&%!"'&%, ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská Jiín tel.: ,737">

!"! #$" ( % #&$ -$" ),!"!# 5!,&! >&%!"'&%, ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská Jiín tel.: ,737

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"! #$" ( % #&$ -$" 012 31042 ),!"!# 5!,&! >&%!"'&%, -'@- ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská 1100 506 01 Jiín tel.: 493 546037,737 218037,kd@kobit."
&%!"'&%, -'@- ' #&!% &!'&.$$ $ B#& Konecchlumská 1100 506 01 Jiín tel.: 493 546037,737 218037,kd@kobit..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 7 ttyp 5//2..PNR NN3 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 5/2 slouží k sání transportu a vytlaování zneištných kapalin. Jako další píslušenství je namontován vysokotlaký agregát k ištním jímek, vlastního tanku i prostednictvím nástavce i k ištní jímek istiek a pilehlých ploch.. Nástavba je zhotovena ve standardním provedení pro pepravu zneištných vod a standardních kal a pln respektuje pedpisy dle SN a EU. Vlastní cisterna je celosvaované válcové konstrukce s jednim peejníkem a vrchními výztuhami v dvoukomorovém provedení. Ovládání nástavby je provádno z kabiny vozidla a ze zadního panelu vetn STOP tlaítka, ovládání erpadel, pracovních otáek motoru podvozku, mth, otákomr, pracovní osvtlení, ventil a zásuvky pro penosnou svítilnu. Boní schrány a vrchní odkládací prostory i háky umožují pepravu potebného píslušenství a dodatkové výbavy. Na zadním odklopném víku je umístn hydraulicky ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností runího navádní hadice. Pohon nástavby je ešen od samostatné silové hydrauliky podvozku vetn pomocného hydraulického systému s elektronickou regulací výkonu vysokotlakého erpadla vetn funkce cirkulace v zimním provozu! Pohon vakuokompresoru je ešen druhým okruhem silové hydrauliky. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na dvoj osé podvozky o celkové hmotnosti minimáln 18 tun. Tato verze je urena pro výmnné systémy f. FORNÁL. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy vakuokompresor od 300 až 950 mc/hod. Moderní konstrukce a ídící systémy nových podvozk v provedení motor EURO 4(5) umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby s píslušenstvím.!"! #$" % % #&' ( % #&$ ) #& "$&%&$*+#$, -'"#$././ -$" )&"%&! ),!"!# 5!,&! 0!67 5% & 8# 9&*#": -#";<8/8 = #&'&%, >&%!"'&%,?&"# '!'#?&% #+ A"./ * "#&&%!#,$""% #"#+!!&& #&!% &!'&.$$ $ B#& Jiín tel.: ,737 kd

2 Kombinovaná cisternová nástavba Kombii 7//9..PVT Kombinovaná cisternová nástavba KOMBI 7/9 slouží k tlakovému ištní odpadní kanalizaních a odvodních potrubí do prmru potrubí až 1 200mm s možností souasného odsávání odplaveného materiálu. Kazetový výložník s hadicí DN100 a pohyblivým ramenem umožuje manipulaci se sací hadicí jak u vozu tak i ve vzdálenosti cca 3,8m. Ovládání vlastního otoného ramene umožuje manipulaci se sací hadicí v rozsahu 180 stup s možností teleskopického výsuvu a velkého zdvihu. Speciální technologie odpouštní odsedimentované vody umožní dokonale využít navržený objem kalové ásti cisterny. Zaízení disponuje dvmi samostatnými navijáky pro tlakové ištní. Hlavní - hydraulicky ovládaný pln automatický vertikální naviják slouží k dokonalému ištní potrubí o vtším prmru a boní malý - run ovládaný naviják slouží k ištní potrubí malých prmr a povrchovému ištní ploch i jiných míst pomocí runí pušky. Na vlastní systém tlakového rozvodu je napojen speciální dli vody s ovládáním z kabiny vozidla, který umožuje montáž vysokotlaké mycí lišty montované na elní desce nebo speciálním držáku (za píplatek). Boní uzamykatelné schrány a odkládací prostory umožují pepravu potebného píslušenství a dodatkové výbavy. Hlavní ovládací panel nástavby je umístn na pravé zadní stran nástavby a pomocný ovládací panel u hlavní cívky s vysokotlakou hadicí. Pohon nástavby je ešen mechanicky od NMV a od samostatné silové hydrauliky podvozku. Hlavní výhodou cisternové nástavby je mytí o vysokém tlaku pi malé spoteb vody a možnost regulace úinnosti tlaku. Vlastní cisterna je celosvaované válcové konstrukce s dvmi samostatnými komorami. Celá cisternová nástavba je ešena jako pevná. Montuje na tyoké podvozky o celkové užitené hmotnosti min. 32tun vybavené pomocným rámem a silovým pohonem. Na pání zákazníka lze montovat další pídavná píslušenství.!!" #!" $ #!%#& " '&# ("#% )*+,)*+ (% -./0/12, 3,1245 &% 6!#& %! &! /#!% !# :872 (#;-.(<2 32,! 5 '!# )*++,+3, ("="> " )* ?5 "# 0!+ '! #!! ##A73B!2)*+, "! % #% 7! Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

3 Kombinovaná cisternová nástavba Kombii 7//8..PR Kombinovaná cisternová nástavba KOMBI 7/8 slouží k tlakovému ištní odpadní kanalizaních a odvodních potrubí do prmru potrubí až 1 200mm s možností souasného odsávání odplaveného materiálu. Teleskopický výložník s hadicí DN125 a pohyblivým ramenem umožuje manipulaci se sací hadicí jak u vozu tak i ve vzdálenosti cca 3,8m. Ovládání vlastního otoného ramene umožuje manipulaci se sací hadicí v rozsahu 270 stup s možností teleskopického výsuvu a velkého zdvihu. Speciální technologie odpouštní odsedimentované vody umožní dokonale využít navržený objem kalové ásti cisterny. Zaízení disponuje dvmi samostatnými navijáky pro tlakové ištní. Hlavní - hydraulicky ovládaný pln automatický vertikální naviják slouží k dokonalému ištní potrubí o vtším prmru a boní malý - run ovládaný naviják slouží k ištní potrubí malých prmr a povrchovému ištní ploch i jiných míst pomocí runí pušky. Na vlastní systém tlakového rozvodu je napojen speciální dli vody s ovládáním z kabiny vozidla, který umožuje montáž vysokotlaké mycí lišty montované na elní desce nebo speciálním držáku (za píplatek). Boní uzamykatelné schrány a odkládací prostory umožují pepravu potebného píslušenství a dodatkové výbavy. Hlavní ovládací panel nástavby je umístn na pravé zadní stran nástavby a pomocný ovládací panel u hlavní cívky s vysokotlakou hadicí. Pohon nástavby je ešen mechanicky od NMV a od samostatné silové hydrauliky podvozku. Hlavní výhodou cisternové nástavby je mytí o vysokém tlaku pi malé spoteb vody a možnost regulace úinnosti tlaku. Vlastní cisterna je celosvaované válcové konstrukce s dvmi KONCENTRICKÝMI samostatnými komorami. Celá cisternová nástavba je ešena jako pevná. Montuje na tí a tyosé podvozky o celkové užitené hmotnosti min. 26tun vybavené pomocným rámem a silovým pohonem. Na pání zákazníka lze montovat další pídavná píslušenství. " (,%'),) / 9$'*! ' : *" $ #$','>1220 % %' +$" 8'A! #$"$%&" '$% " '$)'* %! +*' -./0-./ 66678/ *) /;:/ 3'$):" 7": <;:= /00$" 7 -.//0/0 -./0: 7 4$/= '$$":'!) ''A:B " $=-./0 %$ )"')": " $" Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

4 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12//2,,5PR ADR Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12/2,5 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vyrábí se pro přepravované látky třídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. cisternové jednotky kategorie L4BN. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce se dvěma peřejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla a ze zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovních otáček motoru podvozku, mth, otáčkoměr, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční vodní nádrže dovolují rovnoměrné rozložení hmotností vozidla, boční schrány a vrchní odkládací prostory umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boční zadní je umístěn ručně ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností ručního navádění hadice a vlastního otáčení. Nástavba spolu s podvozkem je připravena provozovat- přívěsné vozidlo. Pohon nástavby je řešen od samostatné silové hydrauliky podvozku včetně pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tříosé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 26 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda Pohon Zadní čelo Vysokotlaké čerpadlo Hlavní cívka - fixní, horizontální navádění hadice Malá boční cívka ručn-na přání!í Vakuokompresor JUROP-PR / l Fe, sklopná, vrchní plnění s revizním otvorem hydraulický hydraulické automatické zámky DN 150 a DN bar / 102 l/min. 60m, ¾ hadice ruční horizontální, 40m-1/ mc/hod. Sací potrubí DN Výložník JUROP s dálkovým ovládáním otoč, výsuv Sací naviják na přání! Schrány Příslušenství Příslušenství dle provedení a výběru. na přání Polohovací, hydraulicky ovládaný, DN80, 30m po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním odkládáním a upevňovacími háky ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání bezpečnostní výbava tanku ADR Jičín tel.: ,737 kd

5 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12//2,,5PR ADR Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12/2,5 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vyrábí se pro přepravované látky třídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. cisternové jednotky kategorie L4BN. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce se dvěma peřejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla a ze zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovních otáček motoru podvozku, mth, otáčkoměr, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční vodní nádrže dovolují rovnoměrné rozložení hmotností vozidla, boční schrány a vrchní odkládací prostory umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boční zadní je umístěn ručně ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností ručního navádění hadice a vlastního otáčení. Nástavba spolu s podvozkem je připravena provozovat- přívěsné vozidlo. Pohon nástavby je řešen od samostatné silové hydrauliky podvozku včetně pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tříosé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 26 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda Pohon Zadní čelo Vysokotlaké čerpadlo Hlavní cívka - fixní, horizontální navádění hadice Malá boční cívka ručn-na přání!í Vakuokompresor JUROP-PR / l Fe, sklopná, vrchní plnění s revizním otvorem Hydraulický hydraulické automatické zámky DN 150 a DN bar / 102 l/min. 60m, ¾ hadice Ruční horizontální, 40m-1/ mc/hod. Sací potrubí DN Výložník JUROP s dálkovým ovládáním otoč, výsuv Sací naviják na přání! Schrány Příslušenství Příslušenství dle provedení a výběru. na přání Polohovací, hydraulicky ovládaný, DN80, 30m po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním odkládáním a upevňovacími háky ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání bezpečnostní výbava tanku ADR Jičín tel.: ,737 kd

6 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12//2,,5PR ADR Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 11/2,5 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vyrábí se pro přepravované látky třídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. cisternové jednotky kategorie L4BN a L4BH. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce se dvěma peřejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla a ze zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovních otáček motoru podvozku, mth, otáčkoměr, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční vodní nádrže dovolují rovnoměrné rozložení hmotností vozidla, boční schrány a vrchní odkládací prostory umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boční zadní je umístěn ručně ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností ručního navádění hadice a vlastního otáčení. Zadní víko cisterny je osazeno polohovacím sacím navijákem s hadicí DN80. Nástavba spolu s podvozkem je připravena provozovatpřívěsné vozidlo. Pohon nástavby je řešen od samostatné silové hydrauliky podvozku včetně pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tříosé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 26 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda Pohon Zadní čelo Vysokotlaké čerpadlo Hlavní cívka - fixní, horizontální navádění hadice Malá boční cívka - ruční Vakuokompresor JUROP-PR / l Fe, sklopná, vrchní plnění s revizním otvorem hydraulický hydraulické automatické zámky DN 100 a DN bar / 49 l/min. na přání ruční horizontální, 40m-1/ mc/hod. Sací potrubí DN 125 Výložník JUROP s dálkovým ovládáním otoč, výsuv Sací naviják Schrány Příslušenství Příslušenství dle provedení a výběru. na přání Polohovací, hydraulicky ovládaný, DN80, 30m po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním odkládáním a upevňovacími háky ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání bezpečnostní výbava tanku ADR Jičín tel.: ,737 kd

7 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO15 ttyp 10,,1/4,2DL Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 10,1/4,2 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena ve standardním provedení pro přepravu znečištěných vod a standardních kalů a plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce s jednim peřejníkem a vrchními výztuhami v dvoukomorovém provedení. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla a ze zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovních otáček motoru podvozku, mth, otáčkoměr, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční schrány a vrchní odkládací prostory či háky umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boční straně je umístěn hydraulicky ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností ručního navádění hadice. Uzavřen je v boční schráně s možností připojení nezávislého topení. Pohon nástavby je řešen od samostatné silové hydrauliky podvozku včetně pomocného hydraulického systému s elektronickou regulací výkonu vysokotlakého čerpadla včetně funkce cirkulace v zimním provozu! Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na čtyř osé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 32 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda Pohon Zadní čelo Vysokotlaké čerpadlo Hlavní cívka - polohovací, vertikální navádění hadice Malá boční cívka ručn-na přání!í Vakuokompresor JUROP-DL / l nerez, pevná, dvoukomorové provedení Hydraulický Mechanické šroubové zámky DN 150 a DN bar / 102 l/min. 100m, ¾ hadice Ruční horizontální, hydraulický pohon, 80m-1/ mc/hod., bezmazný a bez lamelový Sací potrubí DN Výložník JUROP s dálkovým ovládáním otoč, výsuv Sací naviják na přání! Schrány Příslušenství Příslušenství dle provedení a výběru. na přání Neobsazen po obou bocích, otevřené s přepravními háky ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání Rádiové ovládání funkcí Jičín tel.: ,737 kd

8 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 11//2,,5PR ADR Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 11/2,5 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vyrábí se pro přepravované látky třídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce s dvěmi peřejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla a ze zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovních otáček motoru podvozku, mth, otáčkoměr, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční vodní nádrže dovolují rovnoměrné rozložení hmotností vozidla, boční schrány a vrchní odkládací prostory umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boční zadní části může být umístěn ručně ovládaný hydraulický jeřábek pro manipulaci s hadicemi a ostatním příslušenstvím. Vpravo dole na rámu podvozku je umístěn hydraulicky ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností plynulého ovládání a ručního navádění. Pohon nástavby je řešen od samostatné silové hydrauliky podvozku včetně pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tříosé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 26 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda / l Fe, sklopná, vrchní plnění s revizním otvorem Pohon hydraulický Zadní čelo hydraulické automatické zámky DN 150 a DN100 Vysokotlaké čerpadlo 160 bar / 105 l/min. Hlavní cívka - fixní, horizontální horizontální, hydr., 70m-3/4 navádění hadice ruční Malá boční cívka - ruční na přání Vakuokompresor JUROP-PR mc/hod. Sací potrubí DN 125 Výložník JUROP s dálkovým ovládáním DN 100 otoč 320 st výsuv mm Schrány po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním odkládáním a upevňovacími háky Příslušenství ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání bezpečnostní výbava tanku ADR Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

9 Cisternová nástavba Kombii 13,,5 ttyp 12//1,,5 PR adrr Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 13,5 slouží k sání transportu a vytlaování zneištných kapalin pi souasném ištní potrubí vysokotlakou vodou. Vlastní cisterna je celosvaované samonosné válcové konstrukce se dvmi demontovatelnými peejníky a vnjšími výztuhami a pídavnými nádržemi na istou vodu. Je ešena jako pevn montovaná na automobilovém podvozku. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o peprav nebezpených látek, pln respektuje pedpisy dle SN a EU. Vyrábí se pro pepravované látky tídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9 v kategorii L4BN(L4BH). Jednoduché otevené boní schrány vyrobeny z nerez materiálu a odkalovacími kohouty umožují operativní manipulaci s hadicemi a píslušenstvím. Pro pevoz delší hadice je nutné vybavit nástavbu úchytnými háky po bocích. Ve vrchní pední ásti tanku je umístno primární uzavírací zaízení, odvzdušnní a další bezpenostní prvky tanku. Hlavní ovládání je umístno v kabin idie a pomocné ovládání nástavby je umístno na pravém zadním boku cisterny. Ovládání v kabin azení PTO (ovládáním erpadla) a v zadním ovládacím panelu - odvzdušnním tanku, ovládání vakuokompresoru, hydr. víka, pracovního osvtlení, majáku a bezpenostního kohoutu. Tlaítko STOP zajišuje odpojení celkové soustavy s napojením na ízení od podvozku. Pohon nástavby je ešen od PTO hydraulicky. Nástavba se montuje na podvozky o celkovém zatížení min. 26t. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy vakuokompresor a ostatního píslušenství. Moderní konstrukce nových podvozk a ídící systémy nových podvozk v provedení s motory EURO 4(5) umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby. # ' -&"$( -(" )%"#%! 5# % 6%*$"7 -$"8922:: $%&%#, ;%"$ -&<- &!&$ ;%# $+!" # $%& # $%( ) $% "(%#%(*+$(,././ 01 " 2$!0!34 2$ %#./ = "$%%#!(!""# $"$+!!%% $%!# %!&% )$( Jiín tel.: ,737 kd

10 Î á Ú ë.rpelqrydqiflvwhuqryiqivwdyed)(.2±35$'5 11 3RSLVVWURMH Kombinovaná cisternová nástavba B GEH IJ5KLNMOGP/Q7LNR ST/Q7G#U IS#R JVT%W2XR H TYIW7P/Q7L8ZQ7[Y\ ]#R Q^`_/abM T/U TH \ QcG=U I2H JcG vysokotlakým Y\ ]#R Q7L dfe/l db[/m`ghw2h TG#R Q7L a5iir T/Q2M2JjY\(U2S I2G#R [kq7\ _/R W2L dlq PG R T/W7_[c\(MbY\ ]#R Q5L(d:TH ^`_/amu IR S#Jn L%k2Ipoq:r2s7t8quPG R T/Wǹ Tve/[VZa7IR IW5[/Q7T WvU5S IW5[k2[/Q7Lwk2H [coxia IkXmyxo%z{ImU [/U2SET/W Q5[/n [ZU [Y/Q^`_/ajH P/R [/M g U7H Q S [G=U [/M5R Je/[VU [ku \ G#X kh [i}~q TV * ut ƒ%xs P/n LwGE[OU2SEI U [/U2SET/W5IW7T/Q7 H P/R M5XwR L kxu 2g2 `t ˆg2 t ˆg2Š7t ˆgxrvT t ƒvh TG#R Q7L%_\ G#R [/S=Q7Twe/[c_[H I5G#W7T IW7T/Q7 OW7PH _IW5 OM7IQ G#R S=J2M _[cge[vkw dbtou [ [ ë Q7L M5XŒT WSE_/a2Q7L db\(w^5zr J2a T/d:\vt ŽW2H Pk5P/Q7LhQ PG#R T/Wn7Xbe[ U2S IW7Pk Q7IvZ[(ZTkQ7L a7i%ù T/Q7[H JxW7Y[/R Q ~5 Ž :R H TYL R M Tg2IW5H Pk5P/Q5L`Y[/S=U Tk2[H gu2set_iwq7l _/a I5G W R H [Q5L gw5[qr \ H T(ZPG#J2WM7XwU5S IwU [/Q7I5G#Q7IJ svítilnu. * 8 =Ẽ š œ: x žÿ ž / ` š š œ % = N š u ª «E = # vž ž E Ÿ «v ª E œ2 7 h E 8 ž / / ` /N ªœ% = w * š E «ž š E / E ªœ2 ±5 ( E ªœ = = ž( = E % «=² «* œžš E ² Ÿœ ž Ÿ 5 ƒvh TG#R Q7Lb_\ G#R [S=Q7IW5PQ PG#R T/Wn T(³N[/M IxGE[dbIQR Je/[hQ TR L osé podvozky o _[H M IW5 (a2dbir Q7I5G#R \2db\ Q7\ d:ph Q 7ŠR J2QNt qbt(u P/Q7L5ZP/M TZQ7L M`TH Z[duIQ2R IW7T/R S ZQ5 (R XU5X W7T/M5J5IM IdxU5S [GIS I2kuŠ2s5sxTKw t s5s2swd:_/µ a5i2k t pik2[/s#q5l7m IQ G#R S#JM _[%T L k2l _L`G#X7G#R dux Q7IW^`_/a U7I5kW7IZM W U5S IW7[k5[/Q7Lvd:IR IS vzž J5dbIK JeL IU2R \ dbph Q7LvQ TG#R T/W5[Q7Lx[/M IQ Idb\ _/M2^`_/a¹TºR [_/a2q7\ _/M2^ _/ajù TSET/du[/R S nástavby s U L GEH J7]E[/Q G#R W5L dot Technické paramet ry»¼/½ ¾2 ÁÀÂÃ7Ä Å¾ Æ*Ç/È2É Ê%ËhÌÍ ÎEÏ ÂvÐÑÃ2È Ö Ñ5 Ñ5À Ø ÈÃ5À2ÙÌ/¾2É Ñ Ý ÊÎÑ5Ç/ÑÏ=É È2Ç/ÞvÌ/¾2Ä ßÈÃ5É Ñ Hlavní cívka Æ fixní, horizontální 3 tvoxåhqvwytgohsuryhghqtdyìe UX««««!" #$% &'(*)+,-. / 0213&1' //54 6 9:;+. =< ÒÓxÔÔ2ÔwËwÒÔÔÔuÉ ÐÕ À2À sklopná hydraulický hydraulické zámky ÒÜÔwË ÒÔÔ ÒÜÔu¼ÈÄ`ËwÒà É Ú*Û Ú*Û Ë/ ví À5á ÀÈÐÂà À2Ù ÈÃ5Í â/¾ Ä ãìàù ä È2É Âu¼ÑÌÀ2ÙâÙ ÐÇ/ÈxÆÄ ãìà2ù åëeæ2ç=è*òàu Ý È2ÇãÑ5Ç/Ñ5 xß2ä ¾ÎÑ5Ä`éê ë5» Ö Æ Ö ëbååô ÓxÔÔÔu %âeë/ ÑÃ`á ÒåÔ Sací potrubí Ý ÕÉ ÑÅÀ2Ù Ç(é/ê*ë2» Ö Î(Ã2Â2É Ç/ÑÐÕ ÚÛ m ovládáním ÑÏ ÑÌ výsuv Schrány Ö Ù ÎÉ ãí¾2àîeï ÐÙ po obou bocích, uzamykatelné vrchními odkládacími ß2É Ñâ È2 víà¾2ä ¾ì Ä ãìà2ùß2ãíç/è redukce, hadice, kovový nástavec sání ¼¾ìß¾ÌÀÑÎÏ À2ÙÐÕ¼ÈÐÈwÏ È2À2Çãwî

11 Ý è.rpelqrydqiflvwhuqryiqivwdyed)(.2±35$'5 3RSLVVWURMH Kombinovaná cisternová A B'CEDFG F HI JK7LMONPHQR9MOS TUR9H%V JT%S KWU'X3YS I UZJX9QR9M:[R9\Z] ^%S R_a`bcN UV UI ] RdH?V J3I KdH vysokotlakým Z] ^%S R9M egfm ec\nah,x7i UḦ S R9M b9jws UR3N7KiZ] V3T J7H%S \jr9] `S X7M ekr9qḧ S UX9`\l] N<Z] ^%S R7M e<ui _ `bmv JS T?K3n M5jJdo*prq9s3s9t pcqh%s UXnaUuf\<[b9JS JX7\R9U XvV7T JX7\j3\R9Mwj3I \doxjb JjYzyxo'{ JzV \V3TUX R7\n \[V \ZR_a`b}I QS \N h V9I R T \H?V \N7S Kf\WV \jv ] H%Y~jI \ u p UWƒ, rt 'YT Qn MwH\PV3TJ V \V3TUX7JX9UR9 ui QS N7YwS M jyrˆ3h3qat h3š t h3 9t hxœvuu t vi UH%S R9Mc`] H%S \T?R Ucf\~`\I J7H%X9U JX9UR9 zx9qi `JX7 zn JR9Ḧ S T%K3N9`\iH\ijX er]žv9\ \ fr7m N7Y U XT`b3R9M er]žx_7[s K3b Uer] tw *X7I Qj7QR7MxR QH%S UXn7Ymf\ V3T JX9Qj R9Jc[uN9Un ] R3YcX9J[] j3i Uv\v[UjR7M b9jžvaur9\i K<X9Z\S R 3 * ds I UZM S N UhaJX7I Qj7QR7M,Z\T VaUj3\I h9v3t U`JX3R9M:JS QZN7Y9h9eŽS b9haj7qi N JX_<VaUR7\I N<`M, 7?š œ X9`\5S I UN9JX7 *b9uj3] žwÿœ š 7 `\hvtu`jxr9m J7H%X Ÿš œ œ žw ' S I \R9M hx7\r3s % ] I ª œ U*[QH%K3XN9YvV3TJwV Ÿ w ª«u \R9J3Ḧ % R7JKcH%X7M ª 3Ÿ5 Ÿ S ] I R3KOt «Ÿž3 ± Ÿ * ž œ Ÿ ² š, ª «ª œ 'Ÿ ² Ÿš² a Ÿ ² šª '²Ÿ, Ÿ % ª x Ÿ 7 ² ª w wœ ³7 5 Ÿ«ž ª ª?ª u 5 %Ÿ ' Ÿ Ÿ *Ÿ ² š ª ž5 œ 5 ªœ Ÿ ŸŸ ' š ž œ Ÿ ² š 5 ž * 3 vi UH%S R9Mc`] H%S \T?R9JX7Q5R QH%S UXn U*Ó\N JxH\5ecJRS Kf\R U5S M J3H 5V JjX7J[N3YrJŽ`\I N JX7 *b3ecjs R9J7H%S ]3ec] R9] e<qi R µ9 us K3ROt pcu*v QR9M7[QN U[R9M NaUuI [\5erJR3S JX9US T [R7 *S YV7YŽX9UN7K7JN JexV7T \HJT J3jr 3s7sxULwµ t s7s3swe<` b7j3j t Jj3\T%R7M9N JR H%S T%KN `\'U M j3m `MaH%Y9H%S ery R9JX_a`b V9J7jX9J[N X~V7T JX9\j7\R9Mve<JS JT ƒ v{u ¹ˆ~K7ecJL KfMŽJV3S ] ecqi R9MvR UH%S UX7\R9Mx\N JR Jec] `N3_a`bºUmS \`b3r9] `N3_ `b}vautuer\s T nástavby s V M HI K9^\R H%S X7M ept 7HFKQLFNpSDUDPHWU\»5¼½ ¾ ÁÀÂÃ7Ä Å¾ŽÆ,ÇÈ3É Ê'ËÌÍ ÎÏ ÂvÐÑÃÈ ÒÓŽÔÔ3Ô'Ë5ÓŽÔÔÔŽÉ À¾3Ä ¾ÕÖaÎÇÉ Ñ7 3ÀÂÖ9ÐÄ ØÙ3ÀÚ 3É À À3ÚÎ revizním otvorem Û Ñ7ÙÑ7À '¾ØÙÈ3À3Í ØÇÑrÆ hydraulický Ü ÈÃ7À3Ú̾3É Ñ hydraulické automatické zámky ÒßÔxÈ ÒÔÔ à ÊÎÑ7ÇÑÏ?É È3Çáx̾3Ä ÈÃ9É Ñ ÒßÔŽ¼È3Ä ËvÒÔ3ßŽÉ Ý,Þ Ý,Þ Æ Ë xí À9â ÙÊÃ7Ä È3ã3É Í ØÇÊŽ Ñ7ÙÂ3À ÀÂÖOäÔ vö Hlavní cívka fixní, horizontální 3 ÀÈÐÂà ÀÚÙÈÃ9Í Ø¾ Ä ãìà3ú å È3É ÂŽ¼ÑÌÀ3ÚØÚ ÐÇÈŽÆ,Ä ãìà3ú 1 ", 30 m à È3ÇãÑ3ÇÑ3 x 3Ä ¾ÎÑ7ÄOæç è7» Û Æ Û ècééô ÓŽÔÔÔŽ wøëùñãaâ ÒßÔ Sací potrubí à ê É ÑÅÀÚ Ç5æç è7» Û Î*Ã3Â3É ÇÑÐ ê EÑÐÉ ÂÃ3Â3ÀÚ ë3ìuí Ý,Þ ání ÑÏ ÑÌ ìë7î ìë7î výsuv po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním Schrány ÑÃ9ÇÉ ÂÃ3Â3À3Ú EÈrã3 ¾Ð ÑÐÈØÚ ŽÍÙÂ3ÇÊ Û Ú ÎÉ ãï¾3àîï ÐÚ Ä ãìà3ú 3ãïÇÈÖ9Ï?Ä ÊÎÇÊÖ ÎÈØÚÀÂÎÏ ÈÐ¾Ø 3 tvoxãhqvw YtGOHSURYH GHQt DY êe UX««««redukce, hadice, kovový nástavec sání ¼¾Õ ¾ÌÀÑÎÏ?À3ÚÐ ê ¼ÈÐÈvÏ È3À3Çãvð!" #$ %&' ()*,+-./ 0 " 13245(2) :76 8 ;<=- 0?>

12 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 11//1,,5PR ADR D Popis stroje Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 11/1,5 slouží k sání transportu a vytlačování znečištěných kapalin spolu s vysokotlakým čištěním jímek, vlastního tanku či prostřednictvím nástavce i k čištění malých potrubí do DN400. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vyrábí se pro přepravované látky třídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9. Vlastní cisterna je celosvařované válcové konstrukce se dvěmi peřejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je prováděno z kabiny vozidla e zadního panelu včetně STOP tlačítka, ovládání čerpadel, pracovní otáčky, mth, dálkový panel k cívce tlakové hadice, pracovní osvětlení, ventilů a zásuvky pro přenosnou svítilnu. Boční schrány a vrchní odkládací prostory umožňují přepravu potřebného příslušenství a dodatkové výbavy. V zadní části je umístěn ručně ovládaný hydraulický jeřábek pro manipulaci s hadicemi a ostatním příslušenstvím. Pohon nástavby je řešen od samostatné automatické převodovky pro čerpadla a pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tříosé podvozky o celkové hmotnosti minimálně 26 tun. Na přání zákazníka lze montovat různé typy vakuokompresorů od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a řídící systémy nových podvozků v provedení motorů EURO 3 umožňují optimální nastavení ekonomických a technických parametrů nástavby s příslušenstvím. Technické parametry Objem nádrže - kaly / čistá voda / l nerez, sklopná, vrchní plnění s revizním otvorem Pohon hydraulický Zadní čelo hydraulické automatické zámky DN 150 a DN100 Vysokotlaké čerpadlo 120 bar / 122 l/min. Hlavní cívka - fixní, horizontální navádění hadice ruční Malá boční cívka - ruční ½", 30 m Vakuokompresor JUROP-PR mc/hod. Sací potrubí DN 150 Výložník JUROP s dálkovým ovládáním na přání otoč ano výsuv ano Schrány po obou bocích, uzamykatelné nerez s vrchním odkládáním a upevňovacími háky Příslušenství ruční puška, trysky, sací nástavec redukce, hadice, kovový nástavec sání bezpečnostní výbava tanku ADR Příslušenství dle provedení a výběru Jičín tel.: ,737 kd

13 Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12//1PR ADR Kombinovaná cisternová nástavba FEKO 12/2,5 slouží k sání transportu a vytlaování zneištných kapalin spolu s vysokotlakým ištním jímek, vlastního tanku i prostednictvím nástavce i k ištní lapol a pilehlých technologií. Nástavba je zhotovena v provedení dle Dohody ADR o peprav nebezpených látek, pln respektuje pedpisy dle SN a EU. Vyrábí se pro pepravované látky tídy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. cisternové jednotky kategorie L4BN. Vlastní cisterna je celosvaované válcové konstrukce se dvma peejníky a vrchními výztuhami. Ovládání nástavby je provádno z kabiny vozidla a ze zadního panelu vetn STOP tlaítka, ovládání erpadel, pracovních otáek motoru podvozku, mth, otákomr, pracovní osvtlení, ventil a zásuvky pro penosnou svítilnu. Boní vodní nádrže dovolují rovnomrné rozložení hmotností vozidla, boní schrány a vrchní odkládací prostory umožují pepravu potebného píslušenství a dodatkové výbavy. Na pravé boní zadní je umístn run ovládaný naviják vysokotlaké hadice s možností runího navádní hadice a vlastního otáení. Nástavba spolu s podvozkem je pipravena provozovat- pívsné vozidlo. Pohon nástavby je ešen od samostatné silové hydrauliky podvozku vetn pomocného hydraulického systému. Vlastní cisternová nástavba Feko se montuje na tíosé podvozky o celkové hmotnosti minimáln 26 tun. Na pání zákazníka lze montovat rzné typy vakuokompresor od 600 až mc/hod. Moderní konstrukce a ídící systémy nových podvozk v provedení motor EURO 3 umožují optimální nastavení ekonomických a technických parametr nástavby s píslušenstvím.!"#! $ % & '! % ( )%(! (# *&%( +,-+, *( --. $ /0!# "! 1 2%34!#56789:;: *%<=>>- --!.? % +,2- *&<=> & 3 &%? 234?! 3%A %%A %! & #&%B+> Jiín tel.: ,737 kd

14 Kombinovaná cisternová nástavba Kombii 7//5..PR Kombinovaná cisternová nástavba KOMBI 7/5 slouží k tlakovému ištní odpadní kanalizaních a odvodních potrubí do prmru potrubí až 1 200mm s možností souasného odsávání odplaveného materiálu. Rozvod tlakové vody po výložníku a sacím nástavci slouží k ištní technologických vpustí vozovek. Dálkové ovládání vlastního otoného výložníku umožuje manipulaci se sací hadicí v rozsahu 300 stup s možností teleskopického výsuvu a velkého zdvihu. Speciální technologie odpouštní odsedimentované vody umožní dokonale využít navržený objem kalové ásti cisterny. Zaízení disponuje dvmi samostatnými navijáky pro tlakové ištní. Hlavní - hydraulicky ovládaný vertikální naviják slouží k dokonalému ištní potrubí o vtším prmru a boní malý - run ovládaný naviják slouží k ištní potrubí malých prmr a povrchovému ištní ploch i jiných míst pomocí runí pušky. Na vlastní systém tlakového rozvodu je napojen speciální dli vody s ovládáním z kabiny vozidla, který umožuje montáž vysokotlaké mycí lišty montované na elní desce nebo speciálním držáku (za píplatek). Boní uzamykatelné schrány a odkládací prostory umožují pepravu potebného píslušenství a dodatkové výbavy. Hlavní ovládací panel nástavby je umístn na pravé zadní stran nástavby a pomocný ovládací panel u hlavní cívky s vysokotlakou hadicí. Pohon nástavby je ešen mechanicky od NMV a od samostatné silové hydrauliky podvozku. Hlavní výhodou cisternové nástavby je mytí o vysokém tlaku pi malé spoteb vody a možnost regulace úinnosti tlaku. Vlastní cisterna je celosvaované válcové konstrukce s dvmi samostatnými komorami. Celá cisternová nástavba je ešena jako pevná. Montuje na tíosé podvozky o celkové užitené hmotnosti min. 26tun vybavené pomocným rámem a silovým pohonem. Na pání zákazníka lze montovat další pídavná píslušenství.!!" #!" $ #!% #! " &'# ("#% )*+)*+ (%,-./&&0/ 1123 '% 4!! '! -#!% !# 975: (#;<,,1 +! 3 &!# )*+++1 (";<, " )*+1 =3 "# +: &! #!! 5#% >#? "! % #% 5! Píslušenství dle provedení a výbru Jiín tel.: ,737 kd

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Cisternová automobilová stříkačka musí být vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2.000 l.min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie

Více

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA

Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Nabídka Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 L1R GAZ Valdaj AMC 4x2 KOSATKA Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 GAZ VALDAJ AMC 4x2 (dále jen KOSATKA ) je určena k přepravě požárního družstva pro

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 k č.j. HSPM-3576-3/2011 ÚE Počet listů: 8 Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 1. číslo: leden - únor 2008, 6. ročník

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat.

Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y. Carat. Systémy pro využití dešťové vody P O D Z E M N Í A N A D Z E M N Í N Á D R Ž E V S A K O V A C Í S Y S T É M Y 0 Carat přes 50let kvality a inovace Evropská jednička v produkci systémů na využívání dešťové

Více

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů

Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů Organizace strojní služby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů S použitím příloh bakalářské práce Lukáše Žejdlíka, Ostrava, 2011 Obsah Úkoly a organizace strojní služby Velitel jednotky Technik strojní

Více

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06

Výkaz - výměr. cena celkem bez DPH [Kč] cena /ks bez DPH [Kč] cena celkem s DPH [Kč] DPH [Kč] počet jedn. jedn. 03:03:06 Výkaz - výměr počet bez bez 03:03:06 osmikanálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více