Se starostou na aktuální témata

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Se starostou na aktuální témata"

Transkript

1 6/ března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody způsobené přírodním živlem. Tentokrát byl kritickým víkend z 1. na 2. března, kdy se přes ČR přehnala vichřice Emma spojená s krupobitím a vydatným deštěm. Ten podle očekávání zvedl hladiny řek a voda se vylévala z břehů. Fotografie dokumentující řádění živlů v Sušici a rozhovor s Ing. Václavem Tomanem, jednatelem SULES, s. r. o., o škodách způsobených vichřicí a velkou vodou hledejte na straně 12 Letos už sedmý ročník populárního festivalu se bude konat ve dnech dubna a jeho program je stejně pestrý jako v předchozích ročnících, možná ještě lepší. Festival, věnovaný odkazu Miroslava Raichla, se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Města Sušice. Letošní koncerty se uskuteční ve Smetanově sále, v kostele sv. Václava, písně zaznějí také v kostelíku na Zdouni a v sušickém DPD (Penzionu), kulturní program v rámci festivalu bude mít své místo i v KD Sokolovna. Přehled koncertů a doprovodných akcí najdete v následujícím vydání SN. Se starostou na aktuální témata Vážení čtenáři, přestože nejsem zastáncem vzájemné názorové výměny na stránkách Sušických novin a i nadále jsem přesvědčen, že k diskuzi má docházet především na zasedáních zastupitelstva, musím reagovat na některé názory dopisovatelů Sušických novin. Ne proto, že s nimi nesouhlasím, ale především proto, že jsou zde uváděny řekněme nepravdy. O nemocnici Ke smyslu (či spíše nesmyslu článku) Nemocnice nebo bazén od pravidelné dopisovatelky SN paní Stárkové, se, myslím dostatečně, vyjádřil ředitel nemocnice. Dovolte mi proto, abych uvedl na pravou míru několik dalších skutečností. Naše nemocnice je samostatným právním subjektem o. p. s. (obecně prospěšnou společností), která má od města v nájmu objekty. Tuto společnost neřídí ani starosta, ani rada města či zastupitelstvo. Nejvyšším řídícím orgánem je správní rada nemocnice, další funkce pak vykonává dozorčí rada a samotný management nemocnice. Členy těchto orgánů jsou např. starostka Kašperských Hor, dva zastupitelé města, bývalý ředitel nemocnice atd. Já se jednání správní rady účastním pouze jako host. Město Sušice nemá podle zákona k subjektu Nemocnice Sušice, o. p. s. žádný právní vztah, není povinno financovat žádné její aktivity a zaměstnanci nemocnice nejsou (ani nemohou být) placeni přímo z prostředků města. Protože se i ke mně dostávají čas od času zcela zaručené zprávy (drby) o tom, že nemocnici nepřeji, že ji chci zrušit, prodat a za utržené peníze postavit např. aquapark, dovolte mi znovu veřejně vyjádřit svůj názor, že pomoc sušické nemocnici osobně vnímám jako morální povinnost. A to nejen proto, že i já a má rodina jsme občany tohoto města. Existence nemocnice v Sušici má prostě své opodstatnění. Myslím, že toto mohu tvrdit za všech 21 členů zastupitelstva. Právě proto město ze svého rozpočtu poskytuje nemocnici každoročně finanční dar. Dříve byl účelově vázán jen na zařízení a přístrojové vybavení. Dnes máme nemocnici moderní a nadstandardně vybavenou. Problémem je však personální situace, která souvisí i s výší platů, zejména středního zdravotnického personálu. Přesto až současné vedení města umožnilo, aby část finančního daru byla nemocnicí použita také na navýšení platů zaměstnanců (na návrh starosty a po několika konstruktivních a naprosto věcných jednáních jak s vedením nemocnice, tak i s odboráři). Chci zdůraznit, že tento problém je však problémem dlouhodobým a úzce souvisí s vyrovnaným hospodařením nemocnice. O složitosti problematiky zdra UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V SUŠICI přijďte si pro knihy včas V době od 7. do 25. dubna proběhne v Městské knihovně inventura knihovna tedy bude po tuto dobu (3 týdny) uzavřena. Do pátku 4. dubna mají tedy čtenáři možnost se předzásobit knihami bez obavy z upomínek, protože obvyklá výpůjční doba bude všem o uvedené tři týdny automaticky prodloužena. votnictví by se dalo popsat mnoho stran. Proto dovolte závěrem k tomuto tématu ještě několik čísel, která vypovídají o podpoře ze strany města a jeho obyvatel v roce Počítejte prosím se i když si osobně myslím, že nebylo správné. K čemu se však vyjádřit musím, jsou některá vyjádření JUDr. Rippelové z posledního čísla SN, kde jsem se dočetl. Cituji: Předně musím odpovědět, že jsme nikdy v našem volebním programu neslibovali výstavbu aquacentra. Dovolte mi proto opět jeden citát. Tentokrát z volebního programu ČSSD z roku 2002, oblast cestovní ruch: Vytvoření investičních předpokladů pro zahájení výstavby krytého plaveckého bazénu. Že by krytý plavecký bazén bylo něco jiného než aquacentrum? A protože projekt na vybudování aquacentra v Sušici nespadl z nebe, uvedu několik základních údajů o záměru jeho výstavby, a občan si jistě udělá obrázek sám o tom, co kdo měl udělat, udělal a neudělal. ~ ~ Červen 1998 vypracována projektová dokumentace Sportovního areálu v Sušici s krytým plaveckým bazénem ~ ~ k žádosti Města Sušice bylo pod č. j. 1057/ vydáno územní rozhodnutí na stavbu sportovní areál v k. ú. Sušice nad Otavou. Lhůta platnosti byla stanovena na 3 roky. Od této doby Město Sušice nepožádalo o prodloužení platnosti. Stanoviska dotčených orgánů v počtu 18 nebyla obnovována a zpravidla platila na dobu 2 let. mnou, paní Stárková. Dar z rozpočtu města 2,00 mil. Vratka nájmu 0,95 mil. ~ ~ Volby 2002 Volební program Předpokl. úspora nákladů na topení ČSSD, oblast cestovní ruch: Vyvedené po rekonstrukci kotelny protvoření investičních předpokla v r ,80 mil. dů pro zahájení výstavby krytého Odložení splátky půjčky 2,70 mil. 40% navýšení ceny stravy poskytované domovu důchodců (vyrovná plaveckého bazénu. V následných letech se s přípravou realizace akce dále nepokračovalo, ale město) 1,50 mil. původní smlouva o dílo na pro Každoroční splátka úvěru z doby jektovou dokumentaci pro stavební rekonstr. nemocnice 3,10 mil. povolení až po dozor při re Pokud přičteme částku vybranou alizaci stavby je stále v platnosti. na poplatcích od občanů pacientů cca 3,30 mil. ve svém volebním programu sli ~ ~ Volby 2006 (listopad) ODS Sečteno, podtrženo, přibližně buje vybudování krytého bazénu. 14 mil. Kč. ~ ~ s uvedeným projektem byla na svém jednání seznámena Komise pro podporu podnikání a rozvoje města. Komise souhlasí se záměrem vybudovat krytý plavecký bazén a doporučuje vedení města obnovit územní rozhodnutí, aktualizovat zadání a konkretizovat formu financování s ohledem na možnosti strukturálních fondů EU. O aquaparku O aquaparku v Sušici bylo řečeno již mnoho. Nejen při jednání zastupitelstva města, ale i na stránkách SN. Nechci opakovat argumenty proč si myslím, že aquapark do našeho města patří. Stačí jen sledovat zprávy z okolních měst. Kdyně, Klatovy, Domažlice, Vimperk, Písek. Tam všude připravují výstavbu či rekonstrukce stávajících bazénů na moderní wellness zařízení za pomoci finančních zdrojů EU. Přesto plně respektuji většinové rozhodnutí zastupitelstva, ~ ~ Květen 2007 proběhlo jednání za účasti autora projektu Ing. arch. P. Lejska u starosty města, kde bylo dohodnuto následující. Projektant přepracuje původní návrh tak, že krytý bazén bude realizován samostatně bez přemístění zimního stadionu. Bude navrženo propojení technologie obou zařízení pomocí podzemního kanálu. V samotném objektu krytého bazénu bude upravena dispozice a funkční využití tak, že zde nebudou prvky sportovní (squash a ricochet), ale bude posílena část ozdravná lázeňská. Dále projektant aktualizuje propočty provozních nákladů na současné podmínky a celou ekonomiku stavby. ~ ~ zasedání Zastupitelstva města Sušice, bod 13 programu: Záměr investiční akce krytý plavecký bazén. Na tomto zasedání byl místo navrhovaného schválení záměru výstavby aquacentra, schválen protinávrh JUDr. Rippelové na zadání studie proveditelnosti. ~ ~ prosinec 2007 vypracována studie s variantními návrhy řešení provozního modelu aquacentra ~ ~ na mimořádném zastupitelstvu bylo navrženo toto usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby AQUA CENTRA Sušice dle navržené optimalizované varianty. Zastupitelstvo města ukládá Odboru majetku a rozvoje města zajistit upravenou projektovou dokumentaci a připravit projekt pro podání žádosti o dotaci. Návrh nebyl schválen. Pro návrh usnesení 10, proti hlasovalo 9, 2 členové se zdrželi hlasování. A ještě malá poznámka na závěr. V souvislosti s projektem Svatobor žije proběhla již v roce 2003 poměrně rozsáhlá anketa mezi občany města, kdy bez přímé otázky, zda bazén ano, či ne, 40 % dotázaných občanů na otázku co v Sušici nejvíce chybí odpovědělo krytý bazén. O vizích, koncepcích a prioritách Místo polemiky o koncepcích, prioritách a vizích předkládám občanům opět fakta. Jsem přesvědčen o tom, že každý čtenář si sám udělá představu o tom, jakým směrem se město ubírá. Vzhledem k tomu, že poměrně dlouho trval legislativní proces schvalování jednotlivých operačních programů a vyjednávání s Evropskou komisí o podmínkách rozdělování peněz z evropských fondů, nebyly v loňském roce otevřeny téměř žádné výzvy. Jedinou výjimku tvořil Operační pokračování na str. 3 KD Sokolovna sobota 22. března ve 20 hod. Velikonoční zábava hraje Fortuna, vstup 40 Kč pondělí 30. března ve hod. Ohnivá noc tajemné příběhy a pověsti z Moravy. Klubový večer SDS Klatovy. 7. a 8. dubna Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb informace uvnitř SN neděle 13. dubna ve 14 hod. Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek úterý 15. dubna v hod. Galla Macků a hosté Večer v Theatro á la Skála Smetanův sál gymnázia pátek 28. března v hod. Koncert japonských umělkyň PDA Sušice sobota 29. března v 18 hod. Benefiční koncert na podporu rodin, které v důsledku výbuchu plynové bomby v loňském roce utrpěly ztráty.

2 strana 2 Stříbrné kadeřnice Společenský účes modelka Petra Zemanová. Učni oboru kadeřník kadeřnice ze Střední odborné školy a Odborného učiliště v Sušici předvedli na soutěži odborných dovedností v Táboře zajímavé a netradiční účesy. V silné konkurenci soutěžících z jihočeského regionu dosáhli sušičtí mladí kadeřníci vynikajících výsledků a obsadili čelní místa. Soutěžní přehlídka se konala ve dvou kategoriích Společenský účes a Avantgardní účes. Odborná porota posuzovala nejen vlasovou úpravu, ale i celkový dojem, originalitu a slušivost. Žákyně třetího ročníku učebního oboru kadeřník Irena Maříková s modelkou Petrou Zemanovou obsadily 2. místo v kategorii společenský účes, také výkon žákyně Jany Krejčové s modelkou Janou Holečkovou v kategorii avantgardní účes porota ohodnotila druhým místem. Sušickým učnicím se pečlivá příprava vyplatila a k vítězství chyběl jen krůček. Pořádání a účast na podobných soutěžích i vzdělávacích akcích zvyšuje rozhled žákům a pedagogům a nutí je se ve svém oboru neustále zdokonalovat, přijímat a zavádět nové trendy, které pak mohou prostřednictvím své práce zpřístupnit široké veřejnosti. jk Městský úřad Sušice, Náměstí Svobody 138, Sušice Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností výzva Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo pro rok 2008 dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen Program ). Finanční podpora z výše uvedeného programu je určena na obnovu památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny), nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Pro obec s rozšířenou působností Sušice byla pro rok 2008 stanovena finanční kvóta Kč. Program bude realizován v jednom kole uzávěrka příjmu žádostí do finanční kvóta Kč Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 138, Sušice. Informace o Programu Městský úřad Sušice, Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, Náměstí Svobody 138, Sušice, tel (pí. Kubíková), (pí. Šedinová), (sl. Polanková) nebo na Přílohy Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kaleidoskop Dlouhoveská se dočká opravy Oprava ulice Dlouhoveská, hlavní silnice z a do města, byla zařazena do plánu investic města na letošní rok. Od začátku dubna se na opravě začne pracovat, opravy budou probíhat zhruba v tomto rozsahu: ve směru z města, po pravé straně, od úrovně křižovatky s nábřežím J. Seitze bude předlážděn úsek silnice až po křižovatku s ul. Pod Kalichem kostkami (nové podloží, zpevnění). Od křižovatky ulic Pod Kalichem a Nová Dlouhoveská bude položen asfaltový povrch napojující se na stávající komunikaci II. třídy při výjezdu z města. Součástí rekonstrukce bude úprava parkovacích stání po obou stranách. K realizaci akce uvedl místostarosta MÚ Sušice Ing. Petr Kocman: V rámci rekonstrukce bude rovněž rozšířen a upraven (podle možností a pravidel stanovující rozměry vozovky) chodník vedoucí kolem kláštera, až do míst, kde se ulice Stará a Nová Dlouhoveská setkávají (před hranicí města). Aby bylo vyhověno požadavkům ze strany občanů, budou přes hlavní komunikaci vybudována tři nová místa pro přecházení chodců, aby bylo možné bezpečně přecházet směrem ke knihovně, ke hřbitovu, ke klášteru a Pod Kalich. Práce provede na základě vyhodnocení výběrového řízení firma Správa a údržba silnic Klatovy, celkem si rekonstrukce vyžádá náklady ve výši kolem 16,5 milionů korun. Město ze svého rozpočtu uvolní částku 6 milionů Kč (pro vybudování chodníku, parkovacích stání, přechodových míst včetně stavebních úprav). Stavba potrvá od dubna do konce června letošního roku. V souvislosti s rekonstrukcí bychom chtěli požádat občany města a řidiče o shovívavost při objíždění úseku, na němž budou práce probíhat. Za trpělivost budeme odměněni další potřebnou, nově upravenou a vyhovující komunikací. Upozorňujeme, že v uvedeném úseku budou aktuálně, podle postupu prací, stanoveny uzavírky, o nichž se můžete průběžně informovat na stránkách našich novin a samozřejmě i na webových stránkách Města Sušice: Najdete zde objízdné trasy a termíny uzavírek. as Pomáháme zvířátkům Základní škola Sušice, Lerchova ulice pomáhá zvířátkům Za jeleny na Šumavu Blížilo se jaro, venku vládlo deštivé počasí. Přesto se náš přírodovědný kroužek, který vede paní učitelka Marie Tomanová, vypravil na Šumavu. Byli jsme pozváni na návštěvu jelení přezimovací obůrky na Srní, pro kterou každou zimu sbíráme suché pečivo. Nejprve nám pan Ing. Kec poděkoval za naši pomoc a řekl nám něco o zvěři na Šumavě. Pak nás pracovníci Národního parku Šumava odvezli auty do obůrek. Někteří měli štěstí a přišlo se jim představit asi dvacet jelenů i s laněmi. Nádherný zážitek stál za tu chvilku ticha. Odpoledne jsme zakončili v hotelu na Srní, kde pro naši výpravu připravil občerstvení pan Panenka, tatínek našeho spolužáka. Žáci přírodovědného kroužku 1. st. Medaile pro Skippyho My, žáci 3. C, nezapomínáme na našeho klokana z plzeňské ZOO, kterého naše škola sponzoruje. S paní učitelkou M. Tomanovou jsme v keramické dílně vyrobili medaile s logem Skippyho. Naši spolužáci si je mohli koupit za 20 Kč. Při prodeji nám pomáhala děvčata z 2. stupně. Zájem byl veliký, všechny medaile se prodaly během jediné přestávky. V kasičkách bylo celkem Kč. Výtěžek bude zaslán do ZOO Plzeň na potravu pro našeho Skippyho. Žáci z 3. C Na základě usnesení rady Obce Velhartice č. 233 ze dne vyhlašuje Obec Velhartice konkurz na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velhartice Velhartice 162, Kolinec Kvalifikační předpoklady uchazeče/ky Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; organizační a řídící schopnosti; znalost školské legislativy a souvisejících předpisů; občanská a morální bezúhonnost; dobrý zdravotní stav. Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 10. dubna 2008 v obálkách označených KONKURZ NEOTVÍRAT na adresu Obec Velhartice, Velhartice 134, Kolinec. Náležitosti přihlášky úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce, příp. absolutoriu) doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe životopis (psaný vlastní rukou) návrh koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Velhartice (max. rozsah 5 stran strojopisu) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče/ky k výkonu vedoucí funkce Ve Velharticích Mateřská škola Smetanova a Mateřská škola Tylova upozorňují rodiče, že zápisy do MŠ se konají ve středu 2. dubna 2008 od 8 do 16 hodin v kanceláři ředitelky MŠ. Zápisy se uskuteční i pro ty rodiče, kteří chtějí umístit svoje dítě do MŠ ve školním roce 2008/2009, a to během celého školního roku. Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte. Znáte Paragraf 11/55? PARAGRAF 11/55 je zábavná vědomostní soutěž určena žákům tříd základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií. Probíhal v ČR z iniciativy Aliance Zákon 18 již od roku 2001, kdy se uskutečnil jeho první ročník v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Od té doby prošla soutěž celou Českou republikou. Každoročně se do ní zapojily dva nové kraje. Ve většině krajů se pak soutěž opakovala v dalších letech z iniciativy organizátorů a za finanční podpory krajů a měst. V roce 2007 se do hry zapojilo už více než žáků tříd z téměř 260 základních škol a gymnázií. Záštitu nad loňským ročníkem soutěže převzali hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann. V obou krajích se konal PARAGRAF 11/55 poprvé. Zapojením těchto posledních dvou krajů ČR dospěla sama soutěž do svého finále. Do postupové soutěže se ze školních, oblastních a krajských kol v průběhu školního roku rekrutovala pětičlenná družstva, která reprezentovala svůj kraj ve velkém finále v Praze. Cílem projektu bylo a je pomoci zvýšit právní povědomí žáků, posílit vědomí odpovědnosti za své činy u mladistvých a získat celistvý pohled na řízení a fungování moderní demokratické společnosti s důrazem na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., který zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. Náplni odpovídá i motto: Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony. Metodicky Ing. Pavel Prosr, starosta soutěž řídilo a organizovalo kladenské občanské sdružení AISIS. Zajímavosti z Paragrafu Soutěže se zúčastnilo více než soutěžících a diváků. Klání se uskutečnila postupně ve všech 14 krajích ČR. Dvě třetiny účastnických krajů soutěžily opakovaně, a to za finančního přispění krajů. Projekt Paragraf 11/55 byl zhruba zmíněn v médiích. Cíle projektu Posílit právní vědomí dětí a mládeže obecně. Přiblížit dětem a mládeži právo a legislativu České republiky jako důležitý prvek života. Přiblížit právo jako užitečný nástroj pro každodenní, bezproblémové fungování člověka ve společnosti. Seznámit cílovou skupinu mládeže s vybranými právními normami. Spoluvytvářet společenský tlak na dodržování zákonů. Zamezit přístupu nezletilým k cigaretám. Poukázat na to, že nerespektování zákona není ve standardní demokracii normální a vyvolat o tomto tématu diskusi. Nejúčinnější prevencí je vliv rodiny a přístup rodičů. Udělat si pořádek je možné nejlépe tam, kde to dobře znám, ve své rodině, svém městě či obci. V letošním roce se do soutěže ve středu 19. března zapojila ZŠ Lerchova (ta mj. získala v loňském roce III. místo v okresním kole!) a ZŠ T. G. Masaryka bude soutěžit ve středu 27. března. O výsledcích soutěže vás budeme informovat. tz, ck, red

3 Aktuality strana 3 5. zasedání rady města Sušice se konalo 3. března Rada schválila usnesení: RM schválila pětičlennou redakční radu Sušických novin v tomto složení: šéfredaktorka PhDr. Ludmila Szvitková, redaktorka Andrea Staňková a 3 členové Komise kultury a cestovního ruchu. Rada města ukládá Komisi kultury a cestovního ruchu navrhnout 3 členy do komise redakce Sušických novin. RM pověřila ředitelku MKS Sušice kompetencí svolávat podle aktuální potřeby organizační schůzky všech pořadatelů Sušických slavností, zadávat jim konkrétní úkoly pro zajištění organizace akce a zavazuje určené osoby plněním těchto úkolů a povinností informovat ihned hlavního pořadatele o případných problémech s jejich plněním. program životního prostředí (dále jen OPŽP). Pro obce byla otevřena prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. V této výzvě město urychleně připravilo a podalo tři žádosti a všechny tři byly schváleny. Pouze u dvou projektů však nebyly poníženy fondem uznatelné náklady, a to v případě budovy ZUŠ Sušice projekt úspor energií a MŠ Sušice realizace úspor energií (tabulka č. 1 schválené žádosti). tabulka 1 Schválené žádosti MŠ Tylova OPŽP ZUŠ OPŽP tabulka 2 Podané žádosti Hasiči Volšovy kraj Křičkova, U Rybníka kraj Křičkova, U Rybníka Cyklostezka Revitalizace herních ploch Zasedání rady města zerva na investice a provoz. RM schválila jako odpověd RM pověřila starostu města né osoby za spolupořádající organizace: podpisem smlouvy s Komerční Okrašlovací spolek bankou o zřízení cash poolingu M. Naglmüllerová, J. Hlaváček, Městská policie I. Vítovcová, Městský úřad P. Polanková, Klub českých turistů V. Šafránek, (jedná se o vyšší zhodnocení peněžních prostředků na všech běžných účtech města). RM vzala na vědomí zprávu Komise kultury a cestovního ruchu M. Malina. Pro zajištění programu v rámci Sušických slavností, který organizuje MKS, je třeba z rozpočtu celé akce zajistit finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč, vzhledem k tomu, že program v pátek večer a v sobotu do 13 hod. je možno zajistit jak z místních Se starostou na aktuální témata dokončení ze strany 1 zdrojů základní a mateřské školy, SOŠ, TK Fialka, zahraniční hosté (projekt New Eyes, hosté z Wenzenbachu apod.), tak dovezenými soubory z regionu (úhrada dopravy). Z navrhované částky by bylo uhrazeno: doprava vystupujících souborů, skupina Orchidea, hlídání pódia na náměstí v noci z pátku na sobotu, občerstvení pro děti. Tyto náklady bude MKS fakturovat Městu Sušice dle skutečnosti. Rada města schvaluje výše uvedené náklady MKS na zajištění stanoveného programu, které budou vyúčtovány městu Sušice. RM souhlasila s pokračováním prací na investiční akci Oprava požární zbrojnice v Sušici a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši Kč z organizace re o zřízení truhlářského provozu v objektu provozovny Sules, s. r. o. V současnosti jsou zrealizovány nákupy potřebného vybavení a pracuje se na úpravách dílny dopravního značení. V letošním roce by měly být provedeny úpravy objektu přibližně za 200 tis. Kč. Zpráva o stavu využití objektu, předložená radě města, obsahuje V prvním březnovém týdnu byly podány žádosti na dále uvedených osm projektů. Na všechny tyto projekty by mohla dotace dosáhnout až výše 92,5 % z uznatelných nákladů. Jedinou výjimkou je projekt Sušice ulice Křičkova a U Rybníka, kde bude možno žádat o dotaci z fondů EU pouze na část projektu, a to na pozemní to znamená zhruba na padesát procent celkových nákladů. Na vodohospodářskou strukturu, která je součástí této akce, byla již podána žádost o krajskou dotaci. Všechny výše uvedené akce by měly být realizovány do poloviny roku Při optimální variantě financování by Město mohlo získat na uvedené investice z fondů EU přes 40 mil. Kč (tabulka 2 Podané žádosti). Na další akce uvedené v tabulce 3 by měly být podány žádosti v létě tohoto roku. Podání žádosti je poměrně komplikovaný proces, který musí odpovídat řadě požadavků a pravidel. V prvé řadě musí být naprosto dokonale vyřešeny vlastnické vztahy k nemovitostem, kterých zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří požární zbrojnice vodovod a kanály, osvětlení, chodníky projekt pro správní území Sušice dětská a seniorské hřiště projekt marketingu Sušice tribuna, Cestovní ruch marketing ozvučení, propagační mate riály apod. ZŠ Lerchova modernizace vybavení školy ZŠ T. G. Masaryka modernizace vybavení školy Modernizace vybavení rentgenový přístroj rentgen Poliklinika Modernizace vybavení endoskopické přístroje endoskopy nemocnice také záměr pro novou výrobu. RM souhlasila s poskytnutím příspěvku na dějepisnou soutěž studentů gymnázií v částce Kč z organizace propagace Nadačnímu fondu Gaudeámus Cheb. RM souhlasila s prezentací města Sušice v Průvodci po Čechách, Moravě a Slezsku, č. 20 Šumava Pláně v rozsahu 2 stran. Částka za zveřejnění ve výši ,50 Kč bude hrazena z org. propagace. RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Lubošem Kocourkem, Tábor, na zajištění ozvučení, osvětlení a pódia během Sušických slavnosti. Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Smluvní částka Kč včetně DPH bude hrazena z org. 126 Sušické dny. RM schválila uzavření smlou II/169 Sušice 1. etapa. vy o nájmu předmětů s Městem RM schválila smlouvu o dílo na Hartmanice, a to na pronájem Měření hluku z dopravy pro kolaudaci stavby: Sušice úpra mobilního pódia během Sušických slavnosti. Rada pověřila va křižovatky ulice T. G. Masaryka u Daliborky se Zdravotním starostu města podpisem smlouvy. Smluvní částka Kč včetně DPH bude hrazena z org Kč včetně 19 % DPH a po ústavem se sídlem v Plzni v ceně Sušické dny. věřila starostu města podpisem tabulka 3 Historické centrum Americké armády Havlíčkova Vodní Kostelní Okolí nemocnice Chmelenská K Vyhlídce Pod Nebozízkem Parkoviště nemocnice Ostatní 2008 Kino DPS Na Baště výtah ZŠ Lerchova bez bariér ZŠ Lerchova energetické úspory Zimní stadion RM souhlasila s udělením souhlasu zřizovatele s realizací projektů Modernizace vybavení rentgenový přístroj a Modernizace vybavení endoskopické přístroje včetně zajištění spolufinancování a předfinancování projektu. K projektům bude podána žádost o dotaci z fondů Evropské unie z ROP NUTS II Jihozápad oblast podpory 2.6. Rozvoj zdravotnické péče. RM souhlasila s udělením souhlasu zřizovatele s realizací projektu Škola pro každého včetně uvedené smlouvy. RM schválila rozpočtové opatření sportovní centrum, bazén zvýšení o Kč, zároveň bude o tuto částku snížena org. zajištění spolufinancování rezerva na investice a provoz. a předfinancování projektu. Pro RM schválila záměr výpůjčprojekt bude podána žádost o dotaci z fondů Evropské unie z ROP NUTS II Jihozápad oblast podpory 2.4. Rozvoj infrastruktury základního školství, středního a vyššího odborného školství. RM schválila smlouvu o dílo ky pozemkové parcely č. 1178/3 v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce Města Sušice. Agentura HUMAN HELP Praha, zastoupená p. Lubošem Křivancem. Jedná se o výpůjčku pozemku pro pořádání 14. na dodávku stavby II/169 Sušice I. etapa Sušice Dlouhoveská ul., stavební objekt: chodníky a zpevněné plochy, s firmou Silnice Klatovy, a. s., v ceně Kč včetně 19 % DPH a pověřila starostu města podpisem uvedené smlouvy. RM schválila návrh Poptávkového řízení na výkon technického dozoru investora na akci: Pravidelná jednání rady města v roce března, 14. a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června, 7. a 21. července, 4. a 18. srpna, 1., 15. a 29. září, 13. a 27. října, 10. a 24. listopadu, 8. a 22. prosince. Zasedání zastupitelstva města v roce dubna, 18. června, 10. září, 19. listopadu, 17. prosince se projekt týká, a ke všem těmto nemovitostem (tj. na všechny pozemky a budovy) musí být doložen snímek a výpis z katastru nemovitostí to vše ověřené katastrálním úřadem a ne starší 90 dní. Zde je nutné zdůraznit skutečnost, že zde narážíme na řadu nedořešených vlastnických vztahů, protože řešení této problematiky z důvodu odlehlosti a rozsahu katastrálního území jaksi zaspalo. Tady bychom poděkovali pracovníkům katastrálního úřadu v Sušici za jejich pomoc, ochotu a trpělivost. Další přílohou k žádosti je projektová dokumentace a položkový rozpočet. Tato položka představuje pro Město poměrně velké finanční a časové zatížení. S ohledem na rozsah investic se musí dodržet řada povinností viz.10. etapa celková rekonstrukce výtah výtahy, WC a umývárny, dveře okna, zateplení výměna technologie, ledová plocha, rolba, letní využití ročníku koncertu Šumava Rocks. RM schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 200/1 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 15 m² a jeho zveřejnění na úřední desce. RM schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 399/1 v k. ú. Sušice nad Otavou (lokalita Okrouhlá) o výměře cca m² a zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Města Sušice. RM odložila prodej pozemkové parcely č. 1894/9 o výměře 381 m² v k. ú. Sušice nad Otavou (objekt moštárny a přilehlý pozemek) a uložila odboru majetku a rozvoje města zjistit cenu za odprodej. zejména výběrová řízení. Město dále musí získat vyjádření od jednotlivých dotčených orgánů státní správy na některá vyjádření se čeká i několik měsíců. V den podání žádosti musí nabýt právní moci minimálně územní rozhodnutí. Poslední velkou přílohou je studie proveditelnosti její rozsah je úměrný velikosti akce. K žádosti se přiloží ještě celá řada dalších dokumentů (doklady o subjektivitě, k posouzení finančního zdraví žadatele, čestná prohlášení, vyjádření krajského úřadu atd.) Žádost se vyplňuje ve formě elektronického formuláře, který po vytisknutí obsahuje asi třicet stran textů. Seznam schválených projektů je zveřejněn zhruba čtyři měsíce po podání žádosti. V tom okamžiku je třeba doložit celou řadu dalších dokumentů mimo jiné i stavební povolení. Veškerá výběrová řízení vztahující se k předmětu žádosti, musí odpovídat zákonu o veřejných zakázkách. Zákon přímo udává lhůty, které musí být striktně dodrženy. Kvůli tomu je třeba na výběrové řízení počítat minimálně půl roku. Sečteno, podtrženo s realizací projektu, který je přímo závislý na získání dotace, je možno začít přibližně rok od podání žádosti. míra nezaměstnanosti (%) Zbývá ještě dodat, že mimo investiční akce město řeší širokou škálu dalších problematik, z nejvýznamnějších zmíním územní řešení budoucí významné lokality Pod Kalichem, očekává se rozhodnutí ohledně dořešení prodeje bývalé porodnice, zrealizovaly se pronájmy budovy v areálu bývalých kasáren v Nádražní ulici, vodáckého tábořiště a mnoho dalších. Myslím, že velmi slibně se vyvíjí i řešení využití areálu bývalého podniku Solo. A nezaměstnanost v Sušici? Nabízím jedno srovnání (viz graf míry nezaměstnanosti). Co říci závěrem? Souhlasím s paní senátorkou, že mezi jednotlivými zastupiteli města panují většinou naprosto korektní a pracovní vztahy. Názory, na které jsem považoval za nutné reagovat, zřejmě vyplývají z nedostatečné informovanosti. Některé ale, bohužel, musím zařadit do sekce věčný a nesmiřitelný politický boj. A ten opravdu nevede k ničemu pozitivnímu. Přeji vám všem klidné a pohodové velikonoční svátky leden březen květen červenec únor duben červen srpen RM schválila nájemní smlouvu na část nebytových prostor v objektu na stpč. 580/12 v k. ú. Sušice nad Otavou V. Regnerovi, Sušice, a pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy. RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro podporu podnikání a rozvoj města. RM uložila odboru majetku a rozvoje města prověřit možnost realizace návrhů na zatraktivnění ostrova Santos předložených komisí pro podporu podnikání a rozvoje města. RM schválila nájemní smlouvy na pozemky určené k výstavbě, provozu a údržbě cyklostezky v rámci projektu Otavská cyklistická stezka, v úseku Čepice Sušice Dlouhá Ves, a to mezi Městem Sušice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha Nové Město, dále Pozemkovým fondem Praha Žižkov, s Jaroslavem Kratejlem Chmelná, Sušice, s Lesy ČR, s. p., Hradec Králové a Povodím Vltavy, s. p., Praha Smíchov, a to na dobu určitou do 31. prosince Rada pověřila starostu města podpisem výše uvedených nájemních smluv. Zápis najdete také na www. sumavanet/mususice.cz). red Město Sušice nabízí k pronajmutí nebytové prostory v zadním objektu čp. 255/II v Sušici (nízká budova bývalého velitelství). Objekt tvoří samostatné místnosti o výměře cca 15 m², nevytápěné, vhodné pouze jako skladovací prostory. Místnosti lze pronajímat i samostatně. Informace na OMRM, tel září PETR MOTTL, starosta města Srovnání míry nezaměstnanosti v Sušici v letech listopad říjen prosinec

4 strana 4 Vzpomínky Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene. Kdo Tě miloval, nikdy nezapomene. Dne 23. března 2008 uplyne 5 let, kdy zemřel můj manžel, náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Gajdečka Společenská kronika Gratulace Dne 6. března 2008 oslavila 80. narozeniny paní Libuše Tocháčková ze Sušice. K životnímu jubileu gratulují děti s rodinami. Poděkování Všem zaměstnancům a sestřičkám z LDN v Sušici upřímně děkuji za obětavou péči o moji maminku, paní Evu Novákovou. Eva Nováková, dcera z Hrádku u Sušice. 30. března 2008 by se dožil 84 let. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera a syn s rodinami. Krutý osud nevrací co jednou vzal. Vrací jen vzpomínky, stesk a žal. Dne 24. března 2008 vzpomeneme 15. výročí úmrtí našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana Františka Mottla ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové, snachy a vnoučata. Děkujeme všem, kteří vzpomenou společně s námi. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši. Dne 28. března 2008 uplyne třetí smutné výročí úmrtí pana Karla Reindla z Pohorska, známého muzikanta, který tak často a rád hrával k tanci i pro potěšení po celém Sušicku. Vzpomínají manželka, synové s rodinami a přátelé Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky. Dne 30. března 2008 to bude rok, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra, švagrová, teta, tchyně, babička, paní Věra Krakovčíková. Vzpomíná manžel Kurt, syn Jiří, snacha Luďka, vnuk Jakub a rodina Doubkova. Opustili nás Jindra Lembergerová (1955), Tomáš Raspír (1932), Josefa Zíková (1924), Jiřina Koutková (1927), František Řáha (1919), Marie Kačurová (1919), František Zdeněk (1943), Milan Jakoubek (1953), Eva Nedbalová (1934), Felix Frána (1933), Jiřina Janečková (1954), Miloslava Sejková (1926), Eva Nováková (1957), Anežka Hasenkopfová (1941), Jindřich Šmíd (1929), Jan Brodil (1942). Finanční úřad informuje V rámci projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje v období od do úřední hodiny a hodin V uvedeném období bude provozní doba pokladny Finančního úřadu v Sušici každý den 9 11 hod. a hod. Dne 11. března tohoto roku oslavila ve zdraví kulaté sedmdesáté narozeniny naše maminka a babička, vážená paní Marta Lerchová Upozorňujeme, že i v letošním roce je možno platit daně na všech pobočkách České pošty bez poštovního poplatku pomocí tzv. daňové složenky. V zájmu úspory vašeho času ve frontě před pokladnou na FÚ je vhodné využít této možnosti. Daňová složenka je k dispozici na finančním úřadě i na každé pobočce České pošty. Na uvedených místech najdete rovněž seznam druhů daní (předčíslí bankovních účtů), na které lze daňovou složenkou platit. Číslo účtu Finančního úřadu v Sušici je , kód banky Pro platbu daně z příjmů fyzických osob je třeba zaškrtnout druh daně 721 z příjmů fyzických osob nebo toto předčíslí 721 vypsat do příslušné kolonky (záleží na tom, zda vyplňujete starý nebo nový druh daňové složenky). Variabilní symbol je vždy daňové identifikační číslo, je-li přiděleno, nebo rodné číslo. Dále Finanční úřad v Sušici v rámci spolupráce daňové správy s obcemi zřizuje úřední hodiny na Městském úřadě Kašperské Hory dne v době od do hod. Zde bude možno podat pracovníkům FÚ v Sušici vyplněné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Až do konce března zde budou k vyzvednutí formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob s pokyny k vyplnění. Připomínáme, že termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je konec března, tj. pondělí V tomto termínu je nutné také daň zaplatit. Ing. JOSEF MUŽÍK, ředitel FÚ v Sušici z Mlázov u Kolince. Vše nejlepší, spoustu zdraví, klidu a spokojenosti do dalších mnoha let přejí manžel Miloslav, syn Josef s rodinou a dcera Marta s rodinou. S přáním posíláme spoustu pusinek (předáme osobně) a osobní vzkaz (veřejné tajemství): Máme tě moc rádi! Dne 17. března 2008 oslavil 75. narozeniny pan Josef Novák ze Sušice. K tomuto výročí přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let. Manželka Jitka, syn Vladimír s rodinou, Pepa s rodinou a všichni známí. Vítáme nové občánky Petr Kalíš, David Prantl, Radek Frolík, Jenifer Linda Czyžová, Nikol Karbanová Jak pomoci s Provázkem Třeba vás už napadlo, že máte ve svém srdci místo pro nějakého menšího či odrostlého mrňouse, který neměl to štěstí jako vaše dítě a dostal se ne vlastním přičiněním do dětského domova O sdružení Provázek jste měli možnost číst v minulém vydání Sušických novin, teď se tedy můžete seznámit s konkrétními formami pomoci dětem. V rámci ústavu už platí pravidla, díky kterým je život dítěte omezený a bude jiný i v dospělosti, až opustí brány ústavu. Vychovatelé ani při nejlepší snaze nemohou dětem nahradit skutečný domov. Hostitelská péče (možnost brát si dítě třeba na víkendy či prázdniny) není oficiálně povolena. Zbývá tedy již jen jedna možnost cesta k dítěti přímo do ústavu. Projektem Otevřená náruč Občanského sdružení Provázek zprostředkujeme dobrovolníkům cestu k dětem. Jak můžete právě vy pomoci opuštěným dětem prostřednictvím OS Provázek? Staňte se dobrovolníkem navštěvujícím opuštěné děti. Do projektu Otevřená náruč se můžete přihlásit dotazníkem, který najdete na internetových stránkách a zašlete jej na ový kontakt zde uvedený. Na těchto stránkách najdete i bližší požadavky na dobrovolníky. Umístěte náš reklamní banner na Vaše internetové stránky. Peníze, které jste měl odevzdat na daních, dejte místo Finančnímu úřadu na charitu. Navrhněte svému příteli, slavné osobnosti, aby svým jménem zaštítil benefiční akce OS Provázek. Ze své pozice ve firmě věnujte pár vašich výrobků buď přímo našim svěřencům, nebo na charitativní akci. Část svých schopností použijte v práci pro OS Provázek (např. právní služby, fundraising, administrativa, hipoterapie, canisterapie, arteterapie aj.). Do projektu jsou v tuto chvíli zapojeny stovky dobrovolníků Projekt začal pozorností na jeden ústav, k příštímu roku oslovil děti v osmi ústavech. Aktuálně se věnuje dětem v Aši, Karlových Varech, Kašperských Horách, Milovicích a ve Zlíně. Dobrovolníci mohou trávit volný čas s dětmi tak, jak by ho trávili v rodině se svými dětmi, a to pravidelně, ale v čase, který si dobrovolník určí sám. Dobrovolník vždy pracuje s konkrétním dítětem, pomáhá mu s učením, nebo rozvíjet jeho schopnosti. Požadujeme absolvování našich vstupních psychologických po hovorů, školení, u nestudentů výpis z rejstříku trestu, u studentů potvrzení o studiu, zdravotní způsobilost, empatii, zodpovědnost. Pedagogické, zdravotní, či sociální vzdělání je vítáno. OS Provázek dále pomáhá projektem Malý klaun. Spolupracujeme se společností anglické spisovatelky Clare Wigfall Little Clown face painting. Spisovatelka Clare se svými pomocníky namaluje dětem obličejíky do podoby postavičky, jakou si děti pro svojí náhradní identitu sami vyberou (superman, spiderman, princezna, motýl, apod.). Součástí programu jsou také kreativní a zábavné hry. V současné době vzniká projekt hipoterapie pro děti z kojeneckých ústavů. Plánujeme pro děti ekologické a psychoterapeutické centrum v Orlických horách. MIA MAGENHEIMOVÁ, předseda OS Provázek,

5 Symboly Velikonoc v Pošumaví Když naše domovská planeta Země na své okružní pouti kolem Slunce dospěje do části své dráhy, kde její severní polokoule se začne více přiklánět ke svému zdroji tepla a světa, přichází období, kdy se v přírodě vše probouzí k novému životu. Začíná předjaří, čas, v němž už v předkřesťanských kulturách lidé oslavovali návraty delších a přívětivějších dní roku a konali činnosti a obřady, jejichž pozůstatky v období Velikonoc přetrvávají dodnes. V naší lidové tradici jsou Velikonoce očekávány a přijímány jako svátky jara přinášejícího obrodu života, a proto jsou světské symboly těchto svátků vajíčka malované kraslice, kočičky, rašící a opentlené zelené ratolesti i dnes už zaniklé hromadné obcházení vesnice s řehtačkami, trakárky a klepačkami různých velikostí, hlučností nahrazující zvony, které odletěly do Říma. Veselé koledování a chození s pomlázkou je dnes již redukováno jen na vyšupávání děvčat o velikonočním pondělí. I křesťanské Velikonoce byly zasazeny do tohoto ročního období a jsou spjaty s astronomickou skutečností, neboť již před staletími (r. 325) stanovil nikajský koncil první neděli po jarním úplňku jako počátek Velikonoc. Ale svátky velikonoční jsou v křesťanském pojetí svátky vážnými, spojenými s pašijovými zpěvy, s okruhem dní, jimiž se vzpomíná Ježíšova poslední večeře (Zelený čtvrtek), jeho ukřižování (Velký pátek), pohřbení (Bílá sobota), zmrtvýchvstání (velikonoční neděle Boží hod velikonoční) a zjevení Ukřižovaného mučedníkům jdoucím do města Emauzy (Velikonoční pondělí). Tyto dny tedy připomínají zvěst o posledních dnech Spasitele a jeho popravu ukřižováním. Proto průvodci křesťanských Velikonoc a křesťanství vůbec jsou symbolické objekty znázorňující utrpení, kříže a boží muka jako svědectví dávné tragédie, které nám sděluje bible v Novém zákoně, jež je pojímána jako oběť končící vzkříšením. A tyto symboly pak byly jako svědectví lidských tragédií úmrtí a výrazných událostí vždy umísťovány nejen na hřbitovech, ale i v naší volné přírodě, jejíž vzhled dotvářejí. Tak jako jinde mají tyto symbolické objekty i v Pošumaví, svoji historii a svoje zvláštnosti. Nejstarší, historicky první, byly na našem území dřevěné kříže, připomínající antické popravčí nástroje dřevěný kůl s příčným břevnem. Ty se ovšem nezachovaly, ale ani první primitivní kamenné, cyrilometodějské kříže, které poněkud mohou dnes připomínat některé mezníky ze 16. století s vytesaným křížem jako symbolem úcty. První tesané kamenné kříže byly velmi pracné a nákladné a byly umisťovány jen na významných místech. Tak např. na Horách Matky Boží, v místech, kde se havíři v 16. století před spouštěním do šachet modlili, stával na místě dnešní kaple kamenný kříž. Jinde, např. na místech nehod, kde zastihla člověka nečekaná smrt bez církevního zaopatření, byly vztyčovány kamenné, nevysoké, tzv. Kříž u Kašovic. smírčí kříže různých tvarů, které měly bloudící duše smířit s Bohem, místu navrátit klid a kolemjdoucí pobídnout k modlitbě. Dřevěné a kamenné kříže nahrazovaly později kované železné kříže. Starého data jsou kované kříže typické pro Stašsko a Kašperskohorsko, tzv. kohoutí kříže, umné kovářské práce s nástroji Kristova mučení se zpodobněním kohouta, např. u Nicova a v K. Horách. Od počátku 19. století se šíří v našem kraji levnější černé litinové kříže v oblasti jejich výroby (Železné Rudy a Plzeňska vůbec), s kovovou deskou pro nápis a figurami svatých v místech upevnění ke kamenným podstavcům, před nimiž bývala kamenná klekátka. Vytesaná data na podstavcích nesou obyčejně letopočet výroby až po r a často skulpturu kříže nebo kalicha.nápis na desce zpravidla vybízel k úctě k ukřižovanému, takže zbožní křesťané jdoucí kolem smekali, či se křižovali. Se zvláštními tvary kamenných soklů pod kříži se setkáváme na rozcestích, např. za Kašovicemi, u Mokrosuk a jinde. Mnohé staré a již zapomenuté kříže pro svoje menší rozměry zvané křížky ještě leckde stojí na pokraji polí i jako svědkové náhlých úmrtí těch, kteří je v potu tváře obdělávali. Zvláštní význam měly kříže (dnes některé poničené), vyznačující hranice těžebních polí na stříbrnou rudu u Hor M. Boží, odkud pak přetrval název lokality Křížovka. Přímo v Sušici připomínají litinové kříže na vysokých podstavcích místa zbořených městských bran Pražské a Německé s daty 1836 a V období konání vnitřních katolických misií pro posílení víry, byly na Sušicku stavěny vysoké dřevěné kříže s Ukřižovaným, jeden z nich je dosud připomíná na sušickém náměstí na rohu u Kostelní ulice. Jiným, už nápadnějším symbolem utrpení, jsou v naší krajině boží muka. Původně to byly jen kamenné sloupy zakončené nástavbou s výklenky pro zpodobení či obrazy Kristova utrpení, pak jednoduché kamenné nebo cihlové objekty různých tvarů a velikostí, stavěné jako památníky různých tragických událostí. Patrně nejznámější jsou barokní boží muka v Sušici na konci Masarykovy ulice, na místě dřívějšího popraviště a místa pohřbívání sebevrahů do konce r. 1802, dokud mělo město hrdelní právo. Velmi stará, snad ještě pamatující Názory / Co vás zajímá zaniklou osadu Vzduny, jsou silně nakloněná boží muka u Tedražic. Na polní cestě z Bukovníka do Damíče připomínala boží muka hroby mrtvých ze střetnutí Švédů s Císařskými v časech třicetileté války, které dalo název místnímu vrchu Bitovín. S dalšími kamennými mukami se můžeme setkat u Nemilkova na rozcestí k Velharticům, s jinými pod hradem Rabí, ve Strašíně, zděná jsou u Zámyšle, v Petrovicích a jinde. Krajinnou zvláštností byla dřevěná boží muka u Volar. Tyto symboly utrpení připomíná i stará moravská lidová píseň o vojně a utrpení opuštěných, kterou jsme si jako vojáci tankového praporu zpívali v 50. letech na ubytovně ve vojenském milovickém prostoru spolu s Moraváky: Za starů Breclavů, u tej boží muky/stojí tam dcerečka, zalamuje ruky/ zalamuje si jich, za svoju hlavičku/komus ma zanechal švarný šohajíčku./ Ja som ťa zanechal enem pánu Bohu/aby ses modlila, abych došel domů. Když v 70. letech minulého století navštívil sušické gymnázium spisovatel Ladislav Stehlík, autor překrásné trilogie Země zamyšlená, spolu se svým přítelem konzervátorem J. Vaněčkem, v rozhovoru o osudu těchto symbolů výtvorů lidové architektury, které už mizí z obrazu naší krajiny prohlásil: Doufám, že všechny cennější mám bezpečně ve svém skicáři. Některými z nich také doprovodil text své knihy. Oba uvedené symboly jsou spojeny a lokalizovány na zvláště zvolených místech v přírodě, kde mají připomínat místo Kristova ukřižování Golgotu, zvaných Kalvarie. Na Sušicku je to vrch nad Horami Matky Boží doplněný křížovou cestou kolem kaple (z r. 1843), na níž věřící v duchu provázejí Ježíše po čtrnácti zastaveních u božích muk s obrazy jeho utrpení. Na pahorku mezi Bukovníkem a Mačicemi, označovaném také jako Kalvárie, jí znázorňují tři vysoké černé lité kříže s Kristem a lotry po pravici a levici. Ještě v polovině minulého století byla naše krajina zaplněna těmito objekty a mapy z té doby jsou takřka posety jejich topografickými značkami, neboť byly i významnými a chráněnými orientačními body. Rovněž mnohé tzv. pomístní názvy svědčí o lokalizaci těchto symbolů U božích muk, U křížku apod. Dnes už často zůstávají zvláště ty na okraji polí a někdejších polních cest jako zapomenuté relikty dřívějšího bohatšího duchovního života lidí. Jsou však i ve své sešlosti a opuštěnosti hodny úcty, neboť by měly být trvalou připomínkou tragické události či konce životní cesty těch, jimiž byly dnes už mnohdy neznámými pozůstalými věnovány. Přesto můžeme však i v tomto čase ještě někdy spatřit svazeček kvetoucích vrbových proutků položený u paty zapomenutého zčernalého křížku, jenž připomene velikonoční verše básníka: Je stará, velmi stará zvěst/jež v šeru věků se nám ztrácí/co nového však na ní jest/že v předjaří vždy rok co rok se vrací. Ing. LADISLAV NOVÁK Haloo z Waterloo aneb není socha jako socha Občas mám pocit, že sušickému náměstí, jinak docela pěkně řešenému, prostě něco chybí. Možná nějaká socha. Ne, že by Sušice za sebou neměla sošnou etapu. Byla to svým způsobem rarita! Málokdy se v historii našeho národa stalo, že téměř vedle sebe v jeden čas stály sochy třídních nepřátel. Na náměstí první bolševický prezident, zločinec a terorista, se zlatým nápisem na soklu, u jehož nohou stávaly špalíry pionýrů a potentátů, a o kousek dál před bývalou Nejedlovkou zádumčivý TGM, prezident osvoboditel, samozřejmě bez nápisu, který byl občas vydáván za Jiráska, popř. Klostermanna. Proč? Zřejmě ze strachu. Někdy o sebe, někdy o to, aby nám ho náhodou nestrhli, jako jinde v Čechách. Klémova socha novou dobu nevydržela. Někde zmizela a snad nikomu nechybí. TGM už je zase opravdu TGM a přísným pohledem dál pozoruje nábřeží. Asi je lepší stavět sochy neutrální, které přežijí všechny dějinné zvraty. Tak třeba v Bruselu prokázali, že mají, co se týká soch, docela smysl pro humor a ještě na tom vydělávají. Ta, o které chci mluvit, stojí na rohu Rue de l Etuve a Rue du Chene. Je z bronzu, měří sotva 40 centimetrů, a přesto je denně obléhána turisty. Když jdete okolo, poznáte, že jste na místě, jen podle hroznu fotografujících baťůžkářů. Musíte se proboxovat mezi nimi a pak konečně spatříte Čůrajícího chlapečka Manneken pis (tak zní jeho jméno ve vlámštině). S šibalským úsměvem, jednou rukou v bok, druhou si přidržujíc pinďulu, ulevuje si elegantním obloučkem do kašny. O vzniku sošky existuje několik legend. Nejznámější je o vévodovi Gotfriedovi Brabantském. strana 5 V roce 1142 jeho ozbrojené oddíly bojovaly proti oddílům Berthoutů, pánů z Grimbergenu. Ozbrojenci dali malého vévodu do košíku, který pověsili na strom, což jim mělo dodávat odvahu. Malý vévoda se stromu močil na oddíly Berthoutů, kteří nakonec bitvu prohráli. Další legenda praví, že ve 14. století byl Brusel obléhán cizími vojsky. Město velmi dlouho úspěšně vzdorovalo. Útočníci proto vymysleli plán na umístění výbušnin u městských hradeb. Při přípravách je náhodou špehoval malý bruselský chlapec, který se jmenoval Juliaanske. Vyčůral se na hořící zápalnou šňůru, a tím město zachránil. Soška Čůrajícího chlapečka se stala symbolem Bruselu. Má ale ještě jednu zvláštnost. Již od dob Ludvíka IV., každá významná osobnost, která zavítá do Bruselu, přiveze Čůrajícímu chlapečkovi obleček. Dnes jich má v šatníku přes 700 a jsou od nejrůznějších panovníků, státníků, celebrit a spolků. Od královského hermelínu přes vojenské a skautské uniformy, Elvisovské kostýmy, hokejové dresy, závodnické kombinézy Bruselský magistrát dokonce zaměstnává speciálního krejčího, který podle přání jednotlivé kostýmy šije tak, aby chlapečkovi zaručeně padly. Poté je soška s patřičnou slávou a publicitou oblečena, vyfotografována a obleček putuje do muzea. Jedním z posledních je i dětvanský kroj. Chlapeček v něm čůral loni v květnu při příležitosti oslav Slovenských dnů v Bruselu. Čůrající symbol Bruselu je také vynikajícím obchodním artiklem. Objevuje se na kartách, na tričkách, na hrníčcích i talířcích, můžete mít chlapečka jako otvírák na pivo nebo víno nebo celého z čokolády. A o bruselském smyslu pro humor svědčí i to, že jen o pár ulic dále (přes Velké náměstí) má Čůrající chlapeček kamarádku Čůrající holčičku. V roce 1985 se údajně ozvaly místní feministky, že se cítí monumentálním úspěchem malého muže diskriminovány. A světe div se narodila se Čůrající holčička. Není tak slavná a obdivovaná, a nemá žádné oblečky. Snad proto, že když čůrají holky, moc toho na sobě nemají. Inu když dva dělají totéž nemusí to být nutně totéž. Je pečlivě zamřížovaná. Zvědaví turisté si prý pro štěstí sahali hádejte kam? Z Bruselu zdraví Jirka Venclík, kameraman ČT Město pro děti Celorepublikovou kampaň Město pro děti pořádá Síť mateřských center v rámci celoroční kampaně Zdravý život ve zdravém prostředí od 1. března do 30. dubna Naše mateřské centrum Medvídek se také k této kampani připojilo, protože nám není lhostejné, v jakém městě žijeme my a hlavně naše děti. Cílem kampaně Město pro děti je upozornit na stav veřejných prostranství z uživatelské roviny malých dětí, zároveň představit veřejnosti místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. Kampaň vychází ze zkušeností loňského projektu Sítě MC Dětská hřiště dnes a příště. Bude probíhat ve třech etapách: první dvě z nich, mapování stavu a sbírání nápadů na řešení, probíhají v březnu a v dubnu budou rodiče z mateřských center usilovat o nápravu situace, tedy alespoň o návrh a plán cesty k nápravě. Do kampaně se přihlásilo 39 mateřských center na různých místech ČR. Jaký je průběh kampaně v Sušici? Mapování stavu V mateřském centru budeme diskutovat nad mapou města o tom, která místa by bylo třeba vylepšit. Tato místa zaneseme do mapy s konkrétními popisy. Šetření by mělo být zaměřeno na bezpečnost, čistotu, estetiku i na nápady pro pobyt dětí. Hlavní důraz bude kladen na čistotu města, psí výkaly a odpadkové koše, neboť v loňské anketě byli občané Sušice nejvíce nespokojeni právě s čistotou hřišť Sbírání nápadů na řešení proměny Na základě dotazníkového šetření vybereme místa, která bychom chtěli změnit co nejdříve, nebo která jsou nejpalčivější. Pokusíme se zjistit, jak by lidé chtěli dané místo změnit, co si představují, že by tam mělo být a k jakým účelům by místo mělo sloužit Hledání možností realizace proměny Rádi bychom se nad mapou a výsledky dotazníků sešli se zástupci města Sušice a pokusili se společně hledat cesty ke zlepšení. Ani my ani Město Sušice nezapomínáme na dětská hřiště. Na základě naší loňské kampaně byly v letošním rozpočtu vyčleněny peníze na doplnění a rozvoj dětských hřišť ve výši Kč. Jak už bylo také avizováno v Sušických novinách 4/2008, Město Sušice připravilo žádost o dotaci z Evropské unie na projekt Revitalizace herních ploch. Naše ma teřské centrum je partnerem tohoto projektu, který je velmi pěkně zpracován, za což patří velký dík investičním technikům MÚ Ing. Dagmar Šímové a Ing. Věře Marešové. Takže držte palce, aby byl Sušici grant přidělen! Pak budeme mít krásná hřiště. Všechny bližší informace se opět dozvíte ze Sušických novin a z našich webových stránek em

6 strana 6 Kulturní servis od 21. března do 4. dubna 2008 Sušice Společenská zábava Taneční kurz pro dospělé KD Sokolovna Lekce kurzu vždy od do v následujících termínech: úterý 25. března, úterý 1. dubna, čtvrtek 10. dubna, čtvrtek 17. dubna, pátek 25. dubna závěrečný věneček. sobota 22. března ve 20 hod. KD Sokolovna Velikonoční zábava hraje Fortuna, vstup 40 Kč pátek 28. března v hod. Smetanův sál Koncert japonských umělkyň 7. a 8. dubna KD Sokolovna Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb informace na str. 2 neděle 13. dubna ve 14 hod. KD Sokolovna Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek připravujeme úterý 15. dubna v hod. KD Sokolovna Galla Macků a hosté Večer v Theatro á la Skála sobota 19. dubna ve 20 hod. KD Sokolovna Taneční zábava pondělí 28. dubna v hod. KD Sokolovna Divadlo Járy Cimrmana: Hospoda na mýtince rezervace vstupenek v MKS, tel PDA Sušice každý pátek od hod. Diskotéka Program kina Sušice Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Darjeeling s ručením omezeným * Indie, vlak, tři bratři a několik žen Napínavý příběh, jedinečný humor, exotická atmosféra, skvělé herecké výkony. Hrají Owen Wilson, Adrien Brody, Bill Murray aj., režie Wes Anderson. USA, titulky, 92 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Divácky velmi úspěšný film, přijďte do kina! (neděle pondělí) Pokání * Tragický příběh, v němž příliš bujná fantazie mladé spisovatelky nenapravitelně změní osudy tří lidí. Hrají K. Knightly, J. McAvoy aj., režie J. Wright. USA, titulky, 122 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Mimořádné jeden z nejlepších filmů roku 2007! 25. (úterý) Projekt 100 Aguirre hněv boží * Inspirováno skutečnou historickou událostí výpravou Lopeho de Aguirreho v 16. stol. do jižní Ameriky za bájným městem El Doradem. Hrají Klaus Kinski, Helena Rojo aj., režie W. Herzog. Německo, titulky, 100 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Pro náročného diváka, řada filmových ocenění! 26. (středa) Projekt 100 Želvy mohou létat * V utečeneckém kurdském táboře přežívá skupina dětí, které poznaly odvrácenou tvář války Írán/ Irák, titulky, 98 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Dnes mimořádně aktuální! (úterý středa) jen v hod. Nejkrásnější hádanka * Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky. Hrají Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, T. Medvecká aj. ČR, 98 min., přístupný, vstupné 75 Kč. Rozhodně se přijďte podívat! (čtvrtek pátek) Chyťte doktora Nová česká komedie o lásce a jejích následcích. Hrají M. Malátný, T. Vilhelmová aj., režie M. Dolenský, hudba Chinaski. ČR, 95 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy. 29. (sobota) Václav Tragikomický příběh ze života současné společnosti. Hrají I. Trojan, E. Vašáryová, J. Budař aj., režie J. Vejdělek. ČR, 97 min., přístupný, vstupné 65 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! (neděle pondělí) Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street Ďábelská pomsta nespravedlivě odsouzeného holiče inspirovaná viktoriánskou historkou o sériovém vrahovi. Hrají J. Depp, A. Rickman aj., režie T. Burton. USA, titulky, 116 min., od 15 let, vstupné 70 Kč. Zatím nejlepší film kultovního režiséra! 1. (úterý) 11. hodina * Dokumentární snímek zkoumá, jak se lidstvo dostalo do zlomového bodu, kdy svým životním stylem ohrožuje planetu. Výpovědi padesáti předních vědců, myslitelů a vůdčích světových osobností. USA, titulky, 93 min., od 12 let, vstupné 65 Kč (středa čtvrtek) Soukromá válka pana Wilsona * Satirická komedie podle skutečné události, protože tohle by si nikdo nevymyslel Hrají Tom Hanks, Julia Roberts aj., režie Mike Nichols. USA, titulky, 102 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Pět nominací na Zlatý glóbus! (pátek sobota) O život * Nová komedie Milana Šteindlera o jedné noci na chatě a následcích, které bylo potom třeba řešit Hrají Vojta Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl aj. ČR, 90 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Rozhodně se přijďte podívat! Podrobněji o uváděných titulech na nebo na plakátech. Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , www. mksusice.cz Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek hod. POZOR Městská knihovna bude z důvodu inventury uzavřena v době od 7. do 25. dubna 2008! Tradiční kloub pondělí pátek sobota neděle Mateřské centrum Medvídek ul. Americké armády 74, 1. patro pondělí, středa, čtvrtek, pátek hod. od hod hod. Muzeum Šumavy Sušice Tel., fax , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek hod. a hod. Region Mlázovy pátek 4. dubna ve 20 hod. zámecký Holiday park Koncert pěveckého sboru Svatobor 70 Kč, předprodej Stavebniny Šperl Sušice, tel Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel , (stálé expozice) denně kromě pondělí a hod. Prohlídky kostela sv. Vintíře (skleněný oltář a křížová cesta) v 10 00, v a ve hod. Horská synagoga tel , , sobota a neděle 9 17 hod. v ostatních dnech dle předchozí domluvy Informace Městské IC, tel , Rejštejn sobota 22. března ve 20 hod. KD Rejštejn Velikonoční ples hraje Karavana Swingers Band Kašperské Hory Informace Městské kulturní a informační středisko tel , Společenská zábava neděle 23. března Velikonoční orientační závod Pořádá Centrum volného času a Oddíl orientačního běhu TJ Kašperské Hory. Závod pro rodiče s dětmi Honba za velikonočním vajíčkem. Sraz do hod. v Centru volného času na náměstí, info na tel Závod pro jednotlivce děti i dospělé O velikonočního zajíce. Sraz ve hod. na hřišti nad školou, info na tel (večer). Na všechny účastníky čeká v cíli sladká odměna! března, pondělí pátek a hod. Seznámení s počítačem počítač a internet pro matky s dětmi, kancelář MěKIS v přízemí radnice, bližší informace na tel středa 26. března v hod. Divočina Západní Sibiře večerní promítání z cyklu Pohledy do krajiny. Přednáší RNDr. Iva Bufková v sále IS a SEV Kašperské Hory. Informace na tel pátek 28. března v 17 hod. Noc s Andersenem Noc plná čtení, her a překvapení pro děti. Sraz ve vestibulu ZŠ v K. Horách. Informace na plakátech nebo na tel Výstavy na radnici do dubna 2008 minigalerie při IS a SEV Kašperské Hory Orkán Kyrill výtvarný dokument výstava fotografii Muzea Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství. Galerie tel úterý sobota hod. neděle hod. V prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů. Žihobce Galerie Netopýr v zámku, tel pondělí neděle tel Horažďovice Kino Otava 8 18 hod (oba dny ve 20 hod.) Svatba na bitevním poli Komedie o chlapech s hlavou v oblacích. Od 12 let (v pátek ve 20 hod., v sobotu v hod.) Nejkrásnější hádanka Nejnovější film krále českých pohádek Z. Trošky. Společenská zábava Loutkové divadlo vždy v 17 hod. kino Otava pátek v 17 hod. Princezna včelka Kulturní dům tel sobota ve 21 hod. Brutus velikonoční rocková zábava. čtvrtek v hod. Slawomir Mrožek: Smlouva Komedie, detektivka, příběh: účinkují František Němec a David Matásek. sobota 29. března od 18 hod. Eva a Vašek koncert populární dvojice. Předprodej vstupenek v kině Otava, tel neděle 30. března v 15 hod. Posezení s písničkou tentokráte hrají a zpívají Břežaňáci Městská knihovna, tel Právě probíhá 2. ročník celoroční soutěže v rámci projektu Děti a čtení 2008 Sbírej samolepky projektu podrobnosti v knihovně. Březen, měsíc knihy a internetu informace o připravovaných programech najdete na nebo na nástěnce v areálu zámku. Informační centrum, tel Městské muzeum tel , Aquapark tel , Chanovice Informace na OÚ Chanovice tel stálé výstavy Expozice lidových řemesel Pošumaví Historická místnost zámku Chanovice Galerie Nositelů tradice lidových řemesel Expozice lidové architektury jihozápadních Čech Informace o spojích ČSAD Sušice (7 15 hod.) ČSAD Klatovy České dráhy Sušice Inf. kancelář Ciao Horažďovice Mezinár. pokladna ČD Klatovy Mezinár. pokladna ČD Strakonice Bílá linka Českých drah

7 Pozvánka do kina Pokání března Stejnojmenný román dílo spisovatele Iana Mc Evana je především o nenaplněné lásce, lidské tragédii, o vině a svědomí, o hrůzách války a moci slova, jimiž může autor změnit lidské osudy. Režisér Joe Wright se věrně držel děje knižní předlohy, který začíná v parném létě roku 1935 na anglickém sídle. Třináctiletá Briony je nadšená pisatelka příběhů, avšak její bujná fantazie způsobí, že neprávem obviní přítele své sestry ze znásilnění své vrstevnice a změní tak osudy tří lidí mladík skončí ve vězení, sestra přeruší s rodinou veškeré kontakty a Briony si uvědomí, co udělala na své pokání má celý život. Do života všech zúčastněných navíc zasáhne válka. Film byl nominován na Oscara 2008, vynikající je představitelka hlavní role Keira Knightley. Časopis Cinema hodnotí 100 % super třída. Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street března Tim Burton líčí v muzikálu příběh nespravedlivě odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu. Není jisté, zda Sweeney Todd skutečně existoval, ale většinou se předpokládá, že jde o fiktivní postavu, kterou proslavila povídka Šňůra perel: Romance od Thomase Peckletta Presta, otištěná v novinách v roce Podle legendy žil v Londýně holič, který zákazníkům podřezával hrdla a jejich těly zásoboval pekařku masových bochánků. Britský dramatik Christopher Bond vnesl do příběhu prvek pomsty a jeho hra roku 1973 inspirovala úspěšný muzikál Stephena Sondheima, který si sám pro filmovou verzi vybral kultovního režiséra Tima Burtona. V hlavní roli šíleného holiče opět exceluje Johnny Depp. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. sz Kultura zábava pozvánky Skauti sněmovali Skautské středisko v Sušici má svoji klubovnu v budově bývalých školiček pod nemocnicí. Středisko odkoupilo objekt od Města Sušice za symbolickou cenu 1 Kč. Ke skautskému sněmování je klubovna vybavena a pěkně vyzdobena v typicky skautském duchu. Barevné nástěnné malby pošumavské krajiny a indiánských motivů se tu snoubí se skautskými liliemi a dalšími atributy skautingu. Pravda, bude ještě třeba provést řadu oprav exteriéru a interiéru, ale i na to dojde. Jak řekl vedoucí střediska br. Prančl Wabi, peníze na opravy objektu budou čerpat sušičtí skauti z vlastních úspor a veřejné sbírky. Skautské středisko je aktivní i svou veřejnou činností. V sobotu 8. března zorganizovalo ve své klubovně přátelské posezení s vyprávěním a kytarou. Na setkání byli pozváni Old skauti z roverského kmene Dakota z Prahy: RNDr. I. Makásek Hiawatha, I. Kaitmann Kajman, I. Dobrovolský Orko, V. Miškovský Unkas, M. Miškovský Bimbas a J. Záruba Šíp. Roverský kmen Dakota (Roveři je název pro skauty od 15 do 27 let) byl založen v roce 1959 a v rámci tehdy legálních možností vybudoval středisko Psohlavci. Svou činnost vyvíjeli pod hlavičkou ČSM a ostatních sportovních organizací a jeho členové se podíleli na obnově Junáka v roce RNDr. I. Makásek Hiawatha se aktivně podílel na druhé obnově Junáka v roce Jeho doménou je šíření tzv. junáckého ekumenismu (skautské tolerance). Pracuje jako ekologický novinář, vede časopis pro ochranu přírody a životního prostředí a je autorem několika skautských příruček a knih. Přítomní, kteří se skládali jak ze starších skautů, tak ze současného skautského dorostu, si se zájmem vyslechli jeho vzpomínky na dobu ilegálního skautingu, woodcraftu i trampingu. V roce 1992 založil skautský časopis Wampum Neskenon, který navazoval na dřívější hnutí lesní moudrosti zvané woodcraft. Ta se inspiruje mj. příkladem severoamerických indiánů a jejich vztahem k přírodě, která byla po staletí jejich domovem. V živé besedě bylo vzpomenuto i zakladatele Ligy lesní moudrosti, pedagoga a spisovatele, sušického rodáka Miloše Seiferta. Setkání bylo zakončeno zpěvem skautských a trampských písniček za doprovodu kytar. Mladí i Old skauti tak společně vytvořili jednu skautskou rodinu. Potěšitelné je, že sušické středisko v současnosti vykazuje další příliv mladých členů. Ukazuje se, že sušičtí skauti nejen prokazují svou životaschopnost a aktivitu, ale že jejich členská základna se úspěšně rozvíjí a rozrůstá. Skautská myšlenka stále žije, i když musí čelit nepříznivým trendům části dnešní mládeže jako jsou diskotéky, alkoholismus, užívání návykových látek a záliba v masové pseudokultuře a její nevázanosti. JIŘÍ KOLÁŘ Zveme vás i v roce 2008 strana 7 pondělí 28. dubna 2008 v hodin KD Sokolovna Sušice Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák Hospoda na mýtince Opereta s výpravou a kostýmy. Divadlo Járy Cimrmana. Rezervace vstupenek v MKS, tel sobota 10. května Salzburg Procházka historickým centrem rodiště W. A. Mozarta se zastávkou u Měsíčního jezera (Mondsee). Odjezd ze Sušice v 5 00 hod. sobota 14. června Praha Muzejní Noc Plavba po Vltavě Malá okružní plavba po Vltavě hod. Muzejní noc prohlídka pražských muzeí dle vlastního výběru v době od hod., plánek zpřístupněných objektů bude mít každý návštěvník k dispozici dopravu mezi jednotlivými muzei zajišťuje zdarma MHD. Odjezd ze Sušice ve hod. sobota 19. července Staré pověsti české Výlet po stopách bájné i skutečné historie nás zavede k hoře Říp, na Levý Hradec, pražský Vyšehrad a další zajímavá místa našich dějin. Odjezd ze Sušice v 7 30 hod. Projekt Aguirre, hněv boží úterý 25. března K natočení snímku inspirovala Wernera Herzoga skutečná historická událost výprava Lopeho de Aguirreho ( ) přezdívaného El Loco (Šílenec) do nitra deštných pralesů jižní Ameriky za bájným městem zlata El Doradem. Více než na historická data se však režisér soustředí na vylíčení posedlosti hlavního hrdiny hraničící se šílenstvím, která jej i jeho muže přivádí do záhuby. Film je fascinujícím záznamem rozkladu osobnosti, který staví na hereckém výkonu a zjevu Klause Kinského. Německo 1972, cena Francouzského syndikátu filmových kritiků za nejlepší zahraniční film a cena Národní společnosti filmových kritiků USA cena za kameru. Želvy mohou létat středa 26. března V utečeneckém táboře na turecko-irácké hranici, kam se stáhli Kurdové z okolních vesnic, to vře. Všichni čekají, kdy se tu konečně objeví Američané. Ve vyprahlé pustině tady přežívají den za dnem ti nejchudší z chudých. Třináctiletý Kak, přezdívaný Satelit, se stává nepsaným vůdcem skupiny místních dětí, jejichž domovem jsou táborové stany. Pro většinu z nich existuje jediná možnost, jak si vydělat trochu peněz sbírají a prodávají zbylé nevybuchlé nášlapné miny, jimiž je zdejší oblast zamořená. Zlom v ději přijde ve chvíli, kdy je třeba zachránit kamaráda z minového pole a kdy do Iráku přichází americká armáda. Film byl natočen jako první snímek po pádu Husajnova režimu, je velmi autentický a poskytuje potřebný pohled na odvrácenou tvář války plnou strachu a bolesti, jež dětská srdce proměňují v kámen. Írán, Irák 2004, ocenění na MFF v Berlíně, Mexico City, San Sebastianu a dalších filmových festivalech. sz Informace najdete rovněž na nebo na Old skauti se svými kytarami rozezpívali celou klubovnu. Foto V. ČERNÝ Otáčivé hlediště v Č. Krumlově pátek 27. června Robin Hood Nesmrtelná legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa. Odjezd ze Sušice v hod. pátek 11. července Tři mušketýři Romantická komedie. Odjezd ze Sušice v hod. sobota 5. července Cesta kolem světa Představení pro děti od hod. si zpestříme výletem po Šumavě a prohlídkou hvězdárny na Kleti, na kterou se svezeme lanovkou. Odjezd ze Sušice v 9 30 hod. pátek 8. srpna Sluha dvou pánů Komedie o tom, že dvěma pánům sloužit nelze. Odjezd ze Sušice v hod. pátek 22. srpna Cikánský baron Nejslavnější romantická opereta krále valčíků Johanna Strausse. Odjezd ze Sušice v hod. Svatobor na Canti Veris Praga 2008 Poslední únorový víkend jsme se zúčastnili Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše Canti Veris Praga Festival byl zaměřen především na soudobou sborovou tvorbu a dílo Zdeňka Lukáše. Soutěžní vystoupení se konala v kostele sv. Martina ve zdi, v Praze. Zdeněk Lukáš patřil k českým skladatelským špičkám současnosti. Ve svém celoživotním díle se věnoval z velké části také skladbám pro sbory. Festival byl uspořádán k životnímu jubileu skladatele, letos by se dožil 80 let. Bohužel loni v červnu mistr zemřel. Svatobor na festivalu soutěžil ve dvou kategoriích komorní sbory do 24 zpěváků a smíšené sbory nad 25 zpěváků. V podmínkách soutěže byl stanoven max. limit programu na 15 minut a výběr skladeb podle několika kritérií. Jedno z nich byla právě skladba Zdeňka Lukáše. Festivalu se zúčastnilo celkem 13 sborů v různých kategoriích. Svatobor se umístil v kategorii komorních sborů s počtem 22,8 bodů jako první ve stříbrném pásmu. V druhé kategorii velkých sborů se umístil s počtem 20,2 bodů rovněž ve stříbrném pásmu. Byla to zasloužená odměna za několikaměsíční dřinu všech zpěváků. Fotky a krátké video ze soutěže mohou najít čtenáři na našem webu Za PS Svatobor Sušice PETRA HOBLOVÁ

8 strana 8 Sport Sušičtí fotbalisté úvodní utkání jara nezvládli Chanos Chanovice TJ Sušice 4:1 (3:0) Branky: 15.Tafat, 27. Frýzek, 35. Kocour, 88. D. Pavlovský 84. Hupka. Rozhodčí: Kožár; diváků 150; ŽK 1:5, ČK 0:1. Malí lyžaři Ocenění jako nejúspěšnější mladý tenista klatovského okresu za loňský rok převzal tento 11letý hráč na slavnostním vyhlašování nejlepších sportovců Pošumaví 22. února 2008 v Klatovech. Toto ocenění získal navzdory svému nízkému věku již potřetí. Stolní tenis hraje od pěti let a pro ocenění, které uděluje Komise Pošumavského sportovního sdružení, asi nejvíce hovořil úspěch, jehož dosáhl na Mistrovství České republiky, kde se umístil na bronzové příčce v kategorii nejmladších žáků. V sezóně 2007/2008 získal na okresním přeboru žáků pět medailí v jednotlivých věkových kategoriích, v soutěži dorostenců obsadil třetí místo, v krajských žebříčcích mládeže figuruje do desátého místa ve všech věkových kategoriích, přestože je věkově nejmladším žákem. Úspěchu dosáhl i ve čtyřhrách, kde s M. Vítovcem dvakrát obsadili třetí místo v seriálu Mistrovství České republiky. S J. Jarošem vybojoval druhé místo ve čtyřhře v krajském přeboru žáků. Byl členem družstva, které obsadilo třetí místo v krajském Vítězství na Mistrovství ČR Hráči sušického oddílu stolního tenisu se stali vítězi ve čtyřhře na Mistrovství ČR ve Strážnici na Moravě. Je to zatím jejich největší úspěch a zároveň je to úspěch malého oddílu ze Sušice, který tyto hráče vychoval. Sommer P. Vítovec M. tak navázali na své předchozí úspěchy, kdy v loňském roce skončili ve čtyřhře na třetím místě. Samotné finále přineslo vynikající hru dramatickou až do samotného závěru. Až v pátém rozhodujícím setu za stavu 2:2 naši hráči dokázali zvítězit 11:6 a jejich radost z úspěchu v této kategorii byla o to větší, že vědí, že při přestupu do vyšší kategorie v příštím roce je čeká zase o něco těžší práce. Nebylo to rozhodně žádné náhodné vítězství, v seriálu Mistrovství ČR v hodnocení jednotlivců se P. Sommer drží na 3. místě a M. Vítovec na 8. místě. Odměnou ji byly dva Jarní část fotbalové sezóny sušické mužstvo zahájilo na hřišti v Chanovicích. V souboji tradičních soupeřů se Sušici bodové ambice naplnit nepodařily. Domácí celek zejména díky výbornému prvnímu poločasu, ve kterém během úvodních 35 minut vstřelil tři branky, zvítězil 4:1. Sušici po této prohře v tabulce nadále patří 13. pozice, na které byla i po podzimní části krajského přeboru. Sušice do Chanovic přijela s cílem pokusit se uhrát alespoň remízu. Podzimní utkání těchto dvou soupeřů skončilo výsledkem 1:1, proto přání sušických fotbalistů získat body rozhodně nebylo nereálné. Do utkání lépe vstoupily domácí Chanovice. V 15. minutě sušická obrana nechala na pravé straně volného Libora Tafata, který překonal gólmana Míčka a otevřel tak gólový účet utkání. Chanovice svého soupeře přehrávali i v dalších minutách hry. Do konce prvního poločasu domácí přidali ještě dvě branky a víceméně rozhodli o svém vítězství. V druhém poločase se sušické mužstvo zlepšilo, přesto to na zvrat v utkání nestačilo. Herní převahu nad domácím týmem dokázali fotbalisté z Pošumaví gólově vyjádřit až v 84. minutě. Po pěkné akci na jeden dotek se z voleje trefil Hupka a oživil naděje sušického týmu. Hosté pak všechny síly vrhli do útoku. Chanovice však dokázaly využít otevřené obrany Sušice a v 88. minutě zvýšily na 4:1. Ve vyhroceném závěru byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen sušický obránce Procházka. Výsledek 4:1 se už do konce utkání nezměnil. Sušický celek si na první jarní body bude muset počkat minimálně do příštího kola. V neděli 23. března od Sušice Patrik Sommer nejúspěšnější stolní tenista Pošumaví v roce 2007 přeboru starších žáků a druhé místo v krajském přeboru mladších žáků. Pravidelně hraje okresní přebor mužů I. a II. třídy s těmito výsledky v sezóně 2007/2008: I. tř. muži 51 zápasů, 35 vyhraných, 70% úspěšnost, 14. místo z 87 hráčů okresního přeboru mužů II. tř. muži 63 zápasů, 47 vyhraných, 80% úspěšnost, 5. místo z 68 hráčů okresního přeboru mužů Patrik Sommer trénuje 5 týdně po dvou hodinách v sušickém oddíle KOC, ocenění na slavnostním vyhlášení v Klatovech převzal z rukou starosty Sušice Petra Mottla za přítomnosti sportovních a politických osobností okresu, kraje a předsedy ČSTV České republiky. Přímo na pódiu mu k ocenění jako první blahopřál jeho otec, který byl vyhlášen nejlepším trenérem okresu za loňský rok. Že je ocenění v těch správných rukou, potvrdil Patrik hned o týden později vítězstvím ve čtyřhře s M. Vítovcem na Mistrovství ČR nejmladšího žactva. vs Stolní tenis krásné poháry a především sportovní zážitek z vítězství v soutěži nejvýše ceněné z Mistrovství České republiky! Turnaj ve Strážnici Turnaj Mistrovství ČR mladších žáků se konal také ve Strážnici. Nejlépe si vedl J. Jaroš, který se probojoval kvalifikací až do hlavní soutěže k 16 nejlepším hráčům, kteří postupují přímo. Úspěch sušického stolního tenisu podtrhl P. Sommer, který postoupil, až do finále tzv. útěchy, kterou hraje 50 nepostupujících hráčů. D. Mazura se probojoval do semifinále a M. Vítovec do čtvrtfinále soutěže. Sušický oddíl v současnosti dosahuje úspěchů, které klatovský okres nikdy v historii stolního tenisu neměl a významně tak reprezentuje i celý kraj v rámci soutěží Mistrovství republiky. vs na svém hřišti přivítá silný celek z Manětína. Zveme všechny Zlatá zůstala doma V sobotu 1. března pořádala v hale ZŠ Lerchova ul. Restaurace KD Sokolovna Sušice druhý ročník turnaje v sálové kopané Sokolovna Cup 08. O letošní ročník byl obrovský zájem a deset přihlášených týmů bylo zapsáno na startovní listinu již koncem roku Návštěvnost více než 200 lidí předčila očekávání organizátorů, kteří již nyní plánují Sokolovna Cup 09. Poděkování za pomoc při realizaci úspěšného sportovního podniku patří vedení sušického gymnázia za zapůjčení branek, řediteli ZŠ Lerchova ul. za pronájem tělocvičny a také školníkovi ze ZŠ, který perfektně zajistil technické zázemí a potřebné podmínky pro turnaj. Slavnostní vyhlášení vítězů fanoušky, aby přišly na stadion podpořit sušické mužstvo. (jon) Tabulka po 16. kole 1. Tachov :11 40 (16) 2. Chrást :17 36 (12) 3. Holýšov :12 34 (10) 4. Manětín :36 26 (2) 5. Rapid Plzeň :36 26 (2) 6. Bolevec :28 25 (1) 7. Chanovice :23 24 (0) 8. Zbůch :32 23 ( 1) 9. Přeštice :24 22 ( 2) 10. Rokycany :21 21 ( 3) 11. M. Touškov :32 19 ( 5) 12. Stříbro :45 19 ( 5) 13. Sušice :41 17 ( 7) 14. Horní Bříza :39 13 ( 11) 15. SK ZČE Plzeň :33 11 ( 13) 16. Klatovy B :55 2 ( 22) proběhlo v KD Sokolovna Sušice za účasti většiny mužstev, kde po oficiálním zakončení turnaje následovala afterparty. O dobrou zábavu se starali DJ Jaroslav Beck (www.dj-beck.cz), DJ Kuna (otavske_strojirny.com) a DJ Apollo (www.sokolovna.susice.net). Konečné pořadí zúčastněných mužstev 1) FC Sokolovna 2) Bistro 3) Kdo má čas 4) Dětský domov K. Hory 5) Alfa Bar Ž. Ruda 6) Dětský domov Sušice 7) Loosers 8) Go Go Bar 9) Wenkowsound 10) Zámek Kněžice jp Letošní zima byla na sníh pěkně skoupá. Sotva trochu napadl a stačili jsme ukoulet pár sněhuláků, nebylo po něm ani památky. O nějakém větším dovádění na sněhu si děti z naší MŠ Štěbetalka mohly nechat jenom zdát. S radostí jsme uvítali nabídku jet si s dětmi zalyžovat na Modravu pod vedením lyžařských instruktorů. Děti, které lyžují, si přinesly lyžařskou výbavu do školky. A byl tu první zádrhel. Jak takovou hromadu věcí přepravit bezpečně společně se skupinou 20 dětí linkovým autobusem. Zachráni la nás obětavost maminky, paní Hušákové. Ta nám věci odvezla svým autem až na lyžařskou chatu. Dovezla nám taky to nejdůležitější proviant na celý den. My sportovci jsme zatím zvládli i delší cestu autobusem skvěle. Trochu se nám pletlo, jestli jedeme na Moravu, nebo Modravu. Cíl cesty byl jasný sníh a lyže! Kdy už se ukáže sníh, to nám taky vrtalo hlavou. Celou cestu nikde nic a navíc pořád přeprchalo. Ale Modrava nás nezklamala. Sněhu dost! Počasí dostalo rozum a občas na nás vykouklo i sluníčko. Na kopec docházíme trochu znaveni. Vítá nás vytopená chata a občerstvení. Pak začíná důležitá průprava malého lyžaře oblékáme se. Chata během chvilky připomíná mraveniště. Veřejné bruslení pátek 21. března pondělí 24. března úterý 25. března pátek 28. března neděle 30. března poslední bruslení sezóny Broušení bruslí: každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice a dbát pokynů obsluhy ZS! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel Každý se snaží nasoukat nohy do správných lyžáků, ruce do rukavic, hlavu do helmy. Neuvěřitelně rychle stojíme venku na lyžích, zkoušíme, jak to kdo umí a dělíme se do skupin. Ti zdatnější na opravdový vlek s kopcem. Pár začínajících trénuje lyžování, pády a vstávání na menším svahu. Po tak náročném dopoledni nás čeká konečně oběd se slíbeným řízkem. Odpoledne zase lyžujeme. Po třetí hodině nás autobus odváží zpátky do Sušice. Máme trochu obavy, že po tak rušném dni děti v autobuse usnou. Omyl. Stačí chvilka odpočinku, sladká svačinka a jedou nanovo. Kde jen tu energii berou? O zážitcích si vyprávíme i druhý den ve školce a to je ta nejpřirozenější motivace pro ostatní. Z výletu máme všichni dobrý dojem. Den byl naplněný sportem, pobytem v krásné přírodě a hlavně mezi kamarády, kde je pořád zábava. Děkujeme manželům Kroupovým, Rendlovým a paní Hušákové za pomoc při organizaci. Příští rok se těšíme na shledanou! Kolektiv a dětí a uč. z MŠ Tylova

9 Putování starou Šumavou (3) Milí čtenáři, minule jsme došli na Prostřední Paště, na rozcestí jsme si odpočinuli, pokochali se pohledem na šumavské kopce, půjdeme tedy dále. Od rozcestníku vedou dvě cesty, půjdeme-li rovnou kolem křížku, přišli bychom na Zadní Paště a poté na Stodůlky, to bude náš příští cíl. My se teď vydáme cestou vzhůru, která nás zavede na Babylon, Pustinu a Dobrou Vodu. Chvíli mírně stoupáme, vlevo nás doprovází vrch Křemelná (1 121 m), po asi 300 metrech už stoupáme do příkrého svahu. Ale žádný strach, silnička nám stoupání usnadní serpentinami. Asi po půl hodině se dostáváme na rovinku, dnes je tam takový plácek, kam se stahuje dřevo a naproti vpravo se nachází křížek s nápisem Krankbauerhof. Kolem dokola se rozprostírají louky, dnes už hojně zarostlé. Odtud se rýsuje pohled na protější svahy směrem Svojše, Kozí Hřbety, Zhůří atd. Na toto místo mám z raného dětství vzpomínku. Stával tam statek sedláka Krankbauera, maminka u něj sloužila a babička tam vařila. Brávaly mě s sebou. Bylo mi tak tři a půl roku, takže těch vzpomínek se udrží v dětské hlavičce poskrovnu, ale nějaké střípky přeci jen zůstanou. Z Paští jsme se stěhovali v roce 1943 a pak jsme tam ještě občas zašli za známými, ale po vystěhování se tam dlouho nesmělo. Po roce 1989 jsem se do svého rodiště vrátila. Šla jsem sama a vybavovala jsem si celou minulost. Mým cílem se měl stát Babylon, ale v momentě, kdy jsem došla na rovinku, mi v hlavě něco sepnulo a vybavila se mi právě ta scéna, která se odehrála v roce Vidím zdáli přicházet listonoše v černém plášti, jak volá na maminku, která mi trhala třešně. Ptal se po babičce, že jí nese telegram, nebo psaní to už přesně nevím. Maminka odpověděla, že zprávu sama své matce odevzdá. V listě bylo sdělení, že v Rusku padl její syn Pius Byla též přiložena fotka, kde někde na louce bylo na sta dřevěných křížů se jmény padlých. Pius byl můj strýc, kterého jsem ani nepoznala. Při té vzpomínce mi došlo, že tam, kde právě stojím, se právě statek nacházel a pátrala jsem tedy, ve kterých místech. Bylo to jednoduché, halda kamení obrůstala keři a kopřivami tam se původně statek nacházel. Našla jsem i tu třešni, která už stářím skloněna až k zemi pomalu zmírala. Otočila jsem se na druhou stranu a vidím křížek, zcela nově natřený, u něhož kvetla drobounká růžička. Zřejmě potomci Krankbauerových se o jeho obnovení postarali. Bylo mi tak nějak sladkobolno při těchto vzpomínkách, a tak jsem pokračovala dál cestou vzhůru, kam nyní zvu i vás. Dojdeme na Weider Holzschlag (Paseka), do těchto míst jsme chodívaly s maminkou na brusinky, byly jich tam spousty. Pak pokračujeme už po rovině, přejdeme malý můstek pod nímž protéká Wunderbach (pramení někde vlevo v lesích pod Křemelnou). Zde se nám otevírá nádherný pohled do širokého okolí Šumavy a daleko do vnitrozemí. Je odtud vidět i kus Sušice a v dáli Rabí a celé Prácheňsko. Je to pohled, jak se říká, pro bohy! Neotálejte a vydejte se na takový výlet, nebudete litovat. A vezměte si s sebou dalekohled, vyplatí se to. Zde se zdržíte dlouho a hlavou se budou honit myšlenky jak tu asi lidé žili a jestli také měli čas kochat se, jako my. Myslím, že se tak dělo až poté, co skončili s celodenní prací, sedli si večer na kamenné zápraží a tímto pohledem zklidnili svoji duši i tělo, aby načerpali sílu do příštích dnů. Statek Velký Babylon. Popojdeme dále vidíme rozsáhlé louky, v jejichž středu se nacházela zemědělská usedlost Babylon. Býval to jeden z nejlepších statků, byl vidět skoro ze všech míst. Hospodařila tam po několik generací rodina Haasova. Tato velmi rozvětvená rodina měla mezi svými členy několik významných osobností. Rodokmen od roku 1653 sestavili Johann Haas s chotí. Jen několik údajů: Johann Haas rychtář na Javorné, prodal svůj dvůr a sklářskou huť (1666), odstěhoval se do Sušice, kde se stal radním a jeho vnuk starostou. Další větve rodu jsou spojeny s Kochánovem a Stodůlkami, vídeňská větev připomíná Ferdinanda, rytíře von Haas, dále generální konzul v Sarajevu Josef rytíř von Haas, generál Otokar Haas a další. Že je důležité zůstat na domovském dvoře, věděl Franz Haas. Býval v letech starostou Stodůlek a obdržel Zlatý kříž od císaře. Jeho syn přestavěl hospodářské objekty a vedl statek podle nových metod. Na Babylonu se hospodařilo až do roku 1946, kdy došlo k odsunu obyvatel. Tyto údaje si nevymýšlím, zůstala mi po mamince kniha, sepsaná v Německu a vydaná v roce 1976, kde jsou podrobné zápisy ze všech míst, i těch nejzapadlejších. Podílely se na ní vzdělané osobnosti, které byly vystěhovány, a nazvaly ji Knihou domova. Haasovi byli z posledních, kteří opustili svůj statek a Josef Haas tento odchod v knize popisuje: V půl května přišel na Babylon komisař a vyvěsil plakát Státní majetek. Úředníci si zapsali stav dobytka a poptávali se po synech, kteří byli na vojně. Jeden z úřadujících prohodil: ti mladí, až se vrátí, mohou odejít do Kanady, matka tu zůstane jako kuchařka a majitel Haas bude zastávat práci lesního dělníka. Nový majitel se usadil na Stodůlkách, nechal odvézt ze statku všechny koňské postroje a nechal odvézt i větší část nábytku. Původní majitelé Haasovi se ptali, zda mohou dále pobývat na statku bylo jim řečeno že ano, že si ale mohou nechat pouze jednu krávu a tu si musí koupit, taktéž krmení co na statku zbylo. Haasovi se rozhodli, že nezůstanou. Především mužská část rodiny se loučila těžce. Celou svoji životní sílu vkládali do statku, který měli opustit. V srpnu se rodina dozvěděla, že se mají dostavit do sběrného tábora v Dlouhé Vsi. V říjnu jela rodina Haasova koňským povozem do tábora nebyli ale přijati a tak museli nazpět, přijeli na Babylon kolem půlnoci. Dobytek byl ve stáji jako dříve, pes nebyl k udržení jakou měl radost z návratu svých pánů. V listopadu jela rodina opět do sběrného tábora, ale i tentokrát se dva synové museli vrátit aby se na statku měl kdo postarat o zabraný dobytek. Dvakrát se loučit s domovem, to zanechá v duši šrámy. A tak se synové loučili potřetí. Okolo čtvrté hodiny ráno vyklidili ze stájí hnůj, podestlali dobytku, do žebřin zasunuli seno a do koryt nanosili čerstvou vodu. S každým kusem dobytka strávili poslední chvilku, každého koně poplácali po hřívě a odcházeli. Jeden ze synů si v lese uřízl jedličku na památku, druhý se vykoupal v ledovém horském korytě, prošli všemi místnostmi a z balkonu se naposledy rozhlédli po kraji. Okolní statky byly již prázdné. Prošli kolem kapličky, která patřila ke dvoru, podívali se na obraz Bohorodičky, naposled se ohlédli a pak pěšky znovu odcházeli do tábora 17. listopadu se na statku mělo slavit Martinské posvícení, v tento den však odjížděli Haasovi transportem z Dlouhé Vsi do neznáma. Vzpomínku na Haasovy jsem zařadila protože se s nimi moji rodiče dobře znali. Babylon dnes již neexistuje byl prodán. Leží tam jen suť a trámy z původního statku. Snad se někdy nový majitel pokusí postavit Babylon nový. Dost vzpomínání, budeme pokračovat lesem a silničkou, která nás dovede na křižovatku. Z křižovatky bychom se vlevo dostali na Stodůlky, my ale odbočíme vpravo a po několika metrech se dáme doleva na lesní pěšinu, která nás přes louky dovede na Pustinu, nebo lesem na Vintířovu skálu. Na skálu vedou kamenné schůdky, pod nimi stojí kaplička a vedle na kmeni je vyryta vzpomínka na pana Haška, otce Elišky Haškové (Coolidge), která emigrovala s babičkou do Ameriky a stala se sekretářkou pěti prezidentů. Rod Hašků vlastnil od roku 1936 zámek v Kundraticích a Pustinu, krásný to objekt, bohužel pustnoucí. Je odtud rovněž krásný výhled. Paní Eliška se po roce 1989 vrátila a snaží se zámek zvelebovat. Je také autorkou knihy Pět amerických prezidentů, česká babička a já. Přečetla jsem ji jedním dechem je to její životopis od raného dětství až po návrat do Čech. V minulých volbách se u nás také ucházela o místo senátorky. My opouštíme pustinu, od tohoto objektu vede cesta na Dobrou Vodu, kde je cíl našeho putování. Až se rozhodnete tento výlet podniknout, pojedete ráno v sedm hodin autobusem směr Srní, vystoupíte na rozcestí Svojše Myší domky, odtud dojdete na paštecký most, pokračujete cestou na Paště, Babylon, Pustinu a na zastávku Dobrá Voda. Autobus odjíždí zpět po 16. hodině a doma jste v pět. Přeji vám ty nejkrásnější zážitky z putování příště vás s sebou vezmu na Stodůlky. Zdraví vás MARIE MALÁ Informace Josef Václav Frič a Karel Havlíček Borovský. Jaké byli další ženy v životě doktora Gabriela? První žena, o které se z korespondence dozvídáme, byla Marie, sestra Gabrielova přítele, poslance MUDr. Josefa Podlipského, jehož prostřednictvím se Gabriel s Marií seznámil. V době, kdy se seznámili, prožívala Marie bolestné zklamání, skončil totiž její vztah s první láskou, Josefem Václavem Fričem. Mariin bratr jejímu vztahu nepřál, byl to také on, kdo odhalil Marii, že kromě ní má její milý v Praze ještě jinou dívku. Pro mladičkou Marii muselo být toto první zklamání v oblasti lásky skutečně bolestné. V té době ji bratr seznámil s Josefem Ambrožem Gabrielem a zpočátku byl jejich vztah poznamenán Mariinou předchozí známostí. Mladý doktor však na Marii nespěchal, projevil se jako muž chápající a tolerantní, zahrnoval ji svou milou vřelou láskou: Dnes v noci jsem měl krásné sny. Zdálo se mi o tobě, já byl ouplně šťastný a jsem velmi i ve skutečnosti jako ve spaní šťastný. Na tebe si pomyslím tak často, že dnes ani paragrafy ani do hlavy pořádně nejdou, není pomoci, musím se o to všemožně zasaditi, abych navždy po tvém boku dlíti, bdíti a znáti mohl Marie mu lásku začala brzy oplácet a stálost svých citů odkrývá i otci, který tomuto vztahu zpočátku nepřál a představoval si pro dceru jiného, snad lepšího ženicha. V únoru roku 1850 slíbila Marie Ambrožovi, že si bude psát deník, který má být dokladem její skutečné lásky. Vše zkrátka neodvratně spělo ke svatbě, která se konala 22. října Karel Havlíček, redaktor Slovana v Kutné Hoře, jako dobrý přítel rodiny Podlipských byl svědkem Marie. Hned týden po svatbě odjela mladá dvojice do Loučové. J. A. Gabriela již k Praze nic nepoutalo, vyhověl tak i přání svého starého otce, který ho žádal, aby se vrátil a připravil se na převzetí statku Loučová. V listopadu roku 1850 se Gabrielovi však přestěhovali do Sušice, kde zůstali až do roku 1856, poté se opět vrátili na statek v Loučové, aby stárnoucímu otci pomohli s hospodářstvím. Hodnotíme-li období Gabrielova pobytu v Sušici, musíme uznat, že J. A. Gabriel se stal skutečným zakladatelem českého veřejného života ve městě. Další zlomový rok nastal v roce 1861, kdy se Gabriel stal nejprve purkmistrem královského města Sušice, a to přesně 2. března Ve funkci setrval šest let a za dobu svého působení se zasloužil o nebývalý rozkvět češtiny ve městě. Prvním politickým krokem bylo zavedení českého jazyka do kanceláří sušické radnice, kde se od této doby veškerá jednání vedla pouze česky. Když byla v roce 1865 na základě říšského zákona zřízena okresní zastupitelstva, byl Josef Ambrož Gabriel zvolen okresním starostou a souběžně s touto funkcí zastával až do konce roku 1867 úřad purkmistra královského města Sušice. Na podzim roku 1867 se konaly obecní volby, Gabriel získal potřebné hlasy a byl zvolen do městského zastupitelstva jako radní a starší radní. Byl však výsledkem voleb zklamán strana 11 Příběh tří žen Vážení čtenáři, strašínská rodačka Naděžda Nová zpracovala jako svou diplomovou práci, kterou zakončila studia filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s názvem Příběh tří neprovdaných žen v čase tří režimů (Příspěvek k dějinám každodennosti let ) životní osudy významného rodáka ze Sušicka Josefa Ambrože Gabriela a jeho tří dcer v souvislosti s počátky emancipace v Čechách. Celá práce představuje rozsáhlé dílo regionální historie, přináší řadu citací a odkazů, které autorka získala z archivů, osobní pozůstalosti samotného Gabriela, rodinné korespondence Gabrielových i spoluprací s Muzeem Šumavy v Sušici, předsedou spolku Pražský Sušičan doc. Ing. Zdeňkem Papešem, CSc., a dalšími. Se svolením autorky práce bychom vám v několika částech rádi přinesli zajímavé a čtivé informace o zmíněné významné osobnosti našeho regionu a jeho rodině. Začneme životem otce Josefa Ambrože Gabriela s důrazem na významné ženy, se kterými se v životě potkal. První žena, se kterou se Josef Ambrož Gabriel v životě setkal, byla bezesporu jeho matka. Gabrielovu otci Josefu Gabrielovi se ještě před narozením syna narodilo deset dětí. Všechny však krátce po narození zemřely. Prvních pět dětí pocházelo z manželství s Annou Kremsrovou, druhou manželkou a matkou Josefa Ambrože se pravděpodobně (není přesně doloženo) stala Anna Marie, dcera Josefa Eisnera, skláře z Vogelsangu. Josef Ambrož byl tedy jedenáctým dítětem, narodil se v Loučové u Hartmanic a vyrůstal jako jedináček. Dětství měl jediný syn Gabrielových zřejmě krásné. Otec byl podle jeho slov: muž rázný, někdy však i příkrý Já ho ale z celého srdce miloval a ctil po celý čas jeho života. A jak viděl svou matku? Matka měla tak dobré srdce, že by byla všechno rozdala, kdyby jí otec nebránil. Byla výtečnou kuchařkou. Ke všem lidem se chovala velice vlídně. O matce se však Gabriel příliš nezmiňuje. Byl podobný vztah k matkám běžný? Bylo snad obvyklé neprojevovat city? Projevovaly se snad city jen otci? V sedmi letech, na podzim roku 1828, byl Gabriel rodiči poslán do městské školy v Sušici. Po čtyřech letech odešel Josef pokračovat ve studiu na gymnáziu v Klatovech. Podle vysvědčení, která se dochovala v archivních sbírkách, můžeme usuzovat, že byl Josef Ambrož dobrým žákem. Roku 1837 odešel do Prahy studovat filosofii. Dvouletou filosofii absolvoval na akademickém gymnáziu a poté pokračoval ve studiu práv. V sedmadvaceti letech, tedy v roce 1847, byl Gabriel povýšen na doktora veškerého práva. Brzy po příchodu do Prahy se seznámil s Josefem Kajetánem Tylem, a to prostřednictvím herce Jana Kašky. Coby Tylův blízký přítel se dostal do české vlastenecké společnosti a jeho dalšími přáteli se stali především a uvažoval o rezignaci. V dopisech z této doby se odráží Gabrielova uražená hrdost, zklamání a rozmrzelost z obecních voleb ve městě sušičtí věru nejsou hodni, aby se člověk obětoval Naléhání občanů nakonec vyhověla a pokračoval v práci starosty okresu, avšak ne nadlouho. 22. srpna 1868 podepsal v zemském sněmu Deklaraci českých poslanců, kterou sepsal František Ladislav Rieger a podpis na této listině se stal hlavním důvodem, proč v srpnu 1868 císař nepotvrdil Gabriela okresním starostou. Jen několik dnů po získání funkce purkmistra sušického byl zvolen poslancem zemského sněmu pro okres sušicko-kašperskohorský. Ve svých politických názorech byl umírněný, přestože před rokem 1848 byl spíše radikálním demokratem. Názorově měl blízko k liberální české národní straně, tzv. Straně pokroku, v jejímž čele stáli F. L. Rieger a F. A. Brauner. Gabriel se sblížil zejména s Palackým, jehož politické názory přijal za své. V roce 1868 v nových volbách kandidovaly za volební okres Sušice Kašperské Hory dvě významné osobnosti JUDr. Josef Ambrož Gabriel a MUDr. Josef Klostermann, otec spisovatele Karla Klostermanna. V tomto souboji Gabriel zvítězil, ale v únoru roku 1867 byl český sněm rozpuštěn jako reakce vlády na četné protesty poslanců, kteří byli nespokojeni s rakousko-uherským vyrovnáním. V dubnu téhož roku se situace změnila natolik, že čeští poslanci pod vedením F. L. Riegera a včetně J. A. Gabriela, ze sněmu vystoupili. Nastalo období tzv. pasivní rezistence. J. A. Gabriel se pak již aktivně politického života nezúčastňoval a politickou scénu sledoval jen prostřednictvím zpráv v českých novinách. Život rodiny se i po skončení aktivní politické kariéry ubíral ve stejných kolejích. Manželství bylo plné lásky, porozumění a tolerance. Rodina měla jedinou starost chyběly peníze! Veřejná a spolková činnost Gabriela finančně zcela vyčerpala a na rodinu dolehl hmotný nedostatek Složitá situace vyvrcholila v roce 1870, kdy byl Gabriel nucen prodat Loučovou, milované rodinné sídlo. Prodej usedlosti Gabriela silně poznamenal a již zde můžeme hledat počátky jeho pozdější duševní nemoci. V roce 1875 Gabriel úspěšně složil notářské zkoušky a podařilo se mu získat místo notáře v Bechyni. Postupně si zvykal na novou práci, nemohl si však zvyknout na nové prostředí, přestože se rodina za ním přistěhovala. V Bechyni se odehrává poslední kapitola Gabrielova života. Na tomto místě nebyl šťastný. Neměl chuť zapojovat se do veřejného života, žil jen ze vzpomínek na minulost, nepracoval už se zápalem, ale z povinnosti uživit rodinu. Svůj život ukončil dobrovolně 7. července Byl pohřben v Bechyni a rodina se krátce poté odstěhovala do Prahy. Marie Gabrielová svého muže dlouho nepřežila, zemřela v roce Ze šťastného manželství manželů Gabrielových se narodilo celkem šest dětí. Životu tří dcer manželů Gabrielových se budeme věnovat v příštích dílech našeho vyprávění. sz

10 strana 12 Kyrill a Emma: znovu sčítáme škody Noc z 18. na 19. ledna 2007 hned tak nezapomeneme. V té době řádil na území republiky Kyrill, orkán dosahující např. na vrcholu Sněžky rychlosti větru až 217 km/hod. Za sebou zanechala bouře spoušť, několik obětí na životech a stamilionové škody. V loňských únorových Sušických novinách vyšel komentář k rozsahu škod na Sušicku včetně fotodokumentace. Ing. Václav Toman, jednatel SULES, s. r. o., mj. uvedl: Takovou spoušť z nás nikdo ve své lesácké kariéře ještě nezažil. Do městských lesů Sušice vtrhla kalamita století. Prvotní odhady (k datu ) po zběžném projetí těch pár volných silnic a cest ukazují na nejméně 10 tis. m³ polomového dříví. Podíl rozlámaného dříví odhadujeme v tomto čase na přibližně osmdesát procent. Následky byl děsivé, mnohé nebyly ještě dodnes odstraněny a napraveny. Za rok a měsíc se situace téměř opakuje. V sobotu 1. a v neděli 2. března se po republice prohnala Emma vichřice spojená s prudkými srážkami, krupobitím a síly větru rovněž dosahující orkánu. Ačkoliv nejsou její následky ještě přesně vyčíslené, můžeme alespoň některé z nich zmínit. Padlý strom zabil v sobotu ráno v Líbeznici u Prahy jedenáctiletou Kristýnku. Vichřice dosáhla v nárazech maximální rychlosti 194 km/hod. Hasiči vyjížděli celkem ke událostem. Ke zásahům v sobotu, o den později 1 120krát. Celkem zasahovalo hasičů. Emma způsobila zastavení provozu na 40 úsecích tratí Českých drah. Vítr srážel stromy na koleje či trolejové vedení. A znovu se ptáme Ing. Václava Tomana, jak se Emma podepsala na městských lesích, zeleni a městě samotném? Už byly odstraněny všechny následky po loňské kalamitě? Následky po loňské vichřici odstraněny ještě nejsou, myslíme-li tím následné zalesnění, likvidaci klestu či opravy lesních cest a svážnic. Letošní Emma se podepsala na našich lesích vcelku shovívavě, jelikož ji padlo za oběť jenom přibližně 1 tis. m³ dřeva. Toto dřevo bude z části zpracováno harvestory, zčásti vlastními těžaři. Část této kalamity bude použita jako lapáky na kůrovce. Můžete nyní vyčíslit výši škody? Majetková škoda Městu Sušici vznikla tím, že došlo ke znehodnocení dříví zlámáním, další škoda vznikla předčasným smýcením stromů, které ještě mohly růst a vyprodukovat další dřevo. Tyto škody se dají těžko vyčíslit, ale kvalifikovaným odhadem jsme došli k závěru, že výše uvedené škody se pohybují okolo 10 milionů Kč. Další přímé škody, již vyčíslitelné, jsou na lesních cestách a svážnicích, na obecních cestách, po kterých se odváželo dřevo. V loňském roce jsme vynaložili na tyto nezbytné opravy 2,5 mil. Kč, v letošním roce budeme opravovat zbylé lesní cesty a svážnice v objemu cca 2 mil. Kč. Další škodou jsou náklady vynaložené navíc na zalesňování kalamitních holin, které vznikly navíc proti běžnému hospodaření. Tyto náklady budeme vynakládat v letošním a dalších přibližně dvou až třech letech. Dalšími náklady jsou úhrady následných prací na pasekách ožínání, stavby oplocenek, nátěr kultur proti zvěři. Kde byly škody nejvyšší? Jak postupují likvidační práce? Máte k dispozici dostatek pracovních sil a techniky? Škody po Kyrillovi byly vesměs celoplošné, ale je několik míst, kde je to obzvlášť viditelné oblast Luhu, nad bývalou školou v Albrechticích, stráně při turistické cestě na Svatobor, lesní porosty za Krásnou vyhlídkou na Kalovech. Těžební práce na likvidaci loňské kalamity jsou skoro ukončené, problém je v tom, že každá další kalamita se nám prolíná se starou, a tak se vracíme na stará místa a pořád dokola zpracováváme polomové dříví. Nedostatek těžebních kapacit byl hlavně v loňském roce, kdy většina těžařů odešla za lepším výdělkem do Národního parku Šumava, který díky mnohamilionové státní dotaci nasadil dumpingové ceny za práce, kterým jsme nemohli konkurovat. V letošním roce máme zajištěno dostatek pracovníků zejména do pěstební činnosti na sázení stromků na jaře. Lze vůbec nějakým způsobem předcházet vysokým škodám v lesích, může lidský faktor svými zásahy vůbec nějak příznivě ovlivnit následky takových přírodních pohrom? V jaké míře? Předcházení vysokým škodám toť velmi složitá otázka k odpovědi. Ano i ne. Výrobní cyklus v lese trvá přibližně sto let. Co, jak a za jakým účelem sázet les, to řešili a provedli moji předchůdci před sto lety na základě tehdy známých a platných lesnických informací. Dnes sázíme les pro naše následníky, kteří jej budou obhospodařovat za sto let. Stupeň poznání občanské společnosti se vyvíjí, dnes oproti době před sto lety, kdy dříví bylo jedním ze stěžejních stavebních materiálů, většina tepla se vyráběla spalováním dřeva, dnes má les jinou funkci. Začíná se uplatňovat funkce rekreační, funkce vodohospodářská, funkce ochranných lesů na nepříznivých místech i funkce estetická. S tím souvisí i společenské zadání pro lesníky, aby se svými zkušenostmi dovedli správně pracovat v této době, aby vyhodnotili nové poznatky určité změny klimatu a tomu přizpůsobili svoji práci. Například tím, že budou zakládat lesy takovými dřevinami, které z dnešního pohledu můžou zabránit či zmírnit vliv bořivých větrů či odolávat většímu suchu. Ale nic není zadarmo. Sázením těchto dřevin snižujeme hodnotovou (finanční) výtěžnost dřeva našim následníkům. Někteří dobří či osvícení majitelé lesů si to uvědomují, někteří ne a tito očekávají velké momentální zisky ze svého lesa, aniž domýšlejí následky svého jednání před svými následníky. Kolik procent městských lesů po vichřicích zmizelo a jak dlouho bude trvat, než budou plnohodnotně nahrazeny? Řečeno statisticky, v loňském roce v důsledku likvidace škod po orkánu Kyrill vzniklo u městských lesů 48 ha holin. Lesní zákon ukládá všem majitelům lesů povinnost tyto holiny zalesnit do 2 let. V letošním roce zalesníme větší polovinu těchto ploch, další část pak v příštím roce. A opět statisticky z výměry ha městského lesa zmizely 4 % plochy ve formě redukovaných holin, dále bylo částečně poškozeno proředěním dalších cca 10 % plochy. Děkuji za odpovědi. Škody na objektech v majetku města jsou po březnové vichřici Emma podle údajů Odboru majetku a rozvoje odhadovány na částku kolem 40 tisíc korun, z čehož nejvyšší škodu způsobil padlý strom, který poškodil střechu bývalého PDA. Emma s sebou bohužel přinesla další hrozbu, a to povodeň. Sušice je po předchozích zkušenostech již poměrně dobře vybavena k ochránění co možná největší plochy a také koordinace prací a spolupráce jednotlivých složek ochrany ať se jedná o povodňovou komisi, hasiče, policisty, městské strážníky a su šické firmy funguje bezchybně. Otava ani tentokrát nehrozila naplano a voda se vylévala především v oblasti Luhu, dále v lokalitě u PDA a na místě vodáckého tábořiště, jak můžete vidět na jednotlivých fotografiích. Jeden z nejobtížnějších zásahu hasičů, kdy museli využít i pomoci těžké techniky, který jsme měli možnost vidět i v televizním zpravodajství, se týkal odstranění obrovského kmenu z říčního koryta Na Fufernách. A. STAŇKOVÁ, fotografie Ing. J. HUPKA a Ing. V. TOMAN Lesní polomy. Polomy po vichřici Emma. Zatarasené cesty. Zásah hasičů. Na fufernách. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 27. března 2008 ve hod. PDA Vodácké tábořiště. Děkuji za pomoc při zvládnutí povodňové situace 1. března letošního roku pracovníkům MÚ F. Randákovi, Ing. J. Hupkovi, Městské policii a především společnosti Jihozápadní dřevařská, a. s., p. Haidingerovi, sušickým hasičům a Policii ČR. Petr Mottl, starosta města

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Město Sušice vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva města bod a) č. 4 ze dne 16.9.2015 dotační program

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40 VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40  VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NAD ORLICÍ, o.p.s. 517 41 Kostelecká Lhota 40 www.nadorlici.cz vyhlašuje VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova, Opatření VI. 2.1. Realizace

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více