VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.1"

Transkript

1 ÝSLEDKY ÝBĚRÉH PRCESU RÁMCI GS PRFESE CZ / ýsledky výběrového procesu žádostí o podporu z P RLZ předložených v rámci 1. kola výzvy ke grantovému schématu Program odborného růstu pracovníků PRFESE Datum uveřejnění výzvy: Způsob uveřejnění výzvy: Deníky Bohemia, Hospodářské noviny Datum ukončení příjmu žádostí: , 12:00 Celkový počet přijatých žádostí: 103 Každý projekt byl posuzován v rámci věcného hodnocení dvěma nezávislými externími hodnotiteli. případě, že se hodnocení od dvou externích hodnotitelů výrazně rozcházelo, byl vyžádán posudek od třetího nezávislého hodnotitele. Způsob hodnocení Hodnocení formálních náležitostí Hodnocení přijatelnosti ěcné hodnocení (hodnocení specifičnosti zaměření projektu) ěcné hodnocení (nedostatek bodů získaný od externího hodnotitele) Počet projektů vyřazen 1 projekt vyřazeny 2 projekty vyřazen 1 projekt vyřazeno 10 projektů Počet odstoupených žadatelů 9 Počet vyřazených projektů na základě posouzení K 6 Počet schválených projektů K 74 Celkový počet přijatých projektů 103

2 Seznam přijatých projektů ázev projektu Žadatel Stav **) Evidenční číslo žádosti *) 001 Prohlubování specifických znalostí zaměstnanců v dělnických a manažerských profesí podniku Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice 002 Zvýšení prosperity firmy Durabo dlouhodobým rozvojem lidských zdrojů Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice Iva odáková - DURB 003 zdělávací středisko kademia Enbra spol. 004 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy IZTECH MRI, spol. s IZTECH MRI spol. s r.o. r.o. 005 Zvyšování produktivity práce realizací specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti T Magnetics T Magnetics 006 Školení zaměstnanců společnosti TD- Technická výroba, a. s.v užívání R- SYSTÉMU 007 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců KSIT MS, a.s. s cílem udržet konkurenceschopnost firmy v oboru obráběcích strojů. 008 Zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků v oblasti logistiky firmy RIM-Tech a.s. 009 Profesní databáze a jejich využití pro e- learningové vzdělávání zaměstnanců autorizované organizace 010 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti SLT pro zajištění zakázek systémové integrace u zákazníků společnosti 011 Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti informačních technologií 012 Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti lesnictví 013 Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců společnosti KIEKERT-CS, realizací vzdělávacích aktivit 014 Program ke zvyšování odbornosti zaměstnanců ELMEP 015 Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy KRL spol. s r.o. 016 dborný a populární způsob vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení účinnosti sběru a využití jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu jako druhotné suroviny. 017 Fujikoki Czech - Program odborného růstu zaměstnanců v letech Modulový školící program pro zvýšení technických dovedností zaměstnanců 019 Evropský/mezinárodní svářečský technolog - EWT/IWT 020 Dvouletý vzdělávací program zaměstnanců společnosti LICL CZ, pro rok 2005 a Komplexní program odborného profesního růstu výrobních zaměstnanců společnosti Celestica prostřednictvím specifických TD - Technická výroba, a. s. KSIT MS, a.s. RIM-TECH, a. s. Textilní zkušební ústav, s.p. Salto spol. FREST SG, a. s. FREST SG, a. s. KIEKERT-CS, Elmep KRL spol. s r.o. Frýdecká skládka, a.s. Fujikoki Czech, s. r. o. UILEER ČR, spol. s r.o., provozovna Povltavské tukové závody, elahozeves SE - Z LICL CZ, Celestica Ráječko, s. r. o.

3 odborných školení na jednotlivé pracovní stáže výrobních linek 022 zdělávání zaměstnanců v oblasti K - Protos a.s. specifického svařování 023 Certifikace zaměstnanců společnosti Honeywell, spol s r. o. Honeywell 024 Specifické vzdělání "Technik netkaných textilí" BRGERS CS spol. s r.o. 025 Personální rezervy - záruka progresivního Peguform Bohemia k.s. rozvoje společnosti Peguform 026 odborné vzdělávání servisních techniků jeřábů Jeřábový a výtahový servis, s. Liebherr r. o. 027 Profesionalita zaměstnanců - další krok k JIP PLUS, a.s. úspěchu 028 plikace nových stavebních technologií a STRG implementace systému environmentálního managementu 029 Zaškolení pracovníků skladu v souvislosti s Roman Mazák - UGET přechodem na nový skladový systém ristot 030 Specifické vzdělávání zaměstnanců v děnických a managerských profesí společnosti STRS - Sedlčanské strojírny, a.s. STRS - Sedlčanské strojírny a.s. 031 Specifické vzdělávání IT pracovníků IPC SYSTEMS, 032 Školení a trénink zaměstnanců ET a.s. pro podporu restrukturalizace a inovačních změn ve výrobě ET a. s. 033 Rozvoj odborných dovedností ve firmě HGS 034 Zefektivnění využití pracovního potenciálu zaměstnanců a organizace pracovních procesů ve firmě 035 Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil v řízení výroby v dělicím centru 036 Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil v logistickém centru obchodní společnosti 037 Specializovaná příprava pracovníků pro aplikaci procesního přístupu ve společnosti Dopravní podnik strava a.s. 038 Specifické vzdělávání technických pracovníků společnosti Petrof 039 Projekt rozvoje manažerských a osobnostních předpokladů vedoucích týmů 040 Rozvoj profesní způsobilosti v oblasti řízení stavební výroby 041 Specifická projektová příprava zaměstnanců Bombardier Transportation Czech Republic a.s. 042 Zvyšování kvalifikace a odborné úrovně zaměstnanců 043 zdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost 044 Zdokonalovací školení zaměstnanců pro oblast údržby žel. techniky a svařování.zvýšení povědomí zaměstnanců v oblasti životního prostředí. 045 Školící program pro zaměstnance dělnických profesí firmy Biocel Paskov a.s. 046 Komplexní systém specifického vzdělávání zaměstnanců v klíčových řemeslných profesích 047 Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti MXPRGRES, HGS s. r. o. KM MDULR CSTRUCTI, s. r. o. FEX TRDE, s. r. o. FEX, s. r. o. Dopravní podnik strava a.s. Petrof, spol s r.o. Robert Bosch, ŽS Brno, a. s. Bombardier Transportation Czech Republic a.s. BHEMI TECHLGIES, a. s. ČSD Kyjov akciová společnost Krnovské opravny a strojírny Biocel Paskov a.s. MSER, a.s. MXPRGRESS, s. r. o.

4 ve specifických oblastech činnosti firmy 048 Prohlubování kvalifikace zaměstnanců Mlékárna Kunín a.s. v oblasti obsluhy obalové technologie TetraPak a Gasti 049 Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců společnosti RCI, realizací vzdělávacích aktivit. 050 Zkvalitnění rozhodovacích procesů pomocí lepšího využití informačního systému firmy a zavedení nových prvků řízení společnosti 051 Rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. realizací vzdělávacích aktivit 052 zdělávací systém společnosti HKR CMPY - zvýšení odborné vzdělanosti zaměstnanců 053 " Zkvalitnění profesního vzdělávání zaměstnanců firmy Milan Král,s.r.o " 054 Rozvoj odborných a profesních znalostí zaměstnanců Hamé, a.s. ve výrobním sortimentu s ohledem na měnící se podmínky trhu 055 dborné zaškolení zaměstnanců EZ na obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů Mlékárna Kunín a.s. RCI, s. r. o. inné sklepy Lechovice, spol. s r. o. ČKD Blansko Strojírny, a. s. HKR CMPY, s. r. o. Milan Král, Hamé, a.s., EZ s. r. o. 056 zdělávání zaměstnanců firmy Profidach Profidach,s. r. o. 057 Speciální školení na vozy Tatra a brzdové TZ, spo. s r. o. systémy Wabco, školení v oblasti jakosti 058 Zavedení komplexního profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti, zvýšení jejich schopností a výkonnosti. Podpora rozvoje zaměstnaců a zlepšení péče o zaměstnace. LC, s. r. o. 059 Podpora profesní úrovně leteckých specialistů formou dalšího vzdělávání 060 Profesní vzdělávání zaměstnanců ve výrobě čalouněného nábytku firmy Böhm, Jihlava 061 Školení a trénink v oblasti rychlé výměny nástroje na zápustkových lisech v Kovárně "I" Zlín, spol. s r.o. 062 Zavádění nového skladovacího systému a řízení toku zásob 063 Specifická vzdělávání pracovníků ustin Detonator ve spojitosti s implementací nového integrovaného informačního ERP systému 064 pliace normy IS 9001 v oblasti skladu a proškolení pracovníků v souvislosti s implementací nového skladového systému 065 pliace normy IS 9001 v oblasti skladu a proškolení pracovníků v souvislosti s implementací nového skladového systému 066 Školení pracovníků zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby a údržby pásových dopravníků 067 Specifické vzdělávání technických pracovníků za účelem zvládnutí problematiky MKP a teorie ozubení 068 Specializovaná školení zaměstnanců Datasoft- Informační systémy v oblasti nové verze IS Leonardo a v oblasti programování pro možnost jeho dalšího rozvoje První brněnská strojírna elká Bíteš, a. s. BÖHM, spol. s r. o. Kovárna"I"Zlín, spol. s r. o. FLGET, spol. s r.o. ustin Detonator Jiří Tinek, FLDR - maloobchodní sť M PRTER a.s. Most, spol. s. r. o. Jihostroj, a.s. Datasoft - Informační systémy 069 Rozšíření odborného vzdělání pracovníků FRTEX-GS a.s.

5 FRTEX-GS a. s. Šumperk 070 Specifické školení zaměstnaců odárenské akciové společnosti, a.s. Brno 071 Moderní trendy a nové výzvy ve využívání zdravotnické techniky - vzdělávací program zaměstnanců společnosti LIET 072 Zvýšení odborného růstu a vzdělávání zaměstnanců společnosti LF I a.s. 073 zdělávání zaměstnanců LUME a.s. v oblasti středního managementu, obchodu, marketingu, zákaznických služeb a pracovníků výroby 074 Zvýšení kvalifikace klíčových zaměstnanců Karosy 075 Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců ve firmě Walmark, a.s. 076 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve společnosti HFMEISTER 077 Prohloubení kvalifikace pracovníků firmy - předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti 078 Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Tacoma, spol. s r.o. v návaznosti na podnikový produkt Balvenie. 079 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio 080 Program odborného vzdělávání zaměstnaců společnosti STPR s. r..o. 081 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců a.s. Starobrno jako nástroj zlepšení jejich postavení na trhu práce a zvýšení šancí pivovaru v globální konkurenci odárenská akciová společnost, a. s. Linet LF I a.s. LUME, a.s. Karosa a. s. Walmark a.s. HFMEISTER TIRD, s. r. o. Tacoma, spol. s r. o. Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio STPR s. r. o. STRBR, a. s. 082 Školení pracovníků P, a.s Profese P, a.s. 083 Maso servis - rozvoj odborných znalostí, dovedností a osobnosti a zvyšování výkonnosti zaměstnanců MS SERIS 084 dborný růst pracovníků R-CZ spol. s r.o. R-CZ spol. s r. o. 085 dborné školení pracovníků ve stavebnictví ladislav Hanslík 086 Impementace nového řídícího software pro oblast logistiky a plánování výroby v Horáckém kovodružstvu Třebíč Horácké kovodružstvo Třebíč 087 Specifické vzdělávání a školení zaměstnanců Z KLIM zaměřené na růst kvalifikace pracovní síly a její efektivní využití v hospodářském procesu Z KLIM, s. r. o. 088 dborné školení pracovníků ve stavebnictví STBRS 089 Specifické zvyšování kvalifikace jako součást systému rozvoje lidských zdrojů v EG-Expert, EG-Expert, 090 Rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků společnosti ELZC spol. s r. o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, měření, regulace a tvorby aplikačního software 091 Zvýšení úrovně adaptability zaměstnanců pracujících v oblasti poskytování environmentálních služeb, služeb BZP a měření fyzikálních a chemických parametrů prostředí. ELZC spol. s r.o. EIFRM, 092 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské Jaroslav ndruška profese 093 RLZ - ZDĚLÁÁÍ DBRÝ RŮST D 2000 a. s. P

6 PRCÍKŮ FIRMY D 2000.S. 094 Mistři Přádelny TEXLE-Přádelna, a.s. 095 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské SS-FGUS profese 096 MistřiLeny TEXLE - LE, a.s. 097 Brose CZ, spol. s r.o. F 098 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oborech ZFI CZ spol. s r.o. grafika, obsluha tiskárny J3, obsluha laminovacího stroje a obsluha řezacího plotru 099 Program Profese - odborný růst pracovníků EURICE 100 REL STRTEGY Zenit, spol. s r.o. P 101 Rozvoj lidských zdrojů ve firmě ELK EP, Elko EP, 102 ITC-Profex - zvyšování konkurenceschopnosti Institut pro testování a podniku pomocí zavedení koncepce systému neustálého vzdělávání certifikaci, a. s. 103 Specifické vzdělávání pro experty firmy TRUMF International TRUMF International *) tabulkách je uvedeno jen poslední trojčíslí evidenčního čísla projektu. Evidenční číslo má celkovou podobu: /xxx **) Stav projektu: - projekt je vybrán k poskytnutí finanční podpory - projekt nebyl vybrán k poskytnutí finanční podpory F - projekt byl vyřazen při formálním hodnocení P - projekt byl vyřazen při hodnocení přijatelnosti - projekt byl vyřazen při věcném hodnocení - žadatel odstoupil Seznam schválených projektů K Celkem bylo schváleno 74 projektů. Finanční částka přidělená těmto projektům celkem činí ,- Kč. Evidenční číslo žádosti ázev projektu 001 Prohlubování specifických znalostí zaměstnanců v dělnických a manažerských profesí podniku Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice 002 Zvýšení prosperity firmy Durabo dlouhodobým rozvojem lidských zdrojů Žadatel Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice Iva odáková - DURB ýše přidělené finanční podpory ,- Kč ,- Kč 003 zdělávací středisko kademia Enbra spol ,- Kč 004 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy IZTECH MRI, ,-Kč IZTECH MRI spol. s r.o. spol. s r.o. 005 Zvyšování produktivity práce realizací specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti T Magnetics T Magnetics ,- Kč 006 Školení zaměstnanců společnosti TD- Technická výroba, a. s.v užívání R- SYSTÉMU 007 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců KSIT MS, a.s. s cílem udržet konkurenceschopnost firmy v oboru obráběcích strojů. 009 Profesní databáze a jejich využití pro e- learningové vzdělávání zaměstnanců autorizované organizace TD - Technická výroba, a. s. KSIT MS, a.s. Textilní zkušební ústav, s.p ,- Kč ,-Kč ,- Kč

7 010 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti Salto spol ,- Kč SLT pro zajištění zakázek systémové integrace u zákazníků společnosti 011 Specifické vzdělávání zaměstnanců v oblasti FREST SG, a. s ,- Kč informačních technologií 014 Program ke zvyšování odbornosti Elmep ,-Kč zaměstnanců ELMEP 015 Specifické vzdělávání zaměstnanců firmy KRL spol. s r.o ,-Kč KRL spol. s r.o. 016 dborný a populární způsob vzdělávání Frýdecká skládka, a.s ,- Kč zaměstnanců s cílem zvýšení účinnosti sběru a využití jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu jako druhotné suroviny. 017 Fujikoki Czech - Program odborného Fujikoki Czech, s. r. o ,-Kč růstu zaměstnanců v letech Evropský/mezinárodní svářečský technolog - SE - Z ,- Kč EWT/IWT 020 Dvouletý vzdělávací program zaměstnanců LICL CZ, ,- Kč společnosti LICL CZ, pro rok 2005 a Komplexní program odborného profesního Celestica Ráječko, s. r. o ,-Kč růstu výrobních zaměstnanců společnosti Celestica prostřednictvím specifických odborných školení na jednotlivé pracovní stáže výrobních linek 022 zdělávání zaměstnanců v oblasti K - Protos a.s ,-Kč specifického svařování 023 Certifikace zaměstnanců společnosti Honeywell, spol s r. o ,-Kč Honeywell 024 Specifické vzdělání "Technik netkaných textilí" BRGERS CS spol. s r.o ,-Kč 026 odborné vzdělávání servisních techniků jeřábů Jeřábový a výtahový ,- Kč Liebherr servis, s. r. o. 027 Profesionalita zaměstnanců - další krok k JIP PLUS, a.s ,- Kč úspěchu 030 Specifické vzdělávání zaměstnanců v děnických a managerských profesí společnosti STRS - Sedlčanské strojírny, a.s. STRS - Sedlčanské strojírny a.s ,- Kč 031 Specifické vzdělávání IT pracovníků IPC SYSTEMS, ,- Kč 032 Školení a trénink zaměstnanců ET a.s. pro podporu restrukturalizace a inovačních změn ve výrobě ET a. s ,-Kč 033 Rozvoj odborných dovedností ve firmě HGS 034 Zefektivnění využití pracovního potenciálu zaměstnanců a organizace pracovních procesů ve firmě 035 Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil v řízení výroby v dělicím centru 036 Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovních sil v logistickém centru obchodní společnosti 040 Rozvoj profesní způsobilosti v oblasti řízení stavební výroby 041 Specifická projektová příprava zaměstnanců Bombardier Transportation Czech Republic a.s. 042 Zvyšování kvalifikace a odborné úrovně zaměstnanců 044 Zdokonalovací školení zaměstnanců pro oblast údržby žel. techniky a svařování.zvýšení povědomí zaměstnanců v oblasti životního prostředí. HGS s. r. o. KM MDULR CSTRUCTI, s. r. o. FEX TRDE, s. r. o. FEX, s. r. o. ŽS Brno, a. s. Bombardier Transportation Czech Republic a.s. BHEMI TECHLGIES, a. s. Krnovské opravny a strojírny ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč

8 045 Školící program pro zaměstnance dělnických Biocel Paskov a.s ,-Kč profesí firmy Biocel Paskov a.s. 047 Realizace vzdělávacích aktivit pro MXPRGRESS, s. r. o ,- Kč zaměstnance společnosti MXPRGRES, ve specifických oblastech činnosti firmy 048 Prohlubování kvalifikace zaměstnanců Mlékárna Kunín a.s ,-Kč Mlékárna Kunín a.s. v oblasti obsluhy obalové technologie TetraPak a Gasti 049 Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců RCI, s. r. o ,- Kč společnosti RCI, realizací vzdělávacích aktivit. 050 Zkvalitnění rozhodovacích procesů pomocí inné sklepy Lechovice, ,- Kč lepšího využití informačního systému firmy a zavedení nových prvků řízení společnosti spol. s r. o. 051 Rozvoj odborných znalostí a dovedností ČKD Blansko Strojírny, a ,-Kč zaměstnanců společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. realizací vzdělávacích aktivit s. 052 zdělávací systém společnosti HKR HKR CMPY, s. r. o ,- Kč CMPY - zvýšení odborné vzdělanosti zaměstnanců 054 Rozvoj odborných a profesních znalostí Hamé, a.s., ,- Kč zaměstnanců Hamé, a.s. ve výrobním sortimentu s ohledem na měnící se podmínky trhu 055 dborné zaškolení zaměstnanců EZ na EZ s. r. o ,- Kč obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů 056 zdělávání zaměstnanců firmy Profidach Profidach,s. r. o ,- Kč 057 Speciální školení na vozy Tatra a brzdové TZ, spo. s r. o ,- Kč systémy Wabco, školení v oblasti jakosti 059 Podpora profesní úrovně leteckých specialistů První brněnská strojírna ,-Kč formou dalšího vzdělávání elká Bíteš, a. s. 061 Školení a trénink v oblasti rychlé výměny Kovárna"I"Zlín, spol ,- Kč nástroje na zápustkových lisech v Kovárně "I" Zlín, spol. s r.o. s r. o. 062 Zavádění nového skladovacího systému a FLGET, spol. s r.o ,-Kč řízení toku zásob 063 Specifická vzdělávání pracovníků ustin ustin Detonator ,-Kč Detonator ve spojitosti s implementací nového integrovaného informačního ERP systému 065 pliace normy IS 9001 v oblasti skladu a M PRTER a.s ,- Kč proškolení pracovníků v souvislosti s implementací nového skladového systému 066 Školení pracovníků zaměřené na poskytování Most, spol. s. r. o ,-Kč komplexních služeb v oblasti výroby a údržby pásových dopravníků 067 Specifické vzdělávání technických pracovníků za účelem zvládnutí problematiky MKP a Jihostroj, a.s ,- Kč teorie ozubení 068 Specializovaná školení zaměstnanců Datasoft- Informační systémy v oblasti nové verze IS Leonardo a v oblasti programování pro možnost jeho dalšího rozvoje 069 Rozšíření odborného vzdělání pracovníků FRTEX-GS a. s. Šumperk 070 Specifické školení zaměstnaců odárenské akciové společnosti, a.s. Brno 071 Moderní trendy a nové výzvy ve využívání zdravotnické techniky - vzdělávací program zaměstnanců společnosti LIET 074 Zvýšení kvalifikace klíčových zaměstnanců Karosy Datasoft - Informační systémy FRTEX-GS a.s. odárenská akciová společnost, a. s. Linet Karosa a. s ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč

9 075 Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců Walmark a.s ,-Kč ve firmě Walmark, a.s. 076 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců ve HFMEISTER ,- Kč společnosti HFMEISTER 077 Prohloubení kvalifikace pracovníků firmy - TIRD, s. r. o ,-Kč předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti 078 Specifické vzdělávání zaměstnanců Tacoma, spol. s r. o ,- Kč společnosti Tacoma, spol. s r.o. v návaznosti na podnikový produkt Balvenie. 079 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy Miloslav Kyjevský - F.G.P ,-Kč Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio studio 080 Program odborného vzdělávání zaměstnaců STPR s. r. o ,-Kč společnosti STPR s. r..o. 081 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců a.s. Starobrno STRBR, a. s ,-Kč jako nástroj zlepšení jejich postavení na trhu práce a zvýšení šancí pivovaru v globální konkurenci 082 Školení pracovníků P, a.s Profese P, a.s ,-Kč 084 dborný růst pracovníků R-CZ spol. s r.o. R-CZ spol. s r. o ,-Kč 087 Specifické vzdělávání a školení zaměstnanců Z KLIM, s. r. o ,- Kč Z KLIM zaměřené na růst kvalifikace pracovní síly a její efektivní využití v hospodářském procesu 089 Specifické zvyšování kvalifikace jako součást EG-Expert, ,-Kč systému rozvoje lidských zdrojů v EG-Expert, 090 Rozvoj odborných znalostí a dovedností ELZC spol. s r.o ,-Kč pracovníků společnosti ELZC spol. s r. o. v oblasti elektroinstalací, řízení technologických procesů, měření, regulace a tvorby aplikačního software 093 RLZ - ZDĚLÁÁÍ DBRÝ RŮST D 2000 a. s ,-Kč PRCÍKŮ FIRMY D 2000.S. 094 Mistři Přádelny TEXLE-Přádelna, a.s ,- Kč 095 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské SS-FGUS ,- Kč profese 096 MistřiLeny TEXLE - LE, a.s ,- Kč 102 ITC-Profex - zvyšování konkurenceschopnosti podniku pomocí zavedení koncepce systému neustálého vzdělávání Institut pro testování a certifikaci, a. s ,- Kč 103 Specifické vzdělávání pro experty firmy TRUMF International TRUMF International ,- Kč Informace pro další výzvu Termín vyhlášení II. kola výzvy: Termín ukončení sběru žádostí v rámci 2. kola výzvy: Termín vyhlášení III. kola výzvy: duben 2006

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.2

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.2 ÝSLEDKY ÝBĚROÉHO PROCESU RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.2 ýsledky výběrového procesu žádostí o podporu z OP RLZ předložených v rámci 3. kola výzvy ke grantovému schématu Program odborného růstu pracovníků

Více

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky Zahájení školení: listopad 2006 Ukončení školení : nejpozději červenec 2007 vyhlašuje Z A D Á V A C Í Ř Í Z E N Í na zakázku Specifická vzdělávání pracovníků Austin Detonator ve spojitosti s implementací nového integrovaného informačního ERP systému K provedení předmětného zadávacího

Více

Základní informace rok 2011

Základní informace rok 2011 Základní informace rok 2011 Tržby 2.831 mil.kč Export 2.790 mil.kč HV po zdanění 760 mil.kč Odpisy 156 mil.kč Investice 113 mil.kč Osobní náklady 260 mil.kč Počet ZC 626 Historie 1894 založena První akciová

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s.

Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s. Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s. CZ.1.04/1.1.02/94.00122 V naší společnosti Klima, a.s. se úspěšně zahájila realizace

Více

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance:

Poskytované služby: Benefit pro člena aliance: ALLIANCE PHARMIA Klíčovým cílem projektu ALLIANCE PHARMIA je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů prostřednictvím

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.1

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.1 VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO PROCESU V RÁMCI GS PROFESE CZ.04.1.03/4.2.15.1 Výsledky výběrového procesu žádostí o podporu z OP RLZ předložených v rámci 2. kola výzvy ke grantovému schématu Program odborného růstu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE: OBCHODNÍ NÁZEV: ADRESA: IČ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Průvodce GMDP GMDP Snížení rizik Minimalizace chyb Zlepšení kvality Snížení nákladů Ochrana Vašich investic Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Untitled-1.indd 1 7.1.2015 11:17:33 Zlepšení

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 2/2011 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více