ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK"

Transkript

1 ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce v muzeu Výrazové prostředky malířství a hudby a jejich úloha při formování tvaru 2. Přehled vývoje muzejnictví v českých zemích do konce 20. století Laboratorní péče o muzejní sbírkové fondy Výrazové prostředky malířství a hudby a jejich podíl na budování prostorových vztahů a hudebního času (v hudbě vztah expoziční a evoluční hudby) 3. Typy muzeí a muzejní pracoviště Klimatické podmínky pro uložení sbírkových fondů (vlhkost, světlo, znečišťující látky v ovzduší a jejich monitorování) Smyslový výtvarný a hudební tvar jako základ realistického vyjádření 4. Muzejní sbírkové fondy zdroje pramenných informací pro společenskovědní obory Základní pojmy a historie konzervování, restaurování a preparování Optický prostor a přirozený hudební čas v realistickém malířství a programní hudbě 5. Společenskovědní muzejní sbírky, jejich prezentace a využití Tvorba a správa sbírkových fondů muzeí Racionální výtvarný a hudební tvar jako základ řádu obrazové a hudební koncepce 6. Obecné principy sbírkotvorné činnosti muzeí Úloha a postavení konzervátora-restaurátora a preparátora v muzeích (mezinárodní statut) Konstruovaný prostor a hudební čas a lineární a tonální perspektiva jako jejich podstata

2 7. Zvláštnosti sbírkotvorné činnosti hlavních vědních oborů v muzeích (přírodovědné disciplíny, archeologie, problematika dokumentace současnosti Chemie v práci konzervátora-restaurátora a preparátora Expresivní výtvarný a hudební tvar 8. Založení a hlavní mezníky vývoje Národního muzea Obecné problémy konzervace, restaurování a preparování sbírkových předmětů Expresivní prostor a hudební čas 9. Aplikace muzeologických poznatků v muzejní praxi Dokumentace konzervátorských a restaurátorských zásahů Dekorativní tvar, prostor a čas v malířství a v hudbě 10. Muzeologický přístup ke skutečnosti Obecné zásady evidence muzejních sbírek (chronologická a systematická evidence, inventarizace, selekce) Proměny smyslového výtvarného a hudební tvaru v moderním umění 11. Muzeologie muzeografie Dokumentace muzejních sbírek; manipulace se sbírkami z hlediska evidence (výpůjčky, zápůjčky, vývoz sbírek do zahraničí) Proměny optického prostoru a přirozeného času a jejich proměny v moderním umění 12. Muzejní architektura (umístění budov, funkční charakteristika jednotlivých částí prostorového vybavení, efekt působení na veřejnost) Monitorování a měření klimatických podmínek Racionální předmětný a tonální tvar a jeho proměny v moderním umění 13. Muzeologie a její systém Ochrana a bezpečnost muzejních sbírek

3 Konstruovaný prostor a čas a jeho proměny v moderním umění 14. Historická muzeologie Odborná správa muzejních sbírek (nabývání sbírek, evidence, CES a platná legislativa pro správu sbírek) Expresivní předmětný a tonální tvar a jeho proměny v moderním umění 15. Muzeum a jeho místo ve společnosti a v kultuře (poslání a cíle muzea, jeho definice, mezinárodní etický kodex muzeí) Konzervace a restaurování kovových předmětů Expresivní prostor a čas a jeho proměny v moderním umění 16. Prezentační činnost muzeí (výstavní a ediční činnost, charakteristika vydavatelské činnosti s uvedením příkladů, badatelská agenda muzeí hlavní zásady) Konzervování a restaurování skla a keramiky Expresivní abstraktní a atonální tvar a jeho výtvarné a hudební vyjádření 17. Úloha muzeí v oblasti péče a prezentace kulturního dědictví (podobnost a rozdíly v cílech a zaměření institucí působících v této oblasti muzea, památková péče, archivy, knihovny s důrazem na specifika muzeí) Konzervace a restaurování textilu Vnitřní prostor a organický čas v abstraktním malířství a atonální hudbě 18. Architektura muzeí z hlediska historického vývoje, funkčního členění prostor a jejich vybavení Konzervace a restaurování dřeva Racionální abstraktní a atonální tvar a jeho výtvarné a hudební vyjádření 19. Základní muzeologická terminologie a literatura Konzervace a restaurování papíru Konceptuální prostor a seriální hudební čas v abstraktním malířství a atonální hudbě

4 20. Mezinárodní a české muzejní organizace, jejich vznik, poslání a činnost Konzervace a restaurování předmětů z kamene Nevýtvarný materiál a nehudební zvuk jako výrazové prostředky netradičního tvaru, prostoru a času Seznam doporučených zdrojů BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Open Education & Sciences pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, s. ISBN BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, s. BLÁHA, Jaroslav. Estetická výchova pro střední školy. 2. díl, (Umění jako obraz doby). Praha: Scientia medica, s. ISBN BLÁHA, Jaroslav. Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. ISBN JIRÁSEK, Pavel, ed. a TLACHOVÁ, Kateřina, ed. Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, s. KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek v soudobé společnosti. Praha: Národní galerie: Argo s. ISBN , KULKA, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2. Praha: Grada, s MICHELES, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník příspěvků ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, s. ISBN NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha: Národní muzeum, s.

5 SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha: Paseka, s. ISBN STRÁNSKÝ, Zbyněk Z.. Úvod do studia muzeologie. 2. rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita a ISSOM, s. ISBN STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ŠPÉT, Jiří. Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha: Národní muzeum, s. ŠTEFCOVÁ, Petra, ed. Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Vyd. 2. Praha: Národní muzeum, s. ISBN TLACHOVÁ, Kateřina, ed. Profesní etický kodex ICOM. Doporučení UNESCO o muzeích, kulturním a přírodním dědictví. Praha: Český výbor ICOM. Asociace českých a moravských muzeí a galerií, s. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (Sbírka zákonů ČR). ŽALMAN, Jiří a kol.. Příručka muzejníkova I.Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, s. ISBN VĚSTNÍK Asociace muzeí a galerií České republiky, roč. 1-11, Praha

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy

Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Kulturní dědictví a tvorba sbírek muzejní povahy Jiří Žalman metodika přednášky Úvod Tématem přednášky je tvorba, ochrana a správa sbírek muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014

Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Koncepce rozvoje Slezského zemského muzea 2009 2014 Slezské zemské muzeum je třetím zemským muzeem České republiky a největší muzejní institucí v regionu českého Slezska a na severní Moravě. Již záhy po

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více