Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001"

Transkript

1 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010

2 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010

3 OBSAH PAMÁTKOVÁ PÉČE VŠEOBECNĚ... 5 Bibliografie. Zprávy o časopisech a edicích Konference, sympozia, semináře... 9 Teorie a dějiny památkové péče. Osobnosti Organizace, řízení a legislativa v památkové péči Mezinárodní spolupráce v památkové péči PREZENTACE A PROPAGACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI Vzdělávání a výchova v památkové péči Využití památek. Instalace a expozice Průvodce po památkových objektech Výstavy. Katalogy Galerie. Muzea DOKUMENTACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI Dokumentace v památkové péči. Evidence památek Přehledy a soupisy památek Inventáře. Sbírky. Ochrana fondů REKONSTRUKCE A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK Obnova a rekonstrukce památek Restaurování a konzervace památek. Technologie Devastace a zánik památek. Ohrožené památky DĚJINY UMĚNÍ Teorie dějin umění Dějiny umění. Jednotlivá období. Osobnosti URBANISMUS A ARCHITEKTURA Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Jiřina Dejmková ISBN Urbanismus Historická města. Regenerace historických jader Architektura a stavitelství. Dějiny. Osobnosti Stavební a hist. vývoj jednotlivých objektů

4 Architektura. Interiéry Architektura. Barevnost fasád Architektura. Zahrady a parky Lidová architektura. Vesnická sídla Funerální architektura VÝTVARNÉ UMĚNÍ Sochařství Malířství. Grafika Nástěnné malby. Mozaiky Umělecké řemeslo. Užité umění SPECIÁLNÍ DRUHY PAMÁTEK Památky výroby, vědy a techniky Ostatní památky ARCHEOLOGIE Obecná archeologie. Výzkumné metody Archeologie. Přehled výzkumů Archeologie. Pravěk. Doba hradištní Archeologie. Středověk Archeologie. Novověk HISTORIE Obecná historie Historická geografie Dějiny jednotlivých lokalit Archivní prameny. Hist. tisky. Hist. knihovny Pomocné vědy historické PAMÁTKOVÁ PÉČE V ZAHRANIČÍ Památková péče a památky v zahraničí JMENNÝ REJSTŘÍK MÍSTNÍ REJSTŘÍK AUTORSKÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK ZDROJŮ PAMÁTKOVÁ PÉČE VŠEOBECNĚ Bibliografie. Zprávy o časopisech a edicích. 1. AMBROŽOVÁ, Hana; ŠŤOURAČOVÁ, Jiřina. Diplomové práce z historie, archivnictví a pomocných věd historických obhájené na Filozofické fakultě MU v Brně v letech Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Studia historica brunensia, C 47, 2001, s BAĎUROVÁ, Anežka; BERÁNKOVÁ, Hana. Z novinek knihovědné literatury. Knihy a dějiny, 7 8, 2001, s Bibliografický rejstřík Pod Blaníkem. Ročník I. (XXIII.) 1997 až V. (XXVIII) Pod Blaníkem, 5, 2001, č DEJMKOVÁ, Jiřina. Bibliografie památkové péče za rok Praha s. 5. DEJMKOVÁ, Jiřina. Výběrová bibliografie Ing. arch. Aleše Vošahlíka, CSc. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 5, s Dodatek k Seznamu diplomových a disertačních prací s knihovědnou tematikou. Knihy a dějiny, 7 8, 2001, s DRAGOUN, Zdeněk; MARTINKOVÁ, Hana. Památky středních Čech v odborném tisku. Památky středních Čech, 15, 2001, č. 2, s DURDÍK, Tomáš (rec.). Další svazek sborníku Castellologica Bohemica. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 1, s FIEDLEROVÁ, Libuše. Zprávy o literatuře. [Bruntálsko.] Sborník bruntálského muzea, 2001, s GÁBA, Zdeněk. Bibliografie Vlastivědných zajímavostí č [Vlastivědné zajímavosti vydával Vlastivědný ústav od roku 1979 Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku v letech ] Severní Morava. Vlastivědný sborník, 2001, č. 82, s

5 11. GREGOR, František; JIČÍNSKÝ, Petr; KŘESADLO, Vít; ŠTINDL, Martin. Informace o regionální a vlastivědné literatuře z let 2000 a Západní Morava. Vlastivědný sborník, 5, 2001, s HILLEOVÁ, Kateřina. Autorský rejstřík prvních deseti ročníků Východočeského sborníku historického za léta Východočeský sborník historický, 10, 2001, s Historicko-vlastivědná bibliografie středních Čech za rok Středočeský sborník historický, 26 27, 2001, s CHVOJKA, Ondřej. Jiří Fröhlich. Bibliografie prací (Bibliographiengaben ). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 14, 2001, s JAKL, Michal L. Nový sborník o historické fotografii. [SHF 2001.] Dějiny a současnost, 23, 2001, č. 5, s fot. na 3. s. obálky. 16. JEŘÁBEK, Richard. Richard Jeřábek. Dodatky k personální bibliografii za léta Národopisný věstník, 18, 2001, s K tématu prací STOP. Zpravodaj STOP. Časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 3, 2001, č. 4, s K tématu prací STOP. Zpravodaj STOP. Časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 3, 2001, č. 3, s KUBÍČEK, Jaromír. Moravika vlastivědná literatura za rok Vlastivědný věstník moravský, 53, 2001, č. 4, s LÁSKA, Jaroslav. Přehled prací k dějinám města Opočna a Opočenska. Orlické hory a Podorlicko, 11, 2001, s MARTINKOVÁ, Hana. Průzkumy památek v odborném tisku. Průzkumy památek, 8, 2001, č. 2, s rejstřík. 22. PETRIK, Josef. Bibliografie prací z dějin hutnictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku Rozpravy NTM v Praze 172. Z dějin hutnictví, 2001, č. 30, s rejstříky. 23. Přehled seminářů STOP v roce Ročenka Společnosti pro technologie ochrany památek 2000, 2001, s Publikace STOP v roce Ročenka Společnosti pro technologie ochrany památek 2000, 2001, s SOMMER, Jan (rec.). Líbalovský vykřičník. [Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala, sestavili Martin Kubelík, Martin Pavlík, Josef Štulc, Nakladatelství Jalna, Praha 2001, 476 stran, bohatě ilustrováno. Přehled příspěvků.] Česká placka, 2001, č. 20, s Souhrnná oborová bibliografie pracovníků památkového ústavu v Olomouci za rok In Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 2000, 2001, s Soupis prací Zdeňka Kudělky II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Opuscula historiae artium, F 45, 2001, s Soupis publikací a katalogů výstav vydaných Okresním muzeem v Chomutově za rok Památky Příroda Život, 33, 2001, č. 2, s Staronový časopis Klubu za Starou Prahu. Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Regionální publikace, novinové články a stati v odborných časopisech v roce Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s ŠOUŠA, Jiří. Laudatio Bezdězu k dovršení první desítky. Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska, 10, 2001, s TICHÁ, Jana; VESELSKÁ, Jiřina. Biografie a bibliografie Jaroslava Štiky. Národopisný věstník, 18, 2001, s VAŘEKA, Josef. Jubilejní pozdrav Zdeňku Tempírovi. [Připojen přehled publikační činnosti.] Národopisný věstník, 18, 2001, s VOLNÁ, Alena. Výběrová bibliografie publikací a článků 65 (Silesiaka). Slezský sborník, 99, 2001, s

6 35. VOLNÁ, Alena. Výběrová bibliografie publikací a článků 66 (Silesiaka). Slezský sborník, 99, 2001, s VOLNÁ, Alena. Výběrová bibliografie publikací a článků 67 (Silesiaka). Slezský sborník, 99, 2001, s VOLNÁ, Alena. Výběrová bibliografie publikací a článků 68 (Silesiaka). Slezský sborník, 99, 2001, s Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 3, 2001, č. 1, s Výběr literatury ke kulturním dějinám za léta Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 3, 2001, č. 2, s WINTER, Tomáš. Z přírůstků uměleckohistorické literatury. Umění, 49, 2001, č. 1, s WINTER, Tomáš. Z přírůstků uměleckohistorické literatury. Umění, 49, 2001, č. 2, s WINTER, Tomáš. Z přírůstků uměleckohistorické literatury. Umění, 49, 2001, č. 3 4, s WINTER, Tomáš. Z přírůstků uměleckohistorické literatury. Umění, 49, 2001, č. 5, s WINTER, Tomáš. Z přírůstků uměleckohistorické literatury. Umění, 49, 2001, č. 6, s WOLF, Vladimír. Historická bibliografie hradu Vízmburku, k. o. Havlovice, o. Trutnov. Zpravodaj STOP. Časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 3, 2001, č. 3, s ŽŮREK, Jiří. Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR Multifunkční informační centrum v Ústavu pro klasická studia AVČR. Knihy a dějiny, 7 8, 2001, s Mimo jiné vyšly ještě tyto tituly: Severní Morava. Vlastivědný sborník, 2001, č. 82, s (tk): Památky Plzeňska v odborném tisku. Plzeňsko. Sborník Spolku za starou Plzeň. 2000, 2001, s Viz č. 81, 93, 101, 116, 118, 126, 150, Konference, sympozia, semináře. 49. ANDERLE, Jan. Konference Dějiny staveb [7. až 9. dubna v Nečtinském zámku, druhý ročník konference Dějiny staveb.] Hláska, 12, 2001, č. 3, s BLAŽEK, Bohuslav. Podněty z první evropské konference o dobrovolných organizacích na poli kulturního dědictví. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s EBEL, Petr. Středověké kláštery v Zemích Koruny české Třebíč května [Seminář u příležitosti devítistého výročí založení benediktinského opatství v Třebíči uspořádaný Západomoravským muzeem.] Časopis Matice moravské, 120, 2001, č. 1, s HADRAVOVÁ, Alena; HADRAVA, Petr. Mezinárodní sympózium historiků vědy v Praze. [Praha, ] Dějiny věd a techniky, 34, 2001, č. 4, s HAUBELT, Josef. Stříbrná Jihlava. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, 15. a 16. září Dějiny věd a techniky, 34, 2001, č. 4, s HOROVÁ, Anděla. Dvě konference o české avantgardě. [Ve dnech 17. a v Praze v Národní knihovně a v Domě U Kamenného zvonu.] Ateliér, 14, 2001, č , s CHOVANČÍKOVÁ, Irena. Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Musejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky. [ muzeologický seminář v Hodoníně.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 5, s KIBIC, Karel. Seminář Chebský hrad 2000 v Chebu. [ října 2000 v Chebu seminář věnovaný problematice vývoje a obnovy Chebského hradu i rekonstrukci památek ve městě a v okolí.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s fot., 1 obr. 57. KOMENDOVÁ, Alena. Mezinárodní seminář konzervátorů a restaurátorů v Českých Budějovicích. [2. 4. října.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 5, s

7 58. KUCHAŘÍK, Milan. Archeologická studentská konference v Ratajích nad Sázavou. Sborník Muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni, 1, 2001, s LABOUTKOVÁ, Irena. Jubilejní 40. seminář z dějin hutnictví. Rozpravy NTM v Praze 172. Z dějin hutnictví, 2001, č. 30, s něm. res., 3 tb. 60. LORENZOVÁ, Helena; PETRASOVÁ, Taťána a kol. Fenomén smrti v české kultuře 19. století. [Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, března 2000.] Praha : KLP, s. ISBN MATUSZKOVÁ, Jitka. Staré stezky, 6. seminář. Teorie, metodologie a historie bádání o starých komunikacích. Brno 25. dubna Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, 5, 2001, s fot. 62. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 32. celostátní konference archeologů středověku České a Slovenské republiky. [ v Čáslavi.] Vlastivědný věstník moravský, 53, 2001, č. 1, s MUSIL, David. Týden pro broumovské kostely Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 3, s OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila. Muzejní knihovníci se sešli v Českém Krumlově. [2. 4. října 2001.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 6, s PSÍKOVÁ, Jiřina. Konference Archiváři ve XX. století. [18. a 19. září v Jindřichově Hradci.] Jindřichohradecký vlastivědný sborník, 13, 2001, s RAZÍM, Vladislav. Ještě k semináři Chebský hrad [ října 2000 v Chebu seminář věnovaný problematice vývoje a obnovy Chebského hradu i rekonstrukci památek ve městě a v okolí.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s fot. 67. SEHNAL, Jiří. 27. organologické setkání. [2. 7. července 2000 v Bavorsku.] Vlastivědný věstník moravský, 53, 2001, č. 1, s fot. 68. SEHNAL, Jiří. 28. organologické setkání. [3. 7. července 2001 ve Velešíně.] Vlastivědný věstník moravský, 53, 2001, č. 4, s SKLENÁŘOVÁ, Zuzana. Ještě k chebskému hradu archeologická perspektiva. [Dne se v Chebském muzeu konalo archeologické kolokvium ke strategii dalšího archeologického výzkumu chebského hradu.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 4, s SOLAŘ, Miloš. Konference Ochrana památek a architektura střech na přelomu tisíciletí. [Firma Bramac strešné systémy, spol. s. r. o., Slovensko, uspořádala 15. března 2001 v Banské Bystrici mezinárodní sympozium architektů a pracovníků památkové péče věnované historickým střechám.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 5, s SOMMER, Jan. Dějiny staveb 2001 v Nečtinách. Česká placka, 2001, č. 16, s SOMMER, Jan. Devastace architektury 19. století. [Diskusní setkání 1. listopadu 2001.] Česká placka, 2001, č. 21, s SOMMER, Jan. Multiprofesionálové. Sborník příspěvků ke konferenci Obnova památek, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6, 27. března [Multiprofesní přístup k restaurování architektonických památek z hlediska památkové péče, projektanta, dodavatele a investora.] Česká placka, 2001, č. 17, s SOMMER, Jan. Stavebně-historický průzkum zámku v Mníšku. [ na zámku Mníšku pod Brdy seminář s exkurzí] Česká placka, 2001, č. 21, s SOMMER, Jan. Valná hromada SPSHP. [ ustavující valná hromada specializovaného sdružení pro stavebně-historický průzkum.] Česká placka, 2001, č. 21, s SUCHÁNEK, Pavel. Zpráva o sympoziu Generální oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci. [ listopadu v Olomouci.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s ŠIMČÍK, Antonín; HAVLÍNOVÁ, Alena. První jednání pracovní skupiny pro kovy oborové komise konzervátorů a preparátorů 10 11

8 AMG. [ a na konzervátorském pracovišti Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s ŠIMEK, Eduard. Konference k 700. výročí vydání Ius Regale Montanorum. [3. 5. října v Kutné Hoře mezinárodní vědecká konference.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 2, s VESELSKÁ, Jiřina. Seminář Sbírkové předměty v muzeích v přírodě a sedmdesátiny PhDr. J. Štiky, CSc. [17. a 18. května v Rožnově pod Radhoštěm.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s (ota). Kamenná dlažba v památkové péči. [Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek.] Kámen, 2, 2001, č. 2, s Viz č. 23, 135, 148, 162, 169, 171, 313, 590, 593, 604, 605, 643, 797, 1091, 1298, 1325, 1386, Teorie a dějiny památkové péče. Osobnosti. 81. Almanach k 70. narozeninám PhDr. Jaroslava Štiky. [Ředitel Valašského muzea v přírodě. Připojena výběrová bibliografie jubilanta.] Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, s. ISBN BÁRTA, Jan. Významné jubileum Jiřího Rathouského. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 10, s BIEGEL, Richard. Nová tvář Klubu Za starou Prahu. Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s BORSKÝ, Pavel; ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar. Vzpomínka na profesora Zdeňka Kudělku. [* 1926, 2000.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s fot. 85. CINK, Ondřej. Fenomén kostela a jeho profánní využití. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., mp., pl., pozn., přílohy. 86. DURDÍK, Tomáš. Životní jubileum Dobroslava Líbala. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 4, s FANTA, Bohumil. Po stopách středoevropské identity. [O hledání kompromisu mezi trvalostí a změnou. Podkladem přednáška ve Štýrském Hradci na konferenci Building Site Central Europe v březnu 1999.] Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 1, s fot. 88. FLEGL, Michal. Jan Dyk a historická vlastivěda Kralovicka a Strakonicka. [Připojena výběrová bibliografie prací Jana Dyka.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 3, s lit. 89. FROLEC, Ivo. Na slovíčko, pane doktore. K životnímu jubileu Josefa Jančáře. Národopisný věstník, 18, 2001, s GABRIEL, František. K jubileu PhDr. Tomáše Durdíka. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s HÁJEK, Tomáš; BUKAČOVÁ, Irena. Příběh drobných památek (Od nezájmu k fascinaci). České Budějovice : Bárta, s. (Krajina domova sv. 1). ISBN , fot., obr., pozn., tb. 92. HAUSEROVÁ, Milena. Zakladatelé. Ohlédnutí k počátkům stavebně-historického zkoumání v českých zemích. Dějiny staveb, 2001, s fot., 1 obr., 1 půdorys, něm. res. 93. HOLÝ, M.; ROŽMBERSKÝ, Petr. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. padesátiletý. [Připojena bibliografie odborných prací z let ] Hláska, 12, 2001, č. 2, s HORÁK, Jan. Titán moravské historiografie prof. Ladislav Hosák. Malovaný kraj, 37, 2001, č. 6, s fot. 95. HYZLER, Josef. In memoriam. Doc. ing. Jiří Pauli, CSc. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 1 2, s fot

9 96. In memoriam Zdeňka Kudělky. [* , ] Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s KAPLANOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, Zdeněk Nejedlý a národní kulturní komise. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s lit., pozn., prameny. 98. KIBIC, Karel. Za profesorem Svatoplukem Voděrou. [Zemřel 24. ledna 2001 ve věku 65 let.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 5, s fot. 99. KNOZ, Tomáš. Zdeněk Kudělka zemřel. [18. listopadu 2000 zemřel jeden z předních historiků umění, profesor Masarykovy univerzity.] Časopis Matice moravské, 120, 2001, č. 1, s KOLÁŘ, Ondřej. Dopisy Terezy Balcarové-Sedláčkové. [Dopisy příteli a poté manželovi Augustu Sedláčkovi.] Otavín. Revue Písku, Písecka, Prácheňska, 2, 2001, s fot KOŠŤÁL, Pavel. Dílo Jiřího Jaroše. [Připojena výběrová bibliografie historika PhDr. Jiřího Jaroše.] Sborník Muzea Blansko, 2001, s KREJČÍ, Marek. K výročí vídeňské Ústřední komise pro památkovou péči. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s pozn KROUPA, Petr. Základní principy památkové péče? (Detektivní pátrání). Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 10, s pozn., něm. res KŘÍŽOVÁ, Květa. Vzpomínka na PhDr. Bohumila Mráze. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s fot LANCINGER, Luboš. Archivní průzkum. Průzkumy památek, 8, 2001, č. 2, s LÍBAL, Dobroslav. Étos památkové péče. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 8, s pozn., něm. res LÍBAL, Dobroslav. Max Dvořák památkář. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s LÍBAL, Dobroslav. Teorie památkové péče. [Stať byla publikována ve sborníku K současným problémům péče o památky, Agentura Kulturní dědictví, Praha 1997, vydaném jen v několika desítkách výtisků.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 8, s něm. res LIŠKA, Václav. O problému obnovy kulturních památek I. [Pokračování v příštím čísle.] Svatobor, 8, 2001, č. 3, s pozn MACEK, Petr. Dobroslav Líbal odešel. Průzkumy památek, 8, 2001, č. 2, s fot., pozn MEVALDOVÁ, Helena. Jana Čapková čtyři desetiletí v čele regionálního muzea v Berouně. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 4, s fot MYSLIVEČKOVÁ, Hana. K jubileu doc. PhDr. Josefa Malivy. [Olomoucký historik umění a dlouhodobý vysokoškolský pedagog.] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2001, č. 282, s fot., pozn NISLER, P. Kastelologické výročí severní Moravy. [50 let od úmrtí P. Viktora Pinkavy, jednoho ze zakladatelů moravské kastelologie.] Hláska, 12, 2001, č. 4, s NOVOTNÁ, Dana. Ing. Anna Kostková Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s PETRŮ, Jaroslav. Hrušovany v životě Maxe Dvořáka. [Památce PhDr. Mileny Horňanské.] Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, 5, 2001, s fot., 2 obr., pozn., res. něm. na s PLEINER, Radomír. K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Rasla. [Připojena jubilantova bibliografie.] Rozpravy NTM v Praze 172. Z dějin hutnictví, 2001, č. 30, s fot red.: Jubileum PhDr. Jana Muka. Jindřichohradecký vlastivědný sborník, 13, 2001, s fot ROŽMBERSKÝ, Petr. Jubileum Mgr. Evy Kamenické. [Připojena bibliografie.] Hláska, 12, 2001, č. 4, s

10 119. SOLAŘ, Miloš. Dlažba z pohledu památkové péče. Zpravodaj STOP. Časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 3, 2001, č. 1, s fot., pozn SOLAŘ, Miloš. Chvála historických střech. Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 1, s fot., 4 obr SOLAŘ, Miloš. Památky nerekonstruovat, ale opravovat! [Příspěvek k terminologii.] Architekt, 47, 2001, č. 1, s fot SOLAŘ, Miloš. Půdní vestavby v památkových objektech. In Obnova památek, 2001, [nestr.] SOLAŘ, Miloš. 30. výročí vyhlášení pražské památkové rezervace. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 1 2, s SOMMER, Jan. Dobroslav Líbal vůdčí osobnost památkové péče. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 7, s fot SOMMER, Jan. K metodice záchranného SHP. Česká placka, 2001, č. 15, s. 4 7 lit SOMMER, Jan. Otázky ochrany archeologického dědictví. [Zajímavou sondu do problematiky poskytují články v časopise Archeologické rozhledy (roč. 53, 2001, č. 3)] Česká placka, 2001, č. 21, s SOMMER, Jan. Památka jako doklad doby. Česká placka, 2001, č. 17, s SOMMER, Jan. Publikační činnost jako součást etického kodexu památkáře. Česká placka, 2001, č. 18, s SOMMER, Jan. Vymezení památky rozsah vs. obsah? Památka vs. stavba? Česká placka, 2001, č. 19, s ŠOPÁK, Pavel. Jaroslav Kamper a stará Praha. [* , ] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 5, s pozn ŠTULC, Josef. Autenticita památky a problém její rekonstrukce (několik poznámek k věčně aktuálnímu tématu památkové péče). [Stať přednesena v roce 1997 v cyklu přednášek K současným problémům péče o památky.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 8, s fot., 1 obr., pozn ŠTULC, Josef. Vývoj české památkové péče, její proměny a myšlenkové zápasy. In Obnova památek, [nestr.] ŠTULC, Josef. Za architektem Alešem Vošahlíkem. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 5, s fot VESELSKÁ, Jiřina. Jubileum PhDr. Jaroslava Štiky. [Dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 2, s VINTER, Vlastimil. Ochrana památek moderní architektury. [Konference v březnu 1970 v Brně.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s VYBÍRAL, Jindřich. Za Zdeňkem Kudělkou. * , Architekt, 47, 2001, č. 3, s fot Za dr. Luborem Machytkou, DrSc. Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s Za PhDr. Evou Klimešovou. [ zemřela po těžké nemoci Eva Klimešová, dlouholetá pracovnice Slezského zemského muzea.] Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s ŽALMAN, Jiří. František Šebek pětapadesátiletý. [Významná osobnost českého muzejnictví.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s r-: Předseda Nezávislé památkové unie, PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., k 50. narozeninám. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 1 2, s. 1 1 fot. Viz č. 32, 33, 143, 144, 216, 322, 337, 342, 433, 474, 540, 558,

11 Organizace, řízení a legislativa v památkové péči ANDRLE, Petr. Občanské iniciativy jsou přirozeným projevem památkářů. In Sborník ze semináře září 2001 Broumov. Ochrana a regenerace vesnických staveb a sídel v chráněných územích. Praha : Státní památkový ústav 2001, s ČEPKOVÁ, Petra. Problematika nevyjasněných majetkoprávních vztahů u objektů hradních zřícenin. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., obr., pl HÁJEK, Tomáš. Na besedě u Ivana Dejmala, významného ekologa: Nad novou podobou památkového zákona. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 4, s fot HÁJEK, Tomáš. Na prahu nového památkového zákona. Na prahu nové doby. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 4, s HAMPLOVÁ, Vladislava. Stavební kultura aneb Dům pro Poodří. In Sborník ze semináře září 2001 Broumov. Ochrana a regenerace vesnických staveb a sídel v chráněných územích. Praha : Státní památkový ústav, 2001, s obr KAPOUNOVÁ, Zuzana. Program záchrany architektonického dědictví. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., grafy, lit., mp., obr., pl., přílohy KAŠPAR, Vojtěch. Výroční zpráva Společnosti přátel starožitností za rok Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s KESNER, Ladislav. Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21. století. Economy and culture. A partnership for the 21 st century. [Sborník z mezinárodní konference o rozvoji kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, realizované jako součást projektu Praha Evropské město kultury V Praze ] Praha : Praha Evropské město kultury roku 2000, s. ISBN KOTLANOVÁ, Dagmar. Český svaz ochránců památek 2. základní organizace, Klub Ladislava Lábka. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., lit., prameny, přílohy NĚMEČEK, Jiří. Zpráva o činnosti Společnosti ochránců památek ve východních Čechách z období [Připojen přehled publikační a vydavatelské činnosti Společnosti.] Památkový ústav v Pardubicích. Výroční zpráva za rok 2000, 2001, s Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 3, s PALOUŠOVÁ, Zdenka. Problematika návrhů a prohlašování předmětů a objektů kulturními památkami a nezbytnost a nenahraditelnost obrazové dokumentace. Výroční zpráva Památkového ústavu v Českých Budějovicích 2000, 2001, s SEDLÁKOVÁ, Dagmar. Zhodnocení platné právní úpravy. In Obnova památek, [nestr.]. pozn SOMMER, Jan. Glosa k zákonu. [K novému památkovému zákonu.] Česká placka, 2001, č. 19, s SOMMER, Jan (rec.). Příručka vlastníka památky. [Příručka vlastníka kulturní památky, účelová publikace vydaná Ministerstvem kultury ČR, připravili Jan Kaigl, Kateřina Pechová, Martin Zídek.] Česká placka, 2001, č. 18, s Společnost pro technologie ochrany památek STOP. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s SVOBODA, Jan. Ochránci přírody a památek společně? Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 4, s TOMÍŠKOVÁ, Marie. Cestovní ruch a kulturní dědictví. In Sborník ze semináře září 2001, Broumov. Ochrana a regenerace vesnických staveb a sídel v chráněných územích, Praha : Státní památkový ústav, 2001, s VARHANÍK, Jiří. Kulturní památky a jejich institucionalizace I. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 3, s fot., pozn., něm. res

12 160. VOJÁČKOVÁ, Eva. Systém financování památkové péče v ČR. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit ZÍDEK, Svatopluk. Cena roku 2000 patří městu Litomyšl. [Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.] Stavební listy, 7, 2001, č. 6, s. 4 1 fot ZÍDEK, Svatopluk. Setkání ve mlýně aneb dohoda o spolupráci inženýrů a památkářů podepsána. Stavební listy, 7, 2001, č. 1, s. 4 2 fot. Viz č. 83, 91, 97, 109, 128, 129, 165, 170, 173, 174, 195, 229, 402, 409, 691, 700, 712, 715, 733, 977, 1080, 1116, 1117, 1125, 1126, 1128, 1142, 1143, 1145, 1293, 1360, 1361, 1447, 1457, 1465, Mezinárodní spolupráce v památkové péči BIRGUS, Vladimír. Český kubismus v Salcburku. Salcburk, Rupertinum, Ateliér, 14, 2001, č. 19, s. 9 4 obr., res. angl. na s DANIEL, Ladislav. Středověká Morava. Řím, Palazzo di Venezia, Ateliér, 14, 2001, č. 6, s fot., res. angl. na s KNOTKOVÁ, Dagmar. 4. konference Evropské komise Výzkum pro ochranu, konzervování a využití kulturního dědictví. [ listopadu 2000 ve Štrasburgu.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s Mezinárodní konference Museum 2000 Confirmation or Challenge? [ června ve Stockholmu.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s Program EU Kultura 2000 Culture [Navazuje na program Raphael.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s Vědecká spolupráce. Výzkum historických krovů. 23. březen 2001 Salem v Baden-Württembersku, 11. listopad 2001 Norimberk. Za SPÚ: Jiří Blaha. [Mezinárodní pracovní setkání.] Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, 5, 2001, s fot VOŠAHLÍK, Aleš. Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha s VOŠAHLÍK, Aleš. Mezinárodní spolupráce, instituce a dokumenty v oblasti památkové péče. In Obnova památek, [nestr.]. pozn VŠETEČKOVÁ, Zuzana. Mezinárodní setkání odborníků při příležitosti výstavy Relikviář sv. Maura proces restaurování jedinečné památky. [Na závěr výstavy uspořádáno třídenní kolokvium ( ) k uměleckohistorické problematice a restaurátorským pracím na relikviáři sv. Maura.] Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, s fot. Viz č. 50, 67, 70, 139, 148, 518, 590, 702, 837, KOBER, Rudolf. Surrealismus a české umění. Ateliér, 14, 2001, č. 19, s. 9 4 obr., res. angl. na s KUČOVÁ, Věra. Ceny Europa Nostra za rok [Po několika letech oceněny i návrhy z České republiky. Müllerova vila, Praha. Udělen příspěvek na restaurování zámku Nelahozeves.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 9, s fot KUČOVÁ, Věra. Europa Nostra opět vyzývá k prezentaci úspěšných realizací. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s. 55 pozn

13 PREZENTACE A PROPAGACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI Vzdělávání a výchova v památkové péči ČERNÁ, Alena; NĚMEČKOVÁ, Hana; SEDLÁKOVÁ, Dagmar. Metodické materiály pro výuku památkové péče. Praha : Idea servis, s. ISBN X ČERNÁ, Alena; SEDLÁKOVÁ, Dagmar. Obrázkový slovníček. Slohová období, základní výtvarné prvky, vybavení interiéru kostela. Praha : Idea servis, s. lit., obr., pl. ISBN DURDÍK, Tomáš. Systém královských hradů v přemyslovském loveckém hvozdu. [Teze přednášek SPS.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s lit., 2 mp LÍBAL, Patrik. Antické tradice v novověké české architektuře. [Teze přednášek SPS.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 3, s fot., lit., pl MYSLIVEČEK, František. Tři vycházky po Novém roce. [Střešovice, Pražský hrad] Res musei pragensis, 11, 2001, s obr MYSLIVEČEK, František. Vycházky na druhou polovinu března. [Vinohrady.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 3, s fot MYSLIVEČEK, František. Vycházky na květen. [Žižkov, ul. Politických vězňů, ul. Panská.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 5, s fot MYSLIVEČEK, František. Vycházky na léto. [Olšanské hřbitovy.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 7 8, s fot MYSLIVEČEK, František. Vycházky na prosinec a začátek ledna. [Holešovice.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 12, s fot MYSLIVEČEK, František. Vycházky na přelomu února a března. [Prohlídka výstavy Praha zmizelá ve Valdštejnské jízdárně.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 2, s MYSLIVEČEK, František. Vycházky pozdního léta a začínajícího podzimu. [Smíchov, Košíře.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 9, s MYSLIVEČEK, František. Vycházky v červnu. [Smíchov.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 6, s MYSLIVEČEK, František. Vycházky v dubnu. [Nusle.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 4, s MYSLIVEČEK, František. Vycházky v listopadu. [Štvanice, Bubny.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 11, s fot MYSLIVEČEK, František. Vycházky v říjnu. [Smíchovské usedlosti.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 10, s SOMMER, Jan. Kdo by je měl poučit? [K nutnosti vzdělávání a výchovy k památkové péči.] Česká placka, 2001, č. 17, s SOMMER, Jan. Náměty pro Příručku památkové péče. Česká placka, 2001, č. 14, s Soutěž mladých badatelů v oboru historie. Vyhodnocení soutěže. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 1 2, s fot., lit SZADKOWSKA, Maria. Dílny Adolfa Loose v Müllerově vile. [Cílem programu je stimulovat tvůrčí invenci talentovaných studentů.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 9, s fot. Viz č. 260, Využití památek. Instalace a expozice BARTLOVÁ, Milena. Středověké umění v Čechách a střední Evropa [Nová stálá expozice Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky.] Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s

14 195. BEČKOVÁ, Kateřina. Sovovy mlýny (prozatím) nekonečný příběh. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 3, s fot., lit BEČKOVÁ, Kateřina. Stanovisko Klubu Za starou Prahu k úpravě krovu bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě pražském. [K záměru na úpravu kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze, který pojala Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 6, s BIEGEL, Richard. Rekonstrukce bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce U Hybernů) na muzikálové divadlo. [Připojena zpráva prof. Milana Pavlíka a JUDr. Jiřího Plose.] Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 1 2, s BÍLEK, Jan. Château Dětenice. [Soukromý objekt. Upozornění na chyby a omyly v rekonstrukci a instalaci.] Dějiny a současnost, 23, 2001, č. 6, s DEMPÍR, Miloš. Hrad a zámek Kolštejn v Branné poprvé zpřístupněn veřejnosti. Severní Morava. Vlastivědný sborník, 2001, č. 82, s fot FASSATI, Tomáš. První stálá expozice české a slovenské fotografie u nás. Benešov, Muzeum umění, stálá expozice fotografie. Ateliér, 14, 2001, č. 2, s. 7 1 fot., res. angl. na s GALUŠKA, Jan. Klášter sv. Gabriela v majetku pošty. In ZAVŘEL, Jan a kol. Pražský vrch Petřín. Praha; Litomyšl : Paseka, 2001, s ISBN HYKSA, Pavel. Prezentace památek hrad Litice. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., obr., prameny, přílohy JIŘIČNÁ, Eva; VÁGNER, Petr; ADÁMEK, Jan. Kostel svaté Anny. Architekt, 47, 2001, č. 1, s fot., 2 obr., 1 půdorys KÁDNEROVÁ, Michaela. UPM: Stálá expozice. Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, Příběhy materiálů, stálá expozice. Ateliér, 14, 2001, č. 2, s fot., res. angl. na s KOŘÁN, Ivo. Nová expozice středověkého umění v Klášteře sv. Anežky. Praha, Národní galerie, Klášter sv. Anežky České, Středověké umění v Čechách a střední Evropa Ateliér, 14, 2001, č. 2, s fot., res. angl. na s KOVAŘÍKOVÁ, Jarmila. Státní zámek Litomyšl, zámecké interiéry druhá návštěvní trasa v 1. patře východního a spojovacího křídla. Památkový ústav v Pardubicích. Výroční zpráva za rok 2000, 2001, s fot., 1 půdorys KŘÍŽOVÁ, Květa. Nová instalace v litomyšlském zámku. Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 9, s fot., pozn., něm. res KUBÍKOVÁ, Anna (rec.). Vít Vlnas (ed.) Sláva barokní Čechie. Umění, kultura, společnost 17. a 18. století, Vít Vlnas (ed.) Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17 a 18. století. [Praha, Národní galerie v Praze s. a 354 s.] Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 38, 2001, č. 3, s MACHOVÁ, Veronika. Prezentace zámku v Nebílovech. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., mp., obr., pl., prameny MĚSTECKÁ, Sylva. Nová muzejní expozice v Mladé Boleslavi. Středočeský sborník historický, 19, 2001, s fot MIKEŠOVÁ, Magdalena. Průběh zpřístupňování hradů a zámků. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., přílohy MITÁČEK, Jiří. Památník Bible kralické v nové podobě. [V Kralicích nad Oslavou. Nová expozice s názvem Dílo tiskařů jednoty bratrské.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 4, s NĚMEC, Richard. Bývalá restaurace Praha EXPO 58 Chvalozpěv, nebo žalozpěv? Stavba, 8, 2001, č. 6, s fot., 7 obr., pozn., 3 půdorysy Nově upravená a rozšířená expozice Židovského muzea v Praze v Maiselově synagoze. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě

15 Část I. Od počátku osídlení do počátku emancipace ( století). Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s SEKYRKA, Tomáš. Anežka znovuzrozená. [ otevřena nová stálá výstava středověkého umění v klášteře sv. Anežky české. Rozhovor s autorem expozice Jiřím Fajtem a dalšími odborníky.] Dějiny a současnost, 23, 2001, č. 3, s fot. + 1 fot. na 3. str. obálky SOMMER, Jan. Chránit nebo prezentovat? Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 7 1 fot. na 4. s. obálky Stříbro českých synagog. [Nová stálá expozice v zimní modlitebně Španělské synagogy, kurátorem Jaroslav Kuntoš.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 6, s ŠEJNOHA, Jaroslav. Historie měřící techniky stálá expozice. [V Muzeu Blansko.] Sborník Muzea Blansko, 2001, s ŠIMKOVÁ, Gabriela; PEROUT, Evžen. The Palace Lion by Touch. Palácový lev dotykem. [Výtvarná díla určená nevidoucím návštěvníkům v zbraslavské expozici asijského umění.] Bulletin of the National Gallery in Prague, 11, 2001, s , fot., pozn VELFL, Josef. Okresní muzeum Příbram zpřístupnilo historický důl Vojtěch. Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s fot., pozn VELFL, Josef. Vodní štola Anna. [8. září 2001 zpřístupněna další z expozic Hornického muzea v Příbrami.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 5, s WEIS, Petr. Vývoj instalace zámku Veltrusy. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., pl. Viz č. 66, 193, 225, 315, 396, 409, 416, 423, 440, 445, 544, 547, 554, 833, 976, 1011, 1060, 1103, 1137, 1241, 1271, 1273, 1286, 1315, 1317, 1318, 1319, 1331, 1339, 1342, 1363, 1364, 1396, 1400, 1426, 1429, 1439, 1440, 1441, 1444, 1446, 1462, Průvodce po památkových objektech HENIGOVÁ, Soňa. Průvodcovský sylabus pro státní zámek Benešov nad Ploučnicí (Dolní zámek). [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., lit HOLUB, Jiří. Nový průvodcovský text NKP hrad Švihov. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., fot., lit., obr., tb KNÍŽEK, Libor. Vývoj expozic státního zámku Hořovice, presentace stávající historické expozice ve stavu k návštěvnické sezoně 2001 a průvodcovský text. [Závěrečná práce studia památkové péče při SÚPP v Praze. 8. studijní běh ( ).] s., lit., pozn. Viz č. 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188. Výstavy. Katalogy ANTONÍN, Luboš. S mapou i puškou (Objevitelské a lovecké výpravy středoevropské šlechty). Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou, červen říjen Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s Baroko a zbožnost. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku. 17. května 15. června [Výstava.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s Baroko na Kolínsku I. Společnost a kultura v letech (Rané a vrcholné baroko). Regionální muzeum v Kolíně, Muzeum Kouřimska v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 2, s BEČKOVÁ, Kateřina. Sovovy mlýny jako horký brambor na ministerském stole. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 3, s fot., lit BUKAČOVÁ, Irena. Barokní portréty z manětínského zámku. Východobavorská galerie v Hengersbergu, Muzeum a galerie severního Plzeňska, 26. ledna 10. března Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s

16 231. BUKAČOVÁ, Irena. Výstava ze sbírek manětínského zámku konaná v Německu. [ v Hengersbergu výstava obrazů ze zámecké sbírky Manětín.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 3, s BURACHOVIČ, Stanislav. Strážci času hodinky ze sbírek muzea. Karlovarské muzeum, Karlovy Vary 4. října prosince Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 5, s BURGET, Eduard. František Bílek slovem i obrazem. Praha, Pražský hrad, Jízdárna, Praha, GHMP, Bílkova vila, Chýnov, Bílkův dům, Ateliér, 14, 2001, č. 1, s. 1 5 fot., res. angl. na s COGAN, Miroslav. Jan Jiří Hertl, valdštejnský malíř a františkáni v Turnově. Okresní muzeum Českého ráje v Turnově. 26. dubna 28. října [Výstava.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s DOLEŽEL, Alois. Deset století architektury. Expozici 20. století recenzuje Alois Doležel. Architekt, 47, 2001, č. 7, s fot HORÁČEK, Radek. Snímání roušky aneb pohled medúzy. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, Pohled Medúzy Evropské umění šesti století, stálá expozice. Ateliér, 14, 2001, č. 10, s. 1, fot., res. angl. na s HORÁČEK, Radek. Všední i patetická Melancholie v Brně. Brno, Moravská galerie, Ateliér, 14, 2001, č. 5, s fot., res. angl. na s HOUFEK, Václav. Barokní umění ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem. Muzeum města Ústí nad Labem. 25. května 30. listopadu [Výstava.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, s obr CHUPÍK, František. Thonet. Porýní Vídeň Morava. Muzeum umění Olomouc [Výstava v koncepci Anežky Šimkové a Jiřího Uhlíře.] Střední Morava, 13, 2001, s pozn CHVOJKA, Ondřej. Výstava Zlatá stezka. Vimperská větev. Archeologicko-historický průzkum v letech Jihočeské muzeum České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 14, 2001, s kol. Ignác Rohrbach. Restaurované sochy z farního kostela v Bohdanči. [Katalog výstavy.] Praha s kol.: Život v barokní Praze Průvodce s výstavou. [Seznam vystavených exponátů v příloze.] Praha : Scriptorium, s. ISBN KORYČÁNEK, Rostislav. Popelka pražské výstavy. Plečnikovy originály v Brně. [Putovní výstava.] Architekt, 47, 2001, č. 12, s fot., 2 obr KOŘÁN, Ivo. Sláva barokní Čechie. Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří, palác Kinských, Valdštejnská jízdárna; Obrazárna Pražského hradu, Ateliér, 14, 2001, č. 20, s. 6 8 fot., res. angl. na s KOUBOVÁ-EIDERNOVÁ, Vladimíra. Vystavovat vystavěné. Deset století architektury na Pražském hradě. Poznámky Vladimíry Koubové-Eidernové. Architekt, 47, 2001, č. 10, s pozn KOUKOL, Ivo; DARJANIN, Vladimír. Deset století architektury. Areál Pražského hradu. 5. dubna 31. října Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 2, s KRABCOVÁ, Ivana. ABC rozšafné hospodyně. [Výstava starých kuchařských knih, rukopisů kuchařských záznamů a podobných materiálů v Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.] Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s fot., lit., 5 obr KREMER, Vilém Václav. Služebník, který se setkal se sv. Václavem. [Vzpomínky jednoho z tvůrců Svatováclavské výstavy v roce 1929.] Posel z Budče, 2001, č. 18, s fot., pozn KUCHYŇKA, Zdeněk. Svatováclavská výstava v roce Posel z Budče, 2001, č. 18, s v textu + 4 fot. na 3. a 4. s. obálky, pozn

17 250. LAHODA, Vojtěch. Kubismus topograficky: Od analýzy k rozpuštění. Plzeň, Galerie města Plzeň o. p. s., Ohlasy kubismu v Plzni, Ateliér, 14, 2001, č. 24, s fot., res. angl. na LOSENICKÝ, Bronislav. Plzeň ve hře hran. Plzeň, Galerie města Plzně o. p. s., Ohlasy kubismu v Plzni, [Text z katalogu.] Ateliér, 14, 2001, č. 24, s. 3 2 fot MACHALICKÝ, Jiří. Příběh zapomenuté sbírky. Praha, Obecní dům, ; [Dvoudílná výstava Sen o říši krásy představila sbírku Jiřího Karáska ze Lvovic.] Ateliér, 14, 2001, č. 21, s fot., res. angl. na s mpa: Deset století architektury. [Výstavní projekt na Pražském hradě.] Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 3, s mpa: Restaurované barokní obrazy a polychromované plastiky. [V hospodářských objektech zámku Troja představeny restaurátorské práce Radany a Mojmíra Hamsíkových.] Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 3, s ms: Komunitní dům Broumovska barokní fara v Heřmánkovicích. Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 4, s fot MŽYKOVÁ, Marie. Křídla slávy: Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie. Díl 1 2. [Katalog výstavy v Galerii Rudolfinum v Praze.] Praha : Galerie Rudolfinum, s. a ISBN NAVARA, Ctibor. Kameny, které promluvily. [Výstava fotografií nárožních patníků a odrazníků v Bruntále.] Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 1 2, s fot PAŘÍKOVÁ, Marie. Sláva barokní Čechie. [Rozsáhlý výstavní projekt v Obrazárně pražského hradu, Klášteře sv. Jiří, Valdštejnské jízdárně a paláci Kinských.] Dědictví Koruny české, 10, 2001, č. 3, s fot PAVLÍČEK, Martin. Ignác Rohrbach. Praha Národní galerie, Klášter sv. Jiří, [Zpřístupněna část zrestaurovaného mobiliáře kostela sv. Máří Magdaleny v Bohdanči, který je dílem chrudimského sochaře Ignáce Rohrbacha ( ).] Ateliér, 14, 2001, č. 7, s fot., res. angl. na s per: Deset století na Hradě. Výstava navazující na televizní projekt. [Projekt Deset století architektury ] Architekt, 47, 2001, č. 4, s PEŠEK, Jiří (rec.). Praha patří baroku. [Výstavy Sláva barokní Čechie a Život barokní Prahy ] Dějiny a současnost, 23, 2001, č. 4, s fot Pohled medusy (Evropské umění šesti století) Moravská galerie Místodržitelský palác 15. března 31. prosince [Výstava.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s POLÁKOVÁ, Blanka; VLNAS, Vít. Rozhovor s Vítem Vlnasem, kurátorem výstavy Sláva barokní Čechie. [Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří, palác Kinských, Valdštejnská jízdárna; Obrazárna Pražského hradu, Sláva barokní Čechie, ] Ateliér, 14, 2001, č. 20, s. 1 3 fot., res. angl. na s POLÍVKOVÁ, Helena. Deset století architektury. Pražský hrad Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2, 2001, č. 3, s fot Praha v díle Karla Postla a jeho žáků. Muzeum hlavního města Prahy 26. ledna 25. března. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s PRAHL, Roman. Utonout ve Františku Bílkovi. Praha, Pražský hrad, Jízdárna, Praha, GHMP, Bílkova vila, Chýnov, Bílkův dům, Ateliér, 14, 2001, č. 1, s. 7 7 fot., res. angl. na s PROCHÁZKA, Lubomír. Technické stavby na vesnici. Národopisné muzeum Třebíz. 1. května 30. září Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s RAK, Jiří. O baroku nejen na výstavě. Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří, palác Kinských, Valdštejnská jízdárna; Obrazárna Pražského hradu, Sláva barokní Čechie, Ateliér, 14, 2001, č. 20, s fot., res. angl. na s Robert Guttmann malíř a turista z Prahy. Židovské muzeum v Praze Galerie Roberta Guttmana. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s

18 270. ROČEK, P. A. Zrcadlo doby. Český a československý tělovýchovný a sportovní diplom Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu, odd. NM v Praze 14. února 15. května Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 1, s ROYT, Jan. Expozice středověkého umění v klášteře sv. Anežky České. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s fot. na 3. s. obálky SEDLÁKOVÁ, Anežka. Melancholie. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, Ateliér, 14, 2001, č. 12, s obr., res. angl. na s SEIDL, Dušan. Kotěra v Obecním domě. Pozvánka na výstavu. [V Praze v Obecním domě Reprízy v Hradci Králové a ve Zlíně.] Architekt, 47, 2001, č SKRUŽNÝ, Ludvík. Výstava Betlémy pod Svatou Horou v příbramském zámku. Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s fot., pozn SKRUŽNÝ, Ludvík. Výstava Ex Oriente Lux v Národním muzeu v Čelákovicích. [Čtyřicet sedm řeckých pravoslavných ikon.] Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s fot SKRUŽNÝ, Ludvík. Výstavy Sýpky a špýchary. Středočeský vlastivědný sborník, 19, 2001, s pozn SOŠKOVÁ, Martina. Václav Vavřinec Reiner Krajiny se zvířaty. Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří, Ateliér, 14, 2001, č. 3, s fot., res. angl. na s SRŠEŇ, Lubomír. České malířství 19. století v plzeňských Masných krámech. [Výstava od 12. prosince Hlavní autorka expozice Naděžda Blažíčková-Horová.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 3, s obr. na 2., 3. a 4. s. obálky STRAKOŠ, Martin. Tři vily architekta Zdeňka Plesnika. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, ; Zlín, Dům umění, , Brno, Galerie architektury, [Zlín Zikmundova vila, Hanzelkova vila, Vila Zdeňka Lišky.] Ateliér, 14, 2001, č. 10, s. 6 3 fot., res. angl. na s SVOBODOVÁ, Šárka. Od gotiky k renesanci. [Výstava od do v Brně, Olomouci a Opavě doplněná čtyřsvazkovým katalogem a mezinárodním sympoziem.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s fot SYBOLOVÁ, Monika (rec.). Donquijotský sen o říši krásy. [Výstavní síň Obecního domu, Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic.] Dějiny a současnost, 23, 2001, č. 4, s fot ŠNAJDROVÁ, Evženie. Minulost a přítomnost v letohrádku Hvězda. [Výstava, která se má stát z větší části dlouhodobou expozicí.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Výstava Panna Maria Ochránkyně Moravy. [Uspořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Listopad 2000 březen 2001.] Zprávy památkové péče, 61, 2001, č. 2, s ŠVÁCHA, Rostislav. Deset století architektury. Architekt, 47, 2001, č. 8, s fot Terče pražských ostrostřelců. Muzeum hlavního města Prahy. 13. června 18. listopadu [Kurátorem výstavy Jan Nepomuk Assmann.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s Tradice českého granátu. Český granát ve špercích a na obrazech ze sbírek moravských muzeí a památkových objektů. Státní zámek Vranov nad Dyjí kočárovna. 29. červen 2. září Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s URBANČÍK, Vojtěch. Ústav lidové kultury ve Strážnici zámek. Malovaný kraj, 37, 2001, č. 4, s fot Vánoce v modrém. Okresní muzeum Mladá Boleslav, 8. prosince ledna [Výstava modrotisku.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 6, s VAŇOUS, Petr. Veduty Prahy první pražské krajinářské školy. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, Ateliér, 14, 2001, č. 6, s. 4 2 obr., res. angl. na s

19 290. VINŠOVÁ, Hana; HORSKÝ, Jiří; ŘEPA, Miroslav. Interwiev s Miroslavem Řepou, hlavním kurátorem výstavy Deset století architektury na Pražském hradě. Architekt, 47, 2001, č. 5, s fot VINŠOVÁ, Hana; HORSKÝ, Jiří. Fikce versus realita aneb přemítání nad výstavou Deset století architektury. [Pražský hrad Tomáš Vlček hovoří s autory expozic Michalem Brixem, Josefem Pleskotem, Petrem Malinským, Miroslavem Heřmánkem a Emilem Zavadilem.] Architekt, 47, 2001, č. 9, s fot WEWERKA, Olga. Politická karikatura Františka Kupky. Berlín, České centrum, Ateliér, 14, 2001, č. 1, s. 7 2 obr., res. angl. na s Závodní motocykly. Výstava dokumentující sto let motocyklového sportu v českých zemích. Národní technické muzeum. 20. listopadu března Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 6, s Život v barokní Praze. Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy Clam-Gallasův palác, Husova května 29. září [Výstava.] Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s fot ps-: Život v barokní Praze. [Výstava v Muzeu hlavního města Prahy.] Res musei pragensis, 11, 2001, č. 5, s obr. Viz č. 163, 164, 184, 194, 313, 353, 579, 582, 583, 640, 641, 642, 645, 652, 662, 665, 783, 784, 786, 800, 802, 833, 841, 847, 851, 899, 934, 1035, 1104, 1178, 1197, 1208, 1209, 1230, 1255, 1361, 1374, 1432, 1472, 1520, Galerie. Muzea CHOVANČÍKOVÁ, Irena. Muzejníci, muzeologové, muzea a muzeologie. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s JELÍNKOVÁ, Dagmar. Rada galerií České republiky ohlédnutí za desetiletou činností. Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s KASÍK, Stanislav. Historický prapor v expozici Chebského muzea. Sborník Chebského muzea, 2000, 2001, s obr KOŠACKÝ, Petr. Sto let od založení muzea v Jeseníku. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 6, s KRAJČI, Petr; VALCHÁŘOVÁ, Vlaďka. Skici, výkresy, plány a modely. [Připojen přehled důležitých dat v historii sbírek architektury a stavitelství Národního technického muzea.] Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s fot., lit KRAJČI, Petr. Realita, na kterou se zapomíná. O depozitářích. Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 1, s fot., 1 obr KRATOCHVÍL, Petr. Muzealizace architektury a muzea architektury. Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s MASÁK, Miroslav. Je čas na české muzeum architektury? Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s Nové restaurátorské dílny Židovského muzea v Praze. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 5, s Nové sídlo Židovského muzea v Praze. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001, č. 3, s PAULI, Jana; KRAJČI, Petr. Nové muzeum? [Muzeum architektury.] Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s PECHOVÁ, Jarmila (rec.). Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště 2000, 152 s. Slovácko, 43, 2001, s PLOS, Jiří. Několik poznámek k možnému dalšímu zaměření muzea (centra) architektury. Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s obr ŘEPA, Miroslav. Muzeum architektury: ano ne? Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Poznámky k problému muzea architektury. Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s

20 311. ŠERKA, Jozef. Počátky a činnost německého Uměleckoprůmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír ( ). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20, 2001, s fot., 1 graf, 1 obr., pozn., přehled ŠETKOVÁ, Lucie; VOJTAL, Petr. Zámecké muzeum v Hrabyni. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 27, 2001, č. 1, s fot., lit., prameny ŠŤOVÍČEK, Jan výročí založení muzea v Roudnici nad Labem. [9. listopadu v Roudnici nad Labem konference a vernisáž výstavy.] Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností, 39, 2001, č. 1, s ŠVÁCHA, Rostislav. Argumenty pro muzeum. [Muzeum architektury.] Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s fot URBANČÍK, Vojtěch. Muzeum Bojkovska. [V zámku Nový Světlov.] Malovaný kraj, 37, 2001, č. 5, s fot VRÁNOVÁ, Jana. Příběh jednoho domu devadesát let domu umění města Brna. Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2001, č. 1, s ZATLOUKAL, Pavel. Dopis s několika poznámkami. [Na téma muzeum architektury.] Fórum architektury a stavitelství, 9, 2001, č. 3, s. 19. Viz č. 32, 55, 79, 81, 111, 134, 169, 210, 215, 217, 218, 227, 234, 238, 267, 269, 276, 294, 338, 387, 828, 837, 845, 1137, 1146, 1233, 1265, 1271, 1342, 1370, 1388, 1423, 1444, 1536, 1665, DOKUMENTACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI Dokumentace v památkové péči. Evidence památek BLÁHA, Jiří. Kresebná rekonstrukce dvou zaniklých krovů na Jičínsku. Dějiny staveb, 2001, s fot., 5 obr., pozn., něm. res BOJAROVÁ, Markéta. Skupina historizujících kostelů na Kolínsku. Památky středních Čech, 15, 2001, č. 2, s fot., lit., pozn., něm. res EBEL, Martin. Centrální archiv stavebně historických průzkumů. Průzkumy památek, 8, 2001, č. 2, s tb GAŽI, Martin. Mobiliář malenického kostela sv. Jakuba. Krátká sumarizace výsledků archivního průzkumu s důrazem na renovační přístupy devatenáctého a dvacátého století. Výroční zpráva Památkového ústavu v Českých Budějovicích 2000, 2001, s pozn GIRSA, Václav. Kvalifikovaná předprojektová a projektová příprava procesu ochrany památek. In Obnova památek, [nestr.] JESENSKÝ, Vít. Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče. Dějiny staveb, 2001, s fot., 9 obr., něm res JESENSKÝ, Vít. K metodice záchranného SHP. Památky středních Čech, 15, 2001, č. 1, s pozn JOHN, Jiří. Sokolov přes půl století. [Přehled podob města a okolních vesnic na základě dobových pohlednic a fotografií se stručným historickým úvodem.] Sokolov s., fot KARPAŠ, Roman; ŠTĚPÁN, Luděk; VINCENCIOVÁ, Hana. Album starých pohlednic Pardubicko a Chrudimsko. Liberec : Roman Karpaš, s. il. ISBN

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více