Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo v průběhu letošního října dárců. Potěšitelné je, že nejvíce dárců přišlo do Krevního centra naší fakultní nemocnice (KC) celkem Z toho poprvé přišlo darovat krev 130 mužů a 122 žen. Dalším příjemným zjištěním je skutečnost, že dárcovství krve se začíná rozmáhat i mezi studenty vysokých a středních škol. Těch přišlo do našeho KC celkem 322. Tradičně proběhlo na závěr akce slosování a vylosovaní dárci obdrželi od Severomoravské plynárenské, a. s., pěkné ceny. Z nich alespoň zveřejníme jména tří dárců, kteří vyhráli poukazy na zájezdy nebo víkendové pobyty. VÁNOâNÍ SLOVO EDITELE Vážení spolupracovníci, pomalu se blíží svátky, na které mnozí z nás čekají celý rok. Doba, kdy zase společně zasedneme k vánočnímu stolu s rodinou, přáteli či známými, doba, kdy se všichni snaží být šťastni. Vánoce jsou svátky, kdy se většinou setkáváme s lidmi, které máme rádi a se kterými si rozumíme. Chvíle prožité u štědrovečerní hostiny nebo u vánočního stromečku se zarývají do paměti a dlouho se na ně vzpomíná. Dovolte, abych vám, milí kolegové, při této příležitosti poděkoval za odvedenou práci a popřál příjemné prožití svátků vánočních, hodně klidu, pohody a bohatou vánoční nadílku. Zároveň vám chci popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce Ing. Karel Pustelník Losování se ujala primářka Krevního centra MUDr. Zuzana Čermáková. Byli to: 1. cenu poukaz na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě Kč získala Lucie Prokopová ze Šilheřovic 2. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Libuše Šindelková z Polanky nad Odrou 3. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Eva Valičková z Ostravy-Hrabové. Jim i všem dalším výhercům srdečně blahopřejeme a Severomoravské plynárenské, a. s., vyslovujeme poděkování za podporu dárcovství krve. Baníkovci nav tívili malé pacienty Na krátkou návštěvu spojenou s besedou zavítali mezi pacienty Kliniky dětského lékařství fotbalisté Baníku Ostrava. Jejich zájem probudil i mezi vážně nemocnými dětmi touhu porvat se s nemocí a vrátit se co nejdříve domů, jak to dokládá pacient na hematologickém oddělení, s nímž si povyprávěl Radek Slončík (na snímku vlevo).

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY,,KDYÎ Mù BRALI ZA VOJÁKA... Po téměř 140 letech byla zrušena povinná vojna v českých zemích. Od ledna příštího roku budou sloužit v armádě už pouze profesionálové. Při ohrožení státu nebo za válečného stavu bude Jednou z činností civilkářů byly pochůzky. vyžadována branná povinnost, které budou podléhat muži ve věku od 18 do 60 let. Zároveň s povinnou základní vojenskou službou skončí i civilní služba, určená po roce 1989 jako alternativa mladým mužům, kteří z osobních důvodů nechtěli sloužit v armádě. Celou řadu let jsme se setkávali s civilkáři také v naší fakultní nemocnici...,,civilkáři u nás začali pracovat kolem roku 1991, vzpomíná náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová.,,Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ostravy nám tehdy přidělil asi kolem padesáti mladých mužů. Začátky byly dosti kruté, protože mezi nimi byli také agresivní jedinci, někteří z nich měli sklony k nadměrnému pití alkoholu a podobně. Neměli vůbec žádný vztah ke zdravotnictví, chtěli se jen vyhnout základní vojenské službě. Neustále jsem na ně psala stížnosti. Některá oddělení už proto civilkáře ani nechtěla. Vymínila jsem si tedy, že zájemci o civilní službu v naší fakultní nemocnici se musejí podrobit psychologickým testům. Od té doby se procento problémových civilkářů snížilo. Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči se staral po celou uplynulou dobu o veškeré personální a mzdové záležitosti civilkářů.,,jako organizace jsme byli povinni je také ubytovat, pokud nebydleli doma u rodičů nebo neměli rodinu. Průběžně jsme jich měli ubytováno na Domově sester deset až patnáct... Dlouhá léta v naší nemocnici pracovalo na sto padesát civilkářů. Pomáhali překládat pacienty, převáželi je, kde to bylo právě zapotřebí, dělali pochůzky. Mohli jsme je vidět například na operačních sálech, v centrální sterilizaci a tak dále. Jejich počet se ale postupně snižoval...,,když se začalo hovořit o zániku civilní služby a vzniku profesionální armády, stav jsme snížili na devadesát, no a v současné době, bezprostředně před zrušením povinné základní služby, už jich máme pouze sedmnáct. Porada vedení odsouhlasila, že za civilkáře bude přijato třicet kmenových zaměstnanců. Civilkáři byli pro naši nemocnici velkým přínosem. Chtěla bych jim za veškerou práci poděkovat. Během pobytu u nás získali mnoho zkušeností, někteří z nich také uzavřeli manželství, založili rodinu. A myslím si, že řada z nich si i přehodnotila žebříček svých životních hodnot... Pozvánka na Reprezentaãní ples FNsP Ostrava Vedení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava srdečně zve zaměstnance nemocnice, jejich rodinné příslušníky a přátele na tradiční Reprezentační ples FNsP, který se koná 5. února 2005 od hodin ve všech prostorách hotelu Atom. Plesový rej bude zahájen slavnostní polonézou, skutečnou lahůdkou pak zajisté bude vystoupení světově známého Českého saxofonového kvarteta s programem Od Gershwina k jazzu. Tančit se bude ve všech sálech, a to za doprovodu dvou hudebních skupin se zpěváky, při klavíru nebo u diskotéky takže pro každého něco. I tentokrát Vás bude plesem provázet osvědčený moderátor Roman Pastorek. Bohatá tombola bude slosována před půlnocí a losem bude samotná vstupenka. Slavnostní večeře z nabídky tří plesových menu bude podávána od hodin do hodin. Pro labužníky je připravena i další kulinářská nabídka hotelu Atom v rámci doplňkového prodeje ve stáncích v prostorách hotelu a nabídka míchaných nápojů. Hosté plesu mohou využít také zvýhodněných služeb hotelu Atom: parkování automobilů na hlídaném parkovišti před hotelem (100 Kč/ples nebo 30 Kč/hod.), ubytování v hotelu Atom včetně snídaně, pro účastníky plesu je poskytována sleva 20% z pultové ceny. Slosovatelné vstupenky na ples v ceně 600 Kč je možno od zakoupit u paní Pavly Pechalové, sekretariát náměstka ředitele pro ekonomiku a finance, 1. patro DS, telefonní číslo Dnes máme v nemocnici už jen sedmnáct civilkářů. VáÏení uïivatelé lékafiské knihovny, od do je lékařská knihovna z důvodu úpravy interiéru uzavřena. Žádáme vás o porozumění. Pevně věříme, že všem našim uživatelům se budou nové prostory líbit a do knihovny se budou rádi vracet. Helena Ertlová, vedoucí lékařské knihovny Několik dnů po zahájení úprav interiéru...

3 Moderní gama spektrometr místo nouzového pfiístroje Na snímku zleva náměstek pro techniku a provoz ing. Zdeněk Mrkva, generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek, personální ředitel této firmy Jaroslav Skoumal, přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann. Přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann převzali v úterý 23. listopadu za účasti náměstka pro techniku a provoz ing. Zdeňka Mrkvy sponzorský dar od zástupců firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., přístroj ASA-100 s počítačovým software Genie 2000 firmy Canberra... *** Základní charakteristikou záření gama je jeho energie. Pro řadu aplikací záření gama je tedy zapotřebí tuto energii přesně měřit. Až do loňského roku používali na Klinice nukleární medicíny k tomuto účelu 4096-kanálový analyzátor ICA- 70. Přístroj se však porouchal, a protože byl už více než dvacet let starý, nešlo jej opravit. Jako náhražka jim tedy sloužil malý přístroj napojený na velkoobjemovou scintilační sondu.,,velký význam záření gama je dán tím, že se jedná o záření pronikavé. V daleko větší míře než záření rentgenové prochází různými materiály, a to včetně živé tkáně, vysvětluje jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann.,,Účinků záření gama na živou tkáň se využívá například v radioterapii při léčbě nádorových onemocnění a při diagnostice v nukleární medicíně. Podle RNDr. Ullmanna účinky záření gama na hmotu a živou tkáň jsou závislé na již zmíněné energii.,,každý radionuklid vysílá záření gama o přesně definovaných energiích. Přístroje měří zastoupení jednotlivých energií, provádějí tak zvanou spektrometrii záření gama. Mnohokanálový spektrometr se v současné době považuje za nejdokonalejší měřicí zařízení.,,mnohokanálový spektrometr, který jsme dostali, slouží k přesné, detailní spektrometrické analýze. Má software, proto si m ů ž e m e spektra nejen změřit, ale i zobrazit, matematicky je analyzovat a zpracovávat. Budeme jej využívat k spektrometrickému měření vzorků tělních tekutin od pacientů, především krve a plazmy, ale i vzorků odpadních âestné ãlenství Slovenské spoloãnosti pre klinickú farmakológiu Ve dnech t. r. se konala v Bratislavě XII. konference klinickej farmakológie, na které bylo doc. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., z Ústavu klinické farmakologie FNsP a ZSF OU v Ostravě uděleno čestné členství Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu. Čestné členství předal prezident Slovenské lekárske spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištůfek, CSc., a prezident Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Prof. Kriška v krátkém zdůvodnění ocenil dlouholetou aktivní spolupráci Sekce klinické farmakologie České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, jejíž je doc. Grundmann předsedou, se Slovenskou společností pro klinickou farmakologii. Vyvrcholením této spolupráce byla I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie v Rožnově v roce 2003, organizovaná Ústavem klinické farmakologie FNsP Ostrava, čímž byla založena tradice dalších společných konferencí. Prof. Kriška dále vyzdvihl činnost Ústavu klinické farmakologie FNsP Ostrava jako jediného pracoviště na území bývalého Československa, které zajišťuje všechny základní činnosti oboru, tj. léčebnou, výzkumnou a pedagogickou a to na vysoké úrovni, a je přitom ekonomicky aktivní. Ostravský model pracoviště klinické farmakologie, řekl na závěr prof. Kriška, je zatím pro Slovensko nedosažitelným vzorem. Doc. Grundmann poté přednesl slavnostní přednášku,,terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie. PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D., zástupce přednosty pro VVČ NEMOCNIČNÍ LISTY 3 vod. Kontaminace vody radionuklidy musí totiž splňovat určité normy. Při měření vody na výstupu z pracoviště tedy zjistíme, zda jsou Tímto přístrojem se mohou pochlubit pouze dvě zdravotnická zařízení v republice... dodržovány. Spektrometr použijeme i k didaktickým účelům na přednáškách z jaderné fyziky pro studenty Zdravotně sociální fakulty a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a také při postgraduálním vzdělávání v oboru nukleární medicíny v rámci celé republiky. Jen dvě zdravotnická zařízení v republice se mohou pochlubit touto technickou vymožeností. Naše fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. Sponzorům poděkoval náměstek pro techniku a provoz ing. Mrkva. A proč se rozhodli obdarovat právě naši fakultní nemocnici?,,mimo jiné také proto, že máte dobrý zvuk po celé republice, a že jste blízko, uvedl generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek.,,Snažíme se přispívat do zdravotnictví každým rokem, pokud k tomu máme příležitost. Podporujeme různá zdravotnická zařízení anebo tělesně postižené a podobně.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma... Ing. Karel Pustelník Ve chvíli, kdy je zpracováváno následující téma, považuji za předčasné hodnotit rok 2004, třebaže se blížíme k jeho konci. V této souvislosti chci zdůraznit několik zásadních problémů, s nimiž se v současné době potýkáme. V tomto, tedy ve druhém pololetí letošního roku nepokrývají příjmy od zdravotních pojišťoven náklady na poskytovanou zdravotní péči. Je nutno podotknout, že tento problém nepociťuje pouze naše nemocnice, ale že se jedná o problém současného českého zdravotnictví. To stojí před nutností transformace, a to jak v oblasti financování, tak rovněž v oblasti organizace poskytování zdravotní péče. Jedním z hlavních problémů českého zdravotnictví jsou nemocniční zařízení, která spotřebovávají 55 procent finančních prostředků, jež jsou ve zdravotnictví k dispozici. Již nyní je zřejmé, že v těchto zařízeních bude muset dojít k určité restrukturalizaci. Na tento proces se bude muset každá nemocnice připravit zformulováním strategie dalšího rozvoje. Vedení FNsP na dané téma již dva roky intenzivně diskutuje. Díky tomu mohla být zformulována strategie, která je založena na určité vizi, z níž byly následně definovány stěžejní cíle naší fakultní nemocnice. Na základě těchto cílů bude stanoven směr dalšího vývoje jednotlivých medicínských oborů. Rovněž budou stanoveny priority v oblasti léčebné, ošetřovatelské, personální, investiční, ekonomické a rovněž v oblasti vědy a výzkumu. Naše strategie bude muset přispět k tomu, aby bilance výnosů i nákladů byla opět v rovnováze. ISO normy ve FNsP Ostrava (závûreãná ãást) Pomalu se blíží konec roku 2004 a s ním ruku v ruce přichází více či méně chtěné bilancování. Prožili jsme další rok naplněný turbulencí, stále se zvyšujícími nároky trhu, usilovnou prací i snahou zachytit evropský vítr v podobě budování systému kvality. V posledně jmenované oblasti bylo letos dosaženo nesporných úspěchů (certifikace lékárny, úspěšný druhý dozorový audit krevního centra, zahájení implementace systému na ústavu klinické biochemie, zpracování větší části dokumentace systému organizačních asprávních složek), největší kus práce budování systému zdravotnických pracovišť včetně certifikace celé nemocnice nás však čeká v roce příštím. Tento rozsáhlý projekt bude klást vysoké nároky na všechny zaměstnance abude vyžadovat jejich maximální součinnost a spolupráci. Naplnění této vize bude o to těžší, že i přes nesporný strategický a vitální charakter projektu je dosud systém kvality mnoha zaměstnanci odmítán a řazen do kategorie zbytečných. Tlak Evropy pociťujeme stále intenzivněji, a to ve formě nové legislativy, norem a standardů, které zasahují téměř do všech oblastí našeho života včetně zdravotnictví. Ze všech stran na nás útočí kvalita v podobě značkových oděvů, elektroniky, aut, certifikátů na výrobky, na služby, na lidi. Slovo kvalita se stává moderním, frekventovaným a tedy i všedním, nudným a laciným. Užíváme jej jako něco co se právě nosí, automaticky, bez hlubší analýzy jeho smyslu a ve všem tom shonu po kvalitě se nám nějak tiše vytrácí to nejdůležitější, nejdražší a nenahraditelné kvalita našeho vlastního života. Má-li mít nějakou cenu, nemůže být kvalita jen pouhým slovem, nýbrž musí být životním stylem. Vždyť lidský život, touhu, zdraví, radost nebo smutek nelze napěchovat do standardu ani popsat žádnou, byť mezinárodně platnou normou. Žádný prestižní personální certifikát ještě neudělá kvalitního člověka, žádný diplom na stěně nepostaví bezpečnou, přívětivou a dobrou nemocnici. Kvalitu musíme mít v sobě. Utvářet ji od okamžiku našeho zrození, nosit ji uvnitř jako dědictví svých předků zhmotněné v mravních principech, etice, poctivosti, odpovědnosti, sounáležitosti, soucitu, pokoře a lásce. Touha po spokojeném životě je však tak veliká, že nutí člověka zaměňovat onu Znamená to také, že jednání se zdravotními pojišťovnami budou vedena zcela nekompromisně tak, aby nám byla plně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěncům dané pojišťovny. Na druhé straně dojde rovněž k restrukturalizaci našich vnitřních nákladů, a to jak osobních, tak i nákladů na léky a speciální zdravotnický materiál. Ve všech těchto oblastech existují stále rezervy. Rovněž dojde k veřejné diskuzi o řešení určitých služeb dodavatelským způsobem, kdy se budeme muset zabývat počtem a strukturou zaměstnanců. K zásadním rozhodnutím přistoupíme po řadě odborných analýz i na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními, kdy chceme dobré zkušenosti zvenčí zavádět také do systému řízení naší fakultní nemocnice. K naznačeným tématům bude probíhat řada diskuzí, a to i prostřednictvím Nemocničních listů. Žádám proto naše zaměstnance, aby se do diskuzí v naznačených okruzích zapojili. Ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP Ostrava kvalitu za pohodlí, které paradoxně vytváří nekvalitu v podobě zrychlování života, civilizačních nemocí, konzumu a prázdnoty. Čím více je prázdnoty a méně té opravdové kvality, tím více po ní člověk podvědomě touží a snaží se ji naivně spoutat a udržet normami, šablonami a zákony. Vytváří vědu na něco, co odnepaměti leží v jeho srdci. A přece stačí tak málo uvědomit si, kde je mé místo, co chci, dělat správné věci správným způsobem, žít a nechat žít. Lidé jsou však nepoučitelní a dokud budou preferovat pohodlí a svůj vlastní prospěch, musí existovat ona ne příliš šťastná berlička v podobě norem na kvalitu. Kdo chce v dnešním tržním světě přežít, musí ji bohužel akceptovat. Toto poslední pokračování miniseriálu o normě ISO 9001 jsem původně chtěla věnovat pouhé rekapitulaci jejích základních prvků. Místo toho jsem se však, možná i díky předvánočnímu času, nechala unést a podělila se s vámi o ten můj názor na kvalitu. Je pravděpodobné, že na jeho základě mě opět mnoho z vás zařadí do kategorie nevyléčitelně naivních. Já si však tuto naivitu ráda uchovám, pomáhá mi totiž neztrácet naději a důvěru v lidi. Závěrem mi dovolte popřát vám krásné Vánoce, kvalitní a zdravý rok Ať nikdy neztrácíte své cíle a sny, ať nikdy kvůli těmto snům nezapomínáte na cesty, které k nim vedou, na lidi, které na nich potkáváte, ani na svou vlastní lidskou podstatu. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava Ilustrační foto: Marie Psotková Pfied deseti lety jsme opustili areál v Zábfiehu Zlom vnitfiního Ïivota fakultní nemocnice Při stěhování ze zábřežských pavilonů... Letos uplynulo deset let od významné události v historii naší fakultní nemocnice. Za účasti předsedy vlády Václava Klause, ministra zdravotnictví MUDr. Luďka Rubáše a dalších významných hostů byl otevřen 17. října 1994 v Porubě hlavní pavilon FNsP Ostrava. Ve slavnostních projevech zazněla mj. přání, aby se nemocnice stala pro všechny zaměstnance zdravotníky, dělníky a úředníky místem, kde budou rádi pracovat. Hovořilo se však ale i o tom, že je ještě třeba splnit řadu dalších úkolů. Pacienta uspává anestezioložka MUDr. Ivana Volfová. A prvním z nich, náročným a vyčerpávajícím, bude přestěhování hlavních medicínských pracovišť ze Zábřehu do areálu v Porubě. Stěhování nemocnice v takovém rozsahu nebude mít v naší republice obdoby... Operují primář MUDr. Tomáš Posolda a MUDr. Eva Bednaříková. Jedním z pamětníků této historické události je také primář Oddělení operačních sálů MUDr. Tomáš Posolda, kterého jsme požádali o rozhovor. Pane primáři, vy jste byl v té době přednostou Chirurgické kliniky a náměstkem ředitele pro léčebnou péči chirurgických oborů. Jaká atmosféra tehdy vůbec panovala mezi zaměstnanci? Mohu říct, že převládala hlavně naděje na zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak i personál. Velké pokoje v zábřežských pavilonech měly nyní nahradit nejvýše třílůžkové, dokonce i jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením. Očekávalo se také zlepšení provozu na jednotkách intenzivní péče. Jednak zvýšením jejich počtu, ale také kvalitou technického vybavení, a tak dále. Takže takovou první emocí byla naděje, optimismus a euforie, že v Porubě bude všechno lepší. Navzdory tomu, že původní představy o podobě nové nemocnice v Porubě se rozcházely se skutečností? Záměr postavit tři nové pavilony nevyšel, a z původních 2700 lůžek se nakonec realizovalo necelých Nikomu to však nevadilo. Vezměte si v úvahu, že nemocnice se stavěla od 60. až do 90. let. Za tu dobu se provoz zdravotnických zařízení podstatně změnil. Zkrátila se doba hospitalizace, byly zavedeny nové léčebné metody a podobně. Přestěhovat se to znamenalo také změnit činnost a vůbec celý vnitřní život nemocnice... Odpovědnost za stěhování tehdy padla na náměstka pro techniku a provoz ing. Stanislava Nevřelu, který měl také pravomoc jmenovat na základě rozhodnutí ředitele FNsP č. 6/94 jednotlivé pracovní skupiny zabezpečující zdárný průběh celé akce. Stěhování mělo mít minimální dopad na chod jednotlivých oddělení a komfort pacientů. Vy jste byl jedním z osmi členů koordinačního týmu a zodpovídal jste za zahájení medicínského provozu pracovišť v Porubě. Ano, a spolu se mnou také primář Jan Hromada z neurologie, primářka RNDr. Dagmar Gotzmannová z Ústavu klinické biochemie, primář Arnošt Martínek z interní kliniky, primář Pavel Herzig z infekčního oddělení, hlavní sestra Mária Dobešová a ing. Zdeněk Lička, vedoucí odboru investic. Jen ten, kdo viděl to ohromné množství věcí, které se mělo přestěhovat, měl doopravdy představu o tom, jak velmi náročné to bude. Bohužel, ani někteří z odpovědných pracovníků z technického odboru ještě týden před stěhováním nevěřili, že se to podaří... Samozřejmě, zvažovala se i možnost, že se přestěhování přenechá profesionální firmě, ale ta požadovala kolem padesáti milionů korun, a to nebylo pro nemocnici reálné. Proto se nakonec rozhodlo, že se nemocnice přestěhuje vlastními silami. Zaměstnanci byli připraveni určité překážky, obtíže a komplikace překonat. Takže 22. listopadu 1994 se začala stěhovat infekční klinika a po ní pak chirurgické obory... Pro upřesnění infekční klinika se stěhovala jen z jedné části svého pracoviště do jiné, už roky běžící části v Porubě, kdežto ostatní oddělení se následně stěhovala do zcela neznámých podmínek v novostavbě. Není tedy Příjem prvního pacienta na nově otevřené oddělení centrálních operačních sálů v hlavním pavilonu FNsP v Porubě. Foto: archiv divu, že při zahájení jejich provozu se pak vyskytla i řada problémů. Podle vypracovaného harmonogramu stěhování chirurgická klinika a traumatologické centrum, které v té době tvořily jeden dobře fungující celek, přišly na řadu 5. prosince. V průběhu jejich stěhování byly drženy pohotovostní služby a zajištěn akutní provoz jak pro pacienty v Zábřehu, tak i v Porubě. Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnila první operace v novém hlavním pavilonu fakultní nemocnice v Porubě na oddělení centrálních operačních sálů. Od 19. prosince byly chirurgická klinika a traumatologické centrum do Poruby přemístěny definitivně a jejich provoz v Zábřehu tak skončil. Stěhování dalších oddělení pak pokračovalo jak mezi vánočními svátky a Novým rokem, tak i hned po Novém roce Následovala neurochirurgie a všechna ostatní oddělení operačních i konzervativních oborů... S odstupem několika let se odstěhovala ze Zábřehu také Klinika dětského lékařství, Porodnicko-gynekologická klinika a Oddělení pro děti s vadami zraku. Do Poruby se údajně převážely i přístroje a interiéry, které v mnoha případech již značně překročily svou životnost. Na přestěhování měli zásluhu všichni pracovníci, nejvíce však střední zdravotnický personál... Na standardní jednotky se stěhovalo staré vybavení ze Zábřehu. Nové postele byly pořízeny například na jednotky intenzivní péče.nebyl už dostatek financí... Centrální operační sály byly nově vybaveny, našli jsme ale spoustu technických nedostatků, které dodavatelské firmy před zahájením provozu neodstranily. Vedlo to až k nepříjemným situacím, které jsme však museli zvládnout. Pokud jde ještě o samotné stěhování, vyžadovalo bezpodmínečně na všech odděleních a klinikách dokonalou organizaci práce. Pracovalo se v prodloužených směnách, o sobotách a nedělích. Zatímco jedna část sester připravovala v Zábřehu inventář ke stěhování, označovala a zabezpečovala jej proti poškození, druhá část v Porubě převezené věci vybalovala a ukládala do připravených prostor. Isodstupem deseti let mohu opět potvrdit, že velkou zásluhu na hladkém průběhu přestěhování měli všichni zúčastnění pracovníci. Na zahájení provozu nemocnice v Porubě se však podílel především středně zdravotnický personál, který podle mne dodnes nebyl dostatečně oceněn po stránce morální ani finanční. Část personálu, který se o to zasloužil, už v nemocnici nepracuje, odešel do důchodu. Po deseti letech zůstává v Zábřehu už pouze Ústav soudního lékařství, ale i ten bude co Instrumentářka Libuše Kempová... nevidět přestěhován do Poruby... Co se změnilo od prosince 1994? Myslím si, že za těch deset let se změnilo v medicíně a potažmo i v provozu ostravské fakultní nemocnice mnohem více, než třeba za předchozích pětadvacet let. Zrychlil se vývoj jak léčebných, tak i diagnostických metod. A také se zcela změnil pohled na zdravotnictví z ekonomického hlediska... Po deseti letech provozu se problémy, které se vyskytují, dají spojit už jen s opotřebováním pracovišť intenzivním provozem.

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY JEDNALI PEDIAT I Jedinou oficiální akcí České pediatrické společnosti ČLS JEP, která proběhla v Moravskoslezském kraji letošního roku, byly už XIII. Moravskoslezské pediatrické dny, které se uskutečnily 12. a v ostravském hotelu Atom. Jejich úspěšným organizátorem byla Klinika dětského lékařství naší fakultní nemocnice spolu s Českou pediatrickou společností, Zdravotně sociální fakultou OU a ČLK Ostrava. Kolem dvou set pediatrů, gynekologů, psychologů a dalších odborníků přijelo do našeho města nejen z regionu, ale z celé České republiky a ze Slovenska. Tématem jednání byla dětská gynekologie, zejména problematika antikoncepce u dorostu, gravidita dorostenek, dále pohlavní nemoci v dorostovém věku, poruchy vývoje sexuality a další. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta kliniky, odborné setkání Jednou z přednášejících byla MUDr. Hedvika Geržová z Porodnicko-gynekologické kliniky. hodnotí takto:,,také letos jsme se,strefili do potřeby i zájmu pediatrů a nejen jich. Téma, které jsme na tomto setkání diskutovali, a k němuž zaznělo osmnáct souhrnných přednášek špičkových odborníků v oboru, je velmi aktuální a významné, a to nejen z hlediska odborného, medicínského, ale rovněž společenského. Jsem velmi rád, že akce měla tak velký ohlas mezi odbornou veřejností. V Klimkovicích se setkali internisté Pohled k předsednickému stolu... Ze zahájení Moravskoslezských dnů. Přednosta kliniky (na snímku vpravo) vítá hosty konference. PODùKOVÁNÍ Za záchranu života své jediné dcery, která byla zraněna při autonehodě, děkují rodiče Sporyszovi z Petřvaldu. Poděkování je určeno MUDr. Petru Prusenovskému a celému týmu lékařů z Traumatologického centra, a také sestrám na JIP za obětavou péči. (ším) Náplní VII. Ostravského internistického dne, který proběhl v Klimkovicích, byla nefrologie, eliminační metody a transplantace. Proto byla tato akce pojata i jako Ostravský nefrologický den. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků převážně z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných oblastí České republiky. Setkání tradičně zorganizovala Interní klinika naší fakultní nemocnice. Na otázku, proč bylo vybráno toto téma, odpoví nejlépe faktografie: Eliminační metody, jež slouží k očišťování krve kriticky nemocných, hemodynamicky nestabilních pacientů, zajišťuje interní klinika zhruba pro sedmdesát lůžek fakultní nemocnice. Počet výkonů neustále stoupá: v roce 2002 to bylo kolem 400 eliminačních dnů, v roce 2003 už 500 eliminačních dnů a do konce roku 2004 toto číslo dosáhlo hodnoty 700 eliminačních dnů. U nemocných s chronickým selháním ledvin je v dnešní době nejvýhodnější a dnes také již rutinní možností léčby transplantace ledviny. V chronickém dialyzačním programu FNsP je v současné době dialyzovaných 63 pacientů ve věkovém rozmezí od 23 do 87 let. Tito nemocní většinou pocházejí ze spádové oblasti O.-Poruba, komplikované případy i odjinud. Pacienti, u nichž je možná transplantace a kteří s ní souhlasí jsou zařazeni do čekacího listu. Jedná se asi o 20 procent dialyzovaných. U chronických pacientů proběhlo v roce 2003 asi 700 dialýz. Akutních dialýz bylo v naší fakultní nemocnici provedeno ve stejném období 164. Transplantační centrum FNsP podalo tyto informace: do bylo provedeno 45 transplantací ledvin, z toho ledvinu darovalo šest příbuzenských dárců. Orgány byly odebrány od 17 dárců. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků... RYCHLE, ETRNù, P ESNù......diagnostikovat zraněného, tímto motem bylo zahájeno v Rožnově pod Radhoštěm Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí (první svého druhu v České republice). Cílem sympozia bylo bližší seznámení zainteresovaných odborníků s nabídkou zobrazovacích metod pro traumatologii a zpřesnění diagnostických algoritmů a prohloubení další spolupráce s výsledným profitem pro pacienta. V programu přednášek byla široká nabídka od metod neinvazivních až po metody invazivní a léčebné. Sympozia, která uspořádaly Česká společnost pro úrazovou chirurgii, Česká radiologická společnost, Společnost radiologických asistentů a Traumatologická sekce při České společnosti sester, se zúčastnilo na 280 odborníků.

6 Před téměř pěti lety vznikl ve spolupráci Charity Ostrava a Biskupství Gratz v Rakousku projekt dobrovolnického hospicového hnutí, který má za cíl vrátit důstojnost lidskému utrpení a umírání a začlenit smrt zpět do přirozeného lidského koloběhu. V praxi to znamená být nablízku člověku, který stojí o přítomnost dobrovolníka, být nablízku rodině, která si potřebuje odpočinout, vysvětluje David Tichý, Dis., vedoucí střediska Charity Ostrava. V první fázi projektu absolvovalo sedm lektorů Dobrovolnického hospicového hnutí Charita Ostrava školení hospicové péče lektorkou z Gratzu. Dalším krokem už pak bylo školení samotných hospicových dobrovolníků. Do našeho lektorského týmu patří zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut a kněz, pokračuje Tichý. Všichni lektoři mají ve svých profesích již řadu praktických zkušeností z práce s nemocnými a umírajícími lidmi. A mají i zkušenosti s lektorskou činností... Kurz hospicové péče pro dobrovolníky trvá zhruba půl roku. Dobrovolníci absolvují sedm přednášek na různá témata, například hospicová péče a její formy, doprovázení nemocných a umírajících, identita člověka, pastorační péče, fáze umírání a podobně, aby se tak lépe seznámili s tím, co nemocný a umírající člověk prožívá. V rámci kurzu absolvují také 35 hodin teorie, 20 hodin praxe v zařízeních Charity Ostrava a tři hodiny supervize. Teprve po řádném ukončení kurzu, a pokud se osvědčí i v praxi, obdrží certifikát, který je opravňuje k doprovázení ne- NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Ojedinûl projekt v republice: Hospicoví dobrovolníci doprovázejí na e nemocné Na snímku zleva zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, vedoucí úseku sociálních pracovnic Marie Karásková a dobrovolnice Andrea Radomská zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny. Vnímáme Ïenu jako individualitu Pozvání sester na módní přehlídku bylo vlastně výrazem poděkování za jejich náročnou práci, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Akce proběhla ve středu 3. listopadu Modelky předvedly i zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Setkání na Radioterapeutické klinice. odpoledne v restauraci Diema v atriu naší fakultní nemocnice. Přehlídky se zúčastnily hlavně řadové sestry, které plní úkoly nad rámec svých pracovních povinností, upřesnila Bc. Dobešová. Pozvala jsem ale i například hospicové dobrovolníky Charity Ostrava, kteří docházejí do naší fakultní nemocnice a starají se o nemocné bez nároku na jakoukoli odměnu, a další pracovnice. Ostravská firma Omnia Mea nabízí v současné době kostýmy, pláště a bundy z manšestru, buretu a jako žhavé novinky modely z vinylu. Dnes jsme vám představili originální kolekci podzimu a také šaty pro nadcházející plesovou sezonu, konstatovala majitelka firmy Lenka Sýkorová. Mohli jste vidět i velmi zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Naše tvorba se orientuje na ženu, kterou vnímáme jako individualitu, snažíme se podtrhnout její půvab. Při výrobě modelů používáme materiály vysoké kvality, některé máme i z dovozu. Dobře se udržují a hlavně nosí. A co dodat na závěr? Že módní přehlídka byla nejen příjemným odpočinkem, ale pro mnohé z přítomných čtyřiceti žen určitě i pobídkou k tomu, aby pokud jde o módu a životní styl nezapadly do šedivého průměru. (ším) mocných a umírajících. Certifikát dosud získalo 36 dobrovolníků. V červenci loňského roku hospicoví dobrovolníci začali poprvé doprovázet také pacienty v naší fakultní nemocnici... Oslovili jsme náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Bc. Márii Dobešovou a po různých jednáních vznikl projekt, který je v republice zcela ojedinělý. Nevím totiž o jiné další nemocnici, ve které by působili hospicoví dobrovolníci. V současné době u vás doprovází pacienty Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 14 dobrovolníků. Mezi dobrovolníky jsou i vaši zaměstnanci, konkrétně zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny Andrea Radomská, která je mou zástupkyní. Bohuslava Žišková, zdravotní sestra z Radioterapeutické kliniky, je zase jednou z našich lektorek. ***** Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči letos zorganizoval setkání hospicových dobrovolníků, vrchních a staničních sester Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, přítomen byl rovněž zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis. Akce se uskutečnila v učebně Radioterapeutické kliniky. Jednání bylo velice konstruktivní. Zástupce Charity Ostrava ve stručnosti zhodnotil dosavadní činnost dobrovolnického hospicového hnutí, v závěru pak poděkoval dobrovolnici Andrei Radomské za pomoc při realizaci pilotního projektu v naší fakultní nemocnici. Diskutovalo se o tom, že informovanost o hospicovém dobrovolnictví se sice zlepšila, ale přesto bude zapotřebí ještě například zhotovit nástěnky, získat další kontaktní osoby na jednotlivých stanicích klinik, které by v případě zájmu ze strany pacientů zajistily návštěvu dobrovolníků. Potěšující je větší důvěra pacientů k hospicovým dobrovolníkům, a vstřícnost zdravotnického personálu. Tato služba ještě stále není doceněna, uvedla jedna z přítomných staničních sester Věra Míčková z Radioterapeutické kliniky. Dobrovolnické hospicové hnutí by se mělo podle ní nadále rozvíjet. Někdo chce zemřít doma, ale ne vždy jsou pro to podmínky. V tomto případě je pak tato služba jedinečná, zdůraznila.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Eva Bolomová Jana Musálková Jana Tichá Anna Kotlářová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám dvojgaráž, rozměr 12 x 3 m, vedle čerpací stanice Aral, ul. Hornopolní. Cena dohodou. Informace na mobilu nebo Hledám podnájem v Ostravě a okolí. Spěchá. Informace na mobilu Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kč/m 2 za práci strojem KÄRCHER I tentokrát byl o akci velký zájem. HOJIV LÉK NA NA E NITRO V těchto dnech je hostem naší nemocniční galerie opavská výtvarnice a bývalá pedagožka Marcela Mrázková. V minulosti uskutečnila desítku samostatných výstav u nás, ale i na Slovensku a v Polsku. Účastnila se rovněž řady výstav s opavskou výtvarnou skupinou X, ve které působí už téměř čtvrt století. Z realizací jejích děl uveďme například textilní koláže v ZUŠ a mateřských školách, Obchodní akademii v Opavě a podobně.,,v současné době se věnuji hodně grafice, většinou jsou to abstraktní záležitosti, uvedla výtvarnice Mrázková pro Nemocniční listy.,,maluji i na hedvábí, na objednávku také na metráž, mohou se z toho šít například šaty... Ale to je už víceméně komerční činnost. Podle recenze životnost výtvarného díla opavské výtvarnice Marcely Mrázkové prokazuje nad jiné trvalá platnost ideového poselství prezentovaných děl. Ať již postihuje oblast mezilidských vztahů, ekologickou problematiku či kategorii jemné a vysoce kultivované humorné metafory, jejíž prohlubující se absenci jako hojivého léku na naše nitro stále více a citelněji v běžném životě postrádáme. Vždy svou, byť prostou, o to však moudřejší filozofií odpovídá na základní otázky našeho bytí... Odpovídá na jeho příjemné, Akce pro b valé zamûstnance Ve středu se uskutečnila na internátu FNsP další z letošních naplánovaných akcí pro bývalé zaměstnance-důchodce, které organizuje oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. Vedoucí lékárny PhMr. Marta Kollárová společně s laborantkami Gabrielou Krchňákovou a Janou Kubelkovou podaly velice zajímavý a poutavý výklad o dostupných preparátech posilujících imunitní systém a pohybové ústrojí. O akci byl značný zájem a k přednesenému tématu proběhla podnětná diskuse. Na závěr byli bývalí zaměstnanci požádáni o sdělení námětů na akce roku 2005 a pozváni na vánoční koncert pořádaný v naší fakultní nemocnici. PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání a péče o zaměstnance Novoroãní koncert Na středu 19. ledna 2005 je připraven komorní večer s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou a českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Koncert se uskuteční jako vždy ve úsměvné i stinné stránky každému srozumitelnou řečí... Dalšími hosty v Galerii Ametyst budou Dalimila Kičmerová, která bude vystavovat šperky a fotograf Milan Kičmer. Výstava potrvá od 10. ledna do 5. února (ším) KONTAKTNÍ âoâky E ENÍ TÉMù PRO KAÎDÉHO MUDr. ŠAJTAROVÁ ŠÁRKA Poliklinika FNsP Ostrava Oddělení pro děti s vadami zraku I. patro telefon Na jednom z posledních koncertů vystoupili také klarinetista Petr Bohuš a klavírista Zdeněk Pěček. vstupním areálu nemocnice a začíná v 18 hodin. Jste srdečně zváni. (ším) Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví. Ekonomické poradenství začínajícím podnikatelům, převod DE na PÚ aj. Daňová přiznání, příprava pro audity nabízí BKB-Technik, a. s. p. Jedináková, TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším

Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším ČESKÉ 3/2010 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Vězeňská zdravotní péče patří k nejlepším Generální ředitel Jiří Tregler: Čeká nás více práce za méně peněz Vězňové pomáhali při povodních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2013/154 Foto z TV pořadu Sama doma Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2013 Mezinárodní onkologický kongres Karlovy Vary 2013 Ozdravné pobyty v roce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více