dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie."

Transkript

1 Integrace dat procesního vážení Průmyslové vážení Bílá kniha Efektivní přenos dat procesu vážení do systémů MES nebo ERP vyšší úrovně může zpřehlednit výrobní proces. Zvýšená přehlednost přispívá k lepšímu využívání výrobních prostředků a snížení provozních nákladů a usnadňuje naplnění požadavků certifikačních nebo oborových norem. Identifikace a implementace nejefektivnějšího systému sběru a integrace dat však může být obtížná, zejména ve výrobních provozech využívajících starší technologie. Tento technický dokument se zabývá problematickými stránkami integrace procesu a upozorňuje na podstatné faktory, které je třeba vzít v úvahu při stanovování provozních limitů a cílů sběru dat. Řešení pro vážení a komunikaci splní očekávání a přinesou měřitelnou návratnost investic, jsou-li tyto faktory vzaty v úvahu. Obsah 1. Určení problematických stránek integrace dat 2. Určení cílů integrace dat 3. Posouzení řešení integrace dat 4. Návrh nejvhodnějších postupů 5. Řešení potíží s komunikací 6. Shrnutí 7. Další zdroje informací

2 1. Určení problematických stránek integrace dat Při snaze o efektivní integraci dat vážení do automatizovaných systémů ERP/MES mohou výrobci narazit na následující potíže: rychlost schopnost poskytovat spolehlivá, filtrovaná data vážení automatizačním systémům vyšší úrovně v aplikacích, kde čas hraje důležitou roli (např. vysoce přesné plnění) za účelem přizpůsobení výroby. přizpůsobivost schopnost předávat informace, které ovlivňují přesnost vážení, využití materiálů a rychlost výroby, jako jsou identifikátor produktu, cílová hmotnost, tárová hmotnost, stav váhy, zprávy pro operátora a informace o chybách. náklady schopnost využívat řešení, která integrují data z více vah do jediného automatizovaného systému. omezení použitého zařízení inovace nebo výměna zařízení za nové ovladače umožňující automatizaci. nepříznivé podmínky vysokotlaké čištění; výbušné nebo korozivní prostředí; silné vibrace; elektromagnetické rušení nebo extrémní teploty. 2. Určení cílů integrace dat Před výběrem vážicího terminálu nebo komunikačního systému je třeba posoudit cíle integrace dat. Mimo jiné je třeba si zodpovědět následující otázky: Jaký typ informací se bude předávat mezi vážicím terminálem a automatizačním systémem? Jaké osoby nebo zařízení budou data využívat a k čemu? Čím je inicializován přenos dat a jak často se komunikace bude uskutečňovat? Jaké jsou požadavky na formát dat? Lze je přizpůsobit? Jaké komunikační médium je k dispozici? Lze je přizpůsobit? Mnohé z těchto otázek jsou strategické povahy: jaký typ informací je vyžadován, kým a k jakému účelu? Když jsou tyto otázky zodpovězeny, lze zkoumat zbývající řešení s cílem dosažení maximální výkonnosti. Tím se zvýší pravděpodobnost, že finální integrace procesu přinese měřitelnou a dokonce rychlou návratnost investic. 3. Posouzení řešení integrace dat Uvažujeme-li o ovládání prostřednictvím PLC, může typ rozhraní pro sběrnici ovlivnit technické parametry vážicího zařízení. Výběr sběrnicové sítě pro PLC je založen na faktorech jako je typ sběrnice používaný automatizační technologií, počet potřebných uzlů, typy zařízení, objem dat přenášených po síti, požadovaná rychlost přenosu dat a rozpočet na projekt. Dodavatel automatizační technologie zváží výhody a nevýhody různých typů sítě. Vhodný vážicí terminál poskytuje například následující funkcionalitu: odesílání cílových dat vážení do vážicího terminálu sběr kalibračních informací nebo kalibrace prostřednictvím programu PLC statistiky váhy Cíle vážení jako je celková přesnost procesu a rychlost plnění, spolu se zvolenou sběrnicovou sítí pro PLC, určí, jaký typ terminálu a rozhraní je potřeba. Není-li integrace dat do PLC Odborné posouzení podmínek, za nichž má vážicí systém pracovat beze ztráty přesnosti nebo komunikace se systémy vyšší úrovně pomůže určit provozní limity. Na základě takového posouzení a v souladu s cíli integrace dat lze vybrat nejvhodnější řešení pro vážicí zařízení a datovou komunikaci. METTLER TOLEDO Procesní vážení 2

3 vyžadována, lze využít i sériovou komunikaci nebo komunikaci v ethernetové síti TCP/IP prostřednictvím počítače. Využití bezdrátové komunikace je snazší se systémy komunikujícími na síti Ethernet TCP/IP než se systémy PLC. Rozhraní OPC mohou prostřednictvím serveru OPC integrovat data vážení do dalších aplikací podporujících OPC. OPC poskytuje standardizovaný datový formát, který může snížit náklady na integraci a podporu, snížit složitost systému a zrychlit vývoj projektu průmyslové automatizace. Metoda komunikace Základní data vážení přes sériové připojení nebo Ethernet TCP/IP Základní data vážení přes signál 4 20 ma nebo 0 10 Vss Požadavky a omezení Standardní datový formát terminálu s předdefinovanými a omezenými datovými sestavami Šablona tisku uložená ve vážicím terminálu a zpřístupněná pro externí zařízení Server OPC předává datový formát vážení Omezené předávání hmotnosti nebo rychlost Vyžaduje oddělenou komunikaci mezi řídicím systémem a vážicím terminálem pro funkce jako jsou povely nulování nebo tisku Ve světě produktů METTLER TOLEDO následuje porovnání systémů PLC a TCP/IP na vysoké úrovni. 4. Návrh nejvhodnějších postupů Nejvhodnější postupy pro integraci vážicích terminálů do systémů vyšší úrovně jsou založeny na doporučeních dodavatelů automatizační technologie. Na uvedení nejvhodnějších postupů pro každý typ automatizační sítě není v této publikaci prostor, nicméně dále uvádíme několik příkladů nejvhod- Data vážení přes průmyslovou sběrnici PLC, např. EtherNet/IP nebo Profibus DP nějších postupů pro implementaci ethernetových sítí, jako jsou Ether- Net/IP, Modbus TCP nebo ProfiNet. Srovnání průmyslových a kancelářských sítí Na návrh průmyslových sítí jsou kladeny jiné požadavky než na Vyžaduje hardware a program pro PLC pro integraci dat Možnosti rozhraní PLC omezují velikost datového paketu nebo zprávy Produkční certifikát návrh sítí do kanceláří. Síťový provoz generovaný programováním, konfigurací a diagnostikou zařízení EtherNet/IP a při výměně dat, u nichž nezáleží na rychlém zpracování, je typicky slabý a sporadický. Ve výrobním procesu však síťový provoz generovaný výměnou dat vyžadujících rychlé zpracování sestává zejména z paketů UDP/IP Unicast a Multicast. Síťový provoz na protokolu IP Multicast generovaný v síti EtherNet/IP je vysokorychlostní, s krátkými pakety a je generován trvale. Je-li podsíť EtherNet/IP připojena k síti výrobního provozu, je nutné zablokovat trvalé šíření paketů Multicast. Přestože stálý tok informací z podsítě může být žádoucí pro optimalizované vážení, může také vyvolat záplavu multicastových zpráv, která, není-li regu- METTLER TOLEDO Procesní vážení 3

4 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Dodávky průmyslových zařízení využívajících Ethernet (tisíce ks) 2008 ARC Advisory Group Popularita zařízení založených na Ethernetu vzrůstá díky vyšší rychlosti, větší šířce pásma, běžně dostupným komponentám a snadnosti instalace. lována, může snížit výkonnost celé sítě výrobního provozu. Optimalizace průmyslové sítě EtherNet/IP Společnost Rockwell Automation poskytla následující doporučení pro optimalizaci výkonnosti sítě při použití technologie EtherNet/IP. Kdykoli je to možné, zvolte na síti EtherNet/IP komunikaci Unicast. Unicast I/O pro EtherNet/ IP umožňuje přímou komunikaci point-to-point mezi dvěma zařízeními v síti. Tato komunikace je efektivnější, když není nutné sdílet vstupní a výstupní data s více zařízeními. Další informace a srovnání komunikačních metod Unicast a Multicast lze najít v publikaci ODVA č. 70, Recommended Functionality for EtherNet/IP Devices (Doporučená funkcionalita pro zařízení EtherNet/IP); odkaz na ni je uveden v závěru tohoto dokumentu. Minimalizujte zatížení zařízení nežádoucím síťovým provozem IP Multicast. Tohoto cíle lze, v závislosti na konfiguraci podsítě a konektivitě zařízení dosáhnout použitím řízených ethernetových přepínačů podporujících virtuální místní sítě (VLAN) a směrování IP Multicast paketů. Minimalizujte zatížení přepínačů nežádoucím síťovým provozem IP Multicast. Používejte plně duplexní řízené průmyslové přepínače podporující IGMP (Internet Group Multicast Protocol) snooping, zrcadlení portů, nastavení VLAN, statistické informace SNMP, blokování IP adres, automatické obnovení konfigurací, řízení Broadcast a Multicast zpráv pro jednotlivé porty, protokol STP a prioritizaci rámců. Minimalizujte zatížení sítě nežádoucím příchozím provozem IP Multicast, nebo zabraňte šíření zpráv IP Multicast generovaných podsítí EtherNet/IP do celé sítě výrobního provozu. Pro instalaci průmyslových sítí upřednostňujte konektory síťových kabelů s krytím IP67 a odolávající teplotám až 80 C. V prostředích se silným rušením je nutné použití průmyslově stíněné kabely CAT6 nebo CAT6a. V některých případech může uzemněný kovový vodič minimalizovat elektrické rušení. Správné uzemnění je nutné pro zabránění vzniku smyček, které mohou způsobit výpadky komunikace nebo rušení signálu. Použití vzorového kódu od dodavatele PLC nebo jiných integračních nástrojů jako jsou Automation Add-on-Profiles (AOP) a Add-on- -Instructions (AOI) společnosti Rockwell může zjednodušit integraci zařízení do automatizační sítě a minimalizovat chyby programování. 5. Řešení potíží s komunikací Řešení potíží s datovou komunikací vážicích terminálů a automatizačních systémů vychází z použité metody komunikace. U sériového nebo EtherNet TCP/IP spojení s počítačem stačí jednoduché připojení počítačové aplikace, jako je HyperTerminal, k ověření základního přenosu dat vážení z komunikačního portu terminálu. Řešení potíží se sítí Ethernet zahrnuje následující hlavní oblasti: síťová média (kabely, konektory, síťové karty) nastavení softwaru a konfigurace sítě výkonnost sítě s ohledem na přenos signálu Při řešení potíží se síťovými médii se využívá řada technických nástrojů, jako jsou zařízení TDR (měření odrazů v časové oblasti), handheld zařízení pro analýzu sítě METTLER TOLEDO Procesní vážení 4

5 a analyzátory funkce kabelů. K aplikacím založeným na PLC poskytují někteří dodavatelé počítačový simulační software pro sledování a kontrolu datové komunikace z portu PLC vážicího terminálu. Kontrolky na základní desce komunikační karty poskytují základní informace o jejím provozním stavu. Obejití aplikačního programu PLC a přímé vkládání výstupních povelů a datových jednotek může také být užitečným nástrojem pro řešení potíží. Řešení potíží s vážicími terminály může probíhat také prostřednictvím vzdáleného přístupu do konfiguračního souboru terminálu, protokolů o chybách a na webové stránky s diagnostickými a provozními informacemi. 6. Shrnutí Přínosy efektivního přenosu dat procesu do systémů MES nebo ERP vyšší úrovně a inteligentní inovace platformy/systému pro vážení: vylepšení možností řízení výrobního procesu vylepšení využití výrobních prostředků nižší provozní náklady měřitelná návratnost investic Jednoznačná identifikace cíle, ať už provedená interně nebo ve spolupráci s odborníky na vážení, zajistí, že investice do hardwaru a softwaru přinesou zamýšlené vylepšení procesu. Body ke zvážení při inovaci systému: Rychlost procesu (např. vysokorychlostního plnění), která ovlivňuje rychlost výměny dat Stávající zařízení a možnosti konektivity Rozpočet Nepříznivé provozní podmínky, například vysokotlaké čištění, agresivní chemikálie, nebezpečná prostředí a extrémní teploty Samotná data jaké osoby nebo zařízení je potřebují, k jakému účelu a v jakém formátu? Je vyžadováno připojení PLC nebo bude stačit sériové připojení či Ethernet TCP/IP? Konečně, řešení potíží se sítí Ethernet vyžaduje znalost síťových médií, konfigurace a signálové výkonnosti. Někteří dodavatelé poskytují počítačový simulační software pro kontrolu datové komunikace z portu PLC vážicího terminálu. Samotní dodavatelé mohou poskytnout podporu při porovnání různých řešení platforem pro vážení a komunikačních systémů. 7. Další zdroje informací Další informace o komunikačních funkcích, datovém formátu a požadavcích na sběrnicovou síť pro vážicí terminály METTLER TOLEDO naleznete na webu www. mt.com. Na následujících odkazech naleznete obecné i pro výrobce specifické informace, které mohou pomoci při optimalizaci automatizovaných procesů zahrnujících vážení. METTLER TOLEDO: Nástroje pro architekturu integrované automatizace společnosti Rockwell: solutions/integratedarchitecture/ resources4.html#termination Software Rockwell Integrated Architecture Builder: en/e-tools/configuration.html Knihovna ODVA DeviceNet : tabid=73 Knihovna ODVA EtherNet/IP : tabid=76 Profibus/ProfiNet : Nástroj pro analýzu sítě: Wire Shark, Fluke Networks: Kepware OPC: Mettler-Toledo, s.r.o. Třebohostická 2283/ Praha 10 Tel: Fax: Další informace Podléhá technickým změnám 02/2011 Mettler-Toledo AG

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními

Bílá kniha Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními Interoperabilita s IDIS zabezpečení dlouhodobých investic interoperabilními řešeními Stručný souhrn 3 Úvod 4 Výzvy pro energetické společnosti 5 Údaje o řešení 6 Shrnutí 11 Interoperabilita s IDIS zabezpečení

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA

Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA Realizace sběru dat z nízkotlakých lisů systémem MASA V tomto článku je popsán postup připojení dvou nízkotlakých licích strojů k informačnímu systému MASA pro monitorování a vyhodnocení strojů a linek

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM

Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury. Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Řešení Avocent pro správu IT infrastruktury Správa a monitorování infrastruktury pro zajištění Business-Critical Continuity TM Požádal jsem naše pracovníky IT, aby mi řekli jeden důvod, proč je řešení

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více