Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X"

Transkript

1 Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X

2 Dokument č. CZE r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0

3 Obsah 1. Úvod Dodávka a vybalení Používání tohoto manuálu Dokumentace pro option karty Záruky Typové označení Normy EMC - normy výrobků Demontáž a likvidace odpadu Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Vysvětlivky Zkratky a symboly Definice Montáž Pokyny k transportu Montáž Chlazení Montážní rozměry Provedení v rozvaděči Chlazení Doporučený prostor před rozvaděčem Montážní rozměry Instalace Příprava instalace Demontáž čelního krytu Demontáž čelního krytu Připojení kabelů pro Síťové kabely Motorové kabely Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších Připojení silových kabelů u výkonových PEBB modulů IP Specifikace kabelů Délky odizolování kabelů Hodnoty pojistek Data kabelů dle norem IEC Data kabelů dle norem NEMA Tepelná ochrana motoru Paralelní zapojení motorů Připojení ovládání Řídící deska Řídící svorkovnice Konfigurace vstupů pomocí Jumper přepínačů Příklad zapojení Zapojení řídících signálů Vodiče Typy řídících signálů Stínění Jednostranné nebo oboustranné zapojení stínění? Proudový signál (0)4-20mA Kroucené párované kabely Připojení rozšiřujících karet - option Start měniče Zapojení síťových a motorových kabelů Síťový kabel Motorový kabel Použití funkčních kláves Řízení pomocí svorkovnice Zapojení řídicích kabelů Zapnutí síťového napájení Nastavení dat motoru Provoz měniče Řízení pomocí tlačítek Zapnutí napájení Volba místního ovládání Nastavení dat motoru Nastavení referenční hodnoty Provoz měniče Aplikace Přehled aplikací Čerpadla Ventilátory Kompresory Dmychadla Základní vlastnosti Parametrové sady Jeden motor a jedna parametrová sada Jeden motor a dvě parametrové sady Dva motory a dvě parametrové sady Autoreset při poruše Priority zdrojů referenčních hodnot Nastavení pevných referenčních hodnot Funkce dálkového ovládání Identifikace motoru ID-Run Použití interní paměti ovládacího panelu Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Funkce pro řízení čerpadel (pouze pro měniče typ FDU) Úvod Pevný MASTER Alternativní MASTER Vstupy zpětné vazby Stav Provoz během poruchy měniče PID regulace Zapojení pro Alternativní Master Poznámky a Tipy Příklad Rozběhu a Zastavení přídavného čerpadla EMC normy a provozní předpisy EMC normy Stop kategorie a nouzové vypnutí Obsluha ovládacího panelu Všeobecně Ovládací panel Displej Zobrazení na displeji LED symboly Ovládací tlačítka Přepínací tlačítko Funkční tlačítka Dokument č. CZE r2 3 / 197 Emotron FDU 2.0

4 9.3. Struktura menu Hlavní menu Programování během provozu Editace hodnot parametrů Kopírování aktuální hodnoty do všech parametrových sad Příklad programování Sériová komunikace Modbus RTU Parametrové sady Data motorů Povely START/STOP Ref. signál (žádaná hodnota) Hodnota procesu Popis formátu Popis funkcí Úvodní okno [100] Řádek 1 [110] Řádek 2 [120] Základní nastavení [200] Provoz [210] Řízení - Úroveň/Hrana [21A] Napětí sítě [21B] Data Motoru [220] Ochrana motoru [230] Parametrové sady [240] Autoreset / Podmínky [250] Komunikační rozhraní [260] Proces [300] Nastavení / Zobrazení referenční hodnoty [310] Proces-Nastavení [320] Start/Stop nastavení [330] Řízení mechanické brzdy Otáčky [340] Momenty [350] Pevné referenční hodnoty [360] PID regulátor procesu [380] Řízení čerpadla/ventilátoru [390] Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Ochrana procesu [420] Vstupy/Výstupy a Virtuální zapojení [500] Analogové vstupy [510] Digitální vstupy [520] Analogové výstupy [530] Digitální výstupy [540] Logické funkce a časovače [600] Komparátory [610] Logický výstup Y [620] Logický výstup Z [630] Časovač 1 [640] Časovač 2 [650] Čítače [660] Diagnostika [700] Pohon [710] Provozní stavy měniče [720] Provozní Data [730] Archiv poruch [800] Poruchová hlášení - Archiv Poruch [810] Poruchová hlášení [820] - [890] Vymazání archivu poruch [8A0] Informace o Systému [900] Data měniče [920] Údržba, diagnostika a odstraňování poruch Poruchy, výstrahy a omezení Příčiny poruch a jejich odstranění Kvalifikovaný personál Otevření frekvenčního měniče Opatření při práci s připojeným motorem Automatický reset poruchy Údržba Doplňky / Option Externí ovládací panel (ECP) Přenosný ovládací panel (HCP) Software EmoSoftCom Brzdná jednotka I/O karta Encoder karta PTC/PT100 karta Komunikační karty SBS - Karta externího napájení Karta bezpečného zastavení EMC filtr třídy C Výstupní tlumivky Kapalinové chlazení Stříška pro měniče IP20 - verze Další option AFE měniče Technická data Elektrická specifikace Všeobecná elektrická specifikace Provoz při vyšších teplotách okolí Provoz při vyšších taktovacích frekvencích Rozměry a hmotnost Skladování a provozní podmínky Pojistky, průřezy kabelů a kabelové průchodky V souladu se směrnicí IEC V souladu se směrnicí NEMA Řídicí signály Menu Dokument č. CZE r2 4 / 197 Emotron FDU 2.0

5 1. Úvod Frekvenční měniče Emotron FDU jsou určeny k regulaci otáček 3-fázových asynchronních motorů čerpadel, ventilátorů a jiných pohonů s kvadratickou charakteristikou, kde není nutná vysoká dynamika pohonu. Tyto měniče splňují vysoké požadavky na řízení průtoku, dobu provozuschopnosti a jejich použitím klesají náklady na údržbu zařízení. Speciálně pro měniče řady FDU bylo vyvinuto několik přídavných Option karet, které umožní přizpůsobení měniče specifickým aplikacím, viz. kapitola 13. V tomto manuálu se mohou objevit níže uvedené symboly, tyto je nutné si přečíst dříve než budete pokračovat dále v textu: Dodatečná informace jak např. předejít případným problémům. UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k nefunkčnosti nebo poškození frekvenčního měniče VAROVÁNÍ: Při nedodržení uvedených instrukcí může dojít k vážnému poranění osob nebo k možnému poškození frekvenčního měniče. Pro koho je návod určen pro montážní firmy pro pracovníky elektroúdržby pro obsluhu pro servisní techniky Motory Frekvenční měniče jsou určeny výhradně pro regulaci 3-fázových asynchronních motorů. Má-li být měnič použit pro jiný typ motoru, poraďte se před jeho instalací s dodavatelem Dodávka a vybalení Před vybalením zkontrolujte, zda není vážně poškozen obal. Je-li tomu tak, informujte neprodleně vašeho dodavatele a takovýto měnič neinstalujte. Frekvenční měnič je dodáván spolu se šablonou určenou k vyznačení montážních otvorů pro zavěšení měniče. Zkontrolujte zda typové číslo na šabloně je shodné s typem měniče Používání tohoto manuálu V manuálu je použito slovo měnič jako plnohodnotný název pro frekvenční měnič Zkontrolujte si prosím číslo softwarové verze, uvedené na titulní straně manuálu s číslem software dodaného měniče. Karta rychlého nastavení může být umístěna ve dveřích rozvaděče, takže je k ní rychlý přístup i v případě nehody Dokumentace pro option karty V následující tabulce je přehled všech dostupných dokumentů a návodů na obsluhu pro rozšiřující (option) karty. Tab. 1 Dokumentace pro option karty Odpovídající návod Option karta / číslo dokumentu I/O board 2.0, instruction I/O board manual / Emotron Encoder board Encoder board 2.0, Instruction manual / PTC/PT100 board 2.0, PTC/PT100 board instruction manual / CRIO board (VFX) Emotron AC Drive Crane option 2.0, Instruction Crane interface (VFX) manual Fieldbus - Profibus Fieldbus - DeviceNet Ethernet - Modbus TCP Fieldbus Option, Instruction manual Ethernet - EtherCAT / Ethernet - Profinet IO 1-port Ethernet - Profinet IO 2-port Emotron isolated RS232 / option Instruction RS232/RS485 isolated manual / Control panel kit, Incl blank panel Control panel kit, Incl control panel Handheld Control Panel HCP2.0 Safe stop Overshoot clamp Liquid cooling Output choke AFE- Active front end Emotron FDU 2.0 External Control Panel, instruction manual / Emotron HCP 2.0, instrucion manual / Option Safe Stop (STO Safe Torque Off), Technical description / Overshoot clamp Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 Liquid Cooling, instruction manual / Output coils Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 AFE- Active Front End option, Instruction manual / Dokument č. CZE r2 5 / 197 Emotron FDU 2.0

6 1.3. Záruky Záruka se vztahuje pouze na přístroj, který byl instalován, provozován a obsluhován v souladu s touto uživatelskou příručkou. Délka záruky dle smlouvy. Na vadu, která vznikla na základě chybné instalace nebo provozování, se záruka nevztahuje Typové označení Na Typové označení je příklad typového označení měniče. Pomocí tohoto označení je možné přesně stanovit typ měniče. Toto typové označení bude vyžadováno vždy, bude-li potřeba jakýchkoli specifických informací během montáže či instalace. Tento kód je součástí výrobního štítku umístěného na dveřích měniče. FDU C E A - N N N N A N Obr. 1 pro pro 090-3k0. Typové označení konfigurace 1 1 Typ měniče 2 2 Napětí sítě Krytí Trvalý jmenovitý proud měniče [A] Ovládací panel CP (Control Panel) Síťový EMC filtr (option) Brzdná jednotka (option) 8 8 Externí napájení - 9 Bezpečnostní stop (pouze 090 až 3k0) popis FDU = skalární VFX = vektorový 48 = V 52 = V 69 = V 003 = 3A např. 175 = 175A 3k0 = A 20 = IP20 54 = IP54 - = bez ovl. panelu C = s ovl. panelem E = EMC filtr C3 (standard) F = EMC filtr C2 I = IT síť - = bez brzdné jednotky B = brzdná jednotka D = DC interface - = bez SBS S = s SBS (Standby) - bez T = s jedn.bezp.stopu 9 10 Tovární značka A = standard 10 - Barva měniče A = standard Lakované desky (option) A = standardní povrch V = s ochr. lakováním Option - pozice 1 N = bez option karty C = jeřábová karta Option - pozice 2 E = encoder karta P = PTC/PT100 karta Option - pozice 3 I = rozšiřující IO karta S = bezpečný STOP Option - pozice C N = bez option karty D = DeviceNet P = Profubus S = RS232/485 M = Modbus TCP E = EtherCAT A = Prifinet 1-Port B = Profinet 2-Port Softwarová verze A = standard Normy PTC karta (platí pro ) Kabelové průchodky (platí pro ) N = bez karty P = PTC karta - = bez průchodek G = s průchodkami Frekvenční měniče odpovídají normám uvedeným v tab. Pro prohlášení o shodě a výrobní certifikáty kontaktujte vašeho dodavatele nebo navštivte webové stránky EMC - normy výrobků Norma EN popisuje Prostředí 1 - prostředí zahrnující bytovou zástavbu. Jsou zde také zahrnuty podniky připojené přímo na rozvodnou síť, nízkého napětí bez převodních transformátorů, určenou pro napájení domácností. Prostředí 2 - prostředí zahrnující všechny ostatní instituce. Frekvenční měnič vyhovuje normě EN , včetně dodatku A11 (může být použit jakýkoli druh stíněného kabelu). Standardní frekvenční měnič je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům prostředí 2. VAROVÁNÍ: Tento výrobek patří do třídy vyhrazené obchodní distribuce dle EN Jeho použití v obytné zástavbě může ovlivňovat rádiové vlny a jeho uživatel může být požádán, aby provedl odpovídající měření. UPOZORNĚNÍ: Pro splnění norem uvedených v prohlášení výrobce ANNEX IIB je nutné při instalaci postupovat přesně podle návodu. Dokument č. CZE r2 6 / 197 Emotron FDU 2.0

7 Tab. 2 Normy Trh Norma Popis Evropský Směrnice pro strojní zařízení 98/37/EEC Vše USA Směrnice pro EMC Směrnice pro nn zařízení Směrnice WEEE EN EN (IEC) :2004 EN (IEC) IEC UL 508 UL 840 (<90 A) 2004/108/EEC 2006/95/EC 2002/96/EC Bezpečnost zařízení - Elektrické vybavení stroje Část 1: Obecné náležitosti. Směrnice pro strojní zařízení: Prohlášení výrobce dle přílohy IIB Regulované elektrické pohony Část 3: EMC výrobní standard včetně zvláštních zkušebních metod. Směrnice pro EMC: Prohlášení o shodě a označení CE Regulované elektrické pohony Část 5-1. Požadavky na bezpečnost - Elektrickou, teplotní a energetickou. Směrnice pro nízkonapěťová zařízení: Prohlášení o shodě a označení CE Klasifikace okolních podmínek. Kvalita ovzduší během provozu. Chemické plyny 3C1, Pevné části 3S2. UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku Ruský GOST R Pro všechny typy 1.6. Demontáž a likvidace odpadu Skříně měničů jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů jako jsou hliník, železo a plast. Frekvenční měnič také obsahuje části, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost jako jsou např. elektrolytické kondenzátory. Řídící desky obsahují také malé množství cínu a olova. Při likvidaci tohoto odpadu musí být dodržen odpovídají recyklační postup Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Tyto informace jsou určeny pro uživatele v zemích EU a ostatních zemí Evropy, kde je zaveden systém třídění odpadu. Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že s tímto výrobkem se musí nakládat dle norem WEEE. Odpad musí být převezen tam, kde je možno nakládat s elektrickým a elektronickým odpadem. Tím se zajistí správná likvidace a předchází se škodlivým vlivům na životní prostředí, zdraví člověka a ochrání se přírodní zdroje. Pro detailnější informace se obraťte na dodavatele. Dokument č. CZE r2 7 / 197 Emotron FDU 2.0

8 1.7. Vysvětlivky Zkratky a symboly V tomto návodu jsou použité níže uvedené zkratky: Tab. 3 Zkratky Zkratka Popis Definice V tomto návodu jsou použity následující definice pro proud, moment a frekvenci Tab. 4 Definice Název Popis Jednotky DSP FM PEBB IGBT CP Int Long Digitální řídící procesor Frekvenční měnič Výkonový blok Výkonové bipolární tranzistory s izolovanou bázi Řídící panel, jednotka displeje s tlačítky umístěná na dveřích měniče Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Funkce nemůže být měněna pokud je měnič v chodu. I N Vstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I NOM Výstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I MOT Jmenovitý proud motoru A, RMS P NOM Jmenovitý výkon měniče kw P MOT Jmenovitý výkon motoru kw M NOM Jmenovitý moment motoru Nm M MOT Moment motoru Nm f OUT Výstupní frekvence měniče Hz f MOT Jmenovitá frekvence motoru Hz n MOT Jmenovité otáčky motoru ot/min I CL Maximální výstupní proud / 60s A, RMS Otáčky Aktuální otáčky motoru ot/min Moment Aktuální točivý moment motoru Nm Sync. otáčky Synchronní otáčky motoru ot/min Dokument č. CZE r2 8 / 197 Emotron FDU 2.0

9 2. Montáž Doporučení pro typy -300 až 3k0 Tato kapitola popisuje montáž frekvenčního měniče. Než začnete s montáží, je vhodné si tuto celou předem naplánovat. Přesvědčte se, zda je umístění měniče vhodné. Umístění měniče musí být adekvátní jeho hmotnosti. Bude muset měnič odolávat vibracím nebo nárazům během chodu? Zvažte použití tlumiče vibrací. Zkontrolujte okolní podmínky, požadovaný přívod chladícího vzduchu, kompatibilitu motoru apod. Naplánujte, jak přepravovat měnič a manipulovat s ním Pokyny k transportu Aby se předešlo riziku zranění osob nebo možnému poškození zvedané jednotky, je doporučeno zvedat měnič tak, jak je uvedeno níže. Doporučení pro typy -090 až -250A Obr. 3 Demontujte horní kryt a použijte transportní oka Měnič / blok je možno zvedat a transportovat pomocí závěsných ok znázorněných na obr.3. Tabulka níže uvádí odpovídající zatížení při daném úhlu lana. úhel A dovolené zatížení N N N Obr. 2 Zvedání typů FM 090 až 250A Dokument č. CZE r2 9 / 197 Emotron FDU 2.0

10 2.2. Montáž Frekvenční měnič musí být upevněn ve svislé poloze na hladkém povrchu. Pro vyznačení montážních otvorů použijte šablonu dodanou spolu s měničem Montážní rozměry Obr. 4 Montáž měničů řady 003 až 3k Chlazení Frekvenční měniče řady 003 až 250 potřebují kolem všech 4 stran minimální prostor pro zajištění dostačujícího chlazení, viz. Montáž měniče řady 003 až 250. Protože vstup a výstup chladícího vzduchu je dole a nahoře, nedoporučujeme montáž dvou frekvenčních měničů přímo nad sebou. V tab.4 jsou uvedeny minimální vzdálenosti pro jednotlivé typy měničů, které je nutno dodržet: Obr. 5 FDU48/52: model (řada B) Tab. 5 Montáž a chlazení skříň a FM / FM [mm] b c Obr. 6 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada B) d a FM / stěna [mm] b c d Obr. 7 FDU48/52: model (řada B). Příklad připojovacích konektorů Sub-D při použití option CRIO karty Dokument č. CZE r2 10 / 197 Emotron FDU 2.0

11 Obr. 10 FDU48: model (řada C2) Obr. 8 FDU48/52: model (řada C) Obr. 9 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada C) Obr. 11 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 11 / 197 Emotron FDU 2.0

12 Obr. 12 FDU48/52: model (řada D) Obr. 14 FDU48: model (řada D2) Obr. 13 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (D) Obr. 15 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). UPOZORNĚNÍ: Měniče řady B, C a D se dodávají standardně bez kabelových průchodek! V případě zájmu lze tyto průchodky dodat jako option. Dokument č. CZE r2 12 / 197 Emotron FDU 2.0

13 Obr. 16 FDU48: model (řada E) včetně přívodů kabelů Obr. 17 FDU48: model (řada F) FDU69: model (řada F69) včetně přívodů kabelů řada model rozměry v mm A B C F F Dokument č. CZE r2 13 / 197 Emotron FDU 2.0

14 Obr. 18 Emotron FDU48: model (řada E2). Obr. 20 Emotron FDU48: model (řada F2). Obr. 19 FDU48: model (řada E2 a F2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 14 / 197 Emotron FDU 2.0

15 2.3. Provedení v rozvaděči Chlazení Je-li frekvenční měnič umístěn do rozváděče, je nutné zohlednit potřebné množství vzduchu dle následující tabulky: řada model Množství chladícího vzduchu [m 3 /h] B C - C C - C D - D E - E F - F F G H H I I J 860-1k0 J KA 1k15-1k25 KA K K69 L L69 M M69 N N69 O O69 1k35-1k5 1k2 1k75 1k4 2k0 1k6 2k25 1k8 2k5 2k P69 2k Q69 2k R69 2k S69 2k T69 3k Doporučený prostor před rozvaděčem Všechny frekvenční měniče, které jsou dodávány v tzv. PEBB výkonových modulech, se montují do rozvaděče. Z důvodu jejich případné výměny či opravy, se tento modul demontuje odklopením celého modulu. Pro tento účel je potřebný volný prostor 1,3 m před rozvaděčem, viz obr. Obr. 21 Doporučený volný prostor před rozvaděčem k demontáži výkonového PEBB bloku měniče Dokument č. CZE r2 15 / 197 Emotron FDU 2.0

16 Montážní rozměry Obr. 22 Dokument č. CZE r2 16 / 197 Emotron FDU 2.0

17 Obr. 23 Dokument č. CZE r2 17 / 197 Emotron FDU 2.0

18 3. Instalace Popis instalace v této kapitole je v souladu s EMC normami a směrnicemi pro strojní zařízeni. Vyberte typ kabelu a jeho stínění dle norem EMC v závislosti na prostředí, ve kterém bude měnič umístěn Příprava instalace Pozorně si pročtěte níže uvedený seznam a před instalací promyslete následující body: Řízení externí nebo pomocí ovládacího panelu. Délka kabelů k motoru (>100m). Paralelní zapojení více motorů, viz Menu [213]. Funkce. Vhodný typ měniče k danému motoru/aplikaci. Montáž samostatně dodaných rozšiřujících (option) karet dle návodu. Má-li být měnič před montáží dočasně uskladněn, zkontrolujte prostředí, ve kterém má být uskladněn. Je-li měnič převezen na místo instalace z chladného prostředí, může se na něm srazit vlhkost. V takovém případě je nutné vyčkat, až zjevná sražená vlhkost zcela zmizí a teprve poté měnič zapojit Demontáž čelního krytu Velikostní řada C - F (IP54) Demontáž čelního krytu za účelem připojení kabelů. U řady B a C povolte 4 šrouby a odejměte kryt. U řady D a vyšší je kryt otevírací a je opatřen zámkem na elektrikářský klíč. U řady C2 - D2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na následujícím obr Demontáž čelního krytu Velikostní řada E2 - F2 (IP54) U řady E2 - F2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na obr. Obr. 25 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady E2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky B (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte Připojení kabelů pro Síťové kabely Návrh síťového a motorového kabelu musí být vždy v souladu s normami a musí odpovídat místním podmínkám. Kabel musí být dimenzován na vstupní proud měniče. Obr. 24 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady C2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky A (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte. Doporučení pro volbu kabelu: V souladu s EMC požadavky nejsou nutné stíněné přívodní kabely. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s místními předpisy a jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Je-li udáván průřez kabelu < 16 mm 2, pak průřez PE vodiče odpovídá průřezu vodiče fázového. U průřezu kabelu přes 16 mm 2 ale ne více jak 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 16 mm 2. Při kabelu > 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 50% průřezu vodiče fázového. Nesplňuje-li PE vodič výše uvedené požadavky na průřez, musí být použit PE vodič separátní. Připojte síťový kabel dle obr. 17 nebo 18. Měnič je standardně vybaven EMC síťovým filtrem, kategorie C3 (2. prostředí). Dokument č. CZE r2 18 / 197 Emotron FDU 2.0

19 Obr. 26 Síťový a motorový kabel, , řada B Obr. 28 Síťový a motorový kabel, , řada C2 Obr. 27 Síťový a motorový kabel, , řada C Obr. 29 Síťový a motorový kabel, , řada D Dokument č. CZE r2 19 / 197 Emotron FDU 2.0

20 Obr. 30 Síťový a motorový kabel, , řada D2 Obr. 32 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Obr. 33 Přpojení silových kabelů Obr. 31 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), motor (U, V, W). Tab. 6 Připojení sítě, motoru a brzdného rezistoru L1, L2, L3 síť - 3 fáze PE ochranný vodič uzemnění motoru U, V, W motor - 3 fáze DC+ / R brzdný odpor (option) DC-, DC+, R DC+ / DC- propojení DC sběrny (option) VAROVÁNÍ: Brzdný odpor připojujte pouze na svorky DC+ a R! Svorky pro připojení brzdného odporu a DC propojení jsou instalovány pouze tehdy, je-li měnič vybaven brzdnou jednotkou. Dokument č. CZE r2 20 / 197 Emotron FDU 2.0

21 VAROVÁNÍ: Pro bezpečný provoz měnič, musí být ochranný vodič sítě připojen na svorku PE a uzemnění motoru na svorku Motorové kabely V souladu s EMC normou o vyzařování je frekvenční měnič vybaven síťovým filtrem. Motorové kabely musí být stíněné a stínění musí být spojeno s kostrou motoru a měniče na obou koncích. Tento způsob spojení měniče, motorového kabelu a motoru tvoří tzv. Faradayovou klec. Doporučení pro výběr motorových kabelů: Použijte stíněné kabely dle specifikace ve Specifikace kabelů. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Maximální délka motorového kabelu. Stínění musí být připojeno na obou koncích celoplošně (360 ) kovovou průchodkou. Vyvarujte se případu, kdy je stínění kabelu svedeno jedním vodičem a spojeno šroubkem ke kostře. Toto řešení je zcela nedostačující. Je důležité, aby kryt motoru měl stejný potenciál jako ostatní části stroje. Uzemňuje-li se stínění pomocí vodivé objímky na základovou desku opatřenou ochranným nátěrem, je nutno tuto plochu ošetřit antikorozním prostředkem a teprve po připojení stínění je možno tento spoj nalakovat Připojte motorový kabel ke svorkám U, V, W. Obr. 34 Připojení stínění kabelů Následujícím bodům věnujte prosím zvláštní pozornost: Pokud je nutné odstranit nátěr, je nutné toto místo ošetřit antikorozním prostředkem. Po připojení stínění je možné spoj znovu přelakovat! Skříň měniče by měla být spojena s vodivou montážní deskou maximální možnou plochou. Proto odstraňte lak z plochy, kde má být měnič připevněn. Alternativně je možno spojit měnič s touto deskou krátkým pásovým měděným vodičem. Vyvarujte se přerušení stínění. Frekvenční měniče vyšších výkonů řady 300 až 1k5 (IP54) jsou umístěny ve skříních, vnitřní spoje proto musí odpovídat EMC normám. Zapojení silových svorek Svorky DC-, DC+ a R nejsou standardně osazeny, pouze jako option. Kabel mezi motorem a měničem Pokud jsou motorové kabely přerušeny stykači, tlumivkami apod., je nezbytně nutné připojit stínění pomocí kovových příchytek nebo kovových montážních desek tak, aby nedošlo k jeho přerušení, viz. obr. Na obr. je příklad, kdy nejsou použity kovové montážní desky (např. při použití frekvenčního měniče v IP54). Je proto důležité, aby byl obvod uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Dokument č. CZE r2 21 / 197 Emotron FDU 2.0

22 Frekvenční měnič RFI filtr (Option) Napájení Motor licna Napájení L1,L2,L3,PE Obr. 35 Kovová kabelová průchodka Brzdný odpor (option) Upevňovací otvory Výstupní tlumivka (option) Stíněné kabely Montážní plocha bez nástřiku Kryt svorkovnice (kovový) Motor Montáž na vodivou montážní desku Obr. ukazuje příklad, kdy není použita kovová montážní deska (např. při použití frekvenčního měniče s krytím IP54). Zde je důležité, aby obvod stínění byl uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Umístění motorových kabelů Motorové kabely umístěte co nejdále od ostatních, zvláště pak od řídících kabelů. Minimální vzdálenost mezi motorovými a řídícími kabely je 30cm. Vyvarujte se umístění motorových kabelů paralelně s ostatními kabely. Křížení silových kabelů s ostatními realizujte pod úhlem 90. Dlouhé motorové kabely Jsou-li kabely mezi motorem a měničem delší než 100m (u měničů do 7,5kW to prosím konzultujte s dodavatelem), vznikají na nich v důsledku kapacitních proudů proudové špičky. Je možné, že tyto špičky způsobí výpadek měniče z důvodu nadproudu. Tomu se dá předejít použitím výstupní tlumivky. O vhodných tlumivkách se poraďte se svým dodavatelem. Stykače na motorovém kabelu Použití stykačů mezi motorem a měničem se nedoporučuje. Nikdy neodpojujte motor pokud je měnič v chodu. Toto je možné provést pouze pokud je měnič v klidu, jinak může dojít k výpadku měniče z důvodu nadproudu. RFI filtr Napájení Frekvenční měnič Kovová kabelová průchodka Stíněné kabely Kovový kryt Brzdný odpor Výstupní tlumivka Kryt svorkovnice (kovový) Kovová kabelová průchodka Motor Napájení Obr. 36 Montáž na izolovanou montážní desku nebo volné připojení bez montážní desky Dokument č. CZE r2 22 / 197 Emotron FDU 2.0

23 3.3. Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších IP54 FDU (řada E - F) FDU (řada F69) IP20 FDU a větší (řada G a větší) FDU a větší (řada H69 a větší) Modely FDU48-300, FDU a větší Modely FDU48/ a větší Pro pohodlnou montáž silových kabelů se dá uvolnit deska s kabelovými průchodkami a svorkovnice, viz obr. Obr. 38 Připojení silových kabelů Obr. 37 Připojení silových kabelů 1. Vyjměte kabelovou svorkovnici z měniče. 2. Kabel protáhněte přes kabelové průchody. 3. Odizolujte kabel dle pokynů v tab Zapojte a utáhněte kabel do svorky. 5. Vložte kabelovou svorkovnici zpět na místo a zajistěte šrouby. Dokument č. CZE r2 23 / 197 Emotron FDU 2.0

Emotron VFX 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron VFX 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron VFX 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto manuálu... 5 1.2.1. Dokumentace pro option karty... 5

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V FLOWDRIVE FDU40 0,75-5,5 kw ŘADA X1 Typové označení FDU40-003 -004-006 -008-010 -013 Doporučený výkon motoru P nom kw 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 Jmenovitý

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFX - 500V VECTORFLUX VFX50 11-22 kw ŘADA S2 Typové označení VFX50-018 -026-031 -037 Doporučený výkon motoru P nom kw 11 15 18,5 22 Jmenovitý výstupní proud

Více

uživatelská příručka k frekvenčním měničům

uživatelská příručka k frekvenčním měničům uživatelská příručka k frekvenčním měničům EMOTRON FDU 2.0 Predaj produktov v SR: VENIO, s.r.o., Karmínová 1092/3, 010 03 Žilina, Tel.: +421 949 130 270, venio@venio.sk www.venio.sk Emotron AB 01-4428-01r1-CZ-VIII.2008

Více

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V FLOWDRIVE FDU69 110-250 kw ŘADA X5 Typové označení FDU69-120 -140-170 -215-270 Doporučený výkon motoru P nom kw 110 132 160 200 250 Jmenovitý výstupní

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů frekvenční měniče Emotron DSV15 / DSV35 Vysoká funkčnost v kompaktním provedení I přes malé rozměry, vynikají nové frekvenční měniče

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Optimalizováno pro malé výkony

Optimalizováno pro malé výkony Optimalizováno pro malé výkony frekvenční měniče Emotron VS10 / VS30 Optimální velikost a cena pro malé výkony Navzdory své malé velikosti, jsou naše nové frekvenční měniče Emotron VS10 a VS30 vybaveny

Více

Frekvenční měniče pro malé dynamické střídavé pohony Emotron VFX/FDU 2.0-2Y

Frekvenční měniče pro malé dynamické střídavé pohony Emotron VFX/FDU 2.0-2Y Frekvenční měniče pro malé dynamické střídavé pohony Emotron VFX/FDU 2.0-2Y 0,75 kw až 15 kw / 1 PS až 20 PS IP20 Šetřete s frekvenčními měniči úspora až 50% energie Malý měnič velká funkčnost S frekvenčními

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

FRECON FREG až VA

FRECON FREG až VA Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Zabezpečte průtok a chraňte své zařízení

Zabezpečte průtok a chraňte své zařízení Zabezpečte průtok a chraňte své zařízení Frekvenční měnič Emotron FDU 2.0 Úplná kontrola a s Frekvenční měniče Emotron FDU 2.0 nabízejí spolehlivé, cenově výhodné a uživatelsky orientované ovládání čerpadel,

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215ST Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC9733 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw Katalog K FM 4-0210 CZ micromaster Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 kw až 90 kw Popis Použití měniče 2 Hlavní přednosti 2 Příslušenství (přehled)

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

ELEKTROPOHONY s.r.o.

ELEKTROPOHONY s.r.o. ELEKTROPOHONY s.r.o. Softstarty DFE Elektronické spouštěče motorů pro výkony 11 280 kw Technický manuál 6/08 1/ 12 DFE_man_CZ_09062008.doc Obsah 1. Poznámky pro bezpečný provoz str. 3 2. Technická data

Více

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA První z nové řady CG vysoce výkonných softstartérů Softstartéry Emotron TSA určují novou úrověň v řízení motoru. Plynulý rozběh, inteligentní hlídání zatížení

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Technický katalog Frekvenční měniče

Technický katalog Frekvenční měniče Technický katalog Frekvenční měniče Emotron VFX/FDU 2.0 0.55-3000 kw, 230-690 V Krytí: IP20, IP21 a IP54 EMOTRON VFX Emotron VFX 2.0 / Pro aplikace vyžadující vysokou dynamiku Frekvenční měniče VFX 2.0

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Řada P215SH Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru)

Řada P215SH Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně zabudovaného odrušovacího RFI filtru) PSC 9923 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0204/1204CZ Rev.4 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním tlakovým vstupem pro jednofázové motory (včetně

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

ATV71HU15N4383 frekvenční měnič ATV71-1.5kW-2HP - 480V - EMC filtr-grafický terminál

ATV71HU15N4383 frekvenční měnič ATV71-1.5kW-2HP - 480V - EMC filtr-grafický terminál Technický list Charakteristiky ATV71HU15N4383 frekvenční měnič ATV71-1.5kW-2HP - 480V - EMC filtr-grafický terminál Základní popis Řada výrobků Altivar 71 Typ produktu nebo součásti Použití výrobku Označení

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm

220-240 V AC 500 ma elektronická ochrana proti zkratu 5 minut Krytí IP 20 Pracovní prostředí. 780 g 255 x 63 x 180 mm animeo LON Motor Controller 4DC/E NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky LON Motor Controller 4DC/E, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 Měniče kmitočtu FRECON FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 pro řízení otáček třífázových asynchronních motorů s integrovaným PI regulátorem UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FRECON, spol. s r.o.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více