Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25. Současné metodologické tendence v dějinách umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25. Současné metodologické tendence v dějinách umění"

Transkript

1 Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. LS 2013, čtvrtek, 10:50 12:25 Současné metodologické tendence v dějinách umění Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, ed. T. Pospiszyl, Praha 1998; P. Wittlich, Literatura k dějinám umění: Vývojový přehled, Praha 1992, 2. vyd (Skripta FFUK); Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner ml., Praha 1998, 2., rozšířené, vyd. 2005; J. Bakoš, Štyri trasy metodológie dejín umenia, Bratislava 2000; Kritické pojmy dejín umenia, eds. R. S. Nelson R. Schiff, Bratislava 2004; M. Schapiro, Dílo a styl, Praha 2006; H. Belting, Konec dějin umění, Praha 2000; Minulosť v prítomnosti: Současné umění a uměleckohistorické mýty, ed. J. Bakoš, Bratislava 2002; Možnosti vizuálních studií, eds. M. Filipová M. Rampley Brno 2007; H. Foster R. Krauss Y.-A. Bois B. H. D. Buchloh, Umění po roce Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Slovart: Praha, 2007; Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, ed. M. Bartlová, Praha 2004; Proměny dějin umění: Akta Druhého sjezdu historiků umění, eds. R. Prahl T. Winter, Praha 2007; Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění, eds. M. Bartlová H. Látal, Praha 2011; J. Kroupa, Metody dějin umění. Metodologie dějin umění II., Brno 2010; K. Císař (ed.), Co je fotografie?. Praha: Herrmann a synové, Fakultativně: H. Foster (ed.), Postmodern Culture, London 1985; A.D Alleva, Methods and Theories of Art History, London 2005;L. S. Adams, The Methodologies of Art. An Introduction, New York 2009; V. H. Minor, Art History s History, New Jersey 1994; J. Harris, Art History. The Key Concepts, London/ New York 2006; Ch. Murray (ed.), Key Writers on Art. The Twentieth Century, London New York 2003; G. Pooke D. Newall, Art History. The Basics, London New York 2008; P. Smith C. Wilde (ed.), A Companion to Art Theory, Oxford Úvod Nové dějiny umění (New Art History): Poststrukturalistická kritika tradičních dějin umění Východiska: Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard Poststrukturalistická kritika: Rosalind Krauss, Michael Fried, T. J. Clark Konec dějin umění (?) : Hans Belting, Arthur C. Danto J. Derrida, Texty k dekonstrukci, Bratislava 1993; R. Barthes, Smrt autora, Aluze 10, 2006, č. 3, s ; M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie. Tři studie, Praha 1994; H. Belting, Jak si vyměňujeme pohledy s obrazy, Iluminace 21, 2009, č. 1, s. 57 ad.; R. E. Krauss, Odvrácená strana tvaru, Praha 1991; A. C. Danto: Konec umění, Estetika, 1998, č.1, s. 1-18; Idem, Zneužitie krásy, alebo, Estetika a pojem umenia, Bratislava 2008; T. J. Clark, Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, New Haven London 1999; M. Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews, Chicago and London, 1998 (Umění a objektovost, in: Pospiszyl (ed.) 1998, str ). Fakultativně: R. E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge London 1986; A. C. Danto, Seeing and Showing, Journal of Aesthetic and Art Criticism 59, 2001, č. 1, s. 1-9; G. Deleuze F. Guattari, Co je filosofie? Praha 2001; J.-F.Lyotard, Putování a jiné eseje, Praha 2001; J. Culler, On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism, Ithaca / New York 1982;

2 H. Bloom P. De Man J. Derrida G. Hartman J. H. Miller, Deconstruction and Criticism, London/ Henley 1979; A. C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, Mass. 1981; P. Brunette D. Wills (eds.), Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge / New York / Oakleigh 1994; M. Foucault, Ceci n'est pas une pipe, Fontfroide-le-Haut 1973; J. V. Harari in Harari (ed), Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, Ithaca Archiv a archeologie dějin umění; muzeum umění Východiska: Michelle Foucault, André Malraux Představitelé: Donald Preziosi, Hal Foster, Robin Marriner M. Foucault, Slova a věci, Brno 2007; Idem, Archeologie vědění, Praha 2002; A. Malraux, Imaginární muzeum, Revue Labyrint, 2009, č , s. 178; H. Foster, Archivy moderního umění, Revue Labyrint, 2009, č , s. 164; D. Preziosi, Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science, London/ New Haven 1989; L. Kesner, Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti, Praha Fakultativně: R. Marriner, Derrida and the Parergon, in: P. Smith / C. Wilde (ed.), A Companion to Art Theory, Oxford 2002, s ; D. Preziosi. Grasping the world: the idea of the museum, Aldershot 2004; R. Krauss, The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, October 54, 1990, str Gender (Psychoanalýza jako zbraň, obrácená proti patriarchální společnosti) Východiska: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan Představitelé: Julia Kristeva, pojmy visual pleasures, gaze : Laura Mulvey, Griselda Pollock, Rosalind Coward, Linda Nochlin, Amelia Jones, Kaja Silverman, Marcia Tucker, Mira Schor, Martina Pachmanová N. Broude M. D. Garrard, Feminism and Art History, New York 1982; J. Lacan, Les quattre concepts fondamentaux de la psychoanalyse, Paris 1973; M. Pachmanová, Věrnost v pohybu. Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2001; M. Pachmanová (ed.), Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002; L. Nochlin, Women, Art and Power and Other Essays, New York 1989; G. Pollock, Vision and Difference, London New York 2003 (2. vydání, 1. vydání 1988); A. Jones (ed.), The Feminism and Visual Culture Reader, London 2003; L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, in: Eadem (ed.), Visual and Other Pleasures, Bloomington 1989, s ; R. Coward, The Look, in: T. J. Basingstoke (ed.), Reading Images. New York Fakultativně: P. Kaufmann, L apport freudien. Elemente pour une encyclopédie de la psychoanalyse, Paris 1993; J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969; A. Jones (ed.) Sexual Politics, Judy Chicago s Dinner Party in Feminist History, University of California, 1996; S. Deicher (ed.), Die weibliche und die männliche Linie, Berlin 1993; Elizabeth Grosz, Jacques Lacan: a feminist introduction, London New York 1990; Richard Kendall Griselda Pollock, Dealing with Degas, Representation of Women and the Politics of Vision. New York Sémiotika/Sémiologie Východiska: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Jan Mukařovský, Meyer Schapiro, Louis Marin, Roland Barthes Představitelé (lingvistický obrat Linguistic Turn 70. léta): Norman Bryson, Mieke Bal, W. J. T. Mitchell

3 F. de Saussure, Kurz obecné lingvistiky, Praha 2007; J. Mukařovský, Umění jako sémiologický fakt, in: Idem, Studie z estetiky, Praha, 1966, 85 88; Idem, Umělecké dílo jako znak. Z univerzitních přednášek , Praha 2008; L. Marin, Études sémiologiques. Écritures, peintures, Paris 1971; Ch. S. Peirce, Logic as Semiotic. The Theory of Signs, in: Idem, Philosophical Writings of Peirce, ed. J. Buchler, New York 1955, s ; R. Barthes, Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie, Praha 1967; N. Bryson M. Bal, Semiotics and Art History, in: The Art Bulletin, Vol. 73, No. 2., 1991; W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago London, Fakultativně: Ch. S. Pierce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols, ed. Ch. Hartshorne, P. Weiss, A. W. Burks, Cambridge Massachusetts Postkolonialismus Východiska: Edward Said Představitelé: Frantz Fanon, Homi Bhabha a Gayatri Sprivak E. Said, Orientalismus: západní koncepce Orientu, Praha Litomyšl 2008; Idem, Culture and imperialism, London 1993; F. Fanon, Černá kůže, bílé masky : postkoloniální myšlení I, Praha 2011; H. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, Postwar British critical thought 3, 2005, s ; G. Sprivak, Can the Subaltern Speak?, in: P. Williams L. Chrisman (eds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, New York, s : Eadem, An Aesthetic Education in the Era of Globalization, Cambridge, Mass Fakultativně: H. Bhabha, The location of culture, London 1994; L. Nochlin, The Imaginary Orient, in: Eadem, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York 1989, s Auratický status obrazu originál versus kopie, teorie simulacra Východiska: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer (frankfurtská škola) Představitelé: Jean Baudrillard, Roland Barthes, Susan Sontag, téma otisku: Georges Didi- Huberman T. Adorno, Estetická teorie, Praha 1997; W. Benjamin, Dílo a jeho zdroj, Praha 1979; W. Benjamin, Iluminácie: eseje, Bratislava 1999; J. Baudrillard, The Mirror of Production, St Louis 1975; Idem, Simulations. New York 1983; R. Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii, Praha 2005; G. Didi- Huberman, Ähnlichkeit und Berührung, Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, Köln am Rhein 1997 (fr. vydání z r. 2008); D. Evans (ed.), Appropriation, Cambridge London 2009; S. Sontagová, O fotografii, Praha Fakultativně: J. Baudrillard, Art and Artefact, London 1997; Idem, The System of Objects, London New York 1996; 7. Vizuální studia (Vizuální obrat Visual Turn ) Dobové oko ( Period Eye ): Michael Baxandall, Svetlana Alpers Vizuální kultura: Norman Bryson, Michael A. Holly, Keith Moxey, James Elkins, Michael Podro, Craig Owens, Victor Burgin, Nicolas Mirzoeff, Paul Virilio Milena Bartlová N. Bryson M. A. Holly K. Moxey (eds.), Visual Theory. Painting and Interpretation, Cambridge Malden 1991; N. Bryson M. A. Holly K. Moxey (eds.), Visual Culture: Images and Interpretations, Hannover London 1994; J. Elkins, On the Nature of Seing, New York London 1996; H. Foster (ed.), Vision and Visuality, Seattle 1988; M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A primer in the social history of pictorial space, Oxford New York 1988; Idem, Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures, New Haven London 1988; Idem, Stíny a světlo, Brno 2003;

4 Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago 1983; K. Moxey, Panofsky's Concept of Iconology and the Problem of Interpretation in the History of Art, New Literary History 17, No. 2, Interpretation and Culture, 1986, ; C. Owens, Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture, Berkley Los Angeles 1992; P. Virilio, The Vision Machine, London 1994; M. Bartlová, Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha Fakultativně: K. Moxey, The Practice of Theory. Poststructuralism, Cultural Politics, and Art History, Ithaca London 1994, Idem, The Practice of Persuasion. Paradox and Power in Art History, Ithaca London 2001; M. Bal (ed.), Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinarity Interpretation, Stanford 1999; C. Owens, In Different Spaces. Place and Memory in Visual Culture, Berkeley Los Angeles London Bildwissenschaft, Théorie de l image a sociologie umění Pokus o definování univerzální, multidisciplinární vědy o obraze Východiska: Wolfgang Kemp, Hans Belting Představitelé: Horst Bredekamp, Olaf Breidbach, Gottfried Boehm, Oliver Grau, Laurent Gervereau, Régis Debray, Georges Didi-Huberman, Pierre Bourdieu W. Kemp (ed.), Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin 1992; Idem, Foto-Essays zur Geschichte und Theorie der Fotografie, München 2006 (1. vydání 1978); H. Belting, Bild-Anthropologie. Etwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001; H. Bredekamp, Darwins Korallen: die frühen Evolutionsdiagramme und die Tradition der Naturgeschichte, Berlin 2006; G. Boehm, Was ist ein Bild?, München 2006; G. Didi-Huberman, Před časem, Brno 2008; P. Bourdieu, Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole, Brno Fakultativně: P. Bourdieu J.-C. Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture, London, 1990; O. Breidbach, Bilder des Wissens: zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung, München 2005; R. Debray, Vie et mort de l'image: une histoire du regard en Occident, Paris 1992; G. Didi-Huberman, Ninfa moderna : esej o spadlé draperii, Praha Vidění, psychologie, neurovědy a kognitivní věda Výzkum tzv. top-down faktorů, zrcadlových neuronů ; objev specializovaných neuronů a korových oblastí, potvrzujících, že předcházející percepční zkušenost zasahuje způsoby, jimiž jsou vnímané a viděné objekty a prostory reprezentovány v kůře mozkové. Max Wartofsky, Jonathan Crary, Vilayamur S. Ramachandran, Thomas Palmieri, Isabel Gauthier, Cliford Geertz, David Freedberg, Vittorio Gallese, Ladislav Kesner M. Wartofsky, Art History and Perception, in: J. Fischer (ed.), Perceiving Artworks, Philadephia 1980; J. Crary, Techniky pozorovatele, Praha 2007; C. Geertz, The Growth of Culture and the Evolution of Mind, in: Idem, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973 (1. vyd. 1962); D. Freedberg, The power of images : studies in the history and theory of response, Chicago 1991; D. Freedberg V. Gallese, Motion, emotion and empathy in esthetic experience, Trends in Cognitive Sciences II, 2007, 5, s ; L. Kesner, Vidění nemá historii, Iluminace 21, 2009, č. 1, s. 82; Idem, Dějiny umění a teorie mysli, Umění 56, 2008, č. 1, s. 21; T. Palmieri I. Gauthier, Visual Object Understanding, Nature Reviews Neuroscience 5, 2004, s ; V. S. Ramachandran, Chyba! Odkaz není platný., Fakultativně: M. Feenske (et al.), Top-down Facilitation of Visual Object Recognition: Object-based and Context-based Contributions, in: S. Martinez Conde (et al.), Visual Perception, Fundamentals of

5 Awareness, Multi-sensory Integration and High-order Perception. Progress in Brain Research Series 155, 2006, s. 3-21; R. Quian Quiroga (et al.), Invariant Visual Representation by Single Neurons in the Human Brain, Nature 435, 2005, , s ; G. Golarai (et al.), Differential Development of High-level Visual Cortex Correlates with Category-specific Recognition Memory, Nature Neuroscience, 2007, , s ; J. Haushofer N. Kanwisher, In the Eye of the Beholder: Visual Experience and Categories in the Human Brain, Neuron 53, 2007, , s ; V. S. Ramachandran, The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human, New York Spektákl a informační boom, digitální obraz, masová zábava, kýč Herbert Marshall McLuhan, Vilém Flusser, Guy Debord, Peter Lunenfeld a Lev Manovich, Jonathan Crary Kýč: Clement Greenberg, Matei Calinescu, Tomáš Kulka H. M. McLuhan, Jak rozumět médiím, Praha 1991; H. M. McLuhan, Člověk, média a elektronická kultura, Brno 2000; V. Flusser, Moc obrazu: výbor filosofických textů z 80. a 90. let, Praha 1996; Guy Debord, Společnost spektáklu. Praha 2007; J. Crary, Spektákl, pozornost, protipaměť, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2, 2008, č. 4-5, s ; C. Greenberg, Umění a kýč, Revue labyrint 2000, č. 7 8, s ; M. Calinescu, Kýč, Revue Labyrint 2000, č. 7 8, s. 112; T. Kulka, Umění a kýč, Praha 2000 (2. rozšířené vydání). Fakultativně: G. Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Paris 1988; J. Crary, Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture. London Cambridge 1999; M. L. von Plessen (ed.), Sehnsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts. Basel Apropriace a teorie postprodukce Douglas Crimp, Benjamin H. D. Buchloh, Craig Owens, Johanna Burton Postprodukce: Nicolas Bourriaud D. Crimp, Appropriating Appropriation, Image Scavengers: Photography (1982), in: idem, On the Museum s Ruins, Cambridge, Mass. London 1993, s ; B. H.D. Buchloh, Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art (1982), in: A. Alberro S. Buchmann (eds.), Art After Conceptual Art, Cambridge, Mass. 2006, s ; J. Burton, Subject to Revision, (2004), in: D. Evans, (ed.), Appropriation, Cambridge, Mass. London 2009, s ; N. Bourriaud, Postprodukce, Praha Fakultativně: D. Crimp, Pictures, October, 1979, no. 8, Spring, s ; B. H.D. Buchloh, Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop, and Sigmar Polke, Artforum, 1982, no. 7, March, s , přetištěno in: idem, Neoavantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975, Cambridge, Mass., 2000, s Nová levice, teorie participace Předchůdci: T. J. Clark, Griselda Pollock, Guy Debord Představitelé: Boris Groys, Slavoj Žižek, Václav Magid Participace, spolupráce: Claire Bishop, Jan Zálešák T. J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers, Princeton 1984; B. Groys, Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum, Praha 2008 (sestavil V. Magid); S. Žižek; Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Praha 2007; Idem, Podkova nade dveřmi: výbor z textů, Praha 2008 (sestavil V. Magid); Claire Bishop (ed.), Participation, London Cambridge, Mass. 2006; Jan Zálešák, Umění spolupráce, Brno Praha 2011.

6

Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. ZS-LS 2015/2016, středa 12:30-14:00. Současné metodologické tendence v dějinách umění

Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. ZS-LS 2015/2016, středa 12:30-14:00. Současné metodologické tendence v dějinách umění Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. ZS-LS 2015/2016, středa 12:30-14:00 Konzultace Čt 9:20-10:50 Současné metodologické tendence v dějinách umění Během posledních čtyřiceti let došlo v oboru dějin umění

Více

Graffiti a jeho prostor graffiti v kontextu prostoru, města a architektury

Graffiti a jeho prostor graffiti v kontextu prostoru, města a architektury Graffiti a jeho prostor graffiti v kontextu prostoru, města a architektury V práci se zabýváme podrobnější analýzou fenoménu graffiti. Pokusili jsme se analyzovat daný jev v kontextu městského prostředí,

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru MEDIÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru MEDIÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015 Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru MEDIÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených

Více

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Doporučená literatura BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). Mladá fronta, 1985. BORDWELL, David THOMPSONOVÁ,

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

Koláž, montáž, asambláž. Fragment a ruina v moderním umění

Koláž, montáž, asambláž. Fragment a ruina v moderním umění Koláž, montáž, asambláž. Fragment a ruina v moderním umění 2013-2014, zimní a letní semestr, Prof. Vojtěch Lahoda úterý 14.05 15.45 Literatura povinná: Jiří Kotalík, Koláž v českém výtvarném umění. Kat.

Více

Stručný životopis. - 2008/2009 FSV UK, IMS, Katedra západoevropských studií: Otázky imigrace a koloniální minulosti ve Francii

Stručný životopis. - 2008/2009 FSV UK, IMS, Katedra západoevropských studií: Otázky imigrace a koloniální minulosti ve Francii PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. Email: pavel.sitek@ff.cuni.cz Pozice: Research Network Coordinator Stručný životopis JAZYKY: - angličtina, francouzština plynule (slovem, písmem, čtením) - němčina, španělština

Více

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Požadavky Zpracovat slovníkové heslo z minimálně 2 různých zdrojů Umělecké dílo; Otevřené dílo; Mimoumělecké estetično; Funkce umění; Umělecká hodnota;

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Literatura a kriteratura

Literatura a kriteratura Literatura a kriteratura Dávno, dávno již tomu, co Kingsley Amis napsal Šťastného Jima, nejlepší komickou prózu poválečné britské literatury, která se postupně, a aniž by to Amis zamýšlel, stala zakladatelským

Více

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

FAV 259 Šaty / Kostým / Móda ve filmu

FAV 259 Šaty / Kostým / Móda ve filmu Let s put our clothes on and face the world FAV 259 Šaty / Kostým / Móda ve filmu Mgr. Šárka Gmiterková 18. 9. 2013 Absolvování předmětu Test na bázi výkladu a poskytnuté literatury v IS Esej libovolné

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna In: Pothecary, S.: The European provinces: Strabo as evidence. In: Dueck,D. Lindsay,H. Pothecary,S.(ed.): Strabo s cultural Geography. The making of

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Název: Dějiny filmových teorií A a Čtení k dějinám filmových teorií

Název: Dějiny filmových teorií A a Čtení k dějinám filmových teorií Název: Dějiny filmových teorií A a Čtení k dějinám filmových teorií Forma: Přednáška Dějiny filmových teorií A + Seminář Čtení z dějin filmových teorií Vyučující: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. a PhDr. Kateřina

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Historie & historiografie sémiotiky Current state of semiotics is not very good. [...]

Více

Sociální antropologie

Sociální antropologie Sociální antropologie 1. Antropologické teorie/antropos dnes - postava člověka a kategorie živého Helmreich, Stefan. (2010). The Emergence of Multispecies Etnography. Cultural Anthropology 25(4):545-575.

Více

Druhý ročník konference/ the 2nd annual conference:

Druhý ročník konference/ the 2nd annual conference: Druhý ročník konference/ the 2nd annual conference: Čt. 5/12 A: Moravská galerie/ Uměleckoprůmyslové muzeum 8:30 10:00 Registrace po celou dobu konference 10 10:20 Zahájení / přízemí / ground floor 10:20

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Postkolonialismus 2. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU

Postkolonialismus 2. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Postkolonialismus 2 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Katedra filosofie a religionistiky TF JU Gayatri Chakravorty Spivak (nar. 1942) katedra humanitních věd na Columbia University v NY. Vliv Derridovy dekonstrukce

Více

OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA

OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA 1. Ekonomika neziskových organizací v oblasti kultury a umění. Čím je ekonomika neziskových organizací specifická a čím je specifická v oblasti kultury a umění? Jaké právnické

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace (Přehled předmětů a zkoušejících, přehled anotací předmětů a literatury)

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace (Přehled předmětů a zkoušejících, přehled anotací předmětů a literatury) Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace (Přehled předmětů a zkoušejících, přehled anotací předmětů a literatury) Metodologie a teorie umění doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Předmět

Více

Analýza a kritika resolutní interpretace Logicko-filozofického traktátu

Analýza a kritika resolutní interpretace Logicko-filozofického traktátu Organon F 20 (2) 2013: 222-250. 1 Analýza a kritika resolutní interpretace Logicko-filozofického traktátu TOMÁŠ DOŠEK Katedra filozofie dosek.tomas@gmail.com RECEIVED: 23-05-2012 ACCEPTED: 24-01-2013 :

Více

Dějiny psychologie Gestalt psychologie

Dějiny psychologie Gestalt psychologie Dějiny psychologie Gestalt psychologie http://www.journalofvision.org/content/9/8/50 Gestalt psychologie Gestalt může být do češtiny překládán jako podoba, tvar, celek, struktura, útvar - a nepřekládá

Více

Sociologie masové komunikace. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D

Sociologie masové komunikace. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D Sociologie masové komunikace Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 5. 11. 2013 Sociologie masové komunikace: přehled témat 1. Historie masové komunikace (dějiny, typologie, funkce)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost III/2 ICT INOVACE. Základy společenských věd příprava k maturitní zkoušce

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost III/2 ICT INOVACE. Základy společenských věd příprava k maturitní zkoušce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost III/2 ICT INOVACE Základy společenských věd příprava k maturitní zkoušce Čítanka textů k tematickému Klíčová slova: sociologie texty analýza celku: Sociologie

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Pařížský salon Jacquese Douceta

Pařížský salon Jacquese Douceta Pařížský salon Jacquese Douceta Začátek 20. století přinesl do dámského oděvu nový styl, který osvobodil ženské tělo od stísňujících korzetů a vyhověl tak reformním požadavkům doby. V prvním desetiletí

Více

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13 Dějiny psychologie Strukturalismus Důležité postavy předchůdci Hermann von Helmholtz Ernst Heinrich Weber Gustav Theodor Fechner Důležité postavy zakladatelé/hlavní představitelé Wilhelm Wundt Edward B.

Více

Mediální komunikace. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 8. 10. 2014

Mediální komunikace. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 8. 10. 2014 Mediální komunikace Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 8. 10. 2014 Soumrak novinářů? Robot napsal zprávu do novin za tři minuty. In Aktuálně.cz, 20. 3. 2014. Dostupné

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Seminář estetiky Estetika ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má

Více

Okruhy otázek a soupis doporučené literatury. ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy otázek a soupis doporučené literatury. ke státní rigorózní zkoušce Okruhy otázek a soupis doporučené literatury ke státní rigorózní zkoušce Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce (bližší informace na www.ff.jcu.cz, Opatření děkana

Více

UNIVERSITY PALACKY IN OLOMOUC COLLEGE OF EDUCATION INSTITUTE OF PEDAGOGY AND SOCIAL STUDIES

UNIVERSITY PALACKY IN OLOMOUC COLLEGE OF EDUCATION INSTITUTE OF PEDAGOGY AND SOCIAL STUDIES UNIVERSITY PALACKY IN OLOMOUC COLLEGE OF EDUCATION INSTITUTE OF PEDAGOGY AND SOCIAL STUDIES DISSERTATION PROJECT DOCTORAL PROGRAM AS ANNEX TO THE ENGLISH EXAM ŠTĚPÁNOVÁ OLGA OLOMOUC 2013 Author of the

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Co je kognitivní informatika?

Co je kognitivní informatika? Co je kognitivní informatika? Václav Řepa Kognitivní informatika a) jako studijní obor Na VŠE: http://kogninfo.vse.cz b) jako vědní obor: Yingxu Wang, University of Calgary, Canada Witold Kinsner, University

Více

Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka. www.zlinskedumy.cz. Jméno a příjmení

Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka. www.zlinskedumy.cz. Jméno a příjmení Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz Jméno a příjmení Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA pro akademický rok 2011/2012

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA pro akademický rok 2011/2012 Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA pro akademický rok 2011/2012 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených předmětů. Předměty

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Dějiny filmových teorií II (SZZK)

Dějiny filmových teorií II (SZZK) Dějiny filmových teorií II (SZZK) povinná literatura: Casetti, Francesco: Theories of Cinema, 1945-1995. University of Texas Press 1999. (část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru) Aitken,

Více

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Přijímací zkoušky Bakalářské studium 1. Prvním předpokladem je úspěšné složení Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO test obecných studijních předpokladů

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D.

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D. Školní etnografie Markéta Levínská, Ph.D. marketa.levinska@uhk.cz 1. Co je to etnografie a její proměny s ohledem na definici kultury: společnost kultura význam 2. Školní etnografie zdroje a vývoj 3. Pražská

Více

DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU)

DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU) Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP VÝTVARNÉ OBORY

Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP VÝTVARNÉ OBORY Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP VÝTVARNÉ OBORY 1. Teorie barvy. (Barva jako kulturní a společenský fenomén. Teorie barvy: barevný vjem, barevné kontrasty, barva jako fyzikální,

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

12. Psychoanalýza tématické okruhy: vliv freudovských a lacanovských teorií na psychoanalytické čtení filmu, koncepce Christiana Metze

12. Psychoanalýza tématické okruhy: vliv freudovských a lacanovských teorií na psychoanalytické čtení filmu, koncepce Christiana Metze Dějiny filmových teorií II povinná literatura: Casetti, Francesco: Theories of Cinema, 1945-1995. University of Texas Press 1999. (část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru) Aitken, Ian:

Více

British Holidays. PO2 Vytvořeno 12. 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída

British Holidays. PO2 Vytvořeno 12. 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída British Holidays British Holidays VY_32_INOVACE_13_02_01 British Cultural Institutions British Cultural Institutions VY_32_INOVACE_13_02_02 Literature UK Literature UK VY_32_INOVACE_13_02_03 The Press

Více

Dějiny filmových teorií I (PZK)

Dějiny filmových teorií I (PZK) Dějiny filmových teorií I (PZK) Povinná literatura: Casetti, Francesco: Theories of Cinema, 1945 1995. University of Texas Press 1999. (část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru) Aitken,

Více

Dějiny psychologie. B e h a v i o r i s m u s I

Dějiny psychologie. B e h a v i o r i s m u s I Dějiny psychologie B e h a v i o r i s m u s I Behaviorismus tzv. druhá síla v psychologii dva aspekty behaviorismu metodologický behaviorismus metafyzický behaviorismus 3 zdroje Behaviorismu filozofická

Více

Kapitoly z dějin filmu II. Charakteristika přednášky Historiografie filmu

Kapitoly z dějin filmu II. Charakteristika přednášky Historiografie filmu Kapitoly z dějin filmu II. Charakteristika přednášky Historiografie filmu Kapitoly z dějin filmu II. Obecná charakteristika přednášky: dějiny evropské a americké kinematografie od roku 1945 po současnost

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Teorie a didaktika a zprostředkování tvorby - státnicové otázky:

Teorie a didaktika a zprostředkování tvorby - státnicové otázky: Teorie a didaktika a zprostředkování tvorby - státnicové otázky: 1. a, Ontogeneze a typologie dětského výtvarného projevu a kreativních schopností dětí, zvláštnosti jednotlivých vývojových etap. b, Hodnocení

Více

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Povinný program prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Mgr. Štěpán Válek školitel školitel školitel Název studijního

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Otázky do diskuse: - Co znamená pro Foucaulta výpověď; - vztah Foucaultova pojetí výpovědi k teorii řečových aktů - jak souvisí pojmy výpověď, diskurz, diskurzivní formace. Subjekt, společnost a moc (Ellul,

Více

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění Kancelář e-learningu, Centrum informačních technologií Filozofická fakulta MU M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S EXPERIMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

Název: Dějiny filmových teorií B a Čtení k dějinám filmových teorií

Název: Dějiny filmových teorií B a Čtení k dějinám filmových teorií Název: Dějiny filmových teorií B a Čtení k dějinám filmových teorií Forma: Přednáška Dějiny filmových teorií B + Seminář Čtení z dějin filmových teorií Vyučující: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. a PhDr. Kateřina

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

Výtvarná tvorba a výtvarný zážitek jako prostředek výchovy a pozitivní prevence. Mezi světem reálných možností a fikčními světy

Výtvarná tvorba a výtvarný zážitek jako prostředek výchovy a pozitivní prevence. Mezi světem reálných možností a fikčními světy Výtvarná tvorba a výtvarný zážitek jako prostředek výchovy a pozitivní prevence Mezi světem reálných možností a fikčními světy Skupina Ztohoven vyděsila v ČT atomovým výbuchem 17. června 2007 11:20, aktualizováno

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Psychologické rozměry demokratických a autoritářských režimů Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Psychologické rozměry demokratických a autoritářských režimů Mgr. Jan Širůček, Ph.D. Psychologické rozměry demokratických a autoritářských režimů Mgr. Jan Širůček, Ph.D. Zimní semestr 2013 Úterý 16.20-17.50, učebna K229 Cíl kurzu: Kurs podává přehled historických a soudobých přístupů ke

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Bio art. Živé organismy a biologie v umění Karel Stibral

Bio art. Živé organismy a biologie v umění Karel Stibral Fotografie z památné výstavy Starčeky Edwarda Steichena (Edward Steichen s Delphiniums, New York: MoMA 1936), založené na hře barev mnoha Steichenem vyšlechtěných kultivarů starčeků, foto: archiv autora

Více

Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí

Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí Petr Mareš Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně - Česká republika Hodnota dítěte Česká republika na přelomu tisíciletí Početí a narození dítěte jako reprodukce lidského rodu i lidského

Více

4) probrat podrobněji vybrané konkrétní výzkumné metody uplatňované v rámci jednotlivých metodologií

4) probrat podrobněji vybrané konkrétní výzkumné metody uplatňované v rámci jednotlivých metodologií JPD006 Metodologický seminář PhD zimní semestr 2016/2017 Čas a místo konání: čtyři setkání v úterý 16:30-18:30, J3093 konkrétní termíny: 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu Vyučující:

Více

Sémiotická analýza - Základní terminologie - znaky, znakové kódy - denotace, konotace, mýtus, syntagma, paradigma

Sémiotická analýza - Základní terminologie - znaky, znakové kódy - denotace, konotace, mýtus, syntagma, paradigma Sémiotická analýza - Základní terminologie - znaky, znakové kódy - denotace, konotace, mýtus, syntagma, paradigma Sémiotika vědní obor, který se zabývá studiem znaků a kódů - mezioborový přístup -> sémiotika

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených

Více

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015 Státní závěrečná zkouška magisterského oboru KULTURÁLNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2014/2015 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených

Více

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost pacvon@tc.cz

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Alternativní nástroje hodnocení vědy Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Tradiční metody hodnocení vědecké činnosti Orientace na publikované výstupy Bibliometrie, scientometrie Založené na počtu

Více