POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1."

Transkript

1 PŮVODNÍ NÁVOD R Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.x

2 OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ VAROVÁNÍ ÚVOD DO SYSTÉMU OSVĚDČENÍ A SHODA SYSTÉMU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ W4005V46-SYS1 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ W4005V46-SYS2 /B DOPRAVA KOMPONENTY SYSTÉMU ÚVOD DO KOMPONENT SYSTÉMU TECHNICKÁ DATA CELKOVÝ OBAL HLUK PŘENÁŠENÝ VZDUCHEM W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU ŘADY W TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH P300V34AI /B BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ OTÁČEK WG4A-BR /B MONTÁŽNÍ KONZOLA SNÍMAČE OTÁČEK WHIRLIGIG ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU MECHANICKÁ INSTALACE TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH WG4A-BR /B A P300V34AI /B INSTALACE BEZDOTYKOVÉHO SNÍMAČE OTÁČEK A KONZOLY ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU ŘADY W ELEKTRICKÁ INSTALACE A KABELÁŽ VAROVÁNÍ TS1V4AI /B SNÍMAČ NASTAVENÍ ŘEMENŮ TOUCHSWITCH P300V34AI /B BEZDOTYKOVÝ SNÍMAČ OTÁČEK ADB910V3AI /B SNÍMAČ TEPLOTY LOŽISKA S NASTAVITELNOU HLOUBKOU W4005NV46AI /B ŘÍDICÍ JEDNOTKA VÝTAHU W POPIS FUNKCE ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B CELKOVÝ POPIS FUNKCE LED ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B TLAČÍTKA ŘÍDICÍ JEDNOTKY W4005NV46AI /B NASTAVOVACÍ PŘEPÍNAČE KALIBRACE W4005NV46AI /B POPLACHY A VYPNUTÍ FUNKCE TESTU NORMÁLNÍ SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ STROJE RESTART PO POPLACHOVÉM VYPNUTÍ VAROVÁNÍ PŘED OBVYKLÝM NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM MOŽNOSTI KOMUNIKACE PŘIŘAZENÍ ETHERNETOVÝCH DAT PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ POSTUPY ÚDRŽBY ZPROVOZNĚNÍ Strana 2 z 44

3 16. POSTUP PŘI PORUŠE SYSTÉMU INFORMACE O VÝROBCI PODROBNÉ INFORMACE O VÝROBCI HISTORIE REVIZÍ Strana 3 z 44

4 1. Použité zkratky a označení 2. Varování Zkratka Význam SUD Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) HBS Hot Bearing Temperature Sensor (Snímač teploty horkého ložiska) ETH Ethernet NTC Negative Temperature Coefficient temperature bead type (Záporný teplotní koeficient perličkový termistor PPM Pulses per Minute (Pulsy za minutu) RPM Revolutions per Minute (Otáčky za minutu) BYTE Proměnná o šířce 8 bitů SLOVO Proměnná o šířce 16 bitů Tabulka 1 Zkratky v dokumentu NEBEZPEČÍ: ODKRYTÉ KOREČKY A POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBÍ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTU INSPEKČNÍHO PRŮLEZU VÝTAHU NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV INSTALACE NEBO ÚDRŽBY MUSÍ OBSLUHA VŽDY VYPNOUT A ZABLOKOVAT NAPÁJENÍ. NEBEZPEČÍ: VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU A KABELÁŽ MUSÍ BÝT IZOLOVANÁ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH INSTALAČNÍCH A ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ. PRÁCE NA ODKRYTÝCH OBVODECH POD NAPĚTÍM JE ZAKÁZÁNA A MŮŽE VÉST K EXPLOZI. DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ŽE VERZE ŘÍDICÍ JEDNOTKY A VERZE UVEDENÁ NA ZAČÁTKU TOHOTO DOKUMENTU JSOU STEJNÉ. UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE K DISPOZICI ONLINE NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRUČKU PRO TUTO VERZI ŘÍDICÍ JEDNOTKY. INFORMACI O VERZI ŘÍDICÍ JEDNOTKY JE MOŽNÉ NAJÍT NA VNITŘNÍ STRANĚ VÍČKA NEBO PŘES PRŮMYSLOVÉ PŘIPOJENÍ ETHERNET. 3. Úvod do systému W4005V46-SYSx /B je plně automatický systém pro prevenci nebezpečí výbuchu prachu ve výtahu. Všechny hlavní rizikové stavy exploze výtahu jsou nepřetržitě monitorovány a výtah se zastaví, pokud nelze pokračovat v bezpečném provozu. Pro zajištění bezpečnosti provozu nejsou nutné žádné PLC ani jiné řídicí zásahy. 4. Osvědčení a shoda systému Schvalovací informace se mohou měnit z důvodů občasných změn norem a také z toho důvodu, že společnost 4B neustále rozšiřuje portfolio mezinárodních certifikací, podle kterých jsou komponenty systému schvalovány. Informace uváděné dále jsou správné v čase vydání tohoto návodu, ale mohou se čas od času měnit. Nejnovější informace o osvědčeních najdete na listu dodatků informací o osvědčení (pokud byl do tohoto návodu zahrnut). Strana 4 z 44

5 4.1 Prohlášení o shodě W4005V46-SYS1 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Já, níže podepsaný, tímto jménem společnosti Don Electronics Limited prohlašuji, že sestava uvedená níže vyhovuje platným ustanovením Směrnice 94/9/ES (Prostředí s nebezpečím výbuchu), Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a jiných normativních dokumentů uvedených v tomto dokumentu. SESTAVA: W4005V46-SYS1 TYP VÝROBKU: SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SNÍMAČŮ UVAŽOVANÉ POUŽITÍ: MONITOROVÁNÍ VÝTAHU SMĚRNICE: 94/9/ES ATEX a 2006/42/ES Strojní zařízení (Článek 12, 3 (a)) SYSTÉM W4005V46-SYS1 /B Množství Kód zařízení Popis zařízení Vyrobil Čísla osvědčení 1 W4005NV46A Řídicí jednotka W400 Elite 24V Don Electronics Ltd DE/COSC/ TS1V4AI Přívod kabelu Touchswitch 24 V Don Electronics Ltd 1 P300V34AI Snímač P300 30mm Synatel Ltd IECEx BAS X / Baseefa14ATEX0015X IECEx BAS X / Baseefa03ATEX0674X 1 WG4A-BR Generátor pulsů Whirligig Synatel Ltd Baseefa03ATEX0676 Prohlašujeme, že jsme postupovali podle Směrnice ATEX o uplatňování Směrnice 94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v potenciálně výbušném prostředí (4. vydání). Podle kapitoly (Sestavy) výše uvedených směrnic prohlašujeme, že jsme provedli hodnocení rizika vznícení tohoto systému a prohlašujeme, že tato sestava nemění výbušné charakteristiky produktů, pokud jde o základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle výše uvedené Směrnice. Jméno: David Wheat Funkce: Generální ředitel Datum: 10. prosince 2014 Don Electronics Ltd Westfield Industrial Estate Kirk Lane, Yeadon LS19 7LX, Spojené království Strana 5 z 44

6 4.2 Prohlášení o shodě W4005V46-SYS2 /B PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Já, níže podepsaný, tímto jménem společnosti Don Electronics Limited prohlašuji, že sestava uvedená níže vyhovuje platným ustanovením Směrnice 94/9/ES (Prostředí s nebezpečím výbuchu), Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a jiných normativních dokumentů uvedených v tomto dokumentu. SESTAVA: W4005V46-SYS2 TYP VÝROBKU: SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SNÍMAČŮ UVAŽOVANÉ POUŽITÍ: MONITOROVÁNÍ VÝTAHU SMĚRNICE: 94/9/ES ATEX a 2006/42/ES Strojní zařízení (Článek 12, 3 (a)) SYSTÉM W4005V46-SYS2 Množství Kód zařízení Popis zařízení Vyrobil Čísla osvědčení 1 W4005NV46AI Řídicí jednotka W400 Elite 24V Don Electronics Ltd DE/COSC/ TS1V4AI Přívod kabelu Touchswitch 24 V Don Electronics Ltd IECEx BAS X / Baseefa14ATEX0015X 4 ADB910V3AI Nastavitelný NTC snímač ložiska 100 mm Don Electronics Ltd IECEx BAS X / Baseefa09ATEX0231X 1 P300V34AI Snímač P mm Synatel Ltd IECEx BAS X / Baseefa12ATEX0226X 1 WG4A-BR Generátor pulsů Whirligig Synatel Ltd Baseefa03ATEX0676 Prohlašujeme, že jsme postupovali podle Směrnice ATEX o uplatňování Směrnice 94/9/ES, týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v potenciálně výbušném prostředí (4. vydání). Podle kapitoly (Sestavy) výše uvedených směrnic prohlašujeme, že jsme provedli hodnocení rizika vznícení tohoto systému a prohlašujeme, že tato sestava nemění výbušné charakteristiky produktů, pokud jde o základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle výše uvedené Směrnice. Jméno: David Wheat Funkce: Generální ředitel Datum: 10. prosince 2014 Don Electronics Ltd Westfield Industrial Estate Kirk Lane, Yeadon LS19 7LX, Spojené království Strana 6 z 44

7 5. Doprava Systém je bezpečně zabalen ve speciálně navržené kartonové krabici se zakázkovými vložkami. Dopravě systému je však nutné věnovat péči, neboť krabice obsahuje citlivé elektronické komponenty. Pokud by bylo zjištěno jakékoliv mechanické poškození nebo přítomnost vody, elektronika uvnitř krabice by neměla být používána a koncový uživatel se musí okamžitě obrátit na prodejce a zařídit výměnu. 6. Komponenty systému Komponenta systému Množství Popis W4005NV46AI /B 1 Řídicí jednotka výtahu řady W400 TS1V4AI /B 4 Snímač nastavení pásů TouchSwitch P300V34AI /B 1 Snímač otáček WG4A-BR /B 1 Objímka snímače otáček Whirligig ADB910V3AI /B * 4* Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Tabulka 2 Komponenty systému * POZN! Tato položka je součástí pouze modelu systému W4005V46-SYS2 /B. Ty mohou být přidány později, obraťte se prosím na místního zástupce 4B. 6.3 Úvod do komponent systému W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400 W4005NV46AI /B je samostatná řídicí jednotka, která pracuje odečítáním až: čtyř teplotních vstupů NTC, dvou zón vychýlení (možnost přidat více než dva snímače, viz kapitolu Snímač nastavení pásu). Může pracovat v režimu stejných otáček, nebo se dvěma vstupy otáček, tzn. v režimu různých otáček. Má také vstup Běh motoru. Když je na W4005NV46AI /B přiveden signál běh motoru, monitoruje všechny své vstupy od snímačů z hlediska jakýchkoliv poruchových stavů a může působit na poplachy. Pokud je detekován jakýkoliv z poruchových stavů, může vyvolat poplach a zastavit výtah/dopravník. Jednotka je vybavena tlačítky MUTE a TEST. Jednotka je vybavena portem Ethernet a podporuje protokoly ProfiNet a Ethernet/IP pro snadnou integraci s PLC Siemens a Rockwell TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Touchswitch je elektronický koncový spínač bez pohyblivých částí. Když se pás vychýlí nebo se pohne kladka a dotkne se snímače, vestavěné elektronické obvody detekují boční sílu pásu nebo kladky a aktivují bezpotenciálový kontakt relé. Tento kontakt relé je použit na okamžité vyvolání poplachu. Čelní strana snímače je vyrobena z tvrzené nerezové oceli, takže nedochází při dotyku s pásem prakticky k žádnému opotřebení. Snímač není ovlivněn prachem ani nánosem materiálu a bude pracovat i když bude úplně pokryt materiálem. Součástí sady jsou čtyři snímače a očekává se, že budou instalovány v páru dva snímače blízko horní a dva blízko dolní kladky. Strana 7 z 44

8 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček P300 je induktivní bezdotykový snímač, který se používá pro detekci otáček hřídele výtahu. Tento snímač má na výstupu opticky izolovaný tranzistor, který používá řídicí jednotka W4005NV46AI /B pro výpočet otáček hřídele. Snímač P300 je navržen tak, aby byl namontován na hřídel pomocí montážní konzoly Whirligig (WG4A-BR /B) WG4A-BR /B Montážní konzola snímače otáček Whirligig Whirligig je terčík plně chráněný před nahodilým dotykem pro snadnou montáž snímačů pohybu. Je to terčík, konzola a ochrana před dotykem pro snímač P300V34AI /B, obsažený v systému. Snímač P300V34AI /B je přišroubován k Whirligig a úplná sestava je buď přišroubovaná k hřídeli strojů skrz otvor se závitem M12, nebo je připojen magneticky pomocí patentovaného adaptéru 4B Mag-Con (*není součástí sady systému). Hřídel nebo vibrace neovlivňují funkci snímače vzhledem k tomu, že se celá sestava pohybuje s hřídelí. S Whirligig je instalace snímače otáček jednoduchá, bezpečná a spolehlivá ADB910V3AI /B * - Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Snímače ložisek ADB910V3AI /B jsou vyráběny tak, aby se našroubovaly přímo do ložiskového pouzdra. Každý snímač je vybaven maznicí, aby bylo umožněno mazání ložiska bez potřeby vyjmutí snímače. Snímač je vybaven mechanismem, který umožňuje nastavení teplotní sondy do proměnné hloubky tak, aby to vyhovovalo vašemu použití. Perličkový termistor je typu NTC (záporný teplotní koeficient). Kabel snímače ADB910V3AI /B má dvě žíly. Připojení nejsou citlivá na polaritu a proto jsou vyloučeny zvláštní požadavky na propojování. Nicméně se doporučuje připojit všechny snímače stejným způsobem, vyloučí to riziko zkratu. 7. Technická data 7.1 Celkový obal Rozměry celkového obalu Rozměry 640 mm x 430 mm x 220 mm (D x Š x V) Hmotnost 7,2 kg Tabulka 3 Rozměry obalu systému 7.2 Hluk přenášený vzduchem Tento systém je elektronický bez významných pohyblivých částí. Hluk systému přenášený vzduchem je pod 70 db(a). Když je k poplachovému relé připojená siréna, je na koncovém uživateli, aby se ujistil, zda hladina hluku vybrané sirény odpovídá směrnici o strojích. Strana 8 z 44

9 7.3 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400 Specifikace řídicí jednotky Napájecí napětí: 24 V SS NEBO V STŘ ±10 % 50/60 Hz Ztrátový výkon: Max. 25 W Kontakty poplachového relé: 1 pól v klidu rozepnutý 250 Vstř AC1 Kontakty zastavovacího relé: Relé se spřaženými kontakty kategorie B, 1 pól v klidu rozepnutý 250 Vstř AC1 Napájení snímače: 24 Vss; Proud max. 800 ma (kombinované přes F1 a F2) Vstup chod motoru: 24 V SS Vstup zpětné vazby stykače: 24 V SS Napájecí svorky: Max. 4 mm² 14 AWG Signálové svorky: Max. 2,5 mm² 16 AWG Stupeň krytí: IP66 Výška: 246 mm (9,7 ) Šířka: 188 mm (7,4 ) Hloubka: 102 mm (4 ) Centra upevnění: 222 mm x 102 mm (8,75 x 4 ) (Výkresy AutoCAD k dispozici) Vstup kabelu: Otvory 5 x Průměr M20 Hmotnost: 1,3 kg (3 lbs) Tabulka 4 Specifikace řídicí jednotky W4005NV46AI /B Pojistky řídicí jednotky W4005NV46AI /B Řídicí jednotka řady W400 má tři vyměnitelné pojistky. Při objednávání nových pojistek použijte informace níže. Reference pojistek Hodnota pojistek Typ pojistek Číslo dílu 4B F1, F2, F6 2A, 250 V TR5, časové zpoždění POJISTKA ELITE-2 F5 200 ma TR5, časové zpoždění POJISTKA ELITE-200 Tabulka 5 Specifikace pojistek W4005NV46AI /B 7.4 TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Specifikace TouchSwitch Napájecí napětí: 24V SS (TS1V4AI) Spotřeba: 50 ma Indikace: Červená LED indikuje zapnutí a relé pod napětím. Nastavení: Citlivost na sílu je nastavena ve výrobním závodě přibližně na 3,6 kg (8 lb.). Výstup: Bezpotenciálový kontakt přepínacího relé, dimenzovaný na 5 A 250 Vstř; Bezindukční. Konstrukce tělesa: Lisovaná bezešvá ocel, práškový nástřik. Konstrukce čela: Tvrzená nerezová ocel. Délka kabelu: 3 metry (9ft) Vodiče: 6tižilové; 22 AWG (0,326 mm 2 ) Hmotnost: 1,36 kg (3 lb) Stupeň krytí: IP 66 Rozměry: Průměr 86 mm (3,5 ) x Hloubka 44 mm (1,75 ) (Výkres AutoCAD k dispozici) Tabulka 6 TS1V4AI /B Specifikace Strana 9 z 44

10 7.5 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček Specifikace P300 Napájecí napětí: V SS Typ výstupu snímače: Opticky izolovaný tranzistor (použití NPN nebo PNP) Technická data výstupu MAX 100 ma při 30 V SS snímače: Maximální detekovatelné 200 Hz (otáčky hřídele ot./min. s objímkou WG4A-BR) otáčky: Délka kabelu: 3 m (9 stop) Vodiče: 4žilové; 22 AWG (0,326 mm 2 ) Dosah detekce: 12 mm Stupeň krytí: IP65 Rozměry: Průměr 30 mm x délka 92 mm (Výkres AutoCAD k dispozici) Hmotnost: 0,2 kg Tabulka 7 Specifikace P300V34AI /B 7.6 WG4A-BR /B Montážní konzola snímače otáček Whirligig Specifikace Whirligig Materiál hřídele: Nerezová ocel Materiál tělesa: Polypropylén Typ ložiska: Utěsněné nerezové Rozměr montážního M12 závitu: Maximální otáčky: ot./min. Počet terčíků: 4 Stupeň krytí: IP40 Rozměry: Výkres AutoCAD k dispozici Hmotnost: 0,25kg Tabulka 8 Specifikace WG4A-BR /B 7.7 ADB910V3AI /B - Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Typ termistoru: Křivka závislosti: Délka kabelu: Vodiče: Délka sondy: Montážní závit tělesa: Rozměry: Stupeň krytí: Hmotnost: Tabulka 9 ADB910V3AI /B Specifikace ADB910 NTC Exponenciální (Pro podrobnější informace se obraťte na 4B) 3 m (9 stop) 2žilový; 22 AWG (0,326 mm 2 ); Nezávislý na polaritě 100 mm 1/8" (3,175 mm) Rc (BSPT -Britská standardní trubka se závitem) Výkres AutoCAD k dispozici IP65 0,25 kg Strana 10 z 44

11 8. Mechanická instalace NEBEZPEČÍ: ODKRYTÉ KOREČKY A POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBÍ VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. PŘED ODSTRANĚNÍM KRYTU INSPEKČNÍHO PRŮLEZU VÝTAHU NEBO PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV INSTALACE NEBO ÚDRŽBY MUSÍ OBSLUHA VŽDY VYPNOUT A ZABLOKOVAT NAPÁJENÍ. 8.1 TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Otvor pro Touchswitch by měl být vyříznut do pouzdra kruhovou pilou o průměru 55 mm (Obrázek 2), vycentrovanou na hranu pásu. Otvor by měl být vyčištěn a zbaven ostřin, aby se vyloučily vazby Touchswitch na podložku a generování falešných poplachů vychýlení. Touchswitch lze namontovat ve 2 ze 4 otvorů v přírubě, za předpokladu, že jsou diagonálně položené (Obrázek 1). Přiložené podložky pod přírubu mohou být použity jako šablona pro správné umístění otvorů v přírubě. Touchswitch musí být namontován na plochém povrchu, s výstupem kabelu přednostně mezi 3 a 9 hodinami. Obrázek 2 Montážní otvor TouchSwitch Obrázek 1 Montážní otvor TouchSwitch Touchswitch lze namontovat jednou ze tří následujících metod: a) Vyvrtejte a vyřízněte závit v pouzdru stroje pro svorníky M6. Ujistěte se, že svorníky použité pro zajištění Touchswitch jsou dostatečně krátké, aby nevadily provozu stroje b) Pro závity M6 použijte závitové nýtové matice. Délka nýtové matice bude záviset na tloušťce pouzdra stroje. Ujistěte se, že svorníky použité pro zajištění Touchswitch jsou dostatečně krátké, aby nevadily provozu stroje c) Přivařte kondenzátorovou svářečkou svařovací čepy se závitem M6 x 30 mm k pouzdru stroje Při umisťování podložek příruby na Touchswitch se ujistěte, že se pás nebo kladka dotkne čela Touchswitch dříve než se může dotknout jakéhokoliv vnitřního povrchu nohy nebo pouzdra dopravníku. Nejlepší je nebýt dále od kladky než 30 až 40 mm k čelu Touchswitch. Strana 11 z 44

12 Při montáži výsypky výtahu se pokuste zachytit pás a kladku. Na výtahu namontujte Touchswitch pokud možno nad osu horního hřídele na výtlačné straně kladky. Někdy to není možné kvůli inspekčnímu průlezu nebo jiné překážce. V takovém případě je možné namontovat Touchswitch na horní stranu nebo nad horní kladku. Zkuste namontovat snímače Touchswitch tak, aby byly přístupné z obslužné lávky horní části. Ujistěte se, že montujete snímače Touchswitc přímo naproti sobě. Typické polohy pro montáž na korečkovém výtahu najdete na Obrázek 4 a Obrázek 5. Na násypce výtahu namontujte Touchswitch na horní stranu spodní kladky, pokud tam nejsou překážky. Pokud narazíte na překážky, použijte dolní stranu kladky, ale ujistěte se, že budou snímače Touchswitch namontovány přímo naproti sobě. Namontujte Touchswitch nad osu hřídele násypky na nejvyšší možné poloze hřídele (Obrázek 5) Rozměry Touchswitch Obrázek 3 Mechanické rozměry TouchSwitch Strana 12 z 44

13 Montážní diagramy Touchswitch Typické polohy pro montáž na korečkovém výtahu Touchswitch musí být nainstalován nad horním hřídelem v poloze mezi 9 a 3 hodinami a co nejblíže ke 3 hodinám. Poznámka: namontujte pár snímačů Touchswitch přímo proti sobě na -pravou a levou stranu korečkového výtahu. Namontujte Touchswitch na horní stranu nohy (pokud je to možné), na nejvyšší bod, na který může být nastaven násypkový hřídel. Obrázek 4 Polohy pro montáž Touchswitch noha výtahu Strana 13 z 44

14 Typické polohy pro montáž na násypkovou část korečkového výtahu Namontujte Touchswitch na horní stranu nohy (pokud je to možné), na nejvyšší bod, na který může být nastaven násypkový hřídel. PÁS NÁSYPKOVÝ HŘÍDEL Namontujte snímače Touchswitch přímo proti sobě a v řadě s kladkou a pásem, aby mohl detekovat jak vychýlení kladky tak pásu. KLADK A Obrázek 5 Polohy pro montáž Touchswitch Dolní kladka 8.2 WG4A-BR /B a P300V34AI /B Instalace bezdotykového snímače otáček a konzoly a) Nainstalujte snímač na základovou desku, ponechte mezeru (přibližně) 2 mm mezi čelem snímačem a ochranným krytem terčíku. Pro montáž snímače P300 použijte dodanou univerzální konzolu a šrouby b) Pro montáž Whirligig na hřídel stroje jsou dvě možnosti: Možnost 1 - Vyvrtejte a vyřízněte závit ve středu hřídele pro závit M12 x hloubku 15 mm. Navlékněte Whirligig na hřídel stroje pomocí stranového klíče M16 pomocí vhodného lepidla, blokujícího závity (Loctite nebo podobný) Možnost 2 - Použijte magnetický konektor Mag-Con. Navlékněte Mag-Con na Whirligig pomocí vhodného lepidla, blokujícího závity (Loctite nebo podobný) a připevněte jednotku na hřídel stroje c) Propojte snímač podle pokynů výrobce s tím, že dodržíte všechny platné elektrické předpisy a podle IEC , IEC d) Připevněte bílý ohebný pásek k pevné konstrukci e) Ilustraci procesu instalace najdete na Obrázek 6 Strana 14 z 44

15 Obrázek 6 Mechanická instalace P300 a montážní konzoly Whirlgig DŮLEŽITÉ: NEODSTRAŇUJTE OCHRANNÝ KRYT TERČÍKU WHIRLIGIG. OTOČNÉ SOUČÁSTI POD KRYTEM BY MOHLY ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ ZRANĚNÍ. 8.3 ADB910V3AI /B Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou a) Odstraňte stávající maznici ze snímače ložiska b) Vyvrtejte a vyřízněte závit 1/8 Rp (BSPT) x hloubka 6 mm c) Povolte svírací matici a vyjměte sondu snímače d) Zašroubujte těleso snímače do tohoto nového závitového otvoru v pouzdru ložiska e) Vložte teplotní sondu zpět do svírací matice s tím, že nastavíte hloubku tak, aby se hodila k hloubce ložiska f) Utáhněte svírací matici vhodným klíčem g) Maximální doporučený utahovací moment pro svírací matici je 2 Nm (18 lb-in). Prosíme nepřekračovat. Strana 15 z 44

16 8.4 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W Instalace skřínky W4005NV46AI /B a. Krytí IP66 skřínky musí zůstat zachováno. Musíte používat správný kabel, ucpávky a uspořádání těsnění a podle předpisů pro instalaci, popsaných podrobně v EN b. Tam, kde jsou použity jiné certifikované komponenty nebo postupy pro instalaci, musí uživatel vzít v úvahu jakákoliv omezení, která by mohla být uvedena na příslušných osvědčeních. c. Krabice je dodávána s 5 předvrtanými otvory M20 na dolním čele. Všechny nepoužité vstupní otvory musí být utěsněny pomocí certifikovaných zátek pro tuto komponentu, jak je uvedeno v EN Koncový uživatel musí instalovat těsnicí zátku certifikovanou pro komponentu nebo přístroj v přísném souladu s pokyny výrobce. d. Veškerá kabeláž musí být provedena v souladu s příslušnou doporučovanou praxí a/nebo pokyny (IEC , IEC ). e. Elektronika uvnitř skřínky by neměla být upravována. Žádné nové komponenty nesmí být přidávány. W4005NV46AI /B je schválena pouze s elektronikou dodávanou výrobcem. Jakékoliv úpravy zruší osvědčení a záruku. f. Holé vodiče nesmí přesahovat kovové čelo svorek o více než 1 mm. g. Všechny vodiče musí být izolovány a dimenzovány pro příslušné napětí. h. K žádné svorce nesmí být připojen více než jeden vodič s maximálním průřezem, jak je uveden v Tabulka 4 Specifikace řídicí jednotky W4005NV46AI /B, pokud nebylo před tím více vodičů spojeno vhodným způsobem (např. do krimpovací dutinky) tak, že tvoří jediný připojovací bod do svorky. i. Při utahování svorek používejte plochý šroubovák správné velikosti. Maximální utahovací moment je 0,51 Nm. 9. Elektrická instalace a kabeláž NEBEZPEČÍ: VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU A KABELÁŽ MUSÍ BÝT IZOLOVANÁ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH INSTALAČNÍCH A ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ. PRÁCE NA ODKRYTÝCH OBVODECH POD NAPĚTÍM JE ZAKÁZÁNA A MŮŽE VÉST K EXPLOZI. 9.5 Varování Analogové signály musí být stíněné, pokud jsou kabely delší než 10 m Digitální signály mohou být stíněny Veďte kabeláž snímačů odděleně od vysokonapěťových kabelů Nikdy neveďte kabely snímačů ve stejném kabelovodu jako 3fázové kabely motorů Nikdy nesvářejte v blízkosti nebo okolo dodaných komponent systému Navlečte pásy a zprovozněte zařízení před instalací snímačů Touchswitch Strana 16 z 44

17 Veškerá kabeláž musí být v souladu s místními a národními elektrotechnickými předpisy a měla by být realizována zkušeným, profesionálním a kvalifikovaným elektrikářem. Aby vyhověl předpisům ATEX, musí proces a návrh instalace vyhovovat také poslednímu vydání norem IEC TS1V4AI /B Snímač nastavení řemenů Touchswitch Namontujte vhodnou rozvodnou skříňku do vzdálenosti 3 m od snímače a propojte veškeré potřebné kabelové spojky uvnitř této rozvodné skřínky. Kabel dlouhý 3 m izolovaný PVC, připojený ke snímači obsahuje následující vodiče 22 AWG (0,326 mm 2 ): Snímač Touchswitch Zkušební knoflík +24 V SS / ČERVENÁ 0V SS / ČERNÁ Neutrální vodič relé / BÍLÁ Relé v klidu rozepnuté / MODRÁ (Výstup snímače) Relé v klidu sepnuté / ORANŽOVÁ (NEPOUŽÍVEJTE!) PE (napájecí zem) / ZELENÁ Obrázek 7 Elektrické připojení TouchSwitch TM Barva vodiče Funkce Červená Černá Zelená Bílá Modrá Oranžová +24V SS 0V SS PE (napájecí zem) Neutrální vodič relé Kontakt relé v klidu rozepnutý. (Výstup snímače do řídicí jednotky nebo PLC) Kontakt relé v klidu sepnutý. (NEPOUŽÍVEJTE!) Ujistěte se, že je tento vodič izolovaný Tabulka 10 Kabeláž snímače TouchSwitch TM Strana 17 z 44

18 Provoz snímače Je to elektronický koncový spínač. Snímač reaguje na tlak, působící na čelo snímače. Pokud je tlak větší než 3,6 kg, snímač zapne relé do poplachového stavu (viz Obrázek 9). Pokud je snímač správně napájen, je na čelo snímače přiložen pracovní a nulový tlak, pak snímač přivede napětí na relé a bude indikovat stav OK rozsvícením LED (viz Obrázek 8). Čelo snímače ČERVENÁ LED SVÍTÍ Žádný tlak není přiložen Modrá Bílá Oranžová Snímač pod napětím, a žádný tlak není přiložen Obrázek 8 TouchSwitch ve stavu OK Čelo snímače ČERVENÁ LED NESVÍTÍ Tlak přiložen Modrá Bílá Oranžová Tlak je přiložen nebo výpadek napájení nebo snímač vadný Obrázek 9 TouchSwitch v poplachovém stavu POZNÁMKA: TouchSwitch TM je dodáván předem kalibrovaný z výrobního závodu a žádné nastavování není možné. Snímač je kalibrován tak, aby zapnul poplachový stav, když tlak překročí 3,6 kg. Pokud byste potřebovali tuto hodnotu nastavit, obraťte se prosím pro více informací na vašeho zástupce 4B. Strana 18 z 44

19 Zkoušky a uvádění do provozu TouchSwitch TM má jedinečnou funkci autotestu, která umožňuje ověření, že je kabeláž systému správná bez potřeby vyjímání snímače. Systém má aktivní mechanismus autokontroly mezi snímači a řídící jednotkou, 4B by však přesto doporučovala nejméně jednou za rok kontrolu, zda signál zastavení z řídicí jednotky W4005NV46AI /B zastaví výtah a zda je signál poplachového relé viditelný pro obsluhu. Postup zkoušky je uveden níže. 1) Sledujte, zda červená výstupní LED na pouzdře snímače (viz Obrázek 8) SVÍTÍ a zda se ani pás ani kladka nedotýkají snímače 2) Pomalu otáčejte rukou zkušební knoflík (viz Obrázek 7) ve směru hodinových ručiček, dokud LED NEZHASNE 3) Zkontrolujte, zda poplachy a vypnutí celého systému pracují podle očekávání (viz Obrázek 9) 4) Jakmile budete naprosto spokojeni, že systém může být zastaven a že je poplach správně zpracován, otočte zkušební knoflík zpět do původní polohy (asi 1 otáčka) a ujistěte se, že je volný 5) Sledujte, zda LED nyní SVÍTÍ Elektrická kabeláž TouchSwitch Obrázek 10 Schéma zapojení TouchSwitch Strana 19 z 44

20 9.7 P300V34AI /B Bezdotykový snímač otáček Obrázek 11 Schéma zapojení snímače otáček 9.8 ADB910V3AI /B Snímač teploty ložiska s nastavitelnou hloubkou Obrázek 12 Schéma zapojení HBS Strana 20 z 44

21 9.9 W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu W Schéma zapojení celého systému Obrázek 13 Schéma zapojení celého systému Strana 21 z 44

22 Schéma zapojení obvodu spuštění/zastavení motoru Obrázek 14 Zapojení obvodu spuštění/zastavení motoru Strana 22 z 44

23 Upozornění: Napětí zpětné vazby stykače, přivedené mezi kolíčky 17 a 18 musí být pouze 24 Vss! Vyšší napětí poškodí tento obvod a nemělo by být používáno! Poznámka: Informace o dimenzování napětí a proudů relé najdete v kapitole W4005NV46AI /B Řídicí jednotka výtahu řady W400. Poznámka: Poplachová a zastavovací relé jsou zobrazena v normálních stavech stroje za provozu. Pro další schémata se obraťte na 4B. Strana 23 z 44

24 10. Popis funkce řídicí jednotky W4005NV46AI /B Celkový popis funkce Řídicí jednotka W4005NV46AI /B zajišťuje plně automatický systém pro prevenci nebezpečí výbuchu prachu ve výtahu. Všechny hlavní rizikové stavy exploze výtahu jsou nepřetržitě monitorovány a výtah se zastaví, pokud nelze pokračovat v bezpečném provozu. Pro zajištění bezpečnosti provozu nejsou nutné žádné PLC ani jiné řídicí zásahy LED řídicí jednotky W4005NV46AI /B Indikátor napájení W400 Indikační LED vysoké teploty Zobrazuje stav 4 teplot ložisek NESVÍTÍ Snímač OK ŽLUTÁ - Poplach Indikační LED vychýlení Zobrazuje stav Horních / Dolních snímačů vychýlení. NESVÍTÍ Snímač OK ČERVENÁ - Poplach LED Indikátor otáček Zobrazuje stav aktuálních otáček výtahu. NESVÍTÍ Snímač OK ČERVENÁ - Poplach LED CHOD VÝTAHU Zobrazuje stav chodu výtahu Trvale NESVÍTÍ Zastavený Trvale SVÍTÍ Běží Bliká Startuje / Kalibruje Štítky snímačů Vložení karty, které umožní přiřadit každému vstupu štítek. LED POPLACH / STOP Zobrazuje poplachový stav výtahu. NESVÍTÍ Není přítomný žádný poplach SVÍTÍ Poplach je přítomný Bliká Výtah byl vypnut z důvodu poplachu. LED snímače příčiny vypnutí by měla blikat také Blikání spolu s LED CHOD VÝTAHU Probíhá kalibrace Obrázek 15 Řídicí jednotka LED W400 Strana 24 z 44

25 10.12 Tlačítka řídicí jednotky W4005NV46AI /B Tlačítko MUTE Krátký stisk Rozepne poplachové relé, pokud je přítomný poplach. Nové poplachy sepnou poplachové relé MUTE poplachu nezastaví proces vypínání. Výtah bude stále zastavený, dokud poplachový stav zůstane přítomný Dlouhý stisk (5 s) Reset chyby řídicí jednotky po vypnutí poplachem Po vypnutí výtahu poplachem ho nelze opět spustit bez předchozího resetování chyby dlouhým stiskem tlačítka MUTE Poplachové relé se rozepne po resetu chyby řídicí jednotky Tlačítko TEST Krátký stisk Jednoduchý test řídicí jednotky Všechny LED bliknou jednou Dva krátké stisky Plný test systému Druhý stisk musí následovat po prvním do 1 sekundy Jednoduchý test + Simulace vypnutí poplachem. TO ZASTAVÍ VÝTAH Dlouhý stisk (5 s) Povel ke spuštění kalibrace V režimu jedněch otáček je rychlost otáčení uložena V režimu rozdílových otáček jsou dolní otáčky vyděleny horními a poměr otáček je uložen Kalibrace může být zahájena na zastaveném nebo běžícím výtahu Obrázek 16 Tlačítka řídicí jednotky LED W400 Strana 25 z 44

26 10.13 Nastavovací přepínače Všechna nastavení W4005NV46AI /B jsou dostupná pomocí dvou přepínačů na desce plošných spojů SW1 je otočný přepínač a SW2 je přepínač DIP. Umístění obou přepínačů najdete na Obrázek 17. SW1 Otočný přepínač SW2 Přepínač DIP Obrázek 17 W4005N Umístění přepínačů Poznámka: Jednotka W4005NV46AI /B bude načítat nastavení přepínačů pouze při zapnutí. Pokud jsou potřebné jakékoliv změny nastavení, musí být jednotka vypnuta, změněn stav přepínačů a pak může být W4005NV46AI /B znovu zapnuta a nová nastavení začnou platit Otočný přepínač (SW1) Otočný přepínač SW1 je použit na konfiguraci úrovně poplachové teploty řídicí jednotky W4005NV46AI /B. Viz Tabulka 11 níže. Poloha přepínače Poplach C Výchozí Tabulka 11 Úrovně poplachové teploty SW1 Strana 26 z 44

27 Přepínače DIP (SW2) Tyto přepínače se používají pro nastavení následujících nastavení: Číslo přepínače Popis Levá poloha Pravá poloha 1 Režim detekce otáček Režim stejných otáček Režim různých otáček 2 Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) 10 s 30 s 3 HBS nahoře aktivován VYP ZAP 4 HBS dole aktivován VYP ZAP 5 Bez účinku Bez účinku Volba protokolu PLC ProfiNet Ethernet/IP 8 Bez účinku - - Tabulka 12 SW2 Nastavení W4005NV46AI /B Režim detekce otáček Řídicí jednotka W4005NV46AI /B podporuje dva režimy otáček: Stejné a různé. V režimu stejných otáček (to je výchozí režim) se používá pouze jeden snímač otáček P300 pro monitorování dolního hřídele výtahu. W4005NV46AI /B je kalibrována na normální otáčky výtahu v chodu a poplach je generován, pokud s v normálním provozním stavu otáčky změní, jak je vysvětleno v odstavci Poplach nízkých otáček prokluzování pásu. V režimu různých otáček je vyžadováno, aby uživatel nainstaloval dva snímače P300. W4005NV46AI /B bude kalibrována na poměr mezi otáčkami horního a dolního hřídele. Provozní otáčky výtahu se mohou měnit, neboť v W4005NV46AI /B nejsou uloženy normální provozní otáčky, ale místo toho musí zůstat konstantní poměr mezi horními a dolními otáčkami. Pokud se dolní hřídel zpomalí oproti hornímu hřídeli, je generován alarm. *Poznámka: Standardně je v sadě dodáván v pouze jeden snímač P300. Druhý snímač musí být koupen zvlášť. Kontakty po celém světě najdete na konci tohoto návodu Start Up Delay (Zpoždění při spuštění) Je časové zpoždění od okamžiku, kdy je výtah spuštěn. V této době jsou veškeré poplachy způsobené otáčkami ignorovány. To poskytuje výtahu čas na dosažení normálních provozních otáček HBS nahoře/dole aktivován Tento přepínač nabízí volbu aktivace/deaktivace monitorování teploty. To je možné pouze v horním a dolním páru snímačů. Když je monitorování teploty aktivováno, musí být teploty snímače ložisek k W4005NV46AI /B připojeny, jinak bude trvale přítomný poplach indikující přerušený obvod a W4005NV46AI /B nedovolí, aby se výtah spustil. Strana 27 z 44

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více