Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV ČR

2 Obsah: A) Projektový tým... 3 A 1) Rada projektu... 3 A 2) Management projektu... 3 A 3) Koordinátoři tématických pracovních skupin... 3 A 4) Skupina pro ekonomiku služeb... 3 A 5) Regionální týmy... 3 B) Cíle a postupy... 5 B 1) Cíle projektu... 5 B 2) Popis projektu... 5 C) Operační manuály C 1) Operační manuál pro rehabilitační a chráněné dílny C 2) Operační manuál center denních služeb C 3) Operační manuál case managementových týmů C 4) Operační manuál domu na půl cesty C 5) Operační manuál programu bytů na půl cesty D) Metodiky stanovení nákladů služeb D 1) Obecná část D 2) Stanovení nákladů chráněných dílen D 3) Stanovení nákladů center denních služeb D 4) Stanovení nákladů case managementu D 5) Stanovení nákladů domů na půl cesty D 6) Stanovení nákladů bytů na půl cesty E) Metody hodnocení účinnosti služeb E 1) Rozvaha, co měřit E 2) Zpřehlednění metod měření E 3) České verze metod, možnosti adaptace metod do češtiny E 4) Výběr metod, jejich adaptace, návrh postupu E 5) Spolupráce se zahraničními odborníky E 6) Souhrnný přehled vybraných metod hodnocení E 7) Literatura: F) Výsledky projektu a jejich další využití F 1) Naplnění cílů projektu F 2) Dodržení časového harmonogramu projektu F 3) Vedlejší efekty projektu F 4) Příjemci výsledků projektu F 5) Předpokládané další využití výsledků projektu G) Závěr G 1) Shrnutí a doporučení G 2) Poděkování H) Přílohy H 1) Osnova operačního manuálu H 2) Přehled čerpání finančních prostředků projektu Strana 2

3 A) Projektový tým A 1) Rada projektu Beran Štěpán, Bc. Cermanová Tereza Čapoun Oldřich Dytrtová Simona Havlík Miloš, Mgr. Horáková Jana, Mgr. Janouchová Věra Kanclířová Luďka Kutil Pavel Málek Pavel, Bc. Novák Pavel Pajmová Martina Pechánek Jan, Ing. Stuchlík Jan, MUDr. Trojáčková Dana Vlčková Ivana A 2) Management projektu Stuchlík Jan, MUDr. - vedoucí projektu Beránková Alena, RNDr. ekonom Probstová Václava, PhDr., CSc. odborný poradce Čechová Lada - sekretářka Hanušová Valentýna, Ing. - asistentka A 3) Koordinátoři tématických pracovních skupin Fiala Marek - bydlení Fialová Alena, Bc. - case management Horáková Lenka - dílny Horká Hana - dílny Lán Martin - centra denních aktivit Licek Jan - dílny Mácha Jan - centra denních aktivit Málek Pavel, Bc. dílny Říčan Pavel, Mgr. centra denních aktivit Skála Ondřej - bydlení Tomečková Jana, Mgr. - case management A 4) Skupina pro ekonomiku služeb Beránková Alena, RNDr. - koordinátor týmu Beran Štěpán, Bc. Čapoun Oldřich Málek Pavel, Bc. Novák Pavel Pajmová Martina Pechánek Jan, Ing. A 5) Regionální týmy 1. Fokus Liberec Horáková Jana, Mgr. - koordinátor týmu Beran Štěpán, Bc. Bergmannová Růžena Halamková Andrea Horáková Lenka Projektový tým Strana 3

4 Klingerová Marie Vogner Jakub 2. Fokus Mladá Boleslav Stuchlík Jan, MUDr. - koordinátor týmu Čapoun Oldřich Čumpelík Jan Fiala Marek Fialová Alena, Bc. Herčíková Květuše Hodboď Jaroslav Jirků Lenka Pekárková Lenka Samková Miroslava Stříbrná Veronika, Mgr. Šulc Miroslav 3. Fokus Písek Pajmová Martina - koordinátor týmu Trojáčková Dana 4. Fokus Praha Kaucký Daniel, DiS. - koordinátor týmu Mácha Jan Skála Ondřej Pechánek Jan, Ing. Tomečková Jana, Mgr. Matuška Václav, Mgr. Kneslobá Markéta, Bc. Richterová Lucie, Dis. 5. Fokus Tábor Kutil Pavel - koordinátor týmu Dytrtová Simona Vořechovský Zdeněk 6. Fokus Turnov Kanclířová Luďka - koordinátor týmu Cermanová Tereza 7. Fokus Ústí nad Labem Lán Martin - koordinátor týmu Bendl Jan Andrišová Eva Licek Jan Mužík Jan Nováková Lenka 8. Fokus Vysočina Havlík Miloš, Mgr. - koordinátor týmu Beranová Irena, Mgr. Bohuslavická Jitka Doudová Marie Fribertová Jitka Horká Hana Málek Pavel, Bc. Němec Jiří Nováková Pavla Růžičková Michaela Říčan Pavel, Mgr. Projektový tým Strana 4

5 B) Cíle a postupy Obsah: B 1) Cíle projektu Hlavní cíle projektu Cíle první části projektu... 5 B 2) Popis projektu Zdůvodnění projektu Postup projektu Teoretická příprava projektu Deskripce modelových služeb a ověření typologie služeb Zdůvodnění operačních manuálů Stanovení cen služeb Zdůvodnění postupu Hodnocení účelnosti služeb Hodnocení efektivity a optimalizace hodnocených služeb Publikace a PR projektu B 1) Cíle projektu 1. Hlavní cíle projektu a) Vytvořit a ověřit nástroje pro hodnocení efektivity komunitních - sociálních a sociálně zdravotních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné 1 b) U vybraných poskytovaných služeb změřit efektivitu - terapeutickou či rehabilitační - ekonomickou c) Získané výsledky využít ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. d) Publikovat použité metodiky a výsledky pro potřeby dalších NNO poskytujících srovnatelné služby, instituce zodpovědné za řízení, financování a plánování sociálních a sociálně zdravotních služeb, příjemců služeb. 2. Cíle první části projektu a) Vybrat hlavní typy poskytovaných služeb a zajistit účast pracovníků těchto služeb v projektu b) Vytvořit detailní popisy těchto služeb (operační manuály) umožňující - přesně definovat konkrétní obsah poskytované služby - určit jednoznačně odlišnosti mezi službami téhož typu c) Vytvořit standardní metodiky stanovení nákladů pro jednotlivé typy služeb d) Vybrat, upravit či vytvořit škálu použitelných nástrojů a metod pro hodnocení terapeutické či rehabilitační účinnosti vybraných služeb e) Publikovat operační manuály a návrhy metodik B 2) Popis projektu 1. Zdůvodnění projektu Občanské sdružení Fokus se od počátku své existence (únor 1990) soustřeďuje na pomoc dlouhodobě duševně nemocným. Při práci s touto klientelou se brzy objevila nutnost změnit původní model resocializace a pracovní rehabilitace na komplexní psychiatrickou rehabilitaci. Cílem tradičního pojetí péče je odstranit subjektivní nepříjemné pocity pacienta a omezit jeho případné nežádoucí chování. Toto pojetí však nemůže nést odpovědnost za kvalitu života klienta v jeho prostředí - komunitě. Přesto svou intervencí do kvality jeho života výrazně zasahuje. U většiny klientů dochází k prolínání medicínských a sociálních problémů, které se snaží tradiční pojetí řešit medicínskými prostředky (dlouhodobá hospitalizace, medikace). Ve vyspělých zemích probíhá v posledních 40 letech proces transformace péče o duševně nemocné. Tradiční psychiatrické služby (nemocniční i ambulantní) jsou doplňovány a z velké části nahrazovány 1 Cílovou skupinou služeb jsou: dospělí, dlouhodobě duševně nemocní (dle MKN 10 diagnostikováni převážně F 20 F 29). Cíle a postupy Strana 5

6 sociálně zdravotními službami zaměřenými na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných (tento termín se užívá pro lidi nemocné psychózami schizofrenií, bipolární psychózou, endogenní depresí nebo schizoafektivní psychózou). Cílem těchto služeb je poskytovat nemocným podporu potřebnou k tomu, aby zvládli žít nezávisle v komunitě, nebo k tomu, aby se do komunity dokázali úspěšně vrátit po dlouhotrvající hospitalizaci. Tyto služby jsou poskytovány přímo v komunitě a jsou zaměřeny na základní potřeby svých uživatelů potřebu samostatného a důstojného bydlení, potřebu pracovního uplatnění, potřebu sociálních kontaktů. V některých zemích (Velká Británie) jsou tyto služby součástí systému zdravotnictví, v jiných (Nizozemsko) vytvářejí samostatný a odděleně financovaný systém. Vždy se však jedná o pomezí sociální a zdravotnické problematiky. V ČR začaly tyto služby pro dlouhodobě duševně nemocné vznikat po roce 1989 a jsou prakticky bez výjimky poskytovány nestátními neziskovými organizacemi. Od roku 1994 jsou považovány spíše za sociální služby a jsou financovány zejména prostřednictvím grantového systému MPSV ČR. Toto striktní rozdělení není šťastné a blokuje rozvoj komunitních služeb. Teprve v posledních letech se objevují tendence posuzovat kvalitu poskytovaných služeb (příprava standardů sociálních služeb, audity kvality, systémy akreditace) celkově však zůstává systém nevyhovující. Dosud existující standardy jsou příliš obecné a neumožňují reálné posouzení kvality a účelnosti konkrétní služby. Zcela je v nich opomíjena otázka posouzení oprávněných nákladů a tedy určení cen, za které by služba měla být nakupována (státem, obcí či příjemcem služby). Tento systém způsobuje, že úspěšné místní modely nelze dostatečně rychle replikovat a stále tedy existují velké oblasti v ČR, kde duševně nemocní nemají ke komunitním rehabilitačním službám přístup. Na druhou stranu systém umožňuje dlouhodobé přežívání služeb, jejichž kvalita a účinnost je sporná. 2. Postup projektu Projekt realizovaly jednotlivé pracovní skupiny projektu. Pro průběžnou komunikaci mezi pracovními skupinami byla využita informační webová stránka, kde byly průběžně umísťovány veškeré pracovní materiály a také časový harmonogram projektu a úkoly pro jednotlivé skupiny. V průběhu projektu byly zařazeny čtyři dvoudenní společná pracovní setkání (semináře) Teoretická příprava projektu Organizační a odborná přípravu projektu zajišťovala rada projektu a management projektu. V této fázi byly vybrány následující modelové služby: a) Rehabilitační a chráněné dílny b) Centra denních aktivit c) Případové vedení (case management) d) Domy na půl cesty e) Byty na půl cesty Byla zajištěna spolupráce personálu a vybraných uživatelů těchto služeb. Management projektu ve spolupráci s dalšími odborníky shromáždil informace o použitelných metodách pro hodnocení účinnosti služeb, jejich technické náročnosti, potřebě úprav (překlady, adaptace, validizace), údaje o předchozím použití těchto metod v ČR a v zahraničí. Proběhla jednání s autory metod a získán souhlas k jejich použití v projektu Deskripce modelových služeb a ověření typologie služeb Pro vybrané hodnocené služby byl navržen jednotný způsob detailního popisu služby (osnova operačního manuálu viz příloha č. 1, strana 158). Návrh byl připomínkován a upraven na společném semináři týmů poskytujících službu. Tyto regionální týmy pak podle dohodnutého vzoru vypracovaly vzájemně porovnatelné operační manuály služeb a zpětně je porovnaly a sjednotily na druhém společném semináři. Jednou z velmi významných částí operačních manuálů bylo vymezení cílů služby, které bude využito v dalším hodnocení jako jeden za způsobů posouzení účelnosti služby. Součástí tvorby operačních manuálů bylo zařazení služeb dle současné typologie služeb a předběžné porovnání se standardy sociálních služeb. Operační manuály dvaceti jednotlivých služeb pak byly přepracovány koordinátory tématických pracovních skupin do podoby vzorových operačních manuálů. Tento postup nebylo možné použít pro službu případového vedení pro příliš zásadní rozdíly mezi jednotlivými konkrétními službami zařazenými do této skupiny. Místo vzorového materiálu vznikl text detailně srovnávající odlišnosti tří konkrétních case managementových služeb Zdůvodnění operačních manuálů Ve sdruženích Fokus nebyly dosud operační manuály používány. V ČR je používají některé NNO zaměřené na poskytování služeb pro závislé na návykových látkách. Z jejich zkušeností vyplývá, že kvalitně zpracované operační manuály přispívají ke zvýšení kvality a stability služeb a vytvářejí dobrý informační vstup pro plánování rozvoje služeb. Účast uživatelů při tvorbě operačních manuálů zajistí Cíle a postupy Strana 6

7 mimo jiné, že je věnována patřičná pozornost etickým aspektům poskytování služby. Operační manuály umožní dostatečně detailní a současně srovnatelné popisy služeb. Jsou v tomto ohledu výrazně přesnější než dotazníkové šetření a v porovnání s dotazníkovým šetřením dává tvorba operačního manuálu aktivní a tvůrčí roli personálu a uživatelům služeb, což má přímý pozitivní efekt na kvalitu služby Stanovení cen služeb Všechna regionální sdružení Fokus účtují v podvojném účetnictví a podstupují každoročně nezávislý audit hospodaření. Jednotlivá sdružení však používají různé metody finančního plánování a interního rozpočtování. Některá regionální sdružením mají své ekonomy a účetní, jiným zajišťují vedení účetnictví dodavatelské firmy. Úkolem ekonomického týmu bylo na dvou společných seminářích sjednotit výkaznictví a určit provozní náklady hodnocených služeb vztažené na klienta či na jednotlivé procesy v poskytování sociální služby. Ekonomická skupina také navrhla společný transparentní způsob zohlednění nepřímých nákladů služeb (startovní investice, fond obnovy atd.) podle kterého bude možné navrhnout ceny, ze něž by služby měly být nakupovány Zdůvodnění postupu Zpracování jednotného a transparentního postupu pro určení nákladů služby a z toho odvozený návrh ceny služby je technicky nepříliš komplikovaný postup, který umožní srovnání ekonomické efektivity jednotlivých sdružení Fokus a v budoucnu by se mohl stát jedním z účinných nástrojů pro řízení a plánování sociálních služeb Hodnocení účelnosti služeb K hodnocení účelnosti služeb jsou použity nástroje používané v zahraničí, některé již dříve použité v ČR (například v rámci projektu CRPDZ financovaného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR. Byly navrženy potřebné úpravy některých nástrojů a ve dvou případech je zvažována možnost vytvořit zcela originální postup. Výsledkem je návrh baterie nástrojů používajících několik hledisek na efekt služby. Především: a) shoda deklarovaných cílů služby (operační manuály) s realitou b) shoda individuálních cílů uživatelů služby (individuální rehabilitační plány) s realitou c) sledování změn v životní situaci uživatelů služby (nástroje zaměřené na kvalitu života, needs assesment) d) sledování změn zdravotního stavu uživatelů služby (monitorování frekvence a intenzity příznaků onemocnění, monitorování spotřeby další odborné péče medikace, hospitalizace, psychoterapie) Pro porovnání služeb stejného druhu v různých regionech bude použito kumulativní skóre baterie nástrojů. Existuje celá řada pohledů na účinnost služby. V projektu usilujeme o kombinaci několika hledisek (pro danou službu relevantních). Tento postup nepovede k nadměrné simplifikaci a současně umožní srovnávat terapeutické a rehabilitační výsledky služeb téhož typu Na výběru a přípravě hodnotících metod pracoval malý tým vedený PhDr. Probstovou. Návrh byl konzultován s dalšími odborníky (Dr. Dragomirecká, Mgr. Šelepová). Navržené metody byly na společném semináři představeny týmům jednotlivých služeb a byl proveden orientační odhad jejich použitelnosti v konkrétních službách Hodnocení efektivity a optimalizace hodnocených služeb Hodnocení efektivity služeb a jejich následná optimalizace na základě výsledků hodnocení je obsahem navazujícího projektu plánovaného na rok Propojení obou částí projektu zobrazuje následující schéma aktivit projektu a časový harmonogram. Cíle a postupy Strana 7

8 Schéma návaznosti hlavních aktivit projektu: Přípravná fáze Úvodní seminář - výběr hodnocených služeb - projektový tým Překlady zahraničních nástrojů pro hodnocení služeb Deskripce modelových služeb (operační manuály) Jednotná metodika hodnocení nákladů služeb Stanovení cen služeb Fáze hodnocení služeb Jednotná metodika hodnocení účelnosti služeb Implementace výsledků hodnocení Optimalizace služeb Účelnost služeb pro klienta EFEKTIVITA SLUŽEB Nezávislý odborný audit výsledků Závěrečná fáze Publikace - vzorových operačních manuálů - použitých metodik hodnocení - výsledků hodnocení Základní termíny projektu: Cíl Termín Detailní popis služeb VI Operační manuály služeb X Ověření typologie služeb a souladu se standardy X Elektronická publikace operačních manuálů XI Baterie metod pro zjišťování účelnosti služeb XII Metodiky pro zjišťování nákladů služeb XII Publikace závěrečné zprávy 1. části projektu I Ověření metodik pro zjišťování účelnosti a nákladů služeb Určení nákladů služeb a návrh cen služeb Vyhodnocení účelnosti služeb Optimalizace hodnocených služeb Publikace ověřených metodik a výsledků 2004 Cíle a postupy Strana 8

9 Podrobný časový harmonogram projektu: Cíle a postupy Strana 9

10 2.6. Publikace a PR projektu Výstupy projektu byly průběžně publikovány na webových stránkách sdružení Fokus Mladá Boleslav (www.fokus-mb.cz). Závěrečná zpráva projektu je publikována v elektronické verzi na webových stránk ách Fokusu Mladá Boleslav a Fokusu Praha. Tištěná verze bude zdarma distribuována poskytovatelům obdobných služeb a relevantním institucím (MPSV, Krajské úřady, atd.). Cíle a postupy Strana 10

11 C) Operační manuály C 1) Operační manuál pro rehabilitační a chráněné dílny C 2) Operační manuál center denních služeb C 3) Operační manuál case managementových týmů C 4) Operační manuál domu na půl cesty C 5) Operační manuál programu bytů na půl cesty Operační manuály Strana 11

12 C 1) Operační manuál pro rehabilitační a chráněné dílny Obsah: 1. Profil služby Poslání služby Cíle služby Cíle služby vzhledem ke klientům Oblast cílů: Pracovní dovednosti Oblast cílů: Sociální vztahy, komunikace Cí le vzhledem ke službě Cíle vzhledem k organizaci Cíle vzhledem ke společnosti Cílová skupina Kritéria pro vstup Charakter služby Chráněná dílna Místo na zkoušku Pracovní místo Rehabilitační dílna Bazální (zájmové) místo Rehabilitační místo Etický kodex služby Hranice služby Časová Prostorová Osobnostní Do vednostní Kapacita dílny Personální oblast Složení týmu Profesní předpoklady Systém dalšího vzdělávání Smlouva mezi organizací a členem týmu Klíčový pracovník Supervize Dobrovolníci a stážisté Procedurální oblast Vstup klienta do služby Rehabilitační plány Tvorba rehabilitačního plánu Kdy se plán tvoří? Kdo plán vytváří? Jak se plán tvoří? Forma plánu Závaznost plánu Práce s krizí klienta Agrese a zhoršení zdravotního stavu Nezvěstný klient Kdy se stává klient nezvěstným? Kdy je situace vážná? Jak dlouho se klient hledá? Hospitalizace klienta Úkoly členů týmu v době hospitalizace klienta Práce s hospitalizovaným klientem Nedobrovolná hospitalizace přímo ze služby Zprostředkování hospitalizace Úmrtí klienta Operační manuály Strana 12

13 V dílně Doma Trestný čin Kontakt s rodinou klienta V krizi Při řešení pracovních záležitostí Při žádosti rodiny Práva klienta Povinnosti klienta Zapojování klienta do řízení dílny Stížnosti Řešení stížnosti klienta Ústní Písemná Anonymní Komu nebo kam lze podat stížnost Řešení stížností člena týmu Ústní Písemná Anonymní Evidence stížností Dokumentace Obsah dokumentace Kde je dokumentace uložena Ochrana osobních dat Archivace Ukončení služby Ze strany klienta Ze strany organizace Přestup klienta ze služby do služby Důvody přestupu Provozní oblast Pravidla soužití Řád dílny Bezpečnost, ochran a zdraví Povinnosti vedoucího dílny: Ochrana členů týmu proti syndromu vyhoření Výrobní postupy Zaučení Provozní dokumentace Základní evidence: Evidence účetnictví dílny: Hodnocení a odměňování práce klientů Kdo hodnotí Co se hodnotí Koncepce vývoje dílny Výrobní program Finanční plán dílny Medializace dílny Profil služby 1.1. Poslání služby Podporovat dospělé lidi s duševním onemocněním (z konkrétního města a okolí) v tom, aby mohli pracovat na běžném pracovním trhu Cíle služby Cíle služby vzhledem ke klientům (jaké potřeby/problémy má služba naplnit/vyřešit u klientů) Operační manuály Strana 13

14 Oblast cílů: Pracovní dovednosti a) zlepšit zručnost b) zvýšit výkonnost c) zvýšit schopnost soustředit se na práci Oblast cílů: Sociální vztahy, komunikace a) Zlepšit schopnost spolupracovat s ostatními Cíle vzhledem ke službě a) Cílem je průběžně zvyšovat kvalitu služby. Z tím účelem je vytvářen plán rozvoje služby. Plán je stanoven na určité období a je pravidelně vyhodnocován. Součástí plánu rozvoje služby mohou být např. standardy, operační manuály, plán vzdělávání zaměstnanců) Cíle vzhledem k organizaci a) Služba přispívá ke zviditelnění a zvýšení prestiže organizace (např. prodej výrobků a služeb, propagační akce typu TDZ atd.) b) Služba zajišťuje organizaci vlastní příjmy (plán výroby a tržeb) c) Spolupráce s dalšími službami v rámci organizace Cíle vzhledem ke společnosti a) Dodávka služeb či výrobků pro komunitu b) Spolupráce s dalšími organizacemi a službami (psychiatrická lůžková zařízení, psychiatrické ambulance, pečovatelská služba a podobně) c) Nahrazení jiných typů služeb, které v regionu chybí (například nabídka služby pro jinou cílovou skupinu) 1.3. Cílová skupina a) Lidé dlouhodobě duševně nemocní s diagnózou z okruhu psychóz (schizofrenie F20-F29, afektivní poruchy F30-F39) b) Lidé dlouhodobě duševně nemocní s diagnózou z okruhů neurotických poruch (F40-F49) a poruch osobnosti (F60-F69) c) Lidé s diagnózou mentální retardace (F70-F79) ve spojení s další duševní poruchou 1.4. Kritéria pro vstup a) Diagnóza z okruhů cílové skupiny b) Věk - minimální 18 let, maximální neomezen 2 c) Rozsah regionu nejbližší přilehlé okresy d) Fyzická způsobilost e) Vůle aktivně se podílet na procesu pracovní rehabilitace (zájem pracovat a učit se) f) Doporučení od lékaře g) ČID, PID, ZPS 1.5. Charakter služby Forma pracovní rehabilitace, která může být odstupňovaná 3 : Chráněná dílna Zaměření více na výkon Místo na zkoušku Klient vstupuje do dílny na základě psané či ústní dohody na časově omezenou zkušební dobu (například 1 měsíc). Po této zkušební době je uzavírána pracovní smlouva Pracovní místo Klient pracuje v dílně na základě standardní pracovní smlouvy na dobu určitou či na dobu neurčitou. Za práci v dílně dostává mzdu Rehabilitační dílna Zaměření více na rehabilitaci 2 Pokud je klient mladší či nesvéprávný, je třeba souhlas zákonného zástupce. 3 V praxi bývají následující typy dílen kombinovány. Operační manuály Strana 14

15 Bazální (zájmové) místo Klient přichází do dílny na základě (většinou ústní) dohody. Docházka i pracovní náplň je z velké části věcí jeho aktuální volby. Klient nemá uzavřenu pracovní smlouvu. Období, po které klient využívá bazální místo, bývá časově omezeno Rehabilitační místo Klient dochází do dílny na základě psané dohody o rehabilitaci (rehabilitační plán). Tato dohoda vymezuje obvykle docházku a stanoví plán úkolů a dovedností, které má klient zvládnout Etický kodex služby Zahrnuje: a) Etický kodex pracovního terapeuta b) Ochrana osobních údajů klientů c) Služba respektuje listinu základních práv a svobod d) Služba respektuje individualitu klienta, jeho práva, názory a potřeby 1.7. Hranice služby Časová a) Využívání služby je časově omezeno pracovní dobou na.. hodin denně v pracovních dnech. b) Využívání služby klientem může být omezeno jeho individuální smlouvou na určité dny v týdnu a na určitý počet hodin denně či týdně. c) Období využívání služby klientem může být omezeno, například na dobu. měsíců Prostorová Služba je poskytována na vymezeném místě, které splňuje zákonem stanovené normy Osobnostní Poskytování služby může být odmítnuto v případech, kdy mezi klientem a terapeutem existují komplikované osobní vztahy ( například jsou příbuzní, bývalí kolegové, partneři, cítí k sobě silnou antipatii a podobně) Dovednostní Přizpůsobení klienta výrobnímu programu dílny Kapacita dílny Personální zajištění - kapacita terapeuta je 5-15 klientů. Kapacita dílny je ovlivněna: a) prostorem b) výrobním programem c) počtem terapeutů a odborných mistrů d) poptávkou klientů e) finančním zajištěním programu. 2. Personální oblast 2.1. Složení týmu Složen í týmu se liší v jednotlivých organizacích i dílnách. Vzorové organizační schéma: Operační manuály Strana 15

16 Vedoucí rehabilitace Marketingový pracovník Dílna Vedoucí dílny Supervizor Pracovní terapeut Odborný mistr 2.2. Profesní předpoklady a) Vedoucí rehabilitace VŠ b) Vedoucí dílny úplné střední s maturitou c) Pracovní terapeut úplné střední s maturitou d) Odborný mistr vyučen v oboru e) Marketingový pracovník vzdělání v ekonomickém oboru f) Supervizor supervizní výcvik 2.3. Systém dalšího vzdělávání Podmínkou je základní kurz psychiatrické rehabilitace a resocializace. Další vzdělávání je stanoveno Ročním plánem vzdělávání, který vzniká dohodou mezi vedením organizace a členy týmu. Vzdělávání probíhá formou dálkového studia, víceletých kursů, specializovaných kursů (100 hod), seminářů, stáží v tuzemsku nebo zahraničí Smlouva mezi organizací a členem týmu Součástí pracovní smlouvy je: a) Náplň práce pracovníka (role v týmu, odpovědnost, kompetence, zástupnost v týmu) b) Profesionální mlčenlivost pracovníka c) Etický kodex pracovníka d) Platový výměr 2.5. Klíčový pracovník 4 a) Klíčový pracovník je ten, který doprovází klienta v rehabilitačním procesu, mapuje jeho potřeby, nabízí mu další služby. Role klíčového pracovníka nepřesahuje rámec jednotlivé služby. b) Klient ví, kdo je jeho klíčový pracovník a zná jeho roli. c) Klient má možnost vybrat si a kdykoli změnit svého klíčového pracovníka (dle možností organizace). V každém zařízení je jiný systém klíčových pracovníků Supervize a) Je povinná pro každé zařízení, nejméně 2x ročně. b) Je nástrojem pomoci a pozitivní kontroly, pomáhá nahlížet na průběh práce s klientem, na vztahy mezi pracovníky v týmu. c) Supervize může být individuální a skupinová. d) Každé služba má zpracovaný plán supervizí Dobrovolníci a stážisté a) Stáže schvaluje a jejich průběh domlouvá s jednotlivými zájemci vedoucí rehabilitace nebo vedoucí dílny. 4 V případě, že vedoucí dílny a klíčový pracovník je táž osoba, může docházet ke konfliktu rolí. Operační manuály Strana 16

17 b) Dobrovolníci a stážisté mají s organizací uzavřenou písemnou dohodu, jejíž součástí je závazek profesionální mlčenlivosti. c) Pokud je stážista povinen vypracovat zprávu ze stáže, poskytuje kopii vedoucímu dílny, ve které mu byla stáž umožněna. 3. Procedurální oblast 3.1. Vstup klienta do služby a) První kontakt klienta s dílnou je zprostředkován pracovníkem sociálního centra nebo case managerem. Klientovi jsou poskytnuty informace o pracovní rehabilitaci v pracovních programech organizace a je s ním domluvena informační návštěva v dílně. Na první návštěvu dílny klienta sociální pracovník nebo case manager doprovází. b) Vedoucí dílny se seznámí se zakázkou klienta. c) Vedoucí dílny podá klientovi informace o provozu dílny, může mu práci ukázat a vysvětlit základní postupy. Podá mu také informace o pracovní náplni, pracovní době, časovém omezení služby, termínu nástupu, zkušební době. d) V případě, že dílna nemá volné místo vybraného typu, může se klient stát čekatelem na toto místo. Po dobu čekání může klient docházet na volnočasové aktivity Centra denních služeb, případně čerpat jiné služby. e) O přijetí klienta do dílny rozhoduje pracovní tým (sociální pracovník, vedoucí dílny, pracovní terapeut, klíčový pracovník) na rehabilitační poradě 5. f) Klient se stává uživatelem služby podpisem písemného kontraktu 6, Rehabilitační plány a) Rehabilitační plán je základní písemný kontrakt mezi klientem a dílnou. Je v něm vyjádřen rehabilitační cíl klienta a jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou. b) Rehabilitační plán je důležitým nástrojem, pomáhá klientovi i pracovníkovi (dodává pocit jistoty a bezpečí ze vzájemné domluvy). c) Rehabilitační plán zajišťuje měřitelnost cílů klienta Tvorba rehabilitačního plánu Kdy se plán tvoří? a) Podle potřeb klienta, nejčastěji při nácviku sociálních a pracovních dovedností. b) Podle možností organizace Kdo plán vytváří? a) Plán sestavuje člen (členové týmu) společně s klientem. Účast jednotlivých pracovníků je vymezena v dílnách různě. Někdy se vytváření rehabilitačního plánu účastní více pracovníků Jak se plán tvoří? a) Rehabilitační plán slouží k tomu, aby klient mohl jasně a srozumitelně formulovat své rehabilitační cíle. S pomocí vedoucího dílny a ostatních členů pak stanoví jednotlivé reálné kroky, které povedou ke splnění cílů. Kroky mohou být zpočátku velmi malé, ale jejich náročnost by se měla v průběhu rehabilitace zvyšovat. Cíl musí být pro klienta významný, konkrétní, realistický a jeho dosažení by mělo stát nějaké úsilí. Cíl musí být časově ohraničený. Je stanoveno, kdy má být dosaženo dílčích cílů. b) Plán je pravidelně hodnocen a aktualizován Forma plánu a) Převážně písemná, s ohledem na potřeby a schopnosti klienta a složitost cíle. b) Plán je vyhotoven ve dvou kopiích, jednu obdrží klient a druhou eviduje dílna (klíčový pracovník) Závaznost plá nu a) Úkoly, které vyplývají z rehabilitačního plánu, jsou pro klienta i pracovníky závazné. 5 Někdo z pracovníků (vedoucí rehabilitace, ředitel) má právo rozhodnout v případech, kdy pracovní tým není schopen dospět k dohodě o přijetí či nepřijetí klienta. 6 Bazální (zájmové) místo může klient obsadit na základě ústní dohody. 7 V případě rehabilitačního místa může být rehabilitační plán zpracován a podepsán klientem dodatečně v časově omezeném období od klientova vstupu do dílny. Operační manuály Strana 17

18 3.4. Práce s krizí klienta Krizí se rozumí například agresivní chování klienta, ztráta kontaktu s klientem (nezvěstný klient), významné zhoršení klientova zdravotního stavu, akutní hospitalizace, úmrtí klienta, trestný čin a jiné náhlé ohrožující situace. Klíčový pracovník postupuje podle předem vytvořeného krizového plánu (pokud je k dispozici). Krizový plán vytváří klíčový pracovník společně s klientem. Součástí plánu bývá: a) jak klient vnímá zhoršení svého zdravotního stavu b) jaké bývají příznaky c) koho je možné oslovit z okolí klienta, kdo by měl být informován a zapojen (lékař, rodina, klíčový pracovník atd.) Terapeut by měl vědět o dalších zdravotních obtížích klienta (například epilepsie, diabetes, ischemická choroba srdeční atd.) a ovládat postupy první pomoci Agrese a zhoršení zdravotního stavu Pos tup při krizi: a) zrcadlení chování klienta b) zjištění příčin agrese nebo krize c) zklidnění klienta a okolí klienta d) prostředky k řešení (individuální pohovor, schůzka s rodinou, lékařem atd.) Další viz příloha 4.1: Pravidla soužití Nezvěstný klient Kdy se stává klient nezvěstným? V případě, že klient nenavštíví..krát po sobě dílnu, kontaktuje klíčový pracovník telefonicky nebo osobně: a) klienta b) rodinu nebo sousedy c) lékaře d) pracovníky nebo klienty organizace, kteří by mohli pomoci Kdy je situace vážná? Pokud se klient neozývá, byl spolehlivý a pravidelně docházel, pak je situace považována za vážnou Jak dlouho se klient hledá? Dokud nedojde k obnovení kontaktu klienta s rehabilitačním týmem Hospitalizace klienta Úkoly členů týmu v době hospitalizace klienta Někdo v týmu (sociální pracovník, klíčový pracovník, vedoucí dílny) má za úkol udržovat s klientem kontakt v době jeho hospitalizace, dle možností ho navštěvuje Práce s hospitalizovaným klientem a) Klient je motivován k léčbě a ke spolupráci s lékaři. b) Klient je motivován k využívání služeb Fokusu po ukončení léčby Nedobrovolná hospitalizace přímo ze služby a) Postup dle krizového plánu b) Po hospitalizaci klienta či po odeznění krize by mělo být s klientem probráno, proč došlo k nedobrovolné hospitalizaci a měl by být upraven krizový plán tak, aby se snížilo riziko opakování podobné situace Zprostředkování hospitalizace Zprostředkování hospitalizace, případně doprovod klienta dle krizového plánu Úmrtí klienta V dílně nezpracováno Doma nezpracováno Trestný čin Oznamovací povinnost je řešena právními normami. Operační manuály Strana 18

19 3.5. Kontakt s rodinou klienta V krizi a) Souhlas klienta o kontaktování rodiny je součástí krizového plánu. b) Rodina může být kontaktována v naléhavých situacích (nemoc, hospitalizace, úmrtí a podobně) Při řešení pracovních záležitostí 8 Přestupky, ukončení služby, přestup do jiné služby a podobně Při žádosti rodiny Rodina může kontaktovat dílnu se žádostí o informaci, radu či pomoc. K podání informací o klientovi rodině je nutný jeho souhlas Práva klienta a) Klient má právo na etické a nediskriminační pracovní prostředí. b) Klient má právo znát veškeré informace o dílně, výsledky hospodaření dílny a ekonomickou situaci; ke zjištěným skutečnostem se má právo vyjádřit a žádat vysvětlení. c) Klient má právo na podání stížnosti. d) Klient má právo kdykoliv na základě svého rozhodnutí ukončit rehabilitaci v dílně. e) Klient má právo kdykoliv nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede dílna. f) Klient má právo odmítnout práci, která ohrožuje jeho zdraví, život, či se neslučuje s jeho morálními hodnotami Povinnosti klienta a) Klient je povinen dodržovat rehabilitační kroky, na kterých se domluvil s terapeutem a potvrdil svým podpisem (rehabilitační plán, dohoda o poskytnutí služby). b) Klient je povinen dbát na bezpečnost svou i ostatních zaměstnanců dílny. c) Pokud se zhorší zdravotní stav klienta do té míry, že jeho přítomnost ohrožuje zdraví ostatních či plynulý chod dílny, je klient povinen po dobu zhoršení zdravotního stavu na pokyn terapeuta dílnu nenavštěvovat. d) Klient je povinen dbát pokynů terapeuta, pokud nejsou v rozporu s jeho právy. e) Klient je povinen dodržovat pracovní dobu dílny 9 a dobu na odpočinek Zapojování klienta do řízení dílny Klienti se mohou zapojit do řízení dílny: a) na provozní poradě v dílnách b) na valné hromadě sdružení c) při supervizi d) v individuálních kontaktech se členy týmu 10 e) v dalších situacích Účast klienta na řízení dílny je věcí jeho rozhodnutí. Dílna mu ji však aktivně nabízí a poskytuje mu dostatek prostoru a příležitostí Stížnosti Klienti i členové týmu mají právo podat stížnost formou: a) ústní b) písemnou c) anonymní Řešení stížnosti klienta Ústní Řeší se na místě na základě vzájemné dohody Písemná Je povinností odpovědných členů organizace odpovědět písemně do dnů ode dne předání nebo vybrání schránky. 8 Rodina není v těchto případech kontaktována automaticky, pouze po předchozím souhlasu klienta. 9 Individuální pracovní doba nebo jiné individuální povinnosti klienta mohou být vymezeny rehabilitačním plánem. 10 Klient se může zapojit například jako prodejce výrobků, může být pověřen krátkodobým zastupováním člena týmu a podobně. Operační manuály Strana 19

20 Anonymní Stížnost je řešena na komunitě, provozních poradách, setkáních s klienty, valných hromadách Komu nebo kam lze podat stížnost a) vedoucímu dílny b) klíčovému pracovníkovi c) vedoucímu rehabilitace d) řediteli sdružení e) radě sdružení f) revizní komisi sdružení g) uzamčená schránka umístěná na viditelném místě, která se pravidelně vybírá Řešení stížností člena týmu Ústní Vyřizuje přímý nadřízený Písemná Vyřizování podléhá stejným pravidlům jako vyřizování stížností klienta Anonymní Vyřizování podléhá stejným pravidlům jako vyřizování stížností klienta Evidence stížností Evidenci písemných a anonymních stížností vede ředitel sdružení nebo jím pověřený pracovník Dokumentace Obsah dokumentace O klientovi je vedena následující dokumentace: a) vstupní formulář (základní údaje) b) doporučení od lékaře c) individuální rehabilitační plán d) individuální krizový plán e) podepsaný souhlas klienta s vedením osobních dat a údajů f) podepsaný souhlas klienta s pravidly soužití a provozním řádem g) podepsaný formulář o seznámení s bezpečnostními předpisy dílny h) pracovní nebo rehabilitační smlouva (včetně dodatků) i) kopie přiznání invalidního důchodu j) kopie přiznání ZPS Kde je dok umentace uložena Dokumentaci vede: a) klíčový pracovník b) mzdový účetní Ochrana osobních dat Och ran a osobních údajů se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. a pro potřebu 11 organizace je zpracována vnitřní směrnice Archivace Získané informace sdružení archivuje po dobu..let, potom dochází ke skartaci. Statistika činnosti terapeuta s klientem je zaznamenána do počítačového programu a je používána jako podklad pro projekty organizace Ukončení služby Ze strany klienta a) Klient se může kdykoliv rozhodnout ukončit rehabilitaci písemnou formou s udáním důvodů, v případě pracovní smlouvy formou výpovědi bez udání důvodů (dílna má právo na 2-měsíční výpovědní lhůtu). b) Přechod klienta do jiné organizace 11 Všechny údaje jsou zpracovány se souhlasem klienta. Obsahuje udělení souhlasu se zpracováním údajů, vymezení osob oprávněných k poskytnutí osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Operační manuály Strana 20

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY (VIZ. 67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.) POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Odborné sociální poradenství - 37, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Poskytovatel: FOKUS České Budějovice, z. s. Název sociální služby: Komunitní tým Sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.: 70 Sociální rehabilitace http://www.fokus-cb.cz/nase-sluzby/komunitni-tym/

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Sociálně terapeutická dílna, B. Smetany 35, Město Albrechtice, PSČ 793 95 Popis realizace služby Posláním sociálně terapeutické

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Organizace Centrum Anabell, z. ú. Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Místo poskytované služby Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Provozní doba: Úterý Středa Čtvrtek Pátek 10:00 18:00

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Pan/paní: Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Opatrovník: Jméno: Rodné číslo: IČO: Číslo OP: Adresa: dále jen Příjemce služby a Poskytovatel: FOKUS Mladá

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna Sociálně terapeutická dílna Poslání a cílová skupina: Posláním Sociálně terapeutické dílny, Diakonie ČCE střediska v Rýmařově je podpora osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v co nejsamostatnějším

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí nám. Přerovského povstání

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více