POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1."

Transkript

1 PŮVODNÍ NÁVOD R Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.x

2 OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ VAROVÁNÍ ÚVOD DO SYSTÉMU OSVĚDČENÍ A SHODA SYSTÉMU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ W4005V46-SYS1 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ W4005V46-SYS2 /B DOPRAVA KOMPONENTY SYSTÉMU ÚVOD DO KOMPONENT SYSTÉMU TECHNICKÁ DATA CELKOVÝ OBAL HLUK PŘENÁŠENÝ VZDUCHEM W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU ŘADY W TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH P300V34AI /B BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ OTÁČEK WG4A-BR /B MONTÁŽNÍ KONZOLA SNÍMAČE OTÁČEK WHIRLIGIG ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU MECHANICKÁ INSTALACE TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH WG4A-BR /B A P300V34AI /B INSTALACE BEZDOTYKOVÉHO SNÍMAČE OTÁČEK A KONZOLY ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU ŘADY W ELEKTRICKÁ INSTALACE A KABELÁŽ VAROVÁNÍ TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH P300V34AI /B BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ OTÁČEK ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU W POPIS FUNKCE ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B CELKOVÝ POPIS FUNKCE LED ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B TLAČÍTKA ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B NASTAVOVACÍ PŘEPÍNAČE KALIBRACE W4005NV46AI /B POPLACHY A VYPNUTÍ FUNKCE TESTU NORMÁLNÍ SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ STROJE RESTART PO POPLACHOVÉM VYPNUTÍ VAROVÁNÍ PŘED OBVYKLÝM NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM MOŽNOSTI KOMUNIKACE PŘIŘAZENÍ ETHERNETOVÝCH DAT PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ POSTUPY ÚDRŽBY ZPROVOZNĚNÍ Strana 2 z 44

3 16. POSTUP PŘI PORUŠE SYSTÉMU INFORMACE O VÝROBCI PODROBNÉ INFORMACE O VÝROBCI HISTORIE REVIZÍ Strana 3 z 44

4 1. Použité zkratky a označení 2. Varování Zkratka Význam SUD Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) HBS Hot Bearing Temperature Sensor (Snímač teploty horkého ložiska) ETH Ethernet NTC Negative Temperature Coefficient temperature bead type (Záporný teplotní koeficient perličkový termistor PPM Pulses per Minute (Pulsy za minutu) RPM Revolutions per Minute (Otáčky za minutu) BYTE Proměnná o šířce 8 bitů SLOVO Proměnná o šířce 16 bitů Tabulka 1 Zkratky v dokumentu NEBEZPEČÍ: ODKRYTÉ KOREČKY A POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBÍ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTU INSPEKČNÍHO PRŮLEZU VÝTAHU NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV INSTALACE NEBO ÚDRŽBY MUSÍ OBSLUHA VŽDY VYPNOUT A ZABLOKOVAT NAPÁJENÍ. NEBEZPEČÍ: VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU A KABELÁŽ MUSÍ BÝT IZOLOVANÁ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH INSTALAČNÍCH A ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ. PRÁCE NA ODKRYTÝCH OBVODECH POD NAPĚTÍM JE ZAKÁZÁNA A MŮŽE VÉST K EXPLOZI. DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ŽE VERZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY A VERZE UVEDENÁ NA ZAČÁTKU TOHOTO DOKUMENTU JSOU STEJNÉ. UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE K DISPOZICI ONLINE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRUČKU PRO TUTO VERZI ŘÍDICÍ JEDNOTKY. INFORMACI O VERZI ŘÍDICÍ JEDNOTKY JE MOŽNÉ NAJÍT NA VNITŘNÍ STRANĚ VÍČKA NEBO PŘES PRŮMYSLOVÉ PŘIPOJENÍ ETHERNET. 3. Úvod do systému W4005V46-SYSx /B je plně automatický systém pro prevenci nebezpečí výbuchu prachu ve výtahu. Všechny hlavní rizikové stavy exploze výtahu jsou nepřetržitě monitorovány a výtah se zastaví, pokud nelze pokračovat v bezpečném provozu. Pro zajištění bezpečnosti provozu nejsou nutné žádné PLC ani jiné řídicí zásahy. 4. Osvědčení a shoda systému Schvalovací informace se mohou měnit z důvodů občasných změn norem a také z toho důvodu, že společnost 4B neustále rozšiřuje portfolio mezinárodních certifikací, podle kterých jsou komponenty systému schvalovány. Informace uváděné dále jsou správné v čase vydání tohoto návodu, ale mohou se čas od času měnit. Nejnovější informace o osvědčeních najdete na listu dodatků informací o osvědčení (pokud byl do tohoto návodu zahrnut). Strana 4 z 44

5 4.1 Prohlášení o shodě W4005V46-SYS1 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Já, níže podepsaný, tímto jménem společnosti Don Electronics Limited prohlašuji, že sestava uvedená níže vyhovuje platným ustanovením Směrnice 94/9/ES (Prostředí s nebezpečím výbuchu), Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a jiných normativních dokumentů uvedených v tomto dokumentu. SESTAVA: W4005V46-SYS1 TYP VÝROBKU: SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SNÍMAČŮ UVAŽOVANÉ POUŽITÍ: MONITOROVÁNÍ VÝTAHU SMĚRNICE: 94/9/ES ATEX a 2006/42/ES Strojní zařízení (Článek 12, 3 (a)) SYSTÉM W4005V46-SYS1 /B Množství Kód zařízení Popis zařízení Vyrobil Čísla osvědčení 1 W4005NV46A Řídicí jednotka W400 Elite 24V Don Electronics Ltd DE/COSC/ TS1V4AI Přívod kabelu Touchswitch 24 V Don Electronics Ltd 1 P300V34AI Snímač P300 30mm Synatel Ltd IECEx BAS X / Baseefa14ATEX0015X IECEx BAS X / Baseefa03ATEX0674X 1 WG4A-BR Generátor pulsů Whirligig Synatel Ltd Baseefa03ATEX0676 Prohlašujeme, že jsme postupovali podle Směrnice ATEX o uplatňování Směrnice 94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v potenciálně výbušném prostředí (4. vydání). Podle kapitoly (Sestavy) výše uvedených směrnic prohlašujeme, že jsme provedli hodnocení rizika vznícení tohoto systému a prohlašujeme, že tato sestava nemění výbušné charakteristiky produktů, pokud jde o základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle výše uvedené Směrnice. Jméno: David Wheat Funkce: Generální ředitel Datum: 10. prosince 2014 Don Electronics Ltd Westfield Industrial Estate Kirk Lane, Yeadon LS19 7LX, Spojené království Strana 5 z 44

6 4.2 Prohlášení o shodě W4005V46-SYS2 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Já, níže podepsaný, tímto jménem společnosti Don Electronics Limited prohlašuji, že sestava uvedená níže vyhovuje platným ustanovením Směrnice 94/9/ES (Prostředí s nebezpečím výbuchu), Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a jiných normativních dokumentů uvedených v tomto dokumentu. SESTAVA: W4005V46-SYS2 TYP VÝROBKU: SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SNÍMAČŮ UVAŽOVANÉ POUŽITÍ: MONITOROVÁNÍ VÝTAHU SMĚRNICE: 94/9/ES ATEX a 2006/42/ES Strojní zařízení (Článek 12, 3 (a)) SYSTÉM W4005V46-SYS2 Množství Kód zařízení Popis zařízení Vyrobil Čísla osvědčení 1 W4005NV46AI Řídicí jednotka W400 Elite 24V Don Electronics Ltd DE/COSC/ TS1V4AI Přívod kabelu Touchswitch 24 V Don Electronics Ltd IECEx BAS X / Baseefa14ATEX0015X 4 ADB910V3AI Nastavitelný NTC snímač ložiska 100 mm Don Electronics Ltd IECEx BAS X / Baseefa09ATEX0231X 1 P300V34AI Snímač P mm Synatel Ltd IECEx BAS X / Baseefa12ATEX0226X 1 WG4A-BR Generátor pulsů Whirligig Synatel Ltd Baseefa03ATEX0676 Prohlašujeme, že jsme postupovali podle Směrnice ATEX o uplatňování Směrnice 94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v potenciálně výbušném prostředí (4. vydání). Podle kapitoly (Sestavy) výše uvedených směrnic prohlašujeme, že jsme provedli hodnocení rizika vznícení tohoto systému a prohlašujeme, že tato sestava nemění výbušné charakteristiky produktů, pokud jde o základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle výše uvedené Směrnice. Jméno: David Wheat Funkce: Generální ředitel Datum: 10. prosince 2014 Don Electronics Ltd Westfield Industrial Estate Kirk Lane, Yeadon LS19 7LX, Spojené království Strana 6 z 44

7 5. Doprava Systém je bezpečně zabalen ve speciálně navržené kartonové krabici se zakázkovými vložkami. Dopravě systému je však nutné věnovat péči, neboť krabice obsahuje citlivé elektronické komponenty. Pokud by bylo zjištěno jakékoliv mechanické poškození nebo přítomnost vody, elektronika uvnitř krabice by neměla být používána a koncový uživatel se musí okamžitě obrátit na prodejce a zařídit výměnu. 6. Komponenty systému Komponenta systému Množství Popis W4005NV46AI /B 1 Řídicí jednotka výtahu řady W400 TS1V4AI /B 4 Snímač nastavení pásů TouchSwitch P300V34AI /B 1 Snímač otáček WG4A-BR /B 1 Objímka snímače otáček Whirligig ADB910V3AI /B * 4* Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Tabulka 2 Komponenty systému * POZN! Tato položka je součástí pouze modelu systému W4005V46-SYS2 /B. Ty mohou být přidány později, obraťte se prosím na místního zástupce 4B. 6.3 Úvod do komponent systému W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400 W4005NV46AI /B je samostatná řídicí jednotka, která pracuje odečítáním až: čtyř teplotních vstupů NTC, dvou zón vychýlení (možnost přidat více než dva snímače, viz kapitolu Snímač nastavení pásu). Může pracovat v režimu stejných otáček, nebo se dvěma vstupy otáček, tzn. v režimu různých otáček. Má také vstup Běh motoru. Když je na W4005NV46AI /B přiveden signál běh motoru, monitoruje všechny své vstupy od snímačů z hlediska jakýchkoliv poruchových stavů a může působit na poplachy. Pokud je detekován jakýkoliv z poruchových stavů, může vyvolat poplach a zastavit výtah/dopravník. Jednotka je vybavena tlačítky MUTE a TEST. Jednotka je vybavena portem Ethernet a podporuje protokoly ProfiNet a Ethernet/IP pro snadnou integraci s PLC Siemens a Rockwell TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Touchswitch je elektronický koncový spínač bez pohyblivých částí. Když se pás vychýlí nebo se pohne kladka a dotkne se snímače, vestavěné elektronické obvody detekují boční sílu pásu nebo kladky a aktivují bezpotenciálový kontakt relé. Tento kontakt relé je použit na okamžité vyvolání poplachu. Čelní strana snímače je vyrobena z tvrzené nerezové oceli, takže nedochází při dotyku s pásem prakticky k žádnému opotřebení. Snímač není ovlivněn prachem ani nánosem materiálu a bude pracovat i když bude úplně pokryt materiálem. Součástí sady jsou čtyři snímače a očekává se, že budou instalovány v páru dva snímače blízko horní a dva blízko dolní kladky. Strana 7 z 44

8 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček P300 je induktivní bezdotykový snímač, který se používá pro detekci otáček hřídele výtahu. Tento snímač má na výstupu opticky izolovaný tranzistor, který používá řídicí jednotka W4005NV46AI /B pro výpočet otáček hřídele. Snímač P300 je navržen tak, aby byl namontován na hřídel pomocí montážní konzoly Whirligig (WG4A-BR /B) WG4A-BR /B Montážní konzola snímače otáček Whirligig Whirligig je terčík plně chráněný před nahodilým dotykem pro snadnou montáž snímačů pohybu. Je to terčík, konzola a ochrana před dotykem pro snímač P300V34AI /B, obsažený v systému. Snímač P300V34AI /B je přišroubován k Whirligig a úplná sestava je buď přišroubovaná k hřídeli strojů skrz otvor se závitem M12, nebo je připojen magneticky pomocí patentovaného adaptéru 4B Mag-Con (*není součástí sady systému). Hřídel nebo vibrace neovlivňují funkci snímače vzhledem k tomu, že se celá sestava pohybuje s hřídelí. S Whirligig je instalace snímače otáček jednoduchá, bezpečná a spolehlivá ADB910V3AI /B * - Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Snímače ložisek ADB910V3AI /B jsou vyráběny tak, aby se našroubovaly přímo do ložiskového pouzdra. Každý snímač je vybaven maznicí, aby bylo umožněno mazání ložiska bez potřeby vyjmutí snímače. Snímač je vybaven mechanismem, který umožňuje nastavení teplotní sondy do proměnné hloubky tak, aby to vyhovovalo vašemu použití. Perličkový termistor je typu NTC (záporný teplotní koeficient). Kabel snímače ADB910V3AI /B má dvě žíly. Připojení nejsou citlivá na polaritu a proto jsou vyloučeny zvláštní požadavky na propojování. Nicméně se doporučuje připojit všechny snímače stejným způsobem, vyloučí to riziko zkratu. 7. Technická data 7.1 Celkový obal Rozměry celkového obalu Rozměry 640 mm x 430 mm x 220 mm (D x Š x V) Hmotnost 7,2 kg Tabulka 3 Rozměry obalu systému 7.2 Hluk přenášený vzduchem Tento systém je elektronický bez významných pohyblivých částí. Hluk systému přenášený vzduchem je pod 70 db(a). Když je k poplachovému relé připojená siréna, je na koncovém uživateli, aby se ujistil, zda hladina hluku vybrané sirény odpovídá směrnici o strojích. Strana 8 z 44

9 7.3 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400 Specifikace řídicí jednotky Napájecí napětí: 24 V SS NEBO V STŘ ±10 % 50/60 Hz Ztrátový výkon: Max. 25 W Kontakty poplachového relé: 1 pól v klidu rozepnutý 250 Vstř AC1 Kontakty zastavovacího relé: Relé se spřaženými kontakty kategorie B, 1 pól v klidu rozepnutý 250 Vstř AC1 Napájení snímače: 24 Vss; Proud max. 800 ma (kombinované přes F1 a F2) Vstup chod motoru: 24 V SS Vstup zpětné vazby stykače: 24 V SS Napájecí svorky: Max. 4 mm² 14 AWG Signálové svorky: Max. 2,5 mm² 16 AWG Stupeň krytí: IP66 Výška: 246 mm (9,7 ) Šířka: 188 mm (7,4 ) Hloubka: 102 mm (4 ) Centra upevnění: 222 mm x 102 mm (8,75 x 4 ) (Výkresy AutoCAD k dispozici) Vstup kabelu: Otvory 5 x Průměr M20 Hmotnost: 1,3 kg (3 lbs) Tabulka 4 Specifikace řídicí jednotky W4005NV46AI /B Pojistky řídicí jednotky W4005NV46AI /B Řídicí jednotka řady W400 má tři vyměnitelné pojistky. Při objednávání nových pojistek použijte informace níže. Reference pojistek Hodnota pojistek Typ pojistek Číslo dílu 4B F1, F2, F6 2A, 250 V TR5, časové zpoždění POJISTKA ELITE-2 F5 200 ma TR5, časové zpoždění POJISTKA ELITE-200 Tabulka 5 Specifikace pojistek W4005NV46AI /B 7.4 TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Specifikace TouchSwitch Napájecí napětí: 24V SS (TS1V4AI) Spotřeba: 50 ma Indikace: Červená LED indikuje zapnutí a relé pod napětím. Nastavení: Citlivost na sílu je nastavena ve výrobním závodě přibližně na 3,6 kg (8 lb.). Výstup: Bezpotenciálový kontakt přepínacího relé, dimenzovaný na 5 A 250 Vstř; Bezindukční. Konstrukce tělesa: Lisovaná bezešvá ocel, práškový nástřik. Konstrukce čela: Tvrzená nerezová ocel. Délka kabelu: 3 metry (9ft) Vodiče: 6tižilové; 22 AWG (0,326 mm 2 ) Hmotnost: 1,36 kg (3 lb) Stupeň krytí: IP 66 Rozměry: Průměr 86 mm (3,5 ) x Hloubka 44 mm (1,75 ) (Výkres AutoCAD k dispozici) Tabulka 6 TS1V4AI /B Specifikace Strana 9 z 44

10 7.5 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček Specifikace P300 Napájecí napětí: V SS Typ výstupu snímače: Opticky izolovaný tranzistor (použití NPN nebo PNP) Technická data výstupu MAX 100 ma při 30 V SS snímače: Maximální detekovatelné 200 Hz (otáčky hřídele ot./min. s objímkou WG4A-BR) otáčky: Délka kabelu: 3 m (9 stop) Vodiče: 4žilové; 22 AWG (0,326 mm 2 ) Dosah detekce: 12 mm Stupeň krytí: IP65 Rozměry: Průměr 30 mm x délka 92 mm (Výkres AutoCAD k dispozici) Hmotnost: 0,2 kg Tabulka 7 Specifikace P300V34AI /B 7.6 WG4A-BR /B Montážní konzola snímače otáček Whirligig Specifikace Whirligig Materiál hřídele: Nerezová ocel Materiál tělesa: Polypropylén Typ ložiska: Utěsněné nerezové Rozměr montážního M12 závitu: Maximální otáčky: ot./min. Počet terčíků: 4 Stupeň krytí: IP40 Rozměry: Výkres AutoCAD k dispozici Hmotnost: 0,25kg Tabulka 8 Specifikace WG4A-BR /B 7.7 ADB910V3AI /B - Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Typ termistoru: Křivka závislosti: Délka kabelu: Vodiče: Délka sondy: Montážní závit tělesa: Rozměry: Stupeň krytí: Hmotnost: Tabulka 9 ADB910V3AI /B Specifikace ADB910 NTC Exponenciální (Pro podrobnější informace se obraťte na 4B) 3 m (9 stop) 2žilový; 22 AWG (0,326 mm 2 ); Nezávislý na polaritě 100 mm 1/8" (3,175 mm) Rc (BSPT -Britská standardní trubka se závitem) Výkres AutoCAD k dispozici IP65 0,25 kg Strana 10 z 44

11 8. Mechanická instalace NEBEZPEČÍ: ODKRYTÉ KOREČKY A POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBÍ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTU INSPEKČNÍHO PRŮLEZU VÝTAHU NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV INSTALACE NEBO ÚDRŽBY MUSÍ OBSLUHA VŽDY VYPNOUT A ZABLOKOVAT NAPÁJENÍ. 8.1 TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Otvor pro Touchswitch by měl být vyříznut do pouzdra kruhovou pilou o průměru 55 mm (Obrázek 2), vycentrovanou na hranu pásu. Otvor by měl být vyčištěn a zbaven ostřin, aby se vyloučily vazby Touchswitch na podložku a generování falešných poplachů vychýlení. Touchswitch lze namontovat ve 2 ze 4 otvorů v přírubě, za předpokladu, že jsou diagonálně položené (Obrázek 1). Přiložené podložky pod přírubu mohou být použity jako šablona pro správné umístění otvorů v přírubě. Touchswitch musí být namontován na plochém povrchu, s výstupem kabelu přednostně mezi 3 a 9 hodinami. Obrázek 2 Montážní otvor TouchSwitch Obrázek 1 Montážní otvor TouchSwitch Touchswitch lze namontovat jednou ze tří následujících metod: a) Vyvrtejte a vyřízněte závit v pouzdru stroje pro svorníky M6. Ujistěte se, že svorníky použité pro zajištění Touchswitch jsou dostatečně krátké, aby nevadily provozu stroje b) Pro závity M6 použijte závitové nýtové matice. Délka nýtové matice bude záviset na tloušťce pouzdra stroje. Ujistěte se, že svorníky použité pro zajištění Touchswitch jsou dostatečně krátké, aby nevadily provozu stroje c) Přivařte kondenzátorovou svářečkou svařovací čepy se závitem M6 x 30 mm k pouzdru stroje Při umisťování podložek příruby na Touchswitch se ujistěte, že se pás nebo kladka dotkne čela Touchswitch dříve než se může dotknout jakéhokoliv vnitřního povrchu nohy nebo pouzdra dopravníku. Nejlepší je nebýt dále od kladky než 30 až 40 mm k čelu Touchswitch. Strana 11 z 44

12 Při montáži výsypky výtahu se pokuste zachytit pás a kladku. Na výtahu namontujte Touchswitch pokud možno nad osu horního hřídele na výtlačné straně kladky. Někdy to není možné kvůli inspekčnímu průlezu nebo jiné překážce. V takovém případě je možné namontovat Touchswitch na horní stranu nebo nad horní kladku. Zkuste namontovat snímače Touchswitch tak, aby byly přístupné z obslužné lávky horní části. Ujistěte se, že montujete snímače Touchswitc přímo naproti sobě. Typické polohy pro montáž na korečkovém výtahu najdete na Obrázek 4 a Obrázek 5. Na násypce výtahu namontujte Touchswitch na horní stranu spodní kladky, pokud tam nejsou překážky. Pokud narazíte na překážky, použijte dolní stranu kladky, ale ujistěte se, že budou snímače Touchswitch namontovány přímo naproti sobě. Namontujte Touchswitch nad osu hřídele násypky na nejvyšší možné poloze hřídele (Obrázek 5) Rozměry Touchswitch Obrázek 3 Mechanické rozměry TouchSwitch Strana 12 z 44

13 Montážní diagramy Touchswitch Typické polohy pro montáž na korečkovém výtahu Touchswitch musí být nainstalován nad horním hřídelem v poloze mezi 9 a 3 hodinami a co nejblíže ke 3 hodinám. Poznámka: namontujte pár snímačů Touchswitch přímo proti sobě na -pravou a levou stranu korečkového výtahu. Namontujte Touchswitch na horní stranu nohy (pokud je to možné), na nejvyšší bod, na který může být nastaven násypkový hřídel. Obrázek 4 Polohy pro montáž Touchswitch noha výtahu Strana 13 z 44

14 Typické polohy pro montáž na násypkovou část korečkového výtahu Namontujte Touchswitch na horní stranu nohy (pokud je to možné), na nejvyšší bod, na který může být nastaven násypkový hřídel. PÁS NÁSYPKOVÝ HŘÍDEL Namontujte snímače Touchswitch přímo proti sobě a v řadě s kladkou a pásem, aby mohl detekovat jak vychýlení kladky tak pásu. KLADK A Obrázek 5 Polohy pro montáž Touchswitch Dolní kladka 8.2 WG4A-BR /B a P300V34AI /B Instalace bezdotykového snímače otáček a konzoly a) Nainstalujte snímač na základovou desku, ponechte mezeru (přibližně) 2 mm mezi čelem snímačem a ochranným krytem terčíku. Pro montáž snímače P300 použijte dodanou univerzální konzolu a šrouby b) Pro montáž Whirligig na hřídel stroje jsou dvě možnosti: Možnost 1 - Vyvrtejte a vyřízněte závit ve středu hřídele pro závit M12 x hloubku 15 mm. Navlékněte Whirligig na hřídel stroje pomocí stranového klíče M16 pomocí vhodného lepidla, blokujícího závity (Loctite nebo podobný) Možnost 2 - Použijte magnetický konektor Mag-Con. Navlékněte Mag-Con na Whirligig pomocí vhodného lepidla, blokujícího závity (Loctite nebo podobný) a připevněte jednotku na hřídel stroje c) Propojte snímač podle pokynů výrobce s tím, že dodržíte všechny platné elektrické předpisy a podle IEC , IEC d) Připevněte bílý ohebný pásek k pevné konstrukci e) Ilustraci procesu instalace najdete na Obrázek 6 Strana 14 z 44

15 Obrázek 6 Mechanická instalace P300 a montážní konzoly Whirlgig DŮLEŽITÉ: NEODSTRAŇUJTE OCHRANNÝ KRYT TERČÍKU WHIRLIGIG. OTOČNÉ SOUČÁSTI POD KRYTEM BY MOHLY ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ ZRANĚNÍ. 8.3 ADB910V3AI /B Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou a) Odstraňte stávající maznici ze snímače ložiska b) Vyvrtejte a vyřízněte závit 1/8 Rp (BSPT) x hloubka 6 mm c) Povolte svírací matici a vyjměte sondu snímače d) Zašroubujte těleso snímače do tohoto nového závitového otvoru v pouzdru ložiska e) Vložte teplotní sondu zpět do svírací matice s tím, že nastavíte hloubku tak, aby se hodila k hloubce ložiska f) Utáhněte svírací matici vhodným klíčem g) Maximální doporučený utahovací moment pro svírací matici je 2 Nm (18 lb-in). Prosíme nepřekračovat. Strana 15 z 44

16 8.4 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W Instalace skřínky W4005NV46AI /B a. Krytí IP66 skřínky musí zůstat zachováno. Musíte používat správný kabel, ucpávky a uspořádání těsnění a podle předpisů pro instalaci, popsaných podrobně v EN b. Tam, kde jsou použity jiné certifikované komponenty nebo postupy pro instalaci, musí uživatel vzít v úvahu jakákoliv omezení, která by mohla být uvedena na příslušných osvědčeních. c. Krabice je dodávána s 5 předvrtanými otvory M20 na dolním čele. Všechny nepoužité vstupní otvory musí být utěsněny pomocí certifikovaných zátek pro tuto komponentu, jak je uvedeno v EN Koncový uživatel musí instalovat těsnicí zátku certifikovanou pro komponentu nebo přístroj v přísném souladu s pokyny výrobce. d. Veškerá kabeláž musí být provedena v souladu s příslušnou doporučovanou praxí a/nebo pokyny (IEC , IEC ). e. Elektronika uvnitř skřínky by neměla být upravována. Žádné nové komponenty nesmí být přidávány. W4005NV46AI /B je schválena pouze s elektronikou dodávanou výrobcem. Jakékoliv úpravy zruší osvědčení a záruku. f. Holé vodiče nesmí přesahovat kovové čelo svorek o více než 1 mm. g. Všechny vodiče musí být izolovány a dimenzovány pro příslušné napětí. h. K žádné svorce nesmí být připojen více než jeden vodič s maximálním průřezem, jak je uveden v Tabulka 4 Specifikace řídicí jednotky W4005NV46AI /B, pokud nebylo před tím více vodičů spojeno vhodným způsobem (např. do krimpovací dutinky) tak, že tvoří jediný připojovací bod do svorky. i. Při utahování svorek používejte plochý šroubovák správné velikosti. Maximální utahovací moment je 0,51 Nm. 9. Elektrická instalace a kabeláž NEBEZPEČÍ: VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU A KABELÁŽ MUSÍ BÝT IZOLOVANÁ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH INSTALAČNÍCH A ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ. PRÁCE NA ODKRYTÝCH OBVODECH POD NAPĚTÍM JE ZAKÁZÁNA A MŮŽE VÉST K EXPLOZI. 9.5 Varování Analogové signály musí být stíněné, pokud jsou kabely delší než 10 m Digitální signály mohou být stíněny Veďte kabeláž snímačů odděleně od vysokonapěťových kabelů Nikdy neveďte kabely snímačů ve stejném kabelovodu jako 3fázové kabely motorů Nikdy nesvářejte v blízkosti nebo okolo dodaných komponent systému Navlečte pásy a zprovozněte zařízení před instalací snímačů Touchswitch Strana 16 z 44

17 Veškerá kabeláž musí být v souladu s místními a národními elektrotechnickými předpisy a měla by být realizována zkušeným, profesionálním a kvalifikovaným elektrikářem. Aby vyhověl předpisům ATEX, musí proces a návrh instalace vyhovovat také poslednímu vydání norem IEC TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Namontujte vhodnou rozvodnou skříňku do vzdálenosti 3 m od snímače a propojte veškeré potřebné kabelové spojky uvnitř této rozvodné skřínky. Kabel dlouhý 3 m izolovaný PVC, připojený ke snímači obsahuje následující vodiče 22 AWG (0,326 mm 2 ): Snímač Touchswitch Zkušební knoflík +24 V SS / ČERVENÁ 0V SS / ČERNÁ Neutrální vodič relé / BÍLÁ Relé v klidu rozepnuté / MODRÁ (Výstup snímače) Relé v klidu sepnuté / ORANŽOVÁ (NEPOUŽÍVEJTE!) PE (napájecí zem) / ZELENÁ Obrázek 7 Elektrické připojení TouchSwitch TM Barva vodiče Funkce Červená Černá Zelená Bílá Modrá Oranžová +24V SS 0V SS PE (napájecí zem) Neutrální vodič relé Kontakt relé v klidu rozepnutý. (Výstup snímače do řídicí jednotky nebo PLC) Kontakt relé v klidu sepnutý. (NEPOUŽÍVEJTE!) Ujistěte se, že je tento vodič izolovaný Tabulka 10 Kabeláž snímače TouchSwitch TM Strana 17 z 44

18 Provoz snímače Je to elektronický koncový spínač. Snímač reaguje na tlak, působící na čelo snímače. Pokud je tlak větší než 3,6 kg, snímač zapne relé do poplachového stavu (viz Obrázek 9). Pokud je snímač správně napájen, je na čelo snímače přiložen pracovní a nulový tlak, pak snímač přivede napětí na relé a bude indikovat stav OK rozsvícením LED (viz Obrázek 8). Čelo snímače ČERVENÁ LED SVÍTÍ Žádný tlak není přiložen Modrá Bílá Oranžová Snímač pod napětím, a žádný tlak není přiložen Obrázek 8 TouchSwitch ve stavu OK Čelo snímače ČERVENÁ LED NESVÍTÍ Tlak přiložen Modrá Bílá Oranžová Tlak je přiložen nebo výpadek napájení nebo snímač vadný Obrázek 9 TouchSwitch v poplachovém stavu POZNÁMKA: TouchSwitch TM je dodáván předem kalibrovaný z výrobního závodu a žádné nastavování není možné. Snímač je kalibrován tak, aby zapnul poplachový stav, když tlak překročí 3,6 kg. Pokud byste potřebovali tuto hodnotu nastavit, obraťte se prosím pro více informací na vašeho zástupce 4B. Strana 18 z 44

19 Zkoušky a uvádění do provozu TouchSwitch TM má jedinečnou funkci autotestu, která umožňuje ověření, že je kabeláž systému správná bez potřeby vyjímání snímače. Systém má aktivní mechanismus autokontroly mezi snímači a řídící jednotkou, 4B by však přesto doporučovala nejméně jednou za rok kontrolu, zda signál zastavení z řídicí jednotky W4005NV46AI /B zastaví výtah a zda je signál poplachového relé viditelný pro obsluhu. Postup zkoušky je uveden níže. 1) Sledujte, zda červená výstupní LED na pouzdře snímače (viz Obrázek 8) SVÍTÍ a zda se ani pás ani kladka nedotýkají snímače 2) Pomalu otáčejte rukou zkušební knoflík (viz Obrázek 7) ve směru hodinových ručiček, dokud LED NEZHASNE 3) Zkontrolujte, zda poplachy a vypnutí celého systému pracují podle očekávání (viz Obrázek 9) 4) Jakmile budete naprosto spokojeni, že systém může být zastaven a že je poplach správně zpracován, otočte zkušební knoflík zpět do původní polohy (asi 1 otáčka) a ujistěte se, že je volný 5) Sledujte, zda LED nyní SVÍTÍ Elektrická kabeláž TouchSwitch Obrázek 10 Schéma zapojení TouchSwitch Strana 19 z 44

20 9.7 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček Obrázek 11 Schéma zapojení snímače otáček 9.8 ADB910V3AI /B Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Obrázek 12 Schéma zapojení HBS Strana 20 z 44

21 9.9 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu W Schéma zapojení celého systému Obrázek 13 Schéma zapojení celého systému Strana 21 z 44

22 Schéma zapojení obvodu spuštění/zastavení motoru Obrázek 14 Zapojení obvodu spuštění/zastavení motoru Strana 22 z 44

23 Upozornění: Napětí zpětné vazby stykače, přivedené mezi kolíčky 17 a 18 musí být pouze 24 Vss! Vyšší napětí poškodí tento obvod a nemělo by být používáno! Poznámka: Informace o dimenzování napětí a proudů relé najdete v kapitole W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400. Poznámka: Poplachová a zastavovací relé jsou zobrazena v normálních stavech stroje za provozu. Pro další schémata se obraťte na 4B. Strana 23 z 44

24 10. Popis funkce řídicí jednotky W4005NV46AI /B Celkový popis funkce Řídicí jednotka W4005NV46AI /B zajišťuje plně automatický systém pro prevenci nebezpečí výbuchu prachu ve výtahu. Všechny hlavní rizikové stavy exploze výtahu jsou nepřetržitě monitorovány a výtah se zastaví, pokud nelze pokračovat v bezpečném provozu. Pro zajištění bezpečnosti provozu nejsou nutné žádné PLC ani jiné řídicí zásahy LED řídicí jednotky W4005NV46AI /B Indikátor napájení W400 Indikační LED vysoké teploty Zobrazuje stav 4 teplot ložisek NESVÍTÍ Snímač OK ŽLUTÁ - Poplach Indikační LED vychýlení Zobrazuje stav Horních / Dolních snímačů vychýlení. NESVÍTÍ Snímač OK ČERVENÁ - Poplach LED Indikátor otáček Zobrazuje stav aktuálních otáček výtahu. NESVÍTÍ Snímač OK ČERVENÁ - Poplach LED CHOD VÝTAHU Zobrazuje stav chodu výtahu Trvale NESVÍTÍ Zastavený Trvale SVÍTÍ Běží Bliká Startuje / Kalibruje Štítky snímačů Vložení karty, které umožní přiřadit každému vstupu štítek. LED POPLACH / STOP Zobrazuje poplachový stav výtahu. NESVÍTÍ Není přítomný žádný poplach SVÍTÍ Poplach je přítomný Bliká Výtah byl vypnut z důvodu poplachu. LED snímače příčiny vypnutí by měla blikat také Blikání spolu s LED CHOD VÝTAHU Probíhá kalibrace Obrázek 15 Řídicí jednotka LED W400 Strana 24 z 44

25 10.12 Tlačítka řídicí jednotky W4005NV46AI /B Tlačítko MUTE Krátký stisk Rozepne poplachové relé, pokud je přítomný poplach. Nové poplachy sepnou poplachové relé MUTE poplachu nezastaví proces vypínání. Výtah bude stále zastavený, dokud poplachový stav zůstane přítomný Dlouhý stisk (5 s) Reset chyby řídicí jednotky po vypnutí poplachem Po vypnutí výtahu poplachem ho nelze opět spustit bez předchozího resetování chyby dlouhým stiskem tlačítka MUTE Poplachové relé se rozepne po resetu chyby řídicí jednotky Tlačítko TEST Krátký stisk Jednoduchý test řídicí jednotky Všechny LED bliknou jednou Dva krátké stisky Plný test systému Druhý stisk musí následovat po prvním do 1 sekundy Jednoduchý test + Simulace vypnutí poplachem. TO ZASTAVÍ VÝTAH Dlouhý stisk (5 s) Povel ke spuštění kalibrace V režimu jedněch otáček je rychlost otáčení uložena V režimu rozdílových otáček jsou dolní otáčky vyděleny horními a poměr otáček je uložen Kalibrace může být zahájena na zastaveném nebo běžícím výtahu Obrázek 16 Tlačítka řídicí jednotky LED W400 Strana 25 z 44

26 10.13 Nastavovací přepínače Všechna nastavení W4005NV46AI /B jsou dostupná pomocí dvou přepínačů na desce plošných spojů SW1 je otočný přepínač a SW2 je přepínač DIP. Umístění obou přepínačů najdete na Obrázek 17. SW1 Otočný přepínač SW2 Přepínač DIP Obrázek 17 W4005N Umístění přepínačů Poznámka: Jednotka W4005NV46AI /B bude načítat nastavení přepínačů pouze při zapnutí. Pokud jsou potřebné jakékoliv změny nastavení, musí být jednotka vypnuta, změněn stav přepínačů a pak může být W4005NV46AI /B znovu zapnuta a nová nastavení začnou platit Otočný přepínač (SW1) Otočný přepínač SW1 je použit na konfiguraci úrovně poplachové teploty řídicí jednotky W4005NV46AI /B. Viz Tabulka 11 níže. Poloha přepínače Poplach C Výchozí Tabulka 11 Úrovně poplachové teploty SW1 Strana 26 z 44

27 Přepínače DIP (SW2) Tyto přepínače se používají pro nastavení následujících nastavení: Číslo přepínače Popis Levá poloha Pravá poloha 1 Režim detekce otáček Režim stejných otáček Režim různých otáček 2 Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) 10 s 30 s 3 HBS nahoře aktivován VYP ZAP 4 HBS dole aktivován VYP ZAP 5 Bez účinku Bez účinku Volba protokolu PLC ProfiNet Ethernet/IP 8 Bez účinku - - Tabulka 12 SW2 Nastavení W4005NV46AI /B Režim detekce otáček Řídicí jednotka W4005NV46AI /B podporuje dva režimy otáček: Stejné a různé. V režimu stejných otáček (to je výchozí režim) se používá pouze jeden snímač otáček P300 pro monitorování dolního hřídele výtahu. W4005NV46AI /B je kalibrována na normální otáčky výtahu v chodu a poplach je generován, pokud s v normálním provozním stavu otáčky změní, jak je vysvětleno v odstavci Poplach nízkých otáček prokluzování pásu. V režimu různých otáček je vyžadováno, aby uživatel nainstaloval dva snímače P300. W4005NV46AI /B bude kalibrována na poměr mezi otáčkami horního a dolního hřídele. Provozní otáčky výtahu se mohou měnit, neboť v W4005NV46AI /B nejsou uloženy normální provozní otáčky, ale místo toho musí zůstat konstantní poměr mezi horními a dolními otáčkami. Pokud se dolní hřídel zpomalí oproti hornímu hřídeli, je generován alarm. *Poznámka: Standardně je v sadě dodáván v pouze jeden snímač P300. Druhý snímač musí být koupen zvlášť. Kontakty po celém světě najdete na konci tohoto návodu Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) Je časové zpoždění od okamžiku, kdy je výtah spuštěn. V této době jsou veškeré poplachy způsobené otáčkami ignorovány. To poskytuje výtahu čas na dosažení normálních provozních otáček HBS nahoře/dole aktivován Tento přepínač nabízí volbu aktivace/deaktivace monitorování teploty. To je možné pouze v horním a dolním páru snímačů. Když je monitorování teploty aktivováno, musí být teploty snímače ložisek k W4005NV46AI /B připojeny, jinak bude trvale přítomný poplach indikující přerušený obvod a W4005NV46AI /B nedovolí, aby se výtah spustil. Strana 27 z 44

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Katalogový list H-2000-2244-05-B Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Změření nástroje a zjištění poškozeného nástroje kdekoli v dosahu paprsku Komponenty systému Systém ustavování nástrojů NC4

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2011-06 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento Návod k montáži a použití si pečlivě přečtěte dříve, než začnete s montáží, zapojením a uváděním pohonu J4 WT do provozu.

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla Návod na použití Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla 1. Varování Zkontrolujte napájecí napětí, chybné zapojení může zničit výrobek Čtěte pozorně tento manuál před použitím výrobku

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond

Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond Katalogový list H-5492-8208-01-A Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond OSI s OMM-2 je systém rozhraní pro více optických sond. Systém OSI je navržen pro instalaci v rozvaděči CNC stroje a

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Elektronické vážící zařízení s analogovým výstupem C2AX Cod.511710 Elektronická řídící jednotka Cod.511720 Al snímač 100x80 NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU Červenec 2010 1. Dovozce: Global Elevators s.r.o. IČO:

Více

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST

M6410C/L, M7410C. květen polohový pohon malých lineárních ventilů KATALOGOVÝ LIST květen 2000 M6410/L, M7410 3polohový pohon malých lineárních ventilů KTLOGOVÝ LIST Hlavní rysy Malé rozměry dovolují instalovat pohon i v omezených prostorech Nízká spotřeba energie Dlouhodobě spolehlivý

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V C 201 Poruchová signalizace na DI lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V PVA82 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N Technický list NVK24A-3-TPC Zdvihový pohon s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné zdvihové ventily přestavná síla 1000 N napájecí napětí AC/DC 24 V ovládání 3bodové jmenovitý zdvih 20 mm projektovaná životnost

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Pokyny pro bezpečné použití v oblastech s nebezpečím výbuchu 1 Použití Zařízení, která jsou připojena na prověřený, zabezpečený proudový

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více