Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? KOSOVA HORA/JESENICE Na úředních deskách obcí Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? KOSOVA HORA/JESENICE Na úředních deskách obcí Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice"

Transkript

1 Číslo 8/Ročník 26 25/2/2015 Cena 15 Kč PIVNÍ BAR PREMIUM ul. 28. října, zve ve čtvrtek od 19:30 na DEGUSTACI FRANCOUZSKÝCH VÍN vstupné 100 Kč info na tel.: Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? KOSOVA HORA/JESENICE Na úředních deskách obcí Kosova Hora, Jesenice, Nedrahovice a na úřední desce města Sedlec-Prčice se v polovině února objevila informace Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení záměru výstavby větrných elektráren v lokalitě Vysoká Mezné. Záměr vystavět mezi obcemi Kosova Hora a Jesenice, v lesním porostu vrchu Hůrka čtyři stožáry větrných elektráren má pražská společnost Ostwind CZ. Podle oznámení, které pro firmu Ostwind CZ zpracovala Lucie Peterková ze společnosti Ecological Consulting, je předmětem záměru výstavba čtyř větrných elektráren, každá o jmenovitém výkonu do 3,5 MW, s výškou tubusu do 140 metrů a průměrem rotoru do 131 metrů. Celková výška větrných elektráren nad úrovní terénu se bude pohybovat do 200 metrů. Dočasně na čtvrt století Zamýšlená stavba je koncipována jako stavba dočasná. Předmětem posuzování je vybudování stožárů větrných elektráren, manipulačních ploch, přístupových komunikací a podzemního kabelového vedení do sítě ČEZ. Projekt bude sloužit k získávání elektrické energie, uvádí se v oznámení záměru. Počítáno je s dočasnými zábory plochy, potřebnými pro výstavbu a chod větrníků, a to na dobu pětadvaceti let. Přítomnost větrných elektráren by občané žijící v okolí vrchu Hůrka pocítili nejvíce asi při jejich výstavbě, která by trvala zhruba půl roku. Stavební ruch by znamenal přítomnost nákladních automobilů, dovážejících na stavbu materiál, a jeřábů, s jejichž pomocí by stožáry rostly do výšky. Při běžném provozu větrných elektráren budou nároky na dopravní SEDLČANY Šest týdnů trvající masopustní veselí vyvrcholilo na náměstí T. G. Masaryka v úterý 17. února tradičním masopustním průvodem a zabijačkou. Merendu pořádalo už podvanácté občanské sdružení Našlose ve spolupráci se Základní uměleckou školou, Městským muzeem a pod záštitou Městské knihovny. Poté, co masky obešly náměstí a naplnily látkového vepře, dostalo každé z dětí něco dobrého ze sladké zabijačky. Foto: Jana Spálenková Strážovičtí slaví malý úspěch. Kraj se záměrem novostavby vepřína nesouhlasí STRÁŽOVICE Na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a ostatních účastníků procesu EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje nesouhlasné stanovisko k záměru Novostavba stále pro výkrm prasat Strážovice. Koncem loňského roku se proti záměru benešovské Pokračování na straně 4 Pokračování na straně 2 Rámování obrazů, zrcadel atd. Provozovna - Senftová Hana, Suchdol 24, Sedlčany Tel.: Sběrny, výběr obrazových lišt Sedlčany - v textilu u p. Chlumeckého naproti Břendovi Neveklov - v textilu Timeout u p. Javůrkové Benešov - sklenářství BS - Husovo náměstí Známe program letošní Rosy! SEDLČANY S třemi sty osmdesáti pěti tisíci korunami je pamatováno v návrhu rozpočtu pro letošní rok na slavnosti Rosa. Ty se budou konat ve dnech 19. až 21. června, přičemž gró programu se odehraje v pátek. Program bude sestaven obdobně jako v loňském roce. Hlavními taháky budou zpěváci a kapely. Slavnosti zahájí v pátek v 16 hodin vystoupení Štěpán Kojan bandu, představí se také pražská kapela Skalingrad United, Blue Pokračování na straně 2

2 2 ZPRAVODAJSTVÍ strana Známe program letošní Rosy! Dokončení ze strany 1 Orchestra a Děda Mládek Illegal band. Po ohňostroji, který odpálíme ve 23 hodin, se ponese program v komornějším duchu, kdy vystoupí Ivan Hlas Trio, předst avil stručně letošní Rosu místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. Sobota bude ve znamení doprovodných programů podruhé se uskuteční dětský den v kulturním domě a také již tradiční akce Silák Sedlčan u Kovo- družstva, Pohoda fest na kotlině, závod dračích lodí na přehradě, turnaj v mariáši zřejmě ve Vltavanu, fotbalový turnaj na Tavernách a přehlídka veteránů na náměstí. V neděli je v plánu koncert dechové hudby v areálu U Chovatelů a v neděli nebo v některém ze dnů následujícího týdne by se mohl uskutečnit koncert Richarda Pachmana v kostele svatého Martina, dodal místostarosta. Jana Spálenková VORAČICE Součást stavby přivaděče pitné vody pro Sedlčany vodojem u Voračic dostává podobu betonové budovy. Současnou podobu staveniště zachycuje fotografie z 19. února. Foto: Jana Spálenková Strážovičtí slaví malý úspěch. Kraj se záměrem novostavby vepřína nesouhlasí Dokončení ze strany 1 společnosti Mydlářka, zabývající se hlavně chovem prasat, slepic, výkrmem kuřat a rostlinnou výrobou, na výstavbu stáje pro více než dva tisíce prasat v areálu ve Strážovicích, vzedmula vlna nevole u místních obyvatel. Ti apelovali především na slib dočasného umístění výkrmny v osadě a obtěžující jevy, doprovázející provoz hluk, zápach, prašnost, manipulaci s odpady nebo zvýšenou frekvenci těžké techniky. Mydlářka versus místní Několikahodinové veřejné projednávání záměru potvrdilo, že mezi místními a společností Mydlářka k dohodě nedojde. Čekalo se na vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, které tvoří podklad pro přesto právě odpor veřejnosti zřejmě podstatně ovlivnil stanovisko Kraje. Na veřejném projednání byl vyjádřen většinový nesouhlas se záměrem, a to jak ze strany samosprávy dotčené obce, tak také veřejnosti. Lze tedy konstatovat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí byl provázen zásadním a masivním odporem místní samosprávy i veřejnosti. Jedná se přímo o odmítnutí rozšíření stávajícího provozu a intenzifikace činností s ním souvisejících především transportu a aplikace kejdy na přilehlé polnosti respektive o odmítnutí výstavby nové haly s navýšením kapacity ze současných kusů prasat na kusů, uvádí ve stanovisku vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska umístění výkrmny prasat není v dané obci v rámci procesu posuzování vlivů takovýchto záměrů a jejich kapacit na životní prostředí a veřejné zdraví nejvhodnější; v oblasti Benešovska provozuje oznamovatel taková zařízení min. ve čtyřech lokalitách, vč. Strážovic (a v dalších cca pěti chov prasat). Počet kusů prasat v těchto provozech se pohybuje od do v jedné lokalitě podle veřejně dostupných podkladů konkrétně 2 580, 2 880, a ks ve Strážovicích; z uvedeného výčtu je patrné, že navýšení počtu kusů v jedné lokalitě, navíc z morfologického hlediska problémové, o bezmála 50 procent na absolutní množství cca kusů se jeví jako bezprecedentní a pro obyvatele dotčené obce neúnosné. grovaného povolení. Zajištění příslušných organizačních a provozních opatření řídit, pokud takový postup řádně odůvodní. Proti stanovisku se nelze odvolat Ještě není vyhráno Místním vadí částečně vykácený a tím i nedostatečný pás ochranné zeleně kolem areálu. Foto: Josef Humhal další řízení vedené u stavebního úřadu. Ten se ale nemusí doporučujícím rozhodnutím Krajského úřadu řídit, pokud takový postup řádně odůvodní. Proto není úspěch Strážovických ještě žádným vítězstvím, Josef Keřka a doplňuje, že v dokumentaci nebyla oznamovatelem předložena alternativní varianta umístění či kapacity záměru. Krajský úřad Středočeského kraje shledává, že tento postup oznamovatele Na veřejném projedn á n í by l a s p o l e č n o s t Mydlářka vyzvána ke komentáři předmětného záměru z hlediska zajištění a kontroly organizačních, provozních a investičních opatření, která prokazatelně snižují emise amoniaku a zápachových látek. A to s ohledem na umístění, navrhovanou kapacitu a negativní zkušenosti obyvatel se současným provozem realizaci opatření maximálních, nad rámec stávajícího inte- Občané měli obavy také z možné kontaminace vody. Fotografie zachycuje hnědě zbarvenou vodu u studní ve Strážovicích. Foto: Josef Humhal oznamovatel připustil nebo potvrdil, základní ekonomickou rozvahu opatření investičních však nepřednesl, uvádí se v odůvodnění nesouhlasného rozhodnutí. To je vlastně koncem procesu EIA a tvoří podklad pro další řízení (územní a stavební) vedené u stavebního úřadu. Ten by měl toto stanovisko vzít v úvahu. Nemusí se jím ale ani podat žalobu. Lze se proti němu bránit právě ve zmíněných navazujících řízeních. Víme, že ještě nemáme vyhráno, jsme ale rádi, že Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl, jak rozhodl, a věříme, že při dalších řízeních bude toto stanovisko bráno v potaz, dodává Jiřina Humhalová ze spolku Zdravé Strážovice, z.s. Jana Spálenková

3 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. tel.: Sauna změní provozovatele DUBLOVICE V úterý 17. února měli dublovičtí zastupitelé na programu svého zasedání ukončení smlouvy s provozovatelem sauny společností MM Sedlčany s.r.o. Tato společnost saunu v roce 2012 zrekonstruovala na vlastní náklady, teď však chce své podnikání v tomto oboru ukončit. O provozování sauny už má zájem nová společnost. Sauna v Dublovicích je velice oblíbená, a to nejen u místních. Právě sem dojížděli Sedlčaňáci v době, kdy byla zavřená a v rekonstrukci sauna na sedlčanském Tatranu. Dublovickou saunu občané dělali za minulého režimu v akci Z, patřila obci, která ji pronajímala provozovateli. Během let se do provozu neinvestovalo a prostory a zařízení přestávaly odpovídat požadavkům kladeným na zařízení tohoto typu, říká dublovický starosta Otakar Jeřicha. Proti záměru obce saunu prodat se postavili občané. Žádost o dotaci, kterou v lednu 2012 starosta podal na Místní akční skupinu Sedlčansko spočívala pouze v udržení provozu v opravě potírny, výspravě popraskaného obložení a stropů. Lapili ovíněného řidiče SEDLČANY V neděli 15. února chvíli po půlnoci kontrolovala policejní hlídka v Církvičské ulici 27letého řidiče, který, jak se později ukázalo, usedl za volant po požití alkoholu. Přístroj u něj vykázal hodnotu 1,02 promile a muž se přiznal k vypití jednoho a půl litru vína pár hodin předtím. Na místě byl motoristovi zadržen řidičský průkaz a další jízda mu byla zakázána, upřesnila příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová. Jana Spálenková Nakonec se objevil investor, který projevil zájem saunu zrekonstruovat na vlastní náklady a provozovat. Společnost MM Sedlčany s.r.o. saunu zrekonstruovala tak, že jde o moderní, hygieně a všem náležitostem saunování odpovídající provoz, který se těšil oblibě nejen místních občanů. Nájem byl řešen zápočtem vůči investicím, které společnost do rekonstrukce vložila. Nájemní lhůta byla sjednána na dvacet let, vysvětluje starosta Jeřicha. Dublovická sauna je jedinou horkovzdušnou potní lázní klasického typu (vytápěnou dřevem) v širokém okolí. Kromě finské sauny mohou návštěvníci využít i infrasaunu a parní saunu. Otevřená je čtyřikrát týdně, ve středu ve čtvrtek a v sobotu od 16 do 21 hodin, v pátek o hodinu déle. Stejně jako Potírna v dublovické sauně. Foto: saunadublovice.cz sauna sedlčanská, je pátek vyhrazený pouze ženám. Hodiny pouze pro muže chybí, většina provozní doby slouží ke společnému saunování. Vzhledem k tomu, že o provoz tohoto zařízení už projevila zájem jiná společnost, připravuje teď vedení obce ukončení nájmu s firmou MM Sedlčany dohodou ke dni, k němuž provoz sauny převezme nová společnost. Na úřední desce obce bude samozřejmě zveřejněn záměr pronájmu prostor. Jana Spálenková Policistu na silnici prý neviděl KRÁSNÁ HORA NAD VLTA- VOU V sobotu 21. února v dopoledních hodinách chtěli policisté zkontrolovat projíždějící vozidlo Škoda Felicia. Řidiči dávali znamení k zastavení. Řidič auta však asi třicet metrů před hlídkou odbočil k rodinnému domu a z vozu vystoupil. Hlídka následně jela za motoristou. Dvaačtyřicetiletý muž na dotaz, proč neuposlechl pokynu k zastavení vozidla, uvedl, že policistu neviděl, přiblížila situaci příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že dechová zkouška byla u motoristy pozitivní, na displeji se objevila hodnota 0,55 promile alkoholu. Řidič uvedl, že v nočních hodinách vypil asi šest dvanáctistupňových piv. Přišel o řidičský průkaz, dodala. Řidiči jsou ze zákona povinni uposlechnout výzvy policie k zastavení. Většinou právě proto, že jsou si vědomi svého prohřešku, jedou dál. Potom musí počítat se sankcemi. -red- Návrh rozpočtu města počítá s 296 miliony korun SEDLČANY Podobně jako v minulých letech hospodaří město první měsíce roku podle pravidel rozpočtového provizoria. To by se mělo změnit v pondělí 9. března, kdy budou mít schvalování rozpočtu na programu na svém letošním prvním zasedání v Kulturním domě Josefa Suka zastupitelé. Návrhem rozpočtu se zabývali radní města na svém posledním zasedání ve středu 18. února. Od 19. února je tento návrh zveřejněn na úřední desce města, uvedl sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel s tím, že rozpočet je opět jako v minulých letech sestavený jako vyrovnaný. Na straně příjmové a výdajové jsou částky 296 milionů 355 tisíc korun. Příjmová část byla vyrovnána s výdajovou zapojením rezerv zůstatkem na účtu a z fondu rezerv a to ve výši 46 milionů 486 tisíc korun. Rozpočet města se v posledních letech pohyboval pod 200 milionů na straně příjmů a výdajů. V loňském roce byl rekordní ve výši 419 milionů korun, a to kvůli stavbě přivaděče. Ta bude dokončena v letošním roce, proto i letošní rozpočet je navýšený, ačkoli už ne o takovou částku jako v loňském roce. Z Operačního fondu Životního prostředí poputuje na účet města letos ještě takřka 105 a půl milionu korun, dalších 44 milionů vynaloží město na tuto stavební akci ze svého. Příjmy versus výdaje V příjmech tvoří nejvyšší položky daňové příjmy (95 milionů 650 tisíc korun z čehož jsou korun výnosy z daní a 11 milionů 950 tisíc korun výnosy z místních a správních poplatků), nedaňové příjmy (18 milionů 802 tisíc korun z čehož například 3 a půl milionu tvoří nájemné z bytového fondu, 4 miliony 350 tisíc korun pronájem nebytových prostor, 2 miliony 550 tisíc korun nájemné z ubytovny nebo 1 milion 831 tisíc korun pronájem vodohospodářského zařízení 1. SčV), kapitálové příjmy (z prodeje pozemků a bytového fondu v celkové rozpočtované výši 6 milionů 810 tisíc korun) a dotace, půjčky a rezervy, kde je zahrnuta Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel nejen dotace na přivaděč, ale také na zateplení městské knihovny nebo na drtič na kompostárnu. Největší položku ve výdajové části rozpočtu tvoří s 230 miliony 645 tisíci korunami služby obyvatelstvu. Spadají sem prostředky vynaložené na školská zařízení (8 milionů 800 tisíc korun), zajištění kulturní činnosti (11 milionů 595 tisíc korun), tělovýchovy a zájmové činnosti (4 miliony 390 tisíc korun) a prostředky vynaložené na bydlení a komunální služby (například s částkou 7 milionů 625 tisíc korun je počítáno na výkony technických služeb, další peníze z této kapitoly poputují na opravy, úpravy a rekonstrukce a údržbu městského majetku). Druhá nejvyšší výdajová položka návrhu rozpočtu města je všeobecná veřejná správa, na níž je počítáno s částkou 47 milionů 200 tisíc korun. Na sociální věci a zdravotnictví je rozpočtováno 3 miliony 195 tisíc korun, na zajištění ochrany a bezpečnosti 6 milionů 65 tisíc korun. -js-

4 4 strana ZPRAVODAJSTVÍ Nejdřív zlato, teď větrné elektrárny. Další pohroma pro Sedlčansko? Dokončení ze strany 1 obslužnost minimální. Budou probíhat pouze pravidelné kontroly cca jedenkrát za rok (případně častěji při možných havarijních stavech) a nepravidelné kontroly z lokální obsluhy, což nepředstavuje významné zatížení životního prostředí ani obyvatel. Vlastní provoz větrných elektráren není zdrojem znečišťování ovzduší. Naopak, ve vztahu k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví obyvatelstva je patrný jednoznačný přínos, vezmeme-li v úvahu, jaké množství klasických paliv by bylo třeba spálit, aby bylo získáno stejné množství energie, uvádí se v záměru. Vítr energie budoucnosti Právě fakt, že větrná elektrárna s výkonem 1 MW ušetří za rok asi tun CO 2 a vyrobí elektřinu pro zhruba tisícovku domácností, hovoří pro výstavbu větrných elektráren. Proti bývají často obyvatelé území pod větráky. Nejčastěji uvádějí obavy z hluku a narušení estetiky krajiny. Studie, kterou provedla společnost Ecological Consulting, modelovala akustické zatížení na deseti nejbližších obytných domech v Mezném, Lavičkách, Vysoké, v Radči, Hulíně, Bolechovicích a Dohnalově Lhotě. Hodnoty výpočtového modelu prokazují, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době u nejbližších objektů (po odečtení odrazů od konkrétních fasád) pouze v jednom případě překročí limitní hladinu 40 Db, zní závěr studie. Stavbě jedné z elektráren zabrání zřejmě čáp Tři ze čtyř větrných elektráren by neměly mít vliv na flóru a faunu v lokalitě. Zejména z důvodu Vizualizace stavebního záměru ze zelené turistické trasy severně od osady Úklid. Foto: Ecological Consulting hnízdění čápa černého, ale i kvalitního charakteru lesního porostu a výskytu řady zajímavých druhů v okolí je doporučeno nerealizovat větrnou elektrárnu číslo 4 (blíže Dohnalově Lhotě). V dalších stupních povolovacího procesu (územní, stavební řízení) doporučujeme uvažovat realizaci záměru ve výše uvedených variantách tedy realizaci pouze dvou větrných elektráren ve variantě takové, aby byly co nejblíže u sebe to znamená v kombinaci větrná elektrárna jedna a dvě nebo větrná elektrárna dvě a tři. Závěrem můžeme konstatovat, že úroveň a koncepce navrženého řešení záměru Výstavba větrných elektráren v lokalitě Vysoká Mezné koresponduje s úrovní, která je obvyklá u obdobných staveb realizovaných v rámci České republiky i v rámci Evropské unie. Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že po dodržení navržených opatření nebude navrhovaný záměr svými parametry překračovat povolené limity, a proto jej lze v navržené lokalitě a v navržených variantách doporučit k realizaci, uvádí v závěru oznámení Lucie Peterková ze společnosti Ecological Consulting. Zakreslená umístění čtyř zamýšlených větrných elektráren. Foto: Ecological Consulting Pro, nebo proti? Zastupitelé ještě nezasedali Krajský úřad Středočeského kraje vyzval do dvaceti dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce dotčené obce Jesenici u Sedlčan, Kosovu Horu, Nedrahovice a Sedlec-Prčice k vyjádření se k záměru. To může ostatně udělat každý, a to do 10. března na adresu Středočeského kraje. Záměr firmy Ostwind se samozřejmě objevil na programu zasedání zastupitelstev dotčených obcí. Na zasedání 4. února byli zastupitelé o tomto záměru informováni s tím, že zástupci firmy přijdou projekt představit na zasedání zastupitelstva 4. března. Zatím jsme sice nehlasovali, dovedu však odhadnout, že k tomuto záměru bude v naší obci jak mezi zastupiteli tak občany převažovat spíše negativní postoj. Nemyslím si, že by zdejší krajina byla pro výstavbu větrných elektráren vhodnou lokalitou, říká místostarostka Kosovy Hory Lenka Havlíčková a podotýká, že záměru brání také platný územní plán, který stanovuje pozemky u Vysoké, jichž se záměr dotýká, jako nezastavěné území. Stejně tak je to s pozemky u Mezného, které jsou jako nezastavěné území uvedeny v územním plánu Jesenice u Sedlčan. Naposledy zasedali zastupitelé Jesenice ve čtvrtek 12. Větrná elektrárna realizovaná v loňském roce firmou Ostwind CZ u Oldřišova února, dokumenty k záměru stavby větrných elektráren přišly v pátek. Proto je budeme projednávat až na dalším zasedání zastupitelstva 11. března. Osobně se záměrem problém nemám. Jde o šetrné získávání energie plánované v lokalitě, kde by nedošlo k zatížení okolí. Jde ale o velice citlivé téma, záležet samozřejmě bude na rozhodnutí nejen zastupitelů obcí, ale dalších kompetentních orgánů, říká starosta Jesenice u Sedlčan Miloslav Hrazánek s tím, že o plánované stavbě ho před časem informovala zástupkyně firmy. Oznámení k nám dorazilo teprve v pátek 13. února. Budu jej předkládat na radě a následně asi i na zastupitelstvu, nicméně plánovaná stavba nemá být přímo na našem území jsme pouze sousední obec, uvedla starostka Sedlce-Prčice Miroslava Jeřábková. Oznámení o záměru výstavby čtyř větrných elektráren sice předpokládá zahájení stavby v červenci příštího roku a její ukončení do konce roku 2016, záležet ale bude na průběhu a výsledku schvalovacího procesu. Jana Spálenková

5 Prodám staveb. parcelu v Sedlčanech, lokalita za mlékárnou, m 2, vše připravené ke stavbě. Cena dohodou. Tel: /15 Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk v Sedlčanech - novostavba, 85 m 2, parkování na pozemku vč. užívání zahrady. Topení krbová kamna plus přímotopy. Cena dohodou. Tel.: /15 Koupím palivové dřevo (metry nebo kulatinu) Tel.: /15 Prodám preparované dravce - krahujec a jestřáb. Tel.: /15 Pronajmu garsonku v Sedlčanech. Tel: , /15 Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel: /15 Vyměním 3+1, státní panel, 3. patro, výtah, lodžie, Praha 5 - Stodůlky, za podobný v Sedlčanech. Tel.: /15 Koupím malotraktor VARI-TERA, i v horším stavu, předem děkuji za nabídku. Tel.: /15 Koupím byt v Sedlčanech, 1+1 nebo 2+1 v os. vlastnictví. Tel: /15 Prodám býčka červený. Tel: /15 Prodám byt 2+1, 70 m od centra Sedlčan. Cena dohodou. Tel: /15 Koupím Škoda Octavia nebo Škoda 1202 STW apod. v pojízdném, provozuschopném stavu. Tel: /15 Pronajmu byt 2+1 v Sedlčanech, 54 m 2, klidná lokalita. Nebo vyměním za podobný v Praze. Tel.: /15 Řádková inzerce 15 Kč/ řádek. Objednávky v redakci, mailem, telefonicky. Nedroplast s.r.o. tel.: , fax: , PLASTOVÁ OKNA Objednejte přímo u výrobce značkové 5 a 6komorové profily tepelně-izolační dvojsklo a trojsklo odborné montáže na klíč VOLEJTE ZDARMA VCHODOVÉ DVEŘE 40 % SLEVA 40!! NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA V SEDLČANECH!! ulice Sedlecká 327, Hledáme vhodného kandidáta na HPP - pozice STAVEBNÍ MISTR POŽADUJEME: vzdělání stavebního směru, praxe v silničním, dopravním stavitelství, ŘP skupiny B, schopnost práce v týmu, komunikativnost, samostatnost Nástup 4/2015 V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na INTERIÉROVÉ DVEŘE 15 % SLEVA 15 Po - Pá: 7-17 So: tel.: ; Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: , VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE velkoobchod - maloobchod boilery DRAŽICE, TATRAMAT, AEG, MIRAVA kompletní sortiment KORADO čerpadla do vrtaných studní Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab i domácí vodárny týchž značek kotle elektrické, plynové, tuhá paliva DAKON, SLOKOV, VIADRUS, PROTHERM, KOVARSON, BENEKOV atd. Kanadská kamna - úspora dřeva až 30 % Vzorkovna koupelen 400 m 2 AKCE 12 % sleva! 30 ks kamen vystaveno Kompletní rekonstrukce koupelen na klíč včetně 3D návrhů zdarma Akce sprchový kout 90x90 cm výplň sklo, vanička litý mramor, sifon Kč ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. přijme pracovníka na místo MECHANIK SEŘIZOVAČ SOUSTRUŽNICKÝCH AUTOMATŮ Požadavek: vyučen v oboru,praxe výhodou, prac. doba hod. Trvalý pracovní poměr v Petrovicích u Sedlčan Bližší informace telefon: BIOSKA SEDLČANY s.r.o. přijme pracovníka do kovovýroby Zájemce prosíme o zasílání životopisu na Případné dotazy zodpovíme na tel.: č nebo

6 6 strana MASOPUSTNÍ ÚTERÝ 17. ÚNORA V SEDLČANECH O hudební doprovod se postaral soubor Záboj a učitelé a děti Základní umělecké školy Sedlčany. Stejně jako loni se Jana Durďáková z občanského sdružení Našlose převlékla za babku s nůší. Dědka si nesla na zádech. Ve stánku na náměstí se prodávaly tradiční masopustní pokrmy koblihy, zelňáky nebo domácí chléb se škvarkovou pomazánkou. Na poklidný transport prasete od prodejny k prodejně dohlížel uniformovaný příslušník, který vepře zčásti nesl. Šašek se nám letos pěkně vybarvil. Paní krejčová s sebou přinesla i velké nůžky. Někteří si ve své masce vysloveně lebedili. První prase, pak zbytek. Do průvodu se zapojilo odhadem přes padesát masek, další početnou skupinu tvořil doprovod.

7 PTÁME SE STAROSTY strana 7 Zateplili úřad a školu, na jaře rozvedou do osad bezdrátový rozhlas POČEPICE Dvaačtyřicetiletý Zdeněk Pekárek je starostou obce druhé volební období. Zeptali jsme se ho, jak hodnotí uplynulý rok a jaké investiční akce plánuje počepické zastupitelstvo pro rok letošní. Jaká byla největší investiční akce loňského roku? Podařilo se nám dokončit zateplení budovy Základní školy a Obecního úřadu. Přípravné práce byly započaty už v roce Loni v lednu byl vybrán zhotovitel díla sedlčanská firma S-B s.r.o., která provedla projekt s názvem Snížení energetické náročnosti budov základní školy a obecního úřadu v Počepicích za cenu kolem deseti milionů korun. Na tento projekt jsme získali devadesáti procentní dotaci včetně uznatelných nákladů z evropských fondů přes Ministerstvo životního prostředí České republiky. Ačkoli byla zima zatím mírná, mohu říci, že úspora je znát. Jak se obec vyrovná s vyhláškou k novele zákona o třídění bioodpadů a kovů? Kovy třídíme za pomoci sborů dobrovolných hasičů. Třídění biologicky rozložitelného odpadu zajistíme od dubna, dle nařízení, které nám ukládá zákon, díky schválené dotaci na projekt Svážíme bioodpad z obce Počepice. Za pomoci dotací obec pořídí svozový vůz Počepický Starosta Zdeněk Pekárek s hákem na převoz kontejnerů pro zajištění likvidace bioodpadu. Jedná se o vozidlo GAZ Gazela. V současné době čekáme na dodání této dodávky svozového automobilu. V projektu je také sedm kontejnerů, které budou rozmístěny v Počepicích a v dalších osadách, a také štěpkovač, celkem za částku přes dva miliony korun, z čehož devadesát procent pokryla dotace. Jako obsluhu bychom rádi zaměstnávali pracovníky na veřejně prospěšné práce. Co si myslíte o nové vyhlášce o třídění bioodpadů? Má smysl? Určitě ano u větších obcí. I u nás jsem se setkal s tím, že lidé posekali zahradu nebo sebrali jablka a vyvezli je do lesa nebo na louku za obec. Je třeba si uvědomit, že lidé už Celková oprava poškozené hřbitovní zdi by stála čtyři až šest milionů korun. doma zvířectvo většinou nemají, zahrady ale ano, a většinou je pečlivě udržují. Trávu a další odpad ze zahrady musí mít možnost někam ukládat. Jsem ale toho názoru, že toto by si lidé měli zajistit sami. Stát bohužel tímto zákonem spíše potrestal obce, které teď mají třídění těchto odpadů povinné. Pro rozpočty obcí je to určité zatížení. Co dalšího se v obci v loňském roce povedlo? Ve Skuhrově a ve Vitíně jsme dělali opravy komunikací. Upustili jsme od balené a zvolili penetraci. Je levnější než balená, dojde ke zpevnění vozovky a prodlouží se životnost silnic. Rozpočet na letošní rok jste schvalovali v polovině prosince. Jak je koncipovaný? Je vyrovnaný, na straně příjmové a výdajové je částka téměř sedm milionů korun. S jakými investičními akcemi je počítáno v letošním roce? Loni jsme zažádali o dotaci na projekt Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro obec Počepice, jehož hlavní součástí je bezdrátový rozhlas. Máme za sebou výběrové řízení a na jaře by se mělo začít s montáží. Pořizovací cena vychází na dva miliony dvě stě sedmdesát jedna tisíc korun. Na projekt jsme získali devadesátiprocentní dotaci. Systém nebude jen varovat před povodněmi, ale budeme za jeho pomoci informovat občany Cestu od obchodu směrem do vsi zdolávají Počepičtí po silnici. To chce obecní úřad změnit. například o provozních věcech, třeba o změnách ve vyvážení popelnic nebo o společenských akcích. Rozhlas bude ve všech našich osadách. Na co dalšího jste při sestavování rozpočtu pamatovali? Při sestavování rozpočtu padlo tolik návrhů, že bych byl velmi rád, kdybychom to vše stihli v tomto volebním období. Rozpočet nám dovolí tak dvě větší akce za rok, pokud neseženeme dotace. Kraj bude v dubnu vypisovat dotace, uvidíme, jaké tituly budou vypsány, pokud nás zaujmou, rádi bychom se do nich přihlásili. Každopádně i letos půjdou finance opět do oprav komunikací, pokud by vyšla dotace, využili bychom ji buď na opravu havarijního stavu střechy školy, doslova se sype také hřbitovní zeď okolo počepického kostela. Je sice v majetku církve a je kulturní památkou, stát ale z našeho pohledu rozhodl paradoxně jako provozovatelé pohřebnictví ji musíme opravit my. Jde o částku mezi čtyřmi až šesti miliony, což z vlastního rozpočtu nejsme schopni financovat. V Rovině a v Počepicích by bylo třeba upravit návsi. Další akcí, která je v plánu již několik let, je vybudování chodníku od fary k prodejně. Kvůli tomuto záměru jsme odkoupili část farní zahrady, ještě nás čeká vypořádání se s krajem jakožto vlastníkem pozemků kolem komunikace. Otázkou je i oprava kapličky v Rovini, kde je nutné připravit podklady pro rozpočet. Některé odhady opravy se vyšplhaly až na čtyři sta tisíc korun. Tak vysoká částka ale návrhem rozpočtu neprošla jedině pomocí dotačního titulu. Obec má od začátku roku nové webové stránky Zakoupili jsme systém Galileo. Původní webové stránky, které dobře vedla řadu let Iva Králová, nám sice vyhotovovaly, a to jak obci, tak si myslím, že i občanům, ale nevyhovovaly plně po stránce změny zákonů. Tento modul bude možné více přizpůsobit zákonné podobě. Jak obec financuje hasičské sbory? Sbory dobrovolných hasičů máme oficiálně dva Rovina a Počepice. Loni se opět dalo dohromady družstvo vitínských hasičů. V letošním roce by chtěla Rovina postavit i družstvo dětí. V rozpočtu je v plánu mezi hasiče rozdělit částku kolem pětapadesáti tisíc korun, ale vždy záleží na tom, co aktuálně hasiči potřebují. Například loni obec financovala opravu převodovky u výjezdového automobilu počepického sboru. Jana Spálenková Slender life Sedlčany Pomůžeme vám shodit vánoční kila! SLEVA pro členy klubu pevného zdraví (KPZ) 10% na permanentky cvičení, masáží cvičení - solárium - lymfodrenáže Tel.: , Nám. T.G.M. 166 (Lima, 2. patro) Slender life Sedl any

8 8 strana ZPRAVODAJSTVÍ MAKLÉŘ RADÍ Průběh realitního obchodu Co se děje poté, kdy makléř našel kupce naší nemovitosti? Jako první musí zájemce uzavřít rezervační smlouvu, v níž je uvedena výše blokovacího depozita, jakým způsobem bude uhrazeno a jak bude uhrazen zbytek kupní ceny. Od teď je nemovitost rezervována. Blokovací depozitum bývá nevratné, proto je dobré mít zjištěno, zda na požadovaný úvěr dosáhneme a jsme schopni kupní cenu skutečně doplatit. Připravují se smlouvy. Hodně záleží na způsobu financování; my se podíváme na variantu hypoteční, nejčastěji používanou. Některé banky budou vyžadovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Makléř smlouvu nechá připravit a předloží zúčastněným stranám k podpisu. Na základě této smlouvy dojde bankou k vygenerování úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a návrhu na vklad zástavního práva do katastru. V tomto okamžiku je potřeba podepsat úvěrové a zástavní smlouvy. Zároveň se smlouvou zástavní se obvykle uzavírá smlouva kupní, rovněž s návrhem na vklad. Následuje podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Na základě katastrálním úřadem potvrzeného návrhu na vklad banka uvolňuje peníze. Když je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a na listu vlastnictví se objeví kupující coby nový majitel, posílá správce účtu peníze na účet prodávajícího. Nyní ještě daně makléř by měl pomoci se zpracováním daňového přiznání, aby mohla být z úschovy zaplacena daň z nabytí nemovitých věcí. Makléř by měl rovněž prodávajícího upozornit, že příjem z prodeje může podléhat dani z příjmu. Jiří Dráb, realitní makléř RE/MAX PR- Reakce na text Lucie Sůsové Jsme jen národ balíků, otisknutý v minulém čísle Vaše noviny si kupujeme rádi a vždy je tam příjemné čtení, ale tentokrát jste se nás opravdu dotkli. Pokud tady někdo chtěl psát o balících, měl by si nejprve zjistit, co pod tou fólií je uloženo, sláma to určitě není Pod fólií je zabalená zavadlá pícnina, u které musí proběhnout kysací proces a v případě protržení fólie by se pícnina zkazila. Proto zůstávají balíky na louce (soukromých pozemcích) a odvážejí se postupně dle zakrmování. S pozdravem rodina Chábova Děkujeme za vaši reakci. Text Lucie Sůsové byl zařazený mezi Názory. Šlo tedy o názor pisatelky, nikoli o stanovisko redakce. Z textu bylo zřejmé, že zafóliované balíky pisatelce vadí a vnímá je v krajině rušivě. Tedy možná nešlo tolik o obsah balíků, jako o to, jak je z estetického hlediska vnímá nezkušený pozorovatel například turista, procházející naší krajinou. Jana Spálenková, šéfredaktorka

9 MATURITNÍ PLES strana 9 Sedlčanští maturanti plesali v Benešově Oktáva (osmileté gymnázium) - zleva nahoře: Patrik Chmel, Lukáš Vyterna, Filip Červenka, Aleš Král, Tomáš Křivský, Daniel Kříž, Jan Ulrich, Šimon Pinkas, Vojtěch Machovský, Šimon Bilina, Adam Přistoupil, Jaroslav Pinkas, David Šraga; zleva dole: Jolana Vršecká, Nikola Barhoňová, Pavla Mandovcová, Anna - Marie Hlaváčková, Josef Choutka, Jan Suchan, Jiří Tuček, třídní učitel Radomír Pecka, Martin Jelen, Filip Šťovíček, Jakub Bohuněk, Anežka Doležalová, Jan Němeček, Kateřina Jelenová, Jan Němeček, Irena Mrázková, Michaela Vaverková. Foto: Kamil Novotný 4. G (čtyřleté gymnázium) - zleva: Kristýna Ševčíková, Petra Chýlová, Kateřina Ešnerová, Eliška Englová, Markéta Michálková, Aneta Kadeřábková, Nikol Krušinová, Marie Lesáková, Kristýna Dejmková, Kateřina Boučková, Aneta Čejdová, Monika Matuchová, Anna Jarolímková, Petra Jalovecká, Martina Mašková, Kristýna Krejčová, Magdaléna Dvořáková, Simona Vaškovicová, Kateřina Hodíková, Lucie Šimečková, Michaela Koblihová, Aneta Vacková; zleva dole: David Mrázek, Roman Chyle, Vojtěch Sůsa, třídní učitelka Eva Grünerová, Jan Jaroš, Vojtěch Vejvoda, Dominika Neužilová, Ondřej Sirotek, Tereza Mrázková, Kamila Oubrechtová, Martina Janů. Foto: Kamil Novotný OA (obchodní akademie)- zleva nahoře: Štěpánka Páchymová, Aneta Dvořáková, Dominika Dlasková, Sylva Beňová, Karolína Marchevková, Nikola Dvořáková, Pavla Pohanová, Nikol Wawrzynowiczová, Edita Skalická, Petra Písaříková, Kateřina Rybařová, Nikola Vyhnalová, Lenka Sabolová; zleva dole: Pavel Vacek, Jakub Kalenský, Lucie Křížová, Lucie Zbíralová, Markéta Doubravová, Olga Litošová, Lucie Kaderková, Kristýna Pejšová, Jitka Dědová, Tomáš Vodenka. Foto: Kamil Novotný SEDLČANY/BENEŠOV V sobotu 21. února pořádalo sedlčanské gymnázium a obchodní akademie maturitní ples. Ten se opět vzhledem k velkému počtu maturantů uskutečnil v benešovském Kulturním centru Karlov. Plesu se zúčastnilo osmdesát tři studentů ze tří tříd víceletého gymnázia, čtyřletého gymnázia a obchodní akademie. Celý večer se nesl v duchu Večera mnoha tváří. Program začal přivítáním hostů moderátory, následovalo uvedení maturitních videí a předtančení, které studenti nacvičovali několik měsíců předem. Po jedenadvacáté hodině se maturanti představili hostům připraveným nástupem, po kterém se uskutečnilo šerpování jednotlivých studentů jejich třídními učiteli. Slavnostní přípitek pronesl ředitel školy Zdeněk Šimeček. Po studentské hymně Gaudeamus, kterou maturanti společně zazpívali, přišla na řadu oblíbená část programu, zlatý déšť. Po odklizení posledních drobných mincí z parketu, začala hrát hudební skupina Čejka band, která provázela celým večerem. Nejprve zahrála sóla pro maturanty, profesory a hlavní program byl ukončen sólem pro studenty s rodiči. Hosté měli možnost zakoupit si tombolu, pozdravit se se známými nebo si zatancovat. Půl hodiny před půlnocí moderátoři losovali šťastlivce, kteří vyhráli hlavní ceny tomboly. Přesně o půlnoci si maturující chlapci připravili půlnoční překvapení, které sklidilo obrovský potlesk. Maturitní ples byl ukončen po druhé hodině ranní. Marie Lesáková

10 10 strana PORTRÉT Nejdříve roznese Pavlína Spilková poštu, poté usedne za šicí stroj Pavlína Spilková se narodila v roce 1977 v Příbrami. Pochází z Roudného nedaleko od místa svého narození. V Sedlčanech vychodila základní školu a poté střední odborné učiliště, kde se vyučila jako švadlena. Po ukončení studia v Sedlčanech jsem si dodělala nástavbu na Integrované střední škole v Příbrami a moje studia pokračovala vysokou školou, kterou jsem bohužel nedostudovala kvůli pracovní vytíženosti a nedostatku času. Dnes Pavlína žije se svým manželem a dvěma malými syny v Dublovicích, kde si postavili rodinný dům. Klukům je pět a osm let. Chodí do dublovické základní školy. Starší syn chodí do třetí třídy a mladší syn navštěvuje tamější školku. Šije nejenom v plesové sezóně, ale celoročně Pavlína pracuje už několik let jako poštovní doručovatelka v Dublovicích a zároveň nyní provozuje půjčovnu svatebních a společenských šatů v Sedlčanech. Práce pošťačky mi nevadí, ale půjčovnu, kterou jsem nedávno otevřela, vnímám jako práci a zároveň i jako koníček. Vždy jsem měla zaměstnání a šití bylo jako vedlejší práce. Nikdy jsem dopředu nepřemýšlela, že bych si otevřela salón. Už na škole jsem šila kostýmy a šaty pro kamarádky a známé, které si je u mě objednaly. Po letech se mi ušité oblečení začalo doma kupit a to byl pro mě první Pavlína Spilková se šaty, které šila Dne 26. února uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan Jiří Heřmánek ze Sedlčan Stále vzpomínají manželka, syn, dcery s rodinami impuls, abych začala uvažovat o otevření půjčovny. Nejprve půjčovnu měla doma v rodinném domku v Dublovicích, kde si vyhradila jednu místnost pro šití a skladování svých výtvorů. Když už jedna místnost nestačila, našla Pavlína pro půjčovnu prostory v Sedlčanech. Dříve zákazníci jezdili za mnou do Dublovic. Teď mám všechny ušité šaty, které jsou k vypůjčení vystavené, v Sedlčanech. V Dublovicích už jen šiji. Šití šatů na zakázku podle osobních představ zase začíná být moderní. Popravdě se tomu vůbec nebráním. Je to pro mě inspirace, každý zákazník má jinou představu, jiný vkus i jiný návrh a půjčovně to dodává rozmanitosti. Každé šaty jsou originální. Ušité šaty si zákazník může odkoupit nebo nechat v půjčovně, kde se pak půjčují dál. Na zakázku šije majitelka půjčovny i jiné oblečení, ale přednost mají vždy šaty. Šaty šiji nejraději, mohu na nich nechat pracovat svou fantazii. Šaty se dále různě dozdobují flitry, kamínky či korálky podle přání zákaznic. V plesové sezóně je největší zájem o společenské šaty. Už v listopadu mám nasmlouvané zakázky, pokud se v blízkém okolí koná maturitní ples. To mám plné ruce práce a nezbývá mi moc volného času. Jinak samozřejmě šiji celoročně. Během jarních a letních měsíců je spíše zájem o svatební šaty. Půjčování šatů je tedy dost sezónní záležitost. Od desítek ke stovkám Když jsem před pár lety otevírala půjčovnu v Dublovicích, měla jsem okolo třiceti šatů, které jsem schovávala doma. Nyní má půjčovna skoro tři sta kusů šatů dospělých velikostí a hodně šatů v dětských velikostech, říká Pavlína a přitom si uvědomuje, že šití společenských šatů je pro ni velká část života. V tomto množství převládají určitě šaty společenské, které se dají využít u více příležitostí a je po nich větší poptávka. Šaty si půjčují a nechávají šít hlavně místní nebo zákazníci z okolí. Občas zavítají i lidé z větších vzdáleností, například z Prahy. Ti vyhledávají spíše šaty svatební. Většinu svých produktů prezentuji přes sociální síť facebook pod svým jménem. Vytvoření internetových stránek určitě do budoucna plánuji. Podle Pavlíny se opět do módy vrací neřasené, jednoduché šifónové šaty. Volný čas? Rodina a šití Pavlína je důkazem, že mnoho aktivit lze zvládat najednou se stále skvělou náladou a úsměvem na tváři. I když sama říká, že volného času nemá nazbyt, snaží se malým synům co nejvíce věnovat. Naštěstí jsou kluci hodní a samostatní. Když se snažím pracovat, umí se sami zabavit, hrát si a nemají potřebu mi v šití pomáhat ani dělat nepořádek kolem Dne 28. února tomu bude rok, co dotlouklo srdce paní Marie Lehké z Kosovy Hory Stále vzpomínají manžel, Renata, Drahoš a vnučky sebe. Starší syn hraje hokej, na který ho manžel dvakrát týdně vozí, a já jsem s mladším synem doma. Šiju hlavně ve svém volnu, o středách a víkendech, kdy je půjčovna v Sedlčanech zavřená. Moje povaha je kliďas Svou práci si snažím uspořádat, tak abych nenaslibovala zákazníkům nemožné. Předem podle návrhu odhaduji, za jakou dobu jsem schopná daný kus ušít. Šaty se nechají ušít během jednoho dne, ale následné dozdobování a vyšívání někdy zabere i několik dní. Proto si práci dopředu plánuji, nechci se u šití stresovat, je to můj koníček, kterým spíše relaxuji. Některé šaty mají zdobení dost pracné. U toho musí mít člověk opravdu trpělivost. Snažím se být kliďas. Hodnotí mě tak i moji přátelé a rodina. Nejspíš je to i tím, že dělám to, co mě baví. Je prý spíše usedlejší typ Přestože se půjčovně vcelku dobře daří, do budoucna moc neplánuji. Jsem spíše usedlejší člověk. Zatím nepřemýšlím o otevření další půjčovny v Příbrami nebo v Praze. Určitě ne, dokud jsou kluci malí. Snažím se věnovat hlavně jim. Doufám, že v Sedlčanech vydržím podnikat co nejdéle. Byla by škoda, kdyby mi šaty visely doma na ramínku, dodává Pavlína Spilková. Marie Lesáková

11 SPOLEČNOST strana 11 Dvojměstím prošel dětský maškarní průvod SEDLEC-PRČICE V úterý 17. února uspořádala místní základní škola třetí ročník masopustního průvodu. Hodinu před polednem vytvořily děti na nádvoří před školou průvod čítající sto sedmdesát masek. Ten se za dvoukolovým vozíkem taženým jedním koněm vydal na pouť na sedlecké náměstí a přes Na sedleckém rynku vyzvaly přihlížející diváky k tanci a navštívily místní obchůdky, kde dostaly drobné dárky a sladkosti. Následovala návště- most Karla Burky na Vítkovo náměstí v Prčici. Při jednotlivých zastavení masky navštívily mateřskou školu, kde se podělily o sladkosti. va Domova pro seniory Gerimed. Poděkováním za návštěvu byla maskám odměna v podobě znamenitého tvarohového koláče. František Vávra PODLAHY OCHOTNÝ Podlahář vyučený v oboru - držitel platných certifikátů v EU - na trhu 21 let nabízí: veškeré podlahářské práce prodej a montáž podlahových kr ytin renovace a broušení parket Tel.: ; ELEKTR O Mašek Tel.: Mobil: PRODEJ: elektroinstalačního materiálu svítidel a lustrů el. přístrojů a spotřebičů PRODEJNA KOSOVA HORA 27, U KOSTELA Po - Pá: 7-16 hod. So: 8-11 hod. REALIZACE VAŠICH STŘECH Říha Hejsek Kopecký tesařské práce - klempířské práce - pokrývačské práce - altány, pergoly - střešní okna - palubky ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s. přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy brzdové kapaliny kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně rozvaděče na štípačky štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy rychlospojky rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu koncovky hydraulických a vzduchových hadic Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba Tel.: , HK Dřestav dodavatel rodinných montovaných domů přijme MONTÁŽNÍKY (tesař, truhlář, zedník, sádrokartonář) na HPP i živnostenský list. V případě zájmu kontakt:

12 KALENDÁŘ 12 strana KONCERTY Sedlčany čajovna koncert dua Caine-Mi s jednočlennou kapelou Vrámci Možností 18:00 DIVADLO Kosova Hora kino Vražda v salonním coupé hru z repertoáru Járy Cimrmana uvede divadelní soubor Vichr z hor; 19:00 z Vysokého Chlumce přes Pořešice a kopec Radešín po trase dlouhé 14 km sraz na aut. nádraží v 9: , Hajánek 17: O šišlavé botě program pro děti a rodiče; 10:00 OSTATNÍ Sedlčany knihovna Sedlčany hvězdárna , Pozorovací program 18:00 21:00 Onen Svět Langova rozhledna únor březen: Pá 16:00 do setmění, So a Ne 11:00 do setmění PLESY A ZÁBAVY KINA Přestavlky kult. dům Jubilejní 100. hasičský ples hraje VAT; 20:00 Počepice hospoda U Čápa Ples Sokola Počepice hraje Flám; 20:00 Hrabří hospoda U Šmejkalů Ples SDH Hrabří hraje Papáčova kapela; 20:00 Sedlčany kult. dům Ples SRPŠ při 2. ZŠ Propojení 20: Šibřinky TJ Tatran 20:00 Křečovice Hasičský ples 20:00 Kňovice Sportovní ples 20:00 VÝSTAVY Sedlčany kult. dům Výstava pražského výtvarníka Pavla Hlavatého Sedlčany knihovna Vítá nás zas ta stará Častoboř výstava fotografií Jana Hovorky, Denisy Kupsové, Jaroslava Muchy, Kamila Novotného a Kláry Pořízkové výstava potrvá do 4. března Sedlčany muzeum Velká válka Češi na bojištích Evropy výstava připomínající 100. výročí vypuknutí 1. světové války výstava potrvá do 20. března Sedlčany Boj sněžného pluhu s mafií norská černá komedie; 20: Očista: anarchie americký thriller; 20: Tři srdce francouzské drama; 20:00 PŘEDNÁŠKY Sedlčany muzeum Archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice beseda s archeoložkou Michaelou Selmi Wallisovou; 18:00 Sedlec-Prčice hospoda U Škrpálu Archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice beseda s archeoložkou Michaelou Selmi Wallisovou; 17:30 Jesenice u Sedlčan zákl. škola Srí Lanka - její historie a památky přednáška Jindřicha Částky, 17:00 Sedlčany centrum CASD (budova pod Rozvojem) Klub zdraví přednáška s praktickým cvičením Aby záda nebolela s ochutnávkou nealko drinků; 17:00 SPORT Sedčany sauna pod tribunou TJ Tatran Saunování každý ČT, PÁ a SO čtvrtek muži, pátek ženy, sobota společné saunování; 16:00 21:00 Jeden z posledních letošních masopustních průvodů se odehrál v sobotu 21. února na Vysokém Chlumci. Stejně jako v letech předchozích se těšil velkému zájmu návštěvníků. Foto: Jana Spálenková V Prčici se uskuteční beseda o prvních Vítkovcích SEDLEC-PRČICE Jedním ze slibů, které dalo vedení města občanům, když v rámci rekonstrukce Vítkova náměstí v Prčici probíhal i rozsáhlý archeologický výzkum, bylo, že výsledky prací budou prezentovány a veřejnost se s nimi bude moci seznámit. Tento slib je plněn v regionálním vlastivědném sborníku Český Merán vyšly tři články, které archeologický průzkum v Prčici hodnotí. Napsala je vedoucí archeologických prací Michaela Selmi Wallisová. Nyní se s ní osobně a s výsledky Archeologické práce, které se uskutečnily v Prčici v letech 2010 a 2011, prokáza- Pohled z kostelní věže na naleziště v Prčici Sedlčany zimní stadion 1. 3., Veřejné bruslení 14:00 16:00 Sedlčany aut. nádraží Únorová šlapanda okolo Velkého Pýrného pochod sedlčanských turistů mit na chystané besedě. V p r č i c k é h o s p o dě U Škrpálu, která stojí Stříbrný prsten s křišťálem archeologického průzkumu mohou lidé sezná- v bezprostřední blízkosti naleziště, se uskuteční beseda s Michaelou Selmi Wallisovou O životě a době prvních Vítkovců a jejich působení v Prčici v pátek 27. února. Doktorka Wallisová zájemce podrobně seznámí s jednotlivými druhy nálezů a zařadí je do historických souvislostí. ly významné středověké osídlení v Prčici a nepřímo tak potvrdily i přítomnost prvních Vítkovců na tomto území, zve na besedu Alice Valsová z Informačního centra v Sedlci-Prčici. Beseda se bude konat v pátek 27. února od 17:30 v sále hospody U Škrpálu v Prčici. -red-

13 SEDLČANY V koncertním sále kulturního domu se ve středu 18. února konala vernisáž výstavy pražského výtvarníka Pavla Hlavatého, který v Sedlčanech vystavoval své dílo před bezmála dvaceti lety. Malíř a grafik v loňském roce získal šest mezinárodních cen a součet jeho mezinárodních ocenění již překročil číslo padesát. Pavel Hlavatý již ve svých čtyřiadvaceti letech vyučoval na umělecko-průmyslové škole malbu, kresbu a dějiny umění. S příchodem Pražského jara v roce 1968 se začal angažovat také politicky. Protože se zúčastnil výtvarného projektu odsuzujícího okupaci Československa a násilné potlačení demokratizace společenského života v zemi, byl uvězněn a dvacet let nesměl u nás vystavovat, přednášet, ani vyučovat a byl vyloučen ze všech uměleckých a společenských institucí. Dnes vystavuje v renomovaných galeriích v Evropě, Číně a Japonsku. V Sedlčanech vystavujete podruhé. Máte k tomuto městu bližší vztah? Mám tady výborného kamaráda, lékaře Jaroslava Strejce. Právě on zprostředkoval moji první výstavu v Sedlčanech v roce Komunikoval jsem také s houslovým virtuosem Josefem Sukem a při této příležitosti udělal grafiku, na které je hudební skladatel Josef Suk, jeho vnuk Josef a také žena starého pana Suka Otylka Dvořáková, dcera Antonína Dvořáka. Moje rodina má letní byt v Příbrami, takže Sedlčansko je nám všem hodně blízké. Je na vaší výstavě ukázka z expozice, za kterou jste se ocitl ve vězení? Ano, tato ukázka je v několika vitrínách. Výstava se SPOLEČNOST/KULTURA Pavel Hlavatý vystavuje grafiku zachycující rodinu skladatele Josefa Suka Grafika zachycující rodinu hudebního skladatele Josefa Suka Výtvarník Pavel Hlavatý konala v roce 1969 a dostala název Protestkresby 68. Jednalo se o dobu velmi chaotickou a nějakým způsobem protestovat bylo normální. Model výstavy vznikl při tryzně za Jana Palacha. Sešli jsme se jako skupina kumštýřů a řekli si, že každý něco vytvoříme. Na tuto výstavu, která se konala v Havířově a byla hojně navštěvovaná, jsem udělal šedesát osm kreseb. V té době se ale měnili naši čelní představitelé, byl odvolán Dubček a na jeho místo přišel Husák. Ten se o výstavě zmínil ve svém inauguračním projevu poté, co se stal generálním tajemníkem ústředního výboru KSČ. Proslov byl povelem pro mašinérii, která se brzy rozjela. David Myslikovjan SEDLČANY V městském muzeu se ve čtvrtek 19. února konala vernisáž výstavy, připomínající sté výročí vypuknutí první světové války. Výstava, která je putovní a dostala název Velká válka s podtitulem Češi na bojištích Evropy, je součástí vzdělávacího projektu Asociace nositelů legionářských tradic. Expozice je tvořena bezmála dvaceti panely, které popisují dění v Evropě již od počátku dvacátého století, kdy se stalo zdrojem napětí zejména císařské Německo, jehož zájmy se společně s britskými střetávaly i mimo náš kontinent. Další panely připomínají atentát, který změnil svět, následný válečný požár, válčící Rakousko-Uhersko, československé legie v Rusku, Francii a Itálii a české vojáky na bitevních polích. Vystaveny jsou také zbraně a bojové pomůcky, mezi nimiž nechybí plynová maska, ruský batoh ze silného plátna nebo vojenská nádoba na vaření a uchování proviantu. V lidských dějinách došlo k nekonečné řadě válečných konfliktů, uvedl na vernisáži ředitel muzea David Hroch. Za uplynulých pět a půl tisíce let vzniklo více než čtrnáct tisíc menších i větších válek, v nichž podle zběžného odhadu zahynulo přes tři a půl miliardy lidí. Žádná z nich ale nebyla do té doby takového rozsahu a ničivosti jako první válka ve dvacátém století. Výstava se zabývá příčinou vzniku válečného konfliktu, jeho průběhem i životem v zázemí. Především však představuje české vlastence, kteří od začátku věřili, že bojují nejenom za mír, ale i za samostatnost. Na výstavě je připomenut domácí i zahraniční odboj v čele s budoucím prvním prezidentem Československa T. G. Masarykem. Toho dne nikdo nespal Součástí výstavy jsou také dva panely, odkazující na dění v období první světové války na Sedlčansku. Jeden z panelů připomíná, že osudný byl den svaté Anny 26. července. Do Sedlčan došla strašlivá zpráva, byla vyhlášena mobilizace. Mobilizační vyhlášky vyzývaly záložníky, aby do čtyřiadvaceti hodin nastoupili službu u svých pluků. Toho dne nikdo nespal. Jedni pořizovali poslední vůli, jiní SEDLČANY V kulturním domě ve středu 18. února vystoupila dvojice populárních herců Eva Holubová a Bob Klepl v zábavném pořadu nazvaném S vorvaněm do Bulharska. Oba umělci publikum pobavili zážitky z divadelních scén, z natáčení filmů a televizních pořadů. Bob Klepl přijel do Sedlčan se svojí přítelkyní Janou Vlkovou, která má úzký vztah k Sedlčansku. Více nám řekla v rozhovoru. Jaké pouto vás váže k tomuto regionu? Moje maminka, která radili domácím před nastávajícími žněmi a další zaskočili rozloučit se s příbuznými. Sedlčanské nádraží tehdy naskýtalo hroznou podívanou, protože záložníci z celého okolí se loučili se svými rodinami. O dění na Sedlčansku na vernisáži pohovořil historik Jiří Páv, který připomněl, strana 13 Partnerka herce Boba Klepla má k Sedlčansku blízko Partnerka Boba Klepla Jana Vlková se za svobodna jmenovala Semínová, pochází z Chramost. Studovala na sedlčanském gymnáziu a dodnes se pravidelně zúčastňuje školních srazů. Maminka má v regionu dva bratrance. Jeden bydlí v Dublovicích a druhý v Neveklově. Navštěvujete Sedlčansko často? Pravidelně téměř každý týden. Maminka se sem obvykle odstěhuje už v dubnu a je tady vždy nejméně do října. Její i můj vztah k Sedlčansku je skutečně velký. Jak dlouho se znáte s Bobem Kleplem? Už dlouho, ale spolu jsme asi tak rok. Co nejvíce oceňujete na svém partnerovi, pokud se týká herectví? Je to jeho bezprostřednost, nebo vtipnost a umění vyprávět? Oceňuji vše, co jste vyjmenoval. Bob má splín na duši opravdu výjimečně a většinou je takový, jako jej známe z televizních pořadů. David Myslikovjan V první světové válce zahynulo několik set mužů ze Sedlčanska Výstava v muzeu přilákala i mladé lidi. že na frontách 1. světové války zahynuly stovky mužů z regionu, a že tato historie je z důvodu hrozících válečných konfliktů i dnes velice aktuální. Doplnil, že díky polní poště se dochovaly mnohé dopisy zaslané z front vojáky, kteří tam zažívali nevýslovná utrpení. David Myslikovjan

14 14 strana SPORT Fotbalisté porazili divizní tým ZVVZ Milevsko Tatran Sedlčany 1:3 (1:1) MILEVSKO Fotbalisté Tatranu Sedlčany odehráli v sobotu 21. února přípravný zápas na hřišti Milevska. Hráči si před utkáním v dopoledních hodinách zatrénovali, takže se na nich Dne 5. března uplyne již pět let, co nás opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek a dědeček, pan Miloslav Herma ze Zberaze S láskou stále vzpomínají manželka, děti s rodinami a tatínek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. mohla projevit únava, přesto to nebylo na výsledku znát. Skóre zápasu otevřel Petr Haas, útočník, na kterého jistě bude tým v jarní části krajského přeboru mužů spoléhat. Sedlčany v prvním poločase vedení udržet nedokázaly, když domácí Věci už nejsou takové, jaké bývaly, v našich srdcích vzpomínky zůstaly. srovnali po pokutovém kopu. Druhý poločas byl již v režii hostujícího týmu. Tatran nejprve poslal do vedení Michael Dvořák. Vítězství deset minut před koncem pojistil Marek Sirotek. Sedlčany tak v přípravě porazily divizní Milevsko 1:3. Jiří Prášek Vítězná série hokejistů pokračuje Tatran Sedlčany Buldoci Neratovice 7:3 (3:0, 1:0, 3:3) SEDLČANY Hokejisté Tatranu Sedlčany si připsali v krajské soutěži mužů v posledních dvou utkáních vítězství. Tentokrát se v sobotu 21. února střetli na domácím zimním stadionu s neratovickými Buldoky. Když se sedlčanští hráči utkali s Neratovicemi naposledy, prohráli jednoznačně 1:7. V tomto utkání sice také padlo velké množství branek, ovšem průběh sportovního klání byl zcela odlišný. Tatran již tradičně nepřekypoval velkým počtem hráčů, do utkání jich nastoupilo pouze deset. První třetina vyšla domácím velmi dobře, soupeře zaskočili a vstřelili tři branky. Ve druhé třetině přidaly Sedlčany čtvrtou branku. V polovině utkání Sedlčanská střídačka byla tradičně poloprázdná. Foto: Vojtěch Konopištský nastala pro domácí komplikace. Vladimír Černý, který byl autorem dvou branek, byl faulován takovým způsobem, že pro něj utkání skončilo. Mužstvo Sedlčan tak dohrávalo v devíti. I přesto ve třetí třetině vedl Tatran už 6:0 a vypadalo to na jednoznačný konec. Soupeř se v závěru vzchopil a snížil na 6:3. To ovšem bylo ze strany hostujícího týmu vše. V úplném závěru navíc sedlčanský Martin Náprstek přidal sedmou branku. Utkání tak skončilo 7:3 pro domácí. Tatran si připsal další tři body. Po osmnácti odehraných zápasech jich má v tabulce středočeské krajské soutěže čtrnáct. Na vítěznou vlnu mohou hokejisté navázat v neděli ve Slaném, kde se střetnou s týmem Zlonice. Branky Sedlčan: 2x V. Černý, 2x Náprstek, 2x Furch, Máša. Sestava Tatran: Hlaváček (Dudek) - Slánský, Kozohorský, Šebek, Burian, Furch, Náprstek, F. Černý, Máša, Tylich, M. Černý. Jiří Prášek Po půl roce prohrály i Zvírotice JAZYKOVÁ ŠKOLA J. S. AGENCY SEDLČANY Dlouhodobá soutěž amatérských hokejistů bojujících o Pohár starosty města se v této sezóně hraje již bezmála půl roku. Všechna mužstva ve čtyřech ligách mají za sebou nejméně dvacet zápasů, a přesto jedno z nich dosud nepoznalo hořkost porážky. Jednalo se o Zvírotice, na které vyzráli až v závěru minulého týdne příčovští Kačeři. Senzace se nechala očekávat již po první třetině, kdy čtvrtý tým prvoligové tabulky vedl nad jejím premiantem 2:0. Zvírotice sice v prostřední části hry vsítily kontaktní gól, ale brankový stav na svoji stranu už překlopit nedokázaly. Přes porážku se však žádné zemětřesení, pokud se týká umístění celků na čele tabulky, neudálo. Zvírotičtí chlapci od vody vedou před druhými Genemusic o sedm bodů a do závěrečného dílu celé soutěže, kterým bude play off, půjdou zřejmě z prvního místa. Pokud by mělo být vše jinak, museli by zvírotičtí hokejisté všechna svoje zbývající čtyři utkání prohrát a druhý tým tabulky by ve všech musel naplno bodovat. Výsledky 1. liga: Zvírotice Příčovy 2:4. 2. liga: STROS Křepenice 2:8. Vedou Štětkovice s dvaadvaceti body, o bod zpět jsou Křepenice, které ale mají zápas k dobru. 3. liga: Dublovice Štětkovice B 5:2, Drásov Ševci Nový Knín 2:2, Domino AHC Nový Knín 2:2. S třiatřiceti body vede Domino, o čtyři body zpět jsou Dublovice. 4. liga: Kosova Hora Neveklov 3:6, Rumola Hrádek 4:2, Medvědi Rybníkáři 4:2. Medvědi mají na prvním místě devatenáct bodů. Druzí Draci jsou sice o bod zpět, ale také mají jedno utkání k dobru. David Myslikovjan AJ - RJ - NJ - FJ - ŠJ zápisy na kurzy v průběhu roku večerní kurzy od 61 Kč/hod., cca 5 lidí ve skupině individuální výuka pomaturitní výuka firemní výuka konverzace s rodilým mluvčím AJ/RJ příprava k maturitě/certifikátu ZÁPIS: Út a Čt hodin Sedlecká 327, Sedlčany, ve dvoře bývalé Večerky (Samba Servisu) Tel.: ; Zimní stadion bude součástí mistrovství světa v ledním hokeji SEDLČANY Sedlčanský zimák se na malý okamžik stal součástí mistrovství světa v ledním hokeji, turnaje, který se v letošní sezóně uskuteční v České republice. Jeden ze sponzorů světového šampionátu si zvolil pro natáčení reklamního spotu právě místní zimní stadion. V úterý 17. února se tak v Sedlčanech objevil trenér české reprezentace Vladimír Růžička a reprezentanti Jakub Klepiš a Petr Čáslava. Právě tato trojice v Sedlčanech natáčela spot pro mistrovství světa. Podle ředitele Sportovních areálů Sedlčany Pavla Bednáře se podobná akce na stadionu dosud nekonala. I když musel být zrušen veškerý provoz, komplikace nenastaly. Zrovna ten den je vyhrazený pro oddíl ledního hokeje, takže jsme se s ním domluvili, že dostane náhradní hodiny v jiný den. Příjem za pronájem přesáhl mnohonásobně to, co bychom normálně vydělali, takže už jen proto to pro nás bylo výhodné. Navíc pokud se náš stadion líbí reklamním agenturám, tak jsme jim chtěli vyjít vstříc, abychom na podobné akce nalákali i jiné zájemce, vysvětlil Pavel Bednář. Jiří Prášek

15 STS Olbramovice spol. s r.o. přijme do pracovního poměru KONSTRUKTÉRA Znalost práce s programem SolidWorks. Nástup možný ihned. Bližší informace: Ing. Mácha tel.: , SPORT Pavel Vlk pokračuje ve vítězném tažení KAMENICE Poté, kdy na sklonku roku 2014 vyhrál Pavel Vlk (Author Sedláček Příbram) dvě silniční klání Žabácké běžecké ligy, jejímž organizátorem je Povltavský sportovní klub DA-BA, pokračuje ve svém vítězném tažení také letos. Svou suverenitu potvrdil v neděli 22. února, kdy získal prvenství v osmém závodě zimního běžeckého seriálu, který se uskutečnil na okruhu Kolem rybích sádek se startem a cílem v Kamenici. Čtyřiadvacetiletý žežický sportovec zvítězil na trati dlouhé Francouzi na sedlčanský hokej neměli Tatran Sedlčany Bolonští Tygři 9:1 (1:0, 5:1, 3:0) SEDLČANY Uplynulý čtvrtek se na sedlčanském zimním stadionu představil francouzský tým z Paříže nesoucí název Boloňští Tygři. V rámci svého turné odehrál přátelské utkání proti sedlčanským starším žákům. Na ledě se vše odehrávalo v klidu a v korektním duchu. Kluci z Francie však i přes veškerou snahu na náš tým nestačili ani výškově a ani herně. Proto vše dopadlo, tak jak dopadlo. Myslím si, že pro všechny aktéry to bylo příjemné potrénování a získání dalších důležitých zkušeností, okomentoval utkání Jiří Sůsa. Tatran družstvo ze západní Evropy porazil 9:1. Nejvíce metrů v čase 43:44 min a jeho náskok v cíli byl 3:15 min. Vítězové dalších věkových divizí hlavního závodu: Muži nad 30 let - Petr Bartoš (DA-BA Sedlčany), muži nad 40 let Petr Bloudek (Štěchovice), muži nad 60 let Rudolf Bartoš (DA-BA Sedlčany), ženy do 30 let Lucie Kubíčková (Žežice u Příbrami), ženy nad 30 let Jana Bloudková (Štěchovice); v této divizi obsadila druhé místo Miroslava Zapletalová (DA- BA Jesenice), žáci do 14 let Barbora Macháčková (Olbramovice), žáci do 10 Hráč Sedlčan Lukáš Čiko. Foto: Jiří Habart kanadských bodů nasbíral Lukáš Petržílka, který si připsal 7 bodů. Dále se hattrickem blýskl Martin Barták. Mistrovský zápas čeká Tatran tuto sobotu. Na sedlčanském zimním stadionu se utká se soupeřem z Kladna. Utkání začne v půl dvanácté. let Markéta Piátková (DA- BA Jesenice), žáci do 6 let Martin Piátek (Sportovní kroužek DA-BA Jesenice). Vítězové rámcového závodu dětí: Předškolní děti Petra Zapletalová, školní mládež a handicapovaní Miroslava Piátková (obě Sportovní kroužek DA-BA Jesenice). Další běžecký závod, organizovaný Povltavským sportovním klubem DA- BA, se uskuteční v neděli 1. března v Prosenické Lhotě. Přihlášky se přijímají od 9:45 do 10:15 hodin před místní restaurací. -db- Kanadské bodování: Petržílka 4+3, Sůsa 1+2, Peterka 1+0, Barták 3+0, Pašková 0+1, Spilka 0+3, Růzha 0+2. Sestava Sedlčan: Čejda Pašková, Chwastek, Růzha, Spilka, Petržílka, Čiko, Machač, Sůsa, Chocholoušek, Barták, Peterka, Zaoral. Jiří Prášek Veselka 16 Tiskárna MACÍK hledá požadujeme strana 15 Stolní tenisté se vypořádali s posledním týmem tabulky SEDLČANY V 16. kole druholigových soubojů stolních tenistů ve skupině A hráči Tatranu Sedlčany Bazény Desjoyaux nastoupili proti celku, který v tomto ročníku soutěže ještě ani jednou nezvítězil. Po posledních porážkách si domácí tým alespoň částečně spravil chuť, ačkoliv nenastoupil v nejsilnějším složení. Tatran Sedlčany Slovan Lochovice 10:4 Domácím opět chyběl Dušan Drechsler, a tak za něj zaskočil hráč B týmu Jakub Lesák. V úvodní čtyřhře společně s Pejšou bojoval o první bod v utkání, ale v dramatické koncovce pátého setu byl o fous úspěšnější soupeř. Zato druhá čtyřhra se stala jednoznačnou záležitostí. Faktor s Kocurou smetli hosty 3:0 na sety a menší starosti měli pouze v závěrečné fázi tohoto deblu. První dvouhru sice Lesák prohrál hladce bez zisku setu, ale potom se již domácí hráči zahřáli na provozní teplotu a utkání, které bylo vyrovnané pouze do stavu 4:3, dotáhli celkem pohodlně do vítězného konce. Hned dva cenné body vybojoval Lesák a za stavu 9:4 přidal jeden bod také Martin Šíp. O zbytek se postarali zkušení Pejša, Kocura a Faktor. Dvanáctičlennou tabulku vede bez porážky Slavoj Ústí nad Labem, Tatran zůstal jedenáctý a na poslední Lochovice má náskok už pěti bodů. -dav- V přípravných zápasech se dorostencům nedaří SEDLČANY Fotbalový dorost Tatranu Sedlčany se momentálně připravuje na jarní část sezóny. Zatímco v prosinci se hráči scházeli pouze jednou týdně, aby si zahráli fotbálek, v lednu už museli jít do plných. Starší dorost absolvoval týdenní soustředění na Šumavě a odehrál dva přípravné zápasy. Se Spartakem Příbram remizoval 3:3, s Vlašimí prohrál 0:5. Další utkání odehrají starší dorostenci ještě s Benešovem. Mladší dorost Tatranu má za sebou zatím pouze jedno přípravné utkání. V sobotu 21. února se utkali s mužstvem Podlesí, s týmem hrajícím I. A třídu staršího dorostu. Terén zápasu nepřál. Na Mrskošovně, kde se fotbalové klání odehrálo, bylo hřiště nejprve zmrzlé a ve druhém poločase se z něj stalo bahnité kluziště. Sedlčany v utkání na soupeře nestačily a prohrály 0:5. Než začnou mistráky, prověří mladší dorostenci své kvality ještě s Voticemi. Oba dva celky zahájí mistrovské zápasy druhou březnovou neděli v Dobříši. První domácí utkání odehrají v sobotu 15. března proti Kutné Hoře. -jp- Církvičská 290 Sedlčany Pracovníka na údržbu zeleně (15 20 hod. týdně) zručnost při práci se zahradní technikou, pečlivost Informace na tel.: (p. Macík, pí. Daňková)

16 16 strana PUBLICISTIKA GLOSA Tombola černá můra spolků? Svět má dnes jiné problémy než plesové sezóny, ale je prostě plesová sezóna. Můj známý je bytostným optimistou, ale na mou otázku, jak jde život, mi zcela nečekaně odpověděl, že to nestojí za nic a dodal: Už i ty plesy nám zakazujou. Vyrůstal na maloměstě a začátek roku byl pro něj vždy časem nádherných plesových zážitků. Své místo měly plesy hasičské, myslivecké, zahrádkářské, řeznické, sportovní, rybářské, studentské, dokonce i ples filatelistů. Mnoho lidí si lístky kupovalo, i když věděli, že na ples nepůjdou. Dělali to proto, aby podpořili spolek. Dalším zdrojem příjmů byla tombola. Ta byla zajímavá zejména na plesech mysliveckých, řeznických či zahrádkářských. Členové spolků do ní dávali své úlovky a výrobky, což bylo pro účastníky plesů velice motivující k hromadnému nákupu lístků. Nešlo pouze o malá selátka či srnčí kýty. Vzpomínal, že starý pan Poláček dal jednou do tomboly celou svoji sbírku paroží. Tehdy vydělali myslivci majlant. Jednou z výher tomboly byla i fůra hnoje. Mezi námi, měla svoji cenu. Do tohoto systému ani stát moc nezasahoval. Bylo dobře, že si činnost spolku do jisté míry spolufinancovali občané. Jenže můj známý mi líčil dnešní neuvěřitelnou síť plesových předpisů, že jsem kroutila hlavou. Když tedy přijdete na úřad, že chcete pořádat ples, dostanete nejdříve fascikl ponaučení a formulář. A kdybyste viděli tiskopis, kterým se žádá o povolení tomboly, přešla by vás chuť na jakékoli občanské aktivity. Má šest stran a tombola musí mít dokonce rozpočet. Kdyby dnes starej Poláček chtěl věnovat onu sbírku paroží, musel by vše dozorovat nejspíš ministr. Tombola se takto stává černou můrou plesů. Co budete dělat? zeptala jsem se. Můj známý se jen usmál. Vždyť víš, my Češi si vždycky poradíme. V obci se objevilo plno hezkých plakátů. První zve na přátelský večírek, druhý na společenské setkání dávných přátel a další plakáty se nesou v podobném duchu. Takže nastává sezóna přátelských večírků, jakkoli jsou plesy stále ještě povoleny. Mám však obavu, že brzy bude přijat zákon s názvem Podmínky pro povolování přátelských večírků a setkání. Dita Čechová NÁZOR Pokrok nezastavíš vrtuli ano? Ať už dnes civilizace dokáže cokoliv, o onom zpupném: Poručíme větru, dešti! si můžeme stále ještě nechat pouze zdát. I když Vítr lze alespoň z části ochočit v náš prospěch. Přestože se využívání větrné energie zdá být na rozdíl od tepelné téměř bezproblémové větrníky nekouří, nezapáchají, nedrancují přírodu začíná se proti nim zvedat odpor. Tam, kde by investoři rádi stavěli, vznikají petice místních občanů. Častými výtkami na adresu větrníků je jejich hlučnost, rušení zvěře v honitbě, škodlivost na zdraví a psychiku lidí, rušení televizního signálu a dopady na estetický vzhled krajiny. Co se vyjmenovaných negativ týče, většina z nich je připisována větrným elektrárnám neprávem. Současné elektrárny jsou mnohem modernější než ty postavené jako v devadesátých letech. A tak ke každému zmíněnému negativu existuje poměrně rozsáhlá studie, která jej vyvrací, uvádí na pravou míru, nebo jej zmírňuje. Nezpochybnitelný je však jeden fakt a to, že větrné elektrárny nepohání vítr, ale peníze z našich kapes (respektive ze státního rozpočtu). Díky zákonu o obnovitelných zdrojích, který v minulých letech stanovil výrobcům energie z větru výhody, šlo při výstavbě větrných elektráren (stejně jako solárních parků) v první řadě o peníze, ve druhé a v dalších řadách opět o peníze a pak až o životní prostředí. Peníze ostatně mohou hrát též roli v rozhodování obcí o tom, zda na svém území vybudování větrných elektráren povolí. Bývá zvykem, že obce z provozu elektráren dostávají ročně nějakou kačku a ta může dobře posloužit jako náplast na ústa největších odpůrců... Jana Spálenková Skoro přesně tak se jmenovala dnes již legendární povídka komiků Šimka a Grossmanna, kterou bavili před lety publikum v divadle Semafor. Vzpomněl jsem si na ni v souvislosti s uvažovaným, ale přece jenom ne příliš pravděpodobným znovu zavedením povinné vojenské služby, o kterém se v poslední době hodně mluví. Že tato povídka s někdejší vojnou nemůže mít nic společného? Ale může. Sice ne přímo na vojně, ale o několik let později na vojenském cvičení, které museli absolvovat dříve či později všichni zdraví záložáci, jsme s kamarádem zjistili, že v kasárnách je docela nuda. A protože se jednalo o posádku malou a my se dozvěděli, že šarže tam chovají ke své potřebě prase, dobrovolně jsme se přihlásili, že se budeme o zvíře starat. To proto, aby nám čas rychleji utíkal. Už při druhém nebo třetím krmení jsme zjistili, že nás pašík srdečně chrochtáním a zdviženou hlavou vítá. Líbilo se mi to, jak rychle si na nás zvykl. Ba ne, vítání nebude tím, že je na nás zvyklý, mínil kamarád. On vidí pořád zelený mundúr a pozná, že přichází žrádlo. Ať měl kamarád pravdu, nebo ne, o prase jsme se starali svědomitě. Tehdy byl podzim, venku se ochladilo, a tak se snad všechny mouchy FEJETON Jak jsme se starali o užitečné zvíře z okolí nastěhovaly do našeho chlívka. Zlobilo mě to, a tak jsem jednou vzal přípravek hubící létající hmyz a v chlévě jej vyprázdnil do dna. Za dvacet minut jsem se k pašíkovi vrátil s tím, že mu vyvětrám, a doslova ztuhl hned na zápraží. Prase leželo na boku u hradby, nohy natažené dopředu a ani se nehnulo. Tak! Velitel roty se těšil na zabíjačku a já jsem mu teď prase zabil biolitem! Jsem první voják Varšavské smlouvy, kterému se něco takového povedlo. V tu chvíli by se ve mně nikdo krve nedořezal. Jak jsem ale postoupil dopředu a nechtěně kopl do hradby, prase polekaně vyskočilo a vzápětí začalo radostně chrochtat, že mě vidí. Sice jsem je vyrušil ze snu, ale mě spadl kámen ze srdce. Už jsem se viděl jako první člen ozbrojených složek, který sedí v base za zabití prasete chemikálií. Večer jsem kamarádům vyprávěl, jak jsem byl v tu chvíli naivní, protože biolit přece prase zabít nemohl. A víš, že jsi zase tak naivní nebyl, usadil mě jeden ze spolubojovníků, My měli ve vsi chalupáře, který si pozval specialistu s bombami na zádech, který vystříkal i kdejakou mezeru chalupy i zvenčí, pak začalo pršet, voda začala téct dolů do vesnice a sousedovi vychcípaly všechny slepice David Myslikovjan Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin Šéfredaktorka: Jana Spálenková, tel.: Redaktoři: David Myslikovjan (společnost, kultura, sport), tel.: Jiří Prášek (sport, kultura), tel.: Inzerce: tel.: Adresa redakce: Havlíčkova 514, Sedlčany Návštěvní hodiny v redakci: pondělí až pátek 8-12 hodin Korektura: Jana Stejskalová. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK ČR E Internet:

Číslo 10/Ročník 25 12/3/2014 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč. Při porcování pašíka byl prostor zcela zaplněn dětmi. KAMÝK NAD VLTAVOU Majitelka

Číslo 10/Ročník 25 12/3/2014 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč. Při porcování pašíka byl prostor zcela zaplněn dětmi. KAMÝK NAD VLTAVOU Majitelka Číslo 10/Ročník 25 12/3/2014 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč Hrozivě vypadající nehoda skončila lehkým zraněním SEDLČANY Krátce před devatenáctou hodinou v pondělí 3. března vyjížděla jednotka profesionálních

Více

Kostelní fresky potřebují půlmilionovou finanční injekci

Kostelní fresky potřebují půlmilionovou finanční injekci Reklama v Kraji již od 10 Kč/cm 2 (bez DPH) Číslo 18/Ročník 26 6/5/2015 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč Kostelní fresky potřebují půlmilionovou finanční injekci SEDLČANY O obnovu odkazu minulosti, o

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců

Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců Číslo 38/Ročník 21 13/10/2010 Cena 10 Kč Nový gynekolog odhaduje, že dát převzatou kartotéku do pořádku zabere několik měsíců SEDLČANY Již několik týdnů v Sedlčanech, v budově České pošty, funguje gynekologicko-porodnická

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

Rváče čeká trest REGION - S návrhem na zahájení trestního stíhání byl předán

Rváče čeká trest REGION - S návrhem na zahájení trestního stíhání byl předán Číslo 39/Ročník 21 20/10/2010 Cena 10 Kč Komunální volby nejsou pro uzavírání sňatku překážkou, jen okruh oddávajících bývá užší REGION Život se volbami nezastavuje. Na Červeném Hrádku byly v sobotu 16.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

PRODEJ KAPRŮ. Na výlov Musíku se během dvou dnů přijde podívat kolem deseti tisíc lidí

PRODEJ KAPRŮ. Na výlov Musíku se během dvou dnů přijde podívat kolem deseti tisíc lidí Číslo 41/Ročník 21 3/11/2010 Cena 10 Kč Sádky Červený Hrádek PRODEJ KAPRŮ a vedlejších ryb přímo na sádkách vždy PÁ + SO od 9-12 hod. Tel.: 728 637 130, 736 788 256 Kde zůstaly trčet peníze na koupi defibrilátoru

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více