02/2008. Zvláštní téma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/2008. Zvláštní téma:"

Transkript

1 02/2008 Zvláštní téma: Společnosti koncernu Energie AG Oberösterreich.

2 Úvodní slovo Wasser Řádné provozování kanalizací je jedním z klíčových polí podnikání skupiny Energie AG Wasser. Hodnoty v řádech miliard uložené pod zemí musí být odpovídajícím způsobem prověřovány a udržovány pro ochranu našeho životního prostředí. Společnosti s naší majetkovou účastí v České republice obsluhují 3000 km stok a šachet a domovních přípojek. Jen v Rakousku se každoročně provede kontrola 1000 km kanalizací. Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner Obsah: ENERGIE AG WASSER... str. 2 ENERGIE AG BOHEMIA... str. 3 VAK JČ... str. 4-6 VAK BEROUN... str. 7 ENERGIE AG MISKOLC... str. 7 Zvláštní téma DEN INFRASTRUKTURY str MTH KOLÍN... str. 13 AVE CZ... str Také v České republice nabývají kanalizační služby stále více na důležitosti. Proto je v našich společnostech VAK JČ, VAK Beroun, VODOS Kolín a VS Chrudim v provozu celá řada speciálních vozidel pro čištění kanalizací. V roce 2007 byla ve společnosti VODOS Kolín vytvořena samostatná organizační složka zabývající se monitoringem kanalizací, která již dosahuje významných úspěchů na trhu. Cílem našich aktivit je uchovat životnost našich zařízení a zajistit jejich provozní kvalitu. Pro tento účel jsou využívána moderní zařízení a proškolení pracovníci. Nejnovějším trendem v tomto sektoru je propojení kanalizačního katastru GIS s vozidly provádějícími monitoring a tlakové zkoušky kanalizace. To je také důvod, proč se tímto tématem zabývá toto vydání Zpravodaje. Váš Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner vedoucí vodárenské skupiny ENERGIE AG Jihočeští starostové se zajímali ve Welsu o nejnovější trendy úspor energií Přibližně 70 starostů a místostarostů z celého Jihočeského kraje navštívilo v pátek 7. března největší středoevropský veletrh úspor energií Energiesparmesse v rakouském Welsu. Tradiční vystavovatele z řad výrobců tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, kotlů a zpracovatelů biomasy, tepelných izolací či střešních systémů doplňovali také výrobci u nás málo rozšířených pasivních domů či producentů fotovoltaické energie. Například starostu obce Hosín na Českobudějovicku zaujaly možnosti spalování dřevní štěpky či pelet. Většinu našich obecních budov momentálně vytápíme plynem, ale uměl bych si docela dobře představit vytápění například kulturního domu kotlem na dřevní štěpku nebo pelety. Přes počáteční velké náklady na pořízení věřím, že v provozních nákladech by se nám investice vrátila za několik let. Dále se mi velice líbila dlažba z umělého kamene, tou by se dal jednoduše a esteticky upravit vzhled naší obce, řekl Josef Matouš, starosta Hosína. Obec Staré Město pod Landštejnem s přibližně 500 obyvateli má již zkušenosti s vytápěním obecních budov biomasou několik let. V současné době je u nás aktuální téma tepelných izolací budov, a to jak na obecních objektech, tak i soukromých. Naši občané už dávno pochopili, že takto se dá ušetřit hodně výdajů na tepelné energie, konstatoval starosta obce František Schorný. Problém nízkých dotací státu na využívání obnovitelných zdrojů energie připomněl starosta obce Vidov Tomáš Šedivý. V 90. letech u nás proběhla plynofikace obce, ale v případě lepší podpory státu bychom uvažo- vali o možnostech vytápění obecních budov biomasou, které je ekonomicky výhodnější. Na výstavě mě překvapila nová technologie vytápění na bázi kombinace elektrické energie a spalování pelet. V současnosti uvažujeme o výsadbě plantáže jako zdroje biomasy a s odborníky z VAKu JČ diskutujeme o vybudování bioplynové stanice na naší čistírně odpadních vod, kde momentálně chybí koncová vyhnívací nádrž a máme problémy s likvidací odpadního kalu. S kolegou nás také zaujalo velmi rozšířené využívání sluneční energie v Rakousku, to by bylo jistě zajímavé pro naše občany, konstatoval starosta Vidova se 460 obyvateli, který se v dohledné době rozšíří díky nové výstavbě zhruba o dalších 100 obyvatel. Já jsem se nejvíce zajímal o možnosti úspor na veřejném osvětlení a především také o alternativní způsoby vytápění, které by bylo využitelné v naší obci. Momentálně vytápíme plynem, ale budoucnost bych viděl i v kotlech na dřevní štěpku či pelety, proto si vezu hodně materiálů na toto téma, vysvětlil Vladimír Skořepa starosta Nové Vsi se 700 obyvateli. Pořadatelem zájezdu starostů do Welsu byla společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. Letošní exkurze byla počtem našich hostů zatím nejrozsáhlejší, jakou jsme dosud vypravovali, přibližuje Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace společnosti ENERGIE AG. Velký zájem ze strany starostů a zástupců měst a obcí pramení především z potřeby hledání nových alternativních zdrojů vytápění a úspor na obecním majetku obecně a rakouský veletrh přináší každoročně nejnovější informace a technologie z této oblasti. Horní Rakousy jsou jednou z nejpokrokovějších zemí Evropy ve využívání obnovitelných zdrojů energie především díky rozsáhlé podpoře státu. Myslím, že i tento zájezd pomáhá starostům zorientovat se v současné nabídce nových technologií a trendů ve vytápění a úsporách energií, uzavřel Radek Bílý. Voda hlavním tématem veletrhu úspor energií ve Welsu Odborný seminář H2OÖ Ve čtvrtek 6. března, v první den veletrhu úspor energií, přivítala společnost WDL na odborném semináři H2OÖ více než 120 hostů. O aktuálních tématech v oblasti vodního hospodářství se informovali odborníci z obcí, zájmových sdružení, projekčních kanceláří i úřadu hornorakouské vlády. Experti WDL se ve svých příspěvcích věnovali následujícím tématům: :: řádnému provozu vodárenských zařízení :: prostředkům ke snížení ztrát vody :: tlakovým zkouškám vodovodní sítě :: zachování hodnoty u kanalizací díky pravidelné údržbě :: kanalizačním katastrům :: zkouškám těsnosti jímek :: bezpečnosti práce ve vodárenských zařízeních a čistírnách odpadních vod :: mezinárodním modelům ve vodním hospodářství ve srovnání s rakouskou situací Kromě toho zbývalo ještě dost času k návštěvě většiny vystavovatelů na veletrhu a k výměně zkušeností na stánku Energie AG/WDL u budějovického piva a pražské šunky. Generální ředitel koncernu ENERGIE AG Leo Windtner na ochutnávce stolní vody z kohoutku H2OÖ 2 Název: ZPRAVODAJ, vydavatel: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, tel.: , IČ: , redakce: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., vychází 2x ročně, vydání 02/08, MK ČR E

3 VAK JČ provozovatelem Vodárenské soustavy Jižní Čechy dalších 10 let Ve středu 30. ledna 2008 byla podepsána smlouva o provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy mezi jejím majitelem, kterým je Jihočeský vodárenský svaz a novým provozovatelem. Na základě výsledků výběrového řízení se jím stala akciová společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, patřící do skupiny ENERGIE AG. Do výběrového řízení na provozování se přihlásilo celkem sedm vodárenských společností. Podpis provozní smlouvy umožnilo konečné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl definitivně námitky jednoho z neúspěšných uchazečů v tomto výběrovém řízení. VAK Jižní Čechy se tak stal na dalších minimálně 10 let provozovatelem centrální vodárenské soustavy zajišťující zásobování Jihočeského kraje pitnou vodou a dalšího vodohospodářského majetku Jihočeského vodárenského svazu. Vodárenskou soustavu Jižní Čechy tvoří úpravna vody v Plavu, 550 km zásobních řadů a řada dalších objektů a spolupracujících zdrojů. Zdrojem surové vody pro centrální úpravnu vody Plav je údolní nádrž Římov. Upravená pitná voda zásobuje více než polovinu obyvatel Jihočeského kraje. Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy jsou dceřinou společností rakouské ENERGIE AG. Pitnou vodou zásobuje na obyvatel. Společnost provozuje celkem 57 úpraven vod, 316 vodojemů a 114 čistíren odpadních vod v celém Jihočeském kraji. Při příležitosti Světového dne vody vyhrála vodu zdarma! Letošní oslavy Světového dne vody se společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy rozhodla připomenout mediální soutěží Vyhrajte vodu zdarma. Cílem této akce nebylo pouze uspořádat spotřebitelskou soutěž o zajímavou cenu, ale především seznámit veřejnost s praktickými informacemi o kvalitě pitné vody i povinnostech a rizicích spojených s užíváním studniční vody. Finalisté soutěže se navíc mohli blíže seznámit s technologií výroby vody v největší úpravně vody v jižních Čechách. Každou středu od 13. února do 12. března vyšlo v regionálních denících celkem 5 soutěžních otázek se třemi možnostmi odpovědí. Správné odpovědi si mohli soutěžící zároveň vyslechnout ve stejné dny ve vysílání regionálního studia Českého rozhlasu. Příspěvky poskytli odborníci společnosti VAK JČ, a.s. Otázky i následné rozhlasové příspěvky se týkaly ceny balené kupované vody a vody z vodovodu, výskytu škodlivých látek ve studniční vodě, pravidelné péče o studny a legislativních opatření při pořízení nové studny. Šest soutěžících, kteří zaslali všechny odpovědi správně, bylo pozváno na závěrečné finále do úpravny vody v Plavu. Vedoucí Vodárenské soustavy Jižní Čechy zde finalistům krátce představil Cestu vody od jejího zdroje až po koncového spotřebitele a rovněž prezentoval technologii úpravy vody, seznámil s fungováním moderního velína a principy kontroly kvality vody. Většinu finalistů překvapil rozsah území zásobovaného pitnou vodou z této úpravny a digitalizace celého procesu výroby vody. Na závěr odpovídali finalisté na poslední soutěžní otázku, která rozhodla o pořadí výherců. První cenu, tedy roční spotřebu vody v domácnosti vyhrála paní Voříšková z Trhových Svinů. Druhá cena půlroční spotřeba vody domácnosti putovala do Protivína a třetí cenu laboratorní rozbor vody zdarma vyhrál pan Rošek z Trhových Svinů. Všichni finalisté navíc získali propagační předměty společnosti VAK JČ, a.s. Kalkulace a co obsahují? Kalkulace cen pro vodné a stočné je obecně řečeno soubor ve strukturované podobě všech oprávněných ekonomicky vynaložených nákladů sloužících k zásobení pitnou vodou a odvádění odpadních vod včetně přiměřeného zisku provozovatelské společnosti, popřípadě vlastníka (tam kde je vodovod či kanalizace provozována vlastníkem vodohospodářského majetku), vyjádřená cenou na 1m 3, která je fakturována konečnému spotřebiteli. Kalkulace pro stanovení cen vodného a stočného podléhají věcnému usměrňování cen a jsou stanoveny podle zákona č. 526/1990 Sb. zákonem o cenách, čímž nadále spadají do seznamu zboží, které je každoročně regulováno cenovým výměrem MF ČR. Do roku 1990 se tvorba kalkulací vodného a stočného řídila podle tehdy platné vyhlášky pro kalkulace. V roce 1990 byla tato vyhláška zrušena a struktura, resp. náplň jednotlivých kalkulačních položek, byla plně v kompetenci vodohospodářských podniků a následně po privatizaci v kompetenci vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (při současné povinnosti dodržovat cenová pravidla). Po privatizaci majetku vznikla řada nových subjektů včetně několika set obcí v rámci celé ČR, které si vodohospodářskou infrastrukturu provozují samy. Tím, že nebyla dána závazná pravidla jak pro strukturu cenové kalkulace ani pro věcnou náplň jednotlivých položek, došlo v kalkulační činnosti jednotlivých provozovatelů k významným rozdílům a odchylkám, uvedl Ing. Pavel Peroutka z akciové společnosti VAK JČ. Z tohoto důvodu byla ekonomická komise SOVAK požádána Ministerstvem zemědělství ČR o součinnost při tvorbě těchto pravidel tak, aby odpovídala praxi vodohospodářských podniků a která by byla v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tím došlo k posílení práv a ochrany odběratelů, což se mimo jiné projevuje ve zvýšení povinnosti a zpřesnění pravidel na jejichž základě provozovatelé poskytují údaje o tvorbě kalkulací, resp. zveřejňují vyúčtování výsledných kalkulací. Jak již bylo uvedeno, záměrem Ministerstva zemědělství ČR bylo ve vazbě na novelizaci zákona vydat vzorovou kalkulaci pro vodné a stočné včetně vymezení jednotlivých kalkulačních položek. Díky tomu bylo vydáno opatření obecné povahy, ve kterém se stanovila pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek. Toto opatření nabylo účinnosti na podzim roku 2006 s tím, že tato pravidla byla poprvé použita pro výpočet kalkulací pro rok 2007, upřesnil Pavel Peroutka. V samotné náplni kalkulace je vytvořeno pět základních skupin nákladových položek, které nejvýznamněji ovlivňují výsledný ukazatel, čili cenu za materiál, energie, mzdové prostředky, ostatní přímé náklady a režie, vypočítává Ing. Petr Svačina, finanční ředitel společnosti VAK JČ. Součástí ostatních nákladů jsou i dvě nejvýznamnější položky ovlivňující konečný výpočet. Pro provozovatelské společnosti jsou to náklady na opravy infrastrukturního majetku a pro vlastníky tohoto majetku výše nájemného, resp. prostředků na obnovu. Tato nákladová položka, tedy její tvorba, nabývá momentálně na významu díky povinnosti zpracovat plán obnovy a zabezpečovat trvalou udržitelnost vodohospodářského majetku. Dalším nezanedbatelným zásahem do konečné ceny, pomineme-li narůstající ceny jednotlivých komodit, bylo to, že od letošního roku došlo k navýšení sazby DPH z 5 na 9 procent. Nyní většina vlastníků přešla či zvažuje zavedení dvousložkového výměru cen u vodného a stočného, který podle příslušných kritérií jednotlivých kalkulací zavádí pevnou složku k ceně tak, aby určitým fixním podílem přispívali na provoz jednotlivých vodohospodářských zařízení všichni odběratelé bez ohledu na konkrétní výši spotřeby, vysvětlil na závěr Petr Svačina. Ing. Petr Svačina 4 5

4 Nový vodojem a úpravna vody Mladá Vožice V březnu letošního roku byl do trvalého provozu uveden nový vodojem s úpravnou vody pro zásobování města Mladá Vožice. Zařízení bylo vybudováno na zdroji Nahořany-Radostovice, který se nachází cca 4 km jihovýchodním směrem od Mladé Vožice. Investorem výstavby bylo město Mladá Vožice, projektovou přípravu stavby zajišťovaly technické služby VAK JČ a.s. Cílem stavby bylo zajistit plynulost zásobování a zlepšit kvalitu dodávané vody, uvedl Ing. Kamil Rucký, výkonný ředitel technických služeb společnosti VAK JČ. V minulých letech se vodovodní síť v tomto regionu potýkala zejména v letním období s nedostatkem vody a naopak při prudkých deštích nebo tání sněhu zase se zhoršenou kvalitou vody. Uvedení nového vodojemu o kapacitě 2x200 m 3 do provozu umožnilo odstavení starého nevyhovující vodojemu ve městě. Nový systém s vodojemem před spotřebištěm lépe vykrývá spotřebu vody v denních maximech a při poruchách, konstatoval Kamil Rucký. Technologie úpravny vody sestává z čerpací jímky surové vody a dvojice automatických tlakových filtrů, přiblížil Ing. Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje VAK JČ. Do upravené vody je dávkován uhličitan a chlornan sodný. V případě zhoršení kvality surové vody se automaticky, při zvýšení zákalu surové vody, spustí dávkování polyaluminiumchloridu. Úpravna vody pracuje v automatickém řežimu, vyžaduje jen občasnou údržbu a doplnění chemikálií. Celé zařízení je napojeno na centrální dispečink provozovatele VAK JČ a.s. v Českých Budějovicích a jakékoliv odchylky od standardního režimu jsou monitorovány a případně hlášeny obsluze zařízení, vysvětlil Jan Jindra. Kvalita dodávané pitné vody je pravidelně kontrolována a splňuje tak všechny legislativní požadavky. Celý objekt dobře zapadá do okolního rázu venkovské zástavby a nijak pohledově neruší přírodní prostředí Horních Koutů, které jsou zejména v zimních měsících vyhledávaným cílem milovníků sjezdového lyžování. Nově zprovozněná úpravna vody s vodojemem zajistí celoroční bezproblémové zásobování pitnou vodou pro město Mladá Vožice. Díla mladých výtvarníků ozdobí zrekonstruovanou čistírnu Akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun ve spolupráci s městem Zdice vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Když je voda čistá. Soutěže se zúčastnily děti z výtvarného kroužku při ZŠ Zdice, který vede paní Eva Kadlecová. Odborná porota vyhodnotila nejlepší výtvarná díla ve dvou věkových kategoriích. Zástupci společnosti pak přijeli osobně poděkovat dětem za účast v soutěži a předat vítězům drobné dárky. Ocenili také snahu a činnost kroužku příspěvkem na výtvarné potřeby. Vítězné práce ozdobí objekt čistírny odpadních vod ve Zdicích. V jarních měsících bude po rekonstrukci a modernizaci ukončen zkušební provoz. Nově zrekonstruovaná čistírna byla vybavena novou technologií, která umožní navýšení kapacity připojených obyvatel a bude splňovat všechny požadované parametry na kvalitu čištění odpadních vody v rámci EU. Společnost plánuje pro veřejnost dne Den otevřených dveří na ČOV Zdice. Technologické schéma ÚV Mladá Vožice CQ1 Jímací objekt Jímka surové vody 20 m 3 M7 Chlornan sodný M2 M1 Filtrační stanice OFSY 84 M3 M4 Polyalumin. sodný M8 M5 Uhličitan sodný F1 M6 Chlornan sodný Akumulace 2 * 200 m 3 Kalová jímka 50 m 3 Odtok kalové vody Odtok pitmé vody V1 F2 Energie AG Wasser první společný podnik v Maďarsku s městem Miskolc Miskolc, město se obyvateli, vlastní 650 km vodovodní sítě a 470 km kanalizačního potrubí, stejně jako čistírnu odpadních vod s kapacitou m 3 odpadní vody za den. Provozovatelem této sítě je městská vodárenská společnost Miviz Kft. s 500 zaměstnanci. V současnosti je modernizace infrastruktury v Miskolci velkou výzvou jak pro společnost Miviz, tak pro samotné město. Tato problematika byla také hlavním důvodem navázání rozhovorů o propojeni know how se skupinou Energie AG Wasser. Výsledkem těchto jednání bylo založení společného podniku Energie AG Miskolc v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Počáteční výhodou vzájemné spolupráce ve vodárenském sektoru se ukázala dlouholetá kooperace mezi společností AVE a městem Miskolc při zabezpečování komunálních služeb. Cíli společného podnikání jsou především zabezpečení poradenství pro přípravu a realizaci investic do vodárenské infrastruktury, modernizace správy podniku, rozvoj služeb zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Prioritu v tomto směru má především snaha o snížení ztrát pitné vody, služby monitorování a sanace potrubí i kalové hospodářství. Stranou nezůstává ani věda a výzkum, neboť se aktivně navazuje spolupráce s technickou univerzitou města, a to zejména v oblasti výzkumných projektů ve vodním hospodářství. Vzhledem k provozování nové lokality bude Energie AG Miskolc nabízet své služby pro celý region východního Maďarska, stejně jako pro sousední regiony Rumunska a Slovenska. Jednateli společnosti jsou Dr. Rainer Wiedemann, prokurista společnosti Energie AG Wasser, a László Vojtilla, ředitel společnosti Miviz. V rámci slavnostního aktu za účasti primátora města Miskolc Dr. Sándora Káliho byla dne 19. března 2008 podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Zleva László Vojtilla, Dr. Halmai (Miskolc Holding), primátor města Dr. Káli a zástupci ENERGIE AG Wasser Dr. Wiedemann, Dr. Neiß a Dipl. Ing. Hasenleithner. 6 7

5 Zvláštní téma: Mag. Thomas Kriegner jednatel společnosti WDL GmbH Řádné provozování kanalizací je jedním z klíčových polí podnikání společností s naší majetkovou účastí v rámci koncernu ENERGIE AG Wasser. Prostřednictvím dceřiných společností v České republice je nutné prověřovat a udržovat více než 3000 km kanalizačních stok a šachet a domovních přípojek. Pro zachování životnosti zařízení a zajištění provozní kvality je třeba, aby provoz kanalizační sítě plnil nadefinované minimální standardy. Bezpodmínečně nutné je krátkodobé a střednědobé plánování prací oprav a údržby, které zahrnují tyto úkoly: :: čištění a prohlídky kanalizačních stok a šachet :: údržba a opravy čerpacích stanic :: údržba kanalizační sítě :: dokumentace provozu a stavu zařízení :: katastr kanalizačních sítí :: v případě potřeby deratizace a potírání zápachu Každá stoka je vyprojektována na životnost v trvání alespoň 50 až 80 let. Podstatný význam pro dosažení takovýchto dlouhých dob životnosti má splnění dvou cílů, kterými jsou vysoká kvalita stavebních prací a pravidelná údržba. Nepodaří-li se splnit jeden z obou cílů, nebude dosažena naplánovaná životnost a důsledkem bude nárůst investic do sanace a obnovy. Aktuální téma na jihu Čech: čištění odpadních vod v malých obcích Nejpozději do konce roku 2015 jsou povinny i malé obce s kapacitou pod 500 obyvatel zajistit nejlepší dostupnou technologii v oblasti likvidace odpadních vod, jinými slovy zajistit intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod nebo vystavět nové zařízení odpovídající evropským standardům tak, aby bylo možné dosáhnout dobrého ekologického stavu vodních útvarů. V rámci 626 obcí a měst celého Jihočeského kraje tvoří podíl obcí, které nemají vybudovanou čistírnu odpadních vod, zhruba 60 procent. Na téma čištění odpadních vod v malých obcích, legislativy s tím spojené, technických možností a dotačních programů hovořili odborníci z VAK JČ, a.s. se starosty i zástupci regionálního tisku a rozhlasu. Spolu s redaktory navštívili zástupci společnosti VAK JČ obce Jílovice, Nedabyle, Olešnice a Žumberk, aby na konkrétních příkladech předvedli zkušenosti z praxe s provozováním jednotlivých druhů čistíren odpadních vod. Společnost VAK JČ, a.s. provozuje kanalizační síť zhruba ve 200 obcích Jihočeského kraje, přičemž z toho 45 obcí nepřesahuje svou kapacitou 500 obyvatel. Ve čtvrtině těchto obcí provozuje biologické rybníky, zemní filtry nebo aktivační čistírny. Zkoušky kanalizací na příkladu Rakouska V Rakousku jsou na výstavbu kanalizace poskytovány vysoké dotace. Z tohoto důvodu sestavili poskytovatelé dotací (ministerstvo pro životní prostředí a jednotlivé spolkové země) striktní katalog zkoušek a opatření, které musí být provedeny. Bezprostředně po ukončení výstavby kanalizace musí tato opatření zahrnovat: :: čištění kanalizace :: monitoring kanalizace: za použití kamery s cílem opticky zjistit výskyt závad :: kontrolu těsnosti kanalizačních zdrží (většinou prostřednictvím stlačeného vzduchu) :: kontrolu těsnosti kanalizačních šachet (většinou prostřednictvím vody) Tyto zkoušky musí provést nezávislá a akreditovaná organizace. Je nepřípustné, aby zkoušku zajišťovala organizace, která provedla výstavbu, nebo aby tato organizace pověřila třetí subjekt. Aby byla garantována nezávislost zkoušky, nese náklady zkoušky investor, tedy většinou vlastník infrastruktury. I na tyto náklady se poskytují dotace. Důležité nejsou jen zkoušky nově postavených zařízení. Také stávající kanalizace je ve větších časových intervalech podrobována zkouškám. Cílovými hodnotami jsou intervaly v délce 5 až 10 let pro monitoring kanalizace a 10 až 15 let pro zkoušky těsnosti. Zkoušky těsnosti se většinou provádí před plánováním sanačních projektů. Cílem všech těchto opatření je na jedné straně zabránit infiltraci odpadních vod do půdního podkladu, příp. do podzemní vody, na druhé straně je samozřejmě nutno zabránit exfiltraci cizí vody do kanalizace. Tento postup umožňuje snížit provozní náklady čističek odpadních vod, které by byly zatíženy přebytkem balastní vody. Jaké tedy jsou efekty monitoringu kanalizace pro vlastníka zařízení? :: Jsou včas rozeznány závady a problémové oblasti, takže je možné problémy odstranit včas a tím výhodně z hlediska nákladů. :: Při monitoringu jsou zaznamenány a zdokumentovány druhy materiálů, světlosti, slepé šachty, slepé přípojky atd. To je důležité zvláště u starých kanalizací. :: Vysílač v hlavě digitální kamery umožňuje digitálně zaznamenat polohu a podélný spád stoky. Tyto údaje jsou základem pro katastr kanalizací. :: Prostřednictvím videa se provedou elektronická měření šířek trhlin a deformací, která se stávají základem pro koncepty sanací. :: Opakované záznamy umožňují analýzu vývoje stavu zařízení to umožní určit optimální (z ekonomického a ekologického hlediska) termín sanace. :: Jsou plněna úřední nařízení. pokračování na další straně 8 9

6 Zvláštní téma: Pomocí monitoringu kanalizací se ale nepodaří zjistit všechny závady. Ideální metodou pro získání úplného obrázku o jejich stavu je tlaková zkouška šachet a zdrží. Ta dokonce umožňuje lokalizovat neviditelné závady. Těsnost kanalizačních zdrží se zpravidla zjišťuje prostřednictvím stlačeného vzduchu, těsnost šachet pak prostřednictvím vody. Důležité je, aby zkušební zařízení byla pravidelně udržována a cejchována a aby je obsluhovali dobře proškolení pracovníci. Propojení katastru GIS se zkouškami prováděnými na místě Nejnovějším trendem v tomto sektoru je propojení mezi kanalizačním katastrem GIS a vozidly provádějícími monitoring a tlakové zkoušky kanalizací. Toto propojení umožňuje stáhnout přes definované rozhraní data o kanalizaci obsažená v GIS do počítačového systému monitorovacího vozidla. Technik ve vozidle má tedy k dispozici úplné geografické a technické informace. Může provést snímkování stavu při zapojení geografických referencí a získaná data (popis, fotografie, videa) přes rozhraní exportovat do GIS. Výhodou je, že tento postup do GIS beze ztrát přenáší veškerá data získaná při monitoringu. Kanalservice v Rakousku a České republice Společnost WDL je jednou z největších společností poskytujících v Rakousku kanalizační služby. Má osm provozních pracovišť, odkud na rakouský trh vyjíždí 18 vozidel zajišťujících monitoring a tlakové zkoušky kanalizace. Do centra pozornosti se také stále více dostávají zkušební opatření pro oblast zásobování vodou. V minulém roce společnost WDL v Rakousku prověřila kolem km kanalizací. Také v České republice nabývají kanalizační služby stále více na důležitosti. Proto je v našich společnostech VAK JČ, VAK Beroun, VODOS Kolín a VS Chrudim v provozu celá řada speciálních vozidel pro čištění kanalizací. V roce 2007 byla ve společnosti VODOS Kolín vytvořena samostatná organizační jednotka zabývající se monitoringem kanalizací. Kanalservice Kolín od té doby poskytuje své služby ostatním provozovatelům kanalizací a stavebním firmám, a to i daleko mimo rámec regionu. Dny infrastruktury ukázaly už více než stovce starostů, jak na kanalizace Přehlídku nejnovější kanalizační techniky a technologických postupů v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury zhlédlo už více než sto zástupců měst a obcí Středočeského a Východočeského kraje. Po Dnech infrastruktury v Kolíně 18. října a 26. března v Chrudimi přivítali v pátek 28. března své starosty a místostarosty také ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun (VAK Beroun). Všechny tyto společnosti jsou součástí koncernu Energie AG. Smyslem všech těchto akcí je prohloubení vztahů s partnerskými městy, městysy a obcemi a přiblížení činností vedoucích ke snížení provozních nákladů majitelů infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Obohacením odborných částí Dnů infrastruktury bývá přiblížení práce a zkušeností s technikou přímo v terénu, vysvětlil Radek Bílý, vedoucí oddělení marketingu a komunikace společnosti Energie AG. Ve spolupráci se společností WDL GmbH, patřící do vodárenské skupiny Energie AG, jsme účastníkům setkání představili nejmodernější technologii tlakových zkoušek těsnosti kanalizačního potrubí prostřednictvím videozáznamu získaného ve městech den před konáním akce. Po odborných přednáškách byla hostům představena také práce techniky zajišťující kamerový monitoring, čištění, vytyčování sítí, vyhledávání úniků vody či netěsností kanalizačního potrubí, upřesnil Radek Bílý. Thomas Kriegner, jednatel společnosti WDL GmbH, zdůraznil ve své přednášce v Chrudimi výhody technologie tlakových zkoušek kanalizací, které spočívají v úsporách nákladů majitelů infrastruktury v případě prevence oprav nově vybudovaných kanalizací, dále slouží jako podklad pro reklamační řízení či plánování rekonstrukcí starých kanalizačních sítí. V případě nově vybudovaných kanalizací jsou tlakové zkoušky dokonce nenahraditelným kontrolním nástrojem při přejímání staveb jejími investory. Další úsporu představují také náklady na čištění odpadních vod vzhledem ke snížení množství objemu podzemních vod, které prosakují do netěsné kanalizace, vysvětlil Thomas Kriegner. Se stejnou studií seznámil posluchače v Kolíně a Berouně také Dipl.-Ing Christian Hasenleithner, jednatel společnosti ENERGIE AG Bohemia, s.r.o. Dny infrastruktury byly zahájeny 18. října 2007 v Kolíně na Karlově náměstí společností VODOS Kolín. Kromě kamerového vozu byl zástupcům obcí a měst Kolínska akčně představen i kombinovaný vůz s recyklem MAN s nástavbou KAISER ECO COMBI, který VODOS používá na tlakové čištění kanalizace, uvedl Ing. Jiří Štěpán, výrobně technický náměstek společnosti VODOS Kolín. Dále měli účastníci setkání možnost vidět sací vůz VOLVO s nástavbou FABOK, který je speciálně upravený na odvoz kalů a vyvážení jímek odpadních vod. Podstatné na celé vodohospodářské show bylo, že odborníci z VODO- Su ukázali zmíněnou techniku starostům přímo při práci, dodal Jiří Štěpán. Na Dnech infrastruktury v Chrudimi bylo zástupcům měst i obcí předvedeno kombinované sacokanalizační vozidlo Hellmers s recyklací a kanalizační kamerový systém IBAK MI-DI s kamerou ORION 2. Sacokanalizační vozidlo tvoří podvozek MAN FDAC 6x6 TGA a vysokotlaká a sací nástavba typu Wassermeister od firmy Hellmers GmbH, upřesnil Ing. Petr Kavalír, výrobně technický náměstek z Vodárenské společnosti Chrudim. Kapacita nádrže je l s výsuvným pístem umožňujícím měnit poměr velikostí vnitřního prostoru pro vodu a kal. Vysokotlaké čerpadlo má výkon 470 l/min při pracovním tlaku 140 bar. Používají se dvě dimenze vysokotlakých hadic (DN 13 a DN 32) na samostatných navijácích. Na vysokotlakou hadici je možné použít různé typy trysek. Vodokružná vývěva pracuje s výkonem 1680 m 3 /hod. při 400 mbar. Sací hadice DN 125 s výložníkem je dlouhá 16 m. Kanalizační kamerový systém IBAK MI-DI s kamerou ORION 2 a podvozkem KRA 62 dokáže monitorovat kanalizaci již od DN 100 do vzdálenosti maximálně 200 m. Používaný software IKAS 32 light umožňuje vkládání kategorií závad a vytvoření protokolu o kontrolovaném úseku a jeho následný tisk přímo v terénu. Obrazový záznam je možno na místě digitalizovat na DVD. Zákazník si přímo z terénu odnáší kompletní informaci o monitorované kanalizaci, konstatoval Petr Kavalír. VS Chrudim akčně prezentovala i elektroakustickou techniku využívanou za účelem včasné a přesné lokalizace poruch na vodovodních sítích. Byl předveden akustický lokátor poruch, korelátor Eureka se dvěma hydrofony a systém sběračů šumu typu Phocus 2. pokračování na další straně 10 11

7 Zvláštní téma: Úspěšná lokalizace poruch je vždy závislá na systematické kombinaci několika metod a přístupů. Terénní instrumentální práci vždy předchází každodenní vyhodnocení dat z dispečinku a z on-line monitoringu nočních průtoků v klíčových profilech sítě na tzv. sekčních měřidlech. Ztráty vody jsou vyhodnocovány každý měsíc v tzv. bilančních oblastech. Tyto oblasti jsou vymezeny právě sekčními měřidly. VS Chrudim vyhodnocuje v současné době 156 takových oblastí. Tento komplexní přístup významnou měrou přispěl k dosažení hodnot ztrát vody, které jsou v současné době na sítích ve správě VS Chrudim, jak dokumentuje i následující graf, hluboko pod celostátním průměrem, přiblížil Petr Kavalír. 35 % Ztráty vody v trubní síti společnost koncernu 30 % 25 % 20 % 15 % V sousedních západních zemích představují tlakové zkoušky těsnosti kanalizačních sítí povinný standard vedoucí k ochraně životního prostředí při odvádění odpadních vod nehledě na značnou úsporu investičních prostředků a provozních nákladů při výstavbě a provozu vodohospodářské infrastruktury. Lze předpokládat, že tato povinnost bude v blízké budoucnosti uzákoněna také u nás, připomněl Mgr. Jiří Paul, výrobně-technický náměstek společnosti VAK Beroun. Téma letošních berounských Dnů infrastruktury o provozování kanalizačních sítí úzce souvisí s naší současnou praxí, neboť berounský region zažívá dynamickou výstavbu nové kanalizační sítě díky dotacím z fondů Evropské unie, uvedla Eva Krocová, ředitelka společnosti VAK Beroun. Těší nás, že o tuto akci byl v Berouně značný zájem, dodala Eva Krocová. Jsme rádi, že tato akce se v praxi ukazuje jako velmi prospěšná a přináší starostům a místostarostům užitečné informace, které vedou v obcích a městech k úsporám nákladů. Dny infrastruktury budeme v září připravovat ještě také ve dvou jihočeských okresních městech. K vidění zde bude opět vůz poskytnutý společností WDL GmbH na provádění tlakových zkoušek vodotěsnosti kanalizací, ale pochopitelně také technika sloužící společnosti VAK JČ k údržbě kanalizační sítě. Tedy kombinovaný vůz s recyklací s nástavbou KAISER a podvozkem MAN, proplachovací a sací vozy i speciální vůz k čištění kanalizačních vpustí, uzavřel Radek Bílý ze společnosti Energie AG. Dálkové řízení soustavy CZT Společnost MTH provozuje v lokalitách měst Kolína, Českého Brodu a Kostelce nad Černými lesy celkem 108 zařízení sloužící k výrobě a distribuci tepelné energie o celkovém přenášeném výkonu 75 MW. Jedná se o 50 výměníkových stanic pára-voda, 38 stanic voda-voda a 20 kotelen. Zvládnutí bezproblémového 24 hodinového provozu takového počtu technologií vyžaduje určitou úroveň kontroly a řízení. Cílem společnosti je proto do roku 2010 dálkově napojit na centrální dispečink MTH všechna provozovaná zařízení včetně měřících míst v odběrných místech. V současnosti je dálkově kontrolováno a řízeno zhruba 80% výměníkových stanic, 100% kotelen a 60 procent měřících míst. Pro tento přenos informací slouží 50 telefonních stanic a 15 km sítí kabelů. Na zbývajících místech se neobejdeme bez fyzické obsluhy. Po dokončení tohoto záměru bude společnost MTH mít okamžitý přehled o celé její provozované soustavě centrálního zásobování teplem s minimálními náklady na obsluhu a s daleko vyšším komfortem pro zákazníky. Stoupající zájem o služby MTH Kolín - napojení nových zákazníků Centrální zásobování teplem pro svůj komfort, bezpečí, a příznivou cenu s ohledem na životní prostředí je stále více v popředí pozornosti. To samozřejmě vyvolává stoupající zájem i o služby společnosti MTH Kolín, která nabízí komplexně od připojení, vybudování a provozu předávací stanice či kotelny až po rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu a pohotovostní službu. Od počátku letošního roku se zrealizovaly projekty jak pro obytné domy - Tovární 24 bj, V kasárnách 35 bj., tak i pro ostatní občanskou vybavenost - pasáž Orchidea, Obchodní akademie Kolín a Česká pošta. V přípravě jsou tři další bytové domy U Vodárny a bytový dům s komerčními prostory v lokalitě U Jána

8 V Ústí nad Labem byla otevřena nová třídicí linka Dne byla v areálu společnosti AVE CZ Ústí nad Labem v Krásném Březně slavnostně otevřena nová třídicí linka. Otevření se zúčastnil i primátor města Jan Kubata, podle něhož se jedná o další posun ve zlepšování životního prostředí ve městě. V minulých letech město v množství vytříděného odpadu značně zaostávalo za celorepublikovým průměrem, protože občané mohli odpad třídit pouze na duté a ploché obaly. Ke změně došlo až v polovině roku 2007, kdy společnost AVE CZ ve spolupráci s městem a společností EKO-KOM zavedla standardní tříkomoditní systém papír - plasty - sklo a všechna sběrná hnízda byla dovybavena chybějícími kontejnery. Dalším krokem pak bylo právě vybudování nové třídicí linky, kde jsou separované složky odpadu dotřiďovány na požadovanou čistotu. Stávající linka již nevyhovovala kapacitně ani technologicky. Obsluha nové linky čítá celkem 8 pracovníků a v jednosměnném provozu zde bude možné vytřídit až t odpadů za rok. Cílem této investice je kvalitní zpracování získaného materiálu a jeho maximální zužitkování. Očekáváme nárůst využitelnosti ze současných 65 na 80 procent. Kapacita linky je dostatečná, předpokládáme, že potřebám Ústí bude stačit příštích 10 let, uvedl Michal Vlček, jednatel společnosti AVE CZ Ústí nad Labem. Celkové náklady, které AVE CZ zaplatila za vybudování nové třídicí linky, dosáhly 12 milionů korun. AVE CZ se opět zařadila mezi 100 nejlepších firem v ČR Dne byly ve Španělském sále Pražského hradu vyhlášeny výsledky ankety ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. Vyhlášení se jako tradičně zúčastnila řada politických špiček. Cílem této soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných či pozoruhodných výsledků. K oceněným společnostem se v posledních letech zařadily nejvýznamnější české firmy jako je např. ČEZ, Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj a řada dalších. AVE CZ byla oceněna již třetí rok za sebou, za rok 2007 obsadila 68. příčku. V oblasti odpadového hospodářství je to nejlepší umístění ze všech oceněných společností. Tohoto ocenění si velice vážíme a příští rok bychom se chtěli umístit v první padesátce, uvedl Mgr. Roman Mužík, jednatel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Voda, teplo a zpracování odpadů přicházejí z jedné ruky V českém městě Kolín uskutečnila Energie AG prostřednictvím svých dceřiných společností dosud jedinečný PPP-model ve střední Evropě. Poté co AVE CZ na počátku roku 2008 převzala 75% podíl v Technických službách města Kolína a získala tak na příštích 25 let zakázku na všechny služby v oblasti odpadového hospodářství, je Energie AG prvním koncernem, který pro město zajišťuje kompletní infrastrukturu - zásobování teplem, vodou a odpadové hospodářství. Ve městě Kolín působí Energie AG od roku 2005 prostřednictvím většinových podílů ve vodárenské společnosti VODOS Kolín s.r.o. a teplárně MTH Kolín, spol. s r.o. VODOS Kolín zásobuje pitnou vodou zhruba 55 tis. obyvatel v 35 městech a obcích okresu Kolín. Kromě toho zajišťuje zásobování vodou i pro továrnu TPCA (Toyota - Peugeot - Citroën - Automobile). S 541 kilometry vodovodního potrubí a 215 kilometry kanalizace je VODOS největším zásobovatelem v oblasti. Obchodní podíl Energie AG ve firmě VODOS Kolín činí 82,8 %. Teplárna MTH Kolín, spol. s r.o. zajišťuje zásobování teplem pro zhruba 15 tis. zákazníků. K zásobovací oblasti MTH patří Kolín, Český Brod a Kostelec nad Černými Lesy. Obchodní podíl Energie AG ve firmě MTH Kolín činí 95 %. Po úspěšném získání podílu v Technických službách města Kolína chce nyní AVE CZ provést rozsáhlé investice a zvýšit tak kvalitu všech nabízených služeb pro obyvatele města a zajistit další rozvoj podniku v regionu. Naplánována je především obnova vozového parku, výměna nádob na tříděný sběr a na komunální odpad. Počítá se také s přestěhováním provozovny z areálu v centru města, aby se zamezilo rušení obyvatel. PPP-modely jsou nosnými pilíři skupiny AVE Veškeré služby ve městě jsou tak prováděny v strategických partnerstvích, takzvaných PPP modelech (Private Public Partnership). Díky tomuto partnerství má město Kolín dlouhodobě zajištěno poskytování všech důležitých služeb a jistotu stabilních cen. Skupina AVE v současnosti působí v osmi státech (Rakousko, Německo, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina a nově také Moldávie). V předešlých letech rozvinul podnik v těchto zemích úzké partnerství s více než obcemi a municipalitami. Celé regiony jako například Horní Rakousko, Solnohradsko, Burgenland, Heves (Maďarsko) nebo Zakarpatí (Ukrajina) uzavřely s AVE dlouhodobé smluvní vztahy. Tyto PPP-modely se tak staly jedním z nosných pilířů skupiny AVE. AVE CZ posiluje své postavení na západě Čech Po úspěšném převzetí společnosti Fortygo s.r.o., Nejdek, které se uskutečnilo na konci října roku 2007, následovala v únoru 2008 akvizice další západočeské firmy - Komunálních služeb Hořovice s.r.o. Společnost Fortygo se sídlem v Nejdku byla založena v roce 2004 dvěma fyzickými osobami a v současné době má celkem 17 zaměstnanců. Počet obsluhovaných obyvatel dosahuje Do portfolia nabízených služeb patří svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz separovaného odpadu, letní a zimní údržba komunikací, provoz sběrných dvorů a další. Společnost Komunální služby Hořovice byla po převzetí přejmenována na AVE CZ Hořovice s.r.o. Na trhu působí od roku 1993 a v současné době má celkem 35 zaměstnanců. Mezi její hlavní aktivity patří svoz komunálního odpadu, separovaných složek a nebezpečného odpadu. Obsluhuje přibližně obyvatel. Do svozové oblasti patří 31 obcí, mezi největšími Hořovice, Cerhovice a Zdice. K dalším službám patří provozování skládky komunálního odpadu Hořovice - Hrádek, kontejnerová služba, čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení, výstavba a opravy komunikací, provoz sběrného dvora a kompostárny. V obou společnostech drží AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. shodně 100% obchodní podíl. Díky těmto krokům rozšířila společnost AVE CZ svou působnost v západních Čechách a upevnila tak své postavení v tomto regionu

9 Zpravodaj Vám přináší vstup na veletrh VOD-KA 2008 zdarma! EKOLOGICKÉ VELETRHY BRNO 2008 K jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a na ochranu všech složek životního prostředí patří Ekologické veletrhy Brno. Letos se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května. Projekt těchto veletrhů vhodně spojuje dvě navzájem se doplňující akce - mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, která se koná pod odbornou záštitou SOVAKu, a veletrhem techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Podporují jej ministerstva životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu. Mezi hlavní cíl Ekologických veletrhů patří zprostředkování kvalitního setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších uživatelů technologií, které jsou určeny pro tvorbu a ochranu životního prostředí s odborníky, kteří jsou schopni řešit jejich problémy. Poprvé v historii Ekologických veletrhů v Brně se uskuteční Národní konference bezvýkopových technologií NO-DIG, jejíž motto zní: Ekologický je jen ten výkop, který se neudělá. V současné době je trendem ve společnosti zvyšující se zájem o ekologii a životní prostředí. Bohužel k tomu přispívají i havárie inženýrských sítí, uvedla Lucie Nenadálová ze Stavební fakulty ČVUT Praha. Připomněla, že polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti, proto narůstají náklady na jejich provozování, ale též na výměnu řadů ve městech. Proto jejich systematická obnova se stává ve všech městech nezbytností. Tento problém bude náplní konference o bezvýkopových technologiích ve dnech května, jejíž součástí je výstava bezvýkopových technologií. Akci pořádá Česká společnost pro bezvýkopové technologie (ISTT). Významnou součástí veletrhů je vysoce odborný doprovodný program, který je složen z odborných diskusí a seminářů, zaměřených na řešení aktuálních problémů a témat z oblastí vodohospodářství a ekologie. V připravovaném ročníku Ekologických veletrhů nebudou chybět ani praktické ukázky protipovodňových opatření a doprovodné semináře ve speciálním bazénu u pavilonu Z. Tento Evropsky unikátní projekt je zároveň informačním a školícím centrem nejen pro zástupce státní strávy a samosprávy, ale i pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž velkých vodních toků. Ministerstvo životního prostředí bude v rámci doprovodného programu informovat o novinkách v legislativě, důraz je kladen na možnosti čerpání peněz z Operačního programu životního prostředí. K jedné z priorit OP ŽP patří nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. MŽP tradičně připravuje ve spolupráci s významnými českými univerzitami a firmami KAST, spol. s r.o. a RETON systém s.r.o. mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje. Třídenní konference se uskuteční ve dnech května Pro všechny návštěvníky čtrnáctého ročníku veletrhu VODOVODY A KANALIZACE a ENVI BRNO 2008 nabízíme zdarma možnost osvěžení chlazenou pitnou vodou z kohoutku na stánku č. 023 společnosti ENERGIE AG BOHEMIA v hale D. Načerpejte osvěžení a informace na stánku ENERGIE AG BOHEMIA!

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016 Pozvánka na IFAT INDIA 2016 Mezinárodní veletrh Obory: čerpání a úprava vody, čištění a úprava odpadních vod, rozvody vody a kanalizace, nakládání s odpady a recyklace, přeměna odpadů na energii, technologie

Více

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Pohořílky trvale bydlící. Otín trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Otín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 653 Kód obce PRVKUK 0615.014.653.00 Kód obce (IČOB) 11653 (596370) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem

Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem Autor: Jiří Paul Datum: 12.3.2015 Obsah Cena vody Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele 2 Cena vody mýty

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Čejov trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Čejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 105 Kód obce PRVKUK 0613.003.105.00 Kód obce (IČOB) 01904 (547735) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich AVE CZ je dceřinou společností předního rakouského

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody 1 3 3 7 Počet čerpacích stanic 41 10 48 79 Počet vodojemů 42 82 63

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

Analýza plnění plánu financování obnovy

Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza poukazuje na dopad teoretické roční potřeby finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na výši ceny pro vodné a stočné. Legislativní rámec Povinnost

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou A. OBEC Přehledová mapka Kladeruby nad Oslavou Číslo obce PRVKUK 291 Kód obce PRVKUK 0614.007.291.00 Kód obce (IČOB) 06490 (590827) Číslo ORP (ČSÚ) 007 (6107) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61071 Název POU Náměšť

Více

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Lísek Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 015 Kód obce PRVKUK 0615.001.015.00 Kód obce (IČOB) 08486 (596051) Číslo ORP (ČSÚ) 001 (6101) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61011 Název POU Bystřice nad Pernštejnem

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM 25.5. 2009, PONDĚLÍ stav k 20.4.2009 25.5. 2009, PONDĚLÍ 8:00 16:00 hod. Meeting EUREAU, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Místo konání: sály Business Center, pavilon E 10:00 17:00 hod. Vod-Cup 2009 golfový turnaj Pořadatel:

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v

Plán rozvoje a obnovy vodovodu. B o ž a n o v Plán rozvoje a obnovy vodovodu B o ž a n o v 1. Vlastník vodovodu: Obec Božanov Božanov 110, 549 74 Božanov IČ: 00272515 Statutární orgán : Starosta obce Karel Rejchrt 2. Provozovatel vodovodu: Obec Božanov

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

Komplikované provozování. Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komplikované provozování kanalizace v Novém Strašecí Ing. Jan Bureš, radní města jednatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. bures@tsns.cz Město Nové Strašecí Město západně od Prahy (cca 40km po dálnici

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)

Podpis statutárního zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí) Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Základní identifikační údaje žadatele a Projektu Žadatel Obec Kobeřice Název projektu Registrační

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR

Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR. Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR Ondřej Beneš, Filip Wanner SOVAK ČR benes@sovak.cz Motto Thomas B. Reed (1886) Jedním z největších omylů moderní civilizace je víra, že vše špatné

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Třešť B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Třešť Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 222 Kód obce PRVKUK 612.5.222. Kód obce (IČOB) 1776 (58832) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Heřmanov se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Heřmanov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 620 Kód obce PRVKUK 0615.014.620.00 Kód obce (IČOB) 03866 (595608) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem A. OBEC Sázava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 715 Kód obce PRVKUK 0615.015.715.00 Kód obce (IČOB) 14626 (596701) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Žďár nad Sázavou

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

Salačova Lhota. Název části obce

Salačova Lhota. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov

Více

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného

Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Projekt: Studie Malé vodní zdroje finanční aspekty výstavby, provozu a obnovy náležité stanovení cen vodného Verze: Listopad 2015 Objednatel: GEOtest a.s. V Brně dne SWC AUDIT s.r.o. Milady Horákové 12

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé. Obec Útěchovice celkem: trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Útěchovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 427 Kód obce PRVKUK 0613.010.427.00 Kód obce (IČOB) 17557 (548987) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č.

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Bezplatné měření termovizní kamerou s elektromobilem od E.ONu, 1.1. 18.2.2015...

Více

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Kaliště B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Kaliště Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 112 Kód obce PRVKUK 0613.003.112.00 Kód obce (IČOB) 06224 (548090) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov.

Název části obce. Obec Vepříkov leží na severozápad od města Chotěboř. Obcí protéká Vepříkovský potok. Obec má místní části Miřátky a Vepříkov. A. OBEC Vepříkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 155 Kód obce PRVKUK 0611.004.155.00 Kód obce (IČOB) 18004 (569674) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název POU Chotěboř

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Všeobecné údaje o společnosti: Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR vznikl Členské obce svazku jsou: Obec Frahelž Obec Hamr Městys Chlum u T

Všeobecné údaje o společnosti: Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR vznikl Členské obce svazku jsou: Obec Frahelž Obec Hamr Městys Chlum u T Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E Í Z Á V Ě R E Č Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 0 Třeboň, dne 31.1.2011

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 10.1. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.1.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Obnova úpravny vody pro město Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání a)

Více

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV

Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV Vodohospodářská infrastruktura povinnosti provozovatele domovní a kořenové ČOV 2 Porovnání zásobování pitnou vodou v roce 2015 dle krajů: Kraj Podíl obyvatel zásobovaných vodou (%) Hl. město Praha 100,0

Více

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261).

Kód obce UIR: 17926. Základní sídelní jednotka Petrovice a Petrovičky (405 492 m n. m.) leží na katastrálním území Velké Petrovice (779261). 1 + Kód obce PRVK: 3605.5209.065.01 1. PETROVICE Kód obce UIR: 17926 Název obce: PETROVICE číslo obce: IČZÚJ 574571 část obce (základní sídelní jednotka): Petrovice, Petrovičky Podklady: Dotazník k PRVK

Více

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Světlá nad Sázavou Číslo obce PRVKUK 466 Kód obce PRVKUK 611.11.466. Kód obce (IČOB) 1651 (569569) Číslo ORP (ČSÚ) 11 (6111) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61112 Název POU Světlá nad

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Chotěboře A. OBEC Přehledová mapka Nová Ves u Chotěboře Číslo obce PRVKUK 145 Kód obce PRVKUK 0611.004.145.00 Kód obce (IČOB) 10584 (569160) Číslo ORP (ČSÚ) 004 (6104) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 61041 Název

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov A. OBEC Vystrkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 126 Kód obce PRVKUK 0613.003.126.00 Kód obce (IČOB) 06886 (561797) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Sněžné B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Sněžné Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 337 Kód obce PRVKUK 0615.008.337.00 Kód obce (IČOB) 15145 (596787) Číslo ORP (ČSÚ) 008 (6108) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61081 Název POU Nové Město na Moravě

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více