Scientia est potentia. MHM computer a. s. Katalog služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb"

Transkript

1 Scientia est potentia MHM computer a. s. Katalog služeb datum vydání

2 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services Integrační služby Migrační služby Implementační služby Service Support Konzultační služby Business Continuity Disaster Recovery ICT Risk Management Informační bezpečnost Projektové řízení Strategie ICT Výběrová řízení v ICT Help Desk Kompetenční centrum Školení Testování technologií Návrhy projektu zákaznického řešení Testování kompatibility Simulace zákaznického prostředí 25

3 Profil MHM Společnost MHM computer a.s. je předním dodavatelem celkových řešení a služeb pro široký okruh zákazníků, včetně řešení a služeb pro podniky a úřady státní správy. Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešením systémů pro ukládání a zabezpečení dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zároveň nabídka globálních služeb, které společnost poskytuje pro zákazníky, daleko přesahuje území České republiky. Díky tomuto portfoliu, znalostem, novým myšlenkám a nápadům se MHM neustále snaží zdokonalovat, a tím poskytovat zákazníkům takové služby, aby nejenom jejich technologie, ale i pracovní výkony směřovaly kupředu. Tento široký záběr pomáhá společnosti poskytovat zákazníkům takové produkty, služby a řešení, která splňují i ty nejnáročnější požadavky. Společnost provozuje MHM Kompetenční centrum pro produkty a služby Hitachi Data Systems (2005) a MHM & HP Kompetenční centrum pro globální ICT řešení (2011). Nedílnou součástí činnosti těchto center je různorodá technická a vědomostní podpora zákazníků a partnerů, např. v oblasti vzdělávání, školení. MHM computer a.s. je ryze česká společnost působící na našem trhu od roku V průběhu devadesátých let byly založeny pobočky společnosti na Slovensku (MHM computer Slovakia s.r.o.) a v Maďarsku (MHM Computer Hungária Kft.). Společnost je držitelem certifikátů kvality ISO 9001, ISO a ISO Je také prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými informacemi do stupně tajné. Naším posláním je poskytování nejlepších možných technologií a trvalé zdokonalování služeb, které jsou schopny nejen zvýšit podnikovou hodnotu, ale zároveň přinášejí nové výhody, které zákazníkům zlepšují život. Milníky společnosti Založení společnosti 1990 Založení pobočky v Maďarsku 1996 Založení pobočky na Slovensku 1999 Cena Křišťálový disk INVEX 2000 EMC Best Partner Award 2002 Certifikace ISO Prověření NBU, stupeň důvěrné 2004 MHM Kompetenční centrum pro produkty a služby HDS 2005 HDS Gold TrueNorth Partner 2007 Prověření NBU, stupeň tajné 2007 Certifikace ISO a ISO HDS Platinum Partner 2009 HDS Best Training Partner 2009 HP Preferred Partner 2010 Oracle Gold Partner 2010 HP Gold Preferred Partner 2011 MHM & HP Kompetenční centrum pro globální ICT řešení

4 Scientia est potentia Služby MHM Služby Služby jsou stále žádanější komoditou ve všech oblastech, informační technologie nevyjímaje. Služby, které MHM computer a.s. nabízí, se dají rozdělit do tří základních skupin: Professional Services Professional Services doprovázejí dodávky technologií. MHM v rámci těchto služeb realizuje u svých zákazníků nejen základní implementace dodaných řešení, ale řeší i rozsáhlé migrační projekty a integraci s produkty třetích stran. Konzultační služby Konzultační služby jsou nezávislé na dodávkách technologií. Zaměřují se na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů. Součástí konzultačních služeb je i řízení implementačních projektů. Help Desk MHM computer a.s. nabízí helpdeskové služby pro zákazníky, kteří chtějí mít jeden kontakt na řešení všech incidentů nebo nestandardních stavů jejich infrastruktury. V souladu s metodikou ITIL jsou incidenty zpracovávány příslušnými helpdeskovými a servisními procesy

5 1 Professional services 1.1 Integrační služby Virtualizace prostředí Nástroj virtualizace pomáhá ekonomicky lépe využívat hardwarové prostředky a dovoluje nastavení dostupnosti daných zařízení přesně podle požadavků zákazníka. Nejvýhodnější doba pro užití virtualizace je v případě nutné zásadní technologické obměny nebo pořízení robustnější výpočetní síly. Úspory lze hledat v menším počtu použitých hardwarových zařízení, kdy pak klesají nároky na prostory, snižují se výdaje na klimatizaci a také ušetří na záručních službách za hardware. Projekt virtualizaci prostředí má čtyři etapy. Služba začíná důkladnou analýzou aktuálního stavu, zejména výkonových charakteristik a požadavků na dostupnost. Další krok je návrh řešení virtualizace. Analyzuje se efektivita použití virtualizace, následuje návrh podrobné architektury virtuálního prostředí a také výčet služeb či zařízení, které není výhodné virtualizovat. Po nalezení technologie virtualizace následuje vytvoření migračního projektu. Nejdůležitější část služby je vlastní provedení virtualizace v prostředí zákazníka, následná optimalizace a vytvoření konfigurační databáze virtualizovaného prostředí. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza současného stavu Návrh řešení virtualizace Finanční analýza Migrační projekt Provedení virtualizace Vytvoření konfigurační databáze Optimalizace virtuálního prostředí Professional services - 5 -

6 Konsolidace a optimalizace Hlavní motivací konsolidace v ICT bývá snížení nákladů, odstranění přílišné složitosti a komplexnosti nebo nutná zásadní technologická obměna. Úspory lze hledat v menším počtu použitých hardwarových zařízení, kdy pak klesají nároky na prostory, snižují se výdaje na klimatizaci a na spotřebu energie. Ale tímto krokem také snížíme servisní poplatky za hardware a software, licenční poplatky za operační systémy a další aplikace vázané třeba na počet serverů. U velkých datových center konsolidace šetří peníze snížením složitosti managementu infrastruktury IT, například menším počtem různých administrátorských řídících softwarových nástrojů. Pokud se podíváme na technologickou infrastrukturu, nejčastěji se konsolidace týká serverů a paměťových zařízení. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza současného stavu Návrh řešení konsolidace Finanční analýza Migrační projekt Optimalizace infrastruktury File and Content Services File and Content Services je odborná služba zaměřující se na oblast souborového ukládání dat, archivaci, katalogizaci a vyhledávání dat podle obsahu. S tím jsou spojeny i návrh a realizace řešení spravující životní cyklus informací. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza ukládání dat Návrh řešení ukládání dat Návrh řešení archivace včetně řízení životního cyklu dat Implementace řešení do infrastruktury zákazníka Vytvoření, odladění a implementace skriptů Zaškolení administrátorů nebo uživatelů Vypracování dokumentace Služba analyzuje způsob ukládání dat, přístupy k datům a dobu ukládání dat. Navrhuje možné řešení, které je technologicky nejvýhodnější jak z pohledu funkcí, integrace s prostředím zákazníka a kompatibility s rozvojem zákaznického prostředí, tak i z pohledu úspory prostředků vkládaných do systémů pro ukládání dat. Navržené řešení je nainstalováno a pomocí scriptů nebo vhodného nastavení integrováno s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů

7 Disaster Recovery Služba Disaster Recovery pomáhá zvýšit odolnost informačních technologií zákazníka při neočekávaných negativních situacích. Jedná se zejména o vytvoření robustního zálohovacího systému (např. on-line zálohování), který je schopen zabránit ztrátě zákazníkových dat. Dále se zaměřuje na řešení geografic- kého zabezpečení dat (geoclusterů). Vytvořením dvou nezávislých clusterovaných lokalit lze docílit nejvyššího stupně dostupnosti služeb IT. Služba provádí analýzu kritických aplikací a jejich dat, dále klasifikuje úrovně dostupností Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza dostupnosti aplikací a audit současného prostředí Návrh řešení Disaster Recovery technologií (zálohovací systém, clustery, geoclustery, replikace) Implementace řešení do infrastruktury zákazníka Vytvoření DR postupů, odladění a testy Zaškolení administrátorů Vypracování dokumentace a navrhuje technologické řešení. Po přijetí návrhu zákazníkem je řešení implementováno, odzkoušeno a předáno zákazníkovi jako fungující součást Business Continuity plánu. Oracle database implementation Oracle database implementation je odborná služba zaměřující se na implementaci Oracle databáze do zákaznického prostředí, včetně optimalizace stávající nebo návrhu nové infrastruktury. Klíčové produkty obsažené ve službě: Návrh konfigurace (optimalizace z hlediska storage a nákladů) Návrh integrace do stávajícího prostředí Instalace Oracle databáze Návrh Disaster Recovery řešení (zálohování, replikace) Vytvoření DR postupů Vypracování dokumentace Služba analyzuje požadavky na databázi z hlediska struktury dat a způsobu jejich zpracování. Navrhuje možné řešení, které je nejvýhodnější jak z pohledu výkonnosti, integrace s prostředím zákazníka a kompatibility s rozvojem zákaznického prostředí, tak i z pohledu úspory prostředků. Navíc služba zahrnuje návrh strategie zálohování a obecně disaster recovery tak, aby co nejvíc vyhovovala typu dat a požadavkům zákazníka. Navržené řešení je poté nainstalováno a integrováno do stávajícího prostředí

8 Scientia est potentia 1.2 Migrační služby Migrace v infrastruktuře může mít různé důvody, průběh je však často stejný. Jedná se o projekt přesunu živých služeb IT do nového prostředí tak, aby uživatel nejlépe vůbec nepoznal, že se něco dělo. Služba začíná analýzou současného a cílového stavu s identifikací možných rizik. Po nabytí znalostí o prostředí zákazníka se vytváří migrační scénář, který vychází ze zkušeností odborníků MHM nebo ze simulací na technologiích provedených v kompetenčním centru MHM. Migrační scénář je dále dopracováván a stává se z něj migrační projekt se součástmi, které jsou třeba pro projektovou přípravu. Konkrétně tedy obsahuje základní harmonogram, postupy, zdroje a rizika. Po zvolení vhodného termínu migrační projekt začíná a odborníci MHM provádějí migrační procedury. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza migračních potřeb Vytvoření migračních procedur a migračního scénáře Migrační projekt Provedení migrace Vypracování dokumentace Migrace se může týkat přesunů dat mezi různými diskovými poli, přesunů serverů do virtuálního prostředí, migrace hardwaru mezi datacentry, upgradu komplexních systémů s vysokou dostupností nebo zásadních změn technologií

9 1.3 Implementační služby Implementace softwaru Implementace softwaru je služba, která má za cíl nainstalovat, odladit a správně uživatelsky nastavit softwarový nástroj. Služba se může týkat instalací softwaru pro podporu vysoké dostupnosti, managementu infrastruktury, zvýšení výkonu a zlepšení funkcionality serverových farem, zálohování nebo archivace dat. V rámci služby je produkt nejen nainstalován, ale také např. pomocí scriptů nebo vhodného nastavení integrován s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů. Klíčové produkty obsažené ve službě: Instalace softwaru Nastavení softwaru Vytvoření, odladění a implementace skriptů Zaškolení administrátorů nebo uživatelů Vypracování dokumentace Instalace hardwarového zařízení Služba začíná analýzou zadání zákazníka. Při analýze zadání se můžou objevit nevyjasněné otázky, proto Klíčové produkty obsažené ve službě: Konfigurace vlastního zařízení (např. kapacity, LUN masking, zóny, dohledový systém atd.) Integrace do ostatních prvků infrastruktury Instalace firmwaru, driverů Úpravy konfigurací (po upgradu, po analýze, na žádost zákazníka) Vypracování provozní dokumentace se klade důraz na přesném pochopení přání zákazníka a z druhé strany na pochopení zásad navržené instalace zákazníkem. Po schválení navržené instalace se přistupuje k vlastní instalační práci na zařízení. Služba obsahuje vnitřní konfiguraci zařízení, instalaci dalších modulů, instalaci interního firmwaru nebo systému, instalace driverů popřípadě konfiguraci ostatních prvků infrastruktury s cílem zprovoznění vzájemné funkčnosti

10 Základní montáž hardwaru Základní montáž hardwaru obsahuje první úkony, které se provádí při umístění nového hardwaru do zákazníkova racku. V prvním kroku se jedná o přemístění zařízení z transportního prostředku dopravce do určené serverovny při dodržení zásad bezpečné manipulace s daným druhem hardwaru. Dále je provedena montáž do racku, připojení k elektrické síti (UPS) a natažení nebo propojení síťové kabeláže se zařízením. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Doprava na místo v serverovně Instalace a montáž zařízení do racků Připojení zařízení do elektrické sítě či k UPS Natažení a propojení síťové kabeláže 1.4 Service Support Hardwarová podpora Klíčové produkty obsažené ve službě: Dohled nad zařízeními 24 x 7 Detekce nestandardních či chybových stavů Analýza nestandardních stavů (performance statistiky) Výměna vadných dílů či celých zařízení Vyhodnocování technických zákroků Telefonické či mailové konzultace Upgrade mikrokódu, firmwaru a driverů Tato služba má za cíl pokytnout servis support pro zařízení různých výrobců (Hewlett- -Packard, Hitachi Data Systems, Oracle (včetně produktů Sun Microsystems) atd.) s úrovní přesně takovou, jaká je potřeba u zákazníka. Hardwarovou podporu je možné nastavit od pouhé výměny vadného dílu po nepřetržitý vzdálený dohled nad infrastrukturou s dobou odezvy 2 hodiny v režimu 24 x 7. Zkušení pracovníci helpdesku maximálně usnadňují řízení servisní události v kooperaci s výrobcem, a to i pro kritickou infrastrukturu. MHM provádí automatický dálkový dozor 24 x 7 a provozuje vlastní helpdeskové služby

11 Softwarová podpora Softwarová podpora poskytuje odbornou dálkovou i onsite podporu pro software HP, HDS, CA a Quest. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně softwaru, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. MHM má přístup k informačním zdrojům výrobce, proto lze velmi efektivně analyzovat a řešit nestandardní stavy ve spolupráci s výrobcem. Pro některé situace (např. nastavování parametrů) lze využít infrastrukturu MHM laboratoří a problém řešit na testovacím prostředí MHM. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Klíčové produkty obsažené ve službě: Onsite/remote podpora Telefonické či mailové konzultace Poskytování / instalování patchů, nových verzí Využití testovacího prostředí k řešení problému Řešení problému a eskalace na výrobce Systémová podpora Systémová podpora je určena pro zákazníky, kteří nemají dostatek kvalifikovaných odborníků pro oblast MS Windows, Linux a VMware. Služba poskytuje komplexní podporu hlavně pro virtualizovaná prostředí a clusterové konfigurace včetně geoclusterů. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně nastavení softwaru, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. Při řešení některých situací se využívá infrastruktura MHM laboratoří a problém se řeší na testovacím prostředí MHM. Služba zahrnuje také pravidelné vyhodnocování stavu systémů a kvalifikované doporučení na rozvoj IT infrastruktury. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Klíčové produkty obsažené ve službě: Systémová podpora pro prostředí Windows, Linux, VMware Telefonické či mailové konzultace Onsite / remote podpora Poskytování / instalování patchů, nových verzí Využití testovacího prostředí k řešení problému Řešení problémů a eskalace na výrobce

12 Podpora síťového prostředí Síťové prostředí (LAN, WAN) je v současné době základem bezpečného a spolehlivého provozování firemních aplikací, počínaje jednoduchými aplikacemi a konče speciálními aplikacemi, které vyžadují například maximální stupeň bezpečnosti, vysokou propustnost apod. Podpora síťového prostředí obvykle začíná základní analýzou stávající síťové infrastruktury, posouzením požadavků na ní kladených a zhodnocením jejího budoucího rozvoje. Následuje vypracování návrhu na provedení změn, které zajistí spolehlivý a bezpečný provoz síťové infrastruktury, a po jeho schválení může dojít k realizaci změn. Mimo samotnou analýzu a realizaci změn v síťové infrastruktuře jsou nabízeny další služby zaměřené na provozování síťové infrastruktury, jako je vzdálený dohled, provádění konfiguračních změn, provedení servisního zásahu v lokalitě zákazníka v případě výpadku HW prvků a v neposlední řadě základní proškolení obsluhy. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Základní analýza stávajícího stavu síťové infrastruktury (hlavní kritéria - bezpečnost, propustnost, flexibilita). Vypracování studie pro realizaci změn stávající síťové infrastruktury. Zpracování studie a projektu nové síťové infrastruktury. Instalace HW prvků síťové infrastruktury včetně základní konfigurace. Advanced konfigurace aktivních prvků (zajištění bezpečnosti, propustnosti, záložní směrování a dal.) Dohled a vzdálená správa síťové infrastruktury. Školení obsluhy v základním rozsahu síťové komunikace

13 2. Konzultační služby Pro realizaci konzultačních služeb MHM využívá svou divizi Convenio Consulting. Convenio Consulting poskytuje nezávislé konzultační služby v oblasti ICT infrastruktury. Hlavním cílem služeb je vytvořit u zákazníků takové prostředí, aby infrastruktura splňovala veškeré požadavky, které jsou na ICT oddělení kladeny z ostatních částí firmy. Pro každou společnost je důležité, aby dostupnost dat a aplikací odpovídala business požadavkům a aby byly vynakládány optimální finanční prostředky na její zajištění. Convenio Consulting se zaměřuje na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů. Důležitým rysem strategie Convenio Consulting je naprostá nezávislost na jakémkoliv výrobci hardwaru a softwaru. Náplní je jen a pouze nabízení konzultačních služeb. Při realizaci svých projektů Convenio Consulting komunikuje se specialisty na jednotlivá technologická řešení a komplexně integruje systém ukládání dat v celé jeho šíři

14 2.1 Business Continuity Business Continuity plánování je proces, který pomáhá společnostem identifikovat kritické business procesy a zavést pravidla, procesy a plány k zabezpečení klíčových firemních procesů v případě nepředvídatelných událostí s negativním dopadem na společnost. Scientia est potentia Prvním krokem Business Continuity plánování je analýza dopadu neočekávaných událostí na chod společnosti (BIA Business Impact Analysis) a analýza rizik. BIA identifikuje klíčové business aktivity a vyhodnocuje, jaký dopad může mít výpadek těchto aktivit na chod celé společnosti. Pro každou aktivitu se identifikuje nejdelší možná doba jejího výpadku a minimální stupeň, na který musí být činnost obnovena. Činnosti se kategorizují dle priority, kterou mají při obnově chodu. V rámci analýzy rizik je vyhotoven registr rizik, která společnost ohrožují. Rizika jsou ohodnocena na základě jejich pravděpodobnosti a výše ztrát, které mohou způsobit. Jakmile jsou identifikovány klíčové procesy a zdroje a jsou plně známa rizika a hrozby, musí společnost přijmout rozhodnutí o tom, jakou strategii zvolit pro zajištění dostupnosti klíčových procesů (Business Continuity Strategy). Stěžejní částí Business Continuity managemetu je vyhotovení plánů řízení krizové situace. Klíčové produkty obsažené ve službě: Business Impact Analýza Analýza a management rizik Business Continuity plán Zajištění kompatibility Business Continuity plánu s Disaster Recovery plánem Poradenství v oblasti strategie Business Continuity Školení Business Continuity

15 2.2 Disaster Recovery Nejdůležitější procesy ve firmě se opírají o zásadní podporu informačních technologií. Na aplikace tříd Mission Critical a Business Critical jsou kladeny vysoké nároky na dostupnost, a to až v řádu 99,99%, tedy plánované i neplánované odstávky v řádu několika hodin za rok! Pravidelná analýza rizik specifikuje kritické aplikace a dle pravděpodobnosti nalézá možné ohrožení či potenciální hrozby, jež mají za následek výpadek aplikace. Disaster Recovery plán (DR plán) poskytuje návod, jak v co nejkratším čase s minimem výdajů a rizik obnovit chod kritických aplikací. DR plán je velmi úzce spjat s organizací IT a technologickou infrastrukturou. Proto je důležitá pravidelná aktualizace DR plánu a testování procesů v reálném prostředí. Proto je nedílnou součástí DR plánu i metodika testování recovery procesů a školení jednotlivých týmů s cílem zajistit vysokou profesionální připravenost. V případě, že firma má zavedený Business Continuity plán nebo Incident Management, DR plán je tvořen jako kompatibilní součást těchto metodik a procesů. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza rizik Analýza aktuálně užívaných metod DR procesů ve firmě a jejich vyhodnocení Vytvoření recovery procesů Vytvoření Disaster Recovery plánu Metodika testování DR plánu Aktualizace Disaster Recovery plánu Školení

16 2.3 ICT Risk Management Řízení rizik (Risk Management) stanovuje základní směry chování firmy usilující o nejvyšší možnou míru ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, životního prostředí, majetku a příjmů společnosti i třetích stran. Strategie řízení rizik má za cíl eliminaci kritických rizik a redukci potenciálního dopadu ostatních závažných rizik. Služba stanovuje základní aktiva, která zahrnují nejdůležitější oblasti pro podporu podnikání. Patří mezi ně základní zdroje jako například lidé, majetek, informace, dobré jméno společnosti, spokojenost zákazníka a schopnost produkovat zisk. Hrozby jsou identifikovány z oblastí externích vlivů, lidského faktoru, systémů a procesů. Scientia est potentia Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z informací poskytnutých z analýzy rizik. Podle pravděpodobnosti a dopadů hrozby plynoucích z analýzy rizik se rozhodne o strategii řízení rizika. Pro kritická a závažná rizika se zavádí preventivní opatření, která mají za cíl snížit pravděpodobnost výskytu rizik nebo jejich případný dopad. Po implementaci preventivních opatření se provádí opětovné měření parametrů rizika a vyhodnocuje se účinnost opatření. Pro všechny hrozby je určena míra akceptovaného rizika operačních rizik, popřípadě je znám způsob vyvedení operačního rizika mimo firmu. Pro účely řízení a kontroly je zaveden pravidelný monitoring rizik. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza rizik Ohodnocení rizik Určení zranitelnosti a dopadů Postupy zmírňování rizik Akceptace reziduálních rizik Monitoring rizik

17 Informační bezpečnost 2.4 Informační bezpečnost Informační bezpečnost je nepřetržitým úsilím o ochranu jednoho z nejcennějších aktiv každé společnosti informací. Cílem konzultačních služeb v oblasti informační bezpečnosti je zajištění maximální ochrany informací a informačních systémů před potenciálními hrozbami, ať již v podobě neautorizovaného přístupu k informacím či ztráty jejich dostupnosti. Základními pilíři informační bezpečnosti každé společnosti jsou zachování důvěrnosti a integrity informací, jejich ochrana před neautorizovaným přístupem a zajištění jejich dostupnosti na takové úrovni, jaká je vyžadována z hlediska potřeb společnosti. Při realizaci projektů v oblasti informační bezpečnosti využívá divize Convenio Consulting metodiku norem ISO a ISO Analýza rizik je východiskem pro návrh bezpečnostních opatření. Tato opatření, jsou-li vhodně zobecněna, tvoří základ bezpečnostní politiky informací, která v obecné podobě stanovuje cíle a prostředky v oblasti ochrany informací společnosti a definuje odpovědnosti, pravidla a postupy jak jich dosáhnout. Úkolem bezpečnostního projektu je praktická implementace bezpečnostní politiky v prostředí dané společnosti. Bezpečnostní projekt zahrnuje plán realizace bezpečnostních opatření jak v oblasti personální a fyzické bezpečnosti, tak v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Technická opatření k zajištění bezpečnostních pravidel je potřeba promítnout do bezpečnostní architektury IT společnosti. Netechnická (fyzická, personální a procedurální) opatření se zpracují a realizují v podobě bezpečnostních směrnic. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza bezpečnostních rizik Klasifikace informací Bezpečnostní politika informací Bezpečnostního projekt IS / IT Tvorba bezpečnostních směrnic Bezpečnostní audit IS / IT a penetrační testy Projekt ochrany osobních údajů

18 Scientia est potentia 2.5 Projektové řízení Convenio Consulting nabízí zákazníkům nejen realizaci jednotlivých kroků, ale především řízení celého projektu. Každý projekt je potřeba začít fází přípravy. Ve fázi přípravy dojde ke stanovení základních parametrů projektu. Jsou to spolu s riziky projektu a s hodnocením přínosů hlavní parametry, které rozhodnou o dalším osudu projektu, o tom, zda se bude pokračovat v dalších krocích, či zda projekt bude již v této fázi ukončen. Ve fázi plánování je projekt již blíže specifikován. Dojde k sestavení reálného rozpočtu a plánu projektu. Na základě těchto údajů je projekt schvalován pro realizaci. Pro většinu projektů je tento bod zlomovým z hlediska dalšího pokračování. Již jsou poměrně přesně známy klíčové parametry a nic tedy nebrání zainteresovaným pracovníkům definitivně schválit realizaci či ji zamítnout. Realizační fáze je stěžejní etapou při realizaci projektu. V této fázi dochází k čerpání největšího objemu peněz, jsou nejvíce využívány i další zdroje, především lidské. Zároveň zde probíhající procesy mají stěžejní dopad na kvalitu konečného produktu projektu. Cílem fáze ukončení je formálně uzavřít všechny procesy, které byly v souvislosti s projektem nastartovány (např. smluvní vztahy). Zároveň dochází i k vyhodnocení projektu a k ohodnocení výkonu společností a pracovníků, kteří se na projektu podíleli. Klíčové produkty obsažené ve službě: Fáze přípravy Fáze plánování Realizační fáze - Řízení a kontrolování vývoje projektu - Pravidelné podávání zpráv zadavateli projektu - Kontrola čerpání všech zdrojů ve vazbě na plán projektu V případě potřeby korigování plánu projektu Fáze ukončení

19 2.6 Strategie ICT Strategie ICT je nástrojem pro střednědobé a dlouhodobé plánování ICT služeb ve společnosti. Poskytuje průnik ekonomických a obchodních cílů s technologickými řešeními v oblasti informatiky firmy. Výstupy ICT strategie slouží k optimalizaci investic, zvýšení efektivity provozování ICT služeb a optimalizaci managementu ICT úseku. Výchozím bodem při tvorbě ICT strategie je analýza strategických cílů firmy z pohledu ICT služeb a rozpoznání klíčových faktorů úspěšnosti fungování informatiky v následujících letech. Výsledkem analýzy dlouhodobých cílů společnosti z pohledu ICT strategie je stanovení strategických cílů ICT, k nimž bude směřovat plánování cílů dílčích projektů, alokace lidských zdrojů, tvorba ročních rozpočtů a podobně. Pro komplexní pohled manažerů je dobré identifikovat největší hrozby, které by mohly naplnění cílů ohrozit. Z pohledu časového plánování zahrnuje ICT strategie strategické mezníky v naplňování cílů. ICT strategie je zpravidla zaměřena na úsek 2 až 3 roky, proto je dobré mezníky ukotvit například do kvartálů. ICT strategie by měla stanovit způsob transformace ICT ze současného stavu do stavu cílového. K tomu je potřeba uvážit nejen časovou náročnost změn a jejich technologické dopady, ale také jejich finanční nároč- nost. K tomu slouží finanční plán, který stanovuje výši investic a provozních nákladů na následující roky a je pojítkem mezi požadavky na služby ICT a vynaloženými náklady. Závěrečnou fází tvorby ICT strategie je praktické rozpracování vizí a úkolů do jednotlivých strategických projektů. Projekty mají své cíle, odhadovaný rozpočet a časový rámec. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza dlouhodobých cílů společnosti Tvorba vize rozvoje ICT Analýza rizik, interních a externích vlivů na rozvoj ICT Návrh technologického rozvoje ICT služeb Návrh strategie řízení a procesů v ICT Finanční optimalizace Přehled strategických projektů

20 Scientia est potentia 2.7 Výběrová řízení v ICT Při navrhování nových projektů nebo nákupu nových technologií pro datovou infrastrukturu je vždy třeba množství specifických znalostí. Informace lze získat u dodavatelů technologií či služeb, ale není možné oče- Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza skutečných potřeb zákazníka Technické zadání RFI Technické zadání RFP Oponentní posudek k technické části nabídky Finanční analýzy Konzultace k posuzování fází projektů implementace technologií Audit splnění požadavků zákazníka ze strany dodavatele kávat úplnou nestrannost a soulad s cílem zákazníka. Nabídka konzultačních služeb je zaměřena právě na poskytnutí správných informací v zájmu zákazníka a eliminaci možných tlaků ze strany dodavatelů. Služby pokrývají celou škálu etap projektu - od jeho zahájení analýzami až po nasazení vybraných technologii a vyhodnocení úspěšnosti implementace a provozu. Správné užití informací od dodavatelů zákazníkem zvyšuje efektivitu nákupů technologií a zrychluje zavádění nových projektů

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s.

Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu. Simac Technik ČR, a.s. Alternativní řešení pro ochranu dat, správu infrastruktury a zabezpečení přístupu Simac Technik ČR, a.s. Praha, 26.10. 2012 Jan Kolář Vedoucí Technického Oddělení Jan.kolar@simac.cz Úvod 9:00 Úvod, novinky

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

AST SMARTBunker AST SMARTShelter. Analytický dokument CC # /5 CC #200905

AST SMARTBunker AST SMARTShelter. Analytický dokument CC # /5 CC #200905 AST SMARTBunker AST SMARTShelter Analytický dokument CC #200905 1/5 CC #200905 Obsah 1. Klíčové vlastnosti produktů... 3 2. Pozice na trhu... 3 3. Typické oblasti nasazení... 3 4. Shrnutí výhod a argumentů...

Více

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková

Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie Martina Rojková Fond Vysočiny GP Informační a komunikační technologie 2012 Martina Rojková Výzva k předkládání žádostí GP Informační a komunikační technologie 2012 PRK Prioritní oblast 3: Technická infrastruktura Opatření

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2

Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Celková správa sítě SAN IBM Tivoli Storage Productivity Center v4.2 Ondřej Blaha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader Co představuje síť Storage Area Network Storage area network (zkratka SAN) je dedikovaná

Více

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact. PROACT CZECH REPUBLIC Reálné využití moderních technologií Případové studie Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.eu Proact Czech Republic a Proact IT Group AB Proact Czech Republic

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Disaster recovery as a service od společnosti GAPP System

Disaster recovery as a service od společnosti GAPP System Konference GAPP 2015 Disaster recovery as a service od společnosti GAPP System Jan Cipra Motivace Není to jen o přírodních katastrofách HW nebo SW závada Počítačový virus Lidské selhání Neřeší jen Disaster

Více

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM ict Day Kybernetická bezpečnost Milan Šereda, 2014 Agenda Souhrn, co si má posluchač odnést, přínosy: Představení firmy Co je to SIEM a k čemu slouží Problematika

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ:

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Název veřejné zakázky : Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

Specifikace technické podpory

Specifikace technické podpory Příloha 2 Specifikace technické podpory Obsah 1. Technická podpora... 2 2. Procesy komunikace v rámci servisní podpory... 3 3. Komponenty technické podpory... 6 4. Další požadavky... 7 1. Technická podpora

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

V Brně dne a

V Brně dne a Aktiva v ISMS V Brně dne 26.09. a 3.10.2013 Pojmy ISMS - (Information Security Managemet System) - systém řízení bezpečnosti č informací Aktivum - (Asset) - cokoli v organizaci, co má nějakou cenu (hmotná

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb

GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb 4.4.2011 GORDIC + CA = vaše cesta ke zvýšení kvality a efektivity služeb Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC + CA, Ing. Jakub Fiala, www.gordic.cz Platinový partner CA Technologies P L A T I N

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Řízení informační bezpečnosti a veřejná správa

Řízení informační bezpečnosti a veřejná správa Řízení informační bezpečnosti a veřejná správa Kladno 1.prosince 2008 Doc.RNDr. Milan BERKA, CSc. Systém řízení informační bezpečnosti Různé certifikace bezpečnosti a jejich význam NBÚ, ISO, Objekty a

Více

Řízení rizik ICT účelně a prakticky?

Řízení rizik ICT účelně a prakticky? Řízení rizik ICT účelně a prakticky? Luděk Novák, Petr Svojanovský, ANECT a.s. ISSS 12. 13. dubna 2010, Hradec Králové OBSAH Proč řízení rizik ICT? Základní prvky řízení rizik ICT Příklady ohodnocení Potřeby

Více

nová bezpečnostní identita nejen pro zákon pro skutečnou ochranu

nová bezpečnostní identita nejen pro zákon pro skutečnou ochranu nová bezpečnostní identita nejen pro zákon pro skutečnou ochranu 22 let zkušeností komplexní řešení & dlouhodobý provoz nepřetržité dohledové centrum procesy, role & kompetence zkušení, certifikovaní odborníci

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více