HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA"

Transkript

1 Dr. et. Mgr. Petr Svobod, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškov 4, BRNO DIČ: CZ (činnost osvobozená od DPH) č: /2008 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Kždý kosmetický prostředek je posuzován n zákldě poždvku Směrnice Rdy 768/768/EEC ve znění jejích pozdějších dodtků. Posouzení bezpečnosti předstvuje zhodnocení bezpečnosti použití kosmetického prostředku pro zdrví člověk. Jeho součástí je zhodnocení toxikologického profilu jednotlivých surovin použitých pro výrobu kosmetického prostředku finálního kosmetického prostředku zejmén ve vzthu k dávce frekvenci plikce kosmetiky. N zákldě deskriptivní toxikologie je vydáno hodnocení ve smyslu regulční toxikologie, které bere v potz všechny dostupné informce, které byly k dtu posouzení známy o použitých kosmetických surovinách o finálním kosmetickém prostředku z hledisk jejich bezpečnosti pro zdrví člověk. Odpovědností posuzovtele je mimo jiné vybrt tkové informce, testy studie, které umožní odpovědné posouzení bezpečnosti nového kosmetického prostředku pro zdrví člověk. K tomuto účelu slouží posuzovteli mimo jiné toxikologické dtbáze, doporučení výboru EU pro kosmetiku nepotrvinové produkty SCCNFP, doporučení profesní orgnizce EU COLIPA, dokldy o jkostních zncích kosmetického prostředku jko jsou fyzikální, chemické mikrobiologické chrkteristiky studie in vitro nebo in vivo zprcovné pro účely tohoto hodnocení. Název výrobce v EU: Cormen, s.r.o. Průmyslová Bystřice nd Pernštejnem Česká republik 1

2 Posuzovné příprvky: skupin b c c c Název prostředku ISONA cls glycerin mycí pst ISONA mx vocdo extrct mycí pst ISONA pro lnoline mycí pst ISOLDA hir shmpoon ph neutrl, koenzym Q10 ISOFA 300mx vocdo oil mycí suspenze ISOLDA body shmpoo ph neutrl, koenzym Q10 ISOFA 200cls glycerin mycí suspenze ISOLDA crem sop ph Neutrl, koenzym Q10 ISOFA 100pro lnoline mycí suspenze ISOLDA hir nd body shmpoo ph neutrl koenzym Q10 všeobecné chrkteristiky kosmetických prostředků: V rámci hodnocení výše uvedených kosmetických prostředků bylo provedeno jejich dlší roztřídění z důvodu určení přesnějšího toxikologického profilu. 1. Tříd/y kosmetických prostředků: ) Prostředky určené pro mytí rukou čistící prostředky b) Prostředky určené pro péči o vlsy šmpóny. c) Prostředky určené pro péči o pokožku těl mycí prostředky. 2. Způsob plikce: ) Aplikuje se n zvlhčené vlsy nebo n pokožku celého těl, slouží k mytí. Po mytí se opláchne vodou. b) Aplikuje se n zvlhčené vlsy slouží k jejich mytí. Po mytí se opláchne vodou. c) Aplikuje se n zvlhčené tělo vlsy, slouží k jejich mytí. Po mytí se opláchne vodou. 3. Průměrné množství produktu použitého při jedné plikci: ) 8,00 g b) 8,00 g c) 5,00 g 4. Frekvence plikce: ) 2x denně. b) 1x denně. c) 2x denně. 5. Celková denní expozice g/den: ) 0,14 g, RF 0,01 b) 0,08 g, RF 0,01 c) 0,10 g, RF 0,01 6. Celková ploch kontktu s pokožkou/sliznicí: ) SSA = 1000 cm 2 ploch pokožky rukou + ploch pokožky zápěstí. b) SSA = 1440 cm 2 oblst pokožky rukou+ 1/2oblsti pokožky hlvy. c) SSA = cm 2 oblst pokožky celého těl SSA = cm 2 oblst pokožky těl+oblst pokožky hlvy ženy. 2

3 7. Typ plochy kontktu (pokožk, opálená pokožk, dutin ústní ): ) Pokožk. b) Pokožk, vlsy. c) Pokožk, vlsy. 8. Délk kontktu (oplchujicí se / neoplchujicí se): ) Oplchuje se. b) Oplchuje se. c) Oplchuje se. 9. Předvídtelné nesprávné použití, které může plikci prodloužit: ) c) možná orální expozice. Hrozí podráždění horních částí GIT trktu. Riziko podráždění očí. Ihned vyplchovt proudem vody lespoň 10 minut, dle stvu vyhledt lékře. 10. Typ spotřebitelů ( děti, osoby s citlivou pokožkou ): ) c) ženy muži, příprvky nebyly testovány pro pro děti do 3 let věku. 11. Množství vstřebného prostředku: Toxikologicky nevýznmné z dodržení návodu k použití frekvence plikce. MoS zákldní účinné složky/ek Hodnot MoS (hrnice bezpečnosti) je doporučen pro vyhodnocení rizik toxických účinků kosmetické suroviny při dlouhodobé prvidelné plikci dné dávce. Určuje, s jkou jistotou lze tvrdit, že systémová expoziční dávk (SED) dné kosmetické suroviny je bezpečná při plikci. Posuzovtel konsttuje, že se nejedná o všeobecně přijtý postup stnovení bezpečnosti chemických létek. MoS je specifickým fktorem nejistoty používným n zákldě doporučení The SCCNFP S notes of guidnce for the testing of cosmetic ingredients nd theit sfety evlution, 5th revision, SCCNFP/0690/03 Finl pro kosmetické suroviny. Tm, kde není přístupná hodnot npř. NOAEL nebo SED nelze ji ni proximcí stnovit, vychází posuzovtel bezpečnosti z pltných předpisů definujících mimo dlší i toxikologický profil chemických látek, npř. Zákon č. 356/2003 Sb. Posuzovl upozorňuje, že kosmetické suroviny jsou chemickými látkmi lze n ně v plné míře plikovt ustnovení Zákon č.356/2003 Sb. včetně stnovení zákldního toxikologického profilu. Posuzovl upozorňuje, že kosmetické suroviny jsou chemickými látkmi lze n ně v plné míře plikovt ustnovení Zákon č.356/2003 Sb. včetně stnovení zákldního toxikologického profilu. Chemické látky v recepturách jsou v nízkých koncentrcích nepředstvují z obvyklých podmínek použití z toxikologického hledisk riziko pro zdrví člověk. Legisltiv posudku Posudek je vydáván n zákldě Směrnice Rdy 768/768/EHS v souldu se Zákonem o ochrně veřejného zdrví č. 258/2000 Sb. ve znění Zákon č. 274/2003. Při posouzení toxikologického profilu kosmetických suroviny byl vzt v potz zákon č.356/2003 Sb. částečně pk právně nezávzné normy jko npř. Techncl Guidnce Document on Risk Assessment, Instutitute for helth nd consumer 3

4 protection, EUR EN/1, str. 242 nebo The SCCNFP S notes of guidnce for the testing of cosmetic ingredients nd theit sfety evlution, 5th revision, SCCNFP/0690/03 Finl, Všechny lbortorní expertízy jsou vyprcovány v souldu se zásdmi správné lbortorní prxe pro zkoušení chemických látek jsou vydány kreditovnými lbortořemi. Testy dráždivosti jsou prováděny n klinickém prcovišti v souldu s etickými zásdmi klinických testů n dobrovolnících. Expozice pokožky kosmetickému prostředku je vztžen dle účelu použití k různým částem těl. Mximální celková uvžovná ploch pokožky pro kontkt s kosmetickým prostředkem je u mužů 19,4 m 2, u žen 16,9 m 2. (Techncl Guidnce Document on Risk Assessment, Instutitute for helth nd consumer protection, EUR EN/1). Plochy expozice jednotlivých částí těl jsou uvedeny npř. v The SCCNFP S notes of guidnce for the testing of cosmetic ingredients nd theit sfety evlution, 5th revision, SCCNFP/0690/03 Finl, str Celkové expoziční dávky dle typu kosmetického prostředku jsou uvedeny npř. v Guidelines fot the sfety ssessment of cosmetic product, COLIPA, Brusel, 1997, nebo Techncl Guidnce Document on Risk Assessment, Instutitute for helth nd consumer protection, EUR EN/1, str. 242 nebo The SCCNFP S notes of guidnce for the testing of cosmetic ingredients nd theit sfety evlution, 5th revision, SCCNFP/0690/03 Finl, str. 77. Cíl zhodnocení bezpečnosti Hodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku předstvuje jeho cílené posouzení z hledisk zdrvotních rizik plynoucích z jeho použití s přihlédnutím k dlším okolnostem, které by mohly mít vliv n bezpečné použití kosmetického prostředku spotřebitelem. Metodik posouzení Zákldním sledovným znkem posouzení bezpečnosti je IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI jednotlivých složek kosmetického prostředku i při úvze rekcí, do kterých mohou mezi sebou nvzájem ke třetím látkám vstupovt. Posuzovtel v tomto smyslu hodnotí RIZIKO (prvděpodobnost) vzniku nežádoucího účinku z definovných podmínek (způsob použití, plikovné množství, frekvence plikce ). HODNOCENÍ RIZIKA je činěno n zákldě:,, syntézy všech dostupných údjů podle součsného vědeckého poznání pro určení druhu stupně nebezpečnosti předstvovného určitou látkou (Mnuál prevence v lékřské prxi VIII. Zákldy hodnocení zdrvotních rizik, SZÚ Prh, 2000). Ve vzthu k jednotlivým složkám kosmetického prostředku jsou posuzovány tyto hlvní možné nežádoucí účinky: dráždivé, lergenní, mutgenní, tertogenní, krcinogenní, systémové (neurotoxické, gstrointestinální, heptotoxické, nefrotoxické, hemtotoxické, respirčně-toxické, krdiotoxické). Zejmén u příprvků leve-on (pro trvlou plikci, neoplchující se) je zvláště posuzován možnost poškození zdrví při dlouhodobém působení nízkých koncentrcí potenciálně toxických složek. 4

5 Bod I. N zákldě: - receptury uvedeného kosmetického prostředku, jeho kvlittivního kvntittivního složení s přihlédnutím k tomu, že veškeré názvy jsou pojmenovány tk, že umožňují přesnou identifikci. - podnikových norem č. K3/ protokolů lbortorního mikrobiologického vyšetření provedeného kreditovnou lbortoří Bel Novmnn, Zkušební lbortoř Brtislv, kreditce ČIA 1276, vyždovl-li to povh prostředků. Čísl protokolů: MB protokolů lbortorního stnovení vybrných těžkých kovů metodou AAS provedeného kreditovnou lbortoří Bel Novmnn, Zkušební lbortoř Brtislv, kreditce ČIA 1276, vyždovl-li to povh prostředků. Čísl protokolů: 521K07 529K07 - protokolu hodnocení kožní snášenlivosti č. FN 15/2007 dle Colip metodiky provedeném Doc. MUDr. Jrmilou Rulcovou, CSc.. - dermtovenerologem jednoduchý plikční otevření epikutánní test v souldu s doporučením COLIPA (Cosmetic Product Test Guidelines for the Assessment of Humn Skin Comptibility, Colip Brussels, 1997). Protokol je nezávislým expertním stnoviskem odborného lékře dermtovenerolog k použití kosmetických prostředků. - informcí pro spotřebitele včetně způsobu plikce kosmetického prostředku. - dostupných toxikologických informcí bezpečnostních listů kosmetických surovin. byly posouzeny: - chemické složení kosmetických prostředků - všeobecný toxikologický profil hldin expozice dle účelu použití surovin použitých v kosmetickém prostředku (NOAEL, MoS) - chrkteristiky dle bodu I. Bod II. N zákldě uvedené dokumentce při součsné úrovni pozntků lze konsttovt, že: Složení uvedených kosmetických prostředků v přípdě, že budou používány v souldu s posouzenými informcemi pro spotřebitele, nepředstvují při dné koncentrci riziko pro spotřebitele ve smyslu ohrožení zdrví z krátkodobého ni dlouhodobého hledisk. Při použití dle posouzených informcí pro spotřebitele dlších dostupných mteriálů z obvyklých podmínek nelze předpokládt riziko dráždění, senzibilizce, lokálních nebo systémových rekcí u zdrvých osob. 5

6 Alergogenní potenciál potenciál dráždivosti Před klinickým testem n dobrovolnících byl zhodnocen toxikologický profil vstupních surovin kosmetického prostředku v závislosti n frekvenci délce plikce s výsledkem: dostupná toxikologická dt o použitých surovinách uvedených kosmetických prostředků, frekvence délk plikce kosmetických prostředků, fyzikální, chemické, mikrobiologické senzorické hodnocení testy umožňují vyvodit závěr: při expozici nových finálních kosmetických prostředků v rámci studie kožní snášenlivosti n lidských dobrovolnících neexistuje žádné význmné riziko (no significnt risk) pro tyto dobrovolníky n zákldě podmínek dných touto studií. Petr Svobod Výsledek studie kožní snášenlivosti č. FN 15/2007 (skin comptibility) dle metodiky Colip N zákldě předložených podkldů nelze předpokládt u nepredisponovných osob riziko dráždění nebo senzibilizce. Hodnocení kožní dráždivosti při klinickém testu neprokázlo lergické nebo iritční rekce. Použité suroviny v dných koncentrcích nelze povžovt z rizikově lergogenní. Průměrný I KI = 0. Celkové hodnocení studie je přiloženo k tomuto hodnocení. Toxický potenciál U kosmetických surovin byl posouzen toxikologický profil z dt těchto okruhů (pokud byly shledány po posouzení potřebné pokud byly dostupné): - kutní toxicit - kožní bsorbce - kožní dráždivost - mukózní dráždivost - subchronická toxicit - mutgenit - fototoxicit fotomutgenit ( u UV filtrů) - klinická studie Všechn dt byl získán z ověřených zdrojů. Pro zhodnocení byly vyžity informce o dávkách LD50, RfD, ADI jiných relevntních toxikologických údjů. Jko zdroje slouží především dostupné literární prmeny, dále internetové stránky Medline, Toxline, US Cosmetic Ingredinet Review, tp. Toxický potenciál finálního kosmetického prostředku byl zhodnocen posouzením toxikologického profilu vstupních surovin v závislosti n koncentrci v produktu dávce plikce n zákldě doplňujících testů v tomto hodnocení uvedených. 6

7 Nebezpečné látky dle Zákon č.356/2003 Sb. Prostředky obshují nebezpečné látky ve smyslu výše uvedeného zákon (konzervční činidl, tenzidy). Posuzovtel upozorňuje, že dle 7. dodtku Směrnice Rdy 76/768 EHS musí výrobce mimo jiné sdělit n požádání kupujícího koncentrce látek klsifikovných jko nebezpečné dle Zákon č. 356/2003 Sb. Brviv CI 15985, povolená Směrnicí Rdy 76/768/EHS ve znění 7. dodtku. Konzervční látky Jko konzervční složky je použito 2-bromo-1,3-propndiol směsi thzolinonů. Složky nepřekrčuje limity stnovené Směrnicí Rdy 76/768/EHS ve znění 7. dodtku. Účinné látky Prostředky obshují běžné účinné látky. UV filtry Nejsou přítomny. ph prostředků Je uvedeno v lbortorních nlýzách vybrných prostředků splňuje poždvky n bezpečné kosmetické prostředky z hledisk plikce n pokožku. Prfémy jiné romtické složky Prostředky obshují ditivní prfémy. Složky prfémů musí být uvedeny n etiketě dle poždvků 7. dodtku Směrnice rdy 76/768/EHS Kvlittivní složení Látky obsžené v posuzovných kosmetických prostředcích splňují poždvky n povolené suroviny pro kosmetické prostředky. Při hodnocení je rovněž přihlíženo k ktulizovným toxikologickým informcím SCCNFP. Obecné informce o výrobku návod k použití Předložené texty informcí pro spotřebitele jsou v souldu s účelem použití kosmetických prostředků umožňují jejich bezpečné použití. N etiketách je nezbytné uvést znčení lergenů v prfémech dle 7. Dodtku Směrnice Rdy 76/768/EHS. 7

8 Výsledné zhodnocení Uvedené kosmetické prostředky z hledisk bezpečnosti pro zdrví člověk n zákldě výše uvedených skutečností je možno hodnotit jko bezpečné pro zdrví osob při použití uvedeném v informci pro spotřebitele při dodržení náležitostí znčení n oblu kosmetických prostředků dle hrmonizovné legisltivy EU pltné k dtu vydání tohoto hodnocení. Tento závěr lze vztáhnout pouze n uvedené kosmetické prostředky, přičemž složení, vlstnosti, informce pro spotřebitele dlší mteriály důležité pro posouzení, uvedené v bodě I., musejí odpovídt dokumentci předložené k tomuto hodnocení. Poznámk 1. Součástí hodnocení není hodnocení účinku přípdně deklrovného výrobcem. 2. Prostředky musí být řádně notifikovány Ministerstvem zdrvotnictví ČR. 3. N etiketách je nutno uvést složky prfémů, které obshují lergeny v prfémech vyjmenovné v 7. dodtku Směrnice Rdy 76/768/EHS, pokud překrčují limity v dodtku uvedené. V Brně, dne Osob odpovědná z toxikologickou část posouzení bezpečnosti: Dr., Mgr. Petr Svobod DIČ: CZ Krkoškov 4, BRNO Seznm použité litertury: 1. Brhel P., Pick K., Hrubá D., Úvod do průmyslové toxikologie, LF MU v Brně, Cosmetic product test guidelines for the ssessment of humn skin comptibility, Colip, Brusel, Crm J.C., Hmmond G.S., Orgnická chemie, Acdemi, CTFA, Phrmcokinetics nd topiclly pplied cosmetics, CTFA, Scientific monogrph, Direktiv EU 76/768/EEC s pozdějšími dodtky 6. Gbrd B., Elsner P., Surber C., Treffel P., Dermtophrmcology of topicl preprtions, Springer, 2000, Berlin, ISBN Ditrichová D. spol. Repetitorium dermtovenerologie, Epv, Guidelines for the sfety ssessment of cosmetic product, Colip, Brusel Hngers Hndbuch der phrmzeutischen Prxis, Springer, Chlbl M, et l. Technologie léků, Glén, ISO norm

9 12. Ktlog Merck Ktlog Fluk Ktzung B.G., Zákldní klinická frmkologie, HH, Krówczyński L., Rybcki E., Interkcie vo frmceutickej fáze, Osvet, Nečs E. spol. Obecná ptologická fyziologie, UK Prh, PHARMINDEX Brevíř, MediMedi Informtion, Prh, Provzník K., Cikrt M., Komárek L., Mnuál prevence v lékřské prxi VIII. Zákldy hodnocení zdrvotních rizik, SZÚ, Pugliese P.T., Physiology of the skin, Allured Publishing Corportion, Illinois, SCCNFP odborná stnovisk 21. The SCCNFP S Notes of Guidnce for the Testing of Cosmetic Ingredients nd Their Sfety Evlution, SCCNFP/0690/03 Finl 22. Vlšín Z., Jedličková H. kol., Prktická dermtologie v obrzech schémtech, Vlderm Voet D., Voet J.G., Biochemisty, John Wiley nd Sons, Inc, Vopršálková M., Žáčková P., Zákldy toxikologie pro frmceuty, UK Prh 2000 V seznmu nejsou uvedeny pltné čs. Právní normy použité pro hodnocení. 9

Nádražní 993 Bystřice nad Pernštejnem

Nádražní 993 Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Petr Svoboda, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: 290 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 1.20.2.2003 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svoboda, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 1.03.04/2007 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Dr. et. Mgr. Petr Svoboda, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 1.26.06/2007 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Mgr. Petr Svoboda, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: 290 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: C1.11.3.2004 č. objed. C1 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO

Více

Cormen, s.r.o. Průmyslová 1420 59301 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika Česká republika IČ: 25547593. Název výrobce v EU:

Cormen, s.r.o. Průmyslová 1420 59301 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika Česká republika IČ: 25547593. Název výrobce v EU: Číslo zakázky: CORMEN1,212010 Dr. et. Mgr. Petr Svoboda. posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: CZ 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: 1.7.07/2010 HODNOCENí BEZPEČNOSTI

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Mgr. Petr SVOBODA posuzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00, tel: 05/ 48 52 16 11, fax: 05/ 48 52 12 30 DIČ: 290 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA Mgr. Petr Svoboda, posouzení bezpečnosti kosmetických prostředků Krkoškova 4, BRNO 613 00 DIČ: 290 7206113838 (činnost osvobozená od DPH) č: C1.17.7.2003 č. objed. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOSMETICKÉHO PŘÍPRAVKU vypracována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích ve znění pozdějších předpisů

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků

Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků Hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků v současnosti a dle nových požadavků bez testů na zvířatech MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí, Národní referenční centrum pro kosmetiku Státní zdravotní ústav

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

Dodatek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 platný od Zeměpis

Dodatek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 platný od Zeměpis Dodtek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 pltný od 4. 9. 2017 Zeměpis Chrkteristik vyučovcího předmětu Chrkteristik zeměpisu 6. 9. ročníku nvzuje n prvouku vlstivědu prvního stupně. Umožňuje celkový rozhled žáků

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 9.9.2015 L 235/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stnoví minimální technické specifikce postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikci podle čl.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH datum vydání: strana 1/5 datum revize: 14.3.

a.s. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH datum vydání: strana 1/5 datum revize: 14.3. strn 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikce látky nebo příprvku: Použití látky nebo příprvku: Kplný koncentrovný prostředek pro plošnou dezinfekci čištění podlh,

Více

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Petr Ššek, Pvel Schmidt, Jiří Mnn S 7 Výzkumný ústv pro hnědé uhlí.s., Budovtelů 2830, Most,ssek@vuhu.cz DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Abstrkt Cílem dlouhodobého monitoringu stvebně

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O.

CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O. CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O. PEKAŘSKÁ 3, 602 00 BRNO NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, REG: 605/2008 JMK Souborná testová zpráva na chemický přípravek

Více

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): MARHOLD.s. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Bezpečnost výrobků určených spotřebitelům MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav Ochrana zdraví spotřebitele ověření bezpečnosti spotřebních výrobků

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní kční progrm bezpečnosti ochrny zdrví při práci pro období 2017 2018 Aktulizovné znění pro rok 2018: Úvod Část I. Úkoly NAP s termínem splnění v roce 2018 Část II. - Stv plnění osttních úkolů NAP

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

centrum zdraví aa estetické péče Souborná testová zpráva A) Přehled Masarykova 37, Brno 60200 MUDr Petra Trojanová Vypracoval vedoucí testu:

centrum zdraví aa estetické péče Souborná testová zpráva A) Přehled Masarykova 37, Brno 60200 MUDr Petra Trojanová Vypracoval vedoucí testu: - lékařské centrum zdraví aa estetické péče Masarykova 37, Brno 60200 Souborná testová zpráva Vypracoval vedoucí testu: MUDr Petra Trojanová Číslo testu: I PROTOKOL Č. 12 /2010 Doba, ve které byl test

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékřská správ, orgnizční složk státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční dres: Zemědělská 1, 613 00 BRNO NAŠE Č. J. SRS 020676/2012 VYŘIZUJE / TELEFON E.Boušková/545 110

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví H(MZ)2-01 Ministerstvo zdrvotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdrvotnictví. ČV 116/19 ze dne 17. 10. 2018 v rámci Progrmu sttistických zjišťování n rok 2019. Vyplněný výkz předložte prcovišti státní sttistické

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zdvtele o výběru nejvhodnější nbídky 1. Veřejná zkázk Název veřejné zkázky: Registrční číslo projektu: Název projektu: Předpokládná hodnot bez DPH: Lhůt pro podávání nbídek: 2. ZŠ Břest Nákup

Více

Informace od výrobce (dovozce) pro vypracování Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku (ZBKP) dle Nařízení ES č. 1223/2009

Informace od výrobce (dovozce) pro vypracování Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku (ZBKP) dle Nařízení ES č. 1223/2009 Informace od výrobce (dovozce) pro vypracování Zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku (ZBKP) dle Nařízení ES č. 1223/2009 Název hodnoceného výrobku: Odpovědná osoba (Název, adresa, IČ): 1. Kvantitativní

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. července 2015 (OR. en) Rd Evropské unie Brusel 6. července 2015 (OR. en) 10588/15 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesíltel: Dtum přijetí: 1. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, z generální tjemnici Evropské komise

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Ochrana osobních údajů zaměstnavatelem v ČR a v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát pracovní verze článku

Ochrana osobních údajů zaměstnavatelem v ČR a v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát pracovní verze článku Mgr. Ilon Kostdinovová, dvokát ild@seznm.cz http://www.dvoktnisluzby.com/ 19. 04. 2017 Ochrn osobních údjů Ochrn osobních údjů změstnvtelem v ČR v EU Mgr. Ilon Kostdinovová, dvokát 19. 04. 2017 prcovní

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE STANOVENÍ ÚČINKU KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PROTI VRÁSKÁM

PROTOKOL O ZKOUŠCE STANOVENÍ ÚČINKU KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PROTI VRÁSKÁM PROTOKOL O ZKOUŠCE STANOVENÍ ÚČINKU KOSMETICKÉHO PROSTŘEDKU PROTI VRÁSKÁM Zkoušku vyhodnotilo: Národní referenční centrum pro kosmetiku (Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví a životních podmínek).

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 17000 Prh 7 Zstoupený: Michlem Fišerem, MBA, předsedou předstvenstv, Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou předstvenstv IČ: 027 95 281 (dále

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01 Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Energeticky úsporná renovce objektu č.p. 178 Výbor Domov Mxov zhotovitel PD ve vzthu

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi Číslo smlouvy objedntele: 797-2017-523101 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úprvy v k. ú. Domšov u Brn Dodtek č. 1 ke smlouvě o dílo uzvřená podle 2586 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NAVRHBK 2 www.cbsbeton.eu NOVÉ ŠKOLENÍ CYKLU KONSTRUKCÍ ČBS AKADEMIE SLEVA PRO ČLENY ČBS: 20 % Slovenská komor stvebných inžinierov www.sksi.sk ve spolupráci s Fkultou stvební

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

Smlouva o spolupráci Regionální onkologická skupina

Smlouva o spolupráci Regionální onkologická skupina Smlouv o spolupráci Regionální onkologická skupin č. OLP/58/2019 uzvřená ve smyslu ustnovení 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními strnmi

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Legislativa v kosmetice. 9. 3. 2012 Autor školícího materiálu: Mgr.Miriam Popelková PP8: Mendelova univerzita v Brně

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 odst.1, 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11, 130 00 Prh 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 odst.1, 2 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1.

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí,

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí, INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ DLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU NA POZEMCÍCH A STAVBÁCH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rd měst Liberec n své 21. schůzi

Více

Veřejná zakázka: "Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1.

Veřejná zakázka: Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa. 1. Název zdvtele: Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřich Šimk 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Veřejná zkázk: "Výměn oken v bytovém domě č. p. 233 234 n Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických

Více

Základy teorie matic

Základy teorie matic Zákldy teorie mtic 1. Pojem mtice nd číselným tělesem In: Otkr Borůvk (uthor): Zákldy teorie mtic. (Czech). Prh: Acdemi, 1971. pp. 9--12. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401328 Terms of use: Akdemie

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRKCÍ PODLE NOREM ČSN EN 1992 (EUROKÓDU 2)

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRKCÍ PODLE NOREM ČSN EN 1992 (EUROKÓDU 2) POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: ČBS 20 %, AO ČKAIT 5 % PŘI ÚČASTI NA 7. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí FSv ČVUT v Prze, Ústvem

Více

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/11 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárov 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fx 271 732 377, e-mil: post@sukl.cz V souldu s ustnovením 39o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrvotním pojištění o změně

Více

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny?

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? Můžeme umělé stojté vody povžovt z vhodný náhrdní biotop pro vodní rostliny? Kteřin Bubíková, Richrd Hrivnák Úvod Mlé vodní plochy (ponds) předstvují cenný biotop pro vodní mkrofyty; čsto doshují vyšší

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ. Petr Skácel Státní zdravotní ústav HODNOCENÍ DLOUHODOBÉ TOXICITY ÚČINNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ Petr Skácel Státní zdravotní ústav Toxikologické studie studie absorpce, distribuce, vylučování a metabolismu studie akutní toxicity, kožní a oční

Více