pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená."

Transkript

1 ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé 01 Konverzační jazykové kurzy PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT Rybkova 1, Brno, tel.: , Více str. 20

2

3 OBSAH» ÚNOR DUBEN » TÉMA 07» JAZYKOVÉ ŠKOLY 15» VŠ A VOŠ Konverzační kurzy Výhody a nevýhody organizovaného konverzování» 04 Superlearning 21» DO PRÁCE 22» KURZY 26» PŘEHLED JAZYKOVÝCH ŠKOL 30» ADRESÁŘ Cesta i pro věčné začátečníky» 10 Za studiem do Francie Školský systém, možnosti studia a stipendií» 15 Účetnictví v malíčku 31» MAPA Ekonomické kurzy a semináře» 22 Slovo úvodem Letošní první číslo časopisu Vzdělání se věnuje hned několika zajímavým tématům. V úvodním článku vás seznámíme s konverzačními jazykovými kurzy (str. 4). Dozvíte se, pro koho jsou tyto kurzy určeny, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, ale také to, jaké jazyky se v těchto kurzech obvykle vyučují. Bez znalosti cizích jazyků se v Evropské unii neobejdete. Samozřejmě, že s angličtinou uspějete téměř všude, ale hodit se vám mohou i některé další méně rozšířené a obvyklé jazyky. Rozhodně nevynechejte článek Evropa nemluví jen anglicky (str. 7), kde se dozvíte více. Pokud se rozhodnete naučit se nějaký nový jazyk, můžete vyzkoušet metodu nazývanou superlearning (str. 10). Tato metoda není určena jen pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. Pokračovat budeme také v našem seriálu o mezinárodních zkouškách z cizích jazyků (str. 9). Tentokrát se budeme věnovat italštině a možnostem získání mezinárodních certifikátů z toho jazyka, a to zejména v Brně. Posledním jazykovým tématem je studium pro nejmenší, tedy výuka dětí předškolního a školního věku. Dále vám odhalíme, co obnáší studium na vyšších odborných školách, které si již získaly pevné postavení v české vzdělávací soustavě (str. 18). Nakoukneme také do školského systému Francie a prozradíme vám, za jakých podmínek zde můžete studovat a jak můžete získat stipendium. Neopomenutelnou součástí vzdělávání jsou také nejrůznější kurzy a kroužky. Tentokrát jsme se zaměřili na nabídku ekonomických kurzů v Brně, jako jsou kurzy účetnictví nebo daňového poradenství (str. 22). Pro všechny, kteří mají nohy méně pevně na zemi a hlavu více v oblacích, jsme připravili článek o výtvarných, keramických a jiných uměleckých kroužcích a kurzech (str. 24). Petra Panschabová editorka VZDĚLÁNÍ» PRŮVODCE JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI A VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI Ročník 6, číslo 1. Vydává HORA STYL, s.r.o. Číslo 1 vyšlo 2. února šéfredaktor: Ing. Radek Holík; asistent šéfredaktora: Marta Holíková; editorka: Petra Panschabová; redakce: Markéta Havelková, Monika Herzigová, Martina Kušnírová, Veronika Matějičná; design: Milan Katovský; sazba: Aleš Luffer; redakce: Rybkova 1, Brno, tel.: , , fax: , inzerce: tel.: , fax: , mobil: , distribuce: HORA STYL, 5P agency, produkce: HORA STYL registrační číslo: MK ČR E Foto na titulní stránce: EBS.de HORA STYL, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu HORA STYL, s.r.o.; Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění. Redakční uzávěrka příštího čísla je 13. dubna 2007!

4 04 TÉMA Foto: Photos.com Konverzační jazykové kurzy Pro studium jazyků máte na výběr z nepřeberného množství různých typů kurzů, z nichž každý s sebou nese určité výhody, ale i rizika, každý je určen pro jinou cílovou skupinu. V tomto článku se budeme věnovat speciálnímu druhu kurzům konverzačním. Jak již sám název kurzů napovídá, jsou cíleny především na řízenou konverzaci. Tento typ kurzu je určen takovým studentům, kteří již mají zvládnuty alespoň základní gramatické jevy. Základním cílem konverzačních kurzů je naučit studenta používat naučené gramatické struktury a obraty v mluveném projevu. Dále by měl přispět k plynulém a pohotovému vyjadřování. Pro koho je kurz ideální Konverzační kurzy samozřejmě nemohou nahradit klasické kurzy, které propojují různé metody osvojování jazyka, v nichž je konverzace jen jednou z částí. Tyto kurzy jsou tedy vhodné zejména pro takové studenty, kteří jsou si jisti v gramatice, mají pro konverzování dostatečnou slovní zásobu, ale řeč znají v podstatě pasivně. To znamená, že rozumějí, ale nemluví. Dále je kurz vhodný pro ty, kteří se potřebují rozmluvit, ať již po delší odmlce, před zahraniční cestou či nástupem do nového zaměstnání, kde se cizí jazyk používá, nebo pro jinou potřebu. Konverzační kurz bych dále doporučovala těm, kteří absolvovali nějaký intenzivní kurz (v zahraničí nebo

5 TÉMA 05 u nás) a nechtějí o své nabyté znalosti přijít, ale naopak je chtějí rozvíjet, zejména v oblasti mluveného projevu. V neposlední řadě je vhodný také pro ty, kteří již mají jazyk osvojen, nepoužívají jej, ale nechtějí své znalosti zapomenout. Při volbě konverzačního kurzu není nutné, aby student byl již vysoce pokročilý, je možné jej navštěvovat již od úrovně mírně pokročilé. Jak vybrat správný kurz U konverzačních kurzů je jedním z důležitých faktorů počet studentů ve skupině. Optimálně by podle názoru lektorů mělo být ve skupině kolem pěti studentů. Některé jazykové školy se tomuto číslu alespoň přibližují a nabízejí konverzační skupiny po sedmi či osmi studentech. Jiné však optimální kapacitu značně převyšují a nabízejí kurzy s studenty ve skupině. Při výběru kurzu, potažmo jazykové školy se proto nezapomeňte zeptat, jaká je garantovaná kapacita lekcí. Neméně důležitým faktorem je lektor. Konverzační kurzy by měl ve valné většině vést rodilý mluvčí. V nabídce však najdeme také kombinace českých lektorů a rodilých mluvčích, zřídka pak pouze české lektory. Kombinovaná varianta je vhodná zejména pro nižší stupně pokročilosti. Českého lektora pak u angličtiny, němčiny či románských jazyků vůbec nedoporučuji. K této variantě lze přistoupit u exotičtějších jazyků, kde se rodilých mluvčích nedostává. Nevýhody konverzačních kurzů U konverzačních kurzů platí, že by měly být vedeny pouze v cizím jazyce. Některým studentům by při těchto hodinách mohl vadit nedostatek českých ekvivalentů. Metoda výuky je totiž založena spíše na opisech, vysvětlení či použití jiného výrazu, což rozšiřuje a tříbí slovní zásobu, než na doslovných překladech. Pokud tyto hodiny nejsou vedeny lektorem profesionálem, může se také stát, že sklouzne od řízené konverzace k obyčejnému povídání. Není pak kladen dostatečný důraz na pestrost témat a cílené rozšiřování slovní zásoby, jelikož student používá pouze jemu blízká a již osvojená slova. Jednou z nevýhod může být také již zmiňovaný počet studentů ve skupině. Pokud překročí pro jednotlivého lektora zvládnutelné optimum, mohou aktivnější studenti konverzovat celou hodinu na úkor těch méně aktivních, kterým se pak lektor pro velký počet studentů není schopen věnovat. Jako poslední nevýhodu bych uvedla nevyváženost konverzačního kurzu. Je zde kladen důraz na profilovou oblast konverzace, přičemž ostatní jsou zcela opomíjeny. Může se tak stát, že student si osvojuje novou slovní zásobu a zdokonaluje se v mluveném projevu, ale může se naopak zhoršit v projevu písemném. Této situaci se dá předejít buď kombinací s klasickým kurzem, nebo kurzem smíšeným, kdy je jedna hodina věnována konverzaci, druhá gramatice a ostatním metodám výuky. Nabídka a dostupnost kurzů Nejrozšířenějším konverzačním jazykem je samozřejmě angličtina, následují jazyky románské (španělština, italština, francouzština), němčina a ruština. Konverzační kurzy angličtiny jsou poskytovány takřka všemi jazykovými školami. Pokud máte zájem o konverzaci v jiném jazyce, naleznete již poskytovatelů méně. Kompletní nabídka, tedy konverzace anglická, německá, italská, španělská, francouzská a ruská, je poskytována například jazykovou školou Miramare nebo jazykovou školou Vika. Pokud byste měli zájem o konverzaci v jiných méně frekventovaných jazycích, zrealizují vám je některé jazykové školy na míru. I u výše zmíněných jazyků však můžete požadovat individuální kurz, který je podle vašich představ. Cenově se samozřejmě tyto individuální kurzy pohybují značně nad cenami kurzů skupinových, které lze absolvovat již od Kč za pololetí. Ceny se liší dle hodinové dotace, lektora, velikosti skupiny a intenzity výuky. Nabídka na trhu je však bohatá, tudíž si podle svých představ a cenových možností jistě vybere každý. Pokud jde o samotnou úroveň a náplň kurzů, bývají realizovány v různých stupních, od mírně pokročilých až po vysokou pokročilost. Tematicky pokrývají na nižších úrovních zejména konverzaci z běžného života, každodenních situací, například jídlo, cestování, hotel a restaurace, počasí. Při vyšší zdatnosti se pak může jednat o kulturu, politiku, umění, životní styl. Lze samozřejmě konverzaci zaměřit i do oblasti odborného jazyka, především obchodního, kde se můžete setkat s telefonickým rozhovorem, obchodním jednáním, reklamou či financemi. Některé jazykové školy, opět při menších skupinkách, nabízejí možnost spoluvytváření tematických okruhů, kdy lektor studenty na první hodině seznámí s celou řadou okruhů, které lze na dané pokročilosti probírat, a studenti si sami zvolí nejpreferovanější témata. Co tedy hovoří pro konverzační kurz? Celkově lze říci, že kvalitní konverzační kurz je jistě značným přínosem pro rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce. Poskytne vám zejména sebejistotu při mluveném projevu. Naučí vás hovořit plynule, různorodě a v bohatých větách. Poskytne vám lepší zázemí pro porozumění, zejména rodilým mluvčím, což je důležité hlavně při jazycích se složitou výslovností (angličtina, francouzština) nebo v rychlých mluvených projevech charakteristických především pro italštinu a španělštinu. Pokud tedy již máte základní znalosti jazyka zvládnuty, zkuste navštívit také konverzační kurz a pak již jen ohromovat své okolí skvělou a plynulou angličtinou, francouzštinou, španělštinou... inzerce Martina Kušnírová

6 06 TÉMA / ANKETA Jaké konverzační jazykové kurzy nabízí vaše škola? Nabízíme konverzační kurzy anglického a německého jazyka. Ostatní jazyky vzhledem k malému zájmu vyučujeme převážně individuálně. V kurzech se střídají rodilí mluvčí s českými lektory. Jako akreditované zkouškové centrum londýnské organizace City & Guilds nabízíme i konverzační kurzy zaměřené na úspěšné složení zkoušek ESOL a SESOL. Mgr. Miroslav Čonka, ředitel Jazyková škola Miramare Nabízíme konverzační kurzy pro středně pokročilé a pokročilé. Kurzy probíhají pod vedením rodilých mluvčích se zkušenostmi s výukou francouzského jazyka. Výuka probíhá na základě tradičních i aktuálních témat z francouzských a frankofonních reálií. Dita Friáková Alliance Française Brno Nabízíme konverzační kurzy s rodilým mluvčím. Dle lokality a poptávky kurzy organizujeme ve všech našich pobočkách: Ostrava, Brno, Praha, Plzeň. Ing. Petr Pasek, ředitel Slůně svět jazyků inzerce Naše konverzační kurzy jsou vhodné jak pro pokročilé, tak i pro začátečníky. Osmdesát procent hodiny naši studenti komunikují a učí se plynule hovořit anglicky. Dvacet procent zůstává učiteli, který jim vysvětluje gramatiku, výslovnost a význam slov. Lucia Subertova Lite English school Jelikož je naše výuka vedena komunikativní metodou, dalo by se říct, že všechny naše nabízené kurzy jsou vlastně konverzační, pouze odstupňované úrovní studentů. Základním principem všech kurzů je naučit studenty cizí jazyk používat, a to zejména ke konverzaci. I kurzy na pokročilých úrovních nejsou jen povídací, ale každý kurz má daný učební plán zaměřený na stálé zlepšování jazyka. Mgr. Roman Kožnar Jazyková škola P.A.R.K. Nabízíme hlavně kurzy angličtiny, ale také dalších jazyků, například němčiny, francouzštiny nebo španělštiny. V případě zájmu můžeme nabídnout i výuku dalších, méně frekventovaných evropských jazyků. Mgr. Soňa Jersenská, Director of Studies A SCHOOL jazyková škola Nabízíme dva konverzační kurzy pro pokročilé. Není v nich více než sedm účastníků. Na přání posluchačů výuce předchází malé gramatické opakování. Při konverzaci vycházíme většinou z francouzské televize, ze zpráv nebo reportáží účastníci dostanou text k televizi, který jim umožňuje si probrané zopakovat doma, nebo si upřesnit slyšené jinak se s textem nepracuje. Eva Silva Lago, ředitelka Studio Bon Naše škola nabízí konverzační kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pro pokročilé. Posluchači, kteří si chtějí udržet a rozšířit svoje znalosti jazyka, navštěvují tyto kurzy i řadu let. Mgr. Dagmar Dostálová, ředitelka Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky V rámci našich večerních kurzů nabízíme konverzaci ve třech stupních. Veškeré tyto kurzy jsou vedeny rodilými mluvčími. Kromě toho máme pro ranní ptáčata i ranní konverzace od 7.15 hodin. V kurzech se probírají podle pokročilosti a zájmu účastníků různá témata a diskutuje se na základě autentických textů. Mag. Sandra Dudek, vedoucí Österreich Institut Brno Eva Silva Lago Bohuslava Martinů 11, Brno tel.: , Pobytové červencové nebo celoroční KURZY FRANCOUZŠTINY.

7 JAZYKOVÉ ŠKOLY 7 Evropa nemluví jen anglicky Foto: European Community V Evropské unii se neobejdeme bez znalostí jazyků. Každý občan má sice právo komunikovat ve svém rodném jazyce, ale znalost ostatních pracovních jazyků je nezbytná. Angličtina zůstává sice nadále hlavním komunikačním celosvětovým jazykem, ale hodit se vám mohou i některé další řeči. Francouzština byla ještě docela nedávno nejdůležitějším jazykem v rámci Evropských společenství, než ji začala postupně nahrazovat právě angličtina. V EU se ovšem francouzština víc než hodí, některé dokumenty jsou totiž psány pouze francouzsky, taktéž některé instituce s vám budou mluvit zejména francouzsky atd. Zkrátka do Bruselu bez francouzštiny nechoď. Nejsme na tom nejlépe Češi jsou na tom poměrně špatně dokonce i se znalostí těch nejpoužívanějších jazyků. Němčinu ovládá trochu překvapivě až 28 % lidí, má to ovšem historické důvody, takže její podíl bude spíše klesat. Většina Čechů se snaží pracovat alespoň na své angličtině. A o ty méně rozšířené jazyky nejeví příliš velký zájem. Proč také studovat jiné jazyky, když poptávka je zejména po angličtině, francouzštině či němčině? Důvodů by bylo dost. Třeba proto, že s každým dalším jazykem si rozšiřujete obzory, poznáváte kulturu a historii země, vaše schopnost naučit se nové jazyky roste a v neposlední řadě získáváte větší inzerce nadhled. Všeobecně platí, že znalost jazyků zvyšuje konkurenceschopnost. Čím více jich známe, tím naše šance rostou. Ty méně obvyklé mohou být lákavé právě pro svou vzácnost a jistou exotičnost.

8 8 JAZYKOVÉ ŠKOLY Proč se učit švédsky V současnosti Evropská unie uznává 23 úředních jazyků. Jsou to: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština a nyní i irština. Ale v této zeměpisné oblasti se používá přibližně dalších šedesát původních nebo nepůvodních jazyků. Motivací učit se jazyky mohou být citové vazby či rodinné vztahy nebo hlubší zájem o jazyk a kulturu konkrétní země. Jsou také nadšenci, kteří rádi zdolávají neznámé a nesnadné cesty a ze dne na den se vrhnou třeba na švédštinu. Jistě, jsou to spíše výjimky. Cestování samotné jako motivace nestačí. Většinou si lidé, kteří rádi a často cestují, plně vystačí s komunikační znalostí angličtiny. To je také prakticky jediný jazyk, se kterým se domluvíte téměř všude. Ale ve všech zemích se chcete domluvit s lidmi, kteří je obývají. Například v dnešním Irsku frčí polština. Nenechte se odradit V nabídkách jazykových škol dnes není problém si vybrat. Docela běžně v nich figuruje španělština, která přímo menšinová není. Popularitu jí zvyšuje fakt, že kultura španělsky mluvících zemí má u nás zelenou. Zájem stoupá rovněž o italštinu, kterou se španělštinou spojuje označení velmi snadný jazyk (gramatika je opravdu poměrně jednoduchá). Pokud patříte mezi starší generaci nebo Husákovy děti, tak si určitě pamatujete ruštinu, a pokud k ní nemáte averzi, můžete si ji zdokonalit v mnoha jazykových školách. Ruština je momentálně na vzestupu snad nejvíce. K těm opravdu nejméně rozšířeným výukovým jazykům patří polština, norština, švédština, portugalština, holandština, řečtina, bulharština či ukrajinština. Ty nenajdete v nabídce kurzů prozatím tak často, a pokud ano, může se stát, že kurz je sice vypsán, ale neproběhne pro nedostatečný počet zájemců. Pak zbývá jediné individuální výuka. Ať už samostudiem, nebo s rodilým mluvčím. Například bývalá Státní jazyková škola Brno nabízí vedle italštiny, španělštiny ruštiny také kurzy norštiny, švédštiny a portugalštiny. Tři posledně jmenované kurzy však letos nebyly pro malý zájem posluchačů otevřeny. Miramare, další z jazykových škol v Brně, má v nabídce kurzů snad všechny evropské jazyky. Kromě základních šesti angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština probíhá výuka hlavně individuálně. Nabízíme výuku třiceti tří jazyků, v databázi máme lektory více než padesáti jazyků a jsme schopni kdykoli dle zájmu uspořádat jakýkoli kurz a výuku, říká Mgr. Miroslav Čonka z Miramare. Jaká bude budoucnost Na otázku, zda se tedy dá očekávat, že se bude situace na našem trhu měnit a zájem o tyto jazyky stoupat, nám Mgr. Čonka odpověděl: Nemyslím si, že by do budoucna stoupal zájem o norštinu, švédštinu a další méně rozšířené jazyky. Vždy o ně budou mít zájem jen nadšenci, kteří se chtějí kromě angličtiny a němčiny naučit další jazyk. Vesměs jde o studenty nebo zájemce nižšího věku nebo o člověka, který se do daného státu chystá odcestovat na delší dobu. Ale všude ve světě je dnes komunikačním jazykem angličtina. Uplatnění pro studenty minoritních evropských jazyků tedy prozatím velké není. Evropská komise chce dosáhnout toho, aby každý Evropan ovládal vedle své mateřštiny nejméně dva další jazyky. A důraz se klade právě na menšinové jazyky. Dá se tedy předpokládat, že v rámci vzdělávacích programů budou postupně otvírány projekty, které se budou zaměřovat na zlepšení úrovně výuky a rozšíření na více jazyků. Situace se zřejmě nebude měnit rychle. Ale když teď začnete, můžete mít náskok. Markéta Havelková Zájem o španělštinu stále roste O výuce méně používaných evropských jazyků jsme hovořili s Mgr. Jaroslavem Suchým z jazykové školy A School. Jaké kurzy evropských jazyků (kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny) nabízíte? Nabízíme také kurzy španělštiny, italštiny, norštiny a ruštiny. Plánujete výuku nějakých dalších jazyků? Vzhledem k udržitelnému rozvoji školy plánujeme v současné době další jazyky nabídnout v dalších letech dle aktuální poptávky na trhu. Jak velký je v současnosti zájem o méně obvyklé evropské jazyky? Dá se očekávat, že v dohledné době bude zájem stoupat? Zájem o španělštinu od 90. let neustále vzrůstá, což souvisí s narůstajícím turismem v oblasti Střední a Jižní Ameriky. Dá se očekávat zájem španělských a italských investorů (jako republika pro ně máme dle expertů vhodnou polohu). Zvedá se také zájem o ruštinu jako jeden z hlavních jazyků EU. Stává se často, že je kurz zrušen pro nezájem? Občas, ale to je riziko podnikání. Častější příčinou jsou časové možnosti lektora a studentů. Jaké je nyní uplatnění pro studenty například norštiny, švédštiny či třeba ukrajinštiny? Dle šikovnosti studentů. Norštinu je možné vyučovat v naší škole na částečný úvazek. Jakými zkouškami jsou kurzy ukončeny? Kurzy zatím neukončujeme zkouškami. Je obtížné sehnat rodilé mluvčí a lektory? Sehnat kvalifikovaného rodilého mluvčího je záležitost náročná, i co se týče angličtiny. U ostatních evropských jazyků je to velmi podobné. PR

9 JAZYKOVÉ ŠKOLY 9 Mezinárodní zkoušky z italštiny Jelikož se románské jazyky stávají v České republice stále oblíbenějšími, rádi bychom se v následujícím článku zaměřili na jeden z nich italštinu. Konkrétně vám chceme přiblížit možnost završení studia absolvováním některé z mezinárodně uznávaných zkoušek právě z tohoto jazyka. Vedle státních jazykových zkoušek, které lze skládat jak z obecného, tak odborného jazyka, existují na úrovni obecné italštiny také mezinárodně uznávané certifikáty CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), jejichž přednosti jsou jistě zřejmé. Obecná charakteristika Existuje v podstatě šest úrovní zkoušek, přičemž první dvě jsou začátečnické, ostatní čtyři pak spolu s číslem zkoušky zvyšují i pokročilost. Pro žádnou z úrovní nejsou stanoveny žádné vstupní požadavky ani předchozí vzdělání. Zkouška rovněž není omezena věkově. Při požadování certifikátu určité úrovně není rovněž zapotřebí složit nejprve zkoušku předcházející. A nyní již tedy ke konkrétním typům zkoušek. Začátečnické zkoušky Existují dva stupně zkoušek pro začátečníky. Jedná se o certifikáty CILS A1 a CILS A2. Častěji však bývá zájem o zkoušky vyšších úrovní, které se skládají z pěti částí poslechu, čtení, rozboru komunikativních struktur, písemného projevu a ústního projevu. K vykonání těchto zkoušek je zapotřebí dosáhnout dostatečného počtu bodů z každé jednotlivé části. Konkrétně alespoň 11 bodů z 20 možných, celkově je tedy minimum pro úspěšné složení zkoušky stanoveno na 55 bodů. Výhodou je skutečnost, že při částečném neúspěchu lze při příštím termínu (nejpozději do roka) složit jen neúspěšnou část zkoušky, ostatní zůstávají uznány. Béčkové zkoušky Zkouška s označením CILS B1 (UNO) odpovídá úrovni mírně pokročilé. Při jednotlivých částech zkoušky je kladen důraz zejména na pochopení celkového smyslu a hlavní informace sdělení jak při poslechu, tak při čtení. V ostatních částech je prověřována zejména schopnost dorozumět se v běžných denních situacích a jednoduše konverzovat o běžných tématech. Z českých učebnic bývá pro přípravu doporučována Italština pro samouky. Zkouška se koná dvakrát ročně, v červnovém a prosincovém termínu, za poplatek 1500 Kč. Následuje další úroveň, konkrétně středně pokročilá CILS B2 (DUE). Kandidát by již měl porozumět nejen situacím běžného života, ale také abstraktním tématům. Měl by být schopen konverzovat s rodilými mluvčími. Pokud jde o psaný projev, požaduje se zvládnout složitější texty, jako je úřední dopis či esej na témata aktuálního dění. Tato úroveň zkoušky odpovídá základní Státní jazykové zkoušce. K této zkoušce je opět z českých publikací doporučována kniha Italština z nakladatelství Leda. Termíny jsou shodné, tedy červen a prosinec, s poplatkem nepatrně vyšším, cena je totiž stanovena na Kč. Zkoušky pro znalé Pro pokročilé je určena zkouška CILS C1 (TRE), která očekává od kandidáta porozumění náročným a dlouhým textům, ale také plynulé a pohotové vyjadřování. Kandidát by měl jazyk umět používat v každodenním styku, pro společenském účely, ale také ve věcech veřejných, profesních či akademických. Jeho vyjadřování by mělo být podrobné, precizní a odborné. K přípravě na tuto zkoušku bývá opět doporučována Italština z nakladatelství Leda. Termín konání je opět stanoven dvakrát do roka na červen a prosinec. Zaplatíte za ni Kč. Zkoušky UNO, DUE i TRE pořádá v Brně Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (dříve Státní jazyková škola) na ulici Kotlářské. Je nutné se na ni předem přihlásit. Přihlášku můžete vyplnit přímo na adrese dané instituce nebo vám bude na požádání zaslána poštou. Více informací najdete na Zkouška označovaná jako CILS C2 (QUAT- TRO) odpovídá odborné znalosti jazyka. V současné době nemá institut vypsány termíny ani poplatek za tento typ zkoušky, který je již spojen se značnými požadavky a velmi vysokou jazykovou zdatností. Martina Kušnírová

10 10 JAZYKOVÉ ŠKOLY Superlearning cesta i pro věčné začátečníky Foto: Altissima Metody superlearningu či sugestopedie nejsou určeny jen pro výuku cizích jazyků, využívají se všude, kde běžné metody selhávají. Prozatím se superlearning neobjevuje v nabídce jazykových škol příliš často. O metodě nám více prozradila Katka Vyvadilová z pražské jazykové školy Altissima a Naďa Černá, ředitelka brněnské jazykové školy Intkos. Duchovním otcem sugestologie je Dr. Georgij Lozanov, bulharský neurolog a psychoterapeut. Lozanov rozvinul v 60. letech několik metod, které významně přispěly k léčbě psychicky nemocných. Na jeho základech jsou založeny všechny metody inovativního, kreativního, multisenzorického zrychleného učení a superlearningu. Učení je radost Metoda se snaží lépe využít schopností lidského mozku, tak aby docházelo k propojení činnosti obou mozkových hemisfér. Většinou máme totiž více v provozu jen jednu. Smyslem metody je zpříjemnit a zrychlit proces učení. Nové informace se pak snáze uloží do dlouhodobé paměti. Studie dokazují, že absolventům kurzu zůstávají informace v paměti déle než při mechanickém učení. Zrychlené učení využívá relaxačních technik, pozitivní sugesce, tedy radosti z učení a učení všemi smysly: vizualizací, poslechem, pohybem, prožitkem a hrou prožívání příběhů, hraní rolí (osvědčenou součástí formy výuky bývá změna identity účastníka). Sugesce jsou příkazy, které při relaxaci v hladině alfa zadáváme do podvědomí. Tyto příkazy musí být vždy pozitivní a měly by být formulovány tak, aby byly co možná nejpřitažlivější. Dobře formulované sugesce jsou velmi účinným nástrojem, který podnítí naše podvědomí, aby pracovalo v náš prospěch, vysvětluje metodu Naďa Černá. Myslet v cizím jazyce Superlearningová metoda respektuje všechny učební typy (vizuální, kinestetický, auditivní). Může tedy pomoci lidem s poruchami soustředění či tzv. věčným začátečníkům. Katka Vyvadilová to potvrzuje: Metoda je obzvlášť vhodná pro lidi, kteří se necítí dobře v tradičním učebním procesu, kde se klade důraz převážně na logiku, abstrakci a racionální učení. Často se stává, že studenti, kteří mají na základě zkušeností ze školy pocit, že nemají nadání na jazyky, jsou na našich kurzech překvapeni, s jakou lehkostí jsou schopni se nový jazyk učit. Neklade se zde totiž tak velký důraz na gramatiku, ale na zautomatizování větných struktur a na rozmluvení se. Naučíte se v cizím jazyce myslet. Za zvuků barokní hudby Mnohem lépe vstřebáváme informace, které nás zajímají, při činnosti, která nás baví. Proto je pro tyto kurzy charakteristická přátelská atmosféra, učebny jsou prostorné, vymalované teplými barvami a vybavené pohodlnými křesly uspořádanými do kruhu či dokonce karimatkami. Studenti si mohou dát kávu či čaj. Zvlášť důležitou součástí je elektronika CD přehrávač, televize či DVD a sluchátka pro každého studenta. Důležitou roli při výuce hraje hudba, která má naladit mozek do alfa frekvence. Zní po celou dobu výuky. Nejvhodnější je zejména barokní hudba, protože její rytmus je podobný našemu biologickému rytmu, proto vede k uvolnění. Nejčastěji se používá hudba Bacha, Vivaldiho, Albinoniho, Corelliho, ale i Mozarta. Vhodné je zařadit i speciální relaxační hudbu, doporučuje Katka Vyvadilová. Učební texty jsou vystavěné na příbězích, rozhovoru dvou nebo více osob, kde se objevuje nějaký gramatický jev. Přirozeným

11 JAZYKOVÉ ŠKOLY 11 způsobem tak vstřebáte strukturu jazyka. Také pro samostudium existují speciální superlearningová CD, která kromě nahraných textů v angličtině obsahují překlady do češtiny. Anglická věta je zopakována v češtině a poté ještě jednou v angličtině. Není to žádné tajemství Maximální počet studentů ve skupinách je šest až osm osob. Lektoři tak mohou lépe komunikovat se studenty a odbourat zábrany, které brání v soustředění na jazyk. Lektor projde interním školením, ale stát se jím může v podstatě kdokoli, kdo splňuje základní podmínky. Katka Vyvadilová dodává: Neexistuje žádná speciální kvalifikace. Samozřejmá je perfektní znalost angličtiny, vítáme pobyt v zahraničí a hlavně otevřenou, pozitivní a příjemnou osobnost. Naše metoda není žádné tajemství, a proto se rádi podělíme o zkušenosti s ostatními, kteří se zabývají vzděláváním, a to formou semináře, kterého se může zúčastnit kdokoli zvenčí. Kurzy jsou organizovány buď jako odpolední a večerní, nebo formou víkendových a celotýdenních soustředění. Brněnská jazyková škola Intkos nabízí intenzivní kurzy ve formě čtyř víkendů či celého týdne, v celkovém součtu 56 hodin. Po absolvování těchto výukových hodin a cyklů je student schopen mluvit běžnou hovorovou angličtinou nebo němčinou. Poté se může přihlásit do kurzu vyššího stupně pokročilosti, říká Naďa Černá. Nic nejde samo Superlearning proces učení usnadňuje, nepředstavujte si však, že vám učivo samo Foto: Altissima naskáče do hlavy. Bude vás to stát čas a ochotu učit se nové věci. Psaní domácích úkolů vás pravděpodobně nečeká, ale opakované poslechy a rekapitulace jsou nutností. Nepodceňujte zejména podvědomé vnímání jazyka třeba při jízdě autem, po ranním probuzení či večer před uléháním. Zkrátka se s jazykem zcela sžijete. Markéta Havelková Jednoleté pomaturitní studium angličtiny Jazyková škola POLYGLOT je členem Asociace jazykových škol ČR, která sdružuje největší jazykové školy v České republice. POMATURITNÍ STUDIUM je akreditováno MŠMT (vyhláška č. 249/2003 Sb.), a tedy účastníci studia, kteří v daném kalendářním roce složili maturitní zkoušku, mají zachován statut studenta. jako alternativní prostor výuky za příznivého počasí. Škola připravuje také k úspěšnému složení mezinárodně uznávaných zkoušek, mezi které v současné době patří především zkoušky Cambridge. Přestože tyto zkoušky existují celkem v šesti úrovních, nejžádanějším kurzem je příprava na Cambridge PET V Brně nabízíme v jednoletém pomaturitním studiu ANGLIČTINU s intenzitou 20 hodin týdně vždy v dopoledních hodinách od 8.30 do V průběhu týdne se v každé skupině střídají ve vyučování čeští lektoři a rodilí mluvčí. Skupiny jsou rozděleny ještě před začátkem studia podle úrovní pokročilosti a s přihlédnutím k optimálnímu počtu studentů ve skupině. Škola usiluje o dobrou komunikaci se studenty, kteří se mohou kdykoli obracet na vedení školy nejen prostřednictvím lektorů, ale i přímo denně v průběhu celého školního roku. Pokud dojde během roku u některých skupin k rozptylu úrovní pokročilosti, je studentům v rámci možností nabídnut přestup do vyššího či nižšího oddělení, aby byla zachována jednotná úroveň skupiny. Učebnicemi pro úplné začátečníky jsou osvědčené knihy nakladatelství POLYGLOT s názvem Time To Talk. Tyto učebnice poskytují dobrou oporu v počátcích studia, kdy usnadňují přístup k učební látce českými výklady, slovní zásobou s překladem a vynikajícím přepisem výslovnosti. Pokročilejší studenti přecházejí na čistě anglicky psané učebnice Cutting Edge, které mají již na vyšším stupni rozvíjet především komunikativní dovednosti, čemuž také odpovídá zařazení rodilých mluvčích do výukového plánu. Během školního roku jsou probrány 2 3 učebnice, přičemž první sada je poskytována školou zdarma. Budova školy má čtyři vybavené jazykové třídy. V přízemí školy je studentům k dispozici také bufet s občerstvením, otevřený po celou dobu dopoledního studia. Zahrada a dvůr školy slouží k relaxaci v přestávkách mezi dopoledními vyučovacími bloky nebo a FCE. V rámci dopoledního intenzivního studia probíhá v závěru roku také příprava k úspěšnému složení jedné z těchto zkoušek. Již tento rok se můžete přijít podívat na ukázkovou hodinu pomaturitního studia angličtiny! POLYGLOT spol. s r.o. Pionýrská Brno tel.: , ICQ: PR

12 12 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové kurzy pro děti Foto: Photos.com Všichni známe přísloví Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Jestliže je dnes samozřejmostí znalost alespoň jednoho cizího jazyka, musíme předpokládat, že minimálně totéž se bude očekávat i od našich dětí. Ne každý má však pro studium jazyků stejné předpoklady. Vůbec nejlepší je začít s výukou jazyků již od útlého věku. Pokud jsou děti správně nastartovány k seznamování s cizím jazykem a práce je kvalitní a odborně vedena, není důvod, proč s výukou nezačít inzerce již v mateřské škole. Podle odborníků je vhodným věkem dítěte pro zahájení výuky cizího jazyka doba kolem pátého roku. Tomuto trendu vycházejí vstříc mateřské a základní školy, stejně jako nejrůznější zájmové kroužky a centra pro výchovu a zájmovou činnost dětí. Dříve se na základních školách začínalo s výukou cizího jazyka ve čtvrtém ročníku. Dnes mají děti možnost učit se cizí jazyk na školách v nepovinných kurzech již od prvního ročníku a povinně od třetího ročníku. Především angličtina se však na mnoha školách vyučuje i dříve. Přihlédněte k možnostem dítěte Při seznamování dětí s cizím jazykem hraje významnou roli stupeň jazykového vývoje dítěte. Ve věku kolem pěti let se mateřský jazyk stal pro dítě základním prostředkem dorozumívání, uspokojování jeho potřeb a vyjadřování jeho přání. Dítě má dostatečnou slovní zásobu v českém jazyce, dokáže téměř správně vyslovovat. Pokud neovládá mateřský jazyk z důvodu malé slovní zásoby nebo logopedických vad, lze doporučit rodičům, aby s jazykem počkali na pozdější věk dítěte. Pro starší děti se jazykové kurzy hodí jako doplněk k výuce ve škole. Pokud žák nemá školních hodin plné zuby a jazyky ho naopak baví, neuděláte chybu, když mu zaplatíte hodiny dalšího jazyka nebo pokročilejší

13 JAZYKOVÉ ŠKOLY 13 kurzy cizí řeči, kterou se učí ve škole. Kurz pro mladší i starší děti vás vyjde na necelé dva a půl tisíce za pololetí. Levnější než jazykové školy bývají kurzy pořádané knihovnou, domem dětí nebo třeba kulturním domem pod záštitou města. Vyučovat může i počítač Jestliže má vaše dítě dostatek mimoškolních aktivit v kolektivu svých vrstevníků a chcete ho mít také občas doma, můžete mu koupit výukový CD-ROM. Má-li váš potomek kladný vztah k počítači a je unavený z výuky vedené učitelem, získá tak novou motivaci ke studiu jazyků. Pro mladší děti najdete spíš jen menší jazykové hry, pro ty starší už seženete propracovanější programy. Například multimediální programy Tell Me More nebo produkty Langmaster vás vyjdou cenově podobně jako pololetí v jazykové škole. Jsou sice zaměřeny spíše na dospělé, ale pro starší děti z druhého stupně základní školy mohou být atraktivní a motivovat je k učení. Při výběru programů se nerozhodujte jen podle ceny. Před nákupem se vyplatí požádat o zkušební demoverzi a poradit se s učiteli jazyků. Jak probíhá výuka Nabídku jazykových kurzů pro děti si můžeme ukázat na příkladu brněnské Jazykové školy Astra. Pro děti ve věku 2 4 let nabízí program Výtvarné hrátky. Hlavním cílem tohoto druhu výuky je rozvíjení dětí s utvářením kladného vztahu k anglickým výrazům a osvojení si anglických výrazů a vazeb u jednoduchých situací. Výuka probíhá za přítomnosti jejich rodičů maminek, tatínků, babiček Vyučuje český lektor. Kurz probíhá jedenkrát týdně v délce 60 minut. Cena kurzu je Kč za pololetí, tedy Kč za rok. Další jazykový kurz této školy je určen pro děti ve věku 3 6 let. Děti v tomto věku se cizímu jazyku učí stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Výuka probíhá ve skupinách šesti až devíti dětí za přítomnosti jejich rodičů. Také zde vyučuje český lektor a několikrát do roka rodilý mluvčí. Kurz je celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Cena kurzu je Kč za pololetí, tedy Kč za rok. Poslední nabízený program výuky jazyka je určen dětem nad šest let. Výuka dětí mladšího školního věku (1. 3. třída) zahrnuje ještě hodně prvků z výuky předškolních dětí. Výuka probíhá již však probíhá dvakrát týdně po 45 minutách pod vedením českého lektora. Cena je stejná jako u předchozího kurzu. A ještě něco pro maminky Jazyková škola Astra nabízí také speciální kurzy pro maminky na mateřské dovolené, které probíhají v dopoledních hodinách. Jsou zaměřeny především konverzačně se systematickým probíráním gramatiky. Kurzy jsou určeny pro začátečníky, věčné začátečníky, mírně pokročilé i středně pokročilé. V nabídce naleznete také konverzační kurzy. Cena těchto kurzů stanovena na 75 Kč za vyučovací hodinu (45 minut). Výhodou je, že děti jsou hlídány v oddělené místnosti, kde si hrají po celou dobu výuky jejich maminek. Za hlídání dítěte se však platí. Podobným programem se může pochlubit i Jazykové Studio JaRo v Brně, do jehož nabídky spadá výuka jazyků pro maminky s dětmi, pro oba rodiče s dětmi, prázdninové a mimoprázdninové kurzy (v délce jednoho nebo dvou týdnů). Vyučují se zde jazyky: angličtina, němčina, ruština a italština, a to buď v dopoledních, nebo odpoledních hodinách. Veronika Matějičná

14 14 AKTUALITY Konference učitelů angličtiny Jazyková škola P.A.R.K. a nakladatelství Oxford Univesity Press pořádají 4. Mezinárodní konferenci učitelů angličtiny, která se uskuteční v sobotu 24. března 2007 v Brně na Gymnáziu Křenová. Hlavními přednášejícími budou Jim Scrivener a David Fischer. Připraveny budou semináře a praktické workshopy, divadelní představení a setkání s autory. Jako dárek obdržíte nejnovější učebnice z nakladatelství OUP a slevy na kurzy pro učitele Jazykové školy P.A.R.K. Více informací na Švédská jazyková škola v ČR Švédská nadnárodní společnost EF Education First otevřela v listopadu loňského roku své zastoupení také v České republice. Společnost v současnosti provozuje čtyřicet jazykových škol ve třinácti zemích. Studenti mají na výběr nejen z převládající angličtiny, ale i z němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a čínštiny. Škola nabízí např. prázdninové jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež, jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé a mládež od 16 let nebo roční studium na střední škole v zahraničí. Všechny školy EF jsou vybaveny počítačovými učebnami a také bezdrátovým připojením na internet. Více informací na Zajímavé slevy s ISIC kartou Karta ISIC je na většině českých vysokých školy vydávána v kombinaci s průkazem studenta vysoké školy. Majitel tohoto malého zázraku může využívat mnoha slev a výhod. Už to totiž není pouze kartička na levné letenky a slevy na dopravu. Poslední novinkou jsou třeba až 25% slevy ve třinácti českých lyžařských areálech a v podobném rozsahu platí výhody i na Slovensku. Další zajímavé slevy lze s ISICem uplatnit při nákupu zimního vybavení (Gemma servis Brno), literatury (Barvič a Novotný), oblečení (HIS, Lee, Wrangler) nebo v jazykové škole (Perfect English). Seznam ISIC slev je opravdu široký, stačí se podívat na Pardubická univerzita má šestou fakultu Od ledna letošního roku má univerzita Pardubice již šestou fakultu. Stala se jí Fakulta zdravotnických studií, která vznikla z dosavadního Ústavu zdravotnických studií. Ten byl založen v roce 2002 a jeho hlavním úkolem byla výchova bakalářů Ošetřovatelství. V letoším akademickém roce fakulta nabídne všechny tři stupně vysokoškolského studia: bakalářské studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka, navazující magisterské studium Ošetřovatelství (ve dvou oborech). Novinkou je doktorský studijní program s názvem Specializace ve zdravotnictví a oborem Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, který je akreditován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. inzerce Připravila Petra Panschabová

15 VŠ a VOŠ 15 Za studiem do Francie Francie je největší zemí v Evropě, je čtvrtou nejvyspělejší zemí světa, druhou nejvyspělejší zemí Evropy. Každoročně do Francie putuje kolem studentů z celého světa, kteří francouzský vzdělávací systém obohacují o svoji kulturu, zkušenosti a schopnosti. Každoročně ukončuje svoji školní docházku ve Francii kolem studentů. Podíl výdajů na vzdělávání se v této zemi pohybuje kolem sedmi procent hrubého domácího produktu, tedy více než sto miliard eur, při přepočtu na jednoho obyvatele činí částka sedmnáct set eur, na jednoho studenta pak šest tisíc čtyři sta eur. Školský systém ve Francii Francouzské školství je založeno na řadě principů, které mají svůj původ již v období Velké francouzské revoluce (1789). K nejdůležitějším principům patří svoboda vzdělání pro každého bez ohledu na jeho sociální, kulturní či rasový původ, povinná školní docházka od šesti do šestnácti let, světskost čili neutralita náboženská, ideologická, filozofická i politická, nebo bezplatné vzdělání na veřejných školách. Vzdělávací systém se stejně jako u nás dělí na tři základní stupně, a to základní, střední a vysoké školství. Základní škola je povinná pro všechny francouzské i cizí děti ve věku od šesti do jedenácti let. Týdenní délka školní docházky je stanovena na 26 hodin. Středoškolská výuka se dělí na dva cykly. První cyklus je srovnatelný s naším druhým stupněm základní školy. Navštěvují ho děti ve věku od jedenácti do šestnácti let. Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Druhý cyklus je určen pro žáky ve věku od šestnácti do osmnácti let. Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou tzv. baccalauréat, srovnatelnou s naší maturitou. Rozdíl je mimo jiné v tom, že vykonání této zkoušky je již považováno za dosažení prvního akademického stupně. Zkušební komisi předsedá univerzitní profesor. Tři typy maturity Ve Francii existují tři typy baccalauréat, tedy jakési maturity. Prvním typem je baccalauréat professionnel (profesní, odborná) tato zkouška je vykonávána na školách odborného zaměření (automechanik, prodavač) a podle zaměření studia je jich kolem 50 druhů. Druhým typem je baccalauréat technologique (technická) je určena například pro žáky zdravotních, sociálních nebo hotelových škol. Posledním je baccalauréat général (všeobecná) tento typ závěrečné zkoušky je považován za nejprestižnější. Ze statistik vyplývá například fakt, že tento typ zkoušek volí převážně děti vedoucích pracovníků. Baccalauréat général se pak ještě dělí podle zaměření studentů na baccalauréat général scientifique přírodní vědy, baccalauréat général économique et sociale sociální a ekonomické vědy, a baccalauréat général littéraire literatura. V roce 2004 byla úspěšnost zvládnutí baccalauréat 80 %. Vysoké školství Francouzské vysoké školství prošlo v nedávné době reformou, aby se systém vysokoškolského studia sjednotil v rámci celé Evropské unie. Nově tu tedy platí systém podobný našemu, délka studia po vykonání maturity je buď tři roky (licence), pět let (master) nebo osm let (doctorat). Zajímavostí je, že ve Francii nejsou tituly užívány jako u nás. Absolventi vysokých škol se prokazují pouze dosaženými diplomy. Francouzské vysoké školství je velice různorodé. Jeho organizace a podmínky přijímání

16 16 VŠ a VOŠ studentů jsou odlišné podle povahy instituce a vzdělávacích cílů. Možnosti studia Vzdělávací systém Francii je na vysoké úrovni a kulturní vyžití je obrovské, nezávisle na místě, které si vyberete. Francouzi patří mezi nejvzdělanější, nejzdravější a nejbohatší národy na světě. Čeští občané mají stejné možnosti a podmínky pro studium jako Francouzi. Po vstupu České republiky do EU má každý státní příslušník ČR právo pobývat v jiném členském státě EU (volný pohyb osob). Toto platí na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že každý občan EU má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Postačí mu k tomu pouze platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti (občanský průkaz typu identifikační karty vydaný po roce 1993). Čeští občané mají navíc možnost získat přímo od francouzské vlády stipendium prostřednictvím francouzského velvyslanectví v ČR. V současné době jsou nabízeny čtyři typy stipendií. Stipendia na stáž Stipendia na stáž ve Francii mohou získat čeští studenti od 3. ročníku vysokoškolského studia až po studenty post-doktorandského stupně, a to vědeckých oborů, zejména antropologie, architektury, biologie, dějin umění, ekonomie, elektroniky, etnologie, farmacie, filozofie, fyziologie, genetiky, geologie, historie, chemie, informatiky, jazykovědy, lékařství, matematiky, optiky, politických věd, práva, stavitelství, strojnictví, zemědělství, zeměpisu, životního prostředí a dalších. Délka stáže se pohybuje od jednoho do tří měsíců a musí být vykonána na univerzitě, ve výzkumném ústavu, knihovně nebo fakultní nemocnici. Stáž by měla sloužit k tomu, aby se student zdokonalil ve svém oboru i v oblastech, které není možné u nás dále zkoumat. Například technika, jež u nás není dosud známa, díla, která nejsou u nás k dispozici, apod. Stáž bude probíhat ve francouzštině, s výjimkou případů, kdy si žadatel sjedná písemný souhlas francouzské univerzity nebo instituce, že výuka či program bude probíhat v angličtině. Hlavním kritériem při hodnocení žádostí bude vědecká kvalita projektu. Projekt bude uchazeč obhajovat francouzsky, v případě souhlasu anglicky, před porotou. Žádosti je možné podávat na Francouzské velvyslanectví do 1. března 2007, stáže budou probíhat od 1. června 2007 do konce roku FRANCIE Severní část země je ohraničena kanálem La Manche, na severovýchodě sousedí s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem, Švýcarskem a Itálií. Na jihu ji omývá Středozemní moře, na jihozápadě hraničí se Španělskem a Andorou. Západní hranice je tvořena pobřežím Atlantského oceánu. Francie nabízí nádherné přírodní scenerie, od horských náhorních plošin po bujné zemědělské farmy, alpské a pyrenejské štíty, atraktivní tradiční vesničky i okázalá velkoměsta. Rozloha: km 2 Počet obyvatel: Národnostní složení: Francouzi 87 %, Arabové 3 %, Němci 2 % Úřední jazyk: francouzština Hlavní město: Paříž Měna: euro, 1 euro = 100 centů Stipendium na Master 2 Stipendia na celý pátý ročník specializačního studia vědeckých oborů (viz výčet výše) mohou získat čeští studenti, kteří ukončili čtvrtý ročník studia vysoké školy. Tento studijní rok může mít několik forem, v zásadě však musí odpovídat alespoň pátému roku studia po maturitě. Podmínkou získání stipendia je znalost francouzštiny alespoň na takové úrovni, aby byl uchazeč schopen během deseti minut prezentovat svůj studijní projekt a zodpovědět otázky poroty. Většina přednášek bude následně probíhat rovněž ve francouzštině. Hlavním kritériem při hodnocení žádostí bude opět vědecká kvalita projektu. Žádosti je možné podávat na francouzském velvyslanectví do 1. března 2007, stáže budou probíhat v akademickém roce Foto: pbch Doktorát pod dvojím vedením Stipendia mohou získat také ti čeští studenti, kteří budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání (diplom Mgr. nebo Ing.). Stipendium se týká studia vědeckých oborů (viz výčet výše). Doktorát se připravuje pod vedením jak české, tak francouzské univerzity. Po jeho ukončení student obdrží diplom uznávaný oběma univerzitami. Výzkumná práce probíhá pod vedením českého a francouzského vědce. Po dobu tří let stráví doktorand šest měsíců v každém roce střídavě na jedné z univerzit. Během těchto tří půlročních pobytů pobírá doktorand stipendium francouzské vlády. Žádosti je možné podávat na francouzském velvyslanectví opět do 1. března A také zde bude hlavním kritériem vědecká kvalita projektu. Stipendium pro veřejnou správu Posledním typem stipendia, které máte možnost získat, je stipendium na stáž na dlouhý mezinárodní cyklus na ENA (Ecole Nationale d Administration = Státní škola pro veřejnou správu). ENA je vzdělávací zařízení, které připravuje vysoké státní úředníky ke službě ve francouzské veřejné správě a poskytuje řadu vzdělávacích kurzů právě pro zahraniční studenty. Dlouhý mezinárodní cyklus na ENA nabízí jak zaměstnancům ve veřejné správě do 35 let s ukončeným vysokoškolským vzděláním, tak studentům s ukončeným vysokoškolským vzděláním, kteří se chtějí věnovat kariéře ve veřejné správě, možnost účastnit se vzdělávacího cyklu po boku francouzských studentů. Tento cyklus je zaměřen na přípravu státních úředníků, kteří budou současně specialisty i manažery. Cyklus se skládá z bloku specializované výuky a praktických stáží v institucích francouzské veřejné správy. Celé studium probíhá ve francouzštině. Cyklus trvá 18 měsíců a začne v prosinci Termín podání přihlášek byl však do 25. ledna 2007, takže v letošním roce se vám již asi nepodaří toto stipendium získat. Monika Herzigová

17 VŠ a VOŠ 17 Sto tisíc pro toho, kdo navrhne nejlepší koncepci penzijní reformy ČR! Generali Top Talent 2007 pod tímto označením spustila Generali Pojišťovna, a. s. soutěž určenou studentům vysokých škol. Tématem k zamyšlení pro studenty VŠ z celé České republiky je Návrh koncepce penzijní reformy v ČR. Podmínkou účasti v prvním kole projektu je zpracování odborné studie k výše uvedenému tématu. Jako soutěžní práci lze použít práce napsané výlučně přímo pro účast v této soutěži, ale i seminární a další obdobné studentské práce, stati či jiné původní materiály dosud nepublikované v odborných publikacích apod. Ukončení příjmu soutěžních prací bude v březnu roku Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 31. května Soutěž je otevřena bez omezení pro všechny studenty prezenčního studia všech vysokých škol na území ČR, kteří jsou řádně zapsáni ve studijním roce 2006/2007. Soutěže se mohou zúčastnit pouze jednotlivci, kteří v roce 2007 nepřesáhnou věk 28 let a splňují předchozí podmínky. Pro autora nejlépe zpracovaného projektu penzijní reformy ČR je připravena atraktivní cena v podobě finanční hotovosti ve výši sto tisíc korun, ale ani další místa nejsou nezajímavá, upřesňuje jednu z hlavních motivací studentů k účasti v soutěži Ing. Jaroslav Mlynář. Celkově plánuje pojišťovna v rámci Generali Top Talent 2007 mezi výherce rozdělit dvě stě tisíc korun. Pomohou studenti opatrným politikům? O tom, že Česká republika potřebuje reformovat svůj penzijní systém, není dlouhá léta sporu. Pomocnou rukou a inspirací politikům a odborníkům řešícím problematiku penzijní reformy by se mohl stát právě tento projekt. Naším cílem je motivovat studenty vysokých škol k zamyšlení a spolupráci při řešení budoucnosti právě jejich generace. Nechceme přitom říkat, myslete na svoji penzi, ne. Důraz klademe na myšlenku, jak se mají stát, jeho ekonomika a politické nástroje s touto problematikou vypořádat, aby v budoucnu existovaly zdroje na financování penzí. Je to konkrétní téma, prospěšné pro ně samotné i pro celou společnost, objasňuje záměry Ing. Jaroslav Mlynář, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali. A dodává: Nejedná se jen o nějaké akademizování na dané téma. Práce, které vybere odborná porota, budou k dispozici široké odborné i laické veřejnosti. Účelné bude nasměrovat je i k těm, kteří penzijní reformu připravují do parlamentních a státních institucí. Práce, které splní formální podmínky soutěže, posoudí odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele a renomovaných odborníků, mezi které bezesporu patří např. Miroslav Zámečník, Jiří Schwarz z VŠE a další. Detailní informace o soutěži naleznete na PR

18 18 VŠ a VOŠ Proč studovat na vyšší odborné škole? Vyšší odborné školy vznikly novelou školského zákona v roce 1995 a do dnešní doby si získaly pevné postavení v české vzdělávací soustavě. V současné době bychom u nás našli více než 170 vyšších odborných škol nejrůznějšího zaměření. Těmito školami již úspěšně prošly desítky tisíc studentů. Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují nevysokoškolské terciární vzdělávání směřované k praktické přípravě k výkonu náročných činností. VOŠ je ideálním řešením pro všechny absolventy středních škol, kteří hledají školu zaměřenou spíše na praktickou stránku. Zatímco studium na vysoké škole je orientováno spíše teoreticky, součástí studia na VOŠ je povinná praxe ve zvolené firmě v tuzemsku nebo v zahraničí. Tato praxe umožňuje studentům přímý kontakt s reálným prostředím trhu práce a možnost aplikace teoretických odborných zkušeností do praxe. Spolupráce s vysokými školami Začíná se naplňovat původní záměr transformace VOŠ v neuniverzitní vysoké školy. Řada těchto škol získala akreditaci vysoké školy buď nabízí studium bakalářských programů, nebo si student může vybrat mezi studiem na VOŠ a na vysoké škole. Po ukončení bakalářského studia je student oprávněn užívat titul Bc. (bakalář), absolvent VOŠ získává označení DiS. (diplomovaný specialista ve vystudovaném oboru). Asociace vyšších odborných škol by ráda studium na VOŠ ještě více zatraktivnila. Usiluje o to, aby se platové ohodnocení absolventů VOŠ přiblížilo ohodnocení absolventů vysokých škol. Podporuje vznik bakalářských programů organizovaných ve spolupráci vyšší odborné a vysoké školy s důrazem na praktickou stránku studia. Vedle teoreticky zaměřeného bakaláře absolventa vysoké školy, by tu měl být profesní bakalář absolvent VOŠ. Mnohé vyšší odborné školy spolupracují s vysokými školami. Vzdělávací programy jsou například diskutovány s odborníky z vysokých škol, kteří na VOŠ i vyučují. Pokud se studijní programy VOŠ a baka-

19 VŠ a VOŠ 19 lářského studia oborově shodují, mnohé vysoké školy nabízejí absolventům VOŠ úlevy. Ty se mohou projevit jak při přijímacích zkouškách, tak přímo při studiu, kdy některé předměty mohou být uznány. Bakalářské studium se tak může zkrátit na pouhého jeden a půl roku studia. Jak na školu Podmínkou k přijetí ke studiu na VOŠ je úspěšné vykonání maturitní zkoušky na kterémkoli typu střední školy. Školy nabízejí studium denní (3 3,5 let), nebo o něco delší dálkové studium. Přijímací řízení probíhá většinou ve dvou kolech, škola však může vypsat pouze jedno kolo, případně uspořádat další kola, pokud nejsou kapacity naplněny. Ze zákona je termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení stanoven na 30. dubna kalendářního roku, ve kterém chcete zahájit studium. Stejně tak by se první kolo přijímacích zkoušek mělo konat nejdříve 1. června. Raději se však o přesných termínech vždy informujte přímo ve škole nebo na jejích internetových stránkách. Počet přihlášek na vyšší odborné školy není omezen. Je možné přihlašovat se ke každému termínu zvlášť, tedy například až do třetího kola. Formuláře přihlášek ke studiu na VOŠ jsou k dostání v prodejnách Sevt ( nebo ke stáhnutí na stránkách MŠMT ( Výsledek přijímacího řízení je sdělován do sedmi dnů od konání zkoušek. Co obnáší studium Teoretická příprava je na vyšších odborných školách obvykle prováděna v tzv. studijních skupinách formou přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení či exkurzí. Nedílnou součástí studia bývá odborná praxe. Student je hodnocen průběžně formou zápočtů (uznání znalostí nebo dovedností studenta předmětu nebo cvičení na základě písemné zprávy, závěrečné praktické práce nebo písemné zkoušky) nebo formou zkoušek. Některé předměty jsou ukončeny pouze zápočtem, jiné zkouškou (písemná nebo ústní), někdy je připuštění ke zkoušce podmíněno zápočtem. Studium je ukončeno absolutoriem. Absolutorium se skládá většinou z ústní zkoušky z hlavního cizího jazyka (cca 15 minut, student by měl porozumět psanému textu, zodpovědět otázky zkušební komise a samostatně povykládat k tématu). Při odborné zkoušce student odpovídá na předem dané okruhy otázek. Poslední částí bývá obhajoba absolventské práce a dialog k tématu s oponentem práce a ostatními členy komise. Platit, prosím Na všech vyšších odborných školách se platí školné. Zatímco na státních (veřejných) školách je hranice stanovena školským zákonem, výše školného se tu pohybuje mezi Kč za rok, školy soukromé a církevní si výši školného určují samy podle materiální a technické náročnosti oboru. Školné se tu pohybuje kolem Kč za rok. Školné se většinou platí ve dvou ročních splátkách, vždy začátkem příslušného období (zimního a letního semestru). Školy často nabízejí prospěchová stipendia nebo sociální slevy, mnohdy tak student zaplatí pouze polovinu z předepsaného školného. Uplatnění absolventů Absolventi vyšších odborných škol patří k těm, kteří poměrně snadno najdou uplatnění na trhu práce. Míra nezaměstnanosti absolventů VOŠ byla v dubnu %, v dubnu ,9 %. Menší míru nezaměstnanosti vykazovali již jen vysokoškoláci. Například míra nezaměstnanosti absolventů středních škol je oproti absolventům VOŠ dvojnásobná. Zaměstnavatelé dokonce srovnávají kvality absolventů VOŠ s vysokoškoláky. Absolventi VOŠ jsou vysoce profesně specializovaní a dobře prakticky vybavení. Na rozdíl od studentů bakalářských studijních programů jsou více spjati s praxí. Studenti vyšších odborných škol většinou mají možnost vybrat si téma své absolventské práce po dohodě s firmou, u níž vykonávají praxi. Mohou tak prokázat, co se naučili, a zároveň ukázat, jaký přínos by pro danou firmu znamenali. To jim zvyšuje šance, že je firma později zaměstná. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují absolventi zdravotnických oborů, dále pak absolventi společenskovědních oborů (ekonomie a administrativa, pedagogika, sociální péče, gastronomie, hotelnictví, turismus, právní či veřejnoprávní činnosti). Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti postihuje absolventy technických oborů (stavitelství, elektrotechnika, strojírenství), dále absolventy oborů podnikání a management firem a zemědělství. Zlepšující se pozici oproti minulým letům získávají absolventi potravinářských a ekologických oborů. Monika Herzigová Soukromé Gymnázium Hády Horníkova l Brno škola s celokrajskou působností nabízí žákům končícím 9. třídu ZŠ čtyřleté studium Studijní obory: - tělesná výchova - všeobecný Bližší informace: tel

20 PŘEDPRODEJ Přijeďte si k nám pro vstupenky! METROPOLITNÍ PLES Brno, Besední dům , 19: Kč PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KULT Rybkova 1, Brno, tel.: spojení: tram. č. 3, 11 zastávka Rybkova, možnost parkování ANNA K. & BAND VEČERNICE TOUR 2007 Brno, Semilasso , 19: Kč MISS ČR 2007 Brno, Bobycentrum, , 19:30, 250 Kč YAMATO Brno, Janáčkovo divadlo, , od 690 Kč PROHRÁLA V KARTÁCH Brno, Stará Pekárna, , 20:00, 60 Kč DAVIS CUP 2007 Ostrava, ČEZ Aréna, , od 180 Kč MONKEY BUSINESS & GULO ČAR Brno, Semilasso, , 20:00, 260 Kč ŽÁHA Brno, Stará Pekárna, , 20:00, 90 Kč APOKALYPSA Brno, Bobycentrum, , 19:00, 380 Kč SESTRY STEINOVY Brno, Klub Mersey, , 20:00, 130 Kč MEKY ŽBIRKA Brno, Semilasso, , 19:30, 250 Kč KOA Brno, Klub Mersey, , 20:00, 130 Kč Více na Soutěž o 10 vstupenek na koncert MONKEY BUSINESS & GULO ČAR , Semilasso, Brno Kdo nehraje v kapele Monkey Business? A) Ondřej Brousek B) Dan Bárta C) Roman Holý Odpověď pošlete formou SMS na číslo: ve tvaru: KULT(mezera)MBG(mezera)A/B/C (např.: KULT MBG A) Každá 20. správná SMS vyhrává! Soutěž probíhá od do nebo do vyčerpání zásob. Pořadí své SMS zjistíš hned po odeslání zprávy. Cena SMS je 30 Kč včetně DPH, technicky zajišťuje Mobilbonus s.r.o., info: , 20 VŠ a VOŠ Úspěch v mezinárodní soutěži podnikatelských plánů Tým z Fakulty informačních technologií VUT v Brně vedený Tomášem Bátrlou se stal se svým podnikatelským plánem na poli mobile commerce a lokalizačních služeb jedním ze dvou postupujících ze semifinále mezinárodní soutěže business plánů v oblasti vyspělých technologií NOVATechCom. Soutěž je součástí celosvětové Intel Berkeley Entrepreneurship Challenge, která se koná pod záštitou americké společnosti Intel a Berkeley University of California již od roku Letos zvítězil podnikatelský plán firmy Aurora Biofuels, která se zabývá výrobou biodieselu jako alternativního zdroje energie. Odborným partnerem soutěže pro ČR je FIRST Innovation Park. Úspěšný tým z VUT Brněnský tým dokázal uspět ve východoevropském semifinále v Sofii, kterého se zúčastnilo celkem 14 projektů z ČR, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska a Turecka. Při hodnocení byl největší důraz kladen na inovační potenciál a možnost realizace záměrů v praxi. Díky svému regionálnímu úspěchu měl tým Tomáše Bátrly možnost představit se koncem října v celosvětovém finále v Kalifornii, kde se soutěžilo o výhry ve výši dvacet a deset tisíc dolarů a investici. Studentský tým tvořený Tomášem Bátrlou, Jiřím Musilem a Markem Žídkem byl vybrán ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem. Všichni studují poslední ročník Fakulty informačních technologií a jejich diplomová práce se přímo týká využívaných technologií SOAP, web services a GPS. Úspěch brněnských studentů nás těší a věříme, že inspiruje další k přihlášce do soutěže, která se bude pravděpodobně konat i příští rok. Usilujeme o to, aby se některé z příštích semifinále mohlo konat právě zde v Brně, doplnil Vlastimil Veselý, ředitel FIRST Innovation Park. Více o soutěži na PR

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Intenzivní jednoleté studium

Intenzivní jednoleté studium Intenzivní jednoleté studium V září jdeme do pomaturitka, tam nesmíš chybět! Přidáš se? angličtina, němčina, španělština Jednoleté pomaturitní studium je určeno Vám absolventům úplného středního vzdělání,

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA.

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. Seminární místnost

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva

CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. Zpráva Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy CERTIFIKÁT «ŘEČTINA» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Zpráva V rámci mezinárodní spolupráce při výuce jazyků a udělování rovnocenných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více