Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením."

Transkript

1 Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční politice za rok 2005 a bude Vás informovat o výsledcích činnosti české diplomacie. Během zachyceného období se zahraničněpolitické aktivity České republiky soustředily - vedle tradičních priorit, jako jsou posilování euroatlantické vazby a rozvíjení přátelských vztahů s našimi sousedními státy - na podporu demokracie a rozvoje lidských práv v zemích, kde autoritativní režimy tyto pro nás dnes již samozřejmé hodnoty stále potlačují. Česká republika se také nadále podílela na boji se světovým terorismem, který znovu připomněl Evropě reálnost své hrozby. Naše zahraničněpolitické priority jsme též aktivně prosazovali v rámci Evropské unie, kde jsme úspěšně završili první rok našeho členství. V knize naleznete rovněž údaje o ekonomické a kulturní dimenzi naší zahraniční politiky a prostor je věnován i zahraniční prezentaci České republiky, kde mezi nejvýznamnější počiny za rok 2005 patřilo představení jejího nového, originálního loga. Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Cyril Svoboda ministr zahraničních věcí České republiky 1

2 Obsah Úvod... 6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE Česká republika a Evropská unie ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika Česká republika a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Česká republika a regionální spolupráce Visegrádská spolupráce Středoevropská iniciativa (SEI) Regionální partnerství Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Česká republika a ostatní evropské mezinárodní organizace a fóra Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rada Evropy Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Hlavní orgány OSN Mezinárodní konference OSN Odborné organizace systému OSN Programy, fondy a další specializované orgány OSN ČR a mezinárodní organizace ČR a světová ekonomika (OECD, WTO, MMF, SB, EBRD, CEB, MBHS, MIB). 96 Členství ČR v některých dalších mezinárodních organizacích Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc a transformační spolupráce II. BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Albánská republika Alžírská demokratická a lidová republika Angolská republika Argentinská republika Arménská republika Australské společenství Ázerbájdžánská republika Belgické království Běloruská republika Bolívarovská republika Venezuela Bosna a Hercegovina Brazilská federativní republika Bulharská republika Bývalá jugoslávská republika Makedonie Čínská lidová republika Dánské království Egyptská arabská republika

3 Estonská republika Etiopská federativní demokratická republika Filipínská republika Finská republika Francouzská republika Ghanská republika Gruzie Chilská republika Chorvatská republika Indická republika Indonéská republika Irácká republika Íránská islámská republika Irsko Islámská republika Afghánistán Islandská republika Italská republika Japonsko Jemenská republika Jihoafrická republika Jordánské hášimovské království Kanada Kazašská republika Keňská republika Knížectví Lichtenštejnsko Kolumbijská republika Konžská demokratická republika Korejská lidově demokratická republika Korejská republika Kostarická republika Království Saúdské Arábie Kubánská republika Kyperská republika Libanonská republika Litevská republika Lotyšská republika Lucemburské velkovévodství Maďarská republika Malajsijská federace Maltská republika Marocké království Moldavská republika Mongolsko Nigerijská federativní republika Nizozemské království Norské království Pákistánská islámská republika Palestina (Palestinská autonomní území) Peruánská republika Polská republika

4 Portugalská republika Rakouská republika Republika Slovinsko Rumunsko Ruská federace Řecká republika Senegalská republika Singapurská republika Slovenská republika Spojené arabské emiráty Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené státy americké Spojené státy mexické Spolková republika Německo Srbsko a Černá Hora Stát Izrael Stát Kuvajt Svatý stolec Syrská arabská republika Španělské království Švédské království Švýcarská konfederace Thajské království Tuniská republika Turecká republika Ukrajina Uruguayská východní republika Uzbecká republika Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríja Vietnamská socialistická republika Zambijská republika Zimbabwská republika III. EKONOMICKÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity MZV ČR Ekonomický vývoj ČR v roce IV. LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY V. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČR V ZAHRANIČÍ Prezentace ČR a její kultury v zahraničí Média a informace Internetová prezentace MZV ČR Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Česká centra VI. KRAJANÉ VII. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ, KOMUNITÁRNĚPRÁVNÍ A KONZULÁRNÍ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR

5 1. Mezinárodněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Komunitárněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR VIII. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA Personální činnost Diplomatická akademie Rozpočet a provoz MZV ČR PŘÍLOHY Přehled o diplomatických stycích České republiky Přehled o členství České republiky v mezinárodních organizacích Přehled o účasti České republiky v mírových misích Vedoucí zastupitelských misí České republiky (stav k ) Koncepce zahraniční politiky ČR na léta Priority a hlavní směřování zahraniční politiky České republiky v roce Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění NATO (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění OBSE (personální složení) Laureáti Ceny Gratias Agit Česká centra (stav k ) Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem mezinárodních vztahů Publikace útvarů MZV ČR Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle obratu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle dovozu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle vývozu) Nejvýznamnější partneři ČR v roce 2005 z hlediska investic Zahraniční obchod České republiky v letech (v tis. Kč) Organizační schéma MZV ČR (stav k ) Zkratky útvarů MZV ČR Zkratky příspěvkových organizací zřízených MZV ČR

6 ÚVOD Zahraniční politika ČR v roce 2005 vycházela z Programového prohlášení vlády a z Koncepce zahraniční politiky ČR na léta , která byla vypracována v březnu I přes zjevnou prioritu evropského formátu se i nadále starala o rozvíjení bilaterálních vztahů s dlouhou řadou zemí, jakož i o plnohodnotné fungování v rámci mezinárodních organizací, konferencí a dalších mnohostranných setkání. Věnovala se též prosazování českých národních zájmů v dalších oblastech ekonomické, kulturní, veřejné, stejně jako na nevládní úrovni. Aktivně se podílela na naplňování opatření a sankcí schválených Radou bezpečnosti OSN. Se stále větším nasazením se ČR zapojovala do všech forem boje proti světovému terorismu, jehož hrozba nijak nepomíjí. I v roce 2005 byla hlavní oblastí zahraniční politiky České republiky Evropská unie a její Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP); tentokrát již nešlo o přípravu či o seznamování se s mechanismy a praxí EU, ale o plnohodnotné vytyčování svého místa a svého manipulačního prostoru v rámci SZBP. České republice se podařilo poměrně rychle definovat svoje priority a oblasti zájmů tak, že je naši partneři vnímají jako takové a začínají je respektovat. To vše se odehrávalo v situaci, kdy se odmítnutím Smlouvy o Ústavě pro Evropu Unie ocitla v jisté koncepční krizi. Kohezivní síly evropské integrace však prokázaly svoji pevnost a většina unijních mechanismů fungovala i při pětadvaceti členech, překonávajíc rizikové situace, jakými byly reforma Paktu stability a růstu, finanční perspektiva či postoj EU k integraci Turecka. Byť se i v roce 2005 stávalo, že někteří z vysokých ústavních činitelů prosazovali na zahraničních fórech názory, které nebyly zcela v souladu se zahraniční politikou prosazovanou vládou ČR, lze mluvit o zlepšení koordinace a situace se dostává do rámce standardního tříbení názorů, které není v evropské politice nijak výjimečné. Obě komory Parlamentu ČR se opět aktivně podílely na formování i realizaci české zahraniční politiky. Dařilo se zlepšovat komunikaci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a především zahraničními výbory Parlamentu. Svými aktivitami a jednáními při zahraničních cestách pomáhali poslanci i senátoři dále prosazovat zájmy České republiky ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí bylo i v roce 2005 hlavním tvůrcem, aktérem a koordinátorem zahraniční politiky země a jejího slaďování s politikami EU. Zhodnocením 6

7 potenciálu země prosazovalo na mezinárodní scéně zájmy republiky, případně otupovalo hroty, které by mohly fungování ČR ve světě komplikovat. Celkově lze říci, že se pozice České republiky na mezinárodní scéně dále posílila. Obě unijní předsednictví roku 2005 tj. lucemburské a britské se musela zabývat především ekonomickými otázkami. Přijaty byly změny Paktu stability a růstu, a i když se jim vytýká rozvolnění pravidel, Pakt i nadále představuje rámec pro rozpočtovou disciplínu. EU se také dohodla na novém pojetí Lisabonské strategie se silnějším důrazem na systematické vytváření lepších podmínek pro hospodářský růst a na tvorbu nových pracovních příležitostí. Do popředí se dostala podpora vědy, výzkumu a inovací. Britské předsednictví dokázalo nalézt společné východisko národních zájmů členských států EU tak, že Evropská rada mohla přijmout rozpočet úsporný a založený na principu solidarity, podporujícím zrychlení ekonomického rozvoje zvláště nových členských států, včetně ČR. Rozpočet přitom předjímá modernizaci své výdajové i příjmové stránky. Teroristické útoky v Londýně ( ) pobídly EU k urychlení přípravy komplexního Akčního plánu EU v boji proti terorismu či k dohodě o směrnici o uchovávání dat. V rámci boje proti terorismu ČR zdůrazňuje, aby se pozornost věnovala jak předcházení teroristickým činům, tak jejich případným následkům. V souvislosti se šířením tzv. ptačí chřipky ve světě během r přijaly WHO a EU řadu preventivních opatření. ČR se aktivně účastnila mezinárodních jednání a přípravy ministerské dárcovské konference v Pekingu. V r pokračoval ratifikační proces Smlouvy o Ústavě pro Evropu, avšak po zamítnutí v referendech ve Francii a Nizozemsku se postup schvalování až na ojedinělé výjimky prakticky zastavil. S výjimkou pozitivního výsledku referenda ve Španělsku získala ústavní smlouva ratifikační souhlas pouze v těch státech, které ji předložily ke schválení parlamentu. Bilance ratifikací na konci r vykázala počet 13. Evropská rada (ER) dospěla ke konsenzuálnímu doporučení, podle kterého pokračování procesu není zpochybněno, nicméně vzhledem k nesouhlasným referendům ve Francii a v Nizozemsku se prodloužil původně předpokládaný termín ukončení řádného ratifikačního procesu ( ). Vláda ČR v návaznosti na doporučení ER rozhodla, že k ratifikaci evropské ústavní smlouvy se budou mít možnost vyslovit občané do konce r Shoda napříč spektrem parlamentních stran prozatím naznačuje, že ratifikace proběhne formou referenda. 7

8 Dne zveřejnila Evropská komise (EK) plán 3D Demokracie, debata a dialog. EK v něm mj. navrhuje zaměřit budoucí národní debaty na tři základní témata: ekonomický a sociální rozvoj, vnímání Evropy občany a pracovní místa v EU, evropské hranice a role EU ve světě. Předseda EK J. M. Barroso a komisaři V. Špidla a M. Wallströmová navštívili ČR a představili v ní, jako v první členské zemi EU, aktivity EK s plánem 3D související. Přestože se rozšíření Unie o deset zemí v některých státech původní patnáctky neodůvodněně připisují negativní konkurenční vlivy ekonomické i sociální, proces dalšího rozšiřování EU v r to výrazně nepoznamenalo. Pátá vlna rozšíření EU pokročila podpisem přístupové smlouvy s Bulharskem a Rumunskem, poté EU začala jednat o podmínkách členství s Chorvatskem a Tureckem a prosincová Evropská rada udělila status kandidátské země Makedonii (FYROM). Česká republika principiálně podporuje politiku dalšího rozšiřování s tím, že je třeba důsledně posuzovat absorpční schopnost EU přijímat nové členy a diferencovat mezi jednotlivými zeměmi ucházejícími se o členství podle kvality jejich vnitřní připravenosti na přebírání závazků člena EU. Česká republika v roce 2005 intenzivně pokračovala v jednáních o finančním rámci EU na léta (tzv. finanční perspektiva, FP). Vyjednávání o FP začala již v únoru 2004, ale nejkomplikovanější část probíhala právě v r. 2005, během kterého bylo předloženo celkem šest návrhů lucemburského a tři návrhy britského předsednictví. Až v samém závěru britského předsednictví v prosinci 2005 dosáhli zástupci všech 25 zemí politické shody o podobě FP. Celkový objem schváleného rámce FP na léta má činit 1,045 % hrubého národního důchodu EU, tj. 862,36 mld. EUR (ve stálých cenách r. 2004). Přínos české diplomacie pro schválení dohody byl viditelný a z pohledu národních ekonomických zájmů ČR jej lze označit za pozitivní. České republice, podobně jako ostatním novým členským státům, dohoda o FP odkrývá zlepšené možnosti získávání finančních prostředků z EU na strukturální politiku, na politiku soudržnosti a na rozvoj venkova. V oblasti ekonomické a sociální soudržnosti v r usilovala česká zahraniční politika především o sjednání co nejvýhodnějších podmínek a dostatečného objemu alokovaných prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti v příštím rozpočtu 8

9 EU. Výsledkem je dohoda o indikativních příjmech ČR z politiky soudržnosti, které v období dosáhnou výše cca 23,7 mld. EUR (v cenách r. 2004), tj. cca 685 mld. Kč. V roce 2005 sílily vnitřní i vnější tlaky na reformu Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Zatímco vnitřní tlak vyvrcholil na jednání Evropské rady v červnu 2005 a stal se jednou z příčin tehdejší nedohody o FP, vnější zahraničněobchodní tlaky provázely jednání o změnách tarifů na zemědělské dovozy do zemí EU a kulminovaly na jednání ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu v prosinci Česká zahraniční politika se na jednáních o reformě SZP aktivně podílela: ČR podporovala v zásadě celkovou liberalizaci Společné zemědělské politiky; bránila však snižování již tak omezených přímých plateb pro zemědělské podnikatele z nových členských států. Vstupem do EU převzala ČR tzv. schengenské acquis v plném rozsahu s tím, že předpisy byly rozděleny do dvou kategorií podle data jejich implementace. Schengenské acquis kategorie 1 bylo plně implementováno ke dni vstupu ČR do EU; schengenské acquis kategorie 2, které souvisí se zrušením kontrol na vnitřních hranicích, bude aplikováno v ČR na základě rozhodnutí Rady, vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem (EP), o plném zapojení České republiky do schengenského systému. Dle závěrů Evropské rady z listopadu 2004 může dojít k plnému začlenění nových členských států do schengenského prostoru vnitřních hranic od října V celosvětovém srovnání je EU největším poskytovatelem vnější pomoci. Objem rozvojových projektů a humanitární pomoci činí cca 30 mld. EUR ročně, což v globálním měřítku představuje 55 % všech dárcovských příspěvků. ČR v r plně participovala na jednáních formací EU věnovaných zahraniční rozvojové spolupráci, a to jak při formulaci rozvojové politiky a zásad vnější pomoci, tak při vytváření podmínek pro praktickou realizaci rozvojových projektů členských států EU ve světě s principy koordinace, komplementarity a koherence. V oblasti komunikační strategie EU v r skončilo financování Informačních center EU z unijních prostředků a v nových členských státech zahájila činnost jednotná informační síť Europe Direct. Ministerstvo zahraničních věcí pokračovalo v realizaci národní komunikační strategie především prostřednictvím informačního serveru o EU, bezplatné telefonní informační linky o EU a informačních stojanů, tzv. eurobodů. Od ledna 2005 se součástí komunikačních nástrojů spravovaných MZV stalo i Informační centrum Evropské 9

10 unie (ICEU), které MZV převzalo od Zastoupení EK v Praze. V průběhu roku byly komunikační nástroje o EU převedeny z MZV na Úřad vlády ČR. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP EU) Česká republika vidí jako významný nástroj hájení evropských hodnot ve světě i jako důležité fórum pro artikulaci a koordinaci postojů jednotlivých členských zemí. SZBP EU za poslední roky prochází dynamickým vývojem, což napomohlo ke zvýšení prestiže EU ve světě. EU se přes veškeré těžkosti postupně jeví jako důležitý aktér globální politiky. ČR se podílí a nadále hodlá podílet na aktivním formulování SZBP EU, vycházejíc z toho, že SZBP EU je založena na vzájemné solidaritě a podpoře členských zemí. To otevírá menším zemím prostor pro uplatnění jejich zájmů a preferencí a zároveň jim poskytuje příležitost k aktivitě při prosazování společných cílů z hlediska jejich národních priorit a potřeb. Proto vláda schválila v r materiál definující priority ČR v rámci SZBP EU, mezi něž patří boj proti terorismu, ochrana lidských práv, podpora demokracie a posilování transatlantických vztahů. ČR zaměřuje svou prioritní pozornost na následující teritoria: západní Balkán (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosova), země východní Evropy (Rusko, Ukrajina, Moldavsko) a na Blízký východ. V roce 2005 EU pokračovala v implementaci klíčového dokumentu SZBP, Evropské bezpečnostní strategie (EBS), formulující představu EU o bezpečnostních výzvách a jejich řešení. Zvýšená pozornost v implementaci EBS byla věnována terorismu jako rostoucí strategické hrozbě pro celou Evropu. V regionu Blízkého východu byla EU a samozřejmě i ČR tradičně činná. ČR věnovala zvýšenou pozornost problematice blízkovýchodního mírového procesu, zejména v kontextu stažení Izraele z pásma Gazy a části Západního břehu, důraz kladla také na sledování situace v Íránu v souvislosti s jeho jaderným programem a sledování politického procesu v Iráku, který vyvrcholil parlamentními volbami. Česká republika se intenzivně zapojila do vytváření a provádění zahraniční politiky EU vůči zemím východní Evropy. V roce 2005 pokračovala spolupráce s Ruskem v rámci konceptu čtyř prostorů vzájemné spolupráce. Předmětem zájmu EU byla rovněž politická a bezpečnostní situace na západním Balkáně. V r byla zahájena jednání o Stabilizační a asociační dohodě se Srbskem a Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou a také jednání o budoucím statusu Kosova. Vojáci Armády ČR jsou součástí jednotek KFOR v Kosovu 10

11 a EUFOR v Bosně a Hercegovině a čeští policisté se účastní mise EUPM v Bosně a Hercegovině. Velmi aktivně se ČR podílela i na formování společné politiky EU vůči Kubě. Navázala na dlouhodobou podporu demokratického disentu a v rámci vnitrounijního dialogu byla jedním z nejvýznamnějších zastánců neústupnosti vůči kubánskému režimu, důrazu na lidská práva a podpory kubánské opozici. Evropská bezpečnostní a obranná politika (European Security and Defence Policy, ESDP) se rozvíjela i v roce EU zahájila řadu nových misí a rozvíjela své klíčové koncepty a aktivity ve vojenské i civilní dimenzi, jako jsou koncept battle groups, Evropská obranná agentura (European Defence Agency, EDA), civilně-vojenská buňka či integrace civilně-vojenských aktivit. Východiskem ČR je ESDP komplementární k NATO, které zůstává klíčovou bezpečnostní organizací a partnerem EU v oblasti ESDP. Vztahy EU a NATO sice v roce 2005 v politické rovině stagnovaly, ale soustředily se na praktickou spolupráci. Civilně-vojenská operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině, vedená EU od prosince 2004, prověřila mechanismy spolupráce Berlín plus, tj. využití prostředků a kapacit NATO pro potřeby EU. Evropská unie v roce 2005 rozšířila záběr svých aktivit ESDP i na oblasti vně svého bezprostředního okolí. Zahájila nové mise na Blízkém východě, v Africe i v Asii. Během britského předsednictví Evropská rada přijala strategii EU k Africe, která zahrnuje i oblast ESDP. Je zřejmé, že africkému kontinentu bude věnována zvýšená pozornost v rámci ESDP bez ohledu na preference jednotlivých předsednictví. Pro ČR nicméně zůstalo prioritní angažmá na západním Balkáně, Blízkém východě a v postsovětském prostoru. V oblasti vojenských kapacit EU pokračovala v naplňování Rámcového cíle do roku 2010, zejména ve zpracování Katalogu požadavků (Requirements Catalogue, RC 05), přijatého na listopadovém jednání Rady EU. RC 05 byl zpracován s využitím technické podpory alianční agentury NC3A. Na základě požadavků v RC 05 může být v r zahájen proces nabídky sil. V průběhu r byly dále rozpracovány aspekty konceptu sil rychlé reakce EU v podobě battle groups. Důležitým příspěvkem v teoretickém a především praktickém rozvoji ESDP byl listopadový mezinárodní odborný seminář MZV ČR k ESDP, který otevřel řadu problémů k řešení. 11

12 Česká republika se v roce 2005 aktivně angažovala i v druhém hlavním integračním systému, na němž se podílí v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO); ČR spoluvytvářela politiku NATO v souladu se svými zahraničněbezpečnostními prioritami, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech české zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle svých možností přispívala ČR v duchu spojenecké solidarity ke společné obraně NATO a k dalším bezpečnostním úkolům Aliance, založeným na principu nedělitelnosti bezpečnosti. Mezi klíčová témata pro NATO v roce 2005 patřily pokračující politická a vojenská transformace NATO a příprava reformy mechanismu financování Aliance a dalšího rozšíření jejího operačního záběru. V roce 2005 se uskutečnilo několik důležitých zasedání nejvyšších představitelů členských zemí Aliance. Politický vrchol přišel již v únoru, kdy se v Bruselu uskutečnil summit NATO za účasti prezidenta V. Klause a premiéra S. Grosse. Summit vyslal signál o tom, že USA, Kanada a Evropa jsou připraveny společně čelit novým bezpečnostním hrozbám a že se shodují v geografickém zaměření svého úsilí. V průběhu roku se konala pravidelná zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany. V novém formátu, poprvé jako Bezpečnostní fórum, se v květnu ve švédském Åre konalo zasedání Rady euroatlantického partnerství. Zapojení sil a prostředků Armády České republiky do vojenských operací a misí NATO v roce 2005 vycházelo z politických a bezpečnostních priorit a odpovídalo dostupným zdrojům. Armáda ČR se účastnila misí v Kosovu (KFOR), v Afghánistánu (ISAF) a v Iráku (NTM-I). ČR navíc přispěla do páté rotace NRF pro druhé pololetí 2005 četou 30 osob pro ochranu před chemickými biologickými a radioaktivními látkami (CBRN). Česká republika prosazovala české zájmy v oblastech financování vojenské infrastruktury a zapojení českých firem do aliančních výběrových řízení. Agentura NATO registruje v databázi pro údržbu a zásobování devět subjektů a v databázi pro konzultace, velení a kontrolu pět subjektů. Registrace dalších probíhá. Rok 2005 byl významným pro politickou transformaci Aliance. Prohlubování strategického politického dialogu spojenců a politické konzultace v NATO získaly novou úroveň, především po únorovém summitu v Bruselu. Zejména Spojené státy iniciovaly mnohé diskuze k tématům, která se běžně v NATO nevyskytují, například o Blízkém východě, Íránu či KLDR. Aliance se za aktivního přispění ČR věnovala rovněž strategickému rozhodování 12

13 o svém budoucím příspěvku k boji proti terorismu. Nutnost zabývat se systematičtěji agendou boje proti terorismu zvýšily útoky ve Velké Británii, Španělsku, Turecku a Egyptě. Generální tajemník NATO inicioval podrobnější, strukturovanou diskuzi k této problematice. Prostor pro zlepšení spolupráce je ve sdílení informací výzvědných služeb mezi členskými státy i s partnery a ve spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi. NATO pokračovalo ve vojenské transformaci, zahájené summitem v Praze (2002). Spojenci se rozhodli neměnit Strategickou koncepci z roku 1999, ale zásadním způsobem zlepšit systém obranného plánování. Z hlediska nasazení spojeneckých vojáků prošla Aliance dvěma historickými momenty. Poprvé operuje v Africe (Súdán) a třikrát se zapojila do humanitární pomoci. Počátkem roku Aliance darovala ženijní vybavení cunami postižené Indonésii. Po srpnovém hurikánu Katrina poskytlo NATO humanitární pomoc USA a po říjnovém zemětřesení zahájilo záchrannou pozemní operaci v Pákistánu. Aliance při tom poprvé využila nově vybudované Síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF). Česká republika se zapojila svými silami a prostředky do většiny uvedených operací a misí. Česká republika v roce 2005 v Kosovu udržovala kontingent mezi 400 a 500 vojáky. Když ČR převzala po Finsku velení Mnohonárodní brigády v sektoru Střed, byl navýšen početní stav české jednotky na 500 osob. Dílčím úspěchem politiky ČR je zapojení zástupce NATO do rozšířené Kontaktní skupiny pro vyjednávání o statusu Kosova. Český diplomat se v březnu stal zástupcem politického poradce velitele KFOR. Hlavní operací mimo tradiční euroatlantickou oblast byla v roce 2005 operace ISAF v Afghánistánu. V březnu 2005 vyslala Armáda ČR do správy kábulského mezinárodního letiště novou skupinu vojenských odborníků odřad pro likvidaci min a nevybuchlé munice a skupinu meteorologů. V souladu s žádostí Pákistánu o pomoc po zemětřesení schválilo NATO poskytnutí leteckých a námořních kapacit pro přepravu humanitární pomoci a později rozhodlo o operaci přímo na postiženém území. ČR vyslala třicetičlenný zdravotnický tým do polní nemocnice zřízené Nizozemskem. Česká republika je zastáncem alianční politiky otevřených dveří. Proto i v roce 2005 intenzivně spolupracovala se zeměmi, které o členství usilují, a sdílela své zkušenosti z přístupu a působení v NATO, a to zejména s kandidáty z jihu Evropy. ČR se počátkem roku 2005 stala v Politickém výboru NATO iniciátorem diskuze o posílení politického dialogu 13

14 o vztahu NATO k Ruské federaci. Těžištěm spolupráce NATO s RF zůstává boj s terorismem na základě Akčního plánu boje s terorismem. Od převzala ČR roli Kontaktního velvyslanectví NATO v Izraeli, jehož hlavní úlohou jsou informace o Alianci prostřednictvím aktivit veřejné diplomacie. I v roce 2005 se ČR aktivně angažovala v řadě regionálních uskupení, jichž je členem. Visegrádská skupina (V4) je nyní nejzřetelněji vyprofilovanou iniciativou v regionu střední Evropy. Získala si dobré renomé jako určitý katalyzátor integračních procesů a jako symbol stability střední Evropy. Představuje sdružení zemí, které se pozitivně vyrovnaly s následky vlády komunistických režimů. V roce 2005 V4 rozvíjela zejména občanskou dimenzi spolupráce, realizovala pravidelné konzultace postojů zemí V4 k záležitostem EU a pokračovala v rozšiřování spolupráce ve formátech V4+ k otázkám Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) a asistence zemím, v nichž probíhají politické a sociální transformace. V oblasti vnějších vztahů se v roce 2005 rozvíjela spolupráce Visegrád - Benelux, oblasti vzájemné spolupráce jsou projednávány také s Japonskem. Změněná situace na Ukrajině otevřela v roce 2005 nové možnosti spolupráce s Ukrajinou. V4 se v zahraničněpolitické rovině zaměřila také na podporu demokratizačního procesu v Bělorusku a rozhodla se zařadit mezi své další priority spolupráci s Moldavskem. Během roku 2005 pokračovala konsolidace mechanismů spolupráce a působení Středoevropské iniciativy (SEI) v podmínkách, kdy 7 ze 17 členských zemí SEI bylo současně členy EU a řada zemí západního Balkánu se navíc podpisem stabilizačních a asociačních dohod výrazně k EU přiblížila. V tomto smyslu si SEI podržela svou původní roli multilaterální platformy prohlubování vztahů mezi zeměmi s různou úrovní společenského a ekonomického rozvoje a zejména odlišným stupněm zapojení do evropských struktur. Spolupráci ve formátu Regionálního partnerství (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) naplňují od jeho vzniku v roce 2001 především setkání ministrů zahraničí, vnitra a životního prostředí. Za nejlépe se rozvíjející konkrétní oblast spolupráce Regionálního partnerství lze označit spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti. Pakt stability pro jihovýchodní Evropu (PS) v šestém roce své činnosti nadále plnil svoji úlohu iniciátora a koordinátora mezinárodní pomoci regionu západního Balkánu 14

15 a Moldavska. Aktivity PS se soustředily především na podporu regionální spolupráce s cílem postupně předat jednotlivé iniciativy a projekty partnerským zemím tak, aby regionální spolupráce vycházela přímo z regionu. Česká republika nabídla uspořádání zasedání PS s cílem ukázat zemím - příjemcům výsledky hospodářské transformace a evropské integrace, a tím podpořit pozitivní změny v zemích regionu. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) považuje Česká republika za významnou součást evropské bezpečnostní architektury. Podpora její činnosti je jednou ze zahraničněpolitických priorit české vlády. Česká republika má zájem na tom, aby OBSE byla flexibilní organizací, schopnou adaptovat se na aktuální výzvy a úkoly, a za tímto účelem inovovat své instrumenty. Trvalým zájmem ČR je, aby OBSE ve všech dimenzích své činnosti (politicko-vojenské, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) dbala na dodržování přijatých standardů všemi účastnickými státy a dále posílila svou schopnost monitorovat případy jejich porušování a napomáhat nápravě. ČR se soustavně zasazuje o to, aby OBSE byla schopna pružně čelit starým i novým bezpečnostním hrozbám a rizikům. Roli OBSE spatřuje zejména v předcházení konfliktům a postkonfliktní obnově. I v roce 2005 se ČR plně zapojila do spolupráce s ostatními členskými zeměmi EU v rámci OBSE, kde členové EU představují téměř polovinu účastnických zemí a svými příspěvky se podílejí přibližně dvěma třetinami na zdrojích OBSE. Česká republika se aktivně podílela na tvorbě stanovisek EU k obecným otázkám i konkrétním problémům a jako každoročně v Praze hostila zasedání Ekonomického fóra OBSE na úrovni Vysoké rady, které je vždy hlavní událostí OBSE v ekonomické dimenzi. V lidské dimenzi OBSE nadále důležitou oblastí zůstalo monitorování volebních procesů. V roce 2005 Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) vyslal volební pozorovatele zejména do zemí jihovýchodní Evropy a SNS. Podpůrný tým volebních expertů OBSE působil též na Palestinských autonomních územích. Česká republika se aktivně podílela na pozorování voleb v účastnických státech OBSE; řadu volebních aktů monitorovali členové české delegace do Parlamentního shromáždění OBSE. Ve dnech proběhl ve Varšavě 3. summit Rady Evropy. Hlavy států a vlád jednaly o následujících tématech: Evropská jednota a evropské hodnoty, Výzvy pro evropskou společnost a Evropská architektura. Cílem bylo potvrdit klíčovou misi Rady Evropy v budoucích letech podporu a prosazování společných hodnot, tj. zejména ochrany 15

16 lidských práv, právního státu a demokracie. ČR reprezentoval prezident V. Klaus, který přednesl proslov na téma Evropská jednota a evropské hodnoty. V projevu se mj. dotkl otázky soužití dvou mezinárodních organizací, Rady Evropy a Evropské unie, s tím, že Rada Evropy i po rozšíření Evropské unie zastává a bude zastávat nezastupitelnou roli při ochraně lidských práv v Evropě. Zapojení České republiky do aktivit OSN se rostoucí měrou realizuje prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Její pracovní skupiny formulují stanoviska EU k těm otázkám týkajícím se OSN, v nichž se EU koordinuje a které jsou následně předsednickou zemí prezentovány na jednotlivých fórech této organizace. ČR samozřejmě vystupuje samostatně v otázkách, kde není zformulována společná pozice EU, i jako volič do volených orgánů systému OSN či při výkonu funkcí v těchto orgánech, pokud byla zvolena za region východní a střední Evropy. V první polovině roku 2005 pokračovalo 59. zasedání Valného shromáždění (VS) OSN. Přípravy na summit OSN 2005 vycházely ze souboru reformních návrhů, které předložil v březnu 2005 generální tajemník OSN ve zprávě Ve větší svobodě: k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny. Tato zpráva se snažila aktualizovat pojetí základních pilířů mezinárodních vztahů v současném světě (rozvoj bezpečnost lidská práva), uvést je do rovnováhy a nabídnout odpovídající institucionální změny. V rámci snah o reformu Organizace pokračovala jednání o rezoluci k revitalizaci Valného shromáždění, při kterých byl český stálý představitel při OSN v New Yorku jedním z pěti facilitátorů. Hlavní (podzimní) část 60. zasedání VS OSN proběhla v New Yorku ve dnech ; zahájilo ji plenární zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů na vysoké úrovni summit, které se uskutečnilo v souvislosti s 60. výročím vzniku OSN. Zasedání se zúčastnili hlavy států a předsedové vlád ze 154 členských států OSN, z nichž 149 na summitu vystoupilo s projevem. Jedním z hlavních cílů summitu bylo vyhodnocení plnění úkolů odvíjejících se od Summitu tisíciletí z roku 2000 a zejména tzv. rozvojových cílů tisíciletí. Vedle rozvojové problematiky dominovala také otázka reformy OSN. Hlavní výsledky jednání summitu byly shrnuty v tzv. Závěrečném dokumentu, hodnoceném jako politický úspěch. I když se do něj nedostaly pasáže o odzbrojení a modality jiných reformních kroků musely být kvůli 16

17 nedostatku konsenzu vypuštěny, dokument obsahuje prakticky všechny rozvojové, bezpečnostní, lidskoprávní, sociální, ekologické i organizační priority Evropské unie. Pozornost navazující všeobecné rozpravy 60. VS OSN se pak soustředila především na následné aktivity summitu. Vedoucí delegace ČR, ministr zahraničních věcí C. Svoboda, promluvil o aktuálních tématech globálního charakteru, jako jsou problémy chudoby, hladu a nemocí v Africe. Zdůraznil, že za ně a jejich řešení nesou odpovědnost všechny státy světa. V závěru ministr C. Svoboda připomněl nutnost společné politické vůle řešit prostřednictvím efektivní a skutečně univerzální OSN problémy současného globalizovaného světa a zdůraznil připravenost ČR převzít část této kolektivní zodpovědnosti jako člen RB OSN, pokud by do ní byla zvolena na období Za podpory ČR došlo také k otevření nového bodu agendy VS OSN, v jehož rámci plénum VS schválilo historicky první rezoluci o holocaustu a vyhlásilo 27. leden Dnem památky holocaustu. Jedním z praktických námětů je podpora vzdělávacích programů proti genocidě. Pro ČR bylo jedním z důležitých výsledků 60. VS OSN zvolení za člena Hospodářské a sociální rady OSN pro funkční období Rada bezpečnosti OSN v r přijala 71 rezolucí, vydala 67 předsednických prohlášení a 56 tiskových prohlášení. Kromě Afriky se RB zabývala agendou Iráku a Afghánistánu, rozhodla o zahájení jednání o statusu Kosova a intenzivně se zabývala bojem s mezinárodním terorizmem. Jednou z nejcitlivějších politických otázek projednávaných v r v Radě byla problematika Libanonu. Ta zcela nahradila v agendě palestinskou otázku, ke které, s výjimkou pravidelných měsíčních briefingů, nebyla přijata žádná rezoluce. V roce 2005 se ČR věnovala přípravám na II. fázi Světového summitu o informační společnosti (WSIS II), který se uskutečnil ve dnech v Tunisu. Přípravu summitu v ČR koordinovalo Ministerstvo informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Cílem WSIS II, jehož se zúčastnila též delegace ČR, bylo zajistit implementaci a dopracování závěrů I. fáze WSIS a pokračování procesu podporujícího vytváření globální informační společnosti, zaměřené na člověka a jeho všestranný rozvoj. I v roce 2005 pokračovala donorská aktivita ČR do Světového potravinového programu (WFP), odkázaného na dobrovolné příspěvky dárcovských zemí, institucí, 17

18 soukromých podniků a jednotlivců. ČR věnovala WFP v roce 2005 více než 29 milionů Kč, určených na humanitární operace v Indonésii, Gruzii, Nigeru, jižní Asii, Guatemale, Salvadoru a Albánii. V prosinci 2005 navštívil Prahu J. M. Powell, náměstek výkonného ředitele WFP, který jednal s vedením MZV o možnostech další spolupráce, včetně zapojení českých expertů do struktur WFP. ČR i nadále aktivně působila v řídicích orgánech řady fondů a programů OSN Programu OSN pro životní prostředí OSN (UNEP), Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT), Mezinárodního výzkumného a vzdělávacího institutu pro postavení žen (INSTRAW) a v Koordinační radě UNAIDS. V prosinci r uplynulo deset let od vstupu ČR do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V této souvislosti ministr zahraničních věcí C. Svoboda pozval Radu OECD, složenou ze stálých představitelů 30 členských zemí, do Prahy, kde ve dnech uspořádala své výjezdní zasedání. Členové Rady a nejužšího vedení OECD tak společně s českými představiteli nejen zrekapitulovali 10 let členství ČR v OECD, ale diskutovali o budoucím směřování OECD vzhledem k výzvám globalizace a potřebám a očekávání členských zemí. ČR se podrobila druhému dvouletému ( ) hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí. OECD se při něm zaměřila na otázky prosazování udržitelného rozvoje s důrazem na implementaci vnitrostátní a mezinárodní politiky životního prostředí a rovněž na vzájemné propojení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů v rozhodovacích procesech. Delegace ČR úspěšně obhájila v Paříži výsledný hodnotící dokument. V roce 2005 se delegáti ČR aktivně zapojovali do projednávání otázek spojených s reformou OECD a dalšími institucionálními záležitostmi, jako jsou např. strategie spolupráce s nečleny, otázky řízení, priority a rozpočet, hodnocení výborů či výběr nového generálního tajemníka. Pokračovala rovněž koordinace zemí EU zejména k otázkám týkajícím se činnosti Rady OECD a rozšíření organizace. Vrcholnou akcí OECD bylo ministerské zasedání Rady OECD k otázkám globalizace a energetiky v Paříži ve dnech Vzhledem k principu zastoupení ve Světové obchodní organizaci (WTO), kde je EU považována za celní unii a v souladu se svými kompetencemi ji reprezentuje Evropská komise, prosazovala Česká republika své zájmy v rámci společných stanovisek EU ve Výboru 18

19 133 a v dalších pracovních orgánech Rady EU a EK nebo v Ženevě při koordinačních jednáních před nebo v průběhu zasedání pracovních orgánů WTO. Česká republika se profilovala jako liberální stát se značným zájmem na urychlení liberalizace obchodu a dopracování jeho mnohostranných pravidel. Nejdůležitější oblastí činnosti WTO zůstala mnohostranná obchodní jednání o Rozvojovém programu. Organizace se jimi zabývala prakticky v průběhu celého roku, přičemž vrcholem mělo být přijetí modalit (konkrétních technických postupů) pro liberalizaci obchodu v průběhu VI. Konference ministrů v Hongkongu, na níž se však členským státům WTO nepodařilo dospět ke shodě v otázce modalit. Česká republika je členem Mezinárodního měnového fondu (MMF) ode dne svého vzniku, tj. od Rada guvernérů MMF se schází na pravidelných výročních zasedáních, která jsou společná pro MMF a Světovou banku (SB). Poslední výroční zasedání se konala ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR v rámci MMF je dána výší členské kvóty a činí 0,39 %. Česká republika je též členem všech pěti samostatných institucí tvořících skupinu Světové banky. Také Rada guvernérů SB se schází na pravidelných výročních zasedáních, společných pro SB a Mezinárodní měnový fond, tentokrát ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR se odvozuje od výše jejího kapitálového vkladu a činí 0,41 %. Zásadní změnou ve vztahu ČR a SB, ke které došlo v r. 2005, byla graduace ČR ze skupiny klientských zemí banky mezi země vyspělé. Boj proti mezinárodnímu terorismu byl a zůstává jednou z priorit české zahraniční politiky. Česká republika vnímá své zapojení jako vyjádření solidarity se státy postiženými terorismem a zároveň jako odpověď na bezpečnostní hrozbu, která má vliv na mezinárodní mír a stabilitu, což ovlivňuje i bezpečnostní situaci v ČR. V roce 2005 se opět zvýšil počet teroristických útoků a incidentů a vzrostl i počet obětí teroristů. Tyto útoky potvrdily, že před mezinárodním terorismem není v bezpečí žádný civilizovaný stát. Je stále zřejmější, že kapacita teroristických skupin naplánovat, připravit a realizovat sofistikované útoky neklesá a že zmírnění hrozby terorismu je dlouhodobým úkolem, k jehož splnění nestačí pouze represivní kroky a je nezbytná mezinárodní spolupráce. Zahraniční politika ČR proto nadále prosazovala komplexní přístup k boji proti terorismu s důrazem na mezinárodní spolupráci a respekt k lidským právům a se snahou 19

20 o identifikaci a zmírnění faktorů, které přispívají k radikalizaci a nárůstu terorismu. Tento přístup reflektuje vývoj mezinárodního terorismu, ve kterém velkou část aktuální hrozby představují velmi volně propojené nebo zcela samostatné teroristické skupiny, často spojené pouze stejnou ideologií. ČR ratifikovala Úmluvu OSN o potlačování financování terorismu, a krátce poté (po uložení ratifikačních listin) se tak stala smluvní stranou všech 12 platných mezinárodních smluv zaměřených na potírání mezinárodního terorismu. Evropská rada schválila na zasedání v prosinci 2005 novou Protiteroristickou strategii. Její součástí je i nově strukturovaný Akční plán. Česká republika při projednávání tohoto návrhu plně podporovala úsilí britského předsednictví o vytvoření dokumentu, který by přehledně, srozumitelně a úsporně prezentoval složitou a komplexní evropskou protiteroristickou problematiku. V průběhu celého roku se ČR podílela na vytváření Strategie a akčního plánu Evropské unie proti radikalismu a rekrutování. ČR se též zapojovala do boje proti terorismu v rámci aktivit NATO a Euroatlantické rady partnerství/partnerství pro mír. NATO považuje terorismus za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb současnosti, což potvrdily hlavy států a vlád členských zemí NATO na summitu v Istanbulu v červnu Již v roce 2002 na summitu v Praze zahájila Aliance hlubokou politickou a vojenskou transformaci svých vojenských a civilních schopností boje proti terorismu. Boj proti terorismu ČR prosazuje rovněž jako téma spolupráce NATO a Evropské unie. Česká republika se jako součást mezinárodního společenství demokratických a ekonomicky vyspělých zemí a jako člen Evropské unie (EU) hlásí k principům všelidské sounáležitosti a přijímá svůj díl odpovědnosti za řešení globálních problémů. Jedním z projevů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrálním prvkem české zahraniční politiky. ZRS v širším smyslu představuje ucelenou vládní politiku vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím. V užším smyslu pak představuje finanční, materiální, expertní či technickou pomoc českého státu v zájmu dlouhodobého udržitelného rozvoje v těchto zemích. Hlavní cíle české ZRS jsou ve shodě s mezinárodními závazky České republiky, zejména s tzv. rozvojovými cíli tisíciletí, přijatými na summitu OSN v roce 2000 a potvrzenými na summitu OSN v roce ČR tradičně poskytuje finanční, materiální i záchranářskou humanitární pomoc do zahraničí. Česká humanitární pomoc je nedílnou součástí zahraniční politiky ČR. Bilaterální 20

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2008 ANALÝZA ÚMV Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2009 ANALÝZA ÚMV Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 PRAHA, PROSINEC 2001 OBSAH, VYSVETLIVKY Obsah Úvod... 1 Analýza systému a

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více