O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou známy, utvořily se koalice nejen v naší městské části, i ve městě Brně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se odebrali k volebním urnám a využili tak práva volit své zástupce do Zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Jiří Ides, starosta JAK JSME VOLILI Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (zdroj Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy , Volená strana Platné hlasy Číslo Název Celkem přepočtené procento Získané mandáty 1 Spolu pro lepší Slatinu , Hnutí za všestranný rozvoj Slatiny , Česká strana sociálně demokratická , TOP , ANO , Strana svobodných občanů , ANTIBURSÍK stop ekoteroru! 78 0, KDU - ČSL , Občanská demokratická strana , Komunistická strana Čech a Moravy ,32 1 ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ Kandidátní listina Poř. č. Kandidát Počet hlasů 1 Spolu pro lepší Slatinu 1 Pospíchal Lubor Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 1 Klajsner Václav, Ing Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 5 Kotrla Pavel Česká str. sociálně demokratická 1 Ides Jiří Česká str. sociálně demokratická 2 Křemečková Naděžda, Bc Česká str. sociálně demokratická 3 Semrád Petr, Mgr Česká str. sociálně demokratická 4 Janíčková Markéta, MUDr Česká str. sociálně demokratická 5 Šváb Pavel, Mgr Česká str. sociálně demokratická 6 Kolařík Michal Česká str. sociálně demokratická 7 Ševeček Ivo, Ing., MBA Česká str. sociálně demokratická 8 Máca Tomáš Česká str. sociálně demokratická 9 Stoklásek Václav, DiS TOP 09 1 Drahovzal Pavel, Mgr., Ing ANO Zycháček Petr ANO Moravcová Eliška ANO Michalec Martin, Ing Strana svobodných občanů 2 Plachý Lukáš, Mgr KDU - ČSL 3 Cenek Štěpán, Ing KDU ČSL 1 Krytinář Martin, PhDr Občanská demokratická strana 5 Balejová Jarmila, PaedDr Komunistická str. Čech a Moravy 1 Červinka Karel 185

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a rozhodla: o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu číslo AP a pověřuje starostu podpisem o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/03581/2014 s AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5 a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina podepsat smlouvu o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko v dopoledních hodinách každé úterý ve školním roce 2014/2015 od 08:00 do 12:00 hodin a každý čtvrtek od 08:00 do 18:00 hodin k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/5494/2014 na pronájem části pozemku p.č. 1 a p.č. 2 v k.ú. Slatina o celkové výměře 298 m2 společnosti SOTURA a.s., Ondříčkovo náměstí 2978/4, Brno za účelem umístění a provozování reklamního zařízení a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina smlouvu podepsat o přiznání finanční odměny členům komisí RMČ za výkon funkce člena komise rady a finanční odměny občanům za přínos MČ v roce 2014 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením s Technickými sítěmi Brno a.s. pro sezónu 2014/2015 schválila: rozpočtové opatření č. 15/2014, kterým MČ upravuje výdajovou část rozpočtu dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení použití nedočerpaných finančních prostředků ze Sociálního fondu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice jako příloha Statutu Sociálního fondu vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výsadba zeleně, ul. Tilhonova před BD jako nejvhodnější nabídku firmy Aleš Eichmeier, IČ: se sídlem A. Smutného 269/122, Střelice, , s nabídkovou cenou ,- Kč nesouhlasila: s umístěním a dodatečným povolením stavby přístřešku pro stání vozidla na pozemku p.č. 454/2 v k.ú. Slatina. Jiří Ides, starosta PODZIMNÍ SBĚR ŠATSTVA V pátek a sobotu uspořádala KDU-ČSL místní organizace Brno - Slatina pro Diecézní charitu Brno v oratoři slatinského kostela v pořadí již šestý charitní sběr šatstva. Velké poděkování patří všem slatinským spoluobčanům, kteří již tradičně zaplnili velkou společenskou místnost oratoře svými dary - šatstvem a drobnými domácími potřebami, které již v jejich domácnostech přestaly sloužit. Díky Diecézní charitě Brno však tyto dary ještě poslouží potřebným. Opět budou předány klientům dětských a azylových domů a sociálně slabým občanům. Darovaný zdravotnický materiál poputuje do Afriky. Děkujeme všem, kteří jste opět přispěli! Další sběr šatstva zorganizujeme v dubnu příštího roku. PhDr. Martin Krytinář předseda KDU-ČSL MO Brno Slatina Děkujeme všem našim voličům za podporu v proběhlých komunálních volbách do ZMČ Brno Slatina ve dnech Vaší podpory si vážíme a uděláme maximum pro naplnění našeho volebního programu. KDU ČSL místní organizace Brno Slatina SOUTĚŽ S KOMETOU V minulém čísle Aktualit jsme informovali, že je vyhlášena ve spolupráci s hokejovým klubem Kometa Brno a MČ Brno-Slatina další Soutěž s Kometou. Soutěž bude probíhat každý měsíc od září do února. Žákům z obou základních škol ve Slatině, kteří prokáží nejlepší znalosti z prostředí hokejového klubu, získají volné vstupenky na domácí zápasy Komety. Pravidelně dvakrát ročně připravuje odbor sociální péče a sociální komise naší městské části slavnostní vítání dětí. Koncem září přivítal letošní nové občánky pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. 2 Vítězem za měsíc září 2014 se stal žák Marek Zelinka z 9.B ze ZŠ Přemyslovo nám. a obdržel od pana místostarosty Petra Semráda dvě vstupenky na domácí zápas Komety se Slavií Praha, ve kterém naše Kometa vyhrála vysoko 7:1. Gratulujeme. AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním pravidelném rozhovoru jsme položili několik otázek paní Markétě Dolákové, která se nedávno stala vedoucí pobočky České pošty ve Slatině. Paní Doláková, ve Slatině pracujete i žijete? Momentálně ve Slatině pouze pracuji, a to ve společnosti Česká pošta s.p. na pracovní pozici vedoucí pošty. Slatinskou poštu znáte ze svého dřívějšího působení i ze současnosti liší se od jiných brněnských pošt? Za svého působení u České pošty jsem měla možnost pracovat i na jiných pobočkách a na různých pozicích. Pokud mohu srovnat jiné pošty s tou slatinskou, tak bych řekla, že se v mnohém neliší. Služby, které poskytujeme, ať jsou poštovního nebo peněžního charakteru, přizpůsobujeme vždy požadavkům a přání našich zákazníků, kterých si velice Po skončení prací na tepelné izolaci budovy ZŠ Přemyslovo náměstí byla 26. září instalována zpět do zdi pamětní deska legionáře Jana Matlacha. Nejprve byla vrácena na původní místo sklenička s přepsanou zprávou z roku 1946 (Aktuality informovaly v zářijovém čísle) a se situační zprávou o životě ve Slatině v dnešní době z pera kro- vážíme. Jedna z mála věcí, kterými se slatinská pošta liší, je pevný a soudržný kolektiv, který má mezi sebou přátelské vztahy jak na pracovišti, tak i mimo něj. Změnil masový rozvoj internetu nějakým zásadním způsobem vlastní a zaběhnutou pošťáckou práci? Samozřejmě, internet v dnešní době je nepostradatelnou součástí běžného života. Také pošta se tomuto trendu přizpůsobila. Mnozí z našich klientů plně internet využívají, ať už se jedná o sledování podaných zásilek, internetového bankovnictví, nebo elektronických žádostí na stránkách pošty (prodloužení odběrní lhůty, druhý pokus o doručení, atd.). A co balíková pošta? Balíková pošta k nám neodmyslitelně patří. Naši zákazníci mají možnost si vybrat z několika druhů balíkových zásilek, ať už se jedná o obyčejné nebo expresní zásilky. Není to PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA Slatinská kronikářka Miroslava Buršíková spolu s místostarostou Mgr. Petrem Semrádem připravují skleničku s dokumenty o životě Slatiny kdysi a dnes, aby mohla být uložena spolu s pamětní deskou Jana Matlacha na původní místo ve zdi budovy ZŠ Přemyslovo náměstí. nikářky Miroslav Buršíkové. Při sejmutí a opětném uložení pamětní desky Jana Matlacha i s uvedenými dokumenty se projevily iniciativy Slatinského historického klubu za velké podpory starosty Jiřího Idese a místostarosty Mgr. Petra Semráda i velmi vstřícného přístupu stavbyvedoucího a pracovníků firmy, která uvedené práce prováděla. Takto by měly probíhat práce i v jiných podobných případech. V krátkosti o životě Jana Matlacha. Narodil se ve Slatině 17. února 1893 a po vychození školy pracoval jako dělník. Do tak dlouho, co se mezi námi objevil balík na poštu, nebo balík do ruky. Tyto balíky si velice rychle zákazníci oblíbili a využívá jich mnoho stálých i nových klientů. Jaké další služby nabízíte? Česká pošta za posledních pár let přizpůsobila nabídku svých služeb potřebám našeho zákazníka. Setkáváme se s tím, že mnozí z občanů Slatiny o těchto službách neví, ať už se jedná o ověření podpisu nebo listiny, vyhotovení výpisu z Rejstříku trestu, nebo Katastru nemovitostí, apod. Pro zákazníky neustále také připravujeme zajímavé akce našich aliančních partnerů (Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna a další). Na závěr osobní otázka jaký máte vztah ke Slatině? Slatina mi přirostla k srdci nejenom tím, že zde pracuji, ale několik let jsem tady i žila. Je to klidná městská část, která si prošla mnohými změnami. Pro lidi, kteří tady žijí, toho nabízí opravdu hodně. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiř í To m a n války byl povolán 3. května Na východní frontě u obce Komarov v Haliči byl ještě v roce 1915 zajat a po dvouletém pobytu v zajateckých táborech vstoupil 30. června 1917 do čs. legií jako vojín 2. střeleckého praporu. Padl 8. června 1918 v bojích u obce Akankino na Urale a byl tam pochován. Karel Janiš Na ulici Černozemní se pilně pracuje na výstavbě nových rodinných domů. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NÁVŠTĚVA Z DALEKA V pondělí 15. září se uskutečnilo dopolední setkání dětí z naší mateřské školy a zahraničních studentů z Iránu, Číny, Egypta, Rumunska a Bulharska. Všichni zahraniční studenti měli pro děti připravený krátký program. Děti se naučily hravou formou jednoduchá slovíčka, seznámily se se zemí, ze které student přijel, nakreslily si vlajku státu, ze kterého návštěva přicestovala, a zatancovaly si na typickou hudbu. Netradiční dopolední program si všichni náramně užili. Setkání proběhlo v krásné přátelské atmosféře. Na závěr nechyběl ani dáreček na památku a lítost, že všechno jednou musí skončit. Věra Čapková LOUTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Ve čtvrtek 19. září se naše děti těšily na návštěvu, která k nám zavítala hned ráno. Přijelo k nám loutkové divadlo - Dveře do pohádky, jakožto sponzorský dar od firmy Door financial a. s., která pořádá turné v roce 2014 po Čechách a Moravě. Pro děti si připravili známou klasiku od Bratří Grimmů, pohádku O Červené Karkulce. Děti se dozvěděly, co že to ta karkule vlastně je - červený čepeček, který Karkulka nosila na hlavě. Loutková pohádka se dětem velmi líbila. Za velký potlesk děti obdržely obrázkové pexeso, které si mohly odnést domů. Kamila Šmerdová, DiS. VÝSTUP NA MOUNT EVEREST Přechod z prvního na druhý stupeň není zrovna jednoduchá záležitost. Žáci si musí zvyknout na střídání učitelů, kteří přicházejí do třídy. Každý z učitelů má jiný styl učení, každý má také jiné nároky. Také vztahy ve třídě začínají mít jinou dynamiku. Aby tato velká změna nebyla tak radikální a aby se žáci mohli s touto změnou lépe vyrovnat, 4 pořádá naše škola každý rok pro šesté ročníky tzv. adaptační pobyt. Tento školní rok se žáci od 23. do 26. září vypravili na rekreační základnu Gaudeamus v obci Milovy v CHKO Žďárské vrchy. Celý pobyt byl volně koncipován jako zážitková hra, jejímž cílem byl výstup na Mount Everest. Na cestě žáky doprovázely úryvky z knihy Vzhůru od anglického dobrodruha Edwarda Gryllse. Dále již vybíráme pasáže z deníku neznámého autora. Úterý 23. září: Členové expedice se scházejí na smluveném místě v plném počtu a s plným vybavením. Cestu vlakem krátíme prvními úkoly, které nás rozdělují do jednotlivých týmů a dovádějí k prvnímu plánování výstupu na Mount Everest. Po přesednutí na autobus končíme v poslední větší civilizaci. S krosnami na zádech se vypravujeme do našeho tábora. Po cestě krmíme kozy, koně a překvapivě i lamy, které tu místní chovají. Po poledni přicházíme do základního tábora. Domorodci nás vítají s úsměvem. Ubytováváme se a narážíme na první problém spojený s naší výpravou. Je potřeba navštívit investory, kteří nám zafinancují naši cestu na nejvyšší horu světa. Je potřeba v týmu vypracovat projekt a prezentaci. Je nutné přesvědčit investory, aby investovali do naší výpravy co nejvíce peněz. Všechny týmy pak pomocí místní měny a dalších úkolů musí zajistit dostatek vybavení pro svou výpravu. Večer již na tábor padá silná mlha, a tak se jednotlivé týmy musí s menšími či většími komplikacemi dostat do jídelny. Tam pokračuje družba s ostatními horolezci, kteří vykládají své zážitky z jiných výprav. Středa 24. září: Počasí ráno překvapuje nad obzorem vychází slunce. Naplánovanému celodennímu výstupu nestojí nic v cestě. Po snídani se tedy vyráží a přicházejí první kopce, potkáváme první skály. Zároveň se ale objevují první problémy ledová pole. Ty lze překonat jen v týmech, chůzí v závěsu. Aby členové týmu přežili, musí se spoléhat nejen na sebe, ale i na zbytek družstva. Kopce jsou čím dál tím příkřejší a navíc se expedice dostává i do oblastí, kde padají laviny. Pokud je pád laviny nahlášen vůdci expedice, je potřeba se co nejrychleji zachránit výstupem na vyvýšené místo. Překonáváme Devět skal. Čas začíná trošku tlačit, a aby expedice přišla do západu slunce do tábora, rozhoduje se změna naplánované trasy přes výběžek místní civilizace, obec Křižánky. Expedice přichází do tábora v naplánovaném čase. Čtvrtek 25. září: Je zataženo, v noci pršelo. Dopoledne se dostáváme k ledovcovému plesu (Milovský rybník). Zde členové expedice i jednotlivých týmů řeší další problémy, které se po cestě na vrchol Everestu vyskytly - např. je potřeba vybudovat lávku, po které se přejde na druhou stranu průsmyku. Po obědě se vydáváme na další cestu k vrcholu. Počasí je tentokrát nemilosrdné expedici v půli cesty promočí průtrž mračen. Naštěstí jsou členové dostatečně vybaveni a ani déšť nemůže expedici od výstupu na vrchol odradit. Večer po nácviku některých běžných činností za ztížených podmínek v podobě horolezeckých rukavic se na základně rozhoří táborový oheň. Pátek 26. září: V noci opět pršelo. Ovšem meteorologická stanice v ranních hodinách hlásí ideální počasí pro výstup na vrchol. Horolezci tak nemohou výstup odkládat. Střecha světa již jiný termín nenabídne. Za zvuků hymny na rtech tak expedice vystupuje na vrchol Mount Everestu, kde najde i malý poklad. Sestupujeme do základního tábora, vyhodnocujeme akci, říkáme si zážitky a necháváme zde i pozitivní vzkazy ostatním členům expedice. Džomolungmo nezapomeneme! Mgr. Jan Březa PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ V úterý 7. října navštívili žáci 1. tříd knihovnu J. Mahena ve Slatině. V rámci projektu Poprvé do školy - poprvé do knihovny byli panem místostarostou Mgr. Petrem Semrádem slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny. Žáci si odnesli šerpu, malé drobnosti a přihlášku do knihovny. Již teď se těší, až si sami přečtou první knížku. Mgr. Martina Marková TUNY SESBÍRANÉHO PAPÍRU Všechny krabice a koše ve třídách a na chodbách určené na papírový odpad jsou prázdné, v kabinetech učitelů, zvláště těch třídních, a v řadě domácností byste nenašli zbytečný lísteček. Podzimní sběr papíru a drobného elektroodpadu je u konce. Téměř tři a půl tuny sesbíraného papíru je výsledkem práce žáků a jejich blízkých. Školní parlament všem děkuje a oznamuje, že nejlépe si tentokrát vedly třídy 2.A (329,3 kg), 4.B (392,5 kg) a 3.B (811,8 kg). Na vítěze čeká odměna a výtěžek ze sběru putuje do Indie Deepice a Joelovi. Mgr. Jakub Veselý SPOKOJENÍ UČITELÉ Do rodiny projektů, ve kterých je ZŠ zapojena, přibyl jeden nový, nazvaný Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel. V jeho rámci již došlo k obnově vybavení sborovny, učitelé mají dále možnost zapojení do přidružených akcí či aktivit, např. návštěvy arteterapie, psychologa či maséra. Škola jím naplňuje status Zdravé školy, kdy se stará o zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Projekt vznikl přímo na půdě školy a získal podporu Jihomoravského kraje, který přispěl na jeho financování. Mgr. Jan Březa AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ VÝLET ZA POZNÁNÍM V úterý 30. září jsme se vypravili po stopách našich významných literátů a hudebních skladatelů. Naší první zastávkou bylo město Polička. Tam jsme si ještě před navštívením kostelní věže, která byla naším cílem, udělali krátkou procházku městem. Ve věži se nám moc líbilo nejen proto, že z ní je krásný výhled na celé okolí, ale také proto, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Bohuslavu Martinů, který zde strávil své mládí. Po prohlídce jsme se přesunuli na tamější hřbitov, kde byl právě B. Martinů pochován. Poté jsme vyrazili dál po naší trase, tentokrát do Litomyšle, za další významnou osobností, co se české U sochy Boleslava Martinů v Poličce. Před zámkem v Litomyšli. Vážení rodiče, milé děti! Zveme Vás ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 8 h 16 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Budete mít možnost: prohlédnout si prostory nově opravené školy, sledovat výuku s využitím interaktivních tabulí, nahlédnout do vyučovacích hodin, seznámit se s aktivitami v družině, v kroužcích. Těšíme se na Vaši návštěvu. hudby týče, Bedřichem Smetanou. Podívali jsme se, jak to vypadalo v jeho rodném domku a nahlédli přímo do světničky, kde se tento významný český hudební skladatel narodil. A jelikož se jeho rodný dům nachází v areálu zámku, který je zapsaný ve světovém dědictví UNESCO, navštívili jsme i ten. No, a potom už nezbývalo nic jiného, než cesta domů. Zamávali jsme Litomyšli a vyrazili zpátky do Brna. Z celého dne jsme byli pořádně unavení, ale rozhodně to stálo za to. Tereza Holbíková žákyně 9.B NÁVŠTĚVA DIVADLA V pondělí 6. října zažily děti z 2. B neobvyklý zážitek. Tatínek jejich spolužáka, dirigent Janáčkova divadla Pavel Šnajdr, je pozval na generální zkoušku baletu Louskáček. Děti čekala nejprve prohlídka zákulisí divadla, při které navštívily rekvizitárnu, maskérnu, šatnu herců, orchestřiště a další prostory Janáčkova divadla. Prošly se i po jevišti. Potom se usadily do hlediště a sledovaly část generální zkoušky baletu Louskáček. Byla to vlastně jen taková ochutnávka pohádkového příběhu malé Klárky, neboť se děti i se svými rodiči chystají navštívit celé představení v prosinci. Už teď se všichni těší na výpravu do říše snů, kde na Štědrý den ožívají hračky. Poděkování za nevšední zážitek patří i paní Šnajdrové, která nám s návštěvou divadla velmi pomáhala. PaedDr. Jarmila Balejová ZELENINA, ZELENINA to je zdraví to je síla, kdo jí mrkev, ředkvičky bude zdravý celičký. Velmi oblíbené u žáků jsou projektové dny. V pondělí 13. října si žáci prvního stupně prožili projektový den s názvem Zeleninový košík. Celý den byly pro ně připraveny nejrůznější aktivity motivované zeleninou. Žáci například poznávali jednotlivé druhy zeleniny pomocí hmatu, čichu nebo chuti, seznamovali se s dělením zeleniny podle části rostliny, která se konzumuje, zachraňovali Zeleninové království pomocí pohádky a dovídali se mnoho dalších zajímavostí o zelenině, hlavně o jejím významu pro zdraví člověka. Pro žáky byly také připraveny nejrůznější pohybové hry motivované zeleninou, výtvarné činnosti, ve kterých různými technikami ztvárňovali jednotlivé druhy zeleniny. Nechyběla ani příprava pokrmů ze zeleniny. V mnohých třídách žáci připravili zeleninovou pomazánku nebo salát. V rámci projektového dne byla vyhlášena i amatérská soutěž Zeleninové vaření, která byla určená pro všechny malé i velké kuchaře. Ve studovně bylo dopoledne vystaveno přes 40 nejrůznějších zeleninových dobrot, které naši žáci společně se svými maminkami doma uvařili. Všechny pokrmy si během projektového dne mohli žáci prohlédnout a hlasováním ohodnotit. Byl tu bezpočet nejrůznějších pomazánek a salátů, nechyběly ani polévky, placičky, dorty, muffiny a další sladké pokrmy. Odpoledne měla porota, složená z pedagogů naší školy, opět nelehký úkol zhodnotit chuť jednotlivých jídel a vybrat ty nejlepší pokrmy. Malá odměna pak patřila autorům nejchutnějších dobrot. Učitelky 1. stupně 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA Školní rok je v plném proudu a u nás na Fantázii se rozběhla pravidelná činnost nejen zájmových kroužků, ale i klubů pro děti. Poslední volná místa najdete pro vaše děti v kroužcích: KERAMIKA v úterý 15,45 16,45 hod. pro děti ve věku 9 11 let, vede Zdena Jemelková KERAMIKA v úterý 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 9 let vede Zdena Jemelková KERAMIKA ve středu 15,00 16,30 hod. s točením na hrnčířském kruhu pro děti ve věku let vede Lída Dufková KERAMIKA ve středu 16,45 17,45 hod. pro děti ve věku 6-7 let vede Lída Dufková ŚIKOVNÉ TLAPKY v úterý 16,00 17,00 hod. pro děti vede Klára Horčicová ART KLUB ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku od 10 let vede Klára Horčicová MODERNÍ TANEC ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 10 let vede Lenka Žaludová DIVADELNÍ KROUŽEK ve středu 16,30 18,00 hod. pro děti ve věku 7 12 let vede Katka Koláčková Babičky a dědečkové na svém výletě navštívili i kostel na Velehradě. 6 Výlet babiček a dědečků V pátek se uskutečnil již tradiční výlet pro slatinské babičky a dědečky. V 8 hodin jsme vyrazili autobusem směr Luhačovice. Letos nám počasí opět přálo a tak jsme si mohli užít pěknou podzimní procházku po Luhačovicích, navštívili jsme moderní kostel, prošli jsme se po kolonádě. Babičky si šly načepovat vodu ze svých oblíbených pramenů, v kavárně jsme si dali kafíčko a po obědě jsme přejeli do Živé vody v Modré. Nejdřív jsme se pokochali rybami venku v jezírku. Potom jsme šli do podvodního tunelu, kde jsme mohli ryby vidět přímo z oka do oka. Nejvíc se nám líbil 18ti kilový kapr Vašek a 2 metry dlouhá vyza (druh jesetera). Poslední zastávka byla na poutním místě Velehrad. Výlet se nám vydařil, užili jsme si krásný den a těšíme se zase za rok touto dobou. Kluby na Fantošce Velkou oblibu na Fantošce si získaly Kluby pro děti různých věkových skupin. Otevřeli jsme oblíbený EF Klub každý pátek od 14 do 17 hod. S lektory z Fantázie zažijete hry, soutěže, rukodělky, pečení, lezeckou stěnu, deskové hry a české tradice. FREE Klub první sobotu v každém měsíci od 9 do 13 hod. mohou na Fantošce tvořivé děti šít, vařit a péct, tvořit s Klárkou Horčicovou a Zdenou Jemelkovou. Klub deskových her jednou měsíčně v pátek od 15 do 17 hod. pro děti, které rády hrají a učí se různé deskové hry vede Marcela Koláčková. Klub Dračí doupě klub pro děti, které rády hrají fantasy hru Dračí doupě - 1x měsíčně vede v sobotu Johny Lengyel. Ceny a více informací najdete na přihlášky on- -line na Ze Svatováclavské pouti. Burza O víkendu proběhla v prostorách ZŠ Jihomoravské nám. a Jídelny Jihomoravské nám. burza oblečení, sportovních potřeb a hraček. Za pár korun se daly ulovit pěkné kousky do šatníku, kola, koloběžky a teď před zimou hlavně boby, sáňky a lyžařské vybavení. Máme radost, že možnost prodeje a nákupu využívá čím dál víc lidí. Děkujeme pomocníkům, kteří dobrovolně strávili náročný víkend na burze a tím přispěli uskutečnit dobrou věc. Podzimní prázdniny Od soboty do středy jsme vyjeli vlakem na podzimní prázdniny do Zastávky u Brna. Téma podzimních prázdnin bylo dušičkové Ať žijí duchové. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si užili pěkný prodloužený víkend plný hodných bubáků a strašidel, dýňohrátek a pěkného dne v Permoniu. Na Fantázii se dále uskutečnil příměstský tábor a Florbalové soustředění ve Slavkově u Brna. Vzpomínka na letošní léto obrázek z tábora Pirátů v Černých lesích. CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Martinské slavnosti V úterý Lampionková dílna od 14 hod. v sále na Přemyslově náměstí 18 Lampionový průvod od 17 hod. na ulici Černozemní Přijďte si za námi vyrobit lampionek do sálu na Starou radnici a pak se s ním vydejte po světýlkové cestě za pokladem. Na konci cesty vás čeká překvapení! Listopadové kluby a dílny EF klub každý pátek od 14 do 17 hod. Klub Deskových her od 15 do 17 hod. FREE klub od 9 do 13 hod. taškování, podzimní pečení, příprava na advent. Do klubu Deskových her a na FREE klub je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit. S sebou: dobrou náladu, přezůvky a pití. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ VÝROČÍ 20. listopadu 1959 vzniklo ve Stockholmu Evropské sdružení volného obchodu za účasti představitelů Dánska, Norska, Portugalska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. V roce 1960 přistoupilo Finsko, Island, Lichtenštejnsko. Velká Británie vystoupila v roce 1973 a Portugalsko v roce Nástupnickou organizací se stala Evropská unie. Česká republika vstoupila do EU v roce listopadu 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou za účasti čs. vládní delegace a 10 tisíc poutníků z Československa. Sv. Anežka Česká ( ) byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. K plánovanému sňatku se synem císaře Fridricha II. nedošlo. V roce 1231 založila v Praze klášter klarisek a zaváděla přísnou řeholi podle zásad sv. Františka. Celý svůj život pomáhala potřebným lidem. 17. listopadu 1989 stal se zásah proti studentům na Národní třídě v Praze počátkem zásadních změn. 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum. Ve dnech listopadu se v Praze i v dalších městech konaly velké demonstrace na podporu požadavků Občanského fóra s vyvrcholením generální stávky 27. listopadu. Stávce předcházela jednání předsedy federální vlády L. Adamce s delegací Občanského fóra v čele s Václavem Havlem o aktuální situaci. 29. listopadu Federální shromáždění ČSSR zrušilo články Ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a v Národní frontě a o marxismu-leninismu jako státní ideologii. Také v Brně se uskutečnily demonstrace listopadu, a to na náměstí Svobody. 27. listopadu proběhla i v Brně dvouhodinová generální stávka. Obrovské průvody občanů procházely od Francouzské a Lidické ulice na dnešní Moravské náměstí a přes náměstí Svobody k nádraží ČSD. Občanská fóra vznikla i v Brně na úrovni pěti Obvodních národních výborů města Brna k rekonstrukci rad a kooptaci nových členů a na pracovištích ke složení skupin vedoucích pracovníků. Ve Slatině vzniklo Občanské fórum až v lednu SLATINSKÉ PAMÁTKY Pomník amerického letce W.L. Kigginse Tento pomník byl slavnostně odhalen 13. října 2007 za účasti europoslance Petra Duchoně, 1. náměstka krajského hejtmana Milana Venclíka, primátora Brna Romana Onderky, veterána britského královského letectva plukovníka Emila Bočka a dalších hostů. V bojové akci W.L. Kiggins byl 11. října 1944 sestřelen u místní části Slatinka. V roce 2007 byly vyzdviženy zbytky letadla P-51B Mustang v rámci záchranného terénního průzkumu pracovníky Moravského zemského muzea. Pomník k uctění památky jediného amerického vojáka, který padl na území města Brna, je umístěn vedle pomníku padlým slatinským občanům v obou světových válkách. Byl též proveden křest publikace člena Slatinského historického klubu Ivo Koukoly Američtí hloubkoví stihači nad Brnem o akcích hloubkařů na Moravě a o náletech amerického letectva na Brno v roce PŘIPOMÍNÁME SI 1. listopadu 1919 se narodil herec Radovan Lukavský, 1974 zemřel malíř František Muzika, knižní grafik, scénický výtvarník, karikaturista 2. listopadu je Památka zesnulých 3. listopadu se narodili 1784 malíř Antonín Mánes, 1899 herec a režisér Otomar Korbelář, 1919 spisovatelka Věra Legátová, 1944 nacisté zajali vojenské velitele SNP generály Rudolfa Viesta a Jana Goliana, na jaře 1945 skončil jejich život neznáme kde 4. listopadu 1989 zemřel tenista Bohumil Váňa 5. listopadu 1944 nacisté zabili do jara v Kremničce 747 lidí 6. listopadu se narodili 1894 filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer, 1909 spisovatel a sběratel lidových písní Miroslav Bureš 7. listopadu 1989 zemřel básník a publicista Jan Skácel 8. listopadu 1954 zemřel francouzský malíř Henri Mattise 9. listopadu 1989 přestala existovat zeď mezi Západním Berlínem a NDR 10. listopadu 1759 se narodil německý básník a dramatik Friedrich Schiller 11. listopadu je Mezinárodní den válečných veteránů podpis příměří znamenal ukončení první světové války v roce 1918, narodili se 1734 první profesor jazyka českého a literatury František Martin Pelcl, 1914 americký spisovatel Howard Fast, zemřeli 1939 medik Jan Opletal, 1944 poslanec Jan Šverma 12. listopadu 1944 se narodil herec Jan Pecha 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých, 1974 zemřel italský filmový herec a režisér Vittorio de Sica 14. listopadu 1984 zemřel lékař-imunolog Milan Hašek 15. listopadu je Den vězněných spisovatelů 16. listopadu je Mezinárodní den tolerance, 1919 se narodil herec a pedagog Rudolf Krátký 17. listopadu je Státní svátek ČR Den boje studentstva za svobodu a demokracii 1939 a 1989, Mezinárodní den studentstva, 1939 nacisté uzavřeli naše vysoké školy, popravili v Praze 9 představitelů studentů a studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, 1969 zemřel filmový režisér Václav Krška 18. listopadu zemřeli 1984 arm.gen. Karel Klapálek, velitel obrany Tobruku a 1. čs. armádního sboru, 1979 psycholog a pedagog Václav Příhoda 19. listopadu 1924 se narodil spisovatel Jan Otčenášek, 1969 američtí kosmonauti Conrad a Bean přistáli na Měsíci 20. listopadu je Den industrializace Afriky 21. listopadu je Světový den televize, Světový den mnišství, 1694 se narodil francouzský spisovatel, filozof a historik Voltaire 22. listopadu 1869 se narodil francouzský spisovatel Andre Gide, zemřeli 1959 vzpěrač Jaroslav Skobla, olympijský vítěz 1932, 1999 předseda KDU-ČSL a místopředseda tří polistopadových vlád Josef Lux 24. listopadu 1864 se narodil francouzský malíř Henri Toulouse-Lautrec a 1909 malíř Cyprian Majerník, 1929 zemřel státník Dohody a francouzský prezident Georges Clemenceau 25. listopadu je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, 1884 byla kolaudace nové budovy divadla na Veveří ulici, zemřeli 1959 francouzský herec Gérard Philipe, 1974 barmský diplomat Sith U Thant, generální tajemník OSN v letech listopadu 1939 zemřel literární vědec Arne Novák 27. listopadu je Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života 28. listopadu 1884 se narodila herečka Růžena Nasková 29. listopadu 1909 se narodil malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Zábranský, 1924 zemřel italský skladatel Giacomo Puccini 30. listopadu se narodili 1874 významný britský politik Winston Leonard Spencer Churchill, autor šestidílných vzpomínek na 2. světovou válku, 1924 spisovatelka Hana Prošková, 1939 ekolog Josef Velek, 1989 byly odstraněny zátarasy na hranicích s Rakouskem Stranu připravil Karel Janiš 7

8 POSLEDNÍ DOMEK NA BUDÍNĚ Uvádění ulic naší městské části v jednotlivých číslech Aktualit o Slatině mně zaujalo a podnítilo k uvedení několika mých poznatků, doplňujících skutečnosti a význam. V jednom z minulých čísel byl komentován devastovaný domek na ulici Budínské jako nežádoucí příklad přístupu k údržbě či vztahu k majetku. Chtěl bych svým názorem podotknout nebo zdůraznit, že díky za to, že vůbec ještě tento domeček stojí. Je skutečně snad již poslední, který dokumentuje původní zástavbu jedné z nejstarších částí Slatiny - Budína a Hliníku. Je velkou škodou, že se doposud nenašel někdo a nepožádal o zařazení tohoto objektu do seznamu kulturních památek, kterých na území naší městské části máme opravdu poskrovnu. Pomineme-li kapličku sv. Floriána s kapličkou ve Slatince, některé domy a objekty z pozdější doby, např. školu na Kikrleho ulici, kostel se hřbitovem, několik pomníků a pamětních desek, Máčelovu vilu, nemá Slatina vůbec nic. Mizí jich postupně mnoho, např. cihelna na Bedřichovické, dvůr na Přemáku, tamtéž několik domků s původními obchůdky, historická funkcionalistická budova kasáren na Řípské. Pokud se nám nepodaří zachránit drobnou kapličku pod skalkou při Ostravské ulici a náves Přemyslova náměstí, stane se Slatina jedním městským sídlištěm, plným paneláků, průmyslových areálů a aut, která nemají kde parkovat. Ale vraťme se k domku na Budínské. Na ten by měly vodit učitelé už i děti z mateřských tříd, aby si ho zapamatovaly a vyprávěly o něm ve stáří svým potomkům, neboť pochybuji, že ti potom už nic podobného neuvidí. Dík za uvedenou fotografii. Jako historický klub jich také už vlastníme několik. Navíc usilujeme o zachování tohoto objektu, máme v úmyslu ho opravit, vrátit do původního stavu a zřídit v něm malé místní muzeum, chcete-li skanzen. Leč nápad není tak jednoznačně uskutečnitelný, naráží především na majetkoprávní vztahy, legislativu, technické, organizační a nakonec i na finanční problémy. Chybí rovněž podpora a zájem veřejnosti. To, že i vlastník má jisté úmysly s domkem, který mu předně patří, je snad nejkomplikovanější. Z textu uvádějícím foto v Aktualitách je zřejmá kritika stavu. Veřejnost a blízké okolí by rozhodně uvítalo, kdyby domeček byl opraven a užíván. Současný stav se pochopitelně nikomu nelíbí, jen najít cestu, jak postoupit o něco dopředu a vyhovět oběma stranám. Ptám se veřejnosti na názor, zda by občané raději viděli domeček opravený a užívaný, nebo podpoří nápad Slatinského historického klubu. Obojí má, jak jsem již uvedl mnoho úskalí, ale jak plynoucí čas ukazuje, je všechno řešitelné. Jen chtít, jak se říká. Podotýkám, že naše cesta je složitější a vyžaduje velkou podporu nejen vás, ale i zastupitelů obce. Nechat objekt dále takto chátrat je drastické a neodpustitelné, ale uvolnit cestu k jeho revitalizaci je také znepokojující, ztratíme pak i tu poslední možnost, jak zachránit historii. Zvažujeme okolnosti, hledáme schůdnou cestu a pomoc. Obáváme se však, že kauza skončí na stejném bodě, jako snaha o záchranu Kapličky pod skalkou. Lubomír Vysočan, člen SHK MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se koná v pátek od 17:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18 Program: KRÁTKÁ POHÁDKA O HONZOVI, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA Příjem balíčků od 16:20 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč Rezervace vstupenek: přes formulář na sekce Rezervace vstupenek em telefonicky na tel. č Prodej vstupenek: na pokladně divadla od 16:20 do 16:55 hodin V přestavěné budově bývalé restaurace Pegas na Langrově ulici se již bydlí. Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. ZNÁTE SLATINKU? Slatinka zdrobnělé jméno naší obce, jediná ulice, několik pěkně upravených přízemních domů, stará kaplička a dětské hřiště. Svérázná část Slatiny za dálnicí u železniční trati. 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Aktualit o Slatině Účel zápůjčky Lhůta Horní hranice zápůjčky splatnosti obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace 5 let 110 tis. Kč/dům apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého 5 let 400 tis. Kč/dům posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku prohlídky HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie 3517 příslušníků, a do konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, a další. Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou a který není členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem: V případě zájmu či dotazů kontaktujte personální oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, telefon , , Zveme Vás na premiéru pohádky O líných strašidlech v režii Ludmily Slavíkové Slancové Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí Brno Slatina v sobotu v 17:00 hodin v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 autor: Vladimír Čort hrají: Jiřina Románková, Petra Striegelová, Veronika Traxlerová a Dana Hájková vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč Vstupenky je možné rezervovat již nyní prostřednictvím IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 se koná v neděli od 16:00 hodin sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí Program: POHÁDKA, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny čtenáře slatinských Aktualit v naší sportovní rubrice. V listopadu jsou již prakticky u konce podzimní části fotbalových utkání ve všech věkových kategoriích a nastává čas na bilancování úspěchů či neúspěchů dosažených na hřišti. Také už máme za sebou komunální volby, které rozhodly o složení zastupitelstva naší městské části. Jsme rádi, že i náš sportovní klub ve volbách uspěl a má mezi zastupiteli své dva členy, kteří kandidovali za Hnutí Nezávislých (HNVRS). Všem našim příznivcům za tuto podporu ve volbách velmi děkujeme. Rádi bychom vás pozvali k nám v sobotu 15. listopadu od 8 do 12 hod. - pokračujeme s Farmářskými trhy v prostoru pivnice Na Spartaku. V listopadu můžete přijít podpořit naše dorostence, kteří hrají závěrečné dva zápasy sezony na domácí půdě. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme skvělé sportovní zážitky, dobrou zábavu a nezapomeňte: Ve zdravém těle zdravý duch! Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou po 9 kolech v neúplné tabulce prozatím na 12. místě soutěže I.A třídy (do uzávěrky další výsledky nejsou k dispozici) a podzimní část sezony tým zakončí dvěma zápasy na hřišti soupeře v sobotu od 14 hod. v Miroslavi a úplně posledním zápasem sezony je utkání v sobotu ve 14 hod na Slovanu Brno. Našemu prvnímu mužstvu držíme do závěrečných bojů palce. Muži B figurují průběžně také na 12. místě tabulky II. třídy městského přeboru se 10 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Hnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny děkuje všem za podporu a voličům, kteří přišli ke komunálním volbám a dali hlas našemu politickému hnutí HNVRS Práci v zastupitelstvu, kde jsme získali 2 mandáty, chápeme jako službu občanům ve prospěch rozvoje Slatiny a budeme se snažit co nejlépe splnit všechny body našeho volebního programu pro období ziskem 9 bodů. Mužstvo se představí v posledních dvou zápasech sezony na hřištích soupeře v sobotu ve 14 hod. v Jundrově a další sobotu ve 14 hod na hřišti Lokomotivy. Našemu B týmu do dalších bojů přejeme mnoho zdaru. Dorost starší je v tabulce po 10 kolech na nelichotivém 13. místě se ziskem pouhých 6 bodů a skórem 13:44. Napravit špatné výsledky mohou kluci ještě ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu v 10 hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude také doma v sobotu od 10 hod. se Starým Lískovcem. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky a předvedenou hru. Mladší dorost je na tom po 10 kolech soutěže o dost lépe, je průběžně na 7. místě tabulky s 16 body a s aktivním skóre 24:18. Kluci se ještě představí ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu ve hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude rovněž domácí utkání v sobotu od hod. se Starým Lískovcem. Týmu přejeme zisk dalších bodů a lepší místo v tabulce. Starší žáci v tabulce I.třídy jsou po 8 kolech (do uzávěrky více výsledků nemáme k dispozici) na 6. místě se ziskem 12 bodů. Závěrečným zápasem sezony bude pro kluky v sobotu duel venku proti Moravské Slavii. Klukům držíme palce, přejeme radost z předvedené hry a samé dobré výsledky. Mladší žáci jsou po 8 kolech na pěkném 4. místě I. třídy se ziskem 13 bodů a do konce této části sezony zbývá sehrát 5 zápasů. Poslední zápas sezony čeká kluky v sobotu venku od hod proti Moravské Slavii. Hráčům přejeme jen dobré výkony i výsledky. Mladší přípravka. Poslední výsledky mladší přípravky jsou velmi příjemné Áčko porazilo mužstvo Obřan 12:7 a Béčko remízovalo 3:3 s Bohunicemi. V brance našeho nejmladšího týmu to zkouší více kluků, všem to jde dobře a můžou se navzájem bez problémů zastoupit. Áčko má v tuto chvíli na kontě pět výher a dvě prohry, Béčko tři výhry, dvě remízy a jednu prohru. Poslední zápasy nejmladší slatinští fotbalisté odehrají na domácím hřišti v neděli 2.11., v 9:00 Áčko s týmem Slovanu a v 10:30 Béčko přivítá Chrlice. Našim nejmenším přejeme ať se jim daří a držíme palce! Starší přípravka. Slunečný říjnový víkend nejspíš pomohl klukům ze starší přípravky k lepším výkonům, a tak na domácím hřišti v zápasech s týmy Chrlic (A+B) naše Áčko v napínavém utkání remízovalo 4:4 a Béčko dosáhlo na svou letošní první výhru 5:2. Po osmi kolech je Áčko v tabulce na desátém, Béčko na devátém místě. Doufáme, že tyto pěkné výsledky nastartují lepší část podzimní sezóny, ve které nás čekají ještě tři hrací kola. Poslední zápasy starší přípravka odehraje v Mariánském údolí na hřišti Líšně v sobotu v 10:15 a 12:45 hod. Starším pánům patří po 10 kolech soutěže (do uzávěrky zbývající výsledky nemáme k dispozici) Liga starších pánů v Brně 8. místo tabulky se ziskem 10 bodů a svoji soutěž již skončili posledním zápasem na konci října proti Startu Brno. Našim nejstarším hráčům přejeme ještě lepší výsledky. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Cvičíme Lady aerobik - cvičení pro ženy. Hodiny probíhají vždy v pondělí od 19 do hod. Pohybovky pro děti 5-9 let každé pondělí od hod. v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí. Kontaktní osoby: Majka Konečná tel.: , Lenka Matyášová tel.: , sledujte naše nové webové stránky www. cviceni-slatina.webnode.cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pokračujeme pravidelnými tréninky, a to vždy v úterý od 15,30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na dvou ze čtyř tenisových kurtech se staví každým rokem nafukovací hala, a tak si můžete k nám přijít zahrát kvalitní tenis i ve chladném počasí. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel a pro pronájem tenisové haly volejte pana Karla Velana (tel.: ). Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se k nám podívat do naší posilovny a udělejte něco pro své zdraví od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pomalu budeme vyhlížet první sníh a hledat místa, kam vyrazit na běžky. Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, kontaktujte nás! V.Klajsner, tel AKTUALITY O SLATINĚ

11 Svůj životopis nám pošli na adresu Nebo se domluv Jsi připravený na zážitky plné McDonald s? My ano a čekáme už jen na tebe! E.ON INFORMUJE Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa Brno žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kv do 35 kv včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m. Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kv, 35 kv) je 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kv) je 3 m. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON. Odstranění a ořez dřevin proveďte v termínu do konce tohoto roku. Nebude-li uvedená lhůta dodržena, zaměstnanci společnosti E.ON provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace na telefonním čísle Již brzy otevřená restaurace McDonald s v Brně přijme zaměstnance na plný vazek i brigádu. Brzy otevřený McDonald s v Brně nabízí šanci, jak získat dlouhodobou brigádu nebo trvalý pracovní úvazek. Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám. na kontaktním tel. čísle: Tak co? Vážené Slatiňačky, vážení Slatiňáci, velmi Vám děkujeme za podporu, kterou jste naší straně a volebnímu programu projevili v právě proběhlých komunálních volbách. Mandát k práci pro Slatinu, který jsme od Vás obdrželi je absolutně zavazující a nesmírně si ho vážíme. Slibuji Vám, že budeme dál pokračovat v maximálně zodpovědné práci a Slatinu povedeme dál tak, aby se nám tady doma všem dobře žilo. BRNO-MPalac_na borovy plaka t_57x132mm_0914.indd :59 Jiří Ides Váš starosta 11

12 inzerce_dwa_180x132_a_180x100mm.eps :22:41 C M Y CM MY CY CMY K Užitkové vozy Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Kvalitní výuka AJ a FR pro děti i dospělé, bohatá praxe, dlouhý pobyt v zahraničí, skvělé výsledky. Tel.: Ráda pohlídám vaše dítě, mám zkušenosti a dlouholetou praxi s dětmi. Cena dohodou. Tel.: AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Bezkonkurenční ceny. www. jbautoservis.cz Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. cz Krásného 20, Brno. Tel.: Balíček kadeřnictví (střih, barva) + pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás doma. Tel.: Přenechám dvojhrob ve Slatině, rozměr 210 x 250 cm, výška pomníku 110 cm, skupina 002, č. Hrobu Cena dohodou. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo 3+1. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině na ul. Dědická, patro 1 ze 4, drobné úpravy, vyměněná KL, udržovaný, za OB 4+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Koupím byt i zadlužený. Platba hotově. Tel.: Koupím dům i chatu za hotové. Tel.: Prodám garáž na ul. Langrova 1c. Tel.: Prodám garáž v OV na Bedřichovické, elektřina. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El. 220/320 W. Cena dohodou. Tel.: Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.: Pronajmu garáž ve Slatině u Lídlu (bývalá kasárna). Tel.: Pronajmu garáž dlouhodobě, Černovičky sjezd ze státní silnice. Tel.:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014

na 14. farní ples Slovo starosty Společenské a kulturní akce pořádané v naší řečkovické Sokolovně v 1. pololetí 2014 LEDEN 2014 LEDEN 2014 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 1., ROČNÍK XXIII Slovo starosty Vážení spoluobčané, poslední zasedání našeho zastupitelstva v uplynuvším roce mělo na programu pochopitelně

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE ČÍSLO 21 15. LISTOPAD 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Petice za rentgen na poliklinice u zastupitelů neuspěla Na zasedání zastupitelstva 31. října v sále Střelnice

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více