Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od , b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních smluv od 1. února 2015 s výše uvedenými nájemci bytů na dobu určitou do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Annou Brillovou, Prudká 147/7A, byt A1, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Miroslavem Brillou, Prudká 147/7A, byt A2, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a manžely Janou a Tomášem Kelleovými, Prudká 147/7A, byt A3, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Šárkou Křepelkovou, Prudká 147/7A, byt A4, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Michaelou Matějovou, Prudká 147/7A, byt A5, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Janem Mlečkem, Prudká 147/7A, byt A6, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Josefem Brillou, Prudká 147/7B, byt B1, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Ilonou Hutňanovou, Prudká 147/7, byt B2 na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Jakubem Gazdou, Prudká 147/7B, byt B3, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Zdeňkou Pačákovou, Prudká 147/7B, byt B4, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Miluší Sladkou, Prudká 147/7B, byt B5, na dobu určitou od do ,

2 s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Rudolfem Chamrádem, Prudká 147/7B, byt B6, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Zlaticí Slischkovou, Prudká 147/7B, byt B13, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Radkem Kačmářem, Prudká 147/7B, byt B8, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Ivetou Žižkovou, Prudká 147/7B, byt B15, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Petrou Brabcovou, Prudká 153/9, byt L1, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Monikou Hošťákovou, Prudká 153/9, byt L2, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a paní Blankou Hanákovou, Prudká 153/9, byt P1, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Břetislavem Pyšíkem, Prudká 153/9, byt P2, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Petrem Vaníčkem, Za Hřbitovem č.p. 120, byt 1, na dobu určitou od do , s uzavřením nájemní smlouvy mezi MOb Hošťálkovice a panem Bc. Ondřejem Sýkorou, Za Hřbitovem č.p. 120, byt 2, na dobu určitou od do , připravit nové nájemní smlouvy a evidenční listy k bytům platné od 1. února 2015 na dobu určitou, tj. do 31. ledna 2016 a vyzvat nájemníky k podpisu nových nájemních smluv Zodpovídá: p. Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 2-1/2015 žádost o poskytnutí finanční částky pro Centrum pro zdravotně postižené MSK Ostrava, Bieblova 3, s přidělením finanční částky ve výši Kč, s c h v a l u j e darovací smlouvu pro Centrum pro zdravotně postižené MSK na finanční částku ve výši 2.000,- Kč, A) převést finanční prostředky na účet Centra pro zdravotně postižené MSK, B) zaslat darovací smlouvu Centru pro zdravotně postižené MSK. Zodpovídá: Mgr. Machurová, Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 3-1/2015 zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu, b e r e n a v ě d o m í zajištění opravy a údržby majetku spojenou s revizí plynových spotřebičů a spalinových cest v bytovém fondu, zveřejněním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu, zveřejnit výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu celoroční údržbu plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení v objektech městského obvodu na webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice. Zodpovídá: p. Najvárková, Barabaschová Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

5 č. 4-1/2015 a) návrh složek pořádajících plesy stanovit paušálem dle očekávaného počtu přítomných osob b) návrh bytového úseku na pronájem sálu na dětský ples za Kč s návrhem složek na pronájem sálu v kulturním domě na ul. Za Hřbitovem 120 v Ostravě - Hošťálkovicích na společenské účely paušálem dle počtu přítomných osob: do 200 osob Kč nad 200 osob Kč a pronájem na dětský ples Kč, splatné na pokladně ÚMOb Hošťálkovice před konáním plesů seznámit žadatele s provozním řádem víceúčelového sálu a cenou pronájmu. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

6 č. 5-1/2015 žádost pana Ing. Jaroslava Hulvy, bytem Petra Křičky 2699/3, Ostrava Moravská Ostrava, o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 9 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice, dohodou na pana Bc. Petra Hulvu, bytem Josefa Brabce 2885/25, Ostrava Moravská Ostrava (syn žadatele), s přepisem smlouvy o nájmu hrobového místa č. 9 na veřejném pohřebišti v Hošťálkovicích na pana Bc. Petra Hulvu, bytem Josefa Brabce 2885/25, Ostrava Moravská Ostrava (syn žadatele), p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy s novým nájemcem a dohody o ukončení nájmu sestávajícím nájemcem, připravit nájemní smlouvu s novým nájemcem dle schváleného vzoru na stanovenou tlecí dobu dle Řádu veřejného pohřebiště městského obvodu Hošťálkovice tj. 13 let (hrobové místo v severní části pohřebiště) a to od do , Zodpovídá: p. Mocková Termín: leden 2015 V Ostravě Hošťálkovicích

7 č. 6-1/2015 návrh provozního řádu odlučovače lehkých kapalin umístěného na komunikaci za školkou (příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu),, b e r e n a v ě d o m í, že pro provozování odlučovače lehkých kapalin je nezbytné schválit jeho provozní řád, s předloženým provozním řádem, vyhotovit provozní řád dle schváleného návrhu. Zodpovídá: Barabaschová Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

8 č. 7-1/2015 Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Hošťálkovice a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s c h v a l u j e Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Hošťálkovice a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zajistit zveřejnění této výroční zprávy na úřední desce SMO, MOb Hošťálkovice a webových stránkách městského obvodu Hošťálkovice. Zodpovídá: p. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

9 č. 8-1/2015 materiál ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 131, 132 s nájemcem paní Jaroslavou Antonínovou, bytem Bobrovnická 9/35, Ostrava-Lhotka, z důvodu stanovení nové doby nájmu v souladu s ustanovením 25 odst. (2) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně dalších předpisů, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 131, 132, kterým se prodlužuje doba nájmu od do s tím, že ostatní ujednání smlouvy uzavřené s nájemcem dne zůstávají v platnosti, p o v ě ř u j e starostu městského obvodu jeho podpisem, připravit tento dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 131, 132. Zodpovídá: p. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

10 č. 9-1/2015 návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 1318/14 (část o výměře m 2 ) a parc.č. 1318/5 (část o výměře 2160 m 2 ) vše v k.ú. Hošťálkovice. b e r e n a v ě d o m í, že tyto části pozemků oplotil a zabral bez právního důvodu a bezesmluvně užívá majitel sousedního pozemku parc.č.1318/1 od března 2014, sdělení MMO, odboru majetkového ze dne pod č.j. HOS 01330/14 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 1318/14 (část o výměře m 2 ) a parc.č. 1318/5 (část o výměře 2160 m 2 ) vše v k.ú. Hošťálkovice, mezi společností Financial Found a.s., Na Valše 676/18, Ostrava-Přívoz a SMO, MOb Hošťálkovice, na dobu určitou do s tím, že nájemné je stanoveno na 1,- Kč / m 2 / rok s tím, že ve smlouvě je uvedeno a vyčísleno bezesmluvní užívání, které trvá od , s c h v a l u j e předloženou nájemní smlouvu bez připomínek, sdělit usnesení žadateli, vyhotovit nájemní smlouvy, a předložit oběma stranám k podpisu Zodpovídá: Barabaschová Termín: leden 2015 V Ostravě Hošťálkovicích

11 č. 10-1/2015 a) žádost fyzické podnikající osoby p. Ondřeje Sýkory na pronájem sálu dne b) návrh bytového úseku na pronájem sálu s cenou pronájmu ve výši ,- Kč seznámit žadatele s provozním řádem víceúčelového sálu a cenou pronájmu. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

12 č. 11-1/2015 žádost paní Dany Hlaváčové, bytem Náplavy 467/8, Ostrava Hošťálkovice o pronájem schránky v kolumbáriu o rozměrech 43 x 43 x 45 cm, s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu schránky v kolumbáriu na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice o rozměrech 43 x 43 x 45 cm, s paní Danou Hlaváčovou, bytem Náplavy 467/8, Ostrava Hošťálkovice na dobu 10 let p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy, připravit nájemní smlouvu s nájemcem dle schváleného vzoru. Zodpovídá: p. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

13 č. 12-1/2015 žádost paní Věry Rašové, bytem Smrková 273/6, Ostrava Hošťálkovice o pronájem schránky v kolumbáriu o rozměrech 43 x 52 x 45 cm, s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu schránky v kolumbáriu na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice o rozměrech 43 x 52 x 45 cm, s paní Věrou Rašovou, bytem Smrková 273/6, Ostrava Hošťálkovice, s uhrazením platby za nájem a služby na dobu 5 let, p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy, připravit nájemní smlouvu s nájemcem dle schváleného vzoru na dobu 10 let tj. od do Zodpovídá: p. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

14 č. 13-1/2015 žádost o stanovisko, b e r e n a v ě d o m í, že Ostravské komunikace a.s. ve spolupráci s magistrátem města Ostravy realizovaly 3 ks cyklistických stojanů. Ty byly po konzultaci s městským obvodem umístěny na pozemek parc.č. 1177/3 v k.ú. Hošťálkovice vedle rozhledy. V místě, kde je velký výskyt cyklistů. Odbor majetku MMO zaslal žádost o stanovisko ke svěření těchto stojanů do správy městskému obvodu. Dle Statutu města Ostravy, odst. 1, písm.b, čl. 9, žádá o vyjádření radu městského obvodu. s převzetím do své správy 3 ks cyklistických stojanů v celkové hodnotě ,01 Kč zaslat stanovisko na odbor majetku. Zodpovídá: Vdolečková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

15 č. 14-1/2015 a) schválení formuláře žádosti podkladu pro zpracování smlouvy, b) schválení smlouvy o pronájmu prostor včetně zařízení v kulturním domě a) s formulářem žádosti podkladu pro zpracování smlouvy v kulturním domě na ul. Za Hřbitovem 120 v Ostravě-Hošťálkovicích pro společenské účely b) se zněním smlouvy o pronájmu prostor a zařízení v kulturním domě na ul. Za Hřbitovem 120 v Ostravě-Hošťálkovicích pro společenské účely a) předat dodatečně formulář žádosti žadatelům o pronájem prostor v kulturním domě pro společenské účely b) vyhotovit smlouvy o pronájem prostor a zařízení dle nových žádostí Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned V Ostravě Hošťálkovicích

16 č. 15-1/2015 uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství ze dne , se zněním a obsahem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství ze dne , s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství ze dne , který je uzavřen mezi Sdružením obcí Hlučínska, se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín, a SMO, MOb Hošťálkovice, se sídlem Rynky 277, Ostrava-Hošťálkovice, předložit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o partnerství ze dne , k podpisu oběma stranám. Zodpovídá: tajemnice Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

17 č. 16-1/2015 v souladu se jmenováním Mgr. Leony Gierc, předsedkyně Komise k projednávání přestupků, zřízené jako zvláštní orgán obce SMO, MOb Hošťálkovice, ze dne odměňování, s c h v a l u j e předložený návrh ve výši 1500,- Kč měsíčně, zajistit toto odměňování. Zodpovídá: tajemnice Termín: únor 2015 V Ostravě Hošťálkovicích

18 č. 17-1/2015 materiál k čerpání rozpočtu k , b e r e n a v ě d o m í že ke dni je plněna příjmová stránka na 86,81 % ke schválenému rozpočtu a 71,12 % k upravenému rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu je plněna na 112,89 % ke schválenému rozpočtu a 92,48 % k upravenému rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,11 Kč na straně výdajů a stavy na účtech jsou ve výši ,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován zapojením části výsledku hospodaření (usnesení zastupitelstva č. 245/16z, 281/18z, 297/19z). V Ostravě Hošťálkovicích

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více