VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zprávu zpracovala: Irena Palmeová ředitelka C4 Help o p s. Kyjov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zprávu zpracovala: Irena Palmeová ředitelka C4 Help o p s. Kyjov"

Transkript

1 dfítti ^ Q help pomáhá tam, kde je potreba VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zprávu zpracovala: Irena Palmeová ředitelka C4 Help o p s. Kyjov C4help, Svatoborská 365, Kyjov, tel.: , fax: , mob.:

2 pomáhá tam, kde je potřeba 1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI NÁZEV: C4 Help o.p.s. PRÁVNÍ FORMA: Obecně prospěšná společnost IČO: DIČ: CZ REGISTRACE: Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu 0, vložka č Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku neziskových organizací dnem: SPOLEČNOST ZALOŽILI NÍŽE UVEDENÍ ZAKLADATELÉ: 1. Ing. Dalibor Cichý, MBA 2. Ing. Marcela Čichá, MBA 3. Aleš Cichý C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

3 2. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI Název společnosti zní: C4 HELP, obecně prospěšná společnost v e zkrácené formě: C4 HELP, o.p.s. Sídlo společnosti: SVATOBORSKÁ KYJOV, CZ TEL: , Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: /0300 ORGÁNY SPOLEČNOSTI: Orgány společnosti jsou: a ) s p r á v n í rada b ) ředitel c) dozorčí rada SPRÁVNÍ RADA: Funkční období 3 roky Předseda: Ilona Lužová, den vzniku funkce a členství: Člen: Kateřina Ingrová, den vzniku funkce a členství: Člen: Helena Horáková, den vzniku funkce a členství: Ředitel společnosti: Irena Palmeová, jmenovaná do funkce: ředitel j e statutárním orgánem společnosti. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, info(5)c4help.cz, tel.: , fax: , mob.:

4 3. Dozorčí rada: Funkční období 3 roky Předseda: Mgr. Matěj Bůřil, den vzniku funkce a členství: Člen: Jiří Polášek, den vzniku funkce a členství: Člen: Erika Zemanová, den vzniku funkce a členství: Druh obecně prospěšných služeb: Organizování rozvojové spolupráce a humanitární pomoc v zahraničí i České republice. Doplňková činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l a ž 3 živnostenského zákona. Počet zaměstnanců: К byla zaměstnána u společnosti C4 Help o.p.s. 1 osoba v pracovním poměru. Účetnictví: Společnost vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem. Účetnictví vede a za správnost odpovídá: Danuše Machalová Zdroj financování společnosti C4 Help o.p.s. Prostředky к financování své činnosti získává společnost zejména z darů a příspěvků fyzických a právnických osob. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

5 4. Přehled činnosti společnosti v roce 2012 C4 Help o.p.s. vznikla za účelem pomáhat lidem postižených živelnými katastrofami. Pomoc nemocnicím, ústavům, hospicům a domovům pro seniory. Organizování přednášek, seminářů a koncertů. Organizování pomoci pro Ukrajinu, Slovenskou republiku a další. Pomoc pro opuštěné seniory a lidi s handicapem. Obecné informace o společnosti: C4 Help, o.p.s. j e křesťansky orientovaná společnost založená v roce 2010 s cílem pomáhat tam, kde je potřeba. Společnost m á jednoho zaměstnance a dobrovolníky, kteří pomáhají společnosti b e z nároku na mzdu či odměnu. Společnost C4 Help, o.p.s. úzce spolupracuje s dalšími humanitárními organizacemi. Maranatha o.s. Pomoc b e z hranic o.s. a další... C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

6 Q h e l p. 5. REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2012 S p a n e m Ludo Vladařem j s m e v červnu navštívili domov pro seniory v Uničově, kde m ě l pan Vladár vystoupení prokládané mluveným slovem. Programu se zúčastnil také kazatel církve Adventistů sedmého dne, který do domova pravidelně dochází. Obyvatelé domova byli nadšení z vyprávění a hudebního projevu. Akci velmi ocenilo i vedeni domova a požádali o další návštěvu. C4help< Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

7 Qhelp 6. V letošním roce jsme nakoupili 3 vysoušeče vlhkosti, které slouží pro rodiny i organizace zdarma. Jsou vhodné do rodin po povodních, na stavby nebo úpravy místností, kde j e vysoká vlhkost. Podmínky vypůjčení a smlouva j e na. Tuto možnost letos využili 2 rodiny, které byli spokojení se službou, kterou nabízíme. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

8 7. Nabízíme možnost bezplatného vypůjčení pomůcek pro nemohoucí pacienty v domácím ošetření. Jedná se o: polohovací elektrické postele, WC židle. Invalidní vozíky, chodítka různých typů, nástavce na WC nebo na vanu, berle, vycházkové hole a další dle nabídky. Tuto možnost využilo několik rodin, kteří pečují o ležícího člena rodiny. Vypůjčili jsme 4 polohovací elektrické postele к postelím p ů j č u j e m e také matrace, 3 WC židle, 3 chodítka. 04/12/2012 C4help, Svatoborská 365, Kyjov, info(s)c4help.cz, tel.: , fax: , mob.:

9 Q h e l p 8. V letošním roce j s m e navázali spolupráci se starostou obce Dobříň p a n e m Miroslavem Kvintusem. Nabídli jsme možnost obci darovat vybavení pro seniory. Jedná se o chodítka různých typů, WC židle, invalidní vozíky. Pan starosta reagoval pozitivně a tuto nabídku p ř i j a l V obci založili půjčovnu pro občany obce, kteří mají pohybové problémy a rádi b y byli ještě aktivní. Občané této možnosti hojně využívají. ;> Г Přikládáme děkovný dopis, který jsme obdrželi o d starosty obce Dobříň Miroslava Kvintuse. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

10 Obec Dobříň К Přívozu Dobříň Naše zn.: 217/2012 Vyřizuje ; Kvintus Datum : Věc: C4help paní Irena Palmeová Svatoborská Kvíov Poděkování Vážená paní Palmeová, milá Irenko, mladý člověk většinou nevnímá, nebo si nevšimne, že někdo vedle něj, z okolí či z, rodiny ztrácí sílu a jeho životní běh se nějak zpomaluje. Ubývá mu pohyb a jeho kroky se postupně krátí. Pomalu, jakoby se uklízel někam do ústraní. Častokrát slyšíme slova,.."už mi to nějak nejde". Taky jsem byl takový slepec, který si nevšiml, že moje mamka už nemůže, jak mohla kdysi. Na otázku..."tak co rodiče,... jak se mají? jsem odpovídal,..."to víš, už jim ubývají síly". Nenapadlo mě, že bych pro ni mohl něco udělat, abych ji nějak pomohl rozšířit možnosti v pohybu, usnadnit ji činnost, která se ji postupně stává obtížnější a obtížnější Asi ve správné době, jsem potkal Vás a na moje univerzální konstatování stavu, jsem dostal od Vás odpověď. Tak pro ni něco udělej, nechceš vozík...chodítko..." A tak to vše začalo. Moje mamka má vše co potřebuje a nejen ona, také všichni naši senioři v obci, jsou díky Vám vybaveni zejména chodítky s kolečky. Je neuvěřitelně krásný pohled na náves, když se tam sjede několik chodítek s kolečky, jejichž majitelky vesele diskutují, co koupili v obchodě a nebo kdy dorazí pošťačka s důchodem jejich život, díky Vám, dostal o málo větší rozměr. Motto; Kdobykoliv podal Vám, byt' i jen pohár studené vody, protože jednal podle mé vůle, ujišťuji Vás, že nepřijdete o svoji odměnu Mt S úctou Miroslav Kvintus starosta obce Dobříň

11 Naše společnost v letošním roce obdarovala další 3 nové organizace. První je domov pro seniory v Koryčanech. Další j e Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov a poslední nemocnice Vizovice. Doufáme, že naše spolupráce bude dále pokračovat. Pravidelně jednou týdně navštěvujeme domovy pro seniory v Kyjově a v Čeložnicích. Na požádání navštěvujeme rodiny, které m a j í z á j e m o sdílení. Podle možností navštěvujeme všechny organizace, které o d nás dostali vybavení k e své činnosti, abychom viděli jak jim materiál slouží a jak s n í m nakládají. Máme se všemi velmi dobré vztahy, do budoucna bychom rádi kontakt s vedením rozšířili. V letošním roce j s m e na našich stránkách založili rubriku článků. Snažíme s e veřejnosti více přiblížit naši činnost v e vztahu к lidem. Všechny příběhy jsou pravdivé a opravdu se stali. Rádi bychom pokračovali a měli příspěvky také od veřejnosti, která b y se ráda podělila o životní zkušenost. Zajímá nás co b y lidi rádi věděli a co b y potřebovali na našich stránkách najít. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

12 pomáhá tam, kde je potřeba 11. Po delší době jsme letos opět navštívili naše spolupracovníky na Ukrajině. Návštěvě se zúčastnili zástupci Maranathy o.s. a Pomoci bez hranic o.s. Navštívili j s m e základní školy, kde jsme dětem předali trika od dětí z českých základních škol, které trika matovaly. Navštívili j s m e také internátní základní školu, kde jsou děti ubytovány, protože jsou z daleka a ze sociálně slabých rodin. Naše kroky vedli také do místní nemocnice Vinogradovo, kde jsme pomáhali s rekonstrukcí kardiologického oddělení. Letos j s m e na oddělení zakoupili nový vařič. Který bude sloužit v kuchyni na oddělení kardiotogie к ohřívání jídel a vaření čaje pro pacienty. Našim hlavním posláním na Ukrajině bylo rozdat kukuřičnou mouku, kterou j s m e zakoupili koncem roku Kromě m o u k y byl nakoupen potravinářský olej a svíčky ke svícení. Navštívili j s m e několik oblastí v e městě Vinogradovo i m i m o ně, aby každá sociálně slabá rodina dostala příděl mouky, oleje a svíček. Během roku bylo rozdáno 12tun kukuřičné mouky, kterou společnost C4 Help o.p.s. zakoupila. V oblastech, kde j s m e byli není elektrika, tudíž svíčky jsou jediným zdrojem světla. Ve Vinogradovu žijí invalidní občané, kteří žijí na hranicích chudoby, i tam j s m e k r o m ě m o u k y a oleje přivezli také 100 beden s oblečením. Jsme pro místní většinou jediná pomoc, která se k n i m dostane. Našim cílem j e dát lidem praktickou pomoc, n e finance, protože s penězi nakládají většinou tak, že koupí alkohol Proto jim dáváme základní potraviny a oblečení. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

13 17/10» Dům vedoucího asociace invalidů, kde j s m e vyložili mouku, olej a 100 beden s oblečením. Tento materiál byl ještě ten den rozvezen do rodin. Pomáhat vykládat dodávku přišlo několik invalidních mužů. Někteří neměli ruku a přesto se snažili pomáhat. Celou dobu se usmívali a děkovali za pomoc. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, info(5)c4help.cz, tel.: , fax: , mob.:

14 Romská osada m i m o civilizaci, kde žije asi 10 rodin. Bez el proudu, vody... Nemají žádný doklad o totožnosti. Žijí naprosto m i m o společnost, která je zavrhla a dělá, že neexistují. Rodí se tam děti, které vyrůstají v hrozných hygienických podmínkách a v zimě. Oblečení, které dostanou nosí tak dlouho dokud se na nich nerozpadne p a k je spálí. Můžeme o nich pochybovat a myslet si cokoliv, stále jsou to lidé z masa a kostí. Nemůžeme j i m pomoci v š e m dostat se z podmínek v e kterých žijí, ale snažíme se zmírnit nedostatek základních potřeb к přežití. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

15 Základní škola Vinogradovo pr vní stupeň. Děti dostaly trička od dětí z Česka. C4help, Svatoborská 365, Kyjov, e mail: tel.: , fax: , mob.:

16 C4 Help o.p.s VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT К Přijaté dary ,10 přijaté úroky na účtu 128,94 tržby 6.007,- výnosy celkem poskytnuté dary ,90 spotřebované nákupy 3.954,- spotřeba materiálu ,- služby ,- cestovné ,- náklady na reprezentaci 1.069,- ostatní služby ,- osobní náklady ,- zákonné soc.a zdrav.poj ,- zákon.soc. Náklady ,- daně /silniční/ 3.200,- ostatní provozní náklady 2.468,62 náklady celkem hospodářský výsledek = zisk aktiva ROZVAHA К pasiva zboží na skladě ,20 závazky k dod. 726,- peníze 6.810,- závazky k zam ,- stravenky 6.480,- závazky k soza a zp 7.876,- účty v bance závazky daní 1.455,- ostatní závazky 3.094,- výdaje příštích ob ,- vlastní jmění ,- fondy H V roku aktiva ,70 pasiva ,70

17 Vytištěno dne: Předvaha období 2012 i Firma: I Číslo Název "účtu Poč.MD Obrat. M D! Poč.DAL Obrat.DAL Zboží na skladě a v prodejnách 13441, , , Pokladna 4749, , , Ceniny Účty v bankách , , , Peníze na cestě , , Odběratelé 3137, , Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásobo, , , Dodavatelé , , Přijaté zálohy 1149, , Zaměstnanci , , Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. pojištěio, , , , Ostatní přímé daně , Jiné závazky 31176, , , Výdaje příštích období , Spotřebované nákupy 3954,00 04 HELP o.p.s. (201 í, Zust.MD Měna ChiZnam. Zust.DAL ,20 CZK A CZK A CZK A ,50 CZK A * CZK A * CZK A + CZK A + CZK P + 726,00 CZK P + CZK P CZK P * 7876,00 CZK P * 1455,00 CZK P ,00 CZK P , ,00 CZK N +

18 Vytištěno dne: Předvaha období 2012 ' Firma; C4 HELP o.p.s. (2012^ Г Číslo Název účtu Poč.MĎ Spotřeba materiálu Služby Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady Zákonné sociální pojištění+zdravotní Zákonné sociální náklady Daň silniční Ostatní náklady Poskytnuté příspěvky Tržby za vlastni výkony a zboží Úroky Přijaté příspěvky Vlastní jmění Poč.DAL 2000 = 2 = Obrat. M D Obrat. DAL 29919, , , , , , , ,00 128, ,10 Zust.MD Měna ChiZnam; Zust.DAL 29919,00 CZK N ,00 CZK N CZK N ,00 CZK N ,00 CZK N CZK N CZK N ,00 CZK N CZK N ,62 CZK N ,90 CZK N + CZK V ,00 CZK v + 128,94 CZK V ,10 CZK P

19 Vytištěno dne: 22.1,2013 Předvaha období 2012 ( Firma: C4 HELP o.p.s. (2012Í Číslo Název účtu Poč.MD Obrat.MD Poč.DAL Obrat.DAL Fondy -9301, , Hospodářký výsledek ve schvalovacím řízení , , Konečný účet rozvažný , , Účet hospodářského výsledku , ,04 Počet položek: , , ,85 Zust.MD Měna ChiZnanv Zust.DAL CZK P ,18 CZK P * 86567,52 CZK Z * CZK Z * 86567, , ,74 = 3 =

20 C4 Help 2012 Procentuální rozúčtování nákladů na prodejní středisko ; příjmy celkem ,04 výdaje celkem ,52 % nákladů = = 88,451% ,04- Příjmy na prodejní činnosti : 6.007,- 88,451% výdaje zisk ROZDELENI PRÍJMU A VYDAJÚ PODLE ČINNOSTI ke zdanění; C4 Celkem charita prodejní čin. Příjmy , , ,- výdaje , , ,- HV , , , Machalová

21 Výroční zprávu schválili členové správní rady dne: Členové správní rady: Předseda: Ilona Lužová Hlavní Svatobořice- Mistřín nar LuZ \ Člen: Kateřina Ingrová Vlkoš 352, nar f {j/^ol^sy-a/ í Člen: Helena Horáková Nádražní 22 л, л Klobouky u Brna nar

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. ÚVODNÍ SLOVO Podle informací ze sdělovacích prostředků už nepatří naše země k těm chudým, ale může být podle dosažení životní úrovně obyvatel řazena

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota partnerství dlouhodobost odpovědnost Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Účelem nadace je:

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s.

Výroční zpráva 2007. Elpida plus, o.p.s. Výroční zpráva 27 Elpida plus, o.p.s. Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2794876 Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 515 OBSAH

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více