ZEND produkty pro System i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEND produkty pro System i"

Transkript

1 ZEND produkty pro System i Václav Matoušek

2 Agenda Vytváření nových aplikací pro i/os pomocí PHP Tvorba GUI pro tradiční 5250 aplikace pomocí Zend 5250 Bridge MySQL v DB2 datastore

3 Vytváření nových aplikací pro i/os pomocí PHP

4 Tradiční aplikace - ukázka Common_demo_1.htm

5 Aplikace vytvořená pomocí PHP - ukázka Common_demo_2.htm

6 Produkty, technologie a znalosti potřebné pro tvorbu nových aplikací na i/os pomocí PHP Zend Core for i5/os Zend Studio nebo jiný nástroj pro psaní HTML, PHP a JavaScript kodu CSS technologie AJAX technologie JSON technologie PHP, HTML a JavaScript programování DoJo Framework Vyhledávání pomocí Google,

7 Zend Core a Zend Studio for i5/os Volně stažitelné z URL:

8 Jak pracuje Zend for i5/os? i5/os Workstation Browser i5/os HTTP Server Apache HTTP Server i5/os PASE Zend Core Resources Zend Studio Web server PHP engine

9 CSS technologie CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets Styly definují jak zobrazovat HTML elementy Styly jsou normálně uchovávány ve Style Sheetech Externí Style Sheety mohou ušetřit mnoho práce Externí Style Sheety jsou uchovávány v CSS souborech Více style definicí je zkaskádováno do jednoho Browser default (nejnižší priorita) Externí style sheet Interní style sheet (uvnitř <head> tagu) Inline style (uvnitř HTML elementu) (nejvyšší priorita)

10 AJAX Ajax je technika, která Vám může pomoci zvýšit využitelnost a zrychlit aplikační webovské stránky tím, že mění v jednom okamžiku data jen části stránky tam, kde by bylo jinak nutné na základě požadavku uživatele natáhnout celou stránku. Díky technice Ajax, si mohou stránky Vaší aplikace vyměnit se serverem jen malou část dat bez toho, aby se prováděl submit formuláře. Ajax technika využívá následující technologie: JavaScript, který dovoluje vzájemnou vazbu s web prohlížečem a reakci na události DOM (Document Object Model) pro zpřístupnění a manipulaci se strukturou na HTML stránkách XML, který reprezentuje data přenášená mezi serverem a klientem. XMLHttpRequest objekt pro asynchronní výměnu XML dat mezi klientem a serverem.

11 AJAX - schematické zobrazení 1.) Uživatel generuje událost, jako např. kliknutí na tlačítko, což vyvolá provedení JavaScript kodu. 2.) Je vytvořen XMLHttpRequest objekt a konfigurován s požadovanými parametry, které zahrnují ID komponent, které událost generovaly a dále jakékoliv data, které uživatel zadá. 3.) XMLHttpRequest objekt vytvoří asynchronní požadavek na web server. Object (jako servlet nebo jiný posluchač) přijme požadavek, zprocesuje ho, případně uchová jakékoliv data z požadavku. 4.) Object, který procesoval požadavek vrátí XML dokument obsahující jakékoliv změny, které je třeba vrátit uživateli. 5.) XMLHttpRequest objekt přijme XML data, zprocesuje je a provede update HTML DOM reprezentující stránku s novými daty.

12 JSON JSON je zkratka pro? JavaScript Object Notation. JSON je syntaxe pro posílání objektů, které obsahují páry jméno/hodnota, pole a jiné objekty. Příklad dat ve formátu JSON: {"skills": } { "web": [ {"name": "html", "years": "5" }, {"name": "css", "years": "3" }] "database": } [ {"name": "sql", "years": "7" }]

13 JSON versus XML JSON je podobný XML protože: Oba jsou 'sebe-popisující, což znamená, že hodnoty jsou pojmenovány a jsou tedy 'čitelné pro lidi' Oba jsou hierarchické. (t.z., že je možno mít hodnoty uvnitř hodnot.) Oba mohou být parsovatelné a jsou podporovány mnoha programovacími jazyky Oba mohou být propagovány pomocí AJAXu (t.j. httpwebrequest) JSON je rozdílný od XML protože: XML používá lomené závorky s tagovými jmény na začátku a konci elementu: JSON používá složené závorky se jménem pouze na začátku elementu. JSON je méně popisný, tím definitivně rychlejší pro lidi i procesor pro zápis i čtení. JSON může být parsován jednoduše použitím procedury eval() v JavaScriptu. JSON zahrnuje pole {kde každý element nemá svoje vlastní jméno} V XML je možno použít libovolné jméno pro element, v JSON není možno používat rezervovaná slova z javascriptu.

14 Dojo Framework Co je Dojo? Dojo je JavaScript framework uvolněný jako open source software. Tento JavaScript toolkit poskytuje mnoho komponent k vývoji internet aplikací. Dojo toolkit je možno použít k vývoji dynamických web aplikací. Dojo toolkit oživí web aplikace a změní je na vysoce interaktivní aplikace. Pomocí Dojo Toolkitu je možno změnit web aplikaci na web aplikaci podobné desktop aplikaci. Dojo nabízí mnoho widgetů, utilit nebo ajax knihoven k vývoji aplikací. Dojo je uvolněna pod BSD nebo AFL licencí Dojo je zadarmo a může být použito k vývoji jak zadarmo šiřitelných nebo komerčních aplikací.

15 Dojo Framework - možnosti, komponenty, Možnosti Dojo Frameworku Dojo je založeno na HTML a JavaScriptu, je tedy pro vývojáře jednoduché se ho rychle naučit. Není nutno se učit žádný nový programovací jazyk. Jsou dostatečné pouze znalosti HTML a JavaScriptu. Dojo poskytuje pro programátory vysoce abstraktní úroveň, což pomůže programátorům vyvíjet velice snadno i mocné funkce. Dojo již je vyspělý produkt a programátoři mohou nyní pouze Dojo api používat ve svých aplikacích Zde je seznam komponent, které přichází s Dojo frameworkem: DOJO Tree DOJO Button DOJO Calendar control DOJO Grid DOJO List box A mnoho dalších..

16 HTML, JavaScript, PHP - ukázka kodu Obecně lze říci: HTML pro vytváření GUI Javascript pro obsluhu událostí PHP pro práci s daty

17 Tvorba GUI pro tradiční 5250 aplikace pomocí Zend 5250 Bridge

18 Tradiční aplikace - ukázka Common_demo_3.htm

19 Aplikace vytvořená pomocí Zend 5250 Bridge - ukázka Common_demo_4.htm

20 Produkty, technologie a znalosti potřebné pro tvorbu GUI tradičních 5250 aplikací na i/os pomocí Zend 5250 Bridge Zend Core for i5/os Zend Studio nebo jiný nástroj pro psaní HTML, PHP a JavaScript kodu Zend Platform for i5/os CSS technologie AJAX technologie JSON technologie PHP, HTML a JavaScript programování DoJo Framework Vyhledávání pomocí Google,

21 Zend Platform for i5/os Zend Platform for i5/os je robustní PHP Web Application Server, který pomáhá aplikacím napsaných v PHP běžet efektivněji a rozšiřuje dosaženou investici do technologie pomocí snadného převedení existujících 5250 aplikací a poskytnutím přístupu do obchodní logiky existujících aplikací na aplikační úrovni. Je navržen pro IT pracovníky a podniky, které požadují web aplikace na komerční úrovni a ve vysoce dostupném produkčním prostředí. Zend Platform nabízí uživatelům vysokou výkonnost, dostupnost a integrační možnosti ve vylepšeném a produktivním Web prostředí. Jednou z klíčových funkcí v Zend Platform je 5250 bridge. Toto API umožňuje přístup do interaktivních aplikací v prostředí i/os. To znamená, že PHP aplikace mohou přistupovat k 5250 data streamům, což dovoluje vytvořit Web GUI k existujícím aplikacím. A navíc bez jakéhokoliv přepisování existujících aplikací.

22 Zend Platform for i5/os Trial License Pouze licence pro jedno konkurenční připojení po uplynutí trial periody IBM katalogová cena: 5619-ZP1 Zend Platform for i5/os 1 N/C 5809 Supply 1 N/C A0BZAB OTC per Processor ,00 OTC B Serial: N/A Total ,00 KCS OTC

23 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_open($jobid = null) Description: Starts a session according to the provided job id. Return Zend_5250_Resource_Connection string $jobid zend_5250_connect($connection, $username = '', $password = '') Description: Creates a connection to the 5250 Bridge with the provided username, password and library. Return Zend_5250_Response Zend_5250_Resource_Connection string string string $lib zend_5250_is_connected($connection) Description: Returns true if the bridge was already connected, otherwise - false Return boolean Zend_5250_Resource_Connection $connection

24 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_submit($connection, $command = 'ENTER'); Description: Sends a request to the 5250 bridge. Once the user sets all desired data in the input fields (using the setinputfield() method), this function should be called with the command the user has selected (commands, can be one of the 'F' keys, enter, page up, etc.) Return Zend_5250_Response Zend_5250_Resource_Connection string $command zend_5250_disconnect($connection) Description: Disconnects the 5250 bridge (closing the connection to the application) Return Values: Zend_5250_Resource_Connection $connection zend_5250_set_input_field($connection, $id, $value); Description: Sets data into an input field specified by $id Return Values: Zend_5250_Resource_Connection int mixed $value

25 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_set_focused_field($connection, $filed); Description: Sets the focus of the page to a specified field Return Values: Zend_5250_Resource_Connection array $field zend_5250_get_screen_size($response) Description: Returns the size of the screen, width x height Return array with 2 elements: height and width zend_5250_get_color_palette(); Description: Returns an array containing the i Bridge color palette Color code is the key of the array and the color name is the value Return array

26 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_get_input_fields($response); Description: Returns all input fields available at this stage Return array of arrays Zend_5250_Response $response zend_5250_get_input_field($response, $id); Description: Returns an input field specified by the given ID Return array Zend_5250_Response int $id zend_5250_get_focused_field($response); Description: Returns the field currently in focus Return array Zend_5250_Response $response

27 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_get_input_fields_count($response); Description: Returns the number of input fields available at this stage Return int Zend_5250_Response $response zend_5250_get_output_fields($response) Description: Returns the number of output fields available at this stage Return array of arrays Zend_5250_Response $response zend_5250_get_output_field($response, $id); Description: Returns an output field specified by the given ID Return array Zend_5250_Response int $id

28 Zend 5250 Bridge - Procedural API zend_5250_get_output_fields_count($response); Description: Returns the number of output fields available in this stage Return int Zend_5250_Response $response zend_5250_get_application_error($response); Description: Returns an application error if it occurred Return string Zend_5250_Response Zend_5250_Response $response zend_5250_get_error() Description: Returns a function error if it occurred Return string

29 5250 Bridge, Procedural API - ukázka kodu <?php // set path set_include_path('/usr/local/zend/5250/api/'); require_once('zend/proceduralapi.php'); // Open a connection to the Zend 5250 Bridge, for a job with id 'flght400' $bridge = zend_5250_open('flght400'); $response $option="6"; // check error and then check if you are on the right menu if (false === $response) { die(zend_5250_get_error().'<br />To try again please click <a href="mainmenu.php">here</a>'); } $sign = zend_5250_get_output_field_value($response, 2); if ($sign!= 'Flight Reservation System') { header('location: signout.php'); die(); } // write $option on command line and press Enter zend_5250_set_input_field($bridge,'0',$option); $response = zend_5250_submit($bridge); function zend_5250_get_output_field_value($response, $id) { $fielddata = zend_5250_get_output_field($response, $id); return trim($fielddata['value']); }?>

30 MySQL v DB2 datastore

31 MySQL v DB2 datastore

32 MySQL v DB2 datastore

33 MySQL v DB2 datastore

34 MySQL v DB2 datastore

35 Instalace a další poznatky Detaily v redbooku Using IBM DB2 for i as a Storage Engine of MySQL na URL: Možné problémy při instalaci - postupovat podle scriptu Před instalací IBMDB2I pluginu nainstalovat PTF-ka

36 /etc/my.cnf - příklad ************Beginning of data************** # Created at installation. ŁmysqldŃ basedir = /QOpenSys/usr/local/mysql/mysql datadir = /QOpenSys/usr/local/mysql plugin_dir = /QOpenSys/usr/local/mysql/mysql/lib/plugin default_storage_engine=ibmdb2i user = MYSQL ************End of Data********************

37 Sugarcrm s MySQL daty v DB2 Common_demo_5.htm

38 Trademarks and Disclaimers 8 IBM Corporation All rights reserved. References in this document to IBM products or services do not imply that IBM intends to make them available in every country. Trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both can be found on the World Wide Web at Adobe, Acrobat, PostScript and all Adobe-based trademarks are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States, other countries, or both. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Centrino, Intel Centrino logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States, other countries, or both. Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both. IT Infrastructure Library is a registered trademark of the Central Computer and Telecommunications Agency which is now part of the Office of Government Commerce. ITIL is a registered trademark, and a registered community trademark of the Office of Government Commerce, and is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. Cell Broadband Engine and Cell/B.E. are trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc., in the United States, other countries, or both and are used under license therefrom. Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others. Information is provided "AS IS" without warranty of any kind. The customer examples described are presented as illustrations of how those customers have used IBM products and the results they may have achieved. Actual environmental costs and performance characteristics may vary by customer. Information concerning non-ibm products was obtained from a supplier of these products, published announcement material, or other publicly available sources and does not constitute an endorsement of such products by IBM. Sources for non-ibm list prices and performance numbers are taken from publicly available information, including vendor announcements and vendor worldwide homepages. IBM has not tested these products and cannot confirm the accuracy of performance, capability, or any other claims related to non-ibm products. Questions on the capability of non-ibm products should be addressed to the supplier of those products. All statements regarding IBM future direction and intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only. Some information addresses anticipated future capabilities. Such information is not intended as a definitive statement of a commitment to specific levels of performance, function or delivery schedules with respect to any future products. Such commitments are only made in IBM product announcements. The information is presented here to communicate IBM's current investment and development activities as a good faith effort to help with our customers' future planning. Performance is based on measurements and projections using standard IBM benchmarks in a controlled environment. The actual throughput or performance that any user will experience will vary depending upon considerations such as the amount of multiprogramming in the user's job stream, the I/O configuration, the storage configuration, and the workload processed. Therefore, no assurance can be given that an individual user will achieve throughput or performance improvements equivalent to the ratios stated here. Prices are suggested U.S. list prices and are subject to change without notice. Contact your IBM representative or Business Partner for the most current pricing in your geography.

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access

Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access Nový virtualizovaný diskový systém IBM Storwize V7000 jako součást ukládací infrastruktury pro block a file level access IBM Storwize V7000 nová generace midrange storage Rudolf Hruška Information Infrastructure

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazaar for selling educational materials to students of TBU Roman Peček Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start

2. Mashup [MI-W20 Web 2.0] https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-w20/tutorials/02/start 2. Mashup Google Apps Script Základní zdroje http://code.google.com/googleapps/appsscript/ [http://code.google.com/googleapps/appsscript/] http://code.google.com/intl/cs/googleapps/appsscript/articles.html

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007,

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE - Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot - Object Definition kolekce vlastností (properties) s přiřazenejma hodnotama - S_PROD_INT Internal Product/Produkty

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle. SQL query optimization in Oracle database. Bohdan Blaha BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Optimalizace SQL dotazů v databázi Oracle SQL query optimization in Oracle database Bohdan Blaha Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky.

Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás přesune přímo na www stránky. Openmatics s.r.o. Poděbradova 2842/1 301 00 Pilsen Czech Republic Tel.: +420 371 150 000 Fax: +420 371 150 001 Email: dev.openmatics@zf.com www.openmatics.com Point the mobile phones to the code and photograph

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ

ZAČÍNÁME S. DB2 Express-C. Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ ZAČÍNÁME S DB2 Express-C Kniha od komunity pro komunitu RAUL CHONG, IAN HAKES, RAV AHUJA PŘEDMLUVA DR. ARVIND KRISHNA TŘETÍ VYDÁNÍ 2 Začínáme s DB2 Express-C Třetí vydání (červen 2009) Třetí výtisk (říjen

Více