tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING"

Transkript

1 tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury Claus Hilger Nastává 4. průmyslová revoluce Článek hosta: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Pomoc ze světa kybernetiky Průlom v energetické účinnosti

2 HARTING investuje do ochrany klimatu! SPOLEČNOST CHRÁNÍCÍ KLIMA V roce 2011 se společnost HARTING zařadila mezi společnosti ochraňující klima. Všechny členy této skupiny spojuje společný závazek klimaticky šetrně a hospodárně nakládat s energií! 100 % Společnost HARTING ve svých závodech v Německu ze 100 % nahradila využívání zemního plynu biometanem, který je získáván z plně obnovitelných zdrojů! t CO 2 Využíváním biometanu lze ušetřit neuvěřitelných tun CO 2 ročně. Ukažme si to na příkladu: VW GOLF TDI 1,6 by uvedené hodnoty emisí dosáhl po ujetí km; aby byl tento příklad reálnější, představte si vozů VW GOLF TDI 1,6, které by musely ročně najet každý km. Volkswagen AG: VW GOLF TDI 1.6 emise CO g/km HARTING PŘECHÁZÍ NA ELEKTŘINu! CO 2 NEuTRÁLNÍ Vozový park společnosti HARTING se rozrostl o ekologické elektromobily. Jedná se o logický krok v inciativě ochrany životního prostředí a klimatu! Ve čtyřech našich kogeneračních elektrárnách vyrábíme přibližně kwh elektřiny a v našich německých závodech generujeme asi kwh tepla to vše díky využití biometanu bez emisí CO 2. Pro lepší představu, toto množství energie vystačí pro čtyřčlenných domácností na celý rok a odpovídá souhrnu průměrné roční spotřeby zemního plynu u 200 rodinných domů. 2

3 Obnovitelnost zdrojů by měla být základní podmínkou jejich využití. Tak pan Ulrich Grober popisuje výraz trvalá udržitelnost ve své zprávě o jejím objevování. Pojem trvalá udržitelnost má svůj původ v lesnictví a poprvé ji definoval Hans Carl von Carlowitz v roce 1713 ve své publikaci Sylvicultura Oeconomica (Lesní hospodářství).» Dietmar Harting, President/General Partner V lesnictví platí jedno zlaté pravidlo vykáceno může být pouze tolik stromů, kolik se jich poté znovu vysadí. Na začátku 18. století se dřevo hojně využívalo jako stavební materiál, představovalo jeden z nejdůležitějších zdrojů energie a značné uplatnění nacházelo rovněž v procesech předprůmyslové výroby. Tak se stalo, že lesy byly vytěženy a dříve Zu Na einem základě nachhaltigen analýzy nákladů Handeln a přínosů im Sinne jsme eines vyzývání k Kosten-Nutzen-Kalküls zodpovědnému chování v sind souladu wir aufgefordert. s trvalou udržitelností. zalesněné plochy se proměnily v měsíční krajinu. Proto se pan Von Carlowitz zasadil o zavedení lesní správy, jejímž úkolem bylo zajistit obnovu lesních porostů. Na základě analýzy nákladů a přínosů jsme vyzývání k zodpovědnému chování, které je v souladu s trvalou udržitelností. Jaderná katastrofa v Japonsku měla za následek definitivní vytěsnění jaderné energetiky z naší země. Jsme jediným národem, který přistoupil k tomuto kroku. Měli bychom jej vnímat s respektem jako důsledek duchaplného rozvoje, a nezůstat zaseknuti v minulosti. Protože německý průmysl orientuje své kreativní aktivity na budoucnost, nabízí spoustu nápadů a návrhů řešení energetické reformy. Jak uvedl pan Hesse, můžeme také pozorovat kouzlo, jež tkví v každém začátku. Proměňme společně toto kouzlo v reálná řešení a konkurenční výhody a jednejme v duchu trvalé udržitelnosti, jak ji definoval pan von Carlowitz. Udělejme tento krok pro naše děti a děti našich dětí. Přeji vám příjemné čtení plné nových informací. Hans Carl von Carlowitz (1713): Sylvicultura Oeconomica Anweisung zur wilden Baumzucht Ulrich Grober (2012): Sustainability a Cultural History 3

4 06 32 trocha IntelIgence Pomůže zvýšit energetickou ÚčInnost Obsah energie-signál-data Strategie Řešení 03 Úvodník Obnovitelnost zdrojů by měla být základní podmínkou jejich využití. 06 článek hosta Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost 08 článek hosta Prof. Dr. Nils Aschenbruck Pomoc ze světa kybernetiky 10 Industry 4.0: PřIchází 4. Průmyslová revoluce Flexibilita a výkon průmyslových procesů se posouvají na novou úroveň. 12 První aplikace koncepce Industry 4.0 : monitorování energie Přímo z Infrastruktury HARTING se vydává novým směrem průmyslové správy napájení. 14 spotřeba energie Pod kontrolou Inteligentní sítě smart Power Networks představují převratné systémové řešení pro zvýšení energetické účinnosti průmyslových podniků. 14 rfid kompletní Poskytovatel Nový middleware Ha-VIS od společnosti HARTING rozšiřuje možnosti využití RFID v automatizaci. 15 fts PřePínače: multiplikace certifikována Rozšíření využití FTS technologií až k sítím v oblasti námořní dopravy. 23 kompaktní han-yellock Úspěšná koncepce Han-Yellock rozšířena o velikost od rigid-flex k han Páteřní desky od společnosti harting HARTING Integrated Solutions (HIS) si vždy dávala záležet na tom, aby svým zákazníkům přinášela přidanou hodnotu. Proto vyvíjí, vyrábí a testuje zakázkové páteřní desky určené do celé řady oblastí. 26 harting záruka kvality Společnost HARTING se zaměřuje na robustnost a vysokou kvalitu konektorů har-flex jejich jedinečné vlastnosti jsou prokázány testy. 28 har-flexicon : Integrovaný mini single Nový PCB konektor pro flexibilní montáž v terénu. 30 vyvinuty Právě Pro vás! Nové kontaktní vložky a moduly pro Han Q a Han-Modular. 32 energie-signál-data Nové konektory HARTING PushPull Signal zajišťují spolehlivý přenos všech tří životadárných elementů průmyslových aplikací % bezpečí PushPull Fibre Box od společnosti HARTING zvyšuje spolehlivost datových přenosů a snižuje náklady. 4

5 38 42 ÚSporné Světelné zdroje ebusiness pro průmysl podnikejte pohodlně Aplikace ve světě Stručně 16 člověk a Stroj kráčejí ruku v ruce flexirob ve SpolečnoSti harting V rámci prvního testu v terénu se výzkumníci z univerzity v Bielefeldu zabývali tématem přímé spolupráce mezi člověkem a robotem. 17 energetická ÚčinnoSt v pohybu Rozhovor se společností KUKA Roboter GmbH. 20 mobilní Stabilizátory Sítě Jak elektromobily pomáhají stabilizovat energetické sítě. 37 dokonalé do detailu SeStavy vysokorychlostních cu kabelů Výrazné zvýšení přenosových rychlostí díky vysoce výkonným kabelům SFP+ a QSFP+. 38 ÚSporné Světelné zdroje Pláště pro světelné zdroje do interiérů stožárů společnosti ENERCON. 40 ethernet ve vlacích HARTING zajišťuje spolehlivý provoz elektrických vlakových souprav NEWAG. 42 Stručné novinky 43 kalendář veletrhů 43 informace o publikaci 22 překonáváme překážky Han-Yellock zajišťuje plnou funkčnost dveřních systémů. 36 dokonalost detailu SeStavy optických kabelů HARTING Technology Group nabízí připravené optické kabely pro výkonná řešení té nejvyšší kvality. 41 istanbulská dopravní HARTING Turecko nabízí dopravci Istanbul Ulasim spolehlivé, otevřené a flexibilní řešení pro monitorování a správu systémů údržby pomocí RFID technologií. 5

6 tec.news 23: Strategie Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Hlavní průmyslové země by mohly snížit spotřebu surovin a energie o 90 až 95 %, aniž by zaznamenaly negativní dopad na stávající kvalitu života. To není utopie je to jen otázka inteligence. Článek našeho hosta:» Prof. Michael B. Hardt Prof. Michael B. Hardt Jako hostující profesor a student doktorského programu na University of Lapland ve finském městě Rovaniemi se prof. Michael B. Hardt zabývá výzkumem tématu budoucnosti a trvalé udržitelnosti. V letech 1992 až 1994 byl Michael Hardt předsedou asociace BEDA a v letech 1995 až 1997 zastával funkci viceprezidenta asociace ICOGRADA. Již v roce 1972 vzbudil Římský klub pozornost zprávou Meze růstu, ve které autoři uvedli, že stávající ekonomická koncepce založená na růstu není z dlouhodobého hlediska udržitelná. Nyní, o čtyřicet let později, je společnost konfrontována se skutečností, že klíčové suroviny budou brzy vyčerpány. Nezáleží na tom, zda ropa dojde v roce 2030 nebo Podstatné je, že dojde. Jestliže chceme budoucím generacím zachovat stejné příležitosti, jaké máme 6

7 tec.news 23: Strategie sami nyní, musíme začít bezodkladně jednat. V roce 1999 přišli američtí autoři Hawkins, Lovins a Lovins s názorem, že dokážeme šetřit zdroje, aniž bychom museli snížit svůj životní standard. Stačí, když zdroje budeme využívat s rozumem. Není nejmenších pochyb o tom, že 16 autorů, kteří se v roce 1994 podepsali pod prohlášení Carnoules Declaration a kteří poté vešli do povědomí veřejnosti jako Top 10 Club, roce 2030 objem celosvětového trhu s environmentálními technologiemi více než dvojnásobný zvětší se ze současných 400 miliard eur na více než jeden trilión. Podíl výnosů z průmyslu se zvýší ze současných 5 % na více než 15 %. Podle optimistické předpovědi na příštích 15 let se očekává, že celosvětový trh s alternativními energiemi se zvětší na šestinásobek svého stávajícího objemu, tedy ze současných 45 miliard eur na 270 miliard eur (Freise 2010). Neomezený růst není v omezeném systému možný. Stále nedokážeme ocenit význam sluneční energie. Vědci však v souvislosti s využíváním energie ze slunce hovoří o evolučním kroku srovnatelném s objevením ohně. Namísto toho, abychom energii získávali z omezených zdrojů naší planety, můžeme ji nyní získávat z neomezeného solárního systému. Můžeme využít lidskou inteligenci, abychom se dokázali učit od přírody. CSR a HaRTING Principy jako respekt a ohleduplnost jsou důležité ve všech aspektech našeho života, ať už se jedná o ochranu životního prostředí nebo mezilidské vztahy. Podniky dodržující tyto hodnoty svým jednáním vyjadřují svou společenskou odpovědnost. Certifikací CSR společnost HARTING tyto hodnoty přijala jako nedílnou součást své korporátní filosofie. patří mezi nejinteligentnější lidi světa. Tito lidé prohlašují, že během jedné generace jsme schopni dosáhnout desetinásobného zlepšení v oblasti spotřeby energie a surovin. Vyjádřeno matematicky, oba výpočty vedou k přibližně stejnému výsledku: 1. Pokud nebudeme důkladně a okamžitě tento problém řešit, společnost bude nutně čelit katastrofě. Zásoby surovin se tenčí a klimatické změny jsou přímou hrozbou pro lidskou existenci. 2. K vyřešení těchto problémů stačí jen trocha inteligence. A přesně tento aspekt představuje příležitost k významnému ekonomickému růstu. Reorganizace společnosti a globálního ekonomického systému, včetně nápravy enormních škod způsobených během ropného věku, bude představovat největší trh tohoto století. Dle údajů Německého institutu pro ekonomický výzkum bude v Odhaduje se, že v průběhu následujících 25 let města po celém světě vynaloží přibližně 27 miliard eur na modernizaci a rozvoj infrastruktury. Podle statistik Ministerstva energetiky Spojených států amerických týkajících se energetických toků v USA, je v současné době efektivně využíváno pouze 40 % zdrojů. Hodnoty pro Evropu budou pravděpodobně velmi podobné. Podíváme-li se na výrobu elektrické energie, výsledek je ještě horší: téměř 70 % produkce energie přichází nazmar. K největším ztrátám při výrobě energie dochází během distribuce. Právě tato oblast skýtá největší potenciál pro úsporu energie a zvýšení efektivity. LITeRaTuRa Paul Hawkins, Amory Lovins and L. Hunter Lovins: Natural Capitalism the Next Industrial Revolution. Little Brown and Co., New York Dennis L. Meadows et al: Limits to Growth. Universe Books, New York Anette Freise: Huge Growth Market for Green Urban Infrastructure Solutions. In: Pictures of the Future. Munich, spring 2010, innovation/apps/pof_microsite/_pof-spring-2010/_html_en/ facts-and-forecasts-green-cities.html 7

8 tec.news 23: Strategie Pomoc ze světa kybernetiky Počítačové systémy zapojené do sítě si vydobyly místo v našem každodenním životě. Svět počítačů (kybernetický svět) a fyzický svět se spojují v tom, co se označuje jako kyberneticko-fyzické systémy. Tyto systémy přinášejí příležitosti i výzvy, zejména pak v souvislosti s trvalou udržitelností a efektivním využíváním energie. Článek našeho hosta:» Prof. Dr. Nils Aschenbruck Takzvané kyberneticko-fyzické systémy vznikly spojením fyzického a kybernetického světa. Prostřednictvím čidel, například pro měření teploty nebo tlaku v pneumatikách, je fyzický svět přímo spojen se světem digitálním. S pomocí prostředků, jakými jsou kupříkladu roboty, může kybernetický svět reagovat se světem fyzickým a ovlivňovat jej. V kybernetickém světě jsou všechna čidla a další prvky součástí propojeného systému a ten představuje příležitost ke koordinaci a optimalizaci procesů kybernetického světa. Kyberneticko-fyzické systémy pak mohou vykonávat složité úlohy nejen přesněji a rychleji, ale také efektivněji a bezpečněji. Kyberneticko- -fyzické systémy nacházejí uplatnění například v inteligentních energetických sítích (smart grids) a na inteligentních výrobních linkách (smart factories). Kyberneticko-fyzické systémy rovněž nabízejí značné výhody při přechodu k trvale udržitelným způsobům výroby energie z obnovitelných zdrojů. Koordinací a optimalizací kybernetického světa lze ušetřit cenné zdroje. To je zřetelné zejména v oblasti inteligentních energetických sítí. Zde jsou výrobci a odběratelé propojeni, což umožňuje koordinovat výrobu energie podle aktuální spotřeby. Dalším podobným příkladem jsou inteligentní továrny (smart factories), které mohou dočasně vypnout právě nevyužívaná zařízení a komponenty, a ušetřit tak značné množství energie. Tam, kde Koordinace a optimalizace kybernetického světa pomáhá šetřit cenné zdroje. jsou využívány inteligentní síťové výrobní systémy, lze plánované odstávky realizovat s naprostou přesností. Tím se sníží prostoje, náklady i spotřeba energie. Energetická účinnost je důležitým požadavkem také v případě komponent samotného kyberneticko-fyzického systému. Komponenty čidel napájených z baterie, stejně jako všudypřítomné integrované systémy musí fungovat co nejefektivněji a mít co nejdelší životnost. To znamená, že dílčí komponenty mohou být dočasně uvedeny do režimu spánku. Například uzel bezdrátových čidel, který slouží pouze k periodické detekci a přenosu informací (např. jedenkrát za hodinu), může a měl by po zbytek času být v režimu spánku. Tato funkce je zajímavá rovněž z hlediska potenciálních útoků. Útočník se může pokusit zabránit uzlům v přechodu do režimu spánku tak, že bude vysílat falešné zprávy, a tím snižovat životnost a dostupnost uzlu. Relevantní opatření, například v podobě šifrování, však také vyžadují elektrickou energii. Prof. Dr. Nils Aschenbruck, HARTING Získal titul profesora na fakultě počítačových věd univerzity v Osnabrück. Zabývá se problematikou distribuovaných systémů. 8

9 tec.news 23: Strategie Schéma mikro sítě v rámci zasíťovaného systému dodávky energie (inteligentní síť) Výše uvedené scénáře (inteligentní sítě a inteligentní továrny) rovněž nastolují rovnováhu mezi bezpečností a energetickou účinností. Na jednu stranu kyberneticko-fyzické systémy řízené způsobem zvyšujícím energetikou účinnost obvykle nejsou v úsporném režimu plně dostupné. Na druhou stranu je však třeba zajistit, aby nebylo možné zneužít opatření zvyšující energetickou účinnost nebo aby tato opatření potenciálně nepředstavovala příležitost k novým útokům z kyberprostoru. Hlavním problém tedy bude v konkrétních případech vyřešit konflikt mezi energetickou účinností a bezpečností. Fyzická mikro síť Síťová kontrola, virtuální elektrárna Fyzická a virtuální spojení energetické sítě Stávající fyzická síťová spojení Virtuální kontrolní síť 9

10 tec.news 23: Strategie Industry 4.0: Přichází 4. průmyslová revoluce 4. průmyslová revoluce bude hnací silou posunu flexibility a výkonu průmyslových procesů na novou úroveň. Konzistentní komunikace, síťová připojení a systematické myšlení tvoří základ veškerého vývoje skupiny HARTING Technology Group. Jedná se o revoluční, ale přesto základní přístup, který společnost HARTING implementovala do celé řady svých prvotních aplikací.» Claus Hilger, General Manager IT, Německo, HARTING Technology Group, V rámci 4. průmyslové revoluce budou příčinou zásadních změn v plánování a výrobě informační technologie (IT). V podstatě se jedná o vertikální integraci systémů na úrovni výroby se systémy pro plánování podnikových zdrojů a současné nasazení tzv. kyberneticko-fyzických systémů. Tímto způsobem dojde k úzkému propojení skutečných produktů s informačními technologiemi. Industry 4.0 nabízí společnostem příležitosti ve dvou oblastech: vertikálně integrované systémy zvyšují efektivitu a produktivitu výroby, a vzniklá platforma umožňuje vylepšit stávající produkty, tzn. doplnit tyto produkty o funkce informačních technologií. Integrace Nejdůležitějším předpokladem v koncepci Industry 4.0 je, aby společnosti spojily plánování a výrobu v jeden celek. Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci mezi techniky a specialisty přes IT. Kyberneticko-fyzické systémy jsou do značné míry tvořeny velmi složitým softwarem. Důležitá je tedy nejen kumulace know-how, ale také vytváření struktur zajišťujících vysokou kvalitu produktů a procesů. Dalšími výhodami pak je rozšíření nabídky produktů včetně konzultačních a integračních služeb šitých na míru. Softwarová základna SpolečnoStI HartIng pro InduStry 4.0 Společnost HARTING se již řadu let snaží o vytvoření softwarové základny integrující různé komponenty průmyslového IT. Díky tomuto úsilí vznikla architektura orientovaná na služby, jež prvotně v oblasti AutoID (automatická identifikace a získávání dat) spojovala systémy na úrovni zařízení s vyššími vrstvami. Např. transpondéry a čtečky přes middleware s ERP systémy, nebo přes podnikovou servisní sběrnici s MES systémy. Cílem bylo vytvořit řešení umožňující mapování průmyslových procesů, aniž by bylo nutné pro každý případ nákladně vyvíjet zvláštní řešení. Návratnost investice do tohoto komplexního řešení je méně než 2 roky. Novou funkcí je integrace úrovně kontroly a kontroly procesů: na aplikační úrovni byl dlouhá léta využíván standard OPC-OLE (Object Linking and Embedding for Process Control). Nyní se začínají v kontrole výroby prosazovat rovněž architektury orientované na služby, například OPC-UA (Unified Architecture). Tento krok dává smysl: za účelem hladké komunikace mezi podnikovými aplikacemi a úrovní automatizace se totiž plánuje učinit z OPC-UA nedílnou součást balíku HARTING Ha-VIS Suite. aplikace koncepce InduStry 4.0 Integrace inteligentních napájecích jednotek do systému umožňuje vizualizaci a analýzu spotřeby energie v podniku. Opětovné využití softwarových komponent přinese zvýšení efektivity vývoje softwaru i jeho lepší využití. 10

11 tec.news 23: Strategie Architektura softwaru ERP Backend Systems MES Backend Systems Automation Administration and Monitoring SAP AII/ OER EP- CIS Subscriber (Easy Connector, XML, csv, MySQL...) Ha-VIS Middleware Enterprise Service Bus Ha-VIS Business Application Framework Ha-VIS 4.0 OPC- UA PROFINEt Process Controll (SCADA) Controll Level (SPS) Field Devices AutoID Devices Smart Network Infrastructure Devices other Devices spu Switches with Diagnostic and I/O Functionality 11

12 tec.news 23: Strategie První aplikace koncepce Industry 4.0 : monitorování energie přímo z infrastruktury S koncepcí smart Power Networks se skupina HARTING Technology Group vydává novým směrem průmyslové správy napájení. Tato koncepce je založena na běžně používané síťové infrastruktuře Ethernet. Výsledky implementace tohoto řešení v praxi ve výrobních závodech společnosti HARTING překonaly veškerá očekávání.» Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group, John Witt, System Application Manager, Germany, HARTING Technology Group, Jestliže se společnosti rozhodnou zaměřit nejen na úlohu obecné síťové infrastruktury, ale také na integraci prostředků pro aktivní správu napájení, často musí změnit celou svou infrastrukturu. V tomto případě je nezbytné zkoordinovat rozmanité aspekty výrobního procesu s ekonomickou stránkou. Svou roli přitom hraje restrukturalizace systému napájení, využívání energie z obnovitelných zdrojů i nahrazování zastaralých výrobních závodů novými, ekologicky šetrnými a spolehlivými systémy s trvale udržitelným provozem. Společnost HARTING při svých aktivitách klade mimořádný důraz na ochranu klimatu. Také proto je jedním z jejích podnikových cílů nasazení koncepce smart Power Networks, která zajistí vytvoření energeticky účinných výrobních procesů a v konečném důsledku získání certifikace DIN EN ISO Společnosti, jež se vážně zabývají ekonomickým potenciálem systémů pro správu napájení, budou volit takové systémy, které Struktura smart Power Network Monitorování energie, smartpn-viewer Monitorování energie, externí systém Monitorování účinnosti Kontrola procesů Podnikové systémy (ERP, MES...) Podniková servisní sběrnice Automatizace Framework smartpn-service PROFINET smartpn-unit Zařízení smart Network Infrastructure 12

13 tec.news 23: Strategie nejen zaznamenávají data, ale rovněž aktivně řídí spotřebu a využívání energie. U těchto systémů je výrazného snížení spotřeby energie dosaženo například pomocí správy pozastavení a vytížení. Koncepce a implementace Oproti konvenčním centralizovaným systémům nabízí distribuovaná infrastruktura od HARTING Technology Group maximální otevřenost, flexibilitu i záruku budoucích rozšíření. Propojením infrastruktury přes efektivní middleware v podobě služby smartpn vzniká univerzální datová platforma. Jednou z klíčových předností tohoto middlewaru je možnost integrace do pestré škály různých aplikací. Společnost HARTING využívá jednotnou softwarovou infrastrukturu k propojení například RFID zařízení a jednotek smart Power Network s různými aplikacemi (např. ERP nebo MES systémy). Další funkce, jako je například přepínání spotřebitelů v rámci správy pozastavení, monitorování mezních hodnot nebo omezení zátěžových špiček, umožňují aktivně řídit procesy. Do budoucna je plánováno využití PROFINET I/O stacku, což usnadní integraci řešení do automatizačních technologií. Na aplikační úrovni je nasazen program smartpn-viewer. Ten slouží ke snadnému monitorování energie, které je předpokladem například splnění požadavků normy DIN EN ISO Úspěšný referenční systém HartinG Implementace vycházela z analýzy spotřeby energie ve výrobních provozech společnosti HARTING. Způsob záznamu a vyhodnocování dat byl definován po konzultacích s odborníky. Sítě potřebné k zaznamenávání dat pak byly naplánovány ve spolupráci s IT oddělením společnosti HARTING. Zásluhou distribuované koncepce lze celou infrastrukturu rozšířit do libovolného bodu v rámci podnikové ethernetové sítě, což výrazně usnadňuje instalaci. Distribuované jednotky smart Power Unit budou umístěny v blízkosti všech velkých spotřebitelů. Jednotky smart Power Unit fungují jako rozhraní měřicích zařízení. Zařízení pro měření teploty, elektřiny a průtoku vody a plynů jsou propojena přes pulsní vstupy S0 a sériová rozhraní (M-Bus a RS485). Jednotky spn shromažďují údaje z měřicích zařízení a odesílají je do middlewaru, který představuje služba smartpn-service. Tato služba ukládá naměřená data do databáze. Pomocí aplikace smartpn-viewer pak lze nakonfigurovat další parametry jako například účiník (cos φ), napětí (U) či proud (I) nebo interval mezi jednotlivými měřeními od 1 sekundy do 15 minut. smartpn-viewer je vhodným aplikačním nástrojem pro monitorování energie v souladu s normou DIN ISO EN Budoucí kompatibilita referenčního systému od společnosti HARTING je zajištěna konzistentním propojením infrastruktury smart Power Network s podnikovými aplikacemi včetně systémů MES a ERP. Řešení smart Power Network je klíčem odemykajícím veškerý ekonomický potenciál správy energie v současnosti i době nadcházející. 13

14 tec.news 23: Řešení Spotřeba energie pod kontrolou» Markus Simons, Product Manager Power Networks, Germany, HARTING Technology Group, Inteligentní sítě smart Power Networks představují převratné systémové řešení pro zvýšení energetické účinnosti průmyslových podniků. Tento systém se skládá z vysoce výkonných přepínačů s integrovanými vstupy a výstupy, jednotek smartpn-units a vizualizačního a konfiguračního softwaru smartpn-viewer. Systém smart Power Networks Data o energii z různých nosičů jsou shromážděna, uložena do databáze, vizualizována a poskytnuta k vyhodnocení. Takto získaná data slouží k vytvoření profilů zatížení a ke generování klíčových indikátorů výkonnosti (KPI). Úspor lze dosáhnout například včasnou detekcí selhání a zavedením preventivních opatření. Provozovatel závodu nebo strojních zařízení získá přehled o stavu strojů, může identifikovat energetické špičky, řídit spotřebu energie podle aktuálních cen nebo nastavit mezní hodnoty pro jednotlivé stroje. Kalorimetr Ha-VIS smartpn-viewer Data z měřidel a konfigurace energie v intervalu 1 sekundy Plynoměr Ha-VIS Dashboard Správa topologie sítě Elektroměr LAN EnMS: systém pro správu energie Údaje o energii v intervalech 15 minut dle ISO Wattmetr Ha-VIS smartpn-unit Ha-VIS smartpn-service Databáze Proces Relais RFID kompletní poskytovatel Nový middleware Ha-VIS od společnosti HARTING rozšiřuje možnosti využití RFID v automatizaci.» René Wermke, Product Manager RFID Transponder, Germany, HARTING Technology Group, Nový middleware Ha-VIS od společnosti HARTING zprostředkovává komunikaci se čtečkami Ha-VIS a zpracovává data bez jakéhokoli zásahu programátora. Operátor systému tak ve výsledku má vůbec poprvé možnost implementovat RFID systémy do stávajících procesů na nejnižší úrovni automatizace, aniž by musel znát jejich přesnou strukturu. Navíc jsou k dispozici standardní datové formáty jako XML nebo MySQL. Jak je zřejmé, společnost HARTING nabízí nejen pestrou škálu hardwarových komponent, ale je jednou z prvních společností, které zákazníkům poskytují kompletně konfigurovatelný middleware skýtající maximální flexibilitu. 14

15 tec.news 23: Řešení FTS přepínače: Záruka multiplikace» Dimitrios Charisiadis, Director Product- / Project- / Processmanagement ICPN / RFID, Germany, HARTING Technology Group, Přepínače Ha-VIS Fast Track Switches od společnosti HARTING získaly nejen certifikaci PROFINET a schválení UL, ale nyní také certifikaci nezávislé organizace DNV. Tímto krokem dochází k rozšíření využití FTS technologií až k sítím v oblasti námořní dopravy. Protože společnost ABB schválila využívání FTS ve svých aplikacích, mohou nyní tyto přepínače používat všechny pobočky ABB. FTS přepínače od společnosti HARTING umožňují nastavit prioritu urgentním ethernetovým rámcům a zaručit tak determinismus sítě. FTS přepínače fungují ve standardních ethernetových komunikačních sítích a v koncových jednotkách nevyžadují žádný zvláštní hardware. Kombinací funkce nastavení priority a standardní cut-though komunikace je u technologie FTS dosaženo značného zvýšení výkonu sítě. Stefan Willby IIT Certification Engineer ABB AB, Švédsko Certifikace průmyslových informačních technologií vyžaduje kontrolu shody s požadavky System 800xA společnosti ABB. System 800xA je přední světový systém pro kontrolu procesů určený pro nejširší spektrum procedur. Základní infrastrukturu používanou v souladu se System 800xA, kterou tvoří například přepínače, routery, servery či pracovní stanice, lze certifikovat dle IIT. Tím jsou položeny základy pro funkci plug and produce, která umožňuje zákazníkům snížit celkové provozní náklady a zvýšit výkon systému i jeho zabezpečení. Samotní zákazníci pak nejvíce ocení skutečnost, že se jedná o testovaný produkt s ověřenou funkčností v prostředí 800xA. 15

16 tec.news 23: Aplikace ve světě Člověk a stroj kráčejí ruku v ruce FlexIRob ve společnosti HARTING Asistenční systémy pro spolupráci se těší stále větší oblibě: v rámci prvního testu v terénu se výzkumníci z univerzity v Bielefeldu zabývali tématem přímé spolupráce mezi člověkem a robotem. Zaměstnanci společnosti HARTING interaktivně naprogramovali inovativní silově kontrolované robotické rameno, které využili k vykonávání různých úloh.» Christian Emmerich, doctoral student & research assistant at the Institute for Cognition and Robotics (CoR-Lab), Bielefeld University» Dr.-Ing. Agnes Swadzba*, holds a faculty staff position as postdoctoral researcher in the Applied Informatics group, Bielefeld University (*Contact person: Robot jako pomocník Asistenční systémy umožňující úzkou spolupráci mezi člověkem a robotem hrají v průmyslové výrobě stále významnější roli. Podporují pracovníky při montážích, zjednodušují pracovní postupy, snižují nebezpečí poškození zdraví, například kloubů nebo zad, zvyšují efektivitu a pomáhají předejít chybám. 1 FlexIRob FlexIbIlní a InteRaktIvní RobotIcké Rameno Výzkumníci z katedry kognitivních studií a robotiky na univerzitě v Bielefeldu pracují s prototypem robotického asistenčního systému FlexIRob, který se skládá z lehkého robotu 7-DOF KUKA IV se silovými čidly a zaučovacího a řídicího softwaru vyvinutého v Bielefeldu. Vzhledem k tomu, že tento robotický systém má sedm kloubů, skýtá spoustu možností pro přesun do konkrétního bodu i pro přesun po stanovené dráze. Díky prostředkům pro zajištění shody, redundanci a schopnosti učit se, dokáže tento systém využít fyzickou interakci k tomu, aby se naučil zvláštní pohyby a polohy vhodné do reálného pracovního prostředí. StudIe InteRakce ve SpolečnoStI HaRtInG Při studiu interakce prováděném v HARTING Technology Group posuzoval tým výzkumníků vlastnosti systému FlexIRob při interakci člověk-robot. Studie se zabývala zejména intuitivností provozu a možnostmi zaučování systému běžnými uživateli a hodnotila také míru přijetí systému uživateli. Celkem 49 zaměstnanců z montážního a výrobního úseku továrny v Espelkampu zaučovalo robotické rameno v prostředí s instalovanými překážkami. Překážky simulovaly předměty a stroje nacházející se v reálném prostředí. Zaměstnanci ramenu ukázali cestu prostředím (obdobně jako při klasickém zaučování), kterou mělo poté rameno urazit automaticky. Tím byla simulována reálná úloha například v podobě přenesení předmětu z jedné strany na druhou. Pouze jedna z testovacích skupin měla při udržování vhodné polohy ramena definované v průběhu učení okolních podmínek k dispozici systém FlexIRob. Tým z univerzity v Bielefeldu nyní chce získané výsledky využít k dalšímu vývoji systému FlexIRob. Ohlasy od zaměstnanců společnosti HARTING byly velmi kladné. Úloha, jejímž cílem bylo ukázat robotickému ramenu konkrétní cestu v prostředí s překážkami, byla obecně vykonána lépe a rychleji, než když robot využíval pouze informace, které se naučil z prostředí sám. Změna konfigurace: zaměstnankyně společnosti HARTING učí systém FlexIRob užitečné polohy v omezeném pracovním prostoru. Zaučování: zaměstnanec společnosti HARTING učí robotické rameno speciální pohyby. 1 Tato studie je souĉástí experimentu Model-free Flexible Trajectory Generation (MoFTaG) financovaného EU v rámci programu ECHORD (European Clearing House for Open Robotics Development, 16

17 tec.news 23: Aplikace ve světě Energetická účinnost v pohybu Společnost KUKA je synonymem inovativních technologií v oblasti automatizace průmyslových výrobních procesů pomocí robotických systémů. Díky množství inovací a technologické vyspělosti společnosti neustále vznikají optimalizovaná řešení, která jsou efektivnější, přesnější a hospodárnější to je dost důvodů ke spolupráci s HARTING Technology Group. Nové trendy v oblasti energetické účinnosti jsou hlavním tématem diskuse, jež se odvíjí mezi společnostmi KUKA a HARTING. Jaký vliv má záměr dosáhnout vyšší energetické účinnosti na vývoj robotických technologií? Produkty budoucnosti musí být hospodárné a zejména vytvářet co nejméně emisí. Skutečnost, že značná část z celkového množství energie je spotřebována při výrobě, během které dochází k uvolňování emisí do ovzduší, se postupně stává středem pozornosti širší veřejnosti. Také proto Evropská komise ve své publikaci Roadmap to a Resource Efficient Europe ze září 2011 volala po zavedení opatření, jež rozšíří odpovědnost výrobců na celou dobu životního cyklu produktů. Energeticky účinné provedení mechanických systémů robota a uvážlivý výběr materiálů mají velký vliv na mnoho aspektů energetické účinnosti a ekologické rovnováhy celého systému. Volbou ekologických materiálů a nahrazením hliníkových slitin, jejichž výroba má rovněž na svědomí nemalé množství emisí CO 2, inovativní tvárnou litinou, která umožňuje výrazně ztenčit stěny, byla hmotnost mechanických částí robota snížena o 12 %. Pro pohyb menší hmotnosti je jednoduše zapotřebí méně energie. Špičkové převodové mechanismy s velmi nízkými ztrátami způsobenými třením a hospodárné motory jsou zárukou nižší spotřeby energie a velmi dlouhé životnos- Nový standard: Řada KR QUANTEC od společnosti KUKA ti systému. Také nová technologie pohonů s automatickou a energeticky optimalizovanou kalibrací převodovek a motorů pomáhá snížit spotřebu energie robotického systému při všech pohybových sekvencích. Optimalizace se dočkalo rovněž plánování dráhy a byly vytvořeny nové příkazy pro řízení pohybu, díky kterým ve srovnání s předchozím systémem došlo ke snížení spotřeby energie při stejných úkonech až o 30 % (závisí na aplikaci). Trendy jako miniaturizace, výběr materiálů a surovin či modularita a flexibilita hrají u spojovací techniky stále význam- 17

18 tec.news 23: Aplikace ve světě nější roli. Týká se toto téma také oblasti robotiky, a jak mohou produkty a řešení od společnosti HARTING podpořit tyto trendy? Dle ERP směrnic vydaných Bruselem, jež se týkají konstrukce energeticky účinných produktů nenáročných na zdroje, je třeba při volbě materiálů a výběru surovin věnovat zvláštní pozornost stopě CO 2. Jako výrobce robotických systémů klademe značný důraz na trvalou udržitelnost našich robotů a tím pádem i na jejich šetrnost k životnímu prostředí. Komponenty od HARTING Technology Group použité v našich robotických systémech splňují i ty nejnáročnější požadavky. To znamená, že rovněž přispívají ke zmenšení stopy CO 2 zapříčiněné robotickými systémy KUKA. Tento krok považujeme za investici do budoucnosti, aby nás nepotkal stejně neblahý osud jako klasické žárovky, jež padly za oběť ERP směrnicím vydaným Bruselem. V závodu KR QUANTEC došlo k integraci několika nových spojovacích řešení od společnosti HARTING. Jaké výhody tento krok společnosti KUKA přinesl a jaký je výsledek této dlouholeté spolupráce? V závodě KUKA KR QUANTEC se nám ve spolupráci se společností HARTING podařilo vyřešit integraci kompaktního konektoru do mechanických částí robotického systému. Výsledkem je multifunkční konektor, kterým lze zcela nahradit rozměrné rozvodné skříně. Díky úzké spolupráci se společností HARTING se nám rovněž podařilo při zachování velikostí stávajících konektorů splnit požadavky CAT 5 na datové přenosy a posunout vývoj této nové koncepce až do posledního bodu předvýrobní fáze. Velikost konektorů potřebných pro provoz robotů byla úspěšně minimalizována, čímž zákazníci získali více prostoru pro svá vlastní rozhraní. Kromě zmíněného robota vznikla nová spojovací řešení pro různé aplikace, například ochranné hadice používané v karoseriích automobilů, které jsou doslova nabité řešeními od společnosti HARTING. Jednou z hlavních výhod pro zákazníka je funkce plug & play. Jak vaši zákazníci hodnotí tuto výhodu v souvislosti s instalací, montáží a servisem? Možnost vyměnit kabely včetně konektorů v ochranných hadicích rychle a bez nutnosti odstraňovat konektory představuje velkou výhodu pro zákazníky. Ani při vytváření ochranných hadic dle specifikací zákazníka není třeba osazovat konektory po zavedení kabelu. To představuje značnou úsporu času při přípravě. Svou roli hraje také skutečnost, že předem zkontrolované kabely jsou přijímány lépe. Nový kompaktní robot KR AGILUS a odlehčená verze LBR jsou charakteristické svou jednoduchostí, kompaktními rozměry a flexibilitou. Kromě toho jsou vybaveny nejmodernějšími senzorovými systémy a řídicími technologiemi. Konektivita je vyřešena kompaktně a současně relativně snadno pomocí nových rozhraní. Proč je v tomto případě tak důležité, že došlo k omezení pouze na základní prvky? Vzhledem k tomu, že na těle robota je málo prostoru pro konektory, u některých projektů je zapotřebí do základny robota implementovat kompaktní a snadno použitelná rozhra- Nový KR AGILUS od společnosti KUKA: Kompaktní, rychlý, přesný Týmová práce: Robot KR QUANTEC vkládá a odebírá předměty z CNC stroje 18

19 tec.news 23: Aplikace ve světě Hospodárný génius: Robot KR QUANTEC od společnosti KUKA s provozním zatížením kg a dosahem až mm. ní. Protože důležité elektrické parametry dosud vyžadovaly velké konektory, bylo žádoucí zaměřit se na vývoj menších variant. Zásluhou konzultací se skupinou HARTING Technology Group a kontrol provedených testovací laboratoří nyní můžeme vyrábět menší konektory se stejnými elektrickými vlastnostmi. Rozhraní v základně robota určená k jeho provozu a také zákaznická rozhraní jsou nyní u kompaktního robotu KR AGILUS a odlehčené verze LBR pečlivě harmonizována. Vaše roboty se používají po celém světě. Kromě pestré škály průmyslových sběrnicových systémů se v některých regionech objevily i upřednostňované systémy využívající komunikační rozhraní Ethernet. Například Spojené státy jsou pověstné technologiemi Ethernet IP, Evropě zase jednoznačně vládne standard PROFINET. Funkce přepínání od HARTING Technology Group podporuje oba systémy jakožto základní komunikační platformu, aniž by bylo nutné měnit hardware. Jakou roli v otázce otevřenosti hraje v souvislosti s děním na světových trzích budoucnost komunikačních systémů? Během posledních let došlo v sektoru automatizace k rozvoji komunikace přes průmyslové sběrnice (tzv. fieldbus). Od klasických průmyslových standardů, jako je například Interbus, PROFIBUS nebo DeviceNet, se postupně přechází na protokoly založené na standardu Ethernet. Vývoj se zaměřil na dva dialekty. PROFINET a Ethernet/IP si v automatizaci vydobyly silné postavení a jejich použití je stále hojnější. Tyto komunikační protokoly kladou na přepínací technologie různé nároky. Společnosti KUKA Robotics a HARTING se společně zaměřily na hledání jediného řešení pro oba tyto dialekty. Společnost HARTING při vývoji svých přepínacích technologií zvolila otevřený přístup, a proto se nezaměřila na striktně specifická řešení některého z velkých dodavatelů automatizační techniky, ale na potřeby globálního trhu. Přepínače řady FTS 3100 a mcon 3080 od společnosti HARTING nám poskytly příležitost perfektně podpořit požadavky obou kategorií pomocí jediného přepínače. Díky tomu došlo k výraznému snížení nákladů spojených s testováním a zaváděním velkého množství přepínačů nyní stačí jen dva. Protože se nyní zabýváme pouze dvěma přepínači, můžeme se více zaměřit na úzkou integraci této technologie do řídicích systémů KUKA. Díky tomu dokážeme zákazníkům nabídnout komplexní možnosti konfigurace a diagnostiky bez ohledu na to, jaký komunikační protokol používají. 19

20 tec.news 23: Aplikace ve světě Mobilní stabilizátory sítě Energetická revoluce volá po nových technologiích pro uchovávání energie, její obousměrný přenos a výměnu dat. Přitom je kladen důraz na spolehlivost připojení a technologií pro přenos dat. Dokonce i elektromobily mohou zvýšit stabilitu sítě. Společnost HARTING k tomu dodává nezbytné technologie.» Veit Schröter, Business Development Manager E-Mobility, Germany, HARTING Technology Group, Dodavatelé energie předpovídají, že elektrická energie bude mít stále větší podíl na celkové spotřebě energií. Jedním z důvodů tohoto výrazného trendu je plánovaný přechod na elektromobily, jenž se očekává v blízké budoucnosti. Ten s sebou nese rovněž požadavek výroby energie z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že základními stavebními kameny budou vítr, slunce, biomasa a voda. Tento rozvoj je intenzivně podporován: podle plánů by v Německu v roce 2020 mělo 30 % elektrické energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Jedním z nejdůležitějších aspektů nadcházející ekoenergetické revoluce je vývoj hospodárných úložných technologií s dostatečnou kapacitou, které dovolí, aby energie z obnovitelných zdrojů, zejména pak ze slunce a větru, mohla být přiváděna do sítě s větším přihlédnutím k aktuální spotřebě energie. Pokud se tento krok nezdaří, hrozí kolísání napětí, jež může ohrozit bezpečnost dodávky energie. Předpokladem přijetí koncepce e-mobility je rovněž masivní zvětšení kapacit úložišť energie. V tomto případě mohou sehrát zásadní roli baterie v elektromobilech. Podle odhadů by v roce 2020 v Německu mělo být využíváno na milión elektromobilů. Budeme- -li uvažovat průměrnou kapacitu baterie 15 kwh, dostaneme se na hodnotu přibližně 15 GWh, přičemž přibližně čtvrtina této kapacity bude moci sloužit k uchování energie. Značný podíl na dodávkách elektrické energie v Německu mají přečerpávací vodní elektrárny, které slouží zejména k regulaci zdrojů energie v zájmu stabilizace sítě. Tento podíl činí přibližně 40 %. S neustálým rozvojem získávání energie z obnovitelných zdrojů stoupají také nároky na regulaci energie. Elektromobily lze napájet stejně rychle a selektivně jako přečerpávací vodní elektrárny a stejně tak jsou vhodné k regulaci zdrojů energie a stabilizaci sítě. Doručení energie na správné místo ve správnou dobu vyžaduje inteligentní přenosové systémy a připojení. Aby tento scénář fungoval, musí být elektromobily vybaveny velmi dobrým připojením k elektrické síti. Jen tak lze zajistit spolehlivý přenos energie. Proto je třeba vyvinout nové komunikační technologie pro inteligentní sítě: spolehlivost a stabilita datových přenosů jsou v tomto případě stejně důležité jako rychlé a vhodné zpracování dat. Již nyní po celém světě probíhají práce na standardizaci komunikačních protokolů, 20

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více