Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,"

Transkript

1 Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec

2 Předkládá: Ivana Rabochová, ředitelka Základní údaje Organizace: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Čs.armády 969, ZDICE IČO: Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje Založení: usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.30-11/2002/zk Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu Pr., vložce č.874 Statutární orgán: ředitel Poskytované služby: domov pro seniory - identifikátor služby odlehčovací služba - identifikátor služby pečovatelská služba - identifikátor služby domov se zvláštním režimem - identifikátor služby Vedení domova Ředitelka Ivana Rabochová Vedoucí sociálně-zdravotního úseku Miloslava Chvojková DiS. Vedoucí ekonomického úseku Bc. Martina Moulisová Vedoucí hospodářské správy Naděžda Rosenbaumová Kontakty Telefon: web:

3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora ostatním osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomocí kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím V roce 2014 jsme poskytli služby celkem 58 uživatelům (z toho 46 žen a 12 mužů). Skladba uživatele podle věku Dospělí let Mladší senioři let Starší senioři nad 80 let 4 klienti 18 klientů 36 klientů V roce 2014 bylo uzavřeno 14 nových smluv s klienty a ukončeno bylo 7 smluv (z důvodu úmrtí nebo odchodu do domova pro seniory). Pečovatelská služba poskytuje služby v domácnostech uživatelů v pracovní dny od 7,00 hodin do 15,30hodin. Rozvoz obědů v době od 11,00 do 14,30 hodin. Ostatní úkony PS probíhají dle požadavků klientů a provozních možností pečovatelské služby. Mezi nejžádanější služby patří pravidelná dovážka obědů. V roce 2014 bylo rozvezeno celkem obědů v terénu (tj. průměrně 747 obědů měsíčně). Dále to jsou nejčastěji poskytované úkony v roce 2014 Úkon Pomoc při osobní hygieně Koupání, sprchování Pomoc při zajištění chodu domácnosti Běžný úklid Velký úklid Běžný nákup Velký nákup Pochůzky (lékárna,pošta) Praní prádla Žehlení a mandlování počet uživatelů (celkem 205 kg) 3 (celkem 79 kg) 3

4 Fakultativní činnosti pečovatelské služby Dohled nad správným užitím léků Převlečení ložního prádla Kontrolní návštěva Doprava osobním automobilem Zapůjčení termonádob Činnost PS Klienti pečovatelské služby mají možnost celoročně navštěvovat pracovní terapii v Domově V Zahradách Zdice. Uživatelé služby se zúčastnili posezení s hudbou pořádané v Domově V Zahradách Zdice. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Posláním Domova V Zahradách Zdice při poskytování odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici apod.). Cílová skupina Odlehčovací služba je určena seniorům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (osoby propuštěné z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.). Služba není určena pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Odlehčovací služba v Domově V Zahradách Zdice má k dispozici čtyři jednolůžkové pokoje. Této služby využilo za rok 2014 celkem 48 klientů, z toho 43 žen a 5 mužů. Průměrný věk klientů byl 87 let. Někteří klienti u nás pobývají opakovaně a pravidelně, např. 1x za dva měsíce. O odlehčovací službu býval velký zájem zejména během letních a zimních měsíců. Nyní již to není pravidlem a rodiny se na nás obracejí i během roku. V předchozích letech jsme nejčastěji poskytovali nejméně náročnou péči, tzv. variantu A. V roce 2014 to takto jednoznačné nebylo. Často jsme poskytovaly i úkony rozšířené, zejména pak variantu B, ale i C, u klientů, kteří byli spíše ležící a nedokázali si své potřeby uspokojit sami. 4

5 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života klientům s onemocněním stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomůžeme při zachování soběstačnosti a samostatnosti podle jejich individuálních schopností a možností a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílová skupina Je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena pro klienty, kteří nesplňují cílovou skupinu klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty Principy respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi klienty a zaměstnanci trpělivost Domov se zvláštním režimem je pro 10 klientů. Jedná se o jednolůžkové pokoje včetně příslušenství. K dispozici je klientům i společenská místnost s kuchyňkou a venkovní prostor. O klienty se stará 5 pracovníků sociálních služeb. V roce 2014 byl přijat pouze jeden klient. O službu je v našem kraji stále větší zájem, o informace volá v průměru jeden člověk denně s tím, že by chtěl svého rodinného příslušníka umístit do DZR. Průměrný věk klientů byl 81 let. Klienti jsou aktivizováni pracovníky sociálních služeb. Zúčastňují se všech akcí pořádaných domovem pro seniory. 5

6 DOMOV PRO SENIORY Posláním Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb, je umožnění prožití klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Cílem je usnadnění života ve stáří zvýšit nebo zachovat soběstačnost vytvořit podmínky k rozšíření osobních kontaktů zajistit prostor pro seberealizaci zajištění klidu a bezpečí vhodnými prostředky uspokojovat individuální potřeby obyvatel Principy usnadnění přechodu obyvatel do nového prostředí respektování osobnosti a lidských práv tolerance a respekt vzájemná komunikace důvěra mezi obyvateli a zaměstnanci trpělivost Cílová skupina Domov V Zahradách Zdice je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Není určen pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení klienty, kteří mají akutní infekční nemoc klienty, kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty klienty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy Počet a skladba klientů: Počet lůžek Počet klientů k Počet přijatých v roce z toho 19 mužů 34 z toho 10 mužů Věkové složení klientů do 65 let nad 65 let 100 a 81 žen a 24 žen 6

7 Do domova seniorů přicházejí čím dál starší obyvatelé s většími zdravotními potížemi. Odráží se to i na výši potřebné péče. Průměrný věk obyvatel je 85 let. Nejstarším klientem je žena, která oslavila 102 let. Nejstarším mužem je klient, který dosáhl v roce let. Domov V Zahradách Zdice měl k celkem v evidenci 363 žadatelů, ze Středočeského kraje je 325 evidovaných žadatelů. Z tohoto počtu jsme v roce 2014 přijali celkem 100 žádostí o poskytování sociální služby. Úhrady za pobyt Poplatky za ubytování v domově jsou následující : Jednolůžkový pokoj 210,- Kč/den Dvojlůžkový pokoj 200,- Kč/den Za stravu je následující úhrada: Strava normální 160,- Kč/den Strava diabetická 170,- Kč/den Klientovi musí zůstat minimálně 15% z příjmů, tzn., že všichni nehradí plnou úhradu. Příspěvek na péči zůstává v plné výši domovu. Příspěvek na péči pobírá následující počet klientů: I. 6 II. 32 III. 41 IV. 25 Zahájené řízení (dosud neukončeno) u 1 klienta. Domov V Zahradách poskytuje tyto základní činnosti: ubytování je v jednolůžkových či dvojlůžkových pokojích včetně příslušenství, pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Klient si může pokoj vybavit dle svého přání drobné předměty, televize, rádio, lednici, drobný nábytek křeslo apod. Drobné spotřebiče, popř. televizi lze zapůjčit jako fakultativní službu. K užívání jsou klientům k dispozici kuchyňky, klubovny, knihovna, zahrada. úklid je prováděn denně pracovnicemi úklidu, úklid pokojů je dle požadavků klienta. praní a drobné opravy prádla tato služba je poskytována v moderně zařízené prádelně. Osobní prádlo je práno dle požadavků klienta. stravování poskytujeme normální stravu, diabetickou, žlučníkovou a dle potřeby další diety. Strava je poskytována 4 x denně, diabetická 6x denně, v případě oběda lze vybírat ze dvou hlavních jídel úkony péče základní sociální poradenství 7

8 Úkony péče obsahují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí Úkony péče jsou nasmlouvány ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb a z potřeb a přání klientů se vychází i při individuálním plánování služby a stanovení osobního cíle. Sociální a zdravotní péče Zdravotní péče je poskytována v našem zařízení 5 všeobecnými sestrami, které mohou pracovat bez odborného dohledu. Dalším pracovníkem na úseku zdravotní péče je fyzioterapeutka, která také může pracovat bez odborného dohledu. K bylo v našem zařízení trvale upoutaných klientů na lůžku 20 klientů, částečně mobilních za pomoci druhé osoby či technických pomůcek je 65, mobilních klientů bylo 27. Domov má uzavřenu smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče se zdravotními pojišťovnami. Klientům je pravidelně k dispozici praktický lékař, lékař ORL, psychiatr, oční, foniatr a interní lékař. Velmi úzkou spolupráci máme s nemocnicí v Berouně a Hořovicích. Kvalifikovaný zdravotnický personál před speciálními vyšetřeními edukuje klienty. Dle ordinace lékaře odebírá biologický materiál k vyšetření, provádí převazy ran a poškození kůže, připravuje a podává léky, měří fyziologické funkce klientů, aplikuje injekce. Zajišťuje převoz klienta do nemocnice nebo na vyšetření k odbornému lékaři v případě zhoršení zdravotního stavu. 8

9 Pracovnice sociální péče dohlížejí a pomáhají klientům s hygienou, pomáhají při oblékání či svlékání klienta, provádějí výměnu inkontinentních pomůcek, pečují o kůži, nehty a vlasy. Provádějí pravidelně výměnu lůžkovin. Kromě jiného provádí v odpoledních hodinách rehabilitaci s klienty hlavně chůzi, různé aktivity k posílení motoriky či paměti např. různé stolní hry, zpívání, povídání o životě, čtení knih a novin nebo provádějí různé formy trénování paměti, doprovází klienty na vycházky. Také doprovází klienty na lékařská vyšetření, pokud klient není schopen toto absolvovat sám. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá vypracovat individuální plán a pomáhá naplňovat individuální potřeby klienta. Klientovi se snaží pomoci naplnit jeho osobní cíl, který si klient sám stanoví. Na klíčového pracovníka se obrací klienti se svými problémy a požadavky. Pracovník je řeší za pomoci klienta, týmu, rodiny popř. se obrací na ostatní odborníky. Rehabilitace Rehabilitace v domově nabízí základní procedury, které umožní klientům zlepšit a zkvalitnit jejich pobyt. Co nabízíme? 1) Léčebnou tělesnou výchovu která je zaměřena hlavně na klienty, kteří mají omezený pohyb, buď po úrazu nebo jako důsledek jejich nemoci. LTV je zaměřena na posílení, protažení svalů a zvětšení rozsahu kloubů (pokud to ale stav klienta dovoluje). Učíme klienty pomocí různých rehabilitačních pomůcek opět se postavit, dále se provádí nácvik chůze a samostatnosti (nácvik sebeobsluhy). 2) Fyzikální terapii Elektroléčba používáme ultrazvuk, magnetoterapii, DD proudy, galvanoterapii. Pomocí těchto procedur máme možnost tlumit mírné bolesti pohybového aparátu, prokrvení a podpořit hojení ran. Vodoléčba provádíme celkové a částečné koupele v teplé vodě na podporu pohybového aparátu klientů. 9

10 Pro zdatnější klienty jsme zavedli ranní rozcvičky, o které je velký zájem. Dochází pravidelně skupina cca 15 klientů. Přes zimu mají klienti možnost chodit do tělocvičny, kde šlapají na různých šlapadlech. Jakmile počasí už začíná být přijatelné, mají klienti možnost chodit cvičit na cvičební stroje na venkovní hřiště. 10 Aktivity a zájmová činnost ruční práce šití, háčkování, pletení, výroba sezonních dekorací keramika knihovna výpůjčka knih a čtenářský kroužek trénování paměti ranní rozcvičky petterapie canisterapie bohoslužby pravidelné setkávání na mši v kapli (1x týdně) vědomostní hry hry s písmenky, křížovky, kvízy společenské hry puzzle, člověče nezlob se, karty, pexeso apod. sportovní aktivity kuličky, šipky, kuželky,pétanque, kulečník muzikoterapie - zpěv písniček, bubnování a hra na drobné dřevěné nástrojky besedy a promítání dokumentů spolupráce s MŠ interaktivní setkávání dětí z mateřské školy se seniory pečení sladkosti na kavárničku, bramboráky a topinky kavárničky společná příprava zákusků utužování a posilování kladných vztahů mezi klienty výlety na houby do lesa, ZOO, výstavy, zámky v okolí

11 karneval sportovní hry setkávání klientů u nás i účast našich klientů na přátelských setkáních v ostatních domovech, kam jsme pozváni přednášky vzdělávací spojené s promítáním posezení u krbu opékání vuřtů, loučení s létem, advent, zmrzlinové odpoledne, vítání jara rej čarodějnic 11

12 ERGOTERAPIE Cílem ergoterapie (pracovní terapie) je udržování a zlepšování soběstačnosti klienta při sebeobsluze a zvládání běžných denních aktivit a vyplnění jeho volného času. Činnosti jsou přizpůsobeny potřebám klientů, tak aby zvládli co nejvíce sami nebo jen s malou dopomocí. Na pracovní terapii se scházejí většinou ženy, které věnují zejména ručním pracím. Vyrábějí drobné dárky pro děti z MŠ a ZŠ, které nás pravidelně navštěvují. Dárečky jsou jako poděkování za jejich vystoupení a besídky. S našimi výrobky se také zúčastňujeme výstav pořádaných Krajským úřadem Středočeského kraje (velikonoce a vánoce) nebo MěÚ Zdice. Vyrábíme následující výrobky polštářky, sedáky na židle a křesla koberečky pletené ponožky košíčky a ošatky z papírových roliček vyšívané dečky chňapky drobné látkové nebo háčkované hračky pro děti malované nebo jinak zdobené kraslice sezonní dekorace keramiku figurky z keramiky, svícny a mističky 12

13 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Zájmové aktivity slouží ke vzájemnému seznamování klientů, utužování jejich vztahů, vyplnění volného času a k zábavě. Jsou uzpůsobeny potřebám a požadavkům klientů. Některé aktivity jsou určeny více pro muže (např. kulečník) a některé více pro ženy (zejména vaření a pečení). 13

14 Kulturní činnost canisterapie aromaterapie kavárničky pečení bramboráků, topinek a sladkostí na kavárničky karneval muzikoterapie Bubnujeme pro radost promítání zajímavostí velikonoční výstava Praha velikonoční výstava Zdice kulturní vystoupení Richard Adam setkání seniorů Tančíme pro radost Točník divadlo společenský dům Zdice hra Mafie a city pečeme na velikonoce soutěž v hledání velikonočních vajíček jarní besídka dětí z MŠ bubnování pro radost setkání seniorů - pozvánka do Kolešovic Kolešovický víceboj 2014 Sportovní hry seniorů 2014 setkání seniorů pozváno 9 dalších DS výlet na Svatou horu u Příbrami posezení s hudbou country kapela výlet na zámek Hořovice beseda o přírodě ČR + ukázka živých zvířat lvíče, leguán a hadi práce na zahradě péče o květiny a zeleň pravidelné mše v kapli opékání vuřtů - rozlučka s létem sklizeň lískových ořechů ze zahrady pozvánka na setkání seniorů Sportovní hry DS Unhošť hudební pořad Hraje nám Kladenská Heligonka sportovní setkání DS Dobříš sportovní hry DS Kladno Švermov sportovní hry seniorů Rožmitál p/třemšínem výstava květin Libomyšl bubnujeme pro radost DS Rudná LEGO turnaj setkání seniorů s dětmi z MŠ pravidelně každý měsíc Vánoční výstava na KÚ Praha Mikuláš naděluje besídka dětí z MŠ Děti ze ZŠ vánoční výstava v Praze vánoční výstava ve Zdicích 14

15 Advent v DS - program na zahradě DVZZ (program i pro širokou veřejnost) vánoční návštěva představitelů města spojená s rozdáváním dárků klientům vánoce v Domově výzdoba společných prostor, vánoční atmosféra (společné zpívání koled a vánočních písniček, posezení u stromku vyprávění tradice) silvestrovské posezení 15

16 Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními Náš domov pokračoval v úzké spolupráci s Mateřskou školou Zahradní ulice, Zdice. Dále se vyvíjí spolupráce se Základní školou Zdice. Děti a žáci několikrát zpestřili pobyt našim seniorům svými kulturními vystoupeními k různým příležitostem. Nadále pokračuje spolupráce s našimi již stálými přáteli z Domu s pečovatelskou službou Žebrák, Domova penzionu pro důchodce z Berouna, z Domova Zátor, Koniklece Suchomasty, Domovem TGM Beroun a dalšími domovy pro seniory ve Středočeském kraji. Samozřejmě blízkou spolupráci máme i s městem Zdice a Společenským klubem Zdice, ve kterém navštěvujeme různé koncerty či představení umělců. Klienti našeho domova jsou Společenským klubem pravidelně zváni na všechny akce, které pořádají. Rovněž od města Zdice dostáváme zdarma Zdické noviny, které informují o dění ve městě a okolí. Blízkou spolupráci máme i s ostatními městy a obcemi, které přispívají finančními dary obyvatelům na kulturní vyžití. V této souvislosti musím jmenovat např. město Beroun, Králův Dvůr apod. Další dobrá spolupráce je například s městem Hostomice, obcí Hýskov, Nový Jáchymov a Žebrák, kteří nám zasílají pro obyvatele jejich obcí měsíčně noviny o tom co se děje v jejich obci. Navázali jsme spolupráci s obcí Tmaň, kam jsme pravidelně zváni na kulturní akce pořádané Klubem důchodců Tmaň a s okolními obcemi, které nás zvou na akce, které pořádají. 16

17 Prezentace zařízení letáky Domova V Zahradách Zdice pohlednice Domova V Zahradách Zdice místní tisk Zdické noviny tisk okresní Berounský deník a Podbrdské noviny webové stránky výstavy v městské výstavní síni výstavy pořádané Středočeským krajem informace na stránkách kabelové televize Psalo se o nás Zdické noviny květen Promítání v Domově (památky ČR vyhlášené UNESCO za světové kulturní dědictví) červenec 2014 Další ročník Sportovních her seniorů vyhráli Zdičtí červenec 2014 Poděkování poděkování klientek naší pečovatelské služby za pozvání na posezení s Heligonkou (při Sportovních hrách 2014) a mile prožité odpoledne, kdy si zazpívaly písničky jejich mládí a společně zavzpomínaly srpen září 2014 Zdice navštívil premiér B.Sobotka přišel pozdravit společně s hejtmanem M. Peterou i klienty a zaměstnance domova říjen 2014 Bilance volebního období zmínka o přístavbě nového pavilonu rozšíření domova pro seniory 17

18 Zdický pohled (Volební speciál kandidátů do Zastupitelstva města Zdice) říjen 2014 Rozšíříme služby domova seniorů pro veřejnost - informace o přístavbě a rozšíření služeb v zařízení Televize Barrandov říjen listopad série vysílání v hlavních zprávách ke zneužívání seniorů ze strany příbuzných, rodiny, tzv. šmejdů apod. Berounský deník Senioři si zasportovali (14. ročník sportovní her seniorů) Zdice chystají velkolepé oslavy svého výročí zmínka o Domově V Zahradách Zdice a foto našich klientů Zdičtí senioři si dnes mohou zazpívat o posezení s hudbou Kladenská Heligonka. Pozváni klienti PS a veřejnost výsledky voleb Volební komise u seniorů + foto našich klientů Výsledky voleb Pí. Švestková ze Zdic pamatuje vládu císaře Josefa i prezidenta Masaryka rozhovor s pí. Švestkovou její životní vzpomínky Česko zpívá koledy letos vánočně naladí zdické seniory zapojili se klienti i zaměstnanci v hodin Účast v Česko zpívá koledy vyjmenováni účastníci Zpívali senioři i lidé na návsi o účasti v Česko zpívá koledy uvedeno několik titulů z Česko zpívá koledy Ve Zdicích si koledy zazpívali i manželé Ředitelka domova měla vlhké oči M. Tomášková má zpěv velmi ráda M.Tomášková miluje zpěv a zpívala se Slavošem celostránkový článek + foto o klientce 18

19 Hospodářská správa Provoz kuchyně V provozu kuchyně je zajišťováno celodenní stravování pro klienty, obědy pro zaměstnance a obědy pro pečovatelskou službu. V roce 2014 bylo vydáno obědů. provoz kuchyně na jedné směně zajišťoval 1 kuchař a pomocná kuchařka, vedoucí kuchyně a skladnice. Suroviny dodávali smluvní dodavatelé. Při objednávání surovin dbáme na nejlepší kvalitu a cenu. Údržba a autodoprava Provoz údržby budov, zahrady a autodopravy zajišťoval 1 pracovník. Pracovník údržby prováděl plánované činnosti podle harmonogramu prací a pracovních postupů k zajištění provozu zařízení. V případě nenadálých poruch nebo havárií byla situace řešena operativně odbornými firmami. Recepce Na recepci pracovala na směně vždy 1 pracovnice, která obsluhovala telefonní ústřednu a bufet včetně objednávky zboží. Recepční také pečuje o zeleň a andulky v prostorách vstupní haly. Spolupracuje při zajišťování kulturních a společenských akcí a podílí se na aktivizaci klientů, zajištění bezpečí a klidu klientů. Je kontaktní osobou mezi klienty a jejich rodinou a ve vztahu k veřejnosti. Prádelna Provoz zajišťovaly 2 pracovnice, prováděly služby (praní prádla, žehlení a mandlování) nejen pro klienty domova, ale i pro pečovatelskou službu a veřejnost. Personální obsazení K má domov 66 zaměstnanců, z toho 35 pracovníků v přímé péči, 5 všeobecných sester (včetně vedoucí sociálně zdravotního úseku) a 1 rehabilitační sestra, 2 instruktorky sociální péče, 1 sociálního pracovníka. Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci se zúčastňují pravidelně školení ke zvýšení svých schopností, dovedností a získání nových poznatků. Kromě školení získávají i zkušenosti při občasných návštěvách v ostatních domovech pro seniory či četbou odborných knih a časopisů např. Sestra, Senior revue, Zpravodaj APSS. U všech pracovníků sociálních služeb bylo splněno celoživotní vzdělávání ve smyslu zákona o sociálních službách. Vzdělávání je řešeno externě i interně vlastními přednáškami, zejména ke standardům kvality sociálních služeb. V roce 2014 jsme využívali zejména projekt Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Profesním vzděláváním ke kvalitě celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu. 19

20 Odborná praxe studentů Střední odborné učiliště Beroun obor kuchař 4 žáci Střední zdravotní škola Beroun zdravotnický asistent 2 studenti průběžně po celý rok Obor sociální péče 2 studenti po celý rok Dobrovolníci Dobrovolnictví v Domově pravidelně několik let provádí zejména 2 dobrovolníci v oblasti canisterapie. Činnost provádějí celkem 3 psi rozdílného vzrůstu - 2 jsou velké plemeno a 1 je miniaturní, neboť každý klient má svoje požadavky v tom co se týká vzrůstu a velikosti psa, který jej navštěvuje. Ostatní dobrovolníci se zaměřují zejména na osobní návštěvy klientů, společné aktivity (četba, společenské hry, vycházky, zajištění nákupů a vyřizování osobních zájmů klientů), V roce 2014 se podílelo na činnosti domova 6 dobrovolníků - většinou ženy, získali jsme však 2 muže. Jeden dobrovolník je studentem vyšší odborné školy (dálkové studium zaměřené na sociální oblast), pravidelně navštěvuje oddělení DZR, kde se věnuje 3 klientům a provádí s nimi reminiscenci toto považuji za velký přínos pro klienty. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zcela zásadním úkolem všech zaměstnanců organizace je provádět vyhodnocování rizik spojených s výkonem jejich činnosti. Od toho se vyvíjí další úkoly v BOZP jako je např. používání ochranných prostředků, provádění školení, revize technických zařízení apod. Za rok 2014 byly evidovány 3 lehké pracovní úrazy. Kontrolní činnost Kontroly nadřízených orgánů V uvedeném období byly provedeny kontroly následujícími orgány: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče Krajská hygienická stanice Středočeského kraje kontrola hygienicko-epidemiologického režimu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní odbor Beroun kontrola očkování klientů a personálu Finanční úřad pro Středočeský kraj daňová kontrola Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ověřování dodržování právních předpisů o potravinách Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finanční kontrola ve veřejné správě Kontrolní činnost vlastní Na základě plánu kontrolní činnosti je prováděna každým vedoucím úseku kontrola podřízených pracovníků. O takto provedených kontrolách jsou vedeny záznamy. 20

21 Hodnocení kvality poskytovaných služeb V roce 2014 došlo k hodnocení kvality poskytovaných služeb. Hodnocení bylo prováděno dotazníky mezi klienty a na základě stížností v průběhu roku Ankety se zúčastnilo celkem 28 klientů. V poslání našeho domova je vyzdvižen klid a bezpečí klientů. Klienti byli osloveni s dotazníkem, který obsahoval 15 otázek týkajících se jejich spokojenosti s poskytovanými službami, s prostředím domova a s personálem. S poskytováním sociální péče je naprosto spokojeno 27 z tázaných klientů, částečně 1 klient. U většiny klientů má personál naprostou důvěru, spokojenost je také s odbornou prací sester, úklidem, zařízením pokojů i se společnými prostorami domova. Se stravou jsou také většinou spokojeni jedinci (2 klienti) mají individuální požadavky na sestavení jídelníčku Toto vyhodnocení se promítne do zlepšení a zpestření služeb v následujícím období. Zájemci o vyhodnocení dotazníku mohou nahlídnout do závěrů hodnocení na recepci domova. Příklad vyhodnocení kvality poskytovaných služeb Pocítil/a jste někdy, že jsou ze strany personálu porušována Vaše práva? *ANO (bylo to vyřešené) 21

22 Stalo se vám, že jste byl/a ze strany personálu omezen/a proti Vaší vůli v pohybu (zamčené dveře, postranice u postele apod.)? 22 Sponzoři Poděkování za věcné a finanční dary patří všem níže uvedeným dárcům a také nejmenovaným dárcům, kteří přispívají domovu drobnými dárky (např. knihy, časopisy, předměty na pracovní terapii apod.). Johanová Hana Obec Hýskov PET spol s.r.o. Obec Nižbor Štětka Jiří Město Králův Dvůr Obec Lochovice Komínek Pavel Obec Chodouň Obec Vráž Obec Tmaň Mastný Jiří Městys Karlštejn Ing. Duben Josef Medinila s.r.o. Ing. Liška Josef Semileas a.s. Obec Hudlice Brůčková Zdena Obec Broumy Balony Praha s.r.o. Obec Bzová Město Beroun Pediatrická a alergologická ambulance MUDr. Kačírková

23 Opatření ke zkvalitnění činnosti Domova V Zahradách Zdice V závěru Zprávy o činnosti za rok 2014 musíme konstatovat, že úroveň našeho zařízení je na základě hodnocení služby na velice dobré úrovni. V minulé zprávě o činnosti nebyla stanovena žádná opatření ke zkvalitnění sociálních služeb. V roce 2015 se chceme zaměřit na drobná vylepšení služby, a to zejména nadále zlepšovat individuální přístup zaměstnanců ke klientům zaměřit se více na individuální požadavky klientů v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřit na individuální potřeby pracovníků a pro tyto účely využívat kvalitní lektory nadále pokračovat ve společném projektu domova pro seniory a dětí z Mateřské školy Zdice Slunce v duši realizovat projekt Má rodná obec obnovu často poruchových a již zastaralých praček zjistit možnosti vytvoření velké společenské místnosti 23

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969 267 51 Zdice Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2009 1 Předkládá:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více