Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením."

Transkript

1 Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční politice za rok 2005 a bude Vás informovat o výsledcích činnosti české diplomacie. Během zachyceného období se zahraničněpolitické aktivity České republiky soustředily - vedle tradičních priorit, jako jsou posilování euroatlantické vazby a rozvíjení přátelských vztahů s našimi sousedními státy - na podporu demokracie a rozvoje lidských práv v zemích, kde autoritativní režimy tyto pro nás dnes již samozřejmé hodnoty stále potlačují. Česká republika se také nadále podílela na boji se světovým terorismem, který znovu připomněl Evropě reálnost své hrozby. Naše zahraničněpolitické priority jsme též aktivně prosazovali v rámci Evropské unie, kde jsme úspěšně završili první rok našeho členství. V knize naleznete rovněž údaje o ekonomické a kulturní dimenzi naší zahraniční politiky a prostor je věnován i zahraniční prezentaci České republiky, kde mezi nejvýznamnější počiny za rok 2005 patřilo představení jejího nového, originálního loga. Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Cyril Svoboda ministr zahraničních věcí České republiky 1

2 Obsah Úvod... 6 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE Česká republika a Evropská unie ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika Česká republika a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Česká republika a regionální spolupráce Visegrádská spolupráce Středoevropská iniciativa (SEI) Regionální partnerství Pakt stability pro jihovýchodní Evropu Česká republika a ostatní evropské mezinárodní organizace a fóra Česká republika a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Rada Evropy Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Hlavní orgány OSN Mezinárodní konference OSN Odborné organizace systému OSN Programy, fondy a další specializované orgány OSN ČR a mezinárodní organizace ČR a světová ekonomika (OECD, WTO, MMF, SB, EBRD, CEB, MBHS, MIB). 96 Členství ČR v některých dalších mezinárodních organizacích Nešíření zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc a transformační spolupráce II. BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Albánská republika Alžírská demokratická a lidová republika Angolská republika Argentinská republika Arménská republika Australské společenství Ázerbájdžánská republika Belgické království Běloruská republika Bolívarovská republika Venezuela Bosna a Hercegovina Brazilská federativní republika Bulharská republika Bývalá jugoslávská republika Makedonie Čínská lidová republika Dánské království Egyptská arabská republika

3 Estonská republika Etiopská federativní demokratická republika Filipínská republika Finská republika Francouzská republika Ghanská republika Gruzie Chilská republika Chorvatská republika Indická republika Indonéská republika Irácká republika Íránská islámská republika Irsko Islámská republika Afghánistán Islandská republika Italská republika Japonsko Jemenská republika Jihoafrická republika Jordánské hášimovské království Kanada Kazašská republika Keňská republika Knížectví Lichtenštejnsko Kolumbijská republika Konžská demokratická republika Korejská lidově demokratická republika Korejská republika Kostarická republika Království Saúdské Arábie Kubánská republika Kyperská republika Libanonská republika Litevská republika Lotyšská republika Lucemburské velkovévodství Maďarská republika Malajsijská federace Maltská republika Marocké království Moldavská republika Mongolsko Nigerijská federativní republika Nizozemské království Norské království Pákistánská islámská republika Palestina (Palestinská autonomní území) Peruánská republika Polská republika

4 Portugalská republika Rakouská republika Republika Slovinsko Rumunsko Ruská federace Řecká republika Senegalská republika Singapurská republika Slovenská republika Spojené arabské emiráty Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené státy americké Spojené státy mexické Spolková republika Německo Srbsko a Černá Hora Stát Izrael Stát Kuvajt Svatý stolec Syrská arabská republika Španělské království Švédské království Švýcarská konfederace Thajské království Tuniská republika Turecká republika Ukrajina Uruguayská východní republika Uzbecká republika Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríja Vietnamská socialistická republika Zambijská republika Zimbabwská republika III. EKONOMICKÁ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY Ekonomická diplomacie a proexportní aktivity MZV ČR Ekonomický vývoj ČR v roce IV. LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY V. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČR V ZAHRANIČÍ Prezentace ČR a její kultury v zahraničí Média a informace Internetová prezentace MZV ČR Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí Česká centra VI. KRAJANÉ VII. MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ, KOMUNITÁRNĚPRÁVNÍ A KONZULÁRNÍ DIMENZE ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR

5 1. Mezinárodněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Komunitárněprávní dimenze zahraniční politiky ČR Konzulární dimenze zahraniční politiky ČR VIII. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ SLUŽBA Personální činnost Diplomatická akademie Rozpočet a provoz MZV ČR PŘÍLOHY Přehled o diplomatických stycích České republiky Přehled o členství České republiky v mezinárodních organizacích Přehled o účasti České republiky v mírových misích Vedoucí zastupitelských misí České republiky (stav k ) Koncepce zahraniční politiky ČR na léta Priority a hlavní směřování zahraniční politiky České republiky v roce Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění NATO (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (personální složení) Delegace P ČR do Parlamentního shromáždění OBSE (personální složení) Laureáti Ceny Gratias Agit Česká centra (stav k ) Publikace vydané ve spolupráci MZV ČR s Ústavem mezinárodních vztahů Publikace útvarů MZV ČR Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle obratu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle dovozu) Nejvýznamnější obchodní partneři ČR v roce 2005 (celní území dle vývozu) Nejvýznamnější partneři ČR v roce 2005 z hlediska investic Zahraniční obchod České republiky v letech (v tis. Kč) Organizační schéma MZV ČR (stav k ) Zkratky útvarů MZV ČR Zkratky příspěvkových organizací zřízených MZV ČR

6 ÚVOD Zahraniční politika ČR v roce 2005 vycházela z Programového prohlášení vlády a z Koncepce zahraniční politiky ČR na léta , která byla vypracována v březnu I přes zjevnou prioritu evropského formátu se i nadále starala o rozvíjení bilaterálních vztahů s dlouhou řadou zemí, jakož i o plnohodnotné fungování v rámci mezinárodních organizací, konferencí a dalších mnohostranných setkání. Věnovala se též prosazování českých národních zájmů v dalších oblastech ekonomické, kulturní, veřejné, stejně jako na nevládní úrovni. Aktivně se podílela na naplňování opatření a sankcí schválených Radou bezpečnosti OSN. Se stále větším nasazením se ČR zapojovala do všech forem boje proti světovému terorismu, jehož hrozba nijak nepomíjí. I v roce 2005 byla hlavní oblastí zahraniční politiky České republiky Evropská unie a její Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP); tentokrát již nešlo o přípravu či o seznamování se s mechanismy a praxí EU, ale o plnohodnotné vytyčování svého místa a svého manipulačního prostoru v rámci SZBP. České republice se podařilo poměrně rychle definovat svoje priority a oblasti zájmů tak, že je naši partneři vnímají jako takové a začínají je respektovat. To vše se odehrávalo v situaci, kdy se odmítnutím Smlouvy o Ústavě pro Evropu Unie ocitla v jisté koncepční krizi. Kohezivní síly evropské integrace však prokázaly svoji pevnost a většina unijních mechanismů fungovala i při pětadvaceti členech, překonávajíc rizikové situace, jakými byly reforma Paktu stability a růstu, finanční perspektiva či postoj EU k integraci Turecka. Byť se i v roce 2005 stávalo, že někteří z vysokých ústavních činitelů prosazovali na zahraničních fórech názory, které nebyly zcela v souladu se zahraniční politikou prosazovanou vládou ČR, lze mluvit o zlepšení koordinace a situace se dostává do rámce standardního tříbení názorů, které není v evropské politice nijak výjimečné. Obě komory Parlamentu ČR se opět aktivně podílely na formování i realizaci české zahraniční politiky. Dařilo se zlepšovat komunikaci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a především zahraničními výbory Parlamentu. Svými aktivitami a jednáními při zahraničních cestách pomáhali poslanci i senátoři dále prosazovat zájmy České republiky ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí bylo i v roce 2005 hlavním tvůrcem, aktérem a koordinátorem zahraniční politiky země a jejího slaďování s politikami EU. Zhodnocením 6

7 potenciálu země prosazovalo na mezinárodní scéně zájmy republiky, případně otupovalo hroty, které by mohly fungování ČR ve světě komplikovat. Celkově lze říci, že se pozice České republiky na mezinárodní scéně dále posílila. Obě unijní předsednictví roku 2005 tj. lucemburské a britské se musela zabývat především ekonomickými otázkami. Přijaty byly změny Paktu stability a růstu, a i když se jim vytýká rozvolnění pravidel, Pakt i nadále představuje rámec pro rozpočtovou disciplínu. EU se také dohodla na novém pojetí Lisabonské strategie se silnějším důrazem na systematické vytváření lepších podmínek pro hospodářský růst a na tvorbu nových pracovních příležitostí. Do popředí se dostala podpora vědy, výzkumu a inovací. Britské předsednictví dokázalo nalézt společné východisko národních zájmů členských států EU tak, že Evropská rada mohla přijmout rozpočet úsporný a založený na principu solidarity, podporujícím zrychlení ekonomického rozvoje zvláště nových členských států, včetně ČR. Rozpočet přitom předjímá modernizaci své výdajové i příjmové stránky. Teroristické útoky v Londýně ( ) pobídly EU k urychlení přípravy komplexního Akčního plánu EU v boji proti terorismu či k dohodě o směrnici o uchovávání dat. V rámci boje proti terorismu ČR zdůrazňuje, aby se pozornost věnovala jak předcházení teroristickým činům, tak jejich případným následkům. V souvislosti se šířením tzv. ptačí chřipky ve světě během r přijaly WHO a EU řadu preventivních opatření. ČR se aktivně účastnila mezinárodních jednání a přípravy ministerské dárcovské konference v Pekingu. V r pokračoval ratifikační proces Smlouvy o Ústavě pro Evropu, avšak po zamítnutí v referendech ve Francii a Nizozemsku se postup schvalování až na ojedinělé výjimky prakticky zastavil. S výjimkou pozitivního výsledku referenda ve Španělsku získala ústavní smlouva ratifikační souhlas pouze v těch státech, které ji předložily ke schválení parlamentu. Bilance ratifikací na konci r vykázala počet 13. Evropská rada (ER) dospěla ke konsenzuálnímu doporučení, podle kterého pokračování procesu není zpochybněno, nicméně vzhledem k nesouhlasným referendům ve Francii a v Nizozemsku se prodloužil původně předpokládaný termín ukončení řádného ratifikačního procesu ( ). Vláda ČR v návaznosti na doporučení ER rozhodla, že k ratifikaci evropské ústavní smlouvy se budou mít možnost vyslovit občané do konce r Shoda napříč spektrem parlamentních stran prozatím naznačuje, že ratifikace proběhne formou referenda. 7

8 Dne zveřejnila Evropská komise (EK) plán 3D Demokracie, debata a dialog. EK v něm mj. navrhuje zaměřit budoucí národní debaty na tři základní témata: ekonomický a sociální rozvoj, vnímání Evropy občany a pracovní místa v EU, evropské hranice a role EU ve světě. Předseda EK J. M. Barroso a komisaři V. Špidla a M. Wallströmová navštívili ČR a představili v ní, jako v první členské zemi EU, aktivity EK s plánem 3D související. Přestože se rozšíření Unie o deset zemí v některých státech původní patnáctky neodůvodněně připisují negativní konkurenční vlivy ekonomické i sociální, proces dalšího rozšiřování EU v r to výrazně nepoznamenalo. Pátá vlna rozšíření EU pokročila podpisem přístupové smlouvy s Bulharskem a Rumunskem, poté EU začala jednat o podmínkách členství s Chorvatskem a Tureckem a prosincová Evropská rada udělila status kandidátské země Makedonii (FYROM). Česká republika principiálně podporuje politiku dalšího rozšiřování s tím, že je třeba důsledně posuzovat absorpční schopnost EU přijímat nové členy a diferencovat mezi jednotlivými zeměmi ucházejícími se o členství podle kvality jejich vnitřní připravenosti na přebírání závazků člena EU. Česká republika v roce 2005 intenzivně pokračovala v jednáních o finančním rámci EU na léta (tzv. finanční perspektiva, FP). Vyjednávání o FP začala již v únoru 2004, ale nejkomplikovanější část probíhala právě v r. 2005, během kterého bylo předloženo celkem šest návrhů lucemburského a tři návrhy britského předsednictví. Až v samém závěru britského předsednictví v prosinci 2005 dosáhli zástupci všech 25 zemí politické shody o podobě FP. Celkový objem schváleného rámce FP na léta má činit 1,045 % hrubého národního důchodu EU, tj. 862,36 mld. EUR (ve stálých cenách r. 2004). Přínos české diplomacie pro schválení dohody byl viditelný a z pohledu národních ekonomických zájmů ČR jej lze označit za pozitivní. České republice, podobně jako ostatním novým členským státům, dohoda o FP odkrývá zlepšené možnosti získávání finančních prostředků z EU na strukturální politiku, na politiku soudržnosti a na rozvoj venkova. V oblasti ekonomické a sociální soudržnosti v r usilovala česká zahraniční politika především o sjednání co nejvýhodnějších podmínek a dostatečného objemu alokovaných prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti v příštím rozpočtu 8

9 EU. Výsledkem je dohoda o indikativních příjmech ČR z politiky soudržnosti, které v období dosáhnou výše cca 23,7 mld. EUR (v cenách r. 2004), tj. cca 685 mld. Kč. V roce 2005 sílily vnitřní i vnější tlaky na reformu Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Zatímco vnitřní tlak vyvrcholil na jednání Evropské rady v červnu 2005 a stal se jednou z příčin tehdejší nedohody o FP, vnější zahraničněobchodní tlaky provázely jednání o změnách tarifů na zemědělské dovozy do zemí EU a kulminovaly na jednání ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu v prosinci Česká zahraniční politika se na jednáních o reformě SZP aktivně podílela: ČR podporovala v zásadě celkovou liberalizaci Společné zemědělské politiky; bránila však snižování již tak omezených přímých plateb pro zemědělské podnikatele z nových členských států. Vstupem do EU převzala ČR tzv. schengenské acquis v plném rozsahu s tím, že předpisy byly rozděleny do dvou kategorií podle data jejich implementace. Schengenské acquis kategorie 1 bylo plně implementováno ke dni vstupu ČR do EU; schengenské acquis kategorie 2, které souvisí se zrušením kontrol na vnitřních hranicích, bude aplikováno v ČR na základě rozhodnutí Rady, vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem (EP), o plném zapojení České republiky do schengenského systému. Dle závěrů Evropské rady z listopadu 2004 může dojít k plnému začlenění nových členských států do schengenského prostoru vnitřních hranic od října V celosvětovém srovnání je EU největším poskytovatelem vnější pomoci. Objem rozvojových projektů a humanitární pomoci činí cca 30 mld. EUR ročně, což v globálním měřítku představuje 55 % všech dárcovských příspěvků. ČR v r plně participovala na jednáních formací EU věnovaných zahraniční rozvojové spolupráci, a to jak při formulaci rozvojové politiky a zásad vnější pomoci, tak při vytváření podmínek pro praktickou realizaci rozvojových projektů členských států EU ve světě s principy koordinace, komplementarity a koherence. V oblasti komunikační strategie EU v r skončilo financování Informačních center EU z unijních prostředků a v nových členských státech zahájila činnost jednotná informační síť Europe Direct. Ministerstvo zahraničních věcí pokračovalo v realizaci národní komunikační strategie především prostřednictvím informačního serveru o EU, bezplatné telefonní informační linky o EU a informačních stojanů, tzv. eurobodů. Od ledna 2005 se součástí komunikačních nástrojů spravovaných MZV stalo i Informační centrum Evropské 9

10 unie (ICEU), které MZV převzalo od Zastoupení EK v Praze. V průběhu roku byly komunikační nástroje o EU převedeny z MZV na Úřad vlády ČR. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP EU) Česká republika vidí jako významný nástroj hájení evropských hodnot ve světě i jako důležité fórum pro artikulaci a koordinaci postojů jednotlivých členských zemí. SZBP EU za poslední roky prochází dynamickým vývojem, což napomohlo ke zvýšení prestiže EU ve světě. EU se přes veškeré těžkosti postupně jeví jako důležitý aktér globální politiky. ČR se podílí a nadále hodlá podílet na aktivním formulování SZBP EU, vycházejíc z toho, že SZBP EU je založena na vzájemné solidaritě a podpoře členských zemí. To otevírá menším zemím prostor pro uplatnění jejich zájmů a preferencí a zároveň jim poskytuje příležitost k aktivitě při prosazování společných cílů z hlediska jejich národních priorit a potřeb. Proto vláda schválila v r materiál definující priority ČR v rámci SZBP EU, mezi něž patří boj proti terorismu, ochrana lidských práv, podpora demokracie a posilování transatlantických vztahů. ČR zaměřuje svou prioritní pozornost na následující teritoria: západní Balkán (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosova), země východní Evropy (Rusko, Ukrajina, Moldavsko) a na Blízký východ. V roce 2005 EU pokračovala v implementaci klíčového dokumentu SZBP, Evropské bezpečnostní strategie (EBS), formulující představu EU o bezpečnostních výzvách a jejich řešení. Zvýšená pozornost v implementaci EBS byla věnována terorismu jako rostoucí strategické hrozbě pro celou Evropu. V regionu Blízkého východu byla EU a samozřejmě i ČR tradičně činná. ČR věnovala zvýšenou pozornost problematice blízkovýchodního mírového procesu, zejména v kontextu stažení Izraele z pásma Gazy a části Západního břehu, důraz kladla také na sledování situace v Íránu v souvislosti s jeho jaderným programem a sledování politického procesu v Iráku, který vyvrcholil parlamentními volbami. Česká republika se intenzivně zapojila do vytváření a provádění zahraniční politiky EU vůči zemím východní Evropy. V roce 2005 pokračovala spolupráce s Ruskem v rámci konceptu čtyř prostorů vzájemné spolupráce. Předmětem zájmu EU byla rovněž politická a bezpečnostní situace na západním Balkáně. V r byla zahájena jednání o Stabilizační a asociační dohodě se Srbskem a Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou a také jednání o budoucím statusu Kosova. Vojáci Armády ČR jsou součástí jednotek KFOR v Kosovu 10

11 a EUFOR v Bosně a Hercegovině a čeští policisté se účastní mise EUPM v Bosně a Hercegovině. Velmi aktivně se ČR podílela i na formování společné politiky EU vůči Kubě. Navázala na dlouhodobou podporu demokratického disentu a v rámci vnitrounijního dialogu byla jedním z nejvýznamnějších zastánců neústupnosti vůči kubánskému režimu, důrazu na lidská práva a podpory kubánské opozici. Evropská bezpečnostní a obranná politika (European Security and Defence Policy, ESDP) se rozvíjela i v roce EU zahájila řadu nových misí a rozvíjela své klíčové koncepty a aktivity ve vojenské i civilní dimenzi, jako jsou koncept battle groups, Evropská obranná agentura (European Defence Agency, EDA), civilně-vojenská buňka či integrace civilně-vojenských aktivit. Východiskem ČR je ESDP komplementární k NATO, které zůstává klíčovou bezpečnostní organizací a partnerem EU v oblasti ESDP. Vztahy EU a NATO sice v roce 2005 v politické rovině stagnovaly, ale soustředily se na praktickou spolupráci. Civilně-vojenská operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině, vedená EU od prosince 2004, prověřila mechanismy spolupráce Berlín plus, tj. využití prostředků a kapacit NATO pro potřeby EU. Evropská unie v roce 2005 rozšířila záběr svých aktivit ESDP i na oblasti vně svého bezprostředního okolí. Zahájila nové mise na Blízkém východě, v Africe i v Asii. Během britského předsednictví Evropská rada přijala strategii EU k Africe, která zahrnuje i oblast ESDP. Je zřejmé, že africkému kontinentu bude věnována zvýšená pozornost v rámci ESDP bez ohledu na preference jednotlivých předsednictví. Pro ČR nicméně zůstalo prioritní angažmá na západním Balkáně, Blízkém východě a v postsovětském prostoru. V oblasti vojenských kapacit EU pokračovala v naplňování Rámcového cíle do roku 2010, zejména ve zpracování Katalogu požadavků (Requirements Catalogue, RC 05), přijatého na listopadovém jednání Rady EU. RC 05 byl zpracován s využitím technické podpory alianční agentury NC3A. Na základě požadavků v RC 05 může být v r zahájen proces nabídky sil. V průběhu r byly dále rozpracovány aspekty konceptu sil rychlé reakce EU v podobě battle groups. Důležitým příspěvkem v teoretickém a především praktickém rozvoji ESDP byl listopadový mezinárodní odborný seminář MZV ČR k ESDP, který otevřel řadu problémů k řešení. 11

12 Česká republika se v roce 2005 aktivně angažovala i v druhém hlavním integračním systému, na němž se podílí v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO); ČR spoluvytvářela politiku NATO v souladu se svými zahraničněbezpečnostními prioritami, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech české zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle svých možností přispívala ČR v duchu spojenecké solidarity ke společné obraně NATO a k dalším bezpečnostním úkolům Aliance, založeným na principu nedělitelnosti bezpečnosti. Mezi klíčová témata pro NATO v roce 2005 patřily pokračující politická a vojenská transformace NATO a příprava reformy mechanismu financování Aliance a dalšího rozšíření jejího operačního záběru. V roce 2005 se uskutečnilo několik důležitých zasedání nejvyšších představitelů členských zemí Aliance. Politický vrchol přišel již v únoru, kdy se v Bruselu uskutečnil summit NATO za účasti prezidenta V. Klause a premiéra S. Grosse. Summit vyslal signál o tom, že USA, Kanada a Evropa jsou připraveny společně čelit novým bezpečnostním hrozbám a že se shodují v geografickém zaměření svého úsilí. V průběhu roku se konala pravidelná zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany. V novém formátu, poprvé jako Bezpečnostní fórum, se v květnu ve švédském Åre konalo zasedání Rady euroatlantického partnerství. Zapojení sil a prostředků Armády České republiky do vojenských operací a misí NATO v roce 2005 vycházelo z politických a bezpečnostních priorit a odpovídalo dostupným zdrojům. Armáda ČR se účastnila misí v Kosovu (KFOR), v Afghánistánu (ISAF) a v Iráku (NTM-I). ČR navíc přispěla do páté rotace NRF pro druhé pololetí 2005 četou 30 osob pro ochranu před chemickými biologickými a radioaktivními látkami (CBRN). Česká republika prosazovala české zájmy v oblastech financování vojenské infrastruktury a zapojení českých firem do aliančních výběrových řízení. Agentura NATO registruje v databázi pro údržbu a zásobování devět subjektů a v databázi pro konzultace, velení a kontrolu pět subjektů. Registrace dalších probíhá. Rok 2005 byl významným pro politickou transformaci Aliance. Prohlubování strategického politického dialogu spojenců a politické konzultace v NATO získaly novou úroveň, především po únorovém summitu v Bruselu. Zejména Spojené státy iniciovaly mnohé diskuze k tématům, která se běžně v NATO nevyskytují, například o Blízkém východě, Íránu či KLDR. Aliance se za aktivního přispění ČR věnovala rovněž strategickému rozhodování 12

13 o svém budoucím příspěvku k boji proti terorismu. Nutnost zabývat se systematičtěji agendou boje proti terorismu zvýšily útoky ve Velké Británii, Španělsku, Turecku a Egyptě. Generální tajemník NATO inicioval podrobnější, strukturovanou diskuzi k této problematice. Prostor pro zlepšení spolupráce je ve sdílení informací výzvědných služeb mezi členskými státy i s partnery a ve spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi. NATO pokračovalo ve vojenské transformaci, zahájené summitem v Praze (2002). Spojenci se rozhodli neměnit Strategickou koncepci z roku 1999, ale zásadním způsobem zlepšit systém obranného plánování. Z hlediska nasazení spojeneckých vojáků prošla Aliance dvěma historickými momenty. Poprvé operuje v Africe (Súdán) a třikrát se zapojila do humanitární pomoci. Počátkem roku Aliance darovala ženijní vybavení cunami postižené Indonésii. Po srpnovém hurikánu Katrina poskytlo NATO humanitární pomoc USA a po říjnovém zemětřesení zahájilo záchrannou pozemní operaci v Pákistánu. Aliance při tom poprvé využila nově vybudované Síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF). Česká republika se zapojila svými silami a prostředky do většiny uvedených operací a misí. Česká republika v roce 2005 v Kosovu udržovala kontingent mezi 400 a 500 vojáky. Když ČR převzala po Finsku velení Mnohonárodní brigády v sektoru Střed, byl navýšen početní stav české jednotky na 500 osob. Dílčím úspěchem politiky ČR je zapojení zástupce NATO do rozšířené Kontaktní skupiny pro vyjednávání o statusu Kosova. Český diplomat se v březnu stal zástupcem politického poradce velitele KFOR. Hlavní operací mimo tradiční euroatlantickou oblast byla v roce 2005 operace ISAF v Afghánistánu. V březnu 2005 vyslala Armáda ČR do správy kábulského mezinárodního letiště novou skupinu vojenských odborníků odřad pro likvidaci min a nevybuchlé munice a skupinu meteorologů. V souladu s žádostí Pákistánu o pomoc po zemětřesení schválilo NATO poskytnutí leteckých a námořních kapacit pro přepravu humanitární pomoci a později rozhodlo o operaci přímo na postiženém území. ČR vyslala třicetičlenný zdravotnický tým do polní nemocnice zřízené Nizozemskem. Česká republika je zastáncem alianční politiky otevřených dveří. Proto i v roce 2005 intenzivně spolupracovala se zeměmi, které o členství usilují, a sdílela své zkušenosti z přístupu a působení v NATO, a to zejména s kandidáty z jihu Evropy. ČR se počátkem roku 2005 stala v Politickém výboru NATO iniciátorem diskuze o posílení politického dialogu 13

14 o vztahu NATO k Ruské federaci. Těžištěm spolupráce NATO s RF zůstává boj s terorismem na základě Akčního plánu boje s terorismem. Od převzala ČR roli Kontaktního velvyslanectví NATO v Izraeli, jehož hlavní úlohou jsou informace o Alianci prostřednictvím aktivit veřejné diplomacie. I v roce 2005 se ČR aktivně angažovala v řadě regionálních uskupení, jichž je členem. Visegrádská skupina (V4) je nyní nejzřetelněji vyprofilovanou iniciativou v regionu střední Evropy. Získala si dobré renomé jako určitý katalyzátor integračních procesů a jako symbol stability střední Evropy. Představuje sdružení zemí, které se pozitivně vyrovnaly s následky vlády komunistických režimů. V roce 2005 V4 rozvíjela zejména občanskou dimenzi spolupráce, realizovala pravidelné konzultace postojů zemí V4 k záležitostem EU a pokračovala v rozšiřování spolupráce ve formátech V4+ k otázkám Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) a asistence zemím, v nichž probíhají politické a sociální transformace. V oblasti vnějších vztahů se v roce 2005 rozvíjela spolupráce Visegrád - Benelux, oblasti vzájemné spolupráce jsou projednávány také s Japonskem. Změněná situace na Ukrajině otevřela v roce 2005 nové možnosti spolupráce s Ukrajinou. V4 se v zahraničněpolitické rovině zaměřila také na podporu demokratizačního procesu v Bělorusku a rozhodla se zařadit mezi své další priority spolupráci s Moldavskem. Během roku 2005 pokračovala konsolidace mechanismů spolupráce a působení Středoevropské iniciativy (SEI) v podmínkách, kdy 7 ze 17 členských zemí SEI bylo současně členy EU a řada zemí západního Balkánu se navíc podpisem stabilizačních a asociačních dohod výrazně k EU přiblížila. V tomto smyslu si SEI podržela svou původní roli multilaterální platformy prohlubování vztahů mezi zeměmi s různou úrovní společenského a ekonomického rozvoje a zejména odlišným stupněm zapojení do evropských struktur. Spolupráci ve formátu Regionálního partnerství (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) naplňují od jeho vzniku v roce 2001 především setkání ministrů zahraničí, vnitra a životního prostředí. Za nejlépe se rozvíjející konkrétní oblast spolupráce Regionálního partnerství lze označit spolupráci v otázkách vnitřní bezpečnosti. Pakt stability pro jihovýchodní Evropu (PS) v šestém roce své činnosti nadále plnil svoji úlohu iniciátora a koordinátora mezinárodní pomoci regionu západního Balkánu 14

15 a Moldavska. Aktivity PS se soustředily především na podporu regionální spolupráce s cílem postupně předat jednotlivé iniciativy a projekty partnerským zemím tak, aby regionální spolupráce vycházela přímo z regionu. Česká republika nabídla uspořádání zasedání PS s cílem ukázat zemím - příjemcům výsledky hospodářské transformace a evropské integrace, a tím podpořit pozitivní změny v zemích regionu. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) považuje Česká republika za významnou součást evropské bezpečnostní architektury. Podpora její činnosti je jednou ze zahraničněpolitických priorit české vlády. Česká republika má zájem na tom, aby OBSE byla flexibilní organizací, schopnou adaptovat se na aktuální výzvy a úkoly, a za tímto účelem inovovat své instrumenty. Trvalým zájmem ČR je, aby OBSE ve všech dimenzích své činnosti (politicko-vojenské, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) dbala na dodržování přijatých standardů všemi účastnickými státy a dále posílila svou schopnost monitorovat případy jejich porušování a napomáhat nápravě. ČR se soustavně zasazuje o to, aby OBSE byla schopna pružně čelit starým i novým bezpečnostním hrozbám a rizikům. Roli OBSE spatřuje zejména v předcházení konfliktům a postkonfliktní obnově. I v roce 2005 se ČR plně zapojila do spolupráce s ostatními členskými zeměmi EU v rámci OBSE, kde členové EU představují téměř polovinu účastnických zemí a svými příspěvky se podílejí přibližně dvěma třetinami na zdrojích OBSE. Česká republika se aktivně podílela na tvorbě stanovisek EU k obecným otázkám i konkrétním problémům a jako každoročně v Praze hostila zasedání Ekonomického fóra OBSE na úrovni Vysoké rady, které je vždy hlavní událostí OBSE v ekonomické dimenzi. V lidské dimenzi OBSE nadále důležitou oblastí zůstalo monitorování volebních procesů. V roce 2005 Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) vyslal volební pozorovatele zejména do zemí jihovýchodní Evropy a SNS. Podpůrný tým volebních expertů OBSE působil též na Palestinských autonomních územích. Česká republika se aktivně podílela na pozorování voleb v účastnických státech OBSE; řadu volebních aktů monitorovali členové české delegace do Parlamentního shromáždění OBSE. Ve dnech proběhl ve Varšavě 3. summit Rady Evropy. Hlavy států a vlád jednaly o následujících tématech: Evropská jednota a evropské hodnoty, Výzvy pro evropskou společnost a Evropská architektura. Cílem bylo potvrdit klíčovou misi Rady Evropy v budoucích letech podporu a prosazování společných hodnot, tj. zejména ochrany 15

16 lidských práv, právního státu a demokracie. ČR reprezentoval prezident V. Klaus, který přednesl proslov na téma Evropská jednota a evropské hodnoty. V projevu se mj. dotkl otázky soužití dvou mezinárodních organizací, Rady Evropy a Evropské unie, s tím, že Rada Evropy i po rozšíření Evropské unie zastává a bude zastávat nezastupitelnou roli při ochraně lidských práv v Evropě. Zapojení České republiky do aktivit OSN se rostoucí měrou realizuje prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Její pracovní skupiny formulují stanoviska EU k těm otázkám týkajícím se OSN, v nichž se EU koordinuje a které jsou následně předsednickou zemí prezentovány na jednotlivých fórech této organizace. ČR samozřejmě vystupuje samostatně v otázkách, kde není zformulována společná pozice EU, i jako volič do volených orgánů systému OSN či při výkonu funkcí v těchto orgánech, pokud byla zvolena za region východní a střední Evropy. V první polovině roku 2005 pokračovalo 59. zasedání Valného shromáždění (VS) OSN. Přípravy na summit OSN 2005 vycházely ze souboru reformních návrhů, které předložil v březnu 2005 generální tajemník OSN ve zprávě Ve větší svobodě: k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny. Tato zpráva se snažila aktualizovat pojetí základních pilířů mezinárodních vztahů v současném světě (rozvoj bezpečnost lidská práva), uvést je do rovnováhy a nabídnout odpovídající institucionální změny. V rámci snah o reformu Organizace pokračovala jednání o rezoluci k revitalizaci Valného shromáždění, při kterých byl český stálý představitel při OSN v New Yorku jedním z pěti facilitátorů. Hlavní (podzimní) část 60. zasedání VS OSN proběhla v New Yorku ve dnech ; zahájilo ji plenární zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů na vysoké úrovni summit, které se uskutečnilo v souvislosti s 60. výročím vzniku OSN. Zasedání se zúčastnili hlavy států a předsedové vlád ze 154 členských států OSN, z nichž 149 na summitu vystoupilo s projevem. Jedním z hlavních cílů summitu bylo vyhodnocení plnění úkolů odvíjejících se od Summitu tisíciletí z roku 2000 a zejména tzv. rozvojových cílů tisíciletí. Vedle rozvojové problematiky dominovala také otázka reformy OSN. Hlavní výsledky jednání summitu byly shrnuty v tzv. Závěrečném dokumentu, hodnoceném jako politický úspěch. I když se do něj nedostaly pasáže o odzbrojení a modality jiných reformních kroků musely být kvůli 16

17 nedostatku konsenzu vypuštěny, dokument obsahuje prakticky všechny rozvojové, bezpečnostní, lidskoprávní, sociální, ekologické i organizační priority Evropské unie. Pozornost navazující všeobecné rozpravy 60. VS OSN se pak soustředila především na následné aktivity summitu. Vedoucí delegace ČR, ministr zahraničních věcí C. Svoboda, promluvil o aktuálních tématech globálního charakteru, jako jsou problémy chudoby, hladu a nemocí v Africe. Zdůraznil, že za ně a jejich řešení nesou odpovědnost všechny státy světa. V závěru ministr C. Svoboda připomněl nutnost společné politické vůle řešit prostřednictvím efektivní a skutečně univerzální OSN problémy současného globalizovaného světa a zdůraznil připravenost ČR převzít část této kolektivní zodpovědnosti jako člen RB OSN, pokud by do ní byla zvolena na období Za podpory ČR došlo také k otevření nového bodu agendy VS OSN, v jehož rámci plénum VS schválilo historicky první rezoluci o holocaustu a vyhlásilo 27. leden Dnem památky holocaustu. Jedním z praktických námětů je podpora vzdělávacích programů proti genocidě. Pro ČR bylo jedním z důležitých výsledků 60. VS OSN zvolení za člena Hospodářské a sociální rady OSN pro funkční období Rada bezpečnosti OSN v r přijala 71 rezolucí, vydala 67 předsednických prohlášení a 56 tiskových prohlášení. Kromě Afriky se RB zabývala agendou Iráku a Afghánistánu, rozhodla o zahájení jednání o statusu Kosova a intenzivně se zabývala bojem s mezinárodním terorizmem. Jednou z nejcitlivějších politických otázek projednávaných v r v Radě byla problematika Libanonu. Ta zcela nahradila v agendě palestinskou otázku, ke které, s výjimkou pravidelných měsíčních briefingů, nebyla přijata žádná rezoluce. V roce 2005 se ČR věnovala přípravám na II. fázi Světového summitu o informační společnosti (WSIS II), který se uskutečnil ve dnech v Tunisu. Přípravu summitu v ČR koordinovalo Ministerstvo informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Cílem WSIS II, jehož se zúčastnila též delegace ČR, bylo zajistit implementaci a dopracování závěrů I. fáze WSIS a pokračování procesu podporujícího vytváření globální informační společnosti, zaměřené na člověka a jeho všestranný rozvoj. I v roce 2005 pokračovala donorská aktivita ČR do Světového potravinového programu (WFP), odkázaného na dobrovolné příspěvky dárcovských zemí, institucí, 17

18 soukromých podniků a jednotlivců. ČR věnovala WFP v roce 2005 více než 29 milionů Kč, určených na humanitární operace v Indonésii, Gruzii, Nigeru, jižní Asii, Guatemale, Salvadoru a Albánii. V prosinci 2005 navštívil Prahu J. M. Powell, náměstek výkonného ředitele WFP, který jednal s vedením MZV o možnostech další spolupráce, včetně zapojení českých expertů do struktur WFP. ČR i nadále aktivně působila v řídicích orgánech řady fondů a programů OSN Programu OSN pro životní prostředí OSN (UNEP), Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT), Mezinárodního výzkumného a vzdělávacího institutu pro postavení žen (INSTRAW) a v Koordinační radě UNAIDS. V prosinci r uplynulo deset let od vstupu ČR do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V této souvislosti ministr zahraničních věcí C. Svoboda pozval Radu OECD, složenou ze stálých představitelů 30 členských zemí, do Prahy, kde ve dnech uspořádala své výjezdní zasedání. Členové Rady a nejužšího vedení OECD tak společně s českými představiteli nejen zrekapitulovali 10 let členství ČR v OECD, ale diskutovali o budoucím směřování OECD vzhledem k výzvám globalizace a potřebám a očekávání členských zemí. ČR se podrobila druhému dvouletému ( ) hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí. OECD se při něm zaměřila na otázky prosazování udržitelného rozvoje s důrazem na implementaci vnitrostátní a mezinárodní politiky životního prostředí a rovněž na vzájemné propojení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů v rozhodovacích procesech. Delegace ČR úspěšně obhájila v Paříži výsledný hodnotící dokument. V roce 2005 se delegáti ČR aktivně zapojovali do projednávání otázek spojených s reformou OECD a dalšími institucionálními záležitostmi, jako jsou např. strategie spolupráce s nečleny, otázky řízení, priority a rozpočet, hodnocení výborů či výběr nového generálního tajemníka. Pokračovala rovněž koordinace zemí EU zejména k otázkám týkajícím se činnosti Rady OECD a rozšíření organizace. Vrcholnou akcí OECD bylo ministerské zasedání Rady OECD k otázkám globalizace a energetiky v Paříži ve dnech Vzhledem k principu zastoupení ve Světové obchodní organizaci (WTO), kde je EU považována za celní unii a v souladu se svými kompetencemi ji reprezentuje Evropská komise, prosazovala Česká republika své zájmy v rámci společných stanovisek EU ve Výboru 18

19 133 a v dalších pracovních orgánech Rady EU a EK nebo v Ženevě při koordinačních jednáních před nebo v průběhu zasedání pracovních orgánů WTO. Česká republika se profilovala jako liberální stát se značným zájmem na urychlení liberalizace obchodu a dopracování jeho mnohostranných pravidel. Nejdůležitější oblastí činnosti WTO zůstala mnohostranná obchodní jednání o Rozvojovém programu. Organizace se jimi zabývala prakticky v průběhu celého roku, přičemž vrcholem mělo být přijetí modalit (konkrétních technických postupů) pro liberalizaci obchodu v průběhu VI. Konference ministrů v Hongkongu, na níž se však členským státům WTO nepodařilo dospět ke shodě v otázce modalit. Česká republika je členem Mezinárodního měnového fondu (MMF) ode dne svého vzniku, tj. od Rada guvernérů MMF se schází na pravidelných výročních zasedáních, která jsou společná pro MMF a Světovou banku (SB). Poslední výroční zasedání se konala ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR v rámci MMF je dána výší členské kvóty a činí 0,39 %. Česká republika je též členem všech pěti samostatných institucí tvořících skupinu Světové banky. Také Rada guvernérů SB se schází na pravidelných výročních zasedáních, společných pro SB a Mezinárodní měnový fond, tentokrát ve Washingtonu. Hlasovací síla ČR se odvozuje od výše jejího kapitálového vkladu a činí 0,41 %. Zásadní změnou ve vztahu ČR a SB, ke které došlo v r. 2005, byla graduace ČR ze skupiny klientských zemí banky mezi země vyspělé. Boj proti mezinárodnímu terorismu byl a zůstává jednou z priorit české zahraniční politiky. Česká republika vnímá své zapojení jako vyjádření solidarity se státy postiženými terorismem a zároveň jako odpověď na bezpečnostní hrozbu, která má vliv na mezinárodní mír a stabilitu, což ovlivňuje i bezpečnostní situaci v ČR. V roce 2005 se opět zvýšil počet teroristických útoků a incidentů a vzrostl i počet obětí teroristů. Tyto útoky potvrdily, že před mezinárodním terorismem není v bezpečí žádný civilizovaný stát. Je stále zřejmější, že kapacita teroristických skupin naplánovat, připravit a realizovat sofistikované útoky neklesá a že zmírnění hrozby terorismu je dlouhodobým úkolem, k jehož splnění nestačí pouze represivní kroky a je nezbytná mezinárodní spolupráce. Zahraniční politika ČR proto nadále prosazovala komplexní přístup k boji proti terorismu s důrazem na mezinárodní spolupráci a respekt k lidským právům a se snahou 19

20 o identifikaci a zmírnění faktorů, které přispívají k radikalizaci a nárůstu terorismu. Tento přístup reflektuje vývoj mezinárodního terorismu, ve kterém velkou část aktuální hrozby představují velmi volně propojené nebo zcela samostatné teroristické skupiny, často spojené pouze stejnou ideologií. ČR ratifikovala Úmluvu OSN o potlačování financování terorismu, a krátce poté (po uložení ratifikačních listin) se tak stala smluvní stranou všech 12 platných mezinárodních smluv zaměřených na potírání mezinárodního terorismu. Evropská rada schválila na zasedání v prosinci 2005 novou Protiteroristickou strategii. Její součástí je i nově strukturovaný Akční plán. Česká republika při projednávání tohoto návrhu plně podporovala úsilí britského předsednictví o vytvoření dokumentu, který by přehledně, srozumitelně a úsporně prezentoval složitou a komplexní evropskou protiteroristickou problematiku. V průběhu celého roku se ČR podílela na vytváření Strategie a akčního plánu Evropské unie proti radikalismu a rekrutování. ČR se též zapojovala do boje proti terorismu v rámci aktivit NATO a Euroatlantické rady partnerství/partnerství pro mír. NATO považuje terorismus za jednu z hlavních bezpečnostních hrozeb současnosti, což potvrdily hlavy států a vlád členských zemí NATO na summitu v Istanbulu v červnu Již v roce 2002 na summitu v Praze zahájila Aliance hlubokou politickou a vojenskou transformaci svých vojenských a civilních schopností boje proti terorismu. Boj proti terorismu ČR prosazuje rovněž jako téma spolupráce NATO a Evropské unie. Česká republika se jako součást mezinárodního společenství demokratických a ekonomicky vyspělých zemí a jako člen Evropské unie (EU) hlásí k principům všelidské sounáležitosti a přijímá svůj díl odpovědnosti za řešení globálních problémů. Jedním z projevů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrálním prvkem české zahraniční politiky. ZRS v širším smyslu představuje ucelenou vládní politiku vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím. V užším smyslu pak představuje finanční, materiální, expertní či technickou pomoc českého státu v zájmu dlouhodobého udržitelného rozvoje v těchto zemích. Hlavní cíle české ZRS jsou ve shodě s mezinárodními závazky České republiky, zejména s tzv. rozvojovými cíli tisíciletí, přijatými na summitu OSN v roce 2000 a potvrzenými na summitu OSN v roce ČR tradičně poskytuje finanční, materiální i záchranářskou humanitární pomoc do zahraničí. Česká humanitární pomoc je nedílnou součástí zahraniční politiky ČR. Bilaterální 20

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

a) Dvoustranné smlouvy

a) Dvoustranné smlouvy S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ a) Dvoustranné smlouvy 1. Konzulární úmluva

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Island... 186 Itálie... 187 Lucembursko... 189 Malta... 191 Nizozemsko... 192 Norsko... 194 Portugalsko... 196 Španělsko... 197 Švédsko...

Island... 186 Itálie... 187 Lucembursko... 189 Malta... 191 Nizozemsko... 192 Norsko... 194 Portugalsko... 196 Španělsko... 197 Švédsko... Obsah Úvod... 5 I. MNOHOSTRANNÁ SPOLUPRÁCE... 32 1. Česká republika a Evropská unie... 32 ČR a Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU... 51 ČR a evropská bezpečnostní a obranná politika... 57 2.

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné smlouvy ( str. 77-126 ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY

Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné smlouvy ( str. 77-126 ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Koncepce zahraniční politiky České republiky

Koncepce zahraniční politiky České republiky Koncepce zahraniční politiky 1. Východiska koncepce Koncepce zahraniční politiky (ČR) představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Tento dokument navazuje na předchozí koncepci

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky

Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky PRAHA 2006 Bezpečnostní rada státu Vydal Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana ISBN 80-86734-91-9 2 Vážení

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Koncepce zahraniční politiky České republiky

Koncepce zahraniční politiky České republiky Koncepce zahraniční politiky České republiky 1. Východiska koncepce Koncepce zahraniční politiky České republiky (ČR) představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Tento

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Ochrana klimatu Neformální seminář: Ve dnech 18.-20. ledna v Praze proběhl Neformální seminář EU ke změně klimatu;

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008

Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy. Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Další rozšiřování EU Problémy a perspektivy Vladimír Bartovic Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 2008 Politika rozšiřování - Kodaňská kritéria Politická: Institucionální stabilita Demokracie a právní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Petra Reimer Postlerová, Odbor politik EU Porada ekonomických diplomatů 28. června 2013, Praha Geografické fondy EU 2007 2013 IPA ICI EDF ENPI ENPI IPA

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS AIDCO CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více