Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,"

Transkript

1 Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec

2 Předkládá: Ivana Rabochová, ředitelka Základní údaje Organizace: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Čs.armády 969, ZDICE IČO: Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje Založení: usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.30-11/2002/zk Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu Pr., vložce č.874 Statutární orgán: ředitel Poskytované služby: domov pro seniory - identifikátor služby odlehčovací služba - identifikátor služby pečovatelská služba - identifikátor služby domov se zvláštním režimem - identifikátor služby Vedení domova Ředitelka Ivana Rabochová Vedoucí sociálně-zdravotního úseku Miloslava Chvojková DiS. Vedoucí ekonomického úseku Bc. Martina Moulisová Vedoucí hospodářské správy Naděžda Rosenbaumová Kontakty Telefon: web:

3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora ostatním osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomocí kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V roce 2014 jsme poskytli služby celkem 58 uživatelům (z toho 46 žen a 12 mužů). Skladba uživatele podle věku Dospělí let Mladší senioři let Starší senioři nad 80 let 4 klienti 18 klientů 36 klientů V roce 2014 bylo uzavřeno 14 nových smluv s klienty a ukončeno bylo 7 smluv (z důvodu úmrtí nebo odchodu do domova pro seniory). Pečovatelská služba poskytuje služby v domácnostech uživatelů v pracovní dny od 7,00 hodin do 15,30hodin. Rozvoz obědů v době od 11,00 do 14,30 hodin. Ostatní úkony PS probíhají dle požadavků klientů a provozních možností pečovatelské služby. Mezi nejžádanější služby patří pravidelná dovážka obědů. V roce 2014 bylo rozvezeno celkem obědů v terénu (tj. průměrně 747 obědů měsíčně). Dále to jsou nejčastěji poskytované úkony v roce 2014 Úkon Pomoc při osobní hygieně Koupání, sprchování Pomoc při zajištění chodu domácnosti Běžný úklid Velký úklid Běžný nákup Velký nákup Pochůzky (lékárna,pošta) Praní prádla Žehlení a mandlování počet uživatelů (celkem 205 kg) 3 (celkem 79 kg) 3

4 Fakultativní činnosti pečovatelské služby Dohled nad správným užitím léků Převlečení ložního prádla Kontrolní návštěva Doprava osobním automobilem Zapůjčení termonádob Činnost PS Klienti pečovatelské služby mají možnost celoročně navštěvovat pracovní terapii v Domově V Zahradách Zdice. Uživatelé služby se zúčastnili posezení s hudbou pořádané v Domově V Zahradách Zdice. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.). Cílová skupina Odlehčovací služba je určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (osoby propuštěné z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.). Služba není určena pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Odlehčovací služba v Domově V Zahradách Zdice má k dispozici čtyři jednolůžkové pokoje. Této služby využilo za rok 2014 celkem 48 klientů, z toho 43 žen a 5 mužů. Průměrný věk klientů byl 87 let. Někteří klienti u nás pobývají opakovaně a pravidelně, např. 1x za dva měsíce. O odlehčovací službu býval velký zájem zejména během letních a zimních měsíců. Nyní již to není pravidlem a rodiny se na nás obracejí i během roku. V předchozích letech jsme nejčastěji poskytovali nejméně náročnou péči, tzv. variantu A. V roce 2014 to takto jednoznačné nebylo. Často jsme poskytovaly i úkony rozšířené, zejména pak variantu B, ale i C, u klientů, kteří byli spíše ležící a nedokázali si své potřeby uspokojit sami. 4

5 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům s onemocněním stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti podle jejich individuálních schopností a možností a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílová skupina Je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena pro klienty, kteří nesplňují cílovou skupinu klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Domov se zvláštním režimem je pro 10 klientů. Jedná se o jednolůžkové pokoje včetně příslušenství. K dispozici je klientům i společenská místnost s kuchyňkou a venkovní prostor. O klienty se stará 5 pracovníků sociálních služeb. V roce 2014 byl přijat pouze jeden klient. O službu je v našem kraji stále větší zájem, o informace volá v průměru jeden člověk denně s tím, že by chtěl svého rodinného příslušníka umístit do DZR. Průměrný věk klientů byl 81 let. Klienti jsou aktivizováni pracovníky sociálních služeb. Zúčastňují se všech akcí pořádaných domovem pro seniory. 5

6 DOMOV PRO SENIORY Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílem je usnadnění života ve stáří zvýšit nebo zachovat soběstačnost vytvořit podmínky k rozšíření osobních kontaktů zajistit prostor pro seberealizaci zajištění klidu a bezpečí vhodnými prostředky uspokojovat individuální potřeby obyvatel Principy usnadnění přechodu obyvatel do nového prostředí respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi obyvateli a zaměstnanci trpělivost Cílová skupina Domov V Zahradách Zdice je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Není určen pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Počet a skladba klientů: Počet lůžek Počet klientů k Počet přijatých v roce z toho 19 mužů 34 z toho 10 mužů Věkové složení klientů do 65 let nad 65 let 100 a 81 žen a 24 žen 6

7 Do domova seniorů přicházejí čím dál starší obyvatelé s většími zdravotními potížemi. Odráží se to i na výši potřebné péče. Průměrný věk obyvatel je 85 let. Nejstarším klientem je žena, která oslavila 102 let. Nejstarším mužem je klient, který dosáhl v roce let. Domov V Zahradách Zdice měl k celkem v evidenci 363 žadatelů, ze Středočeského kraje je 325 evidovaných žadatelů. Z tohoto počtu jsme v roce 2014 přijali celkem 100 žádostí o poskytování sociální služby. Úhrady za pobyt Poplatky za ubytování v domově jsou následující : Jednolůžkový pokoj 210,- Kč/den Dvojlůžkový pokoj 200,- Kč/den Za stravu je následující úhrada: Strava normální 160,- Kč/den Strava diabetická 170,- Kč/den Klientovi musí zůstat minimálně 15% z příjmů, tzn., že všichni nehradí plnou úhradu. Příspěvek na péči zůstává v plné výši domovu. Příspěvek na péči pobírá následující počet klientů: I. 6 II. 32 III. 41 IV. 25 Zahájené řízení (dosud neukončeno) u 1 klienta. Domov V Zahradách poskytuje tyto základní činnosti: ubytování je v jednolůžkových či dvojlůžkových pokojích včetně příslušenství, pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Klient si může pokoj vybavit dle svého přání drobné předměty, televize, rádio, lednici, drobný nábytek křeslo apod. Drobné spotřebiče, popř. televizi lze zapůjčit jako fakultativní službu. K užívání jsou klientům k dispozici kuchyňky, klubovny, knihovna, zahrada. úklid je prováděn denně pracovnicemi úklidu, úklid pokojů je dle požadavků klienta. praní a drobné opravy prádla tato služba je poskytována v moderně zařízené prádelně. Osobní prádlo je práno dle požadavků klienta. stravování poskytujeme normální stravu, diabetickou, žlučníkovou a dle potřeby další diety. Strava je poskytována 4 x denně, diabetická 6x denně, v případě oběda lze vybírat ze dvou hlavních jídel úkony péče základní sociální poradenství 7

8 Úkony péče obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí Úkony péče jsou nasmlouvány ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb a z potřeb a přání klientů se vychází i při individuálním plánování služby a stanovení osobního cíle. Sociální a zdravotní péče Zdravotní péče je poskytována v našem zařízení 5 všeobecnými sestrami, které mohou pracovat bez odborného dohledu. Dalším pracovníkem na úseku zdravotní péče je fyzioterapeutka, která také může pracovat bez odborného dohledu. K bylo v našem zařízení trvale upoutaných klientů na lůžku 20 klientů, částečně mobilních za pomoci druhé osoby či technických pomůcek je 65, mobilních klientů bylo 27. Domov má uzavřenu smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče se zdravotními pojišťovnami. Klientům je pravidelně k dispozici praktický lékař, lékař ORL, psychiatr, oční, foniatr a interní lékař. Velmi úzkou spolupráci máme s nemocnicí v Berouně a Hořovicích. Kvalifikovaný zdravotnický personál před speciálními vyšetřeními edukuje klienty. Dle ordinace lékaře odebírá biologický materiál k vyšetření, provádí převazy ran a poškození kůže, připravuje a podává léky, měří fyziologické funkce klientů, aplikuje injekce. Zajišťuje převoz klienta do nemocnice nebo na vyšetření k odbornému lékaři v případě zhoršení zdravotního stavu. 8

9 Pracovnice sociální péče dohlížejí a pomáhají klientům s hygienou, pomáhají při oblékání či svlékání klienta, provádějí výměnu inkontinentních pomůcek, pečují o kůži, nehty a vlasy. Provádějí pravidelně výměnu lůžkovin. Kromě jiného provádí v odpoledních hodinách rehabilitaci s klienty hlavně chůzi, různé aktivity k posílení motoriky či paměti např. různé stolní hry, zpívání, povídání o životě, čtení knih a novin nebo provádějí různé formy trénování paměti, doprovází klienty na vycházky. Také doprovází klienty na lékařská vyšetření, pokud klient není schopen toto absolvovat sám. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá vypracovat individuální plán a pomáhá naplňovat individuální potřeby klienta. Klientovi se snaží pomoci naplnit jeho osobní cíl, který si klient sám stanoví. Na klíčového pracovníka se obrací klienti se svými problémy a požadavky. Pracovník je řeší za pomoci klienta, týmu, rodiny popř. se obrací na ostatní odborníky. Rehabilitace Rehabilitace v domově nabízí základní procedury, které umožní klientům zlepšit a zkvalitnit jejich pobyt. Co nabízíme? 1) Léčebnou tělesnou výchovu která je zaměřena hlavně na klienty, kteří mají omezený pohyb, buď po úrazu nebo jako důsledek jejich nemoci. LTV je zaměřena na posílení, protažení svalů a zvětšení rozsahu kloubů (pokud to ale stav klienta dovoluje). Učíme klienty pomocí různých rehabilitačních pomůcek opět se postavit, dále se provádí nácvik chůze a samostatnosti (nácvik sebeobsluhy). 2) Fyzikální terapii Elektroléčba používáme ultrazvuk, magnetoterapii, DD proudy, galvanoterapii. Pomocí těchto procedur máme možnost tlumit mírné bolesti pohybového aparátu, prokrvení a podpořit hojení ran. Vodoléčba provádíme celkové a částečné koupele v teplé vodě na podporu pohybového aparátu klientů. 9

10 Pro zdatnější klienty jsme zavedli ranní rozcvičky, o které je velký zájem. Dochází pravidelně skupina cca 15 klientů. Přes zimu mají klienti možnost chodit do tělocvičny, kde šlapají na různých šlapadlech. Jakmile počasí už začíná být přijatelné, mají klienti možnost chodit cvičit na cvičební stroje na venkovní hřiště. 10 Aktivity a zájmová činnost ruční práce šití, háčkování, pletení, výroba sezonních dekorací keramika knihovna výpůjčka knih a čtenářský kroužek trénování paměti ranní rozcvičky petterapie canisterapie bohoslužby pravidelné setkávání na mši v kapli (1x týdně) vědomostní hry hry s písmenky, křížovky, kvízy společenské hry puzzle, člověče nezlob se, karty, pexeso apod. sportovní aktivity kuličky, šipky, kuželky,pétanque, kulečník muzikoterapie - zpěv písniček, bubnování a hra na drobné dřevěné nástrojky besedy a promítání dokumentů spolupráce s MŠ interaktivní setkávání dětí z mateřské školy se seniory pečení sladkosti na kavárničku, bramboráky a topinky kavárničky společná příprava zákusků utužování a posilování kladných vztahů mezi klienty výlety na houby do lesa, ZOO, výstavy, zámky v okolí

11 karneval sportovní hry setkávání klientů u nás i účast našich klientů na přátelských setkáních v ostatních domovech, kam jsme pozváni přednášky vzdělávací spojené s promítáním posezení u krbu opékání vuřtů, loučení s létem, advent, zmrzlinové odpoledne, vítání jara rej čarodějnic 11

12 ERGOTERAPIE Cílem ergoterapie (pracovní terapie) je udržování a zlepšování soběstačnosti klienta při sebeobsluze a zvládání běžných denních aktivit a vyplnění jeho volného času. Činnosti jsou přizpůsobeny potřebám klientů, tak aby zvládli co nejvíce sami nebo jen s malou dopomocí. Na pracovní terapii se scházejí většinou ženy, které věnují zejména ručním pracím. Vyrábějí drobné dárky pro děti z MŠ a ZŠ, které nás pravidelně navštěvují. Dárečky jsou jako poděkování za jejich vystoupení a besídky. S našimi výrobky se také zúčastňujeme výstav pořádaných Krajským úřadem Středočeského kraje (velikonoce a vánoce) nebo MěÚ Zdice. Vyrábíme následující výrobky polštářky, sedáky na židle a křesla koberečky pletené ponožky košíčky a ošatky z papírových roliček vyšívané dečky chňapky drobné látkové nebo háčkované hračky pro děti malované nebo jinak zdobené kraslice sezonní dekorace keramiku figurky z keramiky, svícny a mističky 12

13 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Zájmové aktivity slouží ke vzájemnému seznamování klientů, utužování jejich vztahů, vyplnění volného času a k zábavě. Jsou uzpůsobeny potřebám a požadavkům klientů. Některé aktivity jsou určeny více pro muže (např. kulečník) a některé více pro ženy (zejména vaření a pečení). 13

14 Kulturní činnost canisterapie aromaterapie kavárničky pečení bramboráků, topinek a sladkostí na kavárničky karneval muzikoterapie Bubnujeme pro radost promítání zajímavostí velikonoční výstava Praha velikonoční výstava Zdice kulturní vystoupení Richard Adam setkání seniorů Tančíme pro radost Točník divadlo společenský dům Zdice hra Mafie a city pečeme na velikonoce soutěž v hledání velikonočních vajíček jarní besídka dětí z MŠ bubnování pro radost setkání seniorů - pozvánka do Kolešovic Kolešovický víceboj 2014 Sportovní hry seniorů 2014 setkání seniorů pozváno 9 dalších DS výlet na Svatou horu u Příbrami posezení s hudbou country kapela výlet na zámek Hořovice beseda o přírodě ČR + ukázka živých zvířat lvíče, leguán a hadi práce na zahradě péče o květiny a zeleň pravidelné mše v kapli opékání vuřtů - rozlučka s létem sklizeň lískových ořechů ze zahrady pozvánka na setkání seniorů Sportovní hry DS Unhošť hudební pořad Hraje nám Kladenská Heligonka sportovní setkání DS Dobříš sportovní hry DS Kladno Švermov sportovní hry seniorů Rožmitál p/třemšínem výstava květin Libomyšl bubnujeme pro radost DS Rudná LEGO turnaj setkání seniorů s dětmi z MŠ pravidelně každý měsíc Vánoční výstava na KÚ Praha Mikuláš naděluje besídka dětí z MŠ Děti ze ZŠ vánoční výstava v Praze vánoční výstava ve Zdicích 14

15 Advent v DS - program na zahradě DVZZ (program i pro širokou veřejnost) vánoční návštěva představitelů města spojená s rozdáváním dárků klientům vánoce v Domově výzdoba společných prostor, vánoční atmosféra (společné zpívání koled a vánočních písniček, posezení u stromku vyprávění tradice) silvestrovské posezení 15

16 Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními Náš domov pokračoval v úzké spolupráci s Mateřskou školou Zahradní ulice, Zdice. Dále se vyvíjí spolupráce se Základní školou Zdice. Děti a žáci několikrát zpestřili pobyt našim seniorům svými kulturními vystoupeními k různým příležitostem. Nadále pokračuje spolupráce s našimi již stálými přáteli z Domu s pečovatelskou službou Žebrák, Domova penzionu pro důchodce z Berouna, z Domova Zátor, Koniklece Suchomasty, Domovem TGM Beroun a dalšími domovy pro seniory ve Středočeském kraji. Samozřejmě blízkou spolupráci máme i s městem Zdice a Společenským klubem Zdice, ve kterém navštěvujeme různé koncerty či představení umělců. Klienti našeho domova jsou Společenským klubem pravidelně zváni na všechny akce, které pořádají. Rovněž od města Zdice dostáváme zdarma Zdické noviny, které informují o dění ve městě a okolí. Blízkou spolupráci máme i s ostatními městy a obcemi, které přispívají finančními dary obyvatelům na kulturní vyžití. V této souvislosti musím jmenovat např. město Beroun, Králův Dvůr apod. Další dobrá spolupráce je například s městem Hostomice, obcí Hýskov, Nový Jáchymov a Žebrák, kteří nám zasílají pro obyvatele jejich obcí měsíčně noviny o tom co se děje v jejich obci. Navázali jsme spolupráci s obcí Tmaň, kam jsme pravidelně zváni na kulturní akce pořádané Klubem důchodců Tmaň a s okolními obcemi, které nás zvou na akce, které pořádají. 16

17 Prezentace zařízení letáky Domova V Zahradách Zdice pohlednice Domova V Zahradách Zdice místní tisk Zdické noviny tisk okresní Berounský deník a Podbrdské noviny webové stránky výstavy v městské výstavní síni výstavy pořádané Středočeským krajem informace na stránkách kabelové televize Psalo se o nás Zdické noviny květen Promítání v Domově (památky ČR vyhlášené UNESCO za světové kulturní dědictví) červenec 2014 Další ročník Sportovních her seniorů vyhráli Zdičtí červenec 2014 Poděkování poděkování klientek naší pečovatelské služby za pozvání na posezení s Heligonkou (při Sportovních hrách 2014) a mile prožité odpoledne, kdy si zazpívaly písničky jejich mládí a společně zavzpomínaly srpen září 2014 Zdice navštívil premiér B.Sobotka přišel pozdravit společně s hejtmanem M. Peterou i klienty a zaměstnance domova říjen 2014 Bilance volebního období zmínka o přístavbě nového pavilonu rozšíření domova pro seniory 17

18 Zdický pohled (Volební speciál kandidátů do Zastupitelstva města Zdice) říjen 2014 Rozšíříme služby domova seniorů pro veřejnost - informace o přístavbě a rozšíření služeb v zařízení Televize Barrandov říjen listopad série vysílání v hlavních zprávách ke zneužívání seniorů ze strany příbuzných, rodiny, tzv. šmejdů apod. Berounský deník Senioři si zasportovali (14. ročník sportovní her seniorů) Zdice chystají velkolepé oslavy svého výročí zmínka o Domově V Zahradách Zdice a foto našich klientů Zdičtí senioři si dnes mohou zazpívat o posezení s hudbou Kladenská Heligonka. Pozváni klienti PS a veřejnost výsledky voleb Volební komise u seniorů + foto našich klientů Výsledky voleb Pí. Švestková ze Zdic pamatuje vládu císaře Josefa i prezidenta Masaryka rozhovor s pí. Švestkovou její životní vzpomínky Česko zpívá koledy letos vánočně naladí zdické seniory zapojili se klienti i zaměstnanci v hodin Účast v Česko zpívá koledy vyjmenováni účastníci Zpívali senioři i lidé na návsi o účasti v Česko zpívá koledy uvedeno několik titulů z Česko zpívá koledy Ve Zdicích si koledy zazpívali i manželé Ředitelka domova měla vlhké oči M. Tomášková má zpěv velmi ráda M.Tomášková miluje zpěv a zpívala se Slavošem celostránkový článek + foto o klientce 18

19 Hospodářská správa Provoz kuchyně V provozu kuchyně je zajišťováno celodenní stravování pro klienty, obědy pro zaměstnance a obědy pro pečovatelskou službu. V roce 2014 bylo vydáno obědů. provoz kuchyně na jedné směně zajišťoval 1 kuchař a pomocná kuchařka, vedoucí kuchyně a skladnice. Suroviny dodávali smluvní dodavatelé. Při objednávání surovin dbáme na nejlepší kvalitu a cenu. Údržba a autodoprava Provoz údržby budov, zahrady a autodopravy zajišťoval 1 pracovník. Pracovník údržby prováděl plánované činnosti podle harmonogramu prací a pracovních postupů k zajištění provozu zařízení. V případě nenadálých poruch nebo havárií byla situace řešena operativně odbornými firmami. Recepce Na recepci pracovala na směně vždy 1 pracovnice, která obsluhovala telefonní ústřednu a bufet včetně objednávky zboží. Recepční také pečuje o zeleň a andulky v prostorách vstupní haly. Spolupracuje při zajišťování kulturních a společenských akcí a podílí se na aktivizaci klientů, zajištění bezpečí a klidu klientů. Je kontaktní osobou mezi klienty a jejich rodinou a ve vztahu k veřejnosti. Prádelna Provoz zajišťovaly 2 pracovnice, prováděly služby (praní prádla, žehlení a mandlování) nejen pro klienty domova, ale i pro pečovatelskou službu a veřejnost. Personální obsazení K má domov 66 zaměstnanců, z toho 35 pracovníků v přímé péči, 5 všeobecných sester (včetně vedoucí sociálně zdravotního úseku) a 1 rehabilitační sestra, 2 instruktorky sociální péče, 1 sociálního pracovníka. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci se zúčastňují pravidelně školení ke zvýšení svých schopností, dovedností a získání nových poznatků. Kromě školení získávají i zkušenosti při občasných návštěvách v ostatních domovech pro seniory či četbou odborných knih a časopisů např. Sestra, Senior revue, Zpravodaj APSS. U všech pracovníků sociálních služeb bylo splněno celoživotní vzdělávání ve smyslu zákona o sociálních službách. Vzdělávání je řešeno externě i interně vlastními přednáškami, zejména ke standardům kvality sociálních služeb. V roce 2014 jsme využívali zejména projekt Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Profesním vzděláváním ke kvalitě celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu. 19

20 Odborná praxe studentů Střední odborné učiliště Beroun obor kuchař 4 žáci Střední zdravotní škola Beroun zdravotnický asistent 2 studenti průběžně po celý rok Obor sociální péče 2 studenti po celý rok Dobrovolníci Dobrovolnictví v Domově pravidelně několik let provádí zejména 2 dobrovolníci v oblasti canisterapie. Činnost provádějí celkem 3 psi rozdílného vzrůstu - 2 jsou velké plemeno a 1 je miniaturní, neboť každý klient má svoje požadavky v tom co se týká vzrůstu a velikosti psa, který jej navštěvuje. Ostatní dobrovolníci se zaměřují zejména na osobní návštěvy klientů, společné aktivity (četba, společenské hry, vycházky, zajištění nákupů a vyřizování osobních zájmů klientů), V roce 2014 se podílelo na činnosti domova 6 dobrovolníků - většinou ženy, získali jsme však 2 muže. Jeden dobrovolník je studentem vyšší odborné školy (dálkové studium zaměřené na sociální oblast), pravidelně navštěvuje oddělení DZR, kde se věnuje 3 klientům a provádí s nimi reminiscenci toto považuji za velký přínos pro klienty. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zcela zásadním úkolem všech zaměstnanců organizace je provádět vyhodnocování rizik spojených s výkonem jejich činnosti. Od toho se vyvíjí další úkoly v BOZP jako je např. používání ochranných prostředků, provádění školení, revize technických zařízení apod. Za rok 2014 byly evidovány 3 lehké pracovní úrazy. Kontrolní činnost Kontroly nadřízených orgánů V uvedeném období byly provedeny kontroly následujícími orgány: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče Krajská hygienická stanice Středočeského kraje kontrola hygienicko-epidemiologického režimu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní odbor Beroun kontrola očkování klientů a personálu Finanční úřad pro Středočeský kraj daňová kontrola Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ověřování dodržování právních předpisů o potravinách Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finanční kontrola ve veřejné správě Kontrolní činnost vlastní Na základě plánu kontrolní činnosti je prováděna každým vedoucím úseku kontrola podřízených pracovníků. O takto provedených kontrolách jsou vedeny záznamy. 20

21 Hodnocení kvality poskytovaných služeb V roce 2014 došlo k hodnocení kvality poskytovaných služeb. Hodnocení bylo prováděno dotazníky mezi klienty a na základě stížností v průběhu roku Ankety se zúčastnilo celkem 28 klientů. V poslání našeho domova je vyzdvižen klid a bezpečí klientů. Klienti byli osloveni s dotazníkem, který obsahoval 15 otázek týkajících se jejich spokojenosti s poskytovanými službami, s prostředím domova a s personálem. S poskytováním sociální péče je naprosto spokojeno 27 z tázaných klientů, částečně 1 klient. U většiny klientů má personál naprostou důvěru, spokojenost je také s odbornou prací sester, úklidem, zařízením pokojů i se společnými prostorami domova. Se stravou jsou také většinou spokojeni jedinci (2 klienti) mají individuální požadavky na sestavení jídelníčku Toto vyhodnocení se promítne do zlepšení a zpestření služeb v následujícím období. Zájemci o vyhodnocení dotazníku mohou nahlídnout do závěrů hodnocení na recepci domova. Příklad vyhodnocení kvality poskytovaných služeb Pocítil/a jste někdy, že jsou ze strany personálu porušována Vaše práva? *ANO (bylo to vyřešené) 21

22 Stalo se vám, že jste byl/a ze strany personálu omezen/a proti Vaší vůli v pohybu (zamčené dveře, postranice u postele apod.)? 22 Sponzoři Poděkování za věcné a finanční dary patří všem níže uvedeným dárcům a také nejmenovaným dárcům, kteří přispívají domovu drobnými dárky (např. knihy, časopisy, předměty na pracovní terapii apod.). Johanová Hana Obec Hýskov PET spol s.r.o. Obec Nižbor Štětka Jiří Město Králův Dvůr Obec Lochovice Komínek Pavel Obec Chodouň Obec Vráž Obec Tmaň Mastný Jiří Městys Karlštejn Ing. Duben Josef Medinila s.r.o. Ing. Liška Josef Semileas a.s. Obec Hudlice Brůčková Zdena Obec Broumy Balony Praha s.r.o. Obec Bzová Město Beroun Pediatrická a alergologická ambulance MUDr. Kačírková

23 Opatření ke zkvalitnění činnosti Domova V Zahradách Zdice V závěru Zprávy o činnosti za rok 2014 musíme konstatovat, že úroveň našeho zařízení je na základě hodnocení služby na velice dobré úrovni. V minulé zprávě o činnosti nebyla stanovena žádná opatření ke zkvalitnění sociálních služeb. V roce 2015 se chceme zaměřit na drobná vylepšení služby, a to zejména nadále zlepšovat individuální přístup zaměstnanců ke klientům zaměřit se více na individuální požadavky klientů v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřit na individuální potřeby pracovníků a pro tyto účely využívat kvalitní lektory nadále pokračovat ve společném projektu domova pro seniory a dětí z Mateřské školy Zdice Slunce v duši realizovat projekt Má rodná obec obnovu často poruchových a již zastaralých praček zjistit možnosti vytvoření velké společenské místnosti 23

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více