02/2008. Zvláštní téma:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2008. Zvláštní téma:"

Transkript

1 02/2008 Zvláštní téma: Společnosti koncernu Energie AG Oberösterreich.

2 Úvodní slovo Wasser Řádné provozování kanalizací je jedním z klíčových polí podnikání skupiny Energie AG Wasser. Hodnoty v řádech miliard uložené pod zemí musí být odpovídajícím způsobem prověřovány a udržovány pro ochranu našeho životního prostředí. Společnosti s naší majetkovou účastí v České republice obsluhují 3000 km stok a šachet a domovních přípojek. Jen v Rakousku se každoročně provede kontrola 1000 km kanalizací. Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner Obsah: ENERGIE AG WASSER... str. 2 ENERGIE AG BOHEMIA... str. 3 VAK JČ... str. 4-6 VAK BEROUN... str. 7 ENERGIE AG MISKOLC... str. 7 Zvláštní téma DEN INFRASTRUKTURY str MTH KOLÍN... str. 13 AVE CZ... str Také v České republice nabývají kanalizační služby stále více na důležitosti. Proto je v našich společnostech VAK JČ, VAK Beroun, VODOS Kolín a VS Chrudim v provozu celá řada speciálních vozidel pro čištění kanalizací. V roce 2007 byla ve společnosti VODOS Kolín vytvořena samostatná organizační složka zabývající se monitoringem kanalizací, která již dosahuje významných úspěchů na trhu. Cílem našich aktivit je uchovat životnost našich zařízení a zajistit jejich provozní kvalitu. Pro tento účel jsou využívána moderní zařízení a proškolení pracovníci. Nejnovějším trendem v tomto sektoru je propojení kanalizačního katastru GIS s vozidly provádějícími monitoring a tlakové zkoušky kanalizace. To je také důvod, proč se tímto tématem zabývá toto vydání Zpravodaje. Váš Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner vedoucí vodárenské skupiny ENERGIE AG Jihočeští starostové se zajímali ve Welsu o nejnovější trendy úspor energií Přibližně 70 starostů a místostarostů z celého Jihočeského kraje navštívilo v pátek 7. března největší středoevropský veletrh úspor energií Energiesparmesse v rakouském Welsu. Tradiční vystavovatele z řad výrobců tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, kotlů a zpracovatelů biomasy, tepelných izolací či střešních systémů doplňovali také výrobci u nás málo rozšířených pasivních domů či producentů fotovoltaické energie. Například starostu obce Hosín na Českobudějovicku zaujaly možnosti spalování dřevní štěpky či pelet. Většinu našich obecních budov momentálně vytápíme plynem, ale uměl bych si docela dobře představit vytápění například kulturního domu kotlem na dřevní štěpku nebo pelety. Přes počáteční velké náklady na pořízení věřím, že v provozních nákladech by se nám investice vrátila za několik let. Dále se mi velice líbila dlažba z umělého kamene, tou by se dal jednoduše a esteticky upravit vzhled naší obce, řekl Josef Matouš, starosta Hosína. Obec Staré Město pod Landštejnem s přibližně 500 obyvateli má již zkušenosti s vytápěním obecních budov biomasou několik let. V současné době je u nás aktuální téma tepelných izolací budov, a to jak na obecních objektech, tak i soukromých. Naši občané už dávno pochopili, že takto se dá ušetřit hodně výdajů na tepelné energie, konstatoval starosta obce František Schorný. Problém nízkých dotací státu na využívání obnovitelných zdrojů energie připomněl starosta obce Vidov Tomáš Šedivý. V 90. letech u nás proběhla plynofikace obce, ale v případě lepší podpory státu bychom uvažo- vali o možnostech vytápění obecních budov biomasou, které je ekonomicky výhodnější. Na výstavě mě překvapila nová technologie vytápění na bázi kombinace elektrické energie a spalování pelet. V současnosti uvažujeme o výsadbě plantáže jako zdroje biomasy a s odborníky z VAKu JČ diskutujeme o vybudování bioplynové stanice na naší čistírně odpadních vod, kde momentálně chybí koncová vyhnívací nádrž a máme problémy s likvidací odpadního kalu. S kolegou nás také zaujalo velmi rozšířené využívání sluneční energie v Rakousku, to by bylo jistě zajímavé pro naše občany, konstatoval starosta Vidova se 460 obyvateli, který se v dohledné době rozšíří díky nové výstavbě zhruba o dalších 100 obyvatel. Já jsem se nejvíce zajímal o možnosti úspor na veřejném osvětlení a především také o alternativní způsoby vytápění, které by bylo využitelné v naší obci. Momentálně vytápíme plynem, ale budoucnost bych viděl i v kotlech na dřevní štěpku či pelety, proto si vezu hodně materiálů na toto téma, vysvětlil Vladimír Skořepa starosta Nové Vsi se 700 obyvateli. Pořadatelem zájezdu starostů do Welsu byla společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. Letošní exkurze byla počtem našich hostů zatím nejrozsáhlejší, jakou jsme dosud vypravovali, přibližuje Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace společnosti ENERGIE AG. Velký zájem ze strany starostů a zástupců měst a obcí pramení především z potřeby hledání nových alternativních zdrojů vytápění a úspor na obecním majetku obecně a rakouský veletrh přináší každoročně nejnovější informace a technologie z této oblasti. Horní Rakousy jsou jednou z nejpokrokovějších zemí Evropy ve využívání obnovitelných zdrojů energie především díky rozsáhlé podpoře státu. Myslím, že i tento zájezd pomáhá starostům zorientovat se v současné nabídce nových technologií a trendů ve vytápění a úsporách energií, uzavřel Radek Bílý. Voda hlavním tématem veletrhu úspor energií ve Welsu Odborný seminář H2OÖ Ve čtvrtek 6. března, v první den veletrhu úspor energií, přivítala společnost WDL na odborném semináři H2OÖ více než 120 hostů. O aktuálních tématech v oblasti vodního hospodářství se informovali odborníci z obcí, zájmových sdružení, projekčních kanceláří i úřadu hornorakouské vlády. Experti WDL se ve svých příspěvcích věnovali následujícím tématům: :: řádnému provozu vodárenských zařízení :: prostředkům ke snížení ztrát vody :: tlakovým zkouškám vodovodní sítě :: zachování hodnoty u kanalizací díky pravidelné údržbě :: kanalizačním katastrům :: zkouškám těsnosti jímek :: bezpečnosti práce ve vodárenských zařízeních a čistírnách odpadních vod :: mezinárodním modelům ve vodním hospodářství ve srovnání s rakouskou situací Kromě toho zbývalo ještě dost času k návštěvě většiny vystavovatelů na veletrhu a k výměně zkušeností na stánku Energie AG/WDL u budějovického piva a pražské šunky. Generální ředitel koncernu ENERGIE AG Leo Windtner na ochutnávce stolní vody z kohoutku H2OÖ 2 Název: ZPRAVODAJ, vydavatel: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, tel.: , IČ: , redakce: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., vychází 2x ročně, vydání 02/08, MK ČR E

3 VAK JČ provozovatelem Vodárenské soustavy Jižní Čechy dalších 10 let Ve středu 30. ledna 2008 byla podepsána smlouva o provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy mezi jejím majitelem, kterým je Jihočeský vodárenský svaz a novým provozovatelem. Na základě výsledků výběrového řízení se jím stala akciová společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, patřící do skupiny ENERGIE AG. Do výběrového řízení na provozování se přihlásilo celkem sedm vodárenských společností. Podpis provozní smlouvy umožnilo konečné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl definitivně námitky jednoho z neúspěšných uchazečů v tomto výběrovém řízení. VAK Jižní Čechy se tak stal na dalších minimálně 10 let provozovatelem centrální vodárenské soustavy zajišťující zásobování Jihočeského kraje pitnou vodou a dalšího vodohospodářského majetku Jihočeského vodárenského svazu. Vodárenskou soustavu Jižní Čechy tvoří úpravna vody v Plavu, 550 km zásobních řadů a řada dalších objektů a spolupracujících zdrojů. Zdrojem surové vody pro centrální úpravnu vody Plav je údolní nádrž Římov. Upravená pitná voda zásobuje více než polovinu obyvatel Jihočeského kraje. Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy jsou dceřinou společností rakouské ENERGIE AG. Pitnou vodou zásobuje na obyvatel. Společnost provozuje celkem 57 úpraven vod, 316 vodojemů a 114 čistíren odpadních vod v celém Jihočeském kraji. Při příležitosti Světového dne vody vyhrála vodu zdarma! Letošní oslavy Světového dne vody se společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy rozhodla připomenout mediální soutěží Vyhrajte vodu zdarma. Cílem této akce nebylo pouze uspořádat spotřebitelskou soutěž o zajímavou cenu, ale především seznámit veřejnost s praktickými informacemi o kvalitě pitné vody i povinnostech a rizicích spojených s užíváním studniční vody. Finalisté soutěže se navíc mohli blíže seznámit s technologií výroby vody v největší úpravně vody v jižních Čechách. Každou středu od 13. února do 12. března vyšlo v regionálních denících celkem 5 soutěžních otázek se třemi možnostmi odpovědí. Správné odpovědi si mohli soutěžící zároveň vyslechnout ve stejné dny ve vysílání regionálního studia Českého rozhlasu. Příspěvky poskytli odborníci společnosti VAK JČ, a.s. Otázky i následné rozhlasové příspěvky se týkaly ceny balené kupované vody a vody z vodovodu, výskytu škodlivých látek ve studniční vodě, pravidelné péče o studny a legislativních opatření při pořízení nové studny. Šest soutěžících, kteří zaslali všechny odpovědi správně, bylo pozváno na závěrečné finále do úpravny vody v Plavu. Vedoucí Vodárenské soustavy Jižní Čechy zde finalistům krátce představil Cestu vody od jejího zdroje až po koncového spotřebitele a rovněž prezentoval technologii úpravy vody, seznámil s fungováním moderního velína a principy kontroly kvality vody. Většinu finalistů překvapil rozsah území zásobovaného pitnou vodou z této úpravny a digitalizace celého procesu výroby vody. Na závěr odpovídali finalisté na poslední soutěžní otázku, která rozhodla o pořadí výherců. První cenu, tedy roční spotřebu vody v domácnosti vyhrála paní Voříšková z Trhových Svinů. Druhá cena půlroční spotřeba vody domácnosti putovala do Protivína a třetí cenu laboratorní rozbor vody zdarma vyhrál pan Rošek z Trhových Svinů. Všichni finalisté navíc získali propagační předměty společnosti VAK JČ, a.s. Kalkulace a co obsahují? Kalkulace cen pro vodné a stočné je obecně řečeno soubor ve strukturované podobě všech oprávněných ekonomicky vynaložených nákladů sloužících k zásobení pitnou vodou a odvádění odpadních vod včetně přiměřeného zisku provozovatelské společnosti, popřípadě vlastníka (tam kde je vodovod či kanalizace provozována vlastníkem vodohospodářského majetku), vyjádřená cenou na 1m 3, která je fakturována konečnému spotřebiteli. Kalkulace pro stanovení cen vodného a stočného podléhají věcnému usměrňování cen a jsou stanoveny podle zákona č. 526/1990 Sb. zákonem o cenách, čímž nadále spadají do seznamu zboží, které je každoročně regulováno cenovým výměrem MF ČR. Do roku 1990 se tvorba kalkulací vodného a stočného řídila podle tehdy platné vyhlášky pro kalkulace. V roce 1990 byla tato vyhláška zrušena a struktura, resp. náplň jednotlivých kalkulačních položek, byla plně v kompetenci vodohospodářských podniků a následně po privatizaci v kompetenci vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (při současné povinnosti dodržovat cenová pravidla). Po privatizaci majetku vznikla řada nových subjektů včetně několika set obcí v rámci celé ČR, které si vodohospodářskou infrastrukturu provozují samy. Tím, že nebyla dána závazná pravidla jak pro strukturu cenové kalkulace ani pro věcnou náplň jednotlivých položek, došlo v kalkulační činnosti jednotlivých provozovatelů k významným rozdílům a odchylkám, uvedl Ing. Pavel Peroutka z akciové společnosti VAK JČ. Z tohoto důvodu byla ekonomická komise SOVAK požádána Ministerstvem zemědělství ČR o součinnost při tvorbě těchto pravidel tak, aby odpovídala praxi vodohospodářských podniků a která by byla v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tím došlo k posílení práv a ochrany odběratelů, což se mimo jiné projevuje ve zvýšení povinnosti a zpřesnění pravidel na jejichž základě provozovatelé poskytují údaje o tvorbě kalkulací, resp. zveřejňují vyúčtování výsledných kalkulací. Jak již bylo uvedeno, záměrem Ministerstva zemědělství ČR bylo ve vazbě na novelizaci zákona vydat vzorovou kalkulaci pro vodné a stočné včetně vymezení jednotlivých kalkulačních položek. Díky tomu bylo vydáno opatření obecné povahy, ve kterém se stanovila pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek. Toto opatření nabylo účinnosti na podzim roku 2006 s tím, že tato pravidla byla poprvé použita pro výpočet kalkulací pro rok 2007, upřesnil Pavel Peroutka. V samotné náplni kalkulace je vytvořeno pět základních skupin nákladových položek, které nejvýznamněji ovlivňují výsledný ukazatel, čili cenu za materiál, energie, mzdové prostředky, ostatní přímé náklady a režie, vypočítává Ing. Petr Svačina, finanční ředitel společnosti VAK JČ. Součástí ostatních nákladů jsou i dvě nejvýznamnější položky ovlivňující konečný výpočet. Pro provozovatelské společnosti jsou to náklady na opravy infrastrukturního majetku a pro vlastníky tohoto majetku výše nájemného, resp. prostředků na obnovu. Tato nákladová položka, tedy její tvorba, nabývá momentálně na významu díky povinnosti zpracovat plán obnovy a zabezpečovat trvalou udržitelnost vodohospodářského majetku. Dalším nezanedbatelným zásahem do konečné ceny, pomineme-li narůstající ceny jednotlivých komodit, bylo to, že od letošního roku došlo k navýšení sazby DPH z 5 na 9 procent. Nyní většina vlastníků přešla či zvažuje zavedení dvousložkového výměru cen u vodného a stočného, který podle příslušných kritérií jednotlivých kalkulací zavádí pevnou složku k ceně tak, aby určitým fixním podílem přispívali na provoz jednotlivých vodohospodářských zařízení všichni odběratelé bez ohledu na konkrétní výši spotřeby, vysvětlil na závěr Petr Svačina. Ing. Petr Svačina 4 5

4 Nový vodojem a úpravna vody Mladá Vožice V březnu letošního roku byl do trvalého provozu uveden nový vodojem s úpravnou vody pro zásobování města Mladá Vožice. Zařízení bylo vybudováno na zdroji Nahořany-Radostovice, který se nachází cca 4 km jihovýchodním směrem od Mladé Vožice. Investorem výstavby bylo město Mladá Vožice, projektovou přípravu stavby zajišťovaly technické služby VAK JČ a.s. Cílem stavby bylo zajistit plynulost zásobování a zlepšit kvalitu dodávané vody, uvedl Ing. Kamil Rucký, výkonný ředitel technických služeb společnosti VAK JČ. V minulých letech se vodovodní síť v tomto regionu potýkala zejména v letním období s nedostatkem vody a naopak při prudkých deštích nebo tání sněhu zase se zhoršenou kvalitou vody. Uvedení nového vodojemu o kapacitě 2x200 m 3 do provozu umožnilo odstavení starého nevyhovující vodojemu ve městě. Nový systém s vodojemem před spotřebištěm lépe vykrývá spotřebu vody v denních maximech a při poruchách, konstatoval Kamil Rucký. Technologie úpravny vody sestává z čerpací jímky surové vody a dvojice automatických tlakových filtrů, přiblížil Ing. Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje VAK JČ. Do upravené vody je dávkován uhličitan a chlornan sodný. V případě zhoršení kvality surové vody se automaticky, při zvýšení zákalu surové vody, spustí dávkování polyaluminiumchloridu. Úpravna vody pracuje v automatickém řežimu, vyžaduje jen občasnou údržbu a doplnění chemikálií. Celé zařízení je napojeno na centrální dispečink provozovatele VAK JČ a.s. v Českých Budějovicích a jakékoliv odchylky od standardního režimu jsou monitorovány a případně hlášeny obsluze zařízení, vysvětlil Jan Jindra. Kvalita dodávané pitné vody je pravidelně kontrolována a splňuje tak všechny legislativní požadavky. Celý objekt dobře zapadá do okolního rázu venkovské zástavby a nijak pohledově neruší přírodní prostředí Horních Koutů, které jsou zejména v zimních měsících vyhledávaným cílem milovníků sjezdového lyžování. Nově zprovozněná úpravna vody s vodojemem zajistí celoroční bezproblémové zásobování pitnou vodou pro město Mladá Vožice. Díla mladých výtvarníků ozdobí zrekonstruovanou čistírnu Akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun ve spolupráci s městem Zdice vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Když je voda čistá. Soutěže se zúčastnily děti z výtvarného kroužku při ZŠ Zdice, který vede paní Eva Kadlecová. Odborná porota vyhodnotila nejlepší výtvarná díla ve dvou věkových kategoriích. Zástupci společnosti pak přijeli osobně poděkovat dětem za účast v soutěži a předat vítězům drobné dárky. Ocenili také snahu a činnost kroužku příspěvkem na výtvarné potřeby. Vítězné práce ozdobí objekt čistírny odpadních vod ve Zdicích. V jarních měsících bude po rekonstrukci a modernizaci ukončen zkušební provoz. Nově zrekonstruovaná čistírna byla vybavena novou technologií, která umožní navýšení kapacity připojených obyvatel a bude splňovat všechny požadované parametry na kvalitu čištění odpadních vody v rámci EU. Společnost plánuje pro veřejnost dne Den otevřených dveří na ČOV Zdice. Technologické schéma ÚV Mladá Vožice CQ1 Jímací objekt Jímka surové vody 20 m 3 M7 Chlornan sodný M2 M1 Filtrační stanice OFSY 84 M3 M4 Polyalumin. sodný M8 M5 Uhličitan sodný F1 M6 Chlornan sodný Akumulace 2 * 200 m 3 Kalová jímka 50 m 3 Odtok kalové vody Odtok pitmé vody V1 F2 Energie AG Wasser první společný podnik v Maďarsku s městem Miskolc Miskolc, město se obyvateli, vlastní 650 km vodovodní sítě a 470 km kanalizačního potrubí, stejně jako čistírnu odpadních vod s kapacitou m 3 odpadní vody za den. Provozovatelem této sítě je městská vodárenská společnost Miviz Kft. s 500 zaměstnanci. V současnosti je modernizace infrastruktury v Miskolci velkou výzvou jak pro společnost Miviz, tak pro samotné město. Tato problematika byla také hlavním důvodem navázání rozhovorů o propojeni know how se skupinou Energie AG Wasser. Výsledkem těchto jednání bylo založení společného podniku Energie AG Miskolc v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Počáteční výhodou vzájemné spolupráce ve vodárenském sektoru se ukázala dlouholetá kooperace mezi společností AVE a městem Miskolc při zabezpečování komunálních služeb. Cíli společného podnikání jsou především zabezpečení poradenství pro přípravu a realizaci investic do vodárenské infrastruktury, modernizace správy podniku, rozvoj služeb zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Prioritu v tomto směru má především snaha o snížení ztrát pitné vody, služby monitorování a sanace potrubí i kalové hospodářství. Stranou nezůstává ani věda a výzkum, neboť se aktivně navazuje spolupráce s technickou univerzitou města, a to zejména v oblasti výzkumných projektů ve vodním hospodářství. Vzhledem k provozování nové lokality bude Energie AG Miskolc nabízet své služby pro celý region východního Maďarska, stejně jako pro sousední regiony Rumunska a Slovenska. Jednateli společnosti jsou Dr. Rainer Wiedemann, prokurista společnosti Energie AG Wasser, a László Vojtilla, ředitel společnosti Miviz. V rámci slavnostního aktu za účasti primátora města Miskolc Dr. Sándora Káliho byla dne 19. března 2008 podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Zleva László Vojtilla, Dr. Halmai (Miskolc Holding), primátor města Dr. Káli a zástupci ENERGIE AG Wasser Dr. Wiedemann, Dr. Neiß a Dipl. Ing. Hasenleithner. 6 7

5 Zvláštní téma: Mag. Thomas Kriegner jednatel společnosti WDL GmbH Řádné provozování kanalizací je jedním z klíčových polí podnikání společností s naší majetkovou účastí v rámci koncernu ENERGIE AG Wasser. Prostřednictvím dceřiných společností v České republice je nutné prověřovat a udržovat více než 3000 km kanalizačních stok a šachet a domovních přípojek. Pro zachování životnosti zařízení a zajištění provozní kvality je třeba, aby provoz kanalizační sítě plnil nadefinované minimální standardy. Bezpodmínečně nutné je krátkodobé a střednědobé plánování prací oprav a údržby, které zahrnují tyto úkoly: :: čištění a prohlídky kanalizačních stok a šachet :: údržba a opravy čerpacích stanic :: údržba kanalizační sítě :: dokumentace provozu a stavu zařízení :: katastr kanalizačních sítí :: v případě potřeby deratizace a potírání zápachu Každá stoka je vyprojektována na životnost v trvání alespoň 50 až 80 let. Podstatný význam pro dosažení takovýchto dlouhých dob životnosti má splnění dvou cílů, kterými jsou vysoká kvalita stavebních prací a pravidelná údržba. Nepodaří-li se splnit jeden z obou cílů, nebude dosažena naplánovaná životnost a důsledkem bude nárůst investic do sanace a obnovy. Aktuální téma na jihu Čech: čištění odpadních vod v malých obcích Nejpozději do konce roku 2015 jsou povinny i malé obce s kapacitou pod 500 obyvatel zajistit nejlepší dostupnou technologii v oblasti likvidace odpadních vod, jinými slovy zajistit intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod nebo vystavět nové zařízení odpovídající evropským standardům tak, aby bylo možné dosáhnout dobrého ekologického stavu vodních útvarů. V rámci 626 obcí a měst celého Jihočeského kraje tvoří podíl obcí, které nemají vybudovanou čistírnu odpadních vod, zhruba 60 procent. Na téma čištění odpadních vod v malých obcích, legislativy s tím spojené, technických možností a dotačních programů hovořili odborníci z VAK JČ, a.s. se starosty i zástupci regionálního tisku a rozhlasu. Spolu s redaktory navštívili zástupci společnosti VAK JČ obce Jílovice, Nedabyle, Olešnice a Žumberk, aby na konkrétních příkladech předvedli zkušenosti z praxe s provozováním jednotlivých druhů čistíren odpadních vod. Společnost VAK JČ, a.s. provozuje kanalizační síť zhruba ve 200 obcích Jihočeského kraje, přičemž z toho 45 obcí nepřesahuje svou kapacitou 500 obyvatel. Ve čtvrtině těchto obcí provozuje biologické rybníky, zemní filtry nebo aktivační čistírny. Zkoušky kanalizací na příkladu Rakouska V Rakousku jsou na výstavbu kanalizace poskytovány vysoké dotace. Z tohoto důvodu sestavili poskytovatelé dotací (ministerstvo pro životní prostředí a jednotlivé spolkové země) striktní katalog zkoušek a opatření, které musí být provedeny. Bezprostředně po ukončení výstavby kanalizace musí tato opatření zahrnovat: :: čištění kanalizace :: monitoring kanalizace: za použití kamery s cílem opticky zjistit výskyt závad :: kontrolu těsnosti kanalizačních zdrží (většinou prostřednictvím stlačeného vzduchu) :: kontrolu těsnosti kanalizačních šachet (většinou prostřednictvím vody) Tyto zkoušky musí provést nezávislá a akreditovaná organizace. Je nepřípustné, aby zkoušku zajišťovala organizace, která provedla výstavbu, nebo aby tato organizace pověřila třetí subjekt. Aby byla garantována nezávislost zkoušky, nese náklady zkoušky investor, tedy většinou vlastník infrastruktury. I na tyto náklady se poskytují dotace. Důležité nejsou jen zkoušky nově postavených zařízení. Také stávající kanalizace je ve větších časových intervalech podrobována zkouškám. Cílovými hodnotami jsou intervaly v délce 5 až 10 let pro monitoring kanalizace a 10 až 15 let pro zkoušky těsnosti. Zkoušky těsnosti se většinou provádí před plánováním sanačních projektů. Cílem všech těchto opatření je na jedné straně zabránit infiltraci odpadních vod do půdního podkladu, příp. do podzemní vody, na druhé straně je samozřejmě nutno zabránit exfiltraci cizí vody do kanalizace. Tento postup umožňuje snížit provozní náklady čističek odpadních vod, které by byly zatíženy přebytkem balastní vody. Jaké tedy jsou efekty monitoringu kanalizace pro vlastníka zařízení? :: Jsou včas rozeznány závady a problémové oblasti, takže je možné problémy odstranit včas a tím výhodně z hlediska nákladů. :: Při monitoringu jsou zaznamenány a zdokumentovány druhy materiálů, světlosti, slepé šachty, slepé přípojky atd. To je důležité zvláště u starých kanalizací. :: Vysílač v hlavě digitální kamery umožňuje digitálně zaznamenat polohu a podélný spád stoky. Tyto údaje jsou základem pro katastr kanalizací. :: Prostřednictvím videa se provedou elektronická měření šířek trhlin a deformací, která se stávají základem pro koncepty sanací. :: Opakované záznamy umožňují analýzu vývoje stavu zařízení to umožní určit optimální (z ekonomického a ekologického hlediska) termín sanace. :: Jsou plněna úřední nařízení. pokračování na další straně 8 9

6 Zvláštní téma: Pomocí monitoringu kanalizací se ale nepodaří zjistit všechny závady. Ideální metodou pro získání úplného obrázku o jejich stavu je tlaková zkouška šachet a zdrží. Ta dokonce umožňuje lokalizovat neviditelné závady. Těsnost kanalizačních zdrží se zpravidla zjišťuje prostřednictvím stlačeného vzduchu, těsnost šachet pak prostřednictvím vody. Důležité je, aby zkušební zařízení byla pravidelně udržována a cejchována a aby je obsluhovali dobře proškolení pracovníci. Propojení katastru GIS se zkouškami prováděnými na místě Nejnovějším trendem v tomto sektoru je propojení mezi kanalizačním katastrem GIS a vozidly provádějícími monitoring a tlakové zkoušky kanalizací. Toto propojení umožňuje stáhnout přes definované rozhraní data o kanalizaci obsažená v GIS do počítačového systému monitorovacího vozidla. Technik ve vozidle má tedy k dispozici úplné geografické a technické informace. Může provést snímkování stavu při zapojení geografických referencí a získaná data (popis, fotografie, videa) přes rozhraní exportovat do GIS. Výhodou je, že tento postup do GIS beze ztrát přenáší veškerá data získaná při monitoringu. Kanalservice v Rakousku a České republice Společnost WDL je jednou z největších společností poskytujících v Rakousku kanalizační služby. Má osm provozních pracovišť, odkud na rakouský trh vyjíždí 18 vozidel zajišťujících monitoring a tlakové zkoušky kanalizace. Do centra pozornosti se také stále více dostávají zkušební opatření pro oblast zásobování vodou. V minulém roce společnost WDL v Rakousku prověřila kolem km kanalizací. Také v České republice nabývají kanalizační služby stále více na důležitosti. Proto je v našich společnostech VAK JČ, VAK Beroun, VODOS Kolín a VS Chrudim v provozu celá řada speciálních vozidel pro čištění kanalizací. V roce 2007 byla ve společnosti VODOS Kolín vytvořena samostatná organizační jednotka zabývající se monitoringem kanalizací. Kanalservice Kolín od té doby poskytuje své služby ostatním provozovatelům kanalizací a stavebním firmám, a to i daleko mimo rámec regionu. Dny infrastruktury ukázaly už více než stovce starostů, jak na kanalizace Přehlídku nejnovější kanalizační techniky a technologických postupů v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury zhlédlo už více než sto zástupců měst a obcí Středočeského a Východočeského kraje. Po Dnech infrastruktury v Kolíně 18. října a 26. března v Chrudimi přivítali v pátek 28. března své starosty a místostarosty také ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun (VAK Beroun). Všechny tyto společnosti jsou součástí koncernu Energie AG. Smyslem všech těchto akcí je prohloubení vztahů s partnerskými městy, městysy a obcemi a přiblížení činností vedoucích ke snížení provozních nákladů majitelů infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Obohacením odborných částí Dnů infrastruktury bývá přiblížení práce a zkušeností s technikou přímo v terénu, vysvětlil Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace společnosti Energie AG. Ve spolupráci se společností WDL GmbH, patřící do vodárenské skupiny Energie AG, jsme účastníkům setkání představili nejmodernější technologii tlakových zkoušek těsnosti kanalizačního potrubí prostřednictvím videozáznamu získaného ve městech den před konáním akce. Po odborných přednáškách byla hostům představena také práce techniky zajišťující kamerový monitoring, čištění, vytyčování sítí, vyhledávání úniků vody či netěsností kanalizačního potrubí, upřesnil Radek Bílý. Thomas Kriegner, jednatel společnosti WDL GmbH, zdůraznil ve své přednášce v Chrudimi výhody technologie tlakových zkoušek kanalizací, které spočívají v úsporách nákladů majitelů infrastruktury v případě prevence oprav nově vybudovaných kanalizací, dále slouží jako podklad pro reklamační řízení či plánování rekonstrukcí starých kanalizačních sítí. V případě nově vybudovaných kanalizací jsou tlakové zkoušky dokonce nenahraditelným kontrolním nástrojem při přejímání staveb jejími investory. Další úsporu představují také náklady na čištění odpadních vod vzhledem ke snížení množství objemu podzemních vod, které prosakují do netěsné kanalizace, vysvětlil Thomas Kriegner. Se stejnou studií seznámil posluchače v Kolíně a Berouně také Dipl.-Ing Christian Hasenleithner, jednatel společnosti ENERGIE AG Bohemia, s.r.o. Dny infrastruktury byly zahájeny 18. října 2007 v Kolíně na Karlově náměstí společností VODOS Kolín. Kromě kamerového vozu byl zástupcům obcí a měst Kolínska akčně představen i kombinovaný vůz s recyklem MAN s nástavbou KAISER ECO COMBI, který VODOS používá na tlakové čištění kanalizace, uvedl Ing. Jiří Štěpán, výrobně technický náměstek společnosti VODOS Kolín. Dále měli účastníci setkání možnost vidět sací vůz VOLVO s nástavbou FABOK, který je speciálně upravený na odvoz kalů a vyvážení jímek odpadních vod. Podstatné na celé vodohospodářské show bylo, že odborníci z VODO- Su ukázali zmíněnou techniku starostům přímo při práci, dodal Jiří Štěpán. Na Dnech infrastruktury v Chrudimi bylo zástupcům měst i obcí předvedeno kombinované sacokanalizační vozidlo Hellmers s recyklací a kanalizační kamerový systém IBAK MI-DI s kamerou ORION 2. Sacokanalizační vozidlo tvoří podvozek MAN FDAC 6x6 TGA a vysokotlaká a sací nástavba typu Wassermeister od firmy Hellmers GmbH, upřesnil Ing. Petr Kavalír, výrobně technický náměstek z Vodárenské společnosti Chrudim. Kapacita nádrže je l s výsuvným pístem umožňujícím měnit poměr velikostí vnitřního prostoru pro vodu a kal. Vysokotlaké čerpadlo má výkon 470 l/min při pracovním tlaku 140 bar. Používají se dvě dimenze vysokotlakých hadic (DN 13 a DN 32) na samostatných navijácích. Na vysokotlakou hadici je možné použít různé typy trysek. Vodokružná vývěva pracuje s výkonem 1680 m 3 /hod. při 400 mbar. Sací hadice DN 125 s výložníkem je dlouhá 16 m. Kanalizační kamerový systém IBAK MI-DI s kamerou ORION 2 a podvozkem KRA 62 dokáže monitorovat kanalizaci již od DN 100 do vzdálenosti maximálně 200 m. Používaný software IKAS 32 light umožňuje vkládání kategorií závad a vytvoření protokolu o kontrolovaném úseku a jeho následný tisk přímo v terénu. Obrazový záznam je možno na místě digitalizovat na DVD. Zákazník si přímo z terénu odnáší kompletní informaci o monitorované kanalizaci, konstatoval Petr Kavalír. VS Chrudim akčně prezentovala i elektroakustickou techniku využívanou za účelem včasné a přesné lokalizace poruch na vodovodních sítích. Byl předveden akustický lokátor poruch, korelátor Eureka se dvěma hydrofony a systém sběračů šumu typu Phocus 2. pokračování na další straně 10 11

7 Zvláštní téma: Úspěšná lokalizace poruch je vždy závislá na systematické kombinaci několika metod a přístupů. Terénní instrumentální práci vždy předchází každodenní vyhodnocení dat z dispečinku a z on-line monitoringu nočních průtoků v klíčových profilech sítě na tzv. sekčních měřidlech. Ztráty vody jsou vyhodnocovány každý měsíc v tzv. bilančních oblastech. Tyto oblasti jsou vymezeny právě sekčními měřidly. VS Chrudim vyhodnocuje v současné době 156 takových oblastí. Tento komplexní přístup významnou měrou přispěl k dosažení hodnot ztrát vody, které jsou v současné době na sítích ve správě VS Chrudim, jak dokumentuje i následující graf, hluboko pod celostátním průměrem, přiblížil Petr Kavalír. 35 % Ztráty vody v trubní síti společnost koncernu 30 % 25 % 20 % 15 % V sousedních západních zemích představují tlakové zkoušky těsnosti kanalizačních sítí povinný standard vedoucí k ochraně životního prostředí při odvádění odpadních vod nehledě na značnou úsporu investičních prostředků a provozních nákladů při výstavbě a provozu vodohospodářské infrastruktury. Lze předpokládat, že tato povinnost bude v blízké budoucnosti uzákoněna také u nás, připomněl Mgr. Jiří Paul, výrobně-technický náměstek společnosti VAK Beroun. Téma letošních berounských Dnů infrastruktury o provozování kanalizačních sítí úzce souvisí s naší současnou praxí, neboť berounský region zažívá dynamickou výstavbu nové kanalizační sítě díky dotacím z fondů Evropské unie, uvedla Eva Krocová, ředitelka společnosti VAK Beroun. Těší nás, že o tuto akci byl v Berouně značný zájem, dodala Eva Krocová. Jsme rádi, že tato akce se v praxi ukazuje jako velmi prospěšná a přináší starostům a místostarostům užitečné informace, které vedou v obcích a městech k úsporám nákladů. Dny infrastruktury budeme v září připravovat ještě také ve dvou jihočeských okresních městech. K vidění zde bude opět vůz poskytnutý společností WDL GmbH na provádění tlakových zkoušek vodotěsnosti kanalizací, ale pochopitelně také technika sloužící společnosti VAK JČ k údržbě kanalizační sítě. Tedy kombinovaný vůz s recyklací s nástavbou KAISER a podvozkem MAN, proplachovací a sací vozy i speciální vůz k čištění kanalizačních vpustí, uzavřel Radek Bílý ze společnosti Energie AG. Dálkové řízení soustavy CZT Společnost MTH provozuje v lokalitách měst Kolína, Českého Brodu a Kostelce nad Černými lesy celkem 108 zařízení sloužící k výrobě a distribuci tepelné energie o celkovém přenášeném výkonu 75 MW. Jedná se o 50 výměníkových stanic pára-voda, 38 stanic voda-voda a 20 kotelen. Zvládnutí bezproblémového 24 hodinového provozu takového počtu technologií vyžaduje určitou úroveň kontroly a řízení. Cílem společnosti je proto do roku 2010 dálkově napojit na centrální dispečink MTH všechna provozovaná zařízení včetně měřících míst v odběrných místech. V současnosti je dálkově kontrolováno a řízeno zhruba 80% výměníkových stanic, 100% kotelen a 60 procent měřících míst. Pro tento přenos informací slouží 50 telefonních stanic a 15 km sítí kabelů. Na zbývajících místech se neobejdeme bez fyzické obsluhy. Po dokončení tohoto záměru bude společnost MTH mít okamžitý přehled o celé její provozované soustavě centrálního zásobování teplem s minimálními náklady na obsluhu a s daleko vyšším komfortem pro zákazníky. Stoupající zájem o služby MTH Kolín - napojení nových zákazníků Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti. To samozřejmě vyvolává stoupající zájem i o služby společnosti MTH Kolín, která nabízí komplexně od připojení, vybudování a provozu předávací stanice či kotelny až po rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu a pohotovostní službu. Od počátku letošního roku se zrealizovaly projekty jak pro obytné domy - Tovární 24 bj, V kasárnách 35 bj., tak i pro ostatní občanskou vybavenost - pasáž Orchidea, Obchodní akademie Kolín a Česká pošta. V přípravě jsou tři další bytové domy U Vodárny a bytový dům s komerčními prostory v lokalitě U Jána

8 V Ústí nad Labem byla otevřena nová třídicí linka Dne byla v areálu společnosti AVE CZ Ústí nad Labem v Krásném Březně slavnostně otevřena nová třídicí linka. Otevření se zúčastnil i primátor města Jan Kubata, podle něhož se jedná o další posun ve zlepšování životního prostředí ve městě. V minulých letech město v množství vytříděného odpadu značně zaostávalo za celorepublikovým průměrem, protože občané mohli odpad třídit pouze na duté a ploché obaly. Ke změně došlo až v polovině roku 2007, kdy společnost AVE CZ ve spolupráci s městem a společností EKO-KOM zavedla standardní tříkomoditní systém papír - plasty - sklo a všechna sběrná hnízda byla dovybavena chybějícími kontejnery. Dalším krokem pak bylo právě vybudování nové třídicí linky, kde jsou separované složky odpadu dotřiďovány na požadovanou čistotu. Stávající linka již nevyhovovala kapacitně ani technologicky. Obsluha nové linky čítá celkem 8 pracovníků a v jednosměnném provozu zde bude možné vytřídit až t odpadů za rok. Cílem této investice je kvalitní zpracování získaného materiálu a jeho maximální zužitkování. Očekáváme nárůst využitelnosti ze současných 65 na 80 procent. Kapacita linky je dostatečná, předpokládáme, že potřebám Ústí bude stačit příštích 10 let, uvedl Michal Vlček, jednatel společnosti AVE CZ Ústí nad Labem. Celkové náklady, které AVE CZ zaplatila za vybudování nové třídicí linky, dosáhly 12 milionů korun. AVE CZ se opět zařadila mezi 100 nejlepších firem v ČR Dne byly ve Španělském sále Pražského hradu vyhlášeny výsledky ankety ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. Vyhlášení se jako tradičně zúčastnila řada politických špiček. Cílem této soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných či pozoruhodných výsledků. K oceněným společnostem se v posledních letech zařadily nejvýznamnější české firmy jako je např. ČEZ, Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj a řada dalších. AVE CZ byla oceněna již třetí rok za sebou, za rok 2007 obsadila 68. příčku. V oblasti odpadového hospodářství je to nejlepší umístění ze všech oceněných společností. Tohoto ocenění si velice vážíme a příští rok bychom se chtěli umístit v první padesátce, uvedl Mgr. Roman Mužík, jednatel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Voda, teplo a zpracování odpadů přicházejí z jedné ruky V českém městě Kolín uskutečnila Energie AG prostřednictvím svých dceřiných společností dosud jedinečný PPP-model ve střední Evropě. Poté co AVE CZ na počátku roku 2008 převzala 75% podíl v Technických službách města Kolína a získala tak na příštích 25 let zakázku na všechny služby v oblasti odpadového hospodářství, je Energie AG prvním koncernem, který pro město zajišťuje kompletní infrastrukturu - zásobování teplem, vodou a odpadové hospodářství. Ve městě Kolín působí Energie AG od roku 2005 prostřednictvím většinových podílů ve vodárenské společnosti VODOS Kolín s.r.o. a teplárně MTH Kolín, spol. s r.o. VODOS Kolín zásobuje pitnou vodou zhruba 55 tis. obyvatel v 35 městech a obcích okresu Kolín. Kromě toho zajišťuje zásobování vodou i pro továrnu TPCA (Toyota - Peugeot - Citroën - Automobile). S 541 kilometry vodovodního potrubí a 215 kilometry kanalizace je VODOS největším zásobovatelem v oblasti. Obchodní podíl Energie AG ve firmě VODOS Kolín činí 82,8 %. Teplárna MTH Kolín, spol. s r.o. zajišťuje zásobování teplem pro zhruba 15 tis. zákazníků. K zásobovací oblasti MTH patří Kolín, Český Brod a Kostelec nad Černými Lesy. Obchodní podíl Energie AG ve firmě MTH Kolín činí 95 %. Po úspěšném získání podílu v Technických službách města Kolína chce nyní AVE CZ provést rozsáhlé investice a zvýšit tak kvalitu všech nabízených služeb pro obyvatele města a zajistit další rozvoj podniku v regionu. Naplánována je především obnova vozového parku, výměna nádob na tříděný sběr a na komunální odpad. Počítá se také s přestěhováním provozovny z areálu v centru města, aby se zamezilo rušení obyvatel. PPP-modely jsou nosnými pilíři skupiny AVE Veškeré služby ve městě jsou tak prováděny v strategických partnerstvích, takzvaných PPP modelech (Private Public Partnership). Díky tomuto partnerství má město Kolín dlouhodobě zajištěno poskytování všech důležitých služeb a jistotu stabilních cen. Skupina AVE v současnosti působí v osmi státech (Rakousko, Německo, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina a nově také Moldávie). V předešlých letech rozvinul podnik v těchto zemích úzké partnerství s více než obcemi a municipalitami. Celé regiony jako například Horní Rakousko, Solnohradsko, Burgenland, Heves (Maďarsko) nebo Zakarpatí (Ukrajina) uzavřely s AVE dlouhodobé smluvní vztahy. Tyto PPP-modely se tak staly jedním z nosných pilířů skupiny AVE. AVE CZ posiluje své postavení na západě Čech Po úspěšném převzetí společnosti Fortygo s.r.o., Nejdek, které se uskutečnilo na konci října roku 2007, následovala v únoru 2008 akvizice další západočeské firmy - Komunálních služeb Hořovice s.r.o. Společnost Fortygo se sídlem v Nejdku byla založena v roce 2004 dvěma fyzickými osobami a v současné době má celkem 17 zaměstnanců. Počet obsluhovaných obyvatel dosahuje Do portfolia nabízených služeb patří svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz separovaného odpadu, letní a zimní údržba komunikací, provoz sběrných dvorů a další. Společnost Komunální služby Hořovice byla po převzetí přejmenována na AVE CZ Hořovice s.r.o. Na trhu působí od roku 1993 a v současné době má celkem 35 zaměstnanců. Mezi její hlavní aktivity patří svoz komunálního odpadu, separovaných složek a nebezpečného odpadu. Obsluhuje přibližně obyvatel. Do svozové oblasti patří 31 obcí, mezi největšími Hořovice, Cerhovice a Zdice. K dalším službám patří provozování skládky komunálního odpadu Hořovice - Hrádek, kontejnerová služba, čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení, výstavba a opravy komunikací, provoz sběrného dvora a kompostárny. V obou společnostech drží AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. shodně 100% obchodní podíl. Díky těmto krokům rozšířila společnost AVE CZ svou působnost v západních Čechách a upevnila tak své postavení v tomto regionu

9 Zpravodaj Vám přináší vstup na veletrh VOD-KA 2008 zdarma! EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO 2008 K jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a na ochranu všech složek životního prostředí patří Ekologické veletrhy Brno. Letos se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května. Projekt těchto veletrhů vhodně spojuje dvě navzájem se doplňující akce - mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, která se koná pod odbornou záštitou SOVAKu, a veletrhem techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Podporují jej ministerstva životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu. Mezi hlavní cíl Ekologických veletrhů patří zprostředkování kvalitního setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších uživatelů technologií, které jsou určeny pro tvorbu a ochranu životního prostředí s odborníky, kteří jsou schopni řešit jejich problémy. Poprvé v historii Ekologických veletrhů v Brně se uskuteční Národní konference bezvýkopových technologií NO-DIG, jejíž motto zní: Ekologický je jen ten výkop, který se neudělá. V současné době je trendem ve společnosti zvyšující se zájem o ekologii a životní prostředí. Bohužel k tomu přispívají i havárie inženýrských sítí, uvedla Lucie Nenadálová ze Stavební fakulty ČVUT Praha. Připomněla, že polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti, proto narůstají náklady na jejich provozování, ale též na výměnu řadů ve městech. Proto jejich systematická obnova se stává ve všech městech nezbytností. Tento problém bude náplní konference o bezvýkopových technologiích ve dnech května, jejíž součástí je výstava bezvýkopových technologií. Akci pořádá Česká společnost pro bezvýkopové technologie (ISTT). Významnou součástí veletrhů je vysoce odborný doprovodný program, který je složen z odborných diskusí a seminářů, zaměřených na řešení aktuálních problémů a témat z oblastí vodohospodářství a ekologie. V připravovaném ročníku Ekologických veletrhů nebudou chybět ani praktické ukázky protipovodňových opatření a doprovodné semináře ve speciálním bazénu u pavilonu Z. Tento Evropsky unikátní projekt je zároveň informačním a školícím centrem nejen pro zástupce státní strávy a samosprávy, ale i pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. Ministerstvo životního prostředí bude v rámci doprovodného programu informovat o novinkách v legislativě, důraz je kladen na možnosti čerpání peněz z Operačního programu životního prostředí. K jedné z priorit OP ŽP patří nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. MŽP tradičně připravuje ve spolupráci s významnými českými univerzitami a firmami KAST, spol. s r.o. a RETON systém s.r.o. mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje. Třídenní konference se uskuteční ve dnech května Pro všechny návštěvníky čtrnáctého ročníku veletrhu VODOVODY A KANALIZACE a ENVI BRNO 2008 nabízíme zdarma možnost osvěžení chlazenou pitnou vodou z kohoutku na stánku č. 023 společnosti ENERGIE AG BOHEMIA v hale D. Načerpejte osvěžení a informace na stánku ENERGIE AG BOHEMIA!

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více