Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo v průběhu letošního října dárců. Potěšitelné je, že nejvíce dárců přišlo do Krevního centra naší fakultní nemocnice (KC) celkem Z toho poprvé přišlo darovat krev 130 mužů a 122 žen. Dalším příjemným zjištěním je skutečnost, že dárcovství krve se začíná rozmáhat i mezi studenty vysokých a středních škol. Těch přišlo do našeho KC celkem 322. Tradičně proběhlo na závěr akce slosování a vylosovaní dárci obdrželi od Severomoravské plynárenské, a. s., pěkné ceny. Z nich alespoň zveřejníme jména tří dárců, kteří vyhráli poukazy na zájezdy nebo víkendové pobyty. VÁNOâNÍ SLOVO EDITELE Vážení spolupracovníci, pomalu se blíží svátky, na které mnozí z nás čekají celý rok. Doba, kdy zase společně zasedneme k vánočnímu stolu s rodinou, přáteli či známými, doba, kdy se všichni snaží být šťastni. Vánoce jsou svátky, kdy se většinou setkáváme s lidmi, které máme rádi a se kterými si rozumíme. Chvíle prožité u štědrovečerní hostiny nebo u vánočního stromečku se zarývají do paměti a dlouho se na ně vzpomíná. Dovolte, abych vám, milí kolegové, při této příležitosti poděkoval za odvedenou práci a popřál příjemné prožití svátků vánočních, hodně klidu, pohody a bohatou vánoční nadílku. Zároveň vám chci popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce Ing. Karel Pustelník Losování se ujala primářka Krevního centra MUDr. Zuzana Čermáková. Byli to: 1. cenu poukaz na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě Kč získala Lucie Prokopová ze Šilheřovic 2. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Libuše Šindelková z Polanky nad Odrou 3. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Eva Valičková z Ostravy-Hrabové. Jim i všem dalším výhercům srdečně blahopřejeme a Severomoravské plynárenské, a. s., vyslovujeme poděkování za podporu dárcovství krve. Baníkovci nav tívili malé pacienty Na krátkou návštěvu spojenou s besedou zavítali mezi pacienty Kliniky dětského lékařství fotbalisté Baníku Ostrava. Jejich zájem probudil i mezi vážně nemocnými dětmi touhu porvat se s nemocí a vrátit se co nejdříve domů, jak to dokládá pacient na hematologickém oddělení, s nímž si povyprávěl Radek Slončík (na snímku vlevo).

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY,,KDYÎ Mù BRALI ZA VOJÁKA... Po téměř 140 letech byla zrušena povinná vojna v českých zemích. Od ledna příštího roku budou sloužit v armádě už pouze profesionálové. Při ohrožení státu nebo za válečného stavu bude Jednou z činností civilkářů byly pochůzky. vyžadována branná povinnost, které budou podléhat muži ve věku od 18 do 60 let. Zároveň s povinnou základní vojenskou službou skončí i civilní služba, určená po roce 1989 jako alternativa mladým mužům, kteří z osobních důvodů nechtěli sloužit v armádě. Celou řadu let jsme se setkávali s civilkáři také v naší fakultní nemocnici...,,civilkáři u nás začali pracovat kolem roku 1991, vzpomíná náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová.,,Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ostravy nám tehdy přidělil asi kolem padesáti mladých mužů. Začátky byly dosti kruté, protože mezi nimi byli také agresivní jedinci, někteří z nich měli sklony k nadměrnému pití alkoholu a podobně. Neměli vůbec žádný vztah ke zdravotnictví, chtěli se jen vyhnout základní vojenské službě. Neustále jsem na ně psala stížnosti. Některá oddělení už proto civilkáře ani nechtěla. Vymínila jsem si tedy, že zájemci o civilní službu v naší fakultní nemocnici se musejí podrobit psychologickým testům. Od té doby se procento problémových civilkářů snížilo. Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči se staral po celou uplynulou dobu o veškeré personální a mzdové záležitosti civilkářů.,,jako organizace jsme byli povinni je také ubytovat, pokud nebydleli doma u rodičů nebo neměli rodinu. Průběžně jsme jich měli ubytováno na Domově sester deset až patnáct... Dlouhá léta v naší nemocnici pracovalo na sto padesát civilkářů. Pomáhali překládat pacienty, převáželi je, kde to bylo právě zapotřebí, dělali pochůzky. Mohli jsme je vidět například na operačních sálech, v centrální sterilizaci a tak dále. Jejich počet se ale postupně snižoval...,,když se začalo hovořit o zániku civilní služby a vzniku profesionální armády, stav jsme snížili na devadesát, no a v současné době, bezprostředně před zrušením povinné základní služby, už jich máme pouze sedmnáct. Porada vedení odsouhlasila, že za civilkáře bude přijato třicet kmenových zaměstnanců. Civilkáři byli pro naši nemocnici velkým přínosem. Chtěla bych jim za veškerou práci poděkovat. Během pobytu u nás získali mnoho zkušeností, někteří z nich také uzavřeli manželství, založili rodinu. A myslím si, že řada z nich si i přehodnotila žebříček svých životních hodnot... Pozvánka na Reprezentaãní ples FNsP Ostrava Vedení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava srdečně zve zaměstnance nemocnice, jejich rodinné příslušníky a přátele na tradiční Reprezentační ples FNsP, který se koná 5. února 2005 od hodin ve všech prostorách hotelu Atom. Plesový rej bude zahájen slavnostní polonézou, skutečnou lahůdkou pak zajisté bude vystoupení světově známého Českého saxofonového kvarteta s programem Od Gershwina k jazzu. Tančit se bude ve všech sálech, a to za doprovodu dvou hudebních skupin se zpěváky, při klavíru nebo u diskotéky takže pro každého něco. I tentokrát Vás bude plesem provázet osvědčený moderátor Roman Pastorek. Bohatá tombola bude slosována před půlnocí a losem bude samotná vstupenka. Slavnostní večeře z nabídky tří plesových menu bude podávána od hodin do hodin. Pro labužníky je připravena i další kulinářská nabídka hotelu Atom v rámci doplňkového prodeje ve stáncích v prostorách hotelu a nabídka míchaných nápojů. Hosté plesu mohou využít také zvýhodněných služeb hotelu Atom: parkování automobilů na hlídaném parkovišti před hotelem (100 Kč/ples nebo 30 Kč/hod.), ubytování v hotelu Atom včetně snídaně, pro účastníky plesu je poskytována sleva 20% z pultové ceny. Slosovatelné vstupenky na ples v ceně 600 Kč je možno od zakoupit u paní Pavly Pechalové, sekretariát náměstka ředitele pro ekonomiku a finance, 1. patro DS, telefonní číslo Dnes máme v nemocnici už jen sedmnáct civilkářů. VáÏení uïivatelé lékafiské knihovny, od do je lékařská knihovna z důvodu úpravy interiéru uzavřena. Žádáme vás o porozumění. Pevně věříme, že všem našim uživatelům se budou nové prostory líbit a do knihovny se budou rádi vracet. Helena Ertlová, vedoucí lékařské knihovny Několik dnů po zahájení úprav interiéru...

3 Moderní gama spektrometr místo nouzového pfiístroje Na snímku zleva náměstek pro techniku a provoz ing. Zdeněk Mrkva, generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek, personální ředitel této firmy Jaroslav Skoumal, přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann. Přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann převzali v úterý 23. listopadu za účasti náměstka pro techniku a provoz ing. Zdeňka Mrkvy sponzorský dar od zástupců firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., přístroj ASA-100 s počítačovým software Genie 2000 firmy Canberra... *** Základní charakteristikou záření gama je jeho energie. Pro řadu aplikací záření gama je tedy zapotřebí tuto energii přesně měřit. Až do loňského roku používali na Klinice nukleární medicíny k tomuto účelu 4096-kanálový analyzátor ICA- 70. Přístroj se však porouchal, a protože byl už více než dvacet let starý, nešlo jej opravit. Jako náhražka jim tedy sloužil malý přístroj napojený na velkoobjemovou scintilační sondu.,,velký význam záření gama je dán tím, že se jedná o záření pronikavé. V daleko větší míře než záření rentgenové prochází různými materiály, a to včetně živé tkáně, vysvětluje jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann.,,Účinků záření gama na živou tkáň se využívá například v radioterapii při léčbě nádorových onemocnění a při diagnostice v nukleární medicíně. Podle RNDr. Ullmanna účinky záření gama na hmotu a živou tkáň jsou závislé na již zmíněné energii.,,každý radionuklid vysílá záření gama o přesně definovaných energiích. Přístroje měří zastoupení jednotlivých energií, provádějí tak zvanou spektrometrii záření gama. Mnohokanálový spektrometr se v současné době považuje za nejdokonalejší měřicí zařízení.,,mnohokanálový spektrometr, který jsme dostali, slouží k přesné, detailní spektrometrické analýze. Má software, proto si m ů ž e m e spektra nejen změřit, ale i zobrazit, matematicky je analyzovat a zpracovávat. Budeme jej využívat k spektrometrickému měření vzorků tělních tekutin od pacientů, především krve a plazmy, ale i vzorků odpadních âestné ãlenství Slovenské spoloãnosti pre klinickú farmakológiu Ve dnech t. r. se konala v Bratislavě XII. konference klinickej farmakológie, na které bylo doc. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., z Ústavu klinické farmakologie FNsP a ZSF OU v Ostravě uděleno čestné členství Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu. Čestné členství předal prezident Slovenské lekárske spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištůfek, CSc., a prezident Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Prof. Kriška v krátkém zdůvodnění ocenil dlouholetou aktivní spolupráci Sekce klinické farmakologie České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, jejíž je doc. Grundmann předsedou, se Slovenskou společností pro klinickou farmakologii. Vyvrcholením této spolupráce byla I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie v Rožnově v roce 2003, organizovaná Ústavem klinické farmakologie FNsP Ostrava, čímž byla založena tradice dalších společných konferencí. Prof. Kriška dále vyzdvihl činnost Ústavu klinické farmakologie FNsP Ostrava jako jediného pracoviště na území bývalého Československa, které zajišťuje všechny základní činnosti oboru, tj. léčebnou, výzkumnou a pedagogickou a to na vysoké úrovni, a je přitom ekonomicky aktivní. Ostravský model pracoviště klinické farmakologie, řekl na závěr prof. Kriška, je zatím pro Slovensko nedosažitelným vzorem. Doc. Grundmann poté přednesl slavnostní přednášku,,terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie. PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D., zástupce přednosty pro VVČ NEMOCNIČNÍ LISTY 3 vod. Kontaminace vody radionuklidy musí totiž splňovat určité normy. Při měření vody na výstupu z pracoviště tedy zjistíme, zda jsou Tímto přístrojem se mohou pochlubit pouze dvě zdravotnická zařízení v republice... dodržovány. Spektrometr použijeme i k didaktickým účelům na přednáškách z jaderné fyziky pro studenty Zdravotně sociální fakulty a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a také při postgraduálním vzdělávání v oboru nukleární medicíny v rámci celé republiky. Jen dvě zdravotnická zařízení v republice se mohou pochlubit touto technickou vymožeností. Naše fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. Sponzorům poděkoval náměstek pro techniku a provoz ing. Mrkva. A proč se rozhodli obdarovat právě naši fakultní nemocnici?,,mimo jiné také proto, že máte dobrý zvuk po celé republice, a že jste blízko, uvedl generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek.,,Snažíme se přispívat do zdravotnictví každým rokem, pokud k tomu máme příležitost. Podporujeme různá zdravotnická zařízení anebo tělesně postižené a podobně.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma... Ing. Karel Pustelník Ve chvíli, kdy je zpracováváno následující téma, považuji za předčasné hodnotit rok 2004, třebaže se blížíme k jeho konci. V této souvislosti chci zdůraznit několik zásadních problémů, s nimiž se v současné době potýkáme. V tomto, tedy ve druhém pololetí letošního roku nepokrývají příjmy od zdravotních pojišťoven náklady na poskytovanou zdravotní péči. Je nutno podotknout, že tento problém nepociťuje pouze naše nemocnice, ale že se jedná o problém současného českého zdravotnictví. To stojí před nutností transformace, a to jak v oblasti financování, tak rovněž v oblasti organizace poskytování zdravotní péče. Jedním z hlavních problémů českého zdravotnictví jsou nemocniční zařízení, která spotřebovávají 55 procent finančních prostředků, jež jsou ve zdravotnictví k dispozici. Již nyní je zřejmé, že v těchto zařízeních bude muset dojít k určité restrukturalizaci. Na tento proces se bude muset každá nemocnice připravit zformulováním strategie dalšího rozvoje. Vedení FNsP na dané téma již dva roky intenzivně diskutuje. Díky tomu mohla být zformulována strategie, která je založena na určité vizi, z níž byly následně definovány stěžejní cíle naší fakultní nemocnice. Na základě těchto cílů bude stanoven směr dalšího vývoje jednotlivých medicínských oborů. Rovněž budou stanoveny priority v oblasti léčebné, ošetřovatelské, personální, investiční, ekonomické a rovněž v oblasti vědy a výzkumu. Naše strategie bude muset přispět k tomu, aby bilance výnosů i nákladů byla opět v rovnováze. ISO normy ve FNsP Ostrava (závûreãná ãást) Pomalu se blíží konec roku 2004 a s ním ruku v ruce přichází více či méně chtěné bilancování. Prožili jsme další rok naplněný turbulencí, stále se zvyšujícími nároky trhu, usilovnou prací i snahou zachytit evropský vítr v podobě budování systému kvality. V posledně jmenované oblasti bylo letos dosaženo nesporných úspěchů (certifikace lékárny, úspěšný druhý dozorový audit krevního centra, zahájení implementace systému na ústavu klinické biochemie, zpracování větší části dokumentace systému organizačních asprávních složek), největší kus práce budování systému zdravotnických pracovišť včetně certifikace celé nemocnice nás však čeká v roce příštím. Tento rozsáhlý projekt bude klást vysoké nároky na všechny zaměstnance abude vyžadovat jejich maximální součinnost a spolupráci. Naplnění této vize bude o to těžší, že i přes nesporný strategický a vitální charakter projektu je dosud systém kvality mnoha zaměstnanci odmítán a řazen do kategorie zbytečných. Tlak Evropy pociťujeme stále intenzivněji, a to ve formě nové legislativy, norem a standardů, které zasahují téměř do všech oblastí našeho života včetně zdravotnictví. Ze všech stran na nás útočí kvalita v podobě značkových oděvů, elektroniky, aut, certifikátů na výrobky, na služby, na lidi. Slovo kvalita se stává moderním, frekventovaným a tedy i všedním, nudným a laciným. Užíváme jej jako něco co se právě nosí, automaticky, bez hlubší analýzy jeho smyslu a ve všem tom shonu po kvalitě se nám nějak tiše vytrácí to nejdůležitější, nejdražší a nenahraditelné kvalita našeho vlastního života. Má-li mít nějakou cenu, nemůže být kvalita jen pouhým slovem, nýbrž musí být životním stylem. Vždyť lidský život, touhu, zdraví, radost nebo smutek nelze napěchovat do standardu ani popsat žádnou, byť mezinárodně platnou normou. Žádný prestižní personální certifikát ještě neudělá kvalitního člověka, žádný diplom na stěně nepostaví bezpečnou, přívětivou a dobrou nemocnici. Kvalitu musíme mít v sobě. Utvářet ji od okamžiku našeho zrození, nosit ji uvnitř jako dědictví svých předků zhmotněné v mravních principech, etice, poctivosti, odpovědnosti, sounáležitosti, soucitu, pokoře a lásce. Touha po spokojeném životě je však tak veliká, že nutí člověka zaměňovat onu Znamená to také, že jednání se zdravotními pojišťovnami budou vedena zcela nekompromisně tak, aby nám byla plně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěncům dané pojišťovny. Na druhé straně dojde rovněž k restrukturalizaci našich vnitřních nákladů, a to jak osobních, tak i nákladů na léky a speciální zdravotnický materiál. Ve všech těchto oblastech existují stále rezervy. Rovněž dojde k veřejné diskuzi o řešení určitých služeb dodavatelským způsobem, kdy se budeme muset zabývat počtem a strukturou zaměstnanců. K zásadním rozhodnutím přistoupíme po řadě odborných analýz i na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními, kdy chceme dobré zkušenosti zvenčí zavádět také do systému řízení naší fakultní nemocnice. K naznačeným tématům bude probíhat řada diskuzí, a to i prostřednictvím Nemocničních listů. Žádám proto naše zaměstnance, aby se do diskuzí v naznačených okruzích zapojili. Ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP Ostrava kvalitu za pohodlí, které paradoxně vytváří nekvalitu v podobě zrychlování života, civilizačních nemocí, konzumu a prázdnoty. Čím více je prázdnoty a méně té opravdové kvality, tím více po ní člověk podvědomě touží a snaží se ji naivně spoutat a udržet normami, šablonami a zákony. Vytváří vědu na něco, co odnepaměti leží v jeho srdci. A přece stačí tak málo uvědomit si, kde je mé místo, co chci, dělat správné věci správným způsobem, žít a nechat žít. Lidé jsou však nepoučitelní a dokud budou preferovat pohodlí a svůj vlastní prospěch, musí existovat ona ne příliš šťastná berlička v podobě norem na kvalitu. Kdo chce v dnešním tržním světě přežít, musí ji bohužel akceptovat. Toto poslední pokračování miniseriálu o normě ISO 9001 jsem původně chtěla věnovat pouhé rekapitulaci jejích základních prvků. Místo toho jsem se však, možná i díky předvánočnímu času, nechala unést a podělila se s vámi o ten můj názor na kvalitu. Je pravděpodobné, že na jeho základě mě opět mnoho z vás zařadí do kategorie nevyléčitelně naivních. Já si však tuto naivitu ráda uchovám, pomáhá mi totiž neztrácet naději a důvěru v lidi. Závěrem mi dovolte popřát vám krásné Vánoce, kvalitní a zdravý rok Ať nikdy neztrácíte své cíle a sny, ať nikdy kvůli těmto snům nezapomínáte na cesty, které k nim vedou, na lidi, které na nich potkáváte, ani na svou vlastní lidskou podstatu. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava Ilustrační foto: Marie Psotková Pfied deseti lety jsme opustili areál v Zábfiehu Zlom vnitfiního Ïivota fakultní nemocnice Při stěhování ze zábřežských pavilonů... Letos uplynulo deset let od významné události v historii naší fakultní nemocnice. Za účasti předsedy vlády Václava Klause, ministra zdravotnictví MUDr. Luďka Rubáše a dalších významných hostů byl otevřen 17. října 1994 v Porubě hlavní pavilon FNsP Ostrava. Ve slavnostních projevech zazněla mj. přání, aby se nemocnice stala pro všechny zaměstnance zdravotníky, dělníky a úředníky místem, kde budou rádi pracovat. Hovořilo se však ale i o tom, že je ještě třeba splnit řadu dalších úkolů. Pacienta uspává anestezioložka MUDr. Ivana Volfová. A prvním z nich, náročným a vyčerpávajícím, bude přestěhování hlavních medicínských pracovišť ze Zábřehu do areálu v Porubě. Stěhování nemocnice v takovém rozsahu nebude mít v naší republice obdoby... Operují primář MUDr. Tomáš Posolda a MUDr. Eva Bednaříková. Jedním z pamětníků této historické události je také primář Oddělení operačních sálů MUDr. Tomáš Posolda, kterého jsme požádali o rozhovor. Pane primáři, vy jste byl v té době přednostou Chirurgické kliniky a náměstkem ředitele pro léčebnou péči chirurgických oborů. Jaká atmosféra tehdy vůbec panovala mezi zaměstnanci? Mohu říct, že převládala hlavně naděje na zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak i personál. Velké pokoje v zábřežských pavilonech měly nyní nahradit nejvýše třílůžkové, dokonce i jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením. Očekávalo se také zlepšení provozu na jednotkách intenzivní péče. Jednak zvýšením jejich počtu, ale také kvalitou technického vybavení, a tak dále. Takže takovou první emocí byla naděje, optimismus a euforie, že v Porubě bude všechno lepší. Navzdory tomu, že původní představy o podobě nové nemocnice v Porubě se rozcházely se skutečností? Záměr postavit tři nové pavilony nevyšel, a z původních 2700 lůžek se nakonec realizovalo necelých Nikomu to však nevadilo. Vezměte si v úvahu, že nemocnice se stavěla od 60. až do 90. let. Za tu dobu se provoz zdravotnických zařízení podstatně změnil. Zkrátila se doba hospitalizace, byly zavedeny nové léčebné metody a podobně. Přestěhovat se to znamenalo také změnit činnost a vůbec celý vnitřní život nemocnice... Odpovědnost za stěhování tehdy padla na náměstka pro techniku a provoz ing. Stanislava Nevřelu, který měl také pravomoc jmenovat na základě rozhodnutí ředitele FNsP č. 6/94 jednotlivé pracovní skupiny zabezpečující zdárný průběh celé akce. Stěhování mělo mít minimální dopad na chod jednotlivých oddělení a komfort pacientů. Vy jste byl jedním z osmi členů koordinačního týmu a zodpovídal jste za zahájení medicínského provozu pracovišť v Porubě. Ano, a spolu se mnou také primář Jan Hromada z neurologie, primářka RNDr. Dagmar Gotzmannová z Ústavu klinické biochemie, primář Arnošt Martínek z interní kliniky, primář Pavel Herzig z infekčního oddělení, hlavní sestra Mária Dobešová a ing. Zdeněk Lička, vedoucí odboru investic. Jen ten, kdo viděl to ohromné množství věcí, které se mělo přestěhovat, měl doopravdy představu o tom, jak velmi náročné to bude. Bohužel, ani někteří z odpovědných pracovníků z technického odboru ještě týden před stěhováním nevěřili, že se to podaří... Samozřejmě, zvažovala se i možnost, že se přestěhování přenechá profesionální firmě, ale ta požadovala kolem padesáti milionů korun, a to nebylo pro nemocnici reálné. Proto se nakonec rozhodlo, že se nemocnice přestěhuje vlastními silami. Zaměstnanci byli připraveni určité překážky, obtíže a komplikace překonat. Takže 22. listopadu 1994 se začala stěhovat infekční klinika a po ní pak chirurgické obory... Pro upřesnění infekční klinika se stěhovala jen z jedné části svého pracoviště do jiné, už roky běžící části v Porubě, kdežto ostatní oddělení se následně stěhovala do zcela neznámých podmínek v novostavbě. Není tedy Příjem prvního pacienta na nově otevřené oddělení centrálních operačních sálů v hlavním pavilonu FNsP v Porubě. Foto: archiv divu, že při zahájení jejich provozu se pak vyskytla i řada problémů. Podle vypracovaného harmonogramu stěhování chirurgická klinika a traumatologické centrum, které v té době tvořily jeden dobře fungující celek, přišly na řadu 5. prosince. V průběhu jejich stěhování byly drženy pohotovostní služby a zajištěn akutní provoz jak pro pacienty v Zábřehu, tak i v Porubě. Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnila první operace v novém hlavním pavilonu fakultní nemocnice v Porubě na oddělení centrálních operačních sálů. Od 19. prosince byly chirurgická klinika a traumatologické centrum do Poruby přemístěny definitivně a jejich provoz v Zábřehu tak skončil. Stěhování dalších oddělení pak pokračovalo jak mezi vánočními svátky a Novým rokem, tak i hned po Novém roce Následovala neurochirurgie a všechna ostatní oddělení operačních i konzervativních oborů... S odstupem několika let se odstěhovala ze Zábřehu také Klinika dětského lékařství, Porodnicko-gynekologická klinika a Oddělení pro děti s vadami zraku. Do Poruby se údajně převážely i přístroje a interiéry, které v mnoha případech již značně překročily svou životnost. Na přestěhování měli zásluhu všichni pracovníci, nejvíce však střední zdravotnický personál... Na standardní jednotky se stěhovalo staré vybavení ze Zábřehu. Nové postele byly pořízeny například na jednotky intenzivní péče.nebyl už dostatek financí... Centrální operační sály byly nově vybaveny, našli jsme ale spoustu technických nedostatků, které dodavatelské firmy před zahájením provozu neodstranily. Vedlo to až k nepříjemným situacím, které jsme však museli zvládnout. Pokud jde ještě o samotné stěhování, vyžadovalo bezpodmínečně na všech odděleních a klinikách dokonalou organizaci práce. Pracovalo se v prodloužených směnách, o sobotách a nedělích. Zatímco jedna část sester připravovala v Zábřehu inventář ke stěhování, označovala a zabezpečovala jej proti poškození, druhá část v Porubě převezené věci vybalovala a ukládala do připravených prostor. Isodstupem deseti let mohu opět potvrdit, že velkou zásluhu na hladkém průběhu přestěhování měli všichni zúčastnění pracovníci. Na zahájení provozu nemocnice v Porubě se však podílel především středně zdravotnický personál, který podle mne dodnes nebyl dostatečně oceněn po stránce morální ani finanční. Část personálu, který se o to zasloužil, už v nemocnici nepracuje, odešel do důchodu. Po deseti letech zůstává v Zábřehu už pouze Ústav soudního lékařství, ale i ten bude co Instrumentářka Libuše Kempová... nevidět přestěhován do Poruby... Co se změnilo od prosince 1994? Myslím si, že za těch deset let se změnilo v medicíně a potažmo i v provozu ostravské fakultní nemocnice mnohem více, než třeba za předchozích pětadvacet let. Zrychlil se vývoj jak léčebných, tak i diagnostických metod. A také se zcela změnil pohled na zdravotnictví z ekonomického hlediska... Po deseti letech provozu se problémy, které se vyskytují, dají spojit už jen s opotřebováním pracovišť intenzivním provozem.

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY JEDNALI PEDIAT I Jedinou oficiální akcí České pediatrické společnosti ČLS JEP, která proběhla v Moravskoslezském kraji letošního roku, byly už XIII. Moravskoslezské pediatrické dny, které se uskutečnily 12. a v ostravském hotelu Atom. Jejich úspěšným organizátorem byla Klinika dětského lékařství naší fakultní nemocnice spolu s Českou pediatrickou společností, Zdravotně sociální fakultou OU a ČLK Ostrava. Kolem dvou set pediatrů, gynekologů, psychologů a dalších odborníků přijelo do našeho města nejen z regionu, ale z celé České republiky a ze Slovenska. Tématem jednání byla dětská gynekologie, zejména problematika antikoncepce u dorostu, gravidita dorostenek, dále pohlavní nemoci v dorostovém věku, poruchy vývoje sexuality a další. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta kliniky, odborné setkání Jednou z přednášejících byla MUDr. Hedvika Geržová z Porodnicko-gynekologické kliniky. hodnotí takto:,,také letos jsme se,strefili do potřeby i zájmu pediatrů a nejen jich. Téma, které jsme na tomto setkání diskutovali, a k němuž zaznělo osmnáct souhrnných přednášek špičkových odborníků v oboru, je velmi aktuální a významné, a to nejen z hlediska odborného, medicínského, ale rovněž společenského. Jsem velmi rád, že akce měla tak velký ohlas mezi odbornou veřejností. V Klimkovicích se setkali internisté Pohled k předsednickému stolu... Ze zahájení Moravskoslezských dnů. Přednosta kliniky (na snímku vpravo) vítá hosty konference. PODùKOVÁNÍ Za záchranu života své jediné dcery, která byla zraněna při autonehodě, děkují rodiče Sporyszovi z Petřvaldu. Poděkování je určeno MUDr. Petru Prusenovskému a celému týmu lékařů z Traumatologického centra, a také sestrám na JIP za obětavou péči. (ším) Náplní VII. Ostravského internistického dne, který proběhl v Klimkovicích, byla nefrologie, eliminační metody a transplantace. Proto byla tato akce pojata i jako Ostravský nefrologický den. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků převážně z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných oblastí České republiky. Setkání tradičně zorganizovala Interní klinika naší fakultní nemocnice. Na otázku, proč bylo vybráno toto téma, odpoví nejlépe faktografie: Eliminační metody, jež slouží k očišťování krve kriticky nemocných, hemodynamicky nestabilních pacientů, zajišťuje interní klinika zhruba pro sedmdesát lůžek fakultní nemocnice. Počet výkonů neustále stoupá: v roce 2002 to bylo kolem 400 eliminačních dnů, v roce 2003 už 500 eliminačních dnů a do konce roku 2004 toto číslo dosáhlo hodnoty 700 eliminačních dnů. U nemocných s chronickým selháním ledvin je v dnešní době nejvýhodnější a dnes také již rutinní možností léčby transplantace ledviny. V chronickém dialyzačním programu FNsP je v současné době dialyzovaných 63 pacientů ve věkovém rozmezí od 23 do 87 let. Tito nemocní většinou pocházejí ze spádové oblasti O.-Poruba, komplikované případy i odjinud. Pacienti, u nichž je možná transplantace a kteří s ní souhlasí jsou zařazeni do čekacího listu. Jedná se asi o 20 procent dialyzovaných. U chronických pacientů proběhlo v roce 2003 asi 700 dialýz. Akutních dialýz bylo v naší fakultní nemocnici provedeno ve stejném období 164. Transplantační centrum FNsP podalo tyto informace: do bylo provedeno 45 transplantací ledvin, z toho ledvinu darovalo šest příbuzenských dárců. Orgány byly odebrány od 17 dárců. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků... RYCHLE, ETRNù, P ESNù......diagnostikovat zraněného, tímto motem bylo zahájeno v Rožnově pod Radhoštěm Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí (první svého druhu v České republice). Cílem sympozia bylo bližší seznámení zainteresovaných odborníků s nabídkou zobrazovacích metod pro traumatologii a zpřesnění diagnostických algoritmů a prohloubení další spolupráce s výsledným profitem pro pacienta. V programu přednášek byla široká nabídka od metod neinvazivních až po metody invazivní a léčebné. Sympozia, která uspořádaly Česká společnost pro úrazovou chirurgii, Česká radiologická společnost, Společnost radiologických asistentů a Traumatologická sekce při České společnosti sester, se zúčastnilo na 280 odborníků.

6 Před téměř pěti lety vznikl ve spolupráci Charity Ostrava a Biskupství Gratz v Rakousku projekt dobrovolnického hospicového hnutí, který má za cíl vrátit důstojnost lidskému utrpení a umírání a začlenit smrt zpět do přirozeného lidského koloběhu. V praxi to znamená být nablízku člověku, který stojí o přítomnost dobrovolníka, být nablízku rodině, která si potřebuje odpočinout, vysvětluje David Tichý, Dis., vedoucí střediska Charity Ostrava. V první fázi projektu absolvovalo sedm lektorů Dobrovolnického hospicového hnutí Charita Ostrava školení hospicové péče lektorkou z Gratzu. Dalším krokem už pak bylo školení samotných hospicových dobrovolníků. Do našeho lektorského týmu patří zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut a kněz, pokračuje Tichý. Všichni lektoři mají ve svých profesích již řadu praktických zkušeností z práce s nemocnými a umírajícími lidmi. A mají i zkušenosti s lektorskou činností... Kurz hospicové péče pro dobrovolníky trvá zhruba půl roku. Dobrovolníci absolvují sedm přednášek na různá témata, například hospicová péče a její formy, doprovázení nemocných a umírajících, identita člověka, pastorační péče, fáze umírání a podobně, aby se tak lépe seznámili s tím, co nemocný a umírající člověk prožívá. V rámci kurzu absolvují také 35 hodin teorie, 20 hodin praxe v zařízeních Charity Ostrava a tři hodiny supervize. Teprve po řádném ukončení kurzu, a pokud se osvědčí i v praxi, obdrží certifikát, který je opravňuje k doprovázení ne- NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Ojedinûl projekt v republice: Hospicoví dobrovolníci doprovázejí na e nemocné Na snímku zleva zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, vedoucí úseku sociálních pracovnic Marie Karásková a dobrovolnice Andrea Radomská zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny. Vnímáme Ïenu jako individualitu Pozvání sester na módní přehlídku bylo vlastně výrazem poděkování za jejich náročnou práci, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Akce proběhla ve středu 3. listopadu Modelky předvedly i zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Setkání na Radioterapeutické klinice. odpoledne v restauraci Diema v atriu naší fakultní nemocnice. Přehlídky se zúčastnily hlavně řadové sestry, které plní úkoly nad rámec svých pracovních povinností, upřesnila Bc. Dobešová. Pozvala jsem ale i například hospicové dobrovolníky Charity Ostrava, kteří docházejí do naší fakultní nemocnice a starají se o nemocné bez nároku na jakoukoli odměnu, a další pracovnice. Ostravská firma Omnia Mea nabízí v současné době kostýmy, pláště a bundy z manšestru, buretu a jako žhavé novinky modely z vinylu. Dnes jsme vám představili originální kolekci podzimu a také šaty pro nadcházející plesovou sezonu, konstatovala majitelka firmy Lenka Sýkorová. Mohli jste vidět i velmi zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Naše tvorba se orientuje na ženu, kterou vnímáme jako individualitu, snažíme se podtrhnout její půvab. Při výrobě modelů používáme materiály vysoké kvality, některé máme i z dovozu. Dobře se udržují a hlavně nosí. A co dodat na závěr? Že módní přehlídka byla nejen příjemným odpočinkem, ale pro mnohé z přítomných čtyřiceti žen určitě i pobídkou k tomu, aby pokud jde o módu a životní styl nezapadly do šedivého průměru. (ším) mocných a umírajících. Certifikát dosud získalo 36 dobrovolníků. V červenci loňského roku hospicoví dobrovolníci začali poprvé doprovázet také pacienty v naší fakultní nemocnici... Oslovili jsme náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Bc. Márii Dobešovou a po různých jednáních vznikl projekt, který je v republice zcela ojedinělý. Nevím totiž o jiné další nemocnici, ve které by působili hospicoví dobrovolníci. V současné době u vás doprovází pacienty Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 14 dobrovolníků. Mezi dobrovolníky jsou i vaši zaměstnanci, konkrétně zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny Andrea Radomská, která je mou zástupkyní. Bohuslava Žišková, zdravotní sestra z Radioterapeutické kliniky, je zase jednou z našich lektorek. ***** Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči letos zorganizoval setkání hospicových dobrovolníků, vrchních a staničních sester Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, přítomen byl rovněž zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis. Akce se uskutečnila v učebně Radioterapeutické kliniky. Jednání bylo velice konstruktivní. Zástupce Charity Ostrava ve stručnosti zhodnotil dosavadní činnost dobrovolnického hospicového hnutí, v závěru pak poděkoval dobrovolnici Andrei Radomské za pomoc při realizaci pilotního projektu v naší fakultní nemocnici. Diskutovalo se o tom, že informovanost o hospicovém dobrovolnictví se sice zlepšila, ale přesto bude zapotřebí ještě například zhotovit nástěnky, získat další kontaktní osoby na jednotlivých stanicích klinik, které by v případě zájmu ze strany pacientů zajistily návštěvu dobrovolníků. Potěšující je větší důvěra pacientů k hospicovým dobrovolníkům, a vstřícnost zdravotnického personálu. Tato služba ještě stále není doceněna, uvedla jedna z přítomných staničních sester Věra Míčková z Radioterapeutické kliniky. Dobrovolnické hospicové hnutí by se mělo podle ní nadále rozvíjet. Někdo chce zemřít doma, ale ne vždy jsou pro to podmínky. V tomto případě je pak tato služba jedinečná, zdůraznila.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Eva Bolomová Jana Musálková Jana Tichá Anna Kotlářová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám dvojgaráž, rozměr 12 x 3 m, vedle čerpací stanice Aral, ul. Hornopolní. Cena dohodou. Informace na mobilu nebo Hledám podnájem v Ostravě a okolí. Spěchá. Informace na mobilu Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kč/m 2 za práci strojem KÄRCHER I tentokrát byl o akci velký zájem. HOJIV LÉK NA NA E NITRO V těchto dnech je hostem naší nemocniční galerie opavská výtvarnice a bývalá pedagožka Marcela Mrázková. V minulosti uskutečnila desítku samostatných výstav u nás, ale i na Slovensku a v Polsku. Účastnila se rovněž řady výstav s opavskou výtvarnou skupinou X, ve které působí už téměř čtvrt století. Z realizací jejích děl uveďme například textilní koláže v ZUŠ a mateřských školách, Obchodní akademii v Opavě a podobně.,,v současné době se věnuji hodně grafice, většinou jsou to abstraktní záležitosti, uvedla výtvarnice Mrázková pro Nemocniční listy.,,maluji i na hedvábí, na objednávku také na metráž, mohou se z toho šít například šaty... Ale to je už víceméně komerční činnost. Podle recenze životnost výtvarného díla opavské výtvarnice Marcely Mrázkové prokazuje nad jiné trvalá platnost ideového poselství prezentovaných děl. Ať již postihuje oblast mezilidských vztahů, ekologickou problematiku či kategorii jemné a vysoce kultivované humorné metafory, jejíž prohlubující se absenci jako hojivého léku na naše nitro stále více a citelněji v běžném životě postrádáme. Vždy svou, byť prostou, o to však moudřejší filozofií odpovídá na základní otázky našeho bytí... Odpovídá na jeho příjemné, Akce pro b valé zamûstnance Ve středu se uskutečnila na internátu FNsP další z letošních naplánovaných akcí pro bývalé zaměstnance-důchodce, které organizuje oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. Vedoucí lékárny PhMr. Marta Kollárová společně s laborantkami Gabrielou Krchňákovou a Janou Kubelkovou podaly velice zajímavý a poutavý výklad o dostupných preparátech posilujících imunitní systém a pohybové ústrojí. O akci byl značný zájem a k přednesenému tématu proběhla podnětná diskuse. Na závěr byli bývalí zaměstnanci požádáni o sdělení námětů na akce roku 2005 a pozváni na vánoční koncert pořádaný v naší fakultní nemocnici. PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání a péče o zaměstnance Novoroãní koncert Na středu 19. ledna 2005 je připraven komorní večer s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou a českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Koncert se uskuteční jako vždy ve úsměvné i stinné stránky každému srozumitelnou řečí... Dalšími hosty v Galerii Ametyst budou Dalimila Kičmerová, která bude vystavovat šperky a fotograf Milan Kičmer. Výstava potrvá od 10. ledna do 5. února (ším) KONTAKTNÍ âoâky E ENÍ TÉMù PRO KAÎDÉHO MUDr. ŠAJTAROVÁ ŠÁRKA Poliklinika FNsP Ostrava Oddělení pro děti s vadami zraku I. patro telefon Na jednom z posledních koncertů vystoupili také klarinetista Petr Bohuš a klavírista Zdeněk Pěček. vstupním areálu nemocnice a začíná v 18 hodin. Jste srdečně zváni. (ším) Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví. Ekonomické poradenství začínajícím podnikatelům, převod DE na PÚ aj. Daňová přiznání, příprava pro audity nabízí BKB-Technik, a. s. p. Jedináková, TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá.

PRVNÍ OZNÁMENÍ Olomouc. pořádá. BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 28.11.2016, středa 29.11.2017 - Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Akce se koná pod záštitou: Ing. Andrej

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 XIX. postgraduální diabetologický seminář Brno 2014 ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 21. 22. března 2014 proběhl v brněnském hotelu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 19. - 20. května 2017 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2017

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2017 Česká obezitologická společnost ČLS JEP Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester pořádají Celostátní konferenci

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 XVIII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2013 ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 22. 23. března 2013 proběhl v brněnském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více