Narodil se v Žarošicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Narodil se v Žarošicích"

Transkript

1 Akademického sochaře Jiřího Vlacha můžeme přiřadit k nejvýznačnějším soudobým moravským sochařům, který má své pevné místo v kontextu české výtvarné kultury. Je zřejmé, že elán a tvůrčí jiskra jsou tomuto umělci, žarošickému rodáku, vlastní. Rok 2011 byl pro něj opět pracovní. Vše začalo autorskou výstavou v Expozici času ve Šternberku ( ), ve městě, kde prožil dětská léta. V létě zorganizoval již třetí sochařské sympozium umělecké skupiny Trojkolka ( ) a znovu s mezinárodní účastí, neboť přizval k účasti prof. Jacka Dworského z polské Wroclawi. Tentokrát se však celá akce neodehrávala v sochařských ateliérech střední uměleckoprůmyslové školy, ale přímo v umělcově ateliéru ve Starém Městě. Žarošický rodák Jiří Vlach patří ke generační vlně umělců, kteří studovali v uvolněné atmosféře konce 60. let, v období, které bývá považováno v českém umění za přelomové, protože jednak ukončilo etapu socialistického realismu a jednak vytvořilo předpoklady, které určují podobu umění až do současnosti. Narodil se 14. srpna 1946 v Žarošicích v rodině nadšeného vlastivědného pracovníka Jaroslava Vlacha, vyučeného typografa, který dlouhá léta působil jako knihovník na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cesta za uměním byla pro Jiřího přímočará. Otec měl pochopení pro synovy umělecké sklony a od začátku ho v jeho zálibě podporoval. S profesionálním školením začal u doc. Stanislava Vymětala na katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti ( ) a posléze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ( ) bylo Narodil se v Žarošicích 195 jen logickým vyústěním v dalším rozvíjení uměleckého talentu. Po absolutoriu vysoké školy a po jednoroční vojenské službě v Klatovech se vrátil do Starého Města, kde s rodinou žije a tvoří dosud. Více než tři desetiletí jsou pro něj spojena se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, kde v roce 1974 začal učit (na oboru keramiky, zpočátku společně se svým bývalým učitelem sochařem Stanislavem Mikuláštíkem). V roce 1976 převzal vedení oboru a působil zde do roku Za tu dobu prošla jeho rukama řada studentů, nových adeptů umění, z nichž mnozí se již prosadili a jsou ve své práci velmi úspěšní. Ačkoli je Jiří Vlach původním zaměřením keramik, smysl svého tvůrčího úsilí nalézá především v umění malých forem, v medaili a plaketě, v komorní plastice. Od konce 70. let, kdy byly jeho práce poprvé vybrány do československé kolekce pro mezinárodní medailérskou přehlídku FIDEM v Lisabonu (1979), je v odborných kruzích hodnocen zejména jako medailér a představitel naší drobné zvláště reliéfní plastiky, který participuje na všech významných domácích i mezinárodních medailérských přehlídkách. A zde se mu zatím dostalo také největších úspěchů a ocenění, například v roce 1989 získal Cenu Grand prix II. Mezinárodního kvadrienále v mincí a medailí v Kremnici nebo v roce 1995 Hlavní cenu 19. mezinárodního sympozia v maďarské Nyíregyháze. V posledních desetiletích se jeho jméno často cituje ve spojení s Mezinárodním sympoziem lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti, které se stalo jedním z důležitých center středoevropského medailérství. Když v roce 1988 začal společně

2 s několika přáteli připravovat první ročník, neměl s podobným projektem žádné zkušenosti kromě osobní účasti na některém z podobných setkání v zahraničí. První průkopnický ročník se uskutečnil v sochařských ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy na Franklovce (červenec/srpen 1988). Zúčastnilo se ho osm umělců (šest československých a dva ze zahraničí). Výsledek byl vynikající a zavazujícím do budoucna. Během více než dvaceti let se pak podílel na organizování dalších celkem deset ročníků, na nichž se vystřídalo padesát šest umělců z deseti evropských zemí. Rozpětí autorova tvůrčího zájmu je široké. Zahrnuje kromě klasické sochařiny a medailérství také kresbu, okrajově ilustraci (Psí víno), realizace pro architekturu, reliéfy na zvony. Škála výrazových prostředků v rozsáhle koncipovaném žánrovém programu má rozpětí od intimně expresivně lyrického pojetí přes náměty filozofické, motivy ze světa přírody nebo s figurálním tvaroslovím. Jednotlivá díla mají svůj pevný řad, vlastní slovník pojmů, jsou pohledem do duše umělce, obrazem jeho vnitřního světa, docela soukromého, zašifrovaného spletí symbolů, náznaků a významových posunů. Podněty mají většinou reálný základ, vycházejí z určitých životních situací a zkušeností, vzpomínek. Plastikám a plaketám nechybí fantazie, tvůrčí jiskra, příběh ovšem bez literární popisnosti, někdy zvláštní nadsázka, ani specifický smysl pro humor optimistického skeptika. Jednou čerpá z elementů živé či neživé přírody, jejichž vytříbenou skladbou vyplňuje plastický výjev obsahu, v němž je často kladen důraz na překvapivě důležitý detail. Jindy zase vychází z abstraktního tvarosloví, či pohybu lidského těla nebo se přiklání k jinotajným alegoriím a nápovědím, v nichž se promítá rituál výtvarného myšlení a řeči. Rozmanitý je rovněž rejstřík námětů. Čerpá z elementů živé i neživé přírody, spojuje a sjednocuje organické a geometrické prvky, reaguje na ohrožení přítomnosti civilizačními problémy nebo je zaujat ženským tělem, jeho estetickými i emocionálními podněty. Většina z nich vzniká přeměnou reálného impulzu v přiléhavou metaforu. Zcela výjimečná je inspirace historická (medaile J. A. Komenský 1990, Variace na jáchymovský morový tolar 1994, apod.). Ve Vlachových reliéfech, plastikách nebo kresbách však vždy najdeme příběh, cit pro napětí, smysl pro hru, kterou rozehrává už samotný akt tvoření. Je v nich místo i pro náhodu, která přeje připraveným. 196 Důležité místo ve Vlachově díle zaujímá kresba. Je základním stavebním kamenem dosavadní práce. Zprostředkovává divákovi přímý kontakt s vnitřním světem umělce. Autor zachycuje a definuje věci, které ho napadají během dne nebo v čase nebo se vynořují z paměti. V kresbách zaznamenává své inspirace a úvahy, mohou být reakcí na určité prožitky či reminiscencí na konkrétní dílo. Některé jsou bytostně svázány s finální plastikou nebo reliéfem. Většina z nich je zvláště v současnosti zcela autonomním projevem a od počátku zamýšlena jako definitivní. Jiří Vlach je pozoruhodnou osobností naší medailérské tvorby. Jeho tvorba překračuje hranice regionu. Patří k těm, kteří promlouvají a mohou oslovit i budoucí generace. Autobiografie: Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola Uh. Hradiště ( , S. Mikuláštík); Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha ( , ateliér užitého sochařství, J. Kavan, J. Malejovský). Ceny: 1989 GRAND PRIX II. Mezinárodního quadrienale medaile v Kremnici; 1995 Hlavní cena XIX. mezinárodního sochařského sympozia Nyíregyháza; 2004 Plzeň, IV. mezinárodní bienále kresby. Sympozia: 1980 Dzintari (LV), Mezinárodní sochařské a medailérské sympozium; 1986 Siklós (H), Mezinárodní sympozium keramiky; 1988, 1990, 1992, 1994, 1997/1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 Uh. Hradiště, ročník Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky; 1989 Kremnica, II. Mezinárodní quadrienale medaile; 1995, 2001 Nyíregyháza-Sóstó (H), 19. a 25. mezinárodní sochařské sympozium; 1999, 2001 Uh. Hradiště, Trojkolka (1. sympozium umělecké skupiny se zahraniční účastí). Výstavy samostatné (výběr): 1996 Ostřihom (H), Duna Múzeum, Európa Közép Galéria; 2001 Uh. Hradiště, Galerie Slováckého muzea; 2002 Znojmo, JMM, DU; Olomouc, Galerie G; 2004 Brno, MZM, Mramorové sály Biskupského dvora; 2004/2005 Uh. Brod, Galerie Panský dům; 2007 Veselí nad Moravou, Galerie Ve Dvoře; 2009 Praha, Galerie U Lávky,

3 2011 Šternberk; Expozice času. Zastoupen ve veřejných sbírkách: Národní galerie Praha, Národní muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Moravské zemské muzeum Brno, Múzeum mincí a medailí Kremnica (SK), Slovácké muzeum Uh. Hradiště, Krajská galerie výtvarného umění Zlín, British Museum Londýn (GB), Horácká galerie Nové Město na Moravě, Muzeum umění Olomouc, Slovenská galerie Bratislava, Galerie výtvarného umění Hodonín, Galerie výtvarného umění Cheb, Museum sztuki medalierskie Wroclaw (PL), Városi galéria Nyíregyháza (H), Town Galery Riga (LV), Duna galéria Esztergom (H). PhDr. Milada Frolcová Slovácké muzeum v Uherském Hradišti J. A. Komenský, 1990 Krajina v naději, 1991 Stisk,

4 Mirage, 1995 Memoriál, 1995 Vodopád,

5 Pták, 1995 Popraviště, 1995 Důstojník,

6 Zahrada, 2000 Přilbice, 1998 Zvíře,

7 Dirigent, 2000 Domácí orloj, 2002 Bouře,

8 Noční motýl, 2007 Vydal HVK v Žarošicích (povoleno Ministerstvem vnitra pod VSP/1 5618/91 R ze dne ) Odpovědný redaktor: PhDr. Ladislav Valihrach Sazba a grafická úprava: Jiří Rusek Tisk: Tiskdruck Velímský, Brno Náklad: 400 ks Žarošice

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Jablonec deset let Městem tance

Jablonec deset let Městem tance Jablonec deset let Městem tance Vážení účastníci přehlídky, vítám vás v Jablonci nad Nisou a vítám vás tu velmi rád. Líbí se mi ta kulatá desítka, jež stojí před názvem přehlídky. Uvědomuji si, že z ní

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení

Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení Pro Divadelní ústav/ Institut umění vypracovala: Pavla Petrová, říjen 2006 Obsah: ÚVOD 1 A ZAHRANIČÍ....

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více