhají přípravy na ples ČSK a ČLK, finanční podporu zatím potvrdila Česká spořitelna a firmy Pharmos a Phoenix. Sponzorství interaktivních seminářů pořádaných dr. Machem zatím přislíbil Pharmos, dr. Chudoba osloví další firmy. Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTKY ČLK Mgr. L. ŠTĚPKOVÉ: Návrh pokladniček na charitativní akci pro Fond ohrožených dětí. Po ukončení akce budou vybrány za přítomnosti pracovníka Alliance UniChem nebo na příslušném obecním úřadě. Lékárník, který bude mít pokladničku umístěnu v lékárně, neponese odpovědnost za její případnou krádež. Při přípravě výroční zprávy je zapotřebí zlepšit systém spolupráce; varianta korektur elektronickou poštou se neosvědčila. Do příštího zasedání představenstva je nutno posoudit téma pro Den lékáren 2005 (příklady návrhů Správná technika měření tlaku, Boj proti kouření, Alergie, Lékárničky na léto ; případně zaměřit téma na pacientské organizace). Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Mgr. Hojný předložil návrh termínů přednášek DIA 2005 včetně rozpočtu, seznamu sponzorů, seznamu přednášejících a míst konání. Mgr. Kotlář informoval o vyhlášce o úhradách, účinné od Veřejnost je ministryní dezinformována, že vyhláška pacientům nepřinese vyšší finanční zatížení. Dr. Horáček doporučil důsledně projednat nezvolení delegátů ve velkých okresech na XIV. sjezd komory. Zástupci těchto okresů budou pozváni na jednání představenstva ke společnému hledání řešení. Dále upozornil na agresivní formy odkupování lékáren firmou Europharm (jednáním se zástupci firem Eupropharm a Phoenix byl pověřen dr. Chudoba). Mgr. Krebs přednesl informace z účasti na akci Dny lékárníků v Zentivě. (člk, ččl) č. 5/2004 o náležitostech odborného poskytování lékárenské péče a o jejich posuzování Mezi základní požadavky odborného poskytování lékárenské zdravotní péče na náležitém stupni odbornosti, v souladu s etikou lékárnického povolání a s právními předpisy patří kromě odborné kvalifikace lékárníka také a) požadavky na způsob poskytování této péče (zejména stupeň odbornosti lékárníka, pochopení potřeb pacienta, přiměřená důvěrnost, zákonná mlčenlivost), b) požadavky na prostředí, ve kterém se lékárenská péče poskytuje (zejména uzavřenost lékárenského provozu, zvýšená hygiena prostředí a hygienická stejnorodost prostoru, jednotná provozní pravidla), c) náležité věcné a technické vybavení lékárny umožňující požadavky odborného poskytování lékárenské péče realizovat na potřebném stupni. Česká lékárnická komora považuje za zásadní, aby uvedené požadavky tvořily propojený systém požadavků na provoz lékárny ze všech tří hledisek tak, aby přitom vyhovoval požadavkům na odborné poskytování toho druhu a rozsahu lékárenské zdravotní péče, pro kterou je lékárna zřizována. ČLK vychází z těch požadavků, které se až dosud osvědčily, dále z těch, které vyplývají z platných dřívějších, nových či z připravovaných zdravotnických zákonů a prováděcích právních předpisů a dále z těch odborných požadavků na výkon lékárnického povolání v souladu s jeho odborností a etikou, které nadále v právním předpisu náležitě definované chybí, ač se ukazují být zásadními. Vycházeje z uvedených zásad, na základě zmocnění zákona č. 220/1991 Sb. v u- stanovení 2 odst. 2 písm. f), v návaznosti na ustanovení 3 odst. 2, 8 Licenčního řádu ČLK ve znění schváleném sjezdem delegátů dne 6. listopadu 2004 a v souladu s platnými právními předpisy o poskytování lékárenské zdravotní péče Česká lékárnická komora vydává následující závazné stanovisko: I. Obecná ustanovení 1) Všechna zařízení lékárenské péče musí tvořit personálně, věcně a technicky provozně uzavřený celek tak, aby příprava, kontrola, uchovávání, výdej a veškerá manipulace s léčivy a zdravotnickými prostředky, jakož i s dalšími výrobky, které zařízení lékárenské péče nakupují, u- chovávají a prodávají, mohly být zabezpečovány v požadovaném rozsahu, kvalitě a v souladu s právními předpisy (zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění a prováděcí předpisy; Podrobný zápis z tohoto jednání najdete na

6 zák. č. 79/1997 Sb., o léčivech v platném znění a prováděcí předpisy). Personální, věcné a technické vybavení zařízení lékárenské péče musí odpovídat druhu a rozsahu poskytované lékárenské péče. 2) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v přímém styku s veřejností musí být organizován tak, aby byly zajištěny hygienické požadavky na provoz lékárny a přiměřená důvěrnost výdeje; výdejní a s tím související činnost osob oprávněných k výdeji léčivých přípravků nesmí být narušována souběžnou provozní činností pracovníků lékárny nevykonávajících zdravotnické povolání. 3) K zajištění důvěrnosti poskytované lékárenské péče musí mít lékárna vytvořenu diskrétní zónu pro výdej a konzultační prostor nebo místnost. II. Požadavky na personální vybavení lékárny 1) Na poskytování zdravotní péče se mohou v zařízeních lékárenské péče účastnit pouze osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, splňující zdravotní a odborné předpoklady pro konkrétní druh a rozsah zdravotní péče. Podmínka dovršení 18 let se nevztahuje na osoby, které poskytují zdravotní péči při výuce nebo při zaškolování pod přímým odborným vedením. 2) Lékárenskou péči mohou v lékárnách poskytovat pouze osoby odborně způsobilé. Odborným předpokladem pro poskytování lékárenské péče je vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru farmaceutický laborant nebo vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný asistent (zák. č. 95/2004 Sb. a zák. č. 96/2004 Sb.). 3) Lékárna musí mít v rozsahu plného pracovního úvazku nebo plné provozní doby ustanovenu nejméně jednu osobu s vysokoškolským vzděláním v oboru farmacie po získání specializace alespoň v základním oboru (dále jen vedoucí lékárník ; 43 odst. 6 zák č. 79/1997 Sb., o léčivech) odpovědnou za to, že činnost lékárny probíhá v souladu s právními předpisy a že technologické postupy přípravy zajišťují jakost, účinnost a bezpečnost připravovaných léčivých přípravků; vedoucím lékárníkem může být i provozovatel nebo jím pověřený odborný zástupce podle zvláštního právního předpisu; vedoucí lékárník může v době své nepřítomnosti pověřit svým zastupováním jiného farmaceuta. 4) V lékárně po dobu provozu musí být vždy přítomen vedoucí lékárník nebo farmaceut jej zastupující. 5) Pokud je personální odborná způsobilost zajištěna pouze pracovníky v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, musí být celá doba provozu lékárny nebo detašovaného pracoviště zajištěna nejméně jedním řádným pracovním úvazkem farmaceuta. 6) Doporučuje se, aby na zajištění provozu lékárny se podíleli dva farmaceutičtí laboranti (asistenti) v poměru k jednomu farmaceutovi. III. Požadavky na organizaci a způsob odborného poskytování lékárenské péče 1) Součástí lékárny může být odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které však může být zřízeno jen v obci nebo měst- ské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde přitom je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní lékařskou péči. 2) V rámci komplexnosti péče o pacienta, včetně péče léčebně preventivní a výchovné, mohou být lékárnou poskytovány i doplňkové služby. Podmínkou poskytování těchto služeb je, že přímo souvisejí s péčí o zdraví a o zdravotní stav (např. potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, léčebná kosmetika, dezinfekční prostředky, pomůcky pro zlepšení kvality života a životního prostředí nemající statut zdravotnických prostředků [dávkovače léků, kojenecké lahve, hygienické potřeby], zdravotnická literatura apod.) a že je poskytuje výhradně personál odborně způsobilý pro zdravotní péči v lékárně. Zboží, pracovní předměty, nástroje, přístroje a zařízení používaná v lékárnách při těchto činnostech nesmějí ovlivňovat vlastnosti léčiv. č. 6/2004 o povinnosti získat osvědčení k výkonu soukromé praxe aopovinnosti uhradit mimořádný příspěvek s tím související Vzhledem k nejasnostem vyplývajícím z praxe registrací nestátních zdravotnických zařízení po změně zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, vydává Česká lékárnická komora toto závazné stanovisko: Podle Licenčního řádu ČLK závazného pro všechny její členy je každý, kdo chce odborně vést lékárnu výkonem soukromé ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 3) Personál odborně nezpůsobilý k výkonu zdravotnického povolání se na provozu lékárny může podílet pouze administrativní nebo hospodářskou obslužnou činností (účetní práce, úklid, údržba apod.). Pokud tito pracovníci plní případný pracovní úkon v prostorách určených pro zacházení s léčivy, musí být vždy zajištěno přímé vedení odborným zdravotnickým pracovníkem. IV. Požadavky na věcné a technické vybavení lékárny Minimální požadavky na věcné a technické vybavení lékárny upravuje zvláštní právní předpis a stav vybavenosti posuzuje Závazná stanoviska České lékárnické komory Státní ústav pro kontrolu léčiv. Stupeň a kvalita využívání prostředků věcného a technického vybavení lékárny při poskytování lékárenské péče je měřítkem odbornosti poskytované zdravotní péče. V. Závěrečná ustanovení 1) Z uvedených zásad a požadavků vycházejí lékárníci při organizaci poskytování lékárenské péče. 2) Uvedenými zásadami a požadavky se řídí jednotlivé orgány ČLK při hodnocení stupně zajištění požadavků na náležitou odbornost poskytování lékárenské péče v konkrétní lékárně i při posuzování kvality poskytnuté lékárenské péče v jednotlivém případě na základě stížností a podnětů pacientů. 3) Týmiž zásadami se řídí orgány ČLK při posuzování, zda jsou splněny požadavky na odbornost poskytování lékárenské péče pro účely vydávání osvědčení podle Licenčního řádu ČLK. lékárenské praxe nebo jako odborný zástupce podle zákona, povinen být držitelem osvědčení k výkonu soukromé praxe, vydaného na základě zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Jestliže kdokoli vede lékárnu výkonem soukromé praxe nebo jako odborný zástupce, aniž by byl držitelem shora uvedeného osvědčení, porušuje povinnosti člena České lékárnické komory a může být disciplinárně postižen. Stejně tak člen, který nenabyl shora uvedené osvědčení, ačkoliv jej nabýt měl a byl povinen, musí uhradit členský příspěvek v plném rozsahu, tj. základní členský příspěvek i mimořádný příspěvek držitele osvědčení, jako by osvědčení již získal. Porušování povinností člena ČLK nesmí v žádném případě přinášet prospěch a výhody vůči členům ostatním. PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA prezident České lékárnické komory 5

7 K platbě členských příspěvků 2005 V závěru prosince 2004 členové ČLK obdrželi Časopis českých lékárníků č. 12/2004, k němuž byla přiložena složenka na její možné využití pro úhradu členského příspěvku na rok Na složence (na ústřižku pro plátce) je nahoře v rubrice Účel platby vytištěn text: čl. příspěvek Shodou nešťastných okolností při přenosu dat mezi ČLK a Českou poštou, která zajišťovala tisk složenek, se stalo, že uvedený text je zavádějící. Správný text má totiž být: čl. příspěvek (vypadla číslice 5 na konci, správně se tedy jedná o letopočet, nikoliv o finanční částku členského příspěvku). Za tuto nepřesnost se omlouváme. Bohužel se ale stalo, že někteří členové, aniž si v prosincovém čísle ČČL (na str. 4 a 5) přečetli poměrně podrobný a dostatečně jasný článek o platbě členských příspěvků na rok 2005 a jejich výši, zaslali na účet ČLK částku 200 Kč jako členský příspěvek na rok Žádáme tímto všechny členy, kteří byli zřejmě ovlivněni zavádějícím údajem na složence a zaplatili pouze 200 Kč, aby na účet ČLK doplatili částku do správné výše členského příspěvku. Zároveň si dovolujeme upozornit, že nám docházejí platby členských příspěvků ve výši platné v předchozích letech, někteří členové zřejmě nezaregistrovali novou výši členských příspěvků schválených sjezdem ČLK pro rok I v těchto případech žádáme o provedení doplatku do správné výše. (člk) 6 Nenechejte si ujít! Zapomnětlivým připomínáme, že se 26. února konají hned dva plesy, na kterých bychom neměli chybět. V Praze je společný ples České lékárnické komory a České stomatologické komory. Ples Okresního sdružení lékárníků Ostrava bude opět v hotelu Imperial. Vstupenky na ostravský ples se začínají prodávat od 1. února a můžete si je objednat u paní Černé na číslech: nebo (red.) OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v prosinci 2004 Zrušená osvědčení 214/2001 Mgr. Silvie Karkošková, Sokolská 81, Ostrava 1 41/2001 Mgr. Monika Davidová, Sokolská 79, Ostrava 1 303/1998 Mgr. Ivana Tomášková, nám. Svobody 817, Planá 437/1994 PharmDr. Eva Ťoková, nám. Svobody 528, Třinec 147/1995 PharmDr. Vlasta Bergerová, Pod Městem 288, Úpice 287/2002 Mgr. Lubora Bednaříková, Kapucínské nám. 2, Brno 315/2003 Mgr. Jitka Křehnáčová, Husova ul., Příbram 92/1995 Mgr. Marie Glaserová, Masarykova 1293, Česká Třebová 66/2000 PharmDr. Radka Matějíčková, Petra Voka 156/I, Soběslav 149/2001 Mgr. Vlasta Furstová, Pravdova ul. 1077, Sušice 300/2003 Mgr. Božena Kudová, Pravdova ul. 1077, Sušice 118/1999 Mgr. Šárka Dvořáková, Českobratrská 30, Ostrava 1 149/1996 Mgr. Kateřina Krestová, Markvartovická 1200, Ludgeřovice 282/2002 Mgr. Vlasta Hejtmánková, Nádražní 663, Modřice 34/1997 PharmDr. Helena Dominová, Horní náměstí 4, Humpolec 344/2003 Mgr. Blanka Krmíčková, Kozí 8, Brno 446/1993 PharmDr. Irena Černínová, Mírové náměstí 88, Týniště n. Orlicí 150/2003 PharmDr. Jan Král, ČSA 937, Týniště nad Orlicí 142/2004 Mgr. Brzetyslawa Budniková, Frýdecká 2006/14, Český Těšín 537/1993 Mgr. Jaromír Holub, Masarykova 389, Humpolec 262/1993 Mgr. Lea Lesáková, Masarykovo nám. 20, Ostrava 1 231/1995 Mgr. Zdeňka Trojanová, nám. 5. května 91, Jablonné n. Orlicí 272/2003 Mgr. Radka Brichcínová, Stroupežnického 6, Praha 5 62/2003 Mgr. Ludmila Zahrádková, Vršovická 77, Praha /2000 Mgr. Eliška Zajoncová, Buškovická 120, Ostrava - Zábřeh (k ) 157/2003 Mgr. Karel Struha, Havířská ul., Ústí nad Labem 290/2003 Mgr. Petr Dušek, Žižkova 151, Litvínov 200/2000 PharmDr. Anna Žižková, Růžová 1280, Most 291/2001 PharmDr. Radana Eiblová, Masarykovo nám. 81/8, Děčín 327/1997 Mgr. Miluše Mildnerová, Pernštejnské nám. 7, Hranice 342/2001 PharmDr. Pavel Frano, Žlutická 9, Plzeň 48/2002 Mgr. Alena Krásová, Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto 348/2004 Mgr. Marie Fridrichová, Velká nad Veličkou /1993 Mgr. Eva Szönyiová, Staré nám. 8, Ostrov 285/2002 PharmDr. Lenka Dosadilová, Náměstí Karla IV. 131, Nejdek 57/1994 Mgr. Libuše Machová, Jablonecká 14, Liberec 311/1993 Mgr. Stanislav Macoszek, Třinec Podlesí, Třinec 308/1998 Mgr. Marie Suchánková, Žižkova 2379, Karviná-Mizerov 3/1994 PharmDr. Marie Kováčová, Vrchlického 81, Liberec Vydaná osvědčení 300/2004 Mgr. Kamil Kořínek, Salix, Pavlova 29, Ostrava-Zábřeh, provozovatel Lékárna Salix, s.r.o. 301/2004 Mgr. Monika Davidová, Lékárna Hornická poliklinika, Sokolská 81, Ostrava 1, provozovatel Mgr. Dagmar Pohlová 302/2004 Mgr. Ivana Tomášková, Pod věží, nám. Svobody 817, Planá, provozovatel ILT MED s.r.o. 303/2004 PharmDr. Lech Branny, Terasa, Nám. Svobody 528, Třinec, provozovatel Lékárna Terasa s.r.o. 304/2004 Mgr. Hana Sembdnerová, U krále Jiřího, Langrova 36, Šumperk 305/2004 PharmDr. Vlasta Bergerová, Krkonošská lékárna, Pod Městem 288, Úpice, provozovatel Krkonošská lékárna s.r.o. 306/2004 Mgr. Jana Bartoňková, Lékárna u Kapucínů, Kapucínské nám. 2, Brno, provozovatel Rent-Pharm a.s. 307/2004 Mgr. Mária Košťálová, Lékárna v Kauflandu, Husova ul., Příbram, provozovatel Česká lékárna, a.s. 308/2004 Mgr. Alena Havelcová, Skalka, Přátelství 2006, Cheb, provozovatel SINDAPHARM spol. s r.o. 309/2004 Mgr. Martina Zahradníková, Na Hybešové, Hybešova 30, Brno, provozovatel CONCORDIANA, s.r.o. 310/2004 Mgr. Jaroslav Čechmánek, U Zámku, Bílovice 522, provozovatel NEPENTES, s.r.o. 311/2004 Mgr. Marie Laserová, Arnika, Masarykova 1293, Česká Třebová, provozovatel Lékárna Arnika ČR s.r.o. 312/2004 PharmDr. Marie Kováčová, Sluníčko, Vrchlického 816, Liberec 14, provozovatel Lékárna Sluníčko, s.r.o. 313/2004 PharmDr. Radka Matějíčková, Petra Voka, ul. Petra Voka 156/I, Soběslav, provozovatel PHARMED CZ s.r.o. 314/2004 Mgr. Božena Kudová, Aster Pharma, Pravdova ul.1077, Sušice, provozovatel ASTER PHARMA spol. s r.o. 315/2004 PharmDr. Marie Požároková, Aster Pharma, nám. Svobody 1, Sušice, provozovatel Aster Pharma spol. s r.o. 316/2004 PharmDr. Rostislava Helešicová, A lékárna v Kauflandu, OD Kaufland, ul. Města Mayen 1496, Uherské Hradiště, provozovatel PHARMLAND s.r.o.

8 318/2004 PharmDr. Alice Kaločová, MG Medical Center, Ostrožná 24, Opava, provozovatel Mgr. Vladislava Řeháčková 319/2004 Iva Novotná, Lékárna Absolonova, Absolonova 30, Brno, provozovatel D & K Medico, s.r.o 320/2004 Mgr. Šárka Dvořáková, na Českobratrské, Českobratrská 30, Ostrava 1, provozovatel LE PHARMACY s.r.o. 321/2004 PharmDr. Jaroslav Žalud, Na poliklinice Pacov, Žižkova 922, Pacov, provozovatel Lékárna Na Poliklinice v Pacově, s.r.o. 322/2004 PhMr. Jaroslav Šerhant, Bučovická lékárna, Seydlerova 2151, Praha 5, provozovatel H a K Marketing servis s.r.o. 323/2004 Mgr. Michaela Al-Já Afrehová, U Svatého Mikuláše, Markvartovická 1200, Ludgeřovice, provozovatel LE PHARMACY s.r.o. 324/2004 RNDr. Blanka Topinková, Ořechov, Pavlíkova 67, Ořechov u Brna, provozovatel EUPHRASIA s.r.o. 325/2004 Mgr. Kateřina Krestová, U Kaple, Na Březích 620, Dolní Benešov, provozovatel Karla Dumbrovská s.r.o. 326/2004 Mgr.Vlasta Hejtmánková, Lékárna Modřice, Nádražní 663, Modřice, provozovatel SLÁVIA, a.s. 327/2004 PharmDr. Kateřina Bajerová, Lékárna PSP Štětí, ul. 9. května 403, Štětí, provozovatel Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad L., s.r.o. 328/2004 PharmDr. Helena Dominová, Na Náměstí, Horní náměstí 4, Humpolec, provozovatel Lékárny Humpolec a.s. 329/2004 Mgr. Blanka Krmíčková, Eurolékárna Na Kozí, Kozí 684/8, Brno, provozovatel Eurolékárna, s.r.o. 330/2004 PharmDr. Irena Černínová, U krále Jiřího, Mírové náměstí 88, Týniště nad Orlicí, provozovatel Lékárna Týniště nad Orlicí, s.r.o. 331/2004 PharmDr. Jan Král, U Dubu, ČSA 937, Týniště nad Orlicí, provozovatel Lékárna Týniště nad Orlicí, s.r.o. 332/2004 Mgr. Tomáš Jaworski, U polikliniky, Frýdecká 2006/14, Český Těšín, provozovatel AGA KOMMERS, s.r.o. 333/2004 Mgr. Jaromír Holub, Lékárna U polikliniky, Masarykova 389, Humpolec, provozovatel Lékárny Humpolec a.s. 334/2004 Mgr. Lea Lesáková, u Zlaté koruny, Masarykovo náměstí 20, Ostrava 1, provozovatel LE PHARMACY s.r.o. 335/2004 PharmDr. Miloslava Volfová, Nemocnice Chrudim, Václavská 570, Chrudim, provozovatel Nemocnice Chrudim 336/2004 Mgr. Irena Keslová, Amfora, nám. 5. května 91, Jablonné nad Orlicí, provozovatel Mgr. Zdeňka Trojanová 337/2004 Mgr. Drahomíra Fáberová, Lékárna Smíchov, Stroupežnického 6, Praha 5, provozovatel PRAGOLEK a.s. 338/2004 Mgr. Vojtěch Komárek, Lékárna U Slávice, Vršovická 77, Praha 10, provozovatel REGINNA PHARMA CZ a.s. 339/2004 Mgr. Eliška Zajoncová, Aeskulap, Buškovická 120, Ostrava-Zábřeh, provozovatel ALFA LEKAS Plus a.s. 340/2004 PharmDr. Šárka Pavlisková, U Duhy, nám. V. Vacka 1668/15, Ostrava-Poruba, provozovatel Lékárna U Duhy s.r.o. 341/2004 Mgr. Karel Struha, Labe, Havířská ul. - OC Carrefour, Ústí n.l.-všebořice, provozovatel EUROPHARM, s.r.o. 342/2004 Mgr. Petr Dušek, Lékárna KPL, Žižkova 151, Litvínov, provozovatel LÉKÁRNA PARNÍK ČERNÝ MOST, a. s. 343/2004 PharmDr. Anna Žižková, OBZOR, Růžová 1280, Most, provozovatel LÉKÁRNA PARNÍK ČERNÝ MOST, a.s. 344/2004 Mgr. Jiří Voděrka, ALPHA, Masarykovo nám. 81/8, Děčín, provozovatel EUROPHARM, s.r.o. 345/2004 Mgr. Helena Hrůzová, Lékárna U Zámku, Pernštejnské nám. 110, Hranice 346/2004 PharmDr. Pavel Frano, Harmonia, Žlutická 9, Plzeň, provozovatel Lékárna Harmonia s.r.o 347/2004 Mgr. Alena Krásová, Melisa, Žižkova 738, Vysoké Mýto, provozovatel Lékárna Melisa s.r.o. 348/2004 Mgr. Gabriela Spáčilová, Velká nad Veličkou č.155, provozovatel Lékárna Veselí nad Moravou s.r.o. 349/2004 Mgr. Marie Fridrichová, Velká nad Veličkou 155, provozovatel Lékárna Veselí nad Moravou s.r.o. 350/2004 Mgr. Petr Szönyi, Koruna, Staré náměstí 8, Ostrov, provozovatel Pharmacium spol. s r.o. 351/2004 PharmDr. Lenka Dosadilová, Olympia, nám. Karla IV. 131, Nejdek, provozovatel Pharmacium spol. s r.o. 352/2004 Mgr. Libuše Machová, Bohemia, Tř. 1. máje 354/54, Liberec-Jeřáb, provozovatel Lékárna Bohemia, s.r.o. 353/2004 Mgr. Amíra Jarrahová, Jasmín, U hadích lázní 1168/50, Teplice, provozovatel AMURA spol. s r.o. 354/2004 Mgr. Stanislav Macoszek, Lékárna Podlesí Třinec, Koňská 453, Třinec, provozovatel Repharm a.s. 355/2004 PharmDr. Václav Hercik, Lékárna U Sv. Anny, s.r.o., Masarykova 65, Telč, provozovatel Lékárna U Sv. Anny, s.r.o. 356/2004 Mgr. Dagmar Pohlová, U Sokolovny, Sokolská 79, Ostrava 1 357/2004 Mgr. Dana Syrková, Lékárna Na Poliklinice, Žižkova 2379, Karviná-Mizerov, provozovatel NSP Karviná-Ráj, p.o. 359/2004 Mgr. Marcela Knotová, Bělský les, Chalabaly 2, Ostrava-Bělský les, provozovatel PRO D. F. s.r.o. (člk) Určeno výhradně pro lékárny Firma PHARMDATA s.r.o., kterou většinou znáte v souvislosti s číselníkem PDK, se ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou zavázala vytvořit zcela novou informaci: EXKLUZIVNÍ DODÁVKA DO LÉ- KÁREN. Jedná se o výrobky, které má výrobce v úmyslu prodávat pouze prostřednictvím zvláště erudovaných osob, tzn. výhradně prostřednictvím lékáren. Označení sortimentu, který výrobce deklaruje v Dohodě o označení výrobků symbolem exkluzivity uzavřené se společností PHARMDATA s.r.o., se bude rozšiřovat postupně, počínaje začátkem roku Informace o dodávkách vybraných položek výlučně do lékáren bude prostřednictvím číselníku PDK a následně programových aplikací nabídnuta lékárníkovi snadno zpracovatelnou formou. Výrobci výše uvedenou Dohodou deklarují svoji vůli distribuovat označené výrobky konečným spotřebitelům pouze prostřednictvím prodejen splňujících určité kvalitativní podmínky, tedy lékáren, a současně se zavazují garantovat odpovídající kvalitu a původ zboží, což doloží nezbytnými doklady. V opačném případě ztrácejí nárok na označení svých výrobků v číselníku PDK symbolem exkluzivity. Symbol exkluzivity lékárníkovi signalizuje, že jde o výrobek, u kterého výrobce očekává zvláštní péči a odbornost při prodeji a z těchto důvodů jej konečnému spotřebiteli dodává pouze prostřednictvím lékáren. Toto opatření tak má přispět k tomu, aby lékárník byl tím, kým má být: rádcem a pomocníkem lékaře a pacienta, nikoliv pouhým podavačem. V současné době o uvedenou službu projevila předběžně zájem řada výrobců tzv. doplňkového sortimentu, jmenovitě firmy: GREEN SWAN, MEGAFYT, WALLMARK, LIFTEC a další. O dalším průběhu tohoto projektu a rozsahu takto označených položek budete po několika měsících detailně informováni. Ing. JOSEF ŠIMÁČEK, DrSc. PHARMDATA s.r.o. 7

9 ODBORNÉ SEMINÁŘE únor březen 2005 Přihlášky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozřejmě osobních dat (jména, příjmení, titulu, resp. členského čísla či adresy pracoviště + kontaktního telefonu) zasílejte co nejdříve do pražského sekretariátu komory (fax , Odtud budou předávány místním organizátorům akcí společně s formuláři osvědčení o účasti, která pečlivě uschovejte, budou se hodit. Brno (VFU, Palackého 1/3, Pavilon farmacie, začátky v 10 hodin) so Parazitární onemocnění a jejich léčba (RNDr. Dagmar Pospíšilová) Plzeň (Cizinecký dům, Karlovarská 83, začátek v 10 hodin) so Interaktivní dispenzační seminář Hypertenze - farmakoterapie, kazuistiky (MUDr. František Kulič, Mgr. Ladislav Ruman) Hradec Králové (FaF, Heyrovského ul., posluchárna A, začátky v 9.30 hodin) so První pomoc (MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D.) Komunikace v lékárně (Mgr. Ludmila Drhová) Ostrava (Dům techniky, Mariánské nám., začátky v 9 hodin) so Léky v těhotenství (prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., PharmDr. Zbyněk Svoboda, Ph.D.) so Farmakoterapie karcinomu prostaty (MUDr. Roman Staněk) Úprava výživy u nemocných (PharmDr. Marie Zajícová) Teplice (Prince de Ligne, Zámecké náměstí, začátky v 9.30 hodin) so Interaktivní seminář Farmakoterapie plicních onemocnění - antibiotika (MUDr. František Kulič) (člk) Kontinuální vzdělávací program Edukační semináře garantované ČLK podporuje společnost Winthrop PHARMA CR, s.r.o., a organizačně zajišťuje společnost Pears Health Cyber, s.r.o. Na tyto semináře se můžete hlásit výhradně na adrese: nebo tel.: , fax: Praha Motokov, hod Glaukom a jeho farmakoterapie (Dr. Lucie Valešová) Operace katarakty, refrakční operace a jejich farmakologické okolnosti (MUDr. Josef Hycl, CSc.) Léky v těhotenství (PharmDr. Zbyněk Svoboda, Ph.D.) Reaktivita na léčiva ve stárnoucím organismu (prof. dr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.) Vitaminy (MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.) Brno FaF VFU, hod Metabolický syndrom (doc. MUDr. Petr Sucharda, CSc.) Farmakoterapie onemocnění zažívacího traktu (prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.) Třetí interaktivní dispenzační seminář Česká lékárnické komora ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti vás zvou na INTERAKTIVNÍ DISPENZAČNÍ SEMI- NÁŘ 3. Tento interaktivní dispenzační seminář se uskuteční ve středu 23. února 2005 od 18 hodin v učebně č. 5 Hotelu ILF na Budějovické ulici 15, Praha 4. Na programu je opět praktické řešení kazuistik z oblasti léčby (nejen) kardiovaskulárních onemocnění, kterého se zúčastní též lékařka-specialistka v kardiologii. Zájemce prosíme o zaslání závazných přihlášek na uvedené ové adresy. Mgr. LUCIE DRIOVÁ PharmDr. ALENA LINHARTOVÁ Na internetu lidé diskutují o online farmacii Z obsáhlé diskuse na téma prodej léků přes internet jsme vybrali jen některé z názorů. Vám, kteří nemáte čas brouzdat v síti, je předkládáme s vědomím, že vás ani tentokrát příliš nepotěší. Na internetu nemůžete léky nejen prodávat, ale rovněž je nesmíte propagovat formou reklamy. Přitom si uvědomte, jaké potenciální výhody online farmacie nabízí. Kdybyste přidali elektronický podpis, mohli byste přes síť získávat nejenom léky volně prodejné, ale i ty na předpis. Proč by vám lékař nemohl posílat příslušně certifikovaný recept elektronicky? Lékárnická lobby je hodně silná. Základní léky jako paralen radši leckde ani neprodávají (nebo ho mají náhodou zrovna vyprodaný), aby vám mohli natlačit nějaký rozpustný paralen plus za několikanásobnou cenu. Ani ty pitomý prázdný krabičky s cenovkou a s letákama nejsou schopny vystavit do regálu, aby si zákazník sám mohl vybrat podle ceny, množství účinný látky atd. Nechaj chudáky nemocný vystát frontu

10 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 s tím, že jim pak (než omdlí) natlačej tu nejdražší alternativu. Názory jsou to pěkné, ale dle mého názoru místy nereálné. Jak bych objednané léky obdržel? Platil bych balné? Za 50 paralenů zdarma? Cena za balení se v některých případech pohybuje kolem 1-20 Kč. Dále, lékař pokud předepisuje léky opakovaně, tak i když se neptá pacienta na pocity a stav (zlepšení/zhoršení) a pacient sám je nehlásí, VIDÍ jak pacient vypadá, jak dýchá apod. a již to ukazuje, může-li se dávka nějak upravit. Předepisování léků není mechanická záležitost, i když se to laikům může zdát. A přepočet ceny léků podle účinné látky je už úplný nesmysl. To, že mě musí felčar vidět, není úplně vždy pravda. Pokaždé, co jdu k obvoďákovi, v čekárně slyším o- mluvné řečí předbíhajících: Já jdu jenom babičce nechat napsat léky. Další věc je s vybíráním podle účinných látek. Doktor by měl stanovit několik alternativ, ze kterých by si pacient vybral. Zaveďte 20korunový poplatok na návštevu lekára ako na Slovensku a hneď sa to aspoň trochu zmení. Holt, prestanú niektorí dochodcovia chodiť do čakárni si pokecať a k lekárovi len preto, aby sa nenudili. Lékárníci jen využívají tržní prostředí. Jeden z nich má lékárnu přímo proti diabetologovi. Na prášky na diabetes II. typu si musíte připlácet, na další léčby typu vysoký tlak taky. Posledně mě doktor sám upozorňoval, ať jdu do jiné lékárny, že ta naproti má zdaleka nejvyšší doplatky. To už jsem mezitím zjistil sám, že na doplatcích je rozdíl až 100 korun za ten balík. Já si do jiný lékárny klidně dojdu a koneckonců ta stovka by mě taky nepoložila. Ale tam chodí většinou důchodci a ti jsou rádi, že přebelhají ulici a koupí to tam. Tak konkrétně tomuhle (lékárníkovi - pozn. red.) bych ten volný prodej léků přál z celého srdce. Po infarktu jsem odsouzen k trvalému užívání Plavixu. Pojišťovna ho hradí pouze částečně, takže na něj doplácím, a to poměrně dost. V jedné lékárně 890 Kč, v jiných Kč za balení, které vydrží 28 dní. Bylo by dobré, kdyby na netu byly ceníky lékáren. Bylo by dobré, kdyby vydání ceníků na net bylo pro lékárny nařízeno zákonem. Pacient by si mohl vybrat a lékárníci by následně zlevnili, protože k těm drahým by nikdo nechodil. Připravila (jh) SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Léčba interferony Tato poměrně mladá skupina léčiv vychází z fyziologických reakcí organismu a jeho imunitních reakcí (produkce interferonu při virových onemocněních). Dnešní věda umožňuje produkci specifických rekombinantních molekul interferonů s různými léčebnými indikacemi. Jejich vlastnosti dosud neumožňují perorální podání, proto se tyto látky podávají ve formě subkutánních injekcí, ať už s kratším účinkem, nebo u pegylovaných forem je frekvence aplikace prodloužena obvykle na týden. Původní účinek interferonu je tedy imunomodulace při virových onemocněních. Tato malá bílkovinná molekula se váže na specifická receptorová místa buněčných povrchů a vyvolává komplex postupných nitrobuněčných pochodů, které zahrnují produkci enzymů a jiných produktů s antivirovou, antiproliferativní a imunomodulační aktivitou. Hlavní indikací alfa-interferonů je léčba chronické virové hepatitidy B nebo C u pacientů (obvykle starších 18 let, s kompenzovanou funkcí jater), u kterých byla prokázána přítomnost protilátek proti hepatitidě, a kteří splňují další předepsaná kriteria. Další indikací je onkologická léčba, obvykle v kombinaci s léčbou granulocyty stimulujícími faktory (G-CSF). Dávkovací schéma určí individuálně lékař podle technologické formy zpracování interferonu. U této finančně velmi náročné léčby je nezbytný souhlas pacientů a dokonalá compliance. Mnohdy právě tato skupina pacientů (toxikomani) vyžaduje velmi pečlivé zvážení, zda tyto podmínky splní. Nežádoucích účinků (NÚ) může mít tato terapie poměrně mnoho. Pacient by měl být seznámen alespoň s těmi nejběžnějšími - jak se projevují a jak se v tomto případě zachovat. Nejběžnější je tzv. flu-like symptom - tzn. příznaky podobné chřipce. Pokud se objeví, je vhodnější podávat lék před spaním, a je-li nutné užít analgetikum, mělo by být nenarkotické, např. paracetamol. O některých NÚ by měl pacient informovat lékaře - příznaky nebo pocity deprese, přetrvávající teploty, bolesti v krku, neobvyklá krvácení nebo modřiny, náhlé změny vidění. Celý souhrn nežádoucích účinků je v příbalovém letáku. O některých by měla být informována i okolní rodina nebo pečující personál. Pacient může totiž trpět emoční labilitou, poruchami spánku někdy i krátkodobou ztrátou paměti, nervozitou, agitací atd. Pokud se projeví tendence k suicidiu, je nutno terapii přerušit. Z dalších doprovodných NÚ může být i konjunktivitida nebo otitida, která mnohdy není spojována s podáním tohoto léku. U žen může dojít k poruchám menstruačního cyklu. Kvůli poruchám krvetvorby a jaterních funkcí musí být pacient velmi pečlivě monitorován. Útlum kostní dřeně je velmi závažným NÚ, za určitých podmínek je však právě tento efekt využit k terapii specifické leukémie. Způsob podání by měl být pacientovi velmi dobře vysvětlen. Lék podávat pouze subkutánně (většina dnešních forem už je upravena pro podání aplikačním perem). Lék má být uložen v lednici (nemrazit), ale před samotnou aplikací ponechán chvíli v pokojové teplotě, pak ampuli nebo cartridge jemně převrátit, prudce netřepat. Pokud se po aplikaci objeví závažné NÚ, měla by se terapie přerušit a informovat lékaře. Ten může dávku snížit nebo zvolit jiný typ interferonu. Pacient by měl znát název svého interferonu (Roferon, Introna, Pegintron, Pegasys), svou dávku, účinek léku i jeho možné NÚ, aby se s nimi mohl případně sám doma vypořádat. Neměl by si sám měnit typ ani dávku interferonu. Lékárník by měl zpětnými otázkami prověřit, zda pacient rozumí správnému uložení léku, jeho přípravě a aplikaci, manipulaci s aplikátorem a ostatním informacím. Pokud informacím rozumí, měl by dobře spolupracovat i při pravidelných kontrolách laboratorních hodnot (nezbytná součást léčby). Pociťuje-li pacient závratě a ospalost, měl by zvážit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientka, která otěhotní, musí informovat lékaře. S opatrností je nutno přistupovat k vakcinaci živými vakcinami (obrna, zarděnky, spalničky). Beta-interferony se mohou používat v léčbě relapsů sclerosis multiplex (RES), k posílení fyzické disability a k zabránění exacerbace nemoci. Aplikace a NÚ jsou velmi obdobné. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Kotrmelce nejen kolem úhrad 10 Mgr. Jiří Kotlář Jednoho zářijového pátku minulého roku podepisuje ministryně zdravotnictví novou vyhlášku. Je to vyhláška o úhradách léčiv, kterou dlouho připravovala kategorizační komise. Následující pondělí ministryně vyhlášku ruší. Prý ji kategorizační komise špatně připravila. Ministryně sděluje komisi přes novináře, že (komise) špatně pracovala a bude rozpuštěna. Úhrady by údajně enormně zatížily pacienta a znemožnily jeho řádnou léčbu, zvýšily jeho spoluúčast, a to není v souladu s volebním programem. Je ticho, přestože se na ministerstvu horečně přepracovává vyhláška. Nikdo neví, kdo na ní pracuje, ale nehodná (i když v té době ještě oficiálně existující) kategorizační komise to není a ani její členové nevědí, kdo a jak vyhlášku přepracovává a nevědí (ani se nikdy nedozví), co vlastně bylo špatně. Ozývají se hlasy, že by snad mohla být preferována jistá firma, která údajně nabídla ministerstvu zvýhodněné ceny. Aby se těmto hlasům předešlo, dostávají stejnou příležitost i ostatní: mohou předat výhodné nabídky - počátkem týdne je k tomu vyzývá zprávička na internetu, koncem téhož týdne je termín pro jejich předložení. Na vyhlášce se dále tiše pracuje, ale kdo a jak vyhodnocuje zajímavé nabídky, vědí zase jen zasvěcení. Dnem D, kdy vyhláška je na světě, se nakonec stává 23. listopad. A co přináší? Laici žasnou, odborníci se diví. I zdravotní pojišťovny, též do poslední chvíle držené v radostném očekávání, se snaží zjistit změny a rovněž se diví. První informaci si můžeme přečíst v tisku. Ministryně novou vyhláškou zvyšuje úhrady pojišťoven. Je to možné, když až na naprosté výjimky dochází k opaku? Vysvětlení je nakonec prosté. Ke zvýšení úhrad dochází, ale ve skutečnosti jsou zvýšeny úhrady oproti původnímu návrhu na snížení. Jaký je výsledek? Místo původního snížení o 45 % je snížení úhrady pouze 36 %, místo 20% snížení je tu pouze 12%. A nejen to - dokonce se sníží úhrada více než bylo dříve navrhováno. Na druhou stranu lze najít i případ zvýšené úhrady u léčivé látky, kde nebyla původně žádná změna navrhována. Spektrum možných změn je tedy různorodé. Najednou všem uniká to, že sice skutečně došlo oproti původnímu návrhu k navýšení úhrad, ale naprosto podstatná navrhovaná část snížení zůstává. Proti volebnímu programu už to asi není, ale zkuste to někomu vysvětlit. Ve vyhlášce hledám, jak to je s MZFSC (podivná nová zkratka) - rozuměj: ministerstvu zdravotnictví firmami slíbené ceny, zřejmě jakási odnož oblíbených DNC. Na webu ministerstva je ovšem nenajdu, ve věstníku taky ne, jak je tedy mám jako lékárník akceptovat, abych zbytečně nepoškozoval pacienta? Jak se MZSC projeví v praxi? Co když nebudou dodrženy? Ale to vlastně nikdo ani nezjistí. Dost již zbytečných kacířských otázek. MZ zřejmě zázračně vyřešilo v mžiku to, o čem se MF ani nezdá. Druhý pohled na vyhlášku a další překvapení. Je tu zásadní omezení ú- hrady individuálně připravovaných léčiv. Zajímavým způsobem se rozvíjí již tak problematická novela přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Oponenturu a kooperaci s lékárníky, kteří znají problematiku IPLP nejvíce, ministerstvo nepotřebuje. Žije si vlastním životem a výsledek tomu odpovídá. Vyhláška je podepsána a neodvratně bude platit. A dále je tu novinka v repertoáru ministerstva zdravotnictví. Dosud jsme byli tradičně svědky toho, že před datem, kdy se měnily ú- hrady, ministři - jindy náležitě výmluvní - mlčeli a zprávu o tom, že si pacient více připlatí, jsme museli světu říci my. Teď je veřejnost předem seznámena s tím, že se vyhláška v žádném případě nedotkne jejich peněženek. Pacienti se zaradují a viník, pokud by tomu náhodou bylo jinak, je předem ocejchován. Co se bude dále dít? Práce na režimu úhrad léčiv by měla pokračovat. (Kategorizační komise neexistuje, její členové konečně dostali - bez vysvětlení - oficiální odvolání, datované již 30. listopadu). Nebo už se zase na Palackého náměstí tiše pracuje? Grémium majitelů lékáren jednalo s ministrem financí V polovině prosince 2004 jednali zástupci Grémia majitelů lékáren (předseda dr. Jaroslav Polách a místopředseda dr. Dušan Holečko) s ministrem financí Mgr. Bohuslavem Sobotkou, jeho náměstkyní Ing. Yvonou Legierskou a ředitelem odboru Ing. Pavlem Maštálkou. Během hodinového setkání byla projednána témata snižování obchodní přirážky lékáren a cenotvorba, problematika registračních pokladen v lékárnách a návrh nové taxy laborum. Potěšil nás ministrův souhlas s naší argumentací, on sám návrhy na snižování přirážky odmítá jako nesystémové řešení, které by mělo za následek destrukci poskytování lékárenské péče. V otázce registračních pokladen se Bohuslav Sobotka pokusil vrátit návrh zákona do druhého čtení (možné úpravy např. limitu obratu a posunu účinnosti zákona), ale byl přehlasován v poslaneckém klubu. Přítomní nás ubezpečovali, že zavedení registračních pokladen bude pro lékárny jednoduché a ekonomicky nenáročné. Ministr nepovažuje lékárny za místa, kde by hrozily daňové úniky - jsou na přechod na registrační pokladny nejlépe připraveny díky plošnému využívání výpočetní techniky. Naše obavy z vysokého ekonomického zatížení lékáren při jejich zavádění přítomní vyvraceli argumenty o pořizovací ceně v řádech jednotek tisíc korun a závazkem MF, které bude monitorovat dodavatele hardware i software, aby neměli nepřiměřené ekonomické požadavky. Údajně by měl stačit fiskální paměťový modul a na moji námitku, že je potřeba je násobit počtem výdejních míst v lékárně, ministr Sobotka odvětil, že je to možné ošetřit v rámci prováděcí vyhlášky. Zastává názor, že v rámci uzavřené PC sítě by stačil modul pouze jediný. Dále jsme informovali o současném

12 stavu návrhu taxy laborum. Pavel Maštálka požádal ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny o analýzu dat z jiných zdrojů než má GML. Doložili jsme ministru Sobotkovi, že taková data nejsou mimo GML k dispozici a máme obavy, že se tím návrh dostává do patové situace. Bez možnosti vyúčtovat oprávněné nároky z přípravy IVLP nebude možno v budoucnosti tuto péči poskytovat. Pavel Maštálka poté objasnil, že pouze žádá o stanoviska MZd a zdravotní pojišťovny avžádném případě nejde o odmítnutí návrhu jako takového. Ministr pak rozpravu ukončil s tím, že je tedy vše v řešení a situaci bude monitorovat. O dalším vývoji vás bude GML informovat. Jsme rádi, že jsme měli možnost palčivé otázky probrat přímo s ministrem financí. Ministryně zdravotnictví nás bohužel z důvodu vysokého pracovního vytížení doposud nepřijala. PharmDr. JAROSLAV POLÁCH předseda představenstva Grémia majitelů lékáren NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Dne vyšla pod číslem 669/2004 novela zákona o daních z příjmů. V jejím rámci byl také změněn zákon o účetnictví. Zásadní změnou zákona o účetnictví je odklad přechodu na účetnictví (podvojné). Přechod na účetnictví se touto novelou odkládá na leden 2006 a roční obrat pro povinné vedení účetnictví se zvyšuje na 15 milionů Kč. Přechodná ustanovení řeší případy, kdy podnikatelé (lékárníci - fyzické osoby) překročili v roce 2003 obrat 6 milionů Kč a podle znění zákona o účetnictví platného v roce 2004 jsou účetními jednotkami s povinností účtovat od Tato povinnost se ruší! To znamená, že pokud za rok 2003 přesáhl podnikatel obrat 15 milionů, od roku 2005 se stane účetní jednotkou s povinností účtovat od roku Pokud v roce 2003 nepřesáhl obrat 15 milionů, nebude ú- četní jednotkou a povinnost účtovat nevzniká. Povinnost vést účetnictví je od roku 2005 stanovena takto: pokud v roce 2005 překročí podnikatel obrat 15 milionů Kč, od roku 2006 se stává účetní jednotku s povinností účtovat od roku V dalších letech se bude postupovat obdobně. Ing. RADEK BÍLÝ daňový poradce č. 98 S redaktorkou MF Dnes Lenkou Petrášovou Co zajímá čtenáře o lékárenství Tisková konference, kterou uspořádala Česká lékárnická komora začátkem roku, se setkala s nebývalým zájmem médií. Není divu, máloco čtenáře, posluchače a diváky zajímá více než informace, že zase budou muset sáhnout hlouběji do vlastní kapsy. A pokud se to týká doplatků na léky, vzbudí to podle očekávání pozornost velkou, zvláště, když byli občané v posledních týdnech ujišťováni, že se spoluúčast pacientů zvyšovat nebude. Už klasicky obviňuje veřejnost ze zdražování léků lékárníky, bez ohledu na informace, které se k danému tématu objevují ve sdělovacích prostředcích. Proto jsme se tentokrát zeptali druhé strany - redaktorky MF Dnes Lenky Petrášové. Jaká témata z lékárenství (doplatky na léky, nové přípravky, co užívat na co apod.) zajímají vaše čtenáře nejvíce? Čtenáře vždycky nejvíc zajímá otázka peněz: tedy kolik budou muset doplácet a proč se liší ceny léků v jednotlivých lékárnách. Taky je zajímá, proč se z trhu ztratí lék, který nemá náhradu nebo ROZHOVOR naopak to, že se objevil nový lék, který nahrazuje ty doposud známé, na které byli lidé zvyklí. Velmi důležité jsou pro ně informace, kdy vědecké studie zjistí, že nějaký lék je nebezpečný a musí se proto stáhnout z trhu. To všechno má okamžitý praktický dopad na jejich životy. Zajímavé jsou ale také postřehy lékárníků samotných - třeba o tom, že léky u nás jsou pro cizince levnější, a tak je skupují. A samozřejmě také to, jaké změny a zákony v lékové politice se chystají, či fakt, že pojišťovny platí opožděně. Jsou ohlasy veřejnosti na zveřejněné zprávy z lékárenství spíše kladné, nebo záporné? Na to se nedá jednoduše odpovědět. Záleží na tématu. Když zveřejníme, že lékárníci stávkují a zítra zavřou krám, budou reakce naštvané. Jiné to bude pochopitelně ve chvíli, kdy zveřejníme, že lékárníci se snaží zabránit ministerstvu ve vydání zákona, na který by lidé doplatili. Máte pro svou práci dostatek vyhovujících podkladů z České lékárnické komory? Zajímaly by mě vlastní výzkumy a postřehy lékárníků - třeba jestli si evidují, po čem se zrovna lidé nejvíc ptají, a taky jaké je aktuální dění v lékárnické komoře. Jakou máte osobní zkušenost s lékárníky? Zase je to případ od případu různé. Záleží na lidech, na tom, jak se vyspím já i ten na druhé straně táry. Ale zjistila jsem, že mi čím dál víc vyhovují modernější lékárny. Takové, kde si všechno, co není na recept, můžu osahat - přečíst si, co přípravek obsahuje a pak se rozhodnout. Klidně tu strávím půl hodiny a vyberu si, zatímco když se na mě u táry lékárník zatváří, že zdržuju, když si chci přečíst údaje na přebalu, tak prchám. Bez nákupu. A líbí se mi, že v některých lékárnách (třeba v té pražské na Andělu v Obchodním centru Smíchov), je vždycky jeden člověk vyčleněný pro poradenství. Dáma, která se zákazníky trpělivě rozebírá klady a zápory například různých kosmetických výrobků, které se v lékárně prodávají a snaží se jim najít přesně to, co potřebují. Ptala se: JAROSLAVA HOŘANSKÁ

13 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Mgr. Jaroslava Příkaská: Netroufám si odhadnout, co čeká lékárny za deset let Jaroslava Hořanská Jaký byl můj letošní první pracovní den? Celkem klidný, protože jsem byla tady ve výdejně, ale v mateřské lékárně to bylo veselé. Ne že by se lidi rozčilovali na personál, jenže otrávení byli určitě. Koncem roku pořád dokola poslouchali, že víc než dosud v lékárně doplácet nebudou a začátkem nového roku buď na určitý přípravek dopláceli víc nebo měl každý ze dvou stejných balení stejného léku jiný doplatek. Nemohli jsme se jim divit. Magistra Jaroslava Příkaská, za kterou jsme přijeli do OOVL v Miloticích, se po těchto slovech na úvod začíná věnovat přicházejícímu pacientovi: Musíte to hodně zapít, říká, když mu podává krabičku tabletek s tím, že při terapii je samozřejmě nutné vyhnout se alkoholu. Ještě dodává, že na mast bude třeba doplatit 33 korun. Zas tolik peněz? Tak to už mi na pivo stejně moc nezbude, odvětí rozšafný muž, ale je vidět, že ve skutečnosti ho doplatek nerozladil. Také v hodonínském okrese tvoří nezaměstnaní vysoký podíl obyvatel v produktivním věku. Přesto odsud jen málo lidí středních let odchází za prací jinam. Je to dáno už historicky, každý tu má kousek pole, vinohrad, i Milotice jsou vinařská obec. V minulosti si mnozí postavili rodinné domky, a tak jen mladí, kteří nejsou tolik vázáni k půdě, odcházejí do světa bez větších potíží, zamýšlí se Jaroslava Příkaská. Já sama jsem přišla do Dubňan hned po mateřské dovolené a už jsem v kraji zůstala. Jak čas letí, dochází člověku nejvíce na dětech. Když jsem nastoupila do lékárny, byly to malé děti a dnes vozí vlastní miminka v kočárcích. Není moc pacientů, k jejichž jménu bych nedovedla přiřadit diagnózu. Pak se magistry Příkaské ptáme na její lékárnu v Dubňanech, z níž je to do výdejny opravdu jen pár kilometrů. Má název Lékárna Dubňany, s.r.o., a našli byste ji na zdravotním středisku. Jsme tam dvě magistry, jedna laborantka a sanitářka. Provozní je můj muž, který dělá všechno, od ekonomických záležitostí až po úklid, a zvládá to. Dubňany jsou bývalé hornické město, po roce 1989 se ale zdejší doly zavřely. Na Hodonínsku se práce shání velmi těžko, od toho se odvíjí finanční situace obyvatel. Stejně jako kolegové v jiných místech to pociťujeme na obratu lékárny. Hned poznáme, kdy lidé dostali výplaty, komu přišly sociální dávky a důchody. Výši doplatků musíme neustále hlídat. Změny, které přicházejí každého čtvrt roku, znamenají pro mnohé lidi citelné zásahy do rodinného rozpočtu. Neplatí to obecně, ale momentálně je to pro diabetiky a hypertoniky docela složité. Proto jsme se snažili využít nabídek firem, které doplatky nějakým způsobem kompenzovaly, ale některé společnosti na daný stav vůbec nereagovaly. Lidi berou doplatky jako nutné zlo už dlouhodobě. Těžko nám uvěří, že ve skutečnosti ceny léků klesají, když oni v lékárně doplácejí více. Co zdejším lidem v lékárně vadí kromě doplatků? Když jim nezbylo než smířit se s tím, že musejí doplácet, nelíbí se jim, že jsou Pravidelnou klientkou výdejny v Miloticích je i paní Fryštacká. doplatky v každé lékárně jiné. My se jim snažíme vycházet vstříc kde se dá, ale naštěstí snad jen několik lidí si přeje, a- bychom tady byli každý den od rána do večera a ještě drželi pohotovost. Proč jste se rozhodla otevřít výdejnu právě v Miloticích? Až do roku 2001 tady výdejna nikdy nebyla, přestože tu denně ordinuje praktická lékařka i zubní lékařka a na půl úvazku pediatr. Hlavním důvodem ale bylo to, že v roce 1999 nám snížili obchodní marži a z toho, co lékárna v Dubňanech vyprodukuje, bych si nemohla dovolit zaměstnávat druhou magistru. Protože kolegyně ke mně nastoupila hned po fakultě, připadalo mi nefér propustit ji z důvodu, že na její mzdu jednoduše nemám. A pro mě je lepší, že nejsem u táry uvázaná celý den. Ve výdejně se s kolegyní střídáme. Být tady 12

14 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Kromě toho, že pojišťovny nám ani letos nebudou platit včas, se opravdu ničeho nebojím. každý den by bylo k zbláznění. Práce je velmi nárazová. Jestli lidé k lékaři nejdou, nemáme prostě co dělat. Pro lékárníka před atestací by to naopak byl ideální stav. Jestliže zjistíte nějaký nedostatek na receptu, neobáváte se špatné reakce lékařů, které na chybu upozorníte? Berou to naopak naprosto profesionálně. Takový případ řešíme telefonicky a komunikace nevázne v Dubňanech ani v Miloticích. Známe se skoro dvacet let, takže náš vztah je na jiné úrovni. Po změně úhrad IPL od 1. ledna letošního roku může v některých lékárnách dojít k zásadní změně personálního obsazení. Jakou perspektivu podle vás mají farmaceutičtí asistenti? Řekla bych, že nemají vůbec žádnou perspektivu. Pokud se nezmění oficiálně náplň jejich činnosti, stanou se z laborantek skladnice se středoškolským vzděláním. Malé lékárny, hlavně v ekonomicky slabých oblastech, zvládnou volný prodej i bez nich, protože prodávat může magistra. Vysokoškolák, třeba jen na půl úvazku, je malé lékárně prospěšnější než laborantka. Někteří kolegové nemají laborantky vůbec, nebo u nich pracují na půl úvazku jako uklízečky. A platit uklízečku s maturitou je přepych. Jenomže právě IPLP je pro pacienta tím hlavním, co lékárnu odlišuje od obchodu. Určitě je tím hlavním, ale nesmí v tom být jediný rozdíl. Naše snažení by se teď, kdy se vinou novely vyhlášky zřejmě sníží rozsah individuální přípravy v lékárnách, mělo ubírat cestou kvalitního poradenství. Chronickému pacientovi nemusím o přípravku vyprávět nic. Někteří nechtějí ani napsat dávkování na krabičku, protože nás chtějí ušetřit námahy, i když od toho tady jsme. Kvůli tomu, že jim něco k léku řekneme, se ještě nikdo neurazil. Naopak jedna moje dlouhodobá pacientka se pokaždé znovu zeptá, jestli má lék opravdu užívat nalačno. V lékárně v Dubňanech je podstatně větší provoz a lidé, kteří se skutečně chtějí s námi poradit, přijdou radši odpoledne, kdy na ně máme více času. Tady ve výdejně, kde sortiment odpovídá skladbě pacientů - chodí k nám hlavně důchodci a matky s malými dětmi - se jim můžeme maximálně věnovat. V celé republice je značný pohyb lékárníků. Máte jako předsedkyně OSL ještě vůbec přehled kde je kdo zaměstnán? Náš okres není výjimkou, přehled nemám, protože mi nikdo žádné změny nehlásí, kolegové se ozývají většinou tehdy, když od komory něco potřebují. Zrovna v těchto dnech řeším případ magistry, která není členkou komory, přesto vykonává funkci odborného zástupce. Další magistra má osvědčení na lékárnu v Brně, a přitom pracuje v lékárně v našemu okrese. Co by vás v letošním roce v českém zdravotnictví nepříjemně překvapilo? Já se nebojím skoro ničeho. Ne že bych byla tak odvážná, ale už jsem rezignovala. Z porady předsedů OSL nebo z lékárnického sjezdu se pravidelně vracím rozladěná. Vždycky očekávám nějakou pozitivní zprávu a ve skutečnosti slyším, že je všechno ještě horší. Pochybuji, že letos bude schválena koncepce zdravotnictví, nevěřím, že bude rozhodnuto o spoluúčasti pacienta. Nedávno byli Slováci kousek za námi, ale brzo budeme překvapeni, jak rychle nás díky tvrdé reformě ve zdravotnictví předběhnou. U nás pacient za své zdraví nezodpovídá. Pokud si v lékárně nevyzvedne lék, asi ho nutně nepotřebuje. Neříkám, že by měli tolik doplácet kardiaci, diabetici a další pacienti, ale cenově dostupné přípravky, například masti, by si měl pacient hradit sám. Zatím někteří vysedávají u doktora, aby jim napsal mast jen proto, že ji na recept mají o pět korun levnější. Kdyby v ordinaci platili dvacetikorunový poplatek, mast by si koupili v lékárně. Proto jsem pro spoluúčast pacienta, ale musela by se rozložit. V nemocnicích je zdarma poskytováno ubytování hotelového typu s plnou penzí. Je to sice kategorie turistické ubytovny, ale placená ze zdravotního pojištění. Kromě toho, že pojišťovny nám ani letos nebudou platit včas, se opravdu ničeho nebojím. Netroufám si odhadnout, co nás čeká za takových pět, natož deset let. Přeju si, aby lékárny fungovaly dále, protože je to moje živobytí, ale možná se budeme divit, co nám život nakonec přinese. Snímky ČČL-V. VRBOVSKÝ 13

15 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Je možné vydávat injekční formy opiátů na recept? Odpověď: Výdej injekčních forem návykových látek z přílohy č. 1 a č. 5 zákona o návykových látkách (tj. tedy těch, které se předepisují na recept s modrým pruhem) je na recept možný. Žádný právní předpis to neomezuje. Jinou skutečností je, že v rámci systému stanovení úhrad léčiv tyto LP mají v případě předepsání na recept nulovou úhradu, hradí je pacient. Mají limit O, tzn. zdravotní pojišťovny je hradí ambulantním zařízením. Poznámka: Předepsání lékařem na recept by samozřejmě neměla suplovat skutečnost, že lékař nemá pro ordinaci k dispozici žádanky s modrým pruhem. Recept by měl vystavován pouze v odůvodněných případech, kdy si pacient LP ZAJÍMALO VÁS aplikuje sám (např. pacienti ambulance pro léčení bolesti). V opačném případě je nutný předpis na žádanku a lékař je povinen vést předepsanou evidenci. Otázka: Jak je to s úhradou IPL (Amilorid k inhalacím) v případě pacienta s prokázanou cystickou fibrózou? Odpověď: Amilorid bohužel nelze zařadit do hrazených skupin, pacientovi nezbývá, než přípravek zaplatit. Jsem ale toho názoru, že v uvedeném případě by měl lékař požádat o souhlas revizního lékaře - jedná se o celosvětově uznávaný standard pro pacienty s uvedenou diagnózou. Mám poznatky, že v některých nemocnicích k dohodě s revizním lékařem došlo. TAK TO VIDÍM JÁ: Abych jednou nemusel dětem vyprávět V konfrontaci s obrovskou tragédií koncem loňského roku se znovu ukázalo, jak spokojený, klidný a vlastně blahobytný život vedeme u nás. Ve středu staré dobré Evropy, kde nám (snad) nehrozí obrovské, nadlidsky silné, destruktivní síly přírody. Zemětřesení v Indickém oceánu následované ničivou vlnou tsunami, v jejichž důsledku přišlo o život téměř sto sedmdesát tisíc lidí, (a bohužel se zdá, že obětí bude mnohem více) postavilo řadu věcí do nového světla. Na druhé straně je ale ještě zřejmější, že při absenci ničivých sil přírody o to více hrozí ničivé síly lidské. A tak si říkám, o čem budu jednou svým dětem vyprávět, až se mě zeptají na rok 2004 (i když doufám, že se mě budou ptát na řadu mnohem zajímavějších věcí). Povím jim o vstupu naší republiky do Evropské unie, o hrozné vlně tsunami v jihovýchodní Asii, o vichřici ve Vysokých Tatrách, o tom jak umřel Arafat, mladší povyprávím o tom, jak se narodila. Povím jí i o vládě, která se bála udělat sebemenší nepopulární rozhodnutí? O bezradném přešlapování kolem penzijní reformy, reformy zdravotnictví, daňové reformy. A co profesní reminiscence? Nic zvláštního, chtělo by se říct. Pokračování pravidelného, poněkud už stereotypního galimatyáše kolem pravidelných (v závěru roku spíše chaotických) změn číselníků. Pokračování zatím marného usilování lékárníků o zpřehlednění cen léků, o prosazení našich představ o síti lékáren a pevném zakotvení kompetencí lékárnické komory. Další snahy o zvýšení našich znalostí, a tím i naší prestiže. A také každoroční hašení požárů - ať už šlo o marži, samoobslužný prodej, zrušení povinného členství Nesmím také zapomenout na podivuhodný, zvláštní rekord v podobě tří tváří ministrů zdravotnictví za pouhý jeden rok, z nichž každý přišel se svým návrhem reformy zdravotnictví. Končí první měsíc nového roku, a tak chci být stručný. Ještě v neděli 2. ledna jsem si říkal, že už následujícího dne mě, stejně jako další kolegy, čeká každoroční folklór - zmatky kolem nového číselníku, nových doplatků, nekonečné vysvětlování nespokojeným pacientům. Mé předtuchy se samozřejmě naplnily. Přesto doufám, že jednou svým dětem nebudu muset vyprávět o tom, co to byla kdysi lékárna. PharmDr. KAMIL HRUBÝ Nemocniční lékárna Vítkovické nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava-Vítkovice Pokladna na našem snímku je už jen pohledným artefaktem, obohacujícím muzejní sbírku. Přesto byla kdysi nezbytnou součástí oficíny. V rubrice TAK TO VIDÍM JÁ kolega Kamil Hrubý doufá, že za pár let neskončí lékárny jen ve vzpomínkách. My jsme optimisté. Věříme, že na první pohled možná strohé, na druhý pohled i krásné předměty budou zdobit lékárny ještě za sto let. Ilustrační foto: ČČL - V. VRBOVSKÝ 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Svačina, Š.: Nové perspektivy ovlivnění jaderných receptorů PPAR Časopis lékařů českých č. 11/2004 Jaderné receptory mají rozsáhlé, velmi komplexní metabolické efekty. O celé řadě z nich se usuzovalo, že nemají ligandy orphan - sirotčí receptory), ale časem se objevily a po jejich aktivaci byla pozorována proliferace peroxisomů a receptory byly nazvány PPAR (receptory aktivované proliferátory peroxisomů). Dochází k vývoji léčiv, která působí jako exogenní ligandy těchto receptorů. PPAR se dělí na alfa, gama a beta/delta. Stimulace PPAR-alfa receptorů patří dnes k základnímu účinku fibrátových hypolipidemik, stimulace PPAR-gama zodpovídá za významný antidiabetogenní efekt thiazolidindionů (glitazonů) ze skupiny inzulinových senzitizerů. Objevují se již i látky, které působí na více typů PPAR receptorů (tzv. double a triple senzitizery). Efekt double senzitizerů je aditivní ke statinům - snižují jaterní syntézu cholesterolu a zvyšují jeho exkreci. Vývoj triple-agonistů je nejperspektivnější oblastí vývoje léků proti ateroskleróze. Widimský, J. sen.: Beta blokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Velké léčebné, dosud málo využívané možnosti Praktický lékař č. 11/2004 Betablokátory ve světle nových klinických studií představují výrazný pokrok v léčbě. Snižují celkovou mortalitu o 36 % i mortalitu na náhlou smrt. Zvyšují výrazně systolickou funkci levé srdeční komory. Podílí se na tom antiarytmický a antiischemický vliv. Paušálně nelze v této indikaci užívat všechny betablokátory, ale jen carvedilol, bisoprolol a retardovaný metoprolol sukcinit. Léčba začíná nízkými dávkami, které se postupně titrují k vyšším. Existují skupiny nemocných, u kterých má být léčba betablokátorů svěřena do rukou kardiologů. Perušičová, J., Haas, T.: Rosiglitazon v léčbě diabetes mellitus 2. typu - zkušenosti diabetologů v České republice Vnitřní lékařství č. 11/2004 Deriváty thiazolidindionů (glitazony) jsou velmi slibnou skupinou PAD. V ČR proběhla multicentrická studie využití přípravku Avandia v dávce 4 mg denně po dobu 6 měsíců. Studie se zúčastnilo 388 diabetiků v 95 ordinacích diabetologů. Po 2 měsících byla sledována glykemie a C-peptid nalačno i po jídle a HbA1c. Hmotnost, poměr pas/boky a C-peptid se po 6 měsících nezměnily, statisticky významně klesl HbA1c a glykemie nalačno. Rosiglitazon je vyznaným přínosem ke kompenzaci diabetu II. typu ve srovnání s předchozí terapií. Je vhodný do kombinace buď s deriváty sulfonylurey, či s metforminem. Nemocnými byl dobře tolerován, závažné NÚL nebyly zaznamenány. Alušík, Š. a kol.: Novinky ve farmakoterapii interních chorob Triton, Praha, 2004, 258 stran Publikace je stručným průvodcem novinkami v terapii mnoha chorob. Má sloužit internistům a praktickým lékařům, ale je i velmi přehlednou pomůckou pro praktikující lékárníky a klinické farmaceuty. Kniha probírá všechny obory vnitřního lékařství. Začíná gastroenterologií, ve které se zaměřuje na indikace inhibitorů protonové pumpy, na léčbu prokinetiky, terapii idiopatických střevních zánětů ad. V části hepatologie se zabývá léčbou alkoholické hepatitidy, jaterní cirhózy. Třetí kapitola přináší přehled léčiv užívaných v pneumologii (LABA, anticholinergika, antileukotrieny, rekombinantní lidská DNAsa aj.). Čtvrtá podává přehled ANOTACE kardiovaskulární a angiologické léčby (β-blokátory, diuretika, Ca-blokátory, ACEI, AT 1 -antagonisté, nitráty, kardioprotektiva ). Pátá část je věnována diabetologii (inzulinoterapie, PAD, nové skupiny léčiv - inkretiny). Šestá je přehledem antiobezitik (sibutramin, orlistat, nové směry), sedmý díl je věnován léčbě endokrinopatií (TSH, somatostatin, glukokortikoidy, HRT, růstový hormon). Osmá část je věnována nefrologii (léčba erytropoetinem, ACEI, AT 1 -antagonisty, hypolipidemiky u nefrologicky nemocných, dietoterapii ketoanalogy esenciálních AK, léčbě renální kostní choroby). Devátý díl je věnován osteologii s přehledem medikace osteoporózy, desátá část pojednává o nových léčivech v revmatologii (nová NSAID, DMARDS, biologické modifikátory). Jedenáctá kapitola se zabývá imunomodulací, další je exkurzem do novinek v hematologii a poslední dvě se zabývají perspektivními léky v onkologii a v léčbě infekčních chorob (oxazolidinony - linezolid, streptograminy - quinupristin + dalfopristin, ketolidy - telithromycin). P otřeba nových antibiotik je naléhavá. Respirační, kožní infekce a infekce měkkých tkání způsobené chinolon-rezistentními pneumokoky, methicilin-, chinolon-, glykoprotein-rezistentními stafylokoky jsou v současnosti velkým terapeutickým problémem. Novou skupinu protimikrobních látek tvoří inhibitory peptidové deformylázy. Prokaryotická translace produkuje proteiny, které všechny začínají N-formyl- -methioninem. Ten je zbaven formyl-skupiny enzymem deformylázou, který hraje klíčovou vitální roli v metabolismu bakterií. Inhibicí deformylace vzniká inaktivní peptid. Inaktivace deformylázy je pro bakterii letální, a tedy atraktivní z hlediska an- MOLEKULA MùSÍCE LBM-415 timikrobní účinnosti. Firma Vicuron objevila a spolu s firmou Novartis vyvíjí látku LBM-415. Probíhá s ní II. a III. fáze klinického zkoušení. Látka se jeví jako selektivní inhibitor peptidové deformylázy. V experimentu byly použity enzymy z E.coli, H.influenzae, Streptococcus pneumonie. In vitro byl LBM-415 účinný vůči některým rezistentním kmenům - penicilin rezistentní S.pneumoniae, methicilin-rezistentní stafylokoky, vankomycin-rezistentní enterokoky, claritromycin-rezsitentní H.pylori. Farmakokinetika byla ověřována v placebem kontrolované studii na zdravých dobrovolnících buď v dávce 1x denně 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 mg nebo 2x denně 250, 500, 1000 mg po dobu jedenácti dní. Látka byla rychle absorbována, max. plazmatické koncentrace bylo dosaženo za 1-1,75 hodiny. Podávání 2x denně nemělo žádnou přednost oproti podání 1x denně, steady-state bylo dosaženo hned po první dávce. Maximální koncentrace v plazmě i plocha pod křivkou rostly rovnoměrně s dávkou. Literatura: Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA 15

17 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 K problematice odpovědnosti odborného zástupce za způsobilost lékárníků - pracovníků jeho lékárny k výkonu povolání farmaceuta podávám následující vysvětlení. 16 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění: 6 - Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů. Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 95/2004 Sb. (viz níže). 10 odst. 3 - K žádosti o registraci je provozovatel nestátního zařízení povinen připojit tyto doklady: a) doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, který nesmí být starší tří měsíců, b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, jde-li o provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení Státní ústav pro kontrolu léčiv, 10 odst. 4 - Je-li provozovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba nemající odbornou způsobilost, týkají se doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b) jejího odborného zástupce. 12 odst. 1 - Provozovatel nestátního zařízení je povinen do 15 dnů oznámit orgánu příslušnému k registraci všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a dokladů, které je povinen k žádosti o registraci připojit. 12 odst. 2 - Dojde-li ke změnám týkajícím se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci nebo dokladů, které je povinen provozovatel nestátního zařízení připojit k žádosti o registraci, orgán příslušný k registraci rozhodne o změně, popřípadě zrušení registrace. Týkají-li se změny údajů uvedených v 10 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h), vyžádá si před vydáním rozhodnutí vyjádření komory nebo orgánů, jichž se změna týká. 13 odst. 3 - orgán příslušný k registraci může registraci zrušit, jestliže provozovatel porušuje podmínky nebo povinnosti vyplývající z rozhodnutí o registraci, z tohoto zákona, ze zákona o péči o zdraví lidu, zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, popř. požaduje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy finanční úhradu za zdravotní péči nebo za přijetí pacienta do péče. 14 odst. 1 - Orgán příslušný k registraci může provozovateli uložit pokutu za porušení povinnosti vyplývající z tohoto zákona, s výjimkou povinnosti podle 13 odst. 2, ze zákona o péči o zdraví lidu, ze zákona o VZP ČR a dále v případě, že provozovatel požaduje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy finanční úhradu za zdravotní péči nebo za přijetí pacienta do péče. Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech v platném znění: 57 odst. 3 písm. a) - Osobě oprávněné k výdeji, která připustí, aby léčivý přípravek vydala fyzická osoba, která není k výdeji oprávněna, lze uložit pokutu do Kč. 57 odst. 4 písm. b) - Lékárně, která nedodrží požadavek na odborný předpoklad pro zacházení s léčivy ( 43 odst. 5), lze uložit pokutu do Kč. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře v platném znění: 2 odst. 2 písm. c) - Komory jsou oprávněny stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů akvýkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního přepisu 3 odst. 3 - Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné Odpovědnost odborného zástupce za způsobilost zaměstnaných lékárníků k výkonu povolání JUDr. Monika Bakešová, advokátka způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta: 3 odst. 1 - Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta má ten, kdo je odborně způsobilý, zdravotně způsobilý a bezúhonný. 30 odst. 5) (týká se státních příslušníků zemí EU) - O uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání vydá ministerstvo rozhodnutí. Je-li osoba, které se rozhodnutí vydává, způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, obsahuje rozhodnutí i tuto skutečnost. Licenční řád České lékárnické komory: Podle 2 je jednou z podmínek pro výkon funkce odborného zástupce splnění požadavků na zajištění odborného poskytování zdravotní péče v rozsahu poskytované lékárenské péče, stanovených zákonem. Podle 3 odst. 2 se pak těmito požadavky rozumí souhrn požadavků na odborný provoz lékárny stanovený zákony a prováděcími předpisy pro zacházení s léčivými přípravky a náležité vybavení lékárny v rozsahu poskytované lékárenské péče, a to z hlediska personálního, věcného a technického. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znění: 73 odst. 1 - Zaměstnanci jsou povinni zejména plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. PRÁVNÍ ROZBOR Ze shora citovaných právních předpisů vyplývá, že v lékárně mohou pracovat pouze osoby způsobilé k tomu podle uvedených předpisů. Pokud jde o lékárníky, pak zák. č. 95/2004 Sb. u nich požaduje splnění odborné

18 a zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. V případě lékárníků, státních příslušníků některé z členských zemí EU, rozhoduje o uznání odborné způsobilosti Ministerstvo zdravotnictví ČR, které o uznání vydá písemné rozhodnutí. Odborný zástupce (v případě, že provozovatelem lékárny je právnická osoba nebo fyzická osoba nemající patřičnou způsobilost) je odpovědný za to, že provoz lékárny je v souladu s platnými právními předpisy, a to mj. i pokud jde o personální vybavení lékárny. Je povinen zajistit, že v lékárně pracují jen osoby k tomu způsobilé. To je povinen doložit jak České lékárnické komoře spolu se žádostí o vydání o- svědčení, tak registrujícímu orgánu - příslušnému krajskému úřadu. Způsobilost lékárenského personálu podle platných právních předpisů je jednou z podmínek provozování nestátního zdravotnického zařízení. V případě jejího porušení může příslušný orgán uložit sankci v podobě pokuty nebo může dojít i ke zrušení registrace krajským úřadem. Odborný zástupce sám by mohl být postižen podle výše citovaného 57 odst. 3 písm. a) zákona o léčivech a podle disciplinárního řádu ČLK. Sankce mohou být uloženy rovněž provozovateli lékárny. Povinnosti zajistit, aby v lékárně pracovaly jen osoby k tomu způsobilé, se odborný zástupce nemůže zprostit poukazem na to, že přijímání a zaměstnávání zaměstnanců není v kompetenci jeho, ale v kompetenci zaměstnavatele - provozovatele lékárny. Naopak odborný zástupce je povinen na chybný postup zaměstnavatele upozornit včetně možných důsledků (pokuty, zrušení osvědčení). V krajním případě, kdy z důvodů postupu zaměstnavatele nemůže odborný zástupce dosáhnout splnění své povinnosti, je na jeho úvaze, zda i nadále setrvá v takovém pracovněprávním či obdobném vztahu, kdy je nucen k porušování právních předpisů. Je-li v pozici zaměstnance, nemůže se hájit tvrzením, že jednal na pokyn zaměstnavatele, protože podle výše citovaného ustanovení zákoníku práce je zaměstnanec povinen plnit jen ty pokyny zaměstnavatele, které jsou v souladu s právními předpisy. Skutečnost, že odborný zástupce sám nezpůsobilého pracovníka nezaměstnal, resp. o jeho nezpůsobilosti nevěděl či jeho zaměstnání nemohl zabránit, by mohla mít vliv jedině na rozhodování příslušného orgánu o druhu a výši sankce, kterou je možno mu uložit. Diabetes mellitus, vzdělávací projekt pro rok 2005 Avizovaný vzdělávací projekt DIA 2005 pořádá ČLK ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM. Garantem akce je prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Cílem je poskytnout absolventům ucelené a hlavně prakticky využitelné informace o diagnostice, léčbě a edukaci pacientů s DM. Partnery projektu jsou společnosti Johnson & Johnson, Merck, Novonordisk, Pfizer, Roche. Na jaře se cyklus uskuteční v Brně a v Praze, na podzim je připravován pro Ostravu a Prahu. BRNO - VFU, Pavilon farmacie, začátky v 10 hodin (parkování možné v areálu) MUDr. Marta Klementová MUDr. Petr Wohl MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc Vladimíra Havlová Jana Mašková MUDr. Robert Bém Mgr. Dagmar Dolinská MUDr. Marta Klementová MUDr. Petr Wohl MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc Vladimíra Havlová Jana Mašková MUDr. Robert Bém Mgr. Dagmar Dolinská Fyziologie, patofyziologie DM. Klinika - definice, klasifikace, diabetická mikro- a makroangiopatie, metabolický syndrom. Farmakoterapie - inzulinoterapie, kombinační terapie inzulin + PAD, PAD. Novinky v inzulinové léčbě. Přednášky: Dieta + DM a technické pomůcky. Workshop - aplikace inzulinu perem, pumpou - praktické ukázky, měření glykemie, glukózový profil apod. Kazuistiky - DM 1., 2. typu, pozdní komplikace (diabetická noha), léčba diabetu transplantací. Diabetický pacient v lékárně - výživa, doplňky stravy PRAHA - centrála společnosti PFIZER, Stroupežnického 17, Praha 5, začátky v 10 hodin (parkování možné v garážích OC Carrefour) Fyziologie, patofyziologie DM. Klinika - definice, klasifikace, diabetická mikro- a makroangiopatie, metabolický syndrom. Farmakoterapie - inzulinoterapie, kombinační terapie inzulin + PAD, PAD. Novinky v inzulinové léčbě Přednášky: Dieta + DM a technické pomůcky. Workshop - aplikace inzulinu perem, pumpou - praktické ukázky, měření glykemie, glukózový profil apod. Kazuistiky - DM 1., 2. typu, pozdní komplikace (diabetická noha), léčba diabetu transplantací Diabetický pacient v lékárně - výživa, doplňky stravy Závaznou přihlášku na kompletní cyklus, tj. na všechny čtyři přednášky, zašlete co nejdříve do pražského sekretariátu ČLK Mgr. J. Mrázkové fax: ), uveďte osobní údaje - jméno, příjmení, členské číslo, kontaktní adresu, a nezapomeňte na místo konání akce (Praha nebo Brno). POZOR - první brněnská přednáška je už první únorový víkend! Kapacita sálů je omezena na max. 50 osob. Za účast na cyklu bude na prezenci vybírán poplatek 500 Kč. Prezence začíná vždy od 9 hod., předpokládané ukončení je v 15 hod. Absolventi celého cyklu budou zařazeni do slosování o hodnotnou cenu. Účastníci obdrží kompletní podklady pro všechny přednášky, akce je zařazena do cyklu kontinuálního vzdělávání ČLK a je ohodnocena celkem 40 body. Případné dotazy rád zodpovím na ové adrese: Mgr. MICHAL HOJNÝ

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Réva vinná patří mezi prastaré kulturní rostliny. Badatelé se shodují na tom, že víno bylo vyráběno v Arménii již před lety z planě rostoucí révy lesní a k pěstování zde došlo asi o 4000 let později. Původně dvoudomá réva lesní snadno mutovala a člověk z ní vybíral odrůdy jednodomé. To byl důležitý zlom, protože všechny jednodomé keře nesly hrozny. Vznikla réva vinná pravá, Vitis vinifera subsp. sativa. Na naše území (a také do Německa a severní Francie) se réva rozšířila díky Římanům, víno k nám dováželi již před rokem 0 Keltové a snad je i vyráběli (mimo jiné, technologii piva prý zvládli velmi dobře). Uplynula staletí a z období Velké Moravy již máme hmatatelný důkaz, semena ušlechtilé vinné révy. A když opět postoupíme v čase, pak zjistíme, že za Karla IV. bylo vinohradnictví běžnou součástí zemědělství. V Americe se o pěstování evropských odrůd pokusili přistěhovalci. Neúspěšně. Mikroskopický parazit mšička révokaz ničil jejich vinice, navíc byl zavlečen i do Evropy kde mu za oběť padly v 19. stol. nejen vinohrady francouzské, ale i moravské. Řešením bylo roubování evropských odrůd na odolné americké podnože a tento postup se používá dodnes. Znalci v současnosti evidují úctyhodných odrůd. U nás pěstovaný sortiment je podobný tomu z okolních států i severu Francie. Z praktického hlediska se vinné odrůdy dělí na stolní, s většími hrozny a bobulemi a moštové, určené pro výrobu bílých a červených vín. Nápadný je rozdíl v technologii. V případě bílých vín se nechá kvasit vylisovaný mošt, naproti tomu rozemleté bobule modrých odrůd kvasí až 21 dní a teprve pak následuje lisová- 18 Vitis vinifera a francouzský paradox V tisku se objevují zprávy o příznivém vlivu červeného vína na lidské zdraví. Zdá se, že víno se významně podílí i na tzv. francouzském paradoxu. Tento termín se začal vyskytovat v literatuře teprve před 15 lety a vyjadřuje statisticky prokázaný rozpor mezi složením stravy Francouzů, v níž se sice nachází vysoký podíl tuků, ale úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění je v porovnání s USA nebo severskými zeměmi zhruba o 30 % nižší. Miloš Potužák ní. Dojde tak k postupnému uvolnění anthokyanů, tříslovin aj. látek obsažených ve slupkách a semenech. Odborníci soudí, že kvalitou jsou bílá a lehká červená vína z ČR srovnatelná se zahraničními, aroma bílých je díky chladnějšímu klimatu dokonce výraznější, než u vín jižních. Hotové víno obsahuje několik desítek sloučenin. Povšimněme si jen některých z nich. K ochraně moštů a vín proti napadení bakteriemi se přidává oxid siřičitý. Jeho vyšší koncentrace mohou však působit bolesti hlavy. Z organických látek vzpomeňme nejprve alkoholy. Ethanol se objevuje obvykle v množství % obj. Zajišťuje mikrobiální stabilitu vína a zlepšuje rozpustnost některých látek, např. polyfenolů. Chuť zjemňuje glycerol, naopak butanol a amylalkohol způsobují zhořknutí. Estery kyselin se podílejí na aroma, např. máselnan etylnatý dodává vínu ananasovou a octan a- mylnatý hruškovou vůni. Pro charakter vína je významný obsah kyselin, především jablečné a vinné. Největší zájem vědců však přitahují v současnosti polyfenoly, které zahrnují flavonoidy, jim příbuzné anthokyany a katechiny, nedávno popsaný acutissimin A, fenolické kyseliny a dále stilbenový derivát resveratrol. Celkový obsah polyfenolů dosahuje v červených vínech až 4 g/l a v bílých znatelně méně, 0,5 g/l. Flavonoidy se vyskytují jak v bílých, tak v červených vínech. Pocházejí z peciček a slupek hroznů. Často bývá identifikován kvercetin a jeho glykosidy rutin a kvercitrin, dále glykosidy kempferolu, myricetinu aj. látky. Anthokyany reagují na změny ph a dodávají především červeným vínům granátové až fialové barevné tóny. Převládají monoglykosidy zcela běžných sloučenin, tj. cyanidinu, peonidinu, petunidinu, malvidinu ap. Diglykosidy se objevují v amerických druzích rodu Vitis i křížencích a slouží k jejich odlišení od klasických evropských odrůd. Kondenzované (tj. katechinové) třísloviny jsou typickou součástí červených vín, kam přecházejí ze slupek a peciček. Kromě nich se nachází v révě i volný katechin a epikatechin. Hydrolyzovatelné třísloviny pocházejí většinou z dubových sudů. Antikancerogenní acutissimin A vzniká reakcí katechinů s tříslovinami z dubového dřeva.

20 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 1/2005 Velkou pozornost na sebe poutá teprve v roce 1963 objevený resveratrol. Patří mezi fytoalexiny, tj. rostlinné metabolity vznikající na základě stresu (plísně, záření, sucho). V přírodě se vyskytuje poměrně vzácně a vinná réva je jeho nejbohatším zdrojem. Koncentrace resveratrolu v révě i víně souvisí s výskytem plísně šedé (Botrytis cinerea). Tato plíseň je v přiměřeném množství považována za ušlechtilou, ale při vlhkém a studeném počasí ohrožuje úrodu. Svoji roli při tom hraje i rozdílná odolnost odrůd vůči ní. Zajímavá zjištění přinesly analýzy, které byly zaměřeny především na výskyt biologicky účinnějšího trans- -resveratrolu v hroznech a vínech z různých vinařských oblastí celého světa. Překvapivý primát zatím drží ČR, kde ve víně Pinot noir z Mikulovské oblasti bylo nalezeno 11 mg/l trans-resveratrolu. Pinot noir (syn. Burgundské modré nebo Rulandské modré) patří k velmi citlivým odrůdám vůči plísni šedé. Tento starý kultivar, vzpomínaný již v roce 1300, k nám zavedl císař Karel IV. a víno z něj snad pil i s Buškem z Velhartic. Přestože hrozny bílých i modrých odrůd vytvářejí resveratrol v podobném množství a v jejich slupkách se nachází 5-10 mg/100 g, bývá jeho obsah v červených vínech díky vzpomínaným rozdílům v technologii o řád vyšší. Víno bylo v minulosti využíváno jako lék a vehikulum pro maceraci rostlinných drog. Usušené listy révy sloužily proti průjmu, plody naopak při zácpě. Působení vína na lidský organismus bylo dlouho posuzováno jen z hlediska obsahu ethanolu. Dnes jsou studovány nejen účinky pravidelné konzumace vína, ale i působení isolovaných polyfenolů. Bylo zjištěno, že extrakt z červeného vína pomáhá obnovit funkci srdce po ischemické zátěži. Polyfenoly hrají důležitou roli při prevenci i léčbě aterosklerózy. Flavonoidy působí protizánětlivě, omezují shlukování trombocytů i leukocytů, ale vykazují i značnou antioxidační aktivitu, např. blokují tvorbu oxidovaných forem lipoproteinů, které mají klíčový význam pro vznik aterosklerózy. Také ostatní polyfenoly z vína, především katechiny, anthokyany a resveratrol, patří k silným antioxidantům a zhášečům volných radikálů. Při testech tyto látky působily intenzivněji, než kyselina askorbová, α-tokoferol <i β-karoten. V případě kvercetinu byl zjištěn účinek na růst a rozvoj metastáz melanomu srovnatelný s tamoxifenem. Významná je i účast flavonoidů a ethanolu na relaxaci cév. Resveratrol se vyznačuje ochranným působením na kardiovaskulární systém, protože inhibuje agregaci trombocytů, zvyšuje rezistenci myokardu vůči ischemii a snižuje podíl LDL- a naopak zvyšuje množství HDL-cholesterolu. Důležité je jeho protirakovinné působení v oblasti vzniku i rozvoje této nemoci, protože indukuje apoptózu (řízený zánik) rakovinných buněk a patří mezi významné antimutageny. Kromě toho byly zaznamenány i antibakteriální a antifungální účinky. Významné informace přinesla řada studií, hledajících souvislost mezi konzumací vína, výskytem chorob kardiovaskulárního systému a nádorových onemocnění. Výsledky zjištěné po dlouhodobé každodenní konzumaci ml vína byly vesměs pozitivní. Také při pokusu provede- ném v ČR bylo prokázáno zvýšení protisklerotického HDL-cholesterolu u osob, které při pokusu pily jeden měsíc bílé víno. Nežádoucí účinky spojené s konzumací vína zahrnují kromě rizika alkoholismu především bolesti hlavy, vyvolané buď oxidem siřičitým nebo tříslovinami z červených vín po vypití nalačno. Estrogenní účinky resveratrolu jsou předmětem výzkumu. Účinky ethanolu je doporučeno kompenzovat zvýšeným příjmem kyseliny listové a pyridoxinu. A malé shrnutí na závěr. Pravidelné pití vína v rozmezí od 200 ml denně do 300 ml týdně může být vhodným prostředkem k prevenci mnoha chorob, čili lékem. Hlavním nositelem účinku je komplex polyfenolických látek. Přestože jejich obsah v červených vínech je výrazně ISOMERY RESVERATROLU A PEONIDIN trans-resveratrol resveratrol peonidin vyšší, lze k prevenci využít i vína bílá. A jistě potěší názor odborníků, že tuzemská vína jsou stejně zdravotně prospěšná, jako ta z vinařských oblastí v zahraničí. Literatura: Hyams, E.: Rostliny ve službách člověka, vyd.1, Orbis, Praha Hubáček, V. Kraus, V.: Hrozny a víno z vinice i zahrady, SZN, Praha Hanzlíková, I., aj.: Grant 525/99/1338. Antolovich, M. aj.: Analyst 125, 2000, Kollár, P., Hotolová, H., Čes.Slov.Farm. 52, 2003, , Internetové stránky: 19

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Tento řád České lékárnické komory (dále jen komora ) stanoví podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENST ČLNK PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz OBSAH LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z LEGISLATIVNÍHO

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Mladí lékárníci. Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru!

Mladí lékárníci. Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru! Frýdek-Místek, 10.10.2010 Mgr. Antonín Svoboda Mladí lékárníci Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru! 1. Aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům 2. Vyjádřit své názory a své postoje prosazovat

Více

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní nabídka

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 407/3 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech

Více

Informovaný souhlas z pohledu pacienta

Informovaný souhlas z pohledu pacienta Informovaný souhlas z pohledu pacienta PSP ČR, 17.11.2012 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Program Novinky v informovaném souhlasu: Zákon o zdravotních službách

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Politické hrátky likvidují lékárny!

Politické hrátky likvidují lékárny! Politické hrátky likvidují lékárny! I.část TK Tisková konference České lékárnické komory Středa 11.března 2009 Vývoj regulačních poplatků za posledních 6 měsíců STOP POPLATKŮM U LÉKAŘE Zrušíme julínkovné

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 SÚKL A LÉKÁRNY - NEPŘÁTELÉ NEBO SPOLUPRACOVNÍCI? Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL XV. Beskydský slet lékárníků, Malenovice 3 Počet lékáren v čase 3000 2500 235 240 247 244 243 253 250 243 241 248 2000 1500

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Jak vyhledávat v databázi léků.

Jak vyhledávat v databázi léků. Jak vyhledávat v databázi léků www.sukl.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz na titulní straně v levém sloupci (viz obr.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Jak vyhledávat v databázi léků

Jak vyhledávat v databázi léků Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Obr. 1 Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Jednací řád smírčího jednání.

Jednací řád smírčího jednání. Jednací řád smírčího jednání V souladu s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, se vydává Jednací řád smírčího jednání. Článek I. Předmět smírčího jednání 1. Předmětem smírčího

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Aktuální léková politika. PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Aktuální léková politika. PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Aktuální léková politika PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),

Více

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 1 DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ MUDr. Alice Němcová Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací DISTRIBUCE NEREGISTROVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 Obsah prezentace: Pravidla distribuce

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase,

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem Strana 2978 Sbírka zákonů č. 236 / 2015 236 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2015 o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma

OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma OTC cesta k profitabilitě české lékárny a vazba na pacienta Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma Obsah vystoupení Evropská srovnání v oblasti OTC Legislativa e-shop a OTC

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více