INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR"

Transkript

1 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003

2 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické a personální zabezpečení ICM 6 III. Poskytované informace a služby 8 IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 14 V. Závěr 18 2

3 Úvod V současné době společnost klade vysoké nároky na informovanost mladých lidí a také na jejich schopnost samostatně získávat informace z různých zdrojů. Tento proces je důležitý nejen z hlediska vzdělávacího, ale i výchovného, neboť zvláště v období dospívání má povaha získávaných informací nezanedbatelný vliv na rozvoj celkových postojů mladého člověka. Díky moderním informačním technologiím je přístup k informacím snadnější. Stále ale přetrvává potřeba získávat informace již zpracované. Důležitá je také možnost osobní konzultace s informačními odborníky. Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. K naplňování tohoto práva a zároveň i potřeby stát přispívá systémem opatření k zabezpečení informačních služeb a informačních aktivit pro mládež tím, že vytváří podmínky pro vznik a fungování Informačního systému mládeže (dále jen ISM). Garantem vzniku a rozvoje Informačního systému mládeže v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odpovědný za rozvoj této problematiky je odbor pro mládež. Ministerstvo podporuje vznik a rozvoj informačních aktivit zaměřených na mládež ve státní i nestátní sféře. Cílem je především poskytovat mládeži co nejširší okruh informací cíleně shromažďovaných a zpracovávaných pro určitou věkovou skupinu, dále podporovat a rozšiřovat možnosti přístupu mladých lidí k těmto informacím. Funkcí Informačního centra pro mládeže (dále jen ICM) je průběžná tvorba, rozšiřování a permanentní aktualizace souborů informací, které komplexně mapují pokud možno všechna požadovaná témata a oblasti života dětí a mládeže. Soubory informací jsou tříděny do tématických oblastí. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen IDM MŠMT) je jednou z organizací, která se na budování ISM v ČR podílí významnou měrou. Institut stál u zrodu projektu Národního informačního centra mládeže /NICEM/, byl spoluřešitelem Automatizované databáze mládeže /ADAM/ a jako první v ČR již v roce 1992 otevřel Informační středisko pro nezaměstnanou mládež. V současnosti provozuje Informační centrum pro mládež docházkového typu v centru Prahy. Informační centrum pro mládež poskytuje mládeži i široké veřejnosti informace a další služby. Jeho cílem je umožnit mladým lidem přístup k informacím, učit je s nimi pracovat a efektivně využívat. IDM MŠMT realizoval v závěru roku 2003 stručné dotazníkové šetření, jehož snahou bylo zjistit, jakým způsobem jednotlivá centra fungují z pohledu pracovníků těchto center. 3

4 Výzkumu se zúčastnilo 17 ICM, které jsme oslovili prostřednictvím asociace informačních center. Bylo položeno 27 otázek, které jsme rozdělili do následujících tématických okruhů: I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost II. III. IV. Technické a personální zabezpečení ICM Poskytované informace a služby Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 4

5 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost Počet dní v týdnu otevřeno pro veřejnost Počet ICM 4 dny a méně 5 dní 6 dní 7 dní (17 = 100%) 58,8 % 29,4 % 11,8 % 5 dní v týdnu mají otevřeno tato centra: Hradec Králové, Brno Kounicova, Brno Josefská, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Olomouc, Praha, Prostějov a Teplice. 6 dní má otevřeno Ostrava Přívoz, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Tábor a Příbram. 7 dní v týdnu Uherské Hradiště a Krnov. 17 ICM shodně odpovědělo, že jejich provozní doba odpovídá poptávce. Existující ICM v ČR jsou většinou odrazem lokality, v níž se nacházejí. Předpokládáme, že největší počet klientů ICM bývá ve větších městech z důvodů kumulace mladých lidí. Naopak v menších městech je lepší povědomí o existenci ICM. Zajímavé by bylo zjištění, jací klienti navštěvují ta centra, která mají otevřeno i v sobotu a v neděli. průměrná denní návštěvnost do 5 klientů do 15 klientů do 30 klientů více počet ICM ,5 % (17 = 100%) 5,9 % 35,3 % 35,3 % Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM se pohybuje obvykle mezi klienty denně. Denní návštěvnost vyšší než 30 klientů uvádí Krnov, dále pak Tábor, Uherské Hradiště a ICM Praha. kategorie návštěvníků četnost odpovědí návštěvnost žáci ZŠ 2 11,8 % SŠ a učni 13 76,5 % mladí lidé po škole a VŠ do 26 let 11 64,7 % dospělí 1 5,9 % Na tuto otázku bylo možno zvolit více odpovědí (součet % je tedy vyšší než 100). 5

6 Dotazníkové šetření zřetelně prokázalo, že nejpočetnější kategorií mezi návštěvníky ICM jsou středoškoláci a učni, dále pak mladí lidé po SŠ a studenti VŠ do 26 let. II. Technické a personální zabezpečení ICM Metodický list IDM MŠMT říká, že: ICM by mělo být umístěno v místě, které je klientům dopravně lehce dostupné a nejlépe tam, kde se mládež přirozeně setkává či často zdržuje. Bezbariérový přístup v tomto případě znamená vchod přímo z ulice tak, aby se vstupem nebyly vyžadovány formality typu nutnost zvonit, zápis ve vrátnici, předložení dokladů apod ICM odpovědělo, že prostorové podmínky jsou vyhovující. Z toho 2 ICM odpověděla, že jejich prostory jsou vyhovující, ale jen za následujících podmínek: 1. ICM Hradec Králové zamýšlí na podzim roku 2003 zahájit provoz profesní diagnostiky COMDI, takže současných 30 m 2 mu již zřejmě nebude stačit 2. ICM Brno Josefská uvedlo, že z důvodu snižujících se dotací, bylo nuceno se přestěhovat do menších prostorů. ICM v Olomouci na tuto otázku neodpovědělo ale uvedlo: Do konce tohoto kalendářního roku se budeme stěhovat do jiných prostor, o kterých nelze zatím s určitostí říci, jestli budou výhodnější nebo stejné se stávajícími, ale nutné finanční úspory nás k tomu tlačí. Z hlediska strategického se nejeví jako nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že nemáme finance na zaplacení profesionálních pracovníků a nejvýhodnějších prostor, tak bereme tu možnost, která je optimální pro zachování provozu ICM. Jen 4 ICM ze 17 označila své prostory za nevyhovující, a to z těchto důvodů: 1. pro absenci jednoho z nejdůležitějších předpokladů pro vhodné umístění ICM, a to bezbariérového přístupu ( Teplice, Brno-Kounicova) 2. pro obtížnou orientaci v budově, kde ICM sídlí (Teplice umístění ve 2.patře, Brno - Kounicova) 3. pro vlastní umístění ICM v budově (Pelhřimov ICM se nachází ve vstupním vestibulu kulturního domu a jeho průchodnost je pro samotnou práci spíše nevyhovující) 4. ICM Praha uvedlo, že prostory jsou nevyhovující z hlediska plochy pro veřejnost. S tímto argumentem je možno souhlasit vzhledem k doporučení, že pro minimální kapacitu ICM je nutný prostor 25 m 2, pokud současně v prostorách pro veřejnost pobývá cca 10 klientů. 6

7 prostory ICM počet ICM vyhovující 12 70,6 nevyhovující 4 23,5 neodpověděl 1 5,9 % poznámka vyhovující bez připomínek 10 vyhovující s připomínkami 2 Personální obsazení ICM Název ICM Plný úvazek Částečný úvazek Dobrovolníci CVS Celkem Hradec Králové Ostrava Brno-Kounicova Brno-Josefská Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Olomouc Pelhřimov Praha Příbram Prostějov Tábor Teplice Uherské Hradiště Z hlediska personálního obsazení z dotazníků vyplývá, že provoz ICM často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Průměrný počet dobrovolníků na informační centrum je 3 až 4 dobrovolníci. Jen v Ostravě a Příbrami je stejný počet pracovníků na plný pracovní úvazek a dobrovolníků, tj. 2 osoby. Výjimkou je ICM Praha na Senovážném náměstí, kde v době vyplňování dotazníků bylo na plný pracovní úvazek zaměstnáno 5 lidí, na částečný 2, ale zase nemělo žádného dobrovolníka a jen jednoho pracovníka na CVS. Civilní vojenská služba není téměř využívána, protože jen tři ICM odpověděla, že zaměstnávají pracovníka na CVS (ICM Příbram 2 CVS, ICM Praha 1 CVS, ICM Pelhřimov 1 CVS). Pracovníků na plný pracovní úvazek je ve všech ICM zaměstnáno pouze 14, což není ani jeden pracovník na plný pracovní úvazek v každém ICM (a to je třeba brát v úvahu, že tento průměr je vysoce zvýšen 5 pracovníky z ICM Praha). Pracovníků na částečný úvazek (externisti včetně) bylo uvedeno celkem 13 v 17 ICM. 7

8 Věk pracovníků ICM všech zam. kategorií let let let starší 45 let Počet osob určité věkové kategorie N = 17 Ve většině ICM převažuje věková kategorie pracovníků mezi let (41 osob). Z celkového počtu osob pracujících v ICM je pak dále 32 ve věku mezi lety, lidí starších 45 let pracuje v ICM pouze 6. Domníváme se, že převažující věkové složení pracovníků let, je vhodné pro přiblížení se problematice návštěvníků a komunikaci s nimi. III. Poskytované informace a služby Klienti nejčastěji dávají přednost osobní návštěvě před jiným způsobem získání informací (uvedlo všech 17 ICM). Vzhledem k tomu, že bylo možno vybrat více variant, dvě ICM (Brno - Kounicova, Ostrava) uvedla jako další způsob nejčastějšího kontaktu telefon. Dále pak 2 ICM (Olomouc, Ostrava) uvedla a jen 4 informační centra (Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Příbram a Tábor) vybrala jako další způsob kontaktu s klientem návštěvu internetových stránek. Jak již bylo výše uvedeno, klienti dávají přednost osobní návštěvě, a to v závislosti na období školního roku - období podávání přihlášek na SŠ a VŠ, volba zaměstnání nebo možnosti brigád v zahraničí, aj. Do ICM, ve kterých je dostupný, případně zvýhodněný přístup na internet, chodí návštěvníci častěji. 8

9 Respondenti měli zaškrtnout maximálně 3 tematické oblasti. Oblast Počet ICM % Vzdělávání 15 88,2 Práce 13 76,5 Volný čas 11 64,7 Cestování 7 41,2 Zdraví Sociálně patologické jevy 1 5,9 Ekologie Sociální skupiny a hnutí Občan a stát Sport 2 11,8 Nadace a granty 2 11,8 Mezinárodní, evropské a národní organizace Mládež v ČR a EU 2 11,8 Drogy a protidrogová prevence Stabilně nejfrekventovanější informační oblastí jsou informace o vzdělávání (zatrhlo 15 ICM). Na druhém místě jsou informace o práci (13 ICM). Oblast volného času uvedlo jako jednu ze tří nejvyhledávanějších oblastí jedenáct ICM. Oblast cestování, kde jsou nejžádanějšími informace o možnostech levného ubytování a dopravy včetně poučení o nezbytných formalitách, zvláště při cestách do zahraničí, uvedlo jen sedm ICM. České Budějovice a Krnov uvedly jako nejžádanější oblasti: Mládež v ČR a EU, Ostrava- Přívoz a Pelhřimov jmenovaly Nadace a granty. Teplice a Prostějov zařadily mezi tři nejoblíbenější oblasti ICM oblast Sport. Vzdělávání Práce Volný čas Oblast Počet ICM % Oblast Počet ICM % Cestování Zdraví 9 52,9 Sociálně patologické jevy 3 17,6 Ekologie 5 29,4 Sociální skupiny a hnutí 6 35,3 Občan a stát 8 47,0 Sport 2 11,8 Nadace a granty 4 23,5 Mezinárodní, evropské a národ. organizace 6 35,3 Mládež v ČR a EU 1 5,9 Drogy a protidrogová prevence 1 5,9 Respondenti měli zvolit maximálně 3 tematické oblasti. 9

10 Z tabulky je patrné, že na otázku nejméně žádaných oblastí, jsou odpovědi jednotlivých ICM více odlišné než při předchozí otázce. Nejvíce ICM uvedlo jako nejméně vyhledávanou oblast zdraví (9 ICM), hned za ní následuje oblast občan a stát (8 ICM), sociální skupiny a hnutí (6 ICM) a tematická oblast ekologie (5 ICM). K otázce změny klasifikace se 14 ICM vyjádřilo pro změnu. Tři ICM žádnou změnu nepožadují a prostějovské ICM je pro změnu klasifikace, ale neuvedlo, kterých oblastí by se měla změna týkat. Mezi oblastmi, které si jednotlivá ICM přejí odebrat nejčastěji, patří oblasti Zdraví, Ekologie, Občan a stát (5 ICM). Oblast sociálně-patologických jevů si přeje odebrat jedno ICM a oblast Mládež v ČR a EU také jedno ICM. Oblast Sportu do tematické oblasti Volný čas by rádo přesunulo 8 ICM. Oblast Drogy a protidrogovou prevenci do oblasti Sociálně patologické jevy chce přesunout 8 ICM. Oblast Nadace a granty byla navržena pro přesun do kategorie Občan a stát (čtyři ICM). Zazněly i návrhy na přejmenování oblasti Mládež v ČR a EU na Mládež v EU (čtyři ICM). Tento návrh lze akceptovat vzhledem k blížícímu se vstupu České republiky do Evropské unie. Jedno ICM navrhlo sloučit oblast Cestování s oblastí Volného času. Pro sloučení Mezinárodních organizací s oblastí Mládež v ČR a EU se vyjádřilo také pouze jedno ICM. Tato navrhovaná řešení odpovídají bodu 12 usnesení z valné hromady členů AICM ČR, která se konala ve dnech

11 (bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, % které vybralo tuto možnost Kopírování Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 11 64,7 Inzerce 13 76,4 Veřejná faxová služba 9 52,9 Možnost videoprojekce v ICM 11 64,7 Exkurze pro žáky a studenty 13 76,4 Besedy pro veřejnost 14 82,4 Profesní diagnostika COMDI 11 64,7 Eurodesk 8 47,0 Odborné poradenství 7 41,2 Jiné 6 35,3 Jako nejčastěji nabízené služby ICM uvedla internet, kopírování (17 ICM) a besedy pro veřejnost (14 ICM). Mnoho center také nabízí možnost inzerce a exkurze pro žáky a studenty. ICM Tábor zmínilo jako jednu z dalších služeb Evropskou dobrovolnou službu, která je součástí programu EU Mládež. Tento program jako svou další aktivitu uvedlo také ICM Lomnice nad Popelkou. Vlastní informační materiál vydává jedno ICM, a to ICM Uherské Hradiště. Jeho přehled akcí pro děti a mládež se jmenuje Íčko a vychází jako měsíčník. V možnosti jiné uvedlo šest ICM tyto nabízené služby: scanování, psaní na PC, tisk, archivace dat na CD ROM, pronájem prostor. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 9 52,9 Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 8 47,0 Inzerce 1 5,9 Veřejná faxová služba Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 4 23,5 Eurodesk 4 23,5 Odborné poradenství 2 11,8 Jiné 6 35,3 11

12 Jako nejvíce využívanou službu uvedla všechna ICM internet. Pod možností jiné šest center napsalo scanování, psaní na PC a následný tisk z PC, archivace na elektronickém médiu, pomoc při tvorbě vlastních www stránek. Dále pak pořádání výstav, kurzů a školení na PC. V Krnově dokonce nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Některá ICM však pod jiné dublovala ty činnosti, které již uvedla v tabulce. Lze ocenit celkem rozsáhlou nabídku doplňkových činností jednotlivých ICM. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 15 88,2 Internet 14 82,4 Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 6 35,3 Inzerce 2 11,8 Veřejná faxová služba 8 47,0 Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 6 35,3 Eurodesk 1 5,9 Odborné poradenství Jiné 11 Informace jsou všemi centry poskytovány zdarma. Placenými službami jsou nejčastěji kopírování a internet. Dále pak použití faxu, tisk z PC, profesní diagnostika COMDI, prodej brožur a přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ a prodej studentských karet. Jediné ICM v Hradci Králové uvedlo, že za žádnou ze svých služeb z organizačních důvodů platbu nepožaduje. 12

13 Vyhovuje tento počet Počet počítačů, které jsou poptávce zákazníků ICM Sídlo ICM k dispozici zákazníkům ICM ano ne Brno Josefská 5 x Brno Kounicova 6 x Hradec Králové 6 x Česká Lípa 5 x České Budějovice 3 x Český Krumlov 4 x Krnov 7 x Lomnice nad Popelkou 5 x Olomouc 3 x Ostrava Přívoz 4 x Pelhřimov 3 x Praha 8 x Prostějov 15 x Příbram 10 x Tábor 10 x Teplice 3 x Uherské Hradiště 8 x průměr = 6 PC na 1 ICM 11 = 64,7% 6 = 35,3% V odpovědích na otázky počtu PC v ICM a jejich dostatečnosti pro provoz vyplývá, že převážná většina center je s počtem PC využívaných jejich zákazníky spokojena. Ti, co mají k dispozici 4 PC a méně, odpověděli, že tento počet je vzhledem k počtu zájemců o služby ICM nevyhovující. Otázkou zůstává, zda jejich nedostatečná vybavenost PC je způsobena nedostatkem finančních prostředků nebo jen jejich prostorovými možnostmi. Bylo možno uvést více možností. Při volbě odpovědi jiné byli respondenti požádáni, aby pokud možno tyto zdroje specifikovali. Provoz ICM hrazen z níže Počet ICM % uvedených prostředků: MŠMT zřizovatel 13 76,5 vlastní projekty 11 64,7 granty 9 53,0 sponzoři 3 17,6 služby poskytované v centru 14 82,4 za úplatu jiné 7 41,2 13

14 Nejčastějším zdrojem finančních prostředků pro provoz ICM je MŠMT, dále pak vlastní zdroje z provozu centra a finance od zřizovatele. Při volbě odpovědi jiné byly v šesti případech uvedeny dotace města, jen ve dvou případech to byl krajský úřad (Královéhradecký a Jihomoravský kraj), jednou DDM Libertin (Česká Lípa) a dvakrát vlastní provozovatel (CMG Prostějov a Uherské Hradiště - Region Slovácko). Domníváme se, že by stálo za úvahu, zda by úloha krajů při financování ICM neměla být vyšší, protože by to mohlo přispět k dynamičtějšímu rozvoji nejen center stávajících, ale i k založení center pro mládež ve městech, kde ještě nejsou, a město nemá na jejich zřízení dostatek finančních prostředků. IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků Hlavním zdrojem pro získávání informací je pro všechna ICM internet. Dále pak tisk a odborná literatura z knihoven. Pět ICM dále uvedlo AICM a čtyři ICM uvedla IDM MŠMT. Mezi dalšími zdroji byly jmenovány různé instituce, místní a partnerské organizace (např. ICEU, dále pak MŠMT, MZV, různá NNO a nadace). Informace jsou také velmi často získávány prostřednictvím služebních cest a návštěvami různých výstav a veletrhů. K otázce spolupráce s jinými institucemi se vyjádřilo kladně 13 ICM. 4 ICM uvedla, že s jinými organizacemi spolupracuje, ale jen příležitostně (Brno Josefská, Olomouc, Prostějov a Uherské Hradiště). Mezi organizace, se kterými ICM nejčastěji spolupracují, patří tyto: AICM, ČNA, ICN, YMCA v ČR, různé kulturní organizace měst a obcí v příslušném regionu, regionální a městská informační centra, dále pak NNO, regionální tisk, různé jazykové a vzdělávací agentury aj. V závislosti na místě působení ICM byly uváděny i různé příhraniční organizace. 14

15 V této tabulce vidíme výčet akcí, na kterých se ICM podílí, a které sami pořádají. ICM Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Otázka č Uveďte akce, které pořádáte: Hradec Králové Bambiriáda, ETM, CDFE-NATO přednášky TOUR Ostrava Přívoz Bambiriáda, vzdělávání besedy, výstavy, prezentace Brno, Kounicova Regiontour, Gaudeamus, kulaté stoly NNO prezentační akce NNO tábory pro děti,besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, prezentace, Víkend pro Tebe, 30 dní pro NNO Brno, Josefská Invex, keramické dílny Invex, keramické dílny Česká Lípa Invence Praha přednášky, videoprojekce, divadelní představení, výstavy, koncerty České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Bambiriáda, Vzdělávání a řemeslo, Gaudeamus, komunitní plánování soc. služeb Projekt Češi a Evropa, info a vzdělávací projekt dobrovolnictví Bambiriáda, Den země, projekt Vstup ČR do EU Babiriáda, vzdělání a řemesla, Region Tour, Euregion Tour, NISA, Schola Nova Týden EU, Programy mládeže: semináře o EVS viz. výroční zprávy besedy, přednášky, DOD besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, spolupráce s teenager klubem besedy mládež a EU, školení granty Olomouc Bambiriáda, Scholaris, Tourismexpo, Regiontour, soutěže- znalost o EU ICM Otázka č Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Uveďte akce, které pořádáte: Pelhřimov Region tančí, Budoshow výstavy, volnočasové kluby, besedy, přednášky Praha 1 Bambiriáda, Invence, Gaudeamus cestovatelské besedy, exkurze Senovážné nám. Příbram výstavy, přednášky vypsány akce, které ICM nepořádá Prostějov Korálový den, Týden pro NNO Tábor projekt Češi a Evropa, Bambiriáda, besedy, přednášky, výstavy, Vzdělání a řemesla, Region tour videoprojekce, prezentace, workshopy Teplice Den otevřených dveří, Invence, 30 dní pro NNO, zahájení lázeňské sezóny Uherské Hradiště besedy, výstavy, výlety,soutěže, volnočasové aktivity pro děti Evropský týden mládeže Česko-německé taneční a divadelní dny v Lipsku, divadelní spolek Divadlo bez názvu, novinářský kroužek Na otázku, zda některý z pracovníků ICM absolvoval stáž v jiném centru v ČR, pět ICM odpovědělo ano a dvanáct ICM odpovědělo ne. ICM Česká Lípa vyslalo 1 pracovníka do Lomnice nad Popelkou. Prostějov uvedl 1 pracovníka na stáži, ale neuvedl kde. Příbram rovněž neuvedla, kde její 2 pracovníci 1999 stáž absolvovali. ICM Teplice vyslalo v roce 2002 jednoho pracovníka do ICM Praha. Uherské Hradiště uvedlo jednoho pracovníka na jednodenní stáži v ICM Tábor a v YMCA Praha. ICM 15

16 se shodně vyjádřila, že by stáže považovala za veliký přínos pro jejich další rozvoj, ale není možné na ně pracovníky vysílat, vzhledem k malému počtu stálých pracovníků. Zahraničních stáží se zúčastnila pouze 2 ICM, a to Český Krumlov ve Francii (1999), Velké Británii (1999), znovu ve Francii (2000) a v Belgii (2001) a ICM Tábor uvedlo stáž v CIDJ v Paříži v roce 2001 a v roce 2003 v Maďarsku. Vždy se jednalo o jednoho pracovníka z příslušného ICM. Možnosti Počet ICM Má zájem o stáž v ČR 8 Mám zájem o stáž v zahraničí 13 Nemám zájem 0 Informační centra z České Lípy, Prahy a Příbrami zaškrtla obě destinace, tj. ČR i zahraničí. Jedenáct informačních center se zúčastnilo mezinárodních seminářů nebo školení. Šest ICM uvedlo, že žádný z jejích pracovníků se dosud takového semináře nebo školení nezúčastnil. Nejčastěji byly uváděny semináře Eurodesku v různých zemích (program Mládež a EDS Maďarsko, Slovensko, aj.), dále semináře pořádané IDM MŠMT za účasti školitelů mezinárodní organizace ERYICA. Krátké studijní cesty po informačních centrech Evropy, zvláště ve Francii. Na otázku spolupráce informačních center s odděleními IDM MŠMT, 14 ICM odpovědělo, že nejvíce spolupracuje s ICM IDM MŠMT. Deset center uvedlo ČNA a osm jmenovalo Eurodesk. Oddělení výzkumu, Talentcentrum, oddělení vzdělávání a oddělení volného času bylo uvedeno jedenkrát. Centra podotkla, že se zatím jedná pouze o příležitostné výměny informací, a ne o spolupráci v pravém slova smyslu. Informační centra v Ostravě, Brně Kounicova, České Lípě, Lomnici nad Popelkou, Olomouci, ICM Praha, Prostějově, Táboře a Uherském Hradišti vyjádřila své připomínky a náměty k provozu a činnosti ICM podrobněji. Jejich připomínky a náměty se téměř shodovaly a lze je shrnout do těchto bodů: 1. Soustřeďovat materiály z centrálních institucí a organizací pro potřeby regionálních ICM, včetně materiálů z velvyslanectví a kulturních středisek. Tyto posléze dávat k dispozici v místních a regionálních ICM. 16

17 2. Propracovat systém výměny regionálních informací z kraje za aktuální informace z ústředních zdrojů (tj. z ústředních institucí a organizací) možnost získávání opravdu aktuálních informací se jeví dostupnější pro pracovníky ICM IDM Praha (např. je velký zájem o informace týkající se levného ubytování pro skupiny v Praze v poskytování informací tohoto druhu vedou pražská DDM a jejich osobní kontakty). 3. Zlepšit spolupráci při přípravě Aktualit ICM IDM MŠMT. 4. Vytvořit sérii školení na téma využití internetu. 5. Zlepšit spolupráci regionálních center navzájem. 6. Pořádat více školení pracovníků ICM a rozšiřovat tak možnosti dalšího vzdělávání, včetně jazykových kurzů s ohledem na blížící se členství v EU (+ stáže v zahraničí). 7. Vytvořit jednotnou webovou stránku pro všechna centra, která by měla synchronizované informace. 8. Rozšířit prostory pro klienty informačních center a stále modernizovat vybavení PC technikou. V. Závěr Existující ICM v ČR jsou odrazem lokality a regionu, v nichž se nacházejí. Otevírací doba ICM odpovídá potřebě klientů. Převážná většina ICM má otevřeno pět dní v týdnu. Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM je deset až třicet klientů. Největší počet návštěvníků je v pražském ICM z důvodu větší kumulace mladých lidí. Většina ICM považuje své prostory za vyhovující. Pouze čtyři ICM uvedla, že jim prostory nevyhovují. K otázce personálního obsazení můžeme podotknout, že provoz často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Věkové rozložení pracovníků se pohybuje nejčastěji mezi lety, což se přibližuje věkovému složení klientů ICM. Potvrdilo se nám očekávání, že mladí lidé stále preferují osobní návštěvu ICM před jiným způsobem získání informací. V menší míře jsou využívány konzultace přes telefon, a vyhledávání na centra. Nejvíce žádané informace jsou z oblasti Vzdělávání, Práce (v ČR i zahraničí) a oblasti Volného času. Těmto oblastem je proto v ICM věnována největší pozornost. Naopak oblasti Zdraví, Občan a stát, Sociální skupiny a hnutí, Ekologie jsou žádané nejméně. Z těchto důvodů mnoho center navrhlo jejich vypuštění z klasifikace nebo sloučení s jinou oblastí. Kromě zpracovaných informací ICM nabízejí další doplňkové služby. Z analýzy vyplynulo, že nejvíce jsou nabízené tyto služby: internet, kopírování a besedy pro veřejnost. Některá ICM nabízejí služby velmi nadstandardní, například ICM v Krnově nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Nejvíce využívanou službou je internet, scanování, psaní a tisk na 17

18 PC. Vidíme, že scanování se umístilo jako druhá nejžádanější služba ale je nabízena pouze některými centry. Síť ICM v Čechách je v současné době naprosto nedostatečná. Zcela chybí centra v západních, severozápadních a východních Čechách. Severovýchodní část pokrývá Lomnice nad Popelkou, jako jedno z nejaktivnějších regionálních center. Poměrně dobře pokryty systémem ICM jsou jižní Čechy - ICM v Táboře, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Lépe je na tom také Morava, kde fungují ICM v Olomouci, Ostravě, Brně a v Uherském Hradišti. Ideální by bylo, kdyby ICM byla zřízena v každém městě, kde je větší počet škol, tedy ve městech se zvýšenou kumulací mladých lidí, kterým jsou informační centra určena. Zdá se, že ve všech ICM jsou pracovníci, které tato práce skutečně baví a věnují se jí s nasazením. Problém zůstává, že v ICM je často zaměstnán jen jeden pracovník, a ten při nejlepší vůli nemůže sám shánět informace, aktualizovat je a zároveň podávat návštěvníkům. Minimálně by měli být v regionálním centru dva pracovníci. Ke zvýšení odbornosti pracovníků by mohl přispět systém stáží v pražském ICM, které pracuje nejdéle a má největší zkušenosti. Většina regionálních ICM má podstatně nižší návštěvnost než Praha, což vyplývá i z pravděpodobně malé informovanosti mladých lidí o této aktivitě. Je třeba o existenci a činnosti ICM více informovat především přímo na školách, kde je největší potenciál návštěvníků. Spolupráce se školami, krajskými a obecními úřady a NNO se jeví pro úspěšnou činnost nezbytná. Jedním z možných způsobů propagace se zdají být exkurze jednotlivých tříd do ICM, pořádání dnů otevřených dveří nebo besed na témata atraktivní pro mladé lidi (např. au-pair, cestování či zaměstnání v zahraničí); své místo má publicita v médiích, jak celostátních tak zvláště regionálních. Důvodem nižší návštěvnosti může být i nevyhovující umístění centra. Optimální je umístění ICM v centru města nebo alespoň nedaleko centra. Důkazem toho je pražské ICM, které se z méně vhodných prostor v Žitné ulici přestěhovalo do přízemí na Senovážném náměstí a počet návštěvníků mnohonásobně vzrostl. Domníváme se ale, že provádí-li ICM kvalitní propagační kampaň, nemusí být umístění přílišným handicapem. 18

19 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZPRACOVALI: KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ICM IDM MŠMT, ING. JITKA SIGMUNDOVÁ ODD. VÝZKUMU IDM MŠMT SÁMOVA PRAHA 10 ČESKÁ REPUBLIKA tel./fax idm-msmt.cz 19

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Prostějov 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 Prostějov 1. Úvod - představení (vznik, hlavní činnost, služby ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum pro mládež Prostějov

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. za rok 2006

Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. za rok 2006 1 Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT za rok 2006 Zpracovala: Mgr. Šárka Kušková, únor 2007 2 Obsah: Str. I. Základní informace..3

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015 18.února 2015 Výkonný výbor AICM ČR, členŧm AICM ČR Váţené kolegyně a kolegové, výkonný výbor AICM ČR si tímto dovoluje obrátit se na vás s aktuálními informacemi týkajícími se jednotlivých oblastí činnosti

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí)

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí) Výsledky analýzy potřeb ECMB (celkem 97 odpovědí) Část 1: Kdo jste? 2. Co děláte? studenti 74 pracující 36 nezaměstnaní 4 jiné (dobrovolník EVS 1 Co děláte? studenti pracující nezaměstnaní jiné (dobrovolník

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR červenec / srpen 2013 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Knihovna pro všechny Havířov 12.5.2015 vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR Hlavní témata 10 let benchmarkingu v ČR Mohou se české a

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 3 2. Přehled a vyhodnocení aktivit

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě

Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení. Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě Eko-info centrum Ostrava občanské sdružení Chelčického 4, 702 00 Ostrava www.eico.cz, info@eico.cz Analýza potřeb cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí - osoby pečující o dítě dotazníkové šetření Zpracovala:

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více