z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006"

Transkript

1 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem - město Usnesení č. 2950/mim. (návrh programu) Schválení pořadu jednání mimořádné schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání mimořádné schůze RMO ÚL město včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 2/4, 2/5, 3/D/4, 3/D/5, 3/D/6, 3/D/7, 3/D/8, 3/D/9, 3/D/10, 3/D/11, 3/D/12 a 6/1. Usnesení č. 2951/mim. (materiál č. 2/1) Ekonomický odbor: Prominutí příslušenství k pohledávce vzniklé z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí n. L. firma ELMAR, spol. s r. o. předložený materiál dle důvodové zprávy včetně příloh, (b) n e s o u h l a s í s prominutím nákladů řízení vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., ve výši ,- Kč, (c) s o u h l a s í s prominutím úroků z prodlení ve výši ,- Kč vzniklých k pohledávce z prodeje nemovitosti Revoluční 551/6, Ústí nad Labem - firma ELMAR, spol. s r. o., (d) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit tento materiál na XX. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 26. září

2 Usnesení č. 2952/mim. (materiál č. 2/2) Ekonomický odbor: Informace o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku 2006 předložený materiál dle důvodové zprávy o nákladech na právní služby od roku 2000 do srpna roku 2006, panu Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, předložit materiál na XX. zasedání Zastupitelstva MO Ústí n. L. město dne Usnesení č. 2953/mim. (materiál č. 2/3) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na odbíjení zvonu v kostele Nanebevzetí Panny Marie s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,00 Kč Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na odbíjení v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit materiál na XX. zasedání ZMO ÚL město dne Usnesení č. 2954/mim. (materiál č. 2/4) Ekonomický odbor: Poskytnutí finančního příspěvku Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na nové vybavení a pohon zvonu h 1 zvonění v kostele Nanebevzetí Panny Marie s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,00 Kč Arciděkanskému úřadu v Ústí nad Labem na nové vybavení a pohon zvonu h 1 ke zvonění na kostele Nanebevzetí Panny Marie, Ing. Václavu Vernerovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, zajistit finanční prostředky rozpočtovou změnou v rozpočtu na rok 2006 a připravit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku

3 Usnesení č. 2955/mim. (materiál č. 2/5) Ekonomický odbor: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 000,- Kč pro Dobrovolnické centrum a. s., Ústí nad Labem žádost Dobrovolnického centra, a. s. ze dne , (b) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 000,- Kč Dobrovolnickému centru a. s., Ústí nad Labem, Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO Ústí nad Labem město zajistit realizaci poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 2956/mim. (materiál č. 3/D/1) Prodej pozemkové parcely č. 644 a 645 v k. ú. Předlice, manželé Štěpánovi s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli výměra p. p. č. kupující m Věra a Jaroslav Štěpánovi 458 Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Cena Kč/m 2 celková cena Kč p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, v případě, že se nikdo jiný nepřihlásí, předložit materiál na jednání XX. zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2957/mim. (materiál č. 3/D/2) Prodej pozemkové parcely č. 614 v k. ú. Předlice, p. Greško s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli účel 200, ,-- zahrada - 3 -

4 výměra Cena celková p. p. č. kupující m 2 Kč/m 2 účel cena Kč Vasil a Blanka Greškovi , ,-- zahrada Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, v případě, že se nikdo jiný nepřihlásí, předložit materiál na jednání XX. zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2958/mim. (materiál č. 3/D/3) Prodej části pozemkové parcely č. 2493/38 v k. ú. Ústí nad Labem, p. Březina s prodejem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující výměra m 2 Cena Kč/m 2 celková cena Kč 2493/38 Jan Březina dle GP , ,-- Praha /43 - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Radku Vonkovi, starostovi MO ÚL město, v případě, že se nikdo jiný nepřihlásí, předložit materiál na jednání XX. zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2959/mim. (materiál č. 3/D/4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene V Zátiší nové OM pro dům s 12 b. j. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 na části pozemkové parcely č. 154/2 a na části pozemkové parcely č. 154/3 v k. ú. Klíše pro pokládku zemního kabelového vedení NN. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětných parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, účel zastavěná plocha, schodiště - 4 -

5 p. Radku Vonkovi, starostovi Městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit materiál na jednání XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město. Usnesení č. 2960/mim. (materiál č. 3/D/5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Klíše s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3 na části pozemkové parcely č v k. ú. Klíše pro pokládku telekomunikačního kabelu k p. p. č. 861/1 v k. ú. Klíše. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, p. Radku Vonkovi, starostovi Městského obvodu Ústí nad Labem město, předložit materiál na jednání XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město. Usnesení č. 2961/mim. (materiál č. 3/D/6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚL, Bělehradská nová OM p. p. č. 1584/1 usnesení č ze 44. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 1584/1 v k. ú. Ústí n. L. pro akci připojení nově budovaného domu na p. p. č. 1584/1. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město

6 Usnesení č. 2962/mim. (materiál č. 3/D/7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ÚL, Na Schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6 usnesení č ze 44. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 4252/1, 4256 v k. ú. Ústí n. L. pro akci ÚL, Na Schodech navýšení příkonu č. p. 1536/6. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2963/mim. (materiál č. 3/D/8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. usnesení č ze. 44. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1941/21, 4186/1, 4237 a 4236/1 v k. ú. Ústí n. L., pro akci Připojení objektu Hoření 4 do optické sítě spol. GTS NOVERA, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město

7 Usnesení č. 2964/mim. (materiál č. 3/D/9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L. STL přípojka ZP a elektropřípojka usnesení č ze 44. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. - město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 212, 4193 v k. ú. Ústí n. L. a p. p. č. 369 v k. ú. Předlice, pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci Plnící stanice CNG v areálu Četransu Ústí n. L., STL přípojka ZP a elektropřípojka. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2965/mim. (materiál č. 3/D/10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Ul. Tovární rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek usnesení č ze 44. schůze Rady městského obvodu ÚL město konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č v k. ú. Ústí n. L., pro Severočeskou plynárenskou, a. s. na akci Ul. Tovární, rekonstrukce stl. plynovodu a přípojek. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření přípojek na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město

8 Usnesení č. 2966/mim. (materiál č. 3/D/11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Ústí nad Labem vedení 110 kv Trmice odb. Děčín usnesení č ze 44. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 825/4, 809/3, 1075, 770, 469/1, 470/3, 480/2, 468/4, 465, 459, 429/1 v k. ú. Předlice, pro akci Ústí n. L. vedení 110 kv Trmice odb. Děčín. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření kabelového vedení na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, zasedání ZMO ÚL - město. Usnesení č. 2967/mim. (materiál č. 3/D/12) Smlouva o zřízení věcného břemene uložení silového kabelu, fa LUNA, a. s. na p. p. č. 525/1 v k. ú. Vaňov usnesení č. 2917/44 ze 44. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konané dne 4. září 2006, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí a přípojky vody pro firmu LUNA, a. s., Krkonošská 17, Praha 2. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 525/1 v k. ú. Vaňov za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši ,-- Kč, zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město

9 Usnesení č. 2968/mim. (materiál č. 3/E/2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pí Musilová, Ústí n. L. žádost pí Romany Musilové, Ústí n. L. ze dne o prodloužení nájemní smlouvy, (b) n e s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy č. 22/Vo/04 pí Renatě Musilové, byt č. 13, 1+2, Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení, 2. v případě nepředání bytu č. 13 podat prostřednictvím advokátní kanceláře žalobu na vyklizení bytu v zákonné lhůtě. Usnesení č. 2969/mim. (materiál č. 3/E/3) Oprava usnesení č. 2932/44 ze 44. RMO ÚL město žádost o prominutí poplatku z prodlení pí Demeterová, Ústí n. L. důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) o p r a v u j e usnesení č. 2932/44 ze 44. schůze RMO ÚL město dne o souhlasu s prominutím poplatku z prodlení dlužného nájemného za b. č. 5, Ústí n. L. za období do , za podmínky úhrady dosud vynaložených nákladů řízení, a to v tom smyslu, že výše poplatku z prodlení činí ,50 Kč, Usnesení č. 2970/mim. (materiál č. 3/G/1) Informace o plnění na rekonstrukcích a opravách chodníků v rámci obvodu Ústí n. L. - město b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu k tomuto bodu jednání

10 Usnesení č. 2971/mim. (materiál č. 3/G/2) Informace o plnění budování parkovacích míst v rámci obvodu Ústí n. L. město b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu k tomuto bodu jednání. Usnesení č. 2972/mim. (materiál č. 3/G/3) Rekonstrukce bytových jader Velká Hradební 84, 86 předloženou důvodovou zprávu, (b) n e s c h v a l u j e zajištění realizace akce Rekonstrukce bytových jader Velká Hradební 84, 86, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat o přijatém usnesení správce TOMMI Sever, s. r. o. Usnesení č. 2973/mim. (materiál č. 3/G/4) Schválení výsledků výběrového řízení na akci Rekonstrukce a opravy chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem město (a) b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce a opravy chodníků v Městském obvodu Ústí n. L. město s tím, že vítěznou firmou je Komastav DS, s. r. o., IČ , Na Popluží 821/ 11, , Ústí nad Labem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, rozeslat výsledky výběrového řízení formou dopisu všem zúčastněným uchazečům a zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou Komastav DS, s. r. o., ÚL

11 Usnesení č. 2974/mim. (materiál č. 3/G/5) Schválení vybraného dodavatele na akci Dodávka a montáž přehledové kamery na Větruši" předloženou důvodovou zprávu, (b) s c h v a l u j e hodnocení komise k posouzení a hodnocení nabídek na akci Dodávka a montáž přehledové kamery na Větruši s tím, že vítěznou firmou je AEC Novák, s. r. o., Revoluční 78, , Ústí nad Labem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, předat veškeré podklady k akci včetně výsledků výběrového řízení do kanceláře primátora, Bc. J. Koubovi. Usnesení č. 2975/mim. (materiál č. 3/G/6) Schválení vybraného dodavatele investiční akce Výstavba obytného domu pro začínající rodiny a matky s dětmi v ul. Za Válcovnou - 64 B. J. předloženou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení na akci Obytný dům pro začínající rodiny a matky s dětmi Ústí nad Labem, ul. Za Válcovnou, 64 BJ s tím, že vítěznou firmou je North stav a. s.; Jateční 3377/47, , Ústí nad Labem; IČO: ; DIČ: CZ , pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, rozeslat výsledky výběrového řízení formou dopisu všem zúčastněným uchazečům a v případě obdržení dotace zajistit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou North stav, a. s., ÚL. Usnesení č. 2976/mim. (materiál č. 6/1-na stůl) Starosta, tajemnice, další a různé: Účast členů Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město ve volebním období

12 b e r e n a v ě d o m í informaci o účasti členů Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město ve volebním období V Ústí nad Labem. Radek VONKA starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Ing. Václav VERNER místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem - město

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více