O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou známy, utvořily se koalice nejen v naší městské části, i ve městě Brně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se odebrali k volebním urnám a využili tak práva volit své zástupce do Zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Jiří Ides, starosta JAK JSME VOLILI Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (zdroj Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy , Volená strana Platné hlasy Číslo Název Celkem přepočtené procento Získané mandáty 1 Spolu pro lepší Slatinu , Hnutí za všestranný rozvoj Slatiny , Česká strana sociálně demokratická , TOP , ANO , Strana svobodných občanů , ANTIBURSÍK stop ekoteroru! 78 0, KDU - ČSL , Občanská demokratická strana , Komunistická strana Čech a Moravy ,32 1 ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ Kandidátní listina Poř. č. Kandidát Počet hlasů 1 Spolu pro lepší Slatinu 1 Pospíchal Lubor Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 1 Klajsner Václav, Ing Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 5 Kotrla Pavel Česká str. sociálně demokratická 1 Ides Jiří Česká str. sociálně demokratická 2 Křemečková Naděžda, Bc Česká str. sociálně demokratická 3 Semrád Petr, Mgr Česká str. sociálně demokratická 4 Janíčková Markéta, MUDr Česká str. sociálně demokratická 5 Šváb Pavel, Mgr Česká str. sociálně demokratická 6 Kolařík Michal Česká str. sociálně demokratická 7 Ševeček Ivo, Ing., MBA Česká str. sociálně demokratická 8 Máca Tomáš Česká str. sociálně demokratická 9 Stoklásek Václav, DiS TOP 09 1 Drahovzal Pavel, Mgr., Ing ANO Zycháček Petr ANO Moravcová Eliška ANO Michalec Martin, Ing Strana svobodných občanů 2 Plachý Lukáš, Mgr KDU - ČSL 3 Cenek Štěpán, Ing KDU ČSL 1 Krytinář Martin, PhDr Občanská demokratická strana 5 Balejová Jarmila, PaedDr Komunistická str. Čech a Moravy 1 Červinka Karel 185

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a rozhodla: o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu číslo AP a pověřuje starostu podpisem o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/03581/2014 s AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5 a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina podepsat smlouvu o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko v dopoledních hodinách každé úterý ve školním roce 2014/2015 od 08:00 do 12:00 hodin a každý čtvrtek od 08:00 do 18:00 hodin k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/5494/2014 na pronájem části pozemku p.č. 1 a p.č. 2 v k.ú. Slatina o celkové výměře 298 m2 společnosti SOTURA a.s., Ondříčkovo náměstí 2978/4, Brno za účelem umístění a provozování reklamního zařízení a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina smlouvu podepsat o přiznání finanční odměny členům komisí RMČ za výkon funkce člena komise rady a finanční odměny občanům za přínos MČ v roce 2014 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením s Technickými sítěmi Brno a.s. pro sezónu 2014/2015 schválila: rozpočtové opatření č. 15/2014, kterým MČ upravuje výdajovou část rozpočtu dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení použití nedočerpaných finančních prostředků ze Sociálního fondu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice jako příloha Statutu Sociálního fondu vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výsadba zeleně, ul. Tilhonova před BD jako nejvhodnější nabídku firmy Aleš Eichmeier, IČ: se sídlem A. Smutného 269/122, Střelice, , s nabídkovou cenou ,- Kč nesouhlasila: s umístěním a dodatečným povolením stavby přístřešku pro stání vozidla na pozemku p.č. 454/2 v k.ú. Slatina. Jiří Ides, starosta PODZIMNÍ SBĚR ŠATSTVA V pátek a sobotu uspořádala KDU-ČSL místní organizace Brno - Slatina pro Diecézní charitu Brno v oratoři slatinského kostela v pořadí již šestý charitní sběr šatstva. Velké poděkování patří všem slatinským spoluobčanům, kteří již tradičně zaplnili velkou společenskou místnost oratoře svými dary - šatstvem a drobnými domácími potřebami, které již v jejich domácnostech přestaly sloužit. Díky Diecézní charitě Brno však tyto dary ještě poslouží potřebným. Opět budou předány klientům dětských a azylových domů a sociálně slabým občanům. Darovaný zdravotnický materiál poputuje do Afriky. Děkujeme všem, kteří jste opět přispěli! Další sběr šatstva zorganizujeme v dubnu příštího roku. PhDr. Martin Krytinář předseda KDU-ČSL MO Brno Slatina Děkujeme všem našim voličům za podporu v proběhlých komunálních volbách do ZMČ Brno Slatina ve dnech Vaší podpory si vážíme a uděláme maximum pro naplnění našeho volebního programu. KDU ČSL místní organizace Brno Slatina SOUTĚŽ S KOMETOU V minulém čísle Aktualit jsme informovali, že je vyhlášena ve spolupráci s hokejovým klubem Kometa Brno a MČ Brno-Slatina další Soutěž s Kometou. Soutěž bude probíhat každý měsíc od září do února. Žákům z obou základních škol ve Slatině, kteří prokáží nejlepší znalosti z prostředí hokejového klubu, získají volné vstupenky na domácí zápasy Komety. Pravidelně dvakrát ročně připravuje odbor sociální péče a sociální komise naší městské části slavnostní vítání dětí. Koncem září přivítal letošní nové občánky pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. 2 Vítězem za měsíc září 2014 se stal žák Marek Zelinka z 9.B ze ZŠ Přemyslovo nám. a obdržel od pana místostarosty Petra Semráda dvě vstupenky na domácí zápas Komety se Slavií Praha, ve kterém naše Kometa vyhrála vysoko 7:1. Gratulujeme. AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním pravidelném rozhovoru jsme položili několik otázek paní Markétě Dolákové, která se nedávno stala vedoucí pobočky České pošty ve Slatině. Paní Doláková, ve Slatině pracujete i žijete? Momentálně ve Slatině pouze pracuji, a to ve společnosti Česká pošta s.p. na pracovní pozici vedoucí pošty. Slatinskou poštu znáte ze svého dřívějšího působení i ze současnosti liší se od jiných brněnských pošt? Za svého působení u České pošty jsem měla možnost pracovat i na jiných pobočkách a na různých pozicích. Pokud mohu srovnat jiné pošty s tou slatinskou, tak bych řekla, že se v mnohém neliší. Služby, které poskytujeme, ať jsou poštovního nebo peněžního charakteru, přizpůsobujeme vždy požadavkům a přání našich zákazníků, kterých si velice Po skončení prací na tepelné izolaci budovy ZŠ Přemyslovo náměstí byla 26. září instalována zpět do zdi pamětní deska legionáře Jana Matlacha. Nejprve byla vrácena na původní místo sklenička s přepsanou zprávou z roku 1946 (Aktuality informovaly v zářijovém čísle) a se situační zprávou o životě ve Slatině v dnešní době z pera kro- vážíme. Jedna z mála věcí, kterými se slatinská pošta liší, je pevný a soudržný kolektiv, který má mezi sebou přátelské vztahy jak na pracovišti, tak i mimo něj. Změnil masový rozvoj internetu nějakým zásadním způsobem vlastní a zaběhnutou pošťáckou práci? Samozřejmě, internet v dnešní době je nepostradatelnou součástí běžného života. Také pošta se tomuto trendu přizpůsobila. Mnozí z našich klientů plně internet využívají, ať už se jedná o sledování podaných zásilek, internetového bankovnictví, nebo elektronických žádostí na stránkách pošty (prodloužení odběrní lhůty, druhý pokus o doručení, atd.). A co balíková pošta? Balíková pošta k nám neodmyslitelně patří. Naši zákazníci mají možnost si vybrat z několika druhů balíkových zásilek, ať už se jedná o obyčejné nebo expresní zásilky. Není to PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA Slatinská kronikářka Miroslava Buršíková spolu s místostarostou Mgr. Petrem Semrádem připravují skleničku s dokumenty o životě Slatiny kdysi a dnes, aby mohla být uložena spolu s pamětní deskou Jana Matlacha na původní místo ve zdi budovy ZŠ Přemyslovo náměstí. nikářky Miroslav Buršíkové. Při sejmutí a opětném uložení pamětní desky Jana Matlacha i s uvedenými dokumenty se projevily iniciativy Slatinského historického klubu za velké podpory starosty Jiřího Idese a místostarosty Mgr. Petra Semráda i velmi vstřícného přístupu stavbyvedoucího a pracovníků firmy, která uvedené práce prováděla. Takto by měly probíhat práce i v jiných podobných případech. V krátkosti o životě Jana Matlacha. Narodil se ve Slatině 17. února 1893 a po vychození školy pracoval jako dělník. Do tak dlouho, co se mezi námi objevil balík na poštu, nebo balík do ruky. Tyto balíky si velice rychle zákazníci oblíbili a využívá jich mnoho stálých i nových klientů. Jaké další služby nabízíte? Česká pošta za posledních pár let přizpůsobila nabídku svých služeb potřebám našeho zákazníka. Setkáváme se s tím, že mnozí z občanů Slatiny o těchto službách neví, ať už se jedná o ověření podpisu nebo listiny, vyhotovení výpisu z Rejstříku trestu, nebo Katastru nemovitostí, apod. Pro zákazníky neustále také připravujeme zajímavé akce našich aliančních partnerů (Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna a další). Na závěr osobní otázka jaký máte vztah ke Slatině? Slatina mi přirostla k srdci nejenom tím, že zde pracuji, ale několik let jsem tady i žila. Je to klidná městská část, která si prošla mnohými změnami. Pro lidi, kteří tady žijí, toho nabízí opravdu hodně. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiř í To m a n války byl povolán 3. května Na východní frontě u obce Komarov v Haliči byl ještě v roce 1915 zajat a po dvouletém pobytu v zajateckých táborech vstoupil 30. června 1917 do čs. legií jako vojín 2. střeleckého praporu. Padl 8. června 1918 v bojích u obce Akankino na Urale a byl tam pochován. Karel Janiš Na ulici Černozemní se pilně pracuje na výstavbě nových rodinných domů. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NÁVŠTĚVA Z DALEKA V pondělí 15. září se uskutečnilo dopolední setkání dětí z naší mateřské školy a zahraničních studentů z Iránu, Číny, Egypta, Rumunska a Bulharska. Všichni zahraniční studenti měli pro děti připravený krátký program. Děti se naučily hravou formou jednoduchá slovíčka, seznámily se se zemí, ze které student přijel, nakreslily si vlajku státu, ze kterého návštěva přicestovala, a zatancovaly si na typickou hudbu. Netradiční dopolední program si všichni náramně užili. Setkání proběhlo v krásné přátelské atmosféře. Na závěr nechyběl ani dáreček na památku a lítost, že všechno jednou musí skončit. Věra Čapková LOUTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Ve čtvrtek 19. září se naše děti těšily na návštěvu, která k nám zavítala hned ráno. Přijelo k nám loutkové divadlo - Dveře do pohádky, jakožto sponzorský dar od firmy Door financial a. s., která pořádá turné v roce 2014 po Čechách a Moravě. Pro děti si připravili známou klasiku od Bratří Grimmů, pohádku O Červené Karkulce. Děti se dozvěděly, co že to ta karkule vlastně je - červený čepeček, který Karkulka nosila na hlavě. Loutková pohádka se dětem velmi líbila. Za velký potlesk děti obdržely obrázkové pexeso, které si mohly odnést domů. Kamila Šmerdová, DiS. VÝSTUP NA MOUNT EVEREST Přechod z prvního na druhý stupeň není zrovna jednoduchá záležitost. Žáci si musí zvyknout na střídání učitelů, kteří přicházejí do třídy. Každý z učitelů má jiný styl učení, každý má také jiné nároky. Také vztahy ve třídě začínají mít jinou dynamiku. Aby tato velká změna nebyla tak radikální a aby se žáci mohli s touto změnou lépe vyrovnat, 4 pořádá naše škola každý rok pro šesté ročníky tzv. adaptační pobyt. Tento školní rok se žáci od 23. do 26. září vypravili na rekreační základnu Gaudeamus v obci Milovy v CHKO Žďárské vrchy. Celý pobyt byl volně koncipován jako zážitková hra, jejímž cílem byl výstup na Mount Everest. Na cestě žáky doprovázely úryvky z knihy Vzhůru od anglického dobrodruha Edwarda Gryllse. Dále již vybíráme pasáže z deníku neznámého autora. Úterý 23. září: Členové expedice se scházejí na smluveném místě v plném počtu a s plným vybavením. Cestu vlakem krátíme prvními úkoly, které nás rozdělují do jednotlivých týmů a dovádějí k prvnímu plánování výstupu na Mount Everest. Po přesednutí na autobus končíme v poslední větší civilizaci. S krosnami na zádech se vypravujeme do našeho tábora. Po cestě krmíme kozy, koně a překvapivě i lamy, které tu místní chovají. Po poledni přicházíme do základního tábora. Domorodci nás vítají s úsměvem. Ubytováváme se a narážíme na první problém spojený s naší výpravou. Je potřeba navštívit investory, kteří nám zafinancují naši cestu na nejvyšší horu světa. Je potřeba v týmu vypracovat projekt a prezentaci. Je nutné přesvědčit investory, aby investovali do naší výpravy co nejvíce peněz. Všechny týmy pak pomocí místní měny a dalších úkolů musí zajistit dostatek vybavení pro svou výpravu. Večer již na tábor padá silná mlha, a tak se jednotlivé týmy musí s menšími či většími komplikacemi dostat do jídelny. Tam pokračuje družba s ostatními horolezci, kteří vykládají své zážitky z jiných výprav. Středa 24. září: Počasí ráno překvapuje nad obzorem vychází slunce. Naplánovanému celodennímu výstupu nestojí nic v cestě. Po snídani se tedy vyráží a přicházejí první kopce, potkáváme první skály. Zároveň se ale objevují první problémy ledová pole. Ty lze překonat jen v týmech, chůzí v závěsu. Aby členové týmu přežili, musí se spoléhat nejen na sebe, ale i na zbytek družstva. Kopce jsou čím dál tím příkřejší a navíc se expedice dostává i do oblastí, kde padají laviny. Pokud je pád laviny nahlášen vůdci expedice, je potřeba se co nejrychleji zachránit výstupem na vyvýšené místo. Překonáváme Devět skal. Čas začíná trošku tlačit, a aby expedice přišla do západu slunce do tábora, rozhoduje se změna naplánované trasy přes výběžek místní civilizace, obec Křižánky. Expedice přichází do tábora v naplánovaném čase. Čtvrtek 25. září: Je zataženo, v noci pršelo. Dopoledne se dostáváme k ledovcovému plesu (Milovský rybník). Zde členové expedice i jednotlivých týmů řeší další problémy, které se po cestě na vrchol Everestu vyskytly - např. je potřeba vybudovat lávku, po které se přejde na druhou stranu průsmyku. Po obědě se vydáváme na další cestu k vrcholu. Počasí je tentokrát nemilosrdné expedici v půli cesty promočí průtrž mračen. Naštěstí jsou členové dostatečně vybaveni a ani déšť nemůže expedici od výstupu na vrchol odradit. Večer po nácviku některých běžných činností za ztížených podmínek v podobě horolezeckých rukavic se na základně rozhoří táborový oheň. Pátek 26. září: V noci opět pršelo. Ovšem meteorologická stanice v ranních hodinách hlásí ideální počasí pro výstup na vrchol. Horolezci tak nemohou výstup odkládat. Střecha světa již jiný termín nenabídne. Za zvuků hymny na rtech tak expedice vystupuje na vrchol Mount Everestu, kde najde i malý poklad. Sestupujeme do základního tábora, vyhodnocujeme akci, říkáme si zážitky a necháváme zde i pozitivní vzkazy ostatním členům expedice. Džomolungmo nezapomeneme! Mgr. Jan Březa PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ V úterý 7. října navštívili žáci 1. tříd knihovnu J. Mahena ve Slatině. V rámci projektu Poprvé do školy - poprvé do knihovny byli panem místostarostou Mgr. Petrem Semrádem slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny. Žáci si odnesli šerpu, malé drobnosti a přihlášku do knihovny. Již teď se těší, až si sami přečtou první knížku. Mgr. Martina Marková TUNY SESBÍRANÉHO PAPÍRU Všechny krabice a koše ve třídách a na chodbách určené na papírový odpad jsou prázdné, v kabinetech učitelů, zvláště těch třídních, a v řadě domácností byste nenašli zbytečný lísteček. Podzimní sběr papíru a drobného elektroodpadu je u konce. Téměř tři a půl tuny sesbíraného papíru je výsledkem práce žáků a jejich blízkých. Školní parlament všem děkuje a oznamuje, že nejlépe si tentokrát vedly třídy 2.A (329,3 kg), 4.B (392,5 kg) a 3.B (811,8 kg). Na vítěze čeká odměna a výtěžek ze sběru putuje do Indie Deepice a Joelovi. Mgr. Jakub Veselý SPOKOJENÍ UČITELÉ Do rodiny projektů, ve kterých je ZŠ zapojena, přibyl jeden nový, nazvaný Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel. V jeho rámci již došlo k obnově vybavení sborovny, učitelé mají dále možnost zapojení do přidružených akcí či aktivit, např. návštěvy arteterapie, psychologa či maséra. Škola jím naplňuje status Zdravé školy, kdy se stará o zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Projekt vznikl přímo na půdě školy a získal podporu Jihomoravského kraje, který přispěl na jeho financování. Mgr. Jan Březa AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ VÝLET ZA POZNÁNÍM V úterý 30. září jsme se vypravili po stopách našich významných literátů a hudebních skladatelů. Naší první zastávkou bylo město Polička. Tam jsme si ještě před navštívením kostelní věže, která byla naším cílem, udělali krátkou procházku městem. Ve věži se nám moc líbilo nejen proto, že z ní je krásný výhled na celé okolí, ale také proto, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Bohuslavu Martinů, který zde strávil své mládí. Po prohlídce jsme se přesunuli na tamější hřbitov, kde byl právě B. Martinů pochován. Poté jsme vyrazili dál po naší trase, tentokrát do Litomyšle, za další významnou osobností, co se české U sochy Boleslava Martinů v Poličce. Před zámkem v Litomyšli. Vážení rodiče, milé děti! Zveme Vás ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 8 h 16 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Budete mít možnost: prohlédnout si prostory nově opravené školy, sledovat výuku s využitím interaktivních tabulí, nahlédnout do vyučovacích hodin, seznámit se s aktivitami v družině, v kroužcích. Těšíme se na Vaši návštěvu. hudby týče, Bedřichem Smetanou. Podívali jsme se, jak to vypadalo v jeho rodném domku a nahlédli přímo do světničky, kde se tento významný český hudební skladatel narodil. A jelikož se jeho rodný dům nachází v areálu zámku, který je zapsaný ve světovém dědictví UNESCO, navštívili jsme i ten. No, a potom už nezbývalo nic jiného, než cesta domů. Zamávali jsme Litomyšli a vyrazili zpátky do Brna. Z celého dne jsme byli pořádně unavení, ale rozhodně to stálo za to. Tereza Holbíková žákyně 9.B NÁVŠTĚVA DIVADLA V pondělí 6. října zažily děti z 2. B neobvyklý zážitek. Tatínek jejich spolužáka, dirigent Janáčkova divadla Pavel Šnajdr, je pozval na generální zkoušku baletu Louskáček. Děti čekala nejprve prohlídka zákulisí divadla, při které navštívily rekvizitárnu, maskérnu, šatnu herců, orchestřiště a další prostory Janáčkova divadla. Prošly se i po jevišti. Potom se usadily do hlediště a sledovaly část generální zkoušky baletu Louskáček. Byla to vlastně jen taková ochutnávka pohádkového příběhu malé Klárky, neboť se děti i se svými rodiči chystají navštívit celé představení v prosinci. Už teď se všichni těší na výpravu do říše snů, kde na Štědrý den ožívají hračky. Poděkování za nevšední zážitek patří i paní Šnajdrové, která nám s návštěvou divadla velmi pomáhala. PaedDr. Jarmila Balejová ZELENINA, ZELENINA to je zdraví to je síla, kdo jí mrkev, ředkvičky bude zdravý celičký. Velmi oblíbené u žáků jsou projektové dny. V pondělí 13. října si žáci prvního stupně prožili projektový den s názvem Zeleninový košík. Celý den byly pro ně připraveny nejrůznější aktivity motivované zeleninou. Žáci například poznávali jednotlivé druhy zeleniny pomocí hmatu, čichu nebo chuti, seznamovali se s dělením zeleniny podle části rostliny, která se konzumuje, zachraňovali Zeleninové království pomocí pohádky a dovídali se mnoho dalších zajímavostí o zelenině, hlavně o jejím významu pro zdraví člověka. Pro žáky byly také připraveny nejrůznější pohybové hry motivované zeleninou, výtvarné činnosti, ve kterých různými technikami ztvárňovali jednotlivé druhy zeleniny. Nechyběla ani příprava pokrmů ze zeleniny. V mnohých třídách žáci připravili zeleninovou pomazánku nebo salát. V rámci projektového dne byla vyhlášena i amatérská soutěž Zeleninové vaření, která byla určená pro všechny malé i velké kuchaře. Ve studovně bylo dopoledne vystaveno přes 40 nejrůznějších zeleninových dobrot, které naši žáci společně se svými maminkami doma uvařili. Všechny pokrmy si během projektového dne mohli žáci prohlédnout a hlasováním ohodnotit. Byl tu bezpočet nejrůznějších pomazánek a salátů, nechyběly ani polévky, placičky, dorty, muffiny a další sladké pokrmy. Odpoledne měla porota, složená z pedagogů naší školy, opět nelehký úkol zhodnotit chuť jednotlivých jídel a vybrat ty nejlepší pokrmy. Malá odměna pak patřila autorům nejchutnějších dobrot. Učitelky 1. stupně 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA Školní rok je v plném proudu a u nás na Fantázii se rozběhla pravidelná činnost nejen zájmových kroužků, ale i klubů pro děti. Poslední volná místa najdete pro vaše děti v kroužcích: KERAMIKA v úterý 15,45 16,45 hod. pro děti ve věku 9 11 let, vede Zdena Jemelková KERAMIKA v úterý 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 9 let vede Zdena Jemelková KERAMIKA ve středu 15,00 16,30 hod. s točením na hrnčířském kruhu pro děti ve věku let vede Lída Dufková KERAMIKA ve středu 16,45 17,45 hod. pro děti ve věku 6-7 let vede Lída Dufková ŚIKOVNÉ TLAPKY v úterý 16,00 17,00 hod. pro děti vede Klára Horčicová ART KLUB ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku od 10 let vede Klára Horčicová MODERNÍ TANEC ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 10 let vede Lenka Žaludová DIVADELNÍ KROUŽEK ve středu 16,30 18,00 hod. pro děti ve věku 7 12 let vede Katka Koláčková Babičky a dědečkové na svém výletě navštívili i kostel na Velehradě. 6 Výlet babiček a dědečků V pátek se uskutečnil již tradiční výlet pro slatinské babičky a dědečky. V 8 hodin jsme vyrazili autobusem směr Luhačovice. Letos nám počasí opět přálo a tak jsme si mohli užít pěknou podzimní procházku po Luhačovicích, navštívili jsme moderní kostel, prošli jsme se po kolonádě. Babičky si šly načepovat vodu ze svých oblíbených pramenů, v kavárně jsme si dali kafíčko a po obědě jsme přejeli do Živé vody v Modré. Nejdřív jsme se pokochali rybami venku v jezírku. Potom jsme šli do podvodního tunelu, kde jsme mohli ryby vidět přímo z oka do oka. Nejvíc se nám líbil 18ti kilový kapr Vašek a 2 metry dlouhá vyza (druh jesetera). Poslední zastávka byla na poutním místě Velehrad. Výlet se nám vydařil, užili jsme si krásný den a těšíme se zase za rok touto dobou. Kluby na Fantošce Velkou oblibu na Fantošce si získaly Kluby pro děti různých věkových skupin. Otevřeli jsme oblíbený EF Klub každý pátek od 14 do 17 hod. S lektory z Fantázie zažijete hry, soutěže, rukodělky, pečení, lezeckou stěnu, deskové hry a české tradice. FREE Klub první sobotu v každém měsíci od 9 do 13 hod. mohou na Fantošce tvořivé děti šít, vařit a péct, tvořit s Klárkou Horčicovou a Zdenou Jemelkovou. Klub deskových her jednou měsíčně v pátek od 15 do 17 hod. pro děti, které rády hrají a učí se různé deskové hry vede Marcela Koláčková. Klub Dračí doupě klub pro děti, které rády hrají fantasy hru Dračí doupě - 1x měsíčně vede v sobotu Johny Lengyel. Ceny a více informací najdete na přihlášky on- -line na Ze Svatováclavské pouti. Burza O víkendu proběhla v prostorách ZŠ Jihomoravské nám. a Jídelny Jihomoravské nám. burza oblečení, sportovních potřeb a hraček. Za pár korun se daly ulovit pěkné kousky do šatníku, kola, koloběžky a teď před zimou hlavně boby, sáňky a lyžařské vybavení. Máme radost, že možnost prodeje a nákupu využívá čím dál víc lidí. Děkujeme pomocníkům, kteří dobrovolně strávili náročný víkend na burze a tím přispěli uskutečnit dobrou věc. Podzimní prázdniny Od soboty do středy jsme vyjeli vlakem na podzimní prázdniny do Zastávky u Brna. Téma podzimních prázdnin bylo dušičkové Ať žijí duchové. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si užili pěkný prodloužený víkend plný hodných bubáků a strašidel, dýňohrátek a pěkného dne v Permoniu. Na Fantázii se dále uskutečnil příměstský tábor a Florbalové soustředění ve Slavkově u Brna. Vzpomínka na letošní léto obrázek z tábora Pirátů v Černých lesích. CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Martinské slavnosti V úterý Lampionková dílna od 14 hod. v sále na Přemyslově náměstí 18 Lampionový průvod od 17 hod. na ulici Černozemní Přijďte si za námi vyrobit lampionek do sálu na Starou radnici a pak se s ním vydejte po světýlkové cestě za pokladem. Na konci cesty vás čeká překvapení! Listopadové kluby a dílny EF klub každý pátek od 14 do 17 hod. Klub Deskových her od 15 do 17 hod. FREE klub od 9 do 13 hod. taškování, podzimní pečení, příprava na advent. Do klubu Deskových her a na FREE klub je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit. S sebou: dobrou náladu, přezůvky a pití. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ VÝROČÍ 20. listopadu 1959 vzniklo ve Stockholmu Evropské sdružení volného obchodu za účasti představitelů Dánska, Norska, Portugalska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. V roce 1960 přistoupilo Finsko, Island, Lichtenštejnsko. Velká Británie vystoupila v roce 1973 a Portugalsko v roce Nástupnickou organizací se stala Evropská unie. Česká republika vstoupila do EU v roce listopadu 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou za účasti čs. vládní delegace a 10 tisíc poutníků z Československa. Sv. Anežka Česká ( ) byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. K plánovanému sňatku se synem císaře Fridricha II. nedošlo. V roce 1231 založila v Praze klášter klarisek a zaváděla přísnou řeholi podle zásad sv. Františka. Celý svůj život pomáhala potřebným lidem. 17. listopadu 1989 stal se zásah proti studentům na Národní třídě v Praze počátkem zásadních změn. 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum. Ve dnech listopadu se v Praze i v dalších městech konaly velké demonstrace na podporu požadavků Občanského fóra s vyvrcholením generální stávky 27. listopadu. Stávce předcházela jednání předsedy federální vlády L. Adamce s delegací Občanského fóra v čele s Václavem Havlem o aktuální situaci. 29. listopadu Federální shromáždění ČSSR zrušilo články Ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a v Národní frontě a o marxismu-leninismu jako státní ideologii. Také v Brně se uskutečnily demonstrace listopadu, a to na náměstí Svobody. 27. listopadu proběhla i v Brně dvouhodinová generální stávka. Obrovské průvody občanů procházely od Francouzské a Lidické ulice na dnešní Moravské náměstí a přes náměstí Svobody k nádraží ČSD. Občanská fóra vznikla i v Brně na úrovni pěti Obvodních národních výborů města Brna k rekonstrukci rad a kooptaci nových členů a na pracovištích ke složení skupin vedoucích pracovníků. Ve Slatině vzniklo Občanské fórum až v lednu SLATINSKÉ PAMÁTKY Pomník amerického letce W.L. Kigginse Tento pomník byl slavnostně odhalen 13. října 2007 za účasti europoslance Petra Duchoně, 1. náměstka krajského hejtmana Milana Venclíka, primátora Brna Romana Onderky, veterána britského královského letectva plukovníka Emila Bočka a dalších hostů. V bojové akci W.L. Kiggins byl 11. října 1944 sestřelen u místní části Slatinka. V roce 2007 byly vyzdviženy zbytky letadla P-51B Mustang v rámci záchranného terénního průzkumu pracovníky Moravského zemského muzea. Pomník k uctění památky jediného amerického vojáka, který padl na území města Brna, je umístěn vedle pomníku padlým slatinským občanům v obou světových válkách. Byl též proveden křest publikace člena Slatinského historického klubu Ivo Koukoly Američtí hloubkoví stihači nad Brnem o akcích hloubkařů na Moravě a o náletech amerického letectva na Brno v roce PŘIPOMÍNÁME SI 1. listopadu 1919 se narodil herec Radovan Lukavský, 1974 zemřel malíř František Muzika, knižní grafik, scénický výtvarník, karikaturista 2. listopadu je Památka zesnulých 3. listopadu se narodili 1784 malíř Antonín Mánes, 1899 herec a režisér Otomar Korbelář, 1919 spisovatelka Věra Legátová, 1944 nacisté zajali vojenské velitele SNP generály Rudolfa Viesta a Jana Goliana, na jaře 1945 skončil jejich život neznáme kde 4. listopadu 1989 zemřel tenista Bohumil Váňa 5. listopadu 1944 nacisté zabili do jara v Kremničce 747 lidí 6. listopadu se narodili 1894 filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer, 1909 spisovatel a sběratel lidových písní Miroslav Bureš 7. listopadu 1989 zemřel básník a publicista Jan Skácel 8. listopadu 1954 zemřel francouzský malíř Henri Mattise 9. listopadu 1989 přestala existovat zeď mezi Západním Berlínem a NDR 10. listopadu 1759 se narodil německý básník a dramatik Friedrich Schiller 11. listopadu je Mezinárodní den válečných veteránů podpis příměří znamenal ukončení první světové války v roce 1918, narodili se 1734 první profesor jazyka českého a literatury František Martin Pelcl, 1914 americký spisovatel Howard Fast, zemřeli 1939 medik Jan Opletal, 1944 poslanec Jan Šverma 12. listopadu 1944 se narodil herec Jan Pecha 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých, 1974 zemřel italský filmový herec a režisér Vittorio de Sica 14. listopadu 1984 zemřel lékař-imunolog Milan Hašek 15. listopadu je Den vězněných spisovatelů 16. listopadu je Mezinárodní den tolerance, 1919 se narodil herec a pedagog Rudolf Krátký 17. listopadu je Státní svátek ČR Den boje studentstva za svobodu a demokracii 1939 a 1989, Mezinárodní den studentstva, 1939 nacisté uzavřeli naše vysoké školy, popravili v Praze 9 představitelů studentů a studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, 1969 zemřel filmový režisér Václav Krška 18. listopadu zemřeli 1984 arm.gen. Karel Klapálek, velitel obrany Tobruku a 1. čs. armádního sboru, 1979 psycholog a pedagog Václav Příhoda 19. listopadu 1924 se narodil spisovatel Jan Otčenášek, 1969 američtí kosmonauti Conrad a Bean přistáli na Měsíci 20. listopadu je Den industrializace Afriky 21. listopadu je Světový den televize, Světový den mnišství, 1694 se narodil francouzský spisovatel, filozof a historik Voltaire 22. listopadu 1869 se narodil francouzský spisovatel Andre Gide, zemřeli 1959 vzpěrač Jaroslav Skobla, olympijský vítěz 1932, 1999 předseda KDU-ČSL a místopředseda tří polistopadových vlád Josef Lux 24. listopadu 1864 se narodil francouzský malíř Henri Toulouse-Lautrec a 1909 malíř Cyprian Majerník, 1929 zemřel státník Dohody a francouzský prezident Georges Clemenceau 25. listopadu je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, 1884 byla kolaudace nové budovy divadla na Veveří ulici, zemřeli 1959 francouzský herec Gérard Philipe, 1974 barmský diplomat Sith U Thant, generální tajemník OSN v letech listopadu 1939 zemřel literární vědec Arne Novák 27. listopadu je Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života 28. listopadu 1884 se narodila herečka Růžena Nasková 29. listopadu 1909 se narodil malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Zábranský, 1924 zemřel italský skladatel Giacomo Puccini 30. listopadu se narodili 1874 významný britský politik Winston Leonard Spencer Churchill, autor šestidílných vzpomínek na 2. světovou válku, 1924 spisovatelka Hana Prošková, 1939 ekolog Josef Velek, 1989 byly odstraněny zátarasy na hranicích s Rakouskem Stranu připravil Karel Janiš 7

8 POSLEDNÍ DOMEK NA BUDÍNĚ Uvádění ulic naší městské části v jednotlivých číslech Aktualit o Slatině mně zaujalo a podnítilo k uvedení několika mých poznatků, doplňujících skutečnosti a význam. V jednom z minulých čísel byl komentován devastovaný domek na ulici Budínské jako nežádoucí příklad přístupu k údržbě či vztahu k majetku. Chtěl bych svým názorem podotknout nebo zdůraznit, že díky za to, že vůbec ještě tento domeček stojí. Je skutečně snad již poslední, který dokumentuje původní zástavbu jedné z nejstarších částí Slatiny - Budína a Hliníku. Je velkou škodou, že se doposud nenašel někdo a nepožádal o zařazení tohoto objektu do seznamu kulturních památek, kterých na území naší městské části máme opravdu poskrovnu. Pomineme-li kapličku sv. Floriána s kapličkou ve Slatince, některé domy a objekty z pozdější doby, např. školu na Kikrleho ulici, kostel se hřbitovem, několik pomníků a pamětních desek, Máčelovu vilu, nemá Slatina vůbec nic. Mizí jich postupně mnoho, např. cihelna na Bedřichovické, dvůr na Přemáku, tamtéž několik domků s původními obchůdky, historická funkcionalistická budova kasáren na Řípské. Pokud se nám nepodaří zachránit drobnou kapličku pod skalkou při Ostravské ulici a náves Přemyslova náměstí, stane se Slatina jedním městským sídlištěm, plným paneláků, průmyslových areálů a aut, která nemají kde parkovat. Ale vraťme se k domku na Budínské. Na ten by měly vodit učitelé už i děti z mateřských tříd, aby si ho zapamatovaly a vyprávěly o něm ve stáří svým potomkům, neboť pochybuji, že ti potom už nic podobného neuvidí. Dík za uvedenou fotografii. Jako historický klub jich také už vlastníme několik. Navíc usilujeme o zachování tohoto objektu, máme v úmyslu ho opravit, vrátit do původního stavu a zřídit v něm malé místní muzeum, chcete-li skanzen. Leč nápad není tak jednoznačně uskutečnitelný, naráží především na majetkoprávní vztahy, legislativu, technické, organizační a nakonec i na finanční problémy. Chybí rovněž podpora a zájem veřejnosti. To, že i vlastník má jisté úmysly s domkem, který mu předně patří, je snad nejkomplikovanější. Z textu uvádějícím foto v Aktualitách je zřejmá kritika stavu. Veřejnost a blízké okolí by rozhodně uvítalo, kdyby domeček byl opraven a užíván. Současný stav se pochopitelně nikomu nelíbí, jen najít cestu, jak postoupit o něco dopředu a vyhovět oběma stranám. Ptám se veřejnosti na názor, zda by občané raději viděli domeček opravený a užívaný, nebo podpoří nápad Slatinského historického klubu. Obojí má, jak jsem již uvedl mnoho úskalí, ale jak plynoucí čas ukazuje, je všechno řešitelné. Jen chtít, jak se říká. Podotýkám, že naše cesta je složitější a vyžaduje velkou podporu nejen vás, ale i zastupitelů obce. Nechat objekt dále takto chátrat je drastické a neodpustitelné, ale uvolnit cestu k jeho revitalizaci je také znepokojující, ztratíme pak i tu poslední možnost, jak zachránit historii. Zvažujeme okolnosti, hledáme schůdnou cestu a pomoc. Obáváme se však, že kauza skončí na stejném bodě, jako snaha o záchranu Kapličky pod skalkou. Lubomír Vysočan, člen SHK MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se koná v pátek od 17:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18 Program: KRÁTKÁ POHÁDKA O HONZOVI, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA Příjem balíčků od 16:20 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč Rezervace vstupenek: přes formulář na sekce Rezervace vstupenek em telefonicky na tel. č Prodej vstupenek: na pokladně divadla od 16:20 do 16:55 hodin V přestavěné budově bývalé restaurace Pegas na Langrově ulici se již bydlí. Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. ZNÁTE SLATINKU? Slatinka zdrobnělé jméno naší obce, jediná ulice, několik pěkně upravených přízemních domů, stará kaplička a dětské hřiště. Svérázná část Slatiny za dálnicí u železniční trati. 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Aktualit o Slatině Účel zápůjčky Lhůta Horní hranice zápůjčky splatnosti obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace 5 let 110 tis. Kč/dům apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého 5 let 400 tis. Kč/dům posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku prohlídky HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie 3517 příslušníků, a do konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, a další. Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou a který není členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem: V případě zájmu či dotazů kontaktujte personální oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, telefon , , Zveme Vás na premiéru pohádky O líných strašidlech v režii Ludmily Slavíkové Slancové Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí Brno Slatina v sobotu v 17:00 hodin v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 autor: Vladimír Čort hrají: Jiřina Románková, Petra Striegelová, Veronika Traxlerová a Dana Hájková vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč Vstupenky je možné rezervovat již nyní prostřednictvím IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 se koná v neděli od 16:00 hodin sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí Program: POHÁDKA, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny čtenáře slatinských Aktualit v naší sportovní rubrice. V listopadu jsou již prakticky u konce podzimní části fotbalových utkání ve všech věkových kategoriích a nastává čas na bilancování úspěchů či neúspěchů dosažených na hřišti. Také už máme za sebou komunální volby, které rozhodly o složení zastupitelstva naší městské části. Jsme rádi, že i náš sportovní klub ve volbách uspěl a má mezi zastupiteli své dva členy, kteří kandidovali za Hnutí Nezávislých (HNVRS). Všem našim příznivcům za tuto podporu ve volbách velmi děkujeme. Rádi bychom vás pozvali k nám v sobotu 15. listopadu od 8 do 12 hod. - pokračujeme s Farmářskými trhy v prostoru pivnice Na Spartaku. V listopadu můžete přijít podpořit naše dorostence, kteří hrají závěrečné dva zápasy sezony na domácí půdě. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme skvělé sportovní zážitky, dobrou zábavu a nezapomeňte: Ve zdravém těle zdravý duch! Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou po 9 kolech v neúplné tabulce prozatím na 12. místě soutěže I.A třídy (do uzávěrky další výsledky nejsou k dispozici) a podzimní část sezony tým zakončí dvěma zápasy na hřišti soupeře v sobotu od 14 hod. v Miroslavi a úplně posledním zápasem sezony je utkání v sobotu ve 14 hod na Slovanu Brno. Našemu prvnímu mužstvu držíme do závěrečných bojů palce. Muži B figurují průběžně také na 12. místě tabulky II. třídy městského přeboru se 10 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Hnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny děkuje všem za podporu a voličům, kteří přišli ke komunálním volbám a dali hlas našemu politickému hnutí HNVRS Práci v zastupitelstvu, kde jsme získali 2 mandáty, chápeme jako službu občanům ve prospěch rozvoje Slatiny a budeme se snažit co nejlépe splnit všechny body našeho volebního programu pro období ziskem 9 bodů. Mužstvo se představí v posledních dvou zápasech sezony na hřištích soupeře v sobotu ve 14 hod. v Jundrově a další sobotu ve 14 hod na hřišti Lokomotivy. Našemu B týmu do dalších bojů přejeme mnoho zdaru. Dorost starší je v tabulce po 10 kolech na nelichotivém 13. místě se ziskem pouhých 6 bodů a skórem 13:44. Napravit špatné výsledky mohou kluci ještě ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu v 10 hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude také doma v sobotu od 10 hod. se Starým Lískovcem. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky a předvedenou hru. Mladší dorost je na tom po 10 kolech soutěže o dost lépe, je průběžně na 7. místě tabulky s 16 body a s aktivním skóre 24:18. Kluci se ještě představí ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu ve hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude rovněž domácí utkání v sobotu od hod. se Starým Lískovcem. Týmu přejeme zisk dalších bodů a lepší místo v tabulce. Starší žáci v tabulce I.třídy jsou po 8 kolech (do uzávěrky více výsledků nemáme k dispozici) na 6. místě se ziskem 12 bodů. Závěrečným zápasem sezony bude pro kluky v sobotu duel venku proti Moravské Slavii. Klukům držíme palce, přejeme radost z předvedené hry a samé dobré výsledky. Mladší žáci jsou po 8 kolech na pěkném 4. místě I. třídy se ziskem 13 bodů a do konce této části sezony zbývá sehrát 5 zápasů. Poslední zápas sezony čeká kluky v sobotu venku od hod proti Moravské Slavii. Hráčům přejeme jen dobré výkony i výsledky. Mladší přípravka. Poslední výsledky mladší přípravky jsou velmi příjemné Áčko porazilo mužstvo Obřan 12:7 a Béčko remízovalo 3:3 s Bohunicemi. V brance našeho nejmladšího týmu to zkouší více kluků, všem to jde dobře a můžou se navzájem bez problémů zastoupit. Áčko má v tuto chvíli na kontě pět výher a dvě prohry, Béčko tři výhry, dvě remízy a jednu prohru. Poslední zápasy nejmladší slatinští fotbalisté odehrají na domácím hřišti v neděli 2.11., v 9:00 Áčko s týmem Slovanu a v 10:30 Béčko přivítá Chrlice. Našim nejmenším přejeme ať se jim daří a držíme palce! Starší přípravka. Slunečný říjnový víkend nejspíš pomohl klukům ze starší přípravky k lepším výkonům, a tak na domácím hřišti v zápasech s týmy Chrlic (A+B) naše Áčko v napínavém utkání remízovalo 4:4 a Béčko dosáhlo na svou letošní první výhru 5:2. Po osmi kolech je Áčko v tabulce na desátém, Béčko na devátém místě. Doufáme, že tyto pěkné výsledky nastartují lepší část podzimní sezóny, ve které nás čekají ještě tři hrací kola. Poslední zápasy starší přípravka odehraje v Mariánském údolí na hřišti Líšně v sobotu v 10:15 a 12:45 hod. Starším pánům patří po 10 kolech soutěže (do uzávěrky zbývající výsledky nemáme k dispozici) Liga starších pánů v Brně 8. místo tabulky se ziskem 10 bodů a svoji soutěž již skončili posledním zápasem na konci října proti Startu Brno. Našim nejstarším hráčům přejeme ještě lepší výsledky. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Cvičíme Lady aerobik - cvičení pro ženy. Hodiny probíhají vždy v pondělí od 19 do hod. Pohybovky pro děti 5-9 let každé pondělí od hod. v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí. Kontaktní osoby: Majka Konečná tel.: , Lenka Matyášová tel.: , sledujte naše nové webové stránky www. cviceni-slatina.webnode.cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pokračujeme pravidelnými tréninky, a to vždy v úterý od 15,30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na dvou ze čtyř tenisových kurtech se staví každým rokem nafukovací hala, a tak si můžete k nám přijít zahrát kvalitní tenis i ve chladném počasí. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel a pro pronájem tenisové haly volejte pana Karla Velana (tel.: ). Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se k nám podívat do naší posilovny a udělejte něco pro své zdraví od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pomalu budeme vyhlížet první sníh a hledat místa, kam vyrazit na běžky. Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, kontaktujte nás! V.Klajsner, tel AKTUALITY O SLATINĚ

11 Svůj životopis nám pošli na adresu Nebo se domluv Jsi připravený na zážitky plné McDonald s? My ano a čekáme už jen na tebe! E.ON INFORMUJE Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa Brno žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kv do 35 kv včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m. Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kv, 35 kv) je 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kv) je 3 m. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON. Odstranění a ořez dřevin proveďte v termínu do konce tohoto roku. Nebude-li uvedená lhůta dodržena, zaměstnanci společnosti E.ON provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace na telefonním čísle Již brzy otevřená restaurace McDonald s v Brně přijme zaměstnance na plný vazek i brigádu. Brzy otevřený McDonald s v Brně nabízí šanci, jak získat dlouhodobou brigádu nebo trvalý pracovní úvazek. Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám. na kontaktním tel. čísle: Tak co? Vážené Slatiňačky, vážení Slatiňáci, velmi Vám děkujeme za podporu, kterou jste naší straně a volebnímu programu projevili v právě proběhlých komunálních volbách. Mandát k práci pro Slatinu, který jsme od Vás obdrželi je absolutně zavazující a nesmírně si ho vážíme. Slibuji Vám, že budeme dál pokračovat v maximálně zodpovědné práci a Slatinu povedeme dál tak, aby se nám tady doma všem dobře žilo. BRNO-MPalac_na borovy plaka t_57x132mm_0914.indd :59 Jiří Ides Váš starosta 11

12 inzerce_dwa_180x132_a_180x100mm.eps :22:41 C M Y CM MY CY CMY K Užitkové vozy Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Kvalitní výuka AJ a FR pro děti i dospělé, bohatá praxe, dlouhý pobyt v zahraničí, skvělé výsledky. Tel.: Ráda pohlídám vaše dítě, mám zkušenosti a dlouholetou praxi s dětmi. Cena dohodou. Tel.: AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Bezkonkurenční ceny. www. jbautoservis.cz Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. cz Krásného 20, Brno. Tel.: Balíček kadeřnictví (střih, barva) + pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás doma. Tel.: Přenechám dvojhrob ve Slatině, rozměr 210 x 250 cm, výška pomníku 110 cm, skupina 002, č. Hrobu Cena dohodou. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo 3+1. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině na ul. Dědická, patro 1 ze 4, drobné úpravy, vyměněná KL, udržovaný, za OB 4+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Koupím byt i zadlužený. Platba hotově. Tel.: Koupím dům i chatu za hotové. Tel.: Prodám garáž na ul. Langrova 1c. Tel.: Prodám garáž v OV na Bedřichovické, elektřina. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El. 220/320 W. Cena dohodou. Tel.: Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.: Pronajmu garáž ve Slatině u Lídlu (bývalá kasárna). Tel.: Pronajmu garáž dlouhodobě, Černovičky sjezd ze státní silnice. Tel.:

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 V/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008 1. Základní škola a mateřská

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 18.02.2013 VI/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1 1. RMČ bere na vědomí finanční plán nákladů

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 13.10.2010 V/91/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 13/2010 RMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010, kterým MČ zvyšuje

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne 24.11. 2010 Usnesení č. 1/10 RM b e r e n a v ě d o m í ustanovení zapisovatele finančního a kontrolního výboru pro následující volební období:

Více