Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu"

Transkript

1 Úvod do ekonomie letní semestr Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS : čtvrtek (D 41060) Termíny konzultací 17. února 2012 (pátek) hod. A17, Objekt společné výuky Informace ke studiu aabsolvování předmětu ᄄ 13. dubna 2012 (pátek) hod. A17, Objekt společné výuky Literatura k předmětu Absolvování předmětu 1/2 Povinná: Zápočet Šimková, Eva. Základy ekonomie. Hradec Králové: 1 písemný zápočtový test ve zkouškovém období Gaudeamus, 2004 (doba řešení 60 minut) Doporučená dle sylabu, zejména: Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Stručné pojednání na dané téma Praha: Svoboda 1991 Znázornění problematiky v grafu Macáková, Libuše. Mikroenomie základní kurz. Slaný: Doplnění tvrzení tak, aby bylo správné a mělo smysl Meladrium Spojení výrazů tak, aby k sobě patřily Helísek, Mojmír. Makroekonomie základní kurz. Slaný: Požadována min. 66 % úspěšnost Melandrium V případě neúspěšného pokusu nabízí vyučující Synek, Miloslav. Ekonomika a řízení podniku. Praha: max. 2 opravné testy s podobným obsahem a VŠE, 1997 rozsahem Štohl, Pavel Klička, Vladimír. Maturitní ookruhy z Požadovaná úspěšnost u opravného testu 66 % účetnictví Znojmo: Vzdělávací středisko Pavel Štohl, 2012 K předchozím (neúspěšným) pokusům se nepřihlíží

2 Absolvování předmětu 2/2 Plán konzultace Zápočtové testy ve zkouškovém období Předtermín v posledním týdnu semestru Místo konání: děkanát PřF UHK budova D, Jana Koziny 1237, Hradec Králové (v zahradě BiGyBoBa, blízko nové budovy ZS) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Formování trhu (MIE) 3. Tržní elementy (MIE) 4. Podnikání a podnik MIE vs MAE Základní ekonomické pojmy Mikroekonomie (MIE) Zkoumá chování jednotlivých dílčích tržních subjektů (firem a domácností) Ekonomické skutečnosti jsou sledovány z pohledu konkrétního ekonomického subjektu MIE odpovídá na otázky týkající se (ekonomického) chování jednotlivých subjektů Makroekonomie (MAE) Zabývá se hospodářstvím jako celkem Jde o pohled zvenčí, nikoliv o pohled daného ekonomického subjektu MAE je základem hosp. politiky, řeší otázky inflace, nezaměstnanosti, ekonom. produktu Vzácnost (MIE) Výrobní faktory (MIE) Snahou lidského života je si tento život Ekonomické statky je třeba vyrábět zpříjemnit K této výrobě se používají další ekonomické Pro tento účel člověk potřebuje nebo touží po řadě statky = výrobní faktory ekonomických statků Půda = přírodní produkt (ne volný statek), Zároveň ale naráží na jejich omezenou míru, vlastníci půdy pobírají pozemkovou rentu tyto statky neexistují v neomezené míře, musí se (pacht) vyrábět Práce = cílevědomá lidská činnost, vlastníci Vzácnost = jde o statky, které člověk tohoto faktoru pobírají mzdu potřebuje/chce a zároveň o statky vyskytující se v omezené míře Kapitál = statky používané k výrobě jiných Ekonomická vzácnost = omezenost a zároveň statků nebo peněžní kapitál, vlastníci kapitálu užitečnost dané věci realizují zisk nebo úrok Volné statky = statky užitečné, ale volně Technologie/informace = zvláštní forma dostupné (školní příklad: voda, vzduch,...) kapitálu, myšlení, know-how,... 12

3 Trh Formování trhu (MIE) Historicky = určité místo (tržiště, jarmark,...), kde se setkává kupující a prodávající Dnešní pohled = oblast ekonomiky, kde dochází k výměně činností mezi ekonom. subjekty prostřednictvím směny zboží Směnu dnes zajišťují peníze (historicky to byly jiné vzácné statky) Směnná hodnota = poměr, v němž se určité zboží směňuje na trhu za jiné Cena = směnná hodnota vyjádřená v penězích Typy trhů Místní, národní, světový Dílčí (1 druh zboží), agregátní (veškeré zboží) Trh produktů (výrobků), peněz, výrob. faktorů Tržní subjekty Vztahy trhů a trž. subjektů Subjekty vstupující na trh s různými (často protichůdnými) cíli Druhy tržních subjektů Domácnosti = mají zájem uspokojit své potřeby (poptávku po vzácných statcích) nebo nabízí svou práci či kapitál Firmy (podniky) = nabízí své výrobky (produkty), poptávají výrobní faktory Stát (vláda) = může na trhu působit jako běžný poptávající (i nabízející), ale častěji trh reguluje Zdroj: Macáková, L. Mikroekonomie základní kurz Tržní elementy Za tržní elementy (prvky) se tradičně považují: Nabídka Poptávka Cena Konkurence Tržní elementy (MIE)

4 Nabídka Křivka nabídky Na trhu výrobků a služeb je nabídka tvořena firmami Agregátní nabídka = souhrn všech zamýšlených prodejů všech výrobců Individuální nabídka = nabídka jednoho konkrétního výrobce Dílčí (tržní) nabídka = nabídka jediného výrobku od všech (různých) výrobců Křivka nabídky Má 2 proměnné, a to cenu (P) a množství (Q) Graf křivky nabídky vychází z předpokladu: čím vyšší je cena, tím více své produkce jsou ochotni výrobci na trhu nabídnout Zdroj: Macáková, L. Mikroekonomie základní kurz. Zákon rostoucí nabídky Poptávka Růst ceny vyvolává růst nabídky Naopak pokles ceny vyvolává pokles nabídky Na trhu výrobků a služeb je nabídka tvořena domácnostmi toužícími uspokojit své potřeby Agregátní poptávka = celkový zamýšlený souhrn všech koupí na trhu Individuální poptávka = poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci jediného výrobce Dílčí (tržní) poptávka = poptávka po jednom konkrétní výrobku Efektivní koupěschopná poptávka = poptávka v rámci daného rozpočtového omezení (to, co si můžeme reálně koupit, nikoliv to, po čem jen toužíme a reálně si to koupit nemůžeme) Křivka poptávky 1/2 Křivka poptávky 2/2 Graf křivky poptávky má dvě proměnné, a to objem poptávaného zboží (Q) a cenu, kterou jsou poptávající ochotni zaplatit (P) Graf křivky poptávky vychází z předpokladu, že čím bude cena nižší, tím větší množství daného statku si bude chtít poptávající koupit Zdroj: Macáková, L. Mikroekonomie základní kurz

5 Zákon klesající poptávky Rovnovážná cena Růst ceny vyvolává pokles poptávaného množství Naopak pokles ceny vyvolává růst poptávaného množství Cena je hodnota výrobku či služby vyjádřená v penězích Rovnovážná cena je stav, kdy je trv v rovnováze, kdy se nabídka rovná poptávce Konkurence 1/2 Konkurence 2/2 Tržní konkurence = střetávání se různých zájmů různých tržních subjektů Druhy konkurencí: Konkurence mezi nabídkou a poptávkou = nabízející a poptávající mají různé zájmy, rovnovážná cena je dílem kompromisu Konkurence na straně poptávky = každý poptávající chce co nejvíce zboží za co nejméně peněz (na úkor ostatních), pokud D > S (nedostatek zboží na trhu), snaží se každý získat nedostatkové zboží => zvyšování ceny Druhy konkurencí (pokrač.): Konkurence na straně nabídky = každý výrobce chce prodat co nejvíce své produkce (na úkor ostatních), pokud S > D, jde mezi výrobci o boj o přežití) Cenová konkurence = počáteční prodej za nízké ceny ( prodej pod cenou ), aby výrobci nalákali kupující a oslabili konkurenci Necenová konkurence = přilákání kupujících jinak než nízkou cenou zdánlivé slevy, prodej na úvěr, obaly, kvalita, servis, Dokonalá konkurence Neokonalá konkurence Pouze ekonomická fikce pro účely ekonomických teorií Všichni výrobci mají stejné podmínky na trhu, a to: Volný vstup do odvětví Výroba zcela stejného výrobku Stejné (dokonalé) informace Všichni výrobci tak vyrábí totožný produkt Výhodou dokonalé konkurence je stálé hledání úspor při výrobě Bližší ekonomické realitě, v praxi se často vyskytuje Formy nedokonalé konkurence: Monopolní konkurence ( velká skupina ) = mnoho výrobců v odvětví, kam je volný vstup, produkt je však diferencovaný Oligopol ( malá skupina ) = málo výrobců, diferencovaný produkt, omezený přístup do odvětví, výrobci mohou ovlivňovat nabídku Monopol = jediný výrobce daného výrobku, absolutní moc nad kupujícím Monopson = monopol na straně poptávky, tj. jediný poptávající na trhu (hlavně na trhu práce)

6 Funkce trhu Tržní selhání Trh by měl umět odpovědět na 3 hlavní MIE otázky: CO VYRÁBĚT = kupující mají peněžní hlasy, jimi rozhodují, co koupí a co nekoupí = co se bude/nebude vyrábět (konkurence na straně poptávky) JAK VYRÁBĚT = soutěžení mezi výrobci, za kolik se bude vyrábět, v jaké kvalitě (konkurence na straně nabídky) PRO KOHO VYRÁBĚT = určuje trh výr. faktorů, kde se formují ceny pro vlastníky výr. faktoru, kteří potom nakupují výrobky Tržní selhání = okolnosti, které brání tržnímu mechanismu efektivně alokovat zdroje Nejčastějšími příčinami jsou: Monopolní síla Externality Veřejné statky Nedokonalá informace Často může být důvodem tržního selhání zásad státu do ekonomiky (ač původně dobře míněný) Monopolní síla Externality Situace, kdy ekonomický subjekt (nabízející či poptávající) může uplatnit sílu při určování ceny Vzniklá cena tak neodpovídá přirozeným zvyklostem Příklad monopolní výrobce, monopolní zaměstnavatel (monopson) Externality též efekt přelévání výroba/spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady/výnosy jinému subjektu Takové náklady/výnosy se přelévají od jednoho subjektu ke druhému, aniž by tyto subjekty za tyto náklady/výnosy platily Kladné (pozitivní) externality = činnost jednoho ekonomického subjektu přináší prospěch druhému subjektu Záporné (negativní) externality = činnost jednoho subjektu přináší dodatečné náklady druhému subjektu Veřejné statky Nedokonalá informace Jde o veřejně poskytované služby nebo statky, pro které jsou typické vlastnosti Nezmenšitelnost = spotřeba tohoto statku jedním subjektem nemá vliv na spotřebu jinými subjekty Nevylučitelnost = neplatící uživatele (spotřebitele) nelze ze spotřeby veřejného statku vyloučit Příklady: národní obrana, policie, mosty, silnice, veřejné osvětlení, Situace, kdy má jeden tržní subjekt (nabízející) více informací (lepší informace) než druhý tržní subjekt Příklad: prodávající ví více o kvalitě prodávaného zboží, o brzké změně ceny Tato asymetričnost informace vede k problémům: Morální hazard = informovaný subjekt vyvíjí činnost na úkor neinformovaného subjektu Nepříznivý výběr = nežádoucí subjekty se budou více účastnit směny než ostatní subjekty (např. při prodeji ojetých vozů)

7 Podnikání ( 2 ObchZ) Podnikáním se rozumí Podnikání, podnik soustavná činnost samostatně prováděná podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Jde o podnikání? Podnikatel ( 2 ObchZ) Pan XY prodá jednorázově všechny své akcie, které má z tzv. kupónové privazitace. Obchodní firma prodá část zboží se ztrátou. Pan JK nemá živn. oprávnění, nakoupí ojetý vůz, prodá jej, za získané peníze koupí další ojetý vůz, znovu prodá atd. Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění nebo osoba provozující zemědělskou výrobu Podnikatel fyzická osoba Podnikatel právnická osoba lidská bytost způsobilá k tomu, aby měla práva a povinnosti tato způsobilost vzniká narozením, zaniká smrtí způsobilosti v plném rozsahu obecně nabývá fyzická osoba až dosažením 18. roku věku právě až dovršením plnoletosti může fyzická osoba získat živnostenské oprávnění osoba fiktivní pouze v právu existující různá sdružení fyzických či právnických osob, sdružení majetku apod. zřízení (založení) právnické osoby = sepsání písemné smlouvy či zakladatelské listiny (dohoda zakladatelů) Vznik je den, kdy se zřízená (založená) právnická osoba zapisuje do obchod. rejstříku či jiné evidence

8 Obchodní rejstřík 1/2 Obchodní rejstřík 2/2 veřejný seznam zapisují se zde vymezené subjekty (viz dále) vede určený soud rejstříkový soud (KS) obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě bezplatné nahlížení: úředně ověřený výpis: rejstříkový soud, notáři, krajské/obecní úřady, pošty, Czechpoint Do obchodního rejstříku se zapisují: obchodní společnosti a družstva dle ObchZ zahraniční osoby (fyzické i právnické) kromě fyz. osob občanů EU, občanů států z EHP či Švýcarska na vlastní žádost též české podnikající fyzické osoby či fyzické osoby z jiného čl. státu EU či z EHP či ze Švýcarska česká fyzická osoba povinně jen pokud jeho výnosy/příjmy převýší za 2 roky v průměru 120 mil. Kč. další subjekty dle zvl. právního předpisu Živnostenský rejstřík 1/2 Živnostenský rejstřík 2/2 Informační systém veřejné správy obsahuje údaje o držitelích živn. oprávnění (živn. listů či koncestních listin) provozují (vedou) jej jednotlivé obecní či krajské živnostenské úřady bezplatné nahlížení: k evidováno přes 3,1 mil. živn. oprávnění (z toho přes 2,5 mil. fyz. osoby) Na 1000 obyvatel k připadalo téměř 300 živnostenských oprávnění výpisy ze živn. rejstříku lze získat na živnostenském úřadu či na Czechpointu Zapisují se do něho: fyz. osoby: jméno, příjmení, stát. občanství, bydliště, rodné číslo, IČ, místo podnikání, odpovědný zástupce (je-li ustanoven) práv. osoby: obchodní firma/název, sídlo, IČ, osoby, které jsou statut. orgánem fyz. i práv. osoby: předmět podnikání, druž živnosti, provozovny (vč. jejího ident. čísla), doba platnosti živn. oprávnění, datum zahájení provozování živnosti, pozastavení či přerušení živnosti Podnik ( 5 ObchZ) Obchodní majetek 1/2 Podnik je: soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící podnikateli a sloužící k provozování podniku Obchodní majetek: veškerý majetek podnikatele bezprostředně sloužící k podnikatelské činnosti (tedy ne soukromý majetek fyzické osoby) Čistý obchodní majetek: obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním

9 Obchodní majetek 2/2 Právní formy podnikání Podnik má dle účetní evidence následující položky (v tisících Kč): Budovy 700 Peníze 200 Pohledávky za zákazníky 100 Závazky k dodavatelům 400 Závazky k zaměstnancům 400 Závazky k státu (FÚ apod.) 300 Obchodní majetek = Čistý obchodní majetek = Podnikatelé fyzické osoby podnikající dle Živnostenského zákona ( živnostníci ) Podnikající dle jiného než Živnostenského zákona Soukromí zemědělci Podnikatelé právnické osoby Právní formy dle Obchodního zákoníku Další právní formy státní podniky,národní podniky atd Živnostníci 1/3 Živnostníci 2/3 Živnostenské podnikání upraveno Živnostenským zákonem (455/1991 Sb. v platném znění) Pozn.: Živn. zákon se týká FO i PO (!) Pro vydání živnostenského oprávnění musí fyzická osoba splnit všeobecné, popř. i zvláštní podmínky provozování živnosti Všeobecné podmínky fyzické osoby Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Koncesované živnosti = provozovány jen na základě předem posuzované koncese (koncesní Bezúhonnost listiny) Zvláštní podmínky fyzické osoby Odborná způsobilost, zejména praxe 51 v oboru Ohlašovací živnosti = při splnění podmínek mohou být provozovány jen na základě ohlášení Volná živnost (jen všeobecné podmínky) Vázané živnosti (všeobecné podmínky + odborná způsobilost) Řemeslné živnosti (všeobecné podmínky + odborná způsobilost) Živnostníci 3/3 Právní formy dle ObchZ Příklady živností: Volná živnost = Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Výroba strojů a zařízení, Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Překladatelská a tlumočnická činnost,... Vázané živnosti = provozování autoškoly, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, psychologické poradenství a diagnostika, provádění staveb, jejich změn a odstraňování,... Řemeslné živnosti = řeznictví a uzenářství, mlékařství, mlynářství, pekařství, hodinářství, zednictví, hostinské služby, kosmetické služby, vodoinstalatérství, topenářství,... Koncesované živnosti = výroba a úprava lihu, ostraha majetku a osob, silniční motorová doprava, provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby, Osobní společnosti Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo

10 Založení společnosti Základní kapitál 1/3 je-li více zakladatelů, zakládá se společnost na základě společenské smlouvy, u akciové společnosti dle zakladatelské smlouvy u jednoho zakladatele (připouští-li to zákon) se zakládá společnost na základě zakladatelská listina společenská smlouva u s. r. o. a zakladatelská smlouva u a. s. musí mít formu notářského zápisu zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu vždy peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků (srov. 58 odst. 1 ObchZ) prvopočáteční majetkový vklad zakladatelů, může být v průběhu existence společnosti měněn je součástí tzv. vlastního kapitálu musí být vyjádřen v jednotkách české měny povinně vytváří: k. s., a. s., s. r. o. zapisuje se do obchodního rejstříku Základní kapitál 2/3 Základní kapitál 3/3 Základní kapitál není kaucí na podnikání Tzv. rozvaha společnosti může ke dni vzniku mít například tuto podobu (u společnosti s ručením omezeným): AKTIVA (majetek) PASÍVA (zdroje krytí majetku) Peníze v bance ,00 Základní kapitál ,00 CELKEM MAJETEK ,00 CELKEM ZDROJE ,00 Již několik dní po vzniku společnosti může rozvaha mít jinou podobu, resp. jinou strukturu majetku: AKTIVA (majetek) PASÍVA (zdroje krytí majetku) Dlouhodobý majetek ,00 Základní kapitál ,00 Zboží ,00 Hotovost ,00 Peníze v bance ,00 CELKEM MAJETEK ,00 CELKEM ZDROJE , Vklad společníka Vznik společnosti vklad = souhrn peněžních prostředků či jiných v penězi ocenitelných hodnot společník se zavazuje vklad vložit do společnosti nepeněžitý vklad = majetek se zjistitelnou hospodářskou hodnotou využitelný vzhledem k předmětu podnikání hodnota nepeněžitého vkladu musí být oceněna soudním znalcem nepeněžitý vklad musí být 100% splacen před zápisem zákl. kapitálu do obch. rejstříku Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů po založení Není-li při založení společnosti výslovně řečeno, že se zakládá na dobu určitou, má se za to, že se zakládá na dobu neurčitou Veškeré právní úkony týkající se založení, vzniku, zrušení a přeměn musí být písemné s úředně ověřenými podpisy

11 Akciová společnosti Společnost s ručením omezeným Základní kapitál: 2 mil. Kč (bez veřejného upisování), 20 mil. Kč (s veř. upisováním) Nejvyšší orgán, statutární orgán: Valná hromada (akcionářů), představenstvo společnosti Dozorční orgán: Dozorčí rada (povinná), min. 3 členové či počet dělitelný třemi Ručení společnosti: Společnost ručí celým svým majetkem Ručení společníků: Žádné, akcionář ( společník ) může přijít jen o hodnotu akcií Základní kapitál: Kč Nejvyšší orgán, statutární orgán: Valná hromada (společníků), jednatel či více jednatelů Dozorční orgán: Dozorčí rada (nepovinná), min. 3 členové Ručení společnosti: Společnost ručí celým svým majetkem Ručení společníků: Společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Základní kapitál: Není stanoveno Nejvyšší orgán, statutární orgán: Společníci, všichni solečníci Dozorční orgán: Není stanoveno Ručení společnosti: Společnost ručí celým svým majetkem Ručení společníků: Společně a nerozdílně celým svým majetkem Základní kapitál: Jen komanditisté (každý min Kč) Nejvyšší orgán, statutární orgán: Společníci, komplementáři Dozorční orgán: Vykonávají komplementáři Ručení společnosti: Společnost ručí celým svým majetkem Ručení společníků: Komanditisté do výše svého nespl. vkladu. Komplementáři celým svým majetkem Družstvo Základní kapitál: Kč Nejvyšší orgán, statutární orgán: Členská schůze, představenstvo (u družstva do 50 členů čl. schůze) Dozorční orgán: Kontrolní komise, min. 3 členové. U družstva do 50 členů čl. schůze Ručení družstva: Celým majetkem Ručení členů družstva: Není stanoveno Konec témat 1. konzultace

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku 2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku Základní členění právních forem Založení společnosti Základní kapitál Vklad společníka Vznik společnosti Zrušení a zánik společnosti Charakteristika

Více

Podnikání a jeho právní úprava

Podnikání a jeho právní úprava Podnikání a jeho právní úprava Základní pojmy - definice pojmu Podnikání Dřívější definice Podnikání /dle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1. 1. 2014/ soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně,

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma jiné

podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma jiné podniky jednotlivce (živnosti) obchodní firma obchodní společnosti - obchodní společnosti - osobní - obchodní společnosti - smíšené - obchodní společnosti kapitálové družstva jiné státní podnik neziskové

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Podnikání a podnikatelské subjekty. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikání a podnikatelské subjekty. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikání a podnikatelské subjekty. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Založení podnikání různé důvody k rozhodnutí pro samostatnou podnikatelskou činnost: finanční snaha být nezávislý tvůrčí schopnosti

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Živnostenský úřad a obchodní rejstřík. Vytvořila: Bc. Veronika Škrnová, NÚV 2018

Živnostenský úřad a obchodní rejstřík. Vytvořila: Bc. Veronika Škrnová, NÚV 2018 Živnostenský úřad a obchodní rejstřík Vytvořila: Bc. Veronika Škrnová, NÚV 2018 Živnostenský úřad a obchodní rejstřík. všeobecné podmínky: bezúhonnost 18 let a více u FO společenská smlouva nebo zakladatelská

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Téma: Právní formy podnikání

Téma: Právní formy podnikání Téma: Právní formy podnikání Vypracovala: Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod Vznik a zánik, fungování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze

Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze Klady a zápory Jan Korbel Management stavební firmy N V Praze 28.11.2018 podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Podnikání v oboru Živnost

Podnikání v oboru Živnost Podnikání v oboru Živnost Možnosti podnikání v ČR Český právní řád umožňuje podnikání buď jako: fyzická osoba /FO/ nebo jako: právnická osoba /PO/ Možnosti podnikání fyzických osob 1)osoby podnikající

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Založení a provozování firmy

Založení a provozování firmy Založení a provozování firmy legislativní a podnikatelské minimum, povinná administrativa Rozhodnutí o podnikání Je potřeba ujasnit si, zda se bude jednat o podnikání dodržení zákona, který definuje podnikání

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Živnost Všeobecnými podmínkami provozování živnosti Živnosti jsou: ohlašovací koncesované Oprávnění provozovat živnost vzniká:

Živnost Všeobecnými podmínkami provozování živnosti Živnosti jsou: ohlašovací koncesované Oprávnění provozovat živnost vzniká: Živnost Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností není v rozsahu

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

Právní základy podnikání

Právní základy podnikání Mít vlastní zaměstnance? Ano či ne? Právní základy podnikání JUDr. Markéta Schormová Jan Mandík, HK ČR Hospodářská komora České republiky www.komora.cz 27.11.2018 Podnikání Podnikání je činnost vymezená

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství.

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství. 2) TRH - Trh a jeho funkce, typy trhů, subjekty trhu. Základní elementy trhu: nabídka, poptávka, faktory ovlivňující nabídku a poptávku, rovnováha trhu, tržní a rovnovážná cena. Konkurence, typy konkurence.

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR Otázka: Osobní společnosti a družstva Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines Obchodní společnosti PO založené za účelem podnikání upravuje je obchodní zákoník obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

JUDr. Ivana Slavíková

JUDr. Ivana Slavíková JUDr. Ivana Slavíková Upravuje postavení podnikatelů Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Soustavná činnost míněno kontinuálně ve vztahu k profesnímu zaměření podnikatelského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 12_Obchodní právo - test Právo, P4 ANOTACE Jedná se o opakování obchodního

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (9)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (9) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (9) Obsah bloku Právo podnikání Podmínky podnikání Faktory volby právní formy Fyzická osoba Právnická osoba Obchodní společnost Povinnosti podnikatele

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

2.Podnikání a podnik

2.Podnikání a podnik 2.Podnikání a podnik 1. Právní předpisy, podnikání, podnikatel 2. Podnik jako právně organizační forma podnikání 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodní společnosti 3. Podnikání v rámci EU 1.Právní předpisy

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů Konkurence Konkurence Ing. Pavlína Štréglová Pilíř tržního mechanismu, hnací motor trhu Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu. 1 2 Konkurence dle subjektů 1. Konkurence mezi

Více