K L Í N E C K É N O V I N Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L Í N E C K É N O V I N Y"

Transkript

1 K L Í N E C K É N O V I N Y Ř Í J E N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dostalo se Vám do rukou říjnové vydání Klíneckých novin, ve kterém naleznete například informace z dalšího veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozhovor s nedávno zvoleným zastupitelem Ing. Jaroslavem Teskou a manžely Zubrovými. Součástí novin jsou také dvě přílohy. Jedna, která Vám usnadní cestování hromadnou dopravou v podobě aktuálních jízdních řádů, z druhé strany s krátkou pozvánkou za kulturou. Druhá příloha bude vyžadovat trochu Vaší aktivity. Rozhodli jsme se uspořádat anketu, z níž by bylo možné usoudit, co Vás v Klínci nejvíce zajímá a jakým směrem by se měla obec ubírat. V každých novinách jsou dva anketní lístky, pokud byste potřebovali další, naleznete je např. na internetových stránkách pod archivem Klíneckých novin. Anketa je samozřejmě dobrovolná a nemusíte odpovídat na všechny otázky, čím více se ale nashromáždí odpovědí, tím větší bude mít anketa vypovídací hodnotu. Berte to tedy jako možnost ke zjištění většinového názoru v Klínci, o kterém se tu v minulosti již několikrát hovořilo. Úplně nebo jen částečně vyplněné anketní lístky můžete odevzdat do schránky Klíneckých novin, která se nachází naproti vývěsce obecního úřadu, vedle vchodu do mateřské školy, nebo do schránek členů redakční rady novin. Výsledky ankety bychom rádi vyhodnotili a zveřejnili v dalším čísle. Rádi bychom Klínecké noviny obsahově zpestřili, a toho jde dosáhnout například rozšířením řady pravidelných přispěvatelů. Pokud budete mít zájem o jakoukoliv spolupráci při tvorbě novin, neváhejte se na nás obrátit např. prostřednictvím u: Další noviny jsou plánovány na začátek prosince, tedy před dobou vánočních příprav. Číslo by mohlo být laděno v duchu vánoc, uvítáme tedy jakýkoliv příspěvek s vánoční tematikou: osvědčené vánoční recepty, dodržování tradic - jak vánoce slavíte, jak je slavili Vaši rodiče, prarodiče, nebo jaké na ně máte vzpomínky. Stanislav Louda INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, kterého ze zúčastnil nízký počet občanů obce, odhadem něco kolem dvanácti. Zastupitelé seznámili občany s připraveným programem, oficiální zápis naleznete na úřední desce. První informace starosty se týkala výkopů kolem cesty u fotbalové hřiště z důvodu napojování pily u dálnice a rozhodlo se v rámci této akce položit vedení pro osvětlení u autobusové zastávky směr Mníšek. Spojením s touto akcí obec ušetří nemalou část prostředků. U školky se provedla úprava svodů dešťové vody mimo chodníky. Žádné další významnější akce se kvůli napjatému rozpočtu neprováděly. Pan Petrák informoval o úpravách rozpočtu, které reflektují současnou ekonomickou situaci. Z významnějších výpadků příjmových položek kromě snížení příjmů z daní jmenoval zamítnutí dotací na osvětlení a na splátku úroků z úvěru, která jinak byla před změnou středočeského hejtmana obci pravidelně poskytována. V příštím roce dojde k splacení bezúročné půjčky od státu na první etapu kanalizace, roční splátka činila 266 tis. Kč. Bude zřízeno pracoviště CzechPOINT, na kterém lze získat např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí a další. Na zřízení byla poskytnuta dotace cca 80 tis. Kč, obec uhradí cca 14 tis. Kč. Dále bude nutné zřídit datové schránky. Na dotaz, jestli je CzechPOINT třeba, když funguje v Jílovišti, bylo odpovězeno, že díky dotaci a minimálnímu vkladu ze strany obce se jedná mimo jiné o výhodnou investici OÚ do počítačového vybavení do budoucna. Na začátku diskuse starosta informoval o sběru nebezpečného odpadu elektroniky. Dále nebude deset dní k dispozici fekál kvůli technické kontrole. Pan Etrych se dotazoval na řešení komunikace od hasičárny ke kaštanům, kterou měl investor p. Kozmík do dobudovat. Obec předala celou záležitost právníkovi, pokus o smír se nezdařil. V lokalitě nových domů za p. Krejzlíkem vybudoval p. Kozmík nové osvětlení, které ale není zapnuté, protože elektřinu nezaplatí a dílo obci nepředal, resp. ta ani v tuto chvíli díky nedořešenému sporu o komunikaci převzít nehodlá. Pan Hodis se dotázal na názvy ulic, bez kterých jsou problémy s dohledáním čísel popisných, která jsou na přeskáčku a v případě zásahu záchranné služby to může mít fatální následky. Zastupitelstvo zjišťuje návrhy na provedení, osloví firmy, podle zákona při počtu obyvatel nad 500 jsou navíc názvy ulic povinností. Dále se dotazoval na rozhlas. Ten by bylo možné zprovoznit pouze v centru obce, okrajové části pouze bezdrátově. Protože je ale technicky zastaralý a nejeví se rozumné investovat do jeho oprav, uvažuje se o bezdrátové variantě, na kterou byla předložena předběžná nabídka

2 Pan Bielák se po nedořešení opětovně dotazoval na ulici v místě jeho bydliště. Opět bylo přislíbeno navezení materiálu, kterým se cesta upraví. Pan Kosina poukázal na nevhodné smluvní zajištění akcí s investory, kteří by měli nejdříve plnit závazky obci a potom by nenastala situace jako s p. Kozmíkem. Jako příklad uvedena Trnová, kde ale jak p. Petrák odpověděl nyní musí řešit, že se nové cesty ničí těžkou technikou. Co se týče neupravené cesty za fotbalovým hřištěm kolem domu manželů Zubrových, má pan Romanovský ještě rok na její vybudování. Pod hřbitovem v zatáčce u silnice je větší množství nashromážděného odpadu. Na jeho úklid se nabízí i dobrovolnické práce, ale v první řadě by měl řešit majitel pozemku. OÚ zajistí firmu na kontrolu osvětlení v celé obci, která opraví nefunkční lampy. Plánuje se schůzka s pracovníky ze správy a údržby silnic, na které by se měly řešit komunikace, v první řadě značení křižovatky u hřiště. Pan Petrák zodpověděl dotazy na rozpočet. Náklady na pevná paliva a elektřinu se týkají otopu školky, bytů a prostor obecního úřadu, elektřina pro OÚ a školku. Výdaje na pořízení informací jsou k zajištění účetnictví externí firmou, obnovu kancelářského systému spisové služby a evidence, platí se za provozovatele infrastruktury vodovodu a kanalizace, programy a výpočetní techniku. Ostatní služba zahrnuje podvojné účetnictví. Pan Etrych poukázal na nepořádek kolem kontejnerů "pod kaštany", kontejnery jsou přeplněné, odpad je poházený okolo, je zde rozbité sklo, objevuje se větší počet matrací, židle, lidé si pletou kontejnery se sběrným dvorem. Obcí už bylo zajištěno přidání kontejneru, bylo by možné přidat na plasty a sklo, ale není záruka, že budou použity na tříděný odpad. V závěru diskuse zazněl návrh na uspořádání soutěže o nejhezčí zahradu, kterou by posuzovala komise. Smyslem soutěže by bylo zapojit spoluobčany do údržby vzhledu celé obce. Informace ze zasedání zapsal a zpracoval Stanislav Louda UMÍTE SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD? Mluvit či psát o ekologii a ochraně životního prostředí je nutné, ale mnohem důležitější je pro ni něco praktického udělat. Ekologická výchova je důležitá pro zdravý život nás všech. Papír - modré kontejnery SPRÁVNĚ: noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, papírové krabice rozložené, papírové obaly, papírové sáčky ŠPATNĚ: mastný, mokrý a znečištěný papír, voskový a uhlovaný papír, papírové kapesníky, ručníky, použité plenky,nápojové kartony, hygienické potřeby Sklo - zelené kontejnery SPRÁVNĚ: skleněné nádoby, láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo ŠPATNĚ: zrcadla, žárovky, autosklo, keramika, porcelán, drátěné sklo Plasty - žluté kontejnery SPRÁVNĚ: stlačené PET lahve, igelitové tašky a sáčky, folie, kelímky, jiné plastové nádoby čisté, výrobky a obaly z plastů, polystyrén ŠPATNĚ: znečištěné plastové nádoby, guma, pneumatiky, molitan, nápojové kartony, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), PVC NEBEZPEČNÝ ODPAD Patří do speciálních sběrných dvorů. Jsou to např. baterie, chemické látky, ředidla a barvy, lepidla, kyseliny, fotochemikálie, motorové oleje, léky a další. Tyto látky se nesmějí dostat ani do směsného odpadu ani do kanalizace. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE V KLÍNCI PROBÍHAT OD 8:00-8:15 U HASIČSKÉ ZBROJNICE SITUACE POD KAŠTANY Klínec je vesnička velmi útulně zanořená do okolní přírody a i z tohoto důvodu se nám všem líbí tady bydlet. Doufáme, že i vzhled vnitřního Klínce se bude zlepšovat, aby byl malebnou vesničkou se vším všudy. Začít můžeme třeba v části vesnice pod Kaštany. Jak většina z vás ví, nacházejí se zde kontejnery pro směsný odpad. Jsou určeny pro chataře a pro novostavby za panem Krejzlíkem, kam kvůli nedokončeným komunikacím nezajíždějí popeláři (obci samozřejmě za odvoz odpadů platíme). S manželkou jsme naučeni třídit odpad, včetně toho organického. A tak týdně přispíváme do popelnic dvěma klasickými pytli do košů, ouha, v poslední době s hrůzou zjišťujeme, že ani tuto trochu nemáme kam dávat. Někteří z obyvatel Klínce si totiž zmíněné kontejnery pletou se sběrným dvorem. V kontejnerech a jejich okolí se objevují zbytky stavebních materiálů, staré matrace (ve velkém počtu), staré přístroje (sekačky, vysavače apod.), - 2 -

3 zbytky organického odpadu, velké krabice od spotřebičů i s výplňovým polystyrenem a mnoho dalších věcí. Během dvou až tří dnů se kontejnery naprosto ucpou tímto velkoobjemovým odpadem a pro obyčejný komunální odpad již nezbývá místo. Posléze se tedy odpad hromadí na zemi v okolí kontejnerů a často dochází k protržení pytlů a rozsypání jejich obsahu. V okolí se potom válí zbytky odpadků a věřte, že na to opravdu není hezký pohled. V půlce září se navíc objevilo před kontejnery rozsypané sklo. Rádi bychom apelovali na všechny Klínečáky. Zkuste si představit, že máte tyto kontejnery před domem a denně se musíte dívat na přehlídku starého harampádí, případně řešit, kam nacpat svůj pytel s odpadky. Velkokapacitní odpad patří do sběrného dvora, ne do nízkokapacitních kontejnerů. Nejbližší sběrný dvůr funguje v Mníšku pod Brdy, kam ovšem mohou ukládat odpad jen místně příslušní lidé. I v naší obci se provádí sběr odpadů, nejbližší sběr nebezpečných odpadů se koná v sobotu 10. října, ale je otázkou, zda by se neměl konat častěji, abychom prostředí v Klínci udržovali na kulturní úrovni. Možná by také stálo za to ukládání odpadů ošetřit obecní vyhláškou. S přáním za hezčí Klínec Tomáš a Pavla Etrychovi D U H O V Á K U LL II Č K A Mateřská škola v Klínci Zdravím čtenáře Klíneckých novinek, které zajímá dění v Mateřské škole v Klínci. Je to až k nevíře, jak ten čas letí. Právě začínáme již náš třetí školní rok (druhý ucelený). A co v něm je nového? Některé věci zůstávají při starém, například personál školy. O děti se dále starají tři pedagogické pracovnice: paní Jana Kakešová, paní Marie Kovalová a paní Hana Volfová a jedna provozní zaměstnankyně paní Markéta Knoblochová Ve školce tak jako předchozí roky zpíváme, kreslíme, malujeme, modelujeme, kutíme i vaříme, hrajeme divadlo, učíme se, i si jen tak obyčejně hrajeme. Některé věci ale v naší školce nové jsou. Přijali jsme 8 nových dětí (celkový počet dětí zůstává 28) a postarší fasádu školy jsme přes prázdniny trochu rozveselili barvami. Vzdělávací plán pro tento školní rok jsme nazvali Povídám, povídám pohádku. Každý týden začínáme společným čtením pohádky, která dětem otevírá téma, které pak v dalších činnostech rozvíjíme. V září to bylo téma Já ve školce, Já a moji kamarádi a U nás doma. Poslední téma jsme se rozhodli obohatit i návštěvou klíneckého klubu seniorů u nás ve školce. Moc se tuto návštěvu těšíme. Děti připravují pro babičky a dědečky krátké vystoupení a pomalu chystáme i ingredience na naši oblíbenou školkovou pomazánku z tvarohu (tajný recept). Děti ji pro návštěvu samy uvaří, snad bude chutnat. Tím, že nás tento rok budou provázet pohádky, příběhy a bajky má i svůj hlubší smysl. Rádi bychom děti naučili, že knihy, umění číst i naslouchat čtenému příběhu není rozhodně ani v dnešním světě televize, DVD, internetu a jiných vymožeností, přežitkem. Jak se nám tento záměr daří, dozvíte se průběžně během školního roku v dalších vydáních Novinek. Na závěr mého dnešního krátkého povídání mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády na zahradě školy a připravili ji na konci prázdnin na příchod dětí. Dále děkuji paní Šáchové a rodině Stoklasových za hry a hračky, které školce darovali. Stejně tak všem ostatním rodičům, kteří přispěli jakýmkoliv věcným darem školce do nového školního roku. Moc si vaší štědrosti vážíme. Za MŠ v Klínci Mgr. Jana Kakešová ředitelka školy KLUB DŮCHODCŮ Klub důchodců v Klínci je stále velice aktivní. Ani prázdniny dětí a dovolené dospělých neovlivnily aktivitu Klubu důchodců v Klínci. Scházíme se pravidelně druhou středu v měsíci v požární zbrojnici obce Klínec. Mezi našimi téměř 30 členy však převládají hlavně ženy. Mužů je mezi našimi členy velmi málo. Vyzýváme tímto nejen muže, ale všechny ostatní občany Klínce, aby se zúčastnili našich vycházek a jiných akcí a to i když nejsou v důchodovém věku. Jsme dobrý kolektiv a slavíme společně svátky i narozeniny našich členů. Rozhodně se nebudete mezi námi nudit. Dne jsem měli společenskou akci v restauraci U Krbu, kde jsem oslavili některá výročí našich členů, jsme navštívili Kulturní dům v Praze 10. Dne 8.7. se klub důchodců vypravil na návštěvu Dobřichovic, kde jsem navštívili Dobřichovický zámek a prohlídli si vzorně upravenou obec. Další akcí byla návštěva televizní věže na Žižkově a výlet lodí po Vltavě. Tato akce se uskutečnila

4 Dne jsme se účastnili společné akce s naší družební organizací v Čísovicích, se kterou spolupracujeme již delší dobu. Hrála nám muzika a byla tam opravdu přátelská a nesmírně srdečná atmosféra. Jelikož již nebylo autobusové spojení do Klínce, nabídl se pan František Obermajer, že naše členy na několikrát odveze do Klínce. Za tuto službu mu ještě jednou děkujeme. Nesmírně si vážíme takových lidí jako je on, kteří zcela samozřejmě a nezištně pomáhají ostatním občanům Klínce. Velice oceňujeme také spolupráci s Dobrovolným sborem hasičů v Klínci. Uskutečňujeme akce v jejich hasičské zbrojnici a oceňujeme jejich činnost v naší obci. Chceme i v budoucnosti s touto organizací co nejvíce spolupracovat. Dne připravujeme zájezd do Litoměřic společně s našimi družebními organizacemi z Čisovic a Mníšku. Dne navštívíme Vyšehrad, kde předseda organizace využije svých znalostí jako průvodce Pražské informační služby a zajistí průvodcovskou činnost pro tuto kulturní památku Prahy. Současně navštívíme také Vyšehradská kasemata a podzemní chodby této pevnosti. Připomeneme si legendy a záhady tzv. Čertova sloupu. Také tato akce se koná za účasti členů našich družebních organizací z Čísovicích a Mníšku. Dne připravujeme návštěvu mateřské školy v Klínci. Seznámíme se s činností školky a přineseme dětem dáreček. Pan Vladimír Čech nám nabídl návštěvu generální zkoušky hry Anna Karenina v divadle ABC. Děkujeme mu za jeho iniciativu a dobrou spolupráci, které si velice vážíme. Akce se uskuteční dne Vážení přátele, jak vidíte, iniciativa našich členů je velmi různorodá a chceme v ní i nadále pokračovat. Velice si vážím toho, že všechny tyto akce upevňují kolektiv našich členů a probíhají ve velmi přátelské a srdečné atmosféře. V Klínci Jiří Hodis, předseda Klubu důchodců v Klínci ROZHOVOR - JAROSLAV TESKA Na předposledním veřejném zasedání byl zvolen novým členem zastupitelstva Ing. Jaroslav Teska. Stal se předsedou finančního výboru, zároveň je jeho odborným zaměřením obor ekologie. Protože mu není cizí ani otázka pitné vody v Klínci, jsem moc rád, že se nabídl s krátkým rozhovorem pro Klínecké noviny nad aktuálními tématy. Bohužel se nám díky vytíženosti nepodařilo do poslední chvíle najít vhodný termín pro osobní schůzku, tudíž proběhl rozhovor narychlo a opět prostřednictvím u (ještě že tu techniku máme...). 1. Ahoj Jardo, na předposledním zasedání ses nabídl informovat spoluobčany o aktuálním stavu pitné vody v Klínci. Co se týče vrtu u OÚ, na který jsme napojeni, je na vodě na první pohled vidět, že se investované peníze nemíjí účinkem voda je jednoznačně lepší než cca před rokem. Jaká je tedy aktuální situace? Zatím jsem se seznámil do jistých podrobností jen s výsledky týkající se právě tohoto vrtu a s výsledky analytických rozborů. Jenom na okraj naše lokalita, tím myslím širší okolí příbramska, je vysokým obsahem železa a manganu ve vodě pověstná. A taky z těchto důvodů jsou v příslušné platné legislativní úpravě limity pro uvedené ukazatele dva. Ta vyšší hodnota platí právě pro lokality, kde je díky geologickému podloží vysoký obsah těchto ukazatelů. Ale vrátím se zpátky ano, byl zaznamenán poměrně velký pokrok v otázce úpravny vody, situace se postupně zlepšovala, dnes bychom mohli říct, že již splňujeme příslušné limitní hodnoty. Na druhou stranu a to je nutno taky zdůraznit, že odběrem vody z podloží také dochází k pohybu sledovaných prvků, může následně docházet jak ke snížení koncentrací a v některých případech i ke zvýšení. Každopádně dnes máme vodu, která podle zkráceného rozboru vykazuje parametry pitné vody. A teď je dle mého názoru důležité tyto parametry udržet v normálu. Přesto víme, že stávající úpravna ještě bude vyžadovat určité úpravy nebo technologická vylepšení, která určitě budou prospěšná pro stabilizaci požadovaného cílového stavu. Jinak budu velmi rád, budu-li moci podávat takovéto pozitivní informace i nadále. Kvalita vody ve druhém zdroji, který je zcela nezávislý jak technickým provedením tak zdrojem podzemní vody mě rovněž velmi zajímá, ostatně tuto vodu mám v baráku i já. Nemám zatím ještě všechny informace podrobně prostudované ani co se týče výsledků rozborů ani stávající provozované technologie. Tak bych nerad poskytl nepravdivou nebo zavádějící odpověď. Ale beru to zároveň jako slib, že v příštích KN budu informovat podrobněji. A samozřejmě je snahou obce připravit taky nějaká případná alternativní řešení do budoucna. Ale to je zatím ve stadiu předběžných příprav a jednání, a rozhodně to nezávisí pouze na našem zastupitelstvu, tak není možné detailně hovořit o nějakých konkrétních vizích. 2. Novinkou v Klínci bude středisko CzechPOINT. Můžeš mi nastínit, k čemu bude občanům sloužit? Jen velmi stručně. Právě se to bude otevírat, přesné datum teď z hlavy nevím, prostě někdy v říjnu. Je to takové místo, odkud občan může vyřizovat poměrně velkou řadu všelijakých úředních záležitostí, aniž by musel běhat od úřadu k úřadu, brát si na to dovolenou, jezdit zbytečně kilometry navíc, vždyť to všichni známe. Takže třeba ověřování listin, podpisů jako by to bylo u notáře, ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, mnoho různých formulářů, razítek prostě je to k dispozici na jednom místě a v jeden čas. Jsem si vědom toho, že to asi nevyužijí úplně všichni občané, ale mnoho lidí ano. Někdo to třeba využije jenom jedenkrát za rok, někdo třeba vůbec, někdo třeba každý týden. Samozřejmě k tomu bude muset být někdo proškolený, kdo toto místo bude obsluhovat, budou se muset stanovit nějaké hodiny, kdy to bude přístupné veřejnosti, ale musí se to nastavit tak, aby to bylo přístupné ve vhodném čase tedy určit nějaké ty úřední hodiny. Jinak spoustu informací najdou lidé na kde je uvedeno mnoho a mnoho podrobností i s příslušnými návody. To občané najdou pod - 4 -

5 odkazem FAQ, což jsou nejčastěji kladené otázky. Ovšem takové ty základní informace Ti určitě připravím do příštího čísla KN, takový seznamovací letáček, kde bude vše podstatné vysvětleno pro ty, kdo nemají internet k dispozici. No a informace budou přece taky u nás na úřadě. 3. Z posledního zasedání víme, že se provádí průběžné úpravy rozpočtu obce v reakci na momentální stav financí v krajích a celé republice. O jaké hlavní změny rozpočtu se jedná? To je zákonná povinnost každé obce. Vysvětlím to pokud možno co nejstručněji. Rozpočet se stanovuje a schvaluje na období jednoho roku. Rozpočet obce, zejména té naší, je z velké části závislý na daňovém přerozdělování finančních prostředků od státu. A stát, nebo třeba i kraj, změní v průběhu rozpočtového období nějaké ty položky. Prostě je obcím škrtne. No a obec pak s takovou položkou počítat samozřejmě nemůže a rozpočet musí následně upravit. To je jenom opravdu základní informace, protože zákonných důvodů k úpravám rozpočtu může být samozřejmě veliká řada. 4. Křišťálovou kouli asi nevlastníš, ale máš nějakou představu, jak se bude v budoucnosti situace stran příjmů obcí od státu vyvíjet? A dá se to vůbec nějak ovlivnit? Křišťálovou kouli sice nemám, kdybych ji měl, asi bych měl i jiné ambice a cíle, ale já při své povaze bych tu kouli asi půjčil každému. Ale víme, že zázraky se prostě nedějí, spíš platí Murphyho zákony, a to asi bez výjimky. Jak se bude vyvíjet situace, to opravdu říct neumím, můžu jenom spekulovat, ale něco málo by se asi odvodit dalo. Vlastně si sám položím otázku neměli jsme v nedávné době vlády, za kterých byl evidentní ekonomický růst a přesto se tvořily schodkové rozpočty? Přiznám se, že tomu nerozumím a asi rozumět nikdy nebudu. Místo, co by se plnila státní kasa, prožírá se budoucnost a třeba takovým obcím jsou prováděny škrty v rozpočtech. Tím se trochu vracím i k předchozí otázce, a rozpočtovým úpravám. Víme, že se někdo zavázal a to v přímém nesouladu se zákonem, že za lidi bude platit poplatky ve zdravotnictví. No a kde na to sebere ty peníze? Někde přece musí, že? Já jsem osobně přesvědčenej, že pokud bude vítězit takovýto populismus - jak se každej bude mít dobře, jak se o všechny někdo postará, jenom se nebudou řešit základní věci tedy kde na to brát, povede to do ještě větších rozpočtových nejistot. Jasně, když chci něco rozběhnout, nastartovat, rozjet, tak do toho musím většinou něco nasypat a když se daří, tak to i pojede. Ale pokud se nenastartuje vůbec nic a situace je horší a horší, tak ten, co takovou situaci způsobil, by se měl jít někam alespoň na ty čtyři roky pořádně vystydět. Tak dlouho trvá jedno normální volební období. A vidíš, jak je to u nás. Opozice shodí vládu, což je jistě její legitimní pravomoc, ale udělá to v době jejího předsednictví EU, ale sama není ani za nic ochotna převzít jakoukoliv odpovědnost, natož tu vládní. A ve finále se pak dokonce zuby nehty brání předčasným volbám. To je jako kdyby někdo vyhodil za jízdy řidiče autobusu plného lidí, nebyl tam žádný jeho náhradník, ale všichni by se tvářili, že je přece všechno v pořádku, jak má být, protože má majitel autobusu uzavřenou pojistku. Jenom si moc přeji, aby lidi na takové jednání nezapomněli. Prostřednictvím u rozmlouval St. Louda ROZHOVOR - ZUBROVI Nejmladší občan Klínce Od paní Holečkové jsem se náhodou dozvěděl o tom, že se manželům Zubrovým nedávno narodila dcera, a protože už se v minulých novinách objevil příspěvek na téma nejmladšího občánka Klínce, rozhodl jsem se je navštívit. Sice už v den mé návštěvy bylo jasné, že v Klínci existuje ještě mladší občánek (hned vedle Etrychů), ale to by třeba mohlo být impulsem k další návštěvě. A dá se předpokládat, že stále budou nějací noví, nejmladší klínečtí občánci. Dne 3.7. se manželům Zubrovým narodila dcera Helena. Hela, jak se malé doma říká, tak rozšířila rodinu na čtyřčlennou. Když se narodila, vážila 2,95 kg a měřila 51 cm a v přeplněné až ve švech praskající podolské porodnici vydržela s mamkou 4 dny. Zubrovi mají ještě dvouletého syna Honzíka. Dostalo se mi příjemného přivítání, pan Zubr mi přišel otevřít s Honzíkem v náručí poté, co zavřel jejich čtyřnohého kamaráda a hlídače, vlčáka Arga. Hela si právě dopřávala svou pravidelnou dávku kojení. Honzík mi v obývacím pokoji osladil čaj a k němu nabídl sušenky. Po zbytek povídání ho byl plný obývák a stal se tak nedílnou součástí naší rozpravy, zatímco Hela si po kojení dopřávala odpočinku. Je pravda, že o miminku se toho příliš navyprávět nedá, nebo spíš ode mne jako chlapa toho moc neočekávejte, kromě parametrů v podobě porodní váhy a míry. Vždy po kojení spokojeně pozoruje okolní svět, nebo obsahu nočníku... (o tom už jsme se ale nebavili). Sám jako čerstvý otec to mám ještě v paměti a kdo nezažil, ten nepochopí. Proto jsme se spíše bavili o rodině jako takové. Zubrovi si vybrali Klínec a jeho lokalitu hlavně díky příjemnému okolí, a navíc západní směr od Prahy je vždy lákal. Zkrátka bylo fajn, že děti budou vyrůstat v hezké přírodě. V době výstavby jejich domu, která až na pár maličkostí proběhla vcelku dobře, se také renovovala školka. A tak se již počítalo s tím, že do ní budou jejich děti jednou docházet, a tak ani příliš neváhali s padesátitisícovým darem obci, který prý dala většina nově se stěhujících stavebníků do Klínce. Dalším z důvodů, proč právě bydlet v Klínci, byli rodiče na Řitce. Děti proto mají blízko k babičce a dědovi Zubrovým. Rodiče také mají v okolí už z dřívějška několik dobrých známých, a další jim zde přibyli. Za samozřejmost považovali postupné zvelebování obce, na které se mj. budou čerpat eurodotace, a v neposlední řadě sehrála při výběru důležitou roli dobrá dostupnost do Prahy

6 A jak hodnotí svůj život na Klínci s odstupem několika málo let? S místními lidmi jsou nadmíru spokojeni, hlavně se svými sousedy, s kterými mají dobré vztahy. Vychází dobře i se starousedlíky, tedy alespoň s těmi, s kterými za tu dobu přišli do styku. Ve svém domě si užívají relativní klid i čerstvý vzduch, pokud právě není období sucha a neprojíždí po místní komunikaci nějaký "závodník". Sám jsem byl den před mou návštěvou svědkem průjezdu jednoho terénního motocyklu, který na pár minut zahalil několik domů do oblak prachu. "Díky tomu prakticky není možné na zahradě sušit prádlo", svěřila se paní Zubrová. Museli si také kvůli okolním cestám pořídit zvláštní terénní kočárek, a že se takové cesty nelíbí ani autům, není třeba dodávat. Zpočátku měli stejné problémy s vodou, jako ostatní, kteří jsou napojeni na obecní vodovod. Jsou ale rádi, že se alespoň v posledních měsících voda zlepšila a přibližuje se k požadované kvalitě. Dětem jí ale z pochopitelných důvodů pít nedávají a používají vodu balenou. Momentálně nemají jasno, kam umístí své děti do školky, až přijde vhodný čas. Obě děti mají trvalou adresu v Klínci (nechtěli mít "Pražáky"), což by mělo být jedním z hlavních kritérií pro přijetí do klínecké školky. Pravděpodobně tomu tak ale není. Alespoň co si zjišťovali na obecním úřadu, prý by měli mít také rodiče trvalé bydlení v Klínci, což v tuto chvíli zajistit nemohou. A co by Zubrovi ve vsi uvítali? "Maminky se nemají kde potkávat", říká paní Zubrová. "Kdyby bylo ve vsi veřejně přístupné dětské hřiště, tam bychom se tam určitě setkávaly. Takhle sotva nějakou maminku s kočárkem potkám cestou do obchodu, nebo při procházce s kočárkem. Některá dětská hřiště bývají veřejnosti přístupná a u vchodu je kasička na dobrovolné příspěvky na údržbu vybavení", dodává. Pan Zubr by byl rád za dořešení pojmenování ulic v obci a vybudování chodníků tam, kde to bude možné, minimálně kvůli bezpečnosti dětí, o kvalitě povrchu silnic radši ani nemluví. Líbilo by se jim vítání občánků, nebo připomínání jubileí starších občanů v obci. Jsou to příjemné tradice, na které se lidé tam, kde to tak funguje, dopředu těší, jistě by to nebyla nákladná záležitost. Je to další z příležitostí, jak se v obci víc poznávat a scházet. Náš rozhovor se nachýlil ke konci. Honzíka byl po celý rozhovor plný obývák, jak říkají rodiče je jako z hadích ocásků, čemuž se on vehementně brání, říká "není z hadích ocásků". Také nám ukázal, jak "padá pytel brambor" za sedačku a celou řadu klukovin. A nejmladší klínecký občánek Hela? Ta si spokojeně odpočívala v mámině náručí a už se jistě těšila na další kojení, vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda VAŘÍME SPOLEČNĚ MAROCKÝ TAJINE (TAŽIN) Pasta chermoula: 2 červené cibule, 3 stroužky česneku, kousek zázvoru, všechno najemno nasekat, přidat trochu citronové šťávy (podle chuti), cca 2 lžíce olivového oleje, lžíci medu a koření: sladká paprika, ras-al-hanout (lze nahradit třeba kari, masalou...), chili - vše podle chuti. Smíchat a dát stranou. 3 větší mrkve, 3 pastináky (lze nahradit kořenovou petrželí nebo vynechat), 3 červené cibule, 2 velké brambory, 4 pórky, 3 kuřecí prsa (nebo stehenní řízky), velká hrst sušených švestek, olej na opečení, sůl. Lze přidat i cuketu, lilek, mandle, rozinky, sušené meruňky... Zeleninu i maso nakrájet na větší kusy (o něco větší než sousto), zeleninu osmahnout na oleji a dát do velkého hrnce, který smí do trouby. Maso prudce opéct, aby se zatáhlo, a přidat k zelenině. Do hrnce přihodit švestky (mandle, meruňky...), vmíchat pastu chermoulu, osolit, zalít cca 400 ml vody, přiklopit a dát do trouby předehřáté na 200 C (horkovzdušnou na 180). Péct cca 3/4 hodiny (nemusí se míchat ani odkrývat), potom troubu stáhnout o 20 a péct půl až tři čtvrtě hodiny (aby byla zelenina měkká, ale nerozvařená). Pokud chceme přidat i cuketu, přihodíme ji do hrnce asi půl hodiny před koncem pečení. S lilkem je to stejné, jen je dobré ho předem nechat vypotit (nasolit, nechat cca 20 minut pustit šťávu a opláchnout). Tajine se jí s bagetou nebo jakýmkoli jiným pečivem. Dobrou chuť přeje Pavla Etrychová Klínecké noviny jsou registrovány Stranou pro otevřenou společnost, tř. Svornosti 79/1a, Olomouc, IČ , registrační číslo MK ČR: E Noviny jsou vydávány 6x ročně a jsou distribuovány zdarma. Děkujeme manželům Etrychovým za financování minulého čísla KN. Vaše náměty je možno doručit osobně do schránky, umístěné na vratech u vjezdu do dvora před OÚ, nebo zaslat na ovou adresu: Noviny je možné si přečíst a vytisknout také na internetových stránkách: Uzávěrka příštího čísla je

vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda

vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda K L Í N E C K É N O V I N Y VAŘÍME SPOLEČNĚ MAROCKÝ TAJINE (TAŽIN) Pasta chermoula:

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 Městys Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 30.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4.

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. 1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. Představení strategického plánu rozvoje obce do roku 2016 5. Diskuse Odpadové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 Obec Pucov Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2007 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů Zastupitelstvo obce Pucov se na svém zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001

Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecná závazná vyhláška obce Líšná č. 1/2001 Obecně závazná vyhláška obce Líšná o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více