Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004"

Transkript

1 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo v průběhu letošního října dárců. Potěšitelné je, že nejvíce dárců přišlo do Krevního centra naší fakultní nemocnice (KC) celkem Z toho poprvé přišlo darovat krev 130 mužů a 122 žen. Dalším příjemným zjištěním je skutečnost, že dárcovství krve se začíná rozmáhat i mezi studenty vysokých a středních škol. Těch přišlo do našeho KC celkem 322. Tradičně proběhlo na závěr akce slosování a vylosovaní dárci obdrželi od Severomoravské plynárenské, a. s., pěkné ceny. Z nich alespoň zveřejníme jména tří dárců, kteří vyhráli poukazy na zájezdy nebo víkendové pobyty. VÁNOâNÍ SLOVO EDITELE Vážení spolupracovníci, pomalu se blíží svátky, na které mnozí z nás čekají celý rok. Doba, kdy zase společně zasedneme k vánočnímu stolu s rodinou, přáteli či známými, doba, kdy se všichni snaží být šťastni. Vánoce jsou svátky, kdy se většinou setkáváme s lidmi, které máme rádi a se kterými si rozumíme. Chvíle prožité u štědrovečerní hostiny nebo u vánočního stromečku se zarývají do paměti a dlouho se na ně vzpomíná. Dovolte, abych vám, milí kolegové, při této příležitosti poděkoval za odvedenou práci a popřál příjemné prožití svátků vánočních, hodně klidu, pohody a bohatou vánoční nadílku. Zároveň vám chci popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce Ing. Karel Pustelník Losování se ujala primářka Krevního centra MUDr. Zuzana Čermáková. Byli to: 1. cenu poukaz na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě Kč získala Lucie Prokopová ze Šilheřovic 2. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Libuše Šindelková z Polanky nad Odrou 3. cenu poukaz na víkendový pobyt v hodnotě Kč získala Eva Valičková z Ostravy-Hrabové. Jim i všem dalším výhercům srdečně blahopřejeme a Severomoravské plynárenské, a. s., vyslovujeme poděkování za podporu dárcovství krve. Baníkovci nav tívili malé pacienty Na krátkou návštěvu spojenou s besedou zavítali mezi pacienty Kliniky dětského lékařství fotbalisté Baníku Ostrava. Jejich zájem probudil i mezi vážně nemocnými dětmi touhu porvat se s nemocí a vrátit se co nejdříve domů, jak to dokládá pacient na hematologickém oddělení, s nímž si povyprávěl Radek Slončík (na snímku vlevo).

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY,,KDYÎ Mù BRALI ZA VOJÁKA... Po téměř 140 letech byla zrušena povinná vojna v českých zemích. Od ledna příštího roku budou sloužit v armádě už pouze profesionálové. Při ohrožení státu nebo za válečného stavu bude Jednou z činností civilkářů byly pochůzky. vyžadována branná povinnost, které budou podléhat muži ve věku od 18 do 60 let. Zároveň s povinnou základní vojenskou službou skončí i civilní služba, určená po roce 1989 jako alternativa mladým mužům, kteří z osobních důvodů nechtěli sloužit v armádě. Celou řadu let jsme se setkávali s civilkáři také v naší fakultní nemocnici...,,civilkáři u nás začali pracovat kolem roku 1991, vzpomíná náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová.,,Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ostravy nám tehdy přidělil asi kolem padesáti mladých mužů. Začátky byly dosti kruté, protože mezi nimi byli také agresivní jedinci, někteří z nich měli sklony k nadměrnému pití alkoholu a podobně. Neměli vůbec žádný vztah ke zdravotnictví, chtěli se jen vyhnout základní vojenské službě. Neustále jsem na ně psala stížnosti. Některá oddělení už proto civilkáře ani nechtěla. Vymínila jsem si tedy, že zájemci o civilní službu v naší fakultní nemocnici se musejí podrobit psychologickým testům. Od té doby se procento problémových civilkářů snížilo. Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči se staral po celou uplynulou dobu o veškeré personální a mzdové záležitosti civilkářů.,,jako organizace jsme byli povinni je také ubytovat, pokud nebydleli doma u rodičů nebo neměli rodinu. Průběžně jsme jich měli ubytováno na Domově sester deset až patnáct... Dlouhá léta v naší nemocnici pracovalo na sto padesát civilkářů. Pomáhali překládat pacienty, převáželi je, kde to bylo právě zapotřebí, dělali pochůzky. Mohli jsme je vidět například na operačních sálech, v centrální sterilizaci a tak dále. Jejich počet se ale postupně snižoval...,,když se začalo hovořit o zániku civilní služby a vzniku profesionální armády, stav jsme snížili na devadesát, no a v současné době, bezprostředně před zrušením povinné základní služby, už jich máme pouze sedmnáct. Porada vedení odsouhlasila, že za civilkáře bude přijato třicet kmenových zaměstnanců. Civilkáři byli pro naši nemocnici velkým přínosem. Chtěla bych jim za veškerou práci poděkovat. Během pobytu u nás získali mnoho zkušeností, někteří z nich také uzavřeli manželství, založili rodinu. A myslím si, že řada z nich si i přehodnotila žebříček svých životních hodnot... Pozvánka na Reprezentaãní ples FNsP Ostrava Vedení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava srdečně zve zaměstnance nemocnice, jejich rodinné příslušníky a přátele na tradiční Reprezentační ples FNsP, který se koná 5. února 2005 od hodin ve všech prostorách hotelu Atom. Plesový rej bude zahájen slavnostní polonézou, skutečnou lahůdkou pak zajisté bude vystoupení světově známého Českého saxofonového kvarteta s programem Od Gershwina k jazzu. Tančit se bude ve všech sálech, a to za doprovodu dvou hudebních skupin se zpěváky, při klavíru nebo u diskotéky takže pro každého něco. I tentokrát Vás bude plesem provázet osvědčený moderátor Roman Pastorek. Bohatá tombola bude slosována před půlnocí a losem bude samotná vstupenka. Slavnostní večeře z nabídky tří plesových menu bude podávána od hodin do hodin. Pro labužníky je připravena i další kulinářská nabídka hotelu Atom v rámci doplňkového prodeje ve stáncích v prostorách hotelu a nabídka míchaných nápojů. Hosté plesu mohou využít také zvýhodněných služeb hotelu Atom: parkování automobilů na hlídaném parkovišti před hotelem (100 Kč/ples nebo 30 Kč/hod.), ubytování v hotelu Atom včetně snídaně, pro účastníky plesu je poskytována sleva 20% z pultové ceny. Slosovatelné vstupenky na ples v ceně 600 Kč je možno od zakoupit u paní Pavly Pechalové, sekretariát náměstka ředitele pro ekonomiku a finance, 1. patro DS, telefonní číslo Dnes máme v nemocnici už jen sedmnáct civilkářů. VáÏení uïivatelé lékafiské knihovny, od do je lékařská knihovna z důvodu úpravy interiéru uzavřena. Žádáme vás o porozumění. Pevně věříme, že všem našim uživatelům se budou nové prostory líbit a do knihovny se budou rádi vracet. Helena Ertlová, vedoucí lékařské knihovny Několik dnů po zahájení úprav interiéru...

3 Moderní gama spektrometr místo nouzového pfiístroje Na snímku zleva náměstek pro techniku a provoz ing. Zdeněk Mrkva, generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek, personální ředitel této firmy Jaroslav Skoumal, přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann. Přednosta Kliniky nukleární medicíny MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., a jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann převzali v úterý 23. listopadu za účasti náměstka pro techniku a provoz ing. Zdeňka Mrkvy sponzorský dar od zástupců firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., přístroj ASA-100 s počítačovým software Genie 2000 firmy Canberra... *** Základní charakteristikou záření gama je jeho energie. Pro řadu aplikací záření gama je tedy zapotřebí tuto energii přesně měřit. Až do loňského roku používali na Klinice nukleární medicíny k tomuto účelu 4096-kanálový analyzátor ICA- 70. Přístroj se však porouchal, a protože byl už více než dvacet let starý, nešlo jej opravit. Jako náhražka jim tedy sloužil malý přístroj napojený na velkoobjemovou scintilační sondu.,,velký význam záření gama je dán tím, že se jedná o záření pronikavé. V daleko větší míře než záření rentgenové prochází různými materiály, a to včetně živé tkáně, vysvětluje jaderný fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann.,,Účinků záření gama na živou tkáň se využívá například v radioterapii při léčbě nádorových onemocnění a při diagnostice v nukleární medicíně. Podle RNDr. Ullmanna účinky záření gama na hmotu a živou tkáň jsou závislé na již zmíněné energii.,,každý radionuklid vysílá záření gama o přesně definovaných energiích. Přístroje měří zastoupení jednotlivých energií, provádějí tak zvanou spektrometrii záření gama. Mnohokanálový spektrometr se v současné době považuje za nejdokonalejší měřicí zařízení.,,mnohokanálový spektrometr, který jsme dostali, slouží k přesné, detailní spektrometrické analýze. Má software, proto si m ů ž e m e spektra nejen změřit, ale i zobrazit, matematicky je analyzovat a zpracovávat. Budeme jej využívat k spektrometrickému měření vzorků tělních tekutin od pacientů, především krve a plazmy, ale i vzorků odpadních âestné ãlenství Slovenské spoloãnosti pre klinickú farmakológiu Ve dnech t. r. se konala v Bratislavě XII. konference klinickej farmakológie, na které bylo doc. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., z Ústavu klinické farmakologie FNsP a ZSF OU v Ostravě uděleno čestné členství Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu. Čestné členství předal prezident Slovenské lekárske spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištůfek, CSc., a prezident Slovenské spoločnosti pre klinickú farmakológiu prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Prof. Kriška v krátkém zdůvodnění ocenil dlouholetou aktivní spolupráci Sekce klinické farmakologie České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, jejíž je doc. Grundmann předsedou, se Slovenskou společností pro klinickou farmakologii. Vyvrcholením této spolupráce byla I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie v Rožnově v roce 2003, organizovaná Ústavem klinické farmakologie FNsP Ostrava, čímž byla založena tradice dalších společných konferencí. Prof. Kriška dále vyzdvihl činnost Ústavu klinické farmakologie FNsP Ostrava jako jediného pracoviště na území bývalého Československa, které zajišťuje všechny základní činnosti oboru, tj. léčebnou, výzkumnou a pedagogickou a to na vysoké úrovni, a je přitom ekonomicky aktivní. Ostravský model pracoviště klinické farmakologie, řekl na závěr prof. Kriška, je zatím pro Slovensko nedosažitelným vzorem. Doc. Grundmann poté přednesl slavnostní přednášku,,terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie. PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D., zástupce přednosty pro VVČ NEMOCNIČNÍ LISTY 3 vod. Kontaminace vody radionuklidy musí totiž splňovat určité normy. Při měření vody na výstupu z pracoviště tedy zjistíme, zda jsou Tímto přístrojem se mohou pochlubit pouze dvě zdravotnická zařízení v republice... dodržovány. Spektrometr použijeme i k didaktickým účelům na přednáškách z jaderné fyziky pro studenty Zdravotně sociální fakulty a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a také při postgraduálním vzdělávání v oboru nukleární medicíny v rámci celé republiky. Jen dvě zdravotnická zařízení v republice se mohou pochlubit touto technickou vymožeností. Naše fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. Sponzorům poděkoval náměstek pro techniku a provoz ing. Mrkva. A proč se rozhodli obdarovat právě naši fakultní nemocnici?,,mimo jiné také proto, že máte dobrý zvuk po celé republice, a že jste blízko, uvedl generální ředitel firmy Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Jiří Adámek.,,Snažíme se přispívat do zdravotnictví každým rokem, pokud k tomu máme příležitost. Podporujeme různá zdravotnická zařízení anebo tělesně postižené a podobně.

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Na aktuální téma... Ing. Karel Pustelník Ve chvíli, kdy je zpracováváno následující téma, považuji za předčasné hodnotit rok 2004, třebaže se blížíme k jeho konci. V této souvislosti chci zdůraznit několik zásadních problémů, s nimiž se v současné době potýkáme. V tomto, tedy ve druhém pololetí letošního roku nepokrývají příjmy od zdravotních pojišťoven náklady na poskytovanou zdravotní péči. Je nutno podotknout, že tento problém nepociťuje pouze naše nemocnice, ale že se jedná o problém současného českého zdravotnictví. To stojí před nutností transformace, a to jak v oblasti financování, tak rovněž v oblasti organizace poskytování zdravotní péče. Jedním z hlavních problémů českého zdravotnictví jsou nemocniční zařízení, která spotřebovávají 55 procent finančních prostředků, jež jsou ve zdravotnictví k dispozici. Již nyní je zřejmé, že v těchto zařízeních bude muset dojít k určité restrukturalizaci. Na tento proces se bude muset každá nemocnice připravit zformulováním strategie dalšího rozvoje. Vedení FNsP na dané téma již dva roky intenzivně diskutuje. Díky tomu mohla být zformulována strategie, která je založena na určité vizi, z níž byly následně definovány stěžejní cíle naší fakultní nemocnice. Na základě těchto cílů bude stanoven směr dalšího vývoje jednotlivých medicínských oborů. Rovněž budou stanoveny priority v oblasti léčebné, ošetřovatelské, personální, investiční, ekonomické a rovněž v oblasti vědy a výzkumu. Naše strategie bude muset přispět k tomu, aby bilance výnosů i nákladů byla opět v rovnováze. ISO normy ve FNsP Ostrava (závûreãná ãást) Pomalu se blíží konec roku 2004 a s ním ruku v ruce přichází více či méně chtěné bilancování. Prožili jsme další rok naplněný turbulencí, stále se zvyšujícími nároky trhu, usilovnou prací i snahou zachytit evropský vítr v podobě budování systému kvality. V posledně jmenované oblasti bylo letos dosaženo nesporných úspěchů (certifikace lékárny, úspěšný druhý dozorový audit krevního centra, zahájení implementace systému na ústavu klinické biochemie, zpracování větší části dokumentace systému organizačních asprávních složek), největší kus práce budování systému zdravotnických pracovišť včetně certifikace celé nemocnice nás však čeká v roce příštím. Tento rozsáhlý projekt bude klást vysoké nároky na všechny zaměstnance abude vyžadovat jejich maximální součinnost a spolupráci. Naplnění této vize bude o to těžší, že i přes nesporný strategický a vitální charakter projektu je dosud systém kvality mnoha zaměstnanci odmítán a řazen do kategorie zbytečných. Tlak Evropy pociťujeme stále intenzivněji, a to ve formě nové legislativy, norem a standardů, které zasahují téměř do všech oblastí našeho života včetně zdravotnictví. Ze všech stran na nás útočí kvalita v podobě značkových oděvů, elektroniky, aut, certifikátů na výrobky, na služby, na lidi. Slovo kvalita se stává moderním, frekventovaným a tedy i všedním, nudným a laciným. Užíváme jej jako něco co se právě nosí, automaticky, bez hlubší analýzy jeho smyslu a ve všem tom shonu po kvalitě se nám nějak tiše vytrácí to nejdůležitější, nejdražší a nenahraditelné kvalita našeho vlastního života. Má-li mít nějakou cenu, nemůže být kvalita jen pouhým slovem, nýbrž musí být životním stylem. Vždyť lidský život, touhu, zdraví, radost nebo smutek nelze napěchovat do standardu ani popsat žádnou, byť mezinárodně platnou normou. Žádný prestižní personální certifikát ještě neudělá kvalitního člověka, žádný diplom na stěně nepostaví bezpečnou, přívětivou a dobrou nemocnici. Kvalitu musíme mít v sobě. Utvářet ji od okamžiku našeho zrození, nosit ji uvnitř jako dědictví svých předků zhmotněné v mravních principech, etice, poctivosti, odpovědnosti, sounáležitosti, soucitu, pokoře a lásce. Touha po spokojeném životě je však tak veliká, že nutí člověka zaměňovat onu Znamená to také, že jednání se zdravotními pojišťovnami budou vedena zcela nekompromisně tak, aby nám byla plně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěncům dané pojišťovny. Na druhé straně dojde rovněž k restrukturalizaci našich vnitřních nákladů, a to jak osobních, tak i nákladů na léky a speciální zdravotnický materiál. Ve všech těchto oblastech existují stále rezervy. Rovněž dojde k veřejné diskuzi o řešení určitých služeb dodavatelským způsobem, kdy se budeme muset zabývat počtem a strukturou zaměstnanců. K zásadním rozhodnutím přistoupíme po řadě odborných analýz i na základě srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními, kdy chceme dobré zkušenosti zvenčí zavádět také do systému řízení naší fakultní nemocnice. K naznačeným tématům bude probíhat řada diskuzí, a to i prostřednictvím Nemocničních listů. Žádám proto naše zaměstnance, aby se do diskuzí v naznačených okruzích zapojili. Ing. Karel Pustelník, ředitel FNsP Ostrava kvalitu za pohodlí, které paradoxně vytváří nekvalitu v podobě zrychlování života, civilizačních nemocí, konzumu a prázdnoty. Čím více je prázdnoty a méně té opravdové kvality, tím více po ní člověk podvědomě touží a snaží se ji naivně spoutat a udržet normami, šablonami a zákony. Vytváří vědu na něco, co odnepaměti leží v jeho srdci. A přece stačí tak málo uvědomit si, kde je mé místo, co chci, dělat správné věci správným způsobem, žít a nechat žít. Lidé jsou však nepoučitelní a dokud budou preferovat pohodlí a svůj vlastní prospěch, musí existovat ona ne příliš šťastná berlička v podobě norem na kvalitu. Kdo chce v dnešním tržním světě přežít, musí ji bohužel akceptovat. Toto poslední pokračování miniseriálu o normě ISO 9001 jsem původně chtěla věnovat pouhé rekapitulaci jejích základních prvků. Místo toho jsem se však, možná i díky předvánočnímu času, nechala unést a podělila se s vámi o ten můj názor na kvalitu. Je pravděpodobné, že na jeho základě mě opět mnoho z vás zařadí do kategorie nevyléčitelně naivních. Já si však tuto naivitu ráda uchovám, pomáhá mi totiž neztrácet naději a důvěru v lidi. Závěrem mi dovolte popřát vám krásné Vánoce, kvalitní a zdravý rok Ať nikdy neztrácíte své cíle a sny, ať nikdy kvůli těmto snům nezapomínáte na cesty, které k nim vedou, na lidi, které na nich potkáváte, ani na svou vlastní lidskou podstatu. Ing. Gabriela Franková, manažerka jakosti FNsP Ostrava Ilustrační foto: Marie Psotková Pfied deseti lety jsme opustili areál v Zábfiehu Zlom vnitfiního Ïivota fakultní nemocnice Při stěhování ze zábřežských pavilonů... Letos uplynulo deset let od významné události v historii naší fakultní nemocnice. Za účasti předsedy vlády Václava Klause, ministra zdravotnictví MUDr. Luďka Rubáše a dalších významných hostů byl otevřen 17. října 1994 v Porubě hlavní pavilon FNsP Ostrava. Ve slavnostních projevech zazněla mj. přání, aby se nemocnice stala pro všechny zaměstnance zdravotníky, dělníky a úředníky místem, kde budou rádi pracovat. Hovořilo se však ale i o tom, že je ještě třeba splnit řadu dalších úkolů. Pacienta uspává anestezioložka MUDr. Ivana Volfová. A prvním z nich, náročným a vyčerpávajícím, bude přestěhování hlavních medicínských pracovišť ze Zábřehu do areálu v Porubě. Stěhování nemocnice v takovém rozsahu nebude mít v naší republice obdoby... Operují primář MUDr. Tomáš Posolda a MUDr. Eva Bednaříková. Jedním z pamětníků této historické události je také primář Oddělení operačních sálů MUDr. Tomáš Posolda, kterého jsme požádali o rozhovor. Pane primáři, vy jste byl v té době přednostou Chirurgické kliniky a náměstkem ředitele pro léčebnou péči chirurgických oborů. Jaká atmosféra tehdy vůbec panovala mezi zaměstnanci? Mohu říct, že převládala hlavně naděje na zlepšení podmínek jak pro pacienty, tak i personál. Velké pokoje v zábřežských pavilonech měly nyní nahradit nejvýše třílůžkové, dokonce i jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením. Očekávalo se také zlepšení provozu na jednotkách intenzivní péče. Jednak zvýšením jejich počtu, ale také kvalitou technického vybavení, a tak dále. Takže takovou první emocí byla naděje, optimismus a euforie, že v Porubě bude všechno lepší. Navzdory tomu, že původní představy o podobě nové nemocnice v Porubě se rozcházely se skutečností? Záměr postavit tři nové pavilony nevyšel, a z původních 2700 lůžek se nakonec realizovalo necelých Nikomu to však nevadilo. Vezměte si v úvahu, že nemocnice se stavěla od 60. až do 90. let. Za tu dobu se provoz zdravotnických zařízení podstatně změnil. Zkrátila se doba hospitalizace, byly zavedeny nové léčebné metody a podobně. Přestěhovat se to znamenalo také změnit činnost a vůbec celý vnitřní život nemocnice... Odpovědnost za stěhování tehdy padla na náměstka pro techniku a provoz ing. Stanislava Nevřelu, který měl také pravomoc jmenovat na základě rozhodnutí ředitele FNsP č. 6/94 jednotlivé pracovní skupiny zabezpečující zdárný průběh celé akce. Stěhování mělo mít minimální dopad na chod jednotlivých oddělení a komfort pacientů. Vy jste byl jedním z osmi členů koordinačního týmu a zodpovídal jste za zahájení medicínského provozu pracovišť v Porubě. Ano, a spolu se mnou také primář Jan Hromada z neurologie, primářka RNDr. Dagmar Gotzmannová z Ústavu klinické biochemie, primář Arnošt Martínek z interní kliniky, primář Pavel Herzig z infekčního oddělení, hlavní sestra Mária Dobešová a ing. Zdeněk Lička, vedoucí odboru investic. Jen ten, kdo viděl to ohromné množství věcí, které se mělo přestěhovat, měl doopravdy představu o tom, jak velmi náročné to bude. Bohužel, ani někteří z odpovědných pracovníků z technického odboru ještě týden před stěhováním nevěřili, že se to podaří... Samozřejmě, zvažovala se i možnost, že se přestěhování přenechá profesionální firmě, ale ta požadovala kolem padesáti milionů korun, a to nebylo pro nemocnici reálné. Proto se nakonec rozhodlo, že se nemocnice přestěhuje vlastními silami. Zaměstnanci byli připraveni určité překážky, obtíže a komplikace překonat. Takže 22. listopadu 1994 se začala stěhovat infekční klinika a po ní pak chirurgické obory... Pro upřesnění infekční klinika se stěhovala jen z jedné části svého pracoviště do jiné, už roky běžící části v Porubě, kdežto ostatní oddělení se následně stěhovala do zcela neznámých podmínek v novostavbě. Není tedy Příjem prvního pacienta na nově otevřené oddělení centrálních operačních sálů v hlavním pavilonu FNsP v Porubě. Foto: archiv divu, že při zahájení jejich provozu se pak vyskytla i řada problémů. Podle vypracovaného harmonogramu stěhování chirurgická klinika a traumatologické centrum, které v té době tvořily jeden dobře fungující celek, přišly na řadu 5. prosince. V průběhu jejich stěhování byly drženy pohotovostní služby a zajištěn akutní provoz jak pro pacienty v Zábřehu, tak i v Porubě. Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnila první operace v novém hlavním pavilonu fakultní nemocnice v Porubě na oddělení centrálních operačních sálů. Od 19. prosince byly chirurgická klinika a traumatologické centrum do Poruby přemístěny definitivně a jejich provoz v Zábřehu tak skončil. Stěhování dalších oddělení pak pokračovalo jak mezi vánočními svátky a Novým rokem, tak i hned po Novém roce Následovala neurochirurgie a všechna ostatní oddělení operačních i konzervativních oborů... S odstupem několika let se odstěhovala ze Zábřehu také Klinika dětského lékařství, Porodnicko-gynekologická klinika a Oddělení pro děti s vadami zraku. Do Poruby se údajně převážely i přístroje a interiéry, které v mnoha případech již značně překročily svou životnost. Na přestěhování měli zásluhu všichni pracovníci, nejvíce však střední zdravotnický personál... Na standardní jednotky se stěhovalo staré vybavení ze Zábřehu. Nové postele byly pořízeny například na jednotky intenzivní péče.nebyl už dostatek financí... Centrální operační sály byly nově vybaveny, našli jsme ale spoustu technických nedostatků, které dodavatelské firmy před zahájením provozu neodstranily. Vedlo to až k nepříjemným situacím, které jsme však museli zvládnout. Pokud jde ještě o samotné stěhování, vyžadovalo bezpodmínečně na všech odděleních a klinikách dokonalou organizaci práce. Pracovalo se v prodloužených směnách, o sobotách a nedělích. Zatímco jedna část sester připravovala v Zábřehu inventář ke stěhování, označovala a zabezpečovala jej proti poškození, druhá část v Porubě převezené věci vybalovala a ukládala do připravených prostor. Isodstupem deseti let mohu opět potvrdit, že velkou zásluhu na hladkém průběhu přestěhování měli všichni zúčastnění pracovníci. Na zahájení provozu nemocnice v Porubě se však podílel především středně zdravotnický personál, který podle mne dodnes nebyl dostatečně oceněn po stránce morální ani finanční. Část personálu, který se o to zasloužil, už v nemocnici nepracuje, odešel do důchodu. Po deseti letech zůstává v Zábřehu už pouze Ústav soudního lékařství, ale i ten bude co Instrumentářka Libuše Kempová... nevidět přestěhován do Poruby... Co se změnilo od prosince 1994? Myslím si, že za těch deset let se změnilo v medicíně a potažmo i v provozu ostravské fakultní nemocnice mnohem více, než třeba za předchozích pětadvacet let. Zrychlil se vývoj jak léčebných, tak i diagnostických metod. A také se zcela změnil pohled na zdravotnictví z ekonomického hlediska... Po deseti letech provozu se problémy, které se vyskytují, dají spojit už jen s opotřebováním pracovišť intenzivním provozem.

5 6 NEMOCNIČNÍ LISTY JEDNALI PEDIAT I Jedinou oficiální akcí České pediatrické společnosti ČLS JEP, která proběhla v Moravskoslezském kraji letošního roku, byly už XIII. Moravskoslezské pediatrické dny, které se uskutečnily 12. a v ostravském hotelu Atom. Jejich úspěšným organizátorem byla Klinika dětského lékařství naší fakultní nemocnice spolu s Českou pediatrickou společností, Zdravotně sociální fakultou OU a ČLK Ostrava. Kolem dvou set pediatrů, gynekologů, psychologů a dalších odborníků přijelo do našeho města nejen z regionu, ale z celé České republiky a ze Slovenska. Tématem jednání byla dětská gynekologie, zejména problematika antikoncepce u dorostu, gravidita dorostenek, dále pohlavní nemoci v dorostovém věku, poruchy vývoje sexuality a další. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., přednosta kliniky, odborné setkání Jednou z přednášejících byla MUDr. Hedvika Geržová z Porodnicko-gynekologické kliniky. hodnotí takto:,,také letos jsme se,strefili do potřeby i zájmu pediatrů a nejen jich. Téma, které jsme na tomto setkání diskutovali, a k němuž zaznělo osmnáct souhrnných přednášek špičkových odborníků v oboru, je velmi aktuální a významné, a to nejen z hlediska odborného, medicínského, ale rovněž společenského. Jsem velmi rád, že akce měla tak velký ohlas mezi odbornou veřejností. V Klimkovicích se setkali internisté Pohled k předsednickému stolu... Ze zahájení Moravskoslezských dnů. Přednosta kliniky (na snímku vpravo) vítá hosty konference. PODùKOVÁNÍ Za záchranu života své jediné dcery, která byla zraněna při autonehodě, děkují rodiče Sporyszovi z Petřvaldu. Poděkování je určeno MUDr. Petru Prusenovskému a celému týmu lékařů z Traumatologického centra, a také sestrám na JIP za obětavou péči. (ším) Náplní VII. Ostravského internistického dne, který proběhl v Klimkovicích, byla nefrologie, eliminační metody a transplantace. Proto byla tato akce pojata i jako Ostravský nefrologický den. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků převážně z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných oblastí České republiky. Setkání tradičně zorganizovala Interní klinika naší fakultní nemocnice. Na otázku, proč bylo vybráno toto téma, odpoví nejlépe faktografie: Eliminační metody, jež slouží k očišťování krve kriticky nemocných, hemodynamicky nestabilních pacientů, zajišťuje interní klinika zhruba pro sedmdesát lůžek fakultní nemocnice. Počet výkonů neustále stoupá: v roce 2002 to bylo kolem 400 eliminačních dnů, v roce 2003 už 500 eliminačních dnů a do konce roku 2004 toto číslo dosáhlo hodnoty 700 eliminačních dnů. U nemocných s chronickým selháním ledvin je v dnešní době nejvýhodnější a dnes také již rutinní možností léčby transplantace ledviny. V chronickém dialyzačním programu FNsP je v současné době dialyzovaných 63 pacientů ve věkovém rozmezí od 23 do 87 let. Tito nemocní většinou pocházejí ze spádové oblasti O.-Poruba, komplikované případy i odjinud. Pacienti, u nichž je možná transplantace a kteří s ní souhlasí jsou zařazeni do čekacího listu. Jedná se asi o 20 procent dialyzovaných. U chronických pacientů proběhlo v roce 2003 asi 700 dialýz. Akutních dialýz bylo v naší fakultní nemocnici provedeno ve stejném období 164. Transplantační centrum FNsP podalo tyto informace: do bylo provedeno 45 transplantací ledvin, z toho ledvinu darovalo šest příbuzenských dárců. Orgány byly odebrány od 17 dárců. Jednání se zúčastnilo na 150 odborníků... RYCHLE, ETRNù, P ESNù......diagnostikovat zraněného, tímto motem bylo zahájeno v Rožnově pod Radhoštěm Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí (první svého druhu v České republice). Cílem sympozia bylo bližší seznámení zainteresovaných odborníků s nabídkou zobrazovacích metod pro traumatologii a zpřesnění diagnostických algoritmů a prohloubení další spolupráce s výsledným profitem pro pacienta. V programu přednášek byla široká nabídka od metod neinvazivních až po metody invazivní a léčebné. Sympozia, která uspořádaly Česká společnost pro úrazovou chirurgii, Česká radiologická společnost, Společnost radiologických asistentů a Traumatologická sekce při České společnosti sester, se zúčastnilo na 280 odborníků.

6 Před téměř pěti lety vznikl ve spolupráci Charity Ostrava a Biskupství Gratz v Rakousku projekt dobrovolnického hospicového hnutí, který má za cíl vrátit důstojnost lidskému utrpení a umírání a začlenit smrt zpět do přirozeného lidského koloběhu. V praxi to znamená být nablízku člověku, který stojí o přítomnost dobrovolníka, být nablízku rodině, která si potřebuje odpočinout, vysvětluje David Tichý, Dis., vedoucí střediska Charity Ostrava. V první fázi projektu absolvovalo sedm lektorů Dobrovolnického hospicového hnutí Charita Ostrava školení hospicové péče lektorkou z Gratzu. Dalším krokem už pak bylo školení samotných hospicových dobrovolníků. Do našeho lektorského týmu patří zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut a kněz, pokračuje Tichý. Všichni lektoři mají ve svých profesích již řadu praktických zkušeností z práce s nemocnými a umírajícími lidmi. A mají i zkušenosti s lektorskou činností... Kurz hospicové péče pro dobrovolníky trvá zhruba půl roku. Dobrovolníci absolvují sedm přednášek na různá témata, například hospicová péče a její formy, doprovázení nemocných a umírajících, identita člověka, pastorační péče, fáze umírání a podobně, aby se tak lépe seznámili s tím, co nemocný a umírající člověk prožívá. V rámci kurzu absolvují také 35 hodin teorie, 20 hodin praxe v zařízeních Charity Ostrava a tři hodiny supervize. Teprve po řádném ukončení kurzu, a pokud se osvědčí i v praxi, obdrží certifikát, který je opravňuje k doprovázení ne- NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Ojedinûl projekt v republice: Hospicoví dobrovolníci doprovázejí na e nemocné Na snímku zleva zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis., náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, vedoucí úseku sociálních pracovnic Marie Karásková a dobrovolnice Andrea Radomská zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny. Vnímáme Ïenu jako individualitu Pozvání sester na módní přehlídku bylo vlastně výrazem poděkování za jejich náročnou práci, uvedla pro Nemocniční listy náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Akce proběhla ve středu 3. listopadu Modelky předvedly i zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Setkání na Radioterapeutické klinice. odpoledne v restauraci Diema v atriu naší fakultní nemocnice. Přehlídky se zúčastnily hlavně řadové sestry, které plní úkoly nad rámec svých pracovních povinností, upřesnila Bc. Dobešová. Pozvala jsem ale i například hospicové dobrovolníky Charity Ostrava, kteří docházejí do naší fakultní nemocnice a starají se o nemocné bez nároku na jakoukoli odměnu, a další pracovnice. Ostravská firma Omnia Mea nabízí v současné době kostýmy, pláště a bundy z manšestru, buretu a jako žhavé novinky modely z vinylu. Dnes jsme vám představili originální kolekci podzimu a také šaty pro nadcházející plesovou sezonu, konstatovala majitelka firmy Lenka Sýkorová. Mohli jste vidět i velmi zajímavé šperky výtvarnice Petry Petříkové. Naše tvorba se orientuje na ženu, kterou vnímáme jako individualitu, snažíme se podtrhnout její půvab. Při výrobě modelů používáme materiály vysoké kvality, některé máme i z dovozu. Dobře se udržují a hlavně nosí. A co dodat na závěr? Že módní přehlídka byla nejen příjemným odpočinkem, ale pro mnohé z přítomných čtyřiceti žen určitě i pobídkou k tomu, aby pokud jde o módu a životní styl nezapadly do šedivého průměru. (ším) mocných a umírajících. Certifikát dosud získalo 36 dobrovolníků. V červenci loňského roku hospicoví dobrovolníci začali poprvé doprovázet také pacienty v naší fakultní nemocnici... Oslovili jsme náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Bc. Márii Dobešovou a po různých jednáních vznikl projekt, který je v republice zcela ojedinělý. Nevím totiž o jiné další nemocnici, ve které by působili hospicoví dobrovolníci. V současné době u vás doprovází pacienty Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 14 dobrovolníků. Mezi dobrovolníky jsou i vaši zaměstnanci, konkrétně zdravotní sestra z Kliniky nukleární medicíny Andrea Radomská, která je mou zástupkyní. Bohuslava Žišková, zdravotní sestra z Radioterapeutické kliniky, je zase jednou z našich lektorek. ***** Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči letos zorganizoval setkání hospicových dobrovolníků, vrchních a staničních sester Radioterapeutické kliniky a Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, přítomen byl rovněž zástupce Charity Ostrava David Tichý, Dis. Akce se uskutečnila v učebně Radioterapeutické kliniky. Jednání bylo velice konstruktivní. Zástupce Charity Ostrava ve stručnosti zhodnotil dosavadní činnost dobrovolnického hospicového hnutí, v závěru pak poděkoval dobrovolnici Andrei Radomské za pomoc při realizaci pilotního projektu v naší fakultní nemocnici. Diskutovalo se o tom, že informovanost o hospicovém dobrovolnictví se sice zlepšila, ale přesto bude zapotřebí ještě například zhotovit nástěnky, získat další kontaktní osoby na jednotlivých stanicích klinik, které by v případě zájmu ze strany pacientů zajistily návštěvu dobrovolníků. Potěšující je větší důvěra pacientů k hospicovým dobrovolníkům, a vstřícnost zdravotnického personálu. Tato služba ještě stále není doceněna, uvedla jedna z přítomných staničních sester Věra Míčková z Radioterapeutické kliniky. Dobrovolnické hospicové hnutí by se mělo podle ní nadále rozvíjet. Někdo chce zemřít doma, ale ne vždy jsou pro to podmínky. V tomto případě je pak tato služba jedinečná, zdůraznila.

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Eva Bolomová Jana Musálková Jana Tichá Anna Kotlářová Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním a pracovním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám dvojgaráž, rozměr 12 x 3 m, vedle čerpací stanice Aral, ul. Hornopolní. Cena dohodou. Informace na mobilu nebo Hledám podnájem v Ostravě a okolí. Spěchá. Informace na mobilu Levně rychle kvalitně Čištění koberců, čalounění a další služby jen za 8 Kč/m 2 za práci strojem KÄRCHER I tentokrát byl o akci velký zájem. HOJIV LÉK NA NA E NITRO V těchto dnech je hostem naší nemocniční galerie opavská výtvarnice a bývalá pedagožka Marcela Mrázková. V minulosti uskutečnila desítku samostatných výstav u nás, ale i na Slovensku a v Polsku. Účastnila se rovněž řady výstav s opavskou výtvarnou skupinou X, ve které působí už téměř čtvrt století. Z realizací jejích děl uveďme například textilní koláže v ZUŠ a mateřských školách, Obchodní akademii v Opavě a podobně.,,v současné době se věnuji hodně grafice, většinou jsou to abstraktní záležitosti, uvedla výtvarnice Mrázková pro Nemocniční listy.,,maluji i na hedvábí, na objednávku také na metráž, mohou se z toho šít například šaty... Ale to je už víceméně komerční činnost. Podle recenze životnost výtvarného díla opavské výtvarnice Marcely Mrázkové prokazuje nad jiné trvalá platnost ideového poselství prezentovaných děl. Ať již postihuje oblast mezilidských vztahů, ekologickou problematiku či kategorii jemné a vysoce kultivované humorné metafory, jejíž prohlubující se absenci jako hojivého léku na naše nitro stále více a citelněji v běžném životě postrádáme. Vždy svou, byť prostou, o to však moudřejší filozofií odpovídá na základní otázky našeho bytí... Odpovídá na jeho příjemné, Akce pro b valé zamûstnance Ve středu se uskutečnila na internátu FNsP další z letošních naplánovaných akcí pro bývalé zaměstnance-důchodce, které organizuje oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance. Vedoucí lékárny PhMr. Marta Kollárová společně s laborantkami Gabrielou Krchňákovou a Janou Kubelkovou podaly velice zajímavý a poutavý výklad o dostupných preparátech posilujících imunitní systém a pohybové ústrojí. O akci byl značný zájem a k přednesenému tématu proběhla podnětná diskuse. Na závěr byli bývalí zaměstnanci požádáni o sdělení námětů na akce roku 2005 a pozváni na vánoční koncert pořádaný v naší fakultní nemocnici. PhDr. Petr Reimer, ved. odd. vzdělávání a péče o zaměstnance Novoroãní koncert Na středu 19. ledna 2005 je připraven komorní večer s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou a českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Koncert se uskuteční jako vždy ve úsměvné i stinné stránky každému srozumitelnou řečí... Dalšími hosty v Galerii Ametyst budou Dalimila Kičmerová, která bude vystavovat šperky a fotograf Milan Kičmer. Výstava potrvá od 10. ledna do 5. února (ším) KONTAKTNÍ âoâky E ENÍ TÉMù PRO KAÎDÉHO MUDr. ŠAJTAROVÁ ŠÁRKA Poliklinika FNsP Ostrava Oddělení pro děti s vadami zraku I. patro telefon Na jednom z posledních koncertů vystoupili také klarinetista Petr Bohuš a klavírista Zdeněk Pěček. vstupním areálu nemocnice a začíná v 18 hodin. Jste srdečně zváni. (ším) Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví. Ekonomické poradenství začínajícím podnikatelům, převod DE na PÚ aj. Daňová přiznání, příprava pro audity nabízí BKB-Technik, a. s. p. Jedináková, TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 XIX. postgraduální diabetologický seminář Brno 2014 ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 21. 22. března 2014 proběhl v brněnském hotelu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně MĚL JIŽ NĚKDO Z VÁS CHŘIPKU? MYSLÍTE, ŽE ONEMOCNĚT LEUKÉMIÍ JE TĚŽŠÍ? prosinec 2004 Karel Pogštefl dobrovolný spolupracovník Představení Nadace a Registru

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více