MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í"

Transkript

1 MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje 1. Úvod 2. Volba ověřovatelů 3. Volba mandátové a volební komise; návrhové komise 4. Schválení zapisovatelů 5. Schválení programu 6. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva SK 7. Projednání programového prohlášení Rady Středočeského kraje na období FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI a) Plán investic Středočeského kraje na rok 2013 b) Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje, kteří nejsou v pracovním, nebo jiném obdobném poměru c) Návrh odměňování za výkon funkce členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Středočeského kraje d) Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Středočeského kraje e) Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Středočeského kraje na zahraniční služební cesty f) Pravidla hospodaření klubů zastupitelů na rok MAJETEK Bezúplatná nabytí nemovitostí a) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Třemblat

2 b) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stehelčeves c) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jevany d) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Beroun e) Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Český Brod f) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhlířská Lhota a k.ú. Pašinka g) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Králův Dvůr h) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Poříčany i) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Rasochy a k.ú. Bělušice j) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrusice k) Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stupice l) Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Poděbrady m) Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kotopeky n) Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Habrkovice o) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jizerní Vtelno p) Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tobolka revokace usnesení Bezúplatné převody nemovitostí q) Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Příbram r) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kamenné Žehrovice s) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velká nad Vltavou t) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Radimovice u Velkých Popovic u) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Osluchov v) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem w) Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hrušov nad Jizerou x) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Petroupim y) Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Chotusice z) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Benešov u Prahy Aa) Budoucí bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zdice Ab) Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Nenačovice Ac) Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi Ad) Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Úholičky Ae) Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Jesenice u Prahy a Osnice Úplatná nabytí nemovitostí Af) Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Mladá Boleslav a k.ú. Drážkov Ag) Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi ve vlastnictví Středočeského kraje Ah) Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dřínov Ai) Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Křekovice Aj) Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v okresech Beroun, Kladno, Příbram, Rakovník a Nymburk Ak) Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolín Al) Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kladruby u Vlašimi Úplatné převody nemovitostí Am) Prodej pozemku v k.ú. Smečno revokace usnesení An) Prodej pozemku v k.ú. Vyžlovka Vzájemná darování a směny nemovitostí Ao) Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Zruč nad Sázavou a k.ú. Nesměřice Ap) Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dobřichovice Aq) Směna pozemků v k.ú. Vestec u Chocerad 2

3 Ar) Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem Různé As) II/276 Bakov nad Jizerou, průtah At) II/331 Brandýs nad Labem-I/9, rekonstrukce revokace Au) II/236 Lány, rekonstrukce mostu ev.č revokace Av) Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na domě č.p. 8, k.ú. Kolín 10. ŠKOLSTVÍ a) Dotace NIV pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje za rok 2012 b) Rozpis rozpočtu přímých NIV hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2013 c) Rozpis finančních prostředků kapitoly 05 sportovní a umělecké soutěže d) Předfinancování závěrečné platby projektu Domu dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost e) Spolufinancování projektů škol zřizovaných Středočeským krajem realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy f) Spolufinancování projektů škol zřizovaných Středočeským krajem realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí g) Vypořádání finančních prostředků minulých let do prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů EU v rámci Regionálního operačního programu h) Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Základní škola, Velvary, Karla Krohna 527 a Základní škola, Slaný, Palackého 570 i) Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem j) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2011/ ZDRAVOTNICTVÍ a) Rozpočtové opatření č. 006/07/2013 přidělení dotace v roce 2013 na: zajištění činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění založenými nemocnicemi Středočeským krajem a ostatními zařízeními zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby ve zdravotnických zařízeních založených Středočeským krajem b) Rozpočtové opatření č. 014/07/2013 přidělení dotace na ztrátové činnosti založených nemocnic Středočeského kraje v roce 2013 c) Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje d) Spolupráce krajů při poskytování zdravotních služeb e) Úprava rozpočtu kapitoly 07 zdravotnictví na rok 2013 a) investiční akce pro rok 2013 kapitoly 07 zdravotnictví návrh akcí b) rozpočtové opatření č. 34/07/2013 navýšení rozpočtu kapitoly 07 zdravotnictví - poskytnutí dotace na úhradu provozních nákladů nemocnic formou posílení kapitálových fondů f) Revokace usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví: 3

4 Usnesení č /2012/ZK ze dne (Magnetická rezonance- Benešov) Usnesení č /2012/ZK ze dne ( Obměna RTG pracoviště úrazové ambulance a Obměna monitorovacího systému vitálních funkcí na ARO - ONMB) Usnesení č /2012/ZK ze dne ( Vybudování ředírny cytostatik - ONMB) 12. SOCIÁLNÍ VĚCI a) Projekty příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem podpořené v rámci 28. a 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí 13. REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÁ INTEGRACE a) Středočeský Fond rozvoje obcí a měst návrh na změny v rámci projektů b) Středočeský Fond rozvoje obcí a měst návrh na změny v rámci projektů c) Středočeský Fond rozvoje obcí a měst návrh na rozšíření projektů (účelu dotace) d) Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání změny, část 2 e) Schválení seznamu projektových žádostí doporučených k financování v rámci 2. kola výzev 2. Globálního grantu (2. GG) pro oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji II f) Aktualizace zásobníku projektů 14. DOPRAVA a) Rozpočtové opatření č. 040/04/2013 poskytnutí účelové dotace obci Čestín na sanaci hráze rybníka v souvislosti s realizací projektu II/336 Čestín, most ev. č , rekonstrukce mostu a silnice spolufinancovaného z ROP Střední Čechy b) Závěrečná zpráva o čerpání finančních prostředků určených k organizaci a vlastní realizaci programu provádění prevence v oblasti BESIP na území Středočeského kraje v roce 2012 a návrh k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Středočeského kraje na rok ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ a) Kofinancování projektu Rekonstrukce stanice pro zraněné a handicapované živočichy žadatele ZO ČSOP 09/07 Pátek b) Memorandum o vzájemné spolupráci obcí a občanských sdružení v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov c) Úprava Statutu a Zásad Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje d) Žádost Města Rakovníka o poskytnutí finančních prostředků z havarijního fondu na úhradu nákladů potřebných na realizaci nápravných opatření na odstranění následků havárie vzniklé na drobném vodním toku Karlův Luh v k.ú. Ruda u Nového Strašecí e) Žádost Města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi o poskytnutí finančních prostředků z havarijního fondu na úhradu nákladů potřebných na realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění havárie na pozemku p.č. 59 v k.ú. Sibřina f) Žádost Obce Vranov o navýšení dotace z havarijního fondu na 4

5 kofinancování sanace bývalé průmyslové skládky v k.ú. Vranovská Lhota g) Usnesení vlády ČR ze dne 5.prosince 2012 č. 907 o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů 16. KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE a) Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti kultury b) Dotace knihovnám pověřeným v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje výkonem regionálních funkcí knihoven c) Vyplacení odměny za archeologický nález soubor stříbrných českých mincí a dalších stříbrných, železných a olověných předmětů 17. RŮZNÉ a) Přísedící Krajského soudu v Praze - volba b) Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od do c) Plán práce Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2013 d) Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2013 e) Plán práce Výboru pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2013 f) Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje na rok DISKUZE, VYSTOUPENÍ OBČANŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 19. ZÁVĚR 5

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více