Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť"

Transkript

1 Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n říjen 2012 n č. 10 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n n Aktéři slavnostního zahájení výstavby protipovodňových opatření při prohlídce toku Litavky. Králův Dvůr bude chráněn před stoletou vodou n Poklepání kamene u příležitosti zahájení výstavby protipovodňových opatření na Litavce se uskutečnilo před budovou radnice. Státní podnik Povodí Vltavy připravuje realizaci výstavby protipovodňových opatření v Králově Dvoře na řece Litavce, za téměř 120 milionů korun. Druhý říjnový den byl za účasti ministra zemědělství Petra Bendla, starosty Králova Dvora Petra Vychodila, generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly a generálního ředitele akciové společnosti Metrostav Pavla Piláta poklepán základní kámen připravované stavby protipovodňových opatření na řece Litavce v úseku Králův Dvůr. Protipovodňová opatření v této lokalitě spočívají ve formě rozšíření koryta Litavky, ochranných zídek a hrází, které umožní ochranu intravilánu města před stoletou vodou. Součástí stavby bude rovněž odstranění současného silničního mostu, který je pro návrhovou povodeň nekapacitní a který bude nahrazen mostem novým s dostačující kapacitou. Ukončení stavby, jejímž navrhovatelem, v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II, je město Králův Dvůr a žadatelem a stavebníkem Povodí Vltavy, státní podnik, se předpokládá do konce roku Akce bude navazovat na již provedenou protipovodňovou úpravu koryta v říčním kilometru 5,821-7,120, kterou byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla stoletou povodeň a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru. Stavba probíhala v letech o celkovém nákladu 95 milionů korun. Stavba o celkovém nákladu téměř 120 milionů korun, proběhne v rámci dotačního titulu,,podpora prevence před povodněmi II, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Program s názvem Podpora prevence před povodněmi II. je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce Michaela Pohůnková Vážení spoluobčané, letošní volby do zastupitelstva Středočeského kraje máme za sebou. Nebudu v našem zpravodaji hodnotit výsledky v celém Středočeském kraji, ale dovoluji si předložit grafy pro porovnání výsledků voleb v celém kraji a v okolních větších městech Hořovice, Zdice a Beroun (strana 2). Osobně chci poděkovat za velkou podporu v Králově Dvoře. Vím, že podporovat ODS v této době plné nepopulárních reforem, ale i korupčních a jiných afér ve vládě pod Nečasovým vedením nebylo jednoduché. O to si více vážím mé osobní podpory, která mě těší, ale i více zavazuje k další práci pro naše město. Petr Vychodil, starosta Králova Dvora n strana 1 n

2 n informace n Zahájena historická investiční akce Ve čtvrtek 11. října se uskutečnilo slavnostní zahájení akce Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu. Zámek mimo jiné navštívil ředitel Regionálního operačního programu Tomáš Novotný a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Miloš Petera. Starosta města Králův Dvůr přivítal všechny hosty na zámku včetně zástupce vítězné firmy CGM Jaromíra Kazdu. Připravil malé ohlédnutí za bohatou historií zámku. Náměstek hejtmanky Petera ocenil práci vedení města za snahu zrekonstruovat zámek a ředitel ROPu Tomáš Novotný připomněl všem přítomným podávané kvalitní projekty města na ROP Středočeského kraje. Po přednesených projevech byla přestřižena slavnostní páska. n Zástupce vítězné firmy CGM Jaromír Kazda, králodvorský starosta Petr Vychodil, náměstek hejtmanky Miloš Petera a ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy Tomáš Novotný přestřihli slavnostní pásku zahájení rekonstrukce zámku v Králově Dvoře. Krajské volby 12. a v grafech Město Králův Dvůr- volební účast 30,55% Výsledky v okolních městech Město Beroun- volební účast 36,02% ODS 23,59% 18,20% ČSSD 21,55% 25,73% ODS ČSSD 9,87% 22,66% TOP 09 a starostové pro STČ strana Čech a Moravy TOP 09 a starostové pro STČ Město Hořovice- volební účast 37,03% 9,59% 19,93% Komunis>cká strana Čech a Moravy 22,65% 23,17% ODS ČSSD TOP 09 a starostové pro STČ 9,58% 26,87% strana Čech a Moravy Kompletní výsledky voleb v Králově Dvoře ODS ,73 KSČM ,55 ČSSD ,93 TOP 09 a Starostové pro STČ 154 9,59 Česká pirátská strana 59 3,67 SPO ZEMANOVCI - Češi 50 3,11 Strana svobodných občanů 37 2,30 Sdružení nestraníků 34 2,11 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 29 1,80 Volte Pr. Blok 29 1,80 UNP-STŘEDOČEŠI ,43 Strana zelených 22 1,37 SUVERENITA - blok JB, SZR 19 1,18 DSSS 12 0,74 KSČ 12 0,74 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 11 0,68 Středočeši2012.cz 10 0,62 Věci veřejné 9 0,56 Strana soukromníků ČR 8 0,49 Nár. socialisté - levice 21.stol. 4 0,24 ZMĚNA ,24 Město Zdice- volební účast 37,42% 19,22% 7,12% 36,99% 18,02% ODS ČSSD TOP 09 a starostové pro STČ Komunis?cká strana Čech a Moravy n strana 2 n

3 n informace n Radnice připravuje několik výběrových řízení V současné době vedení města připravuje několik výběrových řízení. Mezi největší patří projekt Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr, kde se podařilo získat dotaci ze Sraz učitelů ZŠ v Králově Dvoře Státního fondu životního prostředí. Dále vedení města bude vypisovat výběrové řízení na zakoupení čistícího vozu pro potřeby města. Od příštího roku chceme, aby byl zajištěn pravidelný úklid chodníků a komunikací. O průběhu a výsledcích Předem mi dovolte, abych udělal malou rekapitulaci při příležitosti konání 15. srazu učitelů v Králově Dvoře. V roce 1999 jsem dostal nápad svolat všechny učitele, kteří v šedesátých letech a počátkem let sedmdesátých učili na ZŠ v Králově Dvoře. Obvolal jsem 21 učitelů a učitelek a na první sraz dne jich přišlo 18. Nemohly přijít pouze p. Culková, Spurná a Horáčková. V dalších letech se nám podařilo získat adresy na dalších 7 učitelek. Od roku 1974 zemřeli tito bývalí kolegové: Novák, Duchoň, Marcín, Klimeš, Košťál, Pávová, Rážová a Vithausová. Po roce 1974 zemřel kolega Poslt a kolegyně Malíková. První sraz v roce 1999 nás provázela školou paní Hana Krobová, která v šedesátých letech učila na zdejší škole. Na druhém srazu nás již provázel školou ředitel Evžen Krob, který se zúčastnil našich setkání již 13x. Ukazoval nové zařízení na škole, např. vybavení tříd počítači, zařízení tříd, tělocvičnu a další nové vymoženosti, o kterých se nám tehdy ani nezdálo. Vzpomeňte si vy, učitelé tělocviku, jak Vám z dvouhodinovek tělocviku zbyla jen jedna hodina, protože druhou jste prochodili ze sokolovny, nebo z počapelské školy. Vzpomeňte na řepné brigády, jak tajemnice MNV nechtěla vzít odpovědnost na sebe, když si Maryša X. usekla srpem kousek prstu a jak obvinila třídní učitelku, že špatně vykonávala třídní dozor. Vzpomeňte si, jak předseda MNV obvinil ředitele školy, že zajistil malou účast žáků na slavnostním průvodu z Králova Dvora do Berouna k 40. výročí VŘSR, když bylo přímo psí počasí, nebo jak předseda školské komise, který ač absolutně neznal problematiku školství, tak přesto často a rád poučoval učitele, jak mají vychovávat mladou generaci. Když jsme tehdy něco budovali ve škole, dělali jsme to, jak se říká na koleni a přesto jsme tehdy patřili mezi nejlepší školy na okrese. Zásluhu na tom mělo především výborně fungující SRPŠ školy. To, co se povedlo udělat na škole za posledních 20 let, jsme nedokázali vybudovat za dvojnásobnou dobu - prostě chyběly finance. Tehdy jsme měli na škole 13 tříd, dvě družiny a žáků, dnes je stav 18 kmenových tříd, 6 oddělení školní družiny - celkem 610 žáků. V MŠ je 150 žáků. Nemůžeme dobře srovnávat tehdejší a dnešní školství, protože technika jde mílovými kroky dopředu. My jsme měli jiné problémy než dnešní učitelé. Velkou zásluhu na uskutečnění našich srazů má současný ředitel školy Ing.Evžen Krob, který nám poskytuje nejen přístřeší, ale každý rok nás hostí, dovolte, abych mu touto cestou srdečně poděkoval. Přejeme dnešní učitelské generaci mnoho zdaru v úspěšné učitelské práci. PaedDr. Josef Fišer výběrových řízení vás budeme podrobně informovat. Na jednání zastupitelstva města rovněž vedení radnice předložilo kompletní vyúčtování stavby Kanalizace a vodovodní přivaděč Křižatky. Starosta města Petr Vychodil předložil dvě formy řešení zvýšení kapacity mateřských škol v Králově Dvoře. Byly předloženy dvě studie a starosta dostal zelenou na přípravu obou forem řešení až do zajištění projektové dokumentace s vydaným stavebním povolením. Taktéž starosta předložil informace o probíhající změně územního plánu a dále byl pověřen ve spolupráci s městem Berounem podat žalobu na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. -pv- n strana 3 n

4 n školství n Jak se máte, prvňáčci? V lavicích už se děti zabydlely, ale na dny, které ještě nedávno trávily v MŠ, vzpomínají. Spousta zážitků! Během loňského školního roku děti dováděly v bazénu i v solné jeskyni, užily si pobyt ve školce v přírodě na Orlíku a utužily svaly při nácviku tělovýchovného vystoupení k výročí královodvorského Sokola. Úterní vycházkové dopoledne trávily u koní. Volily ze spousty kroužků - keramika, hra na flétnu, angličtina. Na závěr školního roku proběhla ŠKOLKOVÁ NOC. Začala už odpoledním programem. Nezapomenutelný zážitek dětem připravili králodvorští hasiči v čele s Lubošem Radvanským. Ne každý může nahlédnout do zákulisí hasičské zbrojnice a důkladně prozkoumat hasičské auto. Ať to nové, nebo stařičkého veterána. Za obětavost a trpělivost s partou mrňousů patří členům sboru velký dík. Završením dobrodružství se stala stezka odvahy na zahradě MŠ a podvečer plný soutěží. Laskominy na posilněnou připravily dětem maminky. Potom už všichni usnuli a spali a spali Snad si i při plnění školních povinností najdou čas na další nová dobrodružství. Nezůstanou jen sedět doma u počítačů, budou se bavit a radovat. Za MŠ Králův Dvůr - Počaply Liběna Hanzalová a Petra Hajná n strana 4 n

5 n školství n Mateřská škola děkuje městu Králův Dvůr Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Králův Dvůr za investice do naší Mateřské školy. Díky jeho finančním prostředkům byla v naší MŠ zrekonstruována spojovací chodba mezi pavilony - nová dlažba, oprava soklů a vymalování, dvě přípravné kuchyňky, kotelna, čast oplocení školní zahrady, obměna keřů na zahradě, zakoupení nové stěny na hračky v Beruškové a Kytičkové třidě, zakoupení sušičky. Velké díky za finanční podporu na nákup pomůcek a hraček pro děti. Spolupráce naší MŠ s Městským úřadem je na velmi vysoké úrovni. Bez finančních prostředků, které město do naší MŠ investuje, by naše školka nemohla být na tak vysoké úrovni, na jaké je nyní. Kolektiv MŠ Králův Dvůr Speciální mateřská škola u kynologů V úterý 2. října navštívily děti Speciální mateřské školy Králův Dvůr kynologické cvičiště ve Zdicích. Po prohlídce areálu a seznámení s cvičenými pejsky se pustily do sběru velké úrody kaštanů. Pod vedením učitelek, paní Marty Lierové a Olgy Vainerové a za doprovodu bývalé ředitelky školky Věry Ferdové, byla úroda sesbírána. Pochutnají si na nich daňkové na černínské farmě.tašku kaštanů na výrobu zvířátek si děti odnesly s sebou. Na snímku jsou děti s doprovodem a NO Citou Bornek. Dolní řada zleva: Adam Kočí, Lukáš Forejt, Jiří Vostárek, Zdeněk Merhout, Daniel Černý, Daniel Rajtr, Jiří Bican, Dominik Bradler, Jiří Zíma. Horní řada zleva: Radek Rybář, Lukáš Mandík - kapitán týmu, Michal Stárek, Martin Krákora, Jaroslav Norek, Vít Sklenář. Mladí fotbalisté opět v poháru V letošním školním roce opět úspěšně vykročili fotbalisté ZŠ Králův Dvůr do Coca-Cola Školského poháru v kopané. Na hřišti ve Zdicích zvítězili naši fotbalisté nad ZŠ Počaply 5:0 a nad ZŠ Zdice 3:0. Věříme, že se nám bude dařit stejně jako na jaře letošního roku, kdy náš tým skončil po těsné porážce s pozdějším vítězem před branami republikového finále. Ing. Evžen Krob, ředitel školy n strana 5 n

6 n inzerce n 10. listopadu 2012 pořádá od 10 do 14 hodin v Trubíně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Všichni jste srdečně zváni n strana 6 n

7 n volný čas n Otevíráme náš klub pro další věkovou kategorii, po dětech, rodičích, mládeži, nabízíme své prostory a aktivity i SENIORŮM (nezáleží na věku). Na začátek k nám můžete přijít na zdravotně relaxační cvičení, a to v úterý od 11 h na Tai chi a v pátek od 9 h na Jógu. Vše bude přizpůsobeno všem :-), tedy věku i Vašim možnostem. Po těchto aktivitách máte možnost posedět v příjemném prostředí a dát si třeba čaj se sušenkou (je v ceně cvičení) nebo cokoliv jiného z naší nabídky. Můžete se u nás i naobědvat nebo jen tak posedět a popovídat. TAI CHI CCHI-KUNG - Jsem ráda, že čtete tyto řádky a budu mít radost, když se rozhodnete zkusit to. Co to vlastně je? Řeknu Vám to svými slovy: je to hóóódně staré čínské cvičení. Nejraději používám výraz meditace v pohybu. Budeme věnovat pozornost svému dechu a u toho se pomalu tak, jak nám tělo dovolí, hýbat. A proč? Proto, abychom měli dobrou náladu, nebolely nás klouby, hlava, abychom se zklidnili, předcházeli nemocem a hlavně, abychom měli prima náladu a dívali se na svět aspoň trochu pozitivně a udělali taky něco pro sebe. Kdo sedí doma, se ochuzuje o setkávání se s ostatními. Cvičit mohou i méně pohybliví, mladí i starší a i ti nejzralejší. Cvičit totiž budeme jen tak - pro radost a zdraví. Těším se na Vás. Stačí jen udělat první krok... Zdraví Hanka Krůčková. JÓGA - Nikdy není pozdě začít cvičit. Může vám být 5 nebo 100 let, jste tak staří, jak se cítíte. Tělo má ohromné regenerační zdroje, i po krátkodobém cvičení už budete lépe spát, mít kladnější přístup k životu a více energie. Regenerační cvičení je zaměřené na celkové uvolnění a rozhýbání těla k tomu jsou cviky několik tisíc let staré s prvky jógy, wydy a taoistických cviků... Těší se na Vás Renáta Jokelová. Další novinkou je od kroužek pro mládež 6-9 let - DÍLNY pro kluky - Petra Helebrantová Zábranská - V rámci dílen budou moci děti rozvinout svoji manuální zručnost. Seznámí se s různými druhy materiálů a jejich opracováním. Naučí se používat pracovní nářadí a zacházet s ním bezpečně. Občas si i ukážeme malý pokus. Od listopadu se mohou školní děti těšit na DRAMATICKÝ KROUŽEK, který povede Helena Zachatová Skálová a bude probíhat pravidelně každou středu hod. V listopadu slaví náš klub již 3. narozeniny, přijďte v pátek od 15 hod. na naši NAROZENINOVOU PÁRTY, můžete s námi nejen slavit, ale i tvořit. K dispozici Vám bude keramická a výtvarná dílna, soutěže pro děti a od 17 hod. dětská diskotéka. Děti v maskách vítány. A navíc jsme pro Vás připravili novou zančku kávy - AFRO COFFEE, můžete vyzkoušet jak vynikající presso, tak i latte a cappuccino. Brzy u nás ochutnáte i velké sypané čaje a husté horké čokolády. Přijďte k nám zažít pohodový podzim. Přijďte, vždyť jsou to i Vaše narozeniny! Více informací najdete na www. pohodaprokazdeho.com nebo na tel Najdete nás v Králově Dvoře, Pod Hájem 97 (bývalé ČSAD). Vaše Pohoda pro každého Lucie Hejcmanová, Vendula Karšňáková a Petra Bramborová Pojďte si hrát s LICHOŽROUTY v neděli od 15h Pohoda pro každého a zdravotní sestra Linda Šedivá uvádějí další SOBOTNÍ ČAJOVNU PRO NÁCTILETÉ (pro mládež již od 7 let) a (pít čaj není podmínkou)...aneb přijďte se ohřát, zahrát si deskové hry a povídat si ovšem, co vás zajímá... Přijďte se naučit řešit životní situace. Chceš být oblíben a chybí ti sebevědomí (nebo naopak působíš jako vztekloun)? Mají lidé kolem tebe problémy a nevíš jak jim pomoci? Neumíš si poradit s agresivními spolužáky? Není ti vše jedno? Přijďte strávit příjemné odpoledne, něco se přiučit a najít nové přátele. VSTUP ZDARMA - za podpory města Králův Dvůr. MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ KONZUL- TACE VLASTNÍCH PROBLÉMŮ Kdy? sobota od 13 do 18 hod. Kde? Pod Hájem 97, Králův Dvůr. Kontakt: tel , Facebook: Pohoda Pro Každého, K našim narozeninám jsme pro Vás připravili dárek. Kdo k nám přijde s tímto vystřiženým článkem, dostane slevu 20% na jakoukoliv aktivitu, kroužek nebo službu u nás v klubu. Jeden článek rovná se jedna sleva. Můžete si vybrat ze služeb - kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, kadeřnictví (mytí, stříhání, foukání). Nebo si vyberte z jakékoliv aktivity nebo kroužku, ať už pro děti, rodiče, mládež nebo seniory. Sleva se nevztahuje na Hrátky s kamarády, Logohrátky a Angličtinku pro pokročilí (tyto aktivity jsou placené za celý kurz). Tuto slevu lze uplatnit od do n strana 7 n

8 n usnesení rady a zastupitelstva města n Usnesení Rady města Králův Dvůr ze dne RM schvaluje uzavření smlouvy se Svědky Jehovovými sál Království Beroun na ukládání odpadu do kontejnerů Města Králův Dvůr za cenu 400,- Kč/měsíc. - RM schvaluje montážní plánek k akci Počaply - úpr. NN - Fügnerova č.p. 6 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na tuto akci za cenu 500,- Kč/bm + DPH. - RM schvaluje projektovou dokumentaci na akci Přístavba obchodního centra LED Philips centrum Beroun, na pozemku p.č. 312/7 a 312/10 v k.ú. Počaply za podmínky uzavření plánovací smlouvy a pověřuje starostu města dalším jednáním s touto společností. - RM schvaluje zábor pozemku p.č. 84/4 v k.ú. Králův Dvůr z důvodu rekonstrukce domu Nad Stadionem s 50-ti procentní slevou, tj. 5,- Kč/m 2 /den. - RM souhlasí s výstavbou RD, oplocení, napojení IS - vodovod, kanalizace a plynu, s výstavbou revizní šachty na kanalizaci na pozemku p.č. 154/1 a 154/3 v k.ú. Zahořany u Berouna za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci za cenu 500,- Kč/bm + DPH, v případě neumístění revizní šachty RM souhlasí s bezúplatným umístěním inženýrských sítí. - RM schvaluje umístění a osazení dopravního zařízení - zrcadla umožňujícího bezpečnější výjezd z areálu firmy AGP Beroun Agropodnik, a.s., Pod Hájem č. 324 na náklady žadatele. - RM schvaluje projektovou dokumentaci na akci Králův Dvůr elektro přípojka pro vodojem na pozemku st. 645 v k.ú. Králův Dvůr za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu 500,- Kč/bm + DPH. - RM schvaluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 na akci Ladies night California dreams ve Sport baru Pod Topolem dne v době od do hodin. - RM schvaluje projekt Levín knn pro p.č. 150 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na tuto akci za cenu 500,- Kč/ bm + DPH. - RM schvaluje smlouvu o dílo se společností Grant Help, s.r.o. na podání žádosti o dotaci na izolační zeleň. - RM schvaluje finanční příspěvek, bude řešeno v rámci pravidelných příspěvků pro domovy důchodců. - RM schvaluje finanční příspěvek Městu Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 5.000,- Kč z fondu RM. - RM pověřuje místostarostu Krbce zajištěním případných smluv a dohod s obcí Tmaň na odchyt psů. - RM schvaluje odměny ředitelům ZŠ za 2.čtvrtletí roku 2012 dle předloženého návrhu. - RM ruší usnesení ze dne č. 2012/11/23 - RM schvaluje návrhy na zajištění TDI na rekonstrukci zámku - pověřuje starostu oslovení minimálně třech firem, schvaluje TDI ing. Kubíska na stavbu bezbariérového chodníku - pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále schvaluje p. Jelínka jako TDI na rekonstrukci komunikace Počaply - za hasičárnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. RM pověřuje starostu oslovením minimálně třech firem na TDI na stavbu Protipovodňová opatření na Litavce. - RM schvaluje technický dozor investora na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu a na akci Protipovodňová opatření na Litavce ing. Kubíska a p. Kaplana na akci Protipovodňová opatření na Litavce a pověřuje starostu města podpisem obou smluv a souhlasí s udělením plné moci k zastupování města ing. Kaplanovi a ing. Kubískovi. Dále RM schvaluje TDI ing. Kubíska na stavbu bezbariérového chodníku pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále schvaluje p. Jelínka jako TDI na rekonstrukci komunikace Počaply - za hasičárnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - RM schvaluje finanční příspěvek na akci Dračí lodě z kulturní rezervy. - RM schvaluje pronájem stanu firmě Zemědělská výroba včetně vratné kauce za cenu ,- Kč. - RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Romanou Vinšovou za cenu 4.000,- Kč/ měsíc s účinností od za plnění úkolů souvisejících s provozem BD Králův Dvůr. - RM schvaluje požadavek ROP Střední Čechy na pravidelné zpracování monitorovací zprávy na akci Mateřská škola Pod Hájem a schvaluje uzavření dohody o provedení práce s ing. Živcovou do maximální ceny ,- Kč. - RM schvaluje předložený návrh reklamy v časopisu Obce ve výši ,- Kč + DPH. - RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem bývalého krytu CO za minimální cenu 5.000,- Kč/ měsíc + úhrada energií. - RM schvaluje prohlášení vlastníka nemovitosti, že souhlasí s realizací stavby Nový areál pro menšinové sporty v Králově Dvoře, o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby a o uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p.č. 84/22, 84/33 v k.ú. Králův Dvůr a p.č. 127/2 v k.ú. Počaply. Usnesení Zastupitelstva města Králův Dvůr ze dne ZM schvaluje diskusi a hlasování samostatně ke každému bodu programu ZM. - ZM schvaluje předávání písemného návrhu usnesení předkladatelem předsedajícímu schůze nebo zapisovatelům. - ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na prodej pozemků dle přílohy č.1 za cenu 700,- Kč/m 2 za podmínky vybudování komunikace dle územního plánu, jako první etapu obchvatu Králova Dvora. ZM pověřuje RM přípravou výběrového řízení a starostu vypsáním výběrového řízení na prodej pozemků dle přílohy č. 1 a na základě projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované firmou Spektra vybudování komunikace a mostu. ZM schvaluje, dle předložené cenové nabídky firma Spektra zajistí projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. - ZM schvaluje úhradu nákladů ve výši ,- Kč plus příslušné DPH v době podepsání smlouvy, dle smlouvy mezi firmou Kola Šírer a Spektra spol. s.r.o. ze dne Smlouva o dílo č. 3708/11, za projektovou dokumentaci k části komunikace, za podmínky smluvně převedeného územního řízení na město Králův Dvůr, které umožní zdarma napojení na zmiňovanou komunikaci firmě Kola Šírer, IČO , Rohenická 71/1, Praha 9-Koloděje a pověřuje RM přípravou smlouvy a starostu podpisem smlouvy. - ZM souhlasí s úhradou změny stavby před dokončením, protipovodňová opatření, část stavby na mostě dle předložených materiálů/ úprava nájezdu pro potřeby budoucího obchvatu/ komunikace a pověřuje starostu zajištěním cenové nabídky ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Cenovou nabídku poté předloží na dalším veřejném jednání ZM. - ZM schvaluje podání žádosti na SFDI na vybudování Cyklostezky v Králově Dvoře, žádost bude podána na dvě vypracované stávající etapy. - ZM schvaluje spolufinancování projektu Cyklostezka v Králově Dvoře, přípravu a vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu podáním žádosti a vypsáním výběrového řízení. - ZM schvaluje přijetí dotace ze SFDI na Cyklostezku v Králově Dvoře. - ZM schvaluje uzavření smlouvy s firmou ACCOM na zajištění podání žádosti a uzavřením smlouvy s firmou SUNCAD, s.r.o. na zajištění úprav stávajících projektů pro podání žádosti na akci Cyklostezka v Králově Dvoře. ZM pověřuje RM přípravou smluv a starostu jejich podpisem. - ZM schvaluje zpracování předloženého variantního řešení PD na úpravu komunikace Za Třemi vršky. ZM pověřuje starostu města zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení dle předložené nabídky. - ZM schvaluje projekt Zatrubnění - Plzeňská ulice a souhlasí s jeho realizací pouze za podmínky úspěšného čerpání dotačního titulu Výsadba izolační zeleně KD - 2.etapa. ZM pověřuje tajemníka zajištěním projektové dokumentace a zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. - ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. na půjčku ve výši 1 mil. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ZM schvaluje předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách za dojíždějící žáky do škol v Králově Dvoře s obcí Nový Jáchymov za období za podmínky doplnění dohody doložkou přímé vykonatelnosti a pověřuje starostu podpisem dohody. - ZM schvaluje žádost na vrácení peněz od BD Tři Kříže městu Králův Dvůr za úhradu nákladů za právní služby, které město vynaložilo při soudním sporu BD proti panu L. - ZM pověřuje Finanční výbor projednáním návrhu na odpis pohledávek vedených na účtech 311 a 315. ZM požaduje vyjádření auditorky Ing. Cahlíkové k předloženému návrhu. Pověřuje p. Krbce spoluprací s finančním výborem. - ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění služeb úklidu a údržby ve městě Králův Dvůr na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dalších 10 let a pověřuje starostu zajištěním všech potřebných úkonů a vypsáním výběrového řízení. - ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 109/14 o výměře 232 m 2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora od MUDr.G.S., za cenu 300,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje sloučení bodu 15 b) prodej pozemku p.č. 324/137 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., prodej pozemku p.č. 337/6 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o. a bodu 24 Aktera - regulační plán do jednoho, s tím, že bod 15 b) se bude schvalovat společně s bodem ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 198/7 n strana 8 n

9 n usnesení zastupitelstva města n o výměře 46 m 2 v k.ú. Levín u Berouna od p.j.n., Beroun, za cenu 1500,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemků p.č. 366/1 - trvalý zábor 362 m 2 a p.č. 375/2 - zábor 151 m 2 v k.ú. Počaply od Středočeského kraje z důvodu vybudování stavby Bezbariérové chodníky v ul. Fügnerova, Tyršova 2. etapa. - ZM schvaluje na základě předložených změnových listů a dokumentů na stavbu Kanalizace a vodovodní přivaděč Křižatky vyúčtování celé stavby (předložena tabulka - příloha č. 3). - ZM schvaluje na základě předložených dokumentů (příloha č. 4) úhradu zvýšených nákladů na provedení homogenizace vozovky v tloušťce 5 cm (původně 4 cm), zahrnuté v předložené tabulce (příloha č. 5). - ZM pověřuje starostu města zajištěním podkladů pro vyúčtování získané dotace pro stavbu kanalizace a vodovodního přivaděče Křižatky a podáním společně s firmou Mott Macdonald Praha, s.r.o. vyúčtování na SFŽP ČR. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace na novou mateřskou školku typu montovaná stavba v areálu ZŠ Králův Dvůr dle předložené studie. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci třídy v ZŠ Počaply, Plzeňská 104, dle studie a pověřuje starostu města zajistit stavební povolení na obě stavby. - ZM schvaluje zajištění soukromé úklidové služby v ZŠ Počaply, Plzeňská 104 z důvodu ukončení pracovního poměru současné školnice a souhlasí s využitím prostorů dle předloženého projektu. - ZM schvaluje na základě provedeného výběrového řízení na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře - multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu výběr firmy Sdružení firem CGM, dle předloženého výběrového řízení, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM souhlasí se zahájením stavby. ZM schvaluje Ing. Kubíska jako TDI na tuto akci. - ZM pověřuje RM na základě doporučení komise pro kontrolu rekonstrukce zámku a se souhlasem TDI schválit případné vícepráce na akci Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční využití a zázemí pro veřejnou knihovnu do maximální částky 10% z celkové ceny bez DPH, v případě překročení této částky ZM pověřuje starostu svolat mimořádné veřejné zasedání ZM. - ZM ruší usnesení č. 2011/9/15 ze dne (původní znění ZM souhlasí se zařazením zámku v Králově Dvoře do programu záchrany památek a souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo kultury na zajištění finančních prostředků na havarijní opravy zámku ). - ZM schvaluje částku ,- Kč na opravu střechy věžičky špejcharu. - ZM schvaluje podání žádosti o vyjmutí špejcharu z evidence kulturních památek a pověřuje starostu zajištěním potřebných úkonů. - ZM schvaluje na základě výsledků výběrového řízení na zpracovatele PD na další etapy rekonstrukce zámku firmu Spojprojekt Praha, a.s. jako nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostu města. - ZM schvaluje podání žádosti z tzv. Norských fondů a pověřuje starostu přípravou všech potřebných dokumentů, včetně zajištění administrátora žádosti. - ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č. 2012/1/31 a 2011/9/15 ze dne (původní znění: ZM schvaluje založení nadačního fondu na rekonstrukci zámku v Králově Dvoře nejpozději do , jmenuje členy správní rady: p. Petra Vychodila, p. Josefa Antoniva, p. Luboše Krbce a revizora Ing. Martina Pošmourného ). - ZM schvaluje předloženou smlouvu o financování akce Protipovodňová opatření na řece Litavce realizované v rámci programu mezi městem Králův Dvůr, Povodím Vltavy a Ministerstvem zemědělství a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM schvaluje na základě rozhodnutí RM uzavřít smlouvu s Ing.Petrem Kaplanem na TDI ze strany města při stavbě protipovodňových opatření za cenu ,- Kč měsíčně plus příslušné DPH v dané době od zahájení stavby do doby kolaudace stavby. - ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a firmou Aktera sedmdesátjedna, s.r.o. na vytvoření regulačního plánu za podmínek uzavřených ve smlouvě a pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM pověřuje starostu jako zástupce města Králův Dvůr při tvorbě regulačního plánu. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 324/137 o výměře 148 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., Klausova 2551/13, Praha 5, za cenu 400,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 337/6 o výměře 175 m 2 v k.ú. Levín u Berouna společnosti Aktera sedmdesátjedna, s.r.o., Klausova 2551/13, Praha 5, za cenu 400,- Kč/m 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje na základě rozhodnutí RM a na základě rozboru architekta Koubka (zpracovatel územního plánu) podání společné žaloby s městem Beroun na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. ZM pověřuje starostu jako zástupce města Králův Dvůr při podání žaloby a při jednání se zástupci města Beroun. - ZM pověřuje starostu přípravou energetické koncepce města Králův Dvůr a předložením návrhu řešení na dalším jednání ZM. - ZM schvaluje přesunutí bodů č. 38 a č ZM pověřuje místostarostu p. Antoniva jednáním v problematice Komunikace Levín - Bau Inpro. - ZM schvaluje koupi pozemků p.č. 152/8 o výměře 460 m 2, 152/18 o výměře 1431 m 2, 152/26 o výměře 717 m 2 a komunikace. ZM schvaluje předloženou smlouvu mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade Invest, s.r.o. na odkup pozemků v k. ú. Králův Dvůr, celková cena ,- Kč, dle předložené smlouvy p.č. 152/8 o výměře 460 m 2, 152/18 o výměře 1431 m 2, 152/26 o výměře 717 m 2 a komunikace za podmínky uzavření smlouvy mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade Invest, s.r.o. na sponzorský dar ve výši 51 tis. Kč. ZM pověřuje starostu podpisem obou smluv. - ZM schvaluje předložené darovací smlouvy mezi městem Králův Dvůr a společností AZ Trade invest, s.r.o. o přijetí peněžitých darů ve výši ,- Kč a ,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k pozemku p.č. 152/17 v k.ú. Popovice u Králova Dvora, zajišťující smluvní pokutu sjednanou v čl. III. odst. 3 smlouvy ze dne uzavřené se společností AZ Trade Invest, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem prohlášení o vzdání se zástavního práva. - ZM schvaluje uzavření smlouvy na právní zastupování občanů města a města Králův Dvůr JUDr. Mezjlíkem ve věci komunikace Za hypermarketem Albert do konce roku 2012 za podmínek dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje nájemní smlouvu o výpůjčce na bezplatný pronájem pozemku p.č. 84/22 v k.ú. Králův Dvůr, sportovnímu klubu SK Kelti Nižbor, na dobu 20 let za účelem vybudování víceúčelového hřiště. Dále ZM schvaluje smlouvu na provedení stavby na pozemcích p.č. 84/33 a 127/2 v k.ú. Králův Dvůr. Projekt výstavby víceúčelového hřiště s využitím na hokejbal, inline hokej a florbal je v souladu se Strategickým plánem města Králův Dvůr, s koncepcí rozvoje města, územním plánem i s ostatními rozvojovými dokumenty. - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace dle předložené studie a pověřuje zastupitele města Mgr. Bokra k zajištění projektanta, inženýringu, územního a stavebního povolení dle cenové nabídky, včetně podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. - ZM odebírá úkol Mgr. Bokrovi dle usnesení ZM č. 2011/9/59 ze dne ZM schvaluje na základě žádosti pana K. uzavření smlouvy na převzetí stavby Technická vybavenost Na Dlouhých III. veřejné osvětlení pouze veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 229/106, 229/107, 229/35 a 229/280 v k.ú. Králův Dvůr, za podmínky úhrady částky dle stanovených podmínek pro přebírání komunikací, za podmínky doložení souhlasu majitele pozemku s převzetím stavby a umožnění vstupu na dotčené pozemky a za podmínky uzavření smlouvy o převodu VO do majetku města za cenu 1,- Kč. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje úpravy rozpočtu na straně příjmů pro rok 2012 dle předloženého návrhu. - ZM schvaluje úpravy rozpočtu na straně výdajů pro rok 2012 dle předloženého návrhu. - ZM pověřuje místostarostu p.antoniva zajištěním spádové oblasti pro ZŠ Počaply a ZŠ Králův Dvůr. - ZM schvaluje pořádání městských slavností v roce 2013 a uvolnění minimálně stejné finanční částky jako v roce ZM schvaluje návrh firmy Grant Help, s.r.o. uhradit částku ,- Kč včetně DPH jako kompenzaci za nepodání žádosti na akci zelená úsporám - zateplení ZŠ Králův Dvůr a ZŠ Počaply dle uzavřené smlouvy. - ZM pověřuje RM na základě výsledků výběrového řízení vybrat nejvýhodnější nabídku na akci Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou výstavbu od dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr, s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a zahájit akci za podmínky přijetí dotace. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM pověřuje RM zajištěním TDI a pověřuje starostu podpisem smluv. - ZM pověřuje RM na základě výsledků výběrového řízení vybrat nejvýhodnější nabídku na akci 2. Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a zahájit akci za podmínky přijetí dotace. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. - ZM schvaluje výstavbu dětského hřiště v lokalitě Královský Horizont a pověřuje starostu města vypsáním výběrového řízení na dodavatele. - ZM pověřuje RM úkony potřebnými pro možné získání dotace. - ZM schvaluje, že do doby ukončení soudního řízení nebude město Králův Dvůr podnikat žádné kroky ve věci přihlašování se o vydání historického majetku. n strana 9 n

10 n společnost n okolí n Otročiněves žije bohatým kulturním životem Do této obce se vždy ráda vracím, neboť jsem v ní prožila řadu let. Za tu dobu se mnohé změnilo. V současné době se mnozí lidé uzavírají rádi sami do sebe a nehledí na okolní svět. V Otročiněvsi však tomu tak není. Je to obec, která žije stále bohatým kulturním a společenským životem, díky nadšeným dobrovolným pracovníkům této komunity. I tentokrát jsem ráda přijala pozvání představiteli místního kulturního života mezi něž patří zejména starosta obce Josef Šinkner, Mgr. Evžen Krob, ředitel 1. Základní školy z Králova Dvora a Mgr. Daniela Sovová, učitelka Základní školy v Hudlicích. Tentokrát jsem do obce byla pozvána společně s klavíristkou paní Alenou Spilkovou při příležitosti vítání sedmi občánků, které uvítal pan starosta Josef Šinkner. Zazpívala jsem 3 písně za klavírního doprovodu této vynikající klavíristky. Toto setkání bylo velmi milé a zanechalo v nás hluboké zážitky. Chci se zmínit rovněž o obětavé práci místních občanů Ing. Evžena Kroba a Mgr. Daniely Sovové, kteří vytvářejí ve vsi skutečně kulturní klima. Jejich zásluhou se občané této obce setkávají při různých kulturních akcích s významnými umělci a představiteli společenského života. Tuto obětavou kulturní činnost chci vyzdvihnout zvláště v této době, kdy lidé často směřují k individualismu. Obětavou a promyšlenou práci výše zmíněných kulturních pracovníků hodnotím tím více, že obyvatelům této lokality dávají možnost bohaté komunikace s různými významnými lidmi. Tento přístup není všude samozřejmostí. Závěrem chci popřát všem nadšeným kulturním pracovníkům hodně úspěchů i v další obětavé práci. PhDr. Zora Maria Tauberová Komunitní centrum Koněprusy zve k návštěvě V září bylo v prostorách bývalé obecní školy v Koněprusech slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum Koněprusy, Bítov. Centrum bude sloužit pro setkávání lidí všech věkových kategorií, a to nejen pro občany Koněprus a Bítova, ale také pro obyvatele okolních obcí. Koněpruští nadšenci připravili do konce roku bohatý kulturně vzdělávací program a zvou všechny z okolí k návštěvě centra. Projekt vznikl s finanční podporou MAS Karlštejnsko, o.s. Díky aktivitě občanů Koněprus a Bítova došlo v průběhu letních prázdnin k významné rekonstrukci přízemí bývalé obecní školy. Prostory byly vymalovány a zařízeny tak, aby působily nejen příjemným dojmem pro děti, ale také pro dospělé a seniory. Podoba Komunitního centra vznikla za spolupráce výtvarnice Jany Kubáskové z Tetína. Najdete zde nejen hernu pro děti, prostor pro kreativní tvoření, ale také místo, kam si mohou naše babičky dojít vypít šálek kávy a popovídat. Zřizovatelem Komunitního centra je samotná obec Koněprusy, pod vedením starosty Mgr. Jiřího Bartoše, který k projektu dodává: Jsem velmi rád, že se nám společně s dobrovolníky z našich obcí podařilo znovu oživit část budovy bývalé školy, která byla desítky let nevyužitá. Občané nejen našich obcí tak mají k dispozici krásné prostory pro setkávání se při různých aktivitách. Největší radost mám, že s novými prostorami přicházejí nové, zajímavé aktivity. Těším se na to, jak tato možnost obohatí místní život a přirozeně nabídne lidem možnost více poznat jeden druhého, a tak se k sobě více přiblížit. Koněpruští občané, kteří se pravidelně setkávají, již připravili do konce roku mnoho zajímavých akcí. V centru bude probíhat nejen pravidelný program jako tvořivé dílny, volná herna pro děti, čtení pohádek dětem, klub seniorů, cvičení žen či posezení s názvem Kávička a čajíček, ale také větší akce typu Bazar oblečení, Kurz zahradnictví, Vázání květin, Výroba netradičních dárků, Adventní trhy a další. Chystáme také besedy, semináře a další kulturní a vzdělávací akce. Všechny tyto aktivity bychom nemohli zrealizovat nebýt spolupráce s MAS Karlštejnsko, o.s., díky jehož finanční podpoře z dotace LEADER obec projekt zrealizovala, dodává Jiří Bartoš. MAS Karlštejnsko pomáhá na svět projektům v regionu své působnosti, které rozvijí přírodní, kulturní a společenské entity i historické dědictví, při zachování venkovského rázu krajiny. Je nám potěšením pomoci obci Koněprusy s vybudováním Komunitního centra a doufáme, že stejně povedené budou i další projekty, které dostaly naší podporu, uvádí místopředseda představenstva MAS Karlštejnsko, o.s., Radomír Hanačík. Více informací o Komunitním centru na Vzpomínka Dne 26. října 2012 uplyne 10 let od úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka a pradědečka pana Emila Žihly, zaměstnance Králodvorských železáren. S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami. Dne 1. listopadu 2012 vzpomeneme 8. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Jaroslava Bednáře z Králova Dvora. Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn a dcery s rodinami. Poděkování Děkuji neznámému obětavému pánovi, který dne k mému těžce zraněnému manželovi zavolal rychlou záchranou pomoc a tak mu zajistil včasné lékařské ošetření a odvoz do nemocnice. St. Schenková Zubní pohotovost Ordinační hodiny 8:00-11:00. n MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova 825, tel n MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, ord. Buzuluk, tel n MUDr. Spal Antonín, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel n MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova ALBA, tel n MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Palackého nám. 895, tel n strana 10 n

11 n sport n Úspěšný svátek stolního tenisu v Králově Dvoře Na vítězné vlně se vezou stolní tenisté Sokola Králův Dvůr. Velice úspěšně se vyrovnali s náročným programem ve dnech října. Ve čtvrtek a v pátek svedli vítězné souboje v extralize s týmy Robotu Mokré Lazce a Charvátem Baník Havířov. Jejich soupeři si vždy odnesli jasnou porážku 4:1. Obě utkání se odehrála tradičně v králodvorské sokolovně. Pak nastalo velké stěhování a veškeré propriety včetně hracích stolů bylo třeba přestěhovat do nové králodvorské sportovní haly, která se chystala přivítat v sobotu a v neděli velký sportovní svátek a sice 2. kolo poháru ETTU. V pátek 5. října v den slavnostního přejmenování pražského letiště si pořadatelé udělali tři výlety na pražské Letiště Václava Havla. Zkušení řidiči Jiří Kopřiva a Radek Sochr zvládli přesuny na jedničku. Nejprve v 9:15 hodin přiletěla první část výpravy Izraelců, ve 14:30 hodin se snesla k zemi výprava španělského klubu Leka - Enea - Irun, mezitím dorazili autem do hotelu borci klubu STK Aladža Sarajevo z Bosny a Hercegoviny a jako poslední přiletěl ve 21:15 hodin zbytek výpravy Hapoel Ironi Nazareth Ilit z Tel Avivu. Cestou do hotelu zasáhla mužstvo Nazarethu smutná zpráva, trenér a manažer Shimon Bozgan se dověděl telefonicky od své sestry, že mu zemřela matka. Vůbec se k Izraelcům osud nechoval hezky, kvůli tamním svátkům nepřijeli v nejsilnější sestavě, a tak na místě třetího hráče zaskakoval hráč z rezervy, teprve sedmnáctiletá naděje a odchovanec klubu Liran Bunchuk. Papírovými favority ještě před zahájením turnaje byli domácí borci a Španělé. Oby týmy se potkaly v posledních dvou ročnících a vždy měli navrch Španělé. V sobotu dopoledne byl oficiální trénink pro všechna družstva, aby si vyzkoušela celkovou atmosféru haly, její zázemí a hlavně povrch hrací plochy. Ve 14 hodin vše vypuklo naostro. Domácí borci nastoupili proti izrealskému soupeři a Španělé změřili síly se soupeřem z Balkánu. Obě utkání skončila dle předpokladu jasnými vítězstvími favoritů. Ani večerní utkání od 19 hodin, kdy si český a španělský tým soupeře vyměnily nevybočila z předpokladů a dle očekávání opět vyhráli favorité. Po prvních zápasech nadešla slavnostní chvíle, kdy starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková spolu s bratry Josefem Cmíralem a Zdeňkem Mičkou předali domácímu týmu sokolská ocenění za zisk mistrovského titulu v sezoně , za domácí Sokol se ceremoniálu zúčastnili náčelnice OSV sestra Jitka Kuncová a bratr Jiří Kopřiva, předseda oddílu stolního tenisu. Nedělní program začal v 10 hodin, o 3. místo se utkali Hapoel Ironi Nazareth Ilit a STK Aladža Sarajevo a na vedlejším stole začala bitva o celkového vítěze. V utkání slabších se dočkal výhry i sympatický kouč izraelského družstva Shimon Bozgan. V urputné bitvě o palmu vítězství a tím i o postup do 3. kola se střetli hráči Sokola Králův Dvůr a Leka Enea Irun. V prvním utkání domáci fanoušci tajně doufali v zisk bodu, protože v sobotních zápasech se jevil lépe domácí Luboš Jančařík než jeho soupeř Endika Diez. Domácí hráč už prohrával 0:2 na sety, ale ve třetím a čtvrtém setu jako politý živou vodou stav setů vyrovnal. Diváci očekávali, že rozjetá mašina Jančařík dovede utkání do vítězného konce. Stalo se však něco neočekávaného, Diez poslední set vyhrál suverénně 11:3, takže celkem 3:2 na sety. To byla pro domácí těžká ztráta, se kterou se příliš nepočítalo a jelikož ke druhému utkání nastupoval za hosty horký favorit, naturalizovaný Číňan Zhang Sining, který v dosavadním průběhu turnaje neztratil ani set a naopak jeho soupeř Pavel Širůček nebyl v sobotu zcela ve své kůži, byla v hledišti pochmurná nálada. Mladý Pavel Širůček ale postavil veškeré prognózy na hlavu a Zhanga k překvapení všech zválcoval suverénně 3:1 a začínalo se znovu za vyrovnaného stavu 1:1. Ve třetím zápase nastoupili proti sobě králodvorská jistota Radek Košťál proti borci s bohatou rodinnou table tenisovou tradicí Zoltánu Batorfimu (jeho sestra Csilla se mimo jiných úspěchů stala v roce 1986 mistryní Evropy v Praze), který v dosavadních zápasech zanechával velice dobrý a suverénní dojem. Radek však nepřipustil jakékoliv pochybnosti a vůbec nenechal Zoltána rozjet a brzo bylo po zápase po jednoznačných 3:0 pro našeho playera. Vedeme 2:1 a hned je vše veselejší. V hlavách diváků se honí myšlenky, zda Luboš napodobí Pavla a taky Zhanga pokoří? Podle hesla každý chvilku tahá pilku vede Jančařík 1:0, aby později prohrával 1:2, potom vyrovnává na 2:2 a rozhodující 5. set je úpornou bitvou o každý míček až do konečného stavu 16:18 pro španělského Číňana. Náš borec je zjevně zdrcený, ale diváci oceňují, že nechal na place maximum svých sil a schopností a bojoval jako lev. Za celkového stavu 2:2 dochází k velkému finále. Za domácí nastupuje Pavel Širůček a hosty se bude snažit dostrkat do dalšího kola Endika Diez. Začátek vychází lépe hostům a Endika vede 2:0. Pak však přichází chvíle Pavla Širůčka (po sobotě měl povolený dopink ve formě přítomnosti přítelkyně), třikrát po sobě sráží Endiku na kolena výsledkem 11:9, takže vítězí jak on, tak i naše družstvo poměrem 3:2 nad favorizovaným soupeřem. Naši hoši předvedli bojovné srdce a touhu po vítězství, které zaslouženě přišlo. Konečné pořadí 5. skupiny: 1. Sokol Králův Dvůr (9:2) 6 bodů, 2. Leka Inea Irun (8:4) 5 b., 3. Hapoel Ironi Nazareth Ilit (4:7) 4 b., 4. STK Aladža Sarajevo (1:9) 3 body. S náročnými organizátorskými úkoly se úspěšně popasoval domácí kvintet Roman Rujder, Jiří Kopřiva, Radek Sochr, Martin Bajtler a František Ondráček. Trochu pořadatele i hráče mrzí velmi malý zájem diváků. Ačkoliv na mezinárodní akci tohoto rázu byl vstup zdarma, přišlo do hlediště pouze pár desítek diváků, vesměs sportovci Sokola či příbuzní a známí hráčů. Jako živá voda působil v hledišti Michal Hrubý, který exceloval se svým vozembouchem s portréty domácích hráčů, a který si na nedělní vyvrcholení připravil vtipné česko - španělské plakátky. Velký dík za podporu patří Městu Králův Dvůr, T. J. Sokol a Romanu Rujderovi. Od 3. kola se tato druhá nejvýznamnější klubová soutěž v Evropě bude hrát vyřazovacím způsobem. Los určil dvojice pro 3. kolo Poháru ETTU mužů i žen, které se bude hrát vyřazovacím k.o. systémem na jedno utkání. Na českého zástupce Sokol Králův Dvůr čeká turecký celek Istanbul BBSK. Utkání se uskuteční v termínu 16. až 19. listopadu v Turecku. Za organizátory Fr. Ondráček Sport ve výsledcích Lední hokej Krajský přebor mužů: Ml. Boleslav B - HK Králův Dvůr 4:3 po sn (0:2, 3:0, 0:1-1:0) Branky KD: Matula, Brodan, Hamada. HK Králův Dvůr - HC Rakovník 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Branka KD: Rendla. HC Jesenice - HK Králův Dvůr 3:2 po sn (0:0, 1:0, 1:2-1:0) Branky KD: Vejvoda, Křesťan. HK Králův Dvůr - HK Lev Slaný 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Branky KD: Fišer, Křesťan, Vejvoda. Mělník - HK Králův Dvůr 2:3 po sn. (1:0, 1:2, 0:0 sn.0:1) Branky KD: Kardoš, Šnaidauf, nájezd Vejvoda O. Florbal 2. liga mužů: T.B.C. Králův Dvůr - FBC Start 98 Praha 4:2 branky KD: J. Pokorný a Vágner 2. T.B.C. Králův Dvůr - FbŠ Bohemians B 9:4 (2:0, 3:2, 4:2) branky KD: 6. Vágner, 10. Král, 22. Matyáš, 29. T. Pokorný, 32. T. Pokorný, 41. J. Pokorný, 41. Merhout, 48. Vágner, 51. Merhout Pohár České pojišťovny mužů: T.B.C. Králův Dvůr - ASK Lovosice LFP 5:4 po prodloužení branky KD: Bachan 2, Tauš, Kubert a T. Pokorný. T.B.C. Králův Dvůr - Liberec (extraliga) 6:9 branky KD: 27:07 J. Pokorný (T. Pokorný), 28:16 Votava (Beščec), 29:56 Bachan (Horký), 34:04 J. Pokorný, 39:19 Bachan (Merhout), 54:53 Matyáš (T. Pokorný) n strana 11 n

12 n sport n Před startem Králodvorského čtverce: Dva poháry v ohrožení Tak, jak se již v našem městě stalo tradicí, závěr měsíce října patří běžcům všech věkových kategorií. V neděli 28. října se zde uskuteční v pořadí již XIV. ročník silničního běhu Králodvorský čtverec o putovní pohár starosty města. Závod je opět připraven pro všechny věkové kategorie: mládež běh zahájí v 10:00 hodin a následovat budou další kategorie až do 11:10 hodin, kdy blok mládeže bude ukončen předškoláky do tří let a 4,5 let. V jednotlivých startech poběží vždy kluci a děvčata společně, po proběhnutí cílem bude kategorie rozdělena. V případě vyššího počtu účastníků v některé z kategorií, bude rozdělení provedeno již před startem, proto je nutné, aby všichni účastníci dané kategorie byli k dispozici startérovi 10 Cábelíci už začínají sbírat body Pohár České pošty Třebíč - FK Králův Dvůr 1:1 (0:0) na penalty 3:1 Ve 3. pohárovém kole se Cábelíkům nepodařilo přejít přes celkem schůdného soupeře a na penalty podlehli Třebíči. Branku Králova Dvora vstřelil v 64. minutě Šilhan. Česká fotbalová liga FK Králův Dvůr - Převýšov 0:2 (0:1) Cábelíci předvedli s nováčkem soutěže doslova festival zahozených šancí a vyšli bodově naprázdno. Strakonice - FK Králův Dvůr 1:2 (1:1) Tak konečně Cábelíci zabrali a připsali si premiérovou výhru. Na úvodní branku domácích dokázal prakticky hned odpovědět Šilhan a v 55. minutě chytře zajistil hostům výhru Dochtor. FK Králův Dvůr - FC Písek 5:1 (3:1) Na hřiště do Králova Dvora dorazil silně posílený FC Písek, ale stejně jako FK Příbram v pohárovém utkání nestačil na králodvorské Cábelíky a odjel s vysokou porážkou. Písek sice přijel na půdu Cábelíků výrazně posílen o hráče prvoligové Příbrami, když v jeho dresu Písku nastoupili od začátku Rondzik, T. Pilík, P. Pilík, Huňa, Wágner a Papšys. Branky: 9. Fulín, 20. Dochtor, 45. Paprčiak, 70. Šilhan, 84. Šlehofer (vlastní) Huňa Sparta Praha B - FK Králův Dvůr 1:1 (0:1) Králův Dvůr odehrál s rezervou Sparty slušné utkání a ve 32. minutě se ujal díky Fulínovi vedení. Jenže po hodině hry srovnal Jirásek a tento stav vydržel až do konce. FK Králův Dvůr - Horní Měcholupy 2:3 (3:1) Důležitý zápas králodvorští fotbalisté nezvládli. Hodinu předváděli slušně řečeno špatný výkon a Horní Měcholupy se postupně dostaly až do vedení 3:0. Pak domácí celek zabral a během chvíle dvěma góly Paprčiaka snížil na 2:3. Vyrovnání se ale nedočkal. minut před příslušným startem. Hlavní závod mužů a žen na metrů bude odstartován ve 12:30 hodin, na účastníky čeká pět rovinatých okruhů se startem u budovy č.p. 238 v ulici Popelky Bi-liánové, kde startují všechny běhy. Směrem k Litavce, proti proudu říčky na parkoviště u bývalé lékárny, kde se trať stočí doprava směrem k dálnici a po chodníku poběží účastníci hlavního závodu na zdejší náměstí. Cíl mají všechny kategorie před bývalou restaurací U Kouckých. Na nejlepší účastníky všech kategorií čekají odměny: u mládeže jsou to medaile, diplomy a pohárky, pro dospělé jsou připraveny diplomy a finanční odměny, ty čekají navíc i na toho závodníka, který s nejlepším časem překoná traťový rekord, který drží u mužů Milan Kocourek - AK Kroměříž z loňského roku s časem 30:56 minut, v ženách drží traťový rekord z roku 2004 Jana Klimešová - USK Praha s časem 36:23 minut. Odměněn bude i nejstarší účastník, který závod dokončí. Náš závod má i tři putovní poháry a v letošním Opět po roce se sešly staré gardy fotbalistů, aby poměřily své síly v malé kopané na počest dvou ikon králodvorské kopané - potřetí Karla Kličky a poprvé Karla Vávry. Úkolu se ujmuli osvědčení organizátoři Jaroslav Dochtor, Milan Exner a Bohumil Pokorný, kteří našli místečko v termínové listině v sobotu 22. září. Trochu škrt přes rozpočet jim udělalo družstvo ze Svaté, které účast přislíbilo, ale nakonec se nedostavilo. A tak soupeřily čtyři týmy systémem každý s každým na umělce v areálu stadionu v Králově Dvoře. Po úvodním hvizdu rozhodčí Pecka hru zastavil a všichni zúčastnění uctili minutou ticha památku svých kamarádů. VÝSLEDKY ZÁPASŮ: Králův Dvůr - Forte 1:0, branku vsítil Milan Exner. Úhonice - Vávrové 2:4, góly Úhonic Uher a Horák, za Vávry Ferda 2, Karel Vávra a Petr Vávra po 1. Forte -Uhonice 7:0, branky za Forte Krumhanzl, Barchánek a Havelka po 2, Lulák 1. Králův Dvůr - Úhonice 8:1, za Králův Dvůr Zdeněk Veselý 3, Jaroslav Dochtor a Pazdera po 2, Bureš 1, za poražené Kotouč. Vávrové - Forte 2:0, góly Knobloch a Ferda. Vávrové - Králův Dvůr 2:0, branky Ferda a Knobloch. Slavnostní zakončení turnaje se neslo v přátelském duchu, pamětní plakety dostali oba rozhodčí Ivan Marx i Vlastimil Pecka, nejstarší hráč turnaje Jan Smetana z Vávra týmu, nejlepší brankář Petr Dochtor z Králova Dvora, nejlepší střelec Zdeněk Ferda z Vávra roce jsou ohroženy hned dva. Je to především pohár věnovaný bývalým majitelem zdejšího zámku panem Josefem Launem pro nejlepšího veterána a v případě, že ve veteránské kategorii zvítězí jeden z našich nejlepších, Miloš Smrčka z Říčan, bude mu náležet napořád. V ženách má největší šanci Radka Churáňová z Lokomotivy Turnov, té by náležel pohár města Králův Dvůr. Prezentace XIV. ročníku Královodvorského čtverce bude otevřena od 8:30 hodin v pobočné budově MěÚ v Králově Dvoře (dříve pošta), uzávěrka přihlášek je vždy 15 minut před startem příslušné kategorie. Startovné je 30 Kč, dorost a žactvo neplatí. Závody jsou zařazeny do krajské soutěže. V den startu bude od 9:45 hodin uzavřen vjezd pro veškerou automobilovou dopravu na náměstí. Akce je pořádána na počest vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, pořádá ji Město Králův Dvůr, Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr, atleti Loko Beroun, TJ Sokol Králův Dvůr - oddíly ZRTV a cyklisté. -sv- Memoriál Karla Kličky a Karla Vávry týmu a nejlepší hráč František Voříšek z týmu Forte. Organizátoři děkují sponzorům akce Městu Králův Dvůr, Martinu Knoblochovi, firmě Forte Františka Voříška, Plzeňskému Prazdroji, Pavlu Kusému, Jiřímu Novákovi, Petru Dochtorovi a firmě Spel Václava Křečka. n Vítězný Vávra tým. n Domácí tým Králova Dvora. Králodvorský zpravodaj vydává Městský úřad v Králově Dvoře, náměstí Míru 139, Králův Dvůr, telefon: , obsah garantuje Rada města Králův Dvůr vychází zdarma v nákladu výtisků registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Králův Dvůr uzávěrka říjnového čísla byla příspěvky do listopadového čísla zasílejte nejpozději do n strana 12 n

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 27.1.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.5.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 2.5.2016 Usnesení č. 2016/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Krbce, p. Antoniva. Usnesení č. 2016/2/2 - ZM schvaluje

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 14.12.2015 od 16.00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Králův Dvůr, náměstí Míru 139 Přítomni: Omluveni: Petr

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více