K L Í N E C K É N O V I N Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L Í N E C K É N O V I N Y"

Transkript

1 K L Í N E C K É N O V I N Y Ř Í J E N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dostalo se Vám do rukou říjnové vydání Klíneckých novin, ve kterém naleznete například informace z dalšího veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozhovor s nedávno zvoleným zastupitelem Ing. Jaroslavem Teskou a manžely Zubrovými. Součástí novin jsou také dvě přílohy. Jedna, která Vám usnadní cestování hromadnou dopravou v podobě aktuálních jízdních řádů, z druhé strany s krátkou pozvánkou za kulturou. Druhá příloha bude vyžadovat trochu Vaší aktivity. Rozhodli jsme se uspořádat anketu, z níž by bylo možné usoudit, co Vás v Klínci nejvíce zajímá a jakým směrem by se měla obec ubírat. V každých novinách jsou dva anketní lístky, pokud byste potřebovali další, naleznete je např. na internetových stránkách pod archivem Klíneckých novin. Anketa je samozřejmě dobrovolná a nemusíte odpovídat na všechny otázky, čím více se ale nashromáždí odpovědí, tím větší bude mít anketa vypovídací hodnotu. Berte to tedy jako možnost ke zjištění většinového názoru v Klínci, o kterém se tu v minulosti již několikrát hovořilo. Úplně nebo jen částečně vyplněné anketní lístky můžete odevzdat do schránky Klíneckých novin, která se nachází naproti vývěsce obecního úřadu, vedle vchodu do mateřské školy, nebo do schránek členů redakční rady novin. Výsledky ankety bychom rádi vyhodnotili a zveřejnili v dalším čísle. Rádi bychom Klínecké noviny obsahově zpestřili, a toho jde dosáhnout například rozšířením řady pravidelných přispěvatelů. Pokud budete mít zájem o jakoukoliv spolupráci při tvorbě novin, neváhejte se na nás obrátit např. prostřednictvím u: Další noviny jsou plánovány na začátek prosince, tedy před dobou vánočních příprav. Číslo by mohlo být laděno v duchu vánoc, uvítáme tedy jakýkoliv příspěvek s vánoční tematikou: osvědčené vánoční recepty, dodržování tradic - jak vánoce slavíte, jak je slavili Vaši rodiče, prarodiče, nebo jaké na ně máte vzpomínky. Stanislav Louda INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, kterého ze zúčastnil nízký počet občanů obce, odhadem něco kolem dvanácti. Zastupitelé seznámili občany s připraveným programem, oficiální zápis naleznete na úřední desce. První informace starosty se týkala výkopů kolem cesty u fotbalové hřiště z důvodu napojování pily u dálnice a rozhodlo se v rámci této akce položit vedení pro osvětlení u autobusové zastávky směr Mníšek. Spojením s touto akcí obec ušetří nemalou část prostředků. U školky se provedla úprava svodů dešťové vody mimo chodníky. Žádné další významnější akce se kvůli napjatému rozpočtu neprováděly. Pan Petrák informoval o úpravách rozpočtu, které reflektují současnou ekonomickou situaci. Z významnějších výpadků příjmových položek kromě snížení příjmů z daní jmenoval zamítnutí dotací na osvětlení a na splátku úroků z úvěru, která jinak byla před změnou středočeského hejtmana obci pravidelně poskytována. V příštím roce dojde k splacení bezúročné půjčky od státu na první etapu kanalizace, roční splátka činila 266 tis. Kč. Bude zřízeno pracoviště CzechPOINT, na kterém lze získat např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí a další. Na zřízení byla poskytnuta dotace cca 80 tis. Kč, obec uhradí cca 14 tis. Kč. Dále bude nutné zřídit datové schránky. Na dotaz, jestli je CzechPOINT třeba, když funguje v Jílovišti, bylo odpovězeno, že díky dotaci a minimálnímu vkladu ze strany obce se jedná mimo jiné o výhodnou investici OÚ do počítačového vybavení do budoucna. Na začátku diskuse starosta informoval o sběru nebezpečného odpadu elektroniky. Dále nebude deset dní k dispozici fekál kvůli technické kontrole. Pan Etrych se dotazoval na řešení komunikace od hasičárny ke kaštanům, kterou měl investor p. Kozmík do dobudovat. Obec předala celou záležitost právníkovi, pokus o smír se nezdařil. V lokalitě nových domů za p. Krejzlíkem vybudoval p. Kozmík nové osvětlení, které ale není zapnuté, protože elektřinu nezaplatí a dílo obci nepředal, resp. ta ani v tuto chvíli díky nedořešenému sporu o komunikaci převzít nehodlá. Pan Hodis se dotázal na názvy ulic, bez kterých jsou problémy s dohledáním čísel popisných, která jsou na přeskáčku a v případě zásahu záchranné služby to může mít fatální následky. Zastupitelstvo zjišťuje návrhy na provedení, osloví firmy, podle zákona při počtu obyvatel nad 500 jsou navíc názvy ulic povinností. Dále se dotazoval na rozhlas. Ten by bylo možné zprovoznit pouze v centru obce, okrajové části pouze bezdrátově. Protože je ale technicky zastaralý a nejeví se rozumné investovat do jeho oprav, uvažuje se o bezdrátové variantě, na kterou byla předložena předběžná nabídka

2 Pan Bielák se po nedořešení opětovně dotazoval na ulici v místě jeho bydliště. Opět bylo přislíbeno navezení materiálu, kterým se cesta upraví. Pan Kosina poukázal na nevhodné smluvní zajištění akcí s investory, kteří by měli nejdříve plnit závazky obci a potom by nenastala situace jako s p. Kozmíkem. Jako příklad uvedena Trnová, kde ale jak p. Petrák odpověděl nyní musí řešit, že se nové cesty ničí těžkou technikou. Co se týče neupravené cesty za fotbalovým hřištěm kolem domu manželů Zubrových, má pan Romanovský ještě rok na její vybudování. Pod hřbitovem v zatáčce u silnice je větší množství nashromážděného odpadu. Na jeho úklid se nabízí i dobrovolnické práce, ale v první řadě by měl řešit majitel pozemku. OÚ zajistí firmu na kontrolu osvětlení v celé obci, která opraví nefunkční lampy. Plánuje se schůzka s pracovníky ze správy a údržby silnic, na které by se měly řešit komunikace, v první řadě značení křižovatky u hřiště. Pan Petrák zodpověděl dotazy na rozpočet. Náklady na pevná paliva a elektřinu se týkají otopu školky, bytů a prostor obecního úřadu, elektřina pro OÚ a školku. Výdaje na pořízení informací jsou k zajištění účetnictví externí firmou, obnovu kancelářského systému spisové služby a evidence, platí se za provozovatele infrastruktury vodovodu a kanalizace, programy a výpočetní techniku. Ostatní služba zahrnuje podvojné účetnictví. Pan Etrych poukázal na nepořádek kolem kontejnerů "pod kaštany", kontejnery jsou přeplněné, odpad je poházený okolo, je zde rozbité sklo, objevuje se větší počet matrací, židle, lidé si pletou kontejnery se sběrným dvorem. Obcí už bylo zajištěno přidání kontejneru, bylo by možné přidat na plasty a sklo, ale není záruka, že budou použity na tříděný odpad. V závěru diskuse zazněl návrh na uspořádání soutěže o nejhezčí zahradu, kterou by posuzovala komise. Smyslem soutěže by bylo zapojit spoluobčany do údržby vzhledu celé obce. Informace ze zasedání zapsal a zpracoval Stanislav Louda UMÍTE SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD? Mluvit či psát o ekologii a ochraně životního prostředí je nutné, ale mnohem důležitější je pro ni něco praktického udělat. Ekologická výchova je důležitá pro zdravý život nás všech. Papír - modré kontejnery SPRÁVNĚ: noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, papírové krabice rozložené, papírové obaly, papírové sáčky ŠPATNĚ: mastný, mokrý a znečištěný papír, voskový a uhlovaný papír, papírové kapesníky, ručníky, použité plenky,nápojové kartony, hygienické potřeby Sklo - zelené kontejnery SPRÁVNĚ: skleněné nádoby, láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo ŠPATNĚ: zrcadla, žárovky, autosklo, keramika, porcelán, drátěné sklo Plasty - žluté kontejnery SPRÁVNĚ: stlačené PET lahve, igelitové tašky a sáčky, folie, kelímky, jiné plastové nádoby čisté, výrobky a obaly z plastů, polystyrén ŠPATNĚ: znečištěné plastové nádoby, guma, pneumatiky, molitan, nápojové kartony, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), PVC NEBEZPEČNÝ ODPAD Patří do speciálních sběrných dvorů. Jsou to např. baterie, chemické látky, ředidla a barvy, lepidla, kyseliny, fotochemikálie, motorové oleje, léky a další. Tyto látky se nesmějí dostat ani do směsného odpadu ani do kanalizace. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE V KLÍNCI PROBÍHAT OD 8:00-8:15 U HASIČSKÉ ZBROJNICE SITUACE POD KAŠTANY Klínec je vesnička velmi útulně zanořená do okolní přírody a i z tohoto důvodu se nám všem líbí tady bydlet. Doufáme, že i vzhled vnitřního Klínce se bude zlepšovat, aby byl malebnou vesničkou se vším všudy. Začít můžeme třeba v části vesnice pod Kaštany. Jak většina z vás ví, nacházejí se zde kontejnery pro směsný odpad. Jsou určeny pro chataře a pro novostavby za panem Krejzlíkem, kam kvůli nedokončeným komunikacím nezajíždějí popeláři (obci samozřejmě za odvoz odpadů platíme). S manželkou jsme naučeni třídit odpad, včetně toho organického. A tak týdně přispíváme do popelnic dvěma klasickými pytli do košů, ouha, v poslední době s hrůzou zjišťujeme, že ani tuto trochu nemáme kam dávat. Někteří z obyvatel Klínce si totiž zmíněné kontejnery pletou se sběrným dvorem. V kontejnerech a jejich okolí se objevují zbytky stavebních materiálů, staré matrace (ve velkém počtu), staré přístroje (sekačky, vysavače apod.), - 2 -

3 zbytky organického odpadu, velké krabice od spotřebičů i s výplňovým polystyrenem a mnoho dalších věcí. Během dvou až tří dnů se kontejnery naprosto ucpou tímto velkoobjemovým odpadem a pro obyčejný komunální odpad již nezbývá místo. Posléze se tedy odpad hromadí na zemi v okolí kontejnerů a často dochází k protržení pytlů a rozsypání jejich obsahu. V okolí se potom válí zbytky odpadků a věřte, že na to opravdu není hezký pohled. V půlce září se navíc objevilo před kontejnery rozsypané sklo. Rádi bychom apelovali na všechny Klínečáky. Zkuste si představit, že máte tyto kontejnery před domem a denně se musíte dívat na přehlídku starého harampádí, případně řešit, kam nacpat svůj pytel s odpadky. Velkokapacitní odpad patří do sběrného dvora, ne do nízkokapacitních kontejnerů. Nejbližší sběrný dvůr funguje v Mníšku pod Brdy, kam ovšem mohou ukládat odpad jen místně příslušní lidé. I v naší obci se provádí sběr odpadů, nejbližší sběr nebezpečných odpadů se koná v sobotu 10. října, ale je otázkou, zda by se neměl konat častěji, abychom prostředí v Klínci udržovali na kulturní úrovni. Možná by také stálo za to ukládání odpadů ošetřit obecní vyhláškou. S přáním za hezčí Klínec Tomáš a Pavla Etrychovi D U H O V Á K U LL II Č K A Mateřská škola v Klínci Zdravím čtenáře Klíneckých novinek, které zajímá dění v Mateřské škole v Klínci. Je to až k nevíře, jak ten čas letí. Právě začínáme již náš třetí školní rok (druhý ucelený). A co v něm je nového? Některé věci zůstávají při starém, například personál školy. O děti se dále starají tři pedagogické pracovnice: paní Jana Kakešová, paní Marie Kovalová a paní Hana Volfová a jedna provozní zaměstnankyně paní Markéta Knoblochová Ve školce tak jako předchozí roky zpíváme, kreslíme, malujeme, modelujeme, kutíme i vaříme, hrajeme divadlo, učíme se, i si jen tak obyčejně hrajeme. Některé věci ale v naší školce nové jsou. Přijali jsme 8 nových dětí (celkový počet dětí zůstává 28) a postarší fasádu školy jsme přes prázdniny trochu rozveselili barvami. Vzdělávací plán pro tento školní rok jsme nazvali Povídám, povídám pohádku. Každý týden začínáme společným čtením pohádky, která dětem otevírá téma, které pak v dalších činnostech rozvíjíme. V září to bylo téma Já ve školce, Já a moji kamarádi a U nás doma. Poslední téma jsme se rozhodli obohatit i návštěvou klíneckého klubu seniorů u nás ve školce. Moc se tuto návštěvu těšíme. Děti připravují pro babičky a dědečky krátké vystoupení a pomalu chystáme i ingredience na naši oblíbenou školkovou pomazánku z tvarohu (tajný recept). Děti ji pro návštěvu samy uvaří, snad bude chutnat. Tím, že nás tento rok budou provázet pohádky, příběhy a bajky má i svůj hlubší smysl. Rádi bychom děti naučili, že knihy, umění číst i naslouchat čtenému příběhu není rozhodně ani v dnešním světě televize, DVD, internetu a jiných vymožeností, přežitkem. Jak se nám tento záměr daří, dozvíte se průběžně během školního roku v dalších vydáních Novinek. Na závěr mého dnešního krátkého povídání mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády na zahradě školy a připravili ji na konci prázdnin na příchod dětí. Dále děkuji paní Šáchové a rodině Stoklasových za hry a hračky, které školce darovali. Stejně tak všem ostatním rodičům, kteří přispěli jakýmkoliv věcným darem školce do nového školního roku. Moc si vaší štědrosti vážíme. Za MŠ v Klínci Mgr. Jana Kakešová ředitelka školy KLUB DŮCHODCŮ Klub důchodců v Klínci je stále velice aktivní. Ani prázdniny dětí a dovolené dospělých neovlivnily aktivitu Klubu důchodců v Klínci. Scházíme se pravidelně druhou středu v měsíci v požární zbrojnici obce Klínec. Mezi našimi téměř 30 členy však převládají hlavně ženy. Mužů je mezi našimi členy velmi málo. Vyzýváme tímto nejen muže, ale všechny ostatní občany Klínce, aby se zúčastnili našich vycházek a jiných akcí a to i když nejsou v důchodovém věku. Jsme dobrý kolektiv a slavíme společně svátky i narozeniny našich členů. Rozhodně se nebudete mezi námi nudit. Dne jsem měli společenskou akci v restauraci U Krbu, kde jsem oslavili některá výročí našich členů, jsme navštívili Kulturní dům v Praze 10. Dne 8.7. se klub důchodců vypravil na návštěvu Dobřichovic, kde jsem navštívili Dobřichovický zámek a prohlídli si vzorně upravenou obec. Další akcí byla návštěva televizní věže na Žižkově a výlet lodí po Vltavě. Tato akce se uskutečnila

4 Dne jsme se účastnili společné akce s naší družební organizací v Čísovicích, se kterou spolupracujeme již delší dobu. Hrála nám muzika a byla tam opravdu přátelská a nesmírně srdečná atmosféra. Jelikož již nebylo autobusové spojení do Klínce, nabídl se pan František Obermajer, že naše členy na několikrát odveze do Klínce. Za tuto službu mu ještě jednou děkujeme. Nesmírně si vážíme takových lidí jako je on, kteří zcela samozřejmě a nezištně pomáhají ostatním občanům Klínce. Velice oceňujeme také spolupráci s Dobrovolným sborem hasičů v Klínci. Uskutečňujeme akce v jejich hasičské zbrojnici a oceňujeme jejich činnost v naší obci. Chceme i v budoucnosti s touto organizací co nejvíce spolupracovat. Dne připravujeme zájezd do Litoměřic společně s našimi družebními organizacemi z Čisovic a Mníšku. Dne navštívíme Vyšehrad, kde předseda organizace využije svých znalostí jako průvodce Pražské informační služby a zajistí průvodcovskou činnost pro tuto kulturní památku Prahy. Současně navštívíme také Vyšehradská kasemata a podzemní chodby této pevnosti. Připomeneme si legendy a záhady tzv. Čertova sloupu. Také tato akce se koná za účasti členů našich družebních organizací z Čísovicích a Mníšku. Dne připravujeme návštěvu mateřské školy v Klínci. Seznámíme se s činností školky a přineseme dětem dáreček. Pan Vladimír Čech nám nabídl návštěvu generální zkoušky hry Anna Karenina v divadle ABC. Děkujeme mu za jeho iniciativu a dobrou spolupráci, které si velice vážíme. Akce se uskuteční dne Vážení přátele, jak vidíte, iniciativa našich členů je velmi různorodá a chceme v ní i nadále pokračovat. Velice si vážím toho, že všechny tyto akce upevňují kolektiv našich členů a probíhají ve velmi přátelské a srdečné atmosféře. V Klínci Jiří Hodis, předseda Klubu důchodců v Klínci ROZHOVOR - JAROSLAV TESKA Na předposledním veřejném zasedání byl zvolen novým členem zastupitelstva Ing. Jaroslav Teska. Stal se předsedou finančního výboru, zároveň je jeho odborným zaměřením obor ekologie. Protože mu není cizí ani otázka pitné vody v Klínci, jsem moc rád, že se nabídl s krátkým rozhovorem pro Klínecké noviny nad aktuálními tématy. Bohužel se nám díky vytíženosti nepodařilo do poslední chvíle najít vhodný termín pro osobní schůzku, tudíž proběhl rozhovor narychlo a opět prostřednictvím u (ještě že tu techniku máme...). 1. Ahoj Jardo, na předposledním zasedání ses nabídl informovat spoluobčany o aktuálním stavu pitné vody v Klínci. Co se týče vrtu u OÚ, na který jsme napojeni, je na vodě na první pohled vidět, že se investované peníze nemíjí účinkem voda je jednoznačně lepší než cca před rokem. Jaká je tedy aktuální situace? Zatím jsem se seznámil do jistých podrobností jen s výsledky týkající se právě tohoto vrtu a s výsledky analytických rozborů. Jenom na okraj naše lokalita, tím myslím širší okolí příbramska, je vysokým obsahem železa a manganu ve vodě pověstná. A taky z těchto důvodů jsou v příslušné platné legislativní úpravě limity pro uvedené ukazatele dva. Ta vyšší hodnota platí právě pro lokality, kde je díky geologickému podloží vysoký obsah těchto ukazatelů. Ale vrátím se zpátky ano, byl zaznamenán poměrně velký pokrok v otázce úpravny vody, situace se postupně zlepšovala, dnes bychom mohli říct, že již splňujeme příslušné limitní hodnoty. Na druhou stranu a to je nutno taky zdůraznit, že odběrem vody z podloží také dochází k pohybu sledovaných prvků, může následně docházet jak ke snížení koncentrací a v některých případech i ke zvýšení. Každopádně dnes máme vodu, která podle zkráceného rozboru vykazuje parametry pitné vody. A teď je dle mého názoru důležité tyto parametry udržet v normálu. Přesto víme, že stávající úpravna ještě bude vyžadovat určité úpravy nebo technologická vylepšení, která určitě budou prospěšná pro stabilizaci požadovaného cílového stavu. Jinak budu velmi rád, budu-li moci podávat takovéto pozitivní informace i nadále. Kvalita vody ve druhém zdroji, který je zcela nezávislý jak technickým provedením tak zdrojem podzemní vody mě rovněž velmi zajímá, ostatně tuto vodu mám v baráku i já. Nemám zatím ještě všechny informace podrobně prostudované ani co se týče výsledků rozborů ani stávající provozované technologie. Tak bych nerad poskytl nepravdivou nebo zavádějící odpověď. Ale beru to zároveň jako slib, že v příštích KN budu informovat podrobněji. A samozřejmě je snahou obce připravit taky nějaká případná alternativní řešení do budoucna. Ale to je zatím ve stadiu předběžných příprav a jednání, a rozhodně to nezávisí pouze na našem zastupitelstvu, tak není možné detailně hovořit o nějakých konkrétních vizích. 2. Novinkou v Klínci bude středisko CzechPOINT. Můžeš mi nastínit, k čemu bude občanům sloužit? Jen velmi stručně. Právě se to bude otevírat, přesné datum teď z hlavy nevím, prostě někdy v říjnu. Je to takové místo, odkud občan může vyřizovat poměrně velkou řadu všelijakých úředních záležitostí, aniž by musel běhat od úřadu k úřadu, brát si na to dovolenou, jezdit zbytečně kilometry navíc, vždyť to všichni známe. Takže třeba ověřování listin, podpisů jako by to bylo u notáře, ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, mnoho různých formulářů, razítek prostě je to k dispozici na jednom místě a v jeden čas. Jsem si vědom toho, že to asi nevyužijí úplně všichni občané, ale mnoho lidí ano. Někdo to třeba využije jenom jedenkrát za rok, někdo třeba vůbec, někdo třeba každý týden. Samozřejmě k tomu bude muset být někdo proškolený, kdo toto místo bude obsluhovat, budou se muset stanovit nějaké hodiny, kdy to bude přístupné veřejnosti, ale musí se to nastavit tak, aby to bylo přístupné ve vhodném čase tedy určit nějaké ty úřední hodiny. Jinak spoustu informací najdou lidé na kde je uvedeno mnoho a mnoho podrobností i s příslušnými návody. To občané najdou pod - 4 -

5 odkazem FAQ, což jsou nejčastěji kladené otázky. Ovšem takové ty základní informace Ti určitě připravím do příštího čísla KN, takový seznamovací letáček, kde bude vše podstatné vysvětleno pro ty, kdo nemají internet k dispozici. No a informace budou přece taky u nás na úřadě. 3. Z posledního zasedání víme, že se provádí průběžné úpravy rozpočtu obce v reakci na momentální stav financí v krajích a celé republice. O jaké hlavní změny rozpočtu se jedná? To je zákonná povinnost každé obce. Vysvětlím to pokud možno co nejstručněji. Rozpočet se stanovuje a schvaluje na období jednoho roku. Rozpočet obce, zejména té naší, je z velké části závislý na daňovém přerozdělování finančních prostředků od státu. A stát, nebo třeba i kraj, změní v průběhu rozpočtového období nějaké ty položky. Prostě je obcím škrtne. No a obec pak s takovou položkou počítat samozřejmě nemůže a rozpočet musí následně upravit. To je jenom opravdu základní informace, protože zákonných důvodů k úpravám rozpočtu může být samozřejmě veliká řada. 4. Křišťálovou kouli asi nevlastníš, ale máš nějakou představu, jak se bude v budoucnosti situace stran příjmů obcí od státu vyvíjet? A dá se to vůbec nějak ovlivnit? Křišťálovou kouli sice nemám, kdybych ji měl, asi bych měl i jiné ambice a cíle, ale já při své povaze bych tu kouli asi půjčil každému. Ale víme, že zázraky se prostě nedějí, spíš platí Murphyho zákony, a to asi bez výjimky. Jak se bude vyvíjet situace, to opravdu říct neumím, můžu jenom spekulovat, ale něco málo by se asi odvodit dalo. Vlastně si sám položím otázku neměli jsme v nedávné době vlády, za kterých byl evidentní ekonomický růst a přesto se tvořily schodkové rozpočty? Přiznám se, že tomu nerozumím a asi rozumět nikdy nebudu. Místo, co by se plnila státní kasa, prožírá se budoucnost a třeba takovým obcím jsou prováděny škrty v rozpočtech. Tím se trochu vracím i k předchozí otázce, a rozpočtovým úpravám. Víme, že se někdo zavázal a to v přímém nesouladu se zákonem, že za lidi bude platit poplatky ve zdravotnictví. No a kde na to sebere ty peníze? Někde přece musí, že? Já jsem osobně přesvědčenej, že pokud bude vítězit takovýto populismus - jak se každej bude mít dobře, jak se o všechny někdo postará, jenom se nebudou řešit základní věci tedy kde na to brát, povede to do ještě větších rozpočtových nejistot. Jasně, když chci něco rozběhnout, nastartovat, rozjet, tak do toho musím většinou něco nasypat a když se daří, tak to i pojede. Ale pokud se nenastartuje vůbec nic a situace je horší a horší, tak ten, co takovou situaci způsobil, by se měl jít někam alespoň na ty čtyři roky pořádně vystydět. Tak dlouho trvá jedno normální volební období. A vidíš, jak je to u nás. Opozice shodí vládu, což je jistě její legitimní pravomoc, ale udělá to v době jejího předsednictví EU, ale sama není ani za nic ochotna převzít jakoukoliv odpovědnost, natož tu vládní. A ve finále se pak dokonce zuby nehty brání předčasným volbám. To je jako kdyby někdo vyhodil za jízdy řidiče autobusu plného lidí, nebyl tam žádný jeho náhradník, ale všichni by se tvářili, že je přece všechno v pořádku, jak má být, protože má majitel autobusu uzavřenou pojistku. Jenom si moc přeji, aby lidi na takové jednání nezapomněli. Prostřednictvím u rozmlouval St. Louda ROZHOVOR - ZUBROVI Nejmladší občan Klínce Od paní Holečkové jsem se náhodou dozvěděl o tom, že se manželům Zubrovým nedávno narodila dcera, a protože už se v minulých novinách objevil příspěvek na téma nejmladšího občánka Klínce, rozhodl jsem se je navštívit. Sice už v den mé návštěvy bylo jasné, že v Klínci existuje ještě mladší občánek (hned vedle Etrychů), ale to by třeba mohlo být impulsem k další návštěvě. A dá se předpokládat, že stále budou nějací noví, nejmladší klínečtí občánci. Dne 3.7. se manželům Zubrovým narodila dcera Helena. Hela, jak se malé doma říká, tak rozšířila rodinu na čtyřčlennou. Když se narodila, vážila 2,95 kg a měřila 51 cm a v přeplněné až ve švech praskající podolské porodnici vydržela s mamkou 4 dny. Zubrovi mají ještě dvouletého syna Honzíka. Dostalo se mi příjemného přivítání, pan Zubr mi přišel otevřít s Honzíkem v náručí poté, co zavřel jejich čtyřnohého kamaráda a hlídače, vlčáka Arga. Hela si právě dopřávala svou pravidelnou dávku kojení. Honzík mi v obývacím pokoji osladil čaj a k němu nabídl sušenky. Po zbytek povídání ho byl plný obývák a stal se tak nedílnou součástí naší rozpravy, zatímco Hela si po kojení dopřávala odpočinku. Je pravda, že o miminku se toho příliš navyprávět nedá, nebo spíš ode mne jako chlapa toho moc neočekávejte, kromě parametrů v podobě porodní váhy a míry. Vždy po kojení spokojeně pozoruje okolní svět, nebo obsahu nočníku... (o tom už jsme se ale nebavili). Sám jako čerstvý otec to mám ještě v paměti a kdo nezažil, ten nepochopí. Proto jsme se spíše bavili o rodině jako takové. Zubrovi si vybrali Klínec a jeho lokalitu hlavně díky příjemnému okolí, a navíc západní směr od Prahy je vždy lákal. Zkrátka bylo fajn, že děti budou vyrůstat v hezké přírodě. V době výstavby jejich domu, která až na pár maličkostí proběhla vcelku dobře, se také renovovala školka. A tak se již počítalo s tím, že do ní budou jejich děti jednou docházet, a tak ani příliš neváhali s padesátitisícovým darem obci, který prý dala většina nově se stěhujících stavebníků do Klínce. Dalším z důvodů, proč právě bydlet v Klínci, byli rodiče na Řitce. Děti proto mají blízko k babičce a dědovi Zubrovým. Rodiče také mají v okolí už z dřívějška několik dobrých známých, a další jim zde přibyli. Za samozřejmost považovali postupné zvelebování obce, na které se mj. budou čerpat eurodotace, a v neposlední řadě sehrála při výběru důležitou roli dobrá dostupnost do Prahy

6 A jak hodnotí svůj život na Klínci s odstupem několika málo let? S místními lidmi jsou nadmíru spokojeni, hlavně se svými sousedy, s kterými mají dobré vztahy. Vychází dobře i se starousedlíky, tedy alespoň s těmi, s kterými za tu dobu přišli do styku. Ve svém domě si užívají relativní klid i čerstvý vzduch, pokud právě není období sucha a neprojíždí po místní komunikaci nějaký "závodník". Sám jsem byl den před mou návštěvou svědkem průjezdu jednoho terénního motocyklu, který na pár minut zahalil několik domů do oblak prachu. "Díky tomu prakticky není možné na zahradě sušit prádlo", svěřila se paní Zubrová. Museli si také kvůli okolním cestám pořídit zvláštní terénní kočárek, a že se takové cesty nelíbí ani autům, není třeba dodávat. Zpočátku měli stejné problémy s vodou, jako ostatní, kteří jsou napojeni na obecní vodovod. Jsou ale rádi, že se alespoň v posledních měsících voda zlepšila a přibližuje se k požadované kvalitě. Dětem jí ale z pochopitelných důvodů pít nedávají a používají vodu balenou. Momentálně nemají jasno, kam umístí své děti do školky, až přijde vhodný čas. Obě děti mají trvalou adresu v Klínci (nechtěli mít "Pražáky"), což by mělo být jedním z hlavních kritérií pro přijetí do klínecké školky. Pravděpodobně tomu tak ale není. Alespoň co si zjišťovali na obecním úřadu, prý by měli mít také rodiče trvalé bydlení v Klínci, což v tuto chvíli zajistit nemohou. A co by Zubrovi ve vsi uvítali? "Maminky se nemají kde potkávat", říká paní Zubrová. "Kdyby bylo ve vsi veřejně přístupné dětské hřiště, tam bychom se tam určitě setkávaly. Takhle sotva nějakou maminku s kočárkem potkám cestou do obchodu, nebo při procházce s kočárkem. Některá dětská hřiště bývají veřejnosti přístupná a u vchodu je kasička na dobrovolné příspěvky na údržbu vybavení", dodává. Pan Zubr by byl rád za dořešení pojmenování ulic v obci a vybudování chodníků tam, kde to bude možné, minimálně kvůli bezpečnosti dětí, o kvalitě povrchu silnic radši ani nemluví. Líbilo by se jim vítání občánků, nebo připomínání jubileí starších občanů v obci. Jsou to příjemné tradice, na které se lidé tam, kde to tak funguje, dopředu těší, jistě by to nebyla nákladná záležitost. Je to další z příležitostí, jak se v obci víc poznávat a scházet. Náš rozhovor se nachýlil ke konci. Honzíka byl po celý rozhovor plný obývák, jak říkají rodiče je jako z hadích ocásků, čemuž se on vehementně brání, říká "není z hadích ocásků". Také nám ukázal, jak "padá pytel brambor" za sedačku a celou řadu klukovin. A nejmladší klínecký občánek Hela? Ta si spokojeně odpočívala v mámině náručí a už se jistě těšila na další kojení, vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda VAŘÍME SPOLEČNĚ MAROCKÝ TAJINE (TAŽIN) Pasta chermoula: 2 červené cibule, 3 stroužky česneku, kousek zázvoru, všechno najemno nasekat, přidat trochu citronové šťávy (podle chuti), cca 2 lžíce olivového oleje, lžíci medu a koření: sladká paprika, ras-al-hanout (lze nahradit třeba kari, masalou...), chili - vše podle chuti. Smíchat a dát stranou. 3 větší mrkve, 3 pastináky (lze nahradit kořenovou petrželí nebo vynechat), 3 červené cibule, 2 velké brambory, 4 pórky, 3 kuřecí prsa (nebo stehenní řízky), velká hrst sušených švestek, olej na opečení, sůl. Lze přidat i cuketu, lilek, mandle, rozinky, sušené meruňky... Zeleninu i maso nakrájet na větší kusy (o něco větší než sousto), zeleninu osmahnout na oleji a dát do velkého hrnce, který smí do trouby. Maso prudce opéct, aby se zatáhlo, a přidat k zelenině. Do hrnce přihodit švestky (mandle, meruňky...), vmíchat pastu chermoulu, osolit, zalít cca 400 ml vody, přiklopit a dát do trouby předehřáté na 200 C (horkovzdušnou na 180). Péct cca 3/4 hodiny (nemusí se míchat ani odkrývat), potom troubu stáhnout o 20 a péct půl až tři čtvrtě hodiny (aby byla zelenina měkká, ale nerozvařená). Pokud chceme přidat i cuketu, přihodíme ji do hrnce asi půl hodiny před koncem pečení. S lilkem je to stejné, jen je dobré ho předem nechat vypotit (nasolit, nechat cca 20 minut pustit šťávu a opláchnout). Tajine se jí s bagetou nebo jakýmkoli jiným pečivem. Dobrou chuť přeje Pavla Etrychová Klínecké noviny jsou registrovány Stranou pro otevřenou společnost, tř. Svornosti 79/1a, Olomouc, IČ , registrační číslo MK ČR: E Noviny jsou vydávány 6x ročně a jsou distribuovány zdarma. Děkujeme manželům Etrychovým za financování minulého čísla KN. Vaše náměty je možno doručit osobně do schránky, umístěné na vratech u vjezdu do dvora před OÚ, nebo zaslat na ovou adresu: Noviny je možné si přečíst a vytisknout také na internetových stránkách: Uzávěrka příštího čísla je

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

OBSAH : Společnou cestou

OBSAH : Společnou cestou 18.12.2008 OBSAH : 1 Společnou cestou 2 Rozhovor. Ing. Dagmar Tomanová 3. Opakovaně žádám a požaduji 3. Jak se žije v Záluží a Kozlovicích 4..Chodník ke Glazuře a ke hřbitovu 5..Finanční kontrola, WWW

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více