Systémy detekce a hašení jisker

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy detekce a hašení jisker"

Transkript

1 HASÍME DŘÍVE, NEŽ ZAČNE HOŘET Systémy detekce a hašení jisker

2

3 KVALITA INOVACE TRADICE

4

5 Inovace je naše tradice. S touto zásadou se odvoláváme na našeho inovativního fi remního zakladatele a mého praděda, který založil továrnu FAGUS na výrobu obuvnických kopyt v roce Dokonce měl kuráž, aby angažoval vizionáře, ale nepovšimnutého Waltera Gropiuse, který se stal následně mezinárodně proslulým architektem, vybudovat jeho továrnu, která je dnes považovaná za počátky výstavby moderní doby. UNESCO zapsalo tuto továrnu na listinu světového kulturního dědictví v roce Po rozsáhlém obnovením, je továrna ve velmi dobrém stavu ještě v provozu a vlastněna rodinou. V roce 1970, naše společnost zažila další inovaci. Můj bratr Gerd a já jsme převzali FAGUS na výrobu obuvnických kopyt, která pokračuje s výrobou dodnes, a založili GreCon. Dnes jsme celosvětoví dodavatelé měřicích systémů zvláště pro dřevařský průmysl a požárních ochranných systémů. Jedním z požárních ochranných systémů je detekce a hašení jisker. V roce 1973, můj otec dodával kompletní výrobnu dřevotřískových desek do Ruska, ve které zahořelo několikrát za den. Tehdy řekl musíte uvažovat o něčem. Začali jsme řešit, zda by bylo možné detekovat jiskry a uhasit je předtím, než způsobí požár nebo výbuch. Tak se zrodila představa o detekování jisker a jejich uhašení. My hasíme dříve, než začne hořet. Dnes, naše hlásiče jisker sledují výrobní postupy v asi instalacích na světě, nejen v dřevařském průmyslu, ale také v mnoha dalších technologických procesech. Toto nás dělá pyšnými a naplňuje mě radostí vidět, jak mnoho inovací se vyvinulo z naší originální myšlenky! Ernst Greten Generální ředitel GreCon

6 Proč GreCon? systém hašení jisker GreCon byl představen světu poprvé jako preventivní ochrana proti ohni v roce 1973 desetiletí odborných zkušenosti v mnoha průmyslových odvětvích asi 200,000 instalace celosvětově celosvětový servisní tým s více než 80 servisními techniky

7 Vaše výhoda! zabránit zdrojům vznícení vyhnout se požáru nebo výbuchu vyhnout se poraněním osob a škodám na majetku zdroj nejvyššího možného zabezpečení výroby

8 Detekce nebezpečí požáru a výbuchu

9 Přehled všech hlásičů Ve výrobních postupech jsou různá nebezpečí požáru a výbuchu. GreCon má vhodné hlásiče i pro tato rizika. Detekce jisker v prostorách beze světla Hlásiče jisker FM 1/8 mohou být použitý v temných prostorech bez přítomnosti světla. Toto zajišťuje vysokou citlivost FM 1/8 hlásičů tak, že odhalení zdrojů vznícení je možné dokonce v hustém toku materiálu. Optika senzorů je normálně udržována čistá vzduchem a proudem materiálu, což dělá systém snadnějším na údržbu. Detekce jisker v prostorách s vyššími teplotami Hlásiče jisker FM 3/8 s optickými kabely jsou užívány tam, kde výrobní nebo sušící teploty převyšují 65 C (149 F). Tři samostatné optické kabely se skleněným vláknem chráněné krytím z nerezové oceli přenášejí infračervené záření k senzorům. Každý optický kabel končí na samostatné foto diodě. Druhá strana optického kabelu je tvořena koncovkou pro vysoké teploty do 350 C (200 C pro Ex). Detekční spolehlivost je dosažená použitím tří identických senzorů v hlásiči. Optické kabely jsou dodávány v různých délkách pro rozdílné průměry odsávacích potrubí.

10 Detekce jisker v prostorách s denním světlem Hlásiče jisker GreCon mohou detekovat jiskry na dopravních pásech, výrobních linkách nebo v místech přesypů mezi dopravníky. Zvláštní hlásič, typu DLD 1/8, je určen do prostor s okolním světlem. Detekce horkých částic a žhnoucích uhlíků Průmyslové technologické postupy často vytváří přehřáté materiály nebo horká hnízda bez žhnutí ve viditelném rozsahu. Takovými materiály jsou, například, uhelné nebo sazovité usazeniny v potrubích nebo ve velké míře při drcení a mletí. Vyskytují se v odsávacích potrubích kalíren nebo sléváren stejně jako v recyklačních provozech. Hlásič HPD 1/8 spolehlivě zjistí číhající nebezpečí v tomto nežhnoucím rozsahu teplot. Hlídání teploty zařízení Hlásič teploty TM 1/9 nejen reaguje při překročení stanoveného teplotním prahu, ale i na nebezpečný nárůst teploty typický pro požár. Teplotní senzor má dvě samostatné spouštěcí funkce, které pracují paralelně. V případě doutnajícího požáru, to jest pomalu rostoucí teploty, systém zareaguje a spouští poplach při dosažení stanovené teploty. V případě rychle rostoucích teplot, typické pro hoření kapalin, je poplach spouštěn při překročení nastaveného nárůstu teploty ještě před dosažením maximální hodnoty. Detekce doutnání a podobných hoření Žhavé uhlíky hluboce skrytý v materiálu uvolňují hořlavé plyny. Tyto plyny mohou být detekováný - například v silu - hlásičem požáru BGM. Hlásič požáru může být použitý jako

11 samostatný bodový hlásič, nebo v kombinaci ke sledování rozsáhlejších prostor. Doutnající oheň je objeven detekcí uvolněných plynů CO, H2, fenolické uhlovodíky nebo dusitany v ppm rozsahu. Proto tyto hlásiče požáru musí být instalovaný v prostorách, ve kterých plyny doutnání mohou vznikat. Toto umožňuje zjišťování požárů ještě před možným vznícením plynů a rozhoření ohniska. Detekce viditelných plamenů GreCon používá moderní hlásiče vyzařování plamene s UV/IR technologii pro spolehlivou detekci plamenů. UV senzor rychle reaguje v případě vzniku ohně, to dovoluje včasné ruční uhašení. Jestliže se oheň rozšiřuje, nezávislý IR senzor potvrdí UV poplach a tak dovoluje spolehlivé automatické uhašení. Detekce kouře Opticko-kouřové hlásiče požáru SRM 1/8 detekuje požáry, které vyvíjí kouř, například ve zpětném vzduchovém potrubí z prachových fi ltrů. Hlásiče kouře mohou být instalovány v bezprašných prostorách pro zjištění požáru. Doplňky hlásičů Další opatření proti nadměrnému zaprášení Jestliže lze očekávat nadměrné hromadění usazenin na hlásičové optice, zvláštní ofukování vzduchem adaptéry zvýší detekční spolehlivost hlásičů a prodloužení servisních intervalů. Omezení pronikání světla Pronikání světla ať denního nebo umělého, by mohlo mít negativní účinek na detekci infračerveného záření v některých aplikacích. Štěrbinové clony jsou užívány pro zamezení planým poplachům a optimalizaci detekce.

12 Hašení a odklonění nebezpečí požáru a výbuchu

13 Přehled protiopatření Pro dosažení preventivního účinku ochrany proti požáru a výbuchu, automatické prostředky ochrany jsou použity v přímém spojení s detekcí. Hašení Během několika milisekund hasicí trysky vytvoří jemnou vodní mlhou, které je použito k uhašení zdrojů vznícení. Trysky jsou zhotovení z vysoce kvalitní nerezové oceli, která zvyšuje odolnost proti opotřebení. Po uhašení, kužel otvoru trysky se automaticky uzavře a brání znečištění. Použití různých velikostí trysky minimalizuje nezbytné množství vody.

14 Redukce času aktivace na polovinu nebo třetinu *< 2m ultrahigh-speed extinguishment UHS F F *Ø 400 mm at 25 m/s Nové ultra-rychlé hasicí zařízení UHS se skládá ze zvláštního vysokorychlostního elektromagnetického ventilu a zvláštní hasící trysky přizpůsobené tomuto systému. GreCon nyní nabízí řešení pro místa s krátkou délkou odsávacího potrubí. S touto ultra-rychlou technologií, je možné zkrátit hasicí vzdálenosti i pod 2 m. Odklonění toku materiálu Překlápěcí klapka může odklonit tok materiálu tak, aby se zabránilo přenosu zdrojů vznícení do dalších oblastí výroby. Překlápěcí klapky se dodávají i z nerezové oceli pro aplikace v potravinářství a dalších průmyslových odvětvích. Přerušení toku materiálu Požární uzávěry a klapky jsou příslušenství, která mohou mechanicky zavřít dopravní trasu, aby se zabránilo přenosu zdroje vznícení do dalších oblastí výroby. Požární uzávěry a klapky se dodávají i z nerezové oceli pro aplikace v potravinářství a dalších průmyslových odvětvích.

15 Alternativní možnosti hašení Na požádání, zvláštní a specifické možnosti hašení plynem, pěnou nebo párou mohou být použitý v souvislosti s naším systémem. Doplňky Tlakové stanice Jestli dostupný tlak vody pro hašení je nedostatečný, je potřeba instalovat tlakovou stanici vody, aby vytvořila požadovaný tlak vody. Jestli přítokové množství vody je moc nízké pro chod čerpadla, nebo jestli je tlaková stanice připojena k rozvodu pitné vody, musí být instalována před čerpadlem zásobní nádrž. Protimrazová ochrana Topný kabel a izolace může být použita pro ochranu rozvodů vody a hasicích zařízení proti zamrzání v oblastech vystavených mrazu. Nabízíme zvláštní, snadno instalovatelné izolační vaky pro hasicí zařízení.

16 Ústředny a obsluha

17 Multi - dotyková tabla pro rychlé a snadné ovládání systémů detekce a hašení jisker Nová 10 barevná zobrazovací jednotka s multi - dotekovou funkcí vám umožňuje rychle zobrazit požadovanou informaci s vysvětlením z různých úrovní ústředny GreCon. Tím je docela snadný přístup ke všem informacím. Nejenom data, která je k dispozici rychle po poplachu, ale také dlouhodobé informace staršího data mohou být zobrazený na displeji. Možnost zobrazovat kompletní technologická schémata je třeba zvláště zdůraznit. Oblasti, které jsou v aktuálním poplachovém stavu, mohou být zobrazeny podrobněji použitím jednoduchým zvětšením. Rychle dostupné důležité informace Důležitá data mohou být zobrazena rychle přímým výběrem informací pomocí srozumitelných symbolů. Zobrazovací paměť nabízí dostatečný prostor pro uložení elektronických souborů, jako jsou instrukce a návody, které lze použít, když nejsou dostupné v papírovém vydání. Snadná dodatečná úprava existujícího systému V mnoha případech, pro usnadnění obsluhy lze vyměnit existující standardní R/B ovládací panel ústředny GreCon novým multi - dotykovým tablem. Panel obsluhy pro malé ústředny Malé ústředny GreCon jsou vybavené standardními R/B tably obsluhy.

18 Nový multi - dotykový displej pro snadnou a intuitivní obsluhu BS 7 NET umožňuje snadnou obsluhu a kontrolu z řídicího pracoviště BS 7 NET systémový dohled CC 5000 Touch CC 7000 Touch CC 5000 Touch CC 7000 Touch Max. 25 control Consoles with 1000 areas 1 server per BS 7 NET Additional BS 7 NET- Client Max. 10 clients BS 7 NET <time synchron> <ring topology> customer Ian CC 5000 CC 7000 Gateway after Profi bus, Profi net or DeviceNet BS 7 NET- Server + 1. BS 7 NET- Client Additional BS 7 NET- Client

19 BS 7 NET pro snadné a srozumitelné ovládání BS 7 NET dovoluje místní instalace ústředen typu CC 7000 a CC 5000 ve fi remních prostorách, například v rozvodnách. Žádný prostor není požadován ve velínech, a kabelové vzdálenosti mohou být sníženy na minimum. Decentralizovaná architektura dává další výhody a zvyšuje snadnou údržbu celého systému. Ústředna může být umístěná dokonce blíž k provozu. BS 7 NET je jednoduchá obsluha a vizualizace aktuálních problémů v systému. Provozní obsluha může reagovat na aktuální poplachové události mnohem rychleji. Snadné ovládání může zjednodušit obsluhu systémů detekce a hašení jisker v každodenním povozu. Hlavní úkony jsou, například, potvrzení poplachové události nebo snadné vypínání zón / linek. BS 7 NET server sbírá všechny informace a komunikuje s ústřednami a klientskými obslužnými pracovišti, které mohou být nainstalovany v jiných výrobních sekcích. Z jednoho místa můžete vidět na první pohled, kde jsou koncentrované nebezpečné oblasti a zda je nezbytný zásah. BS 7 NET zobrazuje četnosti poplachů a zaznamenává události všech ústředen s časovým údajem přesně k milisekundě. Vedení a obsluha mají vždy nejnovější informace. Data mohou být sdílena se zákazníkovými řídicími systémy přes brány Profi bus, Profi net nebo DeviceNet.

20 Celosvětový servisní tým s více než 80 servisními techniky Naše síť! Přes 10,000 výrobních závodů ve stovkách průmyslových odvětví jsou celosvětově chráněny systémy detekce a hašení jisker GreCon. Pro zajištění tohoto rozsáhlého použití našich systémů a jejich zákazníků, jsme celosvětově zastupováni našimi vlastními společnostmi a spolehlivými partnery.

21 Osobní služba zákazníkům, kombinovaná s oprávněním a zkušeností, je naše síla Servis zákazníkům je jedna z našich silných stránek. Odpovědný pracovník GreCon sleduje Váš systém detekce a hašení jisker a / nebo Vaše měřicí systémy od počátku instalace, oživením vašeho systému, jeho každodenním provozem, údržbovými pracemi a řešením problémů po celou dobu činností. Toto se děje v úzké spolupráci s vašimi lidmi. Náš systém servisu, sestává z několika úrovní služeb Partner, Expert a Profesionál a počítá s Vašimi požadavky. S nákupem systému detekce a hašení jisker nebo měřicího systému, je přijata automaticky zajišťována první úroveň služeb Partner.

22 Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG P.O. Box 1243 D Alfeld-Hanover Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Požární ochrana Měřící systémy TSCH R Subjekt technické a místně příslušné modifi kace. Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Katalog komerčních systémů

Katalog komerčních systémů Katalog komerčních systémů 2014 INSPIRUJEME SE KOMFORTEM VEDE NÁS DESIGN STAVÍME NA TECHNOLOGIÍCH O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

UV jednotky pro odpadní vody

UV jednotky pro odpadní vody UV jednotky pro odpadní vody 3 5 6 Obsah UV zachovává nedostatkové vodní zdroje Systémy Berson Openline Systém Berson InLine : Vlastnosti a hlavní výhody Hlavní komponenty Nejlepší v UV již více než 40

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více