O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou známy, utvořily se koalice nejen v naší městské části, i ve městě Brně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří se odebrali k volebním urnám a využili tak práva volit své zástupce do Zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Jiří Ides, starosta JAK JSME VOLILI Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (zdroj Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy , Volená strana Platné hlasy Číslo Název Celkem přepočtené procento Získané mandáty 1 Spolu pro lepší Slatinu , Hnutí za všestranný rozvoj Slatiny , Česká strana sociálně demokratická , TOP , ANO , Strana svobodných občanů , ANTIBURSÍK stop ekoteroru! 78 0, KDU - ČSL , Občanská demokratická strana , Komunistická strana Čech a Moravy ,32 1 ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ Kandidátní listina Poř. č. Kandidát Počet hlasů 1 Spolu pro lepší Slatinu 1 Pospíchal Lubor Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 1 Klajsner Václav, Ing Hnutí nez. za všestr. rozvoj Slatiny 5 Kotrla Pavel Česká str. sociálně demokratická 1 Ides Jiří Česká str. sociálně demokratická 2 Křemečková Naděžda, Bc Česká str. sociálně demokratická 3 Semrád Petr, Mgr Česká str. sociálně demokratická 4 Janíčková Markéta, MUDr Česká str. sociálně demokratická 5 Šváb Pavel, Mgr Česká str. sociálně demokratická 6 Kolařík Michal Česká str. sociálně demokratická 7 Ševeček Ivo, Ing., MBA Česká str. sociálně demokratická 8 Máca Tomáš Česká str. sociálně demokratická 9 Stoklásek Václav, DiS TOP 09 1 Drahovzal Pavel, Mgr., Ing ANO Zycháček Petr ANO Moravcová Eliška ANO Michalec Martin, Ing Strana svobodných občanů 2 Plachý Lukáš, Mgr KDU - ČSL 3 Cenek Štěpán, Ing KDU ČSL 1 Krytinář Martin, PhDr Občanská demokratická strana 5 Balejová Jarmila, PaedDr Komunistická str. Čech a Moravy 1 Červinka Karel 185

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a rozhodla: o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěru na opravu, modernizaci nebo regeneraci panelového domu číslo AP a pověřuje starostu podpisem o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/03581/2014 s AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5 a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina podepsat smlouvu o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko v dopoledních hodinách každé úterý ve školním roce 2014/2015 od 08:00 do 12:00 hodin a každý čtvrtek od 08:00 do 18:00 hodin k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu o uzavření nájemní smlouvy č. MO/ NP/5494/2014 na pronájem části pozemku p.č. 1 a p.č. 2 v k.ú. Slatina o celkové výměře 298 m2 společnosti SOTURA a.s., Ondříčkovo náměstí 2978/4, Brno za účelem umístění a provozování reklamního zařízení a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina smlouvu podepsat o přiznání finanční odměny členům komisí RMČ za výkon funkce člena komise rady a finanční odměny občanům za přínos MČ v roce 2014 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením s Technickými sítěmi Brno a.s. pro sezónu 2014/2015 schválila: rozpočtové opatření č. 15/2014, kterým MČ upravuje výdajovou část rozpočtu dle očekávané skutečnosti. Rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení použití nedočerpaných finančních prostředků ze Sociálního fondu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice jako příloha Statutu Sociálního fondu vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výsadba zeleně, ul. Tilhonova před BD jako nejvhodnější nabídku firmy Aleš Eichmeier, IČ: se sídlem A. Smutného 269/122, Střelice, , s nabídkovou cenou ,- Kč nesouhlasila: s umístěním a dodatečným povolením stavby přístřešku pro stání vozidla na pozemku p.č. 454/2 v k.ú. Slatina. Jiří Ides, starosta PODZIMNÍ SBĚR ŠATSTVA V pátek a sobotu uspořádala KDU-ČSL místní organizace Brno - Slatina pro Diecézní charitu Brno v oratoři slatinského kostela v pořadí již šestý charitní sběr šatstva. Velké poděkování patří všem slatinským spoluobčanům, kteří již tradičně zaplnili velkou společenskou místnost oratoře svými dary - šatstvem a drobnými domácími potřebami, které již v jejich domácnostech přestaly sloužit. Díky Diecézní charitě Brno však tyto dary ještě poslouží potřebným. Opět budou předány klientům dětských a azylových domů a sociálně slabým občanům. Darovaný zdravotnický materiál poputuje do Afriky. Děkujeme všem, kteří jste opět přispěli! Další sběr šatstva zorganizujeme v dubnu příštího roku. PhDr. Martin Krytinář předseda KDU-ČSL MO Brno Slatina Děkujeme všem našim voličům za podporu v proběhlých komunálních volbách do ZMČ Brno Slatina ve dnech Vaší podpory si vážíme a uděláme maximum pro naplnění našeho volebního programu. KDU ČSL místní organizace Brno Slatina SOUTĚŽ S KOMETOU V minulém čísle Aktualit jsme informovali, že je vyhlášena ve spolupráci s hokejovým klubem Kometa Brno a MČ Brno-Slatina další Soutěž s Kometou. Soutěž bude probíhat každý měsíc od září do února. Žákům z obou základních škol ve Slatině, kteří prokáží nejlepší znalosti z prostředí hokejového klubu, získají volné vstupenky na domácí zápasy Komety. Pravidelně dvakrát ročně připravuje odbor sociální péče a sociální komise naší městské části slavnostní vítání dětí. Koncem září přivítal letošní nové občánky pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. 2 Vítězem za měsíc září 2014 se stal žák Marek Zelinka z 9.B ze ZŠ Přemyslovo nám. a obdržel od pana místostarosty Petra Semráda dvě vstupenky na domácí zápas Komety se Slavií Praha, ve kterém naše Kometa vyhrála vysoko 7:1. Gratulujeme. AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V dnešním pravidelném rozhovoru jsme položili několik otázek paní Markétě Dolákové, která se nedávno stala vedoucí pobočky České pošty ve Slatině. Paní Doláková, ve Slatině pracujete i žijete? Momentálně ve Slatině pouze pracuji, a to ve společnosti Česká pošta s.p. na pracovní pozici vedoucí pošty. Slatinskou poštu znáte ze svého dřívějšího působení i ze současnosti liší se od jiných brněnských pošt? Za svého působení u České pošty jsem měla možnost pracovat i na jiných pobočkách a na různých pozicích. Pokud mohu srovnat jiné pošty s tou slatinskou, tak bych řekla, že se v mnohém neliší. Služby, které poskytujeme, ať jsou poštovního nebo peněžního charakteru, přizpůsobujeme vždy požadavkům a přání našich zákazníků, kterých si velice Po skončení prací na tepelné izolaci budovy ZŠ Přemyslovo náměstí byla 26. září instalována zpět do zdi pamětní deska legionáře Jana Matlacha. Nejprve byla vrácena na původní místo sklenička s přepsanou zprávou z roku 1946 (Aktuality informovaly v zářijovém čísle) a se situační zprávou o životě ve Slatině v dnešní době z pera kro- vážíme. Jedna z mála věcí, kterými se slatinská pošta liší, je pevný a soudržný kolektiv, který má mezi sebou přátelské vztahy jak na pracovišti, tak i mimo něj. Změnil masový rozvoj internetu nějakým zásadním způsobem vlastní a zaběhnutou pošťáckou práci? Samozřejmě, internet v dnešní době je nepostradatelnou součástí běžného života. Také pošta se tomuto trendu přizpůsobila. Mnozí z našich klientů plně internet využívají, ať už se jedná o sledování podaných zásilek, internetového bankovnictví, nebo elektronických žádostí na stránkách pošty (prodloužení odběrní lhůty, druhý pokus o doručení, atd.). A co balíková pošta? Balíková pošta k nám neodmyslitelně patří. Naši zákazníci mají možnost si vybrat z několika druhů balíkových zásilek, ať už se jedná o obyčejné nebo expresní zásilky. Není to PAMĚTNÍ DESKA JANA MATLACHA Slatinská kronikářka Miroslava Buršíková spolu s místostarostou Mgr. Petrem Semrádem připravují skleničku s dokumenty o životě Slatiny kdysi a dnes, aby mohla být uložena spolu s pamětní deskou Jana Matlacha na původní místo ve zdi budovy ZŠ Přemyslovo náměstí. nikářky Miroslav Buršíkové. Při sejmutí a opětném uložení pamětní desky Jana Matlacha i s uvedenými dokumenty se projevily iniciativy Slatinského historického klubu za velké podpory starosty Jiřího Idese a místostarosty Mgr. Petra Semráda i velmi vstřícného přístupu stavbyvedoucího a pracovníků firmy, která uvedené práce prováděla. Takto by měly probíhat práce i v jiných podobných případech. V krátkosti o životě Jana Matlacha. Narodil se ve Slatině 17. února 1893 a po vychození školy pracoval jako dělník. Do tak dlouho, co se mezi námi objevil balík na poštu, nebo balík do ruky. Tyto balíky si velice rychle zákazníci oblíbili a využívá jich mnoho stálých i nových klientů. Jaké další služby nabízíte? Česká pošta za posledních pár let přizpůsobila nabídku svých služeb potřebám našeho zákazníka. Setkáváme se s tím, že mnozí z občanů Slatiny o těchto službách neví, ať už se jedná o ověření podpisu nebo listiny, vyhotovení výpisu z Rejstříku trestu, nebo Katastru nemovitostí, apod. Pro zákazníky neustále také připravujeme zajímavé akce našich aliančních partnerů (Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna a další). Na závěr osobní otázka jaký máte vztah ke Slatině? Slatina mi přirostla k srdci nejenom tím, že zde pracuji, ale několik let jsem tady i žila. Je to klidná městská část, která si prošla mnohými změnami. Pro lidi, kteří tady žijí, toho nabízí opravdu hodně. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiř í To m a n války byl povolán 3. května Na východní frontě u obce Komarov v Haliči byl ještě v roce 1915 zajat a po dvouletém pobytu v zajateckých táborech vstoupil 30. června 1917 do čs. legií jako vojín 2. střeleckého praporu. Padl 8. června 1918 v bojích u obce Akankino na Urale a byl tam pochován. Karel Janiš Na ulici Černozemní se pilně pracuje na výstavbě nových rodinných domů. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NÁVŠTĚVA Z DALEKA V pondělí 15. září se uskutečnilo dopolední setkání dětí z naší mateřské školy a zahraničních studentů z Iránu, Číny, Egypta, Rumunska a Bulharska. Všichni zahraniční studenti měli pro děti připravený krátký program. Děti se naučily hravou formou jednoduchá slovíčka, seznámily se se zemí, ze které student přijel, nakreslily si vlajku státu, ze kterého návštěva přicestovala, a zatancovaly si na typickou hudbu. Netradiční dopolední program si všichni náramně užili. Setkání proběhlo v krásné přátelské atmosféře. Na závěr nechyběl ani dáreček na památku a lítost, že všechno jednou musí skončit. Věra Čapková LOUTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Ve čtvrtek 19. září se naše děti těšily na návštěvu, která k nám zavítala hned ráno. Přijelo k nám loutkové divadlo - Dveře do pohádky, jakožto sponzorský dar od firmy Door financial a. s., která pořádá turné v roce 2014 po Čechách a Moravě. Pro děti si připravili známou klasiku od Bratří Grimmů, pohádku O Červené Karkulce. Děti se dozvěděly, co že to ta karkule vlastně je - červený čepeček, který Karkulka nosila na hlavě. Loutková pohádka se dětem velmi líbila. Za velký potlesk děti obdržely obrázkové pexeso, které si mohly odnést domů. Kamila Šmerdová, DiS. VÝSTUP NA MOUNT EVEREST Přechod z prvního na druhý stupeň není zrovna jednoduchá záležitost. Žáci si musí zvyknout na střídání učitelů, kteří přicházejí do třídy. Každý z učitelů má jiný styl učení, každý má také jiné nároky. Také vztahy ve třídě začínají mít jinou dynamiku. Aby tato velká změna nebyla tak radikální a aby se žáci mohli s touto změnou lépe vyrovnat, 4 pořádá naše škola každý rok pro šesté ročníky tzv. adaptační pobyt. Tento školní rok se žáci od 23. do 26. září vypravili na rekreační základnu Gaudeamus v obci Milovy v CHKO Žďárské vrchy. Celý pobyt byl volně koncipován jako zážitková hra, jejímž cílem byl výstup na Mount Everest. Na cestě žáky doprovázely úryvky z knihy Vzhůru od anglického dobrodruha Edwarda Gryllse. Dále již vybíráme pasáže z deníku neznámého autora. Úterý 23. září: Členové expedice se scházejí na smluveném místě v plném počtu a s plným vybavením. Cestu vlakem krátíme prvními úkoly, které nás rozdělují do jednotlivých týmů a dovádějí k prvnímu plánování výstupu na Mount Everest. Po přesednutí na autobus končíme v poslední větší civilizaci. S krosnami na zádech se vypravujeme do našeho tábora. Po cestě krmíme kozy, koně a překvapivě i lamy, které tu místní chovají. Po poledni přicházíme do základního tábora. Domorodci nás vítají s úsměvem. Ubytováváme se a narážíme na první problém spojený s naší výpravou. Je potřeba navštívit investory, kteří nám zafinancují naši cestu na nejvyšší horu světa. Je potřeba v týmu vypracovat projekt a prezentaci. Je nutné přesvědčit investory, aby investovali do naší výpravy co nejvíce peněz. Všechny týmy pak pomocí místní měny a dalších úkolů musí zajistit dostatek vybavení pro svou výpravu. Večer již na tábor padá silná mlha, a tak se jednotlivé týmy musí s menšími či většími komplikacemi dostat do jídelny. Tam pokračuje družba s ostatními horolezci, kteří vykládají své zážitky z jiných výprav. Středa 24. září: Počasí ráno překvapuje nad obzorem vychází slunce. Naplánovanému celodennímu výstupu nestojí nic v cestě. Po snídani se tedy vyráží a přicházejí první kopce, potkáváme první skály. Zároveň se ale objevují první problémy ledová pole. Ty lze překonat jen v týmech, chůzí v závěsu. Aby členové týmu přežili, musí se spoléhat nejen na sebe, ale i na zbytek družstva. Kopce jsou čím dál tím příkřejší a navíc se expedice dostává i do oblastí, kde padají laviny. Pokud je pád laviny nahlášen vůdci expedice, je potřeba se co nejrychleji zachránit výstupem na vyvýšené místo. Překonáváme Devět skal. Čas začíná trošku tlačit, a aby expedice přišla do západu slunce do tábora, rozhoduje se změna naplánované trasy přes výběžek místní civilizace, obec Křižánky. Expedice přichází do tábora v naplánovaném čase. Čtvrtek 25. září: Je zataženo, v noci pršelo. Dopoledne se dostáváme k ledovcovému plesu (Milovský rybník). Zde členové expedice i jednotlivých týmů řeší další problémy, které se po cestě na vrchol Everestu vyskytly - např. je potřeba vybudovat lávku, po které se přejde na druhou stranu průsmyku. Po obědě se vydáváme na další cestu k vrcholu. Počasí je tentokrát nemilosrdné expedici v půli cesty promočí průtrž mračen. Naštěstí jsou členové dostatečně vybaveni a ani déšť nemůže expedici od výstupu na vrchol odradit. Večer po nácviku některých běžných činností za ztížených podmínek v podobě horolezeckých rukavic se na základně rozhoří táborový oheň. Pátek 26. září: V noci opět pršelo. Ovšem meteorologická stanice v ranních hodinách hlásí ideální počasí pro výstup na vrchol. Horolezci tak nemohou výstup odkládat. Střecha světa již jiný termín nenabídne. Za zvuků hymny na rtech tak expedice vystupuje na vrchol Mount Everestu, kde najde i malý poklad. Sestupujeme do základního tábora, vyhodnocujeme akci, říkáme si zážitky a necháváme zde i pozitivní vzkazy ostatním členům expedice. Džomolungmo nezapomeneme! Mgr. Jan Březa PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ V úterý 7. října navštívili žáci 1. tříd knihovnu J. Mahena ve Slatině. V rámci projektu Poprvé do školy - poprvé do knihovny byli panem místostarostou Mgr. Petrem Semrádem slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny. Žáci si odnesli šerpu, malé drobnosti a přihlášku do knihovny. Již teď se těší, až si sami přečtou první knížku. Mgr. Martina Marková TUNY SESBÍRANÉHO PAPÍRU Všechny krabice a koše ve třídách a na chodbách určené na papírový odpad jsou prázdné, v kabinetech učitelů, zvláště těch třídních, a v řadě domácností byste nenašli zbytečný lísteček. Podzimní sběr papíru a drobného elektroodpadu je u konce. Téměř tři a půl tuny sesbíraného papíru je výsledkem práce žáků a jejich blízkých. Školní parlament všem děkuje a oznamuje, že nejlépe si tentokrát vedly třídy 2.A (329,3 kg), 4.B (392,5 kg) a 3.B (811,8 kg). Na vítěze čeká odměna a výtěžek ze sběru putuje do Indie Deepice a Joelovi. Mgr. Jakub Veselý SPOKOJENÍ UČITELÉ Do rodiny projektů, ve kterých je ZŠ zapojena, přibyl jeden nový, nazvaný Odpočatý a spokojený učitel = lepší a kvalitnější učitel. V jeho rámci již došlo k obnově vybavení sborovny, učitelé mají dále možnost zapojení do přidružených akcí či aktivit, např. návštěvy arteterapie, psychologa či maséra. Škola jím naplňuje status Zdravé školy, kdy se stará o zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Projekt vznikl přímo na půdě školy a získal podporu Jihomoravského kraje, který přispěl na jeho financování. Mgr. Jan Březa AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ VÝLET ZA POZNÁNÍM V úterý 30. září jsme se vypravili po stopách našich významných literátů a hudebních skladatelů. Naší první zastávkou bylo město Polička. Tam jsme si ještě před navštívením kostelní věže, která byla naším cílem, udělali krátkou procházku městem. Ve věži se nám moc líbilo nejen proto, že z ní je krásný výhled na celé okolí, ale také proto, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Bohuslavu Martinů, který zde strávil své mládí. Po prohlídce jsme se přesunuli na tamější hřbitov, kde byl právě B. Martinů pochován. Poté jsme vyrazili dál po naší trase, tentokrát do Litomyšle, za další významnou osobností, co se české U sochy Boleslava Martinů v Poličce. Před zámkem v Litomyšli. Vážení rodiče, milé děti! Zveme Vás ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 8 h 16 hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Budete mít možnost: prohlédnout si prostory nově opravené školy, sledovat výuku s využitím interaktivních tabulí, nahlédnout do vyučovacích hodin, seznámit se s aktivitami v družině, v kroužcích. Těšíme se na Vaši návštěvu. hudby týče, Bedřichem Smetanou. Podívali jsme se, jak to vypadalo v jeho rodném domku a nahlédli přímo do světničky, kde se tento významný český hudební skladatel narodil. A jelikož se jeho rodný dům nachází v areálu zámku, který je zapsaný ve světovém dědictví UNESCO, navštívili jsme i ten. No, a potom už nezbývalo nic jiného, než cesta domů. Zamávali jsme Litomyšli a vyrazili zpátky do Brna. Z celého dne jsme byli pořádně unavení, ale rozhodně to stálo za to. Tereza Holbíková žákyně 9.B NÁVŠTĚVA DIVADLA V pondělí 6. října zažily děti z 2. B neobvyklý zážitek. Tatínek jejich spolužáka, dirigent Janáčkova divadla Pavel Šnajdr, je pozval na generální zkoušku baletu Louskáček. Děti čekala nejprve prohlídka zákulisí divadla, při které navštívily rekvizitárnu, maskérnu, šatnu herců, orchestřiště a další prostory Janáčkova divadla. Prošly se i po jevišti. Potom se usadily do hlediště a sledovaly část generální zkoušky baletu Louskáček. Byla to vlastně jen taková ochutnávka pohádkového příběhu malé Klárky, neboť se děti i se svými rodiči chystají navštívit celé představení v prosinci. Už teď se všichni těší na výpravu do říše snů, kde na Štědrý den ožívají hračky. Poděkování za nevšední zážitek patří i paní Šnajdrové, která nám s návštěvou divadla velmi pomáhala. PaedDr. Jarmila Balejová ZELENINA, ZELENINA to je zdraví to je síla, kdo jí mrkev, ředkvičky bude zdravý celičký. Velmi oblíbené u žáků jsou projektové dny. V pondělí 13. října si žáci prvního stupně prožili projektový den s názvem Zeleninový košík. Celý den byly pro ně připraveny nejrůznější aktivity motivované zeleninou. Žáci například poznávali jednotlivé druhy zeleniny pomocí hmatu, čichu nebo chuti, seznamovali se s dělením zeleniny podle části rostliny, která se konzumuje, zachraňovali Zeleninové království pomocí pohádky a dovídali se mnoho dalších zajímavostí o zelenině, hlavně o jejím významu pro zdraví člověka. Pro žáky byly také připraveny nejrůznější pohybové hry motivované zeleninou, výtvarné činnosti, ve kterých různými technikami ztvárňovali jednotlivé druhy zeleniny. Nechyběla ani příprava pokrmů ze zeleniny. V mnohých třídách žáci připravili zeleninovou pomazánku nebo salát. V rámci projektového dne byla vyhlášena i amatérská soutěž Zeleninové vaření, která byla určená pro všechny malé i velké kuchaře. Ve studovně bylo dopoledne vystaveno přes 40 nejrůznějších zeleninových dobrot, které naši žáci společně se svými maminkami doma uvařili. Všechny pokrmy si během projektového dne mohli žáci prohlédnout a hlasováním ohodnotit. Byl tu bezpočet nejrůznějších pomazánek a salátů, nechyběly ani polévky, placičky, dorty, muffiny a další sladké pokrmy. Odpoledne měla porota, složená z pedagogů naší školy, opět nelehký úkol zhodnotit chuť jednotlivých jídel a vybrat ty nejlepší pokrmy. Malá odměna pak patřila autorům nejchutnějších dobrot. Učitelky 1. stupně 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA Školní rok je v plném proudu a u nás na Fantázii se rozběhla pravidelná činnost nejen zájmových kroužků, ale i klubů pro děti. Poslední volná místa najdete pro vaše děti v kroužcích: KERAMIKA v úterý 15,45 16,45 hod. pro děti ve věku 9 11 let, vede Zdena Jemelková KERAMIKA v úterý 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 9 let vede Zdena Jemelková KERAMIKA ve středu 15,00 16,30 hod. s točením na hrnčířském kruhu pro děti ve věku let vede Lída Dufková KERAMIKA ve středu 16,45 17,45 hod. pro děti ve věku 6-7 let vede Lída Dufková ŚIKOVNÉ TLAPKY v úterý 16,00 17,00 hod. pro děti vede Klára Horčicová ART KLUB ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku od 10 let vede Klára Horčicová MODERNÍ TANEC ve středu 17,00 18,00 hod. pro děti ve věku 7 10 let vede Lenka Žaludová DIVADELNÍ KROUŽEK ve středu 16,30 18,00 hod. pro děti ve věku 7 12 let vede Katka Koláčková Babičky a dědečkové na svém výletě navštívili i kostel na Velehradě. 6 Výlet babiček a dědečků V pátek se uskutečnil již tradiční výlet pro slatinské babičky a dědečky. V 8 hodin jsme vyrazili autobusem směr Luhačovice. Letos nám počasí opět přálo a tak jsme si mohli užít pěknou podzimní procházku po Luhačovicích, navštívili jsme moderní kostel, prošli jsme se po kolonádě. Babičky si šly načepovat vodu ze svých oblíbených pramenů, v kavárně jsme si dali kafíčko a po obědě jsme přejeli do Živé vody v Modré. Nejdřív jsme se pokochali rybami venku v jezírku. Potom jsme šli do podvodního tunelu, kde jsme mohli ryby vidět přímo z oka do oka. Nejvíc se nám líbil 18ti kilový kapr Vašek a 2 metry dlouhá vyza (druh jesetera). Poslední zastávka byla na poutním místě Velehrad. Výlet se nám vydařil, užili jsme si krásný den a těšíme se zase za rok touto dobou. Kluby na Fantošce Velkou oblibu na Fantošce si získaly Kluby pro děti různých věkových skupin. Otevřeli jsme oblíbený EF Klub každý pátek od 14 do 17 hod. S lektory z Fantázie zažijete hry, soutěže, rukodělky, pečení, lezeckou stěnu, deskové hry a české tradice. FREE Klub první sobotu v každém měsíci od 9 do 13 hod. mohou na Fantošce tvořivé děti šít, vařit a péct, tvořit s Klárkou Horčicovou a Zdenou Jemelkovou. Klub deskových her jednou měsíčně v pátek od 15 do 17 hod. pro děti, které rády hrají a učí se různé deskové hry vede Marcela Koláčková. Klub Dračí doupě klub pro děti, které rády hrají fantasy hru Dračí doupě - 1x měsíčně vede v sobotu Johny Lengyel. Ceny a více informací najdete na přihlášky on- -line na Ze Svatováclavské pouti. Burza O víkendu proběhla v prostorách ZŠ Jihomoravské nám. a Jídelny Jihomoravské nám. burza oblečení, sportovních potřeb a hraček. Za pár korun se daly ulovit pěkné kousky do šatníku, kola, koloběžky a teď před zimou hlavně boby, sáňky a lyžařské vybavení. Máme radost, že možnost prodeje a nákupu využívá čím dál víc lidí. Děkujeme pomocníkům, kteří dobrovolně strávili náročný víkend na burze a tím přispěli uskutečnit dobrou věc. Podzimní prázdniny Od soboty do středy jsme vyjeli vlakem na podzimní prázdniny do Zastávky u Brna. Téma podzimních prázdnin bylo dušičkové Ať žijí duchové. I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si užili pěkný prodloužený víkend plný hodných bubáků a strašidel, dýňohrátek a pěkného dne v Permoniu. Na Fantázii se dále uskutečnil příměstský tábor a Florbalové soustředění ve Slavkově u Brna. Vzpomínka na letošní léto obrázek z tábora Pirátů v Černých lesích. CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU Martinské slavnosti V úterý Lampionková dílna od 14 hod. v sále na Přemyslově náměstí 18 Lampionový průvod od 17 hod. na ulici Černozemní Přijďte si za námi vyrobit lampionek do sálu na Starou radnici a pak se s ním vydejte po světýlkové cestě za pokladem. Na konci cesty vás čeká překvapení! Listopadové kluby a dílny EF klub každý pátek od 14 do 17 hod. Klub Deskových her od 15 do 17 hod. FREE klub od 9 do 13 hod. taškování, podzimní pečení, příprava na advent. Do klubu Deskových her a na FREE klub je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit. S sebou: dobrou náladu, přezůvky a pití. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ LISTOPADOVÁ VÝROČÍ 20. listopadu 1959 vzniklo ve Stockholmu Evropské sdružení volného obchodu za účasti představitelů Dánska, Norska, Portugalska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. V roce 1960 přistoupilo Finsko, Island, Lichtenštejnsko. Velká Británie vystoupila v roce 1973 a Portugalsko v roce Nástupnickou organizací se stala Evropská unie. Česká republika vstoupila do EU v roce listopadu 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou za účasti čs. vládní delegace a 10 tisíc poutníků z Československa. Sv. Anežka Česká ( ) byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. K plánovanému sňatku se synem císaře Fridricha II. nedošlo. V roce 1231 založila v Praze klášter klarisek a zaváděla přísnou řeholi podle zásad sv. Františka. Celý svůj život pomáhala potřebným lidem. 17. listopadu 1989 stal se zásah proti studentům na Národní třídě v Praze počátkem zásadních změn. 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum. Ve dnech listopadu se v Praze i v dalších městech konaly velké demonstrace na podporu požadavků Občanského fóra s vyvrcholením generální stávky 27. listopadu. Stávce předcházela jednání předsedy federální vlády L. Adamce s delegací Občanského fóra v čele s Václavem Havlem o aktuální situaci. 29. listopadu Federální shromáždění ČSSR zrušilo články Ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a v Národní frontě a o marxismu-leninismu jako státní ideologii. Také v Brně se uskutečnily demonstrace listopadu, a to na náměstí Svobody. 27. listopadu proběhla i v Brně dvouhodinová generální stávka. Obrovské průvody občanů procházely od Francouzské a Lidické ulice na dnešní Moravské náměstí a přes náměstí Svobody k nádraží ČSD. Občanská fóra vznikla i v Brně na úrovni pěti Obvodních národních výborů města Brna k rekonstrukci rad a kooptaci nových členů a na pracovištích ke složení skupin vedoucích pracovníků. Ve Slatině vzniklo Občanské fórum až v lednu SLATINSKÉ PAMÁTKY Pomník amerického letce W.L. Kigginse Tento pomník byl slavnostně odhalen 13. října 2007 za účasti europoslance Petra Duchoně, 1. náměstka krajského hejtmana Milana Venclíka, primátora Brna Romana Onderky, veterána britského královského letectva plukovníka Emila Bočka a dalších hostů. V bojové akci W.L. Kiggins byl 11. října 1944 sestřelen u místní části Slatinka. V roce 2007 byly vyzdviženy zbytky letadla P-51B Mustang v rámci záchranného terénního průzkumu pracovníky Moravského zemského muzea. Pomník k uctění památky jediného amerického vojáka, který padl na území města Brna, je umístěn vedle pomníku padlým slatinským občanům v obou světových válkách. Byl též proveden křest publikace člena Slatinského historického klubu Ivo Koukoly Američtí hloubkoví stihači nad Brnem o akcích hloubkařů na Moravě a o náletech amerického letectva na Brno v roce PŘIPOMÍNÁME SI 1. listopadu 1919 se narodil herec Radovan Lukavský, 1974 zemřel malíř František Muzika, knižní grafik, scénický výtvarník, karikaturista 2. listopadu je Památka zesnulých 3. listopadu se narodili 1784 malíř Antonín Mánes, 1899 herec a režisér Otomar Korbelář, 1919 spisovatelka Věra Legátová, 1944 nacisté zajali vojenské velitele SNP generály Rudolfa Viesta a Jana Goliana, na jaře 1945 skončil jejich život neznáme kde 4. listopadu 1989 zemřel tenista Bohumil Váňa 5. listopadu 1944 nacisté zabili do jara v Kremničce 747 lidí 6. listopadu se narodili 1894 filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer, 1909 spisovatel a sběratel lidových písní Miroslav Bureš 7. listopadu 1989 zemřel básník a publicista Jan Skácel 8. listopadu 1954 zemřel francouzský malíř Henri Mattise 9. listopadu 1989 přestala existovat zeď mezi Západním Berlínem a NDR 10. listopadu 1759 se narodil německý básník a dramatik Friedrich Schiller 11. listopadu je Mezinárodní den válečných veteránů podpis příměří znamenal ukončení první světové války v roce 1918, narodili se 1734 první profesor jazyka českého a literatury František Martin Pelcl, 1914 americký spisovatel Howard Fast, zemřeli 1939 medik Jan Opletal, 1944 poslanec Jan Šverma 12. listopadu 1944 se narodil herec Jan Pecha 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých, 1974 zemřel italský filmový herec a režisér Vittorio de Sica 14. listopadu 1984 zemřel lékař-imunolog Milan Hašek 15. listopadu je Den vězněných spisovatelů 16. listopadu je Mezinárodní den tolerance, 1919 se narodil herec a pedagog Rudolf Krátký 17. listopadu je Státní svátek ČR Den boje studentstva za svobodu a demokracii 1939 a 1989, Mezinárodní den studentstva, 1939 nacisté uzavřeli naše vysoké školy, popravili v Praze 9 představitelů studentů a studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, 1969 zemřel filmový režisér Václav Krška 18. listopadu zemřeli 1984 arm.gen. Karel Klapálek, velitel obrany Tobruku a 1. čs. armádního sboru, 1979 psycholog a pedagog Václav Příhoda 19. listopadu 1924 se narodil spisovatel Jan Otčenášek, 1969 američtí kosmonauti Conrad a Bean přistáli na Měsíci 20. listopadu je Den industrializace Afriky 21. listopadu je Světový den televize, Světový den mnišství, 1694 se narodil francouzský spisovatel, filozof a historik Voltaire 22. listopadu 1869 se narodil francouzský spisovatel Andre Gide, zemřeli 1959 vzpěrač Jaroslav Skobla, olympijský vítěz 1932, 1999 předseda KDU-ČSL a místopředseda tří polistopadových vlád Josef Lux 24. listopadu 1864 se narodil francouzský malíř Henri Toulouse-Lautrec a 1909 malíř Cyprian Majerník, 1929 zemřel státník Dohody a francouzský prezident Georges Clemenceau 25. listopadu je Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, 1884 byla kolaudace nové budovy divadla na Veveří ulici, zemřeli 1959 francouzský herec Gérard Philipe, 1974 barmský diplomat Sith U Thant, generální tajemník OSN v letech listopadu 1939 zemřel literární vědec Arne Novák 27. listopadu je Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života 28. listopadu 1884 se narodila herečka Růžena Nasková 29. listopadu 1909 se narodil malíř a ilustrátor dětských knih Adolf Zábranský, 1924 zemřel italský skladatel Giacomo Puccini 30. listopadu se narodili 1874 významný britský politik Winston Leonard Spencer Churchill, autor šestidílných vzpomínek na 2. světovou válku, 1924 spisovatelka Hana Prošková, 1939 ekolog Josef Velek, 1989 byly odstraněny zátarasy na hranicích s Rakouskem Stranu připravil Karel Janiš 7

8 POSLEDNÍ DOMEK NA BUDÍNĚ Uvádění ulic naší městské části v jednotlivých číslech Aktualit o Slatině mně zaujalo a podnítilo k uvedení několika mých poznatků, doplňujících skutečnosti a význam. V jednom z minulých čísel byl komentován devastovaný domek na ulici Budínské jako nežádoucí příklad přístupu k údržbě či vztahu k majetku. Chtěl bych svým názorem podotknout nebo zdůraznit, že díky za to, že vůbec ještě tento domeček stojí. Je skutečně snad již poslední, který dokumentuje původní zástavbu jedné z nejstarších částí Slatiny - Budína a Hliníku. Je velkou škodou, že se doposud nenašel někdo a nepožádal o zařazení tohoto objektu do seznamu kulturních památek, kterých na území naší městské části máme opravdu poskrovnu. Pomineme-li kapličku sv. Floriána s kapličkou ve Slatince, některé domy a objekty z pozdější doby, např. školu na Kikrleho ulici, kostel se hřbitovem, několik pomníků a pamětních desek, Máčelovu vilu, nemá Slatina vůbec nic. Mizí jich postupně mnoho, např. cihelna na Bedřichovické, dvůr na Přemáku, tamtéž několik domků s původními obchůdky, historická funkcionalistická budova kasáren na Řípské. Pokud se nám nepodaří zachránit drobnou kapličku pod skalkou při Ostravské ulici a náves Přemyslova náměstí, stane se Slatina jedním městským sídlištěm, plným paneláků, průmyslových areálů a aut, která nemají kde parkovat. Ale vraťme se k domku na Budínské. Na ten by měly vodit učitelé už i děti z mateřských tříd, aby si ho zapamatovaly a vyprávěly o něm ve stáří svým potomkům, neboť pochybuji, že ti potom už nic podobného neuvidí. Dík za uvedenou fotografii. Jako historický klub jich také už vlastníme několik. Navíc usilujeme o zachování tohoto objektu, máme v úmyslu ho opravit, vrátit do původního stavu a zřídit v něm malé místní muzeum, chcete-li skanzen. Leč nápad není tak jednoznačně uskutečnitelný, naráží především na majetkoprávní vztahy, legislativu, technické, organizační a nakonec i na finanční problémy. Chybí rovněž podpora a zájem veřejnosti. To, že i vlastník má jisté úmysly s domkem, který mu předně patří, je snad nejkomplikovanější. Z textu uvádějícím foto v Aktualitách je zřejmá kritika stavu. Veřejnost a blízké okolí by rozhodně uvítalo, kdyby domeček byl opraven a užíván. Současný stav se pochopitelně nikomu nelíbí, jen najít cestu, jak postoupit o něco dopředu a vyhovět oběma stranám. Ptám se veřejnosti na názor, zda by občané raději viděli domeček opravený a užívaný, nebo podpoří nápad Slatinského historického klubu. Obojí má, jak jsem již uvedl mnoho úskalí, ale jak plynoucí čas ukazuje, je všechno řešitelné. Jen chtít, jak se říká. Podotýkám, že naše cesta je složitější a vyžaduje velkou podporu nejen vás, ale i zastupitelů obce. Nechat objekt dále takto chátrat je drastické a neodpustitelné, ale uvolnit cestu k jeho revitalizaci je také znepokojující, ztratíme pak i tu poslední možnost, jak zachránit historii. Zvažujeme okolnosti, hledáme schůdnou cestu a pomoc. Obáváme se však, že kauza skončí na stejném bodě, jako snaha o záchranu Kapličky pod skalkou. Lubomír Vysočan, člen SHK MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se koná v pátek od 17:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18 Program: KRÁTKÁ POHÁDKA O HONZOVI, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA Příjem balíčků od 16:20 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč Rezervace vstupenek: přes formulář na sekce Rezervace vstupenek em telefonicky na tel. č Prodej vstupenek: na pokladně divadla od 16:20 do 16:55 hodin V přestavěné budově bývalé restaurace Pegas na Langrově ulici se již bydlí. Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. ZNÁTE SLATINKU? Slatinka zdrobnělé jméno naší obce, jediná ulice, několik pěkně upravených přízemních domů, stará kaplička a dětské hřiště. Svérázná část Slatiny za dálnicí u železniční trati. 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Aktualit o Slatině Účel zápůjčky Lhůta Horní hranice zápůjčky splatnosti obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace 5 let 110 tis. Kč/dům apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého 5 let 400 tis. Kč/dům posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku prohlídky HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU Jihomoravská policie přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. V současné době pracuje u jihomoravské policie 3517 příslušníků, a do konce roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky dalších nových policistek a policistů, kteří mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, a další. Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou a který není členem politické strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti. Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem: V případě zájmu či dotazů kontaktujte personální oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, telefon , , Zveme Vás na premiéru pohádky O líných strašidlech v režii Ludmily Slavíkové Slancové Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí Brno Slatina v sobotu v 17:00 hodin v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 autor: Vladimír Čort hrají: Jiřina Románková, Petra Striegelová, Veronika Traxlerová a Dana Hájková vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč Vstupenky je možné rezervovat již nyní prostřednictvím IKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 se koná v neděli od 16:00 hodin sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí Program: POHÁDKA, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny čtenáře slatinských Aktualit v naší sportovní rubrice. V listopadu jsou již prakticky u konce podzimní části fotbalových utkání ve všech věkových kategoriích a nastává čas na bilancování úspěchů či neúspěchů dosažených na hřišti. Také už máme za sebou komunální volby, které rozhodly o složení zastupitelstva naší městské části. Jsme rádi, že i náš sportovní klub ve volbách uspěl a má mezi zastupiteli své dva členy, kteří kandidovali za Hnutí Nezávislých (HNVRS). Všem našim příznivcům za tuto podporu ve volbách velmi děkujeme. Rádi bychom vás pozvali k nám v sobotu 15. listopadu od 8 do 12 hod. - pokračujeme s Farmářskými trhy v prostoru pivnice Na Spartaku. V listopadu můžete přijít podpořit naše dorostence, kteří hrají závěrečné dva zápasy sezony na domácí půdě. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme skvělé sportovní zážitky, dobrou zábavu a nezapomeňte: Ve zdravém těle zdravý duch! Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou po 9 kolech v neúplné tabulce prozatím na 12. místě soutěže I.A třídy (do uzávěrky další výsledky nejsou k dispozici) a podzimní část sezony tým zakončí dvěma zápasy na hřišti soupeře v sobotu od 14 hod. v Miroslavi a úplně posledním zápasem sezony je utkání v sobotu ve 14 hod na Slovanu Brno. Našemu prvnímu mužstvu držíme do závěrečných bojů palce. Muži B figurují průběžně také na 12. místě tabulky II. třídy městského přeboru se 10 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Hnutí Nezávislých za Všestranný Rozvoj Slatiny děkuje všem za podporu a voličům, kteří přišli ke komunálním volbám a dali hlas našemu politickému hnutí HNVRS Práci v zastupitelstvu, kde jsme získali 2 mandáty, chápeme jako službu občanům ve prospěch rozvoje Slatiny a budeme se snažit co nejlépe splnit všechny body našeho volebního programu pro období ziskem 9 bodů. Mužstvo se představí v posledních dvou zápasech sezony na hřištích soupeře v sobotu ve 14 hod. v Jundrově a další sobotu ve 14 hod na hřišti Lokomotivy. Našemu B týmu do dalších bojů přejeme mnoho zdaru. Dorost starší je v tabulce po 10 kolech na nelichotivém 13. místě se ziskem pouhých 6 bodů a skórem 13:44. Napravit špatné výsledky mohou kluci ještě ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu v 10 hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude také doma v sobotu od 10 hod. se Starým Lískovcem. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky a předvedenou hru. Mladší dorost je na tom po 10 kolech soutěže o dost lépe, je průběžně na 7. místě tabulky s 16 body a s aktivním skóre 24:18. Kluci se ještě představí ve dvou závěrečných domácích zápasech sezony, a to v sobotu ve hod s týmem Medlánek a poslední zápas sezony bude rovněž domácí utkání v sobotu od hod. se Starým Lískovcem. Týmu přejeme zisk dalších bodů a lepší místo v tabulce. Starší žáci v tabulce I.třídy jsou po 8 kolech (do uzávěrky více výsledků nemáme k dispozici) na 6. místě se ziskem 12 bodů. Závěrečným zápasem sezony bude pro kluky v sobotu duel venku proti Moravské Slavii. Klukům držíme palce, přejeme radost z předvedené hry a samé dobré výsledky. Mladší žáci jsou po 8 kolech na pěkném 4. místě I. třídy se ziskem 13 bodů a do konce této části sezony zbývá sehrát 5 zápasů. Poslední zápas sezony čeká kluky v sobotu venku od hod proti Moravské Slavii. Hráčům přejeme jen dobré výkony i výsledky. Mladší přípravka. Poslední výsledky mladší přípravky jsou velmi příjemné Áčko porazilo mužstvo Obřan 12:7 a Béčko remízovalo 3:3 s Bohunicemi. V brance našeho nejmladšího týmu to zkouší více kluků, všem to jde dobře a můžou se navzájem bez problémů zastoupit. Áčko má v tuto chvíli na kontě pět výher a dvě prohry, Béčko tři výhry, dvě remízy a jednu prohru. Poslední zápasy nejmladší slatinští fotbalisté odehrají na domácím hřišti v neděli 2.11., v 9:00 Áčko s týmem Slovanu a v 10:30 Béčko přivítá Chrlice. Našim nejmenším přejeme ať se jim daří a držíme palce! Starší přípravka. Slunečný říjnový víkend nejspíš pomohl klukům ze starší přípravky k lepším výkonům, a tak na domácím hřišti v zápasech s týmy Chrlic (A+B) naše Áčko v napínavém utkání remízovalo 4:4 a Béčko dosáhlo na svou letošní první výhru 5:2. Po osmi kolech je Áčko v tabulce na desátém, Béčko na devátém místě. Doufáme, že tyto pěkné výsledky nastartují lepší část podzimní sezóny, ve které nás čekají ještě tři hrací kola. Poslední zápasy starší přípravka odehraje v Mariánském údolí na hřišti Líšně v sobotu v 10:15 a 12:45 hod. Starším pánům patří po 10 kolech soutěže (do uzávěrky zbývající výsledky nemáme k dispozici) Liga starších pánů v Brně 8. místo tabulky se ziskem 10 bodů a svoji soutěž již skončili posledním zápasem na konci října proti Startu Brno. Našim nejstarším hráčům přejeme ještě lepší výsledky. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Cvičíme Lady aerobik - cvičení pro ženy. Hodiny probíhají vždy v pondělí od 19 do hod. Pohybovky pro děti 5-9 let každé pondělí od hod. v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí. Kontaktní osoby: Majka Konečná tel.: , Lenka Matyášová tel.: , sledujte naše nové webové stránky www. cviceni-slatina.webnode.cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pokračujeme pravidelnými tréninky, a to vždy v úterý od 15,30 hod. s trenérem mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na dvou ze čtyř tenisových kurtech se staví každým rokem nafukovací hala, a tak si můžete k nám přijít zahrát kvalitní tenis i ve chladném počasí. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel a pro pronájem tenisové haly volejte pana Karla Velana (tel.: ). Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se k nám podívat do naší posilovny a udělejte něco pro své zdraví od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pomalu budeme vyhlížet první sníh a hledat místa, kam vyrazit na běžky. Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, kontaktujte nás! V.Klajsner, tel AKTUALITY O SLATINĚ

11 Svůj životopis nám pošli na adresu Nebo se domluv Jsi připravený na zážitky plné McDonald s? My ano a čekáme už jen na tebe! E.ON INFORMUJE Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa Brno žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kv do 35 kv včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m. Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kv, 35 kv) je 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kv) je 3 m. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON. Odstranění a ořez dřevin proveďte v termínu do konce tohoto roku. Nebude-li uvedená lhůta dodržena, zaměstnanci společnosti E.ON provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace na telefonním čísle Již brzy otevřená restaurace McDonald s v Brně přijme zaměstnance na plný vazek i brigádu. Brzy otevřený McDonald s v Brně nabízí šanci, jak získat dlouhodobou brigádu nebo trvalý pracovní úvazek. Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám. na kontaktním tel. čísle: Tak co? Vážené Slatiňačky, vážení Slatiňáci, velmi Vám děkujeme za podporu, kterou jste naší straně a volebnímu programu projevili v právě proběhlých komunálních volbách. Mandát k práci pro Slatinu, který jsme od Vás obdrželi je absolutně zavazující a nesmírně si ho vážíme. Slibuji Vám, že budeme dál pokračovat v maximálně zodpovědné práci a Slatinu povedeme dál tak, aby se nám tady doma všem dobře žilo. BRNO-MPalac_na borovy plaka t_57x132mm_0914.indd :59 Jiří Ides Váš starosta 11

12 inzerce_dwa_180x132_a_180x100mm.eps :22:41 C M Y CM MY CY CMY K Užitkové vozy Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE Kvalitní výuka AJ a FR pro děti i dospělé, bohatá praxe, dlouhý pobyt v zahraničí, skvělé výsledky. Tel.: Ráda pohlídám vaše dítě, mám zkušenosti a dlouholetou praxi s dětmi. Cena dohodou. Tel.: AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Bezkonkurenční ceny. www. jbautoservis.cz Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. cz Krásného 20, Brno. Tel.: Balíček kadeřnictví (střih, barva) + pedikúra od 700,- Kč. Služby možné i u Vás doma. Tel.: Přenechám dvojhrob ve Slatině, rozměr 210 x 250 cm, výška pomníku 110 cm, skupina 002, č. Hrobu Cena dohodou. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině na ulici Rousínovská (velký balkon) za větší 2+1 nebo 3+1. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině na ul. Dědická, patro 1 ze 4, drobné úpravy, vyměněná KL, udržovaný, za OB 4+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 ve Slatině za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním 2+kk po celkové rekonstrukci Starý Lískovec za 2+1 ve Slatině. Bez doplatku. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, obložené jádro, udržovaný, nájem 1986,- Kč za OB ve Slatině. Tel.: Koupím byt i zadlužený. Platba hotově. Tel.: Koupím dům i chatu za hotové. Tel.: Prodám garáž na ul. Langrova 1c. Tel.: Prodám garáž v OV na Bedřichovické, elektřina. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Černozemní. El. 220/320 W. Cena dohodou. Tel.: Koupím garáž ve Slatině nebo okolí. Tel.: Pronajmu garáž ve Slatině u Lídlu (bývalá kasárna). Tel.: Pronajmu garáž dlouhodobě, Černovičky sjezd ze státní silnice. Tel.:

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více