K L Í N E C K É N O V I N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L Í N E C K É N O V I N Y"

Transkript

1 K L Í N E C K É N O V I N Y Ř Í J E N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dostalo se Vám do rukou říjnové vydání Klíneckých novin, ve kterém naleznete například informace z dalšího veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozhovor s nedávno zvoleným zastupitelem Ing. Jaroslavem Teskou a manžely Zubrovými. Součástí novin jsou také dvě přílohy. Jedna, která Vám usnadní cestování hromadnou dopravou v podobě aktuálních jízdních řádů, z druhé strany s krátkou pozvánkou za kulturou. Druhá příloha bude vyžadovat trochu Vaší aktivity. Rozhodli jsme se uspořádat anketu, z níž by bylo možné usoudit, co Vás v Klínci nejvíce zajímá a jakým směrem by se měla obec ubírat. V každých novinách jsou dva anketní lístky, pokud byste potřebovali další, naleznete je např. na internetových stránkách pod archivem Klíneckých novin. Anketa je samozřejmě dobrovolná a nemusíte odpovídat na všechny otázky, čím více se ale nashromáždí odpovědí, tím větší bude mít anketa vypovídací hodnotu. Berte to tedy jako možnost ke zjištění většinového názoru v Klínci, o kterém se tu v minulosti již několikrát hovořilo. Úplně nebo jen částečně vyplněné anketní lístky můžete odevzdat do schránky Klíneckých novin, která se nachází naproti vývěsce obecního úřadu, vedle vchodu do mateřské školy, nebo do schránek členů redakční rady novin. Výsledky ankety bychom rádi vyhodnotili a zveřejnili v dalším čísle. Rádi bychom Klínecké noviny obsahově zpestřili, a toho jde dosáhnout například rozšířením řady pravidelných přispěvatelů. Pokud budete mít zájem o jakoukoliv spolupráci při tvorbě novin, neváhejte se na nás obrátit např. prostřednictvím u: Další noviny jsou plánovány na začátek prosince, tedy před dobou vánočních příprav. Číslo by mohlo být laděno v duchu vánoc, uvítáme tedy jakýkoliv příspěvek s vánoční tematikou: osvědčené vánoční recepty, dodržování tradic - jak vánoce slavíte, jak je slavili Vaši rodiče, prarodiče, nebo jaké na ně máte vzpomínky. Stanislav Louda INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, kterého ze zúčastnil nízký počet občanů obce, odhadem něco kolem dvanácti. Zastupitelé seznámili občany s připraveným programem, oficiální zápis naleznete na úřední desce. První informace starosty se týkala výkopů kolem cesty u fotbalové hřiště z důvodu napojování pily u dálnice a rozhodlo se v rámci této akce položit vedení pro osvětlení u autobusové zastávky směr Mníšek. Spojením s touto akcí obec ušetří nemalou část prostředků. U školky se provedla úprava svodů dešťové vody mimo chodníky. Žádné další významnější akce se kvůli napjatému rozpočtu neprováděly. Pan Petrák informoval o úpravách rozpočtu, které reflektují současnou ekonomickou situaci. Z významnějších výpadků příjmových položek kromě snížení příjmů z daní jmenoval zamítnutí dotací na osvětlení a na splátku úroků z úvěru, která jinak byla před změnou středočeského hejtmana obci pravidelně poskytována. V příštím roce dojde k splacení bezúročné půjčky od státu na první etapu kanalizace, roční splátka činila 266 tis. Kč. Bude zřízeno pracoviště CzechPOINT, na kterém lze získat např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí a další. Na zřízení byla poskytnuta dotace cca 80 tis. Kč, obec uhradí cca 14 tis. Kč. Dále bude nutné zřídit datové schránky. Na dotaz, jestli je CzechPOINT třeba, když funguje v Jílovišti, bylo odpovězeno, že díky dotaci a minimálnímu vkladu ze strany obce se jedná mimo jiné o výhodnou investici OÚ do počítačového vybavení do budoucna. Na začátku diskuse starosta informoval o sběru nebezpečného odpadu elektroniky. Dále nebude deset dní k dispozici fekál kvůli technické kontrole. Pan Etrych se dotazoval na řešení komunikace od hasičárny ke kaštanům, kterou měl investor p. Kozmík do dobudovat. Obec předala celou záležitost právníkovi, pokus o smír se nezdařil. V lokalitě nových domů za p. Krejzlíkem vybudoval p. Kozmík nové osvětlení, které ale není zapnuté, protože elektřinu nezaplatí a dílo obci nepředal, resp. ta ani v tuto chvíli díky nedořešenému sporu o komunikaci převzít nehodlá. Pan Hodis se dotázal na názvy ulic, bez kterých jsou problémy s dohledáním čísel popisných, která jsou na přeskáčku a v případě zásahu záchranné služby to může mít fatální následky. Zastupitelstvo zjišťuje návrhy na provedení, osloví firmy, podle zákona při počtu obyvatel nad 500 jsou navíc názvy ulic povinností. Dále se dotazoval na rozhlas. Ten by bylo možné zprovoznit pouze v centru obce, okrajové části pouze bezdrátově. Protože je ale technicky zastaralý a nejeví se rozumné investovat do jeho oprav, uvažuje se o bezdrátové variantě, na kterou byla předložena předběžná nabídka

2 Pan Bielák se po nedořešení opětovně dotazoval na ulici v místě jeho bydliště. Opět bylo přislíbeno navezení materiálu, kterým se cesta upraví. Pan Kosina poukázal na nevhodné smluvní zajištění akcí s investory, kteří by měli nejdříve plnit závazky obci a potom by nenastala situace jako s p. Kozmíkem. Jako příklad uvedena Trnová, kde ale jak p. Petrák odpověděl nyní musí řešit, že se nové cesty ničí těžkou technikou. Co se týče neupravené cesty za fotbalovým hřištěm kolem domu manželů Zubrových, má pan Romanovský ještě rok na její vybudování. Pod hřbitovem v zatáčce u silnice je větší množství nashromážděného odpadu. Na jeho úklid se nabízí i dobrovolnické práce, ale v první řadě by měl řešit majitel pozemku. OÚ zajistí firmu na kontrolu osvětlení v celé obci, která opraví nefunkční lampy. Plánuje se schůzka s pracovníky ze správy a údržby silnic, na které by se měly řešit komunikace, v první řadě značení křižovatky u hřiště. Pan Petrák zodpověděl dotazy na rozpočet. Náklady na pevná paliva a elektřinu se týkají otopu školky, bytů a prostor obecního úřadu, elektřina pro OÚ a školku. Výdaje na pořízení informací jsou k zajištění účetnictví externí firmou, obnovu kancelářského systému spisové služby a evidence, platí se za provozovatele infrastruktury vodovodu a kanalizace, programy a výpočetní techniku. Ostatní služba zahrnuje podvojné účetnictví. Pan Etrych poukázal na nepořádek kolem kontejnerů "pod kaštany", kontejnery jsou přeplněné, odpad je poházený okolo, je zde rozbité sklo, objevuje se větší počet matrací, židle, lidé si pletou kontejnery se sběrným dvorem. Obcí už bylo zajištěno přidání kontejneru, bylo by možné přidat na plasty a sklo, ale není záruka, že budou použity na tříděný odpad. V závěru diskuse zazněl návrh na uspořádání soutěže o nejhezčí zahradu, kterou by posuzovala komise. Smyslem soutěže by bylo zapojit spoluobčany do údržby vzhledu celé obce. Informace ze zasedání zapsal a zpracoval Stanislav Louda UMÍTE SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD? Mluvit či psát o ekologii a ochraně životního prostředí je nutné, ale mnohem důležitější je pro ni něco praktického udělat. Ekologická výchova je důležitá pro zdravý život nás všech. Papír - modré kontejnery SPRÁVNĚ: noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, papírové krabice rozložené, papírové obaly, papírové sáčky ŠPATNĚ: mastný, mokrý a znečištěný papír, voskový a uhlovaný papír, papírové kapesníky, ručníky, použité plenky,nápojové kartony, hygienické potřeby Sklo - zelené kontejnery SPRÁVNĚ: skleněné nádoby, láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo ŠPATNĚ: zrcadla, žárovky, autosklo, keramika, porcelán, drátěné sklo Plasty - žluté kontejnery SPRÁVNĚ: stlačené PET lahve, igelitové tašky a sáčky, folie, kelímky, jiné plastové nádoby čisté, výrobky a obaly z plastů, polystyrén ŠPATNĚ: znečištěné plastové nádoby, guma, pneumatiky, molitan, nápojové kartony, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), PVC NEBEZPEČNÝ ODPAD Patří do speciálních sběrných dvorů. Jsou to např. baterie, chemické látky, ředidla a barvy, lepidla, kyseliny, fotochemikálie, motorové oleje, léky a další. Tyto látky se nesmějí dostat ani do směsného odpadu ani do kanalizace. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE V KLÍNCI PROBÍHAT OD 8:00-8:15 U HASIČSKÉ ZBROJNICE SITUACE POD KAŠTANY Klínec je vesnička velmi útulně zanořená do okolní přírody a i z tohoto důvodu se nám všem líbí tady bydlet. Doufáme, že i vzhled vnitřního Klínce se bude zlepšovat, aby byl malebnou vesničkou se vším všudy. Začít můžeme třeba v části vesnice pod Kaštany. Jak většina z vás ví, nacházejí se zde kontejnery pro směsný odpad. Jsou určeny pro chataře a pro novostavby za panem Krejzlíkem, kam kvůli nedokončeným komunikacím nezajíždějí popeláři (obci samozřejmě za odvoz odpadů platíme). S manželkou jsme naučeni třídit odpad, včetně toho organického. A tak týdně přispíváme do popelnic dvěma klasickými pytli do košů, ouha, v poslední době s hrůzou zjišťujeme, že ani tuto trochu nemáme kam dávat. Někteří z obyvatel Klínce si totiž zmíněné kontejnery pletou se sběrným dvorem. V kontejnerech a jejich okolí se objevují zbytky stavebních materiálů, staré matrace (ve velkém počtu), staré přístroje (sekačky, vysavače apod.), - 2 -

3 zbytky organického odpadu, velké krabice od spotřebičů i s výplňovým polystyrenem a mnoho dalších věcí. Během dvou až tří dnů se kontejnery naprosto ucpou tímto velkoobjemovým odpadem a pro obyčejný komunální odpad již nezbývá místo. Posléze se tedy odpad hromadí na zemi v okolí kontejnerů a často dochází k protržení pytlů a rozsypání jejich obsahu. V okolí se potom válí zbytky odpadků a věřte, že na to opravdu není hezký pohled. V půlce září se navíc objevilo před kontejnery rozsypané sklo. Rádi bychom apelovali na všechny Klínečáky. Zkuste si představit, že máte tyto kontejnery před domem a denně se musíte dívat na přehlídku starého harampádí, případně řešit, kam nacpat svůj pytel s odpadky. Velkokapacitní odpad patří do sběrného dvora, ne do nízkokapacitních kontejnerů. Nejbližší sběrný dvůr funguje v Mníšku pod Brdy, kam ovšem mohou ukládat odpad jen místně příslušní lidé. I v naší obci se provádí sběr odpadů, nejbližší sběr nebezpečných odpadů se koná v sobotu 10. října, ale je otázkou, zda by se neměl konat častěji, abychom prostředí v Klínci udržovali na kulturní úrovni. Možná by také stálo za to ukládání odpadů ošetřit obecní vyhláškou. S přáním za hezčí Klínec Tomáš a Pavla Etrychovi D U H O V Á K U LL II Č K A Mateřská škola v Klínci Zdravím čtenáře Klíneckých novinek, které zajímá dění v Mateřské škole v Klínci. Je to až k nevíře, jak ten čas letí. Právě začínáme již náš třetí školní rok (druhý ucelený). A co v něm je nového? Některé věci zůstávají při starém, například personál školy. O děti se dále starají tři pedagogické pracovnice: paní Jana Kakešová, paní Marie Kovalová a paní Hana Volfová a jedna provozní zaměstnankyně paní Markéta Knoblochová Ve školce tak jako předchozí roky zpíváme, kreslíme, malujeme, modelujeme, kutíme i vaříme, hrajeme divadlo, učíme se, i si jen tak obyčejně hrajeme. Některé věci ale v naší školce nové jsou. Přijali jsme 8 nových dětí (celkový počet dětí zůstává 28) a postarší fasádu školy jsme přes prázdniny trochu rozveselili barvami. Vzdělávací plán pro tento školní rok jsme nazvali Povídám, povídám pohádku. Každý týden začínáme společným čtením pohádky, která dětem otevírá téma, které pak v dalších činnostech rozvíjíme. V září to bylo téma Já ve školce, Já a moji kamarádi a U nás doma. Poslední téma jsme se rozhodli obohatit i návštěvou klíneckého klubu seniorů u nás ve školce. Moc se tuto návštěvu těšíme. Děti připravují pro babičky a dědečky krátké vystoupení a pomalu chystáme i ingredience na naši oblíbenou školkovou pomazánku z tvarohu (tajný recept). Děti ji pro návštěvu samy uvaří, snad bude chutnat. Tím, že nás tento rok budou provázet pohádky, příběhy a bajky má i svůj hlubší smysl. Rádi bychom děti naučili, že knihy, umění číst i naslouchat čtenému příběhu není rozhodně ani v dnešním světě televize, DVD, internetu a jiných vymožeností, přežitkem. Jak se nám tento záměr daří, dozvíte se průběžně během školního roku v dalších vydáních Novinek. Na závěr mého dnešního krátkého povídání mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády na zahradě školy a připravili ji na konci prázdnin na příchod dětí. Dále děkuji paní Šáchové a rodině Stoklasových za hry a hračky, které školce darovali. Stejně tak všem ostatním rodičům, kteří přispěli jakýmkoliv věcným darem školce do nového školního roku. Moc si vaší štědrosti vážíme. Za MŠ v Klínci Mgr. Jana Kakešová ředitelka školy KLUB DŮCHODCŮ Klub důchodců v Klínci je stále velice aktivní. Ani prázdniny dětí a dovolené dospělých neovlivnily aktivitu Klubu důchodců v Klínci. Scházíme se pravidelně druhou středu v měsíci v požární zbrojnici obce Klínec. Mezi našimi téměř 30 členy však převládají hlavně ženy. Mužů je mezi našimi členy velmi málo. Vyzýváme tímto nejen muže, ale všechny ostatní občany Klínce, aby se zúčastnili našich vycházek a jiných akcí a to i když nejsou v důchodovém věku. Jsme dobrý kolektiv a slavíme společně svátky i narozeniny našich členů. Rozhodně se nebudete mezi námi nudit. Dne jsem měli společenskou akci v restauraci U Krbu, kde jsem oslavili některá výročí našich členů, jsme navštívili Kulturní dům v Praze 10. Dne 8.7. se klub důchodců vypravil na návštěvu Dobřichovic, kde jsem navštívili Dobřichovický zámek a prohlídli si vzorně upravenou obec. Další akcí byla návštěva televizní věže na Žižkově a výlet lodí po Vltavě. Tato akce se uskutečnila

4 Dne jsme se účastnili společné akce s naší družební organizací v Čísovicích, se kterou spolupracujeme již delší dobu. Hrála nám muzika a byla tam opravdu přátelská a nesmírně srdečná atmosféra. Jelikož již nebylo autobusové spojení do Klínce, nabídl se pan František Obermajer, že naše členy na několikrát odveze do Klínce. Za tuto službu mu ještě jednou děkujeme. Nesmírně si vážíme takových lidí jako je on, kteří zcela samozřejmě a nezištně pomáhají ostatním občanům Klínce. Velice oceňujeme také spolupráci s Dobrovolným sborem hasičů v Klínci. Uskutečňujeme akce v jejich hasičské zbrojnici a oceňujeme jejich činnost v naší obci. Chceme i v budoucnosti s touto organizací co nejvíce spolupracovat. Dne připravujeme zájezd do Litoměřic společně s našimi družebními organizacemi z Čisovic a Mníšku. Dne navštívíme Vyšehrad, kde předseda organizace využije svých znalostí jako průvodce Pražské informační služby a zajistí průvodcovskou činnost pro tuto kulturní památku Prahy. Současně navštívíme také Vyšehradská kasemata a podzemní chodby této pevnosti. Připomeneme si legendy a záhady tzv. Čertova sloupu. Také tato akce se koná za účasti členů našich družebních organizací z Čísovicích a Mníšku. Dne připravujeme návštěvu mateřské školy v Klínci. Seznámíme se s činností školky a přineseme dětem dáreček. Pan Vladimír Čech nám nabídl návštěvu generální zkoušky hry Anna Karenina v divadle ABC. Děkujeme mu za jeho iniciativu a dobrou spolupráci, které si velice vážíme. Akce se uskuteční dne Vážení přátele, jak vidíte, iniciativa našich členů je velmi různorodá a chceme v ní i nadále pokračovat. Velice si vážím toho, že všechny tyto akce upevňují kolektiv našich členů a probíhají ve velmi přátelské a srdečné atmosféře. V Klínci Jiří Hodis, předseda Klubu důchodců v Klínci ROZHOVOR - JAROSLAV TESKA Na předposledním veřejném zasedání byl zvolen novým členem zastupitelstva Ing. Jaroslav Teska. Stal se předsedou finančního výboru, zároveň je jeho odborným zaměřením obor ekologie. Protože mu není cizí ani otázka pitné vody v Klínci, jsem moc rád, že se nabídl s krátkým rozhovorem pro Klínecké noviny nad aktuálními tématy. Bohužel se nám díky vytíženosti nepodařilo do poslední chvíle najít vhodný termín pro osobní schůzku, tudíž proběhl rozhovor narychlo a opět prostřednictvím u (ještě že tu techniku máme...). 1. Ahoj Jardo, na předposledním zasedání ses nabídl informovat spoluobčany o aktuálním stavu pitné vody v Klínci. Co se týče vrtu u OÚ, na který jsme napojeni, je na vodě na první pohled vidět, že se investované peníze nemíjí účinkem voda je jednoznačně lepší než cca před rokem. Jaká je tedy aktuální situace? Zatím jsem se seznámil do jistých podrobností jen s výsledky týkající se právě tohoto vrtu a s výsledky analytických rozborů. Jenom na okraj naše lokalita, tím myslím širší okolí příbramska, je vysokým obsahem železa a manganu ve vodě pověstná. A taky z těchto důvodů jsou v příslušné platné legislativní úpravě limity pro uvedené ukazatele dva. Ta vyšší hodnota platí právě pro lokality, kde je díky geologickému podloží vysoký obsah těchto ukazatelů. Ale vrátím se zpátky ano, byl zaznamenán poměrně velký pokrok v otázce úpravny vody, situace se postupně zlepšovala, dnes bychom mohli říct, že již splňujeme příslušné limitní hodnoty. Na druhou stranu a to je nutno taky zdůraznit, že odběrem vody z podloží také dochází k pohybu sledovaných prvků, může následně docházet jak ke snížení koncentrací a v některých případech i ke zvýšení. Každopádně dnes máme vodu, která podle zkráceného rozboru vykazuje parametry pitné vody. A teď je dle mého názoru důležité tyto parametry udržet v normálu. Přesto víme, že stávající úpravna ještě bude vyžadovat určité úpravy nebo technologická vylepšení, která určitě budou prospěšná pro stabilizaci požadovaného cílového stavu. Jinak budu velmi rád, budu-li moci podávat takovéto pozitivní informace i nadále. Kvalita vody ve druhém zdroji, který je zcela nezávislý jak technickým provedením tak zdrojem podzemní vody mě rovněž velmi zajímá, ostatně tuto vodu mám v baráku i já. Nemám zatím ještě všechny informace podrobně prostudované ani co se týče výsledků rozborů ani stávající provozované technologie. Tak bych nerad poskytl nepravdivou nebo zavádějící odpověď. Ale beru to zároveň jako slib, že v příštích KN budu informovat podrobněji. A samozřejmě je snahou obce připravit taky nějaká případná alternativní řešení do budoucna. Ale to je zatím ve stadiu předběžných příprav a jednání, a rozhodně to nezávisí pouze na našem zastupitelstvu, tak není možné detailně hovořit o nějakých konkrétních vizích. 2. Novinkou v Klínci bude středisko CzechPOINT. Můžeš mi nastínit, k čemu bude občanům sloužit? Jen velmi stručně. Právě se to bude otevírat, přesné datum teď z hlavy nevím, prostě někdy v říjnu. Je to takové místo, odkud občan může vyřizovat poměrně velkou řadu všelijakých úředních záležitostí, aniž by musel běhat od úřadu k úřadu, brát si na to dovolenou, jezdit zbytečně kilometry navíc, vždyť to všichni známe. Takže třeba ověřování listin, podpisů jako by to bylo u notáře, ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, mnoho různých formulářů, razítek prostě je to k dispozici na jednom místě a v jeden čas. Jsem si vědom toho, že to asi nevyužijí úplně všichni občané, ale mnoho lidí ano. Někdo to třeba využije jenom jedenkrát za rok, někdo třeba vůbec, někdo třeba každý týden. Samozřejmě k tomu bude muset být někdo proškolený, kdo toto místo bude obsluhovat, budou se muset stanovit nějaké hodiny, kdy to bude přístupné veřejnosti, ale musí se to nastavit tak, aby to bylo přístupné ve vhodném čase tedy určit nějaké ty úřední hodiny. Jinak spoustu informací najdou lidé na kde je uvedeno mnoho a mnoho podrobností i s příslušnými návody. To občané najdou pod - 4 -

5 odkazem FAQ, což jsou nejčastěji kladené otázky. Ovšem takové ty základní informace Ti určitě připravím do příštího čísla KN, takový seznamovací letáček, kde bude vše podstatné vysvětleno pro ty, kdo nemají internet k dispozici. No a informace budou přece taky u nás na úřadě. 3. Z posledního zasedání víme, že se provádí průběžné úpravy rozpočtu obce v reakci na momentální stav financí v krajích a celé republice. O jaké hlavní změny rozpočtu se jedná? To je zákonná povinnost každé obce. Vysvětlím to pokud možno co nejstručněji. Rozpočet se stanovuje a schvaluje na období jednoho roku. Rozpočet obce, zejména té naší, je z velké části závislý na daňovém přerozdělování finančních prostředků od státu. A stát, nebo třeba i kraj, změní v průběhu rozpočtového období nějaké ty položky. Prostě je obcím škrtne. No a obec pak s takovou položkou počítat samozřejmě nemůže a rozpočet musí následně upravit. To je jenom opravdu základní informace, protože zákonných důvodů k úpravám rozpočtu může být samozřejmě veliká řada. 4. Křišťálovou kouli asi nevlastníš, ale máš nějakou představu, jak se bude v budoucnosti situace stran příjmů obcí od státu vyvíjet? A dá se to vůbec nějak ovlivnit? Křišťálovou kouli sice nemám, kdybych ji měl, asi bych měl i jiné ambice a cíle, ale já při své povaze bych tu kouli asi půjčil každému. Ale víme, že zázraky se prostě nedějí, spíš platí Murphyho zákony, a to asi bez výjimky. Jak se bude vyvíjet situace, to opravdu říct neumím, můžu jenom spekulovat, ale něco málo by se asi odvodit dalo. Vlastně si sám položím otázku neměli jsme v nedávné době vlády, za kterých byl evidentní ekonomický růst a přesto se tvořily schodkové rozpočty? Přiznám se, že tomu nerozumím a asi rozumět nikdy nebudu. Místo, co by se plnila státní kasa, prožírá se budoucnost a třeba takovým obcím jsou prováděny škrty v rozpočtech. Tím se trochu vracím i k předchozí otázce, a rozpočtovým úpravám. Víme, že se někdo zavázal a to v přímém nesouladu se zákonem, že za lidi bude platit poplatky ve zdravotnictví. No a kde na to sebere ty peníze? Někde přece musí, že? Já jsem osobně přesvědčenej, že pokud bude vítězit takovýto populismus - jak se každej bude mít dobře, jak se o všechny někdo postará, jenom se nebudou řešit základní věci tedy kde na to brát, povede to do ještě větších rozpočtových nejistot. Jasně, když chci něco rozběhnout, nastartovat, rozjet, tak do toho musím většinou něco nasypat a když se daří, tak to i pojede. Ale pokud se nenastartuje vůbec nic a situace je horší a horší, tak ten, co takovou situaci způsobil, by se měl jít někam alespoň na ty čtyři roky pořádně vystydět. Tak dlouho trvá jedno normální volební období. A vidíš, jak je to u nás. Opozice shodí vládu, což je jistě její legitimní pravomoc, ale udělá to v době jejího předsednictví EU, ale sama není ani za nic ochotna převzít jakoukoliv odpovědnost, natož tu vládní. A ve finále se pak dokonce zuby nehty brání předčasným volbám. To je jako kdyby někdo vyhodil za jízdy řidiče autobusu plného lidí, nebyl tam žádný jeho náhradník, ale všichni by se tvářili, že je přece všechno v pořádku, jak má být, protože má majitel autobusu uzavřenou pojistku. Jenom si moc přeji, aby lidi na takové jednání nezapomněli. Prostřednictvím u rozmlouval St. Louda ROZHOVOR - ZUBROVI Nejmladší občan Klínce Od paní Holečkové jsem se náhodou dozvěděl o tom, že se manželům Zubrovým nedávno narodila dcera, a protože už se v minulých novinách objevil příspěvek na téma nejmladšího občánka Klínce, rozhodl jsem se je navštívit. Sice už v den mé návštěvy bylo jasné, že v Klínci existuje ještě mladší občánek (hned vedle Etrychů), ale to by třeba mohlo být impulsem k další návštěvě. A dá se předpokládat, že stále budou nějací noví, nejmladší klínečtí občánci. Dne 3.7. se manželům Zubrovým narodila dcera Helena. Hela, jak se malé doma říká, tak rozšířila rodinu na čtyřčlennou. Když se narodila, vážila 2,95 kg a měřila 51 cm a v přeplněné až ve švech praskající podolské porodnici vydržela s mamkou 4 dny. Zubrovi mají ještě dvouletého syna Honzíka. Dostalo se mi příjemného přivítání, pan Zubr mi přišel otevřít s Honzíkem v náručí poté, co zavřel jejich čtyřnohého kamaráda a hlídače, vlčáka Arga. Hela si právě dopřávala svou pravidelnou dávku kojení. Honzík mi v obývacím pokoji osladil čaj a k němu nabídl sušenky. Po zbytek povídání ho byl plný obývák a stal se tak nedílnou součástí naší rozpravy, zatímco Hela si po kojení dopřávala odpočinku. Je pravda, že o miminku se toho příliš navyprávět nedá, nebo spíš ode mne jako chlapa toho moc neočekávejte, kromě parametrů v podobě porodní váhy a míry. Vždy po kojení spokojeně pozoruje okolní svět, nebo obsahu nočníku... (o tom už jsme se ale nebavili). Sám jako čerstvý otec to mám ještě v paměti a kdo nezažil, ten nepochopí. Proto jsme se spíše bavili o rodině jako takové. Zubrovi si vybrali Klínec a jeho lokalitu hlavně díky příjemnému okolí, a navíc západní směr od Prahy je vždy lákal. Zkrátka bylo fajn, že děti budou vyrůstat v hezké přírodě. V době výstavby jejich domu, která až na pár maličkostí proběhla vcelku dobře, se také renovovala školka. A tak se již počítalo s tím, že do ní budou jejich děti jednou docházet, a tak ani příliš neváhali s padesátitisícovým darem obci, který prý dala většina nově se stěhujících stavebníků do Klínce. Dalším z důvodů, proč právě bydlet v Klínci, byli rodiče na Řitce. Děti proto mají blízko k babičce a dědovi Zubrovým. Rodiče také mají v okolí už z dřívějška několik dobrých známých, a další jim zde přibyli. Za samozřejmost považovali postupné zvelebování obce, na které se mj. budou čerpat eurodotace, a v neposlední řadě sehrála při výběru důležitou roli dobrá dostupnost do Prahy

6 A jak hodnotí svůj život na Klínci s odstupem několika málo let? S místními lidmi jsou nadmíru spokojeni, hlavně se svými sousedy, s kterými mají dobré vztahy. Vychází dobře i se starousedlíky, tedy alespoň s těmi, s kterými za tu dobu přišli do styku. Ve svém domě si užívají relativní klid i čerstvý vzduch, pokud právě není období sucha a neprojíždí po místní komunikaci nějaký "závodník". Sám jsem byl den před mou návštěvou svědkem průjezdu jednoho terénního motocyklu, který na pár minut zahalil několik domů do oblak prachu. "Díky tomu prakticky není možné na zahradě sušit prádlo", svěřila se paní Zubrová. Museli si také kvůli okolním cestám pořídit zvláštní terénní kočárek, a že se takové cesty nelíbí ani autům, není třeba dodávat. Zpočátku měli stejné problémy s vodou, jako ostatní, kteří jsou napojeni na obecní vodovod. Jsou ale rádi, že se alespoň v posledních měsících voda zlepšila a přibližuje se k požadované kvalitě. Dětem jí ale z pochopitelných důvodů pít nedávají a používají vodu balenou. Momentálně nemají jasno, kam umístí své děti do školky, až přijde vhodný čas. Obě děti mají trvalou adresu v Klínci (nechtěli mít "Pražáky"), což by mělo být jedním z hlavních kritérií pro přijetí do klínecké školky. Pravděpodobně tomu tak ale není. Alespoň co si zjišťovali na obecním úřadu, prý by měli mít také rodiče trvalé bydlení v Klínci, což v tuto chvíli zajistit nemohou. A co by Zubrovi ve vsi uvítali? "Maminky se nemají kde potkávat", říká paní Zubrová. "Kdyby bylo ve vsi veřejně přístupné dětské hřiště, tam bychom se tam určitě setkávaly. Takhle sotva nějakou maminku s kočárkem potkám cestou do obchodu, nebo při procházce s kočárkem. Některá dětská hřiště bývají veřejnosti přístupná a u vchodu je kasička na dobrovolné příspěvky na údržbu vybavení", dodává. Pan Zubr by byl rád za dořešení pojmenování ulic v obci a vybudování chodníků tam, kde to bude možné, minimálně kvůli bezpečnosti dětí, o kvalitě povrchu silnic radši ani nemluví. Líbilo by se jim vítání občánků, nebo připomínání jubileí starších občanů v obci. Jsou to příjemné tradice, na které se lidé tam, kde to tak funguje, dopředu těší, jistě by to nebyla nákladná záležitost. Je to další z příležitostí, jak se v obci víc poznávat a scházet. Náš rozhovor se nachýlil ke konci. Honzíka byl po celý rozhovor plný obývák, jak říkají rodiče je jako z hadích ocásků, čemuž se on vehementně brání, říká "není z hadích ocásků". Také nám ukázal, jak "padá pytel brambor" za sedačku a celou řadu klukovin. A nejmladší klínecký občánek Hela? Ta si spokojeně odpočívala v mámině náručí a už se jistě těšila na další kojení, vždyť pěkně přibývá. Ve dvou měsících má polovinu váhy dvouletého Honzíka. Za příjemné přivítání i povídání děkuje St. Louda VAŘÍME SPOLEČNĚ MAROCKÝ TAJINE (TAŽIN) Pasta chermoula: 2 červené cibule, 3 stroužky česneku, kousek zázvoru, všechno najemno nasekat, přidat trochu citronové šťávy (podle chuti), cca 2 lžíce olivového oleje, lžíci medu a koření: sladká paprika, ras-al-hanout (lze nahradit třeba kari, masalou...), chili - vše podle chuti. Smíchat a dát stranou. 3 větší mrkve, 3 pastináky (lze nahradit kořenovou petrželí nebo vynechat), 3 červené cibule, 2 velké brambory, 4 pórky, 3 kuřecí prsa (nebo stehenní řízky), velká hrst sušených švestek, olej na opečení, sůl. Lze přidat i cuketu, lilek, mandle, rozinky, sušené meruňky... Zeleninu i maso nakrájet na větší kusy (o něco větší než sousto), zeleninu osmahnout na oleji a dát do velkého hrnce, který smí do trouby. Maso prudce opéct, aby se zatáhlo, a přidat k zelenině. Do hrnce přihodit švestky (mandle, meruňky...), vmíchat pastu chermoulu, osolit, zalít cca 400 ml vody, přiklopit a dát do trouby předehřáté na 200 C (horkovzdušnou na 180). Péct cca 3/4 hodiny (nemusí se míchat ani odkrývat), potom troubu stáhnout o 20 a péct půl až tři čtvrtě hodiny (aby byla zelenina měkká, ale nerozvařená). Pokud chceme přidat i cuketu, přihodíme ji do hrnce asi půl hodiny před koncem pečení. S lilkem je to stejné, jen je dobré ho předem nechat vypotit (nasolit, nechat cca 20 minut pustit šťávu a opláchnout). Tajine se jí s bagetou nebo jakýmkoli jiným pečivem. Dobrou chuť přeje Pavla Etrychová Klínecké noviny jsou registrovány Stranou pro otevřenou společnost, tř. Svornosti 79/1a, Olomouc, IČ , registrační číslo MK ČR: E Noviny jsou vydávány 6x ročně a jsou distribuovány zdarma. Děkujeme manželům Etrychovým za financování minulého čísla KN. Vaše náměty je možno doručit osobně do schránky, umístěné na vratech u vjezdu do dvora před OÚ, nebo zaslat na ovou adresu: Noviny je možné si přečíst a vytisknout také na internetových stránkách: Uzávěrka příštího čísla je

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více