Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA"

Transkript

1 Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA

2 Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo společnosti Palo Alto, Kalifornie,USA HP CZ Na českém trhu HP od 1967 Vznik HP CZ 1993, předtím HP Československo 1000 zaměstnanců, 4 pobočky Důležité projekty: Letiště Praha, VZP, T-Mobile, Vodafone, ČNB Help desk, Kapsch Telematic Services, DHL 2 13 November 2008

3 HP pro studenty a absolventy Graduate Development Program 12ti měsíční program, který Vám pomocí plánu individuálního rozvoje umožní vyrůst z čerstvého absolventa v mladého profesionála. Program je určen pro absolventy a studenty posledních ročníků technických, IT i ekonomických oborů. Internship program Je určen studentům třetích a vyšších ročníků vysokých škol, kteří mají zájem rozšiřovat své pracovní zkušenosti již během studia. Jde o rozsáhlou nabídku pracovních pozic v odděleních consultingu & integrace, outsourcingu, vývoje softwaru, logistiky, nákupu, marketingu, financí a obchodních oddělení. Více informací na November 2008

4 Procesní řízení v IT

5 Trendy v IT Techno-centric Service-centric Business-centric Business pohled na IT.. problém.. řešení.. spolupráce IT jako servisní centrum IT jako nákladové středisko Důraz na řízení nákladů a infrastrukturních aktiv Řízení technologie Porozumění businessu Optimalizace infrastruktury Nabídka, řízení a automatizace IT služeb Optimalizace a organizace IT procesů Spolupráce s interními i externími zákazníky IT jako obchodní inovační centrum Propojení s businessem Optimalizováno aplikační portfolio, informační a obchodní procesy Obchodní inovace s podporou IT 5 13 November 2008

6 Vývoj řízení IT organizace Lidé Procesy Produkty Technologie Tranzice Obchod Zákazník Nespolupráce Nejistota Neznámo Žádné nebo autonomní Reaktivní Nedostatečně řešená rozhraní Základní nástroje Uživatelská nepřívětivost Žádná integrace Orientace na zákazníka Obchodní aktivita Inovace Funkční procesy Přizpůsobené zákazníkům End to end Přizpůsobivá infrastruktura Řízení znalostí Webové služby Partneři Interní řešení Nesystematický výběr Produktová orientace Dodavatelské portfolio Rámcové smlouvy Zákaznický přístup 6 13 November 2008

7 Dnešní pohled na řízení IT Strategické řízení Taktické řízení Operativní řízení IT strategie Řízení IT projektů Rozvoj infrastruktury Rozvoj infrastruktury Řízení provozu infrastruktury, aplikací a systémů Určení cíle (TO-BE) a plánu jeho realizace Postupné naplňování IT strategie Zajištění vazby infrastruktury s provozními požadavky Řízení provozu a dodávky IT služeb 7 13 November 2008

8 Pojmy Procesní řízení zahrnuje definici a popis procesů, vykonávání a řízení procesů, měření a zlepšování procesů. znamená soustavně uplatňovat, rozvíjet a aktualizovat procesy na všech stupních řízení společnosti tak, aby se naplňovaly strategické cíle společnosti Proces předem definovaný sled opakujících se činností s jasně stanoveným vstupem a výstupem, dobou trvání a měřitelnými ukazateli, který na výstupu přidává hodnotu a přispívá k dosahování cílů společnosti November 2008

9 Základní principy procesního řízení 1/10 Metodika Využití nejefektivnějšího postupu Možnost použít širokou škálu přístupů - Metodika (COBIT) - Nejlepší praktiky (ITIL) - Dobré praktiky (HP ITSM Referenční model) - Procesní rámce (etom) 9 13 November 2008

10 Základní principy procesního řízení 2/10 Pojmy Často je jim přikládána nízká váha Není nutno násilně překládat vše,co je ve společnosti zažito, do zobecnělého pojmosloví Je důležité investovat energii do slovníku pojmů Je obvykle reprezentováno katalogem služeb November 2008

11 Základní principy procesního řízení 3/10 Komunikace Rozlišujeme několik úrovní firemní komunikace Horizontální procesní rozhraní Vertikální liniová Počítáme s neformální komunikací Komunikační plán má své pevné místo v projektovém plánu zavádění čehokoliv November 2008

12 Základní principy procesního řízení 4/10 Management commitment Ukotvení procesního řízení v organizačním řádu Propojení liniového a procesního řízení Nastavení řízení s ohledem na existenci procesů November 2008

13 Základní principy procesního řízení 5/10 Vlastnictví procesů Zavedení institutu vlastnictví procesů Nalezení správných vlastníků Akceptace vlastnictví Ukotvení řízení procesů Vlastník procesu Manažer procesu November 2008

14 Základní principy procesního řízení 6/10 Hierarchie procesních rolí Stanovení procesních týmů Mapování procesních rolí do organizační struktury Vyřešení eskalací Horizontální eskalace (procesní) Vertikální eskalace (hierarchická, liniová) November 2008

15 Základní principy procesního řízení 7/10 Procesní rozhraní Procesy nejsou atomické Rozhraní musejí být řešena všemi zasaženými stranami Pozor na efektivitu výsledného řešení November 2008

16 Základní principy procesního řízení 8/10 Měření procesů Stanovení metrik Vlastnictví metrik Vyhodnocování metrik Návaznost metrik na strategické cíle Využití IT Governance November 2008

17 Oblasti IT Governance Strategický pohled - propojení business a IT plánů) Dodávka hodnoty IT dodává předpokládané přínosy dle strategie Resource management řízení potřebných IT zdrojů Risk management vztah podniku k riziku a požadavky na ochranu Měření výkonu přenos strategie do aktivit November 2008

18 Základní principy procesního řízení 9/10 Modelování Modely musejí mít cíl Modely musejí mít řád Modely musejí být používány Možnost využití škály modelovacích nástrojů Procesní modely jsou nástrojem, nikoliv cílem November 2008

19 Základní principy procesního řízení 10/10 Zlepšování procesů Je součástí procesního řízení Musí být propojeno na strategické cíle organizace Vhodné řešit projektově Využití tzv. Demingova cyklu viz dále November 2008

20 Demingův cyklus Obchodní požadavky Požadavky zákazníků Odpovědnost managementu PLAN Plán správy služeb Obchodní výsledky Uspokojení zákazníka Žádost o nové nebo změněné služby Další procesy, podnikové, dodavatelské, zákaznické Další týmy např. bezpečnost DO Implementace Správy služeb CHECK Monitorování, měření a ověřování ACT Průběžné zlepšování Nové nebo změněné služby Další procesy, podnikové, dodavatelské, zákaznické Uspokojení týmu & pracovníků Zdroj: Norma ISO November 2008

21 Capability Maturity Model Mapuje stav procesů a procesního řízení a souvisejících technologických, znalostních a organizačních prvků Oblast procesního, projektového, inženýrského (vývojového) a provozního řízení 6 zralostních stupňů 0 Nekompletní (Incomplete) 1 Vykonáván (Performed 2 Řízen (Managed) 3 Formalizován (Defined) 4 Měřitelně řízen (Quantitatively Managed) 5 Optimalizován (Optimizing) November 2008

22 RACI matice R Responsibility (pro různé procesní role) A Accountability (obvykle CEO, CFO, výkonní pracovníci v businessu, CIO, vlastník procesu) C Consulted (obvykle vedoucí provozu a vývoje, architekti) I Informed (projektoví manažeři PMO, bezpečnost, auditoři) November 2008

23 COBIT CobiT - Control Objectives for Information and related Technology. Udržovaný standard správy auditovatelných vztahů obchodními procesy a informačními systémy Skládá se z: Zralostních modelů určuje úrovně kontroly pro srovnání s normou Kritických faktorů úspěchu (CSF) identifikuje nejdůležitější akce k dosažení kontroly procesů Klíčové indikátory cílů definují cílové úrovně výkonnosti Klíčové indikátory výkonnosti (KPI) měření, zda IT splňuje cíle Zdroj: ISACA November 2008

24 ITIL Information Technology Infrastructure Library Soubor nejlepších praktik pro řízení IT jako partnerského poskytovatele služeb obchodním útvarům Ve světě nejpoužívanější přístup managementu k dodávkám a podpoře služeb a infrastruktury IT Vznik začátkem 80. let jako produkt britské nevládní organizace CCTA s cílem dosáhnout vyšší kvality IT služeb Revize a modernizace v podání OGC Červen 2007, uvolněna již třetí verze November 2008

25 Dnešní obsah ITIL Zdroj: ITSMF November 2008

26 etom The enhanced Telecom Operations Map Rámec business procesů pro telekomunikační odvětví 3 pilíře Strategy, Infrastructure and Product procesy pro vývoj strategie, výstavbu infrastruktury, rozvoj a řízení produktů, a správu dodavatelského řetězce Operations - provozní procesy, které podporují provoz služeb pro zákazníky, dále přímý vztah se zákazníkem (od prodeje přes vyúčtování služeb) Enterprise management - základní business procesy pro provoz podniku. Jde o procesy podporující dosahování podnikových cílů November 2008

27 27 13 November 2008 Zdroj: TeleManagement Forum

28

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky Jan Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více