Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1"

Transkript

1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule Cesta do školy Rozhovor s 16

2 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne Důležitá schůzka k virtuální škole... 4 Odkud jsme a odkud dojíždíme... 5 Dny otevřených dveří ve Smíchovské SPŠ... 6 Dny otevřených dveří v učebně Pozdní příchody a přezouvání... 7 Nová maturita z angličtiny hodnocení písemné práce... 8 Cesta do školy Tahák Projekt Formule 1 ve školách Představení redaktorů SSPS TV ROZHOVOR S Milí studenti, děláte vše, co vás zvýhodní při hledání zaměstnání v dnešní silné konkurenci? Certifikát MOS, MCAS a e-learning Finanční náklady studentů a kantorů SSPŠ Seminář kreslení Lyžák očima 1.B Zpráva z lyžařského výcvikového kurzu SSPŠ Lyžařský kurz očima studenta 1.D FLORBAL - Poprask finále První mistrovství ČR ve squashi základních a středních škol Zajímavosti Maturitnní ples... 32

3 DOBRÝ DEN V DRUHÉM POLOLETÍ! Je tady únor, začátek druhého pololetí. První ročníky mají za sebou povedené lyžařské kurzy v Peci pod Sněžkou, máme za sebou krásný maturitní ples v Lucerně, čtyři termíny dnů otevřených dveří, je po pololetních prázdninách, blíží se konec třetího čtvrtletí. Letí to. Maturantům se blíží první maturitní zkouška: písemná práce z českého jazyka a literatury (čtvrtek 8. dubna). Druháci a třeťáci v IT si začnou zajišťovat praxi. Každý má své starosti. Nenechte se zaskočit, buďte připravení. Již po druhé se uskuteční přijímací řízení s možností podat na střední školy tři přihlášky. Jsme v očekávání, kolik přihlášek přijde, a hlavně kolik zápisových lístků získáme. Věřím, že naplníme oba obory vzdělání v prvním kole a jen samými kvalitními studenty. Program na březen a duben 2010: (změna vyhrazena) BŘEZEN jarní prázdniny zájezd do Anglie zápis průběžné klasifikace za 3. čtvrtletí DUBEN velikonoční prázdniny 2.4. velikonoční prázdniny 5.4. velikonoční pondělí 7.4. pedagogická rada hodnocení 3. čtvrtletí 7.4. schůzky rodičů 8.4. maturitní písemná práce z ČJL Mgr. Zbyšek Nechanický ZÁPIS Z RADY RODIČŮ ZE DNE Přítomni : dle prezenční listiny Schůzi zahájila předsedkyně RR pí Hochmuthová a předala slovo Ing. Sáblíkovi, který informoval: - Virtuální škola bude schůzka vedení školy s firmou UNICORN - Rekonstrukce prostor pro těl. výchovu po schůzi si členové prohlédli prostory, které se jim velmi líbily - Další opravy v prostorách školy - Maturitní ples přiložen seznam prodaných lístků tradičně nejvíce prodaných lístků ve 4. ročnících - Zimní lyžařský kurz - Školní program DOD, klasifikace, pedagogická porada, ukončení 1. pololetí, pololetní prázdniny 3

4 Dále ředitel odpověděl na dotaz předsedkyně RR k chystané úpravě v serverovny SK v rámci instalace kyvadla práce studenta 4.L. RR by byla ráda, kdyby se stavební práce provedly v době jarních prázdnin, aby bylo možno dobře zabezpečit výpočetní techniku proti prachu a jinému poškození. Ing. Sáblík přislíbil, že v tomto směru projedná s partnerem (ČVUT) tuto možnost. RR informovala o instalaci hrací konzole ve SK, jejíž zakoupení schválila na prosincové schůzi. RR odsouhlasila žádost prof. Stuchlíkové, která informovala o vyúčtování zájezdu do Anglie, aby již dříve odsouhlasená suma 12 tis. Kč,byla převedena do příštího školního roku. Pan Hons informoval o možnostech recyklovaných tonerů pro potřeby SK ceny ,- Kč a výkup prázdných cca 100 Kč /1ks Zůstatek účtu k byl ,07 Kč Další schůzka Rady rodičů se koná DŮLEŽITÁ SCHŮZKA K VIRTUÁLNÍ ŠKOLE Zapsala Hochmuthová Rád bych prostřednictvím školního časopisu Presík informoval o důležité schůzce, která se týkala virtuální školy. Je mi jasné, že tuto novinku mnozí studenti i pedagogové přijímají s rozpaky, nicméně z mnohých zkušeností vím, že trvá nejméně dva roky, než se takto složitý systém plně vžije ve firmě či vysoké škole. Ve čtvrtek 21. ledna 2010 se od 9.00 do hodin uskutečnila schůzka zástupců školy s poskytovatelem služby virtuální školy. Jednání se za školu zúčastnil ředitel školy, zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti a koordinátorka virtuální školy profesorka Brabcová. Za poskytovatele služby byl schůzce přítomen David Kimr, Managing Direktor Vig Net a.s., člen vedení Unicorn Universe, autor systému, dále Jiří Horyna, zajištující praktické provádění změn v systému, a Adéla Benešová, pracovnice Vig net a.s., zajišťující konkrétního nastavení systému pro naši školu. Schůzku všichni přítomní označili za oboustranně přínosnou. Byly na ní otevřeně probrány jednotlivé problémy a společně se hledala východiska. Zástupci poskytovatele si vyžádali týden, aby mohli připravit soubor konkrétních opatření, která by měla přispět k přívětivějšímu uživatelskému prostředí. Pan Kimr, jeden z hlavních tvůrců systému, sám absolvent Matematicko fyzikální fakulty, uznal složitost systému, který však poskytuje mnoho významných služeb pro zákazníka, které jiné systémy neumožňují. Informoval, že tento systém využívají kromě mnoha firem v současnosti tři střední školy, vysoká škola Unicorn College a též nově i několik odborů Magistrátu hlavního města Prahy. Pan Kimr slíbil poskytnout na náklady společnosti pracovníky, kteří 4

5 provedou některá domluvená nastavení v systému pro naši školu, která povedou k příjemnějšímu uživatelskému prostředí. Pochopitelně některé zásadní systémové způsoby řešení informačního systému měnit nelze. Pan Kimr otevřeně přiznal, že implementace systému pro střední školy je z hlediska jejich firmy činností prodělečnou, nicméně mají zájem oslovovat studenty středních škol jako své potencionální zákazníky. Tyto finanční ztráty jsou částečně kompenzovány reklamou na stránkách, která možná může někoho iritovat, nicméně je důležitým zdrojem příjmů pro poskytovatele a částečně kryje jeho ztráty. Je pravdou, že poplatky komerčních subjektů jsou násobně vyšší než měsíční poplatek naší školy, stejně tak případné účtování práce zaměstnanců společnosti pro další specifické požadavky naší školy. Je také pravdou, že zatím všechny úkony s nastavením systému byly udělány na náklady poskytovatele služby a bylo slíbeno stejnou formou učinit další, předběžně domluvené na této schůzce. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy ODKUD JSME A ODKUD DOJÍŽDÍME V rámci svého žákovského projektu také zjišťuji, odkud jsou studenti naší školy. Pro toto vydání Presíku jsem vybral tři kategorie, které jsou dle mého zajímavé. První kategorie říká, z jakých krajů jsou naši studenti, druhá, z jakých měst, a třetí, z jakých částí Prahy. U druhé a třetí kategorie uvádím jen nejvíce zastoupené obce. Kraje : Města : Části Prahy : Praha Beroun - 16 Praha Středočeský kraj Zdice - 6 Praha 4-97 Ústecký kraj - 2 Čelákovice - 4 Praha 6-54 Plzeňský kraj - 1 Dobříš - 4 Praha 9-42 Jihočeský kraj - 1 Hostivice - 4 Praha Lysá n.l. - 4 Praha 8-17 Nučice - 4 Praha 2-16 Ořech - 4 Praha Rudná - 4 Praha 3-11 Úvaly - 4 Praha 7-8 Vrané n.vl. - 4 Z výše uvedeného vyplývá, že 30,2 % našich studentů je mimopražských, mnozí dojíždějí do školy z opravdu docela úctyhodné vzdálenosti. Připravil Miloslav Polák, 4.C 5

6 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SMÍCHOVSKÉ SPŠ Tradičně naše škola, stejně jako většina ostatních, pořádá dny otevřených dveří (DOD). Tyto akce mají přesvědčit zájemce o studium a jejich rodiče, že přihlásit se do naší školy je správné, že naše škola je správnou volbou. Přesvědčit rodiče i uchazeče, že studium je zvládnutelné, a hlavně, že studium dává dostatečný základ pro další studium na vysokých školách nebo pro možnost uplatnit se na trhu práce. Každoročně připravujeme tyto dny s jasným cílem. Chceme oslovit dostatečný počet žáků devátých tříd ZŠ, kteří mají předpoklady a také chuť studovat. Příprava DOD je dlouhodobá, souvisí s prezentací školy na výstavě Schola Pragensis a musí se časově připravit tak, aby návštěvnost těchto DOD byla co nejvyšší. Informace o termínech DOD uchazeči získávají prostřednictvím odborných příruček o volbě studia střední školy, na našich webových stánkách a pomocí již zmíněné výstavy Schola Pragensis. V letošním školním roce jsme popáté zorganizovali čtyři DOD. První, (19. listopadu) vždy nejnavštěvovanější, navštívilo 160 ( , , , ) potencionálních zájemců. Druhý (1. prosince) 76 ( , , , ), třetí (6. ledna) 65 ( , , , ) a čtvrtý (21. ledna) 95 ( , , , ) zájemců. Celkem se do naší školy v tomto školním roce přišlo podívat v rámci DOD 396 zájemců. Pro srovnání: Ve školním roce 2004/2005 naši školu navštívilo 607 potenciálních uchazečů, v roce 2005/ uchazečů, v roce 2006/ uchazečů, v roce 2007/ uchazečů a v roce 2008/ uchazečů. Trend je snadné vysledovat. Žáků ubývá a škol, které nabízejí stejné obory vzdělání, stále přibývá. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do organizace nebo se podíleli na prezentaci školy při DOD. Děkuji kolegům a děkuji také studentům 3.L, 3.A a 3.B. Studenti uvedených tříd se zhostili svého úkolu vzorně! Věřím, že i letos budeme úspěšní a budeme mít dost studentů v budoucím prvním ročníku. Každý z nás školu reprezentuje a svým chováním a přístupem k práci nebo studiu šíří dobré jméno školy. Mgr. Zbyšek Nechanický 6

7 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V UČEBNĚ 408 Každý z těchto čtyř dnů otevíral dveře budoucnosti našim uchazečům a jejich rodičům. Věřím, že i to, co návštěvníci viděli a slyšeli v učebně 408, přispělo k jejich dobrému dojmu z návštěvy naší školy. Úlohy moderátorů se za otevřenými dveřmi této učebny ujali studenti a studentky druhého ročníku. Představovali zde své práce a hovořili o tom, co se v předmětech Programování a Programové vybavení naučili. Domnívám se, že se všichni svého úkolu zhostili velmi dobře a zodpovědně. Moderátorskými stálicemi se stali Pavel Martinec, Jiří Stráněl, Michal Sůva a David Vodochodský, kteří se zúčastnili tří nebo dokonce všech čtyř Dnů otevřených dveří. Všem účastníkům chci poděkovat nejen za ochotu a odvahu prezentovat svou práci, ale také za příjemnou atmosféru, kterou v učebně vytvořili. Ing. Pavla Kopeluková POZDNÍ PŘÍCHODY A PŘEZOUVÁNÍ Bilance za první pololetí Velice rád konstatuji, že se nešvar s přezouváním i pozdními příchody výrazně zlepšil. Za první pololetí dosáhli počtu pěti nepřezutí pouze dva studenti, což je mizivých 0,3 % studentů školy. Počet pěti pozdních příchodů dosáhlo 53 studentů, z čehož 23 studentů je dojíždějících a 30 pražských. U dojíždějících studentů jsem vyhověl jejich písemné žádosti a navýšil tolerovaný počet pozdních příchodů, většinou na dvojnásobek, podle složitosti jejich dopravy. Dá se tedy konstatovat, že cca 3,6 % studentů mělo problém s pozdními příchody vinou komplikovaného dojíždění a 4,8 % vinou své liknavosti. Naopak 91,6 % studentů žádný problém s pozdními příchody nemělo. Dva studenti, kteří přesáhli tolerovaný počet nepřezutí, a 30 studentů, chodících pozdě bez tolerovaného důvodu, obdrželo zvláštní úkol, kterým bylo zpracovat pro virtuální školy osobnost, většinou z oblasti vědy a techniky. Bohužel sedm studentů úkol nesplnilo v termínu, proto obdrželi druhý stupeň z chování. Což je však z povinnosti práci dokončit nevyvazuje. Opatření pro druhé pololetí pozdní příchody Jelikož se návrh Studentské rady osvědčil, nebudou se dveře u vchodu zamykat, ale od 7.58 hodin, respektive od 8.53 hodin bude pozdě přicházející student povinen odevzdat ve vrátnici svůj studijní průkaz. Pokud by ho výjimečně zapomněl, legitimuje se, aby si paní vrátná mohla zapsat jeho jméno. Zůstává v platnosti opět tolerance pěti pozdních příchodů na pololetí, přičemž u mimopražských studentů bude tento počet navýšen, obecně na dvojnásobek. Poté i oni opět obdrží zvláštní úkol, směřující k naplňování virtuální školy. Pokud by student úkol neodevzdal, bude mu snížena známka z chování. Stejně tak se stane i v případě, kdy by počet pozdních příchodů výrazně překročil zmiňované meze. Opatření pro druhé pololetí přezouvání Každý student má toleranci pěti nepřezutí, pokud tento stav sám ohlásí v sekretariátu školy, a tím si na daný den vyžádá pardon. Není mým cílem nikoho ponižovat, proto nechci, aby jakýkoli student chodil po škole pouze v ponožkách. 7

8 Pokud se student nenahlásí a bude přistižen vyučujícími nepřezutý, snižuje se hranice pro takové případy na počet tří. To samé platí pro případy, kdy student bude naopak přistižen v přezůvkách před školou, kam si pravděpodobně odskočil nadýchat se čerstvého vzduchu, okořeněného výfukovými plyny hustě projíždějících automobilů. Tímto opatřením je odlišen případ, kdy je student seriózní a vyžádá si toleranci nepřezutí, od případů, kdy se snaží uniknout pozornosti a postupuje naopak neseriózně. Každému se může stát, že se mu přezůvky rozbijí či je z jiných důvodů nemá. V takovém případě má právo na toleranci do počtu pěti případů. Pokud počet nepřezutí přesáhne počet pěti, respektive tří v případě nenahlášení, obdrží opět student zvláštní úkol související s naplňováním virtuální školy. Pokud ho neodevzdá v termínu, bude mu snížena známka z chování. Závěrem Chtěl bych i tímto způsobem poděkovat studentům za serióznost v přístupu k řešení obou zmiňovaných nešvarů. Rovněž jsem potěšen, že v těchto svých opatřeních mám oporu nejen v pedagogickém sboru, ale též ve Studentské radě. Za což děkuji. Pevně doufám, že zlepšený stav bude pokračovat i ve druhém pololetí. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy NOVÁ MATURITA Z ANGLIČTINY HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Vyučující cizích jazyků na naší škole uzavřely v lednu školení pro hodnotitele písemných prací. Školení bylo organizováno velmi dobře, vhodně byla kombinovaná jeho e-learningová část s prezenčními semináři. Můžeme jen doufat, že i další přípravy na novou maturitu budou probíhat podobným způsobem. Písemná práce je jednou ze tří dílčích zkoušek nové maturity a skládá se ze dvou částí. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný slohový útvar, např. dopis, článek do časopisu, popis, zprávu, úvahu apod. Čas vymezený pro tuto zkoušku je: Základní úroveň obtížnosti: 60 minut Vyšší úroveň obtížnosti: 90 minut Rozsah slov se v jednotlivých úrovních také liší: Základní úroveň: 1. část: slov, 2. část: slov Vyšší úroveň: 1.část: slov, 2.část: slov Ráda bych vás, milí studenti, seznámila s tím, jak se bude vaše písemná práce hodnotit. Nejprve je potřeba zdůraznit, že jsme v České republice nic nového nevymysleli, podobným způsobem jsou hodnoceny písemné práce u Cambridgských zkoušek, s kterými mají někteří z vás či někdo z vaší rodiny zkušenosti.tyto zkoušky jsou prověřeny léty praxe. Hodnocení písemné práce je u nás velká novinka, dosud se hodnotilo tzv. globálním způsobem. 8

9 Nové hodnocení spočívá v analytickém systému, který co možná nejvíce eliminuje subjektivní hodnocení. První část písemné práce (delší) je hodnocena z 8 úhlů pohledu, což znamená 8 sloupců s jednotlivými deskriptory, druhá část (kratší) je hodnocena z 4 úhlů pohledu, tedy 4 sloupce. Stupnice je 3, 2, 1, 0 bodů. Práci hodnotí dva nezávislí hodnotitelé, každý bude mít na závěr tabulku s počtem bodů v každém z 8(4) sloupců a s výsledným počtem bodů. Výsledky, ke kterým došli, porovnají a tam, kde se liší, musí znovu projít jednotlivé deskriptory a dojít ke shodě. Pokusím se vás stručně seznámit s tím, co sledují hodnotitelé v jednotlivých sloupcích, uvedu příklady otázek, které si hodnotitel při opravování klade. 1. Sloupec zpracování zadání/obsah Je dodržena stanovená charakteristika textu? Jsou zmíněny všechny body zadání a jak kvalitně? Odpovídá délka textu požadovanému rozsahu, nejsou v textu nadbytečné informace? Je jasně vysvětlena podstata myšlenky? 2. Sloupec organizace textu, návaznost myšlenek Je text souvislý, členěný do odstavců podle myšlenek? Je logicky uspořádaný, nepřeskakuje žák z jedné myšlenky na druhou? Používá vhodné a různorodé spojovací výrazy na úvod odstavce a v souvětích? 3. Sloupec slovní zásoba a pravopis přesnost a rozsah Nebrání chyby ve slovní zásobě a v pravopise porozumění? Jedná se o globální (velkou) chybu nebo o chybu pod úroveň? Kolika chyb se žák dopustil? Jak bohatá je jeho slovní zásoba? 4. Sloupec gramatika přesnost a rozsah Nebrání chyby v gramatice porozumění? Jedná se o globální (velkou) chybu nebo o chybu pod úroveň? Kolika chyb se žák dopustil? Jak bohaté jsou mluvnické struktury a formy, které používá? Když se pozorně začtete, vidíte, že se v hodnocení písemné práce obráží všechno, co v hodinách děláme, poznáváte jistě pokyny, které dostáváte a nadále budete dostávat. Vidíte, že gramatika a slovní zásoba se hodnotí až ve 3. a 4. sloupci, ale logicky to, jak obstojíte ve sloupci 1. a 2., závisí na tom, jak dobře jazyk ovládáte. Znovu zdůrazňuji, snažte se poctivě připravovat na hodiny, procvičujte ve škole i doma slovní zásobu a gramatiku, trénujte komunikační dovednosti. Pokud se vám toto bude dařit, nemusíte se nové maturity z angličtiny obávat. Zuzana Stuchlíková vyučující angličtiny 9

10 CESTA DO ŠKOLY... snažil držet od silnice dál. Do školy jsem se prodral kolem osmé. Naštěstí bylo otevřeno, tak jsem nedostal pozdní příchod. Třída byla na lyžáku, tak nás přišlo asi jen pět. Spolužák se málem nedostal do školy, protože někde uvízl s autobusem. Na dvoře školy jsme odklízeli sníh, aby auta měla kde zaparkovat. Po naší (údajně nekvalitní) prací to šli dodělat borci z 1.C! Zde na obrázku si je můžete prohlédnout Jako každý den jsem i tento jel do školy tramvají, ale tento den byl v něčem jiný. Tramvaj uvízla na výhybce, tak jsem musel jít pěšky. Nasadil jsem si tedy sluchátka, zapnul ipod a šel. Všude okolo mě bylo spoustu sněhu. Na nějakých místech v Praze napadlo až 38 centimetrů. Na silnicích bylo hodně sněhu, který byl rozježděný auty, tak jsem se Nějaké zajímavosti: V Praze je nejvíc sněhu za posledních sedmnáct let. Na Ruzyni je 25 centimetrů, v Libuši 29 centimetrů. Zatímco v roce 1993 v metropoli bylo 25 až 35 centimetrů, nyní to je od 25 do 38 centimetrů. TAHÁK Šimon Pohořelý, 1.L Z hodiny českého jazyka (volný slohový útvar): Tahák, mrzký kousek papíru, jenž je poslední záchranou mladých studentů u zkoušek a testů. Tento papír se vzorečky a daty studenti ukrývají, kam se jen dá - do kapes, pod kryty kalkulaček, do penálů anebo jej prostě píší tužkou na vlastní lavice a doufají, že si jich učitel nepovšimne. 10

11 Bohužel si neuvědomují, že pečlivou výrobou svých taháků se na test připraví mnohdy i lépe, než kdyby se prostě učili, ba co víc, při samotné zkoušce jsou nervóznější ze strachu, že učitel by mohl jejich tahák odhalit. I přes tento fakt jsou taháky zábavou jak pro učitele, tak pro studenty, neboť považují za věčný souboj to, jak přechytračit jeden druhého. Martin Vegner, 1.L PROJEKT FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž určená pro týmy studentů středních škol ve věku od let. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Studenti se musí naučit používat grafické systémy CAD, ve kterých vytvářejí model formule, systémy CAM, ve kterých vytvářejí NC kód pro CNC frézku a seznámí se i s reálnou výrobou. Když jsem o této soutěži slyšel, velice se mi to zalíbilo. Nebylo tedy nic jednoduššího než dát dohromady alespoň 3 členný tým a přihlásit se do soutěže s tím, že to bude i náš ročníkový projekt k maturitě. Naším konzultantem se stal Ing. Karel Fuksa, který nás vede stále vpřed. Náš tým se skládá ze tří studentů čtvrtého ročníku Hakl David, Medek Jaroslav, Pilecký Vít a ze třech studentů z ročníku třetího, kteří nám s projektem pomáhají a příští rok by po nás měli převzít štafetu do dalšího ročníku soutěže Černá Lucie, Janovská Ivanka a Hronek Tomáš. Jako první úkol nás tedy čekal 3D návrh tvaru modelu tak, aby splňoval veškerá pravidla daná pořadatelem soutěže a aby zároveň lahodil oku. Po výběru toho správného, nás čekal virtuální test aerodynamiky v programu SolidWorks, který nám věnovala ČVUT fakulta strojní. To pro nás zařídila Ing. Hana Nebřeská. Po vyhodnocení výsledků z větrného tunelu nás čekaly úpravy tvaru. Ty jsme konzultovali s panem Ing. Michalem Schmirlerem také z ČVUT, který je velmi ochotný a s celým projektem nám velmi pomáhá nejen po materiální stránce, ale i svými zkušenostmi a výrobními prostory. Model jsme tedy upravili (resp. zcela předělali), aby byl více aerodynamický. Poté následovalo vytváření NC kódu. Zde byl trochu problém. Na ČVUT mají jinačí frézku, a tak jsme museli trochu improvizovat. Pomohl nám ovšem pan Ing. Tomíček, díky kterému se nám povedlo náš NC kód úspěšně a funkčně převézt na kód podporovaný jejich frézkou. Vše se nakonec podařilo a v tuto chvíli máme vyrobeno 5 modelů z balzového dřeva. Nyní nás čeká usilovné broušení a lakování modelů, abychom se mohli zúčastnit předběžných testů na reálné dráze. 11

12 Z pravidel soutěže ale vyplývá i povinnost zajistit si financování ve formě sponzorů. Velice nás tedy těší, že můžeme ke svým sponzorům přidat ČVUT fakultu strojní, která nás podporuje také z Evropských fondů a z Operačních fondů Praha. I Smíchovská střední průmyslová škola pod vedením Ing. Radka Sáblíka nám nabídla pomoc, tu jsme však doposud nevyužili. Jako dalšího sponzora bych rád uvedl firmu Tipsport, která se zavázala nám poskytnout týmové oblečení a možnost nechat tisknout veškerý propagační materiál. A tímto bych chtěl také velmi poděkovat všem kantorům a studentům, kteří nám, byť jen málo, s projektem pomáhali, nebo pomáhají. Jaroslav Medek, manažer týmu TCT TopConstructionTeam PŘEDSTAVENÍ REDAKTORŮ SSPS TV Jaroslav Medek, 4.C Václav PÍŠA, 4.C, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Jako všichni co jsme si ho vybrali, i mě baví práce s kamerou a nebojím se mluvit. S Jakubem Laciným jsme sehraní, tak proč ne? Je to jeden z projektů, kde se naplno mohu kreativně vyřádit a sedí mi. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Zatím jsme posbírali 100% bodů, víc spokojený být nemůžu. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Konkurence je fakt veliká. Když porovnám poslední díly s díly prvními, tak kluci prošli obrovským progresem. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Vůbec vymyslet to, co v díle bude. Realizace a střih pak už je jen rutinní práce. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Spolupráce s celou školou. Seznamuji se s novými studenty z nižších ročníků, které bych jinak nepoznal. Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Na maturu se celkem netěším, budou to nervy a promarněné noci. Ale už to chci mít za sebou. Střední škola byla jedna velká párty a doufám, že VŠ bude pařba ještě větší. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Hodně se věnuju extrémním sportům, jako např. Bmx, Snb, Surt, kde jsem nabyl svou zkušenost s prácí s videem. 12

13 Co hodláš dělat po skončení střední školy? Odjet do Au, tam se zdokonalit v angličtině. Odtamtud do Thajska nebo na Borneo, kde si vezmu za ženu domorodku a budu s ní v lásce a míru, bez potřeby peněz a stresu, pěstovat potraviny na obživu bez závislosti na civilizaci. Jakub LACINÝ, 4.C, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Původně jsem projekt neměl vybrán, a když mě Vašek oslovil, neváhal jsem a kývl mu na spolupráci na projektu bez většího rozhodování. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Podle ohlasů okolí dosavadní výsledky hodnotím kladně, takže budeme v našem snažení pokračovat, abychom naše věrné diváky nezklamali. Sledujete svou konkurenci? Jak bys je zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Já osobně konkurenci sleduji a myslím, že obě skupiny podávají skvělé výkony. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Těžko říct, my s přípravou problémy nemáme, zatím, a doufám, že to tak i zůstane Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Určitě zdokonalení se v práci s videem a zvukem. Poznávání toho, co obnáší práce okolo zpravodajství. Jak se těšíš na maturitu a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Asi nikdo se netěší na maturitu, a abych se přiznal, ještě jsem se nezačal učit, což hodlám v nejbližší době napravit. A co se týče krátícího se pobytu v našem ústavu, ještě bych tu klidně pár let pobyl. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Hraji pozemní hokej, což vyplňuje všechen můj volný čas. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Chtěl bych pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejspíše s IT zaměřením. Jakub MELICHAR, 4.D, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Nová, zajímavá zkušenost v oblasti komunikace s profesory, studenty a také z důvodu toho, že mě baví práce s videem a chci se v tom zlepšovat. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Výsledky svého týmu hodnotím velice kladně, dá to dost práce, ačkoliv to určitě mnohokrát není tolik znát. Řekl bych, že jsme tak ve třetině, čeká nás ještě spousta práce. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? 13

14 Samozřejmě, neříkám, že je druhá skupina bezkonkurenční, ale jejich díly jsou přinejmenším velice dobré. Každá skupina má v jednotlivých dílech zpracovávat něco jiného, tudíž se nedá hodnotit stejným metrem, ale každopádně mi přijde, že podáváme celkově všechny skupiny velice slušné výkony. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Pro naši skupinu je i přes přípravy, promýšlení, stříhání atp. na 100% časově nejnáročnější natáčení ve studiu, zejména přeřeky a záchvaty smíchu. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Viz první otázka. Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Na maturitu se samozřejmě netěším vůbec, bezstarostný život neexistuje a doufám v to, že nějak odmaturuji a poženu to dál. Doufám, že se mně i ostatním studentům zadaří. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Tak určitě, miluji hudbu, sport, filmy, nejvíce ze všeho asi posezení s kamarády, různé koncerty, akce atp. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Původní plán byl, že po prázdninách odjedu s kamarádem do Kalifornie, ale bohužel se to časově nejspíše nezvládne, to vše vinou dohánění ve škole, přípravě na maturitu a celkově je toho za tenhle půlrok dost. Doufám, že se podaří o rok později. Podávám přihlášky na nějaké VŠ, ale to je ještě za dlouho, ta hlavní věc pro přijetí mi ještě chybí David LUKÁŠ, 4.D, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Ve třetím ročníku jsme se jako třída zúčastnili projektu Leonardo, kde jsme si s Kubou vzali na starost kameru a video. Od té doby se to s námi táhlo. Natáčeli jsme mistrovství v basketu, maturity a poté nám byl nabídnut maturitní projekt SSPŠ TV, který se nám zdál asi ze všech nejzajímavější. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Je za námi určitě kus práce. Ze začátku to bylo dost těžké, protože to byla úplně nová zkušenost. Teď už člověk ví trochu lépe, jak v tom chodit, tak už to snad bude jen lepší a dotáhneme to dokonce. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Tak určitě se podívám na každý nový díl ostatních skupin. Každá z dvojic to pojala trošku jinak a taky na to má každá jiné množství času. S Vencou Píšou si občas řekneme, jestli dobrý a podobně. Ale samozřejmě se rád zasměji nad díly Venci s Kubou. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Jak už jsem se zmínil, jde hodně o čas. My s Kubou často po škole pracujeme, do toho máme před maturitou, dvakrát v týdnu máme školu do pozdních hodin a je obtížné to všechno skloubit dohromady. To znamená, že často odcházíme ze školy třeba v sedm hodin. Jelikož často točíme s profesory, je také dost obtížné je jenom zastihnout, natož ve volné chvíli. Dalším problémem je vymýšlet, co do dílu dát, protože jsme přece jenom tři skupiny a události na škole nám občas nestačí. Pak je tu střih videa, technické problémy a podobně. 14

15 Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Tak určitě jsou to nové zkušenosti v oblasti práce s videem a zvukem. Člověk musí vymýšlet nějaký ten scénář, texty, jak budou vypadat jednotlivé scény a podobně. Navíc jsme často v kontaktu s profesory a zaměstnanci školy, tak že se tak celkově sblížíte, a to i s panem ředitelem Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Tak z maturity mám samozřejmě strach, už se mi o ní asi čtyřikrát zdálo. Bezstarostný život?:-) Tak na naší škole jsem se často nervoval a myslím, že ještě hodně budu, ale vím, že mě pak čeká plno jiných a určitě horších povinností a situací, ale to si člověk uvědomí, až je prožije. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Jo, to určitě mám. Všeobecně mě baví sport a především fotbal! Dost volného času strávím s přítelkyní a samozřejmě sezením s přáteli, nebo jak se to formuluje do školního časopisu Co hodláš dělat po skončení střední školy? Tak jenom se SSPŠ TV jsme se teď byli podívat na dvou vysokých školách, tak že asi určitě nějakou zkusím a uvidím, když to nevyjde, tak bych šel třeba na rok na nějakou jazykovou školu a potom to třeba zkusil znova, nebo začal pracovat, pokud by se naskytla nějaká dobrá příležitost, ale momentálně je pro mě primární určitě maturita! Kuba KEMR, 4.L, obor TL Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Protože za posledních pár let zjišťuji stále čím dál víc, že točit se kolem natáčení, střihání, režírování a zkrátka filmaření mě naplňuje víc než cokoliv jiného doposud =) Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Když si zpětně pustím třeba náš první díl, tak mě to trošku pobaví, jelikož to, co jsme dělali tehdy, bychom dnes udělali jinak a často i mnohem lépe. Ale jinak si myslím, že můžu být na naši práci zatím právem hrdý ;) Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Ano, sleduji, řekl bych, že to kluci dělají taky moc pěkně každej z nás staví trošku na něčem jiným my například tam máme propracovanější grafiku či efekty a kluci mají zas mnohdy lepší nápady nebo reportáže viz zpívánky =D Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Asi sehnat materiál na přípravu zkrátka je někdy dost složitý sehnat dost reportáží za ty tři týdny A velký problém je s kamerou (kamerami) Často se chystáme jít něco natočit, ale kameru má někdo jiný a není k sehnání To samé platí o mikrofonu! Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Já ta videa střihám, takže jsem se naučil lépe pracovat v různých videoprogramech a výsledek bych mohl dál publikovat jako část své dosavadní tvorby při přihláškách k dalšímu studiu. Jak se těšíš na maturitu a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? 15

16 Na maturitu se moc netěším, že jo? Spíš na po-maturitě =D A líto mi to částečně je viz nová tělocvična (tu si ani neužijeme ), nintendo wii ve Studentským klubu a tak Ale jinak ne, jsem rád, že už to budu mít za sebou teda snad ;-) Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Ta práce s videem je pro mě záliba číslo jedna, ale jinak hodně sportuju hlavně squash, stolní tenis, ricochet, snowboarding Co hodláš dělat po skončení střední školy? V listopadu si podám pokus o přihlášku na FAMU (režie). Nebo Filosofická fakulta UK, obor filmové studie (filmový kritik). Zkrátka nechci v životě zatím dělat nic jiného než do filmu Jednou budu režisérem a basta fidli!! =D Ondřej FIŠSER 4.L, obor TL Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a měl jsem štěstí, že Kuba hledal někoho k sobě. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Každým dílem se zlepšujeme jak ve vystupování, tak ve vizuálních efektech. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Konkurenci sleduju. Myslím si, že se tohoto projektu zhostily ostatní skupiny velmi dobře. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Nejtěžší na každém dílu je stihnout termín a sehnat něco nového, abychom se neopakovali s ostatními skupinami, sehnat mikrofon, kameru a stativ, abychom nezdržovali další skupiny v jejich přípravách dalšího dílu. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Vystupování na veřejnosti, zacházení s kamerou, stříhání videa Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Asi jako každý se na maturitu moc netěším. Trochu mi je líto, že budu končit na této škole. Nejvíc mi budou chybět školní akce a profesorský sbor. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Video stříhá Kuba. Já sháním materiály a dělám scénář. Jinak hraju závodně basket a občas nějakou tu hru na PC. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Vysoká škola, to je asi jasný. ROZHOVOR S Mgr. HOUSKA Miroslav, vedoucí předmětové komise humanitních předmětů Strávil jste rok v Austrálii. Měl jste možnost se seznámit s tamním středním školstvím? Pokud ano, liší se výrazně od českého? Já jsem sice strávil rok v Austrálii, nicméně většinu času jsem tam trávil jako student externího školství, které jsem si musel 16

17 hradit. Nemám žádné podobné zkušenosti z domova, tak nemůžu v tomto směru nic porovnávat. Abych byl přesnější, tím že jsem si studium musel, hradit očekával jsem určitou úroveň a tu úroveň jsem se snažil také získat. Pozoroval jste výrazně odlišný životní styl v Austrálii od životního stylu v Čechách? Na jednu stranu tím, že se svět zmenšuje a globalizace nás pohlcuje, tak možná na první pohled tam není moc velký rozdíl patrný. Na druhou stranu je tam velká směsice kultur a díky tomu, že jsou původní obyvatelé na velmi nízké sociální úrovni, jejich kultura zdaleka tolik nevyniká, jak by mohla. Převažuje zde kultura evropská, anglosaská a samozřejmě velká směsice kultur asijských, a to je patrné na každém kroku. Teď o naší škole. Jak hodnotíte vaši spolupráci se studenty? Nemám moc velké srovnání s jiným prostředím, ale pocit, který jsem zde získal, je pocit kolektivu, který na mě působí vřele. Troufám si tvrdit, že jsem v tomto směru zatím víc než spokojený. Již opakovaně jste uspěl v internetové anketě studentů a stal se Sympaťákem roku. Jak se na takové hodnocení díváte? Za toto ocenění jsem samozřejmě velice rád a vážím si jej a nebyl bych upřímný, pokud bych se snažil tvrdit cokoliv jiného. Zároveň si uvědomuji, že studenti ke mně přistupují shovívavě a to je zase sympatické pro mě. Někdo si řekne, že pro obor IT není výuka historie, tedy dějepisu, vůbec potřebná. Co byste mu na takový názor řekl? Já si myslím, že historie a orientace ve společnosti je prospěšná pro vývoj rozumného a zralého člověka. Patří ke všeobecnému a středoškolskému vzdělání. Jak hodnotíte kvalitu našich studentů? Bohužel je asi pravda, že úroveň studentů všeobecně klesá jak na středních, tak na vysokých školách. Na druhou stranu musím říci sebekriticky, že částečně na to máme vliv i my, učitelé. Jsme v mnohých věcech méně nároční a možná to není vždycky dobré a ku prospěchu věci. Já si myslím, že by nemělo platit pravidlo, že každý člověk může a má mít maturitní zkoušku, a už vůbec by nemělo platit, že každý, kdo má maturitní zkoušku, má studovat vysokou školu. Jak se díváte na státní maturitu? Je to rozhodně dobrá idea, která by tady měla uplatnění i místo v našem školství. Ale v aktuální době není vůbec připravena. Je to podceněné, koncepčně nedotažené, informačně nedoladěné a myslím si, že by se měla hledat náprava celého přístupu a systému. Na podzim se uskutečnila akce Píšeme noviny s MF Dnes. Jak jste byl spokojený s ohlasem, kolik studentů přispělo? Jsem velmi rád, že 11 studentů průmyslové školy si našlo čas a odvahu, aby se zapojili do této akce. Nejsem spokojený s tím, že to v novinách nevytiskli, a tím naše studenty do jisté míry demotivovali. V čem spatřujete jistou neochotu studentů vyjadřovat své názory? Mám dojem, že studenti nejsou zvyklí a nemají vůli moc často vyjadřovat své ucelené myšlenky a názory a že ani neoplývají velkou ochotou strukturovaně komunikovat s širším okolím. Možná se vás, studentů nikdo na nic neptá, a když už, nezajímá ho vaše odpověď 17

18 S tím souvisí často i nedostatečné vyjadřování studentů. Troufám si tvrdit, že vliv moderních, urychlených a zkratkovitých forem komunikace v podobě SMS zpráv, ů, chatů a kdoví čeho dalšího, je tu více než patrný. Vedete při svých hodinách studenty k tomu, aby se nebáli říkat své názory, aby byli sebevědomými studenty? Doufám, že snad ano, alespoň si to myslím. Jsem obecně toho názoru, že když se člověk chová a hovoří slušně a umí se vyjadřovat, tak si může dovolit říct cokoliv. V neposlední řádě také musí umět svůj názor obhájit a argumentovat. Jaký máte osobní názor na virtuální školu? Obecně si myslím, že je to dobrý nápad a v dnešní moderní době nám to poskytuje opravdu velké možnosti, tak proč toho nevyužit. Ale je to s ní podobné jako s ohněm dobrý sluha, ale zlý pán. Navíc jsem toho názoru, že zavedení jakéhokoliv takového systému je během na velmi dlouhou trať, který nelze uspěchat. Bude vyžadovat značnou trpělivost jak ze strany vyučujících, tak i studentů. Chcete něco vzkázat studentům naši školy? Snad jen, aby stále všemi silami drželi dobrou úroveň a dobré jméno naší školy, která je tím dlouhodobě pověstná. Děkuji za rozhovor. Připravil Markijan Filipčuk, 3.C MILÍ STUDENTI, DĚLÁTE VŠE, CO VÁS ZVÝHODNÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V DNEŠNÍ SILNÉ KONKURENCI? Jste aktivní? Účastníte se výuky s plným nasazením? Máte uspokojivé výsledky? Účastníte se nadstandardních vzdělávacích a certifikačních programů? Naše škola vám nabízí kromě základní výuky (která má mimochodem velmi široký záběr) a maturitní zkoušky, také množství nadstandardních aktivit, kterých se máte možnost účastnit, a tím si zlepšit své znalosti, dovednosti a tyto schopnosti si můžete současně nechat i certifikovat. Mnoho škol svým studentům nabízí možnost získat nejrůznější certifikáty a navštěvovat podobná nadstandardní školení a tito studenti se stanou v budoucnu vašimi silnými konkurenty. Až se zaměstnavatel dostane do situace, kdy si bude moci vybrat ze dvou podobně vybavených studentů, oba budou mít maturitu, znát podobnou problematiku, ale jeden ji bude mít navíc i certifikovanou, pro koho se zřejmě rozhodne? Přemýšlejte, zda by vám nevylepšilo skóre například studium v Cisco Academy (certifikáty získáte po úspěšném složení zkoušek), účast na kurzech v rámci MS IT Academy zaměřených na produkty MS Office, složení certifikační zkoušky MOS nebo MCAS, případně získání ECDL certifikátu Pro informace o výše zmíněných produktech můžete kontaktovat profesorku Spurnou na u Certifikáty v rámci Cisco Academy mohou získat studenti z oboru IT v rámci intenzivního kurzu konaného mimo výuku nebo v rámci svého zaměření. Studenti lycea mohou na konci 18

19 prvního ročníku projevit svůj zájem o studium tak, že se zapíší do seznamu v sekretariátu pro studentskou agendu. Upozorňuji všechny, že toto studium je náročné zejména z hlediska jazykového, neboť texty i zkoušky jsou v angličtině. Pozitivem je kvalitní studium zakončené velmi žádanou certifikací, vše pro naše studenty bezplatně. Certifikát MOS a MCAS mohou získat všichni naši i cizí studenti a učitelé, získají tak prokazatelné mezinárodně platné ocenění svých dovedností a stát výše v případné konkurenci. Zkouška stojí 1000 Kč a koná se na naší škole elektronickou formou. Zkoušky jsou v angličtině s výjimkou MOS WORD 2003, který je v češtině. Certifikát ECDL se skládá ze sedmi zkoušek, zkoušky se konají průběžně, v češtině, vyhodnocení provádí certifikovaný tester a po jejich úspěšném složení získáte zmíněný certifikát. Tento certifikát začíná být ve společnosti základním certifikátem dokládajícím základní schopnost pracovat s počítačem a mnohé instituce a firmy jej považují za minimum při žádání o práci. Certifikát stojí 2500 Kč a studentům, kteří mají zaplacen příspěvek do RR nebo mají výborné studijní výsledky, jsou poskytovány nezanedbatelné slevy. Mgr. Ivona Spurná Lektorka Cisco Academy, tester ECDL a vedoucí testování pro zkoušky MOS a MCAS CERTIFIKÁT MOS, MCAS A E-LEARNING Studenti, pokud chcete získat certifikát MCAS nebo MOS, můžete získat přístup k materiálům e-learningu, který přímo souvisí s těmito zkouškami. V případě zájmu o certifikaci kontaktujte profesorku Spurnou na u Certifikát vám získá lepší pozici na trhu práce a také může zajistit výrazné vylepšení známky v příslušném předmětu výpočetní techniky. FINANČNÍ NÁKLADY STUDENTŮ A KANTORŮ SSPŠ V rámci svého žákovského projektu jsem na naší škole udělal anketu, která měla za úkol zjistit, jak nakládají se svými finančními prostředky nejen studenti, ale také i kantoři SSPŠ a jaký mají pohled na vytváření finančních rezerv. Kantoři Děláte si finanční rezervy?... 96,96% ANO Kolik % z vašich rod. měsíčních příjmů si spoříte?...19,32% Minimální měsíční úspora by neměla jít pod 20%. Ideální úspora je 30% z měsíčních příjmů, pro kvalitní dožití a dostatečné zabezpečení v průběhu života. 19

20 Myslíte si, že je nutné se zajistit na důchodový věk?... Kantoři 93,93% ANO Studenti 44,39% ANO Tady můžeme vidět rozdílnost názorů převážně pracujících lidí a převážně studujících lidí, který se od sebe liší velkým %. Studenti Kolik % si šetříte z vašich měsíčních příjmů?... 44,13% Pracující M. Příjem 1.ročník 33,33% 1407,-kč 2.ročník 37,5% 2203,75,-kč 3.ročník 56,52% 3162,37,-kč 4.ročník 48,27% 4367,-kč 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Pracujících ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Měs. Příjem Počet pracujících studentů stoupá postupem věku. Výjimkou je 4. ročník, kdy nejpravděpodobněji je pokles pracujících lidí zapříčiněn blížící se maturitou. Dále můžeme sledovat, že studenti vyšších ročníku jsou lépe finančně ohodnoceni. Marek Lauko 4.L 20

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2012/2013 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více