Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1"

Transkript

1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule Cesta do školy Rozhovor s 16

2 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne Důležitá schůzka k virtuální škole... 4 Odkud jsme a odkud dojíždíme... 5 Dny otevřených dveří ve Smíchovské SPŠ... 6 Dny otevřených dveří v učebně Pozdní příchody a přezouvání... 7 Nová maturita z angličtiny hodnocení písemné práce... 8 Cesta do školy Tahák Projekt Formule 1 ve školách Představení redaktorů SSPS TV ROZHOVOR S Milí studenti, děláte vše, co vás zvýhodní při hledání zaměstnání v dnešní silné konkurenci? Certifikát MOS, MCAS a e-learning Finanční náklady studentů a kantorů SSPŠ Seminář kreslení Lyžák očima 1.B Zpráva z lyžařského výcvikového kurzu SSPŠ Lyžařský kurz očima studenta 1.D FLORBAL - Poprask finále První mistrovství ČR ve squashi základních a středních škol Zajímavosti Maturitnní ples... 32

3 DOBRÝ DEN V DRUHÉM POLOLETÍ! Je tady únor, začátek druhého pololetí. První ročníky mají za sebou povedené lyžařské kurzy v Peci pod Sněžkou, máme za sebou krásný maturitní ples v Lucerně, čtyři termíny dnů otevřených dveří, je po pololetních prázdninách, blíží se konec třetího čtvrtletí. Letí to. Maturantům se blíží první maturitní zkouška: písemná práce z českého jazyka a literatury (čtvrtek 8. dubna). Druháci a třeťáci v IT si začnou zajišťovat praxi. Každý má své starosti. Nenechte se zaskočit, buďte připravení. Již po druhé se uskuteční přijímací řízení s možností podat na střední školy tři přihlášky. Jsme v očekávání, kolik přihlášek přijde, a hlavně kolik zápisových lístků získáme. Věřím, že naplníme oba obory vzdělání v prvním kole a jen samými kvalitními studenty. Program na březen a duben 2010: (změna vyhrazena) BŘEZEN jarní prázdniny zájezd do Anglie zápis průběžné klasifikace za 3. čtvrtletí DUBEN velikonoční prázdniny 2.4. velikonoční prázdniny 5.4. velikonoční pondělí 7.4. pedagogická rada hodnocení 3. čtvrtletí 7.4. schůzky rodičů 8.4. maturitní písemná práce z ČJL Mgr. Zbyšek Nechanický ZÁPIS Z RADY RODIČŮ ZE DNE Přítomni : dle prezenční listiny Schůzi zahájila předsedkyně RR pí Hochmuthová a předala slovo Ing. Sáblíkovi, který informoval: - Virtuální škola bude schůzka vedení školy s firmou UNICORN - Rekonstrukce prostor pro těl. výchovu po schůzi si členové prohlédli prostory, které se jim velmi líbily - Další opravy v prostorách školy - Maturitní ples přiložen seznam prodaných lístků tradičně nejvíce prodaných lístků ve 4. ročnících - Zimní lyžařský kurz - Školní program DOD, klasifikace, pedagogická porada, ukončení 1. pololetí, pololetní prázdniny 3

4 Dále ředitel odpověděl na dotaz předsedkyně RR k chystané úpravě v serverovny SK v rámci instalace kyvadla práce studenta 4.L. RR by byla ráda, kdyby se stavební práce provedly v době jarních prázdnin, aby bylo možno dobře zabezpečit výpočetní techniku proti prachu a jinému poškození. Ing. Sáblík přislíbil, že v tomto směru projedná s partnerem (ČVUT) tuto možnost. RR informovala o instalaci hrací konzole ve SK, jejíž zakoupení schválila na prosincové schůzi. RR odsouhlasila žádost prof. Stuchlíkové, která informovala o vyúčtování zájezdu do Anglie, aby již dříve odsouhlasená suma 12 tis. Kč,byla převedena do příštího školního roku. Pan Hons informoval o možnostech recyklovaných tonerů pro potřeby SK ceny ,- Kč a výkup prázdných cca 100 Kč /1ks Zůstatek účtu k byl ,07 Kč Další schůzka Rady rodičů se koná DŮLEŽITÁ SCHŮZKA K VIRTUÁLNÍ ŠKOLE Zapsala Hochmuthová Rád bych prostřednictvím školního časopisu Presík informoval o důležité schůzce, která se týkala virtuální školy. Je mi jasné, že tuto novinku mnozí studenti i pedagogové přijímají s rozpaky, nicméně z mnohých zkušeností vím, že trvá nejméně dva roky, než se takto složitý systém plně vžije ve firmě či vysoké škole. Ve čtvrtek 21. ledna 2010 se od 9.00 do hodin uskutečnila schůzka zástupců školy s poskytovatelem služby virtuální školy. Jednání se za školu zúčastnil ředitel školy, zástupce ředitele školy pro pedagogické záležitosti a koordinátorka virtuální školy profesorka Brabcová. Za poskytovatele služby byl schůzce přítomen David Kimr, Managing Direktor Vig Net a.s., člen vedení Unicorn Universe, autor systému, dále Jiří Horyna, zajištující praktické provádění změn v systému, a Adéla Benešová, pracovnice Vig net a.s., zajišťující konkrétního nastavení systému pro naši školu. Schůzku všichni přítomní označili za oboustranně přínosnou. Byly na ní otevřeně probrány jednotlivé problémy a společně se hledala východiska. Zástupci poskytovatele si vyžádali týden, aby mohli připravit soubor konkrétních opatření, která by měla přispět k přívětivějšímu uživatelskému prostředí. Pan Kimr, jeden z hlavních tvůrců systému, sám absolvent Matematicko fyzikální fakulty, uznal složitost systému, který však poskytuje mnoho významných služeb pro zákazníka, které jiné systémy neumožňují. Informoval, že tento systém využívají kromě mnoha firem v současnosti tři střední školy, vysoká škola Unicorn College a též nově i několik odborů Magistrátu hlavního města Prahy. Pan Kimr slíbil poskytnout na náklady společnosti pracovníky, kteří 4

5 provedou některá domluvená nastavení v systému pro naši školu, která povedou k příjemnějšímu uživatelskému prostředí. Pochopitelně některé zásadní systémové způsoby řešení informačního systému měnit nelze. Pan Kimr otevřeně přiznal, že implementace systému pro střední školy je z hlediska jejich firmy činností prodělečnou, nicméně mají zájem oslovovat studenty středních škol jako své potencionální zákazníky. Tyto finanční ztráty jsou částečně kompenzovány reklamou na stránkách, která možná může někoho iritovat, nicméně je důležitým zdrojem příjmů pro poskytovatele a částečně kryje jeho ztráty. Je pravdou, že poplatky komerčních subjektů jsou násobně vyšší než měsíční poplatek naší školy, stejně tak případné účtování práce zaměstnanců společnosti pro další specifické požadavky naší školy. Je také pravdou, že zatím všechny úkony s nastavením systému byly udělány na náklady poskytovatele služby a bylo slíbeno stejnou formou učinit další, předběžně domluvené na této schůzce. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy ODKUD JSME A ODKUD DOJÍŽDÍME V rámci svého žákovského projektu také zjišťuji, odkud jsou studenti naší školy. Pro toto vydání Presíku jsem vybral tři kategorie, které jsou dle mého zajímavé. První kategorie říká, z jakých krajů jsou naši studenti, druhá, z jakých měst, a třetí, z jakých částí Prahy. U druhé a třetí kategorie uvádím jen nejvíce zastoupené obce. Kraje : Města : Části Prahy : Praha Beroun - 16 Praha Středočeský kraj Zdice - 6 Praha 4-97 Ústecký kraj - 2 Čelákovice - 4 Praha 6-54 Plzeňský kraj - 1 Dobříš - 4 Praha 9-42 Jihočeský kraj - 1 Hostivice - 4 Praha Lysá n.l. - 4 Praha 8-17 Nučice - 4 Praha 2-16 Ořech - 4 Praha Rudná - 4 Praha 3-11 Úvaly - 4 Praha 7-8 Vrané n.vl. - 4 Z výše uvedeného vyplývá, že 30,2 % našich studentů je mimopražských, mnozí dojíždějí do školy z opravdu docela úctyhodné vzdálenosti. Připravil Miloslav Polák, 4.C 5

6 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SMÍCHOVSKÉ SPŠ Tradičně naše škola, stejně jako většina ostatních, pořádá dny otevřených dveří (DOD). Tyto akce mají přesvědčit zájemce o studium a jejich rodiče, že přihlásit se do naší školy je správné, že naše škola je správnou volbou. Přesvědčit rodiče i uchazeče, že studium je zvládnutelné, a hlavně, že studium dává dostatečný základ pro další studium na vysokých školách nebo pro možnost uplatnit se na trhu práce. Každoročně připravujeme tyto dny s jasným cílem. Chceme oslovit dostatečný počet žáků devátých tříd ZŠ, kteří mají předpoklady a také chuť studovat. Příprava DOD je dlouhodobá, souvisí s prezentací školy na výstavě Schola Pragensis a musí se časově připravit tak, aby návštěvnost těchto DOD byla co nejvyšší. Informace o termínech DOD uchazeči získávají prostřednictvím odborných příruček o volbě studia střední školy, na našich webových stánkách a pomocí již zmíněné výstavy Schola Pragensis. V letošním školním roce jsme popáté zorganizovali čtyři DOD. První, (19. listopadu) vždy nejnavštěvovanější, navštívilo 160 ( , , , ) potencionálních zájemců. Druhý (1. prosince) 76 ( , , , ), třetí (6. ledna) 65 ( , , , ) a čtvrtý (21. ledna) 95 ( , , , ) zájemců. Celkem se do naší školy v tomto školním roce přišlo podívat v rámci DOD 396 zájemců. Pro srovnání: Ve školním roce 2004/2005 naši školu navštívilo 607 potenciálních uchazečů, v roce 2005/ uchazečů, v roce 2006/ uchazečů, v roce 2007/ uchazečů a v roce 2008/ uchazečů. Trend je snadné vysledovat. Žáků ubývá a škol, které nabízejí stejné obory vzdělání, stále přibývá. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do organizace nebo se podíleli na prezentaci školy při DOD. Děkuji kolegům a děkuji také studentům 3.L, 3.A a 3.B. Studenti uvedených tříd se zhostili svého úkolu vzorně! Věřím, že i letos budeme úspěšní a budeme mít dost studentů v budoucím prvním ročníku. Každý z nás školu reprezentuje a svým chováním a přístupem k práci nebo studiu šíří dobré jméno školy. Mgr. Zbyšek Nechanický 6

7 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V UČEBNĚ 408 Každý z těchto čtyř dnů otevíral dveře budoucnosti našim uchazečům a jejich rodičům. Věřím, že i to, co návštěvníci viděli a slyšeli v učebně 408, přispělo k jejich dobrému dojmu z návštěvy naší školy. Úlohy moderátorů se za otevřenými dveřmi této učebny ujali studenti a studentky druhého ročníku. Představovali zde své práce a hovořili o tom, co se v předmětech Programování a Programové vybavení naučili. Domnívám se, že se všichni svého úkolu zhostili velmi dobře a zodpovědně. Moderátorskými stálicemi se stali Pavel Martinec, Jiří Stráněl, Michal Sůva a David Vodochodský, kteří se zúčastnili tří nebo dokonce všech čtyř Dnů otevřených dveří. Všem účastníkům chci poděkovat nejen za ochotu a odvahu prezentovat svou práci, ale také za příjemnou atmosféru, kterou v učebně vytvořili. Ing. Pavla Kopeluková POZDNÍ PŘÍCHODY A PŘEZOUVÁNÍ Bilance za první pololetí Velice rád konstatuji, že se nešvar s přezouváním i pozdními příchody výrazně zlepšil. Za první pololetí dosáhli počtu pěti nepřezutí pouze dva studenti, což je mizivých 0,3 % studentů školy. Počet pěti pozdních příchodů dosáhlo 53 studentů, z čehož 23 studentů je dojíždějících a 30 pražských. U dojíždějících studentů jsem vyhověl jejich písemné žádosti a navýšil tolerovaný počet pozdních příchodů, většinou na dvojnásobek, podle složitosti jejich dopravy. Dá se tedy konstatovat, že cca 3,6 % studentů mělo problém s pozdními příchody vinou komplikovaného dojíždění a 4,8 % vinou své liknavosti. Naopak 91,6 % studentů žádný problém s pozdními příchody nemělo. Dva studenti, kteří přesáhli tolerovaný počet nepřezutí, a 30 studentů, chodících pozdě bez tolerovaného důvodu, obdrželo zvláštní úkol, kterým bylo zpracovat pro virtuální školy osobnost, většinou z oblasti vědy a techniky. Bohužel sedm studentů úkol nesplnilo v termínu, proto obdrželi druhý stupeň z chování. Což je však z povinnosti práci dokončit nevyvazuje. Opatření pro druhé pololetí pozdní příchody Jelikož se návrh Studentské rady osvědčil, nebudou se dveře u vchodu zamykat, ale od 7.58 hodin, respektive od 8.53 hodin bude pozdě přicházející student povinen odevzdat ve vrátnici svůj studijní průkaz. Pokud by ho výjimečně zapomněl, legitimuje se, aby si paní vrátná mohla zapsat jeho jméno. Zůstává v platnosti opět tolerance pěti pozdních příchodů na pololetí, přičemž u mimopražských studentů bude tento počet navýšen, obecně na dvojnásobek. Poté i oni opět obdrží zvláštní úkol, směřující k naplňování virtuální školy. Pokud by student úkol neodevzdal, bude mu snížena známka z chování. Stejně tak se stane i v případě, kdy by počet pozdních příchodů výrazně překročil zmiňované meze. Opatření pro druhé pololetí přezouvání Každý student má toleranci pěti nepřezutí, pokud tento stav sám ohlásí v sekretariátu školy, a tím si na daný den vyžádá pardon. Není mým cílem nikoho ponižovat, proto nechci, aby jakýkoli student chodil po škole pouze v ponožkách. 7

8 Pokud se student nenahlásí a bude přistižen vyučujícími nepřezutý, snižuje se hranice pro takové případy na počet tří. To samé platí pro případy, kdy student bude naopak přistižen v přezůvkách před školou, kam si pravděpodobně odskočil nadýchat se čerstvého vzduchu, okořeněného výfukovými plyny hustě projíždějících automobilů. Tímto opatřením je odlišen případ, kdy je student seriózní a vyžádá si toleranci nepřezutí, od případů, kdy se snaží uniknout pozornosti a postupuje naopak neseriózně. Každému se může stát, že se mu přezůvky rozbijí či je z jiných důvodů nemá. V takovém případě má právo na toleranci do počtu pěti případů. Pokud počet nepřezutí přesáhne počet pěti, respektive tří v případě nenahlášení, obdrží opět student zvláštní úkol související s naplňováním virtuální školy. Pokud ho neodevzdá v termínu, bude mu snížena známka z chování. Závěrem Chtěl bych i tímto způsobem poděkovat studentům za serióznost v přístupu k řešení obou zmiňovaných nešvarů. Rovněž jsem potěšen, že v těchto svých opatřeních mám oporu nejen v pedagogickém sboru, ale též ve Studentské radě. Za což děkuji. Pevně doufám, že zlepšený stav bude pokračovat i ve druhém pololetí. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy NOVÁ MATURITA Z ANGLIČTINY HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Vyučující cizích jazyků na naší škole uzavřely v lednu školení pro hodnotitele písemných prací. Školení bylo organizováno velmi dobře, vhodně byla kombinovaná jeho e-learningová část s prezenčními semináři. Můžeme jen doufat, že i další přípravy na novou maturitu budou probíhat podobným způsobem. Písemná práce je jednou ze tří dílčích zkoušek nové maturity a skládá se ze dvou částí. V každé části žák zpracovává na základě zadání jiný slohový útvar, např. dopis, článek do časopisu, popis, zprávu, úvahu apod. Čas vymezený pro tuto zkoušku je: Základní úroveň obtížnosti: 60 minut Vyšší úroveň obtížnosti: 90 minut Rozsah slov se v jednotlivých úrovních také liší: Základní úroveň: 1. část: slov, 2. část: slov Vyšší úroveň: 1.část: slov, 2.část: slov Ráda bych vás, milí studenti, seznámila s tím, jak se bude vaše písemná práce hodnotit. Nejprve je potřeba zdůraznit, že jsme v České republice nic nového nevymysleli, podobným způsobem jsou hodnoceny písemné práce u Cambridgských zkoušek, s kterými mají někteří z vás či někdo z vaší rodiny zkušenosti.tyto zkoušky jsou prověřeny léty praxe. Hodnocení písemné práce je u nás velká novinka, dosud se hodnotilo tzv. globálním způsobem. 8

9 Nové hodnocení spočívá v analytickém systému, který co možná nejvíce eliminuje subjektivní hodnocení. První část písemné práce (delší) je hodnocena z 8 úhlů pohledu, což znamená 8 sloupců s jednotlivými deskriptory, druhá část (kratší) je hodnocena z 4 úhlů pohledu, tedy 4 sloupce. Stupnice je 3, 2, 1, 0 bodů. Práci hodnotí dva nezávislí hodnotitelé, každý bude mít na závěr tabulku s počtem bodů v každém z 8(4) sloupců a s výsledným počtem bodů. Výsledky, ke kterým došli, porovnají a tam, kde se liší, musí znovu projít jednotlivé deskriptory a dojít ke shodě. Pokusím se vás stručně seznámit s tím, co sledují hodnotitelé v jednotlivých sloupcích, uvedu příklady otázek, které si hodnotitel při opravování klade. 1. Sloupec zpracování zadání/obsah Je dodržena stanovená charakteristika textu? Jsou zmíněny všechny body zadání a jak kvalitně? Odpovídá délka textu požadovanému rozsahu, nejsou v textu nadbytečné informace? Je jasně vysvětlena podstata myšlenky? 2. Sloupec organizace textu, návaznost myšlenek Je text souvislý, členěný do odstavců podle myšlenek? Je logicky uspořádaný, nepřeskakuje žák z jedné myšlenky na druhou? Používá vhodné a různorodé spojovací výrazy na úvod odstavce a v souvětích? 3. Sloupec slovní zásoba a pravopis přesnost a rozsah Nebrání chyby ve slovní zásobě a v pravopise porozumění? Jedná se o globální (velkou) chybu nebo o chybu pod úroveň? Kolika chyb se žák dopustil? Jak bohatá je jeho slovní zásoba? 4. Sloupec gramatika přesnost a rozsah Nebrání chyby v gramatice porozumění? Jedná se o globální (velkou) chybu nebo o chybu pod úroveň? Kolika chyb se žák dopustil? Jak bohaté jsou mluvnické struktury a formy, které používá? Když se pozorně začtete, vidíte, že se v hodnocení písemné práce obráží všechno, co v hodinách děláme, poznáváte jistě pokyny, které dostáváte a nadále budete dostávat. Vidíte, že gramatika a slovní zásoba se hodnotí až ve 3. a 4. sloupci, ale logicky to, jak obstojíte ve sloupci 1. a 2., závisí na tom, jak dobře jazyk ovládáte. Znovu zdůrazňuji, snažte se poctivě připravovat na hodiny, procvičujte ve škole i doma slovní zásobu a gramatiku, trénujte komunikační dovednosti. Pokud se vám toto bude dařit, nemusíte se nové maturity z angličtiny obávat. Zuzana Stuchlíková vyučující angličtiny 9

10 CESTA DO ŠKOLY... snažil držet od silnice dál. Do školy jsem se prodral kolem osmé. Naštěstí bylo otevřeno, tak jsem nedostal pozdní příchod. Třída byla na lyžáku, tak nás přišlo asi jen pět. Spolužák se málem nedostal do školy, protože někde uvízl s autobusem. Na dvoře školy jsme odklízeli sníh, aby auta měla kde zaparkovat. Po naší (údajně nekvalitní) prací to šli dodělat borci z 1.C! Zde na obrázku si je můžete prohlédnout Jako každý den jsem i tento jel do školy tramvají, ale tento den byl v něčem jiný. Tramvaj uvízla na výhybce, tak jsem musel jít pěšky. Nasadil jsem si tedy sluchátka, zapnul ipod a šel. Všude okolo mě bylo spoustu sněhu. Na nějakých místech v Praze napadlo až 38 centimetrů. Na silnicích bylo hodně sněhu, který byl rozježděný auty, tak jsem se Nějaké zajímavosti: V Praze je nejvíc sněhu za posledních sedmnáct let. Na Ruzyni je 25 centimetrů, v Libuši 29 centimetrů. Zatímco v roce 1993 v metropoli bylo 25 až 35 centimetrů, nyní to je od 25 do 38 centimetrů. TAHÁK Šimon Pohořelý, 1.L Z hodiny českého jazyka (volný slohový útvar): Tahák, mrzký kousek papíru, jenž je poslední záchranou mladých studentů u zkoušek a testů. Tento papír se vzorečky a daty studenti ukrývají, kam se jen dá - do kapes, pod kryty kalkulaček, do penálů anebo jej prostě píší tužkou na vlastní lavice a doufají, že si jich učitel nepovšimne. 10

11 Bohužel si neuvědomují, že pečlivou výrobou svých taháků se na test připraví mnohdy i lépe, než kdyby se prostě učili, ba co víc, při samotné zkoušce jsou nervóznější ze strachu, že učitel by mohl jejich tahák odhalit. I přes tento fakt jsou taháky zábavou jak pro učitele, tak pro studenty, neboť považují za věčný souboj to, jak přechytračit jeden druhého. Martin Vegner, 1.L PROJEKT FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž určená pro týmy studentů středních škol ve věku od let. Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Studenti se musí naučit používat grafické systémy CAD, ve kterých vytvářejí model formule, systémy CAM, ve kterých vytvářejí NC kód pro CNC frézku a seznámí se i s reálnou výrobou. Když jsem o této soutěži slyšel, velice se mi to zalíbilo. Nebylo tedy nic jednoduššího než dát dohromady alespoň 3 členný tým a přihlásit se do soutěže s tím, že to bude i náš ročníkový projekt k maturitě. Naším konzultantem se stal Ing. Karel Fuksa, který nás vede stále vpřed. Náš tým se skládá ze tří studentů čtvrtého ročníku Hakl David, Medek Jaroslav, Pilecký Vít a ze třech studentů z ročníku třetího, kteří nám s projektem pomáhají a příští rok by po nás měli převzít štafetu do dalšího ročníku soutěže Černá Lucie, Janovská Ivanka a Hronek Tomáš. Jako první úkol nás tedy čekal 3D návrh tvaru modelu tak, aby splňoval veškerá pravidla daná pořadatelem soutěže a aby zároveň lahodil oku. Po výběru toho správného, nás čekal virtuální test aerodynamiky v programu SolidWorks, který nám věnovala ČVUT fakulta strojní. To pro nás zařídila Ing. Hana Nebřeská. Po vyhodnocení výsledků z větrného tunelu nás čekaly úpravy tvaru. Ty jsme konzultovali s panem Ing. Michalem Schmirlerem také z ČVUT, který je velmi ochotný a s celým projektem nám velmi pomáhá nejen po materiální stránce, ale i svými zkušenostmi a výrobními prostory. Model jsme tedy upravili (resp. zcela předělali), aby byl více aerodynamický. Poté následovalo vytváření NC kódu. Zde byl trochu problém. Na ČVUT mají jinačí frézku, a tak jsme museli trochu improvizovat. Pomohl nám ovšem pan Ing. Tomíček, díky kterému se nám povedlo náš NC kód úspěšně a funkčně převézt na kód podporovaný jejich frézkou. Vše se nakonec podařilo a v tuto chvíli máme vyrobeno 5 modelů z balzového dřeva. Nyní nás čeká usilovné broušení a lakování modelů, abychom se mohli zúčastnit předběžných testů na reálné dráze. 11

12 Z pravidel soutěže ale vyplývá i povinnost zajistit si financování ve formě sponzorů. Velice nás tedy těší, že můžeme ke svým sponzorům přidat ČVUT fakultu strojní, která nás podporuje také z Evropských fondů a z Operačních fondů Praha. I Smíchovská střední průmyslová škola pod vedením Ing. Radka Sáblíka nám nabídla pomoc, tu jsme však doposud nevyužili. Jako dalšího sponzora bych rád uvedl firmu Tipsport, která se zavázala nám poskytnout týmové oblečení a možnost nechat tisknout veškerý propagační materiál. A tímto bych chtěl také velmi poděkovat všem kantorům a studentům, kteří nám, byť jen málo, s projektem pomáhali, nebo pomáhají. Jaroslav Medek, manažer týmu TCT TopConstructionTeam PŘEDSTAVENÍ REDAKTORŮ SSPS TV Jaroslav Medek, 4.C Václav PÍŠA, 4.C, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Jako všichni co jsme si ho vybrali, i mě baví práce s kamerou a nebojím se mluvit. S Jakubem Laciným jsme sehraní, tak proč ne? Je to jeden z projektů, kde se naplno mohu kreativně vyřádit a sedí mi. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Zatím jsme posbírali 100% bodů, víc spokojený být nemůžu. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Konkurence je fakt veliká. Když porovnám poslední díly s díly prvními, tak kluci prošli obrovským progresem. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Vůbec vymyslet to, co v díle bude. Realizace a střih pak už je jen rutinní práce. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Spolupráce s celou školou. Seznamuji se s novými studenty z nižších ročníků, které bych jinak nepoznal. Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Na maturu se celkem netěším, budou to nervy a promarněné noci. Ale už to chci mít za sebou. Střední škola byla jedna velká párty a doufám, že VŠ bude pařba ještě větší. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Hodně se věnuju extrémním sportům, jako např. Bmx, Snb, Surt, kde jsem nabyl svou zkušenost s prácí s videem. 12

13 Co hodláš dělat po skončení střední školy? Odjet do Au, tam se zdokonalit v angličtině. Odtamtud do Thajska nebo na Borneo, kde si vezmu za ženu domorodku a budu s ní v lásce a míru, bez potřeby peněz a stresu, pěstovat potraviny na obživu bez závislosti na civilizaci. Jakub LACINÝ, 4.C, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Původně jsem projekt neměl vybrán, a když mě Vašek oslovil, neváhal jsem a kývl mu na spolupráci na projektu bez většího rozhodování. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Podle ohlasů okolí dosavadní výsledky hodnotím kladně, takže budeme v našem snažení pokračovat, abychom naše věrné diváky nezklamali. Sledujete svou konkurenci? Jak bys je zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Já osobně konkurenci sleduji a myslím, že obě skupiny podávají skvělé výkony. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Těžko říct, my s přípravou problémy nemáme, zatím, a doufám, že to tak i zůstane Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Určitě zdokonalení se v práci s videem a zvukem. Poznávání toho, co obnáší práce okolo zpravodajství. Jak se těšíš na maturitu a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Asi nikdo se netěší na maturitu, a abych se přiznal, ještě jsem se nezačal učit, což hodlám v nejbližší době napravit. A co se týče krátícího se pobytu v našem ústavu, ještě bych tu klidně pár let pobyl. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Hraji pozemní hokej, což vyplňuje všechen můj volný čas. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Chtěl bych pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejspíše s IT zaměřením. Jakub MELICHAR, 4.D, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Nová, zajímavá zkušenost v oblasti komunikace s profesory, studenty a také z důvodu toho, že mě baví práce s videem a chci se v tom zlepšovat. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Výsledky svého týmu hodnotím velice kladně, dá to dost práce, ačkoliv to určitě mnohokrát není tolik znát. Řekl bych, že jsme tak ve třetině, čeká nás ještě spousta práce. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? 13

14 Samozřejmě, neříkám, že je druhá skupina bezkonkurenční, ale jejich díly jsou přinejmenším velice dobré. Každá skupina má v jednotlivých dílech zpracovávat něco jiného, tudíž se nedá hodnotit stejným metrem, ale každopádně mi přijde, že podáváme celkově všechny skupiny velice slušné výkony. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Pro naši skupinu je i přes přípravy, promýšlení, stříhání atp. na 100% časově nejnáročnější natáčení ve studiu, zejména přeřeky a záchvaty smíchu. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Viz první otázka. Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Na maturitu se samozřejmě netěším vůbec, bezstarostný život neexistuje a doufám v to, že nějak odmaturuji a poženu to dál. Doufám, že se mně i ostatním studentům zadaří. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Tak určitě, miluji hudbu, sport, filmy, nejvíce ze všeho asi posezení s kamarády, různé koncerty, akce atp. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Původní plán byl, že po prázdninách odjedu s kamarádem do Kalifornie, ale bohužel se to časově nejspíše nezvládne, to vše vinou dohánění ve škole, přípravě na maturitu a celkově je toho za tenhle půlrok dost. Doufám, že se podaří o rok později. Podávám přihlášky na nějaké VŠ, ale to je ještě za dlouho, ta hlavní věc pro přijetí mi ještě chybí David LUKÁŠ, 4.D, obor IT Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Ve třetím ročníku jsme se jako třída zúčastnili projektu Leonardo, kde jsme si s Kubou vzali na starost kameru a video. Od té doby se to s námi táhlo. Natáčeli jsme mistrovství v basketu, maturity a poté nám byl nabídnut maturitní projekt SSPŠ TV, který se nám zdál asi ze všech nejzajímavější. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Je za námi určitě kus práce. Ze začátku to bylo dost těžké, protože to byla úplně nová zkušenost. Teď už člověk ví trochu lépe, jak v tom chodit, tak už to snad bude jen lepší a dotáhneme to dokonce. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Tak určitě se podívám na každý nový díl ostatních skupin. Každá z dvojic to pojala trošku jinak a taky na to má každá jiné množství času. S Vencou Píšou si občas řekneme, jestli dobrý a podobně. Ale samozřejmě se rád zasměji nad díly Venci s Kubou. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Jak už jsem se zmínil, jde hodně o čas. My s Kubou často po škole pracujeme, do toho máme před maturitou, dvakrát v týdnu máme školu do pozdních hodin a je obtížné to všechno skloubit dohromady. To znamená, že často odcházíme ze školy třeba v sedm hodin. Jelikož často točíme s profesory, je také dost obtížné je jenom zastihnout, natož ve volné chvíli. Dalším problémem je vymýšlet, co do dílu dát, protože jsme přece jenom tři skupiny a události na škole nám občas nestačí. Pak je tu střih videa, technické problémy a podobně. 14

15 Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Tak určitě jsou to nové zkušenosti v oblasti práce s videem a zvukem. Člověk musí vymýšlet nějaký ten scénář, texty, jak budou vypadat jednotlivé scény a podobně. Navíc jsme často v kontaktu s profesory a zaměstnanci školy, tak že se tak celkově sblížíte, a to i s panem ředitelem Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Tak z maturity mám samozřejmě strach, už se mi o ní asi čtyřikrát zdálo. Bezstarostný život?:-) Tak na naší škole jsem se často nervoval a myslím, že ještě hodně budu, ale vím, že mě pak čeká plno jiných a určitě horších povinností a situací, ale to si člověk uvědomí, až je prožije. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Jo, to určitě mám. Všeobecně mě baví sport a především fotbal! Dost volného času strávím s přítelkyní a samozřejmě sezením s přáteli, nebo jak se to formuluje do školního časopisu Co hodláš dělat po skončení střední školy? Tak jenom se SSPŠ TV jsme se teď byli podívat na dvou vysokých školách, tak že asi určitě nějakou zkusím a uvidím, když to nevyjde, tak bych šel třeba na rok na nějakou jazykovou školu a potom to třeba zkusil znova, nebo začal pracovat, pokud by se naskytla nějaká dobrá příležitost, ale momentálně je pro mě primární určitě maturita! Kuba KEMR, 4.L, obor TL Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Protože za posledních pár let zjišťuji stále čím dál víc, že točit se kolem natáčení, střihání, režírování a zkrátka filmaření mě naplňuje víc než cokoliv jiného doposud =) Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Když si zpětně pustím třeba náš první díl, tak mě to trošku pobaví, jelikož to, co jsme dělali tehdy, bychom dnes udělali jinak a často i mnohem lépe. Ale jinak si myslím, že můžu být na naši práci zatím právem hrdý ;) Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Ano, sleduji, řekl bych, že to kluci dělají taky moc pěkně každej z nás staví trošku na něčem jiným my například tam máme propracovanější grafiku či efekty a kluci mají zas mnohdy lepší nápady nebo reportáže viz zpívánky =D Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Asi sehnat materiál na přípravu zkrátka je někdy dost složitý sehnat dost reportáží za ty tři týdny A velký problém je s kamerou (kamerami) Často se chystáme jít něco natočit, ale kameru má někdo jiný a není k sehnání To samé platí o mikrofonu! Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Já ta videa střihám, takže jsem se naučil lépe pracovat v různých videoprogramech a výsledek bych mohl dál publikovat jako část své dosavadní tvorby při přihláškách k dalšímu studiu. Jak se těšíš na maturitu a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? 15

16 Na maturitu se moc netěším, že jo? Spíš na po-maturitě =D A líto mi to částečně je viz nová tělocvična (tu si ani neužijeme ), nintendo wii ve Studentským klubu a tak Ale jinak ne, jsem rád, že už to budu mít za sebou teda snad ;-) Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Ta práce s videem je pro mě záliba číslo jedna, ale jinak hodně sportuju hlavně squash, stolní tenis, ricochet, snowboarding Co hodláš dělat po skončení střední školy? V listopadu si podám pokus o přihlášku na FAMU (režie). Nebo Filosofická fakulta UK, obor filmové studie (filmový kritik). Zkrátka nechci v životě zatím dělat nic jiného než do filmu Jednou budu režisérem a basta fidli!! =D Ondřej FIŠSER 4.L, obor TL Proč sis vybral jako žákovský projekt internetové zpravodajství SSPS TV? Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a měl jsem štěstí, že Kuba hledal někoho k sobě. Jste v polovičce svých příspěvků. Jak zpětně hodnotíš dosavadní výsledky svého týmu? Každým dílem se zlepšujeme jak ve vystupování, tak ve vizuálních efektech. Sledujete svou konkurenci? Jak bys zhodnotil jejich příspěvky do SSPS TV? Konkurenci sleduju. Myslím si, že se tohoto projektu zhostily ostatní skupiny velmi dobře. Co je dle tebe nejtěžší na přípravě jednotlivých dílů SSPS TV? Nejtěžší na každém dílu je stihnout termín a sehnat něco nového, abychom se neopakovali s ostatními skupinami, sehnat mikrofon, kameru a stativ, abychom nezdržovali další skupiny v jejich přípravách dalšího dílu. Jaké pozitivní zkušenosti ti přináší projekt SSPS TV? Vystupování na veřejnosti, zacházení s kamerou, stříhání videa Jak se těšíš na maturitu, a není ti trochu líto, že už ti pomalu končí bezstarostný život středoškolského studenta? Asi jako každý se na maturitu moc netěším. Trochu mi je líto, že budu končit na této škole. Nejvíc mi budou chybět školní akce a profesorský sbor. Máš nějaké další záliby kromě práce s videem? Video stříhá Kuba. Já sháním materiály a dělám scénář. Jinak hraju závodně basket a občas nějakou tu hru na PC. Co hodláš dělat po skončení střední školy? Vysoká škola, to je asi jasný. ROZHOVOR S Mgr. HOUSKA Miroslav, vedoucí předmětové komise humanitních předmětů Strávil jste rok v Austrálii. Měl jste možnost se seznámit s tamním středním školstvím? Pokud ano, liší se výrazně od českého? Já jsem sice strávil rok v Austrálii, nicméně většinu času jsem tam trávil jako student externího školství, které jsem si musel 16

17 hradit. Nemám žádné podobné zkušenosti z domova, tak nemůžu v tomto směru nic porovnávat. Abych byl přesnější, tím že jsem si studium musel, hradit očekával jsem určitou úroveň a tu úroveň jsem se snažil také získat. Pozoroval jste výrazně odlišný životní styl v Austrálii od životního stylu v Čechách? Na jednu stranu tím, že se svět zmenšuje a globalizace nás pohlcuje, tak možná na první pohled tam není moc velký rozdíl patrný. Na druhou stranu je tam velká směsice kultur a díky tomu, že jsou původní obyvatelé na velmi nízké sociální úrovni, jejich kultura zdaleka tolik nevyniká, jak by mohla. Převažuje zde kultura evropská, anglosaská a samozřejmě velká směsice kultur asijských, a to je patrné na každém kroku. Teď o naší škole. Jak hodnotíte vaši spolupráci se studenty? Nemám moc velké srovnání s jiným prostředím, ale pocit, který jsem zde získal, je pocit kolektivu, který na mě působí vřele. Troufám si tvrdit, že jsem v tomto směru zatím víc než spokojený. Již opakovaně jste uspěl v internetové anketě studentů a stal se Sympaťákem roku. Jak se na takové hodnocení díváte? Za toto ocenění jsem samozřejmě velice rád a vážím si jej a nebyl bych upřímný, pokud bych se snažil tvrdit cokoliv jiného. Zároveň si uvědomuji, že studenti ke mně přistupují shovívavě a to je zase sympatické pro mě. Někdo si řekne, že pro obor IT není výuka historie, tedy dějepisu, vůbec potřebná. Co byste mu na takový názor řekl? Já si myslím, že historie a orientace ve společnosti je prospěšná pro vývoj rozumného a zralého člověka. Patří ke všeobecnému a středoškolskému vzdělání. Jak hodnotíte kvalitu našich studentů? Bohužel je asi pravda, že úroveň studentů všeobecně klesá jak na středních, tak na vysokých školách. Na druhou stranu musím říci sebekriticky, že částečně na to máme vliv i my, učitelé. Jsme v mnohých věcech méně nároční a možná to není vždycky dobré a ku prospěchu věci. Já si myslím, že by nemělo platit pravidlo, že každý člověk může a má mít maturitní zkoušku, a už vůbec by nemělo platit, že každý, kdo má maturitní zkoušku, má studovat vysokou školu. Jak se díváte na státní maturitu? Je to rozhodně dobrá idea, která by tady měla uplatnění i místo v našem školství. Ale v aktuální době není vůbec připravena. Je to podceněné, koncepčně nedotažené, informačně nedoladěné a myslím si, že by se měla hledat náprava celého přístupu a systému. Na podzim se uskutečnila akce Píšeme noviny s MF Dnes. Jak jste byl spokojený s ohlasem, kolik studentů přispělo? Jsem velmi rád, že 11 studentů průmyslové školy si našlo čas a odvahu, aby se zapojili do této akce. Nejsem spokojený s tím, že to v novinách nevytiskli, a tím naše studenty do jisté míry demotivovali. V čem spatřujete jistou neochotu studentů vyjadřovat své názory? Mám dojem, že studenti nejsou zvyklí a nemají vůli moc často vyjadřovat své ucelené myšlenky a názory a že ani neoplývají velkou ochotou strukturovaně komunikovat s širším okolím. Možná se vás, studentů nikdo na nic neptá, a když už, nezajímá ho vaše odpověď 17

18 S tím souvisí často i nedostatečné vyjadřování studentů. Troufám si tvrdit, že vliv moderních, urychlených a zkratkovitých forem komunikace v podobě SMS zpráv, ů, chatů a kdoví čeho dalšího, je tu více než patrný. Vedete při svých hodinách studenty k tomu, aby se nebáli říkat své názory, aby byli sebevědomými studenty? Doufám, že snad ano, alespoň si to myslím. Jsem obecně toho názoru, že když se člověk chová a hovoří slušně a umí se vyjadřovat, tak si může dovolit říct cokoliv. V neposlední řádě také musí umět svůj názor obhájit a argumentovat. Jaký máte osobní názor na virtuální školu? Obecně si myslím, že je to dobrý nápad a v dnešní moderní době nám to poskytuje opravdu velké možnosti, tak proč toho nevyužit. Ale je to s ní podobné jako s ohněm dobrý sluha, ale zlý pán. Navíc jsem toho názoru, že zavedení jakéhokoliv takového systému je během na velmi dlouhou trať, který nelze uspěchat. Bude vyžadovat značnou trpělivost jak ze strany vyučujících, tak i studentů. Chcete něco vzkázat studentům naši školy? Snad jen, aby stále všemi silami drželi dobrou úroveň a dobré jméno naší školy, která je tím dlouhodobě pověstná. Děkuji za rozhovor. Připravil Markijan Filipčuk, 3.C MILÍ STUDENTI, DĚLÁTE VŠE, CO VÁS ZVÝHODNÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ V DNEŠNÍ SILNÉ KONKURENCI? Jste aktivní? Účastníte se výuky s plným nasazením? Máte uspokojivé výsledky? Účastníte se nadstandardních vzdělávacích a certifikačních programů? Naše škola vám nabízí kromě základní výuky (která má mimochodem velmi široký záběr) a maturitní zkoušky, také množství nadstandardních aktivit, kterých se máte možnost účastnit, a tím si zlepšit své znalosti, dovednosti a tyto schopnosti si můžete současně nechat i certifikovat. Mnoho škol svým studentům nabízí možnost získat nejrůznější certifikáty a navštěvovat podobná nadstandardní školení a tito studenti se stanou v budoucnu vašimi silnými konkurenty. Až se zaměstnavatel dostane do situace, kdy si bude moci vybrat ze dvou podobně vybavených studentů, oba budou mít maturitu, znát podobnou problematiku, ale jeden ji bude mít navíc i certifikovanou, pro koho se zřejmě rozhodne? Přemýšlejte, zda by vám nevylepšilo skóre například studium v Cisco Academy (certifikáty získáte po úspěšném složení zkoušek), účast na kurzech v rámci MS IT Academy zaměřených na produkty MS Office, složení certifikační zkoušky MOS nebo MCAS, případně získání ECDL certifikátu Pro informace o výše zmíněných produktech můžete kontaktovat profesorku Spurnou na u Certifikáty v rámci Cisco Academy mohou získat studenti z oboru IT v rámci intenzivního kurzu konaného mimo výuku nebo v rámci svého zaměření. Studenti lycea mohou na konci 18

19 prvního ročníku projevit svůj zájem o studium tak, že se zapíší do seznamu v sekretariátu pro studentskou agendu. Upozorňuji všechny, že toto studium je náročné zejména z hlediska jazykového, neboť texty i zkoušky jsou v angličtině. Pozitivem je kvalitní studium zakončené velmi žádanou certifikací, vše pro naše studenty bezplatně. Certifikát MOS a MCAS mohou získat všichni naši i cizí studenti a učitelé, získají tak prokazatelné mezinárodně platné ocenění svých dovedností a stát výše v případné konkurenci. Zkouška stojí 1000 Kč a koná se na naší škole elektronickou formou. Zkoušky jsou v angličtině s výjimkou MOS WORD 2003, který je v češtině. Certifikát ECDL se skládá ze sedmi zkoušek, zkoušky se konají průběžně, v češtině, vyhodnocení provádí certifikovaný tester a po jejich úspěšném složení získáte zmíněný certifikát. Tento certifikát začíná být ve společnosti základním certifikátem dokládajícím základní schopnost pracovat s počítačem a mnohé instituce a firmy jej považují za minimum při žádání o práci. Certifikát stojí 2500 Kč a studentům, kteří mají zaplacen příspěvek do RR nebo mají výborné studijní výsledky, jsou poskytovány nezanedbatelné slevy. Mgr. Ivona Spurná Lektorka Cisco Academy, tester ECDL a vedoucí testování pro zkoušky MOS a MCAS CERTIFIKÁT MOS, MCAS A E-LEARNING Studenti, pokud chcete získat certifikát MCAS nebo MOS, můžete získat přístup k materiálům e-learningu, který přímo souvisí s těmito zkouškami. V případě zájmu o certifikaci kontaktujte profesorku Spurnou na u Certifikát vám získá lepší pozici na trhu práce a také může zajistit výrazné vylepšení známky v příslušném předmětu výpočetní techniky. FINANČNÍ NÁKLADY STUDENTŮ A KANTORŮ SSPŠ V rámci svého žákovského projektu jsem na naší škole udělal anketu, která měla za úkol zjistit, jak nakládají se svými finančními prostředky nejen studenti, ale také i kantoři SSPŠ a jaký mají pohled na vytváření finančních rezerv. Kantoři Děláte si finanční rezervy?... 96,96% ANO Kolik % z vašich rod. měsíčních příjmů si spoříte?...19,32% Minimální měsíční úspora by neměla jít pod 20%. Ideální úspora je 30% z měsíčních příjmů, pro kvalitní dožití a dostatečné zabezpečení v průběhu života. 19

20 Myslíte si, že je nutné se zajistit na důchodový věk?... Kantoři 93,93% ANO Studenti 44,39% ANO Tady můžeme vidět rozdílnost názorů převážně pracujících lidí a převážně studujících lidí, který se od sebe liší velkým %. Studenti Kolik % si šetříte z vašich měsíčních příjmů?... 44,13% Pracující M. Příjem 1.ročník 33,33% 1407,-kč 2.ročník 37,5% 2203,75,-kč 3.ročník 56,52% 3162,37,-kč 4.ročník 48,27% 4367,-kč 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Pracujících ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Měs. Příjem Počet pracujících studentů stoupá postupem věku. Výjimkou je 4. ročník, kdy nejpravděpodobněji je pokles pracujících lidí zapříčiněn blížící se maturitou. Dále můžeme sledovat, že studenti vyšších ročníku jsou lépe finančně ohodnoceni. Marek Lauko 4.L 20

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Kdo se v sezoně 2011/12 staral ve vašem klubu o marketing? Marketingový ředitel ing. Jan Kratochvíl a pak já. Od příští sezony bude

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

FAQ 2016. Odpovědi na často kladené otázky:

FAQ 2016. Odpovědi na často kladené otázky: FAQ 2016 Odpovědi na často kladené otázky: Co to je "Prezentiáda?" Prezentiáda 2016 je již sedmý ročník soutěže v prezentačních dovednostech. Zúčastnit se mohou až čtyři dvou nebo tříčlenné týmy z jakékoli

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ (PF JČU) v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Znalosti v oblasti počítačové gramotnosti : na velmi

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků Letošní rok jsme měli opět velkou čest zúčastnit se náročné vědecké soutěže, která i po celostátním kole pokračuje ve světovém měřítku Turnaje mladých fyziků. Náš tým se skládal z

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

A PROČ JSTE NA TO VLASTNĚ CHTĚLI JÍT JINAK? Protože:

A PROČ JSTE NA TO VLASTNĚ CHTĚLI JÍT JINAK? Protože: A PROČ JSTE NA TO VLASTNĚ CHTĚLI JÍT JINAK? Protože: Tak NE!! pořád řešíme problémy dětí z dětských domovů a dětí ze standardních rodin, kdy čas od času děti z rodin nabízejí našim dětem z domovů pomoc

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE - DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2016/2017 Zahájení školního roku: čtvrtek 1. září 2016 Konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2017 Ukončení školního roku: pátek 30. června 2017 Prázdniny Podzimní:

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více