CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO"

Transkript

1 CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013

2 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA ) CÍLE ART-LED REGENRATION 15 6) KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ 16 7) UMĚNÍ COBY AGENCY 18 8) AKVIZICE SCHWARZENBERSKÉHO ŠPEJCHARU 19 9) CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) 27 10) PROGRAMOVÁ NÁPLŇ CSUMT 27 11) KULTURNÍ A UMĚLECKÁ ZÓNA 28 12) POČÁTEČNÍ KROKY 30 13) VÝSTAVA S NÁZVEM PROČJSMETADY - ART AS AGENCY 32 13) EXISTUJÍCÍ ZDROJE A ZKUŠENOSTI 34 14) DOPORUČENÍ 37 15) ZÁVĚR 40 16) BIBLIOGRAFIE 42 17) ZKRATKY 43 VYOBRAZENÍ 1.1 RETÁBL MISTRA TŘEBOŇSKÉHO SCHWARZENBERSKÝ ŠPEJCHAR MARFA, INSTALACE V POUŠTI KRÖLLER MÜLLER, GALERIE V LESE NAOSHIMA, RYBÁŘSKÝ DŮM GALERIE NAOSHIMA, VÝSTAVA V RYBÁŘSKÉM DOMĚ DOCUMENTA 13, EXPOZICE V PARKU TŘEBOŇSKO ZA PROTEKTORÁTU ANDĚL SEVERU SCHODIŠTĚ PODLAŽÍ PODLAŽÍ PODLAŽÍ VEDLEJŠÍ BUDOVA BÝVALÁ KANCELÁŘ SCHWARZENBERSKÝ ŠPEJCHAR DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO PODLAŽÍ 1 A OBLAST POD HRÁZÍ SVĚTA SEZNAM NEVYUŽÍVANÝCH NEMOVITOSTÍ V K. Ú. TŘEBOŇ TŘEBOŇ, KULTURNÍ A UMĚLECKÁ ZÓNA S POLOHOU BUDOV CENTRA SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO 38 2

3 ČÁST 1 - SCHWARZENBERSKÝ ŠPEJCHAR 3.1 Schwarzenberský špejchar 1) SITUACE Zpráva tykající se rozvoje Třeboně zveřejněná v roce 2012, nazvaná Otevřená strategie města Třeboně (http://www.strategietrebone.cz/home) se zabývá mimo jiné rozvojem umění a kultury. Na základě urbanistické analýzy a pohledu na stávající situaci navrhuje založit v Třeboni Centrum současného umění. V úvahu připadají dvě lokality Dům Štěpánka Netolického, obr. 26.1, na Masarykově náměstí ve středu historického centra, který je v majetku města a dále tzv. Schwarzenberský špejchar, obr. 3.1; 25.1, architektonicky hodnotná budova na předměstí pod hrází rybníka Svět kterou Otevřená strategie města Třeboně doporučuje k tomuto účelu získat. Představitelé samosprávy doporučení vyslyšeli a po uvážení stojí před rozhodnutím špejchar zakoupit. Návrhem se také zabývá iniciativa skupiny lidí se vztahem k Třeboni a se znalostmi ze světa umění, kultury, architektury, politiky a podnikatelské sféry a zkušenostmi podobných projektů 3

4 doma i v zahraničí. Tyto okolnosti jsou dobrým předpokladem aby studie objektivně posoudila potenciál města pro realizaci projektu CSUMT který by pomohl nastartovat proces kulturní, urbanistické a ekonomické regenerace Třeboně včetně krajinného okolí, oživil historické jádro, vytvořil pracovní příležitosti a přilákal nové investice. Centrum by mohlo nést jméno Mistra Třeboňského, obr 1.1, navazující tak na období kdy Třeboň byla městem jež dokázalo vytvořit podmínky pro vznik uměleckých děl vysokých kvalit jako Třeboňský retábl a přiblížit se vrcholu tehdy současného světového umění. Bylo identifikováno několik charakteristik Třeboně coby atraktivní destinace předurčujících město pro realizaci CSUMT: Urbanistická dispozice historického jádra města v obvodu středověkých hradeb. Malé rezidenční části dominují rozsáhlé stavby pivovaru, zámku a kláštera s kostelem. Svojí rozlohou tyto tři reprezentativní budovy dohromady zdaleka přesahují zbytek historického jádra. Dispozice tohoto urbanistického celku vděčí své jedinečnosti dvěma historickým obdobím kdy se relativně malá Třeboň stala kulturním centrem mezinárodního významu: 14. století - klášter a jeho umělecká aktivita (Mistr Třeboňského oltáře) a 16. století - zámek a kulturní a umělecké dění za posledních Rožmberků. Navazujíce na tuto minulost projekt by začlenil Třeboň opět do proudu mezinárodního uměleckého a kulturního života. Prázdné, nevyužívané, nebo nevhodně používané prostory by dostaly díky mezinárodnímu výstavnímu programu nové využití a propůjčily by tím současnému umění, jeho tvůrcům a divákům inspirující prostředí. Třeboňsky archív. Archív založený ve středověku Rožmberky a bez přerušení používaný v původních prostorách zámku do dnešních dob usiluje nyní o zviditelnění svých sbírek veřejnosti. Interakce se současnými umělci by daly archívu v tomto směru nové možnosti. Nabízí se také spolupráce s archivem RIBA, Royal Institute of British Architects (http://www.architecture.com). RIBA je předním průkopníkem výstavní činnosti archiválií využívající nových technologií a výstavních strategií, jako nedávná velice úspěšná putovní výstava jedinečné kolekce kreseb a plánů renesančního architekta Andrea Palladia se sbírek RIBA, poprvé v tomto rozsahu představené veřejnosti. Anifilm. Anifilm je festival animovaného filmu který se každoročně koná v Třeboni a je prakticky jedinou pravidelnou mezinárodní kulturní událostí tradičně spojenou s městem. Anifilm projevil zájem o spolupráci jako paralelní akce výstavního programu CSUMT s příležitostnou filmovou tematikou. 4

5 Historické a urbanistické provázání Třeboně s okolní krajinou. Třeboň obklopuje jedinečná biosféra umělých jezer, hrází a stok vytvořená raným vodohospodářským projektem převážně v 16. století také za posledních Rožmberků. Česká Republika zpracovala studii tohoto fenoménu jako podklad pro žádost registrace Třeboňska pod ochranu UNESCO. Ve spolupráci s CHKO projekt by podpořil zájem města a jeho obyvatel aby registrace UNESCO byla úspěšně prosazena a přijata. Výstavní program a přidružené aktivity v okolí města by se ve svém dopadu staly praktickou demonstrací argumentů, že investice do kulturního dědictví a tradičně obhospodařovaného ekosystému vybudovaného našimi předky se dlouhodobě vyplácí. Finanční podpora UNESCA by byla přínosem pro zvelebení krajiny CHKO a vodohospodářské soustavy. Lázeňští hosté a lázeňské promenády. Lázeňští hosté by získali rozšířenou nabídku kulturních zážitků díky programu CSUMT. Projekt by rozvinul částečně již existující ale opomíjený systém lázeňských promenád sérií zastavení pojatých formou umělecky, kulturně a ekologicky naučných stezek s možností postupného rozšíření do okolní krajiny (využití seníků a jiných venkovských staveb). Příkladem může sloužit projekt amerického umělce Donalda Judda v osadě Marfa (http://www.chinati.org) v texaské poušti a holandské muzeum v přírodě Kröller Müller (http://www.kmm.nl). Obr. 5.1; Marfa, instalace v poušti 5.2 Kröller Müller, galerie v lese 5

6 Malebnost historického jádra města. Přívětivá atmosféra a intimní rozměry centra Třeboně smazávají rozdíl mezi interiérem a exteriérem a nabízí využití urbanistického prostoru k výstavním účelům současného umění které často charakterizuje interaktivita s okolím a diváky. Příklad japonský rybářský ostrov Naoshima (http://www.benesseartsite.jp/en/naoshima/) (http://www.benesse-artsite.jp/en/arthouse/index.html) nebo Documenta 13 v Kasselu (http://d13.documenta.de). Obr. 6.1; 6.2; Naoshima, rybářský dům - galerie 6.2 Naoshima, výstava v rybářském domě 6.3 Documenta 13, expozice v parku 6

7 Gastronomie místních zdrojů. Příliv nové klientely navštěvující vernisáže a další akce přidružených programů dá příležitost rozvinout nevyužitý potenciál místních gastronomických zdrojů - produkty pivovarnictví a rybářství - pomocí strategicky zacílených sponzorských akcí. Zvláště výroba alkoholických nápojů a současné umění jsou tradičně tímto způsobem propojeny. Příklad Beck s, (http://www.becks.com) Bombay Saphire (http://www.bombaysapphire.com). Přední světové galerie a muzea mají dobré restaurace a kavárny. Kvalitní lokální gastronomie a kvalitní současné umění se tradičně snoubí pod jednou střechou. Přeshraniční styky. Třeboň udržuje partnerské přeshraniční styky a zúčastňuje se přeshraničních projektů podporovaných Evropskou unií. Tato zkušenost by se mohla využít k navázání kontaktů s městy kde podobná centra úspěšně fungují. Ku příkladu Kunshalle v Křemži (http://www.kunsthalle.at/en/kunsthalle-krems-en) a Kunstverein v Mnichově (http://www.kunstverein-muenchen.de) nebo jistá severoitalská města. Dům umění České Budějovice. V dosavadním jednání došlo ke shodě, že Budějovický Dům umění který má jeden z nejkvalitnějších výstavních programů v ČR by se mohl stát partnerem projektu se záměrem koordinovat své programy a spolupracovat jak v regionu tak v celé republice. Tento dům umění má jasnou koncepci a je dobrým příkladem v celorepublikovém měřítku galerijní činnosti na mezinárodní úrovni. Je provozován akciovou společností. Projekt počítá s přidruženými aktivitami které zasluhují zvláštní zmínku: Ateliér (Anex) uměleckých škol s programem spojujícím výtvarné umění a architekturu, uměleckou a kurátorskou praxi. Obsah výuky by byl zaměřen na Art-led regeneraci měst a výtvarnou praxi ve spojení s výstavní činností. Občanské sdružení pro podporu současného výtvarného umění Třeboňská umělecká beseda. Sdružení by bylo klíčovým centrem zájmu občanů o výtvarné umění a zdrojem informací a osvěty o současné umělecké praxi. Sdružení by se podílelo na organizaci přidružených akcí a programů CSUMT. Mezi jeho aktivity by bylo možno počítat: Přednášky a semináře Workshopy. Návštěvy ateliérů. Návštěvy výstav, muzeí, sbírek jak doma tak v zahraničí. Získání místních mecenášů umění pro záměry této studie. 7

8 Zájezdy, exkurse, výlety po stopách událostí světa současného výtvarného umění jak doma tak v zahraničí (art fairs, mezinárodní přehlídky, bienále, realizace, atd.) jako Dokumenta13 (http://d13.documenta.de) Zájezdy s odborným výkladem vhodné pro studenty gymnázia, ZUŠ, OA a SOŠ Třeboň. Dnešní umělecká scéna je sama o sobě mezinárodní, bez nutnosti použití tohoto přívlastku. Výstavní program současného umění v Třeboni dá proto město posupně do povědomí mezinárodní umělecké veřejnosti. Ať se nám to líbí nebo ne, je třeba si uvědomit ze svět současného umění je dnes v jistém smyslu podobný globální burze která zprostředkovává investice do uměleckých děl více méně stejným způsobem jako by to byly cenné papíry, zlato či komodity a že sumy o které se jedná jsou mnohonásobně vyšší než jaké se pohybují v jiných uměleckých oborech. Zpráva z roku 2012 evropské organizace The European Fine Art Foundation (TEFAF), odhaduje roční obrat transakcí s výtvarným uměním na více než 46 bilionů Euro. Začínající Dům umění v malém českém městě se samozřejmě nestane od začátku automaticky součástí systému, nicméně postupně, jakmile si získá svým programem jistou reputaci bude zaznamenán uměleckým světem přinejmenším jako otevírající se nová příležitost. Bude pak záviset na tom aby se dařilo udržet vysokou úroveň výstav, publikací, katalogů atd. a zajistit viditelnost hlavně v odborných médiích. Tím by se postupně mohlo docílit pozice vážného hráče na scéně současného umění. Existují různé způsoby organizace takového programu, pro Třeboň bez současné tradice v této oblasti by byl vhodný model otevřené výzvy spočívající v efektivně zveřejněné a zacílené výzvě v médiích a v odborných publikacích vyzívající umělce k účasti na výběrovém procesu vedeném renomovanými osobnostmi umělci/kurátory a dávající tím záruku vysoké profesionální úrovně, odezvy na veřejnosti, průvodní publicity, katalogu atd. Takovéto podmínky by daly umělci příležitost vyniknout a posílit jeho uměleckou karieru. Atraktivní by byla i možnost získat prestižní cenu spojenou s peněžitou odměnou. Podmínky: Finanční zajištění dotace, granty. Dostatečně velké, přitažlivé a pro umělce inspirující výstavní prostory. Mezinárodní komise skládající se z dvou renomovaných osobností: Kurátor/kritik/galerista, Umělec. Cena kterou udělí shora uvedená mezinárodní komise. Katalog s textem renomovaného kunsthistorika/kritika, nečlena komise. Program veřejných přednášek a debat s vystavujícími umělci. 8

9 Mezinárodní publicita, mediální viditelnost. Výhled ročně se opakující kontinuity, založení archívu, výstavní dokumentace, sbírky atd. Potenciální partneři: Státní archiv Třeboň. Národní památkový ústav (NPÚ) Dům umění v Českých Budějovicích. Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP). Anifilm. Pivovar Bohemia Regent. Transit - Erste Bank. Royal Institute of British Architects. (RIBA) Schrems Kunstmuseum Jako jeden z prvních kroků který by vzbudil zájem občanů by mohla být veřejná sbírka na zakázku kvalitních kopií retáblu Mistra Třeboňského, obr 1.1, a diskuzi o jeho důstojném umístění a o období kdy se Třeboni podařilo přiblížit se vrcholu tehdy současného světového umění a nastartovat tím zájem o dnešní současné umění. 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA Dostupné historické zdroje výmluvně hovoří o zvláštnostech Třeboňska v rámci Jihočeského kraje a celé republiky. Podle posledního předválečného sčítání obyvatelstva v roce 1930, se poměry českého a německého obyvatelstva značně lišily podle jednotlivých jihočeských okresů Poměr německého obyvatelstva vůči českému na sto obyvatel v okresech byl nejvyšší v správním okrese Kaplice, kde poměr činil 87,8 německého obyvatelstva ku 12,1 obyvatel české národnosti. Naopak proti tomu okres s nejvyšším zastoupením českého živlu byl správní okres Třeboň, kde poměr německých obyvatel vůči obyvatelstvu s českou národností činil 2,8 : 97,1. (Kocina 2008) Homogenní Třeboňsko v tomto směru kontrastuje s okolními okresy jihočeského pohraničí kde došlo k demografickým a sociálním otřesům za války a po ní opakovanými odlivy obyvatelstva a přílivy osidlovatelů. Třeboň a její bezprostřední okolí se do velké míry vyhnulo těmto proměnám a zachovalo si demografickou a historickou 9

10 kontinuitu jinak nepřítomnou v ostatních pohraničích oblastech České republiky které většinou dodnes nesou stopy těchto otřesů. Ať už si o tom myslíme cokoliv je přinejmenším zajímavé že i okupační moc respektovala specifikum Třeboně a okolí pouze na Třeboňsku a Náchodsku šla hranice Protektorátu během Druhé světové války souběžně s původní hranicí Československa. Obr Třeboňsko za Protektorátu Již koncem devatenáctého století ale hlavně za První republiky se Třeboň a Třeboňsko staly oblíbeným letoviskem a na letní byt jezdila do Třeboně a okolních vesnic také řada významných umělců, nebo se zde usadili i na trvalo (Ema Destinová). Během Druhé světové války se na idylické Třeboňsko mezi místní venkovský živel tímto způsobem uchylovali, pokud to šlo, lidé z větších měst a především z Prahy, aby unikly nebezpečné a tristní realitě Protektorátu. Tato tradice a idylická představa, ne nutně totožná s místní zkušeností, se z podobných důvodu udržela v padesátých letech a pokračovala až do konce let šedesátých. V době normalizace období idylické představy Třeboňska pozvolna končí a začínají se vytvářet podmínky postupně vedoucí přes Sametovou revoluci k ziskem motivovanému konsumismu s nebezpečím masového turismu. Přesto Třeboň jako jedno z mála měst více méně unikla zásahům socialistického budování. Možná i komunistická moc tak dlouho respektovala třeboňskou výjimečnost že nakonec jí nezbyl čas město dle svých představ příliš přetvořit a možná ze stejných důvodů plně rozvinutý konsumismus a masový turismus je v Třeboni zatím pouze hrozbou než realitou. Třeboňskou homogenní kontinuitu je třeba brát v úvahu a pracovat s ní. Může hrát roli při zakládání CSUMT a formování počáteční reakce obyvatelstva která může být z tohoto důvodu spíše konzervativnější než by byla v místech s větší diversitou. Na druhé straně lze 10

11 poukazovat na tuto kontinuitu jako charakteristiku Třeboňska kterou by občané mohli chápat jako kulturní dědictví, porozumět jí a vážit si jí. Bude snad také snazší navazovat na kulturní tradice První republiky kdy bylo Třeboňsko oblíbeným letoviskem kulturní a společenské elity národa, (ku příkladu členové spolku Mánes). Do jisté míry je to dodnes patrné ve vysokém počtu Třeboňských klubů, spolků a sdružení. Obyvatelé Třeboně se rádi spolčují. Bylo by dobře pochopit tuto místní dynamiku a dokázat s ní pracovat. Město by založením CSUMT mohlo zároveň sledovat posílení místní identity a vidět ji jako součást osvětové činnosti zaměřené na zlepšení vědomí o kulturním, uměleckém a architektonickém dědictví a archeologické minulosti, a více k tomu využívat místně přístupné materiály a zdroje ku příkladu z Třeboňského archivu. 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE Dnes všeobecně uznávaná argumentace staví umění a kulturu jako důležitou součást strategie efektivní samosprávy měst a obcí často podmiňující jejich úspěšný rozvoj. Třeboň jako mnoho jiných měst postihly hospodářské a společenské změny, především vetší průmyslová odvětví zaznamenaly úpadek nebo úplný zánik spojený se ztrátou tradičních pracovních příležitostí (Otavan, Gigant). Ty byly posléze postupně nahrazeny v soukromém sektoru který začal převládat ve všech oblastech ekonomiky i denního života. Podle informací městské samosprávy je dnes v Třeboni největším zdrojem pracovních příležitostí lázeňství, přidružené služby a cestovní ruch. Přesto nebo právě proto historický střed města ztratil svoji pozici centra administrace, obchodu a společenského dění a stal se v rámci cestovního ruchu sezonní destinací turistů kteří po shlédnutí památek a případném občerstvení střed města zase opouští přesto že se jim čas od času na Masarykově náměstí nabízí zábavní program nebo převážně turisticky zaměřený trh. Lázeňští hosté mají sice možnost do města zavítat, většinou však setrvávají v lázeňských areálech kde se stravují a tráví volný čas zřejmě uspokojeni nabídkou lázeňské kuchyně a zábavy. Za stávajících podmínek je v zájmu lázní aby host utratil své peníze pod jejich střechou a ne ve městě kterému se přes různé snahy nedaří nastavit služby, kulturu a zábavu tak aby lázeňské hosty celoročně ve větším počtu přitahovalo. Historické centrum tak mimo letního období dělá opuštěný dojem místo aby zde život kolotal jak by se dalo předpokládat, především proto, že dle informace radnice téměř čtvrtinu obyvatel Třeboně tvoří celoročně lázeňští hosté. Sezónnost je tedy v Třeboni dlouhodobým jevem přesto že by se zde dle dostupných dat teoreticky neměla výrazně projevovat. Zatím co ku příkladu 11

12 Litomyšl a Telč vyvíjí snahu sezónnost potlačovat (Smetanova Litomyšl, Arts&Film Telč) Třeboň ji zřejmě nevidí jako problém (Hana Zoubková 2007). S probíhající reformou zdravotního pojištění se zvýší ceny lázeňských pobytů což ovlivní klientelu která se bude čím dál víc rekrutovat z řad ekonomicky silnějších vrstev, tedy lidí kteří budou očekávat vyšší standart nejen služeb ale více méně všeho co město může nabídnout, v neposlední řadě také umění a kultury. V jisté obměně podmíněné historickými, sociálními a demografickými zvláštnostmi je to podobný osud rozpadu dosavadních struktur a jistot který postihl města na Západě o dekádu dříve. Od té doby byla vypracována řada projektů a více než stovka studií týmy odborníků tzv. Art-led Regeneration, (Charles Landry 1996) z nichž mnoho bylo s větším nebo menším úspěchem realizováno. Vyskytují se však starší příklady spadající do doby poválečné rekonstrukce Evropy (Kassel, Documenta), zatímco dnes lze sledovat podobné projekty na všech kontinentech světa. Je tedy možno čerpat z bohaté studnice znalostí a zkušeností. (David Harvey, 1989 The Condition of Postmodernity. Blackwell: Cambridge, Ma; Jean Baudrillard, 1981 For a Critique of the Economy of the Sign. St. Louis: Telos.) Představa že pouze hospodářské přebytky mohou vytvářet podmínky pro rozkvět umělecké a kulturní činnosti již dávno neplatí, v postindustriální ekonomice se umění a kultura podílejí na produkci zboží a služeb. V dnešní době marketingové strategie kulturních institucí podporují příznivé podmínky pro rozvoj podnikání a vytvářejí konkurenční výhody - oproti jiným městům se daří lépe přilákat nové investice. S útlumem průmyslové výroby se umění a kultura stává často centrálním předmětem podnikatelské činnosti. Současné výtvarné umění stimuluje nejen další umělecké obory jako hudbu, literaturu, divadlo, film, atd. ale také s ním spojenou spotřebu módy, gastronomiky, rekreace, pohostinství a především cestovního ruchu včetně lázeňství, jenž často zahrnuje všechny tyto aspekty dohromady. Vytváří tak podmínky pro vznik nových ekonomických příležitostí závisejících na symbolických představách a způsobu myšlení postindustriální společnosti, především na souhře mezi estetikou a funkcí a pro Třeboň zabývající se regenerací svého historického jádra vysoce aktuální na myšlení a jednání v rámci kulturně historického povědomí. Tím že postindustriální město a zvláště historické lázeňské město jako Třeboň je nuceno dávat přednost rozvoji služeb nad průmyslovou výrobou bude také nuceno (a bude to v jeho zájmu) tyto symboly estetické ekonomiky brát vážně jako základní kameny dalšího hospodářského rozvoje. Umění a jeho estetické impulsy (historické myšlení a jednání, například), jsou hlavním hráčem v postindustriální ekonomice. 12

13 Art-led regeneration může také zprostředkovávat pozitivní posun v myšlení a jednání městské samosprávy především lepším oceňováním role místního obyvatelstva jako hlavního aktéra v oživování hospodářské aktivity a celkové revitalizace. Dále se ukázalo že takovéto umělecké projekty přispívají k sociální soudržnosti a dobré pověsti města, omezují asociální jednání a kriminalitu, podporují spolupráci soukromého a veřejného sektoru, zájem občanů o životní prostředí, jejich autonomii, kolektivní sebevědomí, organizační schopnosti a posuzování možností budoucího rozvoje. Bylo by mylné se domnívat ze Art-led projekty regenerace byly pouze realizovány ve velkých aglomeracích s koncentrací typických sociálních a urbanistických problému. I relativně malá místa můžou v patřičně modifikované formě úspěšně aplikovat tuto strategii a získat díky ní stejný prospěch jako velká města. Dva názorné příklady jsou uvedeny shora: Marfa, (http://www.marfa.org) v Texaské poušti a ostrov Naoshima. (http://www.benesse-artsite.jp/en) Třeboň stojí na rozcestí, na jedné straně budoucnost bez vize, na druhé straně příležitost vlastní re-invence ve město nadregionálního významu díky kultuře a umění. 4) DOCUMENTA13 Za jeden z prvních Art-led projektů lze možno považovat shora již zmíněnou Documentu v německém Kasselu, jenž se konala poprvé v roce 1955 a kterou v srpnu 2012 navštívilo vedení samosprávy Třeboně v čele se starostou. Při té příležitosti došlo k setkání mezi představiteli Třeboně a města Kasselu a k výměně názorů na toto téma, které Třeboňský svět 9/2012 zaznamenal: Documenta je často považována za největší a nejdůležitější přehlídku současného výtvarného umění na světě. Trvá 100 dnů a koná se pravidelně v německém Kasselu... V Kasselu letos vystavuje na 150 předních umělců z 55 zemí světa. Jejich práce zahrnují celou škálu výrazových forem a prostředků od klasických galerijních situací po časově vymezené instalace, intervence ve veřejném prostoru nebo multimediální projekty a lákají davy diváků sjíždějících se za touto olympiádou umění že všech koutů světa. Sledována předními institucemi a osobnostmi světa umění, pozvání k účasti na Documentě může znamenat zásadní zlom v profesionální kariéře vystavujícího umělce. Třeboňskou delegaci nejvíce zaujala centrální část 13

14 expozice Fridriceanum, moderní kostel poblíž se současnou sochařskou výzdobou tesanou ze dřeva z předešlé Documenty od Stephana Balkenhola a početné instalace v monumentálním parku Orangerie. Documenta, která se poprvé otevřela světu v roce 1955, proměňuje dvěstětisícové město v jedinou velkou galerii. Vystavuje se všude, v centru i v okrajových částech, ve starých palácích a muzeích i v nových galeriích projektovaných významnými architekty, v kinech a divadlech, v kostele, v parcích, na ulicích, dvorech, v bývalé nemocnici, v opuštěných nádražních halách, skladištích, kancelářích a továrních provozech, dokonce i na střechách domů nebo v nedostavěné mešitě. Na shlédnutí výstavy je třeba několik dní. Vše je efektivně organizováno, zabezpečeno veřejnými službami a pohostinstvím na úrovni a propojeno zvlášť uzpůsobenou veřejnou dopravou. Město zkrátka žije uměním, užívá si a zjevně se raduje. Frau Brigitte Bergholter, radní města Kasselu a zastupitelka pro zahraniční styky Třeboňské delegaci sdělila že Dokumentu během sto dní jejího trvání navštíví až milion diváků. Když člověk uváží že jen za vstupenky a přidruženosti jako katalog, průvodce a odborný výklad návštěvník může utratit kolem 200 Euro, o tržbě hotelu a pohostinství nemluvě, není divu že městu a jeho občanům jde Documenta k duhu. Na dotaz starosty Třeboně jaký je vztah města k Documentě Frau Bergholter odvětila že Documenta je pro město vitální co se týče jak jeho identity tak hospodářského rozvoje. Kassel ist ein Documenta Stadt a investice do umění se město naučilo brát stejně vážně jako investice do jakéhokoliv jiného průmyslu, zvlášť když se zjistilo že jejich návratnost ostatní investice zdaleka převyšuje. Ekonomický dopad Documenty na rozvoj města a celého regionu je předmětem odborných studií, které pak byly úspěšně aplikované i jinde. Frau Bergholter dále prohlásila že starosta Kasselu tradičně zároveň zastává funkci Kulturdezendent což městu umožňuje zaručit optimální podmínky a podporu pro Documentu, zároveň však zdůraznila že tematicky a obsahově do jejího programu město nezasahuje. Tým kurátorů Documenty má naprostou volnost a město se naučilo spoléhat na jejich profesionalitu jako záruku úspěchu celého projektu což je strategie která se Kasselu dlouhodobě velice osvědčila. Frau Bergholter zdůraznila, že pozoruhodnost letošní Documenty je její motto kolapsu a rekonstrukce, neboli zhroucení a znovuvybudování těsně spojené s historií Německa a specificky města Kasselu, které z velké míry díky Documentě a umění doslova vyvstalo z trosek válečné destrukce při které více než lidí zde přišlo o život. Kassel se stal jedním z prvních měst které úspěšně realizovalo tzv. Art-led regeneration. Starosta Třeboně zmínil, že Třeboň sice nepostihla fyzická destrukce ale že během komunistické éry došlo k destrukci společenských struktur a lidských vztahů s kterou se město potýká dodnes a že tudíž regenerace za pomoci současného umění by byla pro Třeboň aktuální. Doufejme že se Třeboni podaří tuto myšlenku perspektivně rozvinout. 14

15 Zpětně nelze nedocenit tuto zkušenost, kdy Třeboňská representace se mohla na vlastní oči přesvědčit čeho je současné umění schopno, že může zpracovat aktuální témata přístupným způsobem a být přitažlivé jak pro zasvěceného diváka tak pro širokou veřejnost a dodat renomé a respekt městu které dokáže nabídnout pro tvorbu současného umění nejlepší podmínky. Zvlášť přesvědčivé bylo pak slyšet představitele města vysvětlovat jak Kassel tímto způsobem získává konkurenční výhody před srovnatelnými městy a regiony což nejen pomohlo úspěšně nastartovat jeho poválečnou obnovu ale nadále průběžně přispívá podstatnou měrou k jeho celkovému rozvoji. Připomeneme li si, že destrukce společenských struktur a lidských vztahů je jedna z hlavních překážek rozvoje měst jako Třeboň, je možné zde rozpoznat i výzvu k činu a uvědomit si příležitosti k nápravě které se Třeboni nabízejí díky příkladu Kasselu a Documenty. 5) CÍLE ART-LED REGENRATION Přesto že strategie má své příznivce i odpůrce, jde o relativně dobře prozkoumanou a ověřenou oblast umělecké praxe, která zatím hledá širší uplatnění v domácím prostředí. Třeboň by se proto stala jejím průkopníkem, Art-led přínosy provázející projekt Centrum současného uměni Mistra Třeboňského by se daly shrnout do následujících bodů: Zvýšení úrovně veřejných zakázek a architektonických realizací plnějsím porozuměním uměleckých a urbanistických kvalit města jako předního důvodu jeho návštěvnosti a tudíž záruky prosperity. Posílení místní identity oceněním uměleckého, architektonického a přírodního dědictví. Posílení sociální sounáležitosti širší účastí na společenském dění a obnovou lidových a občanských tradic. Zkulturnění prostředí a zkvalitnění designu díky širší informovanosti o výtvarném umění. Příliv obyvatelstva s širším okruhem zájmů a vzdělání jako jedna z potenciálních demografických změn. 15

16 Harmonizace vztahu místních obyvatel a účastníku cestovního ruchu kteří lépe pochopí a ocení místní kulturní identitu odrážející se ve zvýšené kvalitě prostředí. Rozšíření znalostí a participace místních obyvatel konfrontací se současnou uměleckou tvorbou jako potenciální inspirací k obohacení kulturních tradic, schopností a dovedností. Rozšíření nabídky služeb díky růstu zahraničních návštěvníku s odlišnými požadavky než domácí obyvatelstvo. Zvýšení kvality služeb díky růstu poptávky ekonomicky silnějších skupin. Zvýšení úrovně městského prostředí a jeho provázání s okolní krajinnou biosférou lepším porozuměním role umění v péči o prostředí, zvláště pak o veřejná prostranství a městskou zeleň. Rozšíření příležitostí k získání vnějších finančních zdrojů vázaných na kulturní, výtvarnou a výstavní činnost. Zkvalitnění infrastruktury zejména v okolí výstavních prostor vznikem nových přístupových tras, městské zeleně, peších zón, parkovišť, atd. Zvýšení vědomí o potenciálních přínosech pro Třeboňsko zápisem do Seznamu světového dědictví (SSD) UNESCO které se v mnoha příkladech překrývají s přínosy Artled regenerace a Domu současného uměni Mistra Třeboňského. Předchozí bod se dotýká žádosti na zařazení regionu na prestižní seznam SSD UNESCO kterou se zatím nepodařilo prosadit především kvůli nedosažení konsensu mezi hlavními aktéry. Občané Třeboňska jsou podle mínění Ing. Jaromíra Vávry z MAS Třeboňsko lhostejní a v současném vedení města nepanuje mezi představiteli obecná shoda (Zoubková 2007). 6) KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ I když je návrh na registraci UNESCO jiná záležitost než návrh na založení CSUMT jsou si přesto podobné. Dá se předpokládat, že jak UNESCO tak CSUMT by ve svém výsledku zvýšily vnější zájem, především zahraniční, o město a o kulturní a přírodní dědictví 16

17 celého regionu a podmínily by tím nárůst cestovního ruchu. Oba návrhy jsou navíc stejnou měrou závislé na podpoře principiálních aktéru (Samospráva, místní podnikatelé, instituce a organizace a místní obyvatelé), kteří by toto potenciální zvýšení zájmu měli vzít v úvahu, vědět si rady jak ho využít ke svému i veřejnému prospěchu a získat představu jak se vyrovnat s jeho dopady, pozitivními i negativními. Téměř desetiletá historie žádosti o ochranu UNESCO vrhá světlo na marginální i skupinové zájmy stojící v cestě projektu týkajícího se uchování kulturního a přírodního dědictví světové úrovně. Díky těmto okolnostem aktivita kolem zakládaní CSUMT by mohla oživit i zájem o dotažení žádosti o zápis Třeboňska na SSD UNESCO do úspěšného konce. Lze také předpokládat ze vystavující umělci projeví zájem o toto téma jelikož je bude třeboňské kulturní a přírodní dědictví přitahovat a inspirovat a že se budou proto zajímat o místní situaci a názory veřejnosti a aktivizovat ji k vetší angažovanosti ve vztahu ke své slavné minulosti. Výsledná debata by mohla výrazně posílit ocenění kulturních hodnot a potenciálu města. Z hlediska budoucího vývoje je zřejmé, ze dlouhodobá životaschopnost a obhajitelná smysluplnost existence kulturního dědictví nemůže byt založena na charitě či státních dotacích, ale na pochopeni její nezbytnosti z hlediska rozvoje osobnosti a kvality života samotných dědiců - návštěvníků, místních obyvatel i budoucích generací (Pásková 2002). Situace v Třeboni se může zdát složitá, nicméně komu se nakonec podaří rozetnout gordický uzel registrace Třeboňska na SSD UNESCO, zapíše se natrvalo do historie města. Propojení a spolupráce s institucemi UNESCO aktivně podporuje spojení současné umělecké praxe a ochrany uměleckých hodnot minulosti jako přirozené kontinuum kulturního dědictví: Výstavy současného umění (UNESCO Headquarters, Hall Ségur, Bahrain) Rezidenční stipendia (UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists Programme) UNESCO Creative Cities Network (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network) 17

18 Za předpokladu registrace Třeboňska na SSD UNESCO toto propojení UNESCO se současnou uměleckou tvorbou by mohlo být použito jako jedna ze strategií při zakládání Centra současného umění Mistra Třeboňského a jeho výstavního programu. Akademie výtvarných uměni v Praze (AVU) projevila zájem spolupracovat na projektu CSUMT. V roce 2012 došlo k několika setkáním mezi AVU a představiteli města, obě strany identifikovaly oblasti možné spolupráce a navrhly případné cesty k její realizaci především uplatněním profesionálních znalostí a zkušeností i technických možností AVU při vzniku CSUMT. AVU by byla schopna realizovat zakázku kopie retáblu Mistra Třeboňského. Město by zase pomohlo uskutečnit v Třeboni symposium a výstavu studentů AVU jako zkušební jízdu CSUMT a výhledově založit v Třeboni trvalý AVU anex. V další fázi by mělo dojít k jednání o spolupráci mezi městem a ostatními partnery jak je zmiňuje odstavec 1). 7) UMĚNÍ COBY AGENCY Umění nemusí nutně být pouze estetickým zážitkem uspokojujícím naše estetické cítění či představy, nebo vizuální komunikací dekódováním symbolických významů, ale může být zrovna tak uspokojivě interpretováno jako akční systém (Alfred Gell 1998) jehož účelem je proměna světa, zdůrazňující kontext produkce, cirkulace a spotřeby zvaný agency. K objasnění může posloužit příklad Michelangelova Davida nebo Leonardovy Mony Lisy. Divák je na jedné straně vnímá jako všeobecně obdivovaná veledíla která pro něj v rámci přejatých kritérií estetických hodnot mohou představovat umělecký a intelektuální zážitek. Zároveň však vzbuzují v jeho mysli různé spekulace - o umělci jenž dílo stvořil, o jeho životě a cílech, čím byl inspirován a jak postupoval při realizaci, o významu díla a o identitě zobrazené postavy, jakou roli hrál materiál, použitá technologie, kdo další se na díle podílel, jaká je jeho historie, kdo dílo vlastnil a komu patří nyní, jeho cena, proč se nachází právě na tomto místě, atd. To vše může mít efekt, hrát roli katalyzátoru nepředvídané akce či reakce, dát do pohybu události s bezprostředním dopadem. Obě díla takovouto funkci průběžné naplňovaly a stále naplňují. Agency je aktivita neživého světa věcí a systémů. Řekneme li třeba že ekonomika splňuje/nesplňuje [požadavky růstu hospodářství] mluvíme o agency. 18

19 Stejným způsobem může fungovat současné umělecké dílo které za jistých okolností může mít kolektivní efekt s dalekosáhlými důsledky. Jako jeden příklad z mnoha je Angel of the North (Anděl severu) od Antony Gormleyho, obr Dílo které mělo transformační efekt na anglickém severu, nastartovalo zde kulturní renesanci a postupně se stalo symbolem regionální identity místního obyvatelstva Anděl severu V tomto smyslu je zamýšlený plán veřejné sbírky na kvalitní kopii oltáře Mistra Třeboňského agency vedoucí k vzniku CSUMT a výstavního programu. V případně úspěšné realizace projektu by šlo o významný podíl umění coby agency díky indexu obrazů vytvořených Mistrem Třeboňským před vice než 600 lety. 8) AKVIZICE SCHWARZENBERSKÉHO ŠPEJCHARU Je možno předeslat, že na základě Otevřené strategie města Třeboně a posudku odborníků, není pochyb, že se jedná o hodnotnou budovu která si zaslouží aby byla zachována pro budoucí generace a že je tudíž ve veřejném zájmu aby město podniklo kroky k její záchraně. Téměř každá stavba má naplánovanou životnost a prochází od svého zrodu vývojem v kterém dříve či později musí čelit konci své užitečné existence a nevyhnutelnému rozhodnutí zdali bude obnovena nebo odstraněna. Pokud proběhne znovuzrození budovy úspěšně a je posléze opakováno, může to znamenat začátek její relativní nesmrtelnosti. Stavba se stává památkou, tudíž předmětem trvalého zájmu a ochrany veřejnosti. Často je znovuzrození stavby provázeno transformací její původní funkce. 19

20 Schwarzenberský špejchar dospěl do fáze konce své životnosti a pokud se pro něj nenajde nové využití je odsouzen k zániku. Po celou dobu své existence až do nedávné doby sloužil objekt původnímu účelu - jako sýpka - a možná proto se konstrukce budovy zdá být v poměrně dobrém stavu. S Otevřenou strategií města Třeboně, která je celkově pro město velkým přínosem, je sice možno ohledně špejcharu v několika níže uvedených bodech polemizovat, nicméně lze jinak souhlasit s její všeobecnou analýzou: Hlavní budova špejcharu má čtyři podlaží a půdní vysoký prostor. Hlavní vstup do této budovy kdysi býval v předsazeném dominantním průčelí. Na průčelí budovy se nachází zdobný prvek erbu. Hlavní budova má obdélníkový půdorys s delší stranou orientovanou k hlavní cestě. V průčelí byly kanceláře vedení. V dalších prostorách se skladovalo obilí. Konstrukci hlavní budovy tvoří obvodová nosná hrázděná konstrukce (cihly a dřevěné trámy) a vnitřní nosný dřevěný skelet (systém nosných sloupů, nosné stropní průvlaky, trámy a podlahová prkna, schodiště). Zajímavostí je např. spřažení trámů sloupů v přízemí pomocí ocelových kovaných kleštin z důvodů větší únosnosti. Nebo také původně zachované celodřevěné hlavní schodiště. Celkově je nosná konstrukce budovy velice bytelná, protože je stavěna pro vysoké zatížení. Ve všech patrech se skladovalo obilí. Dřevěná konstrukce je inženýrsky velice propracována a také tesařsky velice kvalitně provedena. I z tohoto konstrukčního hlediska je budova unikátní. Bylo by dobré tuto konstrukci zachovat, zvláště pokud je dnes dřevo v dobrém stavu bez poškození dřevomorkou apod.... (Pavlík 2012) V podstatě jde o typickou dřevěnou konstrukci tradiční sýpky, jichž se zachovalo vetší množství zvlášť v areálech starých pivovarů které v minulosti potřebovaly skladovat velké objemy sladovnického ječmene. Tak tomu bylo i v případě Třeboňského pivovaru kde se podobných prostor dnes nachází několik. Další sýpka je v jihovýchodním traktu Třeboňského zámku. Konstrukce špejcharu může byt řemeslně dobře propracovaná, není však unikátní. Naopak, jelikož jde o konstrukci především funkční, diktovanou maximální nosností pilířů a trámoví je její bytelnost charakteristická pro sýpky tohoto typu. Dřevěné interiéry těchto staveb jsou si stylově a konstrukčně podobné a vyznačují se vesměs impozantními prostory otevřených pater často monumentálních rozměrů. Obr. 22.1; 22.2;

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň

Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Kulturní politika města - srovnání statutárních měst Ostrava, Brno, Liberec a Plzeň Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více