Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!"

Transkript

1 Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi ,- Kč 2. Výuka německého jazyka pro praxi ,- Kč 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky ,- Kč pomocí cílů 4. Měření jednotlivých dovedností dle ERR pro potřeby českých základních a středních škol 5. Anglický jazyk pro povolání 6. Německý jazyk pro povolání 7. Google online aplikace v praxi 8. Finanční gramotnost 9. Ekonomická gramotnost 10. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary - B1 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 13. Online aplikace a služby ve výuce 14. Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce 15. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

2 16. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé 17. Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách 19. Metody aktivního vyučování - cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání 20. Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Místo konání: Jazyková škola Hello, Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory Materiální a technické zabezpečení: Učebny jsou vybaveny CD přehrávačem, interaktivní tabulí a počítačem. Způsob vyhodnocení akce: Účastníci obdrží na závěr semináře evaluační dotazník a Osvědčení o absolvování kurzu. Kontakt: Hello language centre s.r.o., Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory T , E W

3 Podrobný popis jednotlivých vzdělávacích programů 1. Výuka anglického jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z anglicky mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na jazykové úrovni min. A2 2. Výuka německého jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z německy mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin

4 Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na úrovni min. A2 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky pomocí cílů Aby byla výuka efektivní, je nutné si ve výuce stanovit jednotlivé cíle. V rámci cizích jazyků je nutné si stanovit cíle pro jednotlivé dovednosti: písemný a ústní projev, porozumění čtenému a slyšenému textu. Seminář se zaměřuje na nácvik aktivit pro dosažení těchto cílů ve vztahu k předepsaným úrovním Společného evropského referenčního rámce ve vztahu k výuce na základních a středních školách. Na seminářích budou prezentovány praktické video ukázky. Jedná se o výukový blok v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Schopnost nastavit si správně cíle výuky pro základní jazykové dovednosti. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob 4. Měření jednotlivých dovedností dle Evropského referenčního rámce pro potřeby českých základních a středních škol Seminář se zaměřuje na měření jednotlivých stupňů Společného evropského referenčního rámce v rámci jednotlivých dovedností: mluvení, psaní, čtení, poslech pro potřeby českého školství. Účastníci porovnávají stanovené dovednosti SERR se svými výstupy v ŠVP. Na semináři budou prezentovány praktické video ukázky. Výukový blok je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Cílem semináře je získat schopnost správně změřit výchozí a cílovou jazykovou úroveň žáků v jednotlivých jazykových dovednostech. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob

5 5. Anglický jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 6. Německý jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob

6 7. Google online aplikace v praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti platformy online aplikací firmy Google. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni o tom, co aplikace Google umí a jak je mohou využít ve škole, práci nebo i pro osobní účely. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. 1. Web 2.0 internet druhé generace (3 VH prezenčně) 2. igoogle osobní stránky a online moduly (2 VH prezenčně) 3. Vyhledávací služby a RSS čtečka (3 VH prezenčně) 4. Poštovní schránka kontakty, úkoly, video konverzace (2 VH prezenčně) 5. Kalendář pravidla sdílení, práce s více kalendáři (3 VH prezenčně) 6. Google dokumenty vzdálené uložiště, tvorba nových dokumentů (3 VH prezenčně) 7. Tvoříme vlastní weby - využíváme diskusní fóra a blogy (2 VH prezenčně) 8. Poskytujeme obrázky a videa online. (2 VH prezenčně) Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 20 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací. V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS a online prostředí Google aplikací. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů a aplikací, které podporují skupinovou a týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Pro tento účel budou využity služby nabízené prostřednictvím platformy firmy Google. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 40 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 20 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google dokumentů (10 vyučovacích hod.) individuální řešení úkolů na platformě Google dokumentů (8 vyučovacích hod.) ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (2 vyučovací hod.) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 15

7 8. Finanční gramotnost Program je zaměřen na jednotlivé komponenty finanční gramotnosti, jakožto klíčové kompetence moderního občana. V rámci výuky bude vysvětlen pojem finanční gramotnosti, její smysl a použití v běžném životě. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení jednotlivých prvků, poskytnutí reálných příkladů a praktických návodů jak finanční gramotnost na školách vyučovat. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tematickými oblastmi, které jim umožní si rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti o vymezení pojmu finanční gramotnosti, jejich klíčových součástí, které jsou dány standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT pro jednotlivé stupně základní školy a střední školu. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, funkce a význam peněz, zásady hospodaření domácností s důrazem na plánování příjmů a výdajů v rodinném rozpočtu. Následovat bude blok zaměřený na produkty a účastníky finančního trhu, přičemž budou řešeny situace, kdy lidé tvoří úspory a mají možnost investovat, a jednak situace kdy lidé řeší situaci nedostatku financí a zvažují různé možnosti úvěrů a půjček. Zvláštní pozornost je věnována uzavírání smluvních vztahů u nebankovních produktů, právu spotřebitelů, sytému poraden pro spotřebitele a případnými možnostmi jak řešit neschopnost splácet dluhy a klíčové oblasti insolvenčního řízení s důrazem na možnost oddlužení formou osobního bankrotu. Závěr programu je věnován metodice výuky finanční gramotnosti jaká témata zařadit do výuky a jakým způsobem je vyučovat. 1. Finanční gramotnost definice, základní součásti 1 VH 2. Rozpočet a plánování 1 VH 3. Úspory a investiční produkty 2 VH 4. Půjčky a dluhové produkty 2 VH 5. Finanční trh - jeho nástrahy a nekalé praktiky 3 VH 6. Dluhová past a způsoby jejího řešení 2 VH 7. Metodika výuky finanční gramotnosti na školách 2 VH 8. Ověření znalostí a dovedností 1VH Forma: prezenční forma v rozsahu 14 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům základní informace v oblasti finanční gramotnosti, finančního trhu a seznámit je se způsoby řešení problémových situací, zejména v oblasti zadlužování. Pro tento účel budou využity standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 14 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 13 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou pedagogové základních a středních škol. Předpokládaný počet účastníků je 15.

8 9. Ekonomická gramotnost Program je určitou nadstavbou finanční gramotnosti a měl by se stát důležitou kompetencí moderního občana. Ekonomická gramotnost zahrnuje kromě finanční gramotnosti také schopnosti zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, orientovat se na trhu výrobních faktorů atd. Kurz ekonomické gramotnosti bude zaměřen především na ostatní schopnosti občana, finanční gramotnost bude probrána jen okrajově, vzhledem k existenci samostatného kurzu zaměřeného na finanční gramotnost. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tématickými oblastmi, které každodenně ovlivňují jednotlivce i domácnost. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, budou vymezeny jednotlivé trhy (trh práce, přírodních zdrojů, kapitálu), na kterých vystupují domácnosti a které mohou ovlivňovat ekonomické fungování domácnosti. V rámci jednotlivých modulů budou řešeny situace na jednotlivých trzích, které mohou komplikovat domácnostem jejich běžné fungování. Účastníci kurzu by po absolvování kurzu měli být schopni kvalifikovaně poradit v různých životních situacích jako je ztráta zaměstnání, investování na finančním trhu, stanovení ceny nemovitosti atd. 1.Ekonomická gramotnost definice, základní součásti. 1 VH 2.Základní ekonomické veličiny ovlivňující domácnost (inflace, nezaměstnanost, hospodářská politika státu, tržní mechanismus atd.). 2 VH 3.Trh práce a uplatnění jednotlivce na trhu práce. 1 VH 4.Trh kapitálu specifika trhu kapitálu, subjekty, cena na trhu kapitálu. 2 VH 5.Trh přírodních zdrojů trh půdy,obnovitelných a neobnovitelných zdrojů 1VH 6.Ověření znalostí a dovedností. 1 VH Forma: prezenční forma v rozsahu 8 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům a lektorům základní znalosti v oblasti ekonomické gramotnosti, trhu a jeho fungování, včetně dílčích trhů: tj. trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Součástí kurzu jsou praktické příklady a cvičení zaměřená na zvolené moduly s následnou ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 8 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 7 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary B1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění)

9 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-B1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B1, připravit je na získání úrovně B1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 7. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 8. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 9. Analýza gramatických jevů (A1-B2) 10. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 11. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 12. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B2, připravit je na získání úrovně B2, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B2. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu.

10 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-C1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní C1, připravit je na získání úrovně C1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku C1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 13. Online aplikace a služby ve výuce Seminář se zaměřuje na jednotlivé služby a online aplikace, které mohou být zařazeny do výuky žáků. Tyto nové zdroje mohou také využívat samotní pedagogové při řešení svých každodenních úkolů a činností. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni s jednotlivými oblastmi využití a typy online aplikací a služeb. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. Každému samostatnému bloku je věnován jeden den semináře celkem jsou na školení připraveny 4 samostatné bloky výuky. Prezenční forma výuky jednoho bloku je stanovena na 8 vyučovacích hodin. Poslední hodina prezenční části je věnována debatě frekventantů nad nápady, kde získané poznatky použít ve výuce nebo přípravě na výuku. Lektor působí jako konzultant a usměrňuje debatu - co je a není v dané aplikaci možné provést a udělat. E-learning je nedílnou součásti tohoto typu výuky, je ale velmi podstatné, aby frekventant získal pocit, že podstatnou část úkolu stihl udělat v prezenční části. E-learningová forma výuky a konzultací je u každého bloku stanovena na 5 hodin samostatné práce. 1. Blok Online kancelář (8 VH prezenčně) Gmail poštovní klient frekventanti se naučí spravovat si zprávy pomoci štítků, využívat online chat, video a audio chat, umět si nastavit vlastní prostředí, spravovat si kontakty a skupiny, provázat si účet Gmail s jinými poštovními účty. Google kalendáře frekventanti se naučí nastavit si, upravit a řídit události ve svém kalendáři, používat sdílený kalendář se spolupracovníky.

11 Google dokumenty frekventant porozumí základním principům ve vytváření dokumentů v rámci online aplikace. Bude umět dokumenty vytvořit a nasdílet, a využívat s dalšími kolegy. Pokročile využití Google aplikací jako základu digitálního portfolia. Google formuláře tvorba online formuláře a pravidla využití a zpracování získaných údajů. Základní pravidla pro vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým průzkumem. 2. Blok Tvorba a prezentace online studijních materiálů (8 VH prezenčně) Blogy a osobní stránky frekventant bude umět prezentovat svoje výstupy a vytvořit navigaci a k ní odpovídající odkazy, využívat různé typy stránek na webu. Vytvoření internetových stránek bude realizováno pomocí blogu Posterous a Google Web Sites. Aplikace Corel Video Studio X5 - jednoduchý střih videa, doplnění videa efekty, přechody, titulky, jeho uložení a export na YouTube portál. 3. Blok Porozumění a využití sociálních sítí a aplikací (8 VH prezenčně) Twitter využití aplikace pro komunikaci se studenty Facebook nebo Google+ problematika aplikace ve vztahu učitel x student. Moderní trendy ve využití těchto online aplikací. Zapojení studentů ve vytváření obsahu a jeho sdílení na sociálních sítích. LinkedIn je profesionální sociální síť, kde se setkávají profesionálové a diskutují o svých pracovních zájmech. Možnosti využití této sítě pro pedagogy nalezení nových kontaktů a budování osobních životopisů online. 4. Blok MIX online aplikací (8 VH prezenčně) Aplikace Mind Meister vytvořit myšlenkovou mapu, pochopit její použití, sdílet ji, kooperativně na ni pracovat, exportovat ji do běžného formátu jpg nebo pdf pomocí Google aplikací. Google Translate využití pokročilého nastavení překladače. Překlady celých textů, internetových stránek. Google záložky pochopit možnosti vytvoření záložek a poznámek v online prostředí a principy jejich sdílení. Doodle online nástroj určený k usnadnění plánování schůzek a jednání. TeamLab software, který podpoří virtuální spolupráci studentského týmu. Je vhodné v případě potřeby sdílení dokumentů, organizování společných aktivit či vytváření společné databáze poznatků. DimDim příprava a realizace online webinářů. Jednoduchý aplikace, které umožní spojení účastníků v jejich výměnu názorů. Synchronizace obsahu na Internetu frekventant se seznámí s možností zálohovat svůj obsah na počítači pomocí nástrojů Microsoft Live Essentials nebo DropBox. Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 32 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací.

12 V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS nebo online prostředí Google aplikací a služeb. Hlavním cílem kurzu je pomoci pedagogům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů, aplikací a služeb. Zapojení online aplikací a služeb do výuky předmětů na základním a středním stupni vzdělávání je velmi odlišné od stávajících metod a forem využití software. Vlivem online prostředí závislého na Internetu, mají některé služby odlišné priority a možnosti využití od stávajících desktopových programů. Účastníci školení získají znalosti a dovednosti, které jim dopomůžou k zatraktivnění stávající výuky a rozšíří se jim možnosti v přípravě na výuku. Online služby vhodné pro školství jsou na dobré úrovni a podporují týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Pedagogové díky tomuto kurzu udrží krok se svými studenty, a to nejen co se týká využívání a smyslu online aplikací a služeb, ale také díky aktivnímu zapojení studentů při řešení úkolů nebo spolupráci v týmech během výuky. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace a služby společně s ověřením znalostí a dovedností ve využití a nastavení online aplikací. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 52 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 32 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google online aplikací a služeb - 20 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics. Jolly Phonics je určen pro děti předškolního a nižšího školního věku s jediným cílem jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce. Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií. 1. Seznámení s metodou Jolly Phonics, Jolly Grammar a a Jolly Music 1 VH 2. Seznámení s pomůckami 1 VH 3. Ukázková hodina videonahrávka 1 VH 4. Výuka zvuků a tvoření slov 2 VH

13 a interaktivní Cílem kurzu je prostřednictvím metody Jolly Phonics nabídnout učitelům způsob výuky správné výslovnosti 42 zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném, tak v mluveném projevu. Hodinová dotace: 5 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Základní ovládání SMART Boardu 1VH 2. Základní práce s interaktivní tabulí a její základní funkce 1VH 3. Tvorba materiálů v autorském softwaru SMART-notebook (seznámení se základními funkcemi, tvorba a vkládání jednoduchých objektů, tvorba celkové prezentace) 1VH 4. Struktura hodiny a zapojení SMART Boardu z hlediska splnění cíle výukové hodiny praktické vytváření prezentací vzhledem ke vzdělávací oblasti 1VH Cílem je ovládnout základní funkce interaktivní tabule a zvládnout jejich zapojení do každodenní výuky. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Vytváření jednoduchých výukových stránek a interaktivních aktivit, které aktivují myšlení žáků 1VH 2. Užívání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook k vytváření a zobrazování 0,5VH 3. Užívání Galerie SmartNotebook 0,5VH 4. Přechod od SMART Boardu jako prostředku výuky k SMART Boardu jako

14 prostředku k učení. 0,5VH 5. Podpora žákovské účasti ve výuce 0,5VH 6. Pokročilé druhy interaktivních cvičení a Internetové zdroje pro výuku 0,5VH 7. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH Cílem je ovládnout pokročilejší funkce interaktivní tabule a naučit se vytvářet vlastní interaktivní materiály. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH 2. Ovládání a využití interaktivní tabule SMART Board na praktických příkladech využitelných ve výuce 1,5 VH 3. Princip propojení jednotlivých komponentů tabule s řešením drobných obtíží 0,5VH 4. Možnosti programu SMART Notebook, softwaru určeného pro tvorbu vlastních výukových interaktivních materiálů Dumů digitálních učebních materiálů 1,5VH 5. Zapojení běžných metod výuky do práce s interaktivní tabulí, jaké místo má interaktivní tabule ve vyučovací hodině 1VH 6. Příprava učitele na hodinu s interaktivní tabulí SMART Board 1,5VH 7. Užitečné zdroje výukových materiálů pro interaktivní tabule SMART Board 1VH 8. Prostředí SMART a jeho modifikace při přípravě učitele- Pokročilá úroveň 0,5VH Cílem je zvládnout prostředí softwaru k interaktivní tabuli SMART Notebook a naučit se vytvářet digitální výukové materiály s využitím všech funkcí, které interaktivní tabule nabízí. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 12

15 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách Mezinárodní program Step by step česky Začít spolu - nabízí dětem předškolního věku přípravu na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o svět kolem sebe, uměly se aktivně a efektivně učit, aby pro ně nebyla výuka spojena s nepříjemným stresem. Účastníci se seznámí s ověřeným mezinárodním programem Začít spolu, jeho principy a ukázkou aplikace ve výuce. Uvidí a budou moci aktivně vyzkoušet jak v MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti k učení, hře a zkoumání. Získají informace o tzv. centrech aktivity, která patří mezi základní principy programu Začít spolu. Tento program klade důraz na individualizaci výuky a proto budou prezentovány postupy, jak připravovat činnosti do center aktivit s ohledem na smíšené věkové skupiny, s důležitostí samostatné volby dětí, i jak zajistit, aby mělo každé dítě příležitost rozvíjet se podle svých předpokladů a možností. Pro učitele MŠ je tento program skvělým vodítkem, jak zvládnout organizaci ve třídě s vysokým počtem dětí a přitom dosáhnout vzdělávacích cílů. 1. Základní principy programu Začít spolu 1 VH 2. Vyváření a vedení Center aktivit 2 VH 3. Praktická ukázka práce s dětmi 2 VH 4. Plánování, pozorování, evaluace 3 VH Cílem kurzu je prostřednictvím principů programu Začít spolu naučit učitele MŠ způsob aktivního vedení výuky v centrech aktivit. Učitelé budou moci ve své MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti ke zvídavosti, pokusům a aktivní výuce bez stresu. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Metody aktivního vyučování cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání Kurz se zaměřuje, nakolik je v moci učitele ovlivnit výsledek vyučování tj. že žáci znají a jsou v praxi schopni využít nabyté znalosti. Kurz testuje, jaký je kdo učební typ a hledá způsoby jak v průběhu vyučování uspokojit všechny učební typy. Je zde představena paleta méně využívaných metod a zabývá se tím, kdy kterou vhodně využít vzhledem k cíli hodiny. Účastníci si vyzkouší, jak zakomponovat zvolené metody do stávajícího učebního plánu. 1. Jak podpořit motivaci, práce s výukovými cíli zážitková hra 1VH

16 2. Učební typy jak se kdo učí + test 1VH 3. Jak funguje mozek zacíleno na paměť video 1VH 4. Vědecké metody i praktické minitriky jak zvýšit efektivitu učení diskusní kotel nad ne/výhodami a praktickým využitím jednotlivých metod 2VH 5. Příprava konkrétní vzdělávací jednotky nebo její části modelové situace 1VH Kurz umožňuje se naučit více pracovat s motivací ke studiu konkrétního učiva a jeho smyslem, jakožto prostředkem k snazšímu a trvalejšímu učení. Dále seznámit se s paletou metod vhodnou pro jednotlivé učební typy a vybrat si z nich takové, které pomohou zapojit při výuce maximum smyslů a aktivizovat žáky. Hodinová dotace : 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu Role učitele se vyvíjí: od toho kdo předává hotové poznatky, k tomu, jenž pomáhá zprostředkovat a strukturovat nové zkušenosti a vědomosti. Tento způsob učení přenáší velkou část odpovědnosti a iniciativy z učitele na žáka a je tedy velmi efektivní. Tento kurz se zabývá právě tím, jak díky koučovacímu přístupu vtáhnout žáky ještě více do vyučování a přenést na ně více odpovědnosti. 1.Kouč, mentor jak pracují a jak se jejich formy práce liší od ostatních, koučování x koučovací přístup něco pro každého 1VH 2.Pomoc (podpora)xkontrola (nevyžádaná pomoc), od hodnocení k (sebe)reflexi cesta k větší odpovědnosti a iniciativě žáků v procesu vzdělávání praktické příklady 2VH 3. Není otázka jako otázka praktická typologie 1VH 4. Modelové situace (nejen) ze školní praxe 2VH Seznámit se s možnostmi koučování při profesním rozvoji pedagogů a s aplikací koučovacího přístupu ve výuce, jako jedné z cest k přímému poznávání. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

17 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu Seminář umožňuje seznámit se a vyzkoušet některé osvědčené techniky pro efektivní řízení třídy. Zaměřuje se na užívání trestů a odměn a zejména na možnosti a techniky cílené zpětné vazby, jakožto jeden z nástrojů ke zvyšování motivace k učení tj. popisného ukazování pokroků a prostoru pro další rozvoj. 1. Klima ve třídě z pohledu žáka a učitele 1 VH 2. Autorita učitele čím získáváme a čím ztrácíme modelové situace 1 VH 3. Specifika dětské skupinové dynamiky 1 VH 4. Škála trestů a odměn výhody, nevýhody, zkušenosti účastníků a praktické tipy 1 VH 5. Smysl, přínos a praktický nácvik vybraných technik zpětné vazby 2 VH Budete vědět, jak poskytnout zpětnou vazbu tak, aby působila motivačně a byla prostředkem k rychlejšímu učení (fixace správných návyků, odstranění chyb)a pomohla k posilování důvěry mezi učitelem a žáky. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá škola

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá škola Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá škola Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá škola Pořadové číslo: 28 1. Název vzdělávacího programu: Bezpečná a zdravá škola 2.

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu

EU Peníze školám SŠ. přehled akreditovaných programů k možnému využití do projektu Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 IČO 62731882, 495 514 804, 722 569 521, www.cvkhk.cz, hradec@cvkhk.cz EU Peníze školám

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Profesní portfolio v praxi mateřské školy

Profesní portfolio v praxi mateřské školy Profesní portfolio v praxi mateřské školy Nástroj, jak zkvalitňovat svoji práci a měnit svoje přístupy směrem k individualizaci vzdělávání Hana Schenková Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno 10. 2. 2017, Jihlava

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak funguje svět v MŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak funguje svět v MŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak funguje svět v MŠ Vzdělávací program,,jak funguje svět v MŠ Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Jak funguje svět v MŠ 2. Obsah -

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více