Usnesení. z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 16.9.2013"

Transkript

1 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: Od února 2014 změna provozu Pošty, bude jen pondělí, středa a pátek od 8-11,00 hodin, odpoledne od 13-16,30 hodin bude proveden sběr komunálního odpadu velkoobjemovými kontejnery od 8-16,00 hodin. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje: Starostu obce k uzavření a podpisu nájemní smlouvy mezi obcí Bravantice a Parkanyová Nela, Bravantice 119 na pronájem pozemku parc. č. 500/1 Starostu obe k uzavření a podpisu nájemní smlouvy mezi ob cí Bravantice a Agrocorn Hájek, s.r.o. na pronájem pozemků Starostu obce k uzavření a podpisu nájemní smlouvy s Alešem Rokytou, Ostrava-Svinov na pronájem pozemků parc. č a 2152 Starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se smlouvou o nájmu nebytových prostor mezi obcí Bravantice a Janem Traganem, Frýdlant nad Ostravicí Starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy na směnu pozemků 313/2, 313/3, 292/2 za budovy kravín III a garáže mezi obcí Bravantice a firmou Y.E.T.Y. Trnava. Starostu obce k uzavření a podpisu darovací smlouvy mezi obcí Bravantice a ŘSD na pozemek parc. č /30 Starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy o dílo s firmou Škandera Petr, Studénka na opravu podlahy v čekárně a ordinaci doktorky Starostu obce k uzavření a podpisu kupních smluv na parcely, které byly vydělené jako zbytkové po opravě místní komunikace - mezi obcí Bravantice a Martin Tenk, MUDr. Walder, Kupka Jan, Diak Zbyněk Starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy mezi obcí Bravantice a in g. Vlčkem Josefem, Ostrava na pozemek parc. č. 903/16. Zastupitelstvo obce po projedná schvaluje: 5/16/01 Program jednání 5/16/02 Zapisovatelka dnešního zasedání: Palíková Vlaďka 5/16/03 Návrhová komise: ing. Mičulek Jan, RNDr. Restl Čestmír S/16/04 Ověřovatelé zápisu: Tenk Martin" Mgr. Parůžek Roman 5/16/05 Pronájem parcely č. 500/1, výměra 721 m2 Parkanyové Nele, Bravantice 119 za cenu 800,- Kč/rok, nájem od /16/06 Pronájem parcel firmě Agrocorn Hájek, s.r.o. Bravantice 224. Jedná se o parcely Č výměra m výměra 8107 m výměra 1849 m2

2 2074 výměra m výměra m výměra 7384 m výměra 5486 m výměra 7319 m výměra 5991 m výměra m výměra m výměra 5279 m výměra 6456 m výměra 5534 m výměra 3496 m výměra 8890 m výměra 8107 m výměra 4502 m výměra m výměra m výměra m výměra 3605 m výměra 3089 m výměra m výměra 1110 m výměra 5316 m výměra 8121 m výměra 2466 m2 Cena 2 500,- Kč/ha. Nájem od /16/07 Uzavření nájemní smlouvy s Alešem Rokytou na pronájem pozemků parc. č o výměře 4,42229 ha a parc. Č o výměře 0,5 ha za cenu 8 000,- Kč/rok. Nájern od S/16/08 Návrh na schválení vybudování přípojky na kanalizaci a odvodnění louky parc. č. 334/1, kde vyvěrá voda a zaplavuje prostory před paneláky. Požádali jsme o nabídky, cena se pohybuje kolem 50 tis. Kč. S/16/09 Záměr pronajmout místnost v KD od , cena 2 000,- Kč/měsíc. S/16/10 Záměr pronajmout pozemky parc. Č. - viz příloha Č. 2 od , cena 8 000,- Kč/rok. S/16/11 Návrh 2. rozpočtového opatření r viz příloha Č. 1 5/16/12 Prodej stolárny s tím, že se uzavře Smlouva o budoucí kupní smlouvě se smlouvou o nájmu nebytových prostor s firmou Jan Tragan, gen. Svobody 894, Frýdlant nad Ostravicí. Nájem by trval od , pak by následoval prodej budovy za cenu ,- Kč. Bylo provedení odměření manipulační plochy budovy 10/3, která bude součástí prodeje. Jedná se o parcelu č. 2275/2 o výměře 722 m2. 5/16/13 Směnu parcel Č. 313/2 o výměře 1088 m2, 313/3 o výměře 51 m2 a 292/2 o výměře 1860 m2 za budovy kravín III parc. č. 10/7 a garáže od váhy parc. Č. 10/5 mezi obcí Bravantice a firmou Y.E.T.Y. Trnava. 5/16/14 Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 1692/30 o výměře 3241 m2 v ceně ,- Kč od ŘSD. 5/16/15 Odkoupení pozemku parc. Č. 1693/19 za cenu ,- Kč od ŘSD. Starosta bude ještě s ŘSDjednat, požadujeme převedení pozemku na obec za 1,- Kč. V případě neshod~obec odkoupí za požadovanou cenu.

3 /16/16 Záměr prodat parcelu č. 344/15 o výměře 542 m2 za cenu 20,- Kč/m2. 5/16/17 Opravu podlahy v ordinaci a čekárně u doktorky firmou Škandera Petr, 5tudénka za cenu do ,- Kč. 5/16/18 Prodej parcel, které byly vydělené jako zbytkové parcely po opravě místní komunikace na "horním konci" za cenu 70,- Kč/m2: 900/6 výměra 40 m2 - Tenk Martin, Bravantice /7 výměra 82 m2 - MUDr. Walder, Ostrava-Poruba 903/24 výměra 40 m2 a 1547/3 výměra 102 m2 - Kupka Jan, Bravantice /4 výměra 33 m2 a 903/25 výměra 3 m2 - Diak Zbyněk, Bravantice 240 5/16/19 Záměr pronajmout část parcely č. 1611/2, výměra 100 m2 za cenu 1200,- Kč/rok 5/16/20 Prodej parcely č. 903/16 ing. Vlček Josef, Ostrava. Zároveň se ruší schválený prodej parcely č. 903/12 ing. Vlčkovi, který byl schválen ZO /16/21 Návrh usnesení. i0{{~( ~ očíš Ivo, starosta obce Tenk Martin, místostarosta

4 /', " ; '--i: ~-»> éj)7,(/11../ / r- r>: / /I /"" v<

5 Z1acy~ p d'jr/ /00 ~ofa F/l'1 - I'v;;V -r.l~----- cl.fi.b 0'ft!f -I '1()cJof- :l/s; ~ oi3d'1 r!t9 -/ L- ~ ttv/»>: :3$99 Ff.57' oť tlcťj-: $99 Ff'Yb l- d FdO.>: ~ 7 Sm :-- $G:J1 ~f71' T of';-ooo; I 50'5Z fl39 t 000 ;-- 3C:;,c; HSZ! I- S- 000 '>: :Je,!; tj 51b9 T Sf C/!'z,,!3~ T ~O rooo <-: &~7; ó?jcl~ -f /5" ťjoo ',/" ({:'/77 S7':5JL r //r COD ~ G1:!j ~167 -J c/- 000 '-- 0~~.s-117 r f c:)t! c;ijctj : ; I Y1 9?P'~ {,399 f?jc;l /'90.>: (J,p ťlem f 9: I 7

6 ./1' / c Obec Bravantice- seznam parcel dle poslední nájemní smlouvy s platností do , nevydáno kat. území parcelní číslo kultura výměra m2 Bravantice 1256/7 orná půda orná půda orná půda orná půda orná půda orná půda orná půda orná půda orná půda trvalý travní porost trvalý travní porost trvalý travní porost /3 trvalý travní porost /4 trvalý travní porost trvalý travní porost 9076 výměra celkem Obec Bravantice- historicky užívané parcely kat. území parcelní číslo kultura výměra m2 Bravantice 758/1 orná půda, orná půda /1 trvalý travní porost trvalý travní porost 302

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluvena: P r o g r a m : 10 členů zastupitelstva obce ing. Anna Vanžurová

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více