VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ"

Transkript

1 Z P R AV J VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ XI. ročník DA číslo 4 2 SLAVNOSTNÍ ˇ VYRAZENÍ 4 COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU 16 FOTBALOVÝ BRONZ

2 SLOVO REDAKCE aneb Vánoce se nezadržitelně blíží Já sním, sním o Vánocích bílých podmanivý zpěvákův hlas znějící v rádiu mi připomíná, že Vánoce se k nám nezadržitelně blíží. Část adventní doby již je za námi. Pro některé z nás je advent naplněn předvánočním rozjímáním o smyslu tohoto období, pro jiné vymýšlením a nakupováním dárků své rodině a přátelům, jiní již bilancují odcházející rok, shrnují své úspěchy a prohry, radují se z příchodu dětí a vnoučat na svět nebo pláčou nad odchodem svých drahých či přátel a známých, jiní se obávají toho, co jim přinese rok příští. Přes různorodost pocitů a prožitků, názorů a vztahů z nás vánoční čas dělá lepší lidi, citlivé, přátelské, vstřícné, plné pochopení, porozumění a lásky. Přála bych si, aby i nám všem Vánoce zahřály srdce, prohloubily naše vzájemné vztahy a připravily nás pro spokojený nový rok Božena Vejrostová Slavnostní vyřazení absolventů základní odborné přípravy běhu F65 V pátek proběhlo v zasedacím sále školy slavnostní ukončení studia 49 absolventů základní odborné přípravy určené pro policisty služby pořádkové, dopravní a železniční policie, kteří nastoupili ke studiu v červnu letošního roku. Pozvání na tuto pro školu významnou služební akci přijali nejen rodinní příslušníci absolventů, ale také služební funkcionáři, s nimiž naše škola spolupracuje, a to ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. Mgr. Petr Sehnoutka a vedoucí územního odboru vnější služby Brno - město plk. Mgr. Milan Janík. Všichni absolventi po vyhlášení výsledků studia obdrželi z rukou zástupce ředitele školy pro vzdělávání plk. Mgr. Bc. Libora Grice osvědčení o absolvování kurzu a následně absolventské odznaky, oběma hostům byla předána Medaile ředitele VPŠ MV v Brně za spolupráci v oblasti vzdělávání policistů. Po odeznění chóru Ktož sú boží bojovníci a studentské hymně byl velen závěrečný povel: Absolventi rozchod! a přímý výkon služby se tak může od počátku prosince těšit na očekávané posily. -jch- Odboráři jednali Takřka stoprocentní účast zaznamenala letošní výroční členská schůze školní odborové organizace, která se konala v úterý 16. listopadu v salonku kuchyňského bloku. Přítomné členy odborové organizace přivítala a s aktuálními možnostmi v oblasti čerpání prostředků seznámila předsedkyně místní organizace a členka ZV při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje Dagmar Šimčíková. Poté se slova ujal předseda závodního výboru při Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje Mgr. Petr Pacher, který nastínil v širším kontextu problematiku mzdových prostředků v nadcházejícím období. Ředitel VPŠ MV v Brně plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil poté provedl analýzu situace, v níž se naše škola nachází, a nastínil varianty, které mohou být především v kontextu dění dnů příštích v blízké době realizovány. Na závěr jednání, které přineslo důležité informace a splnilo tak svůj účel, bylo připraveno občerstvení. V současnosti je pro členy odborů nejaktuálnější především nabídka zimní svazové rekreace. Bližší informace o možnostech (nejen) jejího čerpání lze zjistit na níže uvedeném telefonu. Vzhledem k omezeným kapacitám odborářských zařízení je vhodné svůj případný zájem projevit bezodkladně. Nadále jsou vítáni zájemci o rozšíření řad odborářů. Přihlášky nových členů přijímá p. Šimčíková (H/107, kl. 413). -pš- strana 2

3 JIŽ BRZY VSTOUPÍME DO ROKU 2011 Vážené dámy a pánové, policisté, zaměstnanci a studující Vyšší policejní školy MV v Brně! B líží se opět konec roku a mou snahou je společně se s Vámi podělit o některé důležité aspekty tohoto velmi složité- ho období. Rok 2010 byl specifický tím, že přinášel velmi negativní dopady z hlediska celosvětové krize. Ekonomická oblast byla a je velmi napjatá. Řešíme snižování početních stavů jak policistů, tak i občanských zaměstnanců. Máme velmi omezené finanční prostředky pro řádné fungování a zabezpečení chodu školy. Nastoupili jsme a musíme pokračovat v úsporných a restriktivních opatřeních. Takový je bohužel dopad těchto negativních jevů na celou Policii ČR, Ministerstvo vnitra nevyjímaje. Ze všech porad dostáváte průběžně informace o celkovém stavu řešení tíživé situace. Daný stav umocňuje i to, že policie zastavila výběr nových uchazečů do svých řad. Má to zásadní vliv na chod naší školy. Snažíme se jít cestou realizací různých kurzů, ať již kvalifikačních, tak i rekvalifikačních. Realizujeme požadavky policie dle jejího zadání. Tato tíživá situace bude pokračovat i v roce Je potřeba se dobře připravit na všechny vzdělávací aktivity, které po nás policie bude požadovat. Jsme profesionálové, a proto je nutno tento stav brát realisticky. Vzdělávání v policii je základním požadavkem pro dobrý chod policie a celé společnosti. Převážná většina našich zaměstnanců si úkoly i v tomto roce plnila svědomitě a zodpovědně, za což Vám všem patří uznání a mé poděkování. V tomto úsilí je nutno pokračovat i v nadcházejícím roce Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost v práci a pohodu ve Vašich rodinách. Úkoly, které jsou na nás v oblasti vzdělávání kladeny, musíme i v budoucnu bez výhrad splnit. To je naše základní poslání. Hezké Vánoce a vše dobré v roce 2011 přeje plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil, ředitel školy Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři Zpravodaje! R ok 2010 se pomalu chýlí ke konci. Je čas na bilancování a plánování úkolů do roku následujícího. Během roku došlo k zásadním změnám, které v naší společnosti nastaly po červnových parlamentních volbách. Rozsáhlá restrikční opatření, která nastolila nová vláda s cílem snížit státní dluh, se začala razantně dotýkat i naší školy a v dalším roce to nebude jiné. I za těchto ztížených podmínek budeme muset poskytovat vzdělávání pro rezort ministerstva vnitra a zejména Policii ČR. Nová ekonomická situace se v prvé řadě dotýká výkonných útvarů Policie ČR. Již delší čas je zastaveno přijímání nových policistů k Policii ČR. V návaznosti na tuto situaci přestaly, počínaje nástupním termínem prosinec 2010, nástupy nových policistů do ZOP. Tento stav zřejmě potrvá celý příští rok. Naše úsilí se bude muset plně přeorientovat z přípravy mladých policistů v ZOP, na kurzy celoživotního vzdělávání (kurzy SKPV, kurzy pro vedoucí a zástupce OOP, manažerské vzdělávání, kurzy pro 5. a vyšší tarifní třídy). Podstatné kroky byly v tomto směru učiněny již v letošním roce. Dál bude samozřejmě pokračovat výuka programu vyššího odborného vzdělání. Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za vykonanou práci a aktivní přístup k plnění úkolů v letošním roce. Přeji všem zaměstnancům i studujícím šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a radosti v novém roce plk. Mgr. Bc. Libor Gric, zástupce ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové! S talo se téměř tradicí, že na závěr roku probíhá bilancování výsledků činnosti organizace a vytvářejí se více či méně optimistické vize rozvoje pro rok následující. Dalo by se od člověka odpovědného za ekonomický provoz organizace očekávat, že zůstane věrný tradici a v tomto vymezeném prostoru si bilancování neodpustí. Poruším tradici. Věřím, že k bilancování roku 2010 bude ještě dostatek prostoru. Dovolím si tak využít příležitosti především k vyjádření poděkování. Poděkování za odvedenou práci všem pracovitým lidem, bez kterých by k bilancování a tvorbě nových cílů nemohlo na konci roku docházet. Děkuji proto všem Vám zaměstnancům a policistům školy za veškerou, a mnohdy penězi neocenitelnou práci, kterou jste pro školu v roce 2010 odvedli. Děkuji Vám za poctivou práci na všech dělnických, pedagogických, technických, administrativních a vedoucích pozicích, kterou jste se podíleli na udržení trvale dobrého jména Vyšší policejní školy MV v Brně. Děkuji Vám za trpělivost, se kterou jste po celý uplynulý rok snášeli střídající se vlny naděje a pesimismu, kterými byly, v důsledku negativní ekonomické situace ve společnosti, zmítány oblasti plánování lidských zdrojů a mzdových prostředků školy. Tedy oblasti, jejichž změny nejcitlivěji zasahují do Vašeho profesního i osobního života. Děkuji Vám rovněž za to, že jste si i za této situace udrželi obdivuhodný nadhled a že tento nepříjemný tlak neměl viditelný dopad na kvalitu Vámi odváděné práce a na kvalitu Vašich pracovních vztahů. Za dlouholetou práci děkuji všem bývalým zaměstnancům školy, kterým v roce 2010 skončil pracovní nebo služební poměr a kteří se rovněž nemalou mírou podíleli na dobrých výsledcích školy. Přeji Vám, aby se nadcházející atmosféra vánočních svátků, svátků spojených s představou rodiny, radosti a štěstí, ale také pohody, přátelství a klidu co nejintenzivněji promítla do Vašeho pracovního i osobního života v celém roce Přeji Vám, aby Vás na každém kroku doprovázely pracovní úspěchy. Přeji Vám také klid k práci, pracovní perspektivu a štěstí na pracovní kolektiv. Přeji Vám rovněž radost ze života, radost z toho, že jsme. Na závěr si dovolím Vám všem popřát, abyste byli v roce 2011 obdarováni tím nejvzácnějším darem, darem pevného zdraví. Aby Vám pevné zdraví umožnilo realizovat Vaše veškeré životní plány a veškerá životní předsevzetí. Mgr. Karel Sojka, zástupce ředitele pro ekonomiku strana 3

4 Community policing v Lotyšsku V polovině října letošního roku se Community policing (tj. přístup k policejní práci při službě široké veřejnosti, který vystihují čtyři základní principy) na základě navázané bilaterální spolupráce vydalo na cestu z České republiky do Lotyšska. Tato aktivita, která se zrodila z iniciativy obou stran, je finančně podporována Evropskou unií. Tento projekt služby občanům Community policing odstartoval v loňském roce český spelotyšsko cialista Michal Tošovský z Otevřené společnos- je pro našince země málo ti o.p.s. Při své druhé cestě přibral do týmu dva známá, ale opravdu pěkodborníky. Prvním z nich byl plk. Ing. Martin ná. Má krásnou přírodu: Hrinko, Ph.D., náměstek vnější služby Krajské- množství lesů i moře, ale ho ředitelství policie Moravskoslezského kraje, na oplátku žádné hory, což se s ohledem na množství druhým partnerem byla policistka Vyšší policejní sněhu a mrazy, které tu školy Ministerstva vnitra v Brně kpt. PhDr. Soňa v zimě vládnou, jeví až Svobodová, která se kromě výukové činnosti nespravedlivé. Zato vítr věnuje i tématu prevence a prezentace uvnitř i jim jde na ruku, a tak pořádají soutěže v surfovně policie. Cílem společného setkání byl rozbor a vyhod- vání. Turistický ruch vnímají jako důležitý, a pronocení výsledků startovního roku s Community to se nebrání komunikaci policing v běžné policejní činnosti policejního oddělení v lotyšském městě Talsi. Nosnými v cizích jazycích. Ovládaprvky pro tvorbu plánu policejní činnosti v Talsi pro období s názvem Jsme tu jí němčinu, mnoho z nich hovoří velmi dobře angpro Vaši bezpečnost byly výzkumy veřejného mínění. Policejní odborníci z České republiky nabídli řadu projektů a osvědčených příkladů licky. Mezi řečí se nám z praxe. Týdenní seminář probíhal v krásném přímořském letovisku Ljepaja, které je třetím pochlubili, že diakritiku největším městem Lotyšska. Řada projektů prevence kriminality pro dospělou populaci (háčky a čárky) mají od nás mistr Jan Hus by byl byla přijata policejními důstojníky s nadšením. potěšen. Na závěr celého semináře obdrželi policejní důstojníci certifikáty a s českými odborníky Místní hodně dbají na se shodli na tom, že dobrá praxe nezná hranic. kpt. PhDr. Soňa Svobodová architekturu - dokáží elegantně kombinovat staré s novým. Moderní sochy mezi historickými budovami jsou toho nejlepším (Naprostá většina střetů silničních vozidel s železničními má původ v pochybení řidičů.) důkazem. Pozoruhodná je Hlavní zásady chování řidičů, kteří hodlají přejet železniční přejezd: jejich gastronomie, která 1. Buďte vždy opatrní a dodržujte předepsanou rychlost 0 km/h již ve vzdálenosti 0 v sobě snoubí vliv ruské metrů před železničním přejezdem v případě, kdy svítí přerušované bílé světlo přejezi skandinávské kuchyně dového zabezpečovacího zařízení, pokud nesvítí, pak nejvýše 30 km/h v téže vzdále- mají rádi ryby, opravdu nosti. hojně využívají kopr. Jedí 2. Nikdy neobjíždějte spuštěnou závoru, je to zakázané a hlavně nebezpečné! pokrmy doplněné zeleni3. Dávejte pozor na výstražné signály, hlavně v noci. Pomyslete, zda jste schopni zastavit nou (nejen syrovou, ale na vzdálenost, na kterou vaše světla osvětlují vozovku. i pečenou, vařenou apod.). 4. Na železničním přejezdu nikdy nepřeřazujte rychlosti, podřaďte vždy před železničním Mezi nápoji vedou pivo, kvas, vodka, ale také vína. přejezdem. Vzhledem ke geografic. Očekávejte vlak na kterékoliv trati, a to kdykoli. ké poloze země využívají 6. Dejte pozor, jestli nepojede ještě druhý vlak. Pokud jste u vícekolejného železničního dovozových vín, a tak je přejezdu, nevjíždějte na železniční přejezd, dokud si nejste jisti, zda se neblíží jiný prakticky nemožné narazit vlak, zejména z opačného směru. na nekvalitní víno. 7. Neuvízněte na železničním přejezdu. Nikdy nevjíždějte na železniční přejezd, dokud Lotyši jsou vzdělaní, si nejste jisti, že je železniční trať volná. Jestliže jste už začali přejíždět železniční přeinteligentní, mají vkus. jezd, pokračujte v jízdě, obzvláště pokud vidíte přijíždět vlak. Suma sumárum země, kte8. Nikdy nezávoďte s vlakem!!! rou stojí zato poznat. -ss9. Jestliže se zastaví motor vašeho vozidla na železničním přejezdu a přijíždí vlak, odepněte si bezpečnostní pás, vystupte a utíkejte co nejrychleji z kolejí. Jak snížit riziko nehod na železničních přejezdech Poznámka: Málokdo ví, že určitou možnost, jak z kolejí odjet, skýtá startér automobilu: pokoušíte-li se neúspěšně nastartovat motor, zařaďte jedničku nebo zpátečku, pouštějte plynule při zapnutém startéru spojku a váš,,elektromobil možná z tratě vyjede. Pokud však po vašem uvíznutí na přejezdu,,spadnou závory neváhejte s útěkem ani sekundu: na mnohých přejezdech jsou závory spuštěny automaticky jízdou vlaku a do jeho příjezdu může zbývat jen několik málo dalších vteřin. Také je možno s vozidlem spuštěné závory prorazit a projet. Za všemi nehodami ale není v pozadí pouze agresivita řidičů, ale prosté lidské chyby, jako mnohde jinde. plk. Ing. Vladimír Šulc Ph. D., vedoucí PO SDP strana 4

5 NENÍ ZBRAŇ JAKO ZBRAŇ (aneb kdy střelnou zbraň odebrat a kdy zadržet) KULATÝ STŮL O GENDERU V souvislosti s profesionálním nastavením obsahu nového vzdělávacího kurzu k tématu genderu a diskriminace proběhlo v prostorách Vyšší policejní školy MV v Brně jednání u kulatého stolu. Setkání, se uskutečnilo v pondělí 29. listopadu 2010 a bylo zaměřeno na diskuzi o tvorbě osnovy kurzu. Setkání proběhlo napříč ozbrojenou složkou. Jednání se zúčastnili hosté z Policejního prezidia, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, přítomni byli též pedagogové několika předmětových oddělení Vyšší policejní školy a zajímavé příspěvky poskytli také zástupci nevládní neziskové organizace Otevřená společnost, o.p.s. a paní předsedkyně genderové komise Ministerstva vnitra. Nechyběli ani zástupci Etické komise Policejního prezidenta. Jednání je pomyslnou čárou aktivit, které s tvorbou kurzu úzce souvisí. Kurz by tak v příštím roce mohl přinést vedoucím pracovníkům v policii zajímavý pohled na téma diskriminace a genderu a pomoci jim diskriminační jednání identifikovat s nabídkou účinných postupů v řešení konkrétních situací. Tvorba kurzu je teprve na začátku, proto nezbývá než popřát tvůrcům mnoho zdaru. kpt. PhDr. Soňa Svobodová V článku, který vyšel v minulém Zpravodaji, jsem se snažil čtenářům po právní stránce přiblížit problematiku osobních prohlídek (resp. prohlídek osob). Častým služebním zákrokem policistů je využívání různých druhů oprávnění ke zjištění, zda osoba, proti níž je prováděn služební zákrok, není ozbrojena. V režimu 35 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o PČR), jde typicky o oprávnění policisty osobu vyzvat k vydání zbraně, resp. po takovéto marné výzvě zbraň odebrat. Dále, jak již víme, je policista oprávněn provést na základě 35 odst. 2 zákona o PČR prohlídku osoby a pokud zbraň najde při této prohlídce, pak je oprávněn ji obdobně jako v předchozím případě osobě (i proti její vůli) odebrat. Podle zákona o PČR se zbraní rozumí: a) cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (platí obecně viz 111 písm. e) zákona o PČR), b) zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu (tedy podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních) s dočasně zneschopňujícími účinky, dále zbraň bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální náloživo (platí speciálně pro potřeby oprávněného použití zbraně policistou v souladu s 51 a 56 až 59 zákona o PČR). Na první pohled se jedná o celkem jednoduchou záležitost. Situaci však každému policistovi poněkud komplikuje poměrně málo známá speciální právní úprava této problematiky, stanovená 56 a násl. zákona o zbraních. Každý příslušník policie je totiž podle zmíněného 56 oprávněn (jde o speciální právní úpravu k zákonu o PČR, tedy je povinen postupovat podle tohoto ustanovení přednostně) zadržet zbraň, střelivo a související dokumenty, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních (např. nosí zbraň na místě veřejnosti přístupném viditelně či ve stavu, kdy je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky). Na otázku, kterých zbraní se toto zadržení týká, najdeme odpověď v 4 až 7 zákona o zbraních (zbraně jsou zde řazeny do kategorií A až D). Podle zákona o zbraních je tak třeba postupovat (především zadržet zbraň příslušníkem policie) ve všech závažných případech týkajících se porušení povinností či nedodržení zákazu držitele zbrojního průkazu, zbrojního průvodního listu, či evropského zbrojního pasu. Dále je uvedený okruh případů rozšířen i o fyzické osoby, které zbrojní průkaz nepotřebují držitelé zbraně kategorie D a střeliva do těchto zbraní ( vzduchovky, plynové zbraně apod.). Policista je v případě zadržení zbraně, střeliva či souvisejícího dokumentu povinen na místě vydat držiteli potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně (v praxi by to tedy mělo být do dvou až tří dnů) zadržené věci (zbraň) odevzdat příslušnému útvaru policie (nejčastěji na místně příslušné oddělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie), který je dále např. při splnění podmínek stanovených 57 zákona o střelných zbraních oprávněn rozhodnout o jejich zajištění (již ve správním řízení). Pouze tento útvar je však po zadržení policistou oprávněn zbraň či doklad držiteli vrátit. Držiteli zbrojního průkazu (například myslivci, sportovnímu střelci či strážníkovi obecní či městské policie) tedy nelze v případě porušení povinností stanovených zákonem o zbraních (především viz povinnosti držitele zbrojního průkazu podle 29 zákona o zbraních) zbraň policistou odebrat podle zákona o PČR, ale má vždy dojít k jejímu zadržení podle 56 zákona o zbraních. V praxi by mělo být výše zmíněné opatření realizováno při běžné pořádkové činnosti nebo při kontrolních akcích. kpt. Mgr. Bc. Ondřej RUDOLF, předmětové oddělení práva strana

6 PANORAMA opět ožila Každý z nás si jistě rád užívá dovolenou. Někdo na chalupě či chatě, jiný u moře a další ji rád tráví třeba na horách. Patřím k těm, kteří milují hory a nejvíc ze všeho Krkonoše. Asi před dvěma roky jsem s manželkou procházel ve Špindlerově Mlýně kolem hotelu Panorama a naskytnul se nám smutný pohled na zchátralou budovu, kterou dříve vlastnilo MV. U vstupních dveří nás tehdy smutně vítala vyřazená lednice. Povzdechl jsem si, že na tak krásném místě skončil provoz hotelu s tak kouzelným výhledem do malebného údolí obklopeného horami. Po návratu domů jsem se o svoji neradostnou vzpomínku podělil s kolegyní, která ráda do Panoramy jezdívala. Hotel se prý prodává a hledá se nový vlastník. Oba jsme si povzdechli a v koutku duše doufali, že tohle zařízení zase bude moci brzy sloužit pohodovému ubytování a rekreaci. Koncem letošního října jsme se s ženou do Krkonoš vrátili a jaké bylo moje překvapení, když jsme se přiblížili k Panoramě. Místo lednice se už u vchodu vyjímal jídelní lístek a zaparkovaná auta dávala tušit, že všechno je jinak. Vešel jsem dovnitř, představil se a dal jsem se do řeči se sympatickým mužem. Dozvěděl jsem se, že novou nájemkyní hotelu Panorama se stala Ing. M. Stehnová ze Špindlerova Mlýna. Vedoucí provozu Luboš Fetr a jeho přítelkyně Klára Uhrinová (která má na starosti kuchyň a ubytování) dělají vše pro to, aby hosté byli maximálně spokojeni. Pokoje jsou vybaveny umyvadlem, sprcha i WC jsou na patře a přesto cena za ubytování patří ve Špindlerově Mlýně k nejnižším. Hotel je rok v provozu a už se to zřejmě rozkřiklo. Často se tu totiž zastavují policisté, kteří sem dříve jezdívali na dovolenou a chtějí znovu navázat na tradici. Samozřejmě, že máme v plánu Panoramu nadále vylepšovat a modernizovat. dodává L. Fetr ukazujíc mi webovou prezentaci hotelu (www.panorama-spindl.cz). Prohlédl jsem si celý hotel a když jsem se rozloučil, ovanul mě příjemný podzimní horský vzduch. Na oblohu už tou dobou vyplul měsíc a v dáli zářila osvětlená sjezdovka... Silvestr Tintěra PROTIKORUPČNÍ LEKCE aneb snižování platů jinýma očima Tak nás to zase čeká. Další kolo hlasitých protestů a demonstrací státních zaměstnanců proti snižování platů. Ale nešlo by to třeba i jinak? Pokaždé, když nám život namočí čumáček do loužičky, měli bychom se zeptat: ŽIVOTE, co máme pochopit, co se máme naučit? Teď doplácíme na to, že někdo jiný získal výhody na náš účet. A prý za stav, v jakém se naše státní kasa nachází, nejvíc může korupce. Ať koukám na různé definice korupce z jakéhokoliv úhlu, vždy nakonec zůstane to podstatné korupce je získání osobní výhody na úkor jiných. My jsme teď na straně toho, kdo má splácet. Uvědomme si dobře, co teď cítíme. (Žádnou zlobu, jen ten pocit, že musíme zaplatit za jiného.) Udělejme čestné místo této zkušenosti ve svém podvědomí, abychom, až se život zeptá, jestli jsme pochopili, a dá nám kontrolní otázku, mohli odpovědět, že víme, co získání osobní výhody může způsobit jiným. Získání osobní výhody na úkor jiných se netýká jen těch, co rozhodují o státních zakázkách, a výhody a splátky nejsou jen o penězích. Dopravní policista může smazáním pokuty docílit toho, že nepotrestaný agresivní řidič hned za dalším rohem smete na přechodu chodce, lékař změnou v pořadí operací může prodloužit dobu krutých bolestí jinému pacientovi, naše nadstandardní požadavky na energie můžou stát život horníky v dolech... Taky mě napadlo, že už se život nemohl dívat na to naše bezohledné drancování přírody a když viděl, že pořád nechápeme, že nemůžeme žít na úkor druhých, tak nám tu lekci prostě převedl na peníze, protože na ty slyšíme, a tak tady tedy máme tu ekonomickou krizi, která začala tím, že pár bankéřům nestačilo tolik peněz navíc, co měli, a tak chtěli pro sebe další a další, a my teď splácíme... Když je nám zima, ohřejeme se. Když je tma a nevidíme, rozsvítíme. Když máme žízeň, napijeme se. Prostě použijeme protipól, abychom situaci dostali do rovnovážného stavu. Jestliže teď všude kolem nás tvrdě převládá egoizmus, sobectví, nepomůže na něj nadávat. Protipólem egoizmu je altruizmusnesobecký způsob myšlení a cítění, jednání ve prospěch druhých lidí. A nezapomínejme na přírodu! Přeji nám všem klidný rok 2011 Jana Burdová Pohodové Vánoce a v novém roce vše dobré přeje všem čtenářům redakční rada Zpravodaje strana

7 IPA nejen pro svoji členskou základnu Služba přátelstvím (v originále Servo per amikeco) to je slogan mezinárodní policejní asociace. Její územní skupina IPA 201 Brno sdružuje přes 200 policistů, v celorepublikovém měřítku se jedná o více než tři tisíce členů. I když zájem o členství v IPA roste, v porovnání se zahraničím je u nás organizovanost policistů výrazně nižší než např. v Rakousku (95 %) a v dalších zemích západní Evropy. IPA sdružuje 57 členských států světa. Čeští policisté v řadách IPA mají velmi dobré zkušenosti ze situací, kdy se při cestách do zahraničí ocitnou v nesnázích. Už samotné zjištění, že ochota pomoci kolegovi v uniformě z ciziny nezná mezí, je vysoce pozitivní. Územní skupina IPA 201 Brno přijímá veškeré podněty k obohacení své stávající činnosti. (V případě zájmu o členství v IPA si lze přihlášku stáhnout z intranetu nebo vyzvednout u pí Matouškové - kanc. č. 22, přízemí Správy Jmk; členský příspěvek činí 600 Kč (tel.: , , fax: , - intranet, - internet). Na základě uzavřené dohody mohou nabídek IPA od nynějška využívat i nečlenové této mezinárodní policejní asociace. Aktuální nabídku (např. zájezdů) najdete na i na nástěnkách v naší škole. Více informací na redakce Manželská a předmanželská smlouva Velmi často se mě studenti i účastníci kurzů ptají při výuce občanského či rodinného práva, jak je to např. s manželskou či předmanželskou smlouvou. Odpověď na to není jednoduchá, protože jako každá smlouva je i tato vázána shodou dvou subjektů. Buď manželů, a to v případě, uzavření manželské smlouvy, či muže a ženy (snoubenců), kteří se rozhodnou uzavřít předmanželskou smlouvu. Tyto smlouvy mohou totiž ušetřit v budoucnu manželům mnoho nepříjemného, jak peněz, tak různých stresů např. při rozvodu manželství. Vždyť dnes z oficiálních statistik lze doložit, že každé druhé manželství se rozvádí, a potom je zde v posledních 20 letech další fenomén, že muž a žena žijí spolu bez klasické formy uzavření manželství, přičemž mají různé hypoteční úvěry, půjčky od bankovních, či nebankovních ústavů a pod. Vždy říkám, že tyto smlouvy jsou optimálním řešením při předcházení budoucích problémů. Vím, že je to určitě těžké své polovičce říci, že spolu uzavřeme takový druh smlouvy, která bude řešit od této chvíle do budoucna naše majetkové poměry. Málokdo si však uvědomuje, že tímto můžeme řešit nejen otázku vlastního rozdělení majetku, ale i např. vztah výživného u dětí a celou řadu dalších věcí. Předmanželskou smlouvou můžeme také např. řešit otázku, že nevznikne žádné společné jmění manželů a potom si každý odnese v případě rozvodu manželství jen to, co slouží jako majetek pro běžný chod domácností. Může se v ní rovněž stanovit i to, že jeden z manželů může mít v budoucnu velmi vysoký příjem, kdy na tomto základě si může vhodným způsobem zajistit svůj majetek, a pokud nebude manželská smlouva uzavřena, tak při rozvodu tratí vš, bez ohledu na to, zda vydělával 100 tisíc či jen 20. Smlouva také, může řešit otázku případných dluhů manželů. V ustanovení 143 Obč. zák. se jasně říká, že závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům vznikly za trvání manželství, rovněž spadají do společného jmění manželů a pokud nejsou řešeny, může z toho vzniknout pro jednoho z manželů nepředstavitelný problém. Ještě jednou se vrátím k tomu, proč manželskou či předmanželskou smlouvu uzavřít. Zpravidla při rozvodu manželství dnes soudy požadují uzavření dohody jednak o majetku, jednak v případě dětí i dohody o budoucí úpravě rodičů k nim. V případě, že tyto smlouvy nejsou uzavřené, je to pro některého z manželů nepředstavitelný problém tyto dohody pro soud opatřit. Zpravidla jeden z manželů hraje mrtvého brouka a druhý z manželů není schopen žádnou dohodu o majetku či o úpravě vztahů k dětem po rozvodu dosáhnout. Znám i několik případů, kdy se manželé doslova poprali o hrníčky a další běžné kuchyňské nádobí. Může také dojít k tomu, že jeden z manželů přijde domů a čeká ho prázdný byt. Proto je vhodné tyto smlouvy uzavřít a předejít tak probdělým nocím, zhoršením svého zdravotního stavu podáním trestních oznámení a v neposlední řadě půjde i o úsporu peněz. Manželské smlouvy řeší celou řadu dalších majetkových vztahů, ať jsou to vztahy k nemovitostem, obchodním podílům, akciím, i např. vztahy k družstevnímu podílu. Základní podmínkou uzavření Nabídka zájezdů na rok 2011: TURECKO ( ) letecky malý okruh, Kč POBALTÍ ( ) Litva, Lotyšsko, Estonsko, Helsinki, Petrohrad, Kč DIS- NEYLAND + PAŘÍŽ ( ) Kč ITÁLIE ( ) Ischia-Forio, Kč JIŽ- NÍ FRANCIE ( ) Kč VELKÁ BRITÁNIE (listopad 20011) Londýn, Windsor, Stonehenge, Kč těchto smluv, je notářský zápis, který lze během manželství různě měnit, doplňovat, některé ujednání rušit apod, ale opět jen formou notářského zápisu. Mimoto, notář může i odborně poradit při eventuálních právních problémech, při sepisování smlouvy. Rozhodně mohu uzavření těchto smluv studentům vždy jen doporučit. Jednou za mnou přišel jeden student s tím, že se zeptal své dívky, co by říkala na uzavření takové smlouvy. Její reakce byla naprosto neadekvátní. Udělala mu příšernou scénu, protože prý jí nevěří nemá ji rád, peníze jsou mu milejší atd. Odpověděl jsem mu, že tyto věci musí zvážit sám, zda bude trvat na uzavření smlouvy či nikoli. Asi za 2 měsíce přišel opět za mnou s tím, že ten jeho dotaz na uzavření smlouvy velmi silně narušil jejich vztah a dívka od něj odešla. Tak jsem mu odpověděl, že asi ještě nebyla mentálně způsobilá pro pochopení těchto pro budoucnost velmi důležitých právních nástrojů a možná i dalších problémů, které se mohou v manželství vyskytnout. Samozřejmě netvrdím, že je to povinnost, ale rozhodně to ve většině případů to může posloužit dobré věci. Opět jen pro rekapitulaci, kdy se každé druhé manželství rozvádí. Záleží to na zvážení obou manželů, zda tuto smlouvu uzavřou či při předmanželské smlouvě na muži a ženě, zda-li najdou dostatek morální síly k jejímu podpisu. Jen pro informaci, veškeré tyto smlouvy jsou registrovány notářskou komorou v jejím registru těchto smluv, včetně případných změn či dodatků, které jsou v budoucnu uzavřeny. -vm- strana 7

8 PERUÁNSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ na sněhu i na vodě Zvolání pracovité ženy nebo kečujsky slunce. To i ono vyjadřují čtyři písmena - PERU. Pomiňme nyní prvně uvedený význam a vydejme se za krásami jihoamerického státu, který v minulých dnech navštívil náš kolega, učitel PO TSP Jiří Čtvrtníček. Po návratu do vlasti se s námi ochotně podělil o své zážitky. Proč padla volba právě na Peru? Ta nabídka přišla od kamarádů, kteří mají zkušenosti v horách. Zdolali evropské čtyřtisícovky, ale mají zkušenosti i z vysokých hor, například v Nepálu. Chystali se do Peru a hledali čtvrté- ho do party. Hlavním cílem expedice bylo zdolání nejvyššího vrcholu jižní Ameriky Huascaránu (6 768 m). Možnost vyrazit do země, kterou navštíví jen málokdo, mě lákala, a tak jsem kývl. Dvacetikilogramový limit zavazadel do letadla velel sbalit jen nejnutnější a zbytek si obstarat na místě. Prvních 14 dní po příletu jsme věnovali aklimatizaci v Kordillerách, bez níž by byl pobyt ve vysokohorském prostředí, kde organismus čelí extrémnímu fyzickému i psychickému zatížení, nemyslitelný. Postupně jsem překonával své výškové rekordy a byl to můj nesporně největší spor- strana 8 tovní zážitek. Ono taky mít -6 hodin v kuse tep nad 120 není jen tak. Proto se také v tamním řídkém vzduchu úsek dlouhý necelý půlkilometr zdolává třeba i 3 hodiny. Pocítil jsem příznaky horské nemoci - od prvního dne jsem cítil silné bolesti hlavy. Řešil jsem to účinně: přidáním koky do čaje. Ve vyšších polohách jsem smrkal i krev. na boty nasadí mačky, členové expedice se vzájemně naváží na lano (po dvojicích nebo celá čtveřice podle situace). Cesta je tam vesměs viditelná od předchozích horolezců. Při chůzi občas člověk pod sebou pocítí propad sněhu. Rázem může být až po pas ve sněhu a je rád, že ho nad propadlinou drží batoh. Stalo se mi, že jsem propadl až po stehno a když jsem nohu vytáhl, viděl jsem Jak vypadá typic- pod otvorem několik desítek ký den ve vysokohor- metrů hlubokou prasklinu. ském prostředí? Stejná trasa, po níž jsme šli Místní autobus či levné my na Pisco ( 7 2 m), se taxi vyveze výpravu stala pouhý den po našem do zhruba 3 00 metrů průchodu osudnou pro dvon. m., kde se už nají- jici horolezců, s nimiž jsme mají osli, kteří náklad ještě krátce před jejich smrtí vyvezou do základního hovořili. Co bylo přesnou tábora, kde expedice příčinou tohoto neštěstí se nocuje. Vyráží se velmi už nikdy nikdo nedozví. brzy ráno (třeba kolem třetí) především proto, Dá se na pobyt v tak že tu panují velké roz- náročném prostředí vůbec díly v teplotách v noci až nějak připravit? 10, přes den tu jsou veliké Podcenit přípravu je nemyspařáky. Slunce je velmi ost- litelné. Kolegové z týmu jezré a na vlastním nose jsem dili po horách v Evropě, spapocítil, že opalovací krém li v co největších výškách. s faktorem 0 nedostačuje. Já jsem S vysvítajícím sluncem ze tolik času sebe člověk postupně sundá- neměl a vá jednotlivé vrstvy oděvu, tak jsem kterých na druhou stranu, se snažil začne-li vát silný vítr, může a l e s p o ň být i málo. Nemluvě o tom, p r a c o v a t že náhlé změny počasí sou- na své visející s blízkostí hojně se f y z i c k é vypařující Amazonky jsou k o n d i tu na denním pořádku. Čas- ci. Jezdil ný budíček eliminuje riziko jsem trétání ledu pod nohama. Než novat na umělý ledopád na se dorazí na ledovec, čtyři Vírskou přehradu. Zde šlo hodiny vás pěšinky vedou hlavně o získání techniky cestou necestou. Na něm se s mačkami a cepíny. Tak a je čas zeptat se: povedlo se vám zdolat nejvyšší horu Peru Huascarán? Po již zmíněné aklimatizaci nadešel čas zamířit na Huascarán. Měli jsme však smůlu aktuální podmínky byly životu nebezpečné a místní zkušený guide (průvodce) nám výstup nedoporučil. Povětšinou jde o Indiána, který v drtivé většině případů zastává týž názor jako správce parku, který by nás tam s velkou pravděpodobností rovněž nepustil. Nebudu zastírat naše zklamání. Na Huascarán jsme se důkladně připravovali a jeho zdolání mělo být pro nás tzv. třešničkou na dortu. Kvůli návaznosti na další program bylo nemyslitelné čekat, zda se podmínky zlepší. Zamítavé stanovisko přišlo 30. května - shodou okolností přesně na den 40 let po tragédii české výpravy. Tehdy přišla lavina řítící se 300kilometrovou rychlostí, která zavalila nejen české horolezce, ale prakticky i celou vesnici Yungay. Guide nám doporučil vydat se na technicky dostupnou a jen o málo nižší Chopicalgui (6 3 4 m)

9 označovanou za skvostnou šestitisícovku extra třídy. Musím s lítostí konstatovat, že jsme skončili 100 metrů pod vrcholem Chopicalgui tedy když jsme ji už měli prakticky na dosah. Byli jsme extrémně promrzlí a čerstvý sníh s prasklinami dával jednoznačně najevo, že pokusit se vystoupit na vrchol by znamenalo překročit hranici únosného rizika. Přestože se naší výpravě nepodařilo zdolat ani jeden ze dvou vysněných vrcholů, můj zážitek je i tak slovy jen obtížně popsatelný. Co zajímavého ještě nezaznělo? Je toho víc. Tak například už v 18 hodin je tma, a tak se chodí spát brzy. Při ranním probuzení se naskýtá všude kolem pohled na nádhernou zeleno-bílou masu. Kouzelná a člověkem nedotknutá je příroda. Třeba voda v řece má takovou jinou řekl bych zdravou chuť. Je tak čirá a slunečními paprsky velmi zvláštně nasvícená! Tak to bychom měli hory. Vaše výprava však poznávala i peruánské nížiny a města. Přesně tak. Vrátili jsme se do města Truchillo, odkud nás taxík zavezl až do Puerto Chicama, které surfaři znají jako oblast s nejdelší vlnou na světě. Surfovat jsem zkoušel už v minulosti, a proto když jsem byl v těchto končinách, nemohl jsem odolat. Voda v Pacifiku je chladná, takže ve vodě nelze pobývat moc dlouho bez neoprenu. Prkno jsem si půjčil na místě a vlny byly skvělé. Několik hodin jsem se zkoušel postavit na prkno, a když se mi to přece jen povedlo, ujel jsem několik metrů. Tři dny na prkně mi přinesly skvělé zážitky, odpočinek po horách a zkušenosti k nezaplacení. Ale ano. Do Limy jsme letěli za památkami, ale popravdě řečeno dojmy z něho nic moc. Velmi mnoho aut, hluk, hodně lidí a slunce zde vysvitne snad x do roka. Ani ne tak kvůli smogu, ale kvůli studenému mořskému vzduchu, který naráží na teplejší pobřeží. Určitě mnohem působivější bylo Cusco starobylé město se svými uličkami a důmyslnými stavbami Inků. V okolí Cusca je nejvíc památek po indiánech. Zde jsme se seznámili s různě datovanými předkolumbovskými civilizacemi. Inkové dokázali opracovat a poskládat mnohatunové kamenné bloky do zdí opevnění a paláců s milimetrovou přesností a neuvěřitelnou geometrií tak, že odolávaly pravidelnému chvění země dodnes. Fantastický zážitek byl výlet na Macchu Picchu zřejmě letní sídlo krále. Díky dokonalému ukrytí v pralese bylo objeveno až ve 20. století. Nyní je to komerční místo, sehnat sem lístky není snadné, turistů je tu pořád dost. Každopádně co nelze tomuto místu upřít je, že rozhled odsud do kraje je nádherný, navozuje harmonii a souznění s přírodou. Je to místo plné energie. A co peruánská města? Všechny výpravy do hor jsme realizovali z města Huaráz, kde jsme bydleli v hotelu Carolina. U stolů s námi sedávali kromě místních také Francouzi, Poláci, Italové a další. Super atmosféra a přívětivé kosmopolitní prostředí. Hory zkrátka přitahují a spojují lidi z celého světa. Snad každý knižní průvodce upozorňuje na nebezpečí častých krádeží, které pramení do velké míry z toho, že v Peru žije 0 % lidí na hranici chudoby. Bývá tam popsán i nejobvyklejší scénář takové krádeže: v tlačenici vám přistane v obličeji slina, která odvede pozornost. Jak si utíráte obličej, pustíte, co střežíte v rukách a v tu ránu jste například bez fotoaparátu. Moje zkušenost byla jiná a pocity permanentního nebezpečí okradení jsem rozhodně netrpěl. Rozhodující je podle mě případná nepozornost. Jak se říká Jak jste - příležitost dělá zloděje. jazykově? Jeden z nás Do metropole Limy jste nou, ale ta se nepodívali? ky potřeba. byli vybaveni domluvit anglicky. Řeč domorodců (kečuánštinu) jsme neuměli. Ale když dva lidé chtějí, tak se domluví. Zmiňme se ještě alespoň stručně o jídle Je zde velmi levné. Denní menu kolem 40 Kč. Dražší je jen pivo, všude pouze v lahvi (630ml) za 80 Kč. Platidlem je: sol (1 sol je asi 8 Kč). Indiánky prodávají na ulicích kromě výpěstků v podstatě kdeco. Nejčastěji kuřata, lamí maso nebo živá morčata určená ke konzumaci. Když si je objednáte v restauraci, donesou vám je opečené včetně hlavy a drápů. Měl jsem možnost je ochutnat. Řekl bych srovnatelné s kuřecím, ale moc masa tam není. Cena je 12 solů. Co říci o Peru závěrem? Země je to bezesporu pěkná a podaří-li se Vám sehnat cenově přijatelnou letenku (cca Kč za obousměr- nou), mohu Peru k návštěvě vřele doporučit. Já sám bych se tam rád podíval znova. vládl španělštinebyla praktic- Děkuji za rozhovor Pavel Šoba Všude se dalo strana 9

10 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU a okolí Světlá nad Sázavou je krásným místem s bohatou historií a překrásnými kulturními i přírodními krásami, kde snad každý najde zalíbení, pocity poznání a radosti. První zmínky o ní pocházejí z 2. poloviny 12. století. Obdobím rozkvětu byla doba, kdy Světlou získali Trčkové z Lípy, kteří vládli střednímu Posázaví až do stavovského povstání v roce V 18. století zasáhl Světelsko čilý hospodářský ruch, v roce 1937 byla Světlá povýšena na město. Světlá nad Sázavou je městem skla a kamene. Symbol těchto odvětví ztvárňuje pomník na náměstí. Sklářství na Světelsku daly zelenou rozsáhlé lesy. Největší sklárnou na Světelsku byla Josefodolská. V r se začalo s budováním nové velké sklárny dnešní Sklo Bohemia, a. s., která produkuje automatickou i ruční výrobu. Pro těžbu žuly a její zpracování má zásadní význam lom Horka. Místní žula zdobí obklady fasád některých významných budov (např. pražské Karolinum či Dům módy). Dominantou města je děkanský kostel sv. Václava se svojí charakteristickou věží. Interiér kostela zdobí cenné Brandlovy obrazy, o Vánocích tu bývá barokní betlém. Budova nedaleké radnice patří k chloubám města. Do trojlístku nejzajímavějších pamětihodností Světlé patří i jednopatrový zámek se čtyřmi křídly a kašnou na nádvoří, který vznikl úpravami původní tvrze. Rytířský sál s bohatou štukovou výzdobou bývá využíván ke kulturním potřebám města. V rozlehlém zámeckém parku zaujme kaskáda rybníků a atraktivní údolí potoka, ale i pomník zakladatele skautingu A. B. Svojsíka a básníka a skauta Jiřího Wolkera. V nedaleké Dolní Březince se nachází vojenský hřbitov z doby napoleonských válek (r byl prohlášen kulturní památkou). Přírodní krásy zastupuje Panuškův dub, tyčící se u silnice nedaleko srubu, v němž žil akademický malíř J. Panuška. Mohutná zříceninu hradu vévodí Lipnici nad Sázavou i jejímu okolí. Po požáru v r hrad zpustl, ve 20. století byl zčásti rekonstruován. V domku pod hradem prožil poslední roky života spisovatel Jaroslav Hašek, který je pochován na zdejším hřbitově. Přírodní rezervace Stvořidla je snad nejkrásnějším koutem Českomoravské vrchoviny, a to zejména díky přirozenému toku Sázavy s balvanitým řečištěm a kamennými srázy se smíšeným porostem. Na levém břehu Sázavy se vypíná vrch Melechov (709 m), na jehož západním úpatí stojí zbytky melechovské tvrze. Lokalita Loukov naproti vyniká gotickým kostelem sv. Markéty a cennými n á s t ě n n ý m i malbami uvnitř. Bývalá zemědělská usedlost Michalův statek na návsi v Horní Pohledi zahrnující obytné stavení s navazujícími chlévy, špýchar, dvě kůlny a studnu je prvkem lidové architektury z přelomu 17. a 18. století (v r prohlášena kulturní památkou). A protože se blíží závěr roku, vězte, že zkrátka v těchto končinách nepřijdou ani milovníci zimních radovánek. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - město na Vysočině. Nejbližší větší město: Havlíčkův Brod. Vzdálenost z Brna: 120 kilometrů, předpokládaná doba jízdy autem: 85 minut. stržm. Jan Olič (2/F66) Ježíšek Evička Když byla moje dcera malá, dostala k Vánocům panenku, které vybrala stylově štědrodenní jméno Eva. Dcera dospěla, ale Evička - miminko jako živé - přesto v koutě neskončila. Každoročně je v den svých pomyslných narozenin i jmenin dokonce v hlavní roli! V živém vesnickém živém Betlémě představuje Ježíška. Vánoční notování, jak akci říkáme, je už tradiční. Tradice k Vánocům patří. Tedy i zpívání koled, popíjení vánočního punče, ochutnávka perníčků a přání spokojených svátků. Kdo má zájem, může se vyfotit v pravém a nefalšovaně živém Betlémě se Svatou rodinou. Tvář Ježíška/Evičky se tak postupně nenápadně rozšiřuje do dalších domácností. Nikdo se nepozastavuje na tím, jestli je děťátko v jesličkách děvče nebo chlapec. Možná nad tím mávnete rukou. Možná se vám zdají moje úvahy smyslu zbavené. Měla jsem podobný postoj, i když jsem přesně věděla, že dítě zabalené v plenčičkách je holčička. Spojené státy jsou v oblasti gender mainstormingu asi nejdále. Akceptovat radikalismus této genderové kultury je pro nás Středoevropany často obtížné. Nedávno jsem četla jedno odborné genderové pojednání amerického autora, který se zabýval velmi podobnou problematikou. Autor si pohrával s myšlenkou, že bůh nemusí být muž ani kmet, natož běloch. Nejde jen o zbožná přání vštěpovaná nám od dětství? A existuje vůbec? A co když žije, je ženou a k tomu mladou, krásnou mulatkou? V Americe vyřešili neřešitelné. U božské osoby zaměňují rod mužský a ženský. Jednou bůh přišel a podruhé zase odešla. Naše Evička je vlastně takovou propagátorkou boží ženskosti. Možná s tím začala dříve než Američané. Zuzana Armutidisová strana 10

11 VŠECHNY ŽENY OSLOVUJEME: PANÍ Oslovování Oslovujeme vždy tak, jak si to dotyčná osoba přeje: pokud se nám představí i se svým titulem nebo pokud ho má uvedený na vizitce, oslovujeme ji vždy tímto titulem (např. pane inženýre, paní magistro). Všechny ženy oslovujeme paní, bez ohledu na to, jsou-li vdané, či nikoli. Oslovení slečno si dovolíme jen vůči velmi mladé dívce anebo když si o to žena sama řekne. Oslovujeme akademickými tituly (doktor, inženýr), ale pokud jeho nositel má významnější funkci, pak ho oslovujeme funkcí: pane senátore (i když je doktor). Tykání nabízí společensky významnější osoba společensky méně významné (žena muži, nadřízený podřízenému). Recepce V receiving line se nezdržujeme, jen poděkujeme za pozvání, případně předáme dárek. Welcome drink musíme přijmout, je to symbolické přivítání hostitelem. Můžeme taktně oslovit kohokoliv, nevstupujeme ovšem do živé konverzace. Navazujeme jen nezávazné rozhovory (small talk). Při konverzaci se vyhýbáme námětům trapným, nepříjemným, konfliktním a partnerovi nesrozumitelným. Nejen téma, ale i hlasitost našeho projevu přizpůsobujeme prostředí. Při rozhovoru mluvíme tak, abychom nerušili okolí. Je nevhodné začít konverzaci s neznámými lidmi příliš žoviálně. Nebuďme však neúměrně komisní. Hovořme příjemně, srdečně, s úsměvem, nebuďme strozí nebo povýšení. Při rozhovoru se díváme do očí toho, s kým hovoříme. Klaďme otázky, těmi partnera vždy potěšíme, protože dáváme najevo zájem. Pokud nemusíme, nejíme a pijeme jen střídmě. Jíme-li, pak velmi málo a jen to, co bezpečně zvládneme vestoje, s talířkem v ruce a jen vidličkou. Po každém soustu použijeme ubrousek. Nehody řešíme nenápadně a jen do té míry, abychom nezpůsobili újmu jiným hostům, vše ostatní je věcí personálu. Odcházíme, když recepci opustily dvě třetiny účastníků. Jenda a Venda Oličovi: Umíme správně fouknout! Není příliš obvyklým jevem, aby se sourozenci vydali na stejnou životní dráhu. V případě bratrů strážmistrů Jana a Václava Oličových (2/F66) to však platí. Oba jsou to nejen policisté a hudebníci, ale ke všemu ještě dvojčata! Hodně ojedinělá trojkombinace na to, aby mohli projít základní odbornou přípravou v naší škole, aniž by unikli pozornosti redakční rady Zpravodaje. Narodili se v Hradci Králové, bydlí ve Světlé nad Sázavou. Už na základní škole začali hrát na zobcovou flétnu, která se pro ně stala odrazovým můstkem k žesťovým hudebním nástrojům. Honza si vybral baryton (eufonio), jenže jeho vzrůst a velikost nástroje jaksi nešly k sobě - při hraní musel sedět - a tak zprvu měl nevalné výsledky. Odhodlání a trpělivost však přinesly v přípravném ročníku své ovoce. Václav si vybral žesťový nástroj pozoun (trombon) a protože tehdy nemohl dosáhnout na 7. polohu u nástroje, brzy si našel svůj styl a problémy byly tytam. Po 1. roce přípravky oba bratři nastoupili do místní lidové dechovky, kterou dodnes vede Ján Vajo. Ve 12 letech se dočkali prvního velkého vystoupení ve Zruči nad Sázavou. Po ZŠ chtěli zamířit na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, ale krátce před nástupem dostali dopis, že jejich ročník přerušují, takže narychlo hledali jinou školu. Vybrali si střední školu, obor umělecko-řemeslné zpracování kamene a keramiky ve Světlé nad Sázavou. Někdy ve 3. ročníku rozšířili své hudební působení o dechový orchestr v Ledči nad Sázavou, který dodnes vede Karel Růžek. U něj se Honza naučil hře na žesťový nástroj tenor, Václav pro změnu na baryton. Postupem času se sehráli. Už jako plnoletí nastoupili coby pozounisté do komorního orchestru Region ve Světlé nad Sázavou, doprovázejícího pěvecký sbor Gaudeamus. V Ledečském dechovém souboru hráli asi 3, roku a našli tam mnoho kamarádů. Po úspěšném složení maturitní zkoušky nastoupili na VOŠ ve Světlé nad Sázavou (obor technologie skla a keramiky-chemie silikátů). V 1. ročníku dostali oba nabídku mistrovat keramické dílně a s radostí ji přijali. V květnu 2009 Honza nastoupil do humpolecké kapely Lesanka, do níž chodil už jako malý a hrát v ní bylo jeho klukovským snem. Na podzim téhož roku vznikla Malá Lesanka Františka Karafiáta. Tato dechová kapela má (včetně kapelníka) 8 členů a vystupuje na plesech, veřejných akcích, estrádách, narozeninách či rodáckých srazech. Oba v ní hrají tenor, Honza navíc zpívá. S kapelou hrajeme dodnes a doufáme, že nám to dlouho vydrží, shodují se obě dvojčata. Loni v červnu úspěšně zakončili VOŠ a získali titul Dis. Ještě před tím oba zdárně prošli náborovými zkouškami k Policii ČR (útvar ochrany bezpečnosti). V Praze absolvovali kurz na zbraň a 1. září nastoupili do ZOP do Brna. Jendo a Vendo, držíme palce, ať se vám daří na všech frontách! -st+pš- strana 11

12 Automobilní oddělení VČERA a DNES Představit si moderní dobu bez aut je prakticky nemožné. Není žádným tajemstvím, že vozovým parkem disponuje i naše škola. Vzhledem k tomu, že automobilní odddělení (AO) působí na naší škole od jejího vzniku, nikoho jistě nepřekvapí, že vozový park prošel a prochází obměnou. Nyní vlastníme 31 služebních dopravních prostředků. V souvislosti s letošním výročím školy učiňme alespoň malý historický exkurz. Autobusy: v 80. letech minulého století na AO pracovalo až 16 zaměstnanců (nyní 8) a ve vozovém parku školy tehdy bylo až 15 autobusů zn. ŠL 11. Ty postupem času nahradily modernější autobusy zn. KAROSA a SOR. Příčinou vyššího počtu autobusů byly mj. svozy posluchačů ze Zastávky u Brna a Spišského Podhradí na Slovensku. V současné době vlastníme 5 autobusů, které jsou využívány kromě převozů studentů také k přepravě sportovců z Centra sportu MV (v rámci celé ČR). Nákladní vozy: Škola využívala Tatru 138 (později Tatra 148), dále Liaz, dvě Avie typu valník a dvě Avie typu skříň, z nichž jednu využívalo výhradně proviantní oddělení. Součástí vozového parku školy byly i dvě Škody 1203, které později nahradila 2 vozidla Volkswagen Transporter kombi (jeden je dosud v provozu). K tomu byl v r pořízen mikrobus Ford (kapacita 9 osob) využívaný zejména na tuzemské a zahraniční služební cesty. V současné době škola vlastní nákladní automobil Iveco (pořízen v r. 2009), který je opatřen hydraulickým čelem s nosností 750 kg. Osobní vozy: Škola začínala s dvěma vozy Volha 24, dvěma Žiguli (1201 a 1500), dvěma vozy Škoda 120 (jeden měl policejní označení a byl využíván k doprovodu při jízdě 6 obrněných transportérů OT 64, které tvořily dobovou součást vozového parku školy a každý měsíc absovovaly zkušební jízdy). Po roce 1989 značky Volha a Žiguli nahradilo 9 vozů Škoda Forman a jeden automobil Opel Vectra. Motockly: Od začátku byly používány pro výuku při k získání řidičského oprávnění skupiny A. Ve vozovém parku měly zastoupení Jawa 50 Moskyto, ČZ 175 a 6 motocyklů Jawa 350 (tři jsou dosud v majetku školy). Letos se podařilo realizovat nákup motocyklu YAMAHA 600 (vybaven antiblokovacím systémem ABS). Automobilní oddělení bude v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb usilovat o pořízení nového univerzálního nosiče nástavby Multicar, určeného pro letní a zejména zimní údržbu komunikací. Tento by měl nahradit již dosluhující univerzální údržbový nosič nástavby Magma, jehož výroba už skončila. Mgr. Petr Mareček, vedoucí AO OKÉNKO KNIHOVNY Kdo by nechtěl mít klidné pracovní dny bez stresu? Smět se na práci soustředit a odvést tak ten nejlepší výsledek? Jak toho ale dosáhnout? Úkolů je hodně, dny se nedají natáhnout a konec konců i naše energie má svou mez. LEO BABAUTA se ve své knize Síla jednoduchosti pokusí naučit nás pracovat s časem a vlastními silami. Šest klíčových principů efektivity, pokud se je rozhodneme respektovat a uplatňovat, nám může změnit život k lepšímu. Kniha poskytuje praktické rady pro každodenní praxi. Americký spisovatel DAVID BALDACCI je už české čtenářské veřejnosti dobře znám. Dokonce i té nečtenářské, troufám si tvrdit, neboť jeho dílo už před lety objevili filmaři. Jeho román Ve zlomku vteřiny je politický thriller. Přináší neotřelý pohled na postupy FBI prostřednictvím story s napínavou, propracovanou zápletkou a nečekaným koncem. Kdo si ale potrpí na milostné příběhy, také nepřijde zkrátka. Kniha se čte opravdu jedním dechem. Říci, že Nejhledanější muž je kniha o špionáži, není úplně přesné. Je o dnešní době, o boření mýtů, nejistotě a ztrátě víry v cokoli. Je o falši, o dobrých úmyslech, které vedou ke špatným koncům, o zneužívání boje proti terorismu ve prospěch mocenských zájmů. JOHN LE CARRÉ sám strávil pět let v britské rozvědce a ze svých zkušeností těží inspiraci pro své romány. Vyšlo jich už jednadvacet. Vřele doporučuji. -ik- Z redakční POŠTY Ďakujem za spravodaj, je v ňom veľa pre mňa zaujímavých podnetov a tak som ho preposlala aj riaditeľovi našej školy. Po prečítaní som si uvedomila koľko náročnej odvedenej práce sa skrýva v tomto čísle; a tak prosím vyjadrite môj úprimný obdiv za prácu celému redakčnému kolektívu. Prajem Vám všetkým pevné zdravie a veľa pracovných úspechov v tejto zložitej dobe. Pozdravujem a prajem pekný deň Ing. Eva Kitová, vedoucí OMSČ ŠO SOŠ PZ Košice Košice, strana 12

13 VOKOLO PRÍGLU - minidotazník Závod prostředím Brněnské přehrady (více o něm na str. 16) přilákal na start i dva naše učitele, Soňu Svobodovou a Květoslava Šedivého. Zeptali jsme se jich: Poslední myšlenky před startem S: Vítězstvím pro mne bude vydržet! K: Nejdu do závodu úplně zdráv, musím se šetřit a mít na paměti, že delší závody je třeba běhat hlavou a rozhodují poslední 4 km. První myšlenky v cíli S: Měla jsem fakt natrénováno! K: Bezprostředně po doběhu totální vyčerpání - někde se opřít nebo si lehnout. Asi po minutě úvahy, zda jsem nemohl někde přidat. Po zjištění výsledku (338.) spokojenost s umístěním a předsevzetí být příště do 2 0. místa. Nejhorší úsek závodu S: Před hradem Veveří (před tzv. druhým občerstvením) to byla lesní cesta s kameny a kořeny. Naštěstí bez pádu, ale s velkou opatrností. Zde jsem nabrala velké zpoždění. K: Devátý kilometr. Při seběhu k lávce pod hradem Veveří jsem zakopl o kámen, upadl a odřel jsem si celou pravou stranu těla a narazil loket. Poslední 4 km hotové utrpení a postupné ztrácení vydobytých pozic. Kolik km jste v přípravě naběhali? S: Já nevím, moc. Hlavně tím, jak narůstal trénink jsem obíhala polovinu našeho krásného města Brna. K: Běhám pravidelně 4x týdně. Střídám vytrvalostní (10 až 12 km) a frekvenční tréninky na rychlost (300 m, 1 00 m). Běh Vokolo Príglu byl pro mě testem na zimní Brněnský běžecký pohár. Tekutiny a potraviny spotřebované během závodu S: Dobrá snídaně (ovesná kaše), energetická tyčinka, voda a 4 km před cílem iontový nápoj a půlka banánu (nejlepší banán, co jsem kdy jedla). Po doběhu jsme dostali ovoce, mufínky a boloňské těstoviny. K: Již několik let mám ve dnech před závody zažitý stravovací režim. Půl hodiny před startem vypiju iontový nápoj, při závodu potřebuji jen obyčejnou vodu. Po závodě konzumuji banány a melouny, abych doplnil energii. -pš- ČTENÁŘSKÁ TYPOLOGIE další přírůstky Tento titulek se objevil na stránkách Zpravodaje už před časem. Dnes vám předkládáme další typy, které mají zastoupení ve čtenářské obci (nejen) naší knihovny. SEM TO DEJ v paměti či kartotéce a odpoví popravdě Nemáme, nebo Dobrý den, praví dva veselí Pohodáři, právě přibyvší Máme a půjčíme, případně Máme, ale jsou právě půjdo knihovny, my si jdeme pro tu novou psychologii čeni i s kmotříčkem a žlunou. Jde o veselou, dospěláckou Sem se chodí po telefonické domluvě, praví kysele Kni- konverzaci v radostném duchu: krátká cesta k cíli. Čtenář hovnice, volali jste? Ne, praví veselí Pohodáři, my jednou uspokojen, jindy zklamán, ale to už je život. Zmíněšli rovnou. Ano, tak jste mne zastihli, psychologii bys- ní čtenáři už někdy v knihovně byli, ba i v mnoha a často. te rádi, tady ji máme, posaďte se, vyplním osobní karty. Jsou vítanými hosty. Pohostinné dvéře knihovny však čas To není zapotřebí, praví jeden Pohodář. My nekra- to plodí překvapení. Tak jsem tady, praví Osoba v nich. dem, doplní druhý. Poctivě vám to vrátíme. Vem to, Knihovnice už si toho všimla. Bystře také usoudí, že Osojdeme. Knihovnice vyšle střelhbitě krátkou modlitbičku ba nepřišla jen tak na plky (nutno přiznat, že tady občas ke Knihovnímu řádu a zastoupí s rozpaženýma rukama v úsudku šlápne vedle). Co potřebujete? Osoba přizná, že dveře. Musíme dodržovat určitá pravidla, vysvětlu- knihu. TU knihu. (TA kniha naskakuje v mysli knihovníje a v duchu si vyčítá, že je tak nedůvěřivá. Já neznám ků jako Bible, druhá možnost je Harry Potter). Knihovnice ani vaše jména Honza, vece první Pohodář. Tom, pohlédne na Osobu. Nebude to bible ani malý kouzelník, pospíší si druhý. Těší mne, praví Knihovnice, napíšeme kdepak. V tuto chvíli knihovnice, zatím nepuzena emocety karty (ignoruje dvojí povzdechnutí). Tak, tady mi to mi velmi vzdálenými profesionálnímu přístupu, zapátrá po podepište. Podepsat? kroutí Pohodáři hlavou ve shod- konkrétnější informaci. Dostane ji. Má, co chtěla. TU kniném rytmu, vy nám nevěříte? Knihovnice by se ráda hu, co budu potřebovat. Cyril ji má od vás taky. Knihovnice dostala k čichací soli ve své kabelce, ale netroufá si dve- mdlého rozumu a vyššího než přiznávaného věku zapomněře jsou proklatě blízko. Ťuká proto autoritativně prstem do la křišťálovou kouli doma. Zatím tápe, ale chytá se stébla. kolonky Podpis. Je to dobrá metoda, jak využít třesoucí K čemu ji budete potřebovat? Jak to teďka začne, praví se ruku. Honza a Tom podepisují a srdečně se loučí. Kni- Osoba netrpělivě. Řekli, že to pro nás máte. Nejspíš ano, hovnice pije v koupelně studenou vodu přímo z kohoutku. pomyslí si Knihovnice, když přelétne pohledem hromady knih, na něž už nezbývá místo na policích. Ale opatrnosti nezbývá. Ještě řeknou, že neumí jednat s lidmi. Navíc s ní cloumá nelidská pýcha. Ona z Osoby pravdu dostane. To by TĚŽKÝ SEN Jsou čtenáři, kteří po zaklepání vstoupí, po pozdravu se tak hrálo, aby Osoba odešla bez TÉ knihy! Po další půlhodipoptají na zdraví a přistoupí k požadavku. Jsou pomilování- ně odchází osoba s knihou a Knihovnice do ústraní převléci hodní. Jejich řeč plyne jako stříbrný potůček. Máte Kara- propocený šat. Někdo klepe. Knihovnice doufá v lepší příš-ikfiátovy Broučky? tážou se například. Knihovnice zapátrá tí. strana 13

14 K Ř Í Ž O V K A SMŮLY KOPEC (autentický dopis klienta nejmenované pojišťovny) Vážená pojišťovno, odepisuji na váš dopis, v němž jste mě žádali o upřesnění mého úrazu. Do oznámení o úrazu jsem uvedl, že jsem si úraz způsobil sám. Jsem zaměstnán jako zedník a zmíněný den jsem pracoval zcela sám na stavbě domu. Po dokončení práce mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolů, tam jsem přes kladku vytáhl nahoru po laně prázdný sud, do něhož jsem hodlal uložit zbývající cihly. Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na střechu naložit cihly do sudu. Po naložení všech cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud s cihlami. Ve smlouvě máte uvedeno, že vážím 75 kg. V momentě, kdy jsem lano odvázal a držel jen v ruce, jsem se ujistil o působení gravitace. Výše jsem napsal, že sud, který sám o sobě váží 25 kg, byl naložen 250 kg cihel. Jak si jistě domyslíte sami, moje váha 75 kg nemohla udržet tak těžký sud a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prudkém pohybu vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy, naopak v prudkém pohybu dolů. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se setkal se sudem pohybujícím se proti mně, což vysvětluje to naražení hlavy a zlomeninu krku a lícní kosti. Dále jsem pokračoval směrem vzhůru, až jsem se zastavil s prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana. V tom samém momentě sud s cihlami dopadl na zem a rozbilo se mu dno. Působení gravitace pokračovalo dále, a jak si jistě domyslíte, situace, kdy já se 75 kg jsem nahoře a sud vážící pouze 25 kg dole, nemohla setrvat. A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolů a prázdný sud v prudkém pohybu naopak nahoru. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným. To vysvětluje zlomeniny obou kotníků. Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde jsem prudce narazil na zem, což vysvětluje ta rozdrcená kolena a sedací kloub. V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci přes kladku visel prázdný sud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolů, přesně do míst, kde jsem bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři zlomená žebra. Doufám, že jsem vám poskytl vyčerpávající informace. Těším se na další zajímavou spolupráci... (z internetu) strana 14 silvestrovská příloha

15 »KRABIČKÁŘI«před problémem NEŽ ZAVONÍ VÁNOČKA Když svého času přišlo proviantní oddělení s nápadem umožnit zaměstnancům objednávat při sanitárních dnech bagetu, byla to (nejen) pro všechny jedlíky skvělá zpráva. Těžko říct, zda inspiraci v tomto směru hledali jinde, každopádně novinka, se kterou proviantní přichází nyní, sanitární bagety zdaleka předčí. Půjde totiž o změnu vpravdě zásadní. Jakou? Na to jsme se zeptali šéfa proviantního oddělení Bc. Jiřího Kirschbauma: To co se chystá, je opravdu v ý j i m e č - né a máme v e l i k o u radost, že se podařilo najít cestu, jak novinku uvést v život. Podle našich informací jde o záležitost v celorepublikovém měřítku ojedinělou. Ve zpětné vazbě od našich zaměstnanců i od studentů se vyskytovaly občas výhrady typu»je těžké si vybrat«(pro jedny byly všechny chody dobré, pro druhé zase žádný), a tak jsme přemýšleli, co s tím. Vařit čtvrté jídlo by ekonomická hlediska neumožnila, ale řešení jsme hledali a našli. Již velmi brzy se strávníkům školy otevře možnost objednat si oběd nikoli z dosavadních tří, ale hned ze čtyř variant! Ve stávajícím objednávkovém stravovacím softwaru (Webkredit pozn. aut.) přibude volba, kterou zatím pracovně označujeme»tři v jednom«. Strávník, který se pro tuto volbu rozhodne, dostane při obědě na talíř třetinové porce všech tří chodů nabízených v tom dni. Aby kultura stravování neutrpěla (tj. aby se jídla mezi sebou nemíchala), budeme»tři v jednom«servírovat na speciální talíře k jednorázovému použití. Nyní se již dolaďují poslední detaily, tak aby v první polovině ledna mohla tato novinka ve zkušebním provozu odstartovat. Dílčí problém tkví v tom, že se nedá příliš odhadnout, jaký zájem čtvrtý chod vyvolá, a tak není jasné kolik speciálních talířů je zapotřebí na»rozjezd«objednat. Kromě toho stravovací objednávkový systém není zatím připraven na vkládání čtvrté varianty oběda, což bude úkol pro vývojáře dodavatelské firmy. A v náznaku je tu ještě jeden problém, ale jeho vyřešení už bude na strávnících samotných. Před takzvanými»krabičkáři«bude dilema, zda si tři chody odnášet v jedné nebo více nádobkách. Co dodat? Proviantnímu dáváme po vzoru jedné komerční televizní stanice palec nahoru... redakce Naše teta peče léta na Vánoce vánočku... notují si mnozí v závěru roku oblíbenou píseň. V některých domácnostech se vánočka peče dosud, jinde se kupuje. Ať tak či onak - bez tohoto pečiva obvyklého tvaru by to nebyly ty správné Vánoce. Na vánočku se nezapomínalo ani v minulosti. Ve středověku si na vánočkách pochutnávala šlechta i zmlsaní konšelé. A protože o Vánocích byli páni z městského zastupitelstva štědří nejen k sobě, ale i k ostatním, nakupovali z obecních peněz pro chudé mnoho ryb a húscí štědrovečerních. Nevíte co to jsou húsce? Dnes jim říkáme štědrovky nebo vánočky. Dříve vánočky patřily mezi nejoblíbenější vánoční dárky. V Plzni dostávali o Vánocích konšelé, pověžní a šatlavní vánočky po čtyřech groších, zvoník a branní po dvou groších. V Jindřichově Hradci měl vánoční dobrotu smluvně zajištěnou místní hrobykop. Ve svatební smlouvě však musel půlku štědrovečerní vánočky upsat manželce. Nejštědřejší byli staroměstští konšelé. Vánočkami a kapry obdarovávali nejen zemské úředníky, pražského arcibiskupa, rektora Karlovy univerzity a faráře všech pražských kostelů, ale i hlásné, přívozníky a hrobníky. Dárky dostávala i zadní zběř, k níž patřil městský kat, jeho pacholci, pohodný (ras) a hospodář odpovídající za chod vězení. Radní a konšelé dostávali z městské pokladny 18, páni starší 26, soudci 14 a vyšší městští úředníci 26 vánoček. V Praze bylo na konci 18. a v 19. století mezi obchodníky zvykem dávat o Vánocích stálým zákazníkům bohatou výslužku. Pekaři v bílých zástěrách obdarovávali své věrné krásně vypečenými štědrovkami. Každý mistr měl k ruce pekařské podruhy a učedníky, a tak byla pražská pekařská obec velice početná (ve 2. pol. 14. století žilo v Praze 157 pekařských mistrů!). Pekařské řemeslo mělo v Praze zlaté dno a pekaři, hrdí na svou práci, každý rok o Štědrém dnu dopoledne šli s vánočními dárky na Pražský hrad. Šest bíle oděných pekařských tovaryšů neslo na ohoblovaném prkně nejvyššímu purkrabímu dlouhou vánočku s hrozinkami a mandlemi. Štědrovka se na ramenou urostlých chasníků kolébala do rytmu břeskné hudby, doprovázející slavnostní průvod. Pražané čekali na průvod představitelů pekařského cechu již před Karlovým mostem a obdivovali vánočku i pohledné mládence. Někdy se sešlo takové množství zevlounů, že pekaře musela obklopit městská stráž, aby vánočku donesli na Pražský hrad bez úhony. Zlomit vánoční pochoutku nebo ji upustit by bylo pohromou pro celý pražský pekařský cech. Štědrovečerní vánočky byly považovány za vybranou pochoutku. Připravovaly se podle nejrůznějších receptů. Každý člen rodiny musel dostat svou vánočku. Pro rodinné příslušníky je hospodyně pekla z bílé mouky, s rozinkami a mandlemi, a kořenila je anýzem nebo fenyklem. Na čeládku čekala vánočka z obyčejného kynutého těsta. Vánočky se pekly doma, ale také se kupovaly. Oblíbená vánoční pochoutka mohla mít rozměry větší housky, vykrmené kachny nebo svatomartinské husy. Obrovskými vánočkami se proslavil Jindřichův Hradec. Nejmenší se prodávala za 10 grošů. Za tu cenu se dala v hostinci pořídit štědrovečerní večeře o několika chodech. Labužníci je však kvůli neobvyklému kulinářskému zážitku kupovali a speciálně vypravené formanské vozy je přivážely až do Prahy na předvánoční trh. O Vánocích nedostávali vánočku jen lidé. Na Šumavě ji hospodář házel o Štědrém večeru do studny, aby bylo po celý rok dost vody. Kousek vánočky musel dostat také oheň. (V. Vavřinová, Malá encyklopedie Vánoc), redakce silvestrovská příloha strana 15

16 S P O R T FOTBALOVÝ ÚSPĚCH na mezinárodní scéně Stalo se již tradicí, že každoročně v podzimních měsících pořádá IPA sekce České republiky územní skupina 201 Brno dvoudenní mezinárodní turnaj v sálové kopané. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se již IX. ročníku tohoto sportovního podniku pod názvem BRNO CUP 2010 mohlo opět zúčastnit také družstvo naší školy. Za účasti 16 týmů z Itálie, Chorvatska, Polska, Slovenska a České republiky se hrálo postupně ve čtyřech základních skupinách, následně ve dvou skupinách postupujících družstev a nakonec známým křížovým systémem kdo s koho. Naše družstvo tak během turnaje odehrálo celkem 8 zápasů, z nichž pouze v jediném podlehlo, a to v semifinále pozdějším vítězům z Chorvatska 0:1. Zajímavostí určitě je, že jsme již v průběhu turnaje, jako jediní, dokázali tento tým porazit (2:1). Konečné třetí místo tak můžeme hodnotit jako úspěch a družstvo školy tak navázalo na důstojná vystoupení z posledních dvou let, kdy skončilo vždy na druhém místě. -jch- Dokonalý finálový obrat Čtrnáct na dvou. Tak lze telegraficky vystihnout dvoudenní Přebor VPŠ MV v Brně ve stolním tenise, který proběhl 3. a 4. listopadu v tělocvičně naší školy. Hrálo se totiž na dvou stolech a do napínavého boje o prvenství zasáhlo 14 borců (z řad studujících i stálého stavu ). Dvě kvalifikační skupiny po sedmi účastnících naznačily naděje jednotlivých adeptů na umístění v turnaji. Mezi osmičku nejlepších se probojovali první čtyři hráči v pořadí každé skupiny. Hrálo se systémem každý s každým na tři vítězné sady a o síle a vyrovnanosti stolních tenistů svědčily dramatické pětisetové bitvy, které se odehrály již v základních skupinách. O pěkné výměny nebyla nouze a všechna střetnutí dvoudenního klání se odehrávala ve férovém duchu, takže ředitel turnaje i hlavní rozhodčí mohli zářit spokojeností. Petr Jaroš a Jan Jelenek (oba 1/F65) nenašli ve svých základních skupinách přemožitele a jejich kvality dávaly tušit, že by se mohli prosadit výraznou měrou i ve finálové skupině. Rovněž v ní se bojovalo na tři vítězné sady a kdo před turnajem tipoval, že o vavřín nejcennější si to nakonec mezi sebou rozdají dva výše jmenovaní borci, nemýlil se. Ve finále se rozpoutala ofenzivně laděná bitva, v níž měl zprvu navrch Jelenek. Za stavu 2:0 na sety se zdálo být rozhodnuto, ale naplnila se slova ředitele přeboru, který v tu chvíli předvídal: To bude na pět! Neúnavně bojující Jaroš zmobilizoval síly a nakonec předvedl přihlížejícímu publiku ve finále dokonalý obrat - 2:3! Za předvedenou hru však zasloužili oba aktéři absolutorium a nestranný divák litoval, že přebor může mít pouze jediného vítěze. Barvy stálého stavu hájili tři hráči, ale na příčky nejvyšší nedosáhli. Dohromady bylo ve dvou dnech odehráno rovných 250 setů! Celkové pořadí: 1. Petr Jaroš, 2. Jan Jelenek (oba 1/F65), 3. Tomáš Náhlík (2/F65), 4. Bouda (1/F66), 5. Šedivý, 6. Šoba, 7. Vondrouš (2/F65), 8. Köhr (1/F66). Trojici nejlepších patří gratulace, všem ostatním zúčastněným pak poděkování za fair-play hru. Učitelé běželi VOKOLO PRÍGLU a neztratili se V sobotu 16. října vyběhla více jak tisícovka běžců Vokolo Príglu. Pro osoby neznalé brněnského slangu se jedná o běh okolo Brněnské přehrady. Celá trasa si vyžádala nejen trénink, ale také soutěživého ducha účastníků. Na trase dlouhé 13,8 km čekaly na závodníky i nebezpečné úseky i převýšení, a tak v cíli se s medailí na krku cítili velmi příjemně. Do cíle doběhlo 924 účastníků. Také Vyšší policejní škola MV v Brně měla v závodě dva účastníky z řad učitelů. Umístěním v první třetině výsledkové listiny se může pochlubit kpt. Ing. Květoslav Šedivý, kpt. PhDr. Soňa Svobodová (minirozhovor s nimi přinášíme uvnitř čísla) považuje za úspěch to, že za sebou nechala ještě rovnou stovku běžců. Vítězství je doběhnout do cíle a překonat sám sebe. První (pořadatelsky velmi dobře zvládnutý) ročník tohoto zajímavého závodu je minulostí. Pokud by příští rok na startu stanuli kromě pedagogů i studující, určitě by z toho byla velmi zajímavá konfrontace. Štěstí přeje připraveným, a proto: ZAČNĚTE BĚHAT UŽ DNES! redakce ZPRAVODAJ - školní bulletin pro účastníky kurzů a pracovníky Vyšší policejní školy MV v Brně. Vedoucí redakční rady Mgr. Pavel Šoba, tel Členové redakční rady: PhDr. Božena Vejrostová, Mgr. Jiří Chromek, Mgr. Vladimír Machát, Jarmila Krajčiríková a Silvestr Tintěra. Zpravodaj vychází 1x za tři měsíce v nepravidelném rozsahu. Články dopisovatelů nejsou obsahově upravovány a nemusí být v názorové shodě s redakcí, která si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Intranet: Adresa školy: Vyšší policejní škola MV v Brně, P. S. 365, Brno. Povoleno rozhodnutím tiskového odboru Magistrátu města Brna. Registrační číslo: R 3/00. Vytiskla reprografická služba materiálního odd. VPŠ MV v Brně vlastním nákladem v počtu 280 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla Zdarma. Uzávěrka příštího čísla pš-

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora Výchova Reflexe Podpora Sebe-výchova Sebe-reflexe Sebe-podpora Aktivity hledání rizik Mapovaní cesty Mapování rizikových faktorů, dynoménů Výzkum rizikových zákonitostí Soutěže Rizika, která děti objevují,

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011

PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 PSYCHOLOGIE PORODU 17.-18.10. 2011 AKREDITOVANÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ UNIPA uděluje za tuto akci 8 kreditů URČENO PRO: porodnické týmy i jednotlivce/kyně porodní asistentky, neonatology/žky, pediatry/ičky

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více