Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením."

Transkript

1 Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční politice za rok 2005 a bude Vás informovat o výsledcích činnosti české diplomacie. Během zachyceného období se zahraničněpolitické aktivity České republiky soustředily - vedle tradičních priorit, jako jsou posilování euroatlantické vazby a rozvíjení přátelských vztahů s našimi sousedními státy - na podporu demokracie a rozvoje lidských práv v zemích, kde autoritativní režimy tyto pro nás dnes již samozřejmé hodnoty stále potlačují. Česká republika se také nadále podílela na boji se světovým terorismem, který znovu připomněl Evropě reálnost své hrozby. Naše zahraničněpolitické priority jsme též aktivně prosazovali v rámci Evropské unie, kde jsme úspěšně završili první rok našeho členství. V knize naleznete rovněž údaje o ekonomické a kulturní dimenzi naší zahraniční politiky a prostor je věnován i zahraniční prezentaci České republiky, kde mezi nejvýznamnější počiny za rok 2005 patřilo představení jejího nového, originálního loga. Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Cyril Svoboda ministr zahraničních věcí České republiky 1

2 Obsah Úvod... 6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE Česká republika a Evropská unie ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika Česká republika a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Česká republika a regionální spolupráce Visegrádská spolupráce Středoevropská iniciativa (SEI) Regionální partnerství Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Česká republika a ostatní evropské mezinárodní organizace a fóra Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rada Evropy Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Hlavní orgány OSN Mezinárodní konference OSN Odborné organizace systému OSN Programy, fondy a další specializované orgány OSN ČR a mezinárodní organizace ČR a světová ekonomika (OECD, WTO, MMF, SB, EBRD, CEB, MBHS, MIB). 96 Členství ČR v některých dalších mezinárodních organizacích Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc a transformační spolupráce II. BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Albánská republika Alžírská demokratická a lidová republika Angolská republika Argentinská republika Arménská republika Australské společenství Ázerbájdžánská republika Belgické království Běloruská republika Bolívarovská republika Venezuela Bosna a Hercegovina Brazilská federativní republika Bulharská republika Bývalá jugoslávská republika Makedonie Čínská lidová republika Dánské království Egyptská arabská republika

3 Estonská republika Etiopská federativní demokratická republika Filipínská republika Finská republika Francouzská republika Ghanská republika Gruzie Chilská republika Chorvatská republika Indická republika Indonéská republika Irácká republika Íránská islámská republika Irsko Islámská republika Afghánistán Islandská republika Italská republika Japonsko Jemenská republika Jihoafrická republika Jordánské hášimovské království Kanada Kazašská republika Keňská republika Knížectví Lichtenštejnsko Kolumbijská republika Konžská demokratická republika Korejská lidově demokratická republika Korejská republika Kostarická republika Království Saúdské Arábie Kubánská republika Kyperská republika Libanonská republika Litevská republika Lotyšská republika Lucemburské velkovévodství Maďarská republika Malajsijská federace Maltská republika Marocké království Moldavská republika Mongolsko Nigerijská federativní republika Nizozemské království Norské království Pákistánská islámská republika Palestina (Palestinská autonomní území) Peruánská republika Polská republika

4 Portugalská republika Rakouská republika Republika Slovinsko Rumunsko Ruská federace Řecká republika Senegalská republika Singapurská republika Slovenská republika Spojené arabské emiráty Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené státy americké Spojené státy mexické Spolková republika Německo Srbsko a Černá Hora Stát Izrael Stát Kuvajt Svatý stolec Syrská arabská republika Španělské království Švédské království Švýcarská konfederace Thajské království Tuniská republika Turecká republika Ukrajina Uruguayská východní republika Uzbecká republika Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríja Vietnamská socialistická republika Zambijská republika Zimbabwská republika III. EKONOMICKÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity MZV ČR Ekonomický vývoj ČR v roce IV. LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY V. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČR V ZAHRANIČÍ Prezentace ČR a její kultury v zahraničí Média a informace Internetová prezentace MZV ČR Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Česká centra VI. KRAJANÉ VII. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ, KOMUNITÁRNĚPRÁVNÍ A KONZULÁRNÍ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR

5 1. Mezinárodněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Komunitárněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR VIII. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA Personální činnost Diplomatická akademie Rozpočet a provoz MZV ČR PŘÍLOHY Přehled o diplomatických stycích České republiky Přehled o členství České republiky v mezinárodních organizacích Přehled o účasti České republiky v mírových misích Vedoucí zastupitelských misí České republiky (stav k ) Koncepce zahraniční politiky ČR na léta Priority a hlavní směřování zahraniční politiky České republiky v roce Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění NATO (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění OBSE (personální složení) Laureáti Ceny Gratias Agit Česká centra (stav k ) Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem mezinárodních vztahů Publikace útvarů MZV ČR Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle obratu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle dovozu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle vývozu) Nejvýznamnější partneři ČR v roce 2005 z hlediska investic Zahraniční obchod České republiky v letech (v tis. Kč) Organizační schéma MZV ČR (stav k ) Zkratky útvarů MZV ČR Zkratky příspěvkových organizací zřízených MZV ČR

6 ÚVOD Zahraniční politika ČR v roce 2005 vycházela z Programového prohlášení vlády a z Koncepce zahraniční politiky ČR na léta , která byla vypracována v březnu I přes zjevnou prioritu evropského formátu se i nadále starala o rozvíjení bilaterálních vztahů s dlouhou řadou zemí, jakož i o plnohodnotné fungování v rámci mezinárodních organizací, konferencí a dalších mnohostranných setkání. Věnovala se též prosazování českých národních zájmů v dalších oblastech ekonomické, kulturní, veřejné, stejně jako na nevládní úrovni. Aktivně se podílela na naplňování opatření a sankcí schválených Radou bezpečnosti OSN. Se stále větším nasazením se ČR zapojovala do všech forem boje proti světovému terorismu, jehož hrozba nijak nepomíjí. I v roce 2005 byla hlavní oblastí zahraniční politiky České republiky Evropská unie a její Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP); tentokrát již nešlo o přípravu či o seznamování se s mechanismy a praxí EU, ale o plnohodnotné vytyčování svého místa a svého manipulačního prostoru v rámci SZBP. České republice se podařilo poměrně rychle definovat svoje priority a oblasti zájmů tak, že je naši partneři vnímají jako takové a začínají je respektovat. To vše se odehrávalo v situaci, kdy se odmítnutím Smlouvy o Ústavě pro Evropu Unie ocitla v jisté koncepční krizi. Kohezivní síly evropské integrace však prokázaly svoji pevnost a většina unijních mechanismů fungovala i při pětadvaceti členech, překonávajíc rizikové situace, jakými byly reforma Paktu stability a růstu, finanční perspektiva či postoj EU k integraci Turecka. Byť se i v roce 2005 stávalo, že někteří z vysokých ústavních činitelů prosazovali na zahraničních fórech názory, které nebyly zcela v souladu se zahraniční politikou prosazovanou vládou ČR, lze mluvit o zlepšení koordinace a situace se dostává do rámce standardního tříbení názorů, které není v evropské politice nijak výjimečné. Obě komory Parlamentu ČR se opět aktivně podílely na formování i realizaci české zahraniční politiky. Dařilo se zlepšovat komunikaci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a především zahraničními výbory Parlamentu. Svými aktivitami a jednáními při zahraničních cestách pomáhali poslanci i senátoři dále prosazovat zájmy České republiky ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí bylo i v roce 2005 hlavním tvůrcem, aktérem a koordinátorem zahraniční politiky země a jejího slaďování s politikami EU. Zhodnocením 6

7 potenciálu země prosazovalo na mezinárodní scéně zájmy republiky, případně otupovalo hroty, které by mohly fungování ČR ve světě komplikovat. Celkově lze říci, že se pozice České republiky na mezinárodní scéně dále posílila. Obě unijní předsednictví roku 2005 tj. lucemburské a britské se musela zabývat především ekonomickými otázkami. Přijaty byly změny Paktu stability a růstu, a i když se jim vytýká rozvolnění pravidel, Pakt i nadále představuje rámec pro rozpočtovou disciplínu. EU se také dohodla na novém pojetí Lisabonské strategie se silnějším důrazem na systematické vytváření lepších podmínek pro hospodářský růst a na tvorbu nových pracovních příležitostí. Do popředí se dostala podpora vědy, výzkumu a inovací. Britské předsednictví dokázalo nalézt společné východisko národních zájmů členských států EU tak, že Evropská rada mohla přijmout rozpočet úsporný a založený na principu solidarity, podporujícím zrychlení ekonomického rozvoje zvláště nových členských států, včetně ČR. Rozpočet přitom předjímá modernizaci své výdajové i příjmové stránky. Teroristické útoky v Londýně ( ) pobídly EU k urychlení přípravy komplexního Akčního plánu EU v boji proti terorismu či k dohodě o směrnici o uchovávání dat. V rámci boje proti terorismu ČR zdůrazňuje, aby se pozornost věnovala jak předcházení teroristickým činům, tak jejich případným následkům. V souvislosti se šířením tzv. ptačí chřipky ve světě během r přijaly WHO a EU řadu preventivních opatření. ČR se aktivně účastnila mezinárodních jednání a přípravy ministerské dárcovské konference v Pekingu. V r pokračoval ratifikační proces Smlouvy o Ústavě pro Evropu, avšak po zamítnutí v referendech ve Francii a Nizozemsku se postup schvalování až na ojedinělé výjimky prakticky zastavil. S výjimkou pozitivního výsledku referenda ve Španělsku získala ústavní smlouva ratifikační souhlas pouze v těch státech, které ji předložily ke schválení parlamentu. Bilance ratifikací na konci r vykázala počet 13. Evropská rada (ER) dospěla ke konsenzuálnímu doporučení, podle kterého pokračování procesu není zpochybněno, nicméně vzhledem k nesouhlasným referendům ve Francii a v Nizozemsku se prodloužil původně předpokládaný termín ukončení řádného ratifikačního procesu ( ). Vláda ČR v návaznosti na doporučení ER rozhodla, že k ratifikaci evropské ústavní smlouvy se budou mít možnost vyslovit občané do konce r Shoda napříč spektrem parlamentních stran prozatím naznačuje, že ratifikace proběhne formou referenda. 7

8 Dne zveřejnila Evropská komise (EK) plán 3D Demokracie, debata a dialog. EK v něm mj. navrhuje zaměřit budoucí národní debaty na tři základní témata: ekonomický a sociální rozvoj, vnímání Evropy občany a pracovní místa v EU, evropské hranice a role EU ve světě. Předseda EK J. M. Barroso a komisaři V. Špidla a M. Wallströmová navštívili ČR a představili v ní, jako v první členské zemi EU, aktivity EK s plánem 3D související. Přestože se rozšíření Unie o deset zemí v některých státech původní patnáctky neodůvodněně připisují negativní konkurenční vlivy ekonomické i sociální, proces dalšího rozšiřování EU v r to výrazně nepoznamenalo. Pátá vlna rozšíření EU pokročila podpisem přístupové smlouvy s Bulharskem a Rumunskem, poté EU začala jednat o podmínkách členství s Chorvatskem a Tureckem a prosincová Evropská rada udělila status kandidátské země Makedonii (FYROM). Česká republika principiálně podporuje politiku dalšího rozšiřování s tím, že je třeba důsledně posuzovat absorpční schopnost EU přijímat nové členy a diferencovat mezi jednotlivými zeměmi ucházejícími se o členství podle kvality jejich vnitřní připravenosti na přebírání závazků člena EU. Česká republika v roce 2005 intenzivně pokračovala v jednáních o finančním rámci EU na léta (tzv. finanční perspektiva, FP). Vyjednávání o FP začala již v únoru 2004, ale nejkomplikovanější část probíhala právě v r. 2005, během kterého bylo předloženo celkem šest návrhů lucemburského a tři návrhy britského předsednictví. Až v samém závěru britského předsednictví v prosinci 2005 dosáhli zástupci všech 25 zemí politické shody o podobě FP. Celkový objem schváleného rámce FP na léta má činit 1,045 % hrubého národního důchodu EU, tj. 862,36 mld. EUR (ve stálých cenách r. 2004). Přínos české diplomacie pro schválení dohody byl viditelný a z pohledu národních ekonomických zájmů ČR jej lze označit za pozitivní. České republice, podobně jako ostatním novým členským státům, dohoda o FP odkrývá zlepšené možnosti získávání finančních prostředků z EU na strukturální politiku, na politiku soudržnosti a na rozvoj venkova. V oblasti ekonomické a sociální soudržnosti v r usilovala česká zahraniční politika především o sjednání co nejvýhodnějších podmínek a dostatečného objemu alokovaných prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti v příštím rozpočtu 8

9 EU. Výsledkem je dohoda o indikativních příjmech ČR z politiky soudržnosti, které v období dosáhnou výše cca 23,7 mld. EUR (v cenách r. 2004), tj. cca 685 mld. Kč. V roce 2005 sílily vnitřní i vnější tlaky na reformu Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Zatímco vnitřní tlak vyvrcholil na jednání Evropské rady v červnu 2005 a stal se jednou z příčin tehdejší nedohody o FP, vnější zahraničněobchodní tlaky provázely jednání o změnách tarifů na zemědělské dovozy do zemí EU a kulminovaly na jednání ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu v prosinci Česká zahraniční politika se na jednáních o reformě SZP aktivně podílela: ČR podporovala v zásadě celkovou liberalizaci Společné zemědělské politiky; bránila však snižování již tak omezených přímých plateb pro zemědělské podnikatele z nových členských států. Vstupem do EU převzala ČR tzv. schengenské acquis v plném rozsahu s tím, že předpisy byly rozděleny do dvou kategorií podle data jejich implementace. Schengenské acquis kategorie 1 bylo plně implementováno ke dni vstupu ČR do EU; schengenské acquis kategorie 2, které souvisí se zrušením kontrol na vnitřních hranicích, bude aplikováno v ČR na základě rozhodnutí Rady, vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem (EP), o plném zapojení České republiky do schengenského systému. Dle závěrů Evropské rady z listopadu 2004 může dojít k plnému začlenění nových členských států do schengenského prostoru vnitřních hranic od října V celosvětovém srovnání je EU největším poskytovatelem vnější pomoci. Objem rozvojových projektů a humanitární pomoci činí cca 30 mld. EUR ročně, což v globálním měřítku představuje 55 % všech dárcovských příspěvků. ČR v r plně participovala na jednáních formací EU věnovaných zahraniční rozvojové spolupráci, a to jak při formulaci rozvojové politiky a zásad vnější pomoci, tak při vytváření podmínek pro praktickou realizaci rozvojových projektů členských států EU ve světě s principy koordinace, komplementarity a koherence. V oblasti komunikační strategie EU v r skončilo financování Informačních center EU z unijních prostředků a v nových členských státech zahájila činnost jednotná informační síť Europe Direct. Ministerstvo zahraničních věcí pokračovalo v realizaci národní komunikační strategie především prostřednictvím informačního serveru o EU, bezplatné telefonní informační linky o EU a informačních stojanů, tzv. eurobodů. Od ledna 2005 se součástí komunikačních nástrojů spravovaných MZV stalo i Informační centrum Evropské 9

10 unie (ICEU), které MZV převzalo od Zastoupení EK v Praze. V průběhu roku byly komunikační nástroje o EU převedeny z MZV na Úřad vlády ČR. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP EU) Česká republika vidí jako významný nástroj hájení evropských hodnot ve světě i jako důležité fórum pro artikulaci a koordinaci postojů jednotlivých členských zemí. SZBP EU za poslední roky prochází dynamickým vývojem, což napomohlo ke zvýšení prestiže EU ve světě. EU se přes veškeré těžkosti postupně jeví jako důležitý aktér globální politiky. ČR se podílí a nadále hodlá podílet na aktivním formulování SZBP EU, vycházejíc z toho, že SZBP EU je založena na vzájemné solidaritě a podpoře členských zemí. To otevírá menším zemím prostor pro uplatnění jejich zájmů a preferencí a zároveň jim poskytuje příležitost k aktivitě při prosazování společných cílů z hlediska jejich národních priorit a potřeb. Proto vláda schválila v r materiál definující priority ČR v rámci SZBP EU, mezi něž patří boj proti terorismu, ochrana lidských práv, podpora demokracie a posilování transatlantických vztahů. ČR zaměřuje svou prioritní pozornost na následující teritoria: západní Balkán (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosova), země východní Evropy (Rusko, Ukrajina, Moldavsko) a na Blízký východ. V roce 2005 EU pokračovala v implementaci klíčového dokumentu SZBP, Evropské bezpečnostní strategie (EBS), formulující představu EU o bezpečnostních výzvách a jejich řešení. Zvýšená pozornost v implementaci EBS byla věnována terorismu jako rostoucí strategické hrozbě pro celou Evropu. V regionu Blízkého východu byla EU a samozřejmě i ČR tradičně činná. ČR věnovala zvýšenou pozornost problematice blízkovýchodního mírového procesu, zejména v kontextu stažení Izraele z pásma Gazy a části Západního břehu, důraz kladla také na sledování situace v Íránu v souvislosti s jeho jaderným programem a sledování politického procesu v Iráku, který vyvrcholil parlamentními volbami. Česká republika se intenzivně zapojila do vytváření a provádění zahraniční politiky EU vůči zemím východní Evropy. V roce 2005 pokračovala spolupráce s Ruskem v rámci konceptu čtyř prostorů vzájemné spolupráce. Předmětem zájmu EU byla rovněž politická a bezpečnostní situace na západním Balkáně. V r byla zahájena jednání o Stabilizační a asociační dohodě se Srbskem a Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou a také jednání o budoucím statusu Kosova. Vojáci Armády ČR jsou součástí jednotek KFOR v Kosovu 10

11 a EUFOR v Bosně a Hercegovině a čeští policisté se účastní mise EUPM v Bosně a Hercegovině. Velmi aktivně se ČR podílela i na formování společné politiky EU vůči Kubě. Navázala na dlouhodobou podporu demokratického disentu a v rámci vnitrounijního dialogu byla jedním z nejvýznamnějších zastánců neústupnosti vůči kubánskému režimu, důrazu na lidská práva a podpory kubánské opozici. Evropská bezpečnostní a obranná politika (European Security and Defence Policy, ESDP) se rozvíjela i v roce EU zahájila řadu nových misí a rozvíjela své klíčové koncepty a aktivity ve vojenské i civilní dimenzi, jako jsou koncept battle groups, Evropská obranná agentura (European Defence Agency, EDA), civilně-vojenská buňka či integrace civilně-vojenských aktivit. Východiskem ČR je ESDP komplementární k NATO, které zůstává klíčovou bezpečnostní organizací a partnerem EU v oblasti ESDP. Vztahy EU a NATO sice v roce 2005 v politické rovině stagnovaly, ale soustředily se na praktickou spolupráci. Civilně-vojenská operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině, vedená EU od prosince 2004, prověřila mechanismy spolupráce Berlín plus, tj. využití prostředků a kapacit NATO pro potřeby EU. Evropská unie v roce 2005 rozšířila záběr svých aktivit ESDP i na oblasti vně svého bezprostředního okolí. Zahájila nové mise na Blízkém východě, v Africe i v Asii. Během britského předsednictví Evropská rada přijala strategii EU k Africe, která zahrnuje i oblast ESDP. Je zřejmé, že africkému kontinentu bude věnována zvýšená pozornost v rámci ESDP bez ohledu na preference jednotlivých předsednictví. Pro ČR nicméně zůstalo prioritní angažmá na západním Balkáně, Blízkém východě a v postsovětském prostoru. V oblasti vojenských kapacit EU pokračovala v naplňování Rámcového cíle do roku 2010, zejména ve zpracování Katalogu požadavků (Requirements Catalogue, RC 05), přijatého na listopadovém jednání Rady EU. RC 05 byl zpracován s využitím technické podpory alianční agentury NC3A. Na základě požadavků v RC 05 může být v r zahájen proces nabídky sil. V průběhu r byly dále rozpracovány aspekty konceptu sil rychlé reakce EU v podobě battle groups. Důležitým příspěvkem v teoretickém a především praktickém rozvoji ESDP byl listopadový mezinárodní odborný seminář MZV ČR k ESDP, který otevřel řadu problémů k řešení. 11

12 Česká republika se v roce 2005 aktivně angažovala i v druhém hlavním integračním systému, na němž se podílí v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO); ČR spoluvytvářela politiku NATO v souladu se svými zahraničněbezpečnostními prioritami, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech české zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle svých možností přispívala ČR v duchu spojenecké solidarity ke společné obraně NATO a k dalším bezpečnostním úkolům Aliance, založeným na principu nedělitelnosti bezpečnosti. Mezi klíčová témata pro NATO v roce 2005 patřily pokračující politická a vojenská transformace NATO a příprava reformy mechanismu financování Aliance a dalšího rozšíření jejího operačního záběru. V roce 2005 se uskutečnilo několik důležitých zasedání nejvyšších představitelů členských zemí Aliance. Politický vrchol přišel již v únoru, kdy se v Bruselu uskutečnil summit NATO za účasti prezidenta V. Klause a premiéra S. Grosse. Summit vyslal signál o tom, že USA, Kanada a Evropa jsou připraveny společně čelit novým bezpečnostním hrozbám a že se shodují v geografickém zaměření svého úsilí. V průběhu roku se konala pravidelná zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany. V novém formátu, poprvé jako Bezpečnostní fórum, se v květnu ve švédském Åre konalo zasedání Rady euroatlantického partnerství. Zapojení sil a prostředků Armády České republiky do vojenských operací a misí NATO v roce 2005 vycházelo z politických a bezpečnostních priorit a odpovídalo dostupným zdrojům. Armáda ČR se účastnila misí v Kosovu (KFOR), v Afghánistánu (ISAF) a v Iráku (NTM-I). ČR navíc přispěla do páté rotace NRF pro druhé pololetí 2005 četou 30 osob pro ochranu před chemickými biologickými a radioaktivními látkami (CBRN). Česká republika prosazovala české zájmy v oblastech financování vojenské infrastruktury a zapojení českých firem do aliančních výběrových řízení. Agentura NATO registruje v databázi pro údržbu a zásobování devět subjektů a v databázi pro konzultace, velení a kontrolu pět subjektů. Registrace dalších probíhá. Rok 2005 byl významným pro politickou transformaci Aliance. Prohlubování strategického politického dialogu spojenců a politické konzultace v NATO získaly novou úroveň, především po únorovém summitu v Bruselu. Zejména Spojené státy iniciovaly mnohé diskuze k tématům, která se běžně v NATO nevyskytují, například o Blízkém východě, Íránu či KLDR. Aliance se za aktivního přispění ČR věnovala rovněž strategickému rozhodování 12

13 o svém budoucím příspěvku k boji proti terorismu. Nutnost zabývat se systematičtěji agendou boje proti terorismu zvýšily útoky ve Velké Británii, Španělsku, Turecku a Egyptě. Generální tajemník NATO inicioval podrobnější, strukturovanou diskuzi k této problematice. Prostor pro zlepšení spolupráce je ve sdílení informací výzvědných služeb mezi členskými státy i s partnery a ve spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi. NATO pokračovalo ve vojenské transformaci, zahájené summitem v Praze (2002). Spojenci se rozhodli neměnit Strategickou koncepci z roku 1999, ale zásadním způsobem zlepšit systém obranného plánování. Z hlediska nasazení spojeneckých vojáků prošla Aliance dvěma historickými momenty. Poprvé operuje v Africe (Súdán) a třikrát se zapojila do humanitární pomoci. Počátkem roku Aliance darovala ženijní vybavení cunami postižené Indonésii. Po srpnovém hurikánu Katrina poskytlo NATO humanitární pomoc USA a po říjnovém zemětřesení zahájilo záchrannou pozemní operaci v Pákistánu. Aliance při tom poprvé využila nově vybudované Síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF). Česká republika se zapojila svými silami a prostředky do většiny uvedených operací a misí. Česká republika v roce 2005 v Kosovu udržovala kontingent mezi 400 a 500 vojáky. Když ČR převzala po Finsku velení Mnohonárodní brigády v sektoru Střed, byl navýšen početní stav české jednotky na 500 osob. Dílčím úspěchem politiky ČR je zapojení zástupce NATO do rozšířené Kontaktní skupiny pro vyjednávání o statusu Kosova. Český diplomat se v březnu stal zástupcem politického poradce velitele KFOR. Hlavní operací mimo tradiční euroatlantickou oblast byla v roce 2005 operace ISAF v Afghánistánu. V březnu 2005 vyslala Armáda ČR do správy kábulského mezinárodního letiště novou skupinu vojenských odborníků odřad pro likvidaci min a nevybuchlé munice a skupinu meteorologů. V souladu s žádostí Pákistánu o pomoc po zemětřesení schválilo NATO poskytnutí leteckých a námořních kapacit pro přepravu humanitární pomoci a později rozhodlo o operaci přímo na postiženém území. ČR vyslala třicetičlenný zdravotnický tým do polní nemocnice zřízené Nizozemskem. Česká republika je zastáncem alianční politiky otevřených dveří. Proto i v roce 2005 intenzivně spolupracovala se zeměmi, které o členství usilují, a sdílela své zkušenosti z přístupu a působení v NATO, a to zejména s kandidáty z jihu Evropy. ČR se počátkem roku 2005 stala v Politickém výboru NATO iniciátorem diskuze o posílení politického dialogu 13

14 o vztahu NATO k Ruské federaci. Těžištěm spolupráce NATO s RF zůstává boj s terorismem na základě Akčního plánu boje s terorismem. Od převzala ČR roli Kontaktního velvyslanectví NATO v Izraeli, jehož hlavní úlohou jsou informace o Alianci prostřednictvím aktivit veřejné diplomacie. I v roce 2005 se ČR aktivně angažovala v řadě regionálních uskupení, jichž je členem. Visegrádská skupina (V4) je nyní nejzřetelněji vyprofilovanou iniciativou v regionu střední Evropy. Získala si dobré renomé jako určitý katalyzátor integračních procesů a jako symbol stability střední Evropy. Představuje sdružení zemí, které se pozitivně vyrovnaly s následky vlády komunistických režimů. V roce 2005 V4 rozvíjela zejména občanskou dimenzi spolupráce, realizovala pravidelné konzultace postojů zemí V4 k záležitostem EU a pokračovala v rozšiřování spolupráce ve formátech V4+ k otázkám Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) a asistence zemím, v nichž probíhají politické a sociální transformace. V oblasti vnějších vztahů se v roce 2005 rozvíjela spolupráce Visegrád - Benelux, oblasti vzájemné spolupráce jsou projednávány také s Japonskem. Změněná situace na Ukrajině otevřela v roce 2005 nové možnosti spolupráce s Ukrajinou. V4 se v zahraničněpolitické rovině zaměřila také na podporu demokratizačního procesu v Bělorusku a rozhodla se zařadit mezi své další priority spolupráci s Moldavskem. Během roku 2005 pokračovala konsolidace mechanismů spolupráce a působení Středoevropské iniciativy (SEI) v podmínkách, kdy 7 ze 17 členských zemí SEI bylo současně členy EU a řada zemí západního Balkánu se navíc podpisem stabilizačních a asociačních dohod výrazně k EU přiblížila. V tomto smyslu si SEI podržela svou původní roli multilaterální platformy prohlubování vztahů mezi zeměmi s různou úrovní společenského a ekonomického rozvoje a zejména odlišným stupněm zapojení do evropských struktur. Spolupráci ve formátu Regionálního partnerství (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) naplňují od jeho vzniku v roce 2001 především setkání ministrů zahraničí, vnitra a životního prostředí. Za nejlépe se rozvíjející konkrétní oblast spolupráce Regionálního partnerství lze označit spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti. Pakt stability pro jihovýchodní Evropu (PS) v šestém roce své činnosti nadále plnil svoji úlohu iniciátora a koordinátora mezinárodní pomoci regionu západního Balkánu 14

15 a Moldavska. Aktivity PS se soustředily především na podporu regionální spolupráce s cílem postupně předat jednotlivé iniciativy a projekty partnerským zemím tak, aby regionální spolupráce vycházela přímo z regionu. Česká republika nabídla uspořádání zasedání PS s cílem ukázat zemím - příjemcům výsledky hospodářské transformace a evropské integrace, a tím podpořit pozitivní změny v zemích regionu. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) považuje Česká republika za významnou součást evropské bezpečnostní architektury. Podpora její činnosti je jednou ze zahraničněpolitických priorit české vlády. Česká republika má zájem na tom, aby OBSE byla flexibilní organizací, schopnou adaptovat se na aktuální výzvy a úkoly, a za tímto účelem inovovat své instrumenty. Trvalým zájmem ČR je, aby OBSE ve všech dimenzích své činnosti (politicko-vojenské, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) dbala na dodržování přijatých standardů všemi účastnickými státy a dále posílila svou schopnost monitorovat případy jejich porušování a napomáhat nápravě. ČR se soustavně zasazuje o to, aby OBSE byla schopna pružně čelit starým i novým bezpečnostním hrozbám a rizikům. Roli OBSE spatřuje zejména v předcházení konfliktům a postkonfliktní obnově. I v roce 2005 se ČR plně zapojila do spolupráce s ostatními členskými zeměmi EU v rámci OBSE, kde členové EU představují téměř polovinu účastnických zemí a svými příspěvky se podílejí přibližně dvěma třetinami na zdrojích OBSE. Česká republika se aktivně podílela na tvorbě stanovisek EU k obecným otázkám i konkrétním problémům a jako každoročně v Praze hostila zasedání Ekonomického fóra OBSE na úrovni Vysoké rady, které je vždy hlavní událostí OBSE v ekonomické dimenzi. V lidské dimenzi OBSE nadále důležitou oblastí zůstalo monitorování volebních procesů. V roce 2005 Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) vyslal volební pozorovatele zejména do zemí jihovýchodní Evropy a SNS. Podpůrný tým volebních expertů OBSE působil též na Palestinských autonomních územích. Česká republika se aktivně podílela na pozorování voleb v účastnických státech OBSE; řadu volebních aktů monitorovali členové české delegace do Parlamentního shromáždění OBSE. Ve dnech proběhl ve Varšavě 3. summit Rady Evropy. Hlavy států a vlád jednaly o následujících tématech: Evropská jednota a evropské hodnoty, Výzvy pro evropskou společnost a Evropská architektura. Cílem bylo potvrdit klíčovou misi Rady Evropy v budoucích letech podporu a prosazování společných hodnot, tj. zejména ochrany 15

16 lidských práv, právního státu a demokracie. ČR reprezentoval prezident V. Klaus, který přednesl proslov na téma Evropská jednota a evropské hodnoty. V projevu se mj. dotkl otázky soužití dvou mezinárodních organizací, Rady Evropy a Evropské unie, s tím, že Rada Evropy i po rozšíření Evropské unie zastává a bude zastávat nezastupitelnou roli při ochraně lidských práv v Evropě. Zapojení České republiky do aktivit OSN se rostoucí měrou realizuje prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Její pracovní skupiny formulují stanoviska EU k těm otázkám týkajícím se OSN, v nichž se EU koordinuje a které jsou následně předsednickou zemí prezentovány na jednotlivých fórech této organizace. ČR samozřejmě vystupuje samostatně v otázkách, kde není zformulována společná pozice EU, i jako volič do volených orgánů systému OSN či při výkonu funkcí v těchto orgánech, pokud byla zvolena za region východní a střední Evropy. V první polovině roku 2005 pokračovalo 59. zasedání Valného shromáždění (VS) OSN. Přípravy na summit OSN 2005 vycházely ze souboru reformních návrhů, které předložil v březnu 2005 generální tajemník OSN ve zprávě Ve větší svobodě: k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny. Tato zpráva se snažila aktualizovat pojetí základních pilířů mezinárodních vztahů v současném světě (rozvoj bezpečnost lidská práva), uvést je do rovnováhy a nabídnout odpovídající institucionální změny. V rámci snah o reformu Organizace pokračovala jednání o rezoluci k revitalizaci Valného shromáždění, při kterých byl český stálý představitel při OSN v New Yorku jedním z pěti facilitátorů. Hlavní (podzimní) část 60. zasedání VS OSN proběhla v New Yorku ve dnech ; zahájilo ji plenární zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů na vysoké úrovni summit, které se uskutečnilo v souvislosti s 60. výročím vzniku OSN. Zasedání se zúčastnili hlavy států a předsedové vlád ze 154 členských států OSN, z nichž 149 na summitu vystoupilo s projevem. Jedním z hlavních cílů summitu bylo vyhodnocení plnění úkolů odvíjejících se od Summitu tisíciletí z roku 2000 a zejména tzv. rozvojových cílů tisíciletí. Vedle rozvojové problematiky dominovala také otázka reformy OSN. Hlavní výsledky jednání summitu byly shrnuty v tzv. Závěrečném dokumentu, hodnoceném jako politický úspěch. I když se do něj nedostaly pasáže o odzbrojení a modality jiných reformních kroků musely být kvůli 16

17 nedostatku konsenzu vypuštěny, dokument obsahuje prakticky všechny rozvojové, bezpečnostní, lidskoprávní, sociální, ekologické i organizační priority Evropské unie. Pozornost navazující všeobecné rozpravy 60. VS OSN se pak soustředila především na následné aktivity summitu. Vedoucí delegace ČR, ministr zahraničních věcí C. Svoboda, promluvil o aktuálních tématech globálního charakteru, jako jsou problémy chudoby, hladu a nemocí v Africe. Zdůraznil, že za ně a jejich řešení nesou odpovědnost všechny státy světa. V závěru ministr C. Svoboda připomněl nutnost společné politické vůle řešit prostřednictvím efektivní a skutečně univerzální OSN problémy současného globalizovaného světa a zdůraznil připravenost ČR převzít část této kolektivní zodpovědnosti jako člen RB OSN, pokud by do ní byla zvolena na období Za podpory ČR došlo také k otevření nového bodu agendy VS OSN, v jehož rámci plénum VS schválilo historicky první rezoluci o holocaustu a vyhlásilo 27. leden Dnem památky holocaustu. Jedním z praktických námětů je podpora vzdělávacích programů proti genocidě. Pro ČR bylo jedním z důležitých výsledků 60. VS OSN zvolení za člena Hospodářské a sociální rady OSN pro funkční období Rada bezpečnosti OSN v r přijala 71 rezolucí, vydala 67 předsednických prohlášení a 56 tiskových prohlášení. Kromě Afriky se RB zabývala agendou Iráku a Afghánistánu, rozhodla o zahájení jednání o statusu Kosova a intenzivně se zabývala bojem s mezinárodním terorizmem. Jednou z nejcitlivějších politických otázek projednávaných v r v Radě byla problematika Libanonu. Ta zcela nahradila v agendě palestinskou otázku, ke které, s výjimkou pravidelných měsíčních briefingů, nebyla přijata žádná rezoluce. V roce 2005 se ČR věnovala přípravám na II. fázi Světového summitu o informační společnosti (WSIS II), který se uskutečnil ve dnech v Tunisu. Přípravu summitu v ČR koordinovalo Ministerstvo informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Cílem WSIS II, jehož se zúčastnila též delegace ČR, bylo zajistit implementaci a dopracování závěrů I. fáze WSIS a pokračování procesu podporujícího vytváření globální informační společnosti, zaměřené na člověka a jeho všestranný rozvoj. I v roce 2005 pokračovala donorská aktivita ČR do Světového potravinového programu (WFP), odkázaného na dobrovolné příspěvky dárcovských zemí, institucí, 17

18 soukromých podniků a jednotlivců. ČR věnovala WFP v roce 2005 více než 29 milionů Kč, určených na humanitární operace v Indonésii, Gruzii, Nigeru, jižní Asii, Guatemale, Salvadoru a Albánii. V prosinci 2005 navštívil Prahu J. M. Powell, náměstek výkonného ředitele WFP, který jednal s vedením MZV o možnostech další spolupráce, včetně zapojení českých expertů do struktur WFP. ČR i nadále aktivně působila v řídicích orgánech řady fondů a programů OSN Programu OSN pro životní prostředí OSN (UNEP), Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT), Mezinárodního výzkumného a vzdělávacího institutu pro postavení žen (INSTRAW) a v Koordinační radě UNAIDS. V prosinci r uplynulo deset let od vstupu ČR do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V této souvislosti ministr zahraničních věcí C. Svoboda pozval Radu OECD, složenou ze stálých představitelů 30 členských zemí, do Prahy, kde ve dnech uspořádala své výjezdní zasedání. Členové Rady a nejužšího vedení OECD tak společně s českými představiteli nejen zrekapitulovali 10 let členství ČR v OECD, ale diskutovali o budoucím směřování OECD vzhledem k výzvám globalizace a potřebám a očekávání členských zemí. ČR se podrobila druhému dvouletému ( ) hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí. OECD se při něm zaměřila na otázky prosazování udržitelného rozvoje s důrazem na implementaci vnitrostátní a mezinárodní politiky životního prostředí a rovněž na vzájemné propojení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů v rozhodovacích procesech. Delegace ČR úspěšně obhájila v Paříži výsledný hodnotící dokument. V roce 2005 se delegáti ČR aktivně zapojovali do projednávání otázek spojených s reformou OECD a dalšími institucionálními záležitostmi, jako jsou např. strategie spolupráce s nečleny, otázky řízení, priority a rozpočet, hodnocení výborů či výběr nového generálního tajemníka. Pokračovala rovněž koordinace zemí EU zejména k otázkám týkajícím se činnosti Rady OECD a rozšíření organizace. Vrcholnou akcí OECD bylo ministerské zasedání Rady OECD k otázkám globalizace a energetiky v Paříži ve dnech Vzhledem k principu zastoupení ve Světové obchodní organizaci (WTO), kde je EU považována za celní unii a v souladu se svými kompetencemi ji reprezentuje Evropská komise, prosazovala Česká republika své zájmy v rámci společných stanovisek EU ve Výboru 18

19 133 a v dalších pracovních orgánech Rady EU a EK nebo v Ženevě při koordinačních jednáních před nebo v průběhu zasedání pracovních orgánů WTO. Česká republika se profilovala jako liberální stát se značným zájmem na urychlení liberalizace obchodu a dopracování jeho mnohostranných pravidel. Nejdůležitější oblastí činnosti WTO zůstala mnohostranná obchodní jednání o Rozvojovém programu. Organizace se jimi zabývala prakticky v průběhu celého roku, přičemž vrcholem mělo být přijetí modalit (konkrétních technických postupů) pro liberalizaci obchodu v průběhu VI. Konference ministrů v Hongkongu, na níž se však členským státům WTO nepodařilo dospět ke shodě v otázce modalit. Česká republika je členem Mezinárodního měnového fondu (MMF) ode dne svého vzniku, tj. od Rada guvernérů MMF se schází na pravidelných výročních zasedáních, která jsou společná pro MMF a Světovou banku (SB). Poslední výroční zasedání se konala ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR v rámci MMF je dána výší členské kvóty a činí 0,39 %. Česká republika je též členem všech pěti samostatných institucí tvořících skupinu Světové banky. Také Rada guvernérů SB se schází na pravidelných výročních zasedáních, společných pro SB a Mezinárodní měnový fond, tentokrát ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR se odvozuje od výše jejího kapitálového vkladu a činí 0,41 %. Zásadní změnou ve vztahu ČR a SB, ke které došlo v r. 2005, byla graduace ČR ze skupiny klientských zemí banky mezi země vyspělé. Boj proti mezinárodnímu terorismu byl a zůstává jednou z priorit české zahraniční politiky. Česká republika vnímá své zapojení jako vyjádření solidarity se státy postiženými terorismem a zároveň jako odpověď na bezpečnostní hrozbu, která má vliv na mezinárodní mír a stabilitu, což ovlivňuje i bezpečnostní situaci v ČR. V roce 2005 se opět zvýšil počet teroristických útoků a incidentů a vzrostl i počet obětí teroristů. Tyto útoky potvrdily, že před mezinárodním terorismem není v bezpečí žádný civilizovaný stát. Je stále zřejmější, že kapacita teroristických skupin naplánovat, připravit a realizovat sofistikované útoky neklesá a že zmírnění hrozby terorismu je dlouhodobým úkolem, k jehož splnění nestačí pouze represivní kroky a je nezbytná mezinárodní spolupráce. Zahraniční politika ČR proto nadále prosazovala komplexní přístup k boji proti terorismu s důrazem na mezinárodní spolupráci a respekt k lidským právům a se snahou 19

20 o identifikaci a zmírnění faktorů, které přispívají k radikalizaci a nárůstu terorismu. Tento přístup reflektuje vývoj mezinárodního terorismu, ve kterém velkou část aktuální hrozby představují velmi volně propojené nebo zcela samostatné teroristické skupiny, často spojené pouze stejnou ideologií. ČR ratifikovala Úmluvu OSN o potlačování financování terorismu, a krátce poté (po uložení ratifikačních listin) se tak stala smluvní stranou všech 12 platných mezinárodních smluv zaměřených na potírání mezinárodního terorismu. Evropská rada schválila na zasedání v prosinci 2005 novou Protiteroristickou strategii. Její součástí je i nově strukturovaný Akční plán. Česká republika při projednávání tohoto návrhu plně podporovala úsilí britského předsednictví o vytvoření dokumentu, který by přehledně, srozumitelně a úsporně prezentoval složitou a komplexní evropskou protiteroristickou problematiku. V průběhu celého roku se ČR podílela na vytváření Strategie a akčního plánu Evropské unie proti radikalismu a rekrutování. ČR se též zapojovala do boje proti terorismu v rámci aktivit NATO a Euroatlantické rady partnerství/partnerství pro mír. NATO považuje terorismus za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb současnosti, což potvrdily hlavy států a vlád členských zemí NATO na summitu v Istanbulu v červnu Již v roce 2002 na summitu v Praze zahájila Aliance hlubokou politickou a vojenskou transformaci svých vojenských a civilních schopností boje proti terorismu. Boj proti terorismu ČR prosazuje rovněž jako téma spolupráce NATO a Evropské unie. Česká republika se jako součást mezinárodního společenství demokratických a ekonomicky vyspělých zemí a jako člen Evropské unie (EU) hlásí k principům všelidské sounáležitosti a přijímá svůj díl odpovědnosti za řešení globálních problémů. Jedním z projevů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrálním prvkem české zahraniční politiky. ZRS v širším smyslu představuje ucelenou vládní politiku vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím. V užším smyslu pak představuje finanční, materiální, expertní či technickou pomoc českého státu v zájmu dlouhodobého udržitelného rozvoje v těchto zemích. Hlavní cíle české ZRS jsou ve shodě s mezinárodními závazky České republiky, zejména s tzv. rozvojovými cíli tisíciletí, přijatými na summitu OSN v roce 2000 a potvrzenými na summitu OSN v roce ČR tradičně poskytuje finanční, materiální i záchranářskou humanitární pomoc do zahraničí. Česká humanitární pomoc je nedílnou součástí zahraniční politiky ČR. Bilaterální 20

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY. za období od ledna 2000 do prosince 2000

ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY. za období od ledna 2000 do prosince 2000 ZPRÁVA O ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY za období od ledna 2000 do prosince 2000 Praha 2001 Vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v edičním oddělení ÚMV, Praha 2001 K vydání připravil kolektiv

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010

Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 IV. Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2010 Dle usnesení vlády č. 248 z roku 2003 k materiálu Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016 zahraniční politiky 20122016 Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 20122016 Adéla Denková Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Víceletý finanční rámec EU

Víceletý finanční rámec EU Víceletý finanční rámec EU Ekonomické zájmy ČR v EU 26. června 2012 Konference ekonomických radů, Praha ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) v roce 2010:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)

Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) Projev pana ministra J. Kohouta na XLI. Konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) Praha, 10.-12. května 2009 Excelence, Vážené předsedkyně a vážení předsedové výborů pro evropské

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mezinárodní smlouvy. Bilaterální smlouvy v oblasti kultury

Mezinárodní smlouvy. Bilaterální smlouvy v oblasti kultury Mezinárodní smlouvy Bilaterální smlouvy v oblasti kultury Aktualizováno dne: 28. 7. 2014 1. Úvod Mezinárodní smlouvy jsou jedním z nejdůležitějších a v současné době nejrozšířenějším pramenem mezinárodního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

a) Dvoustranné smlouvy

a) Dvoustranné smlouvy S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ a) Dvoustranné smlouvy 1. Konzulární úmluva

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST/VOJENSTVÍ

MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST/VOJENSTVÍ MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST/VOJENSTVÍ MINISTERSTVO OBRANY ČR V České republice proběhlo školení evropských expertů na vyzbrojování/ Ministerstvo obrany ČR. -- In: www.mocr.army.cz. -- (02.12.2014) http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-ces

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

Island... 186 Itálie... 187 Lucembursko... 189 Malta... 191 Nizozemsko... 192 Norsko... 194 Portugalsko... 196 Španělsko... 197 Švédsko...

Island... 186 Itálie... 187 Lucembursko... 189 Malta... 191 Nizozemsko... 192 Norsko... 194 Portugalsko... 196 Španělsko... 197 Švédsko... Obsah Úvod... 5 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 32 1. Česká republika a Evropská unie... 32 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 51 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 57 2.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více