Scientia est potentia. MHM computer a. s. Katalog služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb"

Transkript

1 Scientia est potentia MHM computer a. s. Katalog služeb datum vydání

2 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services Integrační služby Migrační služby Implementační služby Service Support Konzultační služby Business Continuity Disaster Recovery ICT Risk Management Informační bezpečnost Projektové řízení Strategie ICT Výběrová řízení v ICT Help Desk Kompetenční centrum Školení Testování technologií Návrhy projektu zákaznického řešení Testování kompatibility Simulace zákaznického prostředí 25

3 Profil MHM Společnost MHM computer a.s. je předním dodavatelem celkových řešení a služeb pro široký okruh zákazníků, včetně řešení a služeb pro podniky a úřady státní správy. Široká nabídka společnosti zahrnuje veškerou infrastrukturu od networkingu, serverů až k integrálním řešením systémů pro ukládání a zabezpečení dat, jejich projektování, konzultace a poradenství v těchto a v návazných oblastech ICT, kromě jiného i v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zároveň nabídka globálních služeb, které společnost poskytuje pro zákazníky, daleko přesahuje území České republiky. Díky tomuto portfoliu, znalostem, novým myšlenkám a nápadům se MHM neustále snaží zdokonalovat, a tím poskytovat zákazníkům takové služby, aby nejenom jejich technologie, ale i pracovní výkony směřovaly kupředu. Tento široký záběr pomáhá společnosti poskytovat zákazníkům takové produkty, služby a řešení, která splňují i ty nejnáročnější požadavky. Společnost provozuje MHM Kompetenční centrum pro produkty a služby Hitachi Data Systems (2005) a MHM & HP Kompetenční centrum pro globální ICT řešení (2011). Nedílnou součástí činnosti těchto center je různorodá technická a vědomostní podpora zákazníků a partnerů, např. v oblasti vzdělávání, školení. MHM computer a.s. je ryze česká společnost působící na našem trhu od roku V průběhu devadesátých let byly založeny pobočky společnosti na Slovensku (MHM computer Slovakia s.r.o.) a v Maďarsku (MHM Computer Hungária Kft.). Společnost je držitelem certifikátů kvality ISO 9001, ISO a ISO Je také prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými informacemi do stupně tajné. Naším posláním je poskytování nejlepších možných technologií a trvalé zdokonalování služeb, které jsou schopny nejen zvýšit podnikovou hodnotu, ale zároveň přinášejí nové výhody, které zákazníkům zlepšují život. Milníky společnosti Založení společnosti 1990 Založení pobočky v Maďarsku 1996 Založení pobočky na Slovensku 1999 Cena Křišťálový disk INVEX 2000 EMC Best Partner Award 2002 Certifikace ISO Prověření NBU, stupeň důvěrné 2004 MHM Kompetenční centrum pro produkty a služby HDS 2005 HDS Gold TrueNorth Partner 2007 Prověření NBU, stupeň tajné 2007 Certifikace ISO a ISO HDS Platinum Partner 2009 HDS Best Training Partner 2009 HP Preferred Partner 2010 Oracle Gold Partner 2010 HP Gold Preferred Partner 2011 MHM & HP Kompetenční centrum pro globální ICT řešení

4 Scientia est potentia Služby MHM Služby Služby jsou stále žádanější komoditou ve všech oblastech, informační technologie nevyjímaje. Služby, které MHM computer a.s. nabízí, se dají rozdělit do tří základních skupin: Professional Services Professional Services doprovázejí dodávky technologií. MHM v rámci těchto služeb realizuje u svých zákazníků nejen základní implementace dodaných řešení, ale řeší i rozsáhlé migrační projekty a integraci s produkty třetích stran. Konzultační služby Konzultační služby jsou nezávislé na dodávkách technologií. Zaměřují se na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů. Součástí konzultačních služeb je i řízení implementačních projektů. Help Desk MHM computer a.s. nabízí helpdeskové služby pro zákazníky, kteří chtějí mít jeden kontakt na řešení všech incidentů nebo nestandardních stavů jejich infrastruktury. V souladu s metodikou ITIL jsou incidenty zpracovávány příslušnými helpdeskovými a servisními procesy

5 1 Professional services 1.1 Integrační služby Virtualizace prostředí Nástroj virtualizace pomáhá ekonomicky lépe využívat hardwarové prostředky a dovoluje nastavení dostupnosti daných zařízení přesně podle požadavků zákazníka. Nejvýhodnější doba pro užití virtualizace je v případě nutné zásadní technologické obměny nebo pořízení robustnější výpočetní síly. Úspory lze hledat v menším počtu použitých hardwarových zařízení, kdy pak klesají nároky na prostory, snižují se výdaje na klimatizaci a také ušetří na záručních službách za hardware. Projekt virtualizaci prostředí má čtyři etapy. Služba začíná důkladnou analýzou aktuálního stavu, zejména výkonových charakteristik a požadavků na dostupnost. Další krok je návrh řešení virtualizace. Analyzuje se efektivita použití virtualizace, následuje návrh podrobné architektury virtuálního prostředí a také výčet služeb či zařízení, které není výhodné virtualizovat. Po nalezení technologie virtualizace následuje vytvoření migračního projektu. Nejdůležitější část služby je vlastní provedení virtualizace v prostředí zákazníka, následná optimalizace a vytvoření konfigurační databáze virtualizovaného prostředí. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza současného stavu Návrh řešení virtualizace Finanční analýza Migrační projekt Provedení virtualizace Vytvoření konfigurační databáze Optimalizace virtuálního prostředí Professional services - 5 -

6 Konsolidace a optimalizace Hlavní motivací konsolidace v ICT bývá snížení nákladů, odstranění přílišné složitosti a komplexnosti nebo nutná zásadní technologická obměna. Úspory lze hledat v menším počtu použitých hardwarových zařízení, kdy pak klesají nároky na prostory, snižují se výdaje na klimatizaci a na spotřebu energie. Ale tímto krokem také snížíme servisní poplatky za hardware a software, licenční poplatky za operační systémy a další aplikace vázané třeba na počet serverů. U velkých datových center konsolidace šetří peníze snížením složitosti managementu infrastruktury IT, například menším počtem různých administrátorských řídících softwarových nástrojů. Pokud se podíváme na technologickou infrastrukturu, nejčastěji se konsolidace týká serverů a paměťových zařízení. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza současného stavu Návrh řešení konsolidace Finanční analýza Migrační projekt Optimalizace infrastruktury File and Content Services File and Content Services je odborná služba zaměřující se na oblast souborového ukládání dat, archivaci, katalogizaci a vyhledávání dat podle obsahu. S tím jsou spojeny i návrh a realizace řešení spravující životní cyklus informací. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza ukládání dat Návrh řešení ukládání dat Návrh řešení archivace včetně řízení životního cyklu dat Implementace řešení do infrastruktury zákazníka Vytvoření, odladění a implementace skriptů Zaškolení administrátorů nebo uživatelů Vypracování dokumentace Služba analyzuje způsob ukládání dat, přístupy k datům a dobu ukládání dat. Navrhuje možné řešení, které je technologicky nejvýhodnější jak z pohledu funkcí, integrace s prostředím zákazníka a kompatibility s rozvojem zákaznického prostředí, tak i z pohledu úspory prostředků vkládaných do systémů pro ukládání dat. Navržené řešení je nainstalováno a pomocí scriptů nebo vhodného nastavení integrováno s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů

7 Disaster Recovery Služba Disaster Recovery pomáhá zvýšit odolnost informačních technologií zákazníka při neočekávaných negativních situacích. Jedná se zejména o vytvoření robustního zálohovacího systému (např. on-line zálohování), který je schopen zabránit ztrátě zákazníkových dat. Dále se zaměřuje na řešení geografic- kého zabezpečení dat (geoclusterů). Vytvořením dvou nezávislých clusterovaných lokalit lze docílit nejvyššího stupně dostupnosti služeb IT. Služba provádí analýzu kritických aplikací a jejich dat, dále klasifikuje úrovně dostupností Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza dostupnosti aplikací a audit současného prostředí Návrh řešení Disaster Recovery technologií (zálohovací systém, clustery, geoclustery, replikace) Implementace řešení do infrastruktury zákazníka Vytvoření DR postupů, odladění a testy Zaškolení administrátorů Vypracování dokumentace a navrhuje technologické řešení. Po přijetí návrhu zákazníkem je řešení implementováno, odzkoušeno a předáno zákazníkovi jako fungující součást Business Continuity plánu. Oracle database implementation Oracle database implementation je odborná služba zaměřující se na implementaci Oracle databáze do zákaznického prostředí, včetně optimalizace stávající nebo návrhu nové infrastruktury. Klíčové produkty obsažené ve službě: Návrh konfigurace (optimalizace z hlediska storage a nákladů) Návrh integrace do stávajícího prostředí Instalace Oracle databáze Návrh Disaster Recovery řešení (zálohování, replikace) Vytvoření DR postupů Vypracování dokumentace Služba analyzuje požadavky na databázi z hlediska struktury dat a způsobu jejich zpracování. Navrhuje možné řešení, které je nejvýhodnější jak z pohledu výkonnosti, integrace s prostředím zákazníka a kompatibility s rozvojem zákaznického prostředí, tak i z pohledu úspory prostředků. Navíc služba zahrnuje návrh strategie zálohování a obecně disaster recovery tak, aby co nejvíc vyhovovala typu dat a požadavkům zákazníka. Navržené řešení je poté nainstalováno a integrováno do stávajícího prostředí

8 Scientia est potentia 1.2 Migrační služby Migrace v infrastruktuře může mít různé důvody, průběh je však často stejný. Jedná se o projekt přesunu živých služeb IT do nového prostředí tak, aby uživatel nejlépe vůbec nepoznal, že se něco dělo. Služba začíná analýzou současného a cílového stavu s identifikací možných rizik. Po nabytí znalostí o prostředí zákazníka se vytváří migrační scénář, který vychází ze zkušeností odborníků MHM nebo ze simulací na technologiích provedených v kompetenčním centru MHM. Migrační scénář je dále dopracováván a stává se z něj migrační projekt se součástmi, které jsou třeba pro projektovou přípravu. Konkrétně tedy obsahuje základní harmonogram, postupy, zdroje a rizika. Po zvolení vhodného termínu migrační projekt začíná a odborníci MHM provádějí migrační procedury. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza migračních potřeb Vytvoření migračních procedur a migračního scénáře Migrační projekt Provedení migrace Vypracování dokumentace Migrace se může týkat přesunů dat mezi různými diskovými poli, přesunů serverů do virtuálního prostředí, migrace hardwaru mezi datacentry, upgradu komplexních systémů s vysokou dostupností nebo zásadních změn technologií

9 1.3 Implementační služby Implementace softwaru Implementace softwaru je služba, která má za cíl nainstalovat, odladit a správně uživatelsky nastavit softwarový nástroj. Služba se může týkat instalací softwaru pro podporu vysoké dostupnosti, managementu infrastruktury, zvýšení výkonu a zlepšení funkcionality serverových farem, zálohování nebo archivace dat. V rámci služby je produkt nejen nainstalován, ale také např. pomocí scriptů nebo vhodného nastavení integrován s aplikacemi, které pak mohou daný nástroj autonomně využívat bez nutnosti dalších zásahů. Klíčové produkty obsažené ve službě: Instalace softwaru Nastavení softwaru Vytvoření, odladění a implementace skriptů Zaškolení administrátorů nebo uživatelů Vypracování dokumentace Instalace hardwarového zařízení Služba začíná analýzou zadání zákazníka. Při analýze zadání se můžou objevit nevyjasněné otázky, proto Klíčové produkty obsažené ve službě: Konfigurace vlastního zařízení (např. kapacity, LUN masking, zóny, dohledový systém atd.) Integrace do ostatních prvků infrastruktury Instalace firmwaru, driverů Úpravy konfigurací (po upgradu, po analýze, na žádost zákazníka) Vypracování provozní dokumentace se klade důraz na přesném pochopení přání zákazníka a z druhé strany na pochopení zásad navržené instalace zákazníkem. Po schválení navržené instalace se přistupuje k vlastní instalační práci na zařízení. Služba obsahuje vnitřní konfiguraci zařízení, instalaci dalších modulů, instalaci interního firmwaru nebo systému, instalace driverů popřípadě konfiguraci ostatních prvků infrastruktury s cílem zprovoznění vzájemné funkčnosti

10 Základní montáž hardwaru Základní montáž hardwaru obsahuje první úkony, které se provádí při umístění nového hardwaru do zákazníkova racku. V prvním kroku se jedná o přemístění zařízení z transportního prostředku dopravce do určené serverovny při dodržení zásad bezpečné manipulace s daným druhem hardwaru. Dále je provedena montáž do racku, připojení k elektrické síti (UPS) a natažení nebo propojení síťové kabeláže se zařízením. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Doprava na místo v serverovně Instalace a montáž zařízení do racků Připojení zařízení do elektrické sítě či k UPS Natažení a propojení síťové kabeláže 1.4 Service Support Hardwarová podpora Klíčové produkty obsažené ve službě: Dohled nad zařízeními 24 x 7 Detekce nestandardních či chybových stavů Analýza nestandardních stavů (performance statistiky) Výměna vadných dílů či celých zařízení Vyhodnocování technických zákroků Telefonické či mailové konzultace Upgrade mikrokódu, firmwaru a driverů Tato služba má za cíl pokytnout servis support pro zařízení různých výrobců (Hewlett- -Packard, Hitachi Data Systems, Oracle (včetně produktů Sun Microsystems) atd.) s úrovní přesně takovou, jaká je potřeba u zákazníka. Hardwarovou podporu je možné nastavit od pouhé výměny vadného dílu po nepřetržitý vzdálený dohled nad infrastrukturou s dobou odezvy 2 hodiny v režimu 24 x 7. Zkušení pracovníci helpdesku maximálně usnadňují řízení servisní události v kooperaci s výrobcem, a to i pro kritickou infrastrukturu. MHM provádí automatický dálkový dozor 24 x 7 a provozuje vlastní helpdeskové služby

11 Softwarová podpora Softwarová podpora poskytuje odbornou dálkovou i onsite podporu pro software HP, HDS, CA a Quest. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně softwaru, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. MHM má přístup k informačním zdrojům výrobce, proto lze velmi efektivně analyzovat a řešit nestandardní stavy ve spolupráci s výrobcem. Pro některé situace (např. nastavování parametrů) lze využít infrastrukturu MHM laboratoří a problém řešit na testovacím prostředí MHM. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Klíčové produkty obsažené ve službě: Onsite/remote podpora Telefonické či mailové konzultace Poskytování / instalování patchů, nových verzí Využití testovacího prostředí k řešení problému Řešení problému a eskalace na výrobce Systémová podpora Systémová podpora je určena pro zákazníky, kteří nemají dostatek kvalifikovaných odborníků pro oblast MS Windows, Linux a VMware. Služba poskytuje komplexní podporu hlavně pro virtualizovaná prostředí a clusterové konfigurace včetně geoclusterů. Softwaroví specialisté MHM podávají informace ohledně nastavení softwaru, řeší problémy a instalují nové verze či poskytují zákazníkům patche. Při řešení některých situací se využívá infrastruktura MHM laboratoří a problém se řeší na testovacím prostředí MHM. Služba zahrnuje také pravidelné vyhodnocování stavu systémů a kvalifikované doporučení na rozvoj IT infrastruktury. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Klíčové produkty obsažené ve službě: Systémová podpora pro prostředí Windows, Linux, VMware Telefonické či mailové konzultace Onsite / remote podpora Poskytování / instalování patchů, nových verzí Využití testovacího prostředí k řešení problému Řešení problémů a eskalace na výrobce

12 Podpora síťového prostředí Síťové prostředí (LAN, WAN) je v současné době základem bezpečného a spolehlivého provozování firemních aplikací, počínaje jednoduchými aplikacemi a konče speciálními aplikacemi, které vyžadují například maximální stupeň bezpečnosti, vysokou propustnost apod. Podpora síťového prostředí obvykle začíná základní analýzou stávající síťové infrastruktury, posouzením požadavků na ní kladených a zhodnocením jejího budoucího rozvoje. Následuje vypracování návrhu na provedení změn, které zajistí spolehlivý a bezpečný provoz síťové infrastruktury, a po jeho schválení může dojít k realizaci změn. Mimo samotnou analýzu a realizaci změn v síťové infrastruktuře jsou nabízeny další služby zaměřené na provozování síťové infrastruktury, jako je vzdálený dohled, provádění konfiguračních změn, provedení servisního zásahu v lokalitě zákazníka v případě výpadku HW prvků a v neposlední řadě základní proškolení obsluhy. Službu lze nastavit od pouhého přístupu zákazníka k webovým zdrojům až po Response Time 2 hodiny v režimu 24 x 7. Scientia est potentia Klíčové produkty obsažené ve službě: Základní analýza stávajícího stavu síťové infrastruktury (hlavní kritéria - bezpečnost, propustnost, flexibilita). Vypracování studie pro realizaci změn stávající síťové infrastruktury. Zpracování studie a projektu nové síťové infrastruktury. Instalace HW prvků síťové infrastruktury včetně základní konfigurace. Advanced konfigurace aktivních prvků (zajištění bezpečnosti, propustnosti, záložní směrování a dal.) Dohled a vzdálená správa síťové infrastruktury. Školení obsluhy v základním rozsahu síťové komunikace

13 2. Konzultační služby Pro realizaci konzultačních služeb MHM využívá svou divizi Convenio Consulting. Convenio Consulting poskytuje nezávislé konzultační služby v oblasti ICT infrastruktury. Hlavním cílem služeb je vytvořit u zákazníků takové prostředí, aby infrastruktura splňovala veškeré požadavky, které jsou na ICT oddělení kladeny z ostatních částí firmy. Pro každou společnost je důležité, aby dostupnost dat a aplikací odpovídala business požadavkům a aby byly vynakládány optimální finanční prostředky na její zajištění. Convenio Consulting se zaměřuje na zlepšení managementu ICT infrastruktury, návrhy architektury i konkrétní design řešení, vypracování strategií ICT a jednotlivých formálních plánů. Důraz je kladen na systém ukládání dat, kde se služby pohybují od návrhů architektury, vypracování RFI, RFP až po Continuity Management datové infrastruktury včetně analýz rizik a Disaster Recovery plánů. Důležitým rysem strategie Convenio Consulting je naprostá nezávislost na jakémkoliv výrobci hardwaru a softwaru. Náplní je jen a pouze nabízení konzultačních služeb. Při realizaci svých projektů Convenio Consulting komunikuje se specialisty na jednotlivá technologická řešení a komplexně integruje systém ukládání dat v celé jeho šíři

14 2.1 Business Continuity Business Continuity plánování je proces, který pomáhá společnostem identifikovat kritické business procesy a zavést pravidla, procesy a plány k zabezpečení klíčových firemních procesů v případě nepředvídatelných událostí s negativním dopadem na společnost. Scientia est potentia Prvním krokem Business Continuity plánování je analýza dopadu neočekávaných událostí na chod společnosti (BIA Business Impact Analysis) a analýza rizik. BIA identifikuje klíčové business aktivity a vyhodnocuje, jaký dopad může mít výpadek těchto aktivit na chod celé společnosti. Pro každou aktivitu se identifikuje nejdelší možná doba jejího výpadku a minimální stupeň, na který musí být činnost obnovena. Činnosti se kategorizují dle priority, kterou mají při obnově chodu. V rámci analýzy rizik je vyhotoven registr rizik, která společnost ohrožují. Rizika jsou ohodnocena na základě jejich pravděpodobnosti a výše ztrát, které mohou způsobit. Jakmile jsou identifikovány klíčové procesy a zdroje a jsou plně známa rizika a hrozby, musí společnost přijmout rozhodnutí o tom, jakou strategii zvolit pro zajištění dostupnosti klíčových procesů (Business Continuity Strategy). Stěžejní částí Business Continuity managemetu je vyhotovení plánů řízení krizové situace. Klíčové produkty obsažené ve službě: Business Impact Analýza Analýza a management rizik Business Continuity plán Zajištění kompatibility Business Continuity plánu s Disaster Recovery plánem Poradenství v oblasti strategie Business Continuity Školení Business Continuity

15 2.2 Disaster Recovery Nejdůležitější procesy ve firmě se opírají o zásadní podporu informačních technologií. Na aplikace tříd Mission Critical a Business Critical jsou kladeny vysoké nároky na dostupnost, a to až v řádu 99,99%, tedy plánované i neplánované odstávky v řádu několika hodin za rok! Pravidelná analýza rizik specifikuje kritické aplikace a dle pravděpodobnosti nalézá možné ohrožení či potenciální hrozby, jež mají za následek výpadek aplikace. Disaster Recovery plán (DR plán) poskytuje návod, jak v co nejkratším čase s minimem výdajů a rizik obnovit chod kritických aplikací. DR plán je velmi úzce spjat s organizací IT a technologickou infrastrukturou. Proto je důležitá pravidelná aktualizace DR plánu a testování procesů v reálném prostředí. Proto je nedílnou součástí DR plánu i metodika testování recovery procesů a školení jednotlivých týmů s cílem zajistit vysokou profesionální připravenost. V případě, že firma má zavedený Business Continuity plán nebo Incident Management, DR plán je tvořen jako kompatibilní součást těchto metodik a procesů. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza rizik Analýza aktuálně užívaných metod DR procesů ve firmě a jejich vyhodnocení Vytvoření recovery procesů Vytvoření Disaster Recovery plánu Metodika testování DR plánu Aktualizace Disaster Recovery plánu Školení

16 2.3 ICT Risk Management Řízení rizik (Risk Management) stanovuje základní směry chování firmy usilující o nejvyšší možnou míru ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, životního prostředí, majetku a příjmů společnosti i třetích stran. Strategie řízení rizik má za cíl eliminaci kritických rizik a redukci potenciálního dopadu ostatních závažných rizik. Služba stanovuje základní aktiva, která zahrnují nejdůležitější oblasti pro podporu podnikání. Patří mezi ně základní zdroje jako například lidé, majetek, informace, dobré jméno společnosti, spokojenost zákazníka a schopnost produkovat zisk. Hrozby jsou identifikovány z oblastí externích vlivů, lidského faktoru, systémů a procesů. Scientia est potentia Součástí procesu řízení rizik je rozhodovací proces, který vychází z informací poskytnutých z analýzy rizik. Podle pravděpodobnosti a dopadů hrozby plynoucích z analýzy rizik se rozhodne o strategii řízení rizika. Pro kritická a závažná rizika se zavádí preventivní opatření, která mají za cíl snížit pravděpodobnost výskytu rizik nebo jejich případný dopad. Po implementaci preventivních opatření se provádí opětovné měření parametrů rizika a vyhodnocuje se účinnost opatření. Pro všechny hrozby je určena míra akceptovaného rizika operačních rizik, popřípadě je znám způsob vyvedení operačního rizika mimo firmu. Pro účely řízení a kontroly je zaveden pravidelný monitoring rizik. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza rizik Ohodnocení rizik Určení zranitelnosti a dopadů Postupy zmírňování rizik Akceptace reziduálních rizik Monitoring rizik

17 Informační bezpečnost 2.4 Informační bezpečnost Informační bezpečnost je nepřetržitým úsilím o ochranu jednoho z nejcennějších aktiv každé společnosti informací. Cílem konzultačních služeb v oblasti informační bezpečnosti je zajištění maximální ochrany informací a informačních systémů před potenciálními hrozbami, ať již v podobě neautorizovaného přístupu k informacím či ztráty jejich dostupnosti. Základními pilíři informační bezpečnosti každé společnosti jsou zachování důvěrnosti a integrity informací, jejich ochrana před neautorizovaným přístupem a zajištění jejich dostupnosti na takové úrovni, jaká je vyžadována z hlediska potřeb společnosti. Při realizaci projektů v oblasti informační bezpečnosti využívá divize Convenio Consulting metodiku norem ISO a ISO Analýza rizik je východiskem pro návrh bezpečnostních opatření. Tato opatření, jsou-li vhodně zobecněna, tvoří základ bezpečnostní politiky informací, která v obecné podobě stanovuje cíle a prostředky v oblasti ochrany informací společnosti a definuje odpovědnosti, pravidla a postupy jak jich dosáhnout. Úkolem bezpečnostního projektu je praktická implementace bezpečnostní politiky v prostředí dané společnosti. Bezpečnostní projekt zahrnuje plán realizace bezpečnostních opatření jak v oblasti personální a fyzické bezpečnosti, tak v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Technická opatření k zajištění bezpečnostních pravidel je potřeba promítnout do bezpečnostní architektury IT společnosti. Netechnická (fyzická, personální a procedurální) opatření se zpracují a realizují v podobě bezpečnostních směrnic. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza bezpečnostních rizik Klasifikace informací Bezpečnostní politika informací Bezpečnostního projekt IS / IT Tvorba bezpečnostních směrnic Bezpečnostní audit IS / IT a penetrační testy Projekt ochrany osobních údajů

18 Scientia est potentia 2.5 Projektové řízení Convenio Consulting nabízí zákazníkům nejen realizaci jednotlivých kroků, ale především řízení celého projektu. Každý projekt je potřeba začít fází přípravy. Ve fázi přípravy dojde ke stanovení základních parametrů projektu. Jsou to spolu s riziky projektu a s hodnocením přínosů hlavní parametry, které rozhodnou o dalším osudu projektu, o tom, zda se bude pokračovat v dalších krocích, či zda projekt bude již v této fázi ukončen. Ve fázi plánování je projekt již blíže specifikován. Dojde k sestavení reálného rozpočtu a plánu projektu. Na základě těchto údajů je projekt schvalován pro realizaci. Pro většinu projektů je tento bod zlomovým z hlediska dalšího pokračování. Již jsou poměrně přesně známy klíčové parametry a nic tedy nebrání zainteresovaným pracovníkům definitivně schválit realizaci či ji zamítnout. Realizační fáze je stěžejní etapou při realizaci projektu. V této fázi dochází k čerpání největšího objemu peněz, jsou nejvíce využívány i další zdroje, především lidské. Zároveň zde probíhající procesy mají stěžejní dopad na kvalitu konečného produktu projektu. Cílem fáze ukončení je formálně uzavřít všechny procesy, které byly v souvislosti s projektem nastartovány (např. smluvní vztahy). Zároveň dochází i k vyhodnocení projektu a k ohodnocení výkonu společností a pracovníků, kteří se na projektu podíleli. Klíčové produkty obsažené ve službě: Fáze přípravy Fáze plánování Realizační fáze - Řízení a kontrolování vývoje projektu - Pravidelné podávání zpráv zadavateli projektu - Kontrola čerpání všech zdrojů ve vazbě na plán projektu V případě potřeby korigování plánu projektu Fáze ukončení

19 2.6 Strategie ICT Strategie ICT je nástrojem pro střednědobé a dlouhodobé plánování ICT služeb ve společnosti. Poskytuje průnik ekonomických a obchodních cílů s technologickými řešeními v oblasti informatiky firmy. Výstupy ICT strategie slouží k optimalizaci investic, zvýšení efektivity provozování ICT služeb a optimalizaci managementu ICT úseku. Výchozím bodem při tvorbě ICT strategie je analýza strategických cílů firmy z pohledu ICT služeb a rozpoznání klíčových faktorů úspěšnosti fungování informatiky v následujících letech. Výsledkem analýzy dlouhodobých cílů společnosti z pohledu ICT strategie je stanovení strategických cílů ICT, k nimž bude směřovat plánování cílů dílčích projektů, alokace lidských zdrojů, tvorba ročních rozpočtů a podobně. Pro komplexní pohled manažerů je dobré identifikovat největší hrozby, které by mohly naplnění cílů ohrozit. Z pohledu časového plánování zahrnuje ICT strategie strategické mezníky v naplňování cílů. ICT strategie je zpravidla zaměřena na úsek 2 až 3 roky, proto je dobré mezníky ukotvit například do kvartálů. ICT strategie by měla stanovit způsob transformace ICT ze současného stavu do stavu cílového. K tomu je potřeba uvážit nejen časovou náročnost změn a jejich technologické dopady, ale také jejich finanční nároč- nost. K tomu slouží finanční plán, který stanovuje výši investic a provozních nákladů na následující roky a je pojítkem mezi požadavky na služby ICT a vynaloženými náklady. Závěrečnou fází tvorby ICT strategie je praktické rozpracování vizí a úkolů do jednotlivých strategických projektů. Projekty mají své cíle, odhadovaný rozpočet a časový rámec. Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza dlouhodobých cílů společnosti Tvorba vize rozvoje ICT Analýza rizik, interních a externích vlivů na rozvoj ICT Návrh technologického rozvoje ICT služeb Návrh strategie řízení a procesů v ICT Finanční optimalizace Přehled strategických projektů

20 Scientia est potentia 2.7 Výběrová řízení v ICT Při navrhování nových projektů nebo nákupu nových technologií pro datovou infrastrukturu je vždy třeba množství specifických znalostí. Informace lze získat u dodavatelů technologií či služeb, ale není možné oče- Klíčové produkty obsažené ve službě: Analýza skutečných potřeb zákazníka Technické zadání RFI Technické zadání RFP Oponentní posudek k technické části nabídky Finanční analýzy Konzultace k posuzování fází projektů implementace technologií Audit splnění požadavků zákazníka ze strany dodavatele kávat úplnou nestrannost a soulad s cílem zákazníka. Nabídka konzultačních služeb je zaměřena právě na poskytnutí správných informací v zájmu zákazníka a eliminaci možných tlaků ze strany dodavatelů. Služby pokrývají celou škálu etap projektu - od jeho zahájení analýzami až po nasazení vybraných technologii a vyhodnocení úspěšnosti implementace a provozu. Správné užití informací od dodavatelů zákazníkem zvyšuje efektivitu nákupů technologií a zrychluje zavádění nových projektů

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více