Bezpečnost cloud computingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost cloud computingu"

Transkript

1 Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1

2

3 Obsah Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým prostředím 2.1 Bezpečnostní rizika se posouvají 2.2 Oblasti možných problémů 3. Opatření pro bezpečný cloud 3.1 Tři modely cloudu 3.2 Vliv cloudového modelu na bezpečnost 3.3 Dostupnost dat pomocí zabezpečení proti výpadkům 3.4 Místo pro uchování dat 4. Realizace cloud computingu 4.1 Definování požadavků 4.2 Výběr správného poskytovatele 4.3 Migrace 5. Právní požadavky a další aspekty shody 6. Závěr 7. Vysvětlivky 8. Seznam externích zdrojů 9. Obrázky 3

4 1. Úvod Platforma a model cloud computingu se považuje za nový trend, který představuje budoucnost ICT. Podněcuje jej vývoj směrem k pokročilé formě spolupráce, využívání IT zdrojů a větší industrializaci, v oblasti ICT. Podstatou rychlého růstu cloud computingu je vysoká úroveň přizpůsobivosti, která uživatelům a poskytovatelům umožňuje vyčleňování ICT služeb. Snižují se náklady, zvyšuje dostupnost a kladně je ovlivněna kvalita a úroveň bezpečnosti. S růstem industrializace ICT se přizpůsobivost a flexibilita zvyšuje. Chce-li se formulovat definice, lze Cloud Computing popsat jako dynamickou formu poskytování ICT služeb na základě výkonných systémů a síťových struktur s nejvyššími datovými přenosovými výkony. Charakteristické jsou oddělené hardwarové a softwarové zdroje a používání redundantních a společně využívaných platforem způsobem, jenž zajišťuje vysokou přizpůsobivost. Cloud Computing lze pokládat jako evoluci koncepcí Software jako služba (Software-as-a-Service poskytování softwaru po internetu) nebo síťový computing (Grid Computing - společné používání centralizovaných vysoce výkonných zdrojů). Tyto koncepce jsou dále rozvíjeny mezitím vyzrálými klíčovými technologiemi, například virtualizací a širokopásmovým datovým přístupem. Privátním a obchodním uživatelům Cloud Computing kupříkladu umožňuje využívat dynamicky internetem dle jejich aktuálních požadavků software (např. obchodní aplikace a bezpečnost elektronické pošty), či služby infrastruktury (kupř. úložných zdrojů). Cloud Computing se celkově vzato často rovná skladbě jednotlivých stavebních kamenů ICT do jedné integrované kompletní nabídky. Poskytnuté služby se typicky hradí podle spotřeby (Pay-per-Use). Zvládání rizik využívání výhod Z hlediska dodavatele spočívá flexibilita a podpora zákazníků v centralizovaném soustředění nejrůznějších služeb jako elektronické pošty, databázových aplikací či bezpečnostních řešení pro velký počet uživatelů. Takto vzniklý úsporný potenciál lze přenášet na zákazníky. Uživatelé si cení především jednoduchosti a hospodárnosti cloud computingu: aniž by museli sami vynakládat vysoké investice, lze využívat komplexních systémů. Podniky za tímto účelem s poskytovatelem smluvně určují optimální specifikace pro své obchodní modely. Jsou-li realizována přiměřená bezpečnostní opatření, pak lze tyto výhody obchodně využívat. 4

5 Vývoj výdajů na Cloud Computing v příštích dvou letech % % 26 % 26 % Odchylka od 100 % zaokrouhlením n= % % 4 % 0 První investice Výrazný růst (přes 50 %) Růst (11% až 50 %) Mírný růst (do 10 %) Stabilní Mírný pokles (do 10 %) 1% Výrazný pokles (přes 50 %) Obr. 1. [Quelle: IDC, Cloud Computing und Services Status quo und Trends in Deutschland 2009] S každým modelem poskytování ICT služeb jsou spojena rizika zvláště pokud dochází k vyčleňování dat a aplikací. Nelze však zevšeobecňovat, zda jsou tato rizika únosná či ne. Závisí to na individuálních bezpečnostních požadavcích daného zákazníka. V cloud Computingu systémy a platformy společně používá více uživatelů. Původ, charakter a zaměření rizik ovlivňuje obchodní model a způsob jak jsou produkovány a poskytovány služby ICT. Uživatelé, kteří chtějí ICT služby odebírat z cloudu, by proto měli disponovat spolehlivou nabídkou metod kontroly rizik a prosazování bezpečnosti. Praxe ukazuje, že se odběr ICT služeb z cloudu může na úrovni bezpečnosti projevit velice kladně. Mnoho uživatelů se nehodlá pravidelně ve vlastní režii zabývat množstvím úkolů souvisejících s bezpečností, nebo se obává nákladů na jejich kvalitu. Cloud služby tomuto postoji velmi dobře vyhovují, protože zavedení poskytovatelé služeb ICT mají větší zkušenosti a zaměstnávají výborně vyškolené odborníky. Služby ICT jsou koneckonců klíčovým prvkem jejich podnikání a jejich bezpečné, spolehlivé a kvalitní poskytování existenční základnou. 5

6 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým prostředím Zvažuje-li podnik využívání ICT služeb z cloudu, je nutno pečlivě uvážit jeho bezpečnostní požadavky. Přitom má smysl porovnat rizika klasických IT prostředí s riziky cloud computingu. Skutečnost menšího stupně kontroly prostředí ICT se často automaticky zaměňuje s vyšším rizikem pro bezpečnost dat. Srovnání bezpečnostních scénářů ukazuje, že je tato domněnka špatným rádcem. Je též nutno brát v úvahu vliv ohrožení. Riziko z obchodního hlediska vzniká teprve, když jsou ohrožena slabá místa a mohou tak způsobit škodu (Business Impact). Poté má velký význam řízení rizik a identifikace slabých míst. Zodpovědní uživatelé a kompetentní poskytovatele se při tom mohou vzájemně podporovat. Řízení (správa) slabých míst Ke stanovení rizika pro IT či obchod je nejprve třeba identifikovat ohrožení ve smyslu příležitostí a vlivů příčin. Co se může v modelu IT služeb cloud computing v zásadě či konkrétně přihodit? Ve druhém kroku je třeba zjistit, zda existují slabá místa například nekvalitní či nedokonalé ověřování identity před přístupem ke zdrojům ICT a datům nebo nedostatečná opatření datové bezpečnosti. Integrace bezpečnostních postupů je věcí poskytovatele služeb. Slabá místa nelze zjistit, aniž by byla posouzena technika a její použití, a bezpečnostní riziko může být vyhodnoceno, jen když uživatel vyčíslí potenciální škodu a její dopad na obchod.! Bezpečnost je otázkou požadavků. Mnoho středně velkých a některé velké podniky jednají bez potřebné profesionality. Byť byly definovány postupy a upraveny odpovědnosti, dochází v každodenní praxi při prosazování bezpečnostních předpisů k trvalému porušování těchto předpisů. Firmy již často nejsou schopny odpovídajícím způsobem plnit rostoucí požadavky v technickém ohledu, ani pokud jde o organizační postupy. V takové situaci přináší přesun zdrojů IT do cloudu jednoznačné bezpečnostní výhody, neboť pro profesionálního poskytovatele je zajišťování bezpečnosti IT hlavním posláním jeho činnosti. Na základě svých zkušeností může pomocí výkonnější infrastruktury a úrovně kvalifikace svých zaměstnanců lépe chránit vysoce výkonné výpočetní středisko před útoky z vnějšku a poskytovat aplikace bez výpadků. 6

7 2.1 Bezpečnostní rizika se posouvají Srovnání potenciálních rizik u cloud computingu a při klasických formách poskytováni služeb ICT. Klasický model Poskytovatel nemá přístup k datům. Zdroje rizik Výpadky díky přetížení Problémy s utajením Ztráta/krádež hardwaru Problém s dostupností/porucha serverů/ztráta dat Cloud Dynamické přizpůsobování potřebného výkonu. Možnost zabezpečení dat pomocí šifrování. Centrální úložiště dat + tenký klient. Oddělené, redundantní systémy. Místo uložení dat je známé. Problémy se shodou kvůli oddělenému uložení dat Úložiště lze v závislosti na poskytovateli smluvně stanovit. Při porušení SLA nelze přesně určit viníka. Zastaralé verze softwaru (chyby v bezpečnosti) Otázky záruk Virová hrozba Automatické a trvalé aktualizace. Jsou při komplexních nabídkách jasně stanoveny. Vysoce efektivní a výkonná antivirová ochrana. Nebezpečí existuje Možnosti řešení Nebezpečí neexistují Cloud Obr. 2. Používání cloud computingu mění bezpečnostní situaci dat a aplikací podniku. Některé zdroje ohrožení klasických IT prostředí odpadají, zato musí být zaměřena pozornost na jiná nebezpečí. Výpadky kvůli přetížení V běžném serverovém prostředí může docházet ke ztrátám výkonu nebo výpadkům kvůli neočekávaným zátěžovým či výkonovým špičkám. Podstatnou výhodou cloud computingu je, že lze zdroje dynamicky a pružně přizpůsobovat, a že tak nedochází k přetížení. Utajení Používá-li firma ve vlastním datovem centru vlastní systémy, může dbát na ochranu dat sám. K datům nemá přístup žádný poskytovatel. V cloudu jej poskytovatel má, avšak lze jej šifrováním dat spolehlivě vyloučit. 7

8 Ztráta nebo krádež hardware V klasickém prostředí mimo neoprávněných přístupů k podnikovým datům existuje jiný, velmi reálný zdroj ztrát podnikového duchovního vlastnictví: zaměstnanci nosí koncové přístroje či USB s důvěrnými či kritickými daty sebou. Jsou-li ztraceny či ukradeny a dostanou se do nepovolaných rukou, může nastat enormní škoda. Kolik uživatelů má data ve svých systémech skutečně zašifrována či zajištěna? Cloud computing může toto nebezpečí ztráty dat odstranit centralizovaným uložením dat a používáním tenkých klientů. Problémy s dostupností kvůli výpadkům serverů Dojde-li v klasickém prostředí IT k výpadkům hardwaru, dochází, pokud není systém redundantně uspořádán, k velkým škodám. Z hlediska nákladů je náprava poměrně obtížná. Cloud computing charakterizuje vysoká dostupnost díky nejrůznějším opatřením, které si lze díky přizpůsobivosti dovolit. Výpadky jsou odchytávány. Problémy se shodou v důsledku odděleného uložení dat V cloudu není na rozdíl od běžných prostředí IT známo kdy se data a aplikace nacházejí na jakém serveru. Mnoho poskytovatelů navíc najímá subdodavatele. Právní problémy při tom mohou nastávat zvláště při zpracování osobních dat (viz též kapitolu 5 Právní požadavky a další aspekty shody ). Existují však též poskytovatelé, kteří mohou uložení dat smluvně omezit například na právní oblast České republiky nebo Evropské unie. Zastaralý software Jestliže firma své IT prostředí provozuje ve vlastní režii, stará se o svůj software sám. V každém softwaru existují chyby a vznikají tak mezery v bezpečnosti, které lze, jakmile jsou známy, odstranit aktualizacemi. Tato potřebná péče o systém je složitá, může narušovat pracovní postupy a vést mimoto k dalším chybám. U cloud computingu za to odpovídá poskytovatel: nahrává centrálně aktualizace a tím zajišťuje stabilitu a spolehlivost systému. Otázky záruk Ke sporným otázkám může docházet i u cloud computingu. Příkladně porušením smluv o úrovních služeb v důsledku technických problémů v síti či při provozu IT. Viníka lze často jen těžko zjistit. Jinak tomu je, pokud je poskytovatel cloudu odpovědný za síť a odpovídá za kompletní (end-to-end) řešení. Virová hrozba V běžných prostředích IT se zpravidla používají antivirové programy. V důsledku malého výpočetního výkonu a často nedostatečné aktuálností virových skenerů je rozpoznání nového škodlivého softwaru obtížné. U cloud computingu lze centralizovat i tento úkol a tím jej provádět efektivněji a aktuálněji. Všichni zákazníci poskytovatele se automaticky těší stejné ochraně. Útoky hackerů Teoreticky napadnutelné jsou všechny systémy, aplikace a data z jakéhokoli prostředí. V klasických IT prostředích odpovídá za ochranu sám uživatel a musí plánovat, realizovat, kontrolovat a aktualizovat opatření jako Firewall, Intrusion Detector, skenování virů či izolace serveru od veřejné sítě. V cloudu přebírá tyto úkoly poskytovatel. Změna poskytovatele Kvůli přechodu na cloud computing nebo při změně poskytovatele je třeba přemístit celé aplikační prostředí. Znamená migraci velkého množství dat a celých pracovních prostředí. Aby zaměstnanci mohli dále pracovat bez přerušení, musí být po přechodné období případně souběžně k dispozici staré a nové prostředí a soubory dat musejí být správně migrovány. K zajištění dostupnosti a bezpodmínečnému vyloučení ztráty dat je zapotřebí zkušenosti. 8

9 2.2 Oblasti možných problémů Současné posuzování výhod a nevýhod cloud computingu se týká i právních otázek. Není-li známo, na kterém serveru se nacházejí data a aplikace, nelze kupříkladu dostát všem požadavkům zákona o ochraně dat. Především pojišťovny, poskytovatelé finančních služeb a instituce či úřady, které nakládají se sociálními daty, se proto musejí obracet na poskytovatele, kteří mohou smluvně garantovat relevantní bezpečnost a informace (viz kapitola 5 Právní požadavky a další aspekty shody ). Oddělování a ochrana dat I když nejde o zákaznická data výše uvedených oborů, spatřují podnikoví zákazníci v cloud computingu různá organizační, technická a právní rizika, jimž přikládají různě vysokou váhu. Pro podniky a úřady je zásadní, aby jejich data a transakce byly přísně oddělovány od ostatních a neměl k nim přístup nikdo cizí, kdo by tato data mohl ovlivnit. Obávají se například ztráty kontroly nad podnikovými daty, nebezpečného či neúplného vymazání dat na serverech. Problém také může být v úrovni uživatelských práv nebo otevřených uživatelských rozhraní. O právní jistotě se hovoří zvláště, když jsou data uložena v zahraničí mimo dosah Evropské unie a jejího zákonodárství. To však neznamená, že šíření a využívání cloud computingu obecně omezují požadavky ochrany a bezpečnosti dat. Znamená to spíše, že musejí být definovány specifické bezpečnostní požadavky, a že jimi musí být měřena nabídka služeb a možnosti poskytovatelů. Tato skutečnost vyžaduje podrobné zhodnocení cloudového modelu (viz kapitola 3).! Profesionální poskytovatelé mohou smluvně garantovat důležité záruky a informace. Pokud jde o místo uložení dat, podniky mohou svého poskytovatele zvolit tak, aby datová centra byla například v Evropě. Platí to pro podniky, které expandují do zahraničí, ale i pro lokální firmy, které hledají bezpečné místo pro uchovávání svých dat. Identity Management Zvláštní výzvou u cloud computingu je správa přístupových práv. Jsou-li aplikace instalovány někde v cloudu, vyžaduje správa uživatelů a oprávnění jiná řešení než u běžných IT systémů. Profesionální poskytovatelé mohou implementovat takovéto přesahové bezpečnostní systémy centrálně a zachovávat přitom ekonomické výhody cloudu. Přístupem, zajišťujícím vyšší bezpečnost, je používání hardwarových identifikačních nástrojů typu hardwarových klíčů místo statických hesel. Příkladem jsou konvenční čipové karty nebo nástroje integrované v USB. Takovéto nástroje jsou bez ohledu na provedení vybaveny mikroprocesorem, který dovede zacházet s elektronickými klíči, čímž je předem vyloučeno mnoho útoků hackerů. Jsou-li případně navíc chráněny osobním identifikačním číslem (PIN), má uživatel bezpečný přístup k aplikacím a datům. Průběžný závěr Cloud computing není méně bezpečný než běžné modely IT služeb. Spíše dochází k posunu rizik, neboť se mění původ, charakter a výraznost možných hrozeb. Odpovídajícím způsobem jsou přizpůsobována organizační a technická bezpečnostní opatření, která podléhají rovněž stálým změnám. Rozhodují však bezpečnostní požadavky uživatele, které odvozuje ze své činnosti a předmětu podnikání. K bezpečnostním problémům dochází teprve tehdy, když je poskytovatelé neplní. 9

10 3. Opatření pro bezpečný cloud S každým novým trendem v informačních technologiích stojí uživatelé před úkolem zvažovat možnosti a rizika a znovu prověřovat bezpečnost a přínosy. Pokud jde o cloud computing, je důvěra naprosto rozhodujícím faktorem. Má-li být vytvořena důvěra v tak abstraktní řešení jakým je cloud, sehrávají klíčovou úlohu přístupy a konkrétní odborníci. Důvěra v systém roste, pokud jsou důvěryhodné kontrolní mechanismy. Poskytovatelé k tomu mohou přispívat množstvím opatření: třeba prokazatelnou bezpečností, certifikáty a atesty, aktivním důkazem, že jsou dodržovány standardy shody, definovanými serverovými stanovišti. Důvěru vytvářejí rovněž jasné procesy s integrovanými kontrolami a dostatečný reporting, pravidelné audity a přizpůsobené záruční úmluvy a smlouvy o úrovních služeb. Uživatelé při rozhodování pro cloud computing přikládají velký význam třem aspektům: za prvé dostupnosti svých dat, za druhé právnímu stavu v souvislosti s místem uložení dat a za třetí specifickým bezpečnostním aspektům, které jsou spojeny se třemi druhy modelu služby cloud computing. 3.1 Tři modely cloudu Tři modely využívání cloud computingu Modely poskytování cloudu Firma Veřejný cloud: Zdroje a služby internetu Hybridní cloud: To nejlepší z obou prostředí Soukromý cloud: Zdroje a služby z bezpečných zdrojů Obr. 3. Cloud computing není nijak závazně definován, avšak mezi veřejným a soukromým cloudem, ale i hybridním cloudem jako kombinací obou, existují jasně rozdílné přístupy. Každý model jinak olivňuje bezpečnost poskytování služeb. Veřejný cloud U ICT služeb z veřejného cloudu jde o vysoce standardizovaná řešení, která jsou poskytována jako jeden produkt a jsou zpravidla hrazena dle používání. Příklady jsou služby typu Mail, Office nebo Storage. Jsou veřejně a volně přístupné a uživatelé je odebírají přes internet. Stupeň virtualizace technicky vzato kolísá, tu a tam jsou používány dokonce dedikované (jednoúčelové) systémy. Na základě zaměření těchto nabídek však platí, že veřejný cloud většinou nemůže plnit požadavky obchodu a není v žádném případě vhodný pro kritická data. 10

11 ! Každý model cloudu má jiný bezpečnostní charakter. V hybridním modelu jsou výhody ostatních modelů spojeny. Privátní (soukromý) cloud O privátním cloudu se hovoří v případě, kdy lze sloučit výpočetní kapacity v rámci jedné firmy a pružně je přiřadit požadavkům vnitropodnikových uživatelů. Většinou se však má na mysli poskytování jednoúčelového, privátního cloudu, externím poskytovatelem služeb. Je zaměřen na plnění specifických požadavků trhu firemních zákazníků a poskytuje ICT služby dynamicky dle potřeb. Specializovaní poskytovatelé se síťovou kompetencí mohou poskytovat soukromý cloud jako kompletní nabídku end-to-end z jedné ruky. Nabízejí přitom celé spektrum potřebných ICT systémů z mobilních a fixních koncových přístrojů od připojení a síťových služeb po integraci ICT do specifických obchodní procesů zákazníka. Potřebný výkon garantují pomocí smluvně definovaných dohod o úrovních služeb. Zákazníkovi se dostává maximální bezpečnosti. Hybridní cloud V současnosti ukazuje mnohé na to, že nejběžnější formou cloud computingu v podnikové sféře bude odběr zdrojů ICT z kombinace veřejného a privátního cloudu, do hybridního cloudu (Hybrid Cloud). Poskytovatelé skládají kompletní nabídku služeb ze soukromého cloudu a veřejných služeb. Tyto jsou integrovány především proto, pokud je zapotřebí určitých funkcionalit, nebo proto, že rostou výhody ohledně vynakládaných nákladů. Tato kombinace může přispět dokonce k bezpečnosti: veřejně přístupná záznamová služba například umožňuje snadné používání a výměnu šifrovaných nebo podepsaných ů mezi dvěma zajištěnými podnikovými doménami. Službou veřejného cloudu tedy lze propojit zajištěné privátní cloudy a při tom zahrnout již integrované bezpečnostní technologie.! Při rozhodování pro ICT služby z cloudu je zapotřebí klasifikace dat. Kritická data by měla zůstávat ve firmě, nebo v zajištěném privátním cloudu. 3.2 Vliv cloudového modelu na bezpečnost Vzhledem k různorodosti cloudových modelů musejí podniky na základě svých bezpečnostních potřeb a obchodních požadavků rozhodovat, co chtějí využívat. Proto je při rozhodování o realizaci ICT služeb z cloudu vždy zapotřebí klasifikace dat, protože obzvláště kritická data by měla zůstávat ve firmě nebo v zajištěném privátním cloudu. O tom, jaké informace je třeba považovat za kritické z obchodního hlediska, se rozhoduje v rámci podnikatelského řízení rizik. Úlohu při tom hrají důležité faktory jako podnikové portfolio, úkoly ICT v této souvislosti, význam dotčených pracovních postupů, celková ochota podniku riskovat a samozřejmě i konkrétní citlivost dat. Na tomto základě lze vyslovit několik všeobecných doporučení. Firmy by měly předávat poskytovateli jen takové aplikace, které jsou jen malou měrou provázány s interními procesy. Vhodné jsou například klasické dávkové práce, jež lze provádět bez další akce uživatele. Patří k nim ové služby či aplikace k zajišťování dat. Dobrým východiskem k používání prvních ICT služeb z cloudu je též mnoho webových aplikací, informačních služeb a systémů pro elektronickou spolupráci (Collaboration). Při tomto postupu se pracuje s nejmenším rizikem. 11

12 3.3 Dostupnost dat pomocí zabezpečení proti výpadkům Podstatné rozdíly ohledně požadavků a jejich plnění existují s ohledem na dostupnost. Veřejné cloudy, vyvinuté zejména pro masový trh se většinou nehodí pro obchodní aplikace. Poskytovatel přizpůsobil ochranná opatření proti manipulacím a pro bezpečnost dat ve smyslu dostupnosti přizpůsobil potenciálu škod, který je typický pro koncového spotřebitele. Co však jednotlivého uživatele zlobí, může pro podnik znamenat fatální problém, přinejmenším může vést k vysokým finančním ztrátám, k poškození pověsti a tržní hodnoty nebo k odhalení obchodních tajemství. Privátní cloud je naproti tomu určen pro požadavky obchodu. Dostupnost je zajištěna různými systémy a opatřeními: kontrolně koncipovanými jednotlivými systémy po zrcadlení celých datových center, záložními kopiemi (Backup) s možností skutečného obnovení stavu systému po definované době výpadku (Recovery). Poskytovatel služeb garantuje potřebnou dostupnost, plní závazky ohledně uchovávání dat bezpečnými systémy archivace a mimoto nabízí kompletní službu end-to-end. 3.4 Místo pro uchovávání dat Cloud computing zahrnuje různé obchodní modely decentralizace a vyčleňování služeb ICT. To, že ve veřejném cloudu a zčásti i v hybridních modelech již nelze zjistit, kdy se která data a aplikace nalézají na kterém místě a kdy a kým jsou jaké ICT služby poskytovány, je problematické: Jak je zajištěna bezpečnost? Jak provádět forenzní kontroly? Jaká data smějí být při dodržování zákona o ochraně dat vůbec zpracovávána? A právním řádem které země se řídí poskytování služby a objasnění sporných případů? Nejjednodušší řešení tohoto dilema je odebírat cloudové služby od poskytovatelů, kteří mohou kdykoli bezpečně prokázat, že se data nacházejí například na serverech, třeba v Evropské unii a pouze tam se zpracovávají. Takovéto omezení vytváří právní jistotu. Poskytovatel dále upevňuje důvěru svých zákazníků tím, když může deklarovat vlastní infrastrukturu a nemusí poskytováním služby pověřovat žádné třetí dodavatele.! Poskytovatelé cloudu by měli dokázat umístění své infrastruktury smluvně garantovat. Podniky by měly v daném případě dbát, aby jejich poskytovatelé cloudu umožňovali kontrolu a průběžný dohled na smluvně zakotvené zpracovávání dat tak, jak to předepisuje legislativa daného státu. Rozdíly v právním systému jsou zpravidla zásadnější. Jednotlivé země vybavují služby či jiné úřady rozsáhlými pravomocemi ke shromažďování a zpracování dat. V neposlední řadě je velmi rozdílně zvýrazňována bezpečnostní kultura a nakládání s duševním vlastnictvím. Uživatelé by se při projednávání těchto otázek měli velmi úzce poradit se svým poskytovatelem ICT nebo s kompetentními poradci. 12

13 4. Realizace cloud computingu Ekonomické výhody cloud computingu jsou nesporné. Bylo-li o něm rozhodnuto, jde o praktickou realizaci. Podnik si musí důkladně rozebrat poskytovatele služby a jeho nabídky, jeho technické znalosti a důvěryhodnost. Nejvhodnější je při realizaci nasadit cestovní plán. Aby bylo možno zvolit správného dodavatele, je nejprve třeba definovat specifické bezpečnostní požadavky. Následuje migrace prostředí ICT nebo jeho částí do cloudu. Kroky k realizaci Cloud Computing ve firmě. Definice požadavků Výběr dodavatele Migrace Obr Definování požadavků V cloudu jsou podniková data a aplikace u poskytovatele. Za bezpečnost již neodpovídá uživatel, nýbrž dodavatel. Aby mohl zhodnotit úroveň bezpečnosti cloudu musí mít podnik nejprve jasno o svých vlastních požadavcích na bezpečnost. Všeobecně silně souvisejí se strategií a obchodní činností podniku a úlohou určitých aplikací a dat v podnikatelských postupech. Jakmile jsou definovány požadavky, může jimi podnik měřit nabídky poskytovatelů. Realizovatelná úroveň bezpečnosti však jen na tom, co je technicky proveditelné. Aby se s budoucím poskytovatelem mohli domlouvat na stejné úrovni, měli by odborníci na ICT znát aktuální stav techniky. Zvláštnosti cloud computingu staví do popředí známé i celou řadu nových bezpečnostních znaků. Nejprve je třeba pojmenovat stavební a fyzická bezpečnostní opatření v datovém centru. Potom přichází řada na technická opatření IT bezpečnosti pro systémy, platformy a aplikace, které zde budou umístěné. Tato opatření musejí být navíc interně bezpečně provázána a musí být zajištěna jejich pevná návaznost navenek. Aby se vyloučil neoprávněný přístup třetích osob k firemním datům, je třeba zajistit spolehlivé oddělení dat a aplikací různých zákazníků. Závisí to na použitých metodách a technologiích virtualizace nebo na dalších řešeních. 13

14 ! Uživatelé by měli být obeznámeni se stavem bezpečnosti ICT, aby mohli jednat s poskytovateli a hodnotit jejich opatření. ICT architektura má strategickou, funkční a právní relevantnost. S tím také souvisí umístění a a modely služeb. Navíc je třeba hodnotit personální zdroje a jejich kvalifikaci, mimoto například procesy pro služby a bezpečnosti ICT v datovém centru poskytovatele. Podniky by se měly všemožně informovat o všech dostupných možnostech plnění individuálních zákaznických bezpečnostních požadavků, ale i o postupech Business Continuity Managementu a obnově dat (Disaster Recovery). Konečně je třeba jak nabízející nakládá s dohledem a správou bezpečnostních událostí. Zvláštností cloud computingu je, že sám uživatel je mimo cloud. Proto musí být zajištěna ochrana dat při přesunu nejen uvnitř cloudu, ale i mezi poskytovatelem a uživatelem. V této souvislosti je třeba zahrnout i modely spolupráce a přístupů jakož i správu úloh a práv a používaných digitálních identit (správa identity a přístupů s technikou, organizací a procesy). Některé bezpečnostní mechanismy jsou vzhledem k jejich významu i možnostem podceňovány. Jde například o šifrování dat: zajišťuje nejen bezpečnou komunikaci s veřejnými sítěmi, ale může umožňovat virtualizaci, respektive společné používání systémů správy databází (DBMS) různými uživateli. Zcela obecně lze šifrováním chránit před nahlížením, a to i poskytovatelem služeb. V databázi tak lze například zašifrovat údaje o příjmech tak, aby do nich nemohl nahlížet administrátor systému. Je-li třeba utajit jen určitá data, lze šifrovat i pole. K bezpečnému zašifrování užitných dat je zapotřebí speciálních metod, zatímco všechny vnitřní operace databáze není třeba šifrovat. Zašifrování a odšifrování probíhá pro aplikaci a uživatele transparentně. Ke kryptografickému klíči potřebnému k rozšifrování má přístup pouze uživatel.! Bezpečnost je věcí důvěry. 4.2 Výběr správného poskytovatele S jednoznačně definovanými požadavky má uživatel jasnou představu o kritériích, podle nichž může hodnotit poskytovatele a rozhodnout se pro něj. Vše se točí kolem splnění bezpečnostních požadavků, výkonnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti poskytovatele. 14

15 Pro hodnocení poskytovatele lze vyzvednout šest kritérií, která mají zvláštní vztah k bezpečnosti: Aspekty důvěryhodnosti poskytovatele. Schopnosti, zralost Portfolio, technika, analytici Snášenlivost, synergie Obchodní modely, procesy Spolehlivost Reference, výměna zkušeností Důvěra Vypočitatelnost Certifikace, velikost AGB Pověst Vyjádření zákazníků, analytici Oslovitelnost Dostupnost, komunikace Obr. 5. Nejprve je nutno zmínit schopnosti poskytovatele a zralost, např. jeho procesů. Lze je posuzovat na základě jeho nabídkového portfolia, používané a jím zvládnuté techniky a vyjádření a hodnocení pozorovatelů trhu a analytiků. Druhým kritériem je spolehlivost poskytovatele. O ní vypovídají reference a přímá výměna zkušeností s jinými zákazníky. Obdobně to platí pro pověst, o níž si mohou udělat firmy obrázek prostřednictvím referencí a odborných informací v oborových médiích. Do hodnocení je třeba pojmout i snášenlivost nabídky s vlastním obchodním modelem a možnosti dosažení skutečných výhod. Pomáhají i úvahy a hodnocení nabízených modelů služeb ICT. O vypočitatelnosti poskytovatele ve smyslu plnění povinností svědčí například certifikace. Významnou veličinou je i velikost poskytovatele. Na konec by se měla posuzovat oslovitelnost a komunikační chování poskytovatele. I při vyčlenění služeb ICT je uživatel často v živém styku s poskytovatelem. Oba se musí dorozumět v rozhodujících fázích uzavírání smlouvy a problémech. Služby významně přispívají při k vývoji vzájemné spolupráce. Poskytování cloudových služeb a jejich podmínky se trvale mění.! Hlavní otázkou je, zda se rámcové podmínky, vlastnosti a atributy služeb poskytovatele a jeho produkty kryjí s požadavky zákazníka. Chce-li zákazník zhodnotit rizika týkající se poskytovatele a na tomto základě se rozhodnout, zda je jeho volba správná, má těchto šest kritérií téměř rovnocenný význam. V zásadě je zapotřebí auditu ze strany zákazníka, zatímco se poskytovatel musí snažit dát jasně najevo, že je schopen požadavky splnit a odlišit se tak od svých konkurentů. 15

16 4.3 Migrace Rozhodnutí o přenesení služeb ICT na poskytovatele má velký strategický rozměr, který daleko přesahuje prosté rozhodnutí o bezpečnosti a způsobu migrace. Je zapotřebí zjistit potenciály optimalizace a navzájem oddělit procesy, které mají být vyčleněny. Poskytovatel je zmocněn, proces migrace začíná.! Bezpečnost musí být plánována uceleně. Podniky v zásadě prodělávají pět fází, které jsou úzce spojeny s řízením rizik. Pět fází migračního procesu. Vytváření strategie Definice požadavků Analýza trhu Jednání a uzavření smlouvy Provoz Obr. 6. Vytváření strategie Do strategických úvah je třeba například zahrnout globální a národní specifika. Uživatelé si tak musejí případně položit otázku, zda vůbec smějí sloučit dříve izolované kmeny například osobních dat a zda proti tomu nehovoří právní předpisy. Hrají přitom úlohu nejen druh dat a oboru podnikání, ale i scénáře možného ohrožení národního rázu. Definice požadavku Návazně musí být zjištěna potřeba ochrany a inventarizovány požadavky ohledně shody a všechny tyto aspekty musí být hodnoceny. V této fázi je třeba odděleně formulovat i požadavky na poskytovatele služby a na výkon. Aby měl jasno o potenciálních škodách, uživatel se zabývá i firemními hodnotami. Analýza trhu Po vytvoření profilu požadavků, který uživatel navrhl podle svých bezpečnostních potřeb, dochází k vytvoření a vyhodnocení profilu nabízejícího a k definici služby, většinou s použitím soutěžitelů a tendrů. Uživatelé často přizvou poradce nebo analytiky. Bezpečnostní aspekty ovlivňují volbu modelu cloudu. V této fázi je třeba pojmenovat a zohlednit zvláštní technické a jiné bezpečnostní požadavky a dodržení zákonných, regulativních nebo specifických odvětvových požadavků. 16

17 ! Zkušený poskytovatel pomáhá při celkové integraci služeb ICT a podporuje řízení rizik svého zákazníka. Jednání a uzavření smlouvy Bezpečnostní aspekty, resp. opatření, jsou též předmětem jednání mezi uživatelem a poskytovatelem. Podnik by měl mít předem jasno, pokud jde o váhy, neboť je zpravidla třeba přistupovat na kompromisy mezi větším počtem cílových veličin. Při nejasných prioritách se může stát, že se patřičně nepřihlíží k bezpečnostním aspektům. Navíc je třeba zohlednit a upravit bezpečnostní situaci v období přechodu (Transition). Tato fáze je často zvláště citlivá, neboť nelze zcela využívat bezpečnostních opatření produkčního prostředí a kvůli časovému tlaku se nedostává zdrojů. Provoz Pro provozní fázi je třeba vytvořit model spolupráce a upravit poskytování zdrojů (především personálních). Mimoto musejí být vyjasněny podrobnosti jako druh a způsob komunikace mezi smluvními partnery a koncipován management služeb. Dalšími úkoly jsou kontrola kvality a dodržování smluv o úrovních služeb (SLA) jakož i úprava eskalačních postupů a sankcí. Praktickými aspekty provozní fáze jsou školící a vzdělávací opatření pro zaměstnance a budoucí opatření pro Incident Management. Mnohé z těchto aspektů zprvu ovlivňují bezpečnost jen zprostředkovaně. Chybějící zdroje či nevyjasněné cesty komunikace však v případě závady ztěžují nebo brání provedení protiopatření. 17

18 5. Právní požadavky a další aspekty shody Obchodní model cloud computingu vyžaduje nejen jiná bezpečnostní opatření než běžná prostředí IT, ale konfrontuje uživatelé také se zvláštními právními požadavky. Zákonodárství se již zabývalo jednotlivými tématy vyčleňování a decentralizace ICT služeb, kupříkladu smluvním zajištěním stálé dostupnosti výkonů prostřednictvím smluv o úrovních služeb či časově omezeného umožnění přístupových a uživatelských oprávnění nájemními licencemi. K existujícímu zákonodárství lze sáhnout, i pokud jde o omezené možnosti přenést osobní data k externímu poskytovateli služeb. Zvláštnost cloud computingu spočívající v tom, že není obvykle známo, kdy se jaká data vyskytují na kterém serveru, což vede k novým právním otázkám zvláště pokud jde o plnění národních zákonů vyplývajících ze smluv se zákazníky, dodavateli a partnery, vlastních směrnic a jiných závazků, na které uživatel explicitně nebo implicitně přistoupil. Firmy jsou v zásadě vystaveny zákonným (požadavkům ochrany dat a informačním povinnostem) a regulačním povinnostem (předpisy pro bilancování a důkazní povinnosti), v jejichž souvislosti musejí dbát o shodu. Například německý Zákon o ochraně dat zásadně nepovoluje žádné předávání osobních dat v mimoevropských zemích, proto musí být zajištěno, že poskytovatel používá pouze serverů v rámci Evropské unie. Toto regulační omezení současně nastoluje otázku, jaká data mohou být podle německého zákonodárství v modelu cloudu vůbec zpracovávána. Podniky ze zdravotnictví a pojišťovnictví jsou tím s ohledem na porušení soukromého tajemství před stejnou zákonnou překážkou jako poskytovatelé finančních služeb. Vyčleňování podnikových dat do celosvětových sítí a serverových prostředí omezuje i daňové právo. Vznikají tak požadavky, aby byl finančním úřadům umožněn okamžitý přístup k datům. Daňový poplatník musí navíc finanční úřad informovat o umístění systémů pro zpracování dat. U serverů mimo Evropskou unii obojí zpravidla nelze dostatečně zajistit.! Důvěra v zajištěné služby Smluvně lze upravit mnoho faktorů, ale hlavní úlohu sehrává důvěryhodný vztah zákazníka a poskytovatele. Poskytovatel by měl bezpodmínečně dát najevo, kdo dohodnuté služby poskytuje. Použití subdodavatelů by mělo být známo zákazníkovi. Poskytovatel pravých řešení end-to-end může předcházet problémům a sledovat celou strukturu cloudového řešení. Zákazníci jsou tak chránění a ušetřeni nepříjemných překvapení. Poskytovatelé by měli aktivně řešit problematiku shody a sami nabízet řešení. O aspektech shody se musí diskutovat co nejdříve. Vedle zákonných a regulačních požadavků je třeba přihlížet k závazkům ze smluv s obchodními partnery a k interním předpisům. Pokud jde o shodu při poskytování cloud computingu, pomáhá, když již podnik získal zkušenosti s klasickým outsourcingem. Avšak možnosti kontroly a řízení uživatelem narážejí v cloudu koneckonců rychle na své hranice. Zkušený poskytovatel se zabývá problematikou shody aktivně a sám nabízí řešení. Pro uživatele je rovněž výhodné zapojit se do kontroly bezpečnosti, využívat také audity, certifikační autority a profesionální poradce. Poskytovatelé podávají uživateli důkazy ve formě certifikací. Zbavuje je to nákladných kontrol a profituje i poskytovatel když spolupracuje s důvěryhodnými partnery. Zapojování auditorských a certifikačních institucí je již delší dobu zavedeno při používání systémů platebního styku a pokládá se za samozřejmé. Postupně se prosazuje i pro jiné služby ICT. Splňuje-li cloudová služba shodu nebo ne nelze paušálně zodpovědět. Závisí to na individuální situaci firmy. Protože se v případě rizik IT jedná o obchodní rizika, je nepostradatelné celkové posouzení a srovnání s podnikatelskými požadavky. Rostoucí dělba práce i na poli ICT je nezadržitelným trendem s mnoha výhodami. Přiměřená bezpečnostní opatření a technologie přispívají k tomu, aby byly tyto výhody trvalé. 18

19 6. Závěr Cloud computing má pro firmy zvláštní strategický rozměr. Model, umožňující pružný odběr služeb ICT s dynamickým charakterem od jednoho poskytovatele, aniž by bylo zapotřebí vlastních investic do složitých systémů a infrastruktury, skýtá vysokou míru efektivnosti. Navíc dochází k průběžné modernizaci stávajícího prostředí ICT, protože poskytovatelé už z důvodů konkurenceschopnosti pracují s nejmodernějším prostředím ICT. Zajištění nepřerušovaného provozu a bezpečnosti všech dat a aplikací podniku má v každém prostředí nejvyšší prioritu. Oproti klasickým prostředím ICT je u cloud computingu třeba zohledňovat odlišně situované aspekty bezpečnosti. Výpadkům v důsledku přetížení či problémům s dostupností je s pomocí dynamického modelu v cloudu zabráněno. Hrozby jako ztráta nebo krádež (přenosných) počítačů jsou vzhledem k centrálnímu uchovávání (uložení) dat méně kritické. Pozornost je naopak třeba věnovat faktorům jako spolehlivému oddělení dat a aplikací různých podniků a místu zpracovávání dat. Individuální bezpečnostní požadavky zákazníků však závisejí na tom, jak by případné bezpečnostní výpadky ovlivnily obchodní činnost (Business Impact). Velkou úlohu při tom hrají klasifikace dat a aplikací a integrované řízení rizik. Poté následuje výběr poskytovatele a migrace. Pro provoz veřejného, soukromého a hybridního cloudu jsou v současnosti k dispozici tři modely. Scénáře jejich použití souvisí s různými požadavky na výkonnost a bezpečnost. Nabízejí zdroje a služby buď z veřejného internetu, nebo z fakticky a smluvně zajištěného prostředí ICT poskytovatele. U nabídky hybridního cloudu jde o kombinaci obou. Rozhodování o jednom z modelů by měly předcházet mimo jiné klasifikace dat a analýzy rizik. Obzvláště kritická data by měla zůstávat uvnitř firmy, nebo by se měla zpracovávat v privátním cloudu. Z právních důvodů hraje zvláštní úlohu místo ukládání a zpracovávání dat. Často není zjevné, jaká data a aplikace a kdy jsou na jakém serveru a ve které zemi je umístěn. Zde může docházet k problémům ohledně aplikovatelného zákonodárství nebo ke konfliktům, například se zákonem o ochraně dat. V každé fázi definice sourcingové strategie až po provoz ICT u poskytovatele služeb, je třeba přihlížet k bezpečnostním aspektům spolu s dodatečným úkolem efektivního řízení a kontroly ve smyslu IT-Governance. Přenesení odpovědnosti na specializované poskytovatele firmě ulehčuje situaci, pomáhá snižovat náklady a zvyšovat kvalitu. To je pak zásadní přínos pro udržitelný úspěch podniku. Ze sumy těchto doporučení vyplývá doporučení zákazníkům, aby při výběru poskytovatele cloudu stanovovali vysoké kvalitativní požadavky. Vedle technických znalostí a výkonnosti by měly zahrnovat zvláště důvěryhodnost, spolehlivost a schopnost plnit všechny požadavky podniku, i pokud jde o právní aspekty. 19

20 7. Vysvětlivky Výraz Význam Audits Business Continuity Kontrola provedených opatření nezávislými odborníky. Koncepce, plánování a opatření k zachování provozního managementu (ICT). Zahrnuje analýzu možných scénářů, správu zdrojů, jakož i nouzové a krizové řízení včetně obnovy řádného provozu (Disater Recovery). Business Impact Označení pro důsledky a rozsah chyby nebo incidentu na obchodní činnost, a na celý podnik. Disaster Recovery Due-Diligence E-Collaboration Hardware -Token ICT-Landscape Incident Management Označuje možnost po vzniku škody nebo katastrofě (zemětřesení, teroristickém útoku apod.) znovu zahájit obchodní činnost či v nejlepším případě v ní bezodkladně pokračovat. Zde je myšlena kontrola spolehlivosti poskytovatele cloudu. Úlohu při tom hrají faktory jako pověst poskytovatele i podnikové výsledky a výroční zprávy. Elektronicky podporovaná spolupráce. Například USB nebo čipové karty s mikroprocesorem, jež slouží k bezpečné identifikaci v systémech ICT a používají se místo hesel nebo PIN, resp. jsou používány jako jejich doplněk. Výraz pro celý počítačový a komunikační hardware a software, jichž se používá ke zvládání všech úkolů a procesů podporovaných ICT. ICT Landscape zahrnuje klienty, servery, aplikace, routery, switche a spojení Incident Management označuje odstraňování poruch služeb, resp. všeobecně řešení požadavku. Migration Reporting Roadmap Označuje vyčlenění obchodních procesů do cloudu. Zde se myslí hlášení o stavu systému, poruchách a jiných relevantních událostech. Dobrým reportingem se rozumí především rychlá a přesná hlášení. V tomto případě je myšlen způsob přístupu k úspěšnému přechodu (migraci) do cloudu. Thin Clients Trust Označuje koncový přístroj, který se omezuje jen na interakci uživatele (příjem a výdej) a odebírá výpočetní výkon a často i celé aplikace ze sítě. Takových klientů se používá ke snížení bezpečnostních rizik uživatelů cloudu. Důvěra, která se projevuje poskytovateli Cloud Computing. Rozsah důvěry (Trust) závisí na různých faktorech (např. jeho pověsti nebo konkrétních schopnostech). 20

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 /* COM/2001/0534 final */ Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ OHLEDNĚ NĚKTERÝCH

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více