Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X"

Transkript

1 Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X

2 Dokument č. CZE r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0

3 Obsah 1. Úvod Dodávka a vybalení Používání tohoto manuálu Dokumentace pro option karty Záruky Typové označení Normy EMC - normy výrobků Demontáž a likvidace odpadu Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Vysvětlivky Zkratky a symboly Definice Montáž Pokyny k transportu Montáž Chlazení Montážní rozměry Provedení v rozvaděči Chlazení Doporučený prostor před rozvaděčem Montážní rozměry Instalace Příprava instalace Demontáž čelního krytu Demontáž čelního krytu Připojení kabelů pro Síťové kabely Motorové kabely Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších Připojení silových kabelů u výkonových PEBB modulů IP Specifikace kabelů Délky odizolování kabelů Hodnoty pojistek Data kabelů dle norem IEC Data kabelů dle norem NEMA Tepelná ochrana motoru Paralelní zapojení motorů Připojení ovládání Řídící deska Řídící svorkovnice Konfigurace vstupů pomocí Jumper přepínačů Příklad zapojení Zapojení řídících signálů Vodiče Typy řídících signálů Stínění Jednostranné nebo oboustranné zapojení stínění? Proudový signál (0)4-20mA Kroucené párované kabely Připojení rozšiřujících karet - option Start měniče Zapojení síťových a motorových kabelů Síťový kabel Motorový kabel Použití funkčních kláves Řízení pomocí svorkovnice Zapojení řídicích kabelů Zapnutí síťového napájení Nastavení dat motoru Provoz měniče Řízení pomocí tlačítek Zapnutí napájení Volba místního ovládání Nastavení dat motoru Nastavení referenční hodnoty Provoz měniče Aplikace Přehled aplikací Čerpadla Ventilátory Kompresory Dmychadla Základní vlastnosti Parametrové sady Jeden motor a jedna parametrová sada Jeden motor a dvě parametrové sady Dva motory a dvě parametrové sady Autoreset při poruše Priority zdrojů referenčních hodnot Nastavení pevných referenčních hodnot Funkce dálkového ovládání Identifikace motoru ID-Run Použití interní paměti ovládacího panelu Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Funkce pro řízení čerpadel (pouze pro měniče typ FDU) Úvod Pevný MASTER Alternativní MASTER Vstupy zpětné vazby Stav Provoz během poruchy měniče PID regulace Zapojení pro Alternativní Master Poznámky a Tipy Příklad Rozběhu a Zastavení přídavného čerpadla EMC normy a provozní předpisy EMC normy Stop kategorie a nouzové vypnutí Obsluha ovládacího panelu Všeobecně Ovládací panel Displej Zobrazení na displeji LED symboly Ovládací tlačítka Přepínací tlačítko Funkční tlačítka Dokument č. CZE r2 3 / 197 Emotron FDU 2.0

4 9.3. Struktura menu Hlavní menu Programování během provozu Editace hodnot parametrů Kopírování aktuální hodnoty do všech parametrových sad Příklad programování Sériová komunikace Modbus RTU Parametrové sady Data motorů Povely START/STOP Ref. signál (žádaná hodnota) Hodnota procesu Popis formátu Popis funkcí Úvodní okno [100] Řádek 1 [110] Řádek 2 [120] Základní nastavení [200] Provoz [210] Řízení - Úroveň/Hrana [21A] Napětí sítě [21B] Data Motoru [220] Ochrana motoru [230] Parametrové sady [240] Autoreset / Podmínky [250] Komunikační rozhraní [260] Proces [300] Nastavení / Zobrazení referenční hodnoty [310] Proces-Nastavení [320] Start/Stop nastavení [330] Řízení mechanické brzdy Otáčky [340] Momenty [350] Pevné referenční hodnoty [360] PID regulátor procesu [380] Řízení čerpadla/ventilátoru [390] Hlídač zátěže a ochrana procesu [400] Hlídač zátěže [410] Ochrana procesu [420] Vstupy/Výstupy a Virtuální zapojení [500] Analogové vstupy [510] Digitální vstupy [520] Analogové výstupy [530] Digitální výstupy [540] Logické funkce a časovače [600] Komparátory [610] Logický výstup Y [620] Logický výstup Z [630] Časovač 1 [640] Časovač 2 [650] Čítače [660] Diagnostika [700] Pohon [710] Provozní stavy měniče [720] Provozní Data [730] Archiv poruch [800] Poruchová hlášení - Archiv Poruch [810] Poruchová hlášení [820] - [890] Vymazání archivu poruch [8A0] Informace o Systému [900] Data měniče [920] Údržba, diagnostika a odstraňování poruch Poruchy, výstrahy a omezení Příčiny poruch a jejich odstranění Kvalifikovaný personál Otevření frekvenčního měniče Opatření při práci s připojeným motorem Automatický reset poruchy Údržba Doplňky / Option Externí ovládací panel (ECP) Přenosný ovládací panel (HCP) Software EmoSoftCom Brzdná jednotka I/O karta Encoder karta PTC/PT100 karta Komunikační karty SBS - Karta externího napájení Karta bezpečného zastavení EMC filtr třídy C Výstupní tlumivky Kapalinové chlazení Stříška pro měniče IP20 - verze Další option AFE měniče Technická data Elektrická specifikace Všeobecná elektrická specifikace Provoz při vyšších teplotách okolí Provoz při vyšších taktovacích frekvencích Rozměry a hmotnost Skladování a provozní podmínky Pojistky, průřezy kabelů a kabelové průchodky V souladu se směrnicí IEC V souladu se směrnicí NEMA Řídicí signály Menu Dokument č. CZE r2 4 / 197 Emotron FDU 2.0

5 1. Úvod Frekvenční měniče Emotron FDU jsou určeny k regulaci otáček 3-fázových asynchronních motorů čerpadel, ventilátorů a jiných pohonů s kvadratickou charakteristikou, kde není nutná vysoká dynamika pohonu. Tyto měniče splňují vysoké požadavky na řízení průtoku, dobu provozuschopnosti a jejich použitím klesají náklady na údržbu zařízení. Speciálně pro měniče řady FDU bylo vyvinuto několik přídavných Option karet, které umožní přizpůsobení měniče specifickým aplikacím, viz. kapitola 13. V tomto manuálu se mohou objevit níže uvedené symboly, tyto je nutné si přečíst dříve než budete pokračovat dále v textu: Dodatečná informace jak např. předejít případným problémům. UPOZORNĚNÍ: Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k nefunkčnosti nebo poškození frekvenčního měniče VAROVÁNÍ: Při nedodržení uvedených instrukcí může dojít k vážnému poranění osob nebo k možnému poškození frekvenčního měniče. Pro koho je návod určen pro montážní firmy pro pracovníky elektroúdržby pro obsluhu pro servisní techniky Motory Frekvenční měniče jsou určeny výhradně pro regulaci 3-fázových asynchronních motorů. Má-li být měnič použit pro jiný typ motoru, poraďte se před jeho instalací s dodavatelem Dodávka a vybalení Před vybalením zkontrolujte, zda není vážně poškozen obal. Je-li tomu tak, informujte neprodleně vašeho dodavatele a takovýto měnič neinstalujte. Frekvenční měnič je dodáván spolu se šablonou určenou k vyznačení montážních otvorů pro zavěšení měniče. Zkontrolujte zda typové číslo na šabloně je shodné s typem měniče Používání tohoto manuálu V manuálu je použito slovo měnič jako plnohodnotný název pro frekvenční měnič Zkontrolujte si prosím číslo softwarové verze, uvedené na titulní straně manuálu s číslem software dodaného měniče. Karta rychlého nastavení může být umístěna ve dveřích rozvaděče, takže je k ní rychlý přístup i v případě nehody Dokumentace pro option karty V následující tabulce je přehled všech dostupných dokumentů a návodů na obsluhu pro rozšiřující (option) karty. Tab. 1 Dokumentace pro option karty Odpovídající návod Option karta / číslo dokumentu I/O board 2.0, instruction I/O board manual / Emotron Encoder board Encoder board 2.0, Instruction manual / PTC/PT100 board 2.0, PTC/PT100 board instruction manual / CRIO board (VFX) Emotron AC Drive Crane option 2.0, Instruction Crane interface (VFX) manual Fieldbus - Profibus Fieldbus - DeviceNet Ethernet - Modbus TCP Fieldbus Option, Instruction manual Ethernet - EtherCAT / Ethernet - Profinet IO 1-port Ethernet - Profinet IO 2-port Emotron isolated RS232 / option Instruction RS232/RS485 isolated manual / Control panel kit, Incl blank panel Control panel kit, Incl control panel Handheld Control Panel HCP2.0 Safe stop Overshoot clamp Liquid cooling Output choke AFE- Active front end Emotron FDU 2.0 External Control Panel, instruction manual / Emotron HCP 2.0, instrucion manual / Option Safe Stop (STO Safe Torque Off), Technical description / Overshoot clamp Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 Liquid Cooling, instruction manual / Output coils Datasheet/Instruction / Emotron FDU 2.0 AFE- Active Front End option, Instruction manual / Dokument č. CZE r2 5 / 197 Emotron FDU 2.0

6 1.3. Záruky Záruka se vztahuje pouze na přístroj, který byl instalován, provozován a obsluhován v souladu s touto uživatelskou příručkou. Délka záruky dle smlouvy. Na vadu, která vznikla na základě chybné instalace nebo provozování, se záruka nevztahuje Typové označení Na Typové označení je příklad typového označení měniče. Pomocí tohoto označení je možné přesně stanovit typ měniče. Toto typové označení bude vyžadováno vždy, bude-li potřeba jakýchkoli specifických informací během montáže či instalace. Tento kód je součástí výrobního štítku umístěného na dveřích měniče. FDU C E A - N N N N A N Obr. 1 pro pro 090-3k0. Typové označení konfigurace 1 1 Typ měniče 2 2 Napětí sítě Krytí Trvalý jmenovitý proud měniče [A] Ovládací panel CP (Control Panel) Síťový EMC filtr (option) Brzdná jednotka (option) 8 8 Externí napájení - 9 Bezpečnostní stop (pouze 090 až 3k0) popis FDU = skalární VFX = vektorový 48 = V 52 = V 69 = V 003 = 3A např. 175 = 175A 3k0 = A 20 = IP20 54 = IP54 - = bez ovl. panelu C = s ovl. panelem E = EMC filtr C3 (standard) F = EMC filtr C2 I = IT síť - = bez brzdné jednotky B = brzdná jednotka D = DC interface - = bez SBS S = s SBS (Standby) - bez T = s jedn.bezp.stopu 9 10 Tovární značka A = standard 10 - Barva měniče A = standard Lakované desky (option) A = standardní povrch V = s ochr. lakováním Option - pozice 1 N = bez option karty C = jeřábová karta Option - pozice 2 E = encoder karta P = PTC/PT100 karta Option - pozice 3 I = rozšiřující IO karta S = bezpečný STOP Option - pozice C N = bez option karty D = DeviceNet P = Profubus S = RS232/485 M = Modbus TCP E = EtherCAT A = Prifinet 1-Port B = Profinet 2-Port Softwarová verze A = standard Normy PTC karta (platí pro ) Kabelové průchodky (platí pro ) N = bez karty P = PTC karta - = bez průchodek G = s průchodkami Frekvenční měniče odpovídají normám uvedeným v tab. Pro prohlášení o shodě a výrobní certifikáty kontaktujte vašeho dodavatele nebo navštivte webové stránky EMC - normy výrobků Norma EN popisuje Prostředí 1 - prostředí zahrnující bytovou zástavbu. Jsou zde také zahrnuty podniky připojené přímo na rozvodnou síť, nízkého napětí bez převodních transformátorů, určenou pro napájení domácností. Prostředí 2 - prostředí zahrnující všechny ostatní instituce. Frekvenční měnič vyhovuje normě EN , včetně dodatku A11 (může být použit jakýkoli druh stíněného kabelu). Standardní frekvenční měnič je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům prostředí 2. VAROVÁNÍ: Tento výrobek patří do třídy vyhrazené obchodní distribuce dle EN Jeho použití v obytné zástavbě může ovlivňovat rádiové vlny a jeho uživatel může být požádán, aby provedl odpovídající měření. UPOZORNĚNÍ: Pro splnění norem uvedených v prohlášení výrobce ANNEX IIB je nutné při instalaci postupovat přesně podle návodu. Dokument č. CZE r2 6 / 197 Emotron FDU 2.0

7 Tab. 2 Normy Trh Norma Popis Evropský Směrnice pro strojní zařízení 98/37/EEC Vše USA Směrnice pro EMC Směrnice pro nn zařízení Směrnice WEEE EN EN (IEC) :2004 EN (IEC) IEC UL 508 UL 840 (<90 A) 2004/108/EEC 2006/95/EC 2002/96/EC Bezpečnost zařízení - Elektrické vybavení stroje Část 1: Obecné náležitosti. Směrnice pro strojní zařízení: Prohlášení výrobce dle přílohy IIB Regulované elektrické pohony Část 3: EMC výrobní standard včetně zvláštních zkušebních metod. Směrnice pro EMC: Prohlášení o shodě a označení CE Regulované elektrické pohony Část 5-1. Požadavky na bezpečnost - Elektrickou, teplotní a energetickou. Směrnice pro nízkonapěťová zařízení: Prohlášení o shodě a označení CE Klasifikace okolních podmínek. Kvalita ovzduší během provozu. Chemické plyny 3C1, Pevné části 3S2. UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku UL Bezpečnostní standard pro výkonovou elektrotechniku Ruský GOST R Pro všechny typy 1.6. Demontáž a likvidace odpadu Skříně měničů jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů jako jsou hliník, železo a plast. Frekvenční měnič také obsahuje části, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost jako jsou např. elektrolytické kondenzátory. Řídící desky obsahují také malé množství cínu a olova. Při likvidaci tohoto odpadu musí být dodržen odpovídají recyklační postup Likvidace starého elektronického a elektrického vybavení Tyto informace jsou určeny pro uživatele v zemích EU a ostatních zemí Evropy, kde je zaveden systém třídění odpadu. Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že s tímto výrobkem se musí nakládat dle norem WEEE. Odpad musí být převezen tam, kde je možno nakládat s elektrickým a elektronickým odpadem. Tím se zajistí správná likvidace a předchází se škodlivým vlivům na životní prostředí, zdraví člověka a ochrání se přírodní zdroje. Pro detailnější informace se obraťte na dodavatele. Dokument č. CZE r2 7 / 197 Emotron FDU 2.0

8 1.7. Vysvětlivky Zkratky a symboly V tomto návodu jsou použité níže uvedené zkratky: Tab. 3 Zkratky Zkratka Popis Definice V tomto návodu jsou použity následující definice pro proud, moment a frekvenci Tab. 4 Definice Název Popis Jednotky DSP FM PEBB IGBT CP Int Long Digitální řídící procesor Frekvenční měnič Výkonový blok Výkonové bipolární tranzistory s izolovanou bázi Řídící panel, jednotka displeje s tlačítky umístěná na dveřích měniče Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Komunikační formát Funkce nemůže být měněna pokud je měnič v chodu. I N Vstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I NOM Výstupní jmenovitý proud měniče A, RMS I MOT Jmenovitý proud motoru A, RMS P NOM Jmenovitý výkon měniče kw P MOT Jmenovitý výkon motoru kw M NOM Jmenovitý moment motoru Nm M MOT Moment motoru Nm f OUT Výstupní frekvence měniče Hz f MOT Jmenovitá frekvence motoru Hz n MOT Jmenovité otáčky motoru ot/min I CL Maximální výstupní proud / 60s A, RMS Otáčky Aktuální otáčky motoru ot/min Moment Aktuální točivý moment motoru Nm Sync. otáčky Synchronní otáčky motoru ot/min Dokument č. CZE r2 8 / 197 Emotron FDU 2.0

9 2. Montáž Doporučení pro typy -300 až 3k0 Tato kapitola popisuje montáž frekvenčního měniče. Než začnete s montáží, je vhodné si tuto celou předem naplánovat. Přesvědčte se, zda je umístění měniče vhodné. Umístění měniče musí být adekvátní jeho hmotnosti. Bude muset měnič odolávat vibracím nebo nárazům během chodu? Zvažte použití tlumiče vibrací. Zkontrolujte okolní podmínky, požadovaný přívod chladícího vzduchu, kompatibilitu motoru apod. Naplánujte, jak přepravovat měnič a manipulovat s ním Pokyny k transportu Aby se předešlo riziku zranění osob nebo možnému poškození zvedané jednotky, je doporučeno zvedat měnič tak, jak je uvedeno níže. Doporučení pro typy -090 až -250A Obr. 3 Demontujte horní kryt a použijte transportní oka Měnič / blok je možno zvedat a transportovat pomocí závěsných ok znázorněných na obr.3. Tabulka níže uvádí odpovídající zatížení při daném úhlu lana. úhel A dovolené zatížení N N N Obr. 2 Zvedání typů FM 090 až 250A Dokument č. CZE r2 9 / 197 Emotron FDU 2.0

10 2.2. Montáž Frekvenční měnič musí být upevněn ve svislé poloze na hladkém povrchu. Pro vyznačení montážních otvorů použijte šablonu dodanou spolu s měničem Montážní rozměry Obr. 4 Montáž měničů řady 003 až 3k Chlazení Frekvenční měniče řady 003 až 250 potřebují kolem všech 4 stran minimální prostor pro zajištění dostačujícího chlazení, viz. Montáž měniče řady 003 až 250. Protože vstup a výstup chladícího vzduchu je dole a nahoře, nedoporučujeme montáž dvou frekvenčních měničů přímo nad sebou. V tab.4 jsou uvedeny minimální vzdálenosti pro jednotlivé typy měničů, které je nutno dodržet: Obr. 5 FDU48/52: model (řada B) Tab. 5 Montáž a chlazení skříň a FM / FM [mm] b c Obr. 6 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada B) d a FM / stěna [mm] b c d Obr. 7 FDU48/52: model (řada B). Příklad připojovacích konektorů Sub-D při použití option CRIO karty Dokument č. CZE r2 10 / 197 Emotron FDU 2.0

11 Obr. 10 FDU48: model (řada C2) Obr. 8 FDU48/52: model (řada C) Obr. 9 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (řada C) Obr. 11 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 11 / 197 Emotron FDU 2.0

12 Obr. 12 FDU48/52: model (řada D) Obr. 14 FDU48: model (řada D2) Obr. 13 Přívody kabelů pro FDU48/52: model (D) Obr. 15 FDU48: model (řada C2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). UPOZORNĚNÍ: Měniče řady B, C a D se dodávají standardně bez kabelových průchodek! V případě zájmu lze tyto průchodky dodat jako option. Dokument č. CZE r2 12 / 197 Emotron FDU 2.0

13 Obr. 16 FDU48: model (řada E) včetně přívodů kabelů Obr. 17 FDU48: model (řada F) FDU69: model (řada F69) včetně přívodů kabelů řada model rozměry v mm A B C F F Dokument č. CZE r2 13 / 197 Emotron FDU 2.0

14 Obr. 18 Emotron FDU48: model (řada E2). Obr. 20 Emotron FDU48: model (řada F2). Obr. 19 FDU48: model (řada E2 a F2) Pohled zespodu na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), ss meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Dokument č. CZE r2 14 / 197 Emotron FDU 2.0

15 2.3. Provedení v rozvaděči Chlazení Je-li frekvenční měnič umístěn do rozváděče, je nutné zohlednit potřebné množství vzduchu dle následující tabulky: řada model Množství chladícího vzduchu [m 3 /h] B C - C C - C D - D E - E F - F F G H H I I J 860-1k0 J KA 1k15-1k25 KA K K69 L L69 M M69 N N69 O O69 1k35-1k5 1k2 1k75 1k4 2k0 1k6 2k25 1k8 2k5 2k P69 2k Q69 2k R69 2k S69 2k T69 3k Doporučený prostor před rozvaděčem Všechny frekvenční měniče, které jsou dodávány v tzv. PEBB výkonových modulech, se montují do rozvaděče. Z důvodu jejich případné výměny či opravy, se tento modul demontuje odklopením celého modulu. Pro tento účel je potřebný volný prostor 1,3 m před rozvaděčem, viz obr. Obr. 21 Doporučený volný prostor před rozvaděčem k demontáži výkonového PEBB bloku měniče Dokument č. CZE r2 15 / 197 Emotron FDU 2.0

16 Montážní rozměry Obr. 22 Dokument č. CZE r2 16 / 197 Emotron FDU 2.0

17 Obr. 23 Dokument č. CZE r2 17 / 197 Emotron FDU 2.0

18 3. Instalace Popis instalace v této kapitole je v souladu s EMC normami a směrnicemi pro strojní zařízeni. Vyberte typ kabelu a jeho stínění dle norem EMC v závislosti na prostředí, ve kterém bude měnič umístěn Příprava instalace Pozorně si pročtěte níže uvedený seznam a před instalací promyslete následující body: Řízení externí nebo pomocí ovládacího panelu. Délka kabelů k motoru (>100m). Paralelní zapojení více motorů, viz Menu [213]. Funkce. Vhodný typ měniče k danému motoru/aplikaci. Montáž samostatně dodaných rozšiřujících (option) karet dle návodu. Má-li být měnič před montáží dočasně uskladněn, zkontrolujte prostředí, ve kterém má být uskladněn. Je-li měnič převezen na místo instalace z chladného prostředí, může se na něm srazit vlhkost. V takovém případě je nutné vyčkat, až zjevná sražená vlhkost zcela zmizí a teprve poté měnič zapojit Demontáž čelního krytu Velikostní řada C - F (IP54) Demontáž čelního krytu za účelem připojení kabelů. U řady B a C povolte 4 šrouby a odejměte kryt. U řady D a vyšší je kryt otevírací a je opatřen zámkem na elektrikářský klíč. U řady C2 - D2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na následujícím obr Demontáž čelního krytu Velikostní řada E2 - F2 (IP54) U řady E2 - F2 (IP20, IP21) je princip demontáže krytu znázorněn na obr. Obr. 25 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady E2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky B (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte Připojení kabelů pro Síťové kabely Návrh síťového a motorového kabelu musí být vždy v souladu s normami a musí odpovídat místním podmínkám. Kabel musí být dimenzován na vstupní proud měniče. Obr. 24 Princip demontáže čelního krytu u velikostní řady C2 - F2 - Uvolněte dva spodní šrouby krytu - viz šipky A (nevyšroubovájete je, pouze částečně povolte!) - Kryt zespoda odklopte k sobě a pohybem dolů jej sejměte. Doporučení pro volbu kabelu: V souladu s EMC požadavky nejsou nutné stíněné přívodní kabely. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s místními předpisy a jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Je-li udáván průřez kabelu < 16 mm 2, pak průřez PE vodiče odpovídá průřezu vodiče fázového. U průřezu kabelu přes 16 mm 2 ale ne více jak 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 16 mm 2. Při kabelu > 35 mm 2 musí být průřez PE vodiče minimálně 50% průřezu vodiče fázového. Nesplňuje-li PE vodič výše uvedené požadavky na průřez, musí být použit PE vodič separátní. Připojte síťový kabel dle obr. 17 nebo 18. Měnič je standardně vybaven EMC síťovým filtrem, kategorie C3 (2. prostředí). Dokument č. CZE r2 18 / 197 Emotron FDU 2.0

19 Obr. 26 Síťový a motorový kabel, , řada B Obr. 28 Síťový a motorový kabel, , řada C2 Obr. 27 Síťový a motorový kabel, , řada C Obr. 29 Síťový a motorový kabel, , řada D Dokument č. CZE r2 19 / 197 Emotron FDU 2.0

20 Obr. 30 Síťový a motorový kabel, , řada D2 Obr. 32 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), meziobvod (DC-, DC+), brzdný rezistor (DC+, R), motor (U, V, W). Obr. 33 Přpojení silových kabelů Obr. 31 Síťový a motorový kabel, , řada E2 - F2. Pohled na svorkovnici pro připojení: síť (L1, L2, L2), motor (U, V, W). Tab. 6 Připojení sítě, motoru a brzdného rezistoru L1, L2, L3 síť - 3 fáze PE ochranný vodič uzemnění motoru U, V, W motor - 3 fáze DC+ / R brzdný odpor (option) DC-, DC+, R DC+ / DC- propojení DC sběrny (option) VAROVÁNÍ: Brzdný odpor připojujte pouze na svorky DC+ a R! Svorky pro připojení brzdného odporu a DC propojení jsou instalovány pouze tehdy, je-li měnič vybaven brzdnou jednotkou. Dokument č. CZE r2 20 / 197 Emotron FDU 2.0

21 VAROVÁNÍ: Pro bezpečný provoz měnič, musí být ochranný vodič sítě připojen na svorku PE a uzemnění motoru na svorku Motorové kabely V souladu s EMC normou o vyzařování je frekvenční měnič vybaven síťovým filtrem. Motorové kabely musí být stíněné a stínění musí být spojeno s kostrou motoru a měniče na obou koncích. Tento způsob spojení měniče, motorového kabelu a motoru tvoří tzv. Faradayovou klec. Doporučení pro výběr motorových kabelů: Použijte stíněné kabely dle specifikace ve Specifikace kabelů. Použijte teplotně odolné kabely, +60 C nebo vyšší. Hodnoty kabelů a pojistek musí být v souladu s jmenovitým výstupním proudem motoru. Viz tab. Maximální délka motorového kabelu. Stínění musí být připojeno na obou koncích celoplošně (360 ) kovovou průchodkou. Vyvarujte se případu, kdy je stínění kabelu svedeno jedním vodičem a spojeno šroubkem ke kostře. Toto řešení je zcela nedostačující. Je důležité, aby kryt motoru měl stejný potenciál jako ostatní části stroje. Uzemňuje-li se stínění pomocí vodivé objímky na základovou desku opatřenou ochranným nátěrem, je nutno tuto plochu ošetřit antikorozním prostředkem a teprve po připojení stínění je možno tento spoj nalakovat Připojte motorový kabel ke svorkám U, V, W. Obr. 34 Připojení stínění kabelů Následujícím bodům věnujte prosím zvláštní pozornost: Pokud je nutné odstranit nátěr, je nutné toto místo ošetřit antikorozním prostředkem. Po připojení stínění je možné spoj znovu přelakovat! Skříň měniče by měla být spojena s vodivou montážní deskou maximální možnou plochou. Proto odstraňte lak z plochy, kde má být měnič připevněn. Alternativně je možno spojit měnič s touto deskou krátkým pásovým měděným vodičem. Vyvarujte se přerušení stínění. Frekvenční měniče vyšších výkonů řady 300 až 1k5 (IP54) jsou umístěny ve skříních, vnitřní spoje proto musí odpovídat EMC normám. Zapojení silových svorek Svorky DC-, DC+ a R nejsou standardně osazeny, pouze jako option. Kabel mezi motorem a měničem Pokud jsou motorové kabely přerušeny stykači, tlumivkami apod., je nezbytně nutné připojit stínění pomocí kovových příchytek nebo kovových montážních desek tak, aby nedošlo k jeho přerušení, viz. obr. Na obr. je příklad, kdy nejsou použity kovové montážní desky (např. při použití frekvenčního měniče v IP54). Je proto důležité, aby byl obvod uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Dokument č. CZE r2 21 / 197 Emotron FDU 2.0

22 Frekvenční měnič RFI filtr (Option) Napájení Motor licna Napájení L1,L2,L3,PE Obr. 35 Kovová kabelová průchodka Brzdný odpor (option) Upevňovací otvory Výstupní tlumivka (option) Stíněné kabely Montážní plocha bez nástřiku Kryt svorkovnice (kovový) Motor Montáž na vodivou montážní desku Obr. ukazuje příklad, kdy není použita kovová montážní deska (např. při použití frekvenčního měniče s krytím IP54). Zde je důležité, aby obvod stínění byl uzavřen pomocí kovových příchytek a kovových kabelových průchodek. Umístění motorových kabelů Motorové kabely umístěte co nejdále od ostatních, zvláště pak od řídících kabelů. Minimální vzdálenost mezi motorovými a řídícími kabely je 30cm. Vyvarujte se umístění motorových kabelů paralelně s ostatními kabely. Křížení silových kabelů s ostatními realizujte pod úhlem 90. Dlouhé motorové kabely Jsou-li kabely mezi motorem a měničem delší než 100m (u měničů do 7,5kW to prosím konzultujte s dodavatelem), vznikají na nich v důsledku kapacitních proudů proudové špičky. Je možné, že tyto špičky způsobí výpadek měniče z důvodu nadproudu. Tomu se dá předejít použitím výstupní tlumivky. O vhodných tlumivkách se poraďte se svým dodavatelem. Stykače na motorovém kabelu Použití stykačů mezi motorem a měničem se nedoporučuje. Nikdy neodpojujte motor pokud je měnič v chodu. Toto je možné provést pouze pokud je měnič v klidu, jinak může dojít k výpadku měniče z důvodu nadproudu. RFI filtr Napájení Frekvenční měnič Kovová kabelová průchodka Stíněné kabely Kovový kryt Brzdný odpor Výstupní tlumivka Kryt svorkovnice (kovový) Kovová kabelová průchodka Motor Napájení Obr. 36 Montáž na izolovanou montážní desku nebo volné připojení bez montážní desky Dokument č. CZE r2 22 / 197 Emotron FDU 2.0

23 3.3. Připojení síťových a motorových kabelů u modelů 090 a větších IP54 FDU (řada E - F) FDU (řada F69) IP20 FDU a větší (řada G a větší) FDU a větší (řada H69 a větší) Modely FDU48-300, FDU a větší Modely FDU48/ a větší Pro pohodlnou montáž silových kabelů se dá uvolnit deska s kabelovými průchodkami a svorkovnice, viz obr. Obr. 38 Připojení silových kabelů Obr. 37 Připojení silových kabelů 1. Vyjměte kabelovou svorkovnici z měniče. 2. Kabel protáhněte přes kabelové průchody. 3. Odizolujte kabel dle pokynů v tab Zapojte a utáhněte kabel do svorky. 5. Vložte kabelovou svorkovnici zpět na místo a zajistěte šrouby. Dokument č. CZE r2 23 / 197 Emotron FDU 2.0

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA První z nové řady CG vysoce výkonných softstartérů Softstartéry Emotron TSA určují novou úrověň v řízení motoru. Plynulý rozběh, inteligentní hlídání zatížení

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Technický katalog Frekvenční měniče

Technický katalog Frekvenční měniče Technický katalog Frekvenční měniče Emotron VFX/FDU 2.0 0.55-3000 kw, 230-690 V EMOTRON VFX Emotron VFX 2.0 / Pro aplikace vyžadující vysokou dynamiku Frekvenční měniče Emotron VFX 2.0 optimalizují Váš

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Karel Špaček Eaton Tour 2013 Obsah Frekvenční měniče PowerXL EMC kompatibilita Představení sortimentu Softstartéry S811+ Signalizační sloupky

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více