Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!"

Transkript

1 Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi ,- Kč 2. Výuka německého jazyka pro praxi ,- Kč 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky ,- Kč pomocí cílů 4. Měření jednotlivých dovedností dle ERR pro potřeby českých základních a středních škol 5. Anglický jazyk pro povolání 6. Německý jazyk pro povolání 7. Google online aplikace v praxi 8. Finanční gramotnost 9. Ekonomická gramotnost 10. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary - B1 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 13. Online aplikace a služby ve výuce 14. Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce 15. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

2 16. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé 17. Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách 19. Metody aktivního vyučování - cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání 20. Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Místo konání: Jazyková škola Hello, Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory Materiální a technické zabezpečení: Učebny jsou vybaveny CD přehrávačem, interaktivní tabulí a počítačem. Způsob vyhodnocení akce: Účastníci obdrží na závěr semináře evaluační dotazník a Osvědčení o absolvování kurzu. Kontakt: Hello language centre s.r.o., Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory T , E W

3 Podrobný popis jednotlivých vzdělávacích programů 1. Výuka anglického jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z anglicky mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na jazykové úrovni min. A2 2. Výuka německého jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z německy mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin

4 Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na úrovni min. A2 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky pomocí cílů Aby byla výuka efektivní, je nutné si ve výuce stanovit jednotlivé cíle. V rámci cizích jazyků je nutné si stanovit cíle pro jednotlivé dovednosti: písemný a ústní projev, porozumění čtenému a slyšenému textu. Seminář se zaměřuje na nácvik aktivit pro dosažení těchto cílů ve vztahu k předepsaným úrovním Společného evropského referenčního rámce ve vztahu k výuce na základních a středních školách. Na seminářích budou prezentovány praktické video ukázky. Jedná se o výukový blok v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Schopnost nastavit si správně cíle výuky pro základní jazykové dovednosti. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob 4. Měření jednotlivých dovedností dle Evropského referenčního rámce pro potřeby českých základních a středních škol Seminář se zaměřuje na měření jednotlivých stupňů Společného evropského referenčního rámce v rámci jednotlivých dovedností: mluvení, psaní, čtení, poslech pro potřeby českého školství. Účastníci porovnávají stanovené dovednosti SERR se svými výstupy v ŠVP. Na semináři budou prezentovány praktické video ukázky. Výukový blok je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Cílem semináře je získat schopnost správně změřit výchozí a cílovou jazykovou úroveň žáků v jednotlivých jazykových dovednostech. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob

5 5. Anglický jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 6. Německý jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob

6 7. Google online aplikace v praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti platformy online aplikací firmy Google. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni o tom, co aplikace Google umí a jak je mohou využít ve škole, práci nebo i pro osobní účely. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. 1. Web 2.0 internet druhé generace (3 VH prezenčně) 2. igoogle osobní stránky a online moduly (2 VH prezenčně) 3. Vyhledávací služby a RSS čtečka (3 VH prezenčně) 4. Poštovní schránka kontakty, úkoly, video konverzace (2 VH prezenčně) 5. Kalendář pravidla sdílení, práce s více kalendáři (3 VH prezenčně) 6. Google dokumenty vzdálené uložiště, tvorba nových dokumentů (3 VH prezenčně) 7. Tvoříme vlastní weby - využíváme diskusní fóra a blogy (2 VH prezenčně) 8. Poskytujeme obrázky a videa online. (2 VH prezenčně) Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 20 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací. V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS a online prostředí Google aplikací. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů a aplikací, které podporují skupinovou a týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Pro tento účel budou využity služby nabízené prostřednictvím platformy firmy Google. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 40 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 20 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google dokumentů (10 vyučovacích hod.) individuální řešení úkolů na platformě Google dokumentů (8 vyučovacích hod.) ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (2 vyučovací hod.) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 15

7 8. Finanční gramotnost Program je zaměřen na jednotlivé komponenty finanční gramotnosti, jakožto klíčové kompetence moderního občana. V rámci výuky bude vysvětlen pojem finanční gramotnosti, její smysl a použití v běžném životě. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení jednotlivých prvků, poskytnutí reálných příkladů a praktických návodů jak finanční gramotnost na školách vyučovat. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tematickými oblastmi, které jim umožní si rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti o vymezení pojmu finanční gramotnosti, jejich klíčových součástí, které jsou dány standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT pro jednotlivé stupně základní školy a střední školu. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, funkce a význam peněz, zásady hospodaření domácností s důrazem na plánování příjmů a výdajů v rodinném rozpočtu. Následovat bude blok zaměřený na produkty a účastníky finančního trhu, přičemž budou řešeny situace, kdy lidé tvoří úspory a mají možnost investovat, a jednak situace kdy lidé řeší situaci nedostatku financí a zvažují různé možnosti úvěrů a půjček. Zvláštní pozornost je věnována uzavírání smluvních vztahů u nebankovních produktů, právu spotřebitelů, sytému poraden pro spotřebitele a případnými možnostmi jak řešit neschopnost splácet dluhy a klíčové oblasti insolvenčního řízení s důrazem na možnost oddlužení formou osobního bankrotu. Závěr programu je věnován metodice výuky finanční gramotnosti jaká témata zařadit do výuky a jakým způsobem je vyučovat. 1. Finanční gramotnost definice, základní součásti 1 VH 2. Rozpočet a plánování 1 VH 3. Úspory a investiční produkty 2 VH 4. Půjčky a dluhové produkty 2 VH 5. Finanční trh - jeho nástrahy a nekalé praktiky 3 VH 6. Dluhová past a způsoby jejího řešení 2 VH 7. Metodika výuky finanční gramotnosti na školách 2 VH 8. Ověření znalostí a dovedností 1VH Forma: prezenční forma v rozsahu 14 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům základní informace v oblasti finanční gramotnosti, finančního trhu a seznámit je se způsoby řešení problémových situací, zejména v oblasti zadlužování. Pro tento účel budou využity standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 14 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 13 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou pedagogové základních a středních škol. Předpokládaný počet účastníků je 15.

8 9. Ekonomická gramotnost Program je určitou nadstavbou finanční gramotnosti a měl by se stát důležitou kompetencí moderního občana. Ekonomická gramotnost zahrnuje kromě finanční gramotnosti také schopnosti zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, orientovat se na trhu výrobních faktorů atd. Kurz ekonomické gramotnosti bude zaměřen především na ostatní schopnosti občana, finanční gramotnost bude probrána jen okrajově, vzhledem k existenci samostatného kurzu zaměřeného na finanční gramotnost. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tématickými oblastmi, které každodenně ovlivňují jednotlivce i domácnost. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, budou vymezeny jednotlivé trhy (trh práce, přírodních zdrojů, kapitálu), na kterých vystupují domácnosti a které mohou ovlivňovat ekonomické fungování domácnosti. V rámci jednotlivých modulů budou řešeny situace na jednotlivých trzích, které mohou komplikovat domácnostem jejich běžné fungování. Účastníci kurzu by po absolvování kurzu měli být schopni kvalifikovaně poradit v různých životních situacích jako je ztráta zaměstnání, investování na finančním trhu, stanovení ceny nemovitosti atd. 1.Ekonomická gramotnost definice, základní součásti. 1 VH 2.Základní ekonomické veličiny ovlivňující domácnost (inflace, nezaměstnanost, hospodářská politika státu, tržní mechanismus atd.). 2 VH 3.Trh práce a uplatnění jednotlivce na trhu práce. 1 VH 4.Trh kapitálu specifika trhu kapitálu, subjekty, cena na trhu kapitálu. 2 VH 5.Trh přírodních zdrojů trh půdy,obnovitelných a neobnovitelných zdrojů 1VH 6.Ověření znalostí a dovedností. 1 VH Forma: prezenční forma v rozsahu 8 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům a lektorům základní znalosti v oblasti ekonomické gramotnosti, trhu a jeho fungování, včetně dílčích trhů: tj. trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Součástí kurzu jsou praktické příklady a cvičení zaměřená na zvolené moduly s následnou ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 8 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 7 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary B1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění)

9 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-B1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B1, připravit je na získání úrovně B1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 7. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 8. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 9. Analýza gramatických jevů (A1-B2) 10. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 11. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 12. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B2, připravit je na získání úrovně B2, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B2. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu.

10 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-C1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní C1, připravit je na získání úrovně C1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku C1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 13. Online aplikace a služby ve výuce Seminář se zaměřuje na jednotlivé služby a online aplikace, které mohou být zařazeny do výuky žáků. Tyto nové zdroje mohou také využívat samotní pedagogové při řešení svých každodenních úkolů a činností. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni s jednotlivými oblastmi využití a typy online aplikací a služeb. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. Každému samostatnému bloku je věnován jeden den semináře celkem jsou na školení připraveny 4 samostatné bloky výuky. Prezenční forma výuky jednoho bloku je stanovena na 8 vyučovacích hodin. Poslední hodina prezenční části je věnována debatě frekventantů nad nápady, kde získané poznatky použít ve výuce nebo přípravě na výuku. Lektor působí jako konzultant a usměrňuje debatu - co je a není v dané aplikaci možné provést a udělat. E-learning je nedílnou součásti tohoto typu výuky, je ale velmi podstatné, aby frekventant získal pocit, že podstatnou část úkolu stihl udělat v prezenční části. E-learningová forma výuky a konzultací je u každého bloku stanovena na 5 hodin samostatné práce. 1. Blok Online kancelář (8 VH prezenčně) Gmail poštovní klient frekventanti se naučí spravovat si zprávy pomoci štítků, využívat online chat, video a audio chat, umět si nastavit vlastní prostředí, spravovat si kontakty a skupiny, provázat si účet Gmail s jinými poštovními účty. Google kalendáře frekventanti se naučí nastavit si, upravit a řídit události ve svém kalendáři, používat sdílený kalendář se spolupracovníky.

11 Google dokumenty frekventant porozumí základním principům ve vytváření dokumentů v rámci online aplikace. Bude umět dokumenty vytvořit a nasdílet, a využívat s dalšími kolegy. Pokročile využití Google aplikací jako základu digitálního portfolia. Google formuláře tvorba online formuláře a pravidla využití a zpracování získaných údajů. Základní pravidla pro vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým průzkumem. 2. Blok Tvorba a prezentace online studijních materiálů (8 VH prezenčně) Blogy a osobní stránky frekventant bude umět prezentovat svoje výstupy a vytvořit navigaci a k ní odpovídající odkazy, využívat různé typy stránek na webu. Vytvoření internetových stránek bude realizováno pomocí blogu Posterous a Google Web Sites. Aplikace Corel Video Studio X5 - jednoduchý střih videa, doplnění videa efekty, přechody, titulky, jeho uložení a export na YouTube portál. 3. Blok Porozumění a využití sociálních sítí a aplikací (8 VH prezenčně) Twitter využití aplikace pro komunikaci se studenty Facebook nebo Google+ problematika aplikace ve vztahu učitel x student. Moderní trendy ve využití těchto online aplikací. Zapojení studentů ve vytváření obsahu a jeho sdílení na sociálních sítích. LinkedIn je profesionální sociální síť, kde se setkávají profesionálové a diskutují o svých pracovních zájmech. Možnosti využití této sítě pro pedagogy nalezení nových kontaktů a budování osobních životopisů online. 4. Blok MIX online aplikací (8 VH prezenčně) Aplikace Mind Meister vytvořit myšlenkovou mapu, pochopit její použití, sdílet ji, kooperativně na ni pracovat, exportovat ji do běžného formátu jpg nebo pdf pomocí Google aplikací. Google Translate využití pokročilého nastavení překladače. Překlady celých textů, internetových stránek. Google záložky pochopit možnosti vytvoření záložek a poznámek v online prostředí a principy jejich sdílení. Doodle online nástroj určený k usnadnění plánování schůzek a jednání. TeamLab software, který podpoří virtuální spolupráci studentského týmu. Je vhodné v případě potřeby sdílení dokumentů, organizování společných aktivit či vytváření společné databáze poznatků. DimDim příprava a realizace online webinářů. Jednoduchý aplikace, které umožní spojení účastníků v jejich výměnu názorů. Synchronizace obsahu na Internetu frekventant se seznámí s možností zálohovat svůj obsah na počítači pomocí nástrojů Microsoft Live Essentials nebo DropBox. Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 32 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací.

12 V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS nebo online prostředí Google aplikací a služeb. Hlavním cílem kurzu je pomoci pedagogům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů, aplikací a služeb. Zapojení online aplikací a služeb do výuky předmětů na základním a středním stupni vzdělávání je velmi odlišné od stávajících metod a forem využití software. Vlivem online prostředí závislého na Internetu, mají některé služby odlišné priority a možnosti využití od stávajících desktopových programů. Účastníci školení získají znalosti a dovednosti, které jim dopomůžou k zatraktivnění stávající výuky a rozšíří se jim možnosti v přípravě na výuku. Online služby vhodné pro školství jsou na dobré úrovni a podporují týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Pedagogové díky tomuto kurzu udrží krok se svými studenty, a to nejen co se týká využívání a smyslu online aplikací a služeb, ale také díky aktivnímu zapojení studentů při řešení úkolů nebo spolupráci v týmech během výuky. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace a služby společně s ověřením znalostí a dovedností ve využití a nastavení online aplikací. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 52 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 32 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google online aplikací a služeb - 20 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics. Jolly Phonics je určen pro děti předškolního a nižšího školního věku s jediným cílem jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce. Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií. 1. Seznámení s metodou Jolly Phonics, Jolly Grammar a a Jolly Music 1 VH 2. Seznámení s pomůckami 1 VH 3. Ukázková hodina videonahrávka 1 VH 4. Výuka zvuků a tvoření slov 2 VH

13 a interaktivní Cílem kurzu je prostřednictvím metody Jolly Phonics nabídnout učitelům způsob výuky správné výslovnosti 42 zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném, tak v mluveném projevu. Hodinová dotace: 5 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Základní ovládání SMART Boardu 1VH 2. Základní práce s interaktivní tabulí a její základní funkce 1VH 3. Tvorba materiálů v autorském softwaru SMART-notebook (seznámení se základními funkcemi, tvorba a vkládání jednoduchých objektů, tvorba celkové prezentace) 1VH 4. Struktura hodiny a zapojení SMART Boardu z hlediska splnění cíle výukové hodiny praktické vytváření prezentací vzhledem ke vzdělávací oblasti 1VH Cílem je ovládnout základní funkce interaktivní tabule a zvládnout jejich zapojení do každodenní výuky. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Vytváření jednoduchých výukových stránek a interaktivních aktivit, které aktivují myšlení žáků 1VH 2. Užívání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook k vytváření a zobrazování 0,5VH 3. Užívání Galerie SmartNotebook 0,5VH 4. Přechod od SMART Boardu jako prostředku výuky k SMART Boardu jako

14 prostředku k učení. 0,5VH 5. Podpora žákovské účasti ve výuce 0,5VH 6. Pokročilé druhy interaktivních cvičení a Internetové zdroje pro výuku 0,5VH 7. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH Cílem je ovládnout pokročilejší funkce interaktivní tabule a naučit se vytvářet vlastní interaktivní materiály. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH 2. Ovládání a využití interaktivní tabule SMART Board na praktických příkladech využitelných ve výuce 1,5 VH 3. Princip propojení jednotlivých komponentů tabule s řešením drobných obtíží 0,5VH 4. Možnosti programu SMART Notebook, softwaru určeného pro tvorbu vlastních výukových interaktivních materiálů Dumů digitálních učebních materiálů 1,5VH 5. Zapojení běžných metod výuky do práce s interaktivní tabulí, jaké místo má interaktivní tabule ve vyučovací hodině 1VH 6. Příprava učitele na hodinu s interaktivní tabulí SMART Board 1,5VH 7. Užitečné zdroje výukových materiálů pro interaktivní tabule SMART Board 1VH 8. Prostředí SMART a jeho modifikace při přípravě učitele- Pokročilá úroveň 0,5VH Cílem je zvládnout prostředí softwaru k interaktivní tabuli SMART Notebook a naučit se vytvářet digitální výukové materiály s využitím všech funkcí, které interaktivní tabule nabízí. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 12

15 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách Mezinárodní program Step by step česky Začít spolu - nabízí dětem předškolního věku přípravu na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o svět kolem sebe, uměly se aktivně a efektivně učit, aby pro ně nebyla výuka spojena s nepříjemným stresem. Účastníci se seznámí s ověřeným mezinárodním programem Začít spolu, jeho principy a ukázkou aplikace ve výuce. Uvidí a budou moci aktivně vyzkoušet jak v MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti k učení, hře a zkoumání. Získají informace o tzv. centrech aktivity, která patří mezi základní principy programu Začít spolu. Tento program klade důraz na individualizaci výuky a proto budou prezentovány postupy, jak připravovat činnosti do center aktivit s ohledem na smíšené věkové skupiny, s důležitostí samostatné volby dětí, i jak zajistit, aby mělo každé dítě příležitost rozvíjet se podle svých předpokladů a možností. Pro učitele MŠ je tento program skvělým vodítkem, jak zvládnout organizaci ve třídě s vysokým počtem dětí a přitom dosáhnout vzdělávacích cílů. 1. Základní principy programu Začít spolu 1 VH 2. Vyváření a vedení Center aktivit 2 VH 3. Praktická ukázka práce s dětmi 2 VH 4. Plánování, pozorování, evaluace 3 VH Cílem kurzu je prostřednictvím principů programu Začít spolu naučit učitele MŠ způsob aktivního vedení výuky v centrech aktivit. Učitelé budou moci ve své MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti ke zvídavosti, pokusům a aktivní výuce bez stresu. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Metody aktivního vyučování cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání Kurz se zaměřuje, nakolik je v moci učitele ovlivnit výsledek vyučování tj. že žáci znají a jsou v praxi schopni využít nabyté znalosti. Kurz testuje, jaký je kdo učební typ a hledá způsoby jak v průběhu vyučování uspokojit všechny učební typy. Je zde představena paleta méně využívaných metod a zabývá se tím, kdy kterou vhodně využít vzhledem k cíli hodiny. Účastníci si vyzkouší, jak zakomponovat zvolené metody do stávajícího učebního plánu. 1. Jak podpořit motivaci, práce s výukovými cíli zážitková hra 1VH

16 2. Učební typy jak se kdo učí + test 1VH 3. Jak funguje mozek zacíleno na paměť video 1VH 4. Vědecké metody i praktické minitriky jak zvýšit efektivitu učení diskusní kotel nad ne/výhodami a praktickým využitím jednotlivých metod 2VH 5. Příprava konkrétní vzdělávací jednotky nebo její části modelové situace 1VH Kurz umožňuje se naučit více pracovat s motivací ke studiu konkrétního učiva a jeho smyslem, jakožto prostředkem k snazšímu a trvalejšímu učení. Dále seznámit se s paletou metod vhodnou pro jednotlivé učební typy a vybrat si z nich takové, které pomohou zapojit při výuce maximum smyslů a aktivizovat žáky. Hodinová dotace : 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu Role učitele se vyvíjí: od toho kdo předává hotové poznatky, k tomu, jenž pomáhá zprostředkovat a strukturovat nové zkušenosti a vědomosti. Tento způsob učení přenáší velkou část odpovědnosti a iniciativy z učitele na žáka a je tedy velmi efektivní. Tento kurz se zabývá právě tím, jak díky koučovacímu přístupu vtáhnout žáky ještě více do vyučování a přenést na ně více odpovědnosti. 1.Kouč, mentor jak pracují a jak se jejich formy práce liší od ostatních, koučování x koučovací přístup něco pro každého 1VH 2.Pomoc (podpora)xkontrola (nevyžádaná pomoc), od hodnocení k (sebe)reflexi cesta k větší odpovědnosti a iniciativě žáků v procesu vzdělávání praktické příklady 2VH 3. Není otázka jako otázka praktická typologie 1VH 4. Modelové situace (nejen) ze školní praxe 2VH Seznámit se s možnostmi koučování při profesním rozvoji pedagogů a s aplikací koučovacího přístupu ve výuce, jako jedné z cest k přímému poznávání. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

17 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu Seminář umožňuje seznámit se a vyzkoušet některé osvědčené techniky pro efektivní řízení třídy. Zaměřuje se na užívání trestů a odměn a zejména na možnosti a techniky cílené zpětné vazby, jakožto jeden z nástrojů ke zvyšování motivace k učení tj. popisného ukazování pokroků a prostoru pro další rozvoj. 1. Klima ve třídě z pohledu žáka a učitele 1 VH 2. Autorita učitele čím získáváme a čím ztrácíme modelové situace 1 VH 3. Specifika dětské skupinové dynamiky 1 VH 4. Škála trestů a odměn výhody, nevýhody, zkušenosti účastníků a praktické tipy 1 VH 5. Smysl, přínos a praktický nácvik vybraných technik zpětné vazby 2 VH Budete vědět, jak poskytnout zpětnou vazbu tak, aby působila motivačně a byla prostředkem k rychlejšímu učení (fixace správných návyků, odstranění chyb)a pomohla k posilování důvěry mezi učitelem a žáky. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více