Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25. Současné metodologické tendence v dějinách umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25. Současné metodologické tendence v dějinách umění"

Transkript

1 Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25 Současné metodologické tendence v dějinách umění Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, ed. T. Pospiszyl, Praha 1998; P. Wittlich, Literatura k dějinám umění: Vývojový přehled, Praha 1992, 2. vyd (Skripta FFUK); Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner ml., Praha 1998, 2., rozšířené, vyd. 2005; J. Bakoš, Štyri trasy metodológie dejín umenia, Bratislava 2000; Kritické pojmy dejín umenia, eds. R. S. Nelson R. Schiff, Bratislava 2004; M. Schapiro, Dílo a styl, Praha 2006; H. Belting, Konec dějin umění, Praha 2000; Minulosť v prítomnosti: Současné umění a uměleckohistorické mýty, ed. J. Bakoš, Bratislava 2002; Možnosti vizuálních studií, eds. M. Filipová M. Rampley Brno 2007; H. Foster R. Krauss Y.-A. Bois B. H. D. Buchloh, Umění po roce Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Slovart: Praha, 2007; Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, ed. M. Bartlová, Praha 2004; Proměny dějin umění: Akta Druhého sjezdu historiků umění, eds. R. Prahl T. Winter, Praha 2007; Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění, eds. M. Bartlová H. Látal, Praha 2011; J. Kroupa, Metody dějin umění. Metodologie dějin umění II., Brno 2010; K. Císař (ed.), Co je fotografie?. Praha: Herrmann a synové, Fakultativně: H. Foster (ed.), Postmodern Culture, London 1985; A.D Alleva, Methods and Theories of Art History, London 2005;L. S. Adams, The Methodologies of Art. An Introduction, New York 2009; V. H. Minor, Art History s History, New Jersey 1994; J. Harris, Art History. The Key Concepts, London/ New York 2006; Ch. Murray (ed.), Key Writers on Art. The Twentieth Century, London New York 2003; G. Pooke D. Newall, Art History. The Basics, London New York 2008; P. Smith C. Wilde (ed.), A Companion to Art Theory, Oxford Úvod Nové dějiny umění (New Art History): Poststrukturalistická kritika tradičních dějin umění Východiska: Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard Poststrukturalistická kritika: Rosalind Krauss, Michael Fried, T. J. Clark Konec dějin umění (?) : Hans Belting, Arthur C. Danto J. Derrida, Texty k dekonstrukci, Bratislava 1993; R. Barthes, Smrt autora, Aluze 10, 2006, č. 3, s ; M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie. Tři studie, Praha 1994; H. Belting, Jak si vyměňujeme pohledy s obrazy, Iluminace 21, 2009, č. 1, s. 57 ad.; R. E. Krauss, Odvrácená strana tvaru, Praha 1991; A. C. Danto: Konec umění, Estetika, 1998, č.1, s. 1-18; Idem, Zneužitie krásy, alebo, Estetika a pojem umenia, Bratislava 2008; T. J. Clark, Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, New Haven London 1999; M. Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews, Chicago and London, 1998 (Umění a objektovost, in: Pospiszyl (ed.) 1998, str ). Fakultativně: R. E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge London 1986; A. C. Danto, Seeing and Showing, Journal of Aesthetic and Art Criticism 59, 2001, č. 1, s. 1-9; G. Deleuze F. Guattari, Co je filosofie? Praha 2001; J.-F.Lyotard, Putování a jiné eseje, Praha 2001; J. Culler, On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism, Ithaca / New York 1982;

2 H. Bloom P. De Man J. Derrida G. Hartman J. H. Miller, Deconstruction and Criticism, London/ Henley 1979; A. C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, Mass. 1981; P. Brunette D. Wills (eds.), Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge / New York / Oakleigh 1994; M. Foucault, Ceci n'est pas une pipe, Fontfroide-le-Haut 1973; J. V. Harari in Harari (ed), Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, Ithaca Archiv a archeologie dějin umění; muzeum umění Východiska: Michelle Foucault, André Malraux Představitelé: Donald Preziosi, Hal Foster, Robin Marriner M. Foucault, Slova a věci, Brno 2007; Idem, Archeologie vědění, Praha 2002; A. Malraux, Imaginární muzeum, Revue Labyrint, 2009, č , s. 178; H. Foster, Archivy moderního umění, Revue Labyrint, 2009, č , s. 164; D. Preziosi, Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science, London/ New Haven 1989; L. Kesner, Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti, Praha Fakultativně: R. Marriner, Derrida and the Parergon, in: P. Smith / C. Wilde (ed.), A Companion to Art Theory, Oxford 2002, s ; D. Preziosi. Grasping the world: the idea of the museum, Aldershot 2004; R. Krauss, The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, October 54, 1990, str Gender (Psychoanalýza jako zbraň, obrácená proti patriarchální společnosti) Východiska: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan Představitelé: Julia Kristeva, pojmy visual pleasures, gaze : Laura Mulvey, Griselda Pollock, Rosalind Coward, Linda Nochlin, Amelia Jones, Kaja Silverman, Marcia Tucker, Mira Schor, Martina Pachmanová N. Broude M. D. Garrard, Feminism and Art History, New York 1982; J. Lacan, Les quattre concepts fondamentaux de la psychoanalyse, Paris 1973; M. Pachmanová, Věrnost v pohybu. Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2001; M. Pachmanová (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002; L. Nochlin, Women, Art and Power and Other Essays, New York 1989; G. Pollock, Vision and Difference, London New York 2003 (2. vydání, 1. vydání 1988); A. Jones (ed.), The Feminism and Visual Culture Reader, London 2003; L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, in: Eadem (ed.), Visual and Other Pleasures, Bloomington 1989, s ; R. Coward, The Look, in: T. J. Basingstoke (ed.), Reading Images. New York Fakultativně: P. Kaufmann, L apport freudien. Elemente pour une encyclopédie de la psychoanalyse, Paris 1993; J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969; A. Jones (ed.) Sexual Politics, Judy Chicago s Dinner Party in Feminist History, University of California, 1996; S. Deicher (ed.), Die weibliche und die männliche Linie, Berlin 1993; Elizabeth Grosz, Jacques Lacan: a feminist introduction, London New York 1990; Richard Kendall Griselda Pollock, Dealing with Degas, Representation of Women and the Politics of Vision. New York Sémiotika/Sémiologie Východiska: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Jan Mukařovský, Meyer Schapiro, Louis Marin, Roland Barthes Představitelé (lingvistický obrat Linguistic Turn 70. léta): Norman Bryson, Mieke Bal, W. J. T. Mitchell

3 F. de Saussure, Kurz obecné lingvistiky, Praha 2007; J. Mukařovský, Umění jako sémiologický fakt, in: Idem, Studie z estetiky, Praha, 1966, 85 88; Idem, Umělecké dílo jako znak. Z univerzitních přednášek , Praha 2008; L. Marin, Études sémiologiques. Écritures, peintures, Paris 1971; Ch. S. Peirce, Logic as Semiotic. The Theory of Signs, in: Idem, Philosophical Writings of Peirce, ed. J. Buchler, New York 1955, s ; R. Barthes, Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie, Praha 1967; N. Bryson M. Bal, Semiotics and Art History, in: The Art Bulletin, Vol. 73, No. 2., 1991; W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago London, Fakultativně: Ch. S. Pierce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols, ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss, A. W. Burks, Cambridge Massachusetts Postkolonialismus Východiska: Edward Said Představitelé: Frantz Fanon, Homi Bhabha a Gayatri Sprivak E. Said, Orientalismus: západní koncepce Orientu, Praha Litomyšl 2008; Idem, Culture and imperialism, London 1993; F. Fanon, Černá kůže, bílé masky : postkoloniální myšlení I, Praha 2011; H. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, Postwar British critical thought 3, 2005, s ; G. Sprivak, Can the Subaltern Speak?, in: P. Williams L. Chrisman (eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, New York, s : Eadem, An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Cambridge, Mass Fakultativně: H. Bhabha, The location of culture, London 1994; L. Nochlin, The Imaginary Orient, in: Eadem, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York 1989, s Auratický status obrazu originál versus kopie, teorie simulacra Východiska: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer (frankfurtská škola) Představitelé: Jean Baudrillard, Roland Barthes, Susan Sontag, téma otisku: Georges Didi- Huberman T. Adorno, Estetická teorie, Praha 1997; W. Benjamin, Dílo a jeho zdroj, Praha 1979; W. Benjamin, Iluminácie: eseje, Bratislava 1999; J. Baudrillard, The Mirror of Production, St Louis 1975; Idem, Simulations. New York 1983; R. Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii, Praha 2005; G. Didi- Huberman, Ähnlichkeit und Berührung, Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, Köln am Rhein 1997 (fr. vydání z r. 2008); D. Evans (ed.), Appropriation, Cambridge London 2009; S. Sontagová, O fotografii, Praha Fakultativně: J. Baudrillard, Art and Artefact, London 1997; Idem, The System of Objects, London New York 1996; 7. Vizuální studia (Vizuální obrat Visual Turn ) Dobové oko ( Period Eye ): Michael Baxandall, Svetlana Alpers Vizuální kultura: Norman Bryson, Michael A. Holly, Keith Moxey, James Elkins, Michael Podro, Craig Owens, Victor Burgin, Nicolas Mirzoeff, Paul Virilio Milena Bartlová N. Bryson M. A. Holly K. Moxey (eds.), Visual Theory. Painting and Interpretation, Cambridge Malden 1991; N. Bryson M. A. Holly K. Moxey (eds.), Visual Culture: Images and Interpretations, Hannover London 1994; J. Elkins, On the Nature of Seing, New York London 1996; H. Foster (ed.), Vision and Visuality, Seattle 1988; M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A primer in the social history of pictorial space, Oxford New York 1988; Idem, Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures, New Haven London 1988; Idem, Stíny a světlo, Brno 2003;

4 Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago 1983; K. Moxey, Panofsky's Concept of Iconology and the Problem of Interpretation in the History of Art, New Literary History 17, No. 2, Interpretation and Culture, 1986, ; C. Owens, Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture, Berkley Los Angeles 1992; P. Virilio, The Vision Machine, London 1994; M. Bartlová, Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha Fakultativně: K. Moxey, The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca London 1994, Idem, The Practice of Persuasion. Paradox and Power in Art History, Ithaca London 2001; M. Bal (ed.), Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinarity Interpretation, Stanford 1999; C. Owens, In Different Spaces. Place and Memory in Visual Culture, Berkeley Los Angeles London Bildwissenschaft, Théorie de l image a sociologie umění Pokus o definování univerzální, multidisciplinární vědy o obraze Východiska: Wolfgang Kemp, Hans Belting Představitelé: Horst Bredekamp, Olaf Breidbach, Gottfried Boehm, Oliver Grau, Laurent Gervereau, Régis Debray, Georges Didi-Huberman, Pierre Bourdieu W. Kemp (ed.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992; Idem, Foto-Essays zur Geschichte und Theorie der Fotografie, München 2006 (1. vydání 1978); H. Belting, Bild-Anthropologie. Etwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001; H. Bredekamp, Darwins Korallen: die frühen Evolutionsdiagramme und die Tradition der Naturgeschichte, Berlin 2006; G. Boehm, Was ist ein Bild?, München 2006; G. Didi-Huberman, Před časem, Brno 2008; P. Bourdieu, Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole, Brno Fakultativně: P. Bourdieu J.-C. Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture, London, 1990; O. Breidbach, Bilder des Wissens: zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung, München 2005; R. Debray, Vie et mort de l'image: une histoire du regard en Occident, Paris 1992; G. Didi-Huberman, Ninfa moderna : esej o spadlé draperii, Praha Vidění, psychologie, neurovědy a kognitivní věda Výzkum tzv. top-down faktorů, zrcadlových neuronů ; objev specializovaných neuronů a korových oblastí, potvrzujících, že předcházející percepční zkušenost zasahuje způsoby, jimiž jsou vnímané a viděné objekty a prostory reprezentovány v kůře mozkové. Max Wartofsky, Jonathan Crary, Vilayamur S. Ramachandran, Thomas Palmieri, Isabel Gauthier, Cliford Geertz, David Freedberg, Vittorio Gallese, Ladislav Kesner M. Wartofsky, Art History and Perception, in: J. Fischer (ed.), Perceiving Artworks, Philadephia 1980; J. Crary, Techniky pozorovatele, Praha 2007; C. Geertz, The Growth of Culture and the Evolution of Mind, in: Idem, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973 (1. vyd. 1962); D. Freedberg, The power of images : studies in the history and theory of response, Chicago 1991; D. Freedberg V. Gallese, Motion, emotion and empathy in esthetic experience, Trends in Cognitive Sciences II, 2007, 5, s ; L. Kesner, Vidění nemá historii, Iluminace 21, 2009, č. 1, s. 82; Idem, Dějiny umění a teorie mysli, Umění 56, 2008, č. 1, s. 21; T. Palmieri I. Gauthier, Visual Object Understanding, Nature Reviews Neuroscience 5, 2004, s ; V. S. Ramachandran, Chyba! Odkaz není platný., Fakultativně: M. Feenske (et al.), Top-down Facilitation of Visual Object Recognition: Object-based and Context-based Contributions, in: S. Martinez Conde (et al.), Visual Perception, Fundamentals of

5 Awareness, Multi-sensory Integration and High-order Perception. Progress in Brain Research Series 155, 2006, s. 3-21; R. Quian Quiroga (et al.), Invariant Visual Representation by Single Neurons in the Human Brain, Nature 435, 2005, , s ; G. Golarai (et al.), Differential Development of High-level Visual Cortex Correlates with Category-specific Recognition Memory, Nature Neuroscience, 2007, , s ; J. Haushofer N. Kanwisher, In the Eye of the Beholder: Visual Experience and Categories in the Human Brain, Neuron 53, 2007, , s ; V. S. Ramachandran, The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human, New York Spektákl a informační boom, digitální obraz, masová zábava, kýč Herbert Marshall McLuhan, Vilém Flusser, Guy Debord, Peter Lunenfeld a Lev Manovich, Jonathan Crary Kýč: Clement Greenberg, Matei Calinescu, Tomáš Kulka H. M. McLuhan, Jak rozumět médiím, Praha 1991; H. M. McLuhan, Člověk, média a elektronická kultura, Brno 2000; V. Flusser, Moc obrazu: výbor filosofických textů z 80. a 90. let, Praha 1996; Guy Debord, Společnost spektáklu. Praha 2007; J. Crary, Spektákl, pozornost, protipaměť, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2, 2008, č. 4-5, s ; C. Greenberg, Umění a kýč, Revue labyrint 2000, č. 7 8, s ; M. Calinescu, Kýč, Revue Labyrint 2000, č. 7 8, s. 112; T. Kulka, Umění a kýč, Praha 2000 (2. rozšířené vydání). Fakultativně: G. Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Paris 1988; J. Crary, Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture. London Cambridge 1999; M. L. von Plessen (ed.), Sehnsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts. Basel Apropriace a teorie postprodukce Douglas Crimp, Benjamin H. D. Buchloh, Craig Owens, Johanna Burton Postprodukce: Nicolas Bourriaud D. Crimp, Appropriating Appropriation, Image Scavengers: Photography (1982), in: idem, On the Museum s Ruins, Cambridge, Mass. London 1993, s ; B. H.D. Buchloh, Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art (1982), in: A. Alberro S. Buchmann (eds.), Art After Conceptual Art, Cambridge, Mass. 2006, s ; J. Burton, Subject to Revision, (2004), in: D. Evans, (ed.), Appropriation, Cambridge, Mass. London 2009, s ; N. Bourriaud, Postprodukce, Praha Fakultativně: D. Crimp, Pictures, October, 1979, no. 8, Spring, s ; B. H.D. Buchloh, Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop, and Sigmar Polke, Artforum, 1982, no. 7, March, s , přetištěno in: idem, Neoavantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975, Cambridge, Mass., 2000, s Nová levice, teorie participace Předchůdci: T. J. Clark, Griselda Pollock, Guy Debord Představitelé: Boris Groys, Slavoj Žižek, Václav Magid Participace, spolupráce: Claire Bishop, Jan Zálešák T. J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers, Princeton 1984; B. Groys, Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum, Praha 2008 (sestavil V. Magid); S. Žižek; Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Praha 2007; Idem, Podkova nade dveřmi: výbor z textů, Praha 2008 (sestavil V. Magid); Claire Bishop (ed.), Participation, London Cambridge, Mass. 2006; Jan Zálešák, Umění spolupráce, Brno Praha 2011.

6

Malba - státnicové otázky:

Malba - státnicové otázky: Malba - státnicové otázky: 1. Uplatnění malby ve školství a vzdělávání. (malba ve výtvarném zadání pro specifickou skupinu, její role, aktuálnost, autenticita, možnosti, prostředky, problémy ) 2. Barva

Více

NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010

NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010 NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010 A. POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Úvod do studia judaistiky 2 Garant: Ivana Bednaříková-Procházková, vyučují různí přednášející Přednáška

Více

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed. PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.) ARTEFACTUM ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR Praha 2006 3 Tato publikace vyšla s

Více

PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT

PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT PETR REZEK PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT /K TEORII SOKLU/ JAN PLACÁK ZTICHLÁ KLIKA Poděkování Poděkování náleží mým někdejším studentům architektury, kteří první verzi knihy zevrubně komentovali, a její tvář

Více

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Petr Dub ISBN 978 80 214 4656 4 Petr Dub Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

ČESKÁ GEOGRAFIE VE 21. STOLETÍ: SKUTEČNĚ PRO ŽIVOT?

ČESKÁ GEOGRAFIE VE 21. STOLETÍ: SKUTEČNĚ PRO ŽIVOT? VINCENC KOPEČEK, TOMÁŠ DROBÍK, JANA HASALOVÁ ČESKÁ GEOGRAFIE VE 21. STOLETÍ: SKUTEČNĚ PRO ŽIVOT? KOPEČEK, V., DROBÍK, T., HASALOVÁ, J. (2011): Czech Geography in the 21 st Century: Is It Useful for Daily

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. CSABA SZALÓ * Škola sociálních studií FF MU, Brno

O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. CSABA SZALÓ * Škola sociálních studií FF MU, Brno ESEJ O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností CSABA SZALÓ * Škola sociálních studií FF MU, Brno Toward a transfiguration of the world: the social construction of experience

Více

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. 249. publikace Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Brno 2007 Edice: Pedagogický

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích

Více

POZNÁNÍ A VIZUALIZACE ANEB JAK MYSLET OČIMA A RUKAMA. Bruno Latour* Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands.

POZNÁNÍ A VIZUALIZACE ANEB JAK MYSLET OČIMA A RUKAMA. Bruno Latour* Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands. Barbara Maria Staffordová Barbara M. Staffordová je profesorkou dějin umění na University of Chicago. Konzistentně se zabývá průsečíky mezi vizuálními uměními a fyzikálními a bio logickými vědami od raně

Více

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii Opava 2013 Klára Burianová

Více

Ideje a inspirace vzniku a tvorby krajinářských parků

Ideje a inspirace vzniku a tvorby krajinářských parků Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 8 9/2012, č. 1, s. 43 52 Volume 8 9/2012,

Více

Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit

Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit Home and the Other Places/Non-Places Shaping the Cultural Identities Csaba Szaló ABSTRACT The first part of the article follows the recent anthropological

Více

BENJAMIN BRITTEN. Personální bibliografie

BENJAMIN BRITTEN. Personální bibliografie BENJAMIN BRITTEN Personální bibliografie Z DÍLA BENJAMINA BRITTENA Hudebniny A birthday Hansel [hudebnina]. For high voice and harp, op. 92. [Composed by] Benjamin Britten. Poems by Robert Burns. The harp

Více

Ročník 22, 2010, č. 4 (80) Obzor

Ročník 22, 2010, č. 4 (80) Obzor Obzor Recyklovat výzkum nových médií Tomáš Dvořák, Sběrné suroviny. Texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Praha: Filosofia nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR 2009, 176 stran. Kniha Sběrné suroviny.

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií VYUŽITÍ ODPADU V UMĚNÍ 20. STOLETÍ A SOUČASNOSTI Diplomová práce Bc. Jana Orlová Vedoucí práce: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.

Více

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

JA N A V R A J OVÁ Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc š t ú d i e / a r t i c l e s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 3 4 ( 21 ) 2 012 ( 37 5 2 ) Způsoby literární reprezentace křesťanské alterit y v české polistopadové literatuře (postkolonialistický

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem? 1 Petr Urban Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem? 1 Petr Urban Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Sdílená pozornost jako klíč k rozdílu mezi člověkem a zvířetem? 1 Petr Urban Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Jsme-li v poslední době svědky toho, jak mnohá témata, která byla dříve zkoumána pouze v rámci

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více