U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 ****************************************************************************************** 170 Rada města Zlatých Hor a) o uzavření nájemní smlouvy s paní Danou Tomkovou z Ondřejovic na užívání části pozemku p. č v k. ú. Ondřejovice o výměře 985 m 2 v ceně 985 Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem rozšíření zázemí k rodinnému domu č. p. 51 v Ondřejovicích Salisově b) o uzavření nájemní smlouvy s panem Rudolfem Reimerem z Horního Údolí na užívání pozemků p. p. č. 421, 423 a st. p. č. 64 v k. ú. Dolní Údolí o celkové výměře m 2 v ceně 50 Kč/ rok na dobu neurčitou za účelem chovu hospodářských zvířat c) o ukončení nájemní smlouvy č. 25N06/78 dohodou podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 1a) c) tohoto usnesení rady města a) záměr na pronájem části pozemku p. č. 181/2 a pozemků p. č. 815, 820/2, 820/3, 820/4, 880/2, 882/3, 883/3, 888/3, 888/4, 888/5 a 1456 v k. ú. Ondřejovice b) záměr na pronájem pozemku p. p. č. 1093/7 v k. ú. Dolní Údolí c) záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 79/1 v k. ú. Horní Údolí d) záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 2345/1 v k. ú. Zlaté Hory Rada města Zlatých Hor a) o uzavření smlouvy s paní Barborou Horákovou o nájmu bytu č. 14 v budově s číslem popisným 693, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory b) o uzavření smlouvy s manželi Markem a Janou Bartoníkovými o nájmu bytu č. 7 v budově s číslem popisným 722, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 295 v k. ú. Zlaté Hory c) o uzavření smlouvy s paní Marií Neradilovou o nájmu bytu č. 4 v budově s číslem popisným 77, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 352 v k. ú. Zlaté Hory d) o uzavření smlouvy s panem Panajotisem Kosteasem o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 722, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 295 v k. ú. Zlaté Hory e) o uzavření smlouvy se slečnou Janou Andráškovou o nájmu bytu č. 2 v budově s číslem popisným 77, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 352 v k. ú. Zlaté Hory f) o uzavření smlouvy s panem Petrem Kabelíkem o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 97, se způsobem využití rodinný dům, na p. p. č. 418 v k. ú. Zlaté Hory

2 g) o uzavření smlouvy s paní Marií Rozbrojovou o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 636, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 221/1 v k. ú. Zlaté Hory h) o uzavření smlouvy s paní Lenkou Fričovou o nájmu bytu č. 15 v budově s číslem popisným 694, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do i) o uzavření smlouvy s panem Janem Kaisrem o nájmu bytu č. 4 v budově s číslem popisným 203, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 646 v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do j) o uzavření smlouvy s panem Petrem Kupčíkem o nájmu bytu č. 14 v budově s číslem popisným 689, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do k) o uzavření smlouvy s panem Liborem Skřičkou o nájmu bytu č. 10 v budově s číslem popisným 687, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do l) o uzavření smlouvy s paní Zdeňkou Doovou o nájmu bytu č. 3 v budově s číslem popisným 99, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 422 v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do m) o uzavření smlouvy s paní Pavlou Formanovou o nájmu bytu č. 2 v budově s číslem popisným 53, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 64 v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do n) o uzavření smlouvy s paní Jaroslavou Liškovou o nájmu bytu č. 6 v budově s číslem popisným 692, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do o) o uzavření smlouvy s paní Jaroslavou Loubalovou o nájmu bytu č. 5 v budově s číslem popisným 691, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do p) o uzavření smlouvy s paní Alenou Pluhaříkovou o nájmu bytu č. 14 v budově s číslem popisným 690, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory, a to na dobu určitou do q) o uzavření smlouvy s paní Janou Šindlerovou o nájmu bytu č. 13 v budově s číslem popisným 693, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú Zlaté Hory, a to na dobu určitou 3 měsíce podpisem příslušných smluv uzavřených na základě bodu 1a) - q) tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor 1. zrušila usnesení č. 123/2s/27 ze dne 20. listopadu rozhodla a) o podání žaloby proti paní Evě Janíčkové o vyklizení bytu č. 15 v budově s číslem popisným 692, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory z důvodu skončení nájemního vztahu b) o podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Jeseníku č. j. 4 C 116/ ve věci vyklizení bytu č. 3 v budově s číslem popisným 96, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 416 v k. ú. Zlaté Hory 2/5

3 c) v souladu s ustanovením 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o vypovězení nájmu bytu č. 2 v budově s číslem popisným 636, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 221/1 v k. ú Zlaté Hory 3. pověřila podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 2. tohoto usnesení rady města Rada města Zlatých Hor o finančním vyrovnání ve výši Kč za zhodnocení bytu č. 4 v budově s číslem popisným 691, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory 2. udělila souhlas a) panu Kamilu Zsirayovi k instalaci vlastní kuchyňské linky v bytě č. 18 v budově s č. p. 694, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory b) manželům Barincovým k instalaci vlastní kuchyňské linky v bytě č. 7 v budově s č. p. 690, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory Rada města Zlatých Hor a) o uzavření nájemní smlouvy s panem Dušanem Popkem ze Zlatých Hor o nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 153, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č. 569 v k. ú. Zlaté Hory za účelem provozování prodejny potravin, a to na dobu určitou 3 měsíce b) o uzavření smlouvy s Občanským sdružením Naděje Zlaté Hory o výpůjčce nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 280, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č v k. ú. Zlaté Hory za účelem poskytování sociálních služeb v oblasti využití volného času dětí a mládeže, a to na dobu určitou do c) o uzavření nájemní smlouvy s paní Jaromírou Gablasovou ze Zlatých Hor o nájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy s č. p. 153, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č. 569 v k. ú. Zlaté Hory, za účelem provozování kosmetických služeb, a to na dobu určitou 1 rok d) o uzavření nájemní smlouvy s paní Jadwigou Dužíkovou ze Zlatých Hor o nájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží budovy s č. p. 153, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č. 569 v k. ú. Zlaté Hory, za účelem provozování kadeřnictví a holičství, a to na dobu určitou 1 rok e) o uzavření nájemní smlouvy s akciovou společností UNIGEO Ostrava-Hrabová o nájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy s č. p. 144, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti na p. p. č. 407 v k. ú. Zlaté Hory, za účelem zajištění kancelářských činností souvisejících s předmětem podnikání společnosti dle předloženého návrhu a udělila souhlas s tím, aby nájemce provedl rekonstrukci pronajatých nebytových prostor v rozsahu specifikovaném v projektu zpracovaném Ing. Davidem Ondrou a Petrem Michálkem v říjnu 2007 s názvem Řešení kancelářských prostor fy UNIGEO Zlaté Hory f) o uzavření dohody s akciovou společností UNIGEO Ostrava-Hrabová o vyrovnání finančních prostředků vložených do zhodnocení nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy s č. p. 144, se způsobem využití objekt občanské vybavenosti, na p. p. č. 407 v k. ú. Zlaté Hory dle předloženého návrhu 3/5

4 podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 1. tohoto usnesení rady města záměr na pronájem nebytových prostor v budově s č. p. 99, se způsobem využití bytový dům, na p. p. č. 422 v k. ú. Zlaté Hory Rada města Zlatých Hor 1. schválila Směrnici o účetnictví a oběhu účetních dokladů s účinností od rozhodla a) o prominutí poplatku z prodlení za opožděnou úhradu nájemného včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 90 %, tj Kč paní Janě Ferenčíkové, bytem Zlaté Hory, Na Sídlišti 434 s tím, že zbývající dlužnou částku uhradí do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o prominutí b) o zastavení soudního řízení s firmou Dřevo a Les PM, s. r. o., Město Albrechtice v případě uhrazení dlužné částky ve výši Kč na účet města, a to v termínu do vzala na vědomí a) předání návrhu na provedení exekuce o Kč s přísl. proti povinnému panu Milanu Hájkovi, naposledy bytem Zlaté Hory, nám. Svobody 90 b) předání návrhu na provedení exekuce o ,30 Kč s přísl. proti povinnému panu Ivanu Houžvovi, naposledy bytem Zlaté Hory, nám. Svobody Rada města Zlatých Hor schválila a) změnu provozní doby v Městském muzeu ve Zlatých Horách dle důvodové zprávy b) cenu barevného tisku reklamy v měsíčníku Zlatohorsko dle důvodové zprávy Rada města Zlatých Hor a) o uzavření textu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 466/08 mezi Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava 1, IČ a Městem Zlaté Hory, Náměstí Svobody 80, Zlaté Hory, IČ k realizaci akce Rozšíření kanalizační sítě ve Zlatých Horách b) o uzavření Dohody o provedení práce mezi Ing. Michalem Blaškem, Husova 23/714, Jeseník a Městem Zlaté Hory, nám. Svobody 80, Zlaté Hory na aktualizaci studie proveditelnosti projektu Multifunkční volnočasové centrum ve Zlatých Horách dle předloženého návrhu 4/5

5 c) o uzavření změny Smlouvy na odchyt a umístění toulavých a opuštěných psů do útulku uzavřené mezi firmou EKOservis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, Zábřeh a Městem Zlaté Hory, nám. Svobody 80, Zlaté Hory dle předloženého návrhu podpisem příslušných listin uzavřených na základě bodu 1. tohoto usnesení rady města zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken a vstupních dveří v panelových domech č. p Na Sídlišti ve Zlatých Horách Rada města Zlatých Hor 1. vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti pí Šárky Bártové Českou školní inspekcí ze dne zasláním informace České školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě * * * * * * * * * * * * Ing. Milan R á c starosta města Jiří K o z e l místostarosta města 5/5

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009

I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období od 1. 3. 2009 do 31. 5. 2009 Informace o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informaci předkládá starosta městského obvodu ve smyslu 97 zákona o obcích) I. Informace o činnosti rady městského obvodu v období

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více