INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR"

Transkript

1 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003

2 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické a personální zabezpečení ICM 6 III. Poskytované informace a služby 8 IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 14 V. Závěr 18 2

3 Úvod V současné době společnost klade vysoké nároky na informovanost mladých lidí a také na jejich schopnost samostatně získávat informace z různých zdrojů. Tento proces je důležitý nejen z hlediska vzdělávacího, ale i výchovného, neboť zvláště v období dospívání má povaha získávaných informací nezanedbatelný vliv na rozvoj celkových postojů mladého člověka. Díky moderním informačním technologiím je přístup k informacím snadnější. Stále ale přetrvává potřeba získávat informace již zpracované. Důležitá je také možnost osobní konzultace s informačními odborníky. Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. K naplňování tohoto práva a zároveň i potřeby stát přispívá systémem opatření k zabezpečení informačních služeb a informačních aktivit pro mládež tím, že vytváří podmínky pro vznik a fungování Informačního systému mládeže (dále jen ISM). Garantem vzniku a rozvoje Informačního systému mládeže v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odpovědný za rozvoj této problematiky je odbor pro mládež. Ministerstvo podporuje vznik a rozvoj informačních aktivit zaměřených na mládež ve státní i nestátní sféře. Cílem je především poskytovat mládeži co nejširší okruh informací cíleně shromažďovaných a zpracovávaných pro určitou věkovou skupinu, dále podporovat a rozšiřovat možnosti přístupu mladých lidí k těmto informacím. Funkcí Informačního centra pro mládeže (dále jen ICM) je průběžná tvorba, rozšiřování a permanentní aktualizace souborů informací, které komplexně mapují pokud možno všechna požadovaná témata a oblasti života dětí a mládeže. Soubory informací jsou tříděny do tématických oblastí. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen IDM MŠMT) je jednou z organizací, která se na budování ISM v ČR podílí významnou měrou. Institut stál u zrodu projektu Národního informačního centra mládeže /NICEM/, byl spoluřešitelem Automatizované databáze mládeže /ADAM/ a jako první v ČR již v roce 1992 otevřel Informační středisko pro nezaměstnanou mládež. V současnosti provozuje Informační centrum pro mládež docházkového typu v centru Prahy. Informační centrum pro mládež poskytuje mládeži i široké veřejnosti informace a další služby. Jeho cílem je umožnit mladým lidem přístup k informacím, učit je s nimi pracovat a efektivně využívat. IDM MŠMT realizoval v závěru roku 2003 stručné dotazníkové šetření, jehož snahou bylo zjistit, jakým způsobem jednotlivá centra fungují z pohledu pracovníků těchto center. 3

4 Výzkumu se zúčastnilo 17 ICM, které jsme oslovili prostřednictvím asociace informačních center. Bylo položeno 27 otázek, které jsme rozdělili do následujících tématických okruhů: I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost II. III. IV. Technické a personální zabezpečení ICM Poskytované informace a služby Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 4

5 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost Počet dní v týdnu otevřeno pro veřejnost Počet ICM 4 dny a méně 5 dní 6 dní 7 dní (17 = 100%) 58,8 % 29,4 % 11,8 % 5 dní v týdnu mají otevřeno tato centra: Hradec Králové, Brno Kounicova, Brno Josefská, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Olomouc, Praha, Prostějov a Teplice. 6 dní má otevřeno Ostrava Přívoz, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Tábor a Příbram. 7 dní v týdnu Uherské Hradiště a Krnov. 17 ICM shodně odpovědělo, že jejich provozní doba odpovídá poptávce. Existující ICM v ČR jsou většinou odrazem lokality, v níž se nacházejí. Předpokládáme, že největší počet klientů ICM bývá ve větších městech z důvodů kumulace mladých lidí. Naopak v menších městech je lepší povědomí o existenci ICM. Zajímavé by bylo zjištění, jací klienti navštěvují ta centra, která mají otevřeno i v sobotu a v neděli. průměrná denní návštěvnost do 5 klientů do 15 klientů do 30 klientů více počet ICM ,5 % (17 = 100%) 5,9 % 35,3 % 35,3 % Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM se pohybuje obvykle mezi klienty denně. Denní návštěvnost vyšší než 30 klientů uvádí Krnov, dále pak Tábor, Uherské Hradiště a ICM Praha. kategorie návštěvníků četnost odpovědí návštěvnost žáci ZŠ 2 11,8 % SŠ a učni 13 76,5 % mladí lidé po škole a VŠ do 26 let 11 64,7 % dospělí 1 5,9 % Na tuto otázku bylo možno zvolit více odpovědí (součet % je tedy vyšší než 100). 5

6 Dotazníkové šetření zřetelně prokázalo, že nejpočetnější kategorií mezi návštěvníky ICM jsou středoškoláci a učni, dále pak mladí lidé po SŠ a studenti VŠ do 26 let. II. Technické a personální zabezpečení ICM Metodický list IDM MŠMT říká, že: ICM by mělo být umístěno v místě, které je klientům dopravně lehce dostupné a nejlépe tam, kde se mládež přirozeně setkává či často zdržuje. Bezbariérový přístup v tomto případě znamená vchod přímo z ulice tak, aby se vstupem nebyly vyžadovány formality typu nutnost zvonit, zápis ve vrátnici, předložení dokladů apod ICM odpovědělo, že prostorové podmínky jsou vyhovující. Z toho 2 ICM odpověděla, že jejich prostory jsou vyhovující, ale jen za následujících podmínek: 1. ICM Hradec Králové zamýšlí na podzim roku 2003 zahájit provoz profesní diagnostiky COMDI, takže současných 30 m 2 mu již zřejmě nebude stačit 2. ICM Brno Josefská uvedlo, že z důvodu snižujících se dotací, bylo nuceno se přestěhovat do menších prostorů. ICM v Olomouci na tuto otázku neodpovědělo ale uvedlo: Do konce tohoto kalendářního roku se budeme stěhovat do jiných prostor, o kterých nelze zatím s určitostí říci, jestli budou výhodnější nebo stejné se stávajícími, ale nutné finanční úspory nás k tomu tlačí. Z hlediska strategického se nejeví jako nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že nemáme finance na zaplacení profesionálních pracovníků a nejvýhodnějších prostor, tak bereme tu možnost, která je optimální pro zachování provozu ICM. Jen 4 ICM ze 17 označila své prostory za nevyhovující, a to z těchto důvodů: 1. pro absenci jednoho z nejdůležitějších předpokladů pro vhodné umístění ICM, a to bezbariérového přístupu ( Teplice, Brno-Kounicova) 2. pro obtížnou orientaci v budově, kde ICM sídlí (Teplice umístění ve 2.patře, Brno - Kounicova) 3. pro vlastní umístění ICM v budově (Pelhřimov ICM se nachází ve vstupním vestibulu kulturního domu a jeho průchodnost je pro samotnou práci spíše nevyhovující) 4. ICM Praha uvedlo, že prostory jsou nevyhovující z hlediska plochy pro veřejnost. S tímto argumentem je možno souhlasit vzhledem k doporučení, že pro minimální kapacitu ICM je nutný prostor 25 m 2, pokud současně v prostorách pro veřejnost pobývá cca 10 klientů. 6

7 prostory ICM počet ICM vyhovující 12 70,6 nevyhovující 4 23,5 neodpověděl 1 5,9 % poznámka vyhovující bez připomínek 10 vyhovující s připomínkami 2 Personální obsazení ICM Název ICM Plný úvazek Částečný úvazek Dobrovolníci CVS Celkem Hradec Králové Ostrava Brno-Kounicova Brno-Josefská Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Olomouc Pelhřimov Praha Příbram Prostějov Tábor Teplice Uherské Hradiště Z hlediska personálního obsazení z dotazníků vyplývá, že provoz ICM často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Průměrný počet dobrovolníků na informační centrum je 3 až 4 dobrovolníci. Jen v Ostravě a Příbrami je stejný počet pracovníků na plný pracovní úvazek a dobrovolníků, tj. 2 osoby. Výjimkou je ICM Praha na Senovážném náměstí, kde v době vyplňování dotazníků bylo na plný pracovní úvazek zaměstnáno 5 lidí, na částečný 2, ale zase nemělo žádného dobrovolníka a jen jednoho pracovníka na CVS. Civilní vojenská služba není téměř využívána, protože jen tři ICM odpověděla, že zaměstnávají pracovníka na CVS (ICM Příbram 2 CVS, ICM Praha 1 CVS, ICM Pelhřimov 1 CVS). Pracovníků na plný pracovní úvazek je ve všech ICM zaměstnáno pouze 14, což není ani jeden pracovník na plný pracovní úvazek v každém ICM (a to je třeba brát v úvahu, že tento průměr je vysoce zvýšen 5 pracovníky z ICM Praha). Pracovníků na částečný úvazek (externisti včetně) bylo uvedeno celkem 13 v 17 ICM. 7

8 Věk pracovníků ICM všech zam. kategorií let let let starší 45 let Počet osob určité věkové kategorie N = 17 Ve většině ICM převažuje věková kategorie pracovníků mezi let (41 osob). Z celkového počtu osob pracujících v ICM je pak dále 32 ve věku mezi lety, lidí starších 45 let pracuje v ICM pouze 6. Domníváme se, že převažující věkové složení pracovníků let, je vhodné pro přiblížení se problematice návštěvníků a komunikaci s nimi. III. Poskytované informace a služby Klienti nejčastěji dávají přednost osobní návštěvě před jiným způsobem získání informací (uvedlo všech 17 ICM). Vzhledem k tomu, že bylo možno vybrat více variant, dvě ICM (Brno - Kounicova, Ostrava) uvedla jako další způsob nejčastějšího kontaktu telefon. Dále pak 2 ICM (Olomouc, Ostrava) uvedla a jen 4 informační centra (Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Příbram a Tábor) vybrala jako další způsob kontaktu s klientem návštěvu internetových stránek. Jak již bylo výše uvedeno, klienti dávají přednost osobní návštěvě, a to v závislosti na období školního roku - období podávání přihlášek na SŠ a VŠ, volba zaměstnání nebo možnosti brigád v zahraničí, aj. Do ICM, ve kterých je dostupný, případně zvýhodněný přístup na internet, chodí návštěvníci častěji. 8

9 Respondenti měli zaškrtnout maximálně 3 tematické oblasti. Oblast Počet ICM % Vzdělávání 15 88,2 Práce 13 76,5 Volný čas 11 64,7 Cestování 7 41,2 Zdraví Sociálně patologické jevy 1 5,9 Ekologie Sociální skupiny a hnutí Občan a stát Sport 2 11,8 Nadace a granty 2 11,8 Mezinárodní, evropské a národní organizace Mládež v ČR a EU 2 11,8 Drogy a protidrogová prevence Stabilně nejfrekventovanější informační oblastí jsou informace o vzdělávání (zatrhlo 15 ICM). Na druhém místě jsou informace o práci (13 ICM). Oblast volného času uvedlo jako jednu ze tří nejvyhledávanějších oblastí jedenáct ICM. Oblast cestování, kde jsou nejžádanějšími informace o možnostech levného ubytování a dopravy včetně poučení o nezbytných formalitách, zvláště při cestách do zahraničí, uvedlo jen sedm ICM. České Budějovice a Krnov uvedly jako nejžádanější oblasti: Mládež v ČR a EU, Ostrava- Přívoz a Pelhřimov jmenovaly Nadace a granty. Teplice a Prostějov zařadily mezi tři nejoblíbenější oblasti ICM oblast Sport. Vzdělávání Práce Volný čas Oblast Počet ICM % Oblast Počet ICM % Cestování Zdraví 9 52,9 Sociálně patologické jevy 3 17,6 Ekologie 5 29,4 Sociální skupiny a hnutí 6 35,3 Občan a stát 8 47,0 Sport 2 11,8 Nadace a granty 4 23,5 Mezinárodní, evropské a národ. organizace 6 35,3 Mládež v ČR a EU 1 5,9 Drogy a protidrogová prevence 1 5,9 Respondenti měli zvolit maximálně 3 tematické oblasti. 9

10 Z tabulky je patrné, že na otázku nejméně žádaných oblastí, jsou odpovědi jednotlivých ICM více odlišné než při předchozí otázce. Nejvíce ICM uvedlo jako nejméně vyhledávanou oblast zdraví (9 ICM), hned za ní následuje oblast občan a stát (8 ICM), sociální skupiny a hnutí (6 ICM) a tematická oblast ekologie (5 ICM). K otázce změny klasifikace se 14 ICM vyjádřilo pro změnu. Tři ICM žádnou změnu nepožadují a prostějovské ICM je pro změnu klasifikace, ale neuvedlo, kterých oblastí by se měla změna týkat. Mezi oblastmi, které si jednotlivá ICM přejí odebrat nejčastěji, patří oblasti Zdraví, Ekologie, Občan a stát (5 ICM). Oblast sociálně-patologických jevů si přeje odebrat jedno ICM a oblast Mládež v ČR a EU také jedno ICM. Oblast Sportu do tematické oblasti Volný čas by rádo přesunulo 8 ICM. Oblast Drogy a protidrogovou prevenci do oblasti Sociálně patologické jevy chce přesunout 8 ICM. Oblast Nadace a granty byla navržena pro přesun do kategorie Občan a stát (čtyři ICM). Zazněly i návrhy na přejmenování oblasti Mládež v ČR a EU na Mládež v EU (čtyři ICM). Tento návrh lze akceptovat vzhledem k blížícímu se vstupu České republiky do Evropské unie. Jedno ICM navrhlo sloučit oblast Cestování s oblastí Volného času. Pro sloučení Mezinárodních organizací s oblastí Mládež v ČR a EU se vyjádřilo také pouze jedno ICM. Tato navrhovaná řešení odpovídají bodu 12 usnesení z valné hromady členů AICM ČR, která se konala ve dnech

11 (bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, % které vybralo tuto možnost Kopírování Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 11 64,7 Inzerce 13 76,4 Veřejná faxová služba 9 52,9 Možnost videoprojekce v ICM 11 64,7 Exkurze pro žáky a studenty 13 76,4 Besedy pro veřejnost 14 82,4 Profesní diagnostika COMDI 11 64,7 Eurodesk 8 47,0 Odborné poradenství 7 41,2 Jiné 6 35,3 Jako nejčastěji nabízené služby ICM uvedla internet, kopírování (17 ICM) a besedy pro veřejnost (14 ICM). Mnoho center také nabízí možnost inzerce a exkurze pro žáky a studenty. ICM Tábor zmínilo jako jednu z dalších služeb Evropskou dobrovolnou službu, která je součástí programu EU Mládež. Tento program jako svou další aktivitu uvedlo také ICM Lomnice nad Popelkou. Vlastní informační materiál vydává jedno ICM, a to ICM Uherské Hradiště. Jeho přehled akcí pro děti a mládež se jmenuje Íčko a vychází jako měsíčník. V možnosti jiné uvedlo šest ICM tyto nabízené služby: scanování, psaní na PC, tisk, archivace dat na CD ROM, pronájem prostor. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 9 52,9 Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 8 47,0 Inzerce 1 5,9 Veřejná faxová služba Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 4 23,5 Eurodesk 4 23,5 Odborné poradenství 2 11,8 Jiné 6 35,3 11

12 Jako nejvíce využívanou službu uvedla všechna ICM internet. Pod možností jiné šest center napsalo scanování, psaní na PC a následný tisk z PC, archivace na elektronickém médiu, pomoc při tvorbě vlastních www stránek. Dále pak pořádání výstav, kurzů a školení na PC. V Krnově dokonce nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Některá ICM však pod jiné dublovala ty činnosti, které již uvedla v tabulce. Lze ocenit celkem rozsáhlou nabídku doplňkových činností jednotlivých ICM. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 15 88,2 Internet 14 82,4 Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 6 35,3 Inzerce 2 11,8 Veřejná faxová služba 8 47,0 Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 6 35,3 Eurodesk 1 5,9 Odborné poradenství Jiné 11 Informace jsou všemi centry poskytovány zdarma. Placenými službami jsou nejčastěji kopírování a internet. Dále pak použití faxu, tisk z PC, profesní diagnostika COMDI, prodej brožur a přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ a prodej studentských karet. Jediné ICM v Hradci Králové uvedlo, že za žádnou ze svých služeb z organizačních důvodů platbu nepožaduje. 12

13 Vyhovuje tento počet Počet počítačů, které jsou poptávce zákazníků ICM Sídlo ICM k dispozici zákazníkům ICM ano ne Brno Josefská 5 x Brno Kounicova 6 x Hradec Králové 6 x Česká Lípa 5 x České Budějovice 3 x Český Krumlov 4 x Krnov 7 x Lomnice nad Popelkou 5 x Olomouc 3 x Ostrava Přívoz 4 x Pelhřimov 3 x Praha 8 x Prostějov 15 x Příbram 10 x Tábor 10 x Teplice 3 x Uherské Hradiště 8 x průměr = 6 PC na 1 ICM 11 = 64,7% 6 = 35,3% V odpovědích na otázky počtu PC v ICM a jejich dostatečnosti pro provoz vyplývá, že převážná většina center je s počtem PC využívaných jejich zákazníky spokojena. Ti, co mají k dispozici 4 PC a méně, odpověděli, že tento počet je vzhledem k počtu zájemců o služby ICM nevyhovující. Otázkou zůstává, zda jejich nedostatečná vybavenost PC je způsobena nedostatkem finančních prostředků nebo jen jejich prostorovými možnostmi. Bylo možno uvést více možností. Při volbě odpovědi jiné byli respondenti požádáni, aby pokud možno tyto zdroje specifikovali. Provoz ICM hrazen z níže Počet ICM % uvedených prostředků: MŠMT zřizovatel 13 76,5 vlastní projekty 11 64,7 granty 9 53,0 sponzoři 3 17,6 služby poskytované v centru 14 82,4 za úplatu jiné 7 41,2 13

14 Nejčastějším zdrojem finančních prostředků pro provoz ICM je MŠMT, dále pak vlastní zdroje z provozu centra a finance od zřizovatele. Při volbě odpovědi jiné byly v šesti případech uvedeny dotace města, jen ve dvou případech to byl krajský úřad (Královéhradecký a Jihomoravský kraj), jednou DDM Libertin (Česká Lípa) a dvakrát vlastní provozovatel (CMG Prostějov a Uherské Hradiště - Region Slovácko). Domníváme se, že by stálo za úvahu, zda by úloha krajů při financování ICM neměla být vyšší, protože by to mohlo přispět k dynamičtějšímu rozvoji nejen center stávajících, ale i k založení center pro mládež ve městech, kde ještě nejsou, a město nemá na jejich zřízení dostatek finančních prostředků. IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků Hlavním zdrojem pro získávání informací je pro všechna ICM internet. Dále pak tisk a odborná literatura z knihoven. Pět ICM dále uvedlo AICM a čtyři ICM uvedla IDM MŠMT. Mezi dalšími zdroji byly jmenovány různé instituce, místní a partnerské organizace (např. ICEU, dále pak MŠMT, MZV, různá NNO a nadace). Informace jsou také velmi často získávány prostřednictvím služebních cest a návštěvami různých výstav a veletrhů. K otázce spolupráce s jinými institucemi se vyjádřilo kladně 13 ICM. 4 ICM uvedla, že s jinými organizacemi spolupracuje, ale jen příležitostně (Brno Josefská, Olomouc, Prostějov a Uherské Hradiště). Mezi organizace, se kterými ICM nejčastěji spolupracují, patří tyto: AICM, ČNA, ICN, YMCA v ČR, různé kulturní organizace měst a obcí v příslušném regionu, regionální a městská informační centra, dále pak NNO, regionální tisk, různé jazykové a vzdělávací agentury aj. V závislosti na místě působení ICM byly uváděny i různé příhraniční organizace. 14

15 V této tabulce vidíme výčet akcí, na kterých se ICM podílí, a které sami pořádají. ICM Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Otázka č Uveďte akce, které pořádáte: Hradec Králové Bambiriáda, ETM, CDFE-NATO přednášky TOUR Ostrava Přívoz Bambiriáda, vzdělávání besedy, výstavy, prezentace Brno, Kounicova Regiontour, Gaudeamus, kulaté stoly NNO prezentační akce NNO tábory pro děti,besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, prezentace, Víkend pro Tebe, 30 dní pro NNO Brno, Josefská Invex, keramické dílny Invex, keramické dílny Česká Lípa Invence Praha přednášky, videoprojekce, divadelní představení, výstavy, koncerty České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Bambiriáda, Vzdělávání a řemeslo, Gaudeamus, komunitní plánování soc. služeb Projekt Češi a Evropa, info a vzdělávací projekt dobrovolnictví Bambiriáda, Den země, projekt Vstup ČR do EU Babiriáda, vzdělání a řemesla, Region Tour, Euregion Tour, NISA, Schola Nova Týden EU, Programy mládeže: semináře o EVS viz. výroční zprávy besedy, přednášky, DOD besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, spolupráce s teenager klubem besedy mládež a EU, školení granty Olomouc Bambiriáda, Scholaris, Tourismexpo, Regiontour, soutěže- znalost o EU ICM Otázka č Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Uveďte akce, které pořádáte: Pelhřimov Region tančí, Budoshow výstavy, volnočasové kluby, besedy, přednášky Praha 1 Bambiriáda, Invence, Gaudeamus cestovatelské besedy, exkurze Senovážné nám. Příbram výstavy, přednášky vypsány akce, které ICM nepořádá Prostějov Korálový den, Týden pro NNO Tábor projekt Češi a Evropa, Bambiriáda, besedy, přednášky, výstavy, Vzdělání a řemesla, Region tour videoprojekce, prezentace, workshopy Teplice Den otevřených dveří, Invence, 30 dní pro NNO, zahájení lázeňské sezóny Uherské Hradiště besedy, výstavy, výlety,soutěže, volnočasové aktivity pro děti Evropský týden mládeže Česko-německé taneční a divadelní dny v Lipsku, divadelní spolek Divadlo bez názvu, novinářský kroužek Na otázku, zda některý z pracovníků ICM absolvoval stáž v jiném centru v ČR, pět ICM odpovědělo ano a dvanáct ICM odpovědělo ne. ICM Česká Lípa vyslalo 1 pracovníka do Lomnice nad Popelkou. Prostějov uvedl 1 pracovníka na stáži, ale neuvedl kde. Příbram rovněž neuvedla, kde její 2 pracovníci 1999 stáž absolvovali. ICM Teplice vyslalo v roce 2002 jednoho pracovníka do ICM Praha. Uherské Hradiště uvedlo jednoho pracovníka na jednodenní stáži v ICM Tábor a v YMCA Praha. ICM 15

16 se shodně vyjádřila, že by stáže považovala za veliký přínos pro jejich další rozvoj, ale není možné na ně pracovníky vysílat, vzhledem k malému počtu stálých pracovníků. Zahraničních stáží se zúčastnila pouze 2 ICM, a to Český Krumlov ve Francii (1999), Velké Británii (1999), znovu ve Francii (2000) a v Belgii (2001) a ICM Tábor uvedlo stáž v CIDJ v Paříži v roce 2001 a v roce 2003 v Maďarsku. Vždy se jednalo o jednoho pracovníka z příslušného ICM. Možnosti Počet ICM Má zájem o stáž v ČR 8 Mám zájem o stáž v zahraničí 13 Nemám zájem 0 Informační centra z České Lípy, Prahy a Příbrami zaškrtla obě destinace, tj. ČR i zahraničí. Jedenáct informačních center se zúčastnilo mezinárodních seminářů nebo školení. Šest ICM uvedlo, že žádný z jejích pracovníků se dosud takového semináře nebo školení nezúčastnil. Nejčastěji byly uváděny semináře Eurodesku v různých zemích (program Mládež a EDS Maďarsko, Slovensko, aj.), dále semináře pořádané IDM MŠMT za účasti školitelů mezinárodní organizace ERYICA. Krátké studijní cesty po informačních centrech Evropy, zvláště ve Francii. Na otázku spolupráce informačních center s odděleními IDM MŠMT, 14 ICM odpovědělo, že nejvíce spolupracuje s ICM IDM MŠMT. Deset center uvedlo ČNA a osm jmenovalo Eurodesk. Oddělení výzkumu, Talentcentrum, oddělení vzdělávání a oddělení volného času bylo uvedeno jedenkrát. Centra podotkla, že se zatím jedná pouze o příležitostné výměny informací, a ne o spolupráci v pravém slova smyslu. Informační centra v Ostravě, Brně Kounicova, České Lípě, Lomnici nad Popelkou, Olomouci, ICM Praha, Prostějově, Táboře a Uherském Hradišti vyjádřila své připomínky a náměty k provozu a činnosti ICM podrobněji. Jejich připomínky a náměty se téměř shodovaly a lze je shrnout do těchto bodů: 1. Soustřeďovat materiály z centrálních institucí a organizací pro potřeby regionálních ICM, včetně materiálů z velvyslanectví a kulturních středisek. Tyto posléze dávat k dispozici v místních a regionálních ICM. 16

17 2. Propracovat systém výměny regionálních informací z kraje za aktuální informace z ústředních zdrojů (tj. z ústředních institucí a organizací) možnost získávání opravdu aktuálních informací se jeví dostupnější pro pracovníky ICM IDM Praha (např. je velký zájem o informace týkající se levného ubytování pro skupiny v Praze v poskytování informací tohoto druhu vedou pražská DDM a jejich osobní kontakty). 3. Zlepšit spolupráci při přípravě Aktualit ICM IDM MŠMT. 4. Vytvořit sérii školení na téma využití internetu. 5. Zlepšit spolupráci regionálních center navzájem. 6. Pořádat více školení pracovníků ICM a rozšiřovat tak možnosti dalšího vzdělávání, včetně jazykových kurzů s ohledem na blížící se členství v EU (+ stáže v zahraničí). 7. Vytvořit jednotnou webovou stránku pro všechna centra, která by měla synchronizované informace. 8. Rozšířit prostory pro klienty informačních center a stále modernizovat vybavení PC technikou. V. Závěr Existující ICM v ČR jsou odrazem lokality a regionu, v nichž se nacházejí. Otevírací doba ICM odpovídá potřebě klientů. Převážná většina ICM má otevřeno pět dní v týdnu. Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM je deset až třicet klientů. Největší počet návštěvníků je v pražském ICM z důvodu větší kumulace mladých lidí. Většina ICM považuje své prostory za vyhovující. Pouze čtyři ICM uvedla, že jim prostory nevyhovují. K otázce personálního obsazení můžeme podotknout, že provoz často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Věkové rozložení pracovníků se pohybuje nejčastěji mezi lety, což se přibližuje věkovému složení klientů ICM. Potvrdilo se nám očekávání, že mladí lidé stále preferují osobní návštěvu ICM před jiným způsobem získání informací. V menší míře jsou využívány konzultace přes telefon, a vyhledávání na centra. Nejvíce žádané informace jsou z oblasti Vzdělávání, Práce (v ČR i zahraničí) a oblasti Volného času. Těmto oblastem je proto v ICM věnována největší pozornost. Naopak oblasti Zdraví, Občan a stát, Sociální skupiny a hnutí, Ekologie jsou žádané nejméně. Z těchto důvodů mnoho center navrhlo jejich vypuštění z klasifikace nebo sloučení s jinou oblastí. Kromě zpracovaných informací ICM nabízejí další doplňkové služby. Z analýzy vyplynulo, že nejvíce jsou nabízené tyto služby: internet, kopírování a besedy pro veřejnost. Některá ICM nabízejí služby velmi nadstandardní, například ICM v Krnově nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Nejvíce využívanou službou je internet, scanování, psaní a tisk na 17

18 PC. Vidíme, že scanování se umístilo jako druhá nejžádanější služba ale je nabízena pouze některými centry. Síť ICM v Čechách je v současné době naprosto nedostatečná. Zcela chybí centra v západních, severozápadních a východních Čechách. Severovýchodní část pokrývá Lomnice nad Popelkou, jako jedno z nejaktivnějších regionálních center. Poměrně dobře pokryty systémem ICM jsou jižní Čechy - ICM v Táboře, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Lépe je na tom také Morava, kde fungují ICM v Olomouci, Ostravě, Brně a v Uherském Hradišti. Ideální by bylo, kdyby ICM byla zřízena v každém městě, kde je větší počet škol, tedy ve městech se zvýšenou kumulací mladých lidí, kterým jsou informační centra určena. Zdá se, že ve všech ICM jsou pracovníci, které tato práce skutečně baví a věnují se jí s nasazením. Problém zůstává, že v ICM je často zaměstnán jen jeden pracovník, a ten při nejlepší vůli nemůže sám shánět informace, aktualizovat je a zároveň podávat návštěvníkům. Minimálně by měli být v regionálním centru dva pracovníci. Ke zvýšení odbornosti pracovníků by mohl přispět systém stáží v pražském ICM, které pracuje nejdéle a má největší zkušenosti. Většina regionálních ICM má podstatně nižší návštěvnost než Praha, což vyplývá i z pravděpodobně malé informovanosti mladých lidí o této aktivitě. Je třeba o existenci a činnosti ICM více informovat především přímo na školách, kde je největší potenciál návštěvníků. Spolupráce se školami, krajskými a obecními úřady a NNO se jeví pro úspěšnou činnost nezbytná. Jedním z možných způsobů propagace se zdají být exkurze jednotlivých tříd do ICM, pořádání dnů otevřených dveří nebo besed na témata atraktivní pro mladé lidi (např. au-pair, cestování či zaměstnání v zahraničí); své místo má publicita v médiích, jak celostátních tak zvláště regionálních. Důvodem nižší návštěvnosti může být i nevyhovující umístění centra. Optimální je umístění ICM v centru města nebo alespoň nedaleko centra. Důkazem toho je pražské ICM, které se z méně vhodných prostor v Žitné ulici přestěhovalo do přízemí na Senovážném náměstí a počet návštěvníků mnohonásobně vzrostl. Domníváme se ale, že provádí-li ICM kvalitní propagační kampaň, nemusí být umístění přílišným handicapem. 18

19 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZPRACOVALI: KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ICM IDM MŠMT, ING. JITKA SIGMUNDOVÁ ODD. VÝZKUMU IDM MŠMT SÁMOVA PRAHA 10 ČESKÁ REPUBLIKA tel./fax idm-msmt.cz 19

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010 Souhrn údajů statistických částí zpráv o činnosti Informačních center pro mládež (dále jen ICM) v ČR za rok 2010 vychází z podkladů

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Cheb 1. Úvod ICM Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb, IČO 266 23 820, zřizovatel: KRDMK, z. s., Hana Šnajdrová, předsedkyně organizace 2. Představení ICM (vznik, hlavní činnost,

Více

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR. za rok 2015

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR. za rok 2015 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2015 Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2015 Souhrn údajů statistických částí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001.

Více

Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK

Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK ; Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK ICM v.. Struktura řízení ICM.. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování, rozvoj, provoz. Zřizovatel ICM

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zpráva o činnosti ICM Turnov wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui v roce

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2008 (zaslaných NICM do )

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2008 (zaslaných NICM do ) Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2008 Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti Informačních center pro mládež (dále jen ICM) v ČR za rok 2008 vychází z podkladů,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež (dále jen ICM ) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, který

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Prostějov 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zpráva o činnosti ICM Turnov wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui v roce

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2009

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2009 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2009 Souhrn údajů statistických částí zpráv o činnosti Informačních center pro mládež (dále jen ICM) v ČR za rok 2009 vychází z podkladů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 Prostějov 1. Úvod - představení (vznik, hlavní činnost, služby ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum pro mládež Prostějov

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2007 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, Teplice, který je realizován v prostorách Domu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Obrázek č. 1: foto obec Zeleneč, Praha východ (zdroj: www.suburbanizace.cz) Obrázek č. 2 foto obec Nupaky, Praha východ, plánovaná lokalita nové

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010 ICM Teplice 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Litevská 2720 Kladno 272 01 Mgr. Marie Vacková - Vedoucí ICM- Patrik Veltruský Labyrint Středisko volného času, vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC Seminář pro zájemce o výuku češtiny pro děti v zahraničí Praha, DZS, 28. 8. 2012 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně ČŠBH, o.s. www.csbh.cz Výuka v zahraničí: zájmová vs. školní

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Prachatice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Prachatice Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM Prachatice 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice IČ:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM Jilemnice 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice (doručovací adresa: Michal Lalik, V Lipkách

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2014

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí zpráv

Více