Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,"

Transkript

1 Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec

2 Předkládá: Ivana Rabochová, ředitelka Základní údaje Organizace: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Čs.armády 969, ZDICE IČO: Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje Založení: usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.30-11/2002/zk Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu Pr., vložce č.874 Statutární orgán: ředitel Poskytované služby: domov pro seniory - identifikátor služby odlehčovací služba - identifikátor služby pečovatelská služba - identifikátor služby domov se zvláštním režimem - identifikátor služby Vedení domova Ředitelka Ivana Rabochová Vedoucí sociálně-zdravotního úseku Miloslava Chvojková DiS. Vedoucí ekonomického úseku Bc. Martina Moulisová Vedoucí hospodářské správy Naděžda Rosenbaumová Kontakty Telefon: web:

3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora ostatním osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomocí kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V roce 2014 jsme poskytli služby celkem 58 uživatelům (z toho 46 žen a 12 mužů). Skladba uživatele podle věku Dospělí let Mladší senioři let Starší senioři nad 80 let 4 klienti 18 klientů 36 klientů V roce 2014 bylo uzavřeno 14 nových smluv s klienty a ukončeno bylo 7 smluv (z důvodu úmrtí nebo odchodu do domova pro seniory). Pečovatelská služba poskytuje služby v domácnostech uživatelů v pracovní dny od 7,00 hodin do 15,30hodin. Rozvoz obědů v době od 11,00 do 14,30 hodin. Ostatní úkony PS probíhají dle požadavků klientů a provozních možností pečovatelské služby. Mezi nejžádanější služby patří pravidelná dovážka obědů. V roce 2014 bylo rozvezeno celkem obědů v terénu (tj. průměrně 747 obědů měsíčně). Dále to jsou nejčastěji poskytované úkony v roce 2014 Úkon Pomoc při osobní hygieně Koupání, sprchování Pomoc při zajištění chodu domácnosti Běžný úklid Velký úklid Běžný nákup Velký nákup Pochůzky (lékárna,pošta) Praní prádla Žehlení a mandlování počet uživatelů (celkem 205 kg) 3 (celkem 79 kg) 3

4 Fakultativní činnosti pečovatelské služby Dohled nad správným užitím léků Převlečení ložního prádla Kontrolní návštěva Doprava osobním automobilem Zapůjčení termonádob Činnost PS Klienti pečovatelské služby mají možnost celoročně navštěvovat pracovní terapii v Domově V Zahradách Zdice. Uživatelé služby se zúčastnili posezení s hudbou pořádané v Domově V Zahradách Zdice. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.). Cílová skupina Odlehčovací služba je určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (osoby propuštěné z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.). Služba není určena pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Odlehčovací služba v Domově V Zahradách Zdice má k dispozici čtyři jednolůžkové pokoje. Této služby využilo za rok 2014 celkem 48 klientů, z toho 43 žen a 5 mužů. Průměrný věk klientů byl 87 let. Někteří klienti u nás pobývají opakovaně a pravidelně, např. 1x za dva měsíce. O odlehčovací službu býval velký zájem zejména během letních a zimních měsíců. Nyní již to není pravidlem a rodiny se na nás obracejí i během roku. V předchozích letech jsme nejčastěji poskytovali nejméně náročnou péči, tzv. variantu A. V roce 2014 to takto jednoznačné nebylo. Často jsme poskytovaly i úkony rozšířené, zejména pak variantu B, ale i C, u klientů, kteří byli spíše ležící a nedokázali si své potřeby uspokojit sami. 4

5 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům s onemocněním stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti podle jejich individuálních schopností a možností a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílová skupina Je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena pro klienty, kteří nesplňují cílovou skupinu klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Domov se zvláštním režimem je pro 10 klientů. Jedná se o jednolůžkové pokoje včetně příslušenství. K dispozici je klientům i společenská místnost s kuchyňkou a venkovní prostor. O klienty se stará 5 pracovníků sociálních služeb. V roce 2014 byl přijat pouze jeden klient. O službu je v našem kraji stále větší zájem, o informace volá v průměru jeden člověk denně s tím, že by chtěl svého rodinného příslušníka umístit do DZR. Průměrný věk klientů byl 81 let. Klienti jsou aktivizováni pracovníky sociálních služeb. Zúčastňují se všech akcí pořádaných domovem pro seniory. 5

6 DOMOV PRO SENIORY Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílem je usnadnění života ve stáří zvýšit nebo zachovat soběstačnost vytvořit podmínky k rozšíření osobních kontaktů zajistit prostor pro seberealizaci zajištění klidu a bezpečí vhodnými prostředky uspokojovat individuální potřeby obyvatel Principy usnadnění přechodu obyvatel do nového prostředí respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi obyvateli a zaměstnanci trpělivost Cílová skupina Domov V Zahradách Zdice je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Není určen pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Počet a skladba klientů: Počet lůžek Počet klientů k Počet přijatých v roce z toho 19 mužů 34 z toho 10 mužů Věkové složení klientů do 65 let nad 65 let 100 a 81 žen a 24 žen 6

7 Do domova seniorů přicházejí čím dál starší obyvatelé s většími zdravotními potížemi. Odráží se to i na výši potřebné péče. Průměrný věk obyvatel je 85 let. Nejstarším klientem je žena, která oslavila 102 let. Nejstarším mužem je klient, který dosáhl v roce let. Domov V Zahradách Zdice měl k celkem v evidenci 363 žadatelů, ze Středočeského kraje je 325 evidovaných žadatelů. Z tohoto počtu jsme v roce 2014 přijali celkem 100 žádostí o poskytování sociální služby. Úhrady za pobyt Poplatky za ubytování v domově jsou následující : Jednolůžkový pokoj 210,- Kč/den Dvojlůžkový pokoj 200,- Kč/den Za stravu je následující úhrada: Strava normální 160,- Kč/den Strava diabetická 170,- Kč/den Klientovi musí zůstat minimálně 15% z příjmů, tzn., že všichni nehradí plnou úhradu. Příspěvek na péči zůstává v plné výši domovu. Příspěvek na péči pobírá následující počet klientů: I. 6 II. 32 III. 41 IV. 25 Zahájené řízení (dosud neukončeno) u 1 klienta. Domov V Zahradách poskytuje tyto základní činnosti: ubytování je v jednolůžkových či dvojlůžkových pokojích včetně příslušenství, pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Klient si může pokoj vybavit dle svého přání drobné předměty, televize, rádio, lednici, drobný nábytek křeslo apod. Drobné spotřebiče, popř. televizi lze zapůjčit jako fakultativní službu. K užívání jsou klientům k dispozici kuchyňky, klubovny, knihovna, zahrada. úklid je prováděn denně pracovnicemi úklidu, úklid pokojů je dle požadavků klienta. praní a drobné opravy prádla tato služba je poskytována v moderně zařízené prádelně. Osobní prádlo je práno dle požadavků klienta. stravování poskytujeme normální stravu, diabetickou, žlučníkovou a dle potřeby další diety. Strava je poskytována 4 x denně, diabetická 6x denně, v případě oběda lze vybírat ze dvou hlavních jídel úkony péče základní sociální poradenství 7

8 Úkony péče obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí Úkony péče jsou nasmlouvány ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb a z potřeb a přání klientů se vychází i při individuálním plánování služby a stanovení osobního cíle. Sociální a zdravotní péče Zdravotní péče je poskytována v našem zařízení 5 všeobecnými sestrami, které mohou pracovat bez odborného dohledu. Dalším pracovníkem na úseku zdravotní péče je fyzioterapeutka, která také může pracovat bez odborného dohledu. K bylo v našem zařízení trvale upoutaných klientů na lůžku 20 klientů, částečně mobilních za pomoci druhé osoby či technických pomůcek je 65, mobilních klientů bylo 27. Domov má uzavřenu smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče se zdravotními pojišťovnami. Klientům je pravidelně k dispozici praktický lékař, lékař ORL, psychiatr, oční, foniatr a interní lékař. Velmi úzkou spolupráci máme s nemocnicí v Berouně a Hořovicích. Kvalifikovaný zdravotnický personál před speciálními vyšetřeními edukuje klienty. Dle ordinace lékaře odebírá biologický materiál k vyšetření, provádí převazy ran a poškození kůže, připravuje a podává léky, měří fyziologické funkce klientů, aplikuje injekce. Zajišťuje převoz klienta do nemocnice nebo na vyšetření k odbornému lékaři v případě zhoršení zdravotního stavu. 8

9 Pracovnice sociální péče dohlížejí a pomáhají klientům s hygienou, pomáhají při oblékání či svlékání klienta, provádějí výměnu inkontinentních pomůcek, pečují o kůži, nehty a vlasy. Provádějí pravidelně výměnu lůžkovin. Kromě jiného provádí v odpoledních hodinách rehabilitaci s klienty hlavně chůzi, různé aktivity k posílení motoriky či paměti např. různé stolní hry, zpívání, povídání o životě, čtení knih a novin nebo provádějí různé formy trénování paměti, doprovází klienty na vycházky. Také doprovází klienty na lékařská vyšetření, pokud klient není schopen toto absolvovat sám. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá vypracovat individuální plán a pomáhá naplňovat individuální potřeby klienta. Klientovi se snaží pomoci naplnit jeho osobní cíl, který si klient sám stanoví. Na klíčového pracovníka se obrací klienti se svými problémy a požadavky. Pracovník je řeší za pomoci klienta, týmu, rodiny popř. se obrací na ostatní odborníky. Rehabilitace Rehabilitace v domově nabízí základní procedury, které umožní klientům zlepšit a zkvalitnit jejich pobyt. Co nabízíme? 1) Léčebnou tělesnou výchovu která je zaměřena hlavně na klienty, kteří mají omezený pohyb, buď po úrazu nebo jako důsledek jejich nemoci. LTV je zaměřena na posílení, protažení svalů a zvětšení rozsahu kloubů (pokud to ale stav klienta dovoluje). Učíme klienty pomocí různých rehabilitačních pomůcek opět se postavit, dále se provádí nácvik chůze a samostatnosti (nácvik sebeobsluhy). 2) Fyzikální terapii Elektroléčba používáme ultrazvuk, magnetoterapii, DD proudy, galvanoterapii. Pomocí těchto procedur máme možnost tlumit mírné bolesti pohybového aparátu, prokrvení a podpořit hojení ran. Vodoléčba provádíme celkové a částečné koupele v teplé vodě na podporu pohybového aparátu klientů. 9

10 Pro zdatnější klienty jsme zavedli ranní rozcvičky, o které je velký zájem. Dochází pravidelně skupina cca 15 klientů. Přes zimu mají klienti možnost chodit do tělocvičny, kde šlapají na různých šlapadlech. Jakmile počasí už začíná být přijatelné, mají klienti možnost chodit cvičit na cvičební stroje na venkovní hřiště. 10 Aktivity a zájmová činnost ruční práce šití, háčkování, pletení, výroba sezonních dekorací keramika knihovna výpůjčka knih a čtenářský kroužek trénování paměti ranní rozcvičky petterapie canisterapie bohoslužby pravidelné setkávání na mši v kapli (1x týdně) vědomostní hry hry s písmenky, křížovky, kvízy společenské hry puzzle, člověče nezlob se, karty, pexeso apod. sportovní aktivity kuličky, šipky, kuželky,pétanque, kulečník muzikoterapie - zpěv písniček, bubnování a hra na drobné dřevěné nástrojky besedy a promítání dokumentů spolupráce s MŠ interaktivní setkávání dětí z mateřské školy se seniory pečení sladkosti na kavárničku, bramboráky a topinky kavárničky společná příprava zákusků utužování a posilování kladných vztahů mezi klienty výlety na houby do lesa, ZOO, výstavy, zámky v okolí

11 karneval sportovní hry setkávání klientů u nás i účast našich klientů na přátelských setkáních v ostatních domovech, kam jsme pozváni přednášky vzdělávací spojené s promítáním posezení u krbu opékání vuřtů, loučení s létem, advent, zmrzlinové odpoledne, vítání jara rej čarodějnic 11

12 ERGOTERAPIE Cílem ergoterapie (pracovní terapie) je udržování a zlepšování soběstačnosti klienta při sebeobsluze a zvládání běžných denních aktivit a vyplnění jeho volného času. Činnosti jsou přizpůsobeny potřebám klientů, tak aby zvládli co nejvíce sami nebo jen s malou dopomocí. Na pracovní terapii se scházejí většinou ženy, které věnují zejména ručním pracím. Vyrábějí drobné dárky pro děti z MŠ a ZŠ, které nás pravidelně navštěvují. Dárečky jsou jako poděkování za jejich vystoupení a besídky. S našimi výrobky se také zúčastňujeme výstav pořádaných Krajským úřadem Středočeského kraje (velikonoce a vánoce) nebo MěÚ Zdice. Vyrábíme následující výrobky polštářky, sedáky na židle a křesla koberečky pletené ponožky košíčky a ošatky z papírových roliček vyšívané dečky chňapky drobné látkové nebo háčkované hračky pro děti malované nebo jinak zdobené kraslice sezonní dekorace keramiku figurky z keramiky, svícny a mističky 12

13 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Zájmové aktivity slouží ke vzájemnému seznamování klientů, utužování jejich vztahů, vyplnění volného času a k zábavě. Jsou uzpůsobeny potřebám a požadavkům klientů. Některé aktivity jsou určeny více pro muže (např. kulečník) a některé více pro ženy (zejména vaření a pečení). 13

14 Kulturní činnost canisterapie aromaterapie kavárničky pečení bramboráků, topinek a sladkostí na kavárničky karneval muzikoterapie Bubnujeme pro radost promítání zajímavostí velikonoční výstava Praha velikonoční výstava Zdice kulturní vystoupení Richard Adam setkání seniorů Tančíme pro radost Točník divadlo společenský dům Zdice hra Mafie a city pečeme na velikonoce soutěž v hledání velikonočních vajíček jarní besídka dětí z MŠ bubnování pro radost setkání seniorů - pozvánka do Kolešovic Kolešovický víceboj 2014 Sportovní hry seniorů 2014 setkání seniorů pozváno 9 dalších DS výlet na Svatou horu u Příbrami posezení s hudbou country kapela výlet na zámek Hořovice beseda o přírodě ČR + ukázka živých zvířat lvíče, leguán a hadi práce na zahradě péče o květiny a zeleň pravidelné mše v kapli opékání vuřtů - rozlučka s létem sklizeň lískových ořechů ze zahrady pozvánka na setkání seniorů Sportovní hry DS Unhošť hudební pořad Hraje nám Kladenská Heligonka sportovní setkání DS Dobříš sportovní hry DS Kladno Švermov sportovní hry seniorů Rožmitál p/třemšínem výstava květin Libomyšl bubnujeme pro radost DS Rudná LEGO turnaj setkání seniorů s dětmi z MŠ pravidelně každý měsíc Vánoční výstava na KÚ Praha Mikuláš naděluje besídka dětí z MŠ Děti ze ZŠ vánoční výstava v Praze vánoční výstava ve Zdicích 14

15 Advent v DS - program na zahradě DVZZ (program i pro širokou veřejnost) vánoční návštěva představitelů města spojená s rozdáváním dárků klientům vánoce v Domově výzdoba společných prostor, vánoční atmosféra (společné zpívání koled a vánočních písniček, posezení u stromku vyprávění tradice) silvestrovské posezení 15

16 Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními Náš domov pokračoval v úzké spolupráci s Mateřskou školou Zahradní ulice, Zdice. Dále se vyvíjí spolupráce se Základní školou Zdice. Děti a žáci několikrát zpestřili pobyt našim seniorům svými kulturními vystoupeními k různým příležitostem. Nadále pokračuje spolupráce s našimi již stálými přáteli z Domu s pečovatelskou službou Žebrák, Domova penzionu pro důchodce z Berouna, z Domova Zátor, Koniklece Suchomasty, Domovem TGM Beroun a dalšími domovy pro seniory ve Středočeském kraji. Samozřejmě blízkou spolupráci máme i s městem Zdice a Společenským klubem Zdice, ve kterém navštěvujeme různé koncerty či představení umělců. Klienti našeho domova jsou Společenským klubem pravidelně zváni na všechny akce, které pořádají. Rovněž od města Zdice dostáváme zdarma Zdické noviny, které informují o dění ve městě a okolí. Blízkou spolupráci máme i s ostatními městy a obcemi, které přispívají finančními dary obyvatelům na kulturní vyžití. V této souvislosti musím jmenovat např. město Beroun, Králův Dvůr apod. Další dobrá spolupráce je například s městem Hostomice, obcí Hýskov, Nový Jáchymov a Žebrák, kteří nám zasílají pro obyvatele jejich obcí měsíčně noviny o tom co se děje v jejich obci. Navázali jsme spolupráci s obcí Tmaň, kam jsme pravidelně zváni na kulturní akce pořádané Klubem důchodců Tmaň a s okolními obcemi, které nás zvou na akce, které pořádají. 16

17 Prezentace zařízení letáky Domova V Zahradách Zdice pohlednice Domova V Zahradách Zdice místní tisk Zdické noviny tisk okresní Berounský deník a Podbrdské noviny webové stránky výstavy v městské výstavní síni výstavy pořádané Středočeským krajem informace na stránkách kabelové televize Psalo se o nás Zdické noviny květen Promítání v Domově (památky ČR vyhlášené UNESCO za světové kulturní dědictví) červenec 2014 Další ročník Sportovních her seniorů vyhráli Zdičtí červenec 2014 Poděkování poděkování klientek naší pečovatelské služby za pozvání na posezení s Heligonkou (při Sportovních hrách 2014) a mile prožité odpoledne, kdy si zazpívaly písničky jejich mládí a společně zavzpomínaly srpen září 2014 Zdice navštívil premiér B.Sobotka přišel pozdravit společně s hejtmanem M. Peterou i klienty a zaměstnance domova říjen 2014 Bilance volebního období zmínka o přístavbě nového pavilonu rozšíření domova pro seniory 17

18 Zdický pohled (Volební speciál kandidátů do Zastupitelstva města Zdice) říjen 2014 Rozšíříme služby domova seniorů pro veřejnost - informace o přístavbě a rozšíření služeb v zařízení Televize Barrandov říjen listopad série vysílání v hlavních zprávách ke zneužívání seniorů ze strany příbuzných, rodiny, tzv. šmejdů apod. Berounský deník Senioři si zasportovali (14. ročník sportovní her seniorů) Zdice chystají velkolepé oslavy svého výročí zmínka o Domově V Zahradách Zdice a foto našich klientů Zdičtí senioři si dnes mohou zazpívat o posezení s hudbou Kladenská Heligonka. Pozváni klienti PS a veřejnost výsledky voleb Volební komise u seniorů + foto našich klientů Výsledky voleb Pí. Švestková ze Zdic pamatuje vládu císaře Josefa i prezidenta Masaryka rozhovor s pí. Švestkovou její životní vzpomínky Česko zpívá koledy letos vánočně naladí zdické seniory zapojili se klienti i zaměstnanci v hodin Účast v Česko zpívá koledy vyjmenováni účastníci Zpívali senioři i lidé na návsi o účasti v Česko zpívá koledy uvedeno několik titulů z Česko zpívá koledy Ve Zdicích si koledy zazpívali i manželé Ředitelka domova měla vlhké oči M. Tomášková má zpěv velmi ráda M.Tomášková miluje zpěv a zpívala se Slavošem celostránkový článek + foto o klientce 18

19 Hospodářská správa Provoz kuchyně V provozu kuchyně je zajišťováno celodenní stravování pro klienty, obědy pro zaměstnance a obědy pro pečovatelskou službu. V roce 2014 bylo vydáno obědů. provoz kuchyně na jedné směně zajišťoval 1 kuchař a pomocná kuchařka, vedoucí kuchyně a skladnice. Suroviny dodávali smluvní dodavatelé. Při objednávání surovin dbáme na nejlepší kvalitu a cenu. Údržba a autodoprava Provoz údržby budov, zahrady a autodopravy zajišťoval 1 pracovník. Pracovník údržby prováděl plánované činnosti podle harmonogramu prací a pracovních postupů k zajištění provozu zařízení. V případě nenadálých poruch nebo havárií byla situace řešena operativně odbornými firmami. Recepce Na recepci pracovala na směně vždy 1 pracovnice, která obsluhovala telefonní ústřednu a bufet včetně objednávky zboží. Recepční také pečuje o zeleň a andulky v prostorách vstupní haly. Spolupracuje při zajišťování kulturních a společenských akcí a podílí se na aktivizaci klientů, zajištění bezpečí a klidu klientů. Je kontaktní osobou mezi klienty a jejich rodinou a ve vztahu k veřejnosti. Prádelna Provoz zajišťovaly 2 pracovnice, prováděly služby (praní prádla, žehlení a mandlování) nejen pro klienty domova, ale i pro pečovatelskou službu a veřejnost. Personální obsazení K má domov 66 zaměstnanců, z toho 35 pracovníků v přímé péči, 5 všeobecných sester (včetně vedoucí sociálně zdravotního úseku) a 1 rehabilitační sestra, 2 instruktorky sociální péče, 1 sociálního pracovníka. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci se zúčastňují pravidelně školení ke zvýšení svých schopností, dovedností a získání nových poznatků. Kromě školení získávají i zkušenosti při občasných návštěvách v ostatních domovech pro seniory či četbou odborných knih a časopisů např. Sestra, Senior revue, Zpravodaj APSS. U všech pracovníků sociálních služeb bylo splněno celoživotní vzdělávání ve smyslu zákona o sociálních službách. Vzdělávání je řešeno externě i interně vlastními přednáškami, zejména ke standardům kvality sociálních služeb. V roce 2014 jsme využívali zejména projekt Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Profesním vzděláváním ke kvalitě celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu. 19

20 Odborná praxe studentů Střední odborné učiliště Beroun obor kuchař 4 žáci Střední zdravotní škola Beroun zdravotnický asistent 2 studenti průběžně po celý rok Obor sociální péče 2 studenti po celý rok Dobrovolníci Dobrovolnictví v Domově pravidelně několik let provádí zejména 2 dobrovolníci v oblasti canisterapie. Činnost provádějí celkem 3 psi rozdílného vzrůstu - 2 jsou velké plemeno a 1 je miniaturní, neboť každý klient má svoje požadavky v tom co se týká vzrůstu a velikosti psa, který jej navštěvuje. Ostatní dobrovolníci se zaměřují zejména na osobní návštěvy klientů, společné aktivity (četba, společenské hry, vycházky, zajištění nákupů a vyřizování osobních zájmů klientů), V roce 2014 se podílelo na činnosti domova 6 dobrovolníků - většinou ženy, získali jsme však 2 muže. Jeden dobrovolník je studentem vyšší odborné školy (dálkové studium zaměřené na sociální oblast), pravidelně navštěvuje oddělení DZR, kde se věnuje 3 klientům a provádí s nimi reminiscenci toto považuji za velký přínos pro klienty. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zcela zásadním úkolem všech zaměstnanců organizace je provádět vyhodnocování rizik spojených s výkonem jejich činnosti. Od toho se vyvíjí další úkoly v BOZP jako je např. používání ochranných prostředků, provádění školení, revize technických zařízení apod. Za rok 2014 byly evidovány 3 lehké pracovní úrazy. Kontrolní činnost Kontroly nadřízených orgánů V uvedeném období byly provedeny kontroly následujícími orgány: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče Krajská hygienická stanice Středočeského kraje kontrola hygienicko-epidemiologického režimu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní odbor Beroun kontrola očkování klientů a personálu Finanční úřad pro Středočeský kraj daňová kontrola Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ověřování dodržování právních předpisů o potravinách Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finanční kontrola ve veřejné správě Kontrolní činnost vlastní Na základě plánu kontrolní činnosti je prováděna každým vedoucím úseku kontrola podřízených pracovníků. O takto provedených kontrolách jsou vedeny záznamy. 20

21 Hodnocení kvality poskytovaných služeb V roce 2014 došlo k hodnocení kvality poskytovaných služeb. Hodnocení bylo prováděno dotazníky mezi klienty a na základě stížností v průběhu roku Ankety se zúčastnilo celkem 28 klientů. V poslání našeho domova je vyzdvižen klid a bezpečí klientů. Klienti byli osloveni s dotazníkem, který obsahoval 15 otázek týkajících se jejich spokojenosti s poskytovanými službami, s prostředím domova a s personálem. S poskytováním sociální péče je naprosto spokojeno 27 z tázaných klientů, částečně 1 klient. U většiny klientů má personál naprostou důvěru, spokojenost je také s odbornou prací sester, úklidem, zařízením pokojů i se společnými prostorami domova. Se stravou jsou také většinou spokojeni jedinci (2 klienti) mají individuální požadavky na sestavení jídelníčku Toto vyhodnocení se promítne do zlepšení a zpestření služeb v následujícím období. Zájemci o vyhodnocení dotazníku mohou nahlídnout do závěrů hodnocení na recepci domova. Příklad vyhodnocení kvality poskytovaných služeb Pocítil/a jste někdy, že jsou ze strany personálu porušována Vaše práva? *ANO (bylo to vyřešené) 21

22 Stalo se vám, že jste byl/a ze strany personálu omezen/a proti Vaší vůli v pohybu (zamčené dveře, postranice u postele apod.)? 22 Sponzoři Poděkování za věcné a finanční dary patří všem níže uvedeným dárcům a také nejmenovaným dárcům, kteří přispívají domovu drobnými dárky (např. knihy, časopisy, předměty na pracovní terapii apod.). Johanová Hana Obec Hýskov PET spol s.r.o. Obec Nižbor Štětka Jiří Město Králův Dvůr Obec Lochovice Komínek Pavel Obec Chodouň Obec Vráž Obec Tmaň Mastný Jiří Městys Karlštejn Ing. Duben Josef Medinila s.r.o. Ing. Liška Josef Semileas a.s. Obec Hudlice Brůčková Zdena Obec Broumy Balony Praha s.r.o. Obec Bzová Město Beroun Pediatrická a alergologická ambulance MUDr. Kačírková

23 Opatření ke zkvalitnění činnosti Domova V Zahradách Zdice V závěru Zprávy o činnosti za rok 2014 musíme konstatovat, že úroveň našeho zařízení je na základě hodnocení služby na velice dobré úrovni. V minulé zprávě o činnosti nebyla stanovena žádná opatření ke zkvalitnění sociálních služeb. V roce 2015 se chceme zaměřit na drobná vylepšení služby, a to zejména nadále zlepšovat individuální přístup zaměstnanců ke klientům zaměřit se více na individuální požadavky klientů v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřit na individuální potřeby pracovníků a pro tyto účely využívat kvalitní lektory nadále pokračovat ve společném projektu domova pro seniory a dětí z Mateřské školy Zdice Slunce v duši realizovat projekt Má rodná obec obnovu často poruchových a již zastaralých praček zjistit možnosti vytvoření velké společenské místnosti 23

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. Talmud Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 1. Základní informace Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

I Základní údaje o organizaci

I Základní údaje o organizaci MĚSTO NOVÝ JIČÍN Pečovatelská služba Nový Jičín Sídlo organizační složky Revoluční 6 Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NOVÝ JIČÍN ZA ROK 2013

Více