Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení"

Transkript

1 Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33

2 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ Pevné hlasové služby a Podniková síť Hlasová linka Premium Hlasová linka a Hlasová linka Multi Pevné hlasové služby HTS/ISDN Barevná volání Hostovaný IVR (HIVR) hlasový automat Pevná datová síť Přístup k internetu Mobilní intranet Internet ADSL/VDSL Profi ADSL Profi SHDSL Hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv Dodávka a správa zařízení Dodávka ICT řešení Datové centrum Virtuální datové centrum Síťová bezpečnost Bezpečnost Pevných hlasových služeb založených na technologii VoIP Cloud IaaS/PaaS 28 3 POPIS STRUKTURY PŘENOSOVÉ SÍTĚ TMCZ Způsob připojení koncových lokalit Přenosová síť T-Mobile MPLS IP síť T-Mobile 30 4 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU FIREMNÍHO ŘEŠENÍ Dohled a servis sítě Bezpečnost poskytovaných služeb Vyúčtování služby Statistiky datových služeb 32 5 POSTUP REALIZACE SLUŽBY 32 Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 2/33

3 1 Základní informace o Firemním řešení T-Mobile Czech Republic, a.s. prostřednictvím Firemního řešení nabízí zákazníkům využití širokého portfolia pevných hlasových, datových a IT služeb a možnost konvergentního řešení s mobilními službami sítě GSM a UMTS. Základem Firemního řešení je zajištění přímého propojení systémů společnosti se sítí T-Mobile a tím zajištění kvalitního provozu dílčích služeb v rámci komplexního řešení. TMCZ tedy zajistí zřízení tzv. Přístupového bodu, v rámci kterého jsou poskytovány jednotlivé služby dle požadavků zákazníka. Více služeb od jednoho operátora na jednom fyzickém připojení přináší větší úspory na principu množstevních slev, optimalizaci vstupních nákladů a nižší požadavky na technické řešení na straně zákazníka. Způsob připojení lze zvolit podle typu a složení dílčích služeb, technických parametrů, způsobu platby nebo míry zabezpečení. Pro všechny poskytované služby získává zákazník podporu přes jedno kontaktní rozhraní, které zajišťuje administraci, servis a konzultace. Následující schéma ilustruje možnosti realizace a portfolio Firemních řešení: V rámci Firemní řešení je možné využít libovolné kombinace následujících dílčích služeb: Pevné hlasové služby Pevné hlasové služby HTS/ISDN2 Podniková síť Barevná volání Hostovaný IVR (HIVR) Hlasová linka Premium Hlasová linka a Hlasová linka Multi Pevná datová síť Přístup k internetu Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 3/33

4 Mobilní intranet Profi SHDSL Profi ADSL Internet ADSL/VDSL Hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv Dodávka a správa zařízení Dodávka ICT řešení Datové centrum Virtuální datové centrum Síťová bezpečnost 2 Popis služeb v rámci Firemního řešení 2.1 Pevné hlasové služby a Podniková síť Hlasová volání v rámci Pevné hlasové služby je služba nabízející zákazníkům připojení jejich pobočkové ústředny nebo VoIP softwarové ústředny k síti T-Mobile a využívat hlasových služeb této sítě. Služba umožňuje zákazníkům cenově výhodné volání do mobilních i pevných sítí. Pro využívání služby je na straně zákaznické ústředny nutné nastavit směrování hovorů do sítě TMCZ. Zákaznické ústředně lze tímto způsobem přiřadit pevná nebo výjimečně za zvláštních podmínek i mobilní telefonní čísla. Zákazník tím získává i možnost cenově výhodného volání z mobilních telefonů sítě T-Mobile na jeho systém pevné telefonie. Pobočková ústředna zákazníka musí splňovat některý z následujících požadavků: ISDN PRI rozhraní, signalizační protokol DSS1 ISDN BRI rozhraní analogové FXS rozhraní (HTS/PSTN/POTS) VoIP ústředna zákazníka musí splňovat následující požadavky: Ethernet rozhraní, síťový protokol IP, signalizační protokol H.323 nebo SIP Číslování pevných linek na pobočkové ústředně V rámci aktivace služby je každé pevné lince na pobočkové ústředně zákazníka přiděleno nové pevné číslo začínající provolbou např xxx. Samozřejmostí je možnost využít služby přenositelnost čísel a tím zajistit přenesení pevného nebo za zvláštních podmínek i mobilního číselného rozsahu ze sítě stávajícího operátora. Taková pevná linka potom získává dostupnost v sítích veřejných elektronických komunikací pod tímto přiděleným (přeneseným) číselným rozsahem. TMCZ přiděluje pobočkové ústředně zákazníka ucelené číselné rozsahy v řádu 10 až čísel. Volba koncových linek je plně na odpovědnosti zákazníka a nastavení pobočkové ústředny. Z důvodu zajištění bezproblémového přenosu identifikace hovoru při volání mezi pobočkovou ústřednou a mobilními sítěmi jiných operátorů doporučuje TMCZ za provolbou použití pouze 2, 3 nebo 4ciferných linek dle přiděleného rozsahu. Síť T-Mobile upravuje identifikaci volajícího v případě, že je její výsledná délka různá od 9 míst. Hlasové kanály V případě poskytování hlasových služeb na rozhraních ISDN, je počet hlasových kanálů určen specifikací těchto rozhraní. V případě rozhraní IP (signalizační protokol H.323 nebo SIP) je požadovaný počet kanálů (vzhledem k zálohované topologii celého řešení) minimálním počtem dostupných kanálů uživatele. Skutečně dostupný (maximální) počet kanálů záleží vždy na konkrétní konfiguraci zákaznického řešení. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 4/33

5 Tarify v rámci Pevných hlasových služeb Přidělení pevného číselného rozsahu: Tarif T-Mobile Direct Fix Poskytované služby Základní službou je poskytování hlasových, datových a faxových volání. Pevné telefony zákazníka připojené na pobočkovou ústřednu se stávají součástí sítě T-Mobile a jsou jim dostupné tyto služby: Možnost přímých volání do všech mobilních i pevných sítí v ČR Možnost přímých volání do všech pevných i mobilních sítí v zahraničí Možnost volání na zkrácené volby telefonních doplňkových celostátních služeb v sítích operátorů (např. informace o počasí, informace o přesném čase, tísňová volání, apod.) Dále se zavedením Pevných hlasových služeb získává zákazník na své také možnost využívat následujících služeb sítě T-Mobile, které budou automaticky nastaveny na ústředně TMCZ při implementaci služby: Datový přenos (V.32, V.110 9,6 kb/s), tzv. dial-up Faxový přenos G.3 Identifikace volajícího Služby Podnikové sítě (hlasová VPN) T-Mobile Podniková síť (PS) je řešení, které nabízí způsob, jak vytvořit systém vnitropodnikové komunikace za přijatelných investičních nákladů. Umožňuje efektivní komunikaci uvnitř firmy, ale i s obchodními partnery a dalšími často používanými čísly. PS umožňuje propojit všechny firemní telefony do jedné virtuální sítě a díky tomu umožňuje komunikovat s kolegy a dalšími často používanými čísly pomocí zkrácené volby a za finančně zvýhodněných podmínek. Prostřednictvím PS lze pružně definovat a ovlivňovat interní a externí komunikaci ve společnosti v závislosti na specifických potřebách dané firmy a mít tak plně pod kontrolou výdaje za telekomunikační služby. V případě, že zákazník již využívá služby Podnikové sítě (dále jen PS) pro mobilní telefony, je možné výše uvedené číselné rozsahy Pevných hlasových služeb zařadit do společné PS, a tím zajistit zvýhodněnou cenu pro volání mezi pevnými a mobilními linkami. Zároveň tato služba přináší i nové funkce jako např. volání mobilních telefonů pomocí zkrácených voleb a pomocí vhodně zvolených prefixů na pevné linky i opačným směrem. Pro uvedené nastavení je třeba vhodně zvolit logiku vytvoření číselného plánu zkrácených voleb a provést nastavení nejenom služby PS, ale i pobočkových ústředen. V případě potřeby bližších informací o službě PS se obracejte na svého obchodního zástupce. Volání z pevné linky na mobilní telefon Po aktivaci Pevných hlasových služeb je volající identifikován při volání z pobočkové ústředny zákazníka na mobilní telefon v síti T-Mobile volbou přiděleného číselného rozsahu a účastnickým číslem definovaným v rámci pobočkové ústředny. Volání z mobilního telefonu na pevnou linku Při volání z mobilního telefonu sítě T-Mobile na pobočkovou ústřednu zákazníka je spojení realizováno směrovým znakem a následně volbou linky v síti zákazníka. Tzn. volba bude provedena například např. ve tvaru xxx. V případě, že má zákazník aktivovánu službu Podniková síť, je možná provést nastavení volání z mobilního telefonu na pevné linky pomocí zkrácených voleb. Připojením pobočkové ústředny do sítě T-Mobile bude dosaženo optimálního fungování služby pouze v případě, že obě strany provedou správné nastavení propojovaných zařízení. Rozšířené možnosti směrování příchozích hovorů (Multipřesměrování) Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 5/33

6 Sekvenční výběr (linear) Příchozí volání vždy automaticky směřuje na první číslo v pořadí. Pokud je linka obsazená, příchozí volání automaticky vyzvání na druhém čísle. Je-li i ta obsazená, hovor se směřuje se na třetí, čtvrtou nebo pátou linku. Vždy se směřuje na první volnou linku po obsazené telefonní lince v pořadí. Cyklický výběr (circular) Příchozí volání se vždy automaticky směřuje na číslo, které následuje po předchozím volaném čísle. Nejdéle volný (longest time free) Příchozí volání se vždy směřuje na vybrané číslo, které nejdéle nepřijalo hovor. Náhodný výběr (random) Příchozí volání se směruje na náhodně vybrané volné číslo. Maximální skupina čísel, na které lze multipřesměrování uplatnit, je 5 čísel (1 + 4). Multipřesměrování lze využít jak v samostatné VPN, tak u služeb, která VPN funkcionality využívají. Služba PS (VPN) je dostupná pro služby: Pevné hlasové služby Hlasová linka Premium Pevné hlasové služby HTS/ISDN2 2.2 Hlasová linka Premium Stručný popis služby Hlasová linka Premium představuje moderní řešení pro pevné hlasové služby od T-Mobile. Služba je založena na VoIP technologii, tedy připojení stolních IP telefonů pomocí datové nebo internetové sítě T-Mobile nebo jiného poskytovatele. Uživatel může využívat standardní pevné telefonní číslo, které si může přenést od stávajícího operátora nebo může získat nové. Díky moderní technologii VoIP nabízí služba Hlasová linka Premium nové funkce společně s vysokou flexibilitou změn. Zároveň přináší úspory v podobě snížení provozních i investičních nákladů, konkrétně pak například použitím jediné linky jak pro hlasový tak i datový provoz současně. Služba zároveň zákazníkům nabízí standardní funkce pobočkové ústředny, a tak je ideálním řešením pro společnosti, které se nechtějí starat o takové zařízení a pořídí si kompletní řešení v podobě služby od operátora. Nezáleží, zdali má uživatel pouze dva telefonní přístroje nebo jich plánuje využívat stovky, k dispozici je vždy plnohodnotné portfolio služeb. Tato vlastnost usnadňuje jednoduché rozšiřování i omezování počtu uživatelů v síti, aniž by tyto změny přinášely jakékoli technické či funkční omezení a další zvýšené náklady. Podle počtu uživatelů, jak hlasových tak datových služeb v dané lokalitě, je třeba volit vhodnou technologii a kapacitu linky zajišťující toto IP připojení. Pro lokality s jednotkami uživatelů je vhodné ADSL připojení. V případě lokalit s větším počtem uživatelů je již nutností využít symetrické linky s garantovanou kapacitou, tedy SHDSL technologii nebo přímou datovou linkou využívající mikrovlnného, metalického nebo optického spoje. S volbou správného IP připojení a koncového zařízení se neváhejte obrátit na zástupce T-Mobile, kteří Vám doporučí nejvhodnější dostupnou variantu řešení. Správa celého řešení probíhá přes internetové stránky Můj T-Mobile, kde je možné nastavovat vlastností služeb, a to ve dvou úrovních administrátor a uživatel. Administrátor definuje základní vlastnosti této sítě, určuje a ruší jednotlivé uživatele, jejich zkrácené volby nebo povolené směry volání. Koncový uživatel si pak může sám nastavovat funkce, které se vztahují k chování jeho pevného telefonu, jako je například přesměrování hovoru nebo hlasová schránka a další. Doplňkové funkce Hlasové linky Premium Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 6/33

7 Zařazení pevného čísla do PS, volání na ostatní čísla v PS zdarma Přidržení hovoru, čekání na spojení, identifikace volajícího (CLIP a CLIR), předání hovoru Konferenční hovory (max. 3 účastníci) Pevné přesměrování na jedno libovolné číslo - nepodmíněné nebo podmíněné Rozšířené směrování příchozích hovorů - multipřesměrování (pokud volaný hovoří nebo není dostupný, je hovor postupně přesměrován na další čísla podle zvoleného pravidla), volání do skupiny (hovor je možné zvednout na jiném telefonu ve skupině), paralelní zvonění Sdílený telefon (hotdesking) Zakázaná čísla Hlasová schránka Podrobné výpisy hovorů Koncové telefonní přístroje a zařízení T-Mobile vám nabízí stolní IP telefony Well a bezdrátové DECT telefony Gigaset. Součástí nabídky zařízení je také tzv. T-Mobile PC Telefon, který umožňuje využít počítač jako koncový telefonní přístroj. Kromě možnosti integrace SW s kontakty v aplikaci MS Outlook přináší výhodu právě mobilnímu uživateli, který je tak schopen využívat svoji pevnou linku i mimo kancelář. Podmínkou je kvalitního připojení k internetu. Pro tento způsob použití, doporučujeme využít negeografického (nomadického) telefonní čísla. V nabídce je zařazen kromě klasických IP telefonů také adaptér (ATA) umožňující připojení klasických analogových zařízení do IP sítě, tedy především analogových telefonů či faxů. Detailní informace o jednotlivých telefonech a zařízeních naleznete na webových stránkách společnosti T-Mobile nebo na žádost u vašeho obchodního zástupce. 2.3 Hlasová linka a Hlasová linka Multi Stručný popis služby Služby Hlasová linka a Hlasová linka Multi jsou určeny především stávající uživatele pevné (fixní) telefonie, kteří potřebují připojit jednotlivé analogové telefony, pobočkové ústředny, faxy, zabezpečovací a protipožární systémy, platební terminály nebo jiná zařízení s analogovým nebo ISDN rozhraním. Hlasová linka Základní hlasová služba využívající analogovou nebo ISDN technologii v hovorovém pásmu Nabízí 1 3 telefonní čísla pro připojení pevného telefonu/faxu Jednoduchá (samo)instalace služby spočívající v zapojení telefonu či faxu do zásuvky Produkt funguje pouze v kombinaci s ADSL službami T-Mobile K dispozici výběr doplňkových telefonních služeb jako jsou přesměrování, blokování směrů hovorů a konference Vybírat můžete z několika typů hlasových tarifů Hlasová linka Multi 1 N telefonních čísel Rozsahy 10, 100 a 1000 telefonních čísel Souvislý blok čísel směřovaných na PBX zákazníka Celý rozsah má shodný tarif a shodně nastavené doplňkové služby Skládané rozsahy více rozsahů na jednom fyzickém vedení Hovorové i nadhovorové pásmo Podmínkou datová konektivita od TMCZ xdsl Business (LLU) Profi ADSL / SHDSL Modem pronajatý v rámci služby xdsl Vždy instalace služby u zákazníka Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 7/33

8 Typické příklady pro použití služeb Pokrývá potřeby složitějších řešení analogové nebo ISDN telefonie Slouží k připojení více analogových telefonů, pobočkové ústředny nebo jiných zařízení Hlasová linka Multi nabízí jak jednotlivá telefonní čísla, tak i možnost použití souvislých bloků čísel (číselných rozsahů) pro 10, 100 a čísel Součástí služby je návrh řešení, instalace a ověření funkčnosti služby zdarma v případě závazku na 24 měsíců Služba nabízí garance kvality prostřednictvím SLA Hlasová linka Multi funguje pouze v kombinaci s Profi DSL službami od T-Mobile. K dispozici je celá řada doplňkových telefonních služeb, jako jsou různé typy přesměrování, blokování směrů hovorů, konference nebo provolba Vybírat můžete z několika typů hlasových tarifů pro jednotlivá čísla nebo pro číselné rozsahy Typické příklady pro použití služeb Analogový (POTS) telefon Pobočková ústředna s analogovým rozhraním Pobočková ústředna s ISDN rozhraním FAX Zabezpečovací a protipožární zařízení připojené přes analogová nebo ISDN rozhraní Platební terminál připojený přes analogové rozhraní Jiná zařízení s analogovým / ISDN rozhraním (frankovací stroj, telemetrické přístroje, apod.) Vzájemné kombinace uvedených typů zařízení dle možností rozhraní služby 2.4 Pevné hlasové služby HTS/ISDN Stručný popis služby Pevná hlasová služba využívající analogovou nebo ISDN technologii v hovorovém pásmu. Služba je nabízená ve dvou variantách: HTS (POTS, PSTN, analogová linka) ISDN2 (digitální telefonní linka) Umožňuje připojení 1 (HTS) 8 (ISDN2) koncových telefonů nebo jiných zařízení jako fax apod., příp. také pobočkové ústředny PABX. Je na ni možné použít 1 (HTS) 8 (ISDN2) jednotlivých telefonních čísel nebo číselné rozsahy (provolbové bloky - 10, 100, 1000) číselné rozsah nejsou dočasně podporovány. Služba je založena na velkoobchodních službách WLR (pronájem linky) a CPS (pevné přesměrování hovorů). Součástí služby není koncové zařízení. Použití: Služba umožňuje připojení zařízení s rozhraními HTS/ISDN2 - např. pevný telefon, fax, zabezpečovací nebo protipožární zařízení, vrátník, POS terminály, pobočkovou ústřednu, apod. Služba je k dispozici prakticky na celém území ČR. Výhody služby Základní hlasová služba využívající analogovou nebo ISDN technologii v hovorovém pásmu 1 telefonní číslo (POTS) / 1 (až max. 8) telefonní čísla (ISDN) Možnost použití souvislých bloků čísel (číselných rozsahů) pro 10,100 a čísel Zachování připojení stávajících telefonů, nedochází k žádné instalaci nebo výpadku. Možnost připojení analogových nebo ISDN telefonů, připojení faxu, platebních terminálů či zabezpečovacích zařízení. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 8/33

9 Účtování hovorů dle tarifu T-Mobile Direct Fix Dostupnost v celé ČR (pokud je dostupné účastnické vedení Telefonica O2) Zařazení čísla do Podnikové sítě Na stejné lince lze provozovat i další služby, např. přeprodávané xdsl Další funkcionality Služba podporuje funkcionalitu Podniková síť (hlasová VPN ) (viz. Pevné hlasové služby), kromě zkrácené volby, funkcí soukromé hovory a projektové kódy Doplňkové služby (výchozí nastavení) CLIP/CLIR (zapnuto) přidržení volání (zapnuto) čekající hovor (zapnuto) přesměrování volání (vypnuto, možnost nastavení pomocí kódů) konference až do osmi účastníků (zapnuto) blokování odchozích hovorů dle destinace mezinárodní, odchozí, příchozí, audiotextové služby, nastavení podle Privátní podnikové sítě (vypnuto) Hovory na zkrácená čísla, barevné linky, některé neveřejné sítě (začínající 1, 600, 700, 701, , 82, 970, 977, 980, 983, 989) a na čísla volby a předvolby operátora (10xx) jsou zpracovány v síti Telefonica O2 a fakturovány přímo zákazníkovi (předvolba operátora se neuplatní) 2.5 Barevná volání T-Mobile prostřednictvím služby T-Mobile Barevná volání umožní uskutečnit volání se sdílenými náklady, která se dle typu služby účtují volajícímu a volanému. Zákazník si zvolí virtuální číslo Barevného volání nebo využije službu přenositelnost čísel a již existující číslo služby přenese do sítě T-Mobile od stávajícího operátora. Zároveň si Zákazník určí způsob směrování těchto hovorů z virtuálního čísla na skutečné číslo mobilního telefonu nebo pevné linky. Nastavení závazně sjednaných parametrů služby je uvedeno v příloze Specifikace parametrů služby Barevná volání. Službu Barevné volání je možné využít zpravidla jen v rámci České republiky. Dovolatelnost přiděleného virtuálního čísla ze zahraničí, anebo z mobilního telefonu, který je v roamingu nelze zaručit. T-Mobile v rámci Firemního řešení zajistí zřízení virtuálního čísla Zeleného, Modrého nebo Bílého volání z řady 8xx xxx xxx a jeho směrování na vybrané mobilní nebo pevné telefonní číslo. Telefonní čísla pro T-Mobile Barevná volání Telefonní číslo si můžete vybrat sami ze zapamatovatelných číselných rozsahů pro: Zelené volání xxx Modré volání xxx Bílé volání xxx V těchto číselných řadách má T-Mobile připraveny skupiny čísel k okamžité aktivaci a není tedy třeba čekat na zajištění nezbytných zákonných povinností s přidělením čísla od Českého telekomunikačního úřadu. Také je možné přenést vámi využívané číslo Barevného volání od stávajícího operátora k T-Mobile. Jak fungují Barevná volání Zákazník si aktivuje například službu Zelené volání s číslem Koncový uživatel zavolá z jakéhokoliv telefonu v ČR na uvedené číslo Hovor bude automaticky přesměrován některému ze zaměstnanců Zákazníka Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 9/33

10 Hovory na Zelené volání nejsou zpoplatněny volajícímu, ale pouze volanému. Cena volanému je účtována v závislosti na původu příchozího hovoru a na typu směrování. Výsledná cena za minutu je součtem obou uvedených položek. Hovory na Modré volání jsou zpoplatněny volajícímu i volanému. Cena volanému je účtována v závislosti na původu příchozího hovoru a na typu směrování. Výsledná cena za minutu je součtem obou uvedených položek. Hovory na Bílé volání jsou zpoplatněny výhradně volajícímu. Volaný hradí pouze minutovou cenu hovoru v závislosti na typu přesměrování. Ke službám Barevného volání je volanému účtován pravidelný měsíční poplatek dle aktuálního ceníku služby Směrování na cílové telefonní číslo Zákazník si při objednání služby zvolí, který ze tří možných typů směrování na cílové telefonní číslo chce použít: Pevné směrování Časově závislé směrování Multipřesměrování > Poznámka: Tyto tři druhy směrování nelze kombinovat. Pevné směrování Hovory na číslo služby Barevná volání jsou trvale směrovány na jedno definované cílové telefonní číslo. Časově závislé směrování Hovory na číslo služby Barevná volání jsou směrovány na různá cílová telefonní čísla dle dne v týdnu a času. Časové intervaly, které mohou být definovány, jsou následující: Pracovní dny (pondělí pátek), soboty, dny pracovního klidu a svátky a Ostatní časové intervaly. Pozn.: Pokud dojde k překryvu daných intervalů, platí priorita vzestupně (tj. nejvyšší prioritu má Volitelný interval). Individuální hlasový záznam Pro jeden z časových intervalů je možné nastavit směrování na systém individuálního hlasového záznamu, který si může zákazník sám vytvořit a nastavit jako funkcionalitu služby Barevná volání. Získá tím možnost sdělovat informace v časových intervalech, ve kterých nepožaduje mít službu dostupnou, a přesto požaduje informovat volajícího o stavu linky. Po přehrání individuálního hlasového záznamu bude hovor ukončen, přičemž přehrávání záznamu není zpoplatněno. Zřízení nebo změna hlasového záznamu je zpoplatněna dle aktuálního ceníku služby T-Mobile Barevná volání. Multipřesměrování Slouží pro vícenásobné směrování hovorů při obsazení nebo nedostupnosti primárního telefonního čísla. Cílové telefonní číslo může v tomto případě být pouze mobilní telefonní číslo sítě T-Mobile, ne však Twist. Další čísla (až 3) mohou být libovolná čísla ze sítě T-Mobile nebo čísla digitální pobočkové ústředny nebo softwarové ústředny pevně připojené k ústředně T-Mobile. Při obsazení nebo nedostupnosti primárního čísla dojde k automatickému přesměrování hovoru na druhé číslo v pořadí dle zvoleného pravidla (sekvenční, cyklické, náhodné). Je-li obsazeno či nedostupné druhé telefonní číslo, dojde k přesměrování na číslo třetí atd. Účtování multipřesměrování podléhá specifickým kritériím viz aktuální ceník služby. Pokud je multipřesměrování zvoleno pro číslo z PS, ruší se mu tím veškeré restrikce nastavené v rámci PS. Restrikce Definice omezení pro směrování hovorů. Lze takto definovat zakázaná telefonní čísla, ze kterých volání nebude na cílové telefonní číslo směrováno. Může také omezovat volání opačně, tj. definovat jen několik telefonních čísel, ze kterých volání směrováno bude. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 10/33

11 Výhody Barevných volání Zákazník si může vybrat číslo, které se mu líbí. Klienti se lépe dozvědí o nových produktech či službách. Snadno lze zřídit vlastní infolinku nebo tzv. call centrum. Přesměrování hovoru na čísla digitální pobočkové ústředny nebo softwarové ústředny pevně připojené k ústředně T-Mobile (další ze služeb Firemní řešení) je zdarma. Volat je možné z jakéhokoliv telefonního čísla v ČR. Je možné zamezit obtěžujícím voláním. Je možné si vybrat, jakým způsobem rozdělit náklady na hovorné mezi volajícího a volaného a dle toho využít příslušnou službu Zelené, Modré nebo Bílé volání. 2.6 Hostovaný IVR (HIVR) hlasový automat Jedná se o doplňkovou službu k hlasovým službám T-Mobile. Nabídku služby Hostovaný IVR (HIVR) od T-Mobile tvoří poskytování a pronájem IVR infrastruktury provozovaném T-Mobile. Hostovaný IVR je interaktivní řešení, kdy se funkce IVRu může měnit v závislosti na denní hodině. Na základě požadavku zákazníka může T-Mobile administrátor rychle a jednoduše vyměnit jednotlivé (předpřipravené) hlásky, přiřazení kláves k daným funkcionalitám, apod. Ke službě Hostovaný IVR náleží testovací telefonní číslo ( ), které má zákazník k dispozici a na kterém si může připravovaný IVR vždy předem vyzkoušet. Na tomto čísle lze tak vyposlechnout zvukový náhled na některé hlásky. Pro spuštění nového Hostovaného IVR je třeba zajistit 3 součásti: 1) Zajistit hlášky neboli zvukové nahrávky 2) Nastavit vlastní IVR strom a funkce IVR 3) Nasměrovat hovory do IVR Hlásky, nahrávky pro IVR 1. Zákazník si vybere z galerie přednahraných nahrávek. 2. Zákazník si sám zajistí vlastní nahrávky (T-Mobile může k tomuto účelu doporučit vhodné studio) Nahrané hlášky musí splňovat následující: Nastavení IVR stromu jednotlivé hlášky ve formát wav konkrétně A-law 8000 Hz, 64 kbps, mono. pojmenování souborů číslované od čísla 0024 (0024.wav, 0025.wav, 0026.wav ). Typy funkcí dostupné na Hostovaném IVRu časově závislé chování HIVR nastavení 2 různých časových intervalů (např. během pracovní doby a mimo pracovní dobu). Lze nastavit individuálně pro každý den v týdnu s přesností na 15 minut. úprava a změna hlásek (systémových i obsahových) o uvítací hláska, hláška hlavního menu a další předání/přesměrování hovoru na určené telefonní číslo. (Telefonní číslo volajícího se zobrazuje pouze na mobilním telefonním číslo nebo na službě Hlasová linka Premium odeslání SMS s požadovaným textem zprávy (na číslo volajícího). Například informace o pracovní době nebo odkaz na stránku na webu. Volá-li zákazník z mobilního telefonu, použije toto číslo automaticky pro odeslání sms, volá li z pevné linky, vyzve ho k zadání mobilního tel. čísla hlasová zpráva odeslaná na (vyžaduje aktivní číslo s hlasových tarifem u T-Mobile s aktivní hlasovou schránkou). V nastavení hlasové schránky lze zdarma nastavit zasílání hlasových zpráv na 2 různé ové adresy. Hlasová zpráva je doručena na zákazníkem určenou ovou adresu s přílohou ve formátu wav). Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 11/33

12 funkce zavoláme zpět (odešle majiteli IVR sms s telefonním číslem volajícího pro zpětné zavolání) přehrávání informačních hlásek vytvoření druhé stromové úrovně HIVR Nepodporované funkce: hovory ve frontě čekající na volného operátora paralelní vyzvánění nebo přepojení hovoru na více destinací současně nahrávání rozhovorů mezi volajícím a operátorem společnost T-Mobile nezajišťuje nahrávání hlásek pro IVR Směrování hovorů na IVR IVR je možné zřídit na novém nebo již existujícím telefonním čísle dané společnosti, kdy T-Mobile nastaví směrování takovýchto hovorů do IVR Před aktivací Hostovaného IVR Telefonní síť Příchozí volání na HLP Po aktivací Hostovaného IVR Telefonní síť Příchozí volání na IVR Volba 1 HLP 226 XXX XXX Nové číslo Volba 2 Další číslo Seznam pokročilých funkcí (typické příklady): časově závislé chování HIVR - nastavení více než 2 různých časových intervalů více než 2úrovňový IVR strom napojení HIVR na CRM systém zákazníka zákazníci čekající ve frontě další speciální požadavky zákazníka Pokročilé funkce vyžadují delší vývoj a posouzení realizovatelnosti 2.7 Pevná datová síť Tato služba je určena pro zákazníky, kteří mají v rámci společnosti více než jednu lokalitu připojenou k síti T-Mobile a potřebují zajistit vytvoření jednotné datové sítě tzv. WAN. Pevná datová síť se nabízí v následujících variantách: L3 VPN (IP VPN MPLS), L2 VPN (ethernet), Pronajatý okruh. Struktura VPN sítě je většinou hvězdicová, ale v závislosti na možnosti koncových prvků a prvků sítě je možné architekturu sítě přizpůsobit potřebám zákazníka. Datová linka mezi koncovým bodem služby v dané lokalitě a TMCZ sítí je většinou realizována garantovanou kapacitou, což je závislé na přenosové technologii připojení koncového bodu. Pronajatý okruh je vždy plně vyhrazená přenosová kapacita mezi oběma koncovými body. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 12/33

13 2.7.1 QoS v rámci Pevné datové sítě Zákaznický datový provoz v rámci Pevné datové sítě je možné rozdělit do tzv. tříd provozu (QoS tříd). QoS (Quality of Service) je termín používaný pro rezervaci a řízení toků v datových sítích. QoS se snaží zajistit vyhrazení a dělení dostupné přenosové kapacity tak, aby nedocházelo zahlcením sítě ke snížení kvality síťových služeb. Pomocí QoS se může např. nastavit maximální nebo minimální přenosové pásmo pro určitý typ datové komunikace, prohlásit některý provoz za prioritní nebo rozdělit provoz do kategorií podle nastavených parametrů. QoS se tedy snaží poskytovat uživatelům služby s garantovanou kvalitou, aby nedocházelo ke zpoždění, ztrátovosti nebo neefektivnímu využívání kapacity. Rozdělením svého datového provozu do QoS tříd zákazník získá možnost přiřadit prioritu a tím také nejlepší kvalitativní přenosové parametry příslušným aplikacím. Pro datový provoz mezi pobočkami je možné vytvořit až 3 standardní třídy provozu (QoS třídy), kdy má každá třída garantovanou minimální stanovenou šířku pásma v případě zahlcení linky prioritní třídu, jejíž provoz je až do stanovené šířky pásma odbavován přednostně před ostatním provozem Všechny uvedené třídy jsou rezervovány pro použití zákazníkem. Provoz do jednotlivých tříd je možné zařadit podle vstupního rozhraní na směrovači, IP adres nebo DSCP značek (speciální pole v záhlaví IP paketu). V případě použití DSCP značek je nutné využívat pevně definovanou množinu DSCP. Do prioritní třídy se typicky řadí hlasový provoz zákazníka mimo hlasové služby T-Mobile (např. zákaznická IP telefonie), interaktivní video nebo další provoz citlivý na zpoždění v síti. Druhou a třetí standardní třídu je možné použít pro důležité aplikace, které pro sebe vyžadují garantovanou šířku pásma a upřednostnění před ostatním typem provozu např. SAP, ERP, CRM, důležité databáze, atd. Do první standardní třídy je pak zařazován ostatní provoz směřující na pobočky (best-effort) QoS+ v rámci Pevné datové sítě QoS+ nabízí shodné funkcionality s QoS (kap ) s těmito rozdíly. Pro datový provoz mezi pobočkami je možné vytvořit 6 standardních tříd provozu (QoS třídy), kdy má každá třída garantovanou minimální stanovenou šířku pásma v případě zahlcení linky prioritní třídu, jejíž provoz je až do stanovené šířky pásma odbavován přednostně před ostatním provozem Všechny uvedené třídy jsou rezervovány pro použití zákazníkem. Provoz do jednotlivých tříd je možné zařadit podle vstupního rozhraní na směrovači, IP adres nebo DSCP značek (speciální pole v záhlaví IP paketu). U každé třídy může zákazník určit, jaká DSCP budou do příslušné třídy mapována a jakou bude mít třída garantovanou šířka pásma. Služba zároveň zachovává veškerá zákazníkem používaná DSCP s výjimkou DSCP CS6, které je využíváno pro dohled a správu koncového směrovače. Způsob využití jednotlivých tříd je tak možné zcela podřídit potřebám zákazníka. QoS+ není z technických důvodů možné kombinovat s dalšími službami poskytovanými T-Mobilem. V případě, že zákazník na jedné pobočce požaduje jiné služby než Pevnou datovou síť s QoS+ (např. hlasové služby), musí být tyto služby realizovány samostatně (tzn. do příslušné pobočky vyvedena druhá linka spolu s druhým CE směrovačem). Příkladem použití QoS+ je propojení poboček organizace, která využívá QoS model Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Parametry služby Rozhraní Ethernet (Ethernet 10, Fastethernet 100 Mbit/s nebo 1/10 GigabitEthernet) Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 13/33

14 Konektor RJ45 nebo optický Přenosový protokol ethernet Síťový protokol IP (varianta L3) Přenos na L3 je plně transparentní a nedochází k filtrování a omezování žádného typu provozu Možnost prioritizace paketů a garance šířky pásma (QoS) 2.8 Přístup k internetu Služba Přístup k internetu zajišťuje konektivitu dané lokality k síti Internet, a to garantovanou kapacitou mezi koncovým bodem služby a internetovou bránou TMCZ. Společnost T-Mobile je členem NIX sdružení provozovatelů sítě internet v České republice a využívá k tomuto účelu v rámci vlastní páteřní přenosové sítě tří nezávislých vzájemně se zálohujících bodů dva se nacházejí v České Republice a třetí je zakončen v síti Deutsche Telekomu. Parametry služby jsou následující: Garantovaná kapacita připojení do sítě internet 2 veřejné IP adresy na jedno připojení Provoz SMTP serveru název serveru smtp.tmod.cz. port 25 není prováděna autentifikace uživatele (zabezpečeno na základě přidělených pevných IP adres) Rozhraní Ethernet ( Ethernet 10, Fastethernet 100 Mbit/s nebo 1/10 GigabitEthernet) Konektor RJ45 nebo optický Přenosový protokol ethernet Síťový protokol IP Zajištění provozu sekundárního DNS serveru Služba neobsahuje poplatky pro CZ NIC za doménu 2.9 Mobilní intranet Služba Mobilní intranet je určena pro zákazníky, kteří využívají vzdálený mobilní přístup k firemním informacím. Služba vytváří privátní mobilní datovou síť, která je v rámci Firemního řešení integrována do firemní WAN/LAN sítě, plně dle potřeb zákazníka. Mobilní intranet je možné využívat jak ve 2G síti (GPRS/EDGE), tak i v 3G síti T-Mobile a díky technologii HSPA+ tak přistupovat k firemním informacím rychlostí až 42 Mb/s. V praxi to vypadá tak, že zaměstnanci zákazníka mají SIM karty s aktivovanou datovou službou. Prostřednictvím této služby a tzv. APN (Access Point Name) mohou přistupovat bezpečně privátní datovou linkou přímo k jednotlivým prvkům firemní datové sítě. Přes toto připojení je možné provozovat veškeré aplikace založené na IP protokolu (přístup k u, na intranetové stránky, k firemním databázím, serverům atd.). Výhody této služby jsou zřejmé Dostupnost intranetu z mobilních zařízení 24 hodin denně Maximální možné zabezpečení uplatnění vnitrofiremních pravidel pro provoz IP sítě, autorizace uživatele pomocí RADIUS serveru, vlastní IP adresní plán a vlastní způsob přidělování IP adres Výhodný způsob účtování mobilní datové tarify Garantovaná propustnost z virtuálního bodu APN do infrastruktury zákazníka Služba je zakončena na koncovém směrovači ve vybraných lokalitách s rozhraním Ethernet a IP síťovým protokolem. Služba je zpoplatněna pravidelným měsíčním paušálem za datovou linku zajišťující propojení APN a datové infrastruktury zákazníka. Částka za přenesená data prostřednictvím GPRS/EDGE/3G HSPA+ je účtována konkrétním SIM kartám dle jejich datového tarifu. Cena přenosů v rámci APN intranet je stejná jako u APN Internet a navíc nabízí Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 14/33

15 výhodnější podmínky pro doplňkové služby (statické IP adresy, neuplatňují se omezení objemu dat stažených plnou přenosovou rychlostí (FUP) apod.). V případě požadavku zákazníka je také možné provést zakončení služby Mobilní intranet pomocí IPSec tunelu přes internet. Kapacita tunelu je závislá pouze na kapacitě zákazníkova připojení k Internetu. V tomto případě je ovšem nutno počítat s určitým omezením některých výhod služby Internet ADSL/VDSL T-Mobile Internet ADSL/VDSL je univerzální a nejdostupnější pevný internet. Služba využívá asymetrický přenos dat - rychlost přenosu dat směrem k zákazníkovi je vyšší než směrem od zákazníka. T-Mobile nabízí službu ve variantě s pevnou linkou i bez pevné linky. Výhody služby Rychlý a spolehlivý internet s rychlostí až 40 Mbit/s Modem za zvýhodněnou cenu Jednoduchá samoinstalace Možnost kombinace s pevnými hlasovými službami Možnost kombinace hlasového mobilního tarifu a pevného internetu v balíčku 2v1, nebo hlasového mobilního tarifu jak s pevným, tak s mobilním internetem v balíčku 3v1 Technická a zákaznická podpora na vysoké úrovni Jeden operátor pro vaše služby elektronických komunikací, jedna faktura 2.11 Profi ADSL Služba Profi ADSL je pevná internetová služba s garantovanou kvalitou založená na technologii ADSL. Služba umožňuje trvalé připojení do sítě Internet s možností stahování neomezeného objemu přenesených dat. Využíva asymetrický přenos dat - rychlost přenosu dat směrem k zákazníkovi je vyšší než směrem od zákazníka. Společnost T-Mobile poskytuje vše potřebné k provozu služby dohledovaný modem, instalace a konfigurace služby u zákazníka, možnost doobjednat doplňkové služby. Výhody služby Kvalitní a spolehlivé připojení na výběr internetové tarify s rychlostí až 16 Mbit/s s agregací 1:20 nebo 1:10 Trvalé připojení s možností stahování neomezeného objemu přenesených dat Garantovaná kvalita v ceně služby dostupnost služby 99,5 %, maximální doba opravy 24 hodin T-Mobile poskytuje vše potřebné k provozu služby: 1 statickou veřejnou IP adresu s možností doobjednání dalších 3 IP adres pronajímaný a dohledovaný modem instalaci a konfiguraci služby přímo u zákazníka Konvergentní nabídka možnost kombinace s dalšími pevnými i mobilními službami (internet i hlas) Technická a zákaznická podpora T-Mobile na vysoké úrovni 2.12 Profi SHDSL Služba Profi SHDSL je pevná internetová služba s garantovanou kvalitou založená na technologii SHDSL. Služba umožňuje trvalé připojení do sítě Internet s možností stahování neomezeného objemu přenesených dat. Využívá symetrický přenos dat rychlost přenosu dat směrem k zákazníkovi je stejný jako směrem od zákazníka. Společnost T-Mobile poskytuje vše potřebné k provozu služby dohledovaný modem, instalace a konfigurace služby u zákazníka, možnost doobjednat doplňkové služby. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 15/33

16 Výhody služby Kvalitní a spolehlivé připojení internetové tarify s rychlostí až 4 Mbit/s a agregací 1:1 (zákazník se tak o rychlost s nikým nedělí) Trvalé připojení s možností stahování neomezeného objemu přenesených dat Garantovaná kvalita v ceně služby dostupnost služby 99,5 %, maximální doba opravy 24 hodin T-Mobile poskytuje vše potřebné k provozu služby: blok 4 IP adres, s možností doobjednání bloku 8 nebo 16 IP adres pronajímaný a dohledovaný modem instalaci a konfiguraci služby přímo u zákazníka Konvergentní nabídka možnost kombinace s dalšími pevnými i mobilními službami (internet i hlas) Technická a zákaznická podpora T-Mobile na vysoké úrovni 2.13 Hromadné rozesílání SMS a MMS zpráv. Služba SMS/MMS Connect umožňuje s vysokou propustností a spolehlivostí přijímat a odesílat velké množství SMS/MMS zpráv z telefonních čísel a na telefonní čísla telekomunikačních operátorů na území České republiky, kteří jsou se sítí T-Mobile propojeni, stejně tak i do většiny sítí zahraničních operátorů. Takto přijaté SMS a MMS bude možné dále zpracovávat. K uvedenému účelu slouží IP propojení s SMS/MMS Centrem sítě T-Mobile. Připojení je realizováno formou tzv. individuálního virtuálního SMS/MMS centra (dále VSMSC nebo VMMSC) zákazníka, spočívajícího ve vytvoření individuálního prostoru ve VSMSC/VMMSC T-Mobile s předem definovanými parametry. Službu lze použít pro rozesílání a přijímání velkého množství SMS/MMS zpráv např. v rámci marketingových soutěží, hlasování, informačního systému, výzkumu veřejného mínění nebo komunikace pomocí SMS/MMS se zákazníky či v rámci firmy? Výhody služby SMS/MMS Connect Nízké ceny za SMS a MMS zprávy, klesající dle objemu odeslaných zpráv Vysoká garantovaná kapacita odesílání SMS/MMS (několikanásobně vyšší oproti GSM modulu) Vysoká spolehlivost přenos zpráv je zcela oddělen od veřejného provozu na GSM síti a při výpadku počítače, který zpracovává SMS/MMS, jsou veškeré zprávy uchovány přímo u operátora Možnost využít pro identifikaci jedno krátké číslo (ShortCode), dlouhé telefonní číslo (MSISDN) nebo textovou identifikaci Služba je zálohovaná a monitorována 24 hod. denně Dosažení optimálních nákladů díky třem volitelným tarifům Basic, Standard, Premium Možnost volby zvýšení či snížení propustnosti odesílání zpráv Výhody přímého připojení do SMS Centra Zákazník, který využije tuto službu, získá následující výhody ve srovnání s běžným způsobem rozesílání SMS zpráv: ve směru server (SMS/MMS Connect) mobilní terminál rychlost přenosu SMS zpráv ze serveru na VSMSC lze volit v úrovních 1, 2, 5, 10 nebo 20 SMS za sekundu oddělení přenosu SMS zpráv od veřejného provozu, a to mezi serverem a VSMSC velké množství SMS zpráv je přenášeno přes pevné připojení a na jejich přenos nemá vliv kapacita a zatížení GSM sítě; navíc je přenos realizován přes linku, na kterou je stanoveno smluvní SLA ve směru mobilní terminál server rychlost přenosu SMS zpráv z VSMSC na server je s minimální zpožděním, protože SMS zprávy jsou okamžitě přeposílány přes pevné připojení na server zákazníka Parametry SMS služby Velikost rozesílaných SMS zpráv: max 160 znaků (7-bit. kódování), max 140 znaků (8-bit. kódování) Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 16/33

17 Komunikační protokol propojení: TCP/IP Komunikační protokol server VSMSC: EMI protokol Výhody přímého připojení do MMS Centra ve směru server zákazníka mobilní terminál rychlost přenosu MMS zpráv ze serveru zákazníka na VMMSC je 1 MMS za 2 sekundy; tato výhoda se projeví hlavně při plošném rozesílání MMS zpráv na více terminálů v jeden okamžik oddělení přenosu MMS zpráv mezi serverem a VMMSC od veřejného provozu MMS zprávy jsou přenášeny přes pevné připojení, na jejich přenos nemají vliv kapacita, momentální stav ani zatížení GSM sítě ve směru mobilní terminál server zákazníka rychlost přenosu MMS zpráv z VMMSC na server MMS zprávy, které obdrží MMS centrum z mobilních terminálů, jsou okamžitě přeposílány pevným připojením na server zákazníka; kapacita přenosu není nikterak omezena Parametry MMS služby Max. velikost rozesílaných MMS zpráv: 300kB Přenosový protokol: TCP/IP Komunikační protokol server VMMSC: MM7 rozhraní (komunikace probíhá na bázi protokolu HTTP/SOAP) Typ propojovací sítě Kryptovaný tunel přes internet (tzv. typ Client to Site) šifrování je realizováno pomocí software CISCO VPN. Z důvodu ochrany zákazníka je zákazníkovi přiděleno uživatelské jméno a heslo, které slouží k vytvoření samotného kryptovaného tunelu. Kryptovaný tunel přes internet (tzv. typ Site to Site) šifrování je realizováno pomocí protokolu IP Sec mechanismem 3DES. Vyžadován je router podporující protokol IPSec (3DES) ve spolupráci s GRE (Generic Routing Encapsulation). Tento mechanismus je standardně podporovaný Cisco routery s IOS IP Plus IPSec 3DES*. Kryptování se používá pouze jako ochranný mechanismus dat přenášených v GRE tunelu přes potenciálně nebezpečný internet. IPSec spojení je vybudováno pouze mezi koncovým bodem T-Mobile a koncovým bodem zákazníka (router, firewall). Dle způsobu, jakým je zákazník připojen k internetu (firewall, router), je možné konfigurovat na jeho straně i spojení IPSec, GRE. Připojení přímé univerzální připojení umožňující libovolnou kombinaci hlasových a datových služeb v rámci Firemní ho řešení. Textová identifikace odesílatele Při odesílání SMS/MMS je možné doplňkově nastavit textovou identifikaci odesílatele (Textové ID). Textové ID je text skládající se z písmen, čísel a znaků tečka a pomlčka, který se bude příjemci SMS zprávy zobrazovat místo čísla odesílatele. Textové ID podléhá schválení ze strany TMCZ. Podmínky pro aktivaci Textové identifikace odesílatele Textové ID je jedinečné v rámci služby Zákazník může využívat k jednomu připojení maximálně 5 Textových ID pro SMS a 5 Textových ID pro MMS Textové ID může mít max. 11 znaků a může obsahovat velká a malá písmena, číslice 0 až 9 a znaky pomlčka a tečka, přičemž Textové ID musí začínat písmenem Omezení služby SMS/MMS Connect Službu SMS/MMS Connect nelze využívat pro rozesílání nevyžádaných SMS zpráv (např. reklamního charakteru), ale jen zpráv, které jsou v rámci provozování činnosti firmy posílány jen přímým a známým zákazníkům nebo obchodním partnerům. V případě zneužití služby si TMCZ vyhrazuje právo na zamezení těchto aktivit. Čtyřmístné číslo (Short Code) umožňuje odesílání do všech mobilních sítí, ale příjem pouze ze sítě T-Mobile Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 17/33

18 Zasílání SMS/MMS zpráv na mobilní telefonní čísla účastníků telekomunikačních operátorů v zahraničí T-Mobile nepodporuje a negarantuje tudíž jejich rozeslání. Výjimkou jsou operátoři, jejichž sítě jsou jmenovitě uvedeny na stránkách Maximální propustnost při použití dlouhého čísla (MSISDN) jako adresy odesilatele při odesílání SMS zprávy od zákazníka je 1 SMS/s, ale při použití ShortCode a TextID může být i větší. Prodlení může způsobovat vyžádání doručenek, které při rychlejším odesílání mohou nevhodně zahlcovat síť (SMS centra) ostatních telekomunikačních operátorů. Popis komunikačních protokolů V případě jiných požadavků na používaný SW, než který dodává zdarma TMCZ, máte možnost si nad komunikačním protokolem (EMI, MM7) naprogramovat vlastní aplikaci, která bude v rámci služby SMS/MMS Connect zajišťovat odesílání a příjem SMS/MMS. Popis protokolu, který používá SMS/MMS centrum sítě T-Mobile, bude zákazníkovi poskytnut na vyžádání Dodávka a správa zařízení Skupina služeb Dodávka a správa zařízení přináší rozšíření komplexního Firemního řešení o nové služby, které zajišťují funkce telefonní a počítačové sítě na bázi IP protokolu. Jedná se o služby a HW, který se již nachází za koncovým bodem Firemního řešení a jsou tedy již umístěny v síti zákazníka či ji přímo tvoří. Služby zahrnují: Dodávku a správu LAN/WLAN sítě Dodávku a správu pobočkové ústředny Dodávku a správu koncových telefonů Dodávku a správu videokonference Dodávku a správu doplňkových služeb k telefonii SLA v základní a rozšířené variantě Služby v rámci Dodávky a správy zařízení lze kombinovat dle požadavků zákazníka, nezbytnou podmínkou aktivace služeb je zřízení Přístupového bodu. V případě, že zákazník má nevhodnou nebo nedostatečně kvalitní hardwarovou infrastrukturu, je možné dodat také výstavbu, respektive rekonstrukci LAN sítě včetně strukturované kabeláže. V rámci servisní podpory nabízíme vzdálený dohled, konfiguraci a změny parametrů dle požadavků zákazníka, monitoring a pravidelný reporting. Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 18/33

19 Co přináší služba Dodávka a správa zařízení Pronájem kompletní infrastruktury za pevné měsíční poplatky Zákazník platí jen to, co skutečně využívá Nulové vstupní investice Implementace, dohled a servis celého řešení v ceně služby Jednoduchost, flexibilita a pravidelná obměna technologií Servisní podpora s garantovanou dobou obnovy funkčnosti Síť bez nečekaných nákladů a úspora provozu a efektivní podpora firemního IT Ucelené řešení od jednoho stabilního dodavatele Dodávka a správa LAN sítě Služba zahrnuje dodávku, instalaci a konfiguraci LAN sítě, implementaci a správu funkcí firewallu na routeru, ochranu datové sítě proti neoprávněným a neautorizovaným přístupům, implementaci a správu virtuální privátní sítě. Součástí služby je dohled routerů, switchů a serverů. Sledovanými parametry jsou dostupnost a operativní funkčnost zařízení. Routery tvoří hraniční bod mezi infrastrukturou zákazníka (LAN/WAN) a přenosovou technologií sítě T-Mobile, oddělují datové a hlasové služby a zajišťují služby LAN (DHCP, NAT, TFTP, http, aj.). Komunikaci uvnitř datové sítě LAN, připojení a napájení koncových zařízení, nastavení VLAN aj. zajistí prvek switch. Jeho konfiguraci si můžete zvolit s ohledem na potřeby vaší infrastruktury. Dodávka a správa pobočkové ústředny Služba zahrnuje dodávku, instalaci a konfiguraci pobočkové telefonní ústředny a specifického příslušenství. Součástí služby je dále i její dohled, správa a servis podle individuálních požadavků zákazníka. TMCZ spolupracuje s předními výrobci ústředen jako je Cisco Systems, Aastra, Siemens. V našem portfoliu najdete i cenově příznivější systémy postavená na Open source platformě Asterisk. Příkladem dodávaných ústředen mohou být Cisco Unified Communication Manager nebo Aastra Cisco Unified Communication Manager (CUCM) Univerzální řešení sjednocené komunikace pro společnosti s větším počtem uživatelů, či poboček. Nabízí rozšířenou funkcionalitu, možnosti integrace do stávající podnikové infrastruktury a rozšiřitelnost o další služby z rodiny Cisco Unified Communications. Serverové řešení IP ústředny s pokročilými možnostmi pro integraci do podnikové infrastruktury a rozšířenými vlastnostmi funkcionality systému. V případě nasazení CUCM figuruje ISR směrovač jako hraniční prvek zákazníkovy sítě zajišťující zabezpečení datového i hlasového provozu pomocí firewallu. Mezi pokročilé funkce Unified Communication Manageru patří například Extension mobility možnost přihlásit se svým profilem a telefonním číslem na libovolném IP telefonu Možnost integrace firemního adresáře s Active Directory a jednotná správa uživatelů Konference a meet-me konference podpora klasických konferenčních hovorů a možnost zakládat tzv. meet-me konference, kam se ostatní členové dostanou automaticky po vytočení meet-me telefonního čísla Parkování hovorů a možnost jejich převzetí jiným účastníkem, nebo z jiného telefonu Distribuce hovorů v rámci skupin - postupné přepadávání hovorů, hromadné vyzvánění na více telefonech Integrace s Microsoft Outlook a možnost vytáčení z adresáře Outlooku na PC. Nadstavby Cisco Web Dialer a Click to Dial pro vytáčení hovorů odkudkoliv po označení telefonního čísla myší na obrazovce či v aplikaci v prostředí Windows Lepší možnosti integrace s dalšími hlasovými systémy a aplikacemi v podnikové infrastruktuře Aastra 5000 Komunikační systémy řady Aastra 5000 patří díky otevřené architektuře systému a ojedinělé technologii ke světové špičce. Základní vlastností rodiny ústředen Aastra 5000 je jednotný hardware a software. Aastra 5000 zahrnuje Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 19/33

20 ústředny od 6 až po poboček a 500 IP účastníků v jediném systému. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří možnost vytvoření transparentní sítě systémů pouhým spojováním libovolných typů komunikačních systémů. Jednotnost softwaru přináší komunikačním systémům nižších a středních kapacit celou škálu nadstavbových telefonních a datových funkcí, které nejsou pro tuto třídu obvyklé a objevují se až u velkých systémů. Mezi vlastnosti systému Aastra 5000 patří Vysoká modularita systému s velice snadnou administrací a konfigurací bez jakéhokoli omezení na rozsah administrace a konfigurace Otevřenost - podpora standardizovaných protokolů Vysoká stabilita a bezpečnost ovládacího SW Široké portfolio terminálů Aastra Jednotná řada HW komponent u všech systémů Aastra 5000 Možnost šifrování hovorů v IP prostředí Možnost integrace s externími IS a databázemi (ERP, CRM, ) Zpětná kompatibilita systému včetně příslušenství a digitálních terminálů Využívání skutečné IP telefonie implementované interně do systému Jedinečný a patentovaný síťový protokol MOVACS, který zajišťuje absolutní homogenitu celé komunikační sítě Možnost vytvoření hybridního systému s analogovými, digitálními i IP účastníky Dodávka a správa telefonů Služba je doplňkem ke službě Dodávka a správa pobočkové ústředny. Jedná se o pronájem vybraných modelů telefonních přístrojů a speciálních terminálů, které jsou dodány, provozovány a servisovány TMCZ po celou dobu trvání smlouvy. Dodávka a správa videokonference Služba zahrnuje kompletní řešení potřeb videkomunikace. Lze volit mezi několika variantami služby od jednoduchého řešení formou aplikace pro chytré telefony a tablety nebo PC až po sofistikované řešení s dodávkou hardwarové videokonference pro přeměnu jednací místnosti na moderní HD telepresenční místnost. Komunikaci více než 2 účastníků je možné jednoduše zajistit pomocí tzv. multipoint místnosti. Malá HW videokonference Kompletní řešení pronájmu hardware pro přeměnu menší až střední jednací místnosti na moderní HD telepresenční místnost. Přináší funkce jako přenos zvuku ve stereo HD kvalitě a přenos obrazu hovořících ve vysokém HD rozlišení. Dále pak aplikaci People+Content IP, která umožňuje sdílení obrazu PC s ostatními účastníky bez potřeby přímého kabelového spojení s videokonferenčním terminálem. Tedy i například bezdrátově přes WiFi síť. Součástí služby je Videokonferenční terminál Polycom Group 300 HD. Kamera Polycom EagleEye HD s funkcí řízení natáčení, náklonu a až 12x optického přiblížení Stolní mikrofon s integrovaným dotykovým tlačítkem pro aktivaci funkce mute, s LED indikací stavu funkce mute a se třemi citlivými mikrofony pro přirozenou kvalitu zvuku stereo HD. Intuitivní dálkové ovládání s integrovanou baterií, kterou lze snadno dobíjet přes port USB Mobilní stojan pro snadnou manipulaci v místnosti nebo i mimo ni, na kterém jsou umístěny všechny komponenty videokonference a zobrazovací zařízení. Plochá Full HD Samsung 50 LED obrazovka s dálkovým ovládáním a vestavěným tunerem a reproduktory. Kompletní kabeláž a drobné příslušenství pro ideální sestavení v jednací místnosti. Doprava, montáž, oživení, testování, zaškolení obsluhy. Velká HW videokonference Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 20/33

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Otevíráte nové možnosti komunikace

Otevíráte nové možnosti komunikace Otevíráte nové možnosti komunikace Matts Johansen marketingový ředitel pro firemní zákazníky Business Segment Milí kolegové, naším společným úkolem je pomáhat zákazníkům v jejich podnikání, přinášet jim

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz 2N NetStar Obchodní popis systému Verze 1.0.0 www.2n.cz 1 Obsah Autoclip routing... 9 Assistant. Operátor Call Waiting... 9 CallBack... 10 CLIP modifikace... 10 Hotelové služby... 11 Incoming Hold CLIP...

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

T-Mobile jako integrovaný operátor. Zdeněk Spurný manažer oddělení Internet & Business

T-Mobile jako integrovaný operátor. Zdeněk Spurný manažer oddělení Internet & Business T-Mobile jako integrovaný operátor Zdeněk Spurný manažer oddělení Internet & Business Author / Presentation title 08/29/2007 1 Mobilní operátor? Už dávno ne! ISSS 2010: 12. dubna 2010 2 I v mobilech jsme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více