Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!"

Transkript

1 Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi ,- Kč 2. Výuka německého jazyka pro praxi ,- Kč 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky ,- Kč pomocí cílů 4. Měření jednotlivých dovedností dle ERR pro potřeby českých základních a středních škol 5. Anglický jazyk pro povolání 6. Německý jazyk pro povolání 7. Google online aplikace v praxi 8. Finanční gramotnost 9. Ekonomická gramotnost 10. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary - B1 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 13. Online aplikace a služby ve výuce 14. Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce 15. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

2 16. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé 17. Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách 19. Metody aktivního vyučování - cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání 20. Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Místo konání: Jazyková škola Hello, Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory Materiální a technické zabezpečení: Učebny jsou vybaveny CD přehrávačem, interaktivní tabulí a počítačem. Způsob vyhodnocení akce: Účastníci obdrží na závěr semináře evaluační dotazník a Osvědčení o absolvování kurzu. Kontakt: Hello language centre s.r.o., Novinářská 7, Ostrava Mariánské Hory T , E W

3 Podrobný popis jednotlivých vzdělávacích programů 1. Výuka anglického jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z anglicky mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na jazykové úrovni min. A2 2. Výuka německého jazyka pro praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem a písněmi ve výuce 6 VH 2. Audiovizuální prostředky 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Výslovnost 6 VH 6. Práce se slovní zásobou 6 VH 7. Gramatická cvičení jinak 6 VH 8. Aktivity s nízkou časovou náročností 6 VH 9. Konverzační pauzy 6 VH 10. Reálie, aktuality a zajímavosti z německy mluvících zemí 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny na základních školách doplňujících standardní výuku. Hodinová dotace: 60 hodin

4 Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob, učitelé ZŠ na úrovni min. A2 3. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/rusky pomocí cílů Aby byla výuka efektivní, je nutné si ve výuce stanovit jednotlivé cíle. V rámci cizích jazyků je nutné si stanovit cíle pro jednotlivé dovednosti: písemný a ústní projev, porozumění čtenému a slyšenému textu. Seminář se zaměřuje na nácvik aktivit pro dosažení těchto cílů ve vztahu k předepsaným úrovním Společného evropského referenčního rámce ve vztahu k výuce na základních a středních školách. Na seminářích budou prezentovány praktické video ukázky. Jedná se o výukový blok v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Schopnost nastavit si správně cíle výuky pro základní jazykové dovednosti. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob 4. Měření jednotlivých dovedností dle Evropského referenčního rámce pro potřeby českých základních a středních škol Seminář se zaměřuje na měření jednotlivých stupňů Společného evropského referenčního rámce v rámci jednotlivých dovedností: mluvení, psaní, čtení, poslech pro potřeby českého školství. Účastníci porovnávají stanovené dovednosti SERR se svými výstupy v ŠVP. Na semináři budou prezentovány praktické video ukázky. Výukový blok je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Cílem semináře je získat schopnost správně změřit výchozí a cílovou jazykovou úroveň žáků v jednotlivých jazykových dovednostech. Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 10 osob

5 5. Anglický jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku angličtiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 6. Německý jazyk pro povolání Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s odborným textem (poptávka, objednávka apod.) 6 VH 2. Interkulturní komunikace 6 VH 3. Interaktivní prvky ve výuce - práce s interaktivní tabulí 6 VH 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti 6 VH 5. Případová studie: virtuální firma 6 VH Cílem kurzu je sestavení portfolia aktivit pro výuku němčiny pro užití v pracovním prostředí. Hodinová dotace: 30 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob

6 7. Google online aplikace v praxi Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti platformy online aplikací firmy Google. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni o tom, co aplikace Google umí a jak je mohou využít ve škole, práci nebo i pro osobní účely. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. 1. Web 2.0 internet druhé generace (3 VH prezenčně) 2. igoogle osobní stránky a online moduly (2 VH prezenčně) 3. Vyhledávací služby a RSS čtečka (3 VH prezenčně) 4. Poštovní schránka kontakty, úkoly, video konverzace (2 VH prezenčně) 5. Kalendář pravidla sdílení, práce s více kalendáři (3 VH prezenčně) 6. Google dokumenty vzdálené uložiště, tvorba nových dokumentů (3 VH prezenčně) 7. Tvoříme vlastní weby - využíváme diskusní fóra a blogy (2 VH prezenčně) 8. Poskytujeme obrázky a videa online. (2 VH prezenčně) Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 20 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací. V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS a online prostředí Google aplikací. Hlavním cílem kurzu je pomoci studentům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů a aplikací, které podporují skupinovou a týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Pro tento účel budou využity služby nabízené prostřednictvím platformy firmy Google. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 40 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 20 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google dokumentů (10 vyučovacích hod.) individuální řešení úkolů na platformě Google dokumentů (8 vyučovacích hod.) ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (2 vyučovací hod.) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 15

7 8. Finanční gramotnost Program je zaměřen na jednotlivé komponenty finanční gramotnosti, jakožto klíčové kompetence moderního občana. V rámci výuky bude vysvětlen pojem finanční gramotnosti, její smysl a použití v běžném životě. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení jednotlivých prvků, poskytnutí reálných příkladů a praktických návodů jak finanční gramotnost na školách vyučovat. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tematickými oblastmi, které jim umožní si rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti o vymezení pojmu finanční gramotnosti, jejich klíčových součástí, které jsou dány standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT pro jednotlivé stupně základní školy a střední školu. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, funkce a význam peněz, zásady hospodaření domácností s důrazem na plánování příjmů a výdajů v rodinném rozpočtu. Následovat bude blok zaměřený na produkty a účastníky finančního trhu, přičemž budou řešeny situace, kdy lidé tvoří úspory a mají možnost investovat, a jednak situace kdy lidé řeší situaci nedostatku financí a zvažují různé možnosti úvěrů a půjček. Zvláštní pozornost je věnována uzavírání smluvních vztahů u nebankovních produktů, právu spotřebitelů, sytému poraden pro spotřebitele a případnými možnostmi jak řešit neschopnost splácet dluhy a klíčové oblasti insolvenčního řízení s důrazem na možnost oddlužení formou osobního bankrotu. Závěr programu je věnován metodice výuky finanční gramotnosti jaká témata zařadit do výuky a jakým způsobem je vyučovat. 1. Finanční gramotnost definice, základní součásti 1 VH 2. Rozpočet a plánování 1 VH 3. Úspory a investiční produkty 2 VH 4. Půjčky a dluhové produkty 2 VH 5. Finanční trh - jeho nástrahy a nekalé praktiky 3 VH 6. Dluhová past a způsoby jejího řešení 2 VH 7. Metodika výuky finanční gramotnosti na školách 2 VH 8. Ověření znalostí a dovedností 1VH Forma: prezenční forma v rozsahu 14 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům základní informace v oblasti finanční gramotnosti, finančního trhu a seznámit je se způsoby řešení problémových situací, zejména v oblasti zadlužování. Pro tento účel budou využity standardy finanční gramotnosti stanovené MŠMT. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 14 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 13 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou pedagogové základních a středních škol. Předpokládaný počet účastníků je 15.

8 9. Ekonomická gramotnost Program je určitou nadstavbou finanční gramotnosti a měl by se stát důležitou kompetencí moderního občana. Ekonomická gramotnost zahrnuje kromě finanční gramotnosti také schopnosti zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, orientovat se na trhu výrobních faktorů atd. Kurz ekonomické gramotnosti bude zaměřen především na ostatní schopnosti občana, finanční gramotnost bude probrána jen okrajově, vzhledem k existenci samostatného kurzu zaměřeného na finanční gramotnost. Účastníci kurzu budou postupně seznámeni s tématickými oblastmi, které každodenně ovlivňují jednotlivce i domácnost. V jednotlivých modulech budou vymezeny základní charakteristiky tržní ekonomiky, budou vymezeny jednotlivé trhy (trh práce, přírodních zdrojů, kapitálu), na kterých vystupují domácnosti a které mohou ovlivňovat ekonomické fungování domácnosti. V rámci jednotlivých modulů budou řešeny situace na jednotlivých trzích, které mohou komplikovat domácnostem jejich běžné fungování. Účastníci kurzu by po absolvování kurzu měli být schopni kvalifikovaně poradit v různých životních situacích jako je ztráta zaměstnání, investování na finančním trhu, stanovení ceny nemovitosti atd. 1.Ekonomická gramotnost definice, základní součásti. 1 VH 2.Základní ekonomické veličiny ovlivňující domácnost (inflace, nezaměstnanost, hospodářská politika státu, tržní mechanismus atd.). 2 VH 3.Trh práce a uplatnění jednotlivce na trhu práce. 1 VH 4.Trh kapitálu specifika trhu kapitálu, subjekty, cena na trhu kapitálu. 2 VH 5.Trh přírodních zdrojů trh půdy,obnovitelných a neobnovitelných zdrojů 1VH 6.Ověření znalostí a dovedností. 1 VH Forma: prezenční forma v rozsahu 8 VH Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogům a lektorům základní znalosti v oblasti ekonomické gramotnosti, trhu a jeho fungování, včetně dílčích trhů: tj. trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů. Součástí kurzu jsou praktické příklady a cvičení zaměřená na zvolené moduly s následnou ověření znalostí a dovedností. Hodinová dotace : Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 8 vyučovacích hodin, z toho: prezenční část vzdělávacího programu činí 7 vyučovacích hodin, ověření znalostí a dovedností formou písemného testu (1 vyučovací hodina) Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci preliminary B1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění)

9 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-B1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B1, připravit je na získání úrovně B1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 11. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci first B2 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 7. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 8. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 9. Analýza gramatických jevů (A1-B2) 10. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 11. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 12. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní B2, připravit je na získání úrovně B2, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku B2. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 12. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci advanced C1 Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu.

10 1. Práce s textem (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 2. Práce s audio nahrávkami (strategie globálního, detailního a selektivního porozumění) 3. Analýza gramatických jevů (A1-C1) 4. Verbální komunikace: ústní interakce, hry rolí, řečové dovednosti, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení 5. Nové trendy v písemném projevu (aktualizace zadání, typologie úloh, vyjadřovací prostředky, analýzy hodnocení) 6. Počítačová podoba testování-struktura, funkce, výhody a nevýhody, možná úskalí Forma: prezenční Cílem kurzu je seznámit učitele s jazykovou úrovní C1, připravit je na získání úrovně C1, seznámit je s počítačovou verzí testování cizího jazyka a úspěšně složit mezinárodní zkoušku C1. Hodinová dotace: 60 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 20 osob 13. Online aplikace a služby ve výuce Seminář se zaměřuje na jednotlivé služby a online aplikace, které mohou být zařazeny do výuky žáků. Tyto nové zdroje mohou také využívat samotní pedagogové při řešení svých každodenních úkolů a činností. V rámci výuky budou pedagogové postupně seznámeni s jednotlivými oblastmi využití a typy online aplikací a služeb. Důraz bude kladen na praktické ukázky a vysvětlení nových pracovních postupů a návyků při práci s online aplikacemi na Internetu. Každému samostatnému bloku je věnován jeden den semináře celkem jsou na školení připraveny 4 samostatné bloky výuky. Prezenční forma výuky jednoho bloku je stanovena na 8 vyučovacích hodin. Poslední hodina prezenční části je věnována debatě frekventantů nad nápady, kde získané poznatky použít ve výuce nebo přípravě na výuku. Lektor působí jako konzultant a usměrňuje debatu - co je a není v dané aplikaci možné provést a udělat. E-learning je nedílnou součásti tohoto typu výuky, je ale velmi podstatné, aby frekventant získal pocit, že podstatnou část úkolu stihl udělat v prezenční části. E-learningová forma výuky a konzultací je u každého bloku stanovena na 5 hodin samostatné práce. 1. Blok Online kancelář (8 VH prezenčně) Gmail poštovní klient frekventanti se naučí spravovat si zprávy pomoci štítků, využívat online chat, video a audio chat, umět si nastavit vlastní prostředí, spravovat si kontakty a skupiny, provázat si účet Gmail s jinými poštovními účty. Google kalendáře frekventanti se naučí nastavit si, upravit a řídit události ve svém kalendáři, používat sdílený kalendář se spolupracovníky.

11 Google dokumenty frekventant porozumí základním principům ve vytváření dokumentů v rámci online aplikace. Bude umět dokumenty vytvořit a nasdílet, a využívat s dalšími kolegy. Pokročile využití Google aplikací jako základu digitálního portfolia. Google formuláře tvorba online formuláře a pravidla využití a zpracování získaných údajů. Základní pravidla pro vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým průzkumem. 2. Blok Tvorba a prezentace online studijních materiálů (8 VH prezenčně) Blogy a osobní stránky frekventant bude umět prezentovat svoje výstupy a vytvořit navigaci a k ní odpovídající odkazy, využívat různé typy stránek na webu. Vytvoření internetových stránek bude realizováno pomocí blogu Posterous a Google Web Sites. Aplikace Corel Video Studio X5 - jednoduchý střih videa, doplnění videa efekty, přechody, titulky, jeho uložení a export na YouTube portál. 3. Blok Porozumění a využití sociálních sítí a aplikací (8 VH prezenčně) Twitter využití aplikace pro komunikaci se studenty Facebook nebo Google+ problematika aplikace ve vztahu učitel x student. Moderní trendy ve využití těchto online aplikací. Zapojení studentů ve vytváření obsahu a jeho sdílení na sociálních sítích. LinkedIn je profesionální sociální síť, kde se setkávají profesionálové a diskutují o svých pracovních zájmech. Možnosti využití této sítě pro pedagogy nalezení nových kontaktů a budování osobních životopisů online. 4. Blok MIX online aplikací (8 VH prezenčně) Aplikace Mind Meister vytvořit myšlenkovou mapu, pochopit její použití, sdílet ji, kooperativně na ni pracovat, exportovat ji do běžného formátu jpg nebo pdf pomocí Google aplikací. Google Translate využití pokročilého nastavení překladače. Překlady celých textů, internetových stránek. Google záložky pochopit možnosti vytvoření záložek a poznámek v online prostředí a principy jejich sdílení. Doodle online nástroj určený k usnadnění plánování schůzek a jednání. TeamLab software, který podpoří virtuální spolupráci studentského týmu. Je vhodné v případě potřeby sdílení dokumentů, organizování společných aktivit či vytváření společné databáze poznatků. DimDim příprava a realizace online webinářů. Jednoduchý aplikace, které umožní spojení účastníků v jejich výměnu názorů. Synchronizace obsahu na Internetu frekventant se seznámí s možností zálohovat svůj obsah na počítači pomocí nástrojů Microsoft Live Essentials nebo DropBox. Forma: Kombinace forem: prezenční forma v rozsahu 32 VH a e-learningová forma v rozsahu 20 VH. V rámci prezenční formy budou účastníci formou přednášky seznámeni se základními trendy a funkcemi online aplikací na Internetu a zároveň formou pracovní díly dojde k praktickému ověření nově získaných znalostí a informací.

12 V rámci e-learningové formy výuky budou řešit praktické úkoly, cvičení a testy v rámci LMS nebo online prostředí Google aplikací a služeb. Hlavním cílem kurzu je pomoci pedagogům při získávání základních dovedností ve využívání online nástrojů, aplikací a služeb. Zapojení online aplikací a služeb do výuky předmětů na základním a středním stupni vzdělávání je velmi odlišné od stávajících metod a forem využití software. Vlivem online prostředí závislého na Internetu, mají některé služby odlišné priority a možnosti využití od stávajících desktopových programů. Účastníci školení získají znalosti a dovednosti, které jim dopomůžou k zatraktivnění stávající výuky a rozšíří se jim možnosti v přípravě na výuku. Online služby vhodné pro školství jsou na dobré úrovni a podporují týmovou spolupráci na principech Webu 2.0. Cíle kurzu jsou v souladu s trendem využití moderních ICT technologií ve vzdělávání. Pedagogové díky tomuto kurzu udrží krok se svými studenty, a to nejen co se týká využívání a smyslu online aplikací a služeb, ale také díky aktivnímu zapojení studentů při řešení úkolů nebo spolupráci v týmech během výuky. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na výše uvedené aplikace a služby společně s ověřením znalostí a dovedností ve využití a nastavení online aplikací. Hodinová dotace: Celková hodinová dotace prezenční a e-learningové části vzdělávacího programu činí 52 vyučovacích hodin, z toho: prezenční části vzdělávacího programu činí 32 vyučovacích hodin, samostudium v LMS a na platformě Google online aplikací a služeb - 20 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Jolly Phonics Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics. Jolly Phonics je určen pro děti předškolního a nižšího školního věku s jediným cílem jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce. Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií. 1. Seznámení s metodou Jolly Phonics, Jolly Grammar a a Jolly Music 1 VH 2. Seznámení s pomůckami 1 VH 3. Ukázková hodina videonahrávka 1 VH 4. Výuka zvuků a tvoření slov 2 VH

13 a interaktivní Cílem kurzu je prostřednictvím metody Jolly Phonics nabídnout učitelům způsob výuky správné výslovnosti 42 zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném, tak v mluveném projevu. Hodinová dotace: 5 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro začátečníky Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Základní ovládání SMART Boardu 1VH 2. Základní práce s interaktivní tabulí a její základní funkce 1VH 3. Tvorba materiálů v autorském softwaru SMART-notebook (seznámení se základními funkcemi, tvorba a vkládání jednoduchých objektů, tvorba celkové prezentace) 1VH 4. Struktura hodiny a zapojení SMART Boardu z hlediska splnění cíle výukové hodiny praktické vytváření prezentací vzhledem ke vzdělávací oblasti 1VH Cílem je ovládnout základní funkce interaktivní tabule a zvládnout jejich zapojení do každodenní výuky. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board pro mírně pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Vytváření jednoduchých výukových stránek a interaktivních aktivit, které aktivují myšlení žáků 1VH 2. Užívání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook k vytváření a zobrazování 0,5VH 3. Užívání Galerie SmartNotebook 0,5VH 4. Přechod od SMART Boardu jako prostředku výuky k SMART Boardu jako

14 prostředku k učení. 0,5VH 5. Podpora žákovské účasti ve výuce 0,5VH 6. Pokročilé druhy interaktivních cvičení a Internetové zdroje pro výuku 0,5VH 7. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH Cílem je ovládnout pokročilejší funkce interaktivní tabule a naučit se vytvářet vlastní interaktivní materiály. Hodinová dotace: 4 hodiny Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků pro pokročilé Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu. 1. Seznámení s rozšířenými funkcemi a možnostmi nové vyšší verze softwaru SmartNotebook 11 0,5VH 2. Ovládání a využití interaktivní tabule SMART Board na praktických příkladech využitelných ve výuce 1,5 VH 3. Princip propojení jednotlivých komponentů tabule s řešením drobných obtíží 0,5VH 4. Možnosti programu SMART Notebook, softwaru určeného pro tvorbu vlastních výukových interaktivních materiálů Dumů digitálních učebních materiálů 1,5VH 5. Zapojení běžných metod výuky do práce s interaktivní tabulí, jaké místo má interaktivní tabule ve vyučovací hodině 1VH 6. Příprava učitele na hodinu s interaktivní tabulí SMART Board 1,5VH 7. Užitečné zdroje výukových materiálů pro interaktivní tabule SMART Board 1VH 8. Prostředí SMART a jeho modifikace při přípravě učitele- Pokročilá úroveň 0,5VH Cílem je zvládnout prostředí softwaru k interaktivní tabuli SMART Notebook a naučit se vytvářet digitální výukové materiály s využitím všech funkcí, které interaktivní tabule nabízí. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 12

15 18. Začít spolu alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školách Mezinárodní program Step by step česky Začít spolu - nabízí dětem předškolního věku přípravu na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o svět kolem sebe, uměly se aktivně a efektivně učit, aby pro ně nebyla výuka spojena s nepříjemným stresem. Účastníci se seznámí s ověřeným mezinárodním programem Začít spolu, jeho principy a ukázkou aplikace ve výuce. Uvidí a budou moci aktivně vyzkoušet jak v MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti k učení, hře a zkoumání. Získají informace o tzv. centrech aktivity, která patří mezi základní principy programu Začít spolu. Tento program klade důraz na individualizaci výuky a proto budou prezentovány postupy, jak připravovat činnosti do center aktivit s ohledem na smíšené věkové skupiny, s důležitostí samostatné volby dětí, i jak zajistit, aby mělo každé dítě příležitost rozvíjet se podle svých předpokladů a možností. Pro učitele MŠ je tento program skvělým vodítkem, jak zvládnout organizaci ve třídě s vysokým počtem dětí a přitom dosáhnout vzdělávacích cílů. 1. Základní principy programu Začít spolu 1 VH 2. Vyváření a vedení Center aktivit 2 VH 3. Praktická ukázka práce s dětmi 2 VH 4. Plánování, pozorování, evaluace 3 VH Cílem kurzu je prostřednictvím principů programu Začít spolu naučit učitele MŠ způsob aktivního vedení výuky v centrech aktivit. Učitelé budou moci ve své MŠ upravit nebo vytvořit prostředí tak, aby podněcovalo děti ke zvídavosti, pokusům a aktivní výuce bez stresu. Hodinová dotace: 8 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Metody aktivního vyučování cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání Kurz se zaměřuje, nakolik je v moci učitele ovlivnit výsledek vyučování tj. že žáci znají a jsou v praxi schopni využít nabyté znalosti. Kurz testuje, jaký je kdo učební typ a hledá způsoby jak v průběhu vyučování uspokojit všechny učební typy. Je zde představena paleta méně využívaných metod a zabývá se tím, kdy kterou vhodně využít vzhledem k cíli hodiny. Účastníci si vyzkouší, jak zakomponovat zvolené metody do stávajícího učebního plánu. 1. Jak podpořit motivaci, práce s výukovými cíli zážitková hra 1VH

16 2. Učební typy jak se kdo učí + test 1VH 3. Jak funguje mozek zacíleno na paměť video 1VH 4. Vědecké metody i praktické minitriky jak zvýšit efektivitu učení diskusní kotel nad ne/výhodami a praktickým využitím jednotlivých metod 2VH 5. Příprava konkrétní vzdělávací jednotky nebo její části modelové situace 1VH Kurz umožňuje se naučit více pracovat s motivací ke studiu konkrétního učiva a jeho smyslem, jakožto prostředkem k snazšímu a trvalejšímu učení. Dále seznámit se s paletou metod vhodnou pro jednotlivé učební typy a vybrat si z nich takové, které pomohou zapojit při výuce maximum smyslů a aktivizovat žáky. Hodinová dotace : 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu Role učitele se vyvíjí: od toho kdo předává hotové poznatky, k tomu, jenž pomáhá zprostředkovat a strukturovat nové zkušenosti a vědomosti. Tento způsob učení přenáší velkou část odpovědnosti a iniciativy z učitele na žáka a je tedy velmi efektivní. Tento kurz se zabývá právě tím, jak díky koučovacímu přístupu vtáhnout žáky ještě více do vyučování a přenést na ně více odpovědnosti. 1.Kouč, mentor jak pracují a jak se jejich formy práce liší od ostatních, koučování x koučovací přístup něco pro každého 1VH 2.Pomoc (podpora)xkontrola (nevyžádaná pomoc), od hodnocení k (sebe)reflexi cesta k větší odpovědnosti a iniciativě žáků v procesu vzdělávání praktické příklady 2VH 3. Není otázka jako otázka praktická typologie 1VH 4. Modelové situace (nejen) ze školní praxe 2VH Seznámit se s možnostmi koučování při profesním rozvoji pedagogů a s aplikací koučovacího přístupu ve výuce, jako jedné z cest k přímému poznávání. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

17 21. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu Seminář umožňuje seznámit se a vyzkoušet některé osvědčené techniky pro efektivní řízení třídy. Zaměřuje se na užívání trestů a odměn a zejména na možnosti a techniky cílené zpětné vazby, jakožto jeden z nástrojů ke zvyšování motivace k učení tj. popisného ukazování pokroků a prostoru pro další rozvoj. 1. Klima ve třídě z pohledu žáka a učitele 1 VH 2. Autorita učitele čím získáváme a čím ztrácíme modelové situace 1 VH 3. Specifika dětské skupinové dynamiky 1 VH 4. Škála trestů a odměn výhody, nevýhody, zkušenosti účastníků a praktické tipy 1 VH 5. Smysl, přínos a praktický nácvik vybraných technik zpětné vazby 2 VH Budete vědět, jak poskytnout zpětnou vazbu tak, aby působila motivačně a byla prostředkem k rychlejšímu učení (fixace správných návyků, odstranění chyb)a pomohla k posilování důvěry mezi učitelem a žáky. Hodinová dotace: 6 hodin Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: cca 10

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více