Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X"

Transkript

1 Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X

2 Dokument č. CZE r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0

3 Obsah 1. Úvod Dodávka a vybalení Používání tohoto manuálu Dokumentace pro option karty Záruky Typové označení Normy EMC - normy výrobků Demontáž a likvidace odpadu Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Vysvětlivky Zkratky a symboly Definice Montáž Pokyny k transportu Montáž Chlazení Montážní rozměry Provedení v rozvaděči Chlazení Doporučený prostor před rozvaděčem Montážní rozměry Instalace Příprava instalace Demontáž čelního krytu Demontáž čelního krytu Připojení kabelů pro Síťové kabely Motorové kabely Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších Připojení silových kabelů u výkonových PEBB modulů IP Specifikace kabelů Délky odizolování kabelů Hodnoty pojistek Data kabelů dle norem IEC Data kabelů dle norem NEMA Tepelná ochrana motoru Paralelní zapojení motorů Připojení ovládání Řídící deska Řídící svorkovnice Konfigurace vstupů pomocí Jumper přepínačů Příklad zapojení Zapojení řídících signálů Vodiče Typy řídících signálů Stínění Jednostranné nebo oboustranné zapojení stínění? Proudový signál (0)4-20mA Kroucené párované kabely Připojení rozšiřujících karet - option Start měniče Zapojení síťových a motorových kabelů Síťový kabel Motorový kabel Použití funkčních kláves Řízení pomocí svorkovnice Zapojení řídicích kabelů Zapnutí síťového napájení Nastavení dat motoru Provoz měniče Řízení pomocí tlačítek Zapnutí napájení Volba místního ovládání Nastavení dat motoru Nastavení referenční hodnoty Provoz měniče Aplikace Přehled aplikací Čerpadla Ventilátory Kompresory Dmychadla Základní vlastnosti Parametrové sady Jeden motor a jedna parametrová sada Jeden motor a dvě parametrové sady Dva motory a dvě parametrové sady Autoreset při poruše Priority zdrojů referenčních hodnot Nastavení pevných referenčních hodnot Funkce dálkového ovládání Identifikace motoru ID-Run Použití interní paměti ovládacího panelu Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Funkce pro řízení čerpadel (pouze pro měniče typ FDU) Úvod Pevný MASTER Alternativní MASTER Vstupy zpětné vazby Stav Provoz během poruchy měniče PID regulace Zapojení pro Alternativní Master Poznámky a Tipy Příklad Rozběhu a Zastavení přídavného čerpadla EMC normy a provozní předpisy EMC normy Stop kategorie a nouzové vypnutí Obsluha ovládacího panelu Všeobecně Ovládací panel Displej Zobrazení na displeji LED symboly Ovládací tlačítka Přepínací tlačítko Funkční tlačítka Dokument č. CZE r2 3 / 197 Emotron FDU 2.0

4 9.3. Struktura menu Hlavní menu Programování během provozu Editace hodnot parametrů Kopírování aktuální hodnoty do všech parametrových sad Příklad programování Sériová komunikace Modbus RTU Parametrové sady Data motorů Povely START/STOP Ref. signál (žádaná hodnota) Hodnota procesu Popis formátu Popis funkcí Úvodní okno [100] Řádek 1 [110] Řádek 2 [120] Základní nastavení [200] Provoz [210] Řízení - Úroveň/Hrana [21A] Napětí sítě [21B] Data Motoru [220] Ochrana motoru [230] Parametrové sady [240] Autoreset / Podmínky [250] Komunikační rozhraní [260] Proces [300] Nastavení / Zobrazení referenční hodnoty [310] Proces-Nastavení [320] Start/Stop nastavení [330] Řízení mechanické brzdy Otáčky [340] Momenty [350] Pevné referenční hodnoty [360] PID regulátor procesu [380] Řízení čerpadla/ventilátoru [390] Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Ochrana procesu [420] Vstupy/Výstupy a Virtuální zapojení [500] Analogové vstupy [510] Digitální vstupy [520] Analogové výstupy [530] Digitální výstupy [540] Logické funkce a časovače [600] Komparátory [610] Logický výstup Y [620] Logický výstup Z [630] Časovač 1 [640] Časovač 2 [650] Čítače [660] Diagnostika [700] Pohon [710] Provozní stavy měniče [720] Provozní Data [730] Archiv poruch [800] Poruchová hlášení - Archiv Poruch [810] Poruchová hlášení [820] - [890] Vymazání archivu poruch [8A0] Informace o Systému [900] Data měniče [920] Údržba, diagnostika a odstraňování poruch Poruchy, výstrahy a omezení Příčiny poruch a jejich odstranění Kvalifikovaný personál Otevření frekvenčního měniče Opatření při práci s připojeným motorem Automatický reset poruchy Údržba Doplňky / Option Externí ovládací panel (ECP) Přenosný ovládací panel (HCP) Software EmoSoftCom Brzdná jednotka I/O karta Encoder karta PTC/PT100 karta Komunikační karty SBS - Karta externího napájení Karta bezpečného zastavení EMC filtr třídy C Výstupní tlumivky Kapalinové chlazení Stříška pro měniče IP20 - verze Další option AFE měniče Technická data Elektrická specifikace Všeobecná elektrická specifikace Provoz při vyšších teplotách okolí Provoz při vyšších taktovacích frekvencích Rozměry a hmotnost Skladování a provozní podmínky Pojistky, průřezy kabelů a kabelové průchodky V souladu se směrnicí IEC V souladu se směrnicí NEMA Řídicí signály Menu Dokument č. CZE r2 4 / 197 Emotron FDU 2.0

5 1. Úvod Frekvenční měniče Emotron FDU jsou určeny k regulaci otáček 3-fázových asynchronních motorů čerpadel, ventilátorů a jiných pohonů s kvadratickou charakteristikou, kde není nutná vysoká dynamika pohonu. Tyto měniče splňují vysoké požadavky na řízení průtoku, dobu provozuschopnosti a jejich použitím klesají náklady na údržbu zařízení. Speciálně pro měniče řady FDU bylo vyvinuto několik přídavných Option karet, které umožní přizpůsobení měniče specifickým aplikacím, viz. kapitola 13. V tomto manuálu se mohou objevit níže uvedené symboly, tyto je nutné si přečíst dříve než budete pokračovat dále v textu: Dodatečná informace jak např. předejít případným problémům. UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k nefunkčnosti nebo poškození frekvenčního měniče VAROVÁNÍ: Při nedodržení uvedených instrukcí může dojít k vážnému poranění osob nebo k možnému poškození frekvenčního měniče. Pro koho je návod určen pro montážní firmy pro pracovníky elektroúdržby pro obsluhu pro servisní techniky Motory Frekvenční měniče jsou určeny výhradně pro regulaci 3-fázových asynchronních motorů. Má-li být měnič použit pro jiný typ motoru, poraďte se před jeho instalací s dodavatelem Dodávka a vybalení Před vybalením zkontrolujte, zda není vážně poškozen obal. Je-li tomu tak, informujte neprodleně vašeho dodavatele a takovýto měnič neinstalujte. Frekvenční měnič je dodáván spolu se šablonou určenou k vyznačení montážních otvorů pro zavěšení měniče. Zkontrolujte zda typové číslo na šabloně je shodné s typem měniče Používání tohoto manuálu V manuálu je použito slovo měnič jako plnohodnotný název pro frekvenční měnič Zkontrolujte si prosím číslo softwarové verze, uvedené na titulní straně manuálu s číslem software dodaného měniče. Karta rychlého nastavení může být umístěna ve dveřích rozvaděče, takže je k ní rychlý přístup i v případě nehody Dokumentace pro option karty V následující tabulce je přehled všech dostupných dokumentů a návodů na obsluhu pro rozšiřující (option) karty. Tab. 1 Dokumentace pro option karty Odpovídající návod Option karta / číslo dokumentu I/O board 2.0, instruction I/O board manual / Emotron Encoder board Encoder board 2.0, Instruction manual / PTC/PT100 board 2.0, PTC/PT100 board instruction manual / CRIO board (VFX) Emotron AC Drive Crane option 2.0, Instruction Crane interface (VFX) manual Fieldbus - Profibus Fieldbus - DeviceNet Ethernet - Modbus TCP Fieldbus Option, Instruction manual Ethernet - EtherCAT / Ethernet - Profinet IO 1-port Ethernet - Profinet IO 2-port Emotron isolated RS232 / option Instruction RS232/RS485 isolated manual / Control panel kit, Incl blank panel Control panel kit, Incl control panel Handheld Control Panel HCP2.0 Safe stop Overshoot clamp Liquid cooling Output choke AFE- Active front end Emotron FDU 2.0 External Control Panel, instruction manual / Emotron HCP 2.0, instrucion manual / Option Safe Stop (STO Safe Torque Off), Technical description / Overshoot clamp Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 Liquid Cooling, instruction manual / Output coils Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 AFE- Active Front End option, Instruction manual / Dokument č. CZE r2 5 / 197 Emotron FDU 2.0

6 1.3. Záruky Záruka se vztahuje pouze na přístroj, který byl instalován, provozován a obsluhován v souladu s touto uživatelskou příručkou. Délka záruky dle smlouvy. Na vadu, která vznikla na základě chybné instalace nebo provozování, se záruka nevztahuje Typové označení Na Typové označení je příklad typového označení měniče. Pomocí tohoto označení je možné přesně stanovit typ měniče. Toto typové označení bude vyžadováno vždy, bude-li potřeba jakýchkoli specifických informací během montáže či instalace. Tento kód je součástí výrobního štítku umístěného na dveřích měniče. FDU C E A - N N N N A N Obr. 1 pro pro 090-3k0. Typové označení konfigurace 1 1 Typ měniče 2 2 Napětí sítě Krytí Trvalý jmenovitý proud měniče [A] Ovládací panel CP (Control Panel) Síťový EMC filtr (option) Brzdná jednotka (option) 8 8 Externí napájení - 9 Bezpečnostní stop (pouze 090 až 3k0) popis FDU = skalární VFX = vektorový 48 = V 52 = V 69 = V 003 = 3A např. 175 = 175A 3k0 = A 20 = IP20 54 = IP54 - = bez ovl. panelu C = s ovl. panelem E = EMC filtr C3 (standard) F = EMC filtr C2 I = IT síť - = bez brzdné jednotky B = brzdná jednotka D = DC interface - = bez SBS S = s SBS (Standby) - bez T = s jedn.bezp.stopu 9 10 Tovární značka A = standard 10 - Barva měniče A = standard Lakované desky (option) A = standardní povrch V = s ochr. lakováním Option - pozice 1 N = bez option karty C = jeřábová karta Option - pozice 2 E = encoder karta P = PTC/PT100 karta Option - pozice 3 I = rozšiřující IO karta S = bezpečný STOP Option - pozice C N = bez option karty D = DeviceNet P = Profubus S = RS232/485 M = Modbus TCP E = EtherCAT A = Prifinet 1-Port B = Profinet 2-Port Softwarová verze A = standard Normy PTC karta (platí pro ) Kabelové průchodky (platí pro ) N = bez karty P = PTC karta - = bez průchodek G = s průchodkami Frekvenční měniče odpovídají normám uvedeným v tab. Pro prohlášení o shodě a výrobní certifikáty kontaktujte vašeho dodavatele nebo navštivte webové stránky EMC - normy výrobků Norma EN popisuje Prostředí 1 - prostředí zahrnující bytovou zástavbu. Jsou zde také zahrnuty podniky připojené přímo na rozvodnou síť, nízkého napětí bez převodních transformátorů, určenou pro napájení domácností. Prostředí 2 - prostředí zahrnující všechny ostatní instituce. Frekvenční měnič vyhovuje normě EN , včetně dodatku A11 (může být použit jakýkoli druh stíněného kabelu). Standardní frekvenční měnič je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům prostředí 2. VAROVÁNÍ: Tento výrobek patří do třídy vyhrazené obchodní distribuce dle EN Jeho použití v obytné zástavbě může ovlivňovat rádiové vlny a jeho uživatel může být požádán, aby provedl odpovídající měření. UPOZORNĚNÍ: Pro splnění norem uvedených v prohlášení výrobce ANNEX IIB je nutné při instalaci postupovat přesně podle návodu. Dokument č. CZE r2 6 / 197 Emotron FDU 2.0

7 Tab. 2 Normy Trh Norma Popis Evropský Směrnice pro strojní zařízení 98/37/EEC Vše USA Směrnice pro EMC Směrnice pro nn zařízení Směrnice WEEE EN EN (IEC) :2004 EN (IEC) IEC UL 508 UL 840 (<90 A) 2004/108/EEC 2006/95/EC 2002/96/EC Bezpečnost zařízení - Elektrické vybavení stroje Část 1: Obecné náležitosti. Směrnice pro strojní zařízení: Prohlášení výrobce dle přílohy IIB Regulované elektrické pohony Část 3: EMC výrobní standard včetně zvláštních zkušebních metod. Směrnice pro EMC: Prohlášení o shodě a označení CE Regulované elektrické pohony Část 5-1. Požadavky na bezpečnost - Elektrickou, teplotní a energetickou. Směrnice pro nízkonapěťová zařízení: Prohlášení o shodě a označení CE Klasifikace okolních podmínek. Kvalita ovzduší během provozu. Chemické plyny 3C1, Pevné části 3S2. UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku Ruský GOST R Pro všechny typy 1.6. Demontáž a likvidace odpadu Skříně měničů jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů jako jsou hliník, železo a plast. Frekvenční měnič také obsahuje části, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost jako jsou např. elektrolytické kondenzátory. Řídící desky obsahují také malé množství cínu a olova. Při likvidaci tohoto odpadu musí být dodržen odpovídají recyklační postup Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Tyto informace jsou určeny pro uživatele v zemích EU a ostatních zemí Evropy, kde je zaveden systém třídění odpadu. Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že s tímto výrobkem se musí nakládat dle norem WEEE. Odpad musí být převezen tam, kde je možno nakládat s elektrickým a elektronickým odpadem. Tím se zajistí správná likvidace a předchází se škodlivým vlivům na životní prostředí, zdraví člověka a ochrání se přírodní zdroje. Pro detailnější informace se obraťte na dodavatele. Dokument č. CZE r2 7 / 197 Emotron FDU 2.0

8 1.7. Vysvětlivky Zkratky a symboly V tomto návodu jsou použité níže uvedené zkratky: Tab. 3 Zkratky Zkratka Popis Definice V tomto návodu jsou použity následující definice pro proud, moment a frekvenci Tab. 4 Definice Název Popis Jednotky DSP FM PEBB IGBT CP Int Long Digitální řídící procesor Frekvenční měnič Výkonový blok Výkonové bipolární tranzistory s izolovanou bázi Řídící panel, jednotka displeje s tlačítky umístěná na dveřích měniče Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Funkce nemůže být měněna pokud je měnič v chodu. I N Vstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I NOM Výstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I MOT Jmenovitý proud motoru A, RMS P NOM Jmenovitý výkon měniče kw P MOT Jmenovitý výkon motoru kw M NOM Jmenovitý moment motoru Nm M MOT Moment motoru Nm f OUT Výstupní frekvence měniče Hz f MOT Jmenovitá frekvence motoru Hz n MOT Jmenovité otáčky motoru ot/min I CL Maximální výstupní proud / 60s A, RMS Otáčky Aktuální otáčky motoru ot/min Moment Aktuální točivý moment motoru Nm Sync. otáčky Synchronní otáčky motoru ot/min Dokument č. CZE r2 8 / 197 Emotron FDU 2.0

9 2. Montáž Doporučení pro typy -300 až 3k0 Tato kapitola popisuje montáž frekvenčního měniče. Než začnete s montáží, je vhodné si tuto celou předem naplánovat. Přesvědčte se, zda je umístění měniče vhodné. Umístění měniče musí být adekvátní jeho hmotnosti. Bude muset měnič odolávat vibracím nebo nárazům během chodu? Zvažte použití tlumiče vibrací. Zkontrolujte okolní podmínky, požadovaný přívod chladícího vzduchu, kompatibilitu motoru apod. Naplánujte, jak přepravovat měnič a manipulovat s ním Pokyny k transportu Aby se předešlo riziku zranění osob nebo možnému poškození zvedané jednotky, je doporučeno zvedat měnič tak, jak je uvedeno níže. Doporučení pro typy -090 až -250A Obr. 3 Demontujte horní kryt a použijte transportní oka Měnič / blok je možno zvedat a transportovat pomocí závěsných ok znázorněných na obr.3. Tabulka níže uvádí odpovídající zatížení při daném úhlu lana. úhel A dovolené zatížení N N N Obr. 2 Zvedání typů FM 090 až 250A Dokument č. CZE r2 9 / 197 Emotron FDU 2.0

10 2.2. Montáž Frekvenční měnič musí být upevněn ve svislé poloze na hladkém povrchu. Pro vyznačení montážních otvorů použijte šablonu dodanou spolu s měničem Montážní rozměry Obr. 4 Montáž měničů řady 003 až 3k Chlazení Frekvenční měniče řady 003 až 250 potřebují kolem všech 4 stran minimální prostor pro zajištění dostačujícího chlazení, viz. Montáž měniče řady 003 až 250. Protože vstup a výstup chladícího vzduchu je dole a nahoře, nedoporučujeme montáž dvou frekvenčních měničů přímo nad sebou. V tab.4 jsou uvedeny minimální vzdálenosti pro jednotlivé typy měničů, které je nutno dodržet: Obr. 5 FDU48/52: model (řada B) Tab. 5 Montáž a chlazení skříň a FM / FM [mm] b c Obr. 6 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada B) d a FM / stěna [mm] b c d Obr. 7 FDU48/52: model (řada B). Příklad připojovacích konektorů Sub-D při použití option CRIO karty Dokument č. CZE r2 10 / 197 Emotron FDU 2.0

11 Obr. 10 FDU48: model (řada C2) Obr. 8 FDU48/52: model (řada C) Obr. 9 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada C) Obr. 11 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 11 / 197 Emotron FDU 2.0

12 Obr. 12 FDU48/52: model (řada D) Obr. 14 FDU48: model (řada D2) Obr. 13 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (D) Obr. 15 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). UPOZORNĚNÍ: Měniče řady B, C a D se dodávají standardně bez kabelových průchodek! V případě zájmu lze tyto průchodky dodat jako option. Dokument č. CZE r2 12 / 197 Emotron FDU 2.0

13 Obr. 16 FDU48: model (řada E) včetně přívodů kabelů Obr. 17 FDU48: model (řada F) FDU69: model (řada F69) včetně přívodů kabelů řada model rozměry v mm A B C F F Dokument č. CZE r2 13 / 197 Emotron FDU 2.0

14 Obr. 18 Emotron FDU48: model (řada E2). Obr. 20 Emotron FDU48: model (řada F2). Obr. 19 FDU48: model (řada E2 a F2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 14 / 197 Emotron FDU 2.0

15 2.3. Provedení v rozvaděči Chlazení Je-li frekvenční měnič umístěn do rozváděče, je nutné zohlednit potřebné množství vzduchu dle následující tabulky: řada model Množství chladícího vzduchu [m 3 /h] B C - C C - C D - D E - E F - F F G H H I I J 860-1k0 J KA 1k15-1k25 KA K K69 L L69 M M69 N N69 O O69 1k35-1k5 1k2 1k75 1k4 2k0 1k6 2k25 1k8 2k5 2k P69 2k Q69 2k R69 2k S69 2k T69 3k Doporučený prostor před rozvaděčem Všechny frekvenční měniče, které jsou dodávány v tzv. PEBB výkonových modulech, se montují do rozvaděče. Z důvodu jejich případné výměny či opravy, se tento modul demontuje odklopením celého modulu. Pro tento účel je potřebný volný prostor 1,3 m před rozvaděčem, viz obr. Obr. 21 Doporučený volný prostor před rozvaděčem k demontáži výkonového PEBB bloku měniče Dokument č. CZE r2 15 / 197 Emotron FDU 2.0

16 Montážní rozměry Obr. 22 Dokument č. CZE r2 16 / 197 Emotron FDU 2.0

17 Obr. 23 Dokument č. CZE r2 17 / 197 Emotron FDU 2.0

18 3. Instalace Popis instalace v této kapitole je v souladu s EMC normami a směrnicemi pro strojní zařízeni. Vyberte typ kabelu a jeho stínění dle norem EMC v závislosti na prostředí, ve kterém bude měnič umístěn Příprava instalace Pozorně si pročtěte níže uvedený seznam a před instalací promyslete následující body: Řízení externí nebo pomocí ovládacího panelu. Délka kabelů k motoru (>100m). Paralelní zapojení více motorů, viz Menu [213]. Funkce. Vhodný typ měniče k danému motoru/aplikaci. Montáž samostatně dodaných rozšiřujících (option) karet dle návodu. Má-li být měnič před montáží dočasně uskladněn, zkontrolujte prostředí, ve kterém má být uskladněn. Je-li měnič převezen na místo instalace z chladného prostředí, může se na něm srazit vlhkost. V takovém případě je nutné vyčkat, až zjevná sražená vlhkost zcela zmizí a teprve poté měnič zapojit Demontáž čelního krytu Velikostní řada C - F (IP54) Demontáž čelního krytu za účelem připojení kabelů. U řady B a C povolte 4 šrouby a odejměte kryt. U řady D a vyšší je kryt otevírací a je opatřen zámkem na elektrikářský klíč. U řady C2 - D2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na následujícím obr Demontáž čelního krytu Velikostní řada E2 - F2 (IP54) U řady E2 - F2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na obr. Obr. 25 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady E2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky B (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte Připojení kabelů pro Síťové kabely Návrh síťového a motorového kabelu musí být vždy v souladu s normami a musí odpovídat místním podmínkám. Kabel musí být dimenzován na vstupní proud měniče. Obr. 24 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady C2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky A (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte. Doporučení pro volbu kabelu: V souladu s EMC požadavky nejsou nutné stíněné přívodní kabely. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s místními předpisy a jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Je-li udáván průřez kabelu < 16 mm 2, pak průřez PE vodiče odpovídá průřezu vodiče fázového. U průřezu kabelu přes 16 mm 2 ale ne více jak 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 16 mm 2. Při kabelu > 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 50% průřezu vodiče fázového. Nesplňuje-li PE vodič výše uvedené požadavky na průřez, musí být použit PE vodič separátní. Připojte síťový kabel dle obr. 17 nebo 18. Měnič je standardně vybaven EMC síťovým filtrem, kategorie C3 (2. prostředí). Dokument č. CZE r2 18 / 197 Emotron FDU 2.0

19 Obr. 26 Síťový a motorový kabel, , řada B Obr. 28 Síťový a motorový kabel, , řada C2 Obr. 27 Síťový a motorový kabel, , řada C Obr. 29 Síťový a motorový kabel, , řada D Dokument č. CZE r2 19 / 197 Emotron FDU 2.0

20 Obr. 30 Síťový a motorový kabel, , řada D2 Obr. 32 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Obr. 33 Přpojení silových kabelů Obr. 31 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), motor (U, V, W). Tab. 6 Připojení sítě, motoru a brzdného rezistoru L1, L2, L3 síť - 3 fáze PE ochranný vodič uzemnění motoru U, V, W motor - 3 fáze DC+ / R brzdný odpor (option) DC-, DC+, R DC+ / DC- propojení DC sběrny (option) VAROVÁNÍ: Brzdný odpor připojujte pouze na svorky DC+ a R! Svorky pro připojení brzdného odporu a DC propojení jsou instalovány pouze tehdy, je-li měnič vybaven brzdnou jednotkou. Dokument č. CZE r2 20 / 197 Emotron FDU 2.0

21 VAROVÁNÍ: Pro bezpečný provoz měnič, musí být ochranný vodič sítě připojen na svorku PE a uzemnění motoru na svorku Motorové kabely V souladu s EMC normou o vyzařování je frekvenční měnič vybaven síťovým filtrem. Motorové kabely musí být stíněné a stínění musí být spojeno s kostrou motoru a měniče na obou koncích. Tento způsob spojení měniče, motorového kabelu a motoru tvoří tzv. Faradayovou klec. Doporučení pro výběr motorových kabelů: Použijte stíněné kabely dle specifikace ve Specifikace kabelů. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Maximální délka motorového kabelu. Stínění musí být připojeno na obou koncích celoplošně (360 ) kovovou průchodkou. Vyvarujte se případu, kdy je stínění kabelu svedeno jedním vodičem a spojeno šroubkem ke kostře. Toto řešení je zcela nedostačující. Je důležité, aby kryt motoru měl stejný potenciál jako ostatní části stroje. Uzemňuje-li se stínění pomocí vodivé objímky na základovou desku opatřenou ochranným nátěrem, je nutno tuto plochu ošetřit antikorozním prostředkem a teprve po připojení stínění je možno tento spoj nalakovat Připojte motorový kabel ke svorkám U, V, W. Obr. 34 Připojení stínění kabelů Následujícím bodům věnujte prosím zvláštní pozornost: Pokud je nutné odstranit nátěr, je nutné toto místo ošetřit antikorozním prostředkem. Po připojení stínění je možné spoj znovu přelakovat! Skříň měniče by měla být spojena s vodivou montážní deskou maximální možnou plochou. Proto odstraňte lak z plochy, kde má být měnič připevněn. Alternativně je možno spojit měnič s touto deskou krátkým pásovým měděným vodičem. Vyvarujte se přerušení stínění. Frekvenční měniče vyšších výkonů řady 300 až 1k5 (IP54) jsou umístěny ve skříních, vnitřní spoje proto musí odpovídat EMC normám. Zapojení silových svorek Svorky DC-, DC+ a R nejsou standardně osazeny, pouze jako option. Kabel mezi motorem a měničem Pokud jsou motorové kabely přerušeny stykači, tlumivkami apod., je nezbytně nutné připojit stínění pomocí kovových příchytek nebo kovových montážních desek tak, aby nedošlo k jeho přerušení, viz. obr. Na obr. je příklad, kdy nejsou použity kovové montážní desky (např. při použití frekvenčního měniče v IP54). Je proto důležité, aby byl obvod uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Dokument č. CZE r2 21 / 197 Emotron FDU 2.0

22 Frekvenční měnič RFI filtr (Option) Napájení Motor licna Napájení L1,L2,L3,PE Obr. 35 Kovová kabelová průchodka Brzdný odpor (option) Upevňovací otvory Výstupní tlumivka (option) Stíněné kabely Montážní plocha bez nástřiku Kryt svorkovnice (kovový) Motor Montáž na vodivou montážní desku Obr. ukazuje příklad, kdy není použita kovová montážní deska (např. při použití frekvenčního měniče s krytím IP54). Zde je důležité, aby obvod stínění byl uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Umístění motorových kabelů Motorové kabely umístěte co nejdále od ostatních, zvláště pak od řídících kabelů. Minimální vzdálenost mezi motorovými a řídícími kabely je 30cm. Vyvarujte se umístění motorových kabelů paralelně s ostatními kabely. Křížení silových kabelů s ostatními realizujte pod úhlem 90. Dlouhé motorové kabely Jsou-li kabely mezi motorem a měničem delší než 100m (u měničů do 7,5kW to prosím konzultujte s dodavatelem), vznikají na nich v důsledku kapacitních proudů proudové špičky. Je možné, že tyto špičky způsobí výpadek měniče z důvodu nadproudu. Tomu se dá předejít použitím výstupní tlumivky. O vhodných tlumivkách se poraďte se svým dodavatelem. Stykače na motorovém kabelu Použití stykačů mezi motorem a měničem se nedoporučuje. Nikdy neodpojujte motor pokud je měnič v chodu. Toto je možné provést pouze pokud je měnič v klidu, jinak může dojít k výpadku měniče z důvodu nadproudu. RFI filtr Napájení Frekvenční měnič Kovová kabelová průchodka Stíněné kabely Kovový kryt Brzdný odpor Výstupní tlumivka Kryt svorkovnice (kovový) Kovová kabelová průchodka Motor Napájení Obr. 36 Montáž na izolovanou montážní desku nebo volné připojení bez montážní desky Dokument č. CZE r2 22 / 197 Emotron FDU 2.0

23 3.3. Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších IP54 FDU (řada E - F) FDU (řada F69) IP20 FDU a větší (řada G a větší) FDU a větší (řada H69 a větší) Modely FDU48-300, FDU a větší Modely FDU48/ a větší Pro pohodlnou montáž silových kabelů se dá uvolnit deska s kabelovými průchodkami a svorkovnice, viz obr. Obr. 38 Připojení silových kabelů Obr. 37 Připojení silových kabelů 1. Vyjměte kabelovou svorkovnici z měniče. 2. Kabel protáhněte přes kabelové průchody. 3. Odizolujte kabel dle pokynů v tab Zapojte a utáhněte kabel do svorky. 5. Vložte kabelovou svorkovnici zpět na místo a zajistěte šrouby. Dokument č. CZE r2 23 / 197 Emotron FDU 2.0

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY Přejeme Vám, abyste ušetřili čas a peníze! Ujišťujeme Vás,

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více