PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU"

Transkript

1 Seres on Advanced Economc Issues Faculty of Economcs, VŠB-TU Ostrava Lukáš Prokop Zdeněk Medvec Zdeněk Zmeškal PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEDODANÉ ENERGIE V PRŮMYSLU Ostrava, 2009

2 Lukáš Prokop & Zdeněk Medvec Department of Electrcal Power Engneerng Faculty of Eletrcal Power and Computer Scence VŠB-Techncal Unversty Ostrava 7. Lstopadu Ostrava, CZ Zdeněk Zmeškal Department of Fnance Faculty of Economcs VŠB-Techncal Unversty Ostrava Sokolská Ostrava, CZ Recenze Dana Dluhošová Zbyněk Martínek Petr Toman INFORMAČNÍ STRANA [může následovat lst s věnováním] (odkaz na grant) VŠB-TU Ostrava 2009 Prnted n Tskárna Grafco, s.r.o. Cover desgn by MD communcatons, s.r.o. ISBN

3 Předmluva Předmětem předložené knhy e problematka oceňování nedodané elektrcké energe v průmyslových podncích. V publkac sou prezentovány, vysvětlovány a analyzovány vybrané aspekty dané problematky. Pozornost e soustředěna zeména na spolehlvost dodávek elektrcké energe, řízení a regulac elektrcké soustavy, vývo a charakterstky elektroenergetckého trhu, metody oceňování elektrcké energe, metody hodnocení nvestc, ekonomcké posuzování a hodnocení ztrát nedodané elektrcké energe. Uvedena e podrobná metodka vyčíslení ztrát z nedodané elektrcké energe, včetně praktcké ověřovací stude. Knha e určena zeména odborníkům působícím v energetckých výrobnách, přenosových a dstrbučních společnostech, kteří se zabývaí touto aktuální problematkou. Vědecko-výzkumní pracovníc, student doktorských a magsterských studí oboru Elektroenergetka a příbuzných oborů tvoří další významnou skupnu, pro nž může být knha užtečná. Publkace e zpracována kolektvem autorů, který se uvedenou problematkou zabývá delší dobu a vznkla s přspěním a v rámc výzkumného záměru Výzkum spolehlvost energetckých soustav v souvslost ekologí netradčních zdroů a oceněním nedodané elektrcké energe (MSM ).

4

5 Obsah Předmluva... V Obsah... VII Podrobný obsah... XI Symboly a zkratky... XV Kaptola Úvod... Kaptola 2 Spolehlvost dodávky elektrcké energe Oblast řešení spolehlvost Číselné vyádření spolehlvost Pravděpodobnost bezporuchového chodu Pravděpodobně nedodaná elektrcká energe Spolehlvostní hodnoty z nedodané energe Globální ukazatele spolehlvost dodávky elektrcké energe Defnce výpadků Blackouts Lteratura... 7 Kaptola 3 Lberalzace trhů s elektrckou energí a regulace kvalty dodávky elektrcké energe Charakterstka a specfka chování trhu s elektrckou energí Příklady regulace nepřetržtost dodávky ve vybraných zemích Ceny a oceňování elektrcké energe Lteratura... 5 Kaptola 4 Ocenění nedodané energe Metody ocenění nedodané energe Možnost vyádření ceny nedodané energe Socálně-ekonomcké optmum ceny nedodané energe... 57

6 VIII Obsah 4.4 Rozdělení odběratelů Lteratura Kaptola 5 Tvorba zsku a nákladů průmyslových podnků Tvorba zsku Analýza nákladů Analýza odchylek nákladů Lteratura Kaptola 6 Metody a krtéra hodnocení nvestčních proektů v energetce za rzka a flexblty Krtéra hodnocení nvestčních proektů Lteratura Kaptola 7 Obecné vyádření ztrát vznklých výpadkem dodávky elektrcké energe Ztráty ze strany odběratele Ztráty ze strany dodavatele Lteratura Kaptola 8 Ocenění nedodané energe pro průmyslové podnky Teoretcké posouzení ztrát průmyslového podnku př přerušení dodávky elektrcké energe Výpočet ztrát průmyslového podnku př přerušení dodávky elektrcké energe Stanovení typckých dagramů zatížení a pravděpodobně nedodané elektrcké energe Výpočet měrné ceny nedodané elektrcké energe Shrnutí výsledků pro průmyslový podnk Lteratura Kaptola 9 Analýza struktury ztrát a ctlvostní analýza míry vlvu ednotlvých parametrů na ztráty Analýza struktury ztrát Ctlvostní analýza Lteratura... 3 Kaptola 0 Závěr... 5

7 Lteratura... 9 Restřík IX

8

9 Podrobný obsah Předmluva... V Obsah... VII Podrobný obsah... XI Symboly a zkratky... XV Kaptola Úvod... Kaptola 2 Spolehlvost dodávky elektrcké energe Oblast řešení spolehlvost Číselné vyádření spolehlvost Pravděpodobnost bezporuchového chodu Pravděpodobně nedodaná elektrcká energe Spolehlvostní hodnoty z nedodané energe Globální ukazatele spolehlvost dodávky elektrcké energe Defnce výpadků Délka výpadku Rozsah výpadku Příčna výpadku Předvídatelnost výpadku Blackouts Lteratura... 7 Kaptola 3 Lberalzace trhů s elektrckou energí a regulace kvalty dodávky elektrcké energe Charakterstka a specfka chování trhu s elektrckou energí Trh energe v Evropě Výroba a spotřeba elektřny v ČR Typologe kontraktů elektroenergetckého trhu Energetcká burza Praha PXE Příklady regulace nepřetržtost dodávky ve vybraných zemích Regulace nepřetržtost dodávky v Itál Regulace nepřetržtost dodávky ve Španělsku Regulace nepřetržtost dodávky v Portugalsku Regulace nepřetržtost dodávky ve Velké Brtán Regulace nepřetržtost dodávky v Kanadě a USA Regulace nepřetržtost dodávky v České republce Ceny a oceňování elektrcké energe... 43

10 XII Podrobný obsah 3.3. Specfka elektrcké energe ako komodty Faktory ovlvňuící cenu elektrcké energe Druhy rzk př obchodování s elektrckou energí Cena elektrcké energe Ocenění dagramu dle metody pokrytí zdola Lteratura... 5 Kaptola 4 Ocenění nedodané energe Metody ocenění nedodané energe Nepřímé analytcké metody Stude ednotlvých případů výpadků Odhady u konkrétních odběratelů Možnost vyádření ceny nedodané energe Měrná cena nedodané energe IEAR Funkce škod Cena odpadlého výkonu (VOLL) Socálně-ekonomcké optmum ceny nedodané energe Rozdělení odběratelů Lteratura Kaptola 5 Tvorba zsku a nákladů průmyslových podnků Tvorba zsku Analýza nákladů Druhové členění nákladů Členění nákladů ve vztahu k obemu produkce Kalkulační členění nákladů Analýza odchylek nákladů Lteratura Kaptola 6 Metody a krtéra hodnocení nvestčních proektů v energetce za rzka a flexblty Krtéra hodnocení nvestčních proektů Krtérum čstá současná hodnota Krtérum ndex zskovost Krtérum vntřní výnosové procento Krtérum doba úhrady Porovnání dynamckých krtérí Krtéra hodnocení zadlužených nvestčních proektů Krtéra hodnocení nvestčních proektů za rzka a flexblty Lteratura Kaptola 7 Obecné vyádření ztrát vznklých výpadkem dodávky elektrcké energe Ztráty ze strany odběratele Přímé ztráty Nepřímé ztráty Celkové ztráty odběratele Ztráty ze strany dodavatele... 89

11 Podrobný obsah XIII 7.2. Přímé ztráty Nepřímé ztráty Celkové ztráty dodavatele Lteratura Kaptola 8 Ocenění nedodané energe pro průmyslové podnky Teoretcké posouzení ztrát průmyslového podnku př přerušení dodávky elektrcké energe Stanovení typu poruch (rozdělení dle délky výpadku a vlvu na výrobní zařízení) Určení výrobních systémů postžených výpadkem Identfkace technckých důsledků výpadku dodávky elektrcké energe Ekonomcké důsledky výpadku Výpočet ztrát průmyslového podnku př přerušení dodávky elektrcké energe Určení výrobních zařízení průmyslového podnku postžených výpadkem Stanovení typu poruch (rozdělení dle délky výpadku a vlvu na výrobní zařízení) Identfkace technckých důsledků výpadku dodávky elektrcké energe Ekonomcké důsledky výpadku Vyádření funkce škod Stanovení typckých dagramů zatížení a pravděpodobně nedodané elektrcké energe Výpočet měrné ceny nedodané elektrcké energe Shrnutí výsledků pro průmyslový podnk Lteratura Kaptola 9 Analýza struktury ztrát a ctlvostní analýza míry vlvu ednotlvých parametrů na ztráty Analýza struktury ztrát Ctlvostní analýza Analýza ztrát z nevyrobených výrobků u ednotlvých produktů v závslost na externí ceně Analýza ztrát z nevyrobených výrobků v závslost na varablních nákladech Analýza ztrát z nevyrobených výrobků u ednotlvých výpadků v závslost na době do obnovení plného provozu Analýza přímých ztrát u ednotlvých výpadků v závslost na době výpadku Analýza celkových ztrát u ednotlvých výpadků v závslost na době výpadku Lteratura... 3 Kaptola 0 Závěr... 5

12 XIV Podrobný obsah Lteratura... 9 Restřík... 25

13 Symboly a zkratky ASAI střední ukazatel spolehlvost C penalzační koefcent pro danou oblast ( ) c CAIDI ednotková cena výrobku průměrná doba trvání výpadku u odběratele ( mn rok ) CI počet výpadků ( ) CML celková doba nedodávky ( mn ) CML 2 dvouletý průměr ukazatele CML ( mn ) CML LIMIT lmt ukazatele CML ( mn ) CZ čstý zsk ( Kč) ČPK čstý provozní kaptál ( Kč) D dsponblní čas ( mn ) DHM DI DI p DTS dlouhodobý hmotný maetek celková doba trvání výpadků za kalendářní rok normovaná hodnota celkové doby trvání výpadků dstrbuční transformátorová stance ( h rok ) DÚ doba úhrady (Payback Method) ( rok ) FCF volné fnanční toky ( Kč výrobek ) ( h ) ( Kč) FCFF volné fnanční toky frmy (Free Cash Flow to Frm) ( Kč)

14 XVI Symboly a zkratky FCFE volné fnanční toky vlastního kaptálu (Free Cash Flow to Equty) H počet přerušení vztažený k N TARIF ( ) INV IRR nvestční výdae vntřní výnosové procento (Internal Rate of Return) (%) IZ ndex zskovost ( Kč Kč) JKV ednorázové kaptálové výdae K průměrná kadence výroby ( ks mn ) k koefcent snžuící ztráty ze znčených výrobků k 2 koefcent snžuící ztráty z prostoe ( ) K nvestční náklady vedení ( Kč km ) k Δ měrný čntel ztrát ( kw kvar ) l nstalovaný výkon ve skupně postžených odběratelů ( ) ( kva ) L S celkový nstalovaný výkon ( kva ) n n cena nedodané energe počet odběratelů ve skupně postžených odběratelů ( Kč) ( Kč) ( Kč) n v počet znčených výrobků ( ) ( Kč kwh ) n NE měrná cena nedodané energe ( Kč kwh ) N celkové roční náklady ( Kč rok ) NF fxní roční náklady ( Kč rok ) N HM hodnová mzda ( Kč h ) ( )

15 Symboly a zkratky XVII NI počet výpadků za poslední kalendářní rok N konstantní roční náklady ( Kč rok ) NI p normovaná hodnota počtu výpadků za kalendářní rok ( ) ( rok ) N NAKUP nákupní cena elektrcké energe ( Kč kwh ) n OT měrné náklady na ohřev tavenny ( Kč mn ) npr přímé náklady ( p../ks) nnep nepřímé náklady ( p../ks) NN nízké napětí ( V ) N PRODEJ prodení cena elektrcké energe ( Kč kwh ) NPV čstá současná hodnota (Net Present Value) ( Kč ) N S celkový počet zásobovaných odběratelů ( ) NV varablní roční náklady ( Kč rok ) N Δ náklady na ztráty elektrcké energe ( Kč kw ) n Δ měrné roční ztráty ( Kč kw rok ) ODP odpsy ( Kč) p p počet pracovníků v prosto ( ) p kaptálová služba (%) P výkon v čase T ( kva ) 0 P 2 výkon v čase T 2 ( kva ) PEN celková výše penalzací ( Kč ) P EXT externí cena výrobku ( Kč ) P INT nterní cena výrobku ( Kč )

16 XVIII P MAX maxmální odebíraný výkon ( kw ) PP doba návratnost (Payback Perod) ( rok ) PTP průměrné trvání přerušení ( mn rok ) P W účtovaná průměrná roční energe ( kwh ) T tržby ( Kč) Q pravděpodobnost poruchy ( ) Q BZ obem produkce pro bod zvratu Q v množství výrobků za rok ( ks rok ) q R obem výroby za ednotku dsponblního času pravděpodobnost bezporuchového chodu 2 S průřez vedení ( mm ) SAIDI průměrná systémová doba trvání výpadku Symboly a zkratky ( ednotky mn ) ( ) ( mn rok ) SAIFI průměrná systémová ntenzta poruch ( výpadek rok ) s počet DTS ve skupně postžených odběratelů S S celkový počet DTS ( ) T roční tržby ( Kč rok ) T 0 datum a čas začátku poruchy ( ) T T 2 datum a čas začátku manpulací pro vymezení poruchy datum a čas konce manpulací pro vymezení poruchy T 3 datum a čas obnovení dodávky ( ) T DOD celkový čas dodávky za určté období ( h ) ( ks rok ) ( ) ( ) ( )

17 Symboly a zkratky XIX t střední doba trvání výpadku pro odběratele skupny ( mn ) T MAX doba využtí maxma ( h rok ) t OHŘ doba ohřevu tavenny ( Kč ) t OP doba do obnovení plného provozu (odstávky) ( mn ) t S střední doba mez porucham ( h ) t V doba výpadku ( mn ) T VÝP celkový čas výpadku za určté období h období v v počet výrobků vyrobených za ednu hodnu ednotkové varablní náklady na výrobek ( ks h ) ( Kč výrobek ) VN vysoké napětí ( kv ) VVN velm vysoké napětí ( kv ) ZVN zvlášť vysoké napětí ( kv ) W N roční nedodaná elektrcká energe ( kwh rok ) W NED W S nedodaná elektrcká energe během výpadku roční spotřeba elektrcké energe s vyloučením ztrát Z počet zákazníků bez napětí v čase T ( ) 0 Z počet zákazníků bez napětí v čase T ( ) 2 2 Z CD Z CO ztráty způsobené výpadkem u dodavatele ztráty způsobené výpadkem u odběratele ( kwh výpadek ) ( MWh rok ) ( Kč ) ( Kč ) Z další možné přímé ztráty př výpadku ( Kč )

18 XX Z MANIPULACE ztráty vznklé př manpulac ( Kč ) Z NED ztráty vznklé neprodáním elektrcké energe ( Kč ) Z NEPRIME nepřímé ztráty ( Kč ) Z NV ztráty z nevyrobených výrobků ( Kč ) Z ODPORUCHY ztráty vznklé odstraněním poruchy ( Kč ) Z OP ztráty z obnovení provozu ( Kč ) Z OP ztráty vznklé znčením trysek ( Kč ) Z OP2 ztráty vznklé znčením fltrů ( Kč ) Z OP3 Z OP4 ztráty vznklé opětovným ohřevem tavenny ztráty vznklé obnovením provozu kvarta ( Kč ) ( Kč ) Z OPRAVA ztráty vznklé př opravě výrobní lnky ( Kč ) Z PEN ztráty z penalzace za nedodání výrobků ( Kč ) Z PRIME přímé ztráty ( Kč ) Z PROSTOJ ztráty z prostoe zaměstnanců ( Kč ) Z START ztráty vznklé př uvedení lnky do opětovného provozu ( Kč ) Symboly a zkratky Z U ušlý zsk na ednom výrobku ( Kč výrobek ) Z V ztráty na eden znčený výrobek ( Kč výrobek ) Z ZNV ztráty ze zaštění náhradní výroby ( Kč ) Z ZV ztráty vznklé znčením výrobků ( Kč ) Z ZV Z ZV 2 ztráty vznklé znčením výrobků v procesu kontltí ztráty vznklé znčením výrobků v procesu válcování ( Kč ) ( Kč )

19 Symboly a zkratky Δ CPK změna čstého pracovního kaptálu ( Kč) Δ P ztráty ve vedení ( kw ) Δ P 0 ztráty naprázdno ( kw ) Δ P k ztráty nakrátko ( kw ) λ ntenzta poruch ( rok ) λ ι ntenzta výpadků v bodě sítě ( rok ) τ střední doba trvání poruchy ( h ) τ ι střední doba výpadku v bodě sítě ( mn ) XXI souhrnná doba výpadků vztažená na τ GV (mn odběratel ) odběratele Ostatní symboly a zkratky se vyskytuí v textu s ech okamžtým vysvětlením.

20

21 Kaptola Úvod Efektvní systém výroby, dodávky a spotřeby elektrcká energe e edním z nezbytných předpokladů úspěšného fungování a vývoe každé vyspělé a výkonné ekonomky. Kromě výrobního sektoru ovlvňue rovněž žvotní úroveň ednotlvců a celé společnost. Úroveň používané výrobní a technologcké nfrastruktury determnue požadavky na poskytovanou elektrckou energ, a to v oblast kvantty, kvalty a spolehlvost eí dodávky. Protože v podmínkách České republky a všeobecně v podmínkách Evropské une e základní požadavek kvanttatvního zabezpečení elektrcké energe samozřemostí, významnou prortu představuí otázky bezpečnost a spolehlvost dodávek elektrcké energe. Spolehlvost elektroenergetckého systému představovala ve všech etapách eho rozvoe významný parametr hodnocení eho fungování a provozu. Spolehlvost se stala klíčovým parametrem a hodnotou, protože se na ní podíleí nezávslí účastníc technologckého procesu. Spolehlvost dodávek elektrcké energe e proto edním z klíčových cílů př plánování a tvorbě energetcké poltky každého státu. Přtom však e nutné vždy respektovat ekonomckou efektvtu zabezpečení stupně spolehlvost. Tržní ekonomka a eí nástroe se začaly zvýšenou měrou uplatňovat v oblast energetky a narůstal význam spolehlvost výroby, přenosu a dodávky elektrcké energe odběratelům. Vzáemné vztahy dodavatelů a odběratelů sou předmětem smluvních závazků, echž plnění e následně prováděno fnančním vyrovnáním. Proces lberalzace trhu s elektrckou energí byl zaháen v České republce v roce 200. Elektřna a energetcké služby se staly obchodovatelnou komodtou. Lberalzace odvětví vedla k rozšíření trhu s elektrckou energí o další subekty, které s konkuruí na trhu s elektrckou energí a zároveň nesou všechna nvestční rzka. Elektrcká energe se na lberalzovaném trhu stala zbožím, u kterého e přesně stanovena kvalta dodávky elektrcké energe a kvalta napětí. V České republce sou upraveny podmínky podnkání a výkonu státní správy v energetckých odvětvích v zákoně č. 458/2000 Sb. (energetcký zákon). Tímto Zákonem e zaštěna kompatblta české legslatvy s legslatvou Evropské une a e vymezena čnnost nsttucí (Energetckého regulačního úřadu a Operátora Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

22 2 Kaptola trhu s elektřnou). Cílem e spolehlvá a kvaltní dodávka energe za mnmální možnou cenu pro konečného zákazníka. Velkým kladem schváleného Zákona bylo vytvoření předpokladů k postupné lberalzac elektroenergetckého trhu, včetně umožnění přístupu třetím stranám do energetckých sítí. V Zákoně e také upraveno postavení a působení Státní energetcké nspekce, stanoveny sankce za ednotlvá porušení Zákona a vytvořeny předpoklady k ochraně žvotního prostředí. Předmětem prováděcí vyhlášky 540/2005 Sb. k tomuto Zákonu e kvalta dodávky elektrcké energe. Vyhláška stanovue garantované standardy, včetně kompenzace vyplácené zákazníkům v případě nedodržení těchto standardů. Dále sou uvedeny obecné standardy, u kterých nesou stanoveny kompenzace. Kvalta napětí e upravena v normě ČSN EN (Charakterstky napětí elektrcké energe dodávané z veřené dstrbuční sítě). K zavedení kompenzací za nedodržení obecných standardů kvalty dodávky elektrcké energe přstupue stále větší počet zemí Evropské une a světa. Lze předpokládat, že také v České republce dode k zavedení kompenzací za nedodržení kvalty dodávky elektrcké energe. Z těchto důvodů bude nabývat stále většího významu tzv. nedodaná energe a eí ocenění. Vytvoření metodky pro výpočet ekonomckých ztrát vznklých výpadkem dodávky elektrcké energe e důležtou podmínkou pro ocenění nedodané elektrcké energe. Cílem publkace e popsat a analyzovat s ohledem na vybrané aspekty příčny a důsledky nedodané elektrcké energe, včetně návrhu a ověření metodky hodnocení ztrát z nedodané elektrcké energe. Knha e včetně úvodu a závěru rozčleněna na 0 částí. V první část (kaptola 2) e vymezen poem spolehlvost. Následue kaptola 3 věnovaná popsu vývoe elektroenergetckých trhů včetně regulace kvalty dodávky. Obsahem další část (kaptola 4) e pops metod ocenění nedodané energe. V kaptole 5 e prezentována tvorba zsku a analýza nákladů, včetně analýzy odchylek. S ohledem na nvestční náročnost energetky a závažnost rozhodnutí e v kaptole 6 uvedena problematka hodnocení nvestčních proektů. Předmětem kaptoly 7 e koncepční pops ztrát vznklých př výpadku elektrcké energe. Následuící kaptola 8 obsahue případové stude ocenění nedodané energe. V 9. kaptole e analyzována struktura ztrát a provedena analýza ctlvost vstupních parametrů L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

23 Kaptola 2 Spolehlvost dodávky elektrcké energe Spolehlvost e poem, který se často užívá př posuzování různých systémů, výrobků a tak dále. Chceme-l mít možnost hodnott a srovnávat spolehlvost systémů, musíme především defnovat velčny, které budeme zšťovat. Defnovat poem spolehlvost ž není tak ednoduché. Základní defnc spolehlvost uvádí norma ČSN Spolehlvost e obecná vlastnost obektu spočívaící ve schopnostech plnt požadované funkce př zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technckých podmínek. V lteraturách, které se zabývaí spolehlvostí, se uvádí další defnce, ež vymezuí poem spolehlvost, vz Calabro (965). Sdružení elektronckého průmyslu EIA (Elektrons Industres Assocaton) používá následuící defnc: spolehlvost e pravděpodobnost, že čnnost zařízení bude během určté doby a v daných provozních podmínkách přměřená účelu zařízení. Výpočet spolehlvost zařízení se začal užívat nedříve v oblast voenské technky. V této oblast e také teore spolehlvostních výpočtů nelépe propracována. Mnoho spolehlvostních teorí vznklo př vývo řízených střel. Výzkum spolehlvost elektrzační soustavy začal ve 40. letech v USA, pozdě v bývalém SSSR a Velké Brtán. Od 50. let se provádí výzkum spolehlvost elektroenergetcké soustavy ve všech vyspělých státech světa, například Calabro (965). Spolehlvost elektroenergetcké soustavy e v současné době stále více sledovanou záležtostí. V době, kdy ednotlvé dstrbuční společnost plně odpovídaí za kvaltní dodávku elektrcké energe odběratelům, bude mít stále větší význam tzv. nedodaná energe a eí ocenění. Výpočet pravděpodobně nedodané energe e možný právě a pouze z výsledků spolehlvostních výpočtů. Význam spolehlvostních výpočtů e však daleko šrší. Znalost ukazatelů spolehlvost ednotlvých část sítě až po prvky sítě umožní optmalzac revzní čnnost údržby a modernzace zařízení s cílem zlepšení spolehlvost ednotlvých prvků sítě a tím celého systému. Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

24 4 Kaptola 2 Spolehlvost, akožto vlastnost zařízení splňovat po určtou dobu a za určtých podmínek danou funkc, e nutno posuzovat též podle ekonomckého hledska. Aplkac výsledků teore spolehlvost lze použít neen př návrhu zařízení a eho způsobu provozu na zadané úrovn spolehlvost, ale též př vzáemném porovnání různých alternatv řešení a dále pro kvanttatvní předpověd chování energetckých zařízení v dalším provozu. 2. Oblast řešení spolehlvost Spolehlvost elektroenergetcké soustavy e chápána ako schopnost této soustavy zastt nepřetržtou a kvaltní dodávku elektrcké energe spotřebtelům. Needná se tedy en o oblast výroby elektrcké energe, ale o oblast přenosu a rozvodu elektrcké energe. Dle nároků na kvaltu dodávky elektrcké energe zákazníkům rozlšueme tř stupně zaštění dodávky elektrcké energe. Dodávka. stupně (se zvýšenou provozní spolehlvostí). Dodávka musí být zaštěna za každých okolností, přerušení může způsobt buď ohrožení ldských žvotů, nebo velké fnanční škody. Jedná se zeména o oblast zdravotnctví (operační sály), doly (důlní ventlátory, těžní zařízení). Dodávka 2. stupně (s obvyklou provozní spolehlvostí). Může způsobt fnanční škody, avšak bez ohrožení ldských žvotů. Dodávka 3. stupně (ednoduchá zařízení). Dodávky nemusí být poštěny zvláštním opatřením. Nepřetržtost dodávky elektrcké energe spotřebtelům může být narušena přerušením dodávky dstrbuce elektřny. Jedná se o každé poruchové, plánované nebo vynucené přerušení dodávky, přenosu nebo dstrbuce elektřny po dobu delší než 3 mnuty, bez ohledu na příčnu vznku přerušení. Za přerušení dodávky elektřny konečnému zákazníkov není považováno přerušení dodávky, ehož příčnou e eho vlastní odběrné elektrcké zařízení (Vyhláška č. 540/2005 Sb.). Přerušení napáecího napětí e defnováno (ČSN EN 50 60) ako stav, př kterém e napětí v předávacím místě menší než % dohodnutého napětí. Př dohodnutých přerušeních (údržba, rekonstrukce prvků soustavy) odběratel počítá s výpadky a mnmalzue případné škody. Poruchová přerušení můžeme rozdělt z hledska doby trvání přerušení na dlouhodobá přerušení (delší než tř mnuty, zpravdla způsobená trvalou poruchou) a krátkodobá přerušení (doba trvání do tří mnut, způsobená přechodným porucham). Další příčnou narušení nepřetržtost a kvalty dodávky elektrcké energe spotřebtelům mohou být krátkodobé poklesy napáecího napětí, které sou defnovány ako náhlé poklesy napáecího napětí na hodnotu mez 90 % a % dohodnutého napětí, po kterém následue obnovení napětí během krátkého časového ntervalu (ČSN EN 50 60). Doba trvání krátkodobých poklesů napětí e mez 0 mlsekundam a mnutou. V současné době sou výpočty spolehlvost elektrckých sítí stále více spoovány se dvěma problémy provozu elektroenergetcké soustavy L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

25 Spolehlvost dodávky elektrcké energe 5 Výpočet pravděpodobně nedodané energe, ehož základem e výpočet spolehlvost, e v současné době stále více žádán. Po provedení ocenění nedodané energe budou výsledky výpočtu pravděpodobně nedodané energe edním ze základních podkladů pro plánování nvestc a rekonstrukcí elektroenergetcké soustavy. Dalším problémem e oblast údržby elektroenergetckých zařízení. Snahou provozovatelů elektrckých sítí e mnmalzovat náklady na údržbu za předpokladu, že nedode ke snížení spolehlvost dodávky elektrcké energe. Pro řešení této problematky e nutno provádět výpočty spolehlvost s respektováním údržbových prostoů a dále provádět příslušná ekonomcká hodnocení. Snahou e provádět údržbu nkol podle času, ale podle skutečného stavu zařízení a mnmalzovat údržbové prostoe. Výpočty spolehlvost v elektroenergetce maí spoustu modfkací podle toho, co se od výsledků výpočtů očekává. Je nutno určt strukturu vstupních a výstupních dat a vazby výsledků spolehlvostních výpočtů na další matematcké modely. 2.2 Číselné vyádření spolehlvost Číselné vyádření spolehlvost může být velm různé podle toho, z akých vstupních údaů se vychází a aké metodky se použe. Neběžněším klasckým vyádřením spolehlvost dle Rusek (200) e: ntenzta poruch λ (rok ), střední doba trvání poruchy τ (h), pravděpodobnost bezporuchového chodu R ( ), pravděpodobnost poruchy Q ( ), střední doba mez porucham t S (h). Intenzta poruch se vyadřue v počtu poruch za ednotku času (u zařízení v elektroenergetce zpravdla za rok). Střední doba trvání poruchy se udává v hodnách nebo ve dnech. Pravděpodobnost bezporuchového chodu se udává ako poměrné číslo (desetnný zlomek) nebo e udávána v procentech. Tato hodnota e vztažena na dobu, za kterou se pravděpodobnost určue. Pravděpodobnost bezporuchového chodu (nebo poruchy) e u zařízení s konstantní ntenztou poruch funkcí času, to e doby, na kterou se spolehlvost vztahue. Součet pravděpodobnost bezporuchového chodu a pravděpodobnost poruchy téhož systému e roven (00 %). Poem pravděpodobnost bezporuchového chodu často splývá s pomem spolehlvost. Střední doba mez porucham se udává ve dnech nebo rocích a e to poměr celkové doby provozu k celkovému počtu poruch za tuto dobu. Střední doba mez porucham e úměrná převrácené hodnotě ntenzty poruch. Tento výčet uvádí en základní spolehlvostní velčny. Uvedené velčny vlastně nerespektuí vlv opravy na daný prvek č systém. Proto e defnováno eště Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

26 6 Kaptola 2 mnoho dalších velčn, které vyadřuí spolehlvost s respektováním oprav, ako e udržovatelnost, míra udržovatelnost, pohotovost, pohotovost k plnění úkolu a tak dále. 2.3 Pravděpodobnost bezporuchového chodu Jednou ze základních spolehlvostních velčn e pravděpodobnost bezporuchového chodu, která souvsí s ntenztou poruch ve formě exponenconálního zákona poruch, vz Rusek (200). Číselné vyádření pravděpodobnost bezporuchového chodu e dostatečně vypovídaící pouze pro odborníky v oboru spolehlvost, běžnému odběratel elektrcké energe nc neříká. Proto se v mnoha případech provádí číselné vyádření pravděpodobnost bezporuchového chodu nkol z exponenconálního zákona, ale z celkových dob dodávky elektrcké energe takto: T T DOD VÝP R = =, (2.) T + T T + T DOD VÝP DOD VÝP kde T označue celkový čas dodávky za určté období (h) a T DOD VÝP e celkový čas výpadku za určté období (h). Tento vztah e možno převést do tvaru, kdy e celková doba výpadku za rok vyádřena pomocí ntenzty výpadku λ a střední doby výpadku τ následovně: λ τ R =, (2.2) 8760 kde λ e ntenzta poruch za rok (rok ) a τ označue střední dobu trvání poruchy (h). Uvedený vztah vlastně tvoří první dva členy nekonečné matematcké řady = λ t λ τ ( λ τ ) ( λ τ ) ( λ τ ) R e = + + K (2.3)! 2! 3! 4! Lze konstatovat, že hodnota pravděpodobnost bezporuchového chodu vyádřená vztahem (2.3) přblžně (v matematcké řadě sou uvažovány pouze první dva členy) odpovídá hodnotě pravděpodobnost bezporuchového chodu vyádřené exponenconálním zákonem v době t =τ. 2.4 Pravděpodobně nedodaná elektrcká energe Jedním z důležtých výstupů spolehlvostních výpočtů e výpočet tzv. pravděpodobně nedodané elektrcké energe. Význam této velčny vyplývá přímo z názvu této velčny. Pro výpočet pravděpodobně nedodané elektrcké energe e nutno znát kromě spolehlvostních ukazatelů také odebíraný výkon v daném uzlu elektrcké sítě. Tato hodnota e ovšem proměnná, proto se určue z průměrné hodnoty odebírané elektrcké energe nebo z hodnoty maxmálního odebíraného výkonu P MAX a hodnoty doby využtí maxma T. MAX 2009 L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

27 Spolehlvost dodávky elektrcké energe 7 Pro hodnotu pravděpodobně nedodané elektrcké energe e pak možno napsat následuící vztah: λ τ T P MAX MAX W =, (2.4) N 8760 kde P e maxmální odebíraný výkon ( kw ) a T MAX MAX doba využtí maxma ( h rok ). Vztah mez hodnotou pravděpodobně nedodané elektrcké energe a hodnotou pravděpodobnost bezporuchového chodu vyplývá ze vztahů (2.3) a (2.4): W = R) T P. (2.5) ( MAX MAX Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu N Pravděpodobně nedodanou elektrckou energ př výpadku dodávky elektrcké energe lze také stanovt z typckých dagramů zatížení pro ednotlvé odběratele. Typcké dagramy zatížení se stanoví z dlouhodobých měření a pomocí statstckého zpracování naměřených dat. Tím získáme typcké dagramy zatížení ve formě funkce času, z kterých lze určt pro odběratele pravděpodobně nedodanou elektrckou energ ntegrací této funkce od doby počátku výpadku do doby konce výpadku. 2.5 Spolehlvostní hodnoty z nedodané energe Dle metodky Hodnocení spolehlvost dodávky podle UNIPEDE e ako základní ukazatel spolehlvost dodávky elektrcké energe průměrné trvání přerušení (PTP). Pro tento parametr platí vztah: WN PTP = , (2.6) WS kde W e roční nedodaná energe ( MWh rok ) a W roční spotřeba elektrcké N S energe s vyloučením ztrát ( MWh rok ). Tento spolehlvostní ukazatel vychází z hodnoty nedodané elektrcké energe př ednotlvých omezeních. 2.6 Globální ukazatele spolehlvost dodávky elektrcké energe Metody výpočtu spolehlvost dodávky elektrcké energe obvykle vedou k určení spolehlvost dodávky elektrcké energe v určtém bodě (nebo více bodech) elektrcké sítě. Aby bylo možno vyčíslt spolehlvost dodávky elektrcké energe do určené oblast, musí být použty tzv. globální ukazatele spolehlvost dodávky elektrcké energe. Globální ukazatele vychází z doporučení meznárodní organzace UNIPEDE. Volba těchto ukazatelů vychází z ech dostupnost pro ednotlvá zařízení a vhodnost použtí pro zvolenou metodu. Mez základní globální ukazatele patří dle Rusek (200):

28 8 Kaptola 2 četnost (ntenzta) výpadků (počet výpadků/rok/odběratele), celková doba trvání všech výpadků (mn/rok/odběratele), doba trvání ednoho výpadku (mn/výpadek). Tyto ukazatele charakterzuí střední průměrnou spolehlvost dodávky a eí důsledky pro odběratele. Globální ukazatele spolehlvost sou v podstatě totožné s tzv. obecným standardy kvalty dodávky elektrcké energe dle vyhlášky č. 540/2005 Energetckého regulačního úřadu (Decson 55/02). Předmětem sledování sou ve smyslu EN událost s dobou trvání delší než 3 mnuty. Kratší evy patří do oblast elektromagnetcké kompatblty. Dle doporučení UNIPEDE lze stanovt globální ukazatele spolehlvost dodávky z dstrbučních sítí vyvolaných náhodným nebo plánovaným přerušením dodávky třem základním přístupy: důsledky výpadku se vztahuí na počet odběratelů postžených výpadkem, důsledky výpadku se vztahuí na nedodaný výkon (nstalovaný nebo deklarovaný), důsledky výpadku se vztahuí na počet postžených stanc nebo transformátorů. Ukazatele se vypočtou podle ednoho z uvedených způsobů pro ednotlvé napěťové hladny. Ve vyhodnocení musí být uvedeno, akého postupu bylo př výpočtu použto. Jedna událost v dstrbuční soustavě může vést k několka výpadkům, které posthnou některé nebo všechny původně postžené odběratele a v některých případech další odběratele. Ve výpočtu se musí uvážt všechny relevantní výpadky a ech důsledky pro odběratele. Pro varantu omezení odběratelů (lze stanovt počet postžených odběratelů a dobu trvání výpadku) platí, že četnost výpadků e n λ =. (2.7) G N S Souhrnná doba trvání všech výpadků vztažená na ednoho odběratele e ( n t ) τ = GV N S. (2.8) Doba trvání ednoho výpadku e ( n t ) τ G = n, (2.9) kde n e počet odběratelů ve skupně postžených odběratelů ( ), t označue střední dobu trvání výpadku pro odběratele skupny (mn) a N s e celkový počet zásobovaných odběratelů ( ) L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

29 Spolehlvost dodávky elektrcké energe 9 Střední doba t se určí dle vztahu: Z ( T ) ( ) ( )/ 2 ( ) T0 + Z + Z2 T2 T + Z2 T3 T2, t = (2.0) kde T e datum a čas začátku poruchy, T e datum a čas začátku manpulací pro 0 vymezení poruchy, T e datum a čas konce manpulací pro vymezení poruchy, 2 T e datum a čas obnovení dodávky v úseku ovlvněném poruchou, Z e počet 3 zákazníků bez napětí v čase T, Z e počet zákazníků bez napětí v čase T Rozdíly dob ( T T ), 0 ( T T ) 2 a ( T T ) 3 2 musí být dosazeny v mnutách. Pro varantu omezení nstalovaného výkonu (bere se v úvahu nstalovaný výkon u postžených odběratelů) platí, že četnost výpadků e l λ =. (2.) G L Souhrnná doba trvání všech výpadků vztažená na ednotku nstalovaného výkonu e Doba trvání ednoho výpadku e Z S ( l t ) τ GV = L. (2.2) S ( l t ) τ = G l, (2.3) kde l e nstalovaný výkon ve skupně postžených odběratelů (kva), t e střední doba trvání výpadku pro odběratele skupny (mn), L s e celkový nstalovaný výkon (kva). Střední dobu trvání výpadku t pro odběratele skupny : P ( T T ) + ( P + P ) ( T T )/ 2 + P ( T T ) , t = (2.4) kde P e výkon v čase T v kva a P e výkon v čase T v kva Pro varantu omezení dstrbučních trafostanc (bere se v úvahu počet postžených dstrbučních trafostanc VN/NN) platí, že četnost výpadků e s λ =. (2.5) G S P S Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

30 0 Kaptola 2 Souhrnná dobu trvání všech výpadků vztažená na ednu DTS e Doba trvání ednoho výpadku e ( s t ) τ = GV S. (2.6) S ( s t ) τ G = s, (2.7) kde s e počet DTS ve skupně postžených odběratelů ( ), t označue střední dobu trvání výpadku pro odběratele skupny (mn), S S e celkový počet DTS ( ). Střední doba trvání výpadku t e stanovena takto: D ( T T ) + ( D + D ) ( T T )/ 2 + D ( T T ) , t = (2.8) kde D e počet dstrbučních stanc (DTS) bez napětí v čase T, D e počet 0 2 dstrbučních stanc (DTS) bez napětí v čase T. 2 Další ukazatele spolehlvost dodávky elektrcké energe maí rovněž charakter globálních ukazatelů spolehlvost dle Rusek (200). SAIFI průměrná systémová ntenzta poruch SAIFI D n = = n λ N = SAIDI průměrná systémová doba trvání výpadku SAIDI n = = n = N, λ τ N CAIDI průměrná doba trvání výpadku u odběratele CAIDI n = = n = N λ τ N λ N,, (2.9) (2.20) (2.2) 2009 L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

31 Spolehlvost dodávky elektrcké energe ASAI střední ukazatel spolehlvost (odpovídá klasckému vyádření pravděpodobnost bezporuchového chodu R) ASAI n N 8760 = = n = n = N 8760 λ τ N, (2.22) kde λ e ntenzta výpadků v bodě sítě (rok ), N e počet přpoených odběratelů v bodě sítě, τ e střední doba výpadku v bodě sítě (mn). Ukazatele používané ve světě maí sce na první pohled né defnce než globální ukazatele spolehlvost (varanta omezení odběratelů), ale ve své podstatě sou shodné. Lze konstatovat, že: SAIFI = λ G, (2.23) SAIDI = τ GV, (2.24) CAIDI = τ G. (2.25) 2.7 Defnce výpadků Podstatný vlv na cenu nedodané energe má typ výpadku. Důsledky každého výpadku mohou být různé v případech, kdy počátek výpadku a doba trvání e stená. Proto musíme u výpadků rozlšovat: délku výpadku, rozsah výpadku, příčnu výpadku, předvídatelnost výpadku Délka výpadku Rozdíly v důsledcích výpadků sou způsobeny velm často délkou výpadku. Ve většně evropských zemí sou výpadky rozděleny dle normy ČSN EN 5060 na krátké do tří mnut, dlouhé nad tř mnuty a transentní v řádu mlsekund. Toto rozdělení e platné pro napěťové hladny do 35 kv. V tabulce 2 sou zobrazeny údae o defnc ednotlvých typů výpadků podle ech délky v ednotlvých zemích EU podle Malaman (2003). V tabulce 2 2 sou uvedeny nformace o typech výpadků sledovaných v ednotlvých zemích EU Rozsah výpadku Výpadek dodávky elektrcké energe může posthnout různý počet odběratelů, lokální výpadky posthnou omezený počet odběratelů, př rozsáhlých výpadcích mohou být bez elektrcké energe velké oblast. Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

32 2 Kaptola 2 S rozsahem výpadku souvsí vznklé škody, které př lokálních výpadcích mohou být malé, nebo dokonce žádné. U rozsáhlých výpadků mohou být škody obrovské. Hlavní příčnou vznku těchto výpadků sou zkratové poruchy nebo chybná manpulace obsluhy. Vypnutím poškozeného prvku může doít k přetěžování vedení a transformátorů, ech postupnému vypínání ochranam a dochází k lavnovtému šíření poruchy, eímž výsledkem může být rozpad elektrzační soustavy. K podobným výpadkům došlo v USA nebo Kanadě ak uvádí Bllnton (200). Obecně platí, že výpadek na vyšší napěťové hladně může způsobt větší škody a posthnout větší počet odběratelů. Na druhou stranu e na vyšší hladně napětí větší pravděpodobná možnost záložního napáení Příčna výpadku Nalezení příčny výpadku může být důležté, estlže tato příčna způsobí rozsáhlý nebo dlouhodobý výpadek. Po nalezení příčny výpadku e nutné Tabulka 2 Defnce výpadků Defnce výpadků podle délky Země Transent Krátký výpadek Dlouhý výpadek Rakousko Belge (Brusel) T >3 mn T >3 mn Belge (Vlámsko) T 3 mn T >3 mn Belge (Valonsko) T 3 mn T 3 mn Česká republka T sec sec < T 3 mn T >3 mn Dánsko T 3 mn T >3 mn Estonsko T >3 mn Fnsko T 3 mn T >3 mn France T < sec sec T 3 mn T >3 mn Německo T >3 mn Maďarsko T sec sec < T 3 mn T 3 mn Itále T sec sec < T 3 mn T >3 mn Ltva sec < T 3 mn T 3 mn Lucembursko Holandsko T >3 mn T > mn Norsko T 3 mn T >3 mn Polsko T sec sec < T 3 mn T >3 mn Portugalsko T 3 mn T >3 mn Rumunsko T sec sec < T 3 mn T >3 mn Slovnsko T 3 mn T >3 mn Španělsko T 0,5 sec 0,5 sec < T 3 mn T >3 mn Švédsko T 3 mn T >3 mn Velká Brtáne T < 3 mn T 3 mn 2009 L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

33 Spolehlvost dodávky elektrcké energe 3 provést opatření, která povedou k elmnac výpadků se stenou příčnou v budoucnu. Proevy extrémního počasí (vchřce, sněhová kalamta) mohou způsobt rozsáhlé výpadky a obnovení normálního provozu může trvat značně dlouhou dobu. Některé výpadky sou způsobeny příčnam, kterým není možné předeít an př správném návrhu sítě a ednotlvých eích komponent. Tyto událost označueme ako tzv. kalamtní stavy a sou z běžného sledování spolehlvost dodávky elektrcké energe vyřazeny a bývaí sledovány zvlášť. Příčny, podle kterých sou výpadky zařazeny mez kalamtní stavy, sou různé a v různých zemích e na ednotlvé příčny pohlíženo odlšně. Výmečné událost nebo né okolnost mohou vést k poruše komponentů sítě a následně k výpadku v případě, že sou komponenty navrženy správně a sou Tabulka 2 2 Přehled typů výpadků sledovaných v EU Výpadky členěné podle délky a sledované v zemích EU Země Dlouhý výpadek Krátký výpadek Transent Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu Neplánovaný výpadek Plánovaný výpadek Rakousko X X X Belge (Brusel) X X X Belge (Vlámsko) X X X X Belge (Valonsko) X X X Česká republka X X X Dánsko X X X X Estonsko X X X Fnsko X X X X France X X X X X Německo X X X Maďarsko X X X X X Itále X X X X X Ltva X X X X Lucembursko X X X Holandsko X X X Norsko X X X X Polsko X X X X Portugalsko X X X X Rumunsko X X X Slovnsko X X X Španělsko X X X X Švédsko X X X Velká Brtáne X X X X

34 4 Kaptola 2 dodrženy veškeré bezpečnostní předpsy a normy. Takové výpadky sou často mmo možnost ovlvnění provozovatelem elektrzační soustavy. Jedná se například o úmyslné poškození elektrckých zařízení (vandalsmus) nebo extrémní meteorologcké podmínky. Je nutné poznamenat, že extrémní meteorologcké podmínky sou v různých částech Evropy chápány odlšně, například sněhová bouře může být chápána ako výmečná událost v Řecku, oprot tomu ve Švédsku tomu tak není a výpadky způsobené sněhovou bouří nesou zařazeny mez výmečné událost. Podobným příkladem sou potom dlouhotrvaící vysoké teploty, které sou v Řecku považovány za normální, ale ve Švédsku mohou být vyhodnoceny ako kalamtní stav. Další typ kalamtních stavů může být způsoben vněším příčnam, které vedou k sér poruch komponentů elektrzační soustavy v krátkém časovém období, kdy poruchové čety nesou schopny v krátkém čase zvládnout opravt velké množství poruch. Toto e případ extrémních povětrnostních podmínek, ako sou například vchřce, dlouhotrvaící sněžení, záplavy nebo ná nestandardní meteorologcká stuace. Obecně můžeme kalamtní stavy rozdělt do několka skupn podle ech příčny: výmečné stavy, vyšší moc, stav nouze, kaskádní porucha, bezpečnostní stuace, krtcká energetcká stuace. Příčny výpadků běžně označované v evropských zemích ako kalamtní stavy z důvodu tzv. vyšší moc: zhroucení soustavy, terorstcký útok a další událost vyhodnocené regulačním úřadem ako kalamtní, nedostatek výkonu, útok z vněších příčn, přírodní katastrofa, náhodná a nekontrolovatelná porucha třetí strany (požár, výbuch, pád letadla), záměrná lkvdace (válka, nepokoe, terorsmus) na příkaz státních úřadů (například z bezpečnostních důvodů), horší provozní podmínky, než pro aké byla soustava dmenzována, bezpečnostní stuace vyžaduící zásah provozovatele soustavy, událost, kdy e dodávka přerušena z bezpečnostních důvodů L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

35 Spolehlvost dodávky elektrcké energe 5 Obecně lze konstatovat, že za kalamtní stuace sou označovány stavy, kdy dode k výpadkům velkého množství odběratelů Předvídatelnost výpadku Předvídatelnost výpadku e důležtým aspektem ovlvňuícím cenu nedodané elektrcké energe. Nevětší dopady maí náhodné výpadky, u kterých nelze předpovědět počátek výpadku an dobu eho trvání. V současné době lze bezpečně předpovídat en výpadky z určtých důvodů, především z důvodu potřeby údržby č rekonstrukce prvků elektrzační soustavy. U těchto výpadků lze uskutečnt opatření k mnmalzac škod způsobených takovým výpadkem. Z hledska předvídatelnost rozdělueme výpadky na plánované a neplánované. Plánované výpadky sou defnovány v příslušné legslatvě a musí být odběratelům s dostatečných časovým předsthem oznámeny tak, aby mohlo doít ze strany odběratelů k elmnac škod způsobených takovým výpadkem. Délka doby, kdy musí být plánovaný výpadek oznámen, e různá a pohybue se od 24 hodn až po 5 dnů. V České republce platí lhůta 5 dnů, naprot tomu Fnsko a Švédsko nemaí stanovena pravdla. 2.8 Blackouts V současné době neexstue přesná defnce slova blackout, stručně řečeno se edná o rozsáhlý výpadek dodávky elektrcké energe posthuící velké množství odběratelů na velkém území, často se edná o výpadky posthuící území několka států. Během blackoutu může doít k ochromení letecké pozemní dopravy, výpadkům sítí moblních operátorů, výpadkům dodávek ptné vody, výpadkům dodávky tepla, steně tak ke kolapsu celé nfrastruktury. Jsou známy případy rabování, dochází k mnoha úrazům úmrtím. V tabulce 2 3 sou uvedeny příklady blackoutů, které v posledních letech posthly odběratele v různých částech světa. Obranu prot blackoutu má na starost v České republce provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., který má za tímto účelem vypracován tzv. Plán prot šíření poruch v přenosové soustavě (Obranný plán). Obranný plán určue základní prncpy a prostředky pro zaštění bezpečného provozu. Plán e zaměřen dle Samdal a kol. (2000) na: řízení propustnost sítě, opatření prot přetížení, opatření prot kaskádovtému šíření poruchy, opatření prot poklesu a vzrůstu frekvence, opatření prot kývání, opatření prot ztrátě synchronsmu. Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

36 6 Kaptola 2 Tato opatření maí zastt odolnost elektrzační soustavy prot poruchám, přesto může doít shodou nepříznvých okolností a sérí poruch k částečnému nebo úplnému rozpadu soustavy. Pravděpodobnost blackoutu e velm malá, avšak pro tyto případy e vypracován plán obnovy elektrzační soustavy tak, aby byla doba obnovy co nekratší, a tedy ekonomcké ztráty všech postžených odběratelů mnmální. Postup obnovy napáení ednotlvých užvatelů soustavy e sestaven podle předem daných prort. Neprve e nutné obnovt napáení vlastní spotřeby aderných elektráren, poté následue obnovení vlastní spotřeby klasckých systémových elektráren. Jestlže e zaštěno napáení základních prort, e postupně obnovováno zásobování elektrckou energí v Praze a dalších velkých městech v ČR. Potom sou postupně přpoen všchn ostatní odběratelé. Stratege obnovy e založena na možnost rychle získat elektrckou energ ze zahrančí. Elektrzační soustava ČR e propoena 0 vedením 400 kv a 6 vedením 220 kv s elektrzačním soustavam okolních států. V případě, že není možné elektrckou energ získat ze zahrančí, e vypracován záložní plán obnovy soustavy z vlastních zdroů za pomocí vodních elektráren. Jedná se o využtí vodní elektrárny Dalešce pro napáení rozvodny Slavětce a následně pak vlastní spotřeby elektrárny Dukovany př využtí možnost dálkově ovládat vodní elektrárnu Mohelno, která má schopnost naetí ze tmy a napáí následně vlastní spotřebu elektrárny Dalešce. Další elektrárnou, která e schopna naetí ze tmy, e elektrárna Chvaletce. Ta využívá ke startu ze tmy vodní elektrárnu Orlík. Pro elektrárnu Temelín e k dspozc vodní elektrárna Lpno. Tabulka 2 3 Příklady blackoutů Území (stát) Datum Rozsah výpadku Londýn Srpen tsíc ldí Dánsko a žní Švédsko Září mlonů ldí Itále Září mlonů ldí Švédsko Leden tsíc ldí Moskva Květen mlonů ldí Německo, France, Itále Belge Španělsko, Portugalsko, Rakousko Lstopad mlonů ldí USA (Seattle) Prosnec 2006 mlon ldí USA (Texas), Kanada Leden 2007 mlon ldí Brazíle Srpen mlony ldí Polsko Duben tsíc ldí USA Září ,5 mlonů ldí France Leden 2009,2 mlonů ldí Brazíle Lstopad mlonů ldí 2009 L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

37 Spolehlvost dodávky elektrcké energe Lteratura [2.] BILLINTON, R. (200). Methods to consder customer nterrupton costs n power system analyss, techncal report. Cgré Task Force Pars. [2.2] CALABRO, S.R. (965). Základy spolehlvost a ech využtí v prax. SNTL Praha. [2.3] FOTR, J. (995). Podnkatelský plán a nvestční rozhodování. Nakladatelství GRADA. [2.4] KUBÍK, K. (98). Spolehlvostní problematka řídcích systémů aderných elektráren. Závěrečná výzkumná zpráva EGÚ Praha. Praha. [2.5] LANGSET, T. (200). Qualty dependent revenues ncentve regulaton of qualty of supply, world energy councl. Journal Energy & Envroment 3(4 5): [2.6] OFGEM (200). The Elektrcty Regulatons. Statutory Instrument: UK. [2.7] PAVLOVSKÝ, B. (982). Ekonomka a řízení elektrzačních soustav. SNTL Praha. [2.8] ROBERT, A. (200). Qualty ssues for system operators wth specal reference to european regulators. Konference CIRED, Amsterdam. [2.9] RUSEK, S. (200). Spolehlvost elektrckých sítí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. [2.0] SAMDAL, K., NORDGARD, D.E., FRETHEIM, S. (2000). Qualty adusted revenue caps. In sborník, Dstrbutech DA/DSM, Venna. [2.] TŮMA, J., MARTÍNEK, Z., TESAŘOVÁ, M., CHEMIŠINEC, I. (2007). Securty, Qualty and Relablty of Electrcal Energy (monografe v AJ), Praha: CONTE spol. s r.o. ČVUT Praha, PBtsk Příbram (+SW zpracování monografe pro PC). [2.2] TŮMA, J., RUSEK, S., MARTÍNEK, Z., CHEMIŠINEC, I., GOŇO, R. (2006). Spolehlvost v elektroenergetce. Praha: CONTE, s.r.o., ČVUT Praha, PBtsk Příbram. Další zdroe [2.3] BOUŠE, V. (2000). Metodcké problémy hodnocení spolehlvost elektrorozvodných systémů ctlvých na krátkodobá narušení dodávky elektrcké energe. Referát. Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrzační soustavy. Poděbrady. [2.4] ČEPS, a. s. Dostupné na www: <http://www.ceps.cz>. [2.5] ČSN EN Charakterstky napětí elektrcké energe dodávané z veřené dstrbuční sítě. Český normalzační nsttut, červen [2.6] Decson 55/02 Anex A. Contnuty Code (Electrcty supply) [onlne]. Autortá per l'energa electrcca e l gas, Italy, Dostupné z www: <http://www.autorta.energa.t/nglese/55 02.htm. Problematka oceňování nedodané energe v průmyslu

38 8 Kaptola 2 [2.7] MALAMAN, R. (2003). Second Benchmarkng Report on Qualty of electrcty supply [on-lne]. Councl of European Energy Regulators, Workng Group on Qualty of Electrcty Supply. Dostupné z www: <http://www.autorta.energa.t/nglese/_pub.htm. [2.8] MALAMAN, R. (200). Qualty of electrcty supply: Intal Benchmarkng on Actual Levels, Standards and Regulatory Stratege. Councl of European Energy Regulators, Workng Group on Qualty of Electrcty Supply. Dostupné z www: <http://www.autorta.energa.t/ nglese/eng_ndex_pub.htm>. [2.9] Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvaltě dodávek elektřny a souvseících služeb v elektroenergetce. Energetcký regulační úřad. [2.20] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnkání a o výkonu státní správy v energetckých odvětvích a o změně některých zákonů (energetcký zákon). [2.2] Zákon č. 586/992 Sb. o daních z přímů. Praha L. Prokop, Z. Medvec, Z. Zmeškal

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce . meznárodní konference Řízení a modelování fnančních rzk Ostrava VŠB-TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, katedra Fnancí 8. - 9. září 200 Metody vícekrterálního hodnocení varant a ech využtí př výběru produktu

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APPLICATION OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN DESIGNING THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION SYSTEM Martn Ivan 1 Anotace: Prezentovaný

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 Lokální distribuční soustava UNIPETROL RPA, s.r.o. SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 (dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.) Autor snímku: Miroslav Mertl SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty

Attitudes and criterias of the financial decisionmaking under uncertainty 8 th Internatonal scentfc conference Fnancal management of frms and fnancal nsttutons Ostrava VŠB-TU Ostrava, faculty of economcs,fnance department 6 th 7 th September 2011 Atttudes and crteras of the

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem Kvaternon 2/204, 79 98 79 MATICOVÉ HRY V INŽENÝRSTVÍ JAROSLAV HRDINA a PETR VAŠÍK Abstrakt. Následuící text pokrývá eden z cyklů přednášek předmětu Aplkovaná algebra pro nženýry (0AA) na FSI VUT. Text

Více

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek

9.12.2009. Metody analýzy rizika. Předběžné hodnocení rizika. Kontrolní seznam procesních rizik. Bezpečnostní posudek 9.2.29 Bezpečnost chemckých výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mal: petr.zamostny@vscht.cz Analýza rzka Vymezení pojmu rzko Metody analýzy rzka Prncp analýzy rzka Struktura rzka spojeného

Více

Proces řízení rizik projektu

Proces řízení rizik projektu Proces řízení rzk projektu Rzka jevy a podmínky, které nejsou pod naší přímou kontrolou a ovlvňují cíl projektu odcylky, předvídatelná rzka, nepředvídatelná rzka, caotcké vlvy Proces řízení rzk sled aktvt,

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVKY ELEKTŘINY A PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVKY ELEKTŘINY A PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVKY ELEKTŘINY A PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Strana 3 PŘÍLOHA 2 PPDS: METODIKA URČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI 1 ÚVOD... 4 2

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b.

NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b. Chem. Lsty 101, 668 67 (007) Laboratorní přístroe a postupy NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b a Ústav geonky

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY ENERGETIKY KUŘIM, a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY ENERGETIKY KUŘIM, a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY KUŘIM, a.s. (společná část) Příloha 2 Metodika určování spolehlivosti dodávky elektřiny a prvkŧ lokálních distribučních soustav V Praze, leden

Více

Spolehlivost letadlové techniky

Spolehlivost letadlové techniky VYSOKÉ UČ ENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního nženýrství Prof Ing Rudolf Holub, CSc Doc Ing Zdeněk Vntr, CSc Spolehlvost letadlové technky (elektroncká učebnce) Brno 00 OBSAH PŘEDMLUVA 4 ÚVOD5 STANDARDIZACE

Více

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese

9. cvičení 4ST201. Obsah: Jednoduchá lineární regrese Vícenásobná lineární regrese Korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese cvčící 9. cvčení 4ST01 Obsah: Jednoduchá lneární regrese Vícenásobná lneární regrese Korelační analýza Vysoká škola ekonomcká 1 Jednoduchá lneární regrese Regresní analýza je statstcká metoda pro modelování

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Spolehlivost dodávek elektrické energie Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Jan Šefránek Energetický regulační úřad MSV Brno 2010 1. Kvalita elektrické energie Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v platném znění) udává

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY Stomatologcká souprava CHIRANA CHEESE EASY NÁVOD K POUŽITÍ CHIRANA Medcal a.s., Stará Turá Nám. Dr. A. Schwetzera 194 916 01 Stará Turá, P.O.Box 57 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel. : +42132-775 2257 Fax.: +42132-775

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: +40 597 34 375, jaromr.sroky@vsb.cz Úvod

Více

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost

Specifikace, alokace a optimalizace požadavků na spolehlivost ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 47. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupny pro spolehlvost k problematce Specfkace, alokace a optmalzace

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ VENTILATION

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky. Diplomová práce. 2014 Michal Běloch

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky. Diplomová práce. 2014 Michal Běloch VŠB - Techncká unverzta Ostrava Fakulta elektrotechnky a nformatky Katedra aplkované matematky Dplomová práce 204 Mchal Běloch VŠB - Techncká unverzta Ostrava Fakulta elektrotechnky a nformatky Katedra

Více

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +...

( ) = H zásobitel = 1. H i = 1+ +... sou fnance důležté? nanční management Základní pojmy e NPV důležté? Základy úrokového počtu reálná aktva fnanční aktva hmotná aktva nehmotná aktva sou fnance důležté? Kolk a do jakých aktv má frma nvestovat?

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APPLICATION OF METHODS MULTI-CRITERIA DECISION FOR EVALUATION THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT Ivana Olvková 1 Anotace:

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y

podle typu regresní funkce na lineární nebo nelineární model Jednoduchá lineární regrese se dá vyjádřit vztahem y 4 Lneární regrese 4 LINEÁRNÍ REGRESE RYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY Častokrát potřebujete zjstt nejen, jestl jsou dvě nebo více proměnných na sobě závslé, ale také jakým vztahem se tato závslost dá popsat.

Více

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová

Solventnost II. Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku. Iva Justová 2. část Solventnost II Standardní vzorec pro výpočet solventnostního kaptálového požadavku Iva Justová Osnova Úvod Standardní vzorec Rzko selhání protstrany Závěr Vstupní údaje Vašíčkovo portfolo Alternatvní

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE

ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE ANALÝZA VLIVU DEMOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ S VYUŽITÍM LOGISTICKÉ REGRESE Jana Valečková 1 1 Vysoká škola báňská-techncká unverzta Ostrava, Ekonomcká fakulta, Sokolská

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ 1/28 Klasfkace a predkce Roman LUKÁŠ 2/28 Základní pomy Klasfkace = zařazení daného obektu do sté skupny na základě eho vlastností Dvě fáze klasfkace: I. Na základě trénovacích vzorů (u nchž víme, do aké

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE EAICKÉ OKHY ĚENÍ V ELEKOECHNICE. řesnost měření. Chyby analogových a číslcových měřcích přístrojů. Chyby nepřímých a opakovaných měření. rmární etalon napětí. Zdroje referenčních napětí. rmární etalon

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA, 18. 5. 2015 zpracoval: Ing. Milan

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY,

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Úloha II.P... Temelínská

Úloha II.P... Temelínská Úloha IIP Temelínská 4 body; průměr 278; řešlo 49 studentů Odhadněte kolk jaderného palva se spotřebuje v jaderné elektrárně na 1 MWh elektrcké energe kterou spotřebují ldé až v domácnost Srovnejte to

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče

Využití nástrojů GIS při analýze vztahů socio-ekonomických faktorů a úrovně sociální péče Využtí nástrojů GIS př analýze vztahů soco-ekonomckých faktorů a úrovně socální péče Renata Klufová Katedra aplkované matematky a nformatky, Ekonomcká fakulta JU, Studentská 13 370 05 České Budějovce,

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Automatická klasifikace dokumentů do tříd za použití metody Itemsets

Automatická klasifikace dokumentů do tříd za použití metody Itemsets Automatcká klasfkace dokumentů do tříd za použtí metody Itemsets Jří HYNEK 1, Karel JEŽEK 2 1 nsite, s.r.o., Knowledge Management Integrator Rubešova 29, 326 00 Plzeň r.hynek@nste.cz 2 Katedra nformatky

Více

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa

Analýza stanovení ceny na trhu s energiemi společnostem v monopolním postavení. Miroslav Váňa Analýza stanovení ceny na trhu s energem společnostem v monopolním postavení Mroslav Váňa Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Energetcký trh, kterému bude věnována tato práce, má několk specfk. Společnost

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Numerické metody optimalizace

Numerické metody optimalizace Numercké metody optmalzace Numercal optmzaton methods Bc. Mloš Jurek Dplomová práce 2007 Abstrakt Abstrakt česky Optmalzační metody představují vyhledávání etrémů reálných funkcí jedné nebo více reálných

Více

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem

Navrhování betonových železničních mostů podle evropských norem Navrhování betonových železnčních mostů podle evropských norem Doc. Ing. Vladslav Hrdoušek, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze Ing. Roman Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze Do soustavy ČSN se postupně

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU

ANALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V INVESTIČNÍM PROCESU AALÝZA RIZIKA A JEHO CITLIVOSTI V IVESTIČÍM PROCESU Jří Marek ) ABSTRAKT Príspevek nformuje o uplatnene manažmentu rzka v nvestčnom procese. Uvádza príklad kalkulace rzka a analýzu jeho ctlvost. Kľúčové

Více

Předmluva. Ivan Petruzela předseda Československé sekce IEEE Power and Energy Society

Předmluva. Ivan Petruzela předseda Československé sekce IEEE Power and Energy Society Předmluva Československá odborná sekce IEEE PES (The Insttute of Electrcal and Electroncs Engneers - Power & Energy Socety vz www.eee.org/) poskytla odbornou garanc pro tuto knhu Řízení a stablta elektrzační

Více

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra fzk Vhodnocování nterferogramů metodou Fourerov transformace Evaluaton of Interferograms Usng a Fourer-Transform Method dplomová práce Studní

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více