Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok Členové zastupitelstva a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok Členové zastupitelstva a zaměstnanci města Velké Bílovice JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 6 listopad - prosinec 2013 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 Návštěva na radnici - žáci 1. třídy ZŠ Výstava s názvem "Bílovské motivy", kterou pro vánoční čas připravili členové městského vlastivědného muzea Listopadové vítání nejmladších občánků Oprava podstavce a základního kamene pro stavbu ZŠ Příprava vánočního stromu postaveného na náměstí VÁNOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍVÁNOČNÍSTROMNANÁMĚSTÍVÁN V úterý začaly přípravy pro umístění vánočního stromu na náměstí, které se stalo trvalou tradicí. Neosvětlené a neozdobené náměstí si bez vánočního stromu už neumíme představit. Ten letošní rostl na ulici Slíny u domu č.p Byl už tak vysoký, že v minulosti muselo dojít k regulaci jeho růstu, aby nepoškozoval elektrické vedení. Proto se jeho majitel, pan Josef Tetur rozhodl darovat jej městu jako strom vánoční, který bude letos po celou dobu adventní a vánoční zdobit náměstí. Vedení města děkuje všem, kteří se na stěhování, stavění a zdobení vánočního stromu podíleli. V pondělí přijel na návštěvu našeho města sv. Mikuláš v doprovodu dvou andělů a dříve než děti pozdravil a obdaroval, rozsvítil vánoční strom. Děkujeme žákům ZUŠ, jejich učitelům i všem návštěvníkům, účinkujícím a organizátorům za krásnou atmosféru tohoto večera. Vedení města 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform DOBA VÁNOČNÍ MILÁ DOBAVÁNOČNÍMIL Vážení spoluobčané, připadá mne téměř neuvěřitelné, že už je to rok, kdy jsem psala loňská vánoční přání. Neuvěřitelné, ale skutečné. Vánoční doba se přiblížila a s ní i ty nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Atmosféra vánočních dnů jistě nenechává nikoho z nás lhostejným. Je spojena s potřebou pospolitosti, vzájemnosti, pokoje a pohody, která je každým z nás vnímána vlastním způsobem. Pro někoho jsou to svátky protkané vzpomínkami na ty, kteří již s námi nemohou vnímat vůni jehličí nebo zpívat vánoční koledy, pro jiné čas, kdy je šance dohnat to, co jsme zameškali ve vztazích během roku. Navštívit se navzájem v rodině, potkat přátele, známé a umět se s nimi v tomto čase zastavit. Je to doba důležitá pro všechny z nás stejně, bez ohledu na věk nebo povolání. Ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská srdce. Je to krásné období, které můžeme každoročně prožívat, kdy si vzájemně předáváme dárky, milá slova a přání všeho dobrého. Je to tradice, kterou si neseme každý z nás už od dětství zcela samozřejmě. A je pak dál pouze na nás samotných, jak se budeme snažit o to, že výjimečný vánoční čas neskončí v našem městě rozdáním dárků. Učme se přenést tento stav i do všedních dnů, abychom mohli krásné a radostné chvíle sdílet i během celého roku. Přeji všem nám, občanům Velkých Bílovic, kouzelné vánoční svátky, lásku od milovaných, přátelství od přátel, vzájemné porozumění mezi všemi, šťastný a příznivý celý příští rok M. Vlková, starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ ŘÍJEN - LISTOPAD 2013ZAOBDOBÍŘÍJEN-LISTOPAD2013ZAOB Rada města schválila: přípravu projektové dokumentace pro IV. etapu Rekonstrukce KD, která bude obsahovat dokončení realizace kluboven, zateplení objektu, úpravu stávajícího baru a venkovní přístavbu pergoly před restaurací uzavření smlouvy s Ing. Liborem Stránským, IČ , Břeclav na zpracování žádosti, managementu, výběrového řízení a monitorovací zprávy na výsadbu biokoridorů a biocenter uzavření smlouvy se společností Sweco Hydroprojekt, IČ , Brno na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost před realizací akce Rekonstrukce kanalizace ul. Mírová Rada města vzala na vědomí: návrh pasportu na obnovu informačního systému města nutnost zajištění nových židlí a stolů do kulturního domu návrh pasportu dopravního značení zpracovaný společností ViaDesigne Rada města uložila: provedení veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠJ instalovat dopravní zrcadlo na křižovatce Široká Podivínská řešit nákup židlí a stolů do kulturního domu v rámci rozpočtu 2014 jako zakázku malého rozsahu v souladu s platnou směrnicí Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Město Velké Bílovice srdečně zve na XIII. REPREZENTAČNÍ PLES Města Velké Bílovice, který se koná v sobotu 11. ledna 2014 od hod. v prostorách kulturního domu Hraje: DH Blučiňáci, CM Jožky Severina a hudební skupina Hurikán Opět zavzpomínáme na staré dobré plesové sezóny let minulých tj let. Móda tohoto období byla hodně proměnná a proto věříme, že tato inspirace zaujme a pobaví stejně jako při XII. plese města pořádaného v letošním roce. Společenské šaty v retrostylu opět nejsou podmínkou, ale vítaným doplňkem pro tento večer. Těšíme se na návštěvu všech vás, spoluobčanů Velkých Bílovic i vašich přátel. 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2013PLNĚNÍROZPOČTUROKU2 PŘÍJMY /2013 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 DzP FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 450, ,63 97, DzP FO ze samostatné výdělečné činnosti 2 000, ,88 25, DzP FO z kapitálových výnosů 780, ,03 90, DzP právnických osob 6 900, ,20 102, DzP právnických osob za obce 2 485, ,00 99, DPH , ,39 105, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15, ,00 60, Poplatky z likvidaci komunálního odpadu 1 800, ,00 94, Poplatek ze psů 60, ,00 92, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200, ,00 93, Poplatek z ubytovací kapacity 82, ,00 99, Zrušené místní poplatky 95, ,00 99, Odvod výtěžku z provozování loterií 137, ,38 99, Odvod z výherních hracích přístrojů 750, ,91 100, Správní poplatky 250, ,00 90, Daň z nemovitostí 5 200, ,55 79, Neinv.přijaté transfery z VPS - volby prezidenta 82, ,00 162, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 2 074, ,00 83, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 1 016, ,00 104, Nein.přij.transfery od krajů 2 141, ,81 100, Převody z rozpočtových účtů 270, ,00 858, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 686,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 194, ,00 100,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,78 96, Zemědělské pozemky - pronájmy 388, ,50 103, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 600, ,00 106, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 43, ,00 70, Ostatní služby - reklamní plochy 91, ,20 99, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 14, ,00 100, Kanalizace a čistírna odpadních vod 9,00 0,00 0, Základní škola 665, ,00 98, Základní umělecká škola 26, ,40 58, Knihovna 35, ,00 76, Muzeum 15, ,00 49, Místní rohlas - hlášení 25, ,00 84, Zpravodaj 35, ,51 87, Kulturní dům 685, ,78 74, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult.akce 125, ,00 81, Sportovní areál 100, ,94 88, Ostatní tělovýchovná činnost 11, ,60 100, Dětská hřiště a dětské kult.akce 50, ,00 68, Zdravotní středisko 343, ,19 89, Bytové hospodářství 1 185, ,94 81, Nebytové hospodářství 749, ,56 86, Veřejné osvětlení 1, ,62 96, Pohřebnictví 1 112, ,89 79, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 185, ,00 100, Místní hospodářství 2 468, ,72 74, Sběr a svoz ostatních odpadů 555, ,93 70, Veřejná zeleň 56, ,18 16, Domov pro seniory 3 200, ,80 88, Městská policie 15, ,00 16, Jednotka sboru dobrovolných hasičů 3, ,63 96, Městský a stavební úřad 202, ,78 95, Úroky z bankovní účtů 150, ,44 48, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00-250,69 0,00 PŘÍJMY CELKEM/dle ODPA/ , ,92 83,65 PŘÍJMY CELKEM/včetně transferů/ , ,70 93,33 VÝDAJE /2013 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zemědělské pozemky 59, ,00 31, Platba útulku pro zvířata 35, ,00 5, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 337, ,76 37, Ostatní služby - reklamní plochy 32, ,00 98, Silnice 1 160, ,03 63, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 5 088, ,47 40, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS 194, ,00 100, Pitná voda 95,00 0,00 0, Kanalizace a čistírna odpadních vod 8 569, ,89 76, Mateřská škola 1 100, ,00 92, Základní škola 5 402, ,80 86, Školní jídelna 1 074, ,00 73, Základní umělecká škola 351, ,64 72, Knihovna 664, ,67 76, Muzeum 221, ,67 31, Kronika 6,00 0,00 0, Kulturní památky - sochy, kříže 100,20 121,00 0, Místní rohlas 102, ,50 21, Zpravodaj 120, ,20 84, Kulturní dům 6 483, ,60 91, Ostatní záležitosti kultury - ples, kult.akce 557, ,20 86, Sportovní areál 221, ,03 90, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 427, ,00 100, Dětská hřiště a dětské kulturní akce 692, ,38 76, Ost.zájmová činnost - SK Hrozen a Bílovčánek 85, ,00 61, Zdravotní středisko 986, ,60 57, Bytové hospodářství 344, ,54 47, Nebytové hospodářství 352, ,33 80, Ostatní rozvoj bydlení - pozemky Morávky II 2 996, ,00 6, Veřejné osvětlení 1 655, ,71 57, Pohřebnictví 319, ,77 84, Výstavba a údržba IS 70, ,00 19, Územní plánování 900, ,00 86, Místní hospodářství 3 307, ,06 76, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 102, ,56 74, Sběr a svoz ost.odpadů 642, ,37 35, Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpadů 10, ,69 103, Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 15,00 0,00 0, Ostatní nakládání s odpady 250, ,10 71, Veřejná zeleň 2 861, ,24 70, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 38, ,00 100, Domov pro seniory 6 242, ,29 68, Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 1,00 0,00 0, Ost.záležitosti civilní připravenosti na kriz. 50, ,00 100, Městská policie 674, ,79 73, Jednotka sboru dobrovolných hasičů 861, ,73 91, Zastupitelstvo obce 1 560, ,98 75, Volby do Parlamentu ČR 0, , Volby do zastupitelstev ÚSC 82, ,00 69, Městský a stavební úřad 7 047, ,43 94, Bankovní poplatky 45, ,11 85, Převody vl. fondům - sociální fond 270, ,00 858, Ost.finanční operace 2 735, ,00-0, Finanční vypořádání min.let - vratka dotace 20, ,00 100,17 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,14 72,47 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115Přebytek hospodaření minulých let , ,87-28, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , ,00 79, Operace z peněž. účtů organizace 0, ,70 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,57-67,30 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne:

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z16.ZASEDÁNÍZASTUPITELST konaného dne 3. října 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne6.října2013vzasedacímístnostiMěstskéhoúřaduveVelk Usnesení č. 16/1: ZM schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 16/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. Karla Osičku, MBA, a p. Jiřího Zachovalého. a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 16/8: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje pozemků parc. č. 3223/209 orná půda o výměře 27 m 2 a parc. č. 3223/210 orná půda o výměře 67 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 4. října 2013 Marie Vlková, starostka města Usnesení č. 16/3: ZM určuje členy návrhové komise Ing. Lenku Grofovou, Ing. Lubomíra Maťáka a MUDr. Jana Palaje. Usnesení č. 16/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. III/2013. Usnesení č. 16/5: ZM vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Velké Bílovice č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Usnesení č. 16/6: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 312/50 orná půda o výměře 52 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXXXXX za kupní cenu Kč 350,-/1 m 2 se splatností do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Usnesení č. 16/7: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku XXXXXXXX parc. č. 1071/38 ostatní plocha o výměře 103 m 2 za pozemky města parc. č. 5333/30 ovocný sad o výměře 74 m 2, parc. č. 5356/16 ostatní plocha o výměře 21 m 2 a parc. č. 5356/37 vodní plocha o výměře 14 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice s doplatkem rozdílu výměr za Kč 25,--/1 m 2 se splatností při podpisu směnné smlouvy a ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy podle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít Poděkování Obyvatelé Domova pro seniory děkují společnosti JIHOFRUKT, družstvo Velké Bílovice a AGROSAD Velké Bílovice, spol. s r.o., za darované ovoce. Domov pro seniory Velké Bílovice oznamuje, že má 2 volná místa pro možné zájemce. Nástup je možný od ledna Další informace v kanceláři domova pro seniory, případně na tel. čísle

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Vážení občané, předkládáme Vám vzor faktury vyúčtování vodného a stočného za období s vysvětlením jednotlivých položek. V případě, že ve Vašem vyúčtování zjistíte nejasnosti nebo chybu, neprodleně se obraťte na pracovníky firmy, aby mohla být sjednána okamžitě náprava. Později opravy nebudou možné. V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. DOTACE ZDOTACEZD JIHOMORAVSKÉHOJI KRAJE V ROCE 2013 V letošním roce město získalo finanční prostředky z dotačních programů Jihomoravského kraje na výzbroj a výstroj jednotky sboru dobrovolných hasičů první dotace ve výši Kč ,- (spoluúčast města činila Kč ,-) a druhá dotace ve výši Kč ,- (bez spoluúčasti města). Hasičská jednotka tyto dotace využila na nákup nových dýchacích přístrojů, kalového čerpadla, hadic a proudnic, svítilen a ochranných pomůcek (zásahové boty, rukavice, kabáty). Další neinvestiční dotaci město od Jihomoravského kraje obdrželo v rámci programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2013 částku Kč ,- (spoluúčast města ve výši Kč ,-). Zde byly prostředky použity na mzdu pracovníka odpovědného za údržbu cyklostezky, na pohonné hmoty, na nákup věcí potřebných k údržbě čistoty cyklostezky a na opravy. Dotace budou vyúčtovány v rámci vypořádání dotací za rok RS Firma V-AQUARIUS-B, spol. s r.o., Velké Bílovice přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a osobních i pracovních úspěchů. V-AQUARIUS-B, spol. s r.o. 6

7 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO ANNOU GROFOVOU, ANNOU NEUHAUSEROVOU,ANNO A JARMILOU LEBLOCHOVOUAJARMILOULEBLOCHOVOUAJ Vzpomínáte si na Vánoce před 2. světovou válkou? AG: O Vánocích jsme v naší ulici ve Hřbitovní chodili na koledu. Dostávali jsme jádra, mezi tím byl sem tam ořech, a to byla naše koleda. Naše maminka nám vždycky nasadili dýně mezi kukuřici a brambory, ty se pak svezly domů a já jsem to vybírala. Ty obaly se posekaly a dávaly krávám. Jádra se dávala usušit třeba i k pekařovi, protože ten to mohl usušit ve velkém na peci. JL: My jsme na koledu nechodili, já pocházím od Chotěboře, a tam jsme bydleli na samotě. AG: Štědrý večer, když jsem byla malá, byl vždycky pěkný. Doma jsme vždycky měli rybu, před jídlem jsme se pomodlili, zazpívali jsme si... Půst jsme zkoušeli držet, ale kdo to vydržel? Nikdo... Vždycky jsme si do pusy strčili koláč nebo něco jiného. Byly jsme tři děcka, měla jsem ještě sestru a bráchu... A to se těžko držel půst. AN: Na štědrovečerním stole byla ryba, salát... AG:...a na misečce mrňa. Víte, co je to mrňa? To je sušené ovoce. Na štědrovečerním stole bylo všecko, nic tam nechybělo. AG: A šupinku z kapra jsme si dávali do peněženky, aby se tam držely peníze. Jaké jste před válkou dostávaly k Vánocům dárky? AG: Obyčejně něco na sebe. Dostali jsme látku, a z ní se ušily šaty.aabychom se se sestrou nehádaly, tak jsme musely dostat stejnou látku. AN: Já si pamatuju, že jsem dostala knížku pohádek od Boženy Němcové. Měly jste nějakou hračku? AG: My jsme měli jenom houpacího koně. Můj bratr sedával na koni a já a sestra na laťkách, jak se to na tom houpalo. Mamka nám ušili peřinku, aby nás ty laťky netlačily, a všichni tři jsme se houpali najednou. To byla naše jediná hračka. Ale že bych měla panenku, to si nepamatuju. Hrávali jsme si spíš venku, třeba na vykúpku. AN: Já jsem jako malá dostala brusle na klíček, ale neměla jsem boty. Nakonec se ale boty sehnaly, tak jsem mohla jezdit na Šutráku, já jsem z Podivína. Psávaly jste dopisy Ježíškovi? AG: Taky jsme psávali... a dávali za okno na papírku. A jaké byly Vánoce za války? AG: Doma to bylo, jak to bývalo dřív, ale dárky nebyly... JL: Dárky se nedávaly... Byla bída. Nebylo nic... AG: Ten štědrovečerní stůl se ale moc nezměnil. Býval smažený kapr, a i cukroví se nějaké upeklo. A pak přišel komunismus s propagandou, že místo Ježíška nosí dárky děda Mráz... AG: Ale to jsme ani nepocítili... Nechali jsme je, ať si vykládají to svoje, a my jsme si taky mysleli svoje. AN: My jsme je neposlouchali... Kde se dřív sháněl kapr? AG: Vždycky jsme ho kupovali. To se vyhlásilo rozhlasem, že se prodávají kapři, a šlo se pro kapra. Já jsem pro něj teda nikdy nebyla, ale vždycky, když se přinesl, tak nám ještě nějakou dobu plaval ve škopku. Jaké cukroví se peklo? AG: Perníčky, linecké a vanilkové rohlíčky. A maminka na stole mívali i boží milosti. Ty se jim vždycky moc povedly. Pekly se i perníčky a zdobívaly se bílkem s cukrem, tak jako dneska. A dělávaly se i chaloupky. Kde se sháněly vánoční stromečky? AG: Zase se to vyhlásilo a šlo se pro stromeček. Tehdy to bylo taky drahé, to stávalo i padesát korun, a to byly tehdy jiné peníze než dneska. A jak ten stromeček vypadal? AG: Měli jsme i kupované ozdoby, ale dělávali jsme si řetězy z barevného papíru. Ozdoby byly z barevného skla, ne plastové jako dneska. To se vytáhlo jednou za rok na stromeček a pak se to zase honem schovalo, aby to nikdo nerozbil. A na stromeček se dávalo i sušené ovoce. Jak jste zjistily, že už přišel Ježíšek? AG: U nás se čekávalo v kuchyni, a tam se svítilo. Vedle byla tma, a když zazvonil zvoneček, tak jsme napnuli uši, rozsvítilo se tam a šlo se na dárky. Bývaly Vánoce bílé, nebo na blátě? AG: Byly takové i takové. AN: Někdy bývalo i hodně sněhu. Kam se chodívalo sáňkovat? AG: Já jsem bydlela na Hřbitovní a my jsme chodili za humna... Jezdívali jsme za hřbitovem z kopce za Skoupilovým skoro až do rybníka pod ním. A sáňkovalo se i od Kéglového. Já si pamatuju, že jsem si jednou rychle na ty sáňky sedla a kdosi mi šlápl na sukni, celé mi to vytrhl z těch faldů, a tak jsem jednou rukou táhla sáňky a druhou držela sukni a šla jsem domů. A doma jsem to honem rozpárala a spravila, aby to nikdo nezjistil. Slavíval se Silvestr? AG: Za války se neslavilo skoro nic, až po ní. To bývaly zábavy u Teturů v hospodě a v Sokolovně, tak se říkalo hospodě u Jaborníků, to je tam, jak je teď zastávka na Kovárně. Slavívalo se i v Orlovně, to bylo tam, jak se pak postavilo kino. A na Nový rok se vyspávalo, nebo se chodilo do kostela, to je pořád stejné. A když porovnáváte Vánoce dřív a teď? AN: Nebyl shon, bylo to klidnější. Nebyly starosti o dárky. Nebyl stres jako teď. AG: Neshánělo se, protože nic nebylo. Bylo to takové víc rodinné, nespěchalo se, bylo to bez stresu... Kravám a telatům se dávaly koláče, ale jenom takové boční, co byly připálené, a dávalo se i koňům a prasatům, aby z těch svátků ta zvířata taky něco měla. Na Boží hod se šlo do kostela a odpoledne na návštěvu. A na Štěpána šli všichni chlapi do sklepa, ale ženské se taky scházely na besedu. Na tom se myslím nic nezměnilo. Jenom ty Vánoce dřív byly takové pohodovější a klidnější. LB 7

8 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTIHISTORICKÉZAJÍMAVOSTIHISTORICK OTČENÁŠ Z VELKÝCH BÍLOVIC V JERUZALÉMĚ OTČENÁŠ Za účelem prozkoumání údajů o významných osobnostech ve Velkých Bílovicích jsem navštívil v měsíci říjnu pana Milana Leblocha ml. z domu č. p. 74, abych zjistil informace o práci jeho matky Emilie Leblochové, která patřila spolu se svým manželem Milanem Leblochem k zakladatelům vlastivědného kroužku. Pan Lebloch mně zapůjčil několik písemných zpráv z rodinného archivu, z nichž mě zaujala informace o cestě bývalého starosty Václava Leblocha do Svaté země z roku 1902 (konkrétně druhá z jeho cest). V tomto roce navštívil Václav Lebloch mimo jiné i chrám Pater noster na hoře Olivetské. Jeho pozornosti neušly zvláštní tabulky. Představený kláštera jej poučil, že na těchto tabulkách je vytesáno znění Otčenáše. V roce 1902 to bylo ve čtyřech jazycích: arabsky, arménsky, hebrejsky a kurdsky. Václav Lebloch nelenil a na vlastní náklady nechal vyrobit další tabulky s Otčenášem, samozřejmě v češtině. Svým rozhodnutím tak zanechal důležitý otisk Velkých Bílovic ve Svaté zemi v podobě českého Otčenáše. Další informace o českém Otčenáši v Jeruzalémě jsem s pomocí Petry Kuchaříkové čerpal z internetu. Jedná se o povídání kardinála Miroslava Vlka o cestě po Svaté zemi. Na závěr mi dovolte, abych citoval z jeho slov: Skupinu jsem opustil a vrátil se na Olivovou horu. Výše na svahu stojí chrám Pater noster. Na jeho stěnách je modlitba Otčenáš v nejrůznějších jazycích, také česky. Tradice říká, že na tomto místě učil Ježíš apoštoly modlitbu Otčenáš. Stojíme na tomto posvátném místě s pražskou skupinou, před tabulí s českým textem, a pomalu vyslovujeme modlitbu. Zůstáváme v tichu s vděčností v srdci, že nám Ježíš skrze své apoštoly dal modlitbu, která zůstává na rtech a v srdci každého křesťana. Opravdu univerzální modlitba. Je tu znázorněna v asi 150 jazycích a dialektech. Jan Maděřič st. SPOLKY VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHSPOLKYVEVELKÝCHBÍLOVICÍCH Po revolučním roce 1848 dochází v celé Evropě a postupně i v Rakousku-Uhersku k uvolnění činnosti porobených národů. Začíná se obnovovat národní uvědomění Čechů, Moravanů i Slezanů, což se projevilo zejména zakládáním různých spolků divadelních, pěveckých, sportovních, kulturních apod. V roce 1976 vydala Historická vědecká společnost v Brně přehled těchto spolků v okrese Břeclav s údaji o jejich založení, činnosti a jejím případném ukončení. Některé spolky působí v naší obci do dnešních dnů. S přehledem i dalším zpracováním činnosti těchto spolků se rozhodli členové historického kroužku seznámit i čtenáře Zpravodaje. Nejprve však přikládám podrobný přehled jednotlivých spolků, který jsem čerpal ze zápisu vědecké konference Mikulovské symposium : 1.Čtenářský spolek, 1867 (1876) 2.Feuerwehr, 1885? (od roku 1903 Sbor dobrovolných hasičů) 3.Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu pro Velké Bílovice a okolí, Hospodářský vinařský spolek jihomoravský Pokrok, ? 5.Matice Hodoňská, Spořitelní a záložní spolek, 1906? 7.Místní skup. Sdružení rekovské omladiny na Moravě, ve Slezsku a Dol. Rakousku, Tělocvičná jednota Sokol v Bílovicích u Podivína, 1910? 9.Pobočný spolek včelařský Včela zemského ústředního spolku včelařského pro markrabství Moravské, Řemeslnicko-živnostenská beseda, 1913? 11.Jednota československých malozemědělců v Republice československé, 1919? 12.Československý Orel, místní jednota, Místní skupina Družiny čsl. Válečných poškozenců ve Velkých Bílovicích, 1922? 14.Místní družina katol. zemědělců při svazu lidových zemědělců československých, 1922? 15.Místní domovina domkařů a malorolníků ve Velkých Bílovicích, Místní odbor Matice Cyrilometodějské v Olomouci, Družstvo pro vybudování a udržování Orlovny, Lidová otčina domkařů a chalupníků, Okrašlovací spolek ve Velkých Bílovicích, 1928? 20.Odborová jednota zemědělských a lesních zaměstnanců, místní organizace ve Velkých Bílovicích, Sportovní klub Velké Bílovice, 1932? 22.Sportklub Moravia Velké Bílovice, Spolek pro vybudování a udržování památníku osvobození kaple sv. Cyrila a Metoděje, Lidové kino, Svaz katolických žen a dívek, ROH Svaz zaměstnanců v průmyslu potravin a poživatin, ROH Státní naftové podniky, Svaz české mládeže, Svaz brannosti, Vodní družstvo, 1947? 31.Svaz československo-sovětského přátelství, Svaz bojovníků za svobodu, ROH - Svaz zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, 1949? 34.Slovácký krůžek, 1949? 35.Svaz české mládeže Státní naftové závody, 1949? Nejstarším spolkem ve Velkých Bílovicích byl tedy tzv. Čtenářský spolek, založený roku 1867, který ovšem roku 1976 zanikl. Nejstarším spolkem, který funguje až do současnosti, je Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1885 pod původním německým názvem Feuerwehr. Přejmenován byl až roku Tomuto i jiným významným spolkům v historii Velkých Bílovic chceme v muzeu věnovat několik vitrín s popisem jejich činnosti a jejich přínosu pro obec. Pro informaci uvádím, že ve Velkých Bílovicích bylo registrováno od roku 1867 do roku 1950 celkem 35 spolků, v Podivíně 84, ve Velkých Pavlovicích 51 a např. v Lanžhotě 61. Jan Maděřič st. 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAJÍMAVÉ PŘEDMĚTY Z MUZEJNÍCH SBÍREK - ŽENSKÝ LAJBLZAJÍ Další ze starobylých předmětů uchovávaných v našem muzeu jsou ženské a mužské lajble. Jedná se o krojové součástky krátké svrchní teplejší kabátky. Nejstarší lajble ze sbírky jsou datovány kolem roku 1850, ostatní pocházejí z konce 19. století. Zatímco mužský či lépe řečeno chlapecký lajbl můžeme občas v Bílovicích zahlédnout při krojovaných akcích i dnes (chlapecký lajbl by měl být lemovaný červeným suknem, kdežto mužácký modrým), ženský soukenný lajbl již u nás zcela vymizel. Známe ho pouze díky fotografiím a třem kusům zachovaným v našem muzeu. Tyto teplejší soukenné kabátky byly střiženy do pasu a měly dlouhé, u průramků nařasené rukávy. Zapínání vepředu zdobily dvě desítky kovových knoflíků, ovšem kabátky se zapínaly zevnitř na háčky. Knoflíkové dírky u nich byly sice vyšity, ale prostřiženy byly většinou jen dvě až čtyři. Na prsou byly po celé délce bohatě vyšity barevnou výšivkou, která zdobila také manžety rukávů. Ženský lajbl býval lemován zeleným hedvábím, případně červeným suknem. Zadní část byla bez výšivky, pouze v pase zakončená ozdobnými šúsky. Ty si ženy zevnitř vyztužovaly kartonem, aby držely tvar. Zpod malého kulatého výstřihu lajblu vždy nositelce vyčníval obršlák, tedy bílý ozdobný límec spodní košile či rukávců. Tyto kabátky se šily z tmavě modrého nebo černého strážnického sukna. Ženské lajble se v Bílovicích nosily asi do roku 1900, později se již nové nepořizují a jsou nahrazeny méně nákladnými součástkami. Také kniha regionální národopisné pracovnice Augusty Šebestové Lidské dokumenty, popisuje lajbl jako důležitou oděvní součástku, ale přiznává, že v některých okolních obcích se na konci 19. století od nošení lajblů již upouštělo: V Kobylú a na Vrbici už na ty lajble zapomněly, ale tady v Pavlovicích to néni prej ani žádná dokonalá dívka, kerá nemá lajbla. Samotný názevnení typický pouze pro oblast Slovácka, lajble a lajblíky se nosily také jinde na Moravě, ve Slezsku, v Čechách i na Slovensku. Historický kroužek UPLYNULO 100 LET OD NAROZENÍ BOHUMILA BÍLKA,BOHUMILABÍ AUTORA KŘÍŽOVÉ CESTYAUTOR V MÍSTNÍM KOSTELEVMÍSTNÍM Bohumil Bílek se narodil 23. října 1913 ve Velkých Bílovicích jako první z pěti dětí Tomáše a Apolonie Bílkových. Ve 14 letech, po smrti matky, jež ovlivnila jeho dospívání, nastoupil do učení u brněnské firmy Dania, kde se učil řezbářskému a pozlacovačskému řemeslu. U této firmy zůstal až do roku Když se firma Dania rozpadla, začal pracovat ve stolařské dílně svého otce, který se již v roce 1935 přestěhoval s celou rodinou do Brna. Právě zde se Bohumil Bílek začal věnovat řezbářskému řemeslu. Protože křížová cesta v kostele ve Velkých Bílovicích již byla v nevyhovujícím stavu, dohodl se místní farář p. Marek s Bílkem na vytvoření jednoho reliéfu ze čtrnácti zastavení křížové cesty. Tento první reliéf byl vystaven v kostele, aby se k němu mohli vyjádřit i občané. Návrh byl schválen a Bohumil Bílek se pustil do práce. Roku 1945, po skončení války, nastoupil vojenskou službu, protože však byl zařazen do výtvarného ateliéru, měl možnost se práci na křížové cestě věnovat i během ní. Po ukončení vojenské služby byly reliéfy dokončeny a v roce 1946 byla křížová cesta vysvěcena brněnským biskupem dr. Karlem Skoupým. Ve Velkých Bílovicích z Bílkových prací najdeme kromě křížové cesty i sochu sv. Terezičky, jež byla umístěna taktéž do místního kostela, a dvě z jeho soch jsou umístěny i v zasedací místnosti místního městského úřadu. I přesto, že Bohumil Bílek neměl žádné vyšší vzdělání, přijali ho do Českého svazu výtvarných umělců. Jeho práci můžeme dodnes vidět na mnoha místech v Brně. Bohumil Bílek zemřel náhle ve věku 77 let a jeho práce zůstala nedokončena. LB Vážení čtenáři Zpravodaje, členové vlastivědného muzea Vás prosí o pomoc při identifikaci předmětu, který byl nalezen v tzv. Charbovém sklepě (nachází se v trati Pod panskýma, v pozadí řady sklepů za křížem u křižovatky při cestě od školy). Jde o předmět s železnou kruhovou konstrukcí vyplněnou dřevěnými klínky a připevněnou šrouby na lati. Pohybem kličky se otáčí jak kolo s dřevěnou výplní, tak dřevěný kužel, který tře o výplň kruhu. Součástí předmětu je i železný kohoutek. Je to snad dávný stroj na výrobu elektřiny nebo jde o druh jakési drtičky či mlýnku? Prosíme, pomozte rozluštit tuto záhadu. Své názory můžete vhazovat do krabiček v obchodech COOP a v Limě nebo sdělit osobně členům vlastivědného muzea vždy v neděli od 14:00 v muzeu. inzerce Alena Macinková - účetní Velké Bílovice, Podivínská 1236, budova družstva - 3. podlaží tel.: , Nabízí: - vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd - účetní a daňové poradenství, optimalizaci daňové povinnosti - zastupování klientů při kontrolách na finančním úřadu, u zdravotních pojišťoven a sociálky 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMYŠLENÍZAMY K napsání tohoto zamyšlení, nás vedla besídka naší MŠ, na které vystupovaly naše děti. Už po cestě domů se mezi rodiči rozpoutala bouřlivá diskuze o pojedí této besídky. Shodli jsme se na tom, že nebylo vhodné, aby takto vypadal slavnostní večer pro rodiče s dětmi. Místo předvánoční slavnostní nálady jsme byli zklamaní a určitě ne naladěni do klidu a vánoční pohody. Je asi nová doba s novými zvyky. Jen je asi neumíme pochopit!? Jistě však víme, nepůsobí na nás vůbec klidně a ani nenavozují slavnostní předvánoční pohodu, spíše naopak. Kde jsou milá přivítání s dojemnou atmosférou, vystoupení našich milovaných dětí, při kterých zamáčkneme i slzičku štěstí? Chtěli bychom se zamyslet nad tím, že ne všechno nové je dobré. Není vždy zapotřebí dělat velké změny, mít super vybavení - prostě být in. Vždyť paní učitelky, které v Mateřské škole ve Velkých Bílovicích pracují mnoho let znají reakce rodičů na besídky a vystoupení dětí. Našim názorem je, že je potřeba být otevřený i k názorům a zkušenostem ostatních kolegů a naslouchat. Našim velkým přáním je, aby tu zůstala lidskost, vlídnost, ochota pomoci si mezi sebou. Prosíme, zkusme se vrátit ke starým zvyklostem, které zase naladí naši duši do pokojné vánoční atmosféry. K tomuto přání přidáváme básničku od babičky jednoho našeho školáčka, která je sice ze staré školy, ale určitě nepatří do starého železa. Snad vnese klid a pohodu do vašich srdcí. S přáním klidných Vánoc. kolektiv rodičů dětí z mateřské školy Vánoce Jen poslední list v kalendáři zbývá obrátit, nejkrásnější svátky chystáme se oslavit. Chtěl bych chvíli, na krátký čas, malým dítětem být zas. Dítětem, které ptá se, proč do moře vlévá se řeka, na Ježíška netrpělivě čeká. Dítětem, které ví, co vařili pejsek a kočička, u stromečku rozzáří se mu očička. Dítětem, které Honzovi fandí a draka se bojí, S pusinkou dokořán u jesliček stojí. Dítětem, které věří, že dobro nad zlem vyhraje, kterému nevadí, že sníh napadne a roztaje. Dítětem, které s pohádkou chodí usínat, bolístku stačí mu pofoukat. Dítětem, co úsměvem dokáže odzbrojit, tím malým dítětem chtěl bych být, že stromeček donesl Ježíšek, uvěřit. INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO Kukal, P.: Deník muže ve středním věku - autentický deník velmi pravdivá a vtipná kniha, která musí oslovit každého, komu je přes třicet Giffin, E.: Kam patříme na to se občas ptáme všichni. A odpověď hledá i tento inteligentní román pro inteligentní ženy Fojtová, V.: Nevěrné ženy pijí sauvignon nová vinařská krimi regionální autorky Osborne, L: Odpuštění strhující četba plná morálních rozporů tragický střet křesťanského a muslimského světa Walsh, H.: Tak už spi nejpůsobivější román o mateřství v současné britské próze Burg, B. a Mann, J. D.: Dej a bude ti dáno malý příběh o velké myšlence Flynn, G.: Zmizelá zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale může vražedně klamat Hamel, K.: Sladké zapomínání na dobré konce není nikdy pozdě Brown, D.: Inferno nejnovější thriller oblíbeného autora Stoessinger, A.: Století moudrosti lekce ze života klavíristky Alice Herzové Sommerové, nejstarší žijící osoby na světě, která přežila holocaust Kavka, K. a Svitalský, R.: Čas dluhů vtipný komiksový průvodce finanční gramotností Březinová, I.: Bleděmodrá kafkárna literární cestopis nejen pro mládež, prostoupený osudy Franze Kafky Patterson, J.: Já, srandista - Jamie je adoptovaný, žije v rodině s otravným starším bratrem Steviem, který jako by z oka vypadl Dudleymu z Harry Pottera. Jamie je na vozíčku, ve škole říká statečně, co si myslí, a za to ho nešetří školní trapiči, ani Stevie. Ale jak Jamie říká, humor je skvělá zbraň - ironická poznámka odzbrojí i školní hulváty Havlíčková, J. a Eichlerová, I.: Kouká Mína do komína - soubor říkanek pro děti od 4 let je určen k procvičování výslovnosti všech hlásek českého jazyka a spoustu nových knih pro všechny generace čtenářů. V listopadu jsme přivezli nový výměnný fond v počtu 231 titulů, který můžete využívat do konce dubna 2014 seznam knih i další informace najdete na webových stránkách knihovny: Ve čtvrtek patřilo dětské oddělení knihovny nejmenším dětem s rodiči mohli zhlédnout pohádku Jak pejsek a kočička myli podlahu, kterou jim s plyšovými hračkami zahrála jedna z maminek. Na závěr měly děti možnost si vyrobit uklízecí mop z papíru. Pozor! V tomto roce bude knihovna otevřena naposledy v pátek V roce 2014 bude půjčování zahájeno v úterý 7. ledna Přijďte si včas pro zásobu čtení na svátky! VŠEM PŘÍZNIVCŮM NAŠÍ KNIHOVNY PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ POHODY, KLIDU A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ PF 2014 Redakční rada Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 10

11 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor VIAN FESTIVAL 2013VIANFESTIVAL2013VI V neděli se v Praze v hotelu Hilton konal mezinárodní vánoční festival s názvem VIAN FESTI- VAL, který organizuje Asociace partnerů diplomatických sborů České republiky (Diplomatic Spouses Associacion DSA). Celá příprava a organizace této akce leží na odpovědnosti manželek velvyslanců ČR, které zabezpečují stánek s produkty z celé ČR. Letošního festivalu se zúčastnilo celkem 44 zemí světa a navštívilo jej během neděle více jak šest tisíc návštěvníků. Výtěžek festivalu je směrován do zemí, kde žijí naši krajané. O jeho výši budou podány informace v příštím čísle. Na tuto akci letos přispělo svými produkty i o.s. Velkobílovičtí vinaři ve spolupráci s městem Velké Bílovice. Dle sdělení organizátorek byl o naše vína velký zájem. Pořadatelé, sdružení rodinných příslušníků a zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí, o.s., děkují touto cestou za přispění a podporu festivalu. PLESOVÁ SEZÓNA 2014PLE XIII. Reprezentační ples města Ples SRPŠ při ZŠ Velké Bílovice Myslivecký ples Krojový ples Ples tenisového klubu Ples sokolské jednoty Country ples Muzikantský ples Dětský krojový ples spojený s Fašaňkem Ples ZF Mendelovy university Dětský maškarní ples inzerce Kadeřnictví Eva Maláníková Nám. Osvoboditelů 336 oznamuje obnovení činnosti od Pánské kadeřnictví: Út: 8:00-11:00 a 14:00-17:00 St: 8:00-11:00 a 13:00-15:30 Dámské kadeřnictví: Po, Čt, Pá, So, - dle objednávek Objednat se lze na tel.: Kadeřnické služby: - střihy dámské, pánské, dětské - barvení, melírování, přelivy - denní společenské účesy - masáže pokožky hlavy - regenerační zábaly - prodlužování vlasů (Pu Profi Tape) - brazilský keratin - trvalá ondulace - dárkové poukazy Těším se na Vaši návštěvu. 11

12 inzerce Ing. Ivana Sládková, Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: - vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd - účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání 12

13 IV. ROČNÍK SOUTĚŽE VE VAŘENÍ ZELŇAČKY IV.ROČ Přípravy na letošní soutěž začínají Soutěžit přijeli i VALAŠI ze Zlína Ani letos nechyběli váleční veteráni Zabodovali i milovníci vína Soutěžil i tým mexických mužů bydlících v Malackách Soutěžní tým "Gurmanovo nebe" překvapil vynikajícím domácím chlebem "Šenkvickí vinári" opět nezklamali a obhájili titul z prvního ročníku Složení komise hodnotící produkty letošního ročníku 13

14 "Chlapi v akci" se letos posunuli na druhou příčku Vítěz letošního ročníku - soutěžní tým "Ženy v pokušení" z Ladné Tradiční "kácení máje", které se koná vždy okolo svátku sv. Kateřiny PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ...PŘIŠELKNÁMMIKULÁŠ...PŘIŠELKNÁM 14

15 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško DRAKU, DRAKU PAPÍROVÝ, S TEBOU JE TO PRIMA HRANÍ,DRAKU PŮJDEM SPOLU NA PROCHÁZKU, POVEDU TĚ NA PROVÁZKU.PŮ Spolu s dětmi jsme si zarecitovaly tuto básničku a také jsme si všichni zazpívali písničku Vyletěl si pyšný drak, a to na uvedení prvního ročníku DRAKIÁDY, na kterou byli pozváni i rodiče. Děti se na tuto akci velmi těšily. Celý týden jsme všichni sledovali počasí a zdobili v MŠ dráčky. A konečně tu byl dlouho očekávaný den drakiády. Počasí se neustále měnilo, a dokonce i sprchlo. Nakonec se na nás přišlo podívat sluníčko, foukal vítr a dráčci, které rodiče koupili svým dětem, létali krásně po obloze. Z toho jsme měli velkou radost a myslíme, že si drakiádu užily nejen děti, ale i maminky, a především tatínkové. Přišly také některé babičky, dědečkové a sourozenci. Na zahřátí jsme dětem nabídly čaj, na památku dostaly obrázek dráčka a sladkou odměnu lízátko. Podzim pomalu končí a nastane doba předvánoční. Brzy přijde Mikuláš, anděl a čertík. Také dětem v mateřské škole přinesou balíček. Všechny tři přivítáme ve školní jídelně, kde se sejdeme společně s rodiči, aby se děti tolik nebály. Před nadílkou děti čeká překvapení. UŽ SE TĚŠÍM ANDÍLKU NA VÁNOČNÍ NADÍLKU. CHCI BÝT HODNÝ MOC A MOC, VYDRŽÍM TO DO VÁNOC. A PAK ZASE MALINKO, ZAČNU ZLOBIT, MAMINKO. Není nic krásnějšího než rozzářené dětské oči u vánočního stromečku. To je to pravé kouzlo Vánoc. Za celou školku KAMARÁDI Vám přeji kouzelné svátky. BH BUFET ŠKOLNÍ JÍDELNYBUFETŠK V rámci doplňkové činnosti Školní jídelny Velké Bílovice je 2x denně otevřen také školní bufet. Nakoupit si může téměř každý, kdo přijde v otevírací době ráno před vyučováním a v době velké přestávky. Nabídka nákupu platí nejen pro žáky školy, ale také pro učitele, ostatní zaměstnance a všechny dospělé, kteří mají zájem. CO U NÁS NIKDY NEKOUPÍTE: Z hlediska zdravé výživy neprodáváme kofeinové nápoje, sladké nebo energetické nápoje, slané a smažené brambůrky nebo žvýkačky. Odoláváme tlakům provozovat automaty na cokoliv, co není spjaté se zdravým životním stylem. Automaty na nápoje nebo svačiny, či cukrovinky u nás nenajdete. CO NABÍZÍME: Tou nejzáslužnější aktivitou zaměstnankyň jídelny je každodenní příprava čerstvých svačinek, vhodných pro děti školního věku. Připravujeme různé druhy pečiva s domácími pomazánkami bez majonézy a umělých tuků. Rozmanitost a pestrost střídají mléčné výrobky (sýry, jogurty), kusové ovoce, ovocné přesnídávky, vařené kukuřičné klasy. Také ovšem výjimečně nabízíme velmi populární čerstvé langoše se sýrem, ekonomicky náročnou pizzu s vlastní recepturou nebo šunkové párečky v rohlíku. A nejen pro mlsné děti, ale i dospělé, kteří s oblibou svačí sladká jídla, máme k dispozici například palačinky s Nutelou nebo teplé rozpečené buchtičky. Nepřeberný sortiment Racio výrobků doplňují i oplatky nebo čokolády s minimálním množstvím cukru a většího množství kakaa. Bohužel nemůžeme suplovat společenskou výchovu, kde děti zpravidla ovlivňuje televizní reklama anebo jídlo, které znají z rychlého občerstvení. Platí pravidlo všeho s mírou, které se snaží u svých dětí dodržovat nejen rodiče, ale i všichni zaměstnanci Školní jídelny. Všem strávníkům děkujeme za přízeň a přejeme úspěšný nový rok. Za celý kolektiv Radmila Stachovičová, vedoucí ŠJ RADOST SYRSKÝM DĚTEMRADO S napádem uspořádat sbírku hraček přišel před časem učitel naší základní školy Petr Zelinka. Impulsem pro něj byly zážitky jeho sestry, která pracuje v dobročinné organizaci Helping Refugees in Jordan. Učitelé požádali své žáky, aby přinesli hračky, které už doma nepotřebují a jsou jim na obtíž, ale také například pastelky, fixy, omalovánky, plyšáky atd. Hračky naplnily celkem 15 velkých papírových krabic. Některé děti připojily k hračkám lísteček s arabsky napsaným přáním a podpisem dítětě, které je věnovalo. Krabice putovaly do Prahy na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a poté odletěly ve vojenském speciálu (který tam měl zrovna namířeno) do jordánského Ammánu. Dětem v Sýrii vysvětlili, že tyto hračky jim poslali kamarádi z České republiky, kteří na ně myslí a přejí jim hodně štěstí, zdraví a brzký návrat domů do Sýrie. Dětem ze Sýrie jsme udělali velkou radost, což bylo naším cílem. Jsme rádi, že jsme jim mohli pomoct. Konečná Karolína, Opluštilová Lucie 9.A 15

16 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško PŘESPOLNÍ BĚH ŽÁKŮ ZŠPŘESP EXKURZE - FESTIVAL VĚDYEXKU Stejně jako loňský rok se zúčastnili běžci ze ZŠ Velké Bílovice okresního finále v přespolním běhu. Letošní rok se nám podařilo dát dohromady opravdu silné družstvo vytrvalostních běžců. Především dlouhodobé výsledky Matěje Osičky byly velkým příslibem. V Břeclavi se sešli všichni nejlepší běžci z celého okresu. Účast patnácti škol byla největší za poslední roky. Hned v prvním závodě vyběhli mladší žáci, kde startoval i Martin Malhocký. Na trati 1500 m. odevzdal všechno a stačilo to na krásné 45. místo ze 63 celkových závodníků. V kategorii starších žáků na dvojnásobné trati jsme měli hned tři závodníky a všichni tři se dostali do nejlepší desítky vytrvalců na okrese. Matěj Osička obhájil loňskou druhou pozici a mírně tak zarmoutil svého trenéra, který vydal jednoduchý taktický pokyn, a to vyhrát. Velice příjemným překvapením bylo deváté a desáté umístění Tibora Pechy a Milana Skoupila. Všichni běžci podali výborný výkon, ke kterému jim gratuluje vedoucí družstva a učitel Petr Zelinka. Bc. Petr Zelinka V pátek 13. září jsme se společně s ostatními žáky sedmých tříd a paní učitelkou Bajákovou sešli u obchodu na autobusovém nádraží. Jeli jsme do Podivína a z Podivína vlakem do Brna na Festival vědy. Po cestě se k nám přidal i pan učitel Jirásek. Na festivalu jsme se dozvěděli věci, které jsme třeba ani neznali. Třeba co se dá vyrobit z tekutého dusíku zmrzlina, jak vyfouknout balónek aj. Také tam byly stánky se studenty různých univerzit, kteří nám předvedli pokusy z fyziky. Během hodinového rozchodu jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy z fyziky. Současně jsme tam měli program, kde nám pustili krátký film, po filmu jsme viděli, jak naprogramovat robota. Po skončení programu jsme jeli domů. Bylo to zábavné, i když pršelo :). Žaneta Lukáčová 7. B SEIFEROS PŘEHLÍDKA DRAVCŮ V pátek před podzimními prázdninami nás navštívili zástupci ze společnosti Seiferos. Ukázali nám různé dravce a o každém něco řekli. Viděli jsme malinké roztomilé ptáčky, na kterých nebezpečně vyhlížel jenom zobák, ale taky dravce větších velikostí. Viděli jsme, jak námi známé druhy dravců (např. orel bělohlavý, výr velký, ), tak i ty méně známé (např. včelojed). Po dokončení výkladu nám předvedli pár ukázek letu dravců, kdy měl pták podletět holčičce pod nohama nebo chytit veverku. Taky proběhla menší soutěž, ve které ten, kdo odpověděl první a správně, dostal obrázek nebo pexeso. Nejvíc se mi líbil orel bělohlavý, protože se vždycky hezky díval. Solaříková Gabriela, 8. A DRAKIÁDADRAKIÁDADRAKIÁD Dne 1. listopadu v 10:30 se na hřišti Fabián konala tradiční Drakiáda. Draků bylo docela hodně. Mohli jsme vidět draky malé i velké, vyrobené i koupené a draky různých tvarů a velikostí. Bylo sice docela hezké počasí, ale moc nefoukalo, a proto draci špatně létali. Jako každý rok hodnotil draky nejstarší ročník deváťáci, i když není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Simona Osičková, 8. A LAMPIONOVÝ PRŮVODLAMPIO V pátek se konal jako každoročně lampiónový průvod. Sešlo se hodně dětí, rodičů i prarodičů. Sraz byl v 16:45 na Svárově, odkud jsme šli až na náměstí, kde se konal pestrý a bohatý ohňostroj. Některé děti měly zajímavé lampiony, které ve tmě krásně svítily. Především malé děti byly hodně nadšené a průvod i ohňostroj se všem moc líbil. Celou akci pořádala ZŠ Velké Bílovice. Chtěli bychom poděkovat městskému úřadu a hasičům z Velkých Bílovic za krásně připravený ohňostroj. Celý večer se podařil a moc se nám líbil. Konečná Karolína, Opluštilová Lucie 9.A 16

17 farníffarní okénkofarnío farníokénkofarníokénko MODLITBY MATEKMODLITBYMATEKM Ve dnech října proběhla v Brně za účasti 400 členek, celostátní konference Modliteb matek. Jejím mottem byla slova Ž 138: Když procházím soužením, zachraňuje mě tvá pravice. Hospodin pro mě dokončí, co začal. O tom, že v naší farnosti máme hnutí MM, jsme Vás už informovaly v některém z minulých čísel Zpravodaje. Je to hnutí poměrně mladé a přesto působí v 90 zemích světa. Jeho cílem je modlitba matek za děti - vlastní i všechny ostatní. Neustále se na některém místě planety modlí maminky za děti. Oblastní konference začala v pátek večer mší sv. v katedrále na Petrově s otcem biskupem Vojtěchem. Sobotního celodenního setkání se zúčastnily i členky naší farnosti. Po přivítání koordinátorkou České republiky následovaly chvály. Po nich bylo na programu vystoupení zakladatelky hnutí paní Veroniky Wiliems z Anglie a matek z různých zemí. Mši svatou v kostele Boží Trojice sloužil duchovní otec MM Šebestián Smrčina, OFM. Po obědě a odpočinku následovala společná modlitba matek za děti, při níž jsme vkládali do košíčků pod křížem na kulatých lístcích napsané všechny své drahé. Všechny jsme odevzdávaly Bohu. Rozděleny do skupinek po deseti, jsme navzájem sdílely zkušenosti s Božím působením v našem životě. Potom přišel důležitý bod programu, a sice výměna funkce koordinátorky pro Českou republiku. Paní Růžena Fialová, která hnutí u nás před 14 lety zakládala, předala svou funkci paní Markétě. Sešlo se mnoho díků, květin, ani slzičky nechyběly. Vrcholem setkání je vždycky adorace před Nejsvětější svátostí, tj. před Ježíšem, tajemně přítomným v proměněné hostii. Obsahuje chvály, klanění, díkůvzdání i prosby. Na závěr maminky vždycky připraví hostinu z vlastních zdrojů agappe. Je mnoho radosti, zpívá se a hoduje. V neděli bývá sloužena mše svatá, po níž odvážné matky svědčí o Božím působení ve svém životě. Tato konference se koná každoročně na podzim. Je krásné a dojemné vidět, kolik matek, babiček kolik křesťanek se modlí, mluví s Bohem a o Pánu Bohu A. S. inzerce Cestovní agentura DaNiTour s.r.o., Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice TEL. + FAX: , , Cestovní agentura DaNiTour s.r.o. Ivana Jurášová přeje všem svým zákazníkům současným i budoucím šťastné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY využití podle vašeho výběru na konkrétní zájezd nebo pobyt nebo částku podle vašeho přání. Vhodné jako vánoční dárek. Byl zahájen prodej na LÉTO Využijte nejvyšší možné slevy a pobyt pro děti zdarma. Pokračuje prodej - ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí, LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA. Prov. doba. PO - PÁ: ÚT a ČT POMNI (PAMATUJ),POMNI(PAMATUJ ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTILABYSDEN Co komu tato věta říká? Věřící ví, že je to jedno z deseti Božích přikázání. Pro nevěřící možná jen fráze. Mnohdy slyšíme: Já si odpočinu, když dělám něco na zahradě, nebo v klidu vyžehlím koš prádla. Ruku na srdce: nejste už po šesti dnech práce unaveni? Nechce se vám alespoň v neděli odpočívat, vypnout, užít si dětí, rodiny a toho sladkého nicnedělání? Konečně neděle! Mnozí si to ale říct nemohou. Jsou totiž zaměstnání, kde je nezbytně nutné pracovat stále. Nemocnice, dráhy, restaurace aj. Ale je nutné, aby musely být v neděli otevřené obchody? Myslím, že na to je jednoznačná odpověď: NE. Nestačili jste nakoupit přes týden? A opravdu to musíte dohonit právě v neděli? Vždyť v naší přetechnizované době není problém nakoupit potraviny se značným předstihem. Máme ledničky, mrazáky atd. My sice nepracujeme, ale kvůli nám musí pracovat jiní. Kdyby se to týkalo nás, byli bychom spokojení? Zaměstnaný člověk si nemůže klást podmínky. Je tedy na nás zákaznících, jestli nedělní prodej ANO či NE. Že sami nic nezměníte? Ale ano, protože bez tržeb je zbytečné nechávat obchody otevřené. Stačí jenom trochu chtít a udělat jednou něco pro druhé. Nebo vlastně nedělat nenakupovat a zůstat netečný k nabídce nedělního prodeje. Dopřejme nedělní klid ženám v obchodě, ale především také sami sobě. MM NA POČÁTKU BYLO SLOVO,NAPOČ TO SLOVO BYLO U BOHA,TOSLOVO A TO SLOVO BYLO BŮH... (J 1,1)ATO Přicházejí Vánoce, a všichni křesťané si s láskou připomínají narození Ježíše Krista. Ze čtyř evangelií pouze dvě nám podávají tuto zprávu. Matouš a Lukáš. Každý trošku jinak. Matouš, Žid, bývalý celník psal své evangelium pro křesťany obrácené ze židovství. Je v něm mnoho odkazů na Starý zákon, předpokládá jeho dobrou znalost. Často uvádí:...to se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka.... Matouš představuje Ježíše, jako slíbeného Mesiáše, jako naplnění všech starozákonních příslibů a proroctví. Ježíš je znamením, kterému se bude odporovat. Část národa jej nikdy nepřijme, král Herodes už maličkému usiluje o život, snad právě proto se narozenému dítěti přicházejí do Betléma poklonit mudrci z daleka, od východu. Matoušovo vyprávění o Ježíšově dětství končí útěkem rodiny do Egypta, jejím návratem a usazením v Nazaretě. Lukáš, řecký lékař, průvodce na cestách sv. Pavla, přestavuje Ježíše jako Zachránce a Spasitele v tom nejhlubším slova smyslu. Ježíš přišel pro chudé, ubohé, trpící, pronásledované. V jeho evangeliu se dítěti přišli jako první poklonit chudí pastýři. Lukáš bývá nazýván malířem Panny Marie a evangelistou Ducha Svatého. Podává zprávu o obřezání a zasvěcení Hospodinu. Také o Simeonovi, který, naplněn Duchem Svatým, v dítěti poznal Pánova Mesiáše a předpověděl Marii bolestné utrpení. I podle tohoto evangelia se rodina usadila v Nazaretě. V neděli 24. listopadu o slavnosti Krista Krále byl ukončen Rok víry. Adventní koncerty v našem kostele 1., 8. a 15. listopadu Neděle 22. září byla nedělí misijní. V ní každoročně ochotní lidé přispívají bratřím v chudých zemích. Už podruhé se do pomoci zapojily také děti. Zdobily svíce, pekly s maminkami dobroty a získané peníze, více než 7 tisíc korun, pak putovaly těm nejpotřebnějším. 17

18 BILOVŠTÍ PIONÝŘI!BILOVŠTÍPIONÝŘI!BILOVŠTÍPIONÝŘI!BÍ Po loňském opravdu vydařeném dobrodružství, kdy jsme úspěšně zdolali maďarský Balatón na pionýrech, jsme se rozhodli v našich bláznivých nápadech a cílech pokračovat. Abychom mohli zdolávat stále větší a větší vzdálenosti, pořídili jsme si přes zimu staré stroje, samozřejmě zn. Jawa 250 typ 559 zvaný Panelka, r.v , a tyto jsme rozebráním do posledního šroubku zrekonstruovali a vyšperkovali pro další tolik vysněnou dobrodružnou výpravu. Věřte, že jsme opravdu měli celou zimu o zábavu postaráno. A kde že má vlastně naše vysněná dobrodružná výprava svůj cíl? Po několika týdnech vášnivých diskuzí u piva jsme se dohodli na stanovení dvou cílů, kdy jedním z nich bylo Chorvatsko, kde jsme se měli potkat s našimi rodinkami a který měl být konečný pro tým č. 2 (Luba, Mira a jeho Danuška). Druhý cíl si předsevzal trochu odvážnější tým č. 1 (já a Přema) a byla to Albánie. No, řekněte sami, když už jsme byli v Chorvatsku až na Makarské, což je takový kousek od hranic, byli bychom přeci blázni, kdybychom se tam nepodívali, ne? Jelikož byla cesta do obou cílů opravdu dlouhá, do druhého asi 1350 km, potřebovali jsme na cestu opravdu hodně náhradních dílů, a proto jsme si k našim novým miláčkům pořídili přívěsné vozíčky za každou motorku, zn. Pav. Den odjezdu: Přesně po roce jsme se opět setkali u cedule V. Bílovice, směr Podivín a udělali první fotky. Už tam jsme zjistili, že náš kamarád Přema nezklamal a že si nevzal téměř žádné náhradní díly. Museli jsme se zastavit v Žižkově a koupit novou baterku. Vyjeli jsme asi v půl 4, byl to pátek. Jelikož jsme nestihli motorky dostatečně zajet, už po nájezdu na dálnici v Bratislavě, po ujetí asi 20 km na mě přidření nenechalo dlouho čekat (Víťa). To se přiznal i Přema, že tu svou přidřel už po cestě k nám (z Hvozdu u Prostějova do VB = 135 km). Cesta však docela dobře ubíhala. Cílem prvního dne byl jižní cíp Balatonu Kesczely. První vážná porucha přišla 100 km před tímto cílem, Víťovi odešlo dobíjení. Kompletní výměna proběhla velmi rychle, a tak jsme pokračovali dál, do cíle jsme však nedorazili. Byla už tma, tak jsme si stany postavili v přírodě. Druhý den v sobotu jsme museli zdolat o to větší vzdálenost, ale po nekonečném štelování špatného zapalování za špatné, jsme se rozdělili na dva výše stanovené týmy s tím, že se někde potkáme. Tým č. 1, Víťa a Přema se moc daleko nedostali, ujeli asi 220 km, do toho je Maďaři poslali 40 km špatnou cestou. Přespali někde v poli. Tým č. 2 měl asi 140 km náskok. Vjeli do rozkopané lesní a kamenité cesty, kde každých 100 m byla cedule s upozorněním na minové pole. Tu noc přespali v malém hotýlečku u hranic s Bosnou. Tým č. 1 hned za svítání třetího dne (neděle) zahajuje stíhací jízdu na hranice, kde jsme měli sraz. Nestíhali si utírat nos, jaká byla zima. Po příjezdu k hranicím byli v šoku! Fronta, jak na banány! U přepážky požadovali předložit zelenou kartu. Chvíli trvalo, než ji Víťa našel. Nad Přemou naštěstí mávl rukou. Na parkovišti, kde jsme se všichni potkali, nám Přema přiznal, že Green karte nevozí. Celé dopoledne jsme jeli přes Bosnu a Herzegovinu, je to velmi zajímavý stát, plný zatáček, stoupání, klesání, ale hlavně překrásné přírody. Ve večerních hodinách jsme zdolali první cíl naší výpravy a dorazili na Makarskou riviéru, kde na nás čekaly naše rodiny. Vyvolený tým č. 1 se nakonec, z důvodu neustálých problémů s dobíjením, rozhodl druhý cíl, Albánii, zrušit. Další dny jsme si s rodinami a dětmi užívali moře, vodních atrakcí a samozřejmě jsme dávali dohromady zadní část těla. Návrat se blížil a my museli vyřešit, co se zelenou kartou, kterou s sebou Přema neměl. Museli jsme se opět rozdělit a tým č. 1 vyjel o den dřív ve čtvrtek, a to nejen z důvodů neustálých problémů, ale z důvodu cesty přes celé Chorvatsko, aby objeli Bosnu, kde po nás zelenou kartu žádali. Jeli celý den, asi 13hod 450 km. Přespali v krásném lese. Druhý den v pátek vyjel stíhací jízdu tým č. 2. Cesta zpět byla náročnější na opravy. Tým č. 2 ujel první den zpáteční cesty 610 km a dorazili až do Maďarského města Kesczeley, čímž cesta pro jednoho člena týmu č. 2 bohužel skončila. Lubovi upadlo zadní kolo. Naštěstí jen 300 km od domova. Zbylí členové týmu č. 2, Mira s Danuškou, dojeli bez jakýchkoliv problémů tam i zpět. Tým č. 1 opravdu bojoval do poslední chvíle. Držel se zuby nehty, aby jejich stroje zvládly cestu domů. Koupili 3 náhradní baterky a po cestě je u lidí dobíjeli, protože kupovat staré zapalování na Aukru, fakt není žádná výhra - prý plně funkční. Cestu zpět jeli celkem 4 dny s mezipřistáním na Senci, kde si potřebovali pořádně dobít 4 baterky, tedy až do rána. Nakonec jsme všichni v pořádku dorazili domů. I po problémech, které nás potkaly, se nám toto dobrodružství plné zážitků strašně líbilo natolik, že příští rok plánujeme pokračování. Samozřejmě Vás budeme zase informovat. Ještě na závěr musíme smeknout klobouk ženskému zastoupení našich týmů, a to před Danuškou, která nás velmi překvapila. Je pro nás opravdový biker. Stála při nás v těžkých chvílích a nikdy nezkazila náladu. Jen pro zajímavost: Najeto cca 2200 km, spotřeba 4 l/100 km. inzerce 18

19 inzerce 19

20 20 inzerce

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 380 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet obec Zárubice na rok 2017

Rozpočet obec Zárubice na rok 2017 Rozpočet obec Zárubice na Rozpočet je schválen na závazné e paragraf u výdajů a příjmů, daňové příjmy a dotace se schvalují na položky 1. Druhové členění podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ , okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více