Obnovitelné zdroje energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie"

Transkript

1 Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

2 ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je krajskou knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplňuje tedy publikace ze všech vědních oborů. V nákupu zahraničních dokumentů však není tato univerzálnost možná ani žádoucí. Knihovna dlouho zvažovala, na který obor by se měla zaměřit, aby odpovídal informačním potřebám Moravskoslezského kraje a současně již nebyl v plné šíři zajišťován jinou informační institucí v České republice. Vzhledem k tomu, že MSVK pokrývá informační činnost v regionu, který tíží současné ekologické problémy i staré zátěže včetně brownfields, bylo v roce 2007 vedením rozhodnuto o specializaci na environmentalistiku tedy oblast znečišťování a poškozování životního prostředí a jeho ochrany. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i zapojením knihovny do rozsáhlého krajského projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje ( ). V jeho rámci se MSVK koncentrovala především na organizaci vzdělávacích akcí na různá témata z oblasti ochrany životního prostředí. Zájem o besedy a přednášky pořádané v různých knihovnách Moravskoslezského kraje tehdy výrazně předčil očekávání a ukázal, že problematika životního prostředí a jeho ochrany je v našem regionu skutečně aktuální. Specializace knihovny na obor environmentalistika se tak projevuje ve dvou oblastech. Tím prvním je již zmíněný nákup české i zahraniční literatury. V letech 2007 až 2009 byl fond knihovny takto obohacen o 257 zahraničních knih v celkové hodnotě Kč. Publikace byly zakoupeny z produkce významných světových vydavatelů, jako jsou Alpha Science, CABI, Cambridge University Press, Earthscan, Edward Elgar, Elsevier, Greenwood Press, IWA, MIT Press, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor and Francis či Wiley-Blackwell. Celkový počet dokumentů zabývajících se životním prostředím a jeho ochranou ve fondu knihovny již přesáhl počet Zájemci si mohou vyhledat konkrétní tituly v katalogu knihovny ( stačí zvolit bázi pro vyhledávání Environmentalistika. Druhou (a velmi úzce související) částí environmentální specializace knihovny je poskytování informačních a vzdělávacích služeb z tohoto oboru. Knihovna nabízí kromě běžného poradenství možnost vypracování rešerše (soupisu literatury) na téma zadané uživatelem, přičemž k záznamu o publikacích bývá již velmi často připojen plný text. Dále MSVK opět organizuje besedy a přednášky o životním prostředí a jeho ochraně. K informování veřejnosti o obnovitelných zdrojích energie, které nemalou měrou přispívají k ochraně životního prostředí, byl v roce 2009 připraven projekt Obnovitelné zdroje energie v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, v jehož rámci vznikla i publikace, kterou právě držíte v rukou. Projekt byl finančně podpořen Nadací OKD (program Pro budoucnost). ISBN

3 Kontakty pro bližší informace MSVK sekretariát Doplňování knihovního fondu Mgr. Gabriela Filipová (vedoucí oddělení akvizice knihovního fondu) Rešeršní a informační činnost PhDr. Alena Hrazdilová (vedoucí oddělení bibliografie) Vzdělávací akce, projekty Mgr. Monika Oravová (vedoucí oddělení speciálních fondů) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE můžeme jednoduše charakterizovat jako zdroje, které mají schopnost obnovovat se přírodními procesy a které jsou v podstatě nevyčerpatelné. V našich podmínkách nejčastěji hovoříme o energii vody, biomasy, slunce, větru a prostředí. Tab. 1 Přehled základních OZE využívaných v ČR Zdroj energie Elektrická energie Teplo voda vodní elektrárny - biomasa bioplynové stanice, spalovny biomasy kotle na biomasu slunce fotovoltaické elektrárny solární kolektory vítr větrné elektrárny - prostředí geotermální elektrárny tepelná čerpadla jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Oproti fosilním palivům (ropa, uhlí apod.) nabízejí mnoho výhod jen minimálně zatěžují životní prostředí, jsou šetrné k přírodě a nevypouštějí do ovzduší další oxidy uhlíku a dusíku. Jsou obvykle dostupné v místě spotřeby, a tak je není potřeba složitě přepravovat. Pokud je již zařízení pro výrobu elektřiny či tepla v provozu, může být jejich využívání velmi levné. Není ovšem třeba zastírat, že investice do zprovoznění těchto technologií jsou velmi vysoké. K nevýhodám obnovitelných zdrojů je navíc nutno přičíst i jejich závislost na přírodních podmínkách ta může vést např. k nerovnoměrnosti v nabídce energie v průběhu roku. Energii z obnovitelných zdrojů lze navíc (až na některé výjimky) jen složitě skladovat. Česká republika se v roce 2003 v přístupové dohodě k Evropské unii zavázala, že do roku 2010 zvýší podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 8 % celkové hrubé spotřeby v zemi. V roce 2008 přitom tento podíl činil 5,2 %. Pokud jde o výrobu tepla, zde žádný konkrétní cíl, kterého by Česká republika musela dosáhnout, stanoven nebyl. Současná produkce tepla z obnovitelných zdrojů představuje okolo 7 % celkové výroby. Využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů v České republice dokumentuje následující tabulka. Vychází ze statistického přehledu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jsou v ní zahrnuty údaje za rok 2008 (data za rok 2009 ještě nebyla v době přípravy této publikace k dispozici). Tab. 2 Využívání OZE v ČR v roce 2008 (zdroj MPO) Hrubá výroba elektřiny Podíl z OZE Hrubá výroba tepla Podíl z OZE Vodní energie GWh 54,26 % - - Energie biomasy GWh 38,83 % GJ 97,10 % Sluneční energie 13 GWh 0,35 % GJ 0,42 % Větrná energie 245 GWh 6,56 % - - Energie prostředí GJ 2,48 % Celkem GWh 100,00 % GJ 100,00 % Z tabulky jednoznačně vyplývá, že nejvyužívanějším obnovitelným zdrojem v oblasti produkce elektřiny je v České republice voda. Naopak z hlediska výroby tepla hraje naprosto klíčovou roli energie biomasy. Potenciálu jednotlivých zdrojů energie i příkladům jejich využití jsou věnovány následující kapitoly této publikace. Jejich cílem ovšem samozřejmě není podat vyčerpávající výklad všech technických či odborných detailů. Brožurka má spíše vést k zamyšlení, probouzet zvědavost a hlavně sloužit jako jakási brána k informacím. Proto je také podstatná část textu věnována tipům na zdroje, v nichž lze nalézt mnoho dalšího (třeba i odpovědi na kvízové otázky, které vás budou provázet celým textem). KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 1 Který zákon řeší v České republice problematiku obnovitelných zdrojů energie? 2 3

4 INFORMAČNÍ ZDROJE O OZE V tomto přehledu najdete pouze ty informační zdroje (internetové odkazy, časopisy, sborníky a knihy), které se týkají obnovitelných zdrojů energie obecně. Specializované odkazy či tituly jsou uvedeny v kapitolách věnovaných jednotlivým zdrojům. INTERNETOVÉ ODKAZY PORTÁLY A INFORMAČNÍ SERVERY Alternative Energy Base Alternative Energy News Alternativní zdroje energie Ekoportál Energetický informační systém Energeticky.cz Energetika Nazeleno.cz RenewableEnergyWorld.com Šetříme (za) energie TZB-info MAPY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie NEZISKOVÉ ORGANIZACE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, KONZULTAČNÍ STŘEDISKA Calla Czech RE Agency poradny EKIS EkoWATT Liga Ekologických Alternativ Středisko pro efektivní využívání energie mapa.czrea.org Operační program Životní prostředí Státní energetická inspekce Státní fond životního prostředí ČR Zelená úsporám OSTATNÍ European Association for Renewable Energy European Energy Research Centres Agency European Forum for Renewable Energy Sources European Renewable Energies Federation International Renewable Energy Agency Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Výzkumný ústav výroby paliv a energií z obnovitelných zdrojů Zelená energie Skupiny ČEZ DOKUMENTY Z FONDU MSVK Všechny níže uvedené dokumenty je možno zapůjčit v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě ať už přímo, nebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (kontakt: Pokud budete mít zájem o průběžné sledování novinek s tematikou energetiky v našem fondu, přihlaste se k odběru RSS kanálu Zkušebnictví. Energetika. Každý měsíc tak získáte přehled o nových publikacích. ČASOPISY A SBORNÍKY Alternativní energie (1998-) informace o obnovitelných zdrojích a energeticky úsporných opatřeních Efektivní energetika (2000-) sborník referátů ze semináře Efektivní energetika Energetika (1951-) odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie Energetika a životní prostředí (199--) sborník z konference Energetika a životní prostředí Energie 21 (2008-) časopis o alternativních zdrojích energie Energie kolem nás (2003-) odborný časopis zaměřený na veškerá témata v energetice Pro-energy magazín (2007-) populárně technický čtvrtletník o energetickém trhu Zprávy ze SEVEn (1993-) časopis Střediska pro efektivní využívání energie STÁTNÍ INSTITUCE A ÚŘADY, DOTACE Česká inspekce životního prostředí Energetický regulační úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (portál o OZE) Ministerstvo životního prostředí ČR VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH ANDREWS, John, JELLEY, Nick. Energy science : principles, technologies, and impacts. Oxford : Oxford University Press, c2007. xv, 328 s. ISBN BACHER, Pierre. Energie pro 21. století. Praha : Jan Krigl, s. ISBN BERGH, Jeroen C.J.M. van den, BRUINSMA, Frank R. (ed.). Managing the transition to renewable 4 5

5 energy : theory and practice from local, regional and macro perspectives. Cheltenham : Edward Elgar, c2008. xi, 385 s. ISBN BERINSTEIN, Paula. Alternative energy : facts, statistics, and issues. 1st pub. Westport : Oryx Press, xv, 208 s. ISBN BROŽ, Karel, ŠOUREK, Bořivoj. Alternativní zdroje energie. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X. CENEK, Miroslav, aj.. 2. upr. a dopl. vyd.. Praha : FCC public, s. ISBN Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor územního plánování. Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů : metodický pokyn k jejich umisťování. Vyd. 1. Brno : Ústav územního rozvoje, s. DUFKA, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. 1. vyd. Praha : BEN - Technická literatura, s. ISBN ELLIOTT, David. Energy, society, and environment : technology for a sustainable future. 2nd ed. London ; New York : Routledge, xxx, 346 s. ISBN EVANS, Robert L. Fueling our future : an introduction to sustainable energy. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, xii, 180 s. ISBN FRERIS, Leon, INFIELD, David. Renewable energy in power systems. 1st pub. Chichester : Wiley, xiv, 284 s. ISBN JUCHELKOVÁ, Dagmar, aj. : informační příručka pro každého. 1. vyd. Ostrava : Vita, s. ISBN KISHORE, V.V.N. (ed.). Renewable energy engineering and technology : principles and practice. 1st pub. London ; Sterling : Earthscan, xxii, 890 s. ISBN KLOZ, Martin, aj. Využívání obnovitelných zdrojů energie : právní předpisy s komentářem. Praha : Linde, s. ISBN MEDEK, František. Netradiční zdroje energie a architektura. Vyd. 3. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, s. ISBN MIKESKA, Martin. Čistá energie u vás? : úspěšné příklady českých obcí a podnikatelů. Brno : Hnutí DUHA, s. ISBN MIKESKA, Martin, HOLUB, Petr. New renewables in the Balkans - when are they coming? : incentives for and barriers to the development of renewable energy sources in five Balkan countries. Brno : Hnutí DUHA, s. ISBN MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, xiii, 204 s. ISBN a možnosti jejich uplatnění v České republice : studie analyzuje současný stav a předpoklady rozvoje v dlouhodobějším horizontu. Praha : ČEZ, s. ISBN PETRÁŠ, Dušan, aj. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Bratislava : Jaga, s. ISBN PIMENTEL, David (ed.). Biofuels, solar and wind as renewable energy systems : benefits and risks. [Dordrecht?] : Springer, c2008. xxi, 504 s. ISBN Průvodce energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie. 1. vyd. Valašské Meziříčí : Regionální energetické centrum ve spolupráci s TG Tisk Lanškroun, s., viii s. barev. obr. příl. ISBN SCHEER, Hermann. Energy autonomy : the economic, social and technological case for renewable energy. 1st pub. London : Earthscan, x, 310 s. ISBN SMRŽ, Milan. Cesta k energetické svobodě : impulz k přeměně energetiky a hospodářství do udržitelné formy. Brno : WISE, s., viii s. barev. obr. příl. TOŽIČKA, Tomáš (ed.). Udržitelné technologie pro rozvoj : příručka pro implementaci udržitelných technologií v rozvojové spolupráci. Praha : Adra, s. ISBN TRAINER, Ted. Renewable energy cannot sustain a consumer society. Dordrecht : Springer, c2007. vii, 197 s. ISBN WEISS, Charles, BONVILLIAN, William B. Structuring an energy technology revolution. Cambridge (Mass.) : MIT Press, xi, 318 s. ISBN WENGENMAYR, Roland, BÜHRKE, Thomas (ed.). Renewable energy : sustainable energy concepts for the future. Weinheim : Wiley-VCH, c s. ISBN WILSON, John R., BURGH, Griffin. Energizing our future : rational choices for the 21st century. Hoboken : John Wiley & Sons, c2008. xxvi, 390 s. ISBN Ukázky z fondu environmentalistiky MSVK 6 7

6 VODNÍ ENERGIE V minulosti byla vodní energie využívána pro různé účely, v současnosti však nachází uplatnění především při výrobě elektrické energie. Budují se jednak velká vodní díla (např. Orlík, Dlouhé Stráně či Slapy), jednak malé vodní elektrárny. Vzhledem k velkému dopadu obřích přehrad na okolní krajinu má do budoucna perspektivu rozvoje především druhá varianta. Malé vodní elektrárny jsou budovány zejména v místech bývalých jezů a mlýnů. Pro množství využitelné energie jsou rozhodující dvě veličiny - spád (výškový rozdíl hladin) a průtok vody (množství protékající vody). Využívají se především Kaplanovy turbíny (pro malé spády a velké průtoky), Peltonovy (pro velké spády a malé průtoky) či Francisovy (střední varianta) turbíny. Dolní a horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně VÍTE, ŽE voda je nejvyužívanějším obnovitelným zdrojem elektrické energie v České republice a podílí se na celkové produkci elektřiny asi 3 %? v České republice je v provozu okolo 1400 vodních elektráren s instalovaným výkonem 2176 MW? většímu rozvoji vodní energie na našem území brání fakt, že většina řek zde pramení, a nemá tudíž ještě dostatečný spád a průtok? velmi výrazný podíl na celkové výrobě elektřiny mají vodní elektrárny např. v Norsku (99,5 %), Rakousku, Švýcarsku nebo Kanadě? největší instalovaný výkon (18200 MW) má vodní elektrárna na přehradě Tři soutěsky v Číně? PŘÍKLADY VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Ostrava-Vítkovice malá vodní elektrárna (2 Kaplanovy turbíny) situovaná na řece Ostravici (instalovaný výkon 220 kw) Kozmice malá vodní elektrárna (2 Kaplanovy turbíny) umístěná na řece Opavě (instalovaný výkon 170 kw) Slezská Harta malá vodní elektrárna (2 Francisovy turbíny) jako součást přehradní nádrže Slezská Harta na řece Moravici (instalovaný výkon 3140 kw) + Malé vodní elektrárny mají jen minimální dopad na životní prostředí, neznečišťují ovzduší, jsou bezodpadové a nezávislé na dovozu surovin. + Vodní elektrárny se vzhledem ke své schopnosti rychlého nastartování (během několika minut) používají k pokrývání okamžitých nároků na výrobu elektrické energie ve špičce, je možno je operativně spustit v případě aktuální potřeby. K tomuto účelu jsou například využívány tzv. přečerpávací elektrárny jde o soustavu dvou přehradních nádrží, v nichž je v období nadbytku elektřiny voda přečerpávána z dolní nádrže do horní, v době velké spotřeby elektrického proudu naopak pracuje turbína s elektrickým generátorem v dolní části. + Přehradní nádrže mohou sloužit k rekreačním účelům či fungovat jako zdroje pitné nebo užitkové vody. - Stavba velkých vodních děl s sebou přináší velký zásah do krajiny (nutnost zatopení velkého území apod.) a je časově i finančně velmi náročná. - Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, je nutno budovat systémy plavebních komor. - Vodní elektrárny jsou závislé na stabilním průtoku vody. Podzemní prostory přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně 8 9

7 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku byla čtenáři serveru idnes zvolena jedním ze sedmi divů České republiky, v závěrečném hlasování dokonce získala titul divu největšího a porazila mimo jiné Pražský hrad, Karlštejn či Karlův most. Může se pochlubit třemi nej má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, je to elektrárna s největším spádem v České republice a má největší výkon instalovaný na vodní elektrárně v Česku. KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 2 Jak je z hlediska instalovaného výkonu definována malá vodní elektrárna? DOPORUČENÉ ODKAZY Asociace hydroenergetiků ČR Informační stránky o vodní energii International Hydropower Association International Small-Hydro Atlas European Small Hydropower Association ČASOPISY (Z FONDU MSVK) HyPower (2002-) firemní časopis výrobce vodních turbín Voith Siemens Hydro Wasserwirtschaft (1948-) německý časopis o vodě a životním prostředí VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH (Z FONDU MSVK) DUŠIČKA, Peter, aj. Malé vodní elektrárny. 1. vyd. Bratislava : Jaga group, s. ČIHÁK, František. Optimalizace hydraulických systémů vodních elektráren. Praha : České vysoké učení technické, s. ISBN GABRIEL, Pavel, KUČEROVÁ, Jitka. Navrhování vodních elektráren. Vyd. 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN HOLATA, Miroslav. Malé vodní elektrárny : projektování a provoz. Vyd. 1. Praha : Academia, s. ISBN VILÉM, Ján. Projektovanie vodných elektrární. 1. vyd. V Bratislave : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. ISBN ENERGIE BIOMASY Biomasa je definována jako hmota organického původu. Pro energetické účely jsou využívány buď odpady ze zemědělské, průmyslové či lesní produkce a komunální organické odpady, nebo speciálně pěstované rostliny. Mezi ty patří kupříkladu obiloviny, řepka, konopí, brambory či rychle rostoucí dřeviny jako topoly a vrby. Biomasa bývá zpracovávána různými technologiemi - nejčastější je přímé spalování, a to především dřeva, dřevěných briket, pelet a štěpek. Kromě toho může být biomasa přeměňována na kapalná nebo plynná paliva prostřednictvím anaerobního vyhnívání (při rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu vzniká bioplyn), alkoholového kvašení (produktem fermentace cukrů je bioethanol) či lisování olejů (z řepkového semene je vyráběna bionafta). + Biomasa je neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému množství, které se uvolňuje při jejím spalování, je spotřebováno při dalším růstu rostlin. + Biomasa slouží jako akumulátor energie a je možno ji dlouhodobě skladovat. + Cílené pěstování rostlin pro energetické účely většinou probíhá v zemědělsky méně příznivých oblastech, čímž pozitivně ovlivňuje vzhled krajiny a přispívá k posílení ekonomické stability zemědělských podniků. + Energetické využití biomasy může být vhodnou metodou likvidace biologicky rozložitelných odpadů. + Fermentační zbytek z provozu bioplynových stanic je možno využít jako vysoce kvalitní organické hnojivo. - U bioplynových stanic může být negativním dopadem nepříjemný zápach. Lze mu ale zabránit využitím vhodných technologií. - Zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin je velmi finančně náročné. VÍTE, ŽE biomasa má v České republice z obnovitelných zdrojů největší podíl na výrobě tepla? v České republice dodává do rozvodné sítě elektřinu cca 130 bioplynových stanic, zatímco v Německu či Rakousku jsou to tisíce? v České republice je do automobilového benzínu povinně přidáváno určité procento bioethanolu a do motorové nafty určité procento bionafty? energie z biomasy pokrývá zhruba 15 % světové spotřeby energie? PŘÍKLADY VYUŽITÍ ENERGIE BIOMASY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Krnov kotel na biomasu v teplárně Dalkia, a.s. (instalovaný tepelný výkon kw, elektrický výkon 4900 kw) Písečná (u Jablunkova) kotel na dřevní pelety v mateřské a základní škole (instalovaný tepelný výkon 96 kw) Pustějov (u Studénky) bioplynová stanice v areálu Zemspol Studénka, a.s. (instalovaný tepelný výkon 812 kw, elektrický výkon 660 kw) 10 11

8 Jako modelový příklad využití biomasy může sloužit obec Hostětín v Bílých Karpatech. Od roku 2000 je zde v provozu centrální výtopna s výkonem 732 kw, na níž je napojeno více než 80 % domů. Obec Hostětín se i díky dalším ekologickým projektům stala velmi vyhledávaným cílem, v roce 2010 ji dokonce navštívil britský korunní princ Charles. Výtopna biomasy v obci Hostětín KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 3 Co je to digestát? DOPORUČENÉ ODKAZY Česká bioplynová asociace České sdružení pro biomasu European Biomass Association Informační server o biomase a bioodpadech Projekt Podpora lokálního vytápění biomasou ČASOPISY A SBORNÍKY (Z FONDU MSVK) Biom (1997-) odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Energie z biomasy (2003-) sborník příspěvků ze stejnojmenného semináře VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH (Z FONDU MSVK) GANDALOVIČ, Petr, aj. Biopaliva : pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? : sborník textů. Vyd. 1. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, s. ISBN HAVLÍČKOVÁ, Kamila, aj. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie : ekonomické a energetické aspekty. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s Novou tiskárnou Pelhřimov, s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN (VÚKOZ, Průhonice), ISBN X (Nová Tiskárna, Pelhřimov). HAVLÍČKOVÁ, Kamila, aj. Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s Novou tiskárnou Pelhřimov, s. ISBN (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice), ISBN (Nová tiskárna, Pelhřimov). HAVLÍČKOVÁ, Kamila, aj. Rostlinná biomasa jako zdroj energie. Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s Novou tiskárnou Pelhřimov, s. ISBN (VÚKOZ, Průhonice), ISBN (Nová tiskárna, Pelhřimov). HAVRLAND, Bohumil, aj. Biomassa dlja energetičeskogo ispol zovanija. Praha : Česká zemědělská univerzita, s. ISBN KOPPE, Klaus, JUCHELKOVÁ, Dagmar. Nutzung der Biomasse. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, s. ISBN LOUŽEK, Marek (ed.). Biopaliva : pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? Vyd. 1. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, s. ISBN MALAŤÁK, Jan, VACULÍK, Petr. Biomasa pro výrobu energie : vědecká monografie. Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, s. ISBN MURTINGER, Karel, BERANOVSKÝ, Jiří. Energie z biomasy. 2. aktualiz. vyd. Brno : Era, vi, 92 s. ISBN OCHODEK, Tadeáš, KOLONIČNÝ, Jan, BRANC, Michal. Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu : studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, s. ISBN OCHODEK, Tadeáš, KOLONIČNÝ, Jan, BRANC, Michal. Ekonomika při energetickém využívání biomasy. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, s. ISBN OCHODEK, Tadeáš, KOLONIČNÝ, Jan, BRANC, Michal. Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy : studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, s. ISBN OCHODEK, Tadeáš, KOLONIČNÝ, Jan, JANÁSEK, Pavel. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy : studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, s. ISBN X. PASTOREK, Zdeněk, KÁRA, Jaroslav, JEVIČ, Petr. Biomasa : obnovitelný zdroj energie. Praha : FCC public, s. ISBN

9 SKÁLA, Zdeněk, OCHODEK, Tadeáš. Biomass energy parameters. 1st pub. Ostrava : VŠB Technical University of Ostrava, Energy Research Center, s. ISBN SOETAERT, Wim, VANDAMME, Erick J. (ed.). Biofuels. 1st pub. Chichester : John Wiley & Sons, xiv, 242 s. ISBN WEGER, Jan, aj. Biomasa : obnovitelný zdroj energie v krajině. Průhonice [i.e. Praha] : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, s., [8] s. obr. příl. ISBN SLUNEČNÍ ENERGIE Sluneční záření je možno pro energetické účely využívat pasivním i aktivním způsobem. Pasivní řešení je realizovatelné především u novostaveb, kdy je již s tímto záměrem chystán architektonický návrh. Díky orientaci oken na jižní stranu, použití zimních zahrad či zasklených lodžií je vstřebáváno více energie, než kolik jí odchází ve formě tepelných ztrát ven. Větší praktické využití však má aktivní způsob, při němž je již záměrně instalováno speciální zařízení, které sluneční záření přeměňuje na jiný druh energie. Jde buď o solární kolektory, které sluneční záření mění v teplo, nebo fotovoltaické panely, které ho převádějí přímo na elektřinu. Základním stavebním prvkem slunečního kolektoru je absorbér. Jedná se většinou o plochou desku s neodrazivým (tmavým) povrchem a trubicemi pro odvod teplonosného média (kapaliny či vzduchu). Uložením absorbéru pod skleněnou desku vznikne sluneční kolektor. Absorbéry přeměňují zachycené sluneční záření na tepelnou energii, která je za pomoci teplonosného média odváděna do místa spotřeby nebo do akumulačního zásobníku (využívá se v době, kdy nesvítí slunce). Přímá přeměna slunečního záření na elektřinu využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v polovodičových diodách působením světla (fotonů) uvolňují elektrony. Vnitřní struktura fotovoltaických článků umožňuje uspořádat pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. Články se zapojují, a to buď za sebou, nebo vedle sebe, a tak vznikají fotovoltaické panely. + Fotovoltaiku lze využít i tam, kde není možné zajistit elektrickou přípojku k rozvodné síti. Tzv. ostrovní (off-grid) systémy se tak budují např. v chatách, zahradních domcích, na lodích, v obytných přívěsech apod. + Fotovoltaiku je možno začlenit i přímo do stavebních prvků budov (integrace do fasád, zasklení či střešních krytin). + Fotovoltaické články lze v případě nedostupnosti elektrické sítě použít k nabíjení mobilních telefonů, kalkulaček a dalších drobných přístrojů. - Využití sluneční energie je velmi závislé na denní době, ročním období a oblačnosti. Celková doba slunečního svitu v České republice se odhaduje na hodin za rok. - Vstupní investice do výroby elektrické energie ze solárních systémů jsou poměrně finančně náročné. VÍTE, ŽE za jeden rok dopadne v České republice na 1 m 2 vodorovné plochy přibližně 1100 kwh sluneční energie? první sluneční elektrárna v České republice byla uvedena do provozu v roce 1998 na vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách a dnes je k vidění v informačním centru jaderné elektrárny Dukovany? fotovoltaika je v Evropě bezkonkurenčně nejvíce využívána v Německu? největším výrobcem fotovoltaických systémů na světě je Japonsko? Fotovoltaická elektrárna v Horní Moštěnici PŘÍKLADY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Havířov solární systém se 14 kolektory pro ohřev teplé vody pro provoz kuchyně v objektu Magistrátu města Havířova (maximální okamžitý tepelný výkon 14 kw) Ostrava-Poruba fotovoltaický systém na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, který slouží i pro studijní a výzkumné činnosti (instalovaný výkon 20 kwp) 14 15

10 Ostrava-Plesná fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše rodinného domu, přebytky energie jsou dodávány do rozvodné sítě (instalovaný výkon 3,6 kwp) (Pozn.: Výkon fotovoltaických panelů se udává v jednotce Wp (watt peak), což je vlastně maximální výkon - špičková hodnota, které lze dosáhnout za ideálního letního dne.) Každý rok je Ligou Ekologických Alternativ vyhlašována popularizační soutěž měst a obcí ve využití sluneční energie Solární liga. V několika kategoriích se posuzuje míra uplatnění termosolárních i fotovoltaických systémů v jednotlivých sídlech České republiky. V lednu 2010 se absolutním vítězem 6. ročníku stala obec Ostrožská Lhota (okr. Uherské Hradiště), v níž je umístěna jedna z největších fotovoltaických elektráren ve střední Evropě o výkonu 2,25 MWp. KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 4 Kdo byl objevitelem fotovoltaického jevu? DOPORUČENÉ ODKAZY Český sluneční informační server Informační portál o solární energii a jejím využití International Solar Energy Society Internetový portál o solární energii Soutěž měst a obcí ve využití sluneční energie LADENER, Heinz, SPÄTE, Frank. Solární zařízení. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN LIBRA, Martin, POULEK, Vladislav. Fotovoltaika : teorie i praxe využití solární energie. 1. vyd. Praha : ILSA, s. ISBN LIBRA, Martin, POULEK, Vladislav. Solární energie : fotovoltaika - perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. 2. dopl. vyd. Praha : ČZU, s. ISBN LIESLER, Lukáš, SCHLEGER, Eduard, ŠTĚTINA, Dušan. Bazény a koupaliště : principy využití sluneční energie. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. ISBN MILLER, Damian. Selling solar : the diffusion of renewable energy in emerging markets. 1st pub. London : Earthscan, xxvii, 306 s. ISBN MURTINGER, Karel, BERANOVSKÝ, Jiří, TOMEŠ, Milan. Fotovoltaika, elektřina ze slunce. 2. vyd. Brno : Era, vii, 81 s. ISBN MURTINGER, Karel, TRUXA, Jan. Solární energie pro váš dům. 2. vyd. Brno : ERA, s. ISBN REMMERS, Karl-Heinz, aj. Velká solární zařízení : úvod k navrhování a provozu. 1. vyd. Brno : Era, s. ISBN SCHEER, Hermann. Světové sluneční hospodářství : obnovitelná energie pro udržitelnou globální budoucnost. V češtině 1. vyd. Praha : Eurosolar.cz, s. ISBN THEMESSL, Armin, WEISS, Werner. Solární systémy : návrhy a stavba svépomocí. V Gradě Publishing 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN ČASOPISY (Z FONDU MSVK) Solárko (2007-) zpravodaj Ligy Ekologických Alternativ Sonnenenergie (1976-) oficiální časopis Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH (Z FONDU MSVK) BRADFORD, Travis. Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry. Cambridge, Mass. : MIT Press, xvi, 238 s. ISBN FOSTER, Robert, GHASSEMI, Majid, COTA, Alma. Solar energy : renewable energy and the environment. Boca Raton : CRC Press, c2010. xxvii, 352 s. ISBN GRÜNDINGER, Wolfgang. Öko-Realismus : die Krise der Umwelt und die solare Revolution. 1. Aufl. Oldenburg : Schardt, s. ISBN HALLER, Andreas, HUMM, Othmar, VOSS, Karsten. Solární energie : využití při obnově budov. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN HENZE, Andreas, HILLEBRAND, Werner. Elektrický proud ze slunce : fotovoltaika v praxi : technika, přehled trhu, návody ke stavbě. 1. české vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN Fotovoltaické panely na střeše rodinného domu v Dolní Lutyni 16 17

11 VĚTRNÁ ENERGIE Energie větru byla v minulosti využívána pro celou řadu hospodářských činností (např. větrné mlýny sloužily k mletí obilí nebo čerpání vody), dnes je využívána téměř výhradně k výrobě elektrické energie. Nejčastějším typem větrných turbín jsou vrtule s třílopatkovým rotorem. V současné době se větrné elektrárny z ekonomických důvodů často projektují ve skupinách, kterým se říká větrné farmy (obvykle 5-30 elektráren). + Větrná energetika neprodukuje tuhé či plynné emise a odpadní teplo, nezatěžuje okolí odpady a ke svému provozu nepotřebuje vodu. + Energetická návratnost elektrárny (doba, za kterou větrná turbína vyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na její postavení) je pouze 3-6 měsíců. + Větrná elektrárna může být zajímavým turistickým cílem. - Stavba větrné elektrárny je možná pouze na velmi omezeném území. - Větrné elektrárny vyrábějí elektřinu po většinu (70-80 %) doby, jsou spolehlivě funkční při rychlostech větru od 4 m/s do 25 m/s. Jejich výkon však kolísá podle síly větru. - Větrné turbíny mohou způsobit rušení televizního signálu či stroboskopický efekt (vrhání pohyblivých stínů). - Obavy vzbuzuje hlučnost elektráren podle výzkumu Agentury ochrany přírody a krajiny však les ve vzdálenosti 200 m vydává při rychlosti větru 6-7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti. - Pokud není vhodně zvolena lokalita (mimo hnízdiště či migrační tahy), může docházet ke kolizím s letícími ptáky (odhadováno 1 2 kolize za rok na 1 rotor větrné elektrárny). VÍTE, ŽE možnosti větrné energie v České republice se odhadují na 4 % naší celkové spotřeby? pro výstavbu větrných elektráren je v České republice vzhledem ke členitosti povrchu a četnosti chráněných území vhodná pouze plocha o rozloze 880 km 2 (1,1 % našeho území)? v Evropě mají největší potenciál větrné elektrárny v Německu, Španělsku a Dánsku tedy v přímořských zemích, kde větru nebrání v cestě od moře do pevniny žádná terénní překážka? v Evropské unii bylo v roce 2009 instalováno co do kapacity (výkonu) více větrných elektráren než jakékoliv jiné technologie výroby elektrické energie? největší větrná farma na světě existuje v Texasu a je schopna pokrýt spotřebu až domácností? PŘÍKLADY VYUŽITÍ VĚTRNÉ ENERGIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Veselí u Oder - 2 větrné elektrárny typu Vestas V90 (celkový instalovaný výkon 4000 kw) Horní Guntramovice Červená hora (část Budišova nad Budišovkou) větrná elektrárna typu ENERCON E-70 (instalovaný výkon 2000 kw) Prchalov u Příbora malá větrná elektrárna VT7 sloužící především k dodávce elektřiny pro autoservis (instalovaný výkon 7 kw) Dne 15. června se slaví Světový den větru. Cílem každoroční kampaně je zvýšení povědomí o větrné energii. Při této příležitosti se v České republice kupříkladu konají exkurze do větrných elektráren. KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 5 Kterému evropskému státu se říká země větrných mlýnů? DOPORUČENÉ ODKAZY Česká společnost pro větrnou energii European Wind Energy Association Global Wind Energy Council Ústav fyziky atmosféry AV ČR (odd. větrné energie) World Wind Energy Association ČASOPISY (Z FONDU MSVK) Newsletter : LM (200--) zpravodaj největšího světového výrobce vrtulí do větrných turbín LM Glasfiber Větrná energie ( ) časopis České společnosti pro větrnou energii Větrné turbíny v Hrubém Jeseníku 18 19

12 VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH (Z FONDU MSVK) ACKERMANN, Thomas (ed.). Wind power in power systems. Chichester : John Wiley & Sons, c2005. xlvii, 691 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN BURTON, Tony, aj. Wind energy : handbook. Chichester : John Wiley & Sons, c2001. xxiv, 617 s. ISBN CETKOVSKÝ, Stanislav, aj. Větrná energie v České republice : hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. 1. vyd. Brno : Ústav geoniky Akademie věd ČR, s. ISBN CROME, Horst. Technika využití energie větru : svépomocná stavba větrných zařízení. 1. české vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN European Wind Energy Association. Wind energy - the facts : a guide to the technology, economics and future of wind power. 1st pub. London ; Sterling : Earthscan, xx, 568 s. ISBN HALLENGA, Uwe. Malá větrná elektrárna : stavební návod s konstrukčními výkresy. 2. přeprac. a rozš. české vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN SEQUENS, Edvard, HOLUB, Petr. Větrné elektrárny : mýty a fakta. České Budějovice : Calla ; Brno : Hnutí DUHA, s. ISBN SCHULZ, Heinz. Savoniův rotor : návod na stavbu. 1. české vyd. Ostrava : HEL, s. ISBN STANKOVIC, Sinisa, CAMPBELL, Neil, HARRIES, Alan. Urban wind energy. 1st pub. London : Earthscan, ix, 190 s. ISBN ENERGIE PROSTŘEDÍ (GEOTERMÁLNÍ ENERGIE, TEPELNÁ ČERPADLA) Geotermální energie vzniká rozpadem radioaktivních látek v jádru Země. Jejími projevy jsou např. erupce sopek, horké prameny a gejzíry atd. Využívá se ve formě tepelné energie k vytápění či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. K výrobě elektrické energie je využívána teplota vyšší než 150 ºC, která je získána z vody, vodní páry nebo hornin. Ve vhodných oblastech se vyhloubí jeden nebo více vrtů o hloubce několika kilometrů. Z vrtů se následně čerpá horká pára nebo voda, která pohání turbíny vyrábějící elektrickou energii. Přímé využití geotermální energie je v našich podmínkách dosti omezené (i v nejpříhodnějších oblastech je dostatečná teplota až v hloubkách kolem 5 km), energie prostředí se tak využívá spíše pomocí tepelných čerpadel. To jsou zařízení, která umožňují odebírat nízkoteplotní teplo z okolního prostředí a pomocí elektrické energie je převádět na teplo využitelné k vytápění nebo pro ohřev vody. Principem tepelného čerpadla je uzavřený okruh (podobně jako u chladničky), jímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Tepelné čerpadlo dokáže odebrat teplo z okolního vzduchu, odpadního vzduchu (odváděného větracími systémy), povrchových vod, půdy, hlubinných vrtů i z podzemní vody. Podle toho, z jakého zdroje se teplo čerpá a kam se přenáší, rozdělujeme tepelná čerpadla na několik typů, z nichž nejčastější jsou vzduch/vzduch, vzduch/voda, voda/voda. + Běžná tepelná čerpadla dokáží vyrobit třikrát až čtyřikrát více tepla, než kolik spotřebují elektrické energie na svůj provoz. + U teplovzdušných tepelných čerpadel se často využívá možnost reverzního chodu zatímco v zimě topí, v létě vzduch v místnosti ochlazují. + Výhodou tepelných čerpadel jsou nízké provozní náklady. - Výstavba geotermální elektrárny je zhruba pětkrát dražší než stavba jaderné elektrárny. Velmi nákladné jsou i počáteční průzkumné vrty. - Horká voda z vrtů je obvykle silně mineralizovaná a zanáší technologická zařízení, je tedy nutno budovat i tzv. demineralizační stanice. - Vhodné podmínky pro výstavbu geotermálních elektráren se obvykle vyskytují v geologicky nestabilních oblastech. - Pořízení tepelného čerpadla s sebou přináší vyšší náklady. Ty by se ale měly vrátit zhruba po 3 8 letech provozu. VÍTE, ŽE v Evropě je geotermální energie nejvíce využívána na Islandu, mimo ni pak v USA, Japonsku či Novém Zélandu? největší geotermální elektrárna na světě je The Geysers v Kalifornii a pokrývá spotřebu 1,1 milionu obyvatel? celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren ve světě se odhaduje na 8000 MW? dnes je tepelným čerpadlem v České republice vybaveno téměř 10 % novostaveb? PŘÍKLADY VYUŽITÍ ENERGIE PROSTŘEDÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Ostrava kotelna s tepelnými čerpadly v nové aule a centru informačních technologií na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava (instalovaný výkon 700 kw) Opava tepelná čerpadla v městské víceúčelové hale (instalovaný výkon 815 kw) Havířov tepelná čerpadla na Střední průmyslové škole elektrotechnické (instalovaný výkon 175 kw) Využívání geotermální energie na Islandu zahrnuje i některé velmi zajímavé aplikace. Vytápěny jsou např. chodníky či hlavní ulice, které tak v zimě nezamrzají. Běžnou 20 21

13 součástí domů jsou zimní zahrady a skleníky, kde se pěstují i takové plodiny, které by vzhledem k chladnějšímu podnebí neměly šanci na Islandu vyrůst. Určitou dobu tak byla tato země dokonce soběstačná v produkci banánů. KVÍZOVÁ OTÁZKA Č. 6 Která zoologická zahrada v České republice využívá k vytápění geotermální energii? DOPORUČENÉ ODKAZY Abeceda tepelných čerpadel Asociace pro využití tepelných čerpadel Informační stránky o tepelných čerpadlech Geoterm CZ Geothermal Energy Association VÝBĚR Z KNIH VYDANÝCH V LETECH (Z FONDU MSVK) BLAŽKOVÁ, Miroslava. Geotermální energie v Podkrušnohoří. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. ISBN KARLÍK, Robert. Tepelné čerpadlo pro váš dům. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN SRDEČNÝ, Karel, TRUXA, Jan. Tepelná čerpadla. 2. aktualiz. vyd. Brno : Era, viii, 68 s. ISBN TINTĚRA, Ladislav. Tepelná čerpadla. 1. vyd. Praha : ARCH, s. ISBN ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo. Vyd. 1. [Česko] : Antonín Žeravík, s. ISBN X. ŘEŠENÍ KVÍZOVÝCH OTÁZEK 1) Který zákon řeší v České republice problematiku obnovitelných zdrojů energie? Jde o zákon č. 108/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). 2) Jak je z hlediska instalovaného výkonu definována malá vodní elektrárna? Malá vodní elektrárna je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně. 3) Co je to digestát? Digestát je zbytek vzniklý při výrobě bioplynu (při rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu), který se využívá jako velmi kvalitní hnojivo. 4) Kdo byl objevitelem fotovoltaického jevu? Fotovoltaický jev objevil v roce 1839 francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel. 5) Kterému evropskému státu se říká země větrných mlýnů? Jako země větrných mlýnů bývá tradičně označováno Holandsko. 6) Která zoologická zahrada v České republice využívá k vytápění geotermální energii? Tepelná čerpadla s geotermálním vrtem jsou provozována v ZOO Ústí nad Labem. KONTAKTY NA PORADENSKÁ CENTRA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ENERGETICKÁ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA EKIS PRO ROK 2010 Energetická konzultační a informační střediska EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu. Střediska jsou otevřena pro veřejnost každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin

14 Centrála EKIS - Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská 1403/ Ostrava tel.: , (pouze online poradna) EKIS Český Těšín - C.E.I.S. CZ, s.r.o Třanovice 1 tel.: EKIS Bruntál - Ing. Jiří Křupka Nádražní Bruntál tel.: , EKIS Havířov - Ing. Julius Richter Národní třída 854/ Havířov tel.: , EKIS Ostrava - ENERGO-STEEL, spol. s r.o. Vřesinská 66/ Ostrava-Poruba tel.: , SPECIALIZOVANÉ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO BIOMASU V Moravskoslezském kraji existuje díky projektu Podpora lokálního vytápění biomasou i specializované centrum, které poskytuje odborné konzultace z oblasti energetického využití biomasy, informace o druzích, vlastnostech a dostupnosti paliv na bázi biomasy, údaje o možnostech pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin apod. Pro veřejnost je otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Konzultační centrum biomasa Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 17. listopadu Ostrava-Poruba tel.: Vydala: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Ostrava, 2010 Sestavila: Monika Oravová Autoři fotografií: Olga Hučíková, Michal Orava, Markéta Oravová Tato publikace je poskytována pod licencí Creative Commons. Rozsah: 24 stran Náklad: doplnit ISBN

15

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více