Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť"

Transkript

1 Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n říjen 2012 n č. 10 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n n Aktéři slavnostního zahájení výstavby protipovodňových opatření při prohlídce toku Litavky. Králův Dvůr bude chráněn před stoletou vodou n Poklepání kamene u příležitosti zahájení výstavby protipovodňových opatření na Litavce se uskutečnilo před budovou radnice. Státní podnik Povodí Vltavy připravuje realizaci výstavby protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce, za téměř 120 milionů korun. Druhý říjnový den byl za účasti ministra zemědělství Petra Bendla, starosty Králova Dvora Petra Vychodila, generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly a generálního ředitele akciové společnosti Metrostav Pavla Piláta poklepán základní kámen připravované stavby protipovodňových opatření na řece Litavce v úseku Králův Dvůr. Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve formě rozšíření koryta Litavky, ochranných zídek a hrází, které umožní ochranu intravilánu města před stoletou vodou. Součástí stavby bude rovněž odstranění současného silničního mostu, který je pro návrhovou povodeň nekapacitní a který bude nahrazen mostem novým s dostačující kapacitou. Ukončení stavby, jejímž navrhovatelem, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, je město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, se předpokládá do konce roku Akce bude navazovat na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821-7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla stoletou povodeň a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech o celkovém nákladu 95 milionů korun. Stavba o celkovém nákladu téměř 120 milionů korun, proběhne v rámci dotačního titulu,,podpora prevence před povodněmi II, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Program s názvem Podpora prevence před povodněmi II. je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce Michaela Pohůnková Vážení spoluobčané, letošní volby do zastupitelstva Středočeského kraje máme za sebou. Nebudu v našem zpravodaji hodnotit výsledky v celém Středočeském kraji, ale dovoluji si předložit grafy pro porovnání výsledků voleb v celém kraji a v okolních větších městech Hořovice, Zdice a Beroun (strana 2). Osobně chci poděkovat za velkou podporu v Králově Dvoře. Vím, že podporovat ODS v této době plné nepopulárních reforem, ale i korupčních a jiných afér ve vládě pod Nečasovým vedením nebylo jednoduché. O to si více vážím mé osobní podpory, která mě těší, ale i více zavazuje k další práci pro naše město. Petr Vychodil, starosta Králova Dvora n strana 1 n

2 n informace n Zahájena historická investiční akce Ve čtvrtek 11. října se uskutečnilo slavnostní zahájení akce Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu. Zámek mimo jiné navštívil ředitel Regionálního operačního programu Tomáš Novotný a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Miloš Petera. Starosta města Králův Dvůr přivítal všechny hosty na zámku včetně zástupce vítězné firmy CGM Jaromíra Kazdu. Připravil malé ohlédnutí za bohatou historií zámku. Náměstek hejtmanky Petera ocenil práci vedení města za snahu zrekonstruovat zámek a ředitel ROPu Tomáš Novotný připomněl všem přítomným podávané kvalitní projekty města na ROP Středočeského kraje. Po přednesených projevech byla přestřižena slavnostní páska. n Zástupce vítězné firmy CGM Jaromír Kazda, králodvorský starosta Petr Vychodil, náměstek hejtmanky Miloš Petera a ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy Tomáš Novotný přestřihli slavnostní pásku zahájení rekonstrukce zámku v Králově Dvoře. Krajské volby 12. a v grafech Město Králův Dvůr- volební účast 30,55% Výsledky v okolních městech Město Beroun- volební účast 36,02% ODS 23,59% 18,20% ČSSD 21,55% 25,73% ODS ČSSD 9,87% 22,66% TOP 09 a starostové pro STČ strana Čech a Moravy TOP 09 a starostové pro STČ Město Hořovice- volební účast 37,03% 9,59% 19,93% Komunis>cká strana Čech a Moravy 22,65% 23,17% ODS ČSSD TOP 09 a starostové pro STČ 9,58% 26,87% strana Čech a Moravy Kompletní výsledky voleb v Králově Dvoře ODS ,73 KSČM ,55 ČSSD ,93 TOP 09 a Starostové pro STČ 154 9,59 Česká pirátská strana 59 3,67 SPO ZEMANOVCI - Češi 50 3,11 Strana svobodných občanů 37 2,30 Sdružení nestraníků 34 2,11 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 29 1,80 Volte Pr. Blok 29 1,80 UNP-STŘEDOČEŠI ,43 Strana zelených 22 1,37 SUVERENITA - blok JB, SZR 19 1,18 DSSS 12 0,74 KSČ 12 0,74 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 11 0,68 Středočeši2012.cz 10 0,62 Věci veřejné 9 0,56 Strana soukromníků ČR 8 0,49 Nár. socialisté - levice 21.stol. 4 0,24 ZMĚNA ,24 Město Zdice- volební účast 37,42% 19,22% 7,12% 36,99% 18,02% ODS ČSSD TOP 09 a starostové pro STČ Komunis?cká strana Čech a Moravy n strana 2 n

3 n informace n Radnice připravuje několik výběrových řízení V současné době vedení města připravuje několik výběrových řízení. Mezi největší patří projekt Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr, kde se podařilo získat dotaci ze Sraz učitelů ZŠ v Králově Dvoře Státního fondu životního prostředí. Dále vedení města bude vypisovat výběrové řízení na zakoupení čistícího vozu pro potřeby města. Od příštího roku chceme, aby byl zajištěn pravidelný úklid chodníků a komunikací. O průběhu a výsledcích Předem mi dovolte, abych udělal malou rekapitulaci při příležitosti konání 15. srazu učitelů v Králově Dvoře. V roce 1999 jsem dostal nápad svolat všechny učitele, kteří v šedesátých letech a počátkem let sedmdesátých učili na ZŠ v Králově Dvoře. Obvolal jsem 21 učitelů a učitelek a na první sraz dne jich přišlo 18. Nemohly přijít pouze p. Culková, Spurná a Horáčková. V dalších letech se nám podařilo získat adresy na dalších 7 učitelek. Od roku 1974 zemřeli tito bývalí kolegové: Novák, Duchoň, Marcín, Klimeš, Košťál, Pávová, Rážová a Vithausová. Po roce 1974 zemřel kolega Poslt a kolegyně Malíková. První sraz v roce 1999 nás provázela školou paní Hana Krobová, která v šedesátých letech učila na zdejší škole. Na druhém srazu nás již provázel školou ředitel Evžen Krob, který se zúčastnil našich setkání již 13x. Ukazoval nové zařízení na škole, např. vybavení tříd počítači, zařízení tříd, tělocvičnu a další nové vymoženosti, o kterých se nám tehdy ani nezdálo. Vzpomeňte si vy, učitelé tělocviku, jak Vám z dvouhodinovek tělocviku zbyla jen jedna hodina, protože druhou jste prochodili ze sokolovny, nebo z počapelské školy. Vzpomeňte na řepné brigády, jak tajemnice MNV nechtěla vzít odpovědnost na sebe, když si Maryša X. usekla srpem kousek prstu a jak obvinila třídní učitelku, že špatně vykonávala třídní dozor. Vzpomeňte si, jak předseda MNV obvinil ředitele školy, že zajistil malou účast žáků na slavnostním průvodu z Králova Dvora do Berouna k 40. výročí VŘSR, když bylo přímo psí počasí, nebo jak předseda školské komise, který ač absolutně neznal problematiku školství, tak přesto často a rád poučoval učitele, jak mají vychovávat mladou generaci. Když jsme tehdy něco budovali ve škole, dělali jsme to, jak se říká na koleni a přesto jsme tehdy patřili mezi nejlepší školy na okrese. Zásluhu na tom mělo především výborně fungující SRPŠ školy. To, co se povedlo udělat na škole za posledních 20 let, jsme nedokázali vybudovat za dvojnásobnou dobu - prostě chyběly finance. Tehdy jsme měli na škole 13 tříd, dvě družiny a žáků, dnes je stav 18 kmenových tříd, 6 oddělení školní družiny - celkem 610 žáků. V MŠ je 150 žáků. Nemůžeme dobře srovnávat tehdejší a dnešní školství, protože technika jde mílovými kroky dopředu. My jsme měli jiné problémy než dnešní učitelé. Velkou zásluhu na uskutečnění našich srazů má současný ředitel školy Ing.Evžen Krob, který nám poskytuje nejen přístřeší, ale každý rok nás hostí, dovolte, abych mu touto cestou srdečně poděkoval. Přejeme dnešní učitelské generaci mnoho zdaru v úspěšné učitelské práci. PaedDr. Josef Fišer výběrových řízení vás budeme podrobně informovat. Na jednání zastupitelstva města rovněž vedení radnice předložilo kompletní vyúčtování stavby Kanalizace a vodovodní přivaděč Křižatky. Starosta města Petr Vychodil předložil dvě formy řešení zvýšení kapacity mateřských škol v Králově Dvoře. Byly předloženy dvě studie a starosta dostal zelenou na přípravu obou forem řešení až do zajištění projektové dokumentace s vydaným stavebním povolením. Taktéž starosta předložil informace o probíhající změně územního plánu a dále byl pověřen ve spolupráci s městem Berounem podat žalobu na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. -pv- n strana 3 n

4 n školství n Jak se máte, prvňáčci? V lavicích už se děti zabydlely, ale na dny, které ještě nedávno trávily v MŠ, vzpomínají. Spousta zážitků! Během loňského školního roku děti dováděly v bazénu i v solné jeskyni, užily si pobyt ve školce v přírodě na Orlíku a utužily svaly při nácviku tělovýchovného vystoupení k výročí královodvorského Sokola. Úterní vycházkové dopoledne trávily u koní. Volily ze spousty kroužků - keramika, hra na flétnu, angličtina. Na závěr školního roku proběhla ŠKOLKOVÁ NOC. Začala už odpoledním programem. Nezapomenutelný zážitek dětem připravili králodvorští hasiči v čele s Lubošem Radvanským. Ne každý může nahlédnout do zákulisí hasičské zbrojnice a důkladně prozkoumat hasičské auto. Ať to nové, nebo stařičkého veterána. Za obětavost a trpělivost s partou mrňousů patří členům sboru velký dík. Završením dobrodružství se stala stezka odvahy na zahradě MŠ a podvečer plný soutěží. Laskominy na posilněnou připravily dětem maminky. Potom už všichni usnuli a spali a spali Snad si i při plnění školních povinností najdou čas na další nová dobrodružství. Nezůstanou jen sedět doma u počítačů, budou se bavit a radovat. Za MŠ Králův Dvůr - Počaply Liběna Hanzalová a Petra Hajná n strana 4 n

5 n školství n Mateřská škola děkuje městu Králův Dvůr Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Králův Dvůr za investice do naší Mateřské školy. Díky jeho finančním prostředkům byla v naší MŠ zrekonstruována spojovací chodba mezi pavilony - nová dlažba, oprava soklů a vymalování, dvě přípravné kuchyňky, kotelna, čast oplocení školní zahrady, obměna keřů na zahradě, zakoupení nové stěny na hračky v Beruškové a Kytičkové třidě, zakoupení sušičky. Velké díky za finanční podporu na nákup pomůcek a hraček pro děti. Spolupráce naší MŠ s Městským úřadem je na velmi vysoké úrovni. Bez finančních prostředků, které město do naší MŠ investuje, by naše školka nemohla být na tak vysoké úrovni, na jaké je nyní. Kolektiv MŠ Králův Dvůr Speciální mateřská škola u kynologů V úterý 2. října navštívily děti Speciální mateřské školy Králův Dvůr kynologické cvičiště ve Zdicích. Po prohlídce areálu a seznámení s cvičenými pejsky se pustily do sběru velké úrody kaštanů. Pod vedením učitelek, paní Marty Lierové a Olgy Vainerové a za doprovodu bývalé ředitelky školky Věry Ferdové, byla úroda sesbírána. Pochutnají si na nich daňkové na černínské farmě.tašku kaštanů na výrobu zvířátek si děti odnesly s sebou. Na snímku jsou děti s doprovodem a NO Citou Bornek. Dolní řada zleva: Adam Kočí, Lukáš Forejt, Jiří Vostárek, Zdeněk Merhout, Daniel Černý, Daniel Rajtr, Jiří Bican, Dominik Bradler, Jiří Zíma. Horní řada zleva: Radek Rybář, Lukáš Mandík - kapitán týmu, Michal Stárek, Martin Krákora, Jaroslav Norek, Vít Sklenář. Mladí fotbalisté opět v poháru V letošním školním roce opět úspěšně vykročili fotbalisté ZŠ Králův Dvůr do Coca-Cola Školského poháru v kopané. Na hřišti ve Zdicích zvítězili naši fotbalisté nad ZŠ Počaply 5:0 a nad ZŠ Zdice 3:0. Věříme, že se nám bude dařit stejně jako na jaře letošního roku, kdy náš tým skončil po těsné porážce s pozdějším vítězem před branami republikového finále. Ing. Evžen Krob, ředitel školy n strana 5 n

6 n inzerce n 10. listopadu 2012 pořádá od 10 do 14 hodin v Trubíně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Všichni jste srdečně zváni n strana 6 n

7 n volný čas n Otevíráme náš klub pro další věkovou kategorii, po dětech, rodičích, mládeži, nabízíme své prostory a aktivity i SENIORŮM (nezáleží na věku). Na začátek k nám můžete přijít na zdravotně relaxační cvičení, a to v úterý od 11 h na Tai chi a v pátek od 9 h na Jógu. Vše bude přizpůsobeno všem :-), tedy věku i Vašim možnostem. Po těchto aktivitách máte možnost posedět v příjemném prostředí a dát si třeba čaj se sušenkou (je v ceně cvičení) nebo cokoliv jiného z naší nabídky. Můžete se u nás i naobědvat nebo jen tak posedět a popovídat. TAI CHI CCHI-KUNG - Jsem ráda, že čtete tyto řádky a budu mít radost, když se rozhodnete zkusit to. Co to vlastně je? Řeknu Vám to svými slovy: je to hóóódně staré čínské cvičení. Nejraději používám výraz meditace v pohybu. Budeme věnovat pozornost svému dechu a u toho se pomalu tak, jak nám tělo dovolí, hýbat. A proč? Proto, abychom měli dobrou náladu, nebolely nás klouby, hlava, abychom se zklidnili, předcházeli nemocem a hlavně, abychom měli prima náladu a dívali se na svět aspoň trochu pozitivně a udělali taky něco pro sebe. Kdo sedí doma, se ochuzuje o setkávání se s ostatními. Cvičit mohou i méně pohybliví, mladí i starší a i ti nejzralejší. Cvičit totiž budeme jen tak - pro radost a zdraví. Těším se na Vás. Stačí jen udělat první krok... Zdraví Hanka Krůčková. JÓGA - Nikdy není pozdě začít cvičit. Může vám být 5 nebo 100 let, jste tak staří, jak se cítíte. Tělo má ohromné regenerační zdroje, i po krátkodobém cvičení už budete lépe spát, mít kladnější přístup k životu a více energie. Regenerační cvičení je zaměřené na celkové uvolnění a rozhýbání těla k tomu jsou cviky několik tisíc let staré s prvky jógy, wydy a taoistických cviků... Těší se na Vás Renáta Jokelová. Další novinkou je od kroužek pro mládež 6-9 let - DÍLNY pro kluky - Petra Helebrantová Zábranská - V rámci dílen budou moci děti rozvinout svoji manuální zručnost. Seznámí se s různými druhy materiálů a jejich opracováním. Naučí se používat pracovní nářadí a zacházet s ním bezpečně. Občas si i ukážeme malý pokus. Od listopadu se mohou školní děti těšit na DRAMATICKÝ KROUŽEK, který povede Helena Zachatová Skálová a bude probíhat pravidelně každou středu hod. V listopadu slaví náš klub již 3. narozeniny, přijďte v pátek od 15 hod. na naši NAROZENINOVOU PÁRTY, můžete s námi nejen slavit, ale i tvořit. K dispozici Vám bude keramická a výtvarná dílna, soutěže pro děti a od 17 hod. dětská diskotéka. Děti v maskách vítány. A navíc jsme pro Vás připravili novou zančku kávy - AFRO COFFEE, můžete vyzkoušet jak vynikající presso, tak i latte a cappuccino. Brzy u nás ochutnáte i velké sypané čaje a husté horké čokolády. Přijďte k nám zažít pohodový podzim. Přijďte, vždyť jsou to i Vaše narozeniny! Více informací najdete na www. pohodaprokazdeho.com nebo na tel Najdete nás v Králově Dvoře, Pod Hájem 97 (bývalé ČSAD). Vaše Pohoda pro každého Lucie Hejcmanová, Vendula Karšňáková a Petra Bramborová Pojďte si hrát s LICHOŽROUTY v neděli od 15h Pohoda pro každého a zdravotní sestra Linda Šedivá uvádějí další SOBOTNÍ ČAJOVNU PRO NÁCTILETÉ (pro mládež již od 7 let) a (pít čaj není podmínkou)...aneb přijďte se ohřát, zahrát si deskové hry a povídat si ovšem, co vás zajímá... Přijďte se naučit řešit životní situace. Chceš být oblíben a chybí ti sebevědomí (nebo naopak působíš jako vztekloun)? Mají lidé kolem tebe problémy a nevíš jak jim pomoci? Neumíš si poradit s agresivními spolužáky? Není ti vše jedno? Přijďte strávit příjemné odpoledne, něco se přiučit a najít nové přátele. VSTUP ZDARMA - za podpory města Králův Dvůr. MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ KONZUL- TACE VLASTNÍCH PROBLÉMŮ Kdy? sobota od 13 do 18 hod. Kde? Pod Hájem 97, Králův Dvůr. Kontakt: tel , Facebook: Pohoda Pro Každého, K našim narozeninám jsme pro Vás připravili dárek. Kdo k nám přijde s tímto vystřiženým článkem, dostane slevu 20% na jakoukoliv aktivitu, kroužek nebo službu u nás v klubu. Jeden článek rovná se jedna sleva. Můžete si vybrat ze služeb - kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, kadeřnictví (mytí, stříhání, foukání). Nebo si vyberte z jakékoliv aktivity nebo kroužku, ať už pro děti, rodiče, mládež nebo seniory. Sleva se nevztahuje na Hrátky s kamarády, Logohrátky a Angličtinku pro pokročilí (tyto aktivity jsou placené za celý kurz). Tuto slevu lze uplatnit od do n strana 7 n

8 n usnesení rady a zastupitelstva města n Usnesení Rady města Králův Dvůr ze dne RM schvaluje uzavření smlouvy se Svědky Jehovovými sál Království Beroun na ukládání odpadu do kontejnerů Města Králův Dvůr za cenu 400,- Kč/měsíc. - RM schvaluje montážní plánek k akci Počaply - úpr. NN - Fügnerova č.p. 6 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na tuto akci za cenu 500,- Kč/bm + DPH. - RM schvaluje projektovou dokumentaci na akci Přístavba obchodního centra LED Philips centrum Beroun, na pozemku p.č. 312/7 a 312/10 v k.ú. Počaply za podmínky uzavření plánovací smlouvy a pověřuje starostu města dalším jednáním s touto společností. - RM schvaluje zábor pozemku p.č. 84/4 v k.ú. Králův Dvůr z důvodu rekonstrukce domu Nad Stadionem s 50-ti procentní slevou, tj. 5,- Kč/m 2 /den. - RM souhlasí s výstavbou RD, oplocení, napojení IS - vodovod, kanalizace a plynu, s výstavbou revizní šachty na kanalizaci na pozemku p.č. 154/1 a 154/3 v k.ú. Zahořany u Berouna za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci za cenu 500,- Kč/bm + DPH, v případě neumístění revizní šachty RM souhlasí s bezúplatným umístěním inženýrských sítí. - RM schvaluje umístění a osazení dopravního zařízení - zrcadla umožňujícího bezpečnější výjezd z areálu firmy AGP Beroun Agropodnik, a.s., Pod Hájem č. 324 na náklady žadatele. - RM schvaluje projektovou dokumentaci na akci Králův Dvůr elektro přípojka pro vodojem na pozemku st. 645 v k.ú. Králův Dvůr za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu 500,- Kč/bm + DPH. - RM schvaluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 na akci Ladies night California dreams ve Sport baru Pod Topolem dne v době od do hodin. - RM schvaluje projekt Levín knn pro p.č. 150 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na tuto akci za cenu 500,- Kč/ bm + DPH. - RM schvaluje smlouvu o dílo se společností Grant Help, s.r.o. na podání žádosti o dotaci na izolační zeleň. - RM schvaluje finanční příspěvek, bude řešeno v rámci pravidelných příspěvků pro domovy důchodců. - RM schvaluje finanční příspěvek Městu Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 5.000,- Kč z fondu RM. - RM pověřuje místostarostu Krbce zajištěním případných smluv a dohod s obcí Tmaň na odchyt psů. - RM schvaluje odměny ředitelům ZŠ za 2.čtvrtletí roku 2012 dle předloženého návrhu. - RM ruší usnesení ze dne č. 2012/11/23 - RM schvaluje návrhy na zajištění TDI na rekonstrukci zámku - pověřuje starostu oslovení minimálně třech firem, schvaluje TDI ing. Kubíska na stavbu bezbariérového chodníku - pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále schvaluje p. Jelínka jako TDI na rekonstrukci komunikace Počaply - za hasičárnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu oslovením minimálně třech firem na TDI na stavbu Protipovodňová opatření na Litavce. - RM schvaluje technický dozor investora na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu a na akci Protipovodňová opatření na Litavce ing. Kubíska a p. Kaplana na akci Protipovodňová opatření na Litavce a pověřuje starostu města podpisem obou smluv a souhlasí s udělením plné moci k zastupování města ing. Kaplanovi a ing. Kubískovi. Dále RM schvaluje TDI ing. Kubíska na stavbu bezbariérového chodníku pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále schvaluje p. Jelínka jako TDI na rekonstrukci komunikace Počaply - za hasičárnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - RM schvaluje finanční příspěvek na akci Dračí lodě z kulturní rezervy. - RM schvaluje pronájem stanu firmě Zemědělská výroba včetně vratné kauce za cenu ,- Kč. - RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Romanou Vinšovou za cenu 4.000,- Kč/ měsíc s účinností od za plnění úkolů souvisejících s provozem BD Králův Dvůr. - RM schvaluje požadavek ROP Střední Čechy na pravidelné zpracování monitorovací zprávy na akci Mateřská škola Pod Hájem a schvaluje uzavření dohody o provedení práce s ing. Živcovou do maximální ceny ,- Kč. - RM schvaluje předložený návrh reklamy v časopisu Obce ve výši ,- Kč + DPH. - RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem bývalého krytu CO za minimální cenu 5.000,- Kč/ měsíc + úhrada energií. - RM schvaluje prohlášení vlastníka nemovitosti, že souhlasí s realizací stavby Nový areál pro menšinové sporty v Králově Dvoře, o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby a o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p.č. 84/22, 84/33 v k.ú. Králův Dvůr a p.č. 127/2 v k.ú. Počaply. Usnesení Zastupitelstva města Králův Dvůr ze dne ZM schvaluje diskusi a hlasování samostatně ke každému bodu programu ZM. - ZM schvaluje předávání písemného návrhu usnesení předkladatelem předsedajícímu schůze nebo zapisovatelům. - ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na prodej pozemků dle přílohy č.1 za cenu 700,- Kč/m 2 za podmínky vybudování komunikace dle územního plánu, jako první etapu obchvatu Králova Dvora. ZM pověřuje RM přípravou výběrového řízení a starostu vypsáním výběrového řízení na prodej pozemků dle přílohy č. 1 a na základě projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované firmou Spektra vybudování komunikace a mostu. ZM schvaluje, dle předložené cenové nabídky firma Spektra zajistí projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. - ZM schvaluje úhradu nákladů ve výši ,- Kč plus příslušné DPH v době podepsání smlouvy, dle smlouvy mezi firmou Kola Šírer a Spektra spol. s.r.o. ze dne Smlouva o dílo č. 3708/11, za projektovou dokumentaci k části komunikace, za podmínky smluvně převedeného územního řízení na město Králův Dvůr, které umožní zdarma napojení na zmiňovanou komunikaci firmě Kola Šírer, IČO , Rohenická 71/1, Praha 9-Koloděje a pověřuje RM přípravou smlouvy a starostu podpisem smlouvy. - ZM souhlasí s úhradou změny stavby před dokončením, protipovodňová opatření, část stavby na mostě dle předložených materiálů/ úprava nájezdu pro potřeby budoucího obchvatu/ komunikace a pověřuje starostu zajištěním cenové nabídky ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Cenovou nabídku poté předloží na dalším veřejném jednání ZM. - ZM schvaluje podání žádosti na SFDI na vybudování Cyklostezky v Králově Dvoře, žádost bude podána na dvě vypracované stávající etapy. - ZM schvaluje spolufinancování projektu Cyklostezka v Králově Dvoře, přípravu a vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu podáním žádosti a vypsáním výběrového řízení. - ZM schvaluje přijetí dotace ze SFDI na Cyklostezku v Králově Dvoře. - ZM schvaluje uzavření smlouvy s firmou ACCOM na zajištění podání žádosti a uzavřením smlouvy s firmou SUNCAD, s.r.o. na zajištění úprav stávajících projektů pro podání žádosti na akci Cyklostezka v Králově Dvoře. ZM pověřuje RM přípravou smluv a starostu jejich podpisem. - ZM schvaluje zpracování předloženého variantního řešení PD na úpravu komunikace Za Třemi vršky. ZM pověřuje starostu města zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení dle předložené nabídky. - ZM schvaluje projekt Zatrubnění - Plzeňská ulice a souhlasí s jeho realizací pouze za podmínky úspěšného čerpání dotačního titulu Výsadba izolační zeleně KD - 2.etapa. ZM pověřuje tajemníka zajištěním projektové dokumentace a zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. - ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. na půjčku ve výši 1 mil. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ZM schvaluje předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách za dojíždějící žáky do škol v Králově Dvoře s obcí Nový Jáchymov za období za podmínky doplnění dohody doložkou přímé vykonatelnosti a pověřuje starostu podpisem dohody. - ZM schvaluje žádost na vrácení peněz od BD Tři Kříže městu Králův Dvůr za úhradu nákladů za právní služby, které město vynaložilo při soudním sporu BD proti panu L. - ZM pověřuje Finanční výbor projednáním návrhu na odpis pohledávek vedených na účtech 311 a 315. ZM požaduje vyjádření auditorky Ing. Cahlíkové k předloženému návrhu. Pověřuje p. Krbce spoluprací s finančním výborem. - ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění služeb úklidu a údržby ve městě Králův Dvůr na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dalších 10 let a pověřuje starostu zajištěním všech potřebných úkonů a vypsáním výběrového řízení. - ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 109/14 o výměře 232 m 2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora od MUDr.G.S., za cenu 300,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje sloučení bodu 15 b) prodej pozemku p.č. 324/137 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., prodej pozemku p.č. 337/6 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o. a bodu 24 Aktera - regulační plán do jednoho, s tím, že bod 15 b) se bude schvalovat společně s bodem ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 198/7 n strana 8 n

9 n usnesení zastupitelstva města n o výměře 46 m 2 v k.ú. Levín u Berouna od p.j.n., Beroun, za cenu 1500,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemků p.č. 366/1 - trvalý zábor 362 m 2 a p.č. 375/2 - zábor 151 m 2 v k.ú. Počaply od Středočeského kraje z důvodu vybudování stavby Bezbariérové chodníky v ul. Fügnerova, Tyršova 2. etapa. - ZM schvaluje na základě předložených změnových listů a dokumentů na stavbu Kanalizace a vodovodní přivaděč Křižatky vyúčtování celé stavby (předložena tabulka - příloha č. 3). - ZM schvaluje na základě předložených dokumentů (příloha č. 4) úhradu zvýšených nákladů na provedení homogenizace vozovky v tloušťce 5 cm (původně 4 cm), zahrnuté v předložené tabulce (příloha č. 5). - ZM pověřuje starostu města zajištěním podkladů pro vyúčtování získané dotace pro stavbu kanalizace a vodovodního přivaděče Křižatky a podáním společně s firmou Mott Macdonald Praha, s.r.o. vyúčtování na SFŽP ČR. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace na novou mateřskou školku typu montovaná stavba v areálu ZŠ Králův Dvůr dle předložené studie. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci třídy v ZŠ Počaply, Plzeňská 104, dle studie a pověřuje starostu města zajistit stavební povolení na obě stavby. - ZM schvaluje zajištění soukromé úklidové služby v ZŠ Počaply, Plzeňská 104 z důvodu ukončení pracovního poměru současné školnice a souhlasí s využitím prostorů dle předloženého projektu. - ZM schvaluje na základě provedeného výběrového řízení na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře - multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu výběr firmy Sdružení firem CGM, dle předloženého výběrového řízení, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM souhlasí se zahájením stavby. ZM schvaluje Ing. Kubíska jako TDI na tuto akci. - ZM pověřuje RM na základě doporučení komise pro kontrolu rekonstrukce zámku a se souhlasem TDI schválit případné vícepráce na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu do maximální částky 10% z celkové ceny bez DPH, v případě překročení této částky ZM pověřuje starostu svolat mimořádné veřejné zasedání ZM. - ZM ruší usnesení č. 2011/9/15 ze dne (původní znění ZM souhlasí se zařazením zámku v Králově Dvoře do programu záchrany památek a souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo kultury na zajištění finančních prostředků na havarijní opravy zámku ). - ZM schvaluje částku ,- Kč na opravu střechy věžičky špejcharu. - ZM schvaluje podání žádosti o vyjmutí špejcharu z evidence kulturních památek a pověřuje starostu zajištěním potřebných úkonů. - ZM schvaluje na základě výsledků výběrového řízení na zpracovatele PD na další etapy rekonstrukce zámku firmu Spojprojekt Praha, a.s. jako nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostu města. - ZM schvaluje podání žádosti z tzv. Norských fondů a pověřuje starostu přípravou všech potřebných dokumentů, včetně zajištění administrátora žádosti. - ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č. 2012/1/31 a 2011/9/15 ze dne (původní znění: ZM schvaluje založení nadačního fondu na rekonstrukci zámku v Králově Dvoře nejpozději do , jmenuje členy správní rady: p. Petra Vychodila, p. Josefa Antoniva, p. Luboše Krbce a revizora Ing. Martina Pošmourného ). - ZM schvaluje předloženou smlouvu o financování akce Protipovodňová opatření na řece Litavce realizované v rámci programu mezi městem Králův Dvůr, Povodím Vltavy a Ministerstvem zemědělství a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM schvaluje na základě rozhodnutí RM uzavřít smlouvu s Ing.Petrem Kaplanem na TDI ze strany města při stavbě protipovodňových opatření za cenu ,- Kč měsíčně plus příslušné DPH v dané době od zahájení stavby do doby kolaudace stavby. - ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a firmou Aktera sedmdesátjedna, s.r.o. na vytvoření regulačního plánu za podmínek uzavřených ve smlouvě a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM pověřuje starostu jako zástupce města Králův Dvůr při tvorbě regulačního plánu. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 324/137 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., Klausova 2551/13, Praha 5, za cenu 400,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 337/6 o výměře 175 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., Klausova 2551/13, Praha 5, za cenu 400,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje na základě rozhodnutí RM a na základě rozboru architekta Koubka (zpracovatel územního plánu) podání společné žaloby s městem Beroun na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. ZM pověřuje starostu jako zástupce města Králův Dvůr při podání žaloby a při jednání se zástupci města Beroun. - ZM pověřuje starostu přípravou energetické koncepce města Králův Dvůr a předložením návrhu řešení na dalším jednání ZM. - ZM schvaluje přesunutí bodů č. 38 a č ZM pověřuje místostarostu p. Antoniva jednáním v problematice Komunikace Levín - Bau Inpro. - ZM schvaluje koupi pozemků p.č. 152/8 o výměře 460 m 2, 152/18 o výměře 1431 m 2, 152/26 o výměře 717 m 2 a komunikace. ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade Invest, s.r.o. na odkup pozemků v k. ú. Králův Dvůr, celková cena ,- Kč, dle předložené smlouvy p.č. 152/8 o výměře 460 m 2, 152/18 o výměře 1431 m 2, 152/26 o výměře 717 m 2 a komunikace za podmínky uzavření smlouvy mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade Invest, s.r.o. na sponzorský dar ve výši 51 tis. Kč. ZM pověřuje starostu podpisem obou smluv. - ZM schvaluje předložené darovací smlouvy mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade invest, s.r.o. o přijetí peněžitých darů ve výši ,- Kč a ,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k pozemku p.č. 152/17 v k.ú. Popovice u Králova Dvora, zajišťující smluvní pokutu sjednanou v čl. III. odst. 3 smlouvy ze dne uzavřené se společností AZ Trade Invest, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem prohlášení o vzdání se zástavního práva. - ZM schvaluje uzavření smlouvy na právní zastupování občanů města a města Králův Dvůr JUDr. Mezjlíkem ve věci komunikace Za hypermarketem Albert do konce roku 2012 za podmínek dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje nájemní smlouvu o výpůjčce na bezplatný pronájem pozemku p.č. 84/22 v k.ú. Králův Dvůr, sportovnímu klubu SK Kelti Nižbor, na dobu 20 let za účelem vybudování víceúčelového hřiště. Dále ZM schvaluje smlouvu na provedení stavby na pozemcích p.č. 84/33 a 127/2 v k.ú. Králův Dvůr. Projekt výstavby víceúčelového hřiště s využitím na hokejbal, inline hokej a florbal je v souladu se Strategickým plánem města Králův Dvůr, s koncepcí rozvoje města, územním plánem i s ostatními rozvojovými dokumenty. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace dle předložené studie a pověřuje zastupitele města Mgr. Bokra k zajištění projektanta, inženýringu, územního a stavebního povolení dle cenové nabídky, včetně podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. - ZM odebírá úkol Mgr. Bokrovi dle usnesení ZM č. 2011/9/59 ze dne ZM schvaluje na základě žádosti pana K. uzavření smlouvy na převzetí stavby Technická vybavenost Na Dlouhých III. veřejné osvětlení pouze veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 229/106, 229/107, 229/35 a 229/280 v k.ú. Králův Dvůr, za podmínky úhrady částky dle stanovených podmínek pro přebírání komunikací, za podmínky doložení souhlasu majitele pozemku s převzetím stavby a umožnění vstupu na dotčené pozemky a za podmínky uzavření smlouvy o převodu VO do majetku města za cenu 1,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje úpravy rozpočtu na straně příjmů pro rok 2012 dle předloženého návrhu. - ZM schvaluje úpravy rozpočtu na straně výdajů pro rok 2012 dle předloženého návrhu. - ZM pověřuje místostarostu p.antoniva zajištěním spádové oblasti pro ZŠ Počaply a ZŠ Králův Dvůr. - ZM schvaluje pořádání městských slavností v roce 2013 a uvolnění minimálně stejné finanční částky jako v roce ZM schvaluje návrh firmy Grant Help, s.r.o. uhradit částku ,- Kč včetně DPH jako kompenzaci za nepodání žádosti na akci zelená úsporám - zateplení ZŠ Králův Dvůr a ZŠ Počaply dle uzavřené smlouvy. - ZM pověřuje RM na základě výsledků výběrového řízení vybrat nejvýhodnější nabídku na akci Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou výstavbu od dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr, s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a zahájit akci za podmínky přijetí dotace. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM pověřuje RM zajištěním TDI a pověřuje starostu podpisem smluv. - ZM pověřuje RM na základě výsledků výběrového řízení vybrat nejvýhodnější nabídku na akci 2. Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a zahájit akci za podmínky přijetí dotace. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje výstavbu dětského hřiště v lokalitě Královský Horizont a pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení na dodavatele. - ZM pověřuje RM úkony potřebnými pro možné získání dotace. - ZM schvaluje, že do doby ukončení soudního řízení nebude město Králův Dvůr podnikat žádné kroky ve věci přihlašování se o vydání historického majetku. n strana 9 n

10 n společnost n okolí n Otročiněves žije bohatým kulturním životem Do této obce se vždy ráda vracím, neboť jsem v ní prožila řadu let. Za tu dobu se mnohé změnilo. V současné době se mnozí lidé uzavírají rádi sami do sebe a nehledí na okolní svět. V Otročiněvsi však tomu tak není. Je to obec, která žije stále bohatým kulturním a společenským životem, díky nadšeným dobrovolným pracovníkům této komunity. I tentokrát jsem ráda přijala pozvání představiteli místního kulturního života mezi něž patří zejména starosta obce Josef Šinkner, Mgr. Evžen Krob, ředitel 1. Základní školy z Králova Dvora a Mgr. Daniela Sovová, učitelka Základní školy v Hudlicích. Tentokrát jsem do obce byla pozvána společně s klavíristkou paní Alenou Spilkovou při příležitosti vítání sedmi občánků, které uvítal pan starosta Josef Šinkner. Zazpívala jsem 3 písně za klavírního doprovodu této vynikající klavíristky. Toto setkání bylo velmi milé a zanechalo v nás hluboké zážitky. Chci se zmínit rovněž o obětavé práci místních občanů Ing. Evžena Kroba a Mgr. Daniely Sovové, kteří vytvářejí ve vsi skutečně kulturní klima. Jejich zásluhou se občané této obce setkávají při různých kulturních akcích s významnými umělci a představiteli společenského života. Tuto obětavou kulturní činnost chci vyzdvihnout zvláště v této době, kdy lidé často směřují k individualismu. Obětavou a promyšlenou práci výše zmíněných kulturních pracovníků hodnotím tím více, že obyvatelům této lokality dávají možnost bohaté komunikace s různými významnými lidmi. Tento přístup není všude samozřejmostí. Závěrem chci popřát všem nadšeným kulturním pracovníkům hodně úspěchů i v další obětavé práci. PhDr. Zora Maria Tauberová Komunitní centrum Koněprusy zve k návštěvě V září bylo v prostorách bývalé obecní školy v Koněprusech slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum Koněprusy, Bítov. Centrum bude sloužit pro setkávání lidí všech věkových kategorií, a to nejen pro občany Koněprus a Bítova, ale také pro obyvatele okolních obcí. Koněpruští nadšenci připravili do konce roku bohatý kulturně vzdělávací program a zvou všechny z okolí k návštěvě centra. Projekt vznikl s finanční podporou MAS Karlštejnsko, o.s. Díky aktivitě občanů Koněprus a Bítova došlo v průběhu letních prázdnin k významné rekonstrukci přízemí bývalé obecní školy. Prostory byly vymalovány a zařízeny tak, aby působily nejen příjemným dojmem pro děti, ale také pro dospělé a seniory. Podoba Komunitního centra vznikla za spolupráce výtvarnice Jany Kubáskové z Tetína. Najdete zde nejen hernu pro děti, prostor pro kreativní tvoření, ale také místo, kam si mohou naše babičky dojít vypít šálek kávy a popovídat. Zřizovatelem Komunitního centra je samotná obec Koněprusy, pod vedením starosty Mgr. Jiřího Bartoše, který k projektu dodává: Jsem velmi rád, že se nám společně s dobrovolníky z našich obcí podařilo znovu oživit část budovy bývalé školy, která byla desítky let nevyužitá. Občané nejen našich obcí tak mají k dispozici krásné prostory pro setkávání se při různých aktivitách. Největší radost mám, že s novými prostorami přicházejí nové, zajímavé aktivity. Těším se na to, jak tato možnost obohatí místní život a přirozeně nabídne lidem možnost více poznat jeden druhého, a tak se k sobě více přiblížit. Koněpruští občané, kteří se pravidelně setkávají, již připravili do konce roku mnoho zajímavých akcí. V centru bude probíhat nejen pravidelný program jako tvořivé dílny, volná herna pro děti, čtení pohádek dětem, klub seniorů, cvičení žen či posezení s názvem Kávička a čajíček, ale také větší akce typu Bazar oblečení, Kurz zahradnictví, Vázání květin, Výroba netradičních dárků, Adventní trhy a další. Chystáme také besedy, semináře a další kulturní a vzdělávací akce. Všechny tyto aktivity bychom nemohli zrealizovat nebýt spolupráce s MAS Karlštejnsko, o.s., díky jehož finanční podpoře z dotace LEADER obec projekt zrealizovala, dodává Jiří Bartoš. MAS Karlštejnsko pomáhá na svět projektům v regionu své působnosti, které rozvijí přírodní, kulturní a společenské entity i historické dědictví, při zachování venkovského rázu krajiny. Je nám potěšením pomoci obci Koněprusy s vybudováním Komunitního centra a doufáme, že stejně povedené budou i další projekty, které dostaly naší podporu, uvádí místopředseda představenstva MAS Karlštejnsko, o.s., Radomír Hanačík. Více informací o Komunitním centru na Vzpomínka Dne 26. října 2012 uplyne 10 let od úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka pana Emila Žihly, zaměstnance Králodvorských železáren. S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami. Dne 1. listopadu 2012 vzpomeneme 8. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Jaroslava Bednáře z Králova Dvora. Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcery s rodinami. Poděkování Děkuji neznámému obětavému pánovi, který dne k mému těžce zraněnému manželovi zavolal rychlou záchranou pomoc a tak mu zajistil včasné lékařské ošetření a odvoz do nemocnice. St. Schenková Zubní pohotovost Ordinační hodiny 8:00-11:00. n MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova 825, tel n MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, ord. Buzuluk, tel n MUDr. Spal Antonín, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel n MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova ALBA, tel n MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Palackého nám. 895, tel n strana 10 n

11 n sport n Úspěšný svátek stolního tenisu v Králově Dvoře Na vítězné vlně se vezou stolní tenisté Sokola Králův Dvůr. Velice úspěšně se vyrovnali s náročným programem ve dnech října. Ve čtvrtek a v pátek svedli vítězné souboje v extralize s týmy Robotu Mokré Lazce a Charvátem Baník Havířov. Jejich soupeři si vždy odnesli jasnou porážku 4:1. Obě utkání se odehrála tradičně v králodvorské sokolovně. Pak nastalo velké stěhování a veškeré propriety včetně hracích stolů bylo třeba přestěhovat do nové králodvorské sportovní haly, která se chystala přivítat v sobotu a v neděli velký sportovní svátek a sice 2. kolo poháru ETTU. V pátek 5. října v den slavnostního přejmenování pražského letiště si pořadatelé udělali tři výlety na pražské Letiště Václava Havla. Zkušení řidiči Jiří Kopřiva a Radek Sochr zvládli přesuny na jedničku. Nejprve v 9:15 hodin přiletěla první část výpravy Izraelců, ve 14:30 hodin se snesla k zemi výprava španělského klubu Leka - Enea - Irun, mezitím dorazili autem do hotelu borci klubu STK Aladža Sarajevo z Bosny a Hercegoviny a jako poslední přiletěl ve 21:15 hodin zbytek výpravy Hapoel Ironi Nazareth Ilit z Tel Avivu. Cestou do hotelu zasáhla mužstvo Nazarethu smutná zpráva, trenér a manažer Shimon Bozgan se dověděl telefonicky od své sestry, že mu zemřela matka. Vůbec se k Izraelcům osud nechoval hezky, kvůli tamním svátkům nepřijeli v nejsilnější sestavě, a tak na místě třetího hráče zaskakoval hráč z rezervy, teprve sedmnáctiletá naděje a odchovanec klubu Liran Bunchuk. Papírovými favority ještě před zahájením turnaje byli domácí borci a Španělé. Oby týmy se potkaly v posledních dvou ročnících a vždy měli navrch Španělé. V sobotu dopoledne byl oficiální trénink pro všechna družstva, aby si vyzkoušela celkovou atmosféru haly, její zázemí a hlavně povrch hrací plochy. Ve 14 hodin vše vypuklo naostro. Domácí borci nastoupili proti izrealskému soupeři a Španělé změřili síly se soupeřem z Balkánu. Obě utkání skončila dle předpokladu jasnými vítězstvími favoritů. Ani večerní utkání od 19 hodin, kdy si český a španělský tým soupeře vyměnily nevybočila z předpokladů a dle očekávání opět vyhráli favorité. Po prvních zápasech nadešla slavnostní chvíle, kdy starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková spolu s bratry Josefem Cmíralem a Zdeňkem Mičkou předali domácímu týmu sokolská ocenění za zisk mistrovského titulu v sezoně , za domácí Sokol se ceremoniálu zúčastnili náčelnice OSV sestra Jitka Kuncová a bratr Jiří Kopřiva, předseda oddílu stolního tenisu. Nedělní program začal v 10 hodin, o 3. místo se utkali Hapoel Ironi Nazareth Ilit a STK Aladža Sarajevo a na vedlejším stole začala bitva o celkového vítěze. V utkání slabších se dočkal výhry i sympatický kouč izraelského družstva Shimon Bozgan. V urputné bitvě o palmu vítězství a tím i o postup do 3. kola se střetli hráči Sokola Králův Dvůr a Leka Enea Irun. V prvním utkání domáci fanoušci tajně doufali v zisk bodu, protože v sobotních zápasech se jevil lépe domácí Luboš Jančařík než jeho soupeř Endika Diez. Domácí hráč už prohrával 0:2 na sety, ale ve třetím a čtvrtém setu jako politý živou vodou stav setů vyrovnal. Diváci očekávali, že rozjetá mašina Jančařík dovede utkání do vítězného konce. Stalo se však něco neočekávaného, Diez poslední set vyhrál suverénně 11:3, takže celkem 3:2 na sety. To byla pro domácí těžká ztráta, se kterou se příliš nepočítalo a jelikož ke druhému utkání nastupoval za hosty horký favorit, naturalizovaný Číňan Zhang Sining, který v dosavadním průběhu turnaje neztratil ani set a naopak jeho soupeř Pavel Širůček nebyl v sobotu zcela ve své kůži, byla v hledišti pochmurná nálada. Mladý Pavel Širůček ale postavil veškeré prognózy na hlavu a Zhanga k překvapení všech zválcoval suverénně 3:1 a začínalo se znovu za vyrovnaného stavu 1:1. Ve třetím zápase nastoupili proti sobě králodvorská jistota Radek Košťál proti borci s bohatou rodinnou table tenisovou tradicí Zoltánu Batorfimu (jeho sestra Csilla se mimo jiných úspěchů stala v roce 1986 mistryní Evropy v Praze), který v dosavadních zápasech zanechával velice dobrý a suverénní dojem. Radek však nepřipustil jakékoliv pochybnosti a vůbec nenechal Zoltána rozjet a brzo bylo po zápase po jednoznačných 3:0 pro našeho playera. Vedeme 2:1 a hned je vše veselejší. V hlavách diváků se honí myšlenky, zda Luboš napodobí Pavla a taky Zhanga pokoří? Podle hesla každý chvilku tahá pilku vede Jančařík 1:0, aby později prohrával 1:2, potom vyrovnává na 2:2 a rozhodující 5. set je úpornou bitvou o každý míček až do konečného stavu 16:18 pro španělského Číňana. Náš borec je zjevně zdrcený, ale diváci oceňují, že nechal na place maximum svých sil a schopností a bojoval jako lev. Za celkového stavu 2:2 dochází k velkému finále. Za domácí nastupuje Pavel Širůček a hosty se bude snažit dostrkat do dalšího kola Endika Diez. Začátek vychází lépe hostům a Endika vede 2:0. Pak však přichází chvíle Pavla Širůčka (po sobotě měl povolený dopink ve formě přítomnosti přítelkyně), třikrát po sobě sráží Endiku na kolena výsledkem 11:9, takže vítězí jak on, tak i naše družstvo poměrem 3:2 nad favorizovaným soupeřem. Naši hoši předvedli bojovné srdce a touhu po vítězství, které zaslouženě přišlo. Konečné pořadí 5. skupiny: 1. Sokol Králův Dvůr (9:2) 6 bodů, 2. Leka Inea Irun (8:4) 5 b., 3. Hapoel Ironi Nazareth Ilit (4:7) 4 b., 4. STK Aladža Sarajevo (1:9) 3 body. S náročnými organizátorskými úkoly se úspěšně popasoval domácí kvintet Roman Rujder, Jiří Kopřiva, Radek Sochr, Martin Bajtler a František Ondráček. Trochu pořadatele i hráče mrzí velmi malý zájem diváků. Ačkoliv na mezinárodní akci tohoto rázu byl vstup zdarma, přišlo do hlediště pouze pár desítek diváků, vesměs sportovci Sokola či příbuzní a známí hráčů. Jako živá voda působil v hledišti Michal Hrubý, který exceloval se svým vozembouchem s portréty domácích hráčů, a který si na nedělní vyvrcholení připravil vtipné česko - španělské plakátky. Velký dík za podporu patří Městu Králův Dvůr, T. J. Sokol a Romanu Rujderovi. Od 3. kola se tato druhá nejvýznamnější klubová soutěž v Evropě bude hrát vyřazovacím způsobem. Los určil dvojice pro 3. kolo Poháru ETTU mužů i žen, které se bude hrát vyřazovacím k.o. systémem na jedno utkání. Na českého zástupce Sokol Králův Dvůr čeká turecký celek Istanbul BBSK. Utkání se uskuteční v termínu 16. až 19. listopadu v Turecku. Za organizátory Fr. Ondráček Sport ve výsledcích Lední hokej Krajský přebor mužů: Ml. Boleslav B - HK Králův Dvůr 4:3 po sn (0:2, 3:0, 0:1-1:0) Branky KD: Matula, Brodan, Hamada. HK Králův Dvůr - HC Rakovník 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Branka KD: Rendla. HC Jesenice - HK Králův Dvůr 3:2 po sn (0:0, 1:0, 1:2-1:0) Branky KD: Vejvoda, Křesťan. HK Králův Dvůr - HK Lev Slaný 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Branky KD: Fišer, Křesťan, Vejvoda. Mělník - HK Králův Dvůr 2:3 po sn. (1:0, 1:2, 0:0 sn.0:1) Branky KD: Kardoš, Šnaidauf, nájezd Vejvoda O. Florbal 2. liga mužů: T.B.C. Králův Dvůr - FBC Start 98 Praha 4:2 branky KD: J. Pokorný a Vágner 2. T.B.C. Králův Dvůr - FbŠ Bohemians B 9:4 (2:0, 3:2, 4:2) branky KD: 6. Vágner, 10. Král, 22. Matyáš, 29. T. Pokorný, 32. T. Pokorný, 41. J. Pokorný, 41. Merhout, 48. Vágner, 51. Merhout Pohár České pojišťovny mužů: T.B.C. Králův Dvůr - ASK Lovosice LFP 5:4 po prodloužení branky KD: Bachan 2, Tauš, Kubert a T. Pokorný. T.B.C. Králův Dvůr - Liberec (extraliga) 6:9 branky KD: 27:07 J. Pokorný (T. Pokorný), 28:16 Votava (Beščec), 29:56 Bachan (Horký), 34:04 J. Pokorný, 39:19 Bachan (Merhout), 54:53 Matyáš (T. Pokorný) n strana 11 n

12 n sport n Před startem Králodvorského čtverce: Dva poháry v ohrožení Tak, jak se již v našem městě stalo tradicí, závěr měsíce října patří běžcům všech věkových kategorií. V neděli 28. října se zde uskuteční v pořadí již XIV. ročník silničního běhu Králodvorský čtverec o putovní pohár starosty města. Závod je opět připraven pro všechny věkové kategorie: mládež běh zahájí v 10:00 hodin a následovat budou další kategorie až do 11:10 hodin, kdy blok mládeže bude ukončen předškoláky do tří let a 4,5 let. V jednotlivých startech poběží vždy kluci a děvčata společně, po proběhnutí cílem bude kategorie rozdělena. V případě vyššího počtu účastníků v některé z kategorií, bude rozdělení provedeno již před startem, proto je nutné, aby všichni účastníci dané kategorie byli k dispozici startérovi 10 Cábelíci už začínají sbírat body Pohár České pošty Třebíč - FK Králův Dvůr 1:1 (0:0) na penalty 3:1 Ve 3. pohárovém kole se Cábelíkům nepodařilo přejít přes celkem schůdného soupeře a na penalty podlehli Třebíči. Branku Králova Dvora vstřelil v 64. minutě Šilhan. Česká fotbalová liga FK Králův Dvůr - Převýšov 0:2 (0:1) Cábelíci předvedli s nováčkem soutěže doslova festival zahozených šancí a vyšli bodově naprázdno. Strakonice - FK Králův Dvůr 1:2 (1:1) Tak konečně Cábelíci zabrali a připsali si premiérovou výhru. Na úvodní branku domácích dokázal prakticky hned odpovědět Šilhan a v 55. minutě chytře zajistil hostům výhru Dochtor. FK Králův Dvůr - FC Písek 5:1 (3:1) Na hřiště do Králova Dvora dorazil silně posílený FC Písek, ale stejně jako FK Příbram v pohárovém utkání nestačil na králodvorské Cábelíky a odjel s vysokou porážkou. Písek sice přijel na půdu Cábelíků výrazně posílen o hráče prvoligové Příbrami, když v jeho dresu Písku nastoupili od začátku Rondzik, T. Pilík, P. Pilík, Huňa, Wágner a Papšys. Branky: 9. Fulín, 20. Dochtor, 45. Paprčiak, 70. Šilhan, 84. Šlehofer (vlastní) Huňa Sparta Praha B - FK Králův Dvůr 1:1 (0:1) Králův Dvůr odehrál s rezervou Sparty slušné utkání a ve 32. minutě se ujal díky Fulínovi vedení. Jenže po hodině hry srovnal Jirásek a tento stav vydržel až do konce. FK Králův Dvůr - Horní Měcholupy 2:3 (3:1) Důležitý zápas králodvorští fotbalisté nezvládli. Hodinu předváděli slušně řečeno špatný výkon a Horní Měcholupy se postupně dostaly až do vedení 3:0. Pak domácí celek zabral a během chvíle dvěma góly Paprčiaka snížil na 2:3. Vyrovnání se ale nedočkal. minut před příslušným startem. Hlavní závod mužů a žen na metrů bude odstartován ve 12:30 hodin, na účastníky čeká pět rovinatých okruhů se startem u budovy č.p. 238 v ulici Popelky Bi-liánové, kde startují všechny běhy. Směrem k Litavce, proti proudu říčky na parkoviště u bývalé lékárny, kde se trať stočí doprava směrem k dálnici a po chodníku poběží účastníci hlavního závodu na zdejší náměstí. Cíl mají všechny kategorie před bývalou restaurací U Kouckých. Na nejlepší účastníky všech kategorií čekají odměny: u mládeže jsou to medaile, diplomy a pohárky, pro dospělé jsou připraveny diplomy a finanční odměny, ty čekají navíc i na toho závodníka, který s nejlepším časem překoná traťový rekord, který drží u mužů Milan Kocourek - AK Kroměříž z loňského roku s časem 30:56 minut, v ženách drží traťový rekord z roku 2004 Jana Klimešová - USK Praha s časem 36:23 minut. Odměněn bude i nejstarší účastník, který závod dokončí. Náš závod má i tři putovní poháry a v letošním Opět po roce se sešly staré gardy fotbalistů, aby poměřily své síly v malé kopané na počest dvou ikon králodvorské kopané - potřetí Karla Kličky a poprvé Karla Vávry. Úkolu se ujmuli osvědčení organizátoři Jaroslav Dochtor, Milan Exner a Bohumil Pokorný, kteří našli místečko v termínové listině v sobotu 22. září. Trochu škrt přes rozpočet jim udělalo družstvo ze Svaté, které účast přislíbilo, ale nakonec se nedostavilo. A tak soupeřily čtyři týmy systémem každý s každým na umělce v areálu stadionu v Králově Dvoře. Po úvodním hvizdu rozhodčí Pecka hru zastavil a všichni zúčastnění uctili minutou ticha památku svých kamarádů. VÝSLEDKY ZÁPASŮ: Králův Dvůr - Forte 1:0, branku vsítil Milan Exner. Úhonice - Vávrové 2:4, góly Úhonic Uher a Horák, za Vávry Ferda 2, Karel Vávra a Petr Vávra po 1. Forte -Uhonice 7:0, branky za Forte Krumhanzl, Barchánek a Havelka po 2, Lulák 1. Králův Dvůr - Úhonice 8:1, za Králův Dvůr Zdeněk Veselý 3, Jaroslav Dochtor a Pazdera po 2, Bureš 1, za poražené Kotouč. Vávrové - Forte 2:0, góly Knobloch a Ferda. Vávrové - Králův Dvůr 2:0, branky Ferda a Knobloch. Slavnostní zakončení turnaje se neslo v přátelském duchu, pamětní plakety dostali oba rozhodčí Ivan Marx i Vlastimil Pecka, nejstarší hráč turnaje Jan Smetana z Vávra týmu, nejlepší brankář Petr Dochtor z Králova Dvora, nejlepší střelec Zdeněk Ferda z Vávra roce jsou ohroženy hned dva. Je to především pohár věnovaný bývalým majitelem zdejšího zámku panem Josefem Launem pro nejlepšího veterána a v případě, že ve veteránské kategorii zvítězí jeden z našich nejlepších, Miloš Smrčka z Říčan, bude mu náležet napořád. V ženách má největší šanci Radka Churáňová z Lokomotivy Turnov, té by náležel pohár města Králův Dvůr. Prezentace XIV. ročníku Královodvorského čtverce bude otevřena od 8:30 hodin v pobočné budově MěÚ v Králově Dvoře (dříve pošta), uzávěrka přihlášek je vždy 15 minut před startem příslušné kategorie. Startovné je 30 Kč, dorost a žactvo neplatí. Závody jsou zařazeny do krajské soutěže. V den startu bude od 9:45 hodin uzavřen vjezd pro veškerou automobilovou dopravu na náměstí. Akce je pořádána na počest vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, pořádá ji Město Králův Dvůr, Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr, atleti Loko Beroun, TJ Sokol Králův Dvůr - oddíly ZRTV a cyklisté. -sv- Memoriál Karla Kličky a Karla Vávry týmu a nejlepší hráč František Voříšek z týmu Forte. Organizátoři děkují sponzorům akce Městu Králův Dvůr, Martinu Knoblochovi, firmě Forte Františka Voříška, Plzeňskému Prazdroji, Pavlu Kusému, Jiřímu Novákovi, Petru Dochtorovi a firmě Spel Václava Křečka. n Vítězný Vávra tým. n Domácí tým Králova Dvora. Králodvorský zpravodaj vydává Městský úřad v Králově Dvoře, náměstí Míru 139, Králův Dvůr, telefon: , obsah garantuje Rada města Králův Dvůr vychází zdarma v nákladu výtisků registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Králův Dvůr uzávěrka říjnového čísla byla příspěvky do listopadového čísla zasílejte nejpozději do n strana 12 n

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí do Varnsdorfu na ALEfestivALE ČÍSLO 21 15. LISTOPAD 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Petice za rentgen na poliklinice u zastupitelů neuspěla Na zasedání zastupitelstva 31. října v sále Střelnice

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více