Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami"

Transkript

1 Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují Str. 06, 18 a 24 Maminka Iveta Balata, miminka Vojtěch a Tadeáš, lékař gynekologického oddělení MUDr. Petr Holba Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Str. 07 a 12 Navýsost moderní přístup k operacím kloubů v Mladé Boleslavi Str str str str str str str str

2 02 03 Úvodní rozhovor Obsah s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislavem Holobradou: Krajské nemocnice udělají pro pacienty vždy maximum Na jedné straně zvýšení DPH, na druhé straně žádné zohlednění tohoto navýšení v úhradách za péči nebo sazebníku výkonů. O rozevírání pomyslných nůžek ve zdravotnictví i odhodlání nemocnic v takové situaci dále léčit pacienty kvalitně jsme si povídali s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislavem Holobradou. který si jeho služby na konkrétní den a hodinu zaplatil. I u porodnictví to není zcela jednoduché, maminky vždy nerodí zcela přesně podle plánovaného termínu porodu. Jednáme o tom s ostatními řediteli krajských nemocnic ve středních Čechách. Jistou možností jsou víkendové termíny, ale za provedením operace jdou samozřejmě další náklady, nejen na jednoho operatéra. Tento lékař musí dostat za víkendovou práci mimo plánovanou službu mzdu a není přitom na sále sám je tam nejméně jeden další operatér, který mu asistuje, instrumentářka, další sálová sestra, která zabezpečuje chod sálu a potřebné zázemí, anesteziolog a anesteziologická sestra. Uvidíme. V každém případě je daleko jednodušší dát tuto možnost na papír, než ji pak zrealizovat za všech okolností ve skutečném prostředí. s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s., MUDr. Stanislavem Holobradou 02 Odbor zdravotnictví 04 Slovníček zkratek a pojmů 05 Nový pavilon v Mladé Boleslavi přinese vysoký komfort pro pacienty 06 Hejtman odhalil Trnkův pomník v Příbrami 07 Péči o seniory a sociálně slabé neustále rozvíjíme 08 Hejtman odhalil Trnkův pomník v Příbrami 10 do které předtím nikdo ve větší míře neinvestoval Mají krajské nemocnice peníze na 10%, resp. Oblastní nemocnice Příbram 12 od jejího zrodu, tedy od poloviny 50. let minulého století. To, myslím, hovoří za vše. Investice do stře- 6,25% navýšení platů zdravotníků, jak odborům v loňském roce slíbil ministr zdravotnictví? Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 18 dočeského zdravotnictví oceňují zejména sami pacienti, ale i zaměstnanci jednotlivých nemocnic. Zatím ne. Pokud k navýšení plateb za zdravotní péči v rámci úhrad od zdravotních pojišťoven dojde, zjistíme to až v únoru. Prostředky navíc od ministerstva Oblastní nemocnice Kladno 24 Oblastní nemocnice Kolín 30 Prakticky všechny stavební a další úpravy probíhají v nemocnicích za jejich plného provozu. Musí to tak být? na splnění jeho slibu nemáme, nemáme ani prováděcí metodiku. Určitě budeme chtít stávající výši mezd udržet. Uznávám, a nejsem jediný ředitel nemocnice, Nemocnice Kutná Hora 36 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 42 Ano. Jinak by totiž nemocnice musely výrazně omezit že si lékaři vyšší platy zaslouží. V nemocnicích ale poskytovanou péči, což si s ohledem na naše paci- nepracují jen lékaři. Jsou tu i zdravotní sestry, labo- enty vůbec neumím představit. Musím přitom dodat, ranti, ošetřovatelky a další lidé. Všichni děláme pro že nejen u nás, ale i v ostatních středočeských kraj- pacienty v každé situaci maximum. ských nemocnicích veřejnost i pracovníci nemocnic tuto snahu zkvalitnit zdravotní péči a změnit často ne Dotkne se navýšení DPH od ledna tohoto roku zcela příjemné prostředí současných starších pavi- i provozu nemocnic? Je navýšení zohledněno lonů bez toho, aby došlo k zásadnímu, byť dočasnému v úhradách od zdravotních pojišťoven? omezení poskytované péče, velice chápou. Zvýšení DPH se, bohužel jako pokaždé, nijak do úhrad nebo sazebníku výkonů aktuálně nepromítne. Nao- Jak se díváte na možnost zaplatit si od dubna pak v cenách zdravotnického vybavení, spotřebního MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram Pane řediteli, v současné době se staví nebo rekonstruuje ve všech krajských středočeských nemocnicích včetně Příbrami. Je to nezbytné? Proč? Nezbytné to zcela jistě je. Do krajských nemocnic dříve příliš investováno nebylo, i když byla veřejnost často přesvědčována o opaku. Krajské nemocnice musí odpovídat v péči, kterou provádějí, současným medicínským možnostem, zanedbatelné není ani hledisko úspory na režijních nákladech nových nebo rekonstruovaných nemocničních budov. Proto je velmi dobře, že současné vedení Středočeského kraje investice do těchto nemocnic podporuje. Například v Příbrami postupně přestavujeme budovu D, svého operatéra nebo porodníka? Myslíte, že je to ve 100 % případů opravdu reálné? Co když si budoucí maminka předplatí na plánovaný porod svého dítěte konkrétního lékaře, začne rodit dříve a zaplacený porodník ji nebude moci odrodit třeba proto, že porod bude probíhat v noci mimo službu dotčeného lékaře? Je to určitě diskutabilní téma. Nejlepší odborníci oddělení samozřejmě operují ty nejsložitější případy a to musí platit i nadále. Není možné, aby tento odborník nemohl provést těžkou operaci, protože bude zrovna operovat banální případ, jako je například plánovaná operace slepého střeva nebo odstranění nezhoubného ložiska, třeba bradavice u pacienta, materiálu, léků, režijních nákladů, jako například cen vodného a stočného, elektřiny, tepla a dalších komodit se toto zvýšení promítá již od ledna letošního roku. Dochází přitom k pomyslnému rozevírání nůžek: na jedné straně se zvýší DPH a tím i vstupní ceny pro zdravotnictví, které navíc nemocnice jen těžko ovlivní, na druhé straně na tuto situaci úhradová vyhláška nebo postoj státu ke zvýšení úhrad zdravotního pojištění za nezaměstnané, děti apod. nijak nereaguje. My ale musíme dále léčit pacienty v souladu s medicínskými trendy, nemůžeme na pacientech nebo personálu ušetřit za každou cenu. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Měsíčník Vydává: Oblastní nemocnice Kladno, a. s. Vančurova 1548, Kladno 1, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Redakční rada: Jana Machová, Vladimír Lemon, Jan Kolbaba, Monika Boušková, Zdeněk Heřmánek, Kamila Hamáčková, Stanislava Kubincová, Tereza Janečková, Tomáš Tulinger Kontakt: Registrace: MK ČR E Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce a z archivů nemocnic. Neprodejné

3 04 05 Odbor zdravotnictví Odbor zdravotnictví Foto: Stephen Coburn / Dreamstime.com Zdravotnická dokumentace O každém pacientovi, který navštíví nestátní zdravotnické zařízení za účelem péče o své zdraví, je vedena zdravotnická dokumentace. To znamená, že každý lékař starající se o svého klienta má za povinnost pečlivě vést záznam o všech úkonech, které v souvislosti s poskytnutou péčí provede. Výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění posléze vykazuje zdravotní pojišťovně. Seznam proplácených činností je na vyžádání pacientovi ve zdravotní pojišťovně k dispozici. Pokud dojde k ukončení činnosti lékaře působícího na území Středočeského kraje, je zdravotnická dokumentace převezena na odbor zdravotnictví do budovy krajského kvátní zdravotnické zařízení je efektivním řešením obrátit se přímo na zdravotní pojišťovnu, u které je pacient pojištěn. Ta by měla být schopna nabídnout mu náhradní řešení vycházející ze zadaných požadavků klienta tak, jak jí tuto povinnost ukládá zákon. Poté, co se pacient se svým novým lékařem domluví na registraci, obrátí se buď sám, nebo prostřednictvím onoho zdravotnického zařízení na odbor zdravotnictví nebo na zdravotnické zařízení, v jehož archivu jsou karty pacientů uloženy, a příslušní pracovníci zařídí předání dokumentace do určeného místa v souladu s platnými právními předpisy. Rádi bychom upozornili na fakt, že zdravotnická dokumentace není majetkem pacienta, jak by se mohli Slovníček zkratek a pojmů Na opakované žádosti čtenářů opět zařazujeme tento sloupek, kde přinášíme vysvětlení většiny zkratek a cizích výrazů použitých v textech daného čísla. Agens původce, činitel Anestezie umělé uspání pacienta (celková), nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální) Angiolinka typ rentgenového přístroje Angioplastika rekonstrukce krevní cévy Aneurysma výduť, rozšíření Aneurysma aorty její výduť, rozšíření, dnes nejčastěji aterosklerotického původu, zejména v břišní oblasti aorty Antibiogram výsledek stanovení citlivosti testované bakterie k antimikrobním přípravkům Biopsie histologické, histochemické, cytologické aj. vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně, které umožňuje stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění, zejména s ohledem na volbu léčebného postupu CAM Centrum akutní medicíny v Oblastní nemocnici Kladno DRG (Diagnosis Related Groups) diagnosticky spřízněné skupiny diagnóz Endogenní infekce infekční onemocnění vyvolané mikroorganismy fyziologicky se vyskytujícími v organismu úřadu, nebo je ve výjimečných případech předána do správy zdravotnickému zařízení, pokud toto navazuje na zaniklé zdravotnické zařízení v poskytování péče. V obou případech je informace o tom, kde se zdravotnická dokumentace nachází, vyvě- mnozí domnívat, a proto může být vydána pouze příslušnému zdravotnickému zařízení. Pacientovi mohou být pořízeny opisy, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace. Údaje, na jejichž základě dochází k vyhledání karty pacienta, jsou jméno a pří- Enteroklitida zánět tenkého a tlustého střeva, obvykle infekčního původu (např. salmonelová) Epiglodittis příklopka hrtanová nachází se v odstupu laryngu od pharyngu Evidence-based medicine medicína založená na důkazech jde o vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty Farmakoterapie ovlivnění duševního stavu pomocí zevně podávaných chemických látek léků (farmak) šena také na dveřích uzavřené ordi- jmení, datum narození, informace Imunokompromitovaný ohrožený poklesem imunity Grantové řízení Granty na úseku zdravotnictví jsou financovány ze středočeského Humanitárního fondu na základě schválených žádostí o přidělení grantu orgány Středočeského kraje. Poskytování dotací se řídí pravidly nace. V případě zrušení nebo zániku zdravotnického zařízení je na pacientovi, aby si sám vybral dalšího poskytovatele zdravotní péče odpovídající odbornosti. Při potížích nalézt ade- o původním nestátním zdravotnickém zařízení a kontakt na nově vybraného poskytovatele zdravotní služby, kam je zdravotnická dokumentace bezodkladně zaslána. Jednotky SI jednotky mezinárodně domluvené soustavy jednotek fyzikálních veličin Kasuistika souhrn klinických pozorování průběhu téže nemoci u několika nemocných, popis lékařsky zajímavých případů, chorob Meningitida akutně nebo chronicky probíhající zánětlivé onemocnění měkkých plen mozkových Neurobiologie studium buněk nervového systému (především neuronů a gliových buněk) pro poskytování účelových dotací v rámci středočeského Humanitárního fondu, která byla schválena zastupitelstvem kraje dne 12. října Na podzim roku 2011 hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath vyzval k podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok Žádosti o dotace pro rok 2012 se tak mohly podávat elektronicky v termínu od 14. října 2011 (9.00 hodin) do 15. prosince 2011 (15.00 hodin) prostřednictvím známé internetové aplikace na adrese Zároveň se žádosti musely podat na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací spolu se všemi povinnými přílohami skrze datovou schránku, poštu nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje. Rozhodující pro přijetí žádosti bylo datum jejího doručení. V rámci jednoho fondu bylo možné požádat pouze o jednu dotaci. Pro letošní rok byly vypsány okruhy zaměřené především na prevenci a zkvalitnění duševního zdraví včetně zooterapie a nezůstala opomenuta ani podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků. Preventivní nádech má i druhá oblast středočeských grantů týkajících se zdravotnictví v rámci dlouhodobého projektu Zdraví 21. Okruhy jsou věnovány dotacím k motivaci dětí a mládeže věnovat více pozornosti vlastní zdravotní kondici. Foto: Dmitry Naumov / Dreamstime.com Pneumotorax stav, kdy se v hrudní dutině objeví (nahromadí) vzduch či jiný plyn Psychosomatika spojení starořeckých slov psyché (duše) a sóma (tělo) jejich spojení zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy Psychoterapie soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem k zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny Sklerotizace postup užívaný při léčbě žilních městků varixů spočívá v aplikaci sklerotizující látky, která po vyvolání drobného zánětu způsobí jejich zajizvení a uzavření. Jde o jednu z metod léčby varixů na dolních končetinách Stentgraft endovaskulární protéza, kombinace stentu a syntetické cévní protézy

4 06 Investice 07 Událost Hejtman odhalil Trnkův pomník v Příbrami První primář chirurgického oboru, první primář chirurgie a někdejší ředitel příbramské nemocnice MUDr. Václav Trnka má od 19. ledna pomník s pamětní deskou v areálu Oblastní nemocnice Příbram. Slavnostního odhalení se zúčastnili i středočeský hejtman MUDr. David Rath a ředitel příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada. MUDr. Václav Trnka, žák prof. Jiráska, lékařský ředitel, 1. primář chirurgických oborů a 1. primář chirurgie v Příbrami, je dodnes jedna z nejznámějších a nejuznávanějších příbramských zdravotnických osobností nemocniční péče vůbec. V Příbrami působil od roku 1932 až do roku 1965, kdy ho na místě primáře chirurgie vystřídal MUDr. Lisický. Velmi se zasadil nejen o rozvoj chirurgie a dalších chirurgických oborů, ale i o rozvoj samotné nemocnice v Příbrami. Za jeho éry se dostavělo nejvíce budov včetně budovy D-monoblok. Právě D-monoblok prochází nyní významnou rekonstrukcí. Středočeský kraj na opravách budovy pracuje již delší dobu. Jen loni nemocnice zahájila činnost několika nových pracovišť. Pacientům v příbramské nemocnici tak v loňském roce přibyla nová rehabilitace, zubní oddělení a dva zcela nové pavilony. Pomník slavnostně odhalili ředitel příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a středočeský hejtman MUDr. David Rath. Nový pavilon v Mladé Boleslavi přinese vysoký komfort pro pacienty Počátkem února navštívila ředitelka kladenské nemocnice MUDr. Kateřina Pancová mladoboleslavskou nemocnici a s jejím ředitelem doc. MUDr. Ladislavem Horákem, DrSc., a technicko-provozním náměstkem Ing. Romanem Bílkem si prohlédla stavbu nového pavilonu interních oborů. Nahoře: MUDr. Kateřina Pancová s doc. MUDr. Ladislavem Horákem, DrSc., (vlevo) a Ing. Romanem Bílkem (vpravo) při prohlídce stavby pavilonu interních oborů Nový pavilon vlastně umožní centralizaci interních oborů, a to jak ambulantní složky, tak i hospitalizovaných pacientů. V přízemí budou interní ambulance, v dalším patře gastroenterologie a ve vyšších patrech interní lůžkové stanice a společná JIP. Výhodou je, že nedochází k navyšování kapacity, ale pouze k přesunu interní péče na jedno místo, což přinese zvýšení komfortu pro pacienty i zdravotnický personál," řekla MUDr. Kateřina Pancová s tím, že výhodné je také tzv. odložené financování, což znamená, že kraj bude splácet investorovi finanční prostředky až po převzetí stavby. Počasí nám přeje, a tak lze předpokládat, že stavba bude dokončena podle platného harmonogramu, což znamená, že dodavatelé zdravotnických technologií by mohli nastoupit v průběhu srpna a vše by mělo být připraveno k předání lékařům a veřejnosti na přelomu září a října tohoto roku," podotkl ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

5 08 Sociální problematika 09 Sociální problematika Radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová tvrdí: Péči o seniory a sociálně slabé neustále rozvíjíme Momentka z Domova seniorů U Anežky Luštěnice Navyšování kapacity v domovech seniorů, rozvoj pečovatelské služby to jsou dvě nejdůležitější záležitosti, které se v minulém roce podařilo realizovat ve Středočeském kraji. O plánech pro letošní rok jsme hovořili s radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Zuzanou Jentschke Stöcklovou. Často spolu mluvíme o seniorech, ale Pečuje kraj i o lidi v nouzi? sociální problematika se netýká jen jich. Samozřejmě, Středočeský kraj pomáhá i lidem Samozřejmě jde o daleko širší oblast. Jedním z našich v nouzi. Máme například intervenční centrum, jež nejstarších zařízení, které oslavilo 50 let existence je určeno pro osoby ohrožené domácím násilím. a stará se o mentálně handicapované klienty, je Toto centrum působí v Kladně a může se na něj S řediteli našich zařízení hledáme nové vhodné chráněné bydlení pro naše klienty: ředitelka Zvonečku Bylany Iveta Blažková, ředitel Laguny Psáry Jakub Adámek, radní Zuzana Jentschke Stöcklová a ředitel Domova Pod Kavčí skálou Říčany Václav Brácha (zleva doprava). Domov Laguna Psáry. Z Regionálního operačního programu Střední Čechy získalo toto zařízení dotaci na vybudování pekárny na psárské návsi, kde budou klienti nejen pracovat, ale i samostatně žít v bytových jednotkách. Především jde o to, že klienti budou moci chodit do zaměstnání. Zároveň obec získá zbrusu novou prodejnu s pečivem. Již v loňském roce jsme otevřeli nové chráněné bydlení pro mentálně handicapované ve Velvarech na Kladensku. Těm schopnějším se tak snažíme otevírat bránu k normálnímu životu. obrátit kdokoli z celého kraje, kdo cítí, že je ohrožen domácím násilím. Osobám postiženým domácím násilím poskytujeme nejen psychologickou a sociální pomoc, ale v případě potřeby je i na nutnou dobu uschováme do tajných bytů. Spolupracujeme i s azylovými domy. Ty pod sebou mívají většinou města nebo neziskové organizace, takže Středočeský kraj přímo provozuje pouze jediný azylový dům v Kladně, který je určen pro muže, čímž vyplňujeme mezeru v nabídce. Co v sociální oblasti chystáte v letošním roce? Přestože z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k nám směřuje stále méně peněz a ačkoli ministerstvo odmítlo financovat jakékoli navýšení kapacity v domovech seniorů, uvědomujeme si rostoucí potřebu, a tak tuto oblast musí dotovat kraj. Snažíme se dokončit rozestavěné domovy a zvelebovat stávající. Například na Kutnohorsku bychom chtěli zahájit dostavbu péči, která v obcích na rozdíl od měst přece jen chybí. Na začátku tohoto roku otevřeme nové kapacity v novém denním stacionáři ve Smečně a se stejnou službou počítáme v novém domově v Berouně a ve Zdicích. Tato služba nebyla příliš známá, ale nyní je o ni stále větší zájem jde o to, že pokud rodina chce mít seniora doma a potřebuje, aby se o něj někdo postaral během dne, přiveze ho ráno do domova v Uhlířských Janovicích. Letos bychom měli domova, případně je přivezen naší službou, a večer zahájit stavbu, v příštím roce bude dokončena. Místo se vrací do rodinného kruhu. zde najde 170 nových klientů. Zároveň se tím také vytvoří nová pracovní místa v regionu. Ve vašich zařízeních, především v domovech Budujeme a rozšiřujeme také terapeutické komunity seniorů, pracují i zdravotní sestry. pro osoby, které se léčí ze závislostí (na drogách či Samozřejmě, protože mnozí klienti jsou spíše ležící. alkoholu). Nyní máme jednu v Kladně, ale rozšíříme Bohužel z tohoto důvodu nám nechybějí peníze jen ji o další v Budeničkách na Kladensku, kde by ještě z ministerstva, ale začínáme mít problémy i se zdravot- na jaře mohlo najít útočiště nových klientů. ními pojišťovnami, které mají tendenci snižovat platby V těchto komunitách se snažíme s klienty opět dodr- za úkony zdravotnického personálu v domovech seni- žovat denní režim vstávat, chodit do práce atd. aby orů, ačkoli například léky může podávat výhradně se mohli vrátit do normálního života. zdravotní sestra, nikoli sociální pracovnice. Na jedné straně tedy navyšujeme kapacity, což je potřeba, ale Jaké jsou další novinky v sociální oblasti? na straně druhé máme problémy se získáváním peněz Domovy pro seniory, které patří Středočeskému kraji, na jejich provoz. Pro představu velmi velkou část postupně začaly provozovat pečovatelskou službu rozpočtu těchto zařízení činí dotace z ministerstva, začal s ní domov ve Zdicích a poté se přidal i domov a to až 70 % (následují platby od klientů, příspěvek v Jenštejně, přičemž v letošním roce se chystá zahá- od zřizovatele, příspěvek na péči, sponzorské dary jení pečovatelské služby v domově seniorů v Ratajích a platby od pojišťoven). Největší část rozpočtu smě- nad Sázavou (okres Kutná Hora) a v domově seniorů řuje na mzdy, a pokud je více starších, ležících kli- v Jankově (okres Benešov). Jde o velmi potřebnou entů, musíme mít i více zaměstnanců. Mimochodem záležitost, obzvláště pro seniory, kteří nechtějí jít jsme nejspíš jediný kraj, který rozšiřuje péči o seni- do domova, mají kolem sebe rodinu, ale potřebují ory a sociálně slabé ve vlastních zařízeních.

6 10 11 Záchranná služba Záchranná služba Záchranáři zasahují rychle a profesionálně bez ohledu na počasí Náhlé změny teplot, mrazivé počasí, sníh a náledí mohou mít za následek výjezdy záchranné služby k nejrůznějším případům dopravním nehodám, úrazům a podchlazeným nebo umrzlým lidem. byla přivolána také pražská letecká záchranná služba, která muže po ošetření a zajištění transportovala do Ústřední vojenské nemocnice Praha. Berounští záchranáři ve stejný den také zasahovali v Nižboru u malé dívky, která se propadla ledem na řece. Dívku vytáhla z vody kolemjdoucí žena, která jí tím s největší pravděpodobností zachránila život. Holčička po vytažení z vody nedýchala a nekomunikovala. Dispečink linky 155 přijal volání těsně před druhou hodinou odpolední. Dispečerka na místo okamžitě poslala Lidé volající na zdravotnickou linku chtějí vědět, jak se chovat v extrémních teplotách. počet volání na Call centrum záchranné služby zdravotnickou poradenskou linku na telefonu Lidé chtějí především vědět, jak se chovat a chránit ve vysokých mrazech. Pozor by si v mrazivých dnech měli dávat zejména starší lidé, malé děti a chronicky nemocní. Ohroženými skupinami jsou zejména kardiaci a astmatici. Důležitá je dostatečná vrstva oblečení, pokrývka hlavy a namazání obličeje, popř. rukou sanitní vozy, radila ženě, jak má poskytnout první krémem. Rizikové skupiny lidí by se měly pohybovat místo vyrazila rychlá zdravotnická pomoc z Votic. Zá- pomoc, a zahájila telefonicky asistovanou neodklad- venku jen po dobu nezbytně nutnou a vyvarovat se chranáři chlapci jazyk ošetřili a transportovali jej na nou resuscitaci. Během chvíle se ženě podařilo dí- zvýšené fyzické námahy. V případě kluzkých silnic kontrolu do benešovské nemocnice. venku rozdýchat. Při příjezdu záchranné služby byla a chodníků je nejdůležitější prevence, předvídavost Ve čtvrtek 9. února zasahovali záchranáři hned u ně- promočená a silně podchlazená dívka už při vědomí a opatrnost. To samé se týká zamrzlých vodních ploch. kolika dopravních nehod, které s největší pravděpo- a plakala. Její stav byl vážný. Záchranáři se jí snažili V případě vážnějšího úrazu nebo závažného zhoršení dobností zavinil smyk. Na dálnici D11 se na stejném co nejvíce zahřívat a po zahájení léčby ji převezli do zdravotního stavu je důležité poskytnout první pomoc, místě staly dvě dopravní nehody zhruba s hodinovým odstupem. První z nehod byla záchranářům nahlášena v S osobním vozem zde havarovala řidička se Fakultní nemocnice v Motole. Všechny tyto zásahy mají jedno společné nízké teploty, sníh a led. Od začátku mrazivého počasí se zvýšil postiženého přesunout do tepla nebo alespoň přikrýt a izolovat jej od studené země a neprodleně volat záchrannou službu (telefonní číslo 155). Větší problémy než chladné počasí působí kluzké silnice a chodníky. dvěma malými dětmi ve voze. Řidička i jedno z dětí utrpěly otřes mozku. Záchranáři maminku s oběma dětmi po ošetření převezli do kolínské nemocnice. Druhá z nehod se stala ve Řidička zde zřejmě v plné rychlosti narazila do svodidel a propadla čelním sklem. Na místo okamžitě vyrazili nymburští záchranáři. Le- Záchranáři zasahují i v třeskutých mrazech. Záchranáři v mrazivých dnech zasahují zejména u kolapsových stavů a celkového zhoršení zdravotního stavu, zejména u starších lidí nebo chronicky nemocných. Mírný nárůst výjezdů je k dušnostem. Potíže mají zejména kardiaci a astmatici. Přestože se průměrný počet výjezdů záchranné služby kvůli silným Mrazivé počasí může přinést zásahy záchranářů u událostí, které souvisejí se sněhem, ledem nebo mrazem. mrazům výrazně nenavýšil, v únoru záchranáři zasahovali u několika událostí, které souvisely se sněhem, ledem nebo mrazem. Že se kovy stávají v mrazu lepkavými, si vyzkoušel v pátek 3. února na vlastní kůži malý chlapec na Benešovsku. Dispečink záchranné služby dostal v odpoledních hodinách hlášení o dvouletém dítěti, kterému přimrzl jazyk k zábradlí a po odtržení krvácel. Na tecká záchranná služba nemohla vzlétnout kvůli nepříznivému počasí. Mladá žena utrpěla těžká zranění obou dolních končetin. Chvíli po nehodě kolem projížděla záchranná služba z Jičína, která u nehody zastavila a poskytla zraněné ženě pomoc do příjezdu naší záchranné služby. Při příjezdu nymburských záchranářů byla žena při vědomí a komunikovala. Kvůli závažnosti zdravotního stavu ji záchranáři uvedli do umělého spánku, zaintubovali a připojili na umělou plicní ventilaci. Kvůli velkému krvácení také museli hradit krevní ztráty. Ženu poté transportovali sanitním vozem do pražské vinohradské nemocnice. Před čtvrtou hodinou odpolední dostal dispečink linky 155 nahlášenou také dopravní nehodu 11 aut na rychlostní komunikaci R4 u Dobříše. Při nehodě byli lehce zraněni tři lidé. Po ošetření byli převezeni naší záchrannou službou na centrální příjem do příbramské nemocnice. V neděli 12. února v 11 hodin dopoledne zasahovali záchranáři v Rakovníku, kde se těžce zranil mladík při hokeji. Byl v bezvědomí a záchranáři u něj museli zhruba 10 minut provádět srdeční masáž. Na místo Text: BcA. Tereza Janečková, DiS., tisková mluvčí Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje

7 12 Úvod 13 Aktualita s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram, a. s.: Nové prostory nabídnou velmi příjemné prostředí Zmodernizované křídlo D3 monobloku příbramské nemocnice bude zprovozněno podle všeho již v březnu. V tuto chvíli se tento pavilon postupně vybavuje potřebným zařízením a technologiemi. O něm, ale i o dalším aktuálním dění v nemocnici jsme hovořili s jejím ředitelem MUDr. Stanislavem Holobradou. pomáhá, protože abychom zásadně neomezili zdravotnickou péči, stavíme i rekonstruujeme prakticky za plného provozu nemocnice. Příbramské nemocnici je už přes 130 let Oblastní nemocnice Příbram se vrátila k loňskému výročí 130 let od vzniku nemocnice v Příbrami. Ve čtvrtek 19. ledna odhalila nový pomník s pamětní deskou MUDr. Václavu Trnkovi. Zleva doprava: Dana Svěchotová, Růžena Smetáková a Jitka Křížová bývalé žákyně Zdravotnické školy, které učil MUDr. Václav Trnka. Do 31. ledna 2012 se mohlo žádat o granty města Příbram. Požádala město o grant i nemocnice? Ano, naše nemocnice je již tradičním žadatelem. Pokaždé se naše projekty týkají zpříjemnění a zpestření pobytu pacientů v nemocnici, ať již je to projekt pro oddělení dětské nebo pro dobrovolnické centrum včetně velmi úspěšné canisterapie. Takovou zajímavostí je pak náš společný projekt s Městskou policií Příbram Nemocnice míří do školek, v rámci kterého naše sestřičky učí hravou formou děti, jak reagovat v některých situacích, proč je třeba mít se na Vizualizace křídla D1 monobloku Co nové křídlo nemocnici přinese? Křídlo D3 si prohlédl při své poslední lednové pozoru před léky v domácích lékárničkách nebo přípravcích na úklid apod. V minulém roce uplynulo již 130 let, kdy v Pří- velmi špatném technickém stavu, neboť pro jeho návštěvě v Příbrami i hejtman Středočeského kraje brami vznikla pro potřeby tehdejších občanů nemoc- výrobu byl v době původního zadání použit nevhodný a myslím, že se mu výsledek rekonstrukce líbil. Vel- Chystáte na jaře nějaké další novinky? nice. Jednou z nejvýznamnějších a nejuznávanějších typ kamene. Oblastní nemocnice Příbram se proto kou výhodou budou pro nové prostory lůžkových Ano, již teď například připravuje interní oddělení už osobností příbramské nemocniční péče je MUDr. Vác- rozhodla pro pomník nový i s novou pamětní des- jednotek operačních oborů pokoje s malým počtem 3. Kadeřábkův den. Jde o celodenní odborný semi- lav Trnka, lékařský ředitel, první primář chirurgických kou, na níž je však vytesán původní text. lůžek, s vlastním sociálním zařízením, ale také napří- nář pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracov- oborů a první primář chirurgie v Příbrami. Nový pomník MUDr. Václavu Trnkovi byl za přítom- klad velmi otevřené pracoviště zdravotnického perso- níky naše i z jiných nemocnic. MUDr. Trnka, žák profesora Jiráska, který v příbram- nosti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida nálu. Pacienti tak budou mít ke zdravotníkům velmi blízko. Kromě nového vybavení je pro tento prostor MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. ské nemocnici působil od roku 1932 až do roku 1965, kdy ho na místě primáře chirurgie vystřídala další Ratha a ředitele Hornického muzea v Příbrami PaedDr. Josefa Velfla slavnostně odhalen v prostoru velmi typické příjemné a vzdušné prostředí. Jsou ještě ve druhém rekonstruovaném křídle známá příbramská osobnost MUDr. Lisický, se v Příbrami velmi zasadil nejen o rozvoj Byl to právě MUDr. Trnka, za jehož éry se v nemocnici dostavělo nejvíce budov včetně současné budovy D. monobloku D1 nějaká pracoviště? samotné chirurgie a dalších Nyní již ne. S pokračujícími stavebními pracemi bylo chirurgických oborů, ale i o rozvoj nemocnice jako před budovou magnetické rezonance. Při této výji- teď již nezbytné poslední provozy, které tam byly, takové. V areálu nemocnice MUDr. Trnka již pomník mečné příležitosti pozvala příbramská nemocnice přemístit. Šlo o ambulance neurologie včetně labo- s pamětní deskou v minulosti měl, ale vzhledem k pří- na toto příjemné setkání s historií nejen své zaměst- ratoří EEG a EMG, urologické ambulance, odborné pravě stavebního prostoru pro nové budovy C a F, nance, ale i širokou veřejnost. Zájem byl skutečně poradny chirurgie a pracovny sociální sestry a lékařů. které byly zprovozněny na jaře 2010, byl tento pomník veliký. Přišli i lidé, kteří MUDr. Trnku ještě pamatují, Část zázemí tam stále mělo i oddělení zobrazova- přenesen a uskladněn pro pozdější navrácení do pro- dokonce i jeho bývalé žákyně. Znamená to pro nás, cích metod. Ale zvládli jsme to a zaměstnanci i paci- stor Oblastní nemocnice Příbram. Následně bylo na že příbramáci svoji nemocnici sledují a zajímají se enti zareagovali opět velice vstřícně. To nám určitě základě odborné expertizy zjištěno, že pomník je ve o ni. To je pro nás důležité a vážíme si toho.

8 14 15 Psychiatr MUDr. Martin Konečný tvrdí: Jak se v rámci svého oboru specializujete? let 2009 a 2010) je dramatický v obou těchto skupi- Psychiatrie už dávno není něco jako šarlatánství Jsem dvouatestovaný psychiatr, navíc mám funkční specializace v psychoterapii a v psychosomatice. Ale neřekl bych, že se specializuji výhradně na psychosomatiku nebo jinou problematiku v rámci psychiatrie. Snažím se v nemocném vždy vidět na prvním místě člověka, který hledá a potřebuje pomoc, nikoli dia- nách počet nově zjištěných případů se zvýšil zhruba o 10 %, což jistě souvisí jednak s ekonomickou situací, ale také, domnívám se, s celkovou atmosférou ve společnosti. Statistické údaje velmi přesně kopíruje má vlastní zkušenost z oddělení, kde jsem donedávna působil, i z ambulance. Obzvláště smutné je, že se Každý mozek je jedinečný, složitost mozku je přitom v porovnání s jinými orgány těla závratná, říká lékař psychiatr MUDr. Martin Konečný. Na otázku, na co se ve svém oboru zaměřuje, odpovídá velice lidsky, že na pacienta. gnózu, kterou je třeba zaškatulkovat. Dalo by se říci, že se specializuji na konkrétního člověka. A nemyslím to jako vtip. Míním to doslovně. S jakými potížemi k vám v této hektické, dá se zvýšil také počet nových případů psychických obtíží u dětí a dospívajících (nárůst téměř o 15 % mezi roky 2009 a 2010) a počet invalidních občanů, kterým byl nové přiznán důchod kvůli nějaké duševní poruše. Psychiatrické diagnózy tak v posledních několika říci digitalizované době lidé nejčastěji přicházejí letech předstihly ostatní skupiny diagnóz ve srov- Pane doktore, v příbramské nemocnici je dobrý, zejména mám velmi příjemný pocit z úrovně a jaké mají jejich potíže nejčastěji příčiny? Došlo nání příčin invalidizace. působíte poměrně krátce. Jak se vám v Příbrami komunikace mezi lékaři. Na většině oddělení zažívám v posledních letech k nárůstu počtu některých líbí? vlídné, přátelské přijetí, kterého si vážím. Budu rád, případů? Jaké jsou vaše mimoprofesní zájmy? Než odpovím, chci se podělit o zkušenost, kterou jsem když budeme i nadále při společné péči o pacienty Když ponecháme stranou nárůst počtu organických Vyrostl jsem v rodině divadelníků a o divadlo jsem se s Příbramí měl již kdysi dávno jako rodič nemocného dobře vycházet. poruch a případů demencí, který souvisí se stárnu- od mládí intenzivně zajímal. Dokonce jsem souběžně dítěte. Můj nevlastní, tehdy sedmnáctiletý syn byl tím populace, přibývá celorepublikově nejvíce paci- s medicínou chvíli studoval i DAMU, obor režie. převezen na chirurgické oddělení příbramské nemoc- Můžete čtenářům přiblížit váš obor a jakým entů s poruchami nálady (F30-38) a s úzkostnými Divadlo mám velice rád dodnes a často navštěvuji nice po pádu z kola s těžkými poraněními hlavy. Když pacientům se v nemocnici věnujete? poruchami (F40-59). Meziroční nárůst (při srovnání divadla v Praze a v Plzni. MUDr. Martin Konečný jsme za ním s manželkou přijeli z Plzně, kde jsme Když jsem v psychiatrii začínal, zavolal mi rodinný bydleli, a v nemocnici ho navštívili, vůbec jsme ho přítel, významný lékař z IKEM, který se věnoval trans- nepoznali. Natolik byla poranění obličeje devastující. plantacím, a velmi mi psychiatrii rozmlouval. Nedávno Nevím, zda zde ještě působí kolegové, kteří mu tehdy jsem ho po dlouhé době opět potkal a ptal jsem se v roce 1998 poskytli pomoc na operačním stole, ale ho, proč vlastně tehdy tolik naléhal, abych se orien- chci vyjádřit svou vděčnost celému oddělení. Dnes toval jiným směrem. Myslel jsem, že v tom měl prsty již 31letý Martin se těší výbornému zdraví a po váž- někdo z rodiny. K mému překvapení mi kolega vysvět- ných poraněních má jen několik drobných jizev okolo lil, že mne kontaktoval z vlastní iniciativy. Chtěl mne úst. Takže on i celá rodina jsme příbramské nemoc- prý varovat, že psychiatrie není tak docela exaktní nici velmi zavázáni. Tehdy jsem samozřejmě netušil, vědecký obor, spíše jakési šarlatánství. Dnes by že budu jednou s nemocnicí v Příbrami spolupraco- mi prý ale stejnou radu rozhodně nedával. Vývoj vat. Ale život je neustálá změna, a tak jsem se dostal v medicíně jde obrovským tempem kupředu a týká docela nečekaně do kraje, který pro mne byl spojen se i oborů, které vycházejí z neurobiologie. V tom má spíše s oddílovými výlety, na které jsem jezdil jako kolega naprostou pravdu. Nové poznatky o fungování kluk z Prahy coby člen svazarmovského oddílu se a funkcích mozku jsou natolik zásadní, že skutečně skautskou minulostí. Na Brdy jsme jezdili se skauty psychiatrii zcela proměnily farmakoterapie i psy- vlastně po celý rok, na jaře, na podzim i v zimě, jen choterapie dnes stojí na zcela nových neurobiolo- léto jsme většinou trávili na táborech v jiných kra- gických základech a rozhodně je není možné pova- jích naší krásné země. Ani ve snu mne tehdy nena- žovat za svého druhu šarlatánství. Nicméně nadále padlo, že zde budu jednou bydlet loni v září jsem zůstává pravdou, že složitost mozku je v porovnání se přistěhoval do Nové Vsi pod Pleší a začal se roz- s ostatními orgány natolik závratná, že nebude zřejmě hlížet po práci v blízkém okolí. Tak jsem se dostal nikdy možné stavět psychiatrickou léčbu pouze na nejprve do sanatoria Na Pleši a pak i do nemocnice evidence-based medicíně. Každý mozek je zcela v Příbrami. Pracuji zde skutečně krátce, teprve od jedinečný, a tak výsledky klinických studií ať už 1. prosince, takže zatím opravdu nemohu říci, jak v oblasti farmakoterapie, tak i v oblasti psychotera- svou současnou pracovní zkušenost zařadím v porov- pie představují vždy jen neexistující statistickou rea- nání s dalšími nemocnicemi, kde jsem působil. Byly litu. Reakce každého konkrétního pacienta zůstávají to kliniky v Plzni a v Praze a také soukromá nemoc- vždy více méně nepředvídatelné, a tak v psychiatrii nice v Ostrově nad Ohří, kde jsem poslední čtyři roky více než v jiných oborech stojí léčba na zkušenostech vykonával funkci primáře. Můj první dojem v Příbrami terapeuta.

9 16 Oční 17 Město Město Příbram chce letos vybudovat dvě nové školky Město Příbram chce v letošním roce vybudovat dvě nové mateřské školy v jednom z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici. Záměr oznámila rada města vloni v září, kdy radní schválili záměr vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby. Do konce února letošního roku bude hotov měly působit dvě mateřské školy. První bude organi- projekt a na akci bude současně i vydáno stavební začně začleněna pod stávající Mateřskou školu Jana povolení. O tom, zda se bude nová školka letos sta- Drdy a druhá bude nově zřízená Waldorfská mateř- vět, rozhodnou příbramští zastupitelé na veřejném ská škola. Tyto nové pobočky budou mít dohromady Špičkové Příbramské oční oddělení školicím střediskem pro ČR i SR zasedání dne 20. února 2012, kdy by současně se schvalováním rozpočtu měli schválit i plán investic na příslušný rok. Realizace projektu výstavby nových mateřských škol bude součástí návrhu rozpočtu města Příbrami na letošní rok. V Příbrami v současné době chybí přibližně 100 míst v mateřských školách. Tuto nepříznivou situaci si uvědomujeme a chceme ji co nejdříve řešit. Nové školky by podle předběžných odhadů měly stát asi 13 milionů korun. Přesnou cenu ovšem určí výběrové řízení, které na výstavbu vypíšeme, vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. kapacitu 120 míst. Školky na Žežické ulici nebudou mít vlastní kuchyň. Budou zde v jednotlivých odděleních pouze výdejní místa jídla. Příprava jídel bude probíhat v Mateřské škole Jana Drdy a na školky na Žežickou ulici se bude strava dovážet. Až budou nová pobočka Mateřské školy Jana Drdy a Waldorfská mateřská škola dokončeny, budeme rodiče informovat o možnosti zapsat své dítě do nových tříd prostřednictvím internetových stránek města a dalších médií. Děti v příbramských mateřských školách se mohou každoročně těšit na kvalitní med od včel z Příbramska. Med školkám předává město ve spolupráci s příbramskými včelaři. Snímek je z předávání medu ředitelkám příbramských škol od zástupců města a od příbramských včelařů. Lékaři školí své kolegy v provádění operací šedého zákalu přístrojem Stellaris. Lektorství jim bylo uděleno v Paříži. Pro školní rok 2011/2012 bylo v Příbrami podáno celkem 646 přihlášek do mateřských škol. K zápisu skutečně přišlo pouze 461 dětí. Rozdíl je dán tím, že rodiče některých dětí si podali přihlášky na více Nahoře: Lékaři očního oddělení spolu s kolegy, kteří se v Příbrami školili 27. ledna. Třetí zprava primář příbramských očních lékařů MUDr. Michal Bodnár, čtvrtý zleva MUDr. Radek Bodnár, který ke školení získal pro Příbram certifikát v Paříži. Dne 27. ledna proběhla v naší nemocnici poměrně neobvyklá akce. Oční oddělení pořádalo v letošním roce první školicí akci pro lékaře z naší republiky i ze Slovenska. Prvního školení se zúčastnili čtyři lékaři: z Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, z Nemocnice u sv. Anny v Brně, ze soukromé kliniky v Hradci Králové a jeden lékař ze Slovenska (ten bude pro další období zajišťovat tuto školicí činnost pro své slovenské kolegy). praktické ukázky z tohoto způsobu operace šedého zákalu pro zájemce z celé republiky, ale lednová akce již měla charakter výukového semináře, kde se lékaři měli možnost v kombinovaném způsobu výuky seznámit jak s teoretickými, tak i s praktickými podklady tohoto způsobu operace. Lékaři byli po úvodních přednáškách přítomni přímo na operačním sále a sledovali operace přes velkoplošnou obrazovku i přes operační mikroskop. V přestávkách mezi operacemi pro mateřských škol, vysvětlil příbramský starosta Řihák. V Příbrami v současné době působí 13 mateřských škol. Z toho jedna je speciální a zřizuje ji Středočeský kraj. Ostatní zřizuje město Příbram. Do mateřských škol bylo na školní rok 2011/2012 přijato celkem 335 dětí. Nepřijatých zůstalo 126 dětí. Z těchto nepřijatých je 38 dětí mimopříbramských a zbytek, až na dvě výjimky, jsou děti, které dovrší tří let až v průběhu tohoto školního roku. Také v příštích letech očeká- Naše oční oddělení je v rámci Evropské společnosti ně byly připraveny přednášky o přístrojích, nástrojích, váme podobně velký zájem o umístění dětí do mateř- pro refrakční a kataraktovou chirurgii (ESCRS) určeno speciálních nitroočních čočkách i o různých nuancích ských škol. Proto je nezbytně nutné zvýšit počet míst jako školicí centrum pro ČR a SR v metodice operací probíraného operačního postupu. v příbramských mateřských školách. Z hygienických šedého zákalu malým řezem na přístroji Stellaris firmy Na závěr semináře dostali lékaři certifikát opravňu- důvodů již není možné zvýšit kapacitu stávajících ško- Bausch a Lomb. V roce 2010 byl v Paříži pro uvedené jící je operovat touto metodou. Na základě tohoto lek, proto musíme vybudovat mateřskou školu novou, státy jmenován lektorem pro tuto metodiku operací oprávnění budou moci získávat i potřebné instru- řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Podle nejno- MUDr. Radek Bodnár. Již v minulosti jsme pořádali mentarium i nitrooční čočky. vějšího návrhu by v pavilonu bývalé 8. základní školy

10 Úvod 18 Informace ze středočeských s ředitelem krajských nemocnic Klaudiánovy nemocnice Mladá boleslav: Úvod kdo šetří, má za tři? s ředitelem Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav: to v nemocnici neplatí Plánujeme další stavbu Letní Stavební dny končí ruch a Mladoboleslavsko z Klaudiánovy nemocnice se pomalu pravděpodobně vrací do běžných hned tak kolejí. nezmizí. Stejně Ještě tak není i Klaudiánova hotov nemocnice. nový interní Končí pavilon prázdninový a již se rýsuje provoz stavba a všechna dalšího. oddělení Pracovní název opět fungují má zatím naplno. pavilon Velkou Palackého, změnou mělo by v něm být parkoviště a stravovací provoz s tabletovým systémem. Nejen o tom jsme je ovšem stavba nového pavilonu interny. hovořili s ředitelem Klaudiánovy nemocnice doc. MUDr. Ladislavem Horákem, DrSc. Pane Bude řediteli, ještě všechny kde šetřit? nemocnice si stěžují na problém Prakticky s penězi. ne. Nemocnice V této souvislosti už nyní jak jede na takzvaně na tom krev, nemocnice šetříme, se kde sponzory? se dá, a jen díky nasazení všech Děkuji zaměstnanců všechny, které se nám máme, zatím ať už daří, přispějí že velkou pacientů se I v těch nejhorších mrazech se finanční úspory částkou nijak nebo razantněji jen symbolicky. nedotkly. Přáli To bychom je ovšem dlouhodobě aby jich bylo neudržitelný víc, protože nám stav. umožňují Takže na zlepšovat jedné straně v nemocnici Staví se stále v podstatě stavělo. Máte jen půl z toho roku, radost? ale už si, Obrovskou. Teď hlavně ve světle toho, že nové budovy úroveň péče o pacienty. Nejvíce sponzorů asi působí začíná být reálně vidět, jak bude nový pavilon jsme nuceni do úspor, doslova smlouváme o každou budou zateplené, nemají jednoduchá okna, a nám tak v našem dětském domově a bez nich bychom dětem vypadat. Jaký je to pocit? korunu ostatně i nový interní pavilon je plánován tedy budou šetřit za elektřinu. Protože účty za tuhle opravdu těžko dopřáli tolik zážitků a tak pěkný život Samozřejmě, že pěkný. Začínám věřit, že se opravdu tak, aby byl provozně co nejlevnější a na druhou zimu budou asi obrovské díky tomu, že nemocniční jako mají nyní. Díky sponzorům jsme schopni jim podaří pavilony do podzimu jsou většinou příštího nezateplené roku stavbu a okna dokončit, zastaralá, pavi-zajistilon únik vybavit tepla a spustit ven byl poměrně v něm provoz. velký a Takže bohužel se ne začínáme úplně darům už dost, od různých víc to firem, nejde. ale dnes Je to už spíš i příspěvkům tak, že čím od víc šet- stranu vysoce se nadstandardní nikdy nedočkáme péči. Díky toho, sponzorským že někdo řekne: připravovat ekonomický. na Ale přesun co se interních dá dělat, oborů, zima být plánujeme, v nemocnici přesně nemůže. co bude, připravujeme harmonogram částečné na to, rekonstrukce, ať šetříme ještě máme víc. na Ministerstvo řadě oddělení zdravotnictví nové některých říme, čím měst víc a se obcí, omezujeme, se nám daří tím dělat víc potřebné se zvyšuje tlak kde stěhování. V souvislosti s přesunem interních ambu-přístrojlancí budeme moci rozšířit prostory pro oční a ORL vaci sazebníku výkonů, kde je jednoznačné zadání: například a potřebnou ve vší tichosti techniku připravuje Bez sponzorů takzvanou se asi kulti- Rada Středočeského kraje a následně v příštích letech neobejdeme a jsem opravdu rád, že i zastupitelstvo schválilo prostředky na stavbu s nimi máme nastartovanou dobrou spolupráci. Snad oddělení. Takže když se přes plot staveniště podívám na rostoucí budovu, určitě se mi na příští měsíce i ambulantních zařízení budou tedy klesat platby od snížit úhradu za ambulantní péči. Většině nemocnic dalšího pavilonu. Kdy chcete začít stavět? jich bude přibývat. Máme hotovou projektovou dokumentaci, zažádáno Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. myslí o stavební v tomto povolení ohledu lépe, a je třeba než když vybrat jsme zhotovitele plánovali pojišťoven. Takže budoucnost v tomto směru ve mně ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav jen stavby. na papíře. Pokud Samozřejmě nám všechny okolnosti stále se najdou budou nakloněny, ale těch mohli je bychom naštěstí se stále stavbou méně. začít někdy na jaře. i skeptici, vzbuzuje opravdu spíš obavy. Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. A protože ta stavba není nijak výrazně technologicky ředitel Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav Vypadá náročná to, jako že jste medicínské v létě všichni prostory, nabrali rádi bychom, nové aby síly a těšíte byla hotová se, co zhruba bude. za rok. Téměř všichni si samozřejmě vybrali své zasloužené V pavilonu má být podzemní parkoviště dovolené, ale musíme být připraveni, že to horší je a stravovací provoz. Proč? teprve Problém před s námi. nedostatkem Optimismem parkovacích myslím míst nikdo, nás trápí kdo se pohybuje dlouhodobě, ve potřebujeme zdravotnictví, více parkovacích zrovna nepřetéká. míst nejen Já například pro pacienty, s hrůzou ale také a obavami pro naše zaměstnance. sleduji debaty Ale a nej- hlasování o výši DPH. Neumím si přestavit, kde budeme v případě vyšší DPH brát peníze. Zatímco nyní řadu důležitější věcí nakupujeme je pro nás s právě desetiprocentní nový stravovací daní, provoz. postupně se Protože nám má ten, zvyšovat co máme až teď, na byl 19,5 de %. facto V naší stavěn nemocnici jako tak jakési mluvíme provizorium. o desítkách A jak to tak milionů, v Čechách které bývá, budeme z provizoria zaplatit se postupem oproti současnosti doby stalo trvalé navíc. řešení, To je ale prostě to je polibek muset teď smrti. už opravdu A nikdo nevyhovující to na vládní a řekl úrovni bych, že neřeší. jede jen Stát snad na chystá dobré slovo. určitou A má-li finanční nemocnice injekci existovat pro fakultní a nedovážet jídlo za zvýšené náklady zvenčí, pak tento pro- nemocnice. Ale co ty ostatní? Co naši pacienti? blém musí být nejpozději do dvou let vyřešen. 19 Aktuality Pavilon již roste do krásy Nový pavilon interních oborů, který by měl být v provozu již letos na podzim, začíná získávat svou konečnou podobu. Hrubá stavba byla dokončena a zpod lešení začíná prosvítat skutečný vzhled budovy. Na mnoha místech je již stavba omítnuta a kolemjdoucí si tak mohou udělat přesnější obrázek, jak bude ve finále nový nemocniční pavilon vypadat. Primáři interních oborů se také začínají připravovat na stěhování do nových prostor tak, aby byl provoz Jsme nejlevnější Nutriční ambulance Klaudiánovy nemocnice začala spolupracovat se společností Nutricia, což je výrobce potravin pro zvláštní výživu. Určeny jsou zejména pro lidi, kteří nemohou přijímat normální stravu. To je poměrně častý jev například při léčbě nádorových onemocnění. Lékař tedy potom musí doporučit stravu alternativní, která obsahuje všechny potřebné živiny a přitom je v takové podobě, že ji nemocný Očkování pro cestovatele jejich oddělení co nejméně zasažen. V novém pavilonu budou veškeré interní ambulance kromě dialýzy, a to v přízemí, tak, aby pacient mohl veškerá potřebná vyšetření absolvovat pod jednou střechou. člověk je schopen přijmout. V ideálním případě ústy, v horších potom v podobě infuze nebo sondou zavedenou přímo do žaludku. Ačkoli zvláštní výživa je volně prodejná, vždy by měla být vybírána po konzultaci s odborníkem, respektive lékařem. Díky spolupráci se společností může lékárna Klaudiánovy nemocnice všem svým klientům zaručit, že výrobky Nutricia zde nakoupí za nejlevnější cenu. V dalším patře bude gastroenterologie. Ve vyšších patrech budou umístěny veškeré interní lůžkové stanice a společná jednotka intenzivní péče. Pod pavilonem je parkovací dům s kapacitou 130 míst. Chystáte se pracovně či na dovolenou do exotické země a nevíte, zda by nebylo lepší nechat se před cestou očkovat? Lékaři v ambulanci cestovní medicíny vám rádi poradí, po konzultaci doporučí nejvhodnější očkování proti nemocem, které v příslušných zemích hrozí a samozřejmě vás i oočkují. Lékaři poskytují konzultace pro cestovatele i v rámci zajištění cestovní lékárničky, předepisují antimalarika, zajišťují mezinárodní očkovací průkaz a v případech, kdy je to třeba, vydávají pro jednotlivé země certifikát v případě plánovaného dlouhodobého pobytu. Ambulance pečuje o své klienty i po návratu z rizikových cest, na konzultaci je možné zajít i po zranění neznámým zvířetem z rizikové oblasti, možné je ošetření a vakcinace poraněných kontaminovanými jehlami a předměty. Poradenství zdejších specialistů je ovšem vhodné i při očkování proti nemocem hrozícím v Česku, jako je například rakovina děložního čípku nebo klíšťová encefalitida. Ambulance je na adrese Mladá Boleslav, Jiráskova 1320, tel.: Očkování je po telefonické domluvě možné aplikovat každý všední den od 7.00 do 15.00, kromě středy, kdy zde ve stejných hodinách funguje infekční ambulance.

11 20 21 Specialista na artroskopické operace MUDr. Roman Bartoš říká: Nejtěžší je splnit pacientovo očekávání Klaudiánova nemocnice se pyšní řadou špičkových lékařů v různých oborech. Jedním z nich je i ortoped MUDr. Roman Bartoš, který se specializuje na artroskopické operace se zvláštním zaměřením na ramenní kloub. V Mladé Boleslavi působí od roku 2003, je zástupcem primáře a v současné době učí artroskopicky operovat klouby podle moderních trendů v medicíně své kolegy z nemocnic po celé republice. MUDr. Roman Bartoš sport podle svých slov moc nemusí rozhodně je ale vyznavačem aktivního životního stylu. Co to vlastně je artroskopie? Artroskopické operace kloubů jsou operace, kdy se z malých, zhruba půlcentimetrových přístupů zavádí do kloubu optika a příslušné nástroje. Lékař pak zjišťuje a řeší problémy právě pomocí těchto malých vstupů. Tento způsob operace zaručuje minimální poškození tkání, menší bolestivost a rychlejší návrat funkce kloubu, než při tzv. otevřených operacích. Artroskopicky je dnes teoreticky možné operovat všechny klouby. Na našem pracovišti provádíme artroskopické operace ramene, lokte, kyčle, kolene a hlezna. Čím vás okouzlila ortopedie? To, že dnes dělám ortopedii, bylo spíše dílem řízení osudu. I když jsem věděl, že mě spíše přitahují chirurgické obory, neměl jsem vyhraněnou představu. Během hledání volného místa v posledním ročníku studia lékařské fakulty se shodou okolností uvolnilo místo sekundáře na ortopedickém oddělení ve Strakonicích. Další šťastnou okolností bylo, že jsem se tam potkal s bývalým primářem ortopedického oddělení v Klatovech MUDr. Miroslavem Amblerem, který ve mně probudil ten pravý zájem o obor. Jaké problémy lze tedy řešit artroskopicky? Nejčastěji se takto provádějí operace kolene, kde je nejvíce ošetřováno poškození menisků a chrupavky. Mezi více specializované operace pak patří náhrada předního a zadního zkříženého vazu. Mezi další častá onemocnění, která řešíme artroskopicky, patří onemocnění a úrazy šlach a vazů ramenního kloubu, poúrazová ztuhlost a artróza lokte nebo hlezna. Jako jedno z mála pracovišť také dokážeme artroskopicky ošetřit určitá onemocnění kyčelního kloubu. Vaše oddělení se stalo nejznámějším díky artroskopickým operacím ramenního kloubu. Ano, artroskopické operace ramenního kloubu jsou naší vlajkovou lodí na poli artroskopie a myslím, že držíme krok s nejlepšími u nás. Nejčastěji operujeme tzv. impingement syndrom ramene, což jsou bolestivé srůsty, které se tvoří v oblasti ramene jako následek jeho přetížení, věku a vrozených dispozic. Další operací je artroskopické sešití utržených šlach v rameni, tzv. rotátorové manžety, a stabilizační operace při opakovaných vykloubeních ramene. Naší největší chloubou je ale artroskopické ošetření poranění kloubu mezi klíční kostí a lopatkou, tzv. akromioklavikulární luxace. Naše pracoviště jako jedno úplně z prvních začalo tuto operační metodu u nás provádět již v roce 2009! Máme také největší soubor odoperovaných pacientů touto metodou v Čechách, zcela srovnatelný se soubory pacientů zahraničních pracovišť po celém světě. U artroskopických operací ramene více než jinde platí, že otevřená operace znamená velkou jizvu, větší bolestivost, pomalejší rehabilitaci a delší návrat do plné funkce kloubu. O kolik je kratší doba rekonvalescence? Zhruba se dá říci, že asi o 30 %. Záleží však na řadě faktorů. Například u operací ramene se dělala studie, která ukázala, že je velký rozdíl mezi pacientem, který je OSVČ, spolupracuje a do práce spěchá, a pacientem, který pobírá dobré dávky v neschopnosti a pracovat se mu nechce. Celosvětově bylo prokázáno, že bez ohledu na kvalitu provedení operace tyto faktory až o 50 % prodlužují dobu návratu do práce. Je také zajímavé, že ačkoli většinu ortopedických operací lépe snášejí ženy, specifikem ramene je opak. Jak byste charakterizoval pacienty, kteří se na vás obracejí? Jsou poměrně dobře vzdělaní a většinou vědí, proč a jaký výkon chtějí provést artroskopicky. Dnes není příliš velký problém pacienta ošetřit, udělat technicky správně operaci a mít z toho dobrý pocit. Zdaleka nejtěžší je splnit pacientovo očekávání. A jak to uděláte, to je mu většinou jedno. Proto je velmi důležité mu vysvětlit, jaká očekávání jsou reálná s přihlédnutím k charakteru jeho onemocnění a celkovému stavu. Bohužel, ani my neumíme zázraky. Jaké jsou u vás čekací lhůty? Na běžné artroskopické operace kolenního kloubu se čeká přibližně tři týdny. Akutní stavy operujeme okamžitě. Složitější operační artroskopie, jako náhrady zkřížených vazů, operace ramenního kloubu nebo kyčle, které většinou nepatří mezi akutní případy, mají čekací dobu přibližně dva měsíce. Jaká je spádová oblast vašeho pracoviště? Velmi zjednodušeně se dá říci, že od Aše až po Ostravu. Díky filozofii, kterou tu zavedl primář Šedivý, si nehrajeme na žádnou spádovost. Snažíme se pomoci každému, kdo k nám přijde, protože cítíme, že je to naše povinnost a zároveň i vizitka pracoviště. Díky velkému počtu pacientů poměrně hodně operujeme a tím získáváme zkušenosti nutné k operační rutině, která je velmi důležitá k udržení stejné kvality operací. Pacientů máme opravdu hodně, ale nám to nevadí, baví nás to. Kolik artroskopických operací ročně děláte? Za poslední rok jsme artroskopicky odoperovali 555 kolen, 107 ramen, 77 plastik křížových vazů, 6 kyčlí, 8 hlezen, 3 lokty to jsou ale již poměrně unikátní operace. Myslím si, že na oddělení, které ještě k tomuto zajišťuje standardní ortopedickou operativu a péči o úrazy pohybového aparátu, to není až zas tak málo. Ortopedicko-traumatologické oddělení Klaudiánovy nemocnice Od letošního ledna je školicím centrem pro artroskopické operace. Díky dlouhodobé spolupráci se společností Arthrex (zastoupenou v ČR firmou Comesa), která je jedním z celosvětově největších výrobců ortopedických implantátů a nástrojů používaných zejména při artroskopických operacích, jsme byli požádáni, zda bychom se v ČR nestali jejich výukovým centrem, říká MUDr. Roman Bartoš. Spolupráce zajistí pro lékaře na oddělení vybavení nejmodernějšími přístroji a nástroji pro artroskopické operace, které společnost Arthrex dodává. Na oplátku budou lékaři z Klaudiánovy nemocnice učit své kolegy z jiných nemocnic, účastnit se přednášek, školicích akcí, předváděcích operací a operací na jiných pracovištích. Předchozí roky již v Klaudiánově nemocnici sbírali zkušenosti lékaři z traumacentra v Ústí nad Labem, z Chrudimi a Hořovic. Na červen pak boleslavští ortopedi chytají ortopedické sympozium s mezinárodní účastí.

12 22 Rakovina prsu 23 Závislost na tabáku Příběh se šťastným koncem Řekněte kouření stop Martina Kolečkářová je na první pohled úplně obyčejná žena. Je jí něco přes čtyřicet, s manželem vychovává tři děti, pracuje ve školství a ráda rekreačně sportuje. Je velmi optimistická, často se usmívá. Martina Kolečkářová vyhrála svůj boj s rakovinou. Mamografické vyšetření obavy Martiny Kolečkářové potvrdilo. Vyšetření na mamografu Bulku v prsu si nahmatala při sprchování víceméně náhodou. Nezpanikařila, okamžitě začala jednat a kontaktovala svou gynekoložku. To jí zachránilo nejen prs, ale možná i život. Lékařka mě vyšetřila a okamžitě poslala do Klaudiánovy nemocnice na mamografii. Ukázalo se, že opravdu mám v prsu nález. Ještě ten den jsem šla na sonografické vyšetření, a protože se ukázalo, že nález má ráz nádoru, byla jsem odeslána na biopsii. Ta zhruba týden nato potvrdila karcinom a já jsem se dostala do prsní ambulance Klaudiánovy nemocnice, říká Martina Kolečkářová. Zde se jí ujal MUDr. Jiří Boháč a zahájil kroky, které vedly k pozdější úspěšné operaci. Celé to bylo velmi rychlé. Absolvovala jsem kolečko předoperačních vyšetření a za necelé dva měsíce jsem šla na operaci. V úterý jsem byla hospitalizována, prošla jsem nukleární medicínou, ve středu jsem byla operována a v neděli jsem šla domů, popisuje Martina Kolečkářová rychlý průběh celého zákroku. A měla štěstí její nádor se totiž ukázal jako agresivní, od Je možné se objednat každý všední den na tel. čísle , do prsní ambulance každý pátek na tel. čísle okamžiku, kdy byl poprvé zachycen na mamografu do chvíle, kdy byl pacientce z těla vyjmut, zdvojnásobil svou velikost. Chirurgové Klaudiánovy nemocnice při operaci prsních nádorových onemocnění z podpaží vyjímají i takzvanou strážnou uzlinu, tedy tu, která je k nádoru nejblíže. Pokud její rozbor ukáže, že je rakovinou také zasažena, odeberou pacientce i tukovou tkáň se zbytkem uzlin z podpaží. Pokud je strážná uzlina v pořádku, operace se soustředí pouze na prs a zásah do těla pacientky je minimální. V případě Martiny Kolečkářové se ukázalo, že je třeba vyjmout i podpažní tuk, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. Teď mě ještě během půl roku čeká osm dávek chemoterapie, každé tři týdny jedna dávka přímo na onkologickém oddělení Klaudiánovy nemocnice. A poté musím jít ještě na radioterapii, říká Martina Kolečkářová. A zdůrazňuje, že ženy by určitě neměly podceňovat ani samovyšetření, ani pravidelné preventivní prohlídky na mamografu. Pokud si nahmátnou jakýkoliv útvar v prsu, doporučuji jim, ať okamžitě vyhledají lékaře, protože čím dříve, tím lépe, apeluje na zodpovědnost každé ženy dnes již téměř vyléčená pacientka. Pohled lékaře Rakovina prsu patří v dnešní době mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen v České republice. Lékaři v Klaudiánově nemocnici provádějí záchovné operace prsu vždy, když to zdravotní stav pacientky umožňuje. Je to moderní trend léčby rakoviny prsu, říká specialista na prsní chirurgii Klaudiánovy nemocnice MUDr. Jiří Boháč. Při každé operaci klade důraz na šetrnost. Rakovina prsu v dnešní době stále ve větší míře postihuje ženy v produktivním věku, proto se snažíme, aby vedle léčebného efektu měl náš zákrok i efekt kosmetický, vysvětluje. Zároveň zdůrazňuje, že vše je ovšem založeno zejména na včasném stanovení diagnózy. Nový digitální mamograf, který je v naší nemocnici, patří k nejmodernějším a velmi zlepšil diagnostiku časných stádií rakoviny prsů. Z toho vyplývá možnost včasných prs záchovných operací, což je pro pacientku velkým přínosem jak fyzickým, tak i duševním, říká MUDr. Boháč. Patříte k těm, kdo se snad už stokrát rozhodli přestat kouřit a snad stokrát po pár dnech znovu začali? Nebo se s tímto zlozvykem bojíte skoncovat? Možná jen nevíte, jak na to. Právě pro všechny, kdo chtějí vykouřit svou poslední cigaretu, Klaudiánova nemocnice otevřela ambulanci léčby závislosti na tabáku. Víte, že závislost na tabáku je srovnatelná se závislostí na heroinu? Skoncovat s ní bez cizí, respektive odborné pomoci umí málokdo. Podle průzkumů to dokáže pouhých 20 % z těch, kdo se o to pokusí. Lidé, kteří v nouzi sáhnou po různých nikotinových žvýkačkách či náplastech, svou šanci na úspěch zvyšují. Kouřit jich přestane bez asistence lékaře 28 %. Jenže nikotinové náhražky nejsou vhodné pro každého. Podle primáře plicního oddělení MUDr. Pavla Červy hodně záleží na tom, zda je závislost na cigaretě spíše fyzická, nebo rodí-li se více v hlavě. Pokud narazíme na kuřáka s psychickou závislostí, nikotinová náhražka příliš mnoho nezmůže. A lékař má v takovém případě možnost nasadit farmakologickou léčbu. Jeho intervence tak šanci kuřáka na cestě za abstinencí zvýší na více než 40 %. Co osobu závislou na nikotinu v nově zřízené ambulanci na plicním oddělení čeká? Nic bolestivého ani dramatického. Protože základem úspěchu je motivace, MUDr. Petra Voglová vede s každým kuřákem nejprve podrobný vstupní pohovor. Zjišťuje nejen proč chce přestat kouřit, ale i to, v jakých situacích si zapaluje nejčastěji. Těm mu pak také pomáhá se vyhnout. Pokud například někdo kouří zejména v restauraci u piva, v prvních týdnech až měsících by se měl restauracím spíše vyhýbat. Pokud je spouštěcím mechanismem káva, měl by si ji například dávat tam, kde se kouřit nesmí. Pokud se některým situacím vyhnout možné není, kuřák by vždy měl mít v záloze náhradní řešení, které mu umožní chuť na cigaretu překonat. Je samozřejmě nutno počítat s tím, že kouření je těžká závislost a při abstinenci se tedy objevují různě silné abstinenční příznaky. Například nutkavá touha po cigaretě, deprese, nespavost, podrážděnost nebo zvýšená chuť k jídlu, říká Voglová. Na to vše se své klienty snaží připravit. Skončit s kouřením je těžké. Potvrdí to asi každý, kdo to zkusil. Své o tom koneckonců ví i primář Červa, který boj s cigaretou vyhrál za pomoci nikotinových náhražek. Nejdůležitější je pevně se rozhodnout a vědět, proč chci skončit. Mně začalo hrozně vadit, že jsem vlastně otrokem svého zlozvyku, že si musím čas od času odskočit ven na cigaretu, že v tomto směru nejsem svobodný říká. Teď už přes dva roky nekouří. Přesto se nikdy nebude moci považovat za nekuřáka. Stejně jako řada dalších už vždy bude abstinující kuřák. Klaudiánova nemocnice spolu se zřízením ambulance léčby závislosti na tabáku požádala o zařazení mezi tzv. nekuřácké nemocnice. V boji proti kouření podpoří všechny své zaměstnance, kteří se rozhodnou se svým zlozvykem přestat. Kouření stojí za řadou civilizačních nemocí, jako je například infarkt myokardu, kornatění tepen a jiné. Výrazně se podílí na zvyšování výskytu rakoviny, a to nejen plic, ale v podstatě všech jejích podob. Je přímou příčinou chronické obstrukční choroby, která znamená postupné snižování kapacity plic a následnou dušnost, jež může mít i fatální následky. Do ambulance léčby závislosti na tabáku se můžete objednat na čísle , ordinační hodiny jsou ve středu a počítá se s jejich rozšířením.

13 24 Úvod 25 Aktualita s ředitelkou Oblastní nemocnice Kladno, a. s.: V březnu otevřeme krásný domov seniorů Úhradová vyhláška na tento rok nemocnicím velkou radost neudělala. I v poněkud neradostném (s ohledem na finanční výhled) období se však najdou věci, které ředitelce kladenské nemocnice MUDr. Kateřině Pancové dělají radost. Odborná konference v kladenské nemocnici Ve středu 15. února se v závodním klubu Oblastní nemocnice Kladno konala zajímavá odborná konference, jejímž hlavním tématem byla hrudní chirurgie. Účastníci se věnovali i vybraným diagnózám v ortopedii a zátěži sester na ortopedii. vyúčtování roku 2012, tj. během, nebo dokonce na konci roku Nemocnice by musely úvěrovat sliby ministerstva více než rok, nebo by je musel úvěrovat zřizovatel, který už tak nese tíhu provozních dotací. Nepomůže nemocnici poskytování hrazených služeb? Částečně ano. Veškeré možné nadstandardní služby, tedy s přímou platbou pacienta, poskytujeme. Úhradová vyhláška zmiňuje zatím jen možnost nadstandardních čoček při operacích katarakt a nadstandardní sádru. Zájem o nadstandardní čočky je poměrně vysoký, o nadstandardní sádrové fixace je zájem relativně malý. Také všechny úkony, které jsou naše obory schopny udělat nad rámec hrazený pojišťovnou, poskytujeme jako hrazené služby a pomáhají nám v rozpočtu. Nejaktuálnějším případem je zubní robot, s nímž jsou pacienti velmi spokojení. Jak pokračuje příprava nového pavilonu Domova Domov seniorů s lůžky následné péče v Oblastní nemocnici Kladno těsně před otevřením V čem spočívají úskalí nové úhradové vyhlášky? Nemocnice dostanou v roce 2012 méně peněz než v roce Loni plynuly do nemocnic každý měsíc seniorů s lůžky následné péče? I díky počasí pokračuje vše podle plánu, provádíme vnitřní úpravy a začíná kolonizace přístroji a mobiliářem. Doufejme, že vše bude dokončeno v řádném tři platby průměrná měsíční zálohová platba, dále termínu a že v březnu otevřeme. stabilizační příplatek na sestry tzv. juráskovné a tzv. hegerovné (příplatek na navýšení platů MUDr. Kateřina Pancová ředitelka Oblastní nemocnice Kladno, a. s. lékařů). Pro tento rok se všechny tři platby slučují a výsledek se vynásobí koeficientem 0,98. Nemocnice tedy obdrží 98 % oproti roku Tato situace je zřejmá po jednání s VZP, přičemž menší pojišťovny se budou nejspíše držet pouze plateb z roku 2010, případně chystají snížení koeficientů, což nám Dopolední blok zahájila vrchní sestra chirurgického oddělení Jitka Malíková a poté se slova ujal primář chirurgického oddělení MUDr. Ronald Pospíšil, jenž přednesl několik příspěvků o hrudní chirur- ních diagnóz v dutině hrudní. Sabina Sagulová, DiS., pohovořila o kasuistice léčbě pacienta se spontánním pneumotoraxem. Odpolední blok přednášek byl věnován psychické a fyzické zátěži sestry na ortope- Konference byla nejen informativní, ale velmi přínosná pro všechny zúčastněné. zasazuje další ránu. A to jsem ani nezmínila dopad gii Léčba bronchogenního karcinomu z pohledu dii (přednášející Iveta Lišková, spoluautorka Irena zvýšené DPH. Existuje sice ministerstvem proklamo- hrudní chirurgie, Přístup k pacientovi se závažným Pařenicová), sezonním zlomeninám (přednášející vaná možnost navýšení o 5 % při maximálním vyu- poraněním hrudníku, Hrudní drenáž obecné aspekty Kateřina Kratochvílová, spoluautorka Alena Pírková) žití Úhradové vyhlášky pro rok 2012, ale tyto finanční po hrudních operacích, Ošetřovatelská péče o paci- a zevním fixátorům a jejich použití v septické ortope- prostředky může nemocnice získat až po konečném enty po hrudních operacích a Chirurgická léčba benig- dii (přednášející Markéta Kofentová).

14 26 27 Zástupce primáře chirurgického oddělení MUDr. Tomáš Bureš říká: ziologicko-resuscitačního oddělení. Máme možnosti čívá ve zjištění, odkud se daný varix plní ošetříme- Kladno má nejlepší cévní chirurgii na západ od Prahy podávat i trombolýzy a jiné výrazně rizikové záležitosti, což dříve bylo kvůli monitoraci problematické. Patrně nejznámější část cévní chirurgie tvoří operace křečových žil, varixů. Z laického úhlu pohledu určitě. Laserové operace varixů a sklerotizace jsme začali nabízet asi před šesti lety a mezi pacienty jsou velmi atraktivní, byť jsou spojeny s přímou platbou z jejich strany. Od -li všechna tato místa, varixy se prakticky nevracejí. I proto trváme na tom, aby měl pacient vyšetření od nás a podle toho indikujeme operační výkon. Vlastní ošetření laserem pak poskytuje pacientům komfort jednodenní hospitalizace, případně ambulantního výkonu (podle anestezie). Zároveň je rozdíl v délce bandážování nohy a za 3 4 dny mohou jít do práce. Čím vás osobně naplňuje cévní chirurgie? Cévní chirurgie kladenské nemocnice pokrývá celé spektrum péče od křečových žil až po tepenné rekonstrukce, léčbu diabetické nohy a veškerá závažná onemocnění včetně operací aneurysmatu aorty. O zkušenostech s velmi těžkými operacemi i rychlými zákroky jsme mluvili s MUDr. Tomášem Burešem, jenž se na tuto oblast specializuje. začátku sami děláme ultrazvukové vyšetření žilního systému, protože propagujeme řešení od příčiny. Spousta pracovišť to řeší spíše jako kosmetický výkon a původní myšlenka skutečně byla taková. Pacient nemusí být hospitalizován, případně je hospitalizován jen krátce, rekonvalescence je rychlá a poope- V kladenské nemocnici pracuji 12 let. Přede mnou se zde cévní chirurgii věnoval MUDr. Ott, jenž zde udržoval poměrně široké spektrum výkonů. Od něj jsem se také naučil vlastně vše, co umím. Úplně mě nadchla karotida, což je oprace, při níž je odstraněn sklerotický plát z krční tepny jako prevence cévní rační průběh je daleko méně nepříjemný než v případě mozkové příhody. Tento výkon považuji za nejhezčí Jaký přínos pro vás znamená nové Centrum klasické operace. Cévní chirurgie jako ta naše razí v celé cévní chirurgii jde o jednu z nejrizikovějších akutní medicíny? myšlenku, že by nemělo jít jen o kosmetický zákrok, operací v oboru a jde při něm o vteřiny, ale opravdu Nové centrum nám velmi pomohlo, obzvláště intervenční vybavení rentgenu řadu výkonů se nyní snažíme ale o definitivní vyřešení problému. Varixy jsou totiž onemocnění, které se často vrací. Náš přístup spo- stojí za to. Právě díky velké operativě a cévní chirurgii jsem rád, že jsem v kladenské nemocnici. MUDr. Tomáš Bureš během operace varixu dělat hybridně a v CAM je vybavený hybridní sál, kde provádíme tyto operace, při nichž se kombinuje intervence a operační rekonstrukce. MUDr. Tomáš Bureš Mohl byste popsat rozsah kladenské cévní chirurgie trochu podrobněji? V ambulantní složce, tedy v poradně, jde o první kontakt s pacientem, anamnézu a počáteční diagnózu, indikaci vyšetření. Máme k dispozici vynikající rentgen s veškerým vybavením a moderní angiolinkou (speciálním zařízením k podrobnému zobrazení cévního řečiště), takže zde můžeme dělat všechny intervenční výkony, a to včetně břišních stentgraftů. Následně, není-li možné intervenční řešení, volíme operační řešení. Zde poskytujeme veškeré spektrum operativy od krčních tepen přes břišní tepny, aneurysmata aorty až po standardní rekonstrukce na dolních končetinách včetně úplně periferních bypassů u pacientů s cukrovkou děláme rekonstrukce až za kotník. Co to znamená? Jde o pacienty, u nichž nestačí jen intervenční zákrok, tedy klasická angioplastika, opravení jen na rentgenu, kdy se používají balonky a s jejich pomocí se rozšiřují cévy, eventuálně se implantují výztuže neboli stenty. Existuje-li indikace pro chirurgické zprůchodnění v určitém místě řečiště (nejčastěji v oblasti třísel nebo pánve) a následné použití balonků od kolene dolů, dříve se nejprve vyřešilo tříslo a řekněme po třech týdnech se pokračovalo s balonky na bérci. Dnes můžeme díky hybridnímu přístupu pacienta ošetřit najednou, na jednom sále, kde je operační vybavení a současně angiolinka. Začne se s chirurgickou rekonstrukcí a rentgenologové stejným vstupem na cévě, kde my začínáme a zprůchodníme řečiště, pokračují dál s intervencí na bérci. Tam je chirurgický výkon také možný, ale měla by to být úplně poslední možnost, co lze pro pacienta udělat. Jak vám pomohlo nové zařízení a přístrojové vybavení? Především je zde výhoda nového rentgenu, ale musím zmínit i nové sály. Máme možnost využívat superaseptický sál, což výrazně snižuje riziko infekčních komplikací apod. Navíc na centrální operační sály navazuje multioborová JIP, což je v podstatě obdoba aneste-

15 28 Psychiatrie 29 Psychiatrie Lékařka psychiatrické ordinace MUDr. Alena Matěchová tvrdí: Psychiatrie se výrazně rozvíjí Psychiatrická ordinace v kladenské nemocnici se zabývá ambulantní diagnostikou a léčbou psychických poruch u dospělých pacientů. Pacienti se k nám mohou objednat na doporučení praktického lékaře nebo přijít sami bez doporučení. Spádová oblast je poměrně velká, nejen Kladno a okolí, ale dojíždějí k nám pacienti i ze Slaného a Rakovníka, říká MUDr. Alena Matěchová. MUDr. Alena Matěchová S jakými problémy k vám pacienti chodí? S velmi různorodými. S výjimkou sexuologických poruch a drogových závislostí, jejichž léčbou se naše ordinace nezabývá, se setkáváme téměř se všemi psychickými poruchami. Nejčastěji se jedná o široké spektrum poruch nálady, které zahrnuje nejen vlastní depresivní poruchu, ale také mnoho typů úzkostných poruch, dále poruchy osobnosti, závislosti, poruchy příjmu potravy. Méně časté, ale o to závažnější, jsou psychotické poruchy (tedy psychózy schizofrenního okruhu, poruchy s bludy), bipolární porucha a různé typy demencí. Kromě péče o ambulantní pacienty pracuji také jako konziliární psychiatr na somatických odděleních nemocnice. Psychiatrické konzilium si v případě potřeby vyžádá ošetřující lékař příslušného oddělení. Nejčastějším důvodem pro konziliární vyšetření jsou neklidní či nespolupracující pacienti, pacienti s delirantními stavy z nejrůznějších příčin, úzkostně depresivní poruchy jako reakce na somatické onemocnění a v neposlední řadě pacienti po sebevražedném pokusu. Mým úkolem je pacienta vyšetřit, s ohledem na jeho somatické onemocnění navrhnout další léčebný postup, eventuálně rozhodnout o vhodném či nutném překladu na lůžkové psychiatrické oddělení. V tomto okamžiku nastává velký problém, který musíme řešit téměř denně. Naše spádové lůžkové psychiatrické zařízení je Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (paradoxně umístěná v jiném kraji). Toto zařízení ovšem nemá žádné oddělení, kde by bylo možné zajistit současně nezbytnou somatickou péči pro pacienty, a tak překládaný pacient musí být tělesně zdráv, což je v mnoha případech neřešitelný problém, o kterém by mohli dlouze vyprávět kolegové např. z chirurgických oborů. Důležitou součástí naší práce je ambulantní léčba závislosti na alkoholu. Spolupracujeme s dr. Petrákovou, která s dalšími terapeuty vede skupiny v Terapeutických komunitách v Kladně-Dubí. Naši pacienti také mají možnost docházet na Antabus. Pokud to lze, snažíme se pacienty motivovat k ústavní léčbě, protože kombinace obou forem má dlouhodobě nejlepší výsledky. Změnila se během posledních let struktura pacientů, kteří vyhledávají vaši pomoc, a struktura jejich problémů a potíží? V posledních letech výrazně přibývá pacientů s úzkostně depresivními poruchami, s poruchami přizpůsobení a se závislostmi. Domnívám se, že obecně vzrůstající počet psychiatrických pacientů je dán jednak určitou destigmatizací psychického onemocnění, jednak zvýšenými nároky na psychiku, které s sebou přináší život v současné době. O psychických poruchách se v posledních letech hodně mluví i píše. Vzrůstající počet psychických poruch jistě souvisí i se vzrůstajícími nároky, které s sebou současná doba přináší. Nemáme čas na odpočinek, na své nejbližší, na koníčky a zájmy. Vše je zaměřeno na úspěch, konzumní způsob života a hromadění věcí se stalo měřítkem. Psychicky méně odolní jedinci takový tlak nedokážou snášet dlouho. Kapitolou sama pro sebe jsou problémy a poruchy vznikající v souvislosti se ztrátou zaměstnání a další perspektivy pro lidi kolem 50. roku věku. Jako velký problém vnímám nárůst počtu pacientů s již vyjádřenou závislostí na alkoholu v nízkém věku kolem 25 let a v důchodovém věku let. Také roste počet žen, které se do problémů s alkoholem dostanou během doby, kdy jsou po narození dítěte nuceny zásadně změnit dosavadní způsob života. Jak se váš obor změnil během vaší praxe? Psychiatrie se v posledních letech mění zásadním způsobem. Díky moderním technologiím, novým zobrazovacím metodám, pokrokům v elektrofyziologii, neurochemii, objevům v genetice a úžasném pokroku psychofarmakologie máme mnoho argumentů, které nás opravňují k závěrům, že psychické poruchy mají neurobiologický podklad. Například schizofrenie je závažné psychotické onemocnění, o jehož příčinách existuje řada hypotéz. Dnes již s pokrokem v oblasti genetiky víme, že dědičná nebo získaná vloha (působící odchylku v produkci enzymu, vytvoření vazebných míst na nervové buňce nebo chybné propojení nervových vláken během nitroděložního vývoje nervové soustavy) v kombinaci s dalšími faktory, vlivem zátěže, vede k selhání adaptačních mechanismů. Proto k prvním projevům schizofrenie dochází v období dospívání a časné dospělosti, kdy je člověk vystaven zvýšené zátěži (studium, zaměstnání, zakládání rodiny). Poznávání příčin onemocnění nám umožňuje cílenou léčbu, což se daří s pomocí nových psychofarmak. Psychofarmakologie je díky novým poznatkům velmi dynamicky se rozvíjející část psychiatrie. Dnes máme k dispozici široké spektrum léků, které pacientům výrazně účinněji pomáhají a současně mají méně vedlejších nežádoucích účinků. Není náhoda, že antidepresiva jsou celosvětově předepisována ve větším počtu balení než např. antibiotika. S pomocí tzv. atypických antipsychotik (tj. léků, které ovlivňují poruchy vnímání a myšlení) se výrazně zkrátila doba hospitalizace psychotických pacientů, daří se je udržet déle ve fázi onemocnění, kdy se cítí dobře a netrpí halucinacemi nebo bludy. Trendem je ambulantní léčba, hospitalizace jen na nezbytně nutnou dobu. Přibývá komunitních center, stacionářů, které poskytují pacientům odbornou péči a přitom je zachována výhoda pobytu pacienta v domácím prostředí. Změnil se přístup k pacientům. Jednoznačně je kladen důraz na větší spoluzodpovědnost při léčbě. Díky moderním lékům se daří zvyšovat adherenci, tj. pacient spolupracuje a léky skutečně bere. Nejdražší psychofarmaka jsou ta, která pacient neužívá. Průběžné vzdělávání v oboru bere asi každý lékař jako něco samozřejmého. Snažím se zúčastňovat odborných kongresů a seminářů, číst odbornou literaturu, mít informace o nových lécích a terapeutických postupech. Co vás osobně přivedlo k psychiatrii? O psychiatrii jsem se zajímala už během studia na lékařské fakultě a moc jsem chtěla na psychiatrii pracovat. Po promoci jsem ale byla zařazena do jiného specializačního oboru, a tak jsem nejprve složila atestaci ze všeobecného lékařství. Pak mi teprve bylo povoleno změnit obor a mohla jsem se začít připravovat na atestaci z psychiatrie. I když to nebylo jednoduché, nikdy jsem svého rozhodnutí změnit obor nelitovala. Občas se stane, že někdo z pacientů přijde a poděkuje, že jsme mu pomohli. To jsou chvíle, kdy mám pocit, že moje práce má smysl.

16 30 Úvod 31 Aktuality s ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, a. s.: Pavilon D nabídne špičkové vybavení a krásné prostředí Na straně jedné radost z toho, že se výstavba pavilonu D dětských oborů úspěšně chýlí ke konci, na druhé straně vrásky na čele kvůli financování. Tak rozpolcený je v této chvíli ředitel kolínské nemocnice MUDr. Petr Chudomel. Nemůžeme pominout otázku, jaký je finanční výhled nemocnice pro tento rok. Tématu financování zdravotnictví se nelze vyhnout prakticky nikdy. Tak tedy, první zprávy z pojišťoven (pro kolínskou nemocnici je zásadní VZP) nejsou nijak Babybox optimistické. VZP nám v tomto roce na provoz při- Dne ve 2.30 hod. byla v babyboxu kolínské nemocnice nalezena novorozená holčička. slíbila o 1 % méně než v roce minulém. V součtu to Vážila g, měřila 48 cm, jednalo se o čerstvého novorozence v dobrém zdravotním stavu. Holčička znamená, že obdržíme za celý rok 2012 o 7,6 mil. Kč dostala jméno Pavlína Kolínská Pavlína po sestřičce, která měla noční službu a z babyboxu ji vyzvedla. méně nežli vloni. Prostor k navyšování mezd podle ministrem podepsaného Memoranda tedy zatím není. Zaznamenali jste nárůst zájmu o tzv. nadstandardy z nového seznamu? V souladu s novými legislativními podmínkami jsme zveřejnili seznam ekonomicky náročnějších vari- Poděkování Dar předali za MŠ Čtyřlístek zleva paní ředitelka Šafránková a za DDM Kolín paní Mojžíšová s panem ředitelem Votroubkem. ant tzv. nadstandardů. Týkají se zejména někte- Jestliže onemocní dítě, je rých očních čoček a sádrových imobilizačních obvazů. tato situace pro něj velmi stresující, Nemohu říci, že by po těchto variantách veřejnost zvláště v případě, je-li nutná hos- prahla. Zájem je minimální. pitalizace. Ulehčit tuto situaci dět- MUDr. Petr Chudomel ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a. s. ským pacientům pomáhají kromě všech zdravotnických pracovníků Jaká je situace v nově budovaném Oblastní nemocnice Kolín, a. s., pavilonu D? také výchovní pracovníci paní Výstavba pavilonu D dětských oborů probíhá v sou- učitelka mateřské školy a vycho- ladu s časovým harmonogramem. Znamená to, že vatelka školní družiny a školního naši nejmenší pacienti, ale i zdravotníci budou mít klubu. A v neposlední řadě lidé, Kolín a Domem dětí a mládeže ské pacienty na lůžkových oddě- koncem léta k dispozici úplně nové prostředí. A právě kterým není situace dětí v nemoc- v Kolíně. Děti vytvořily v zájmo- leních Oblastní nemocnice Kolín. proto, že se jedná o specifickou klientelu, snažíme nici lhostejná. Vrchní sestra dět- vých útvarech keramické výrobky Poděkování patří jak dětem, které se interiéry zkrášlit tak, aby se v nich dětičky a jejich ského oddělení a oddělení dět- a ty byly vystaveny před vánoci keramické výrobky zhotovily, tak rodiče cítili co možná nejlépe. Vizualizace některých ské chirurgie Marcela Čepičková v MŠ Čtyřlístek, Jeronýmova ulice v neposlední řadě těm, kteří si je pater budou k nahlédnutí v tisku a my se budeme s paní učitelkou Jaroslavou Nová- v Kolíně. Jednotlivé výrobky si kou- zakoupili, a tak přispěli na nákup snažit pro ně získat veřejnost, aby se i ona mohla kovou tímto děkují za poskytnutí pili rodiče, děti a návštěvníci MŠ hraček, her a výtvarných pomů- podílet na uskutečnění tohoto unikátního projektu. finančního daru, který byl věno- s vědomím, že výtěžek bude věno- cek pro nemocné děti. Ještě jed- Bližší informace a hlavně ona vizualizace se objeví ván mateřskou školou Čtyřlístek ván na nákup her a hraček pro dět- nou děkujeme! v příštích Nemocničních listech, které si nenechte ujít.

17 32 33 Primář oddělení lékařské mikrobiologie RNDr. Jan Pomykal říká: log připraven podat ošetřujícímu lékaři již v průběhu biologického vzorku, jeho automatického vyšetření S neviditelnou hrozbou bojujeme úspěšně dosud neukončeného vyšetření relevantní informaci o aktuální fázi vyšetření a o dílčích poznatcích, které se dosud podařilo získat. Úzký kontakt klinického lékaře a mikrobiologa je nezbytný a pro pacienta jednoznačně prospěšný. Pro promptní poskytnutí informace klinikovi jsou užitečné v poslední době a odeslání výsledku bez dalších konsekvencí, nýbrž je oborem interpretativním, kdy je často nezbytné postup a výsledek vyšetření odborně komentovat a vyjádřit se k jeho klinickému významu. Vyplývá to ze samé podstaty oboru, kterou je na rozdíl od jiných laboratorních oborů práce s živými, varia- O historii a současnosti kolínské lékařské mikrobiologie, ale i o vývoji oboru jsme hovořili s primářem oddělení lékařské mikrobiologie RNDr. Janem Pomykalem. masivně zaváděné rychlé metody průkazu mikrobiálního antigenu přímo v biologickém materiálu. Totéž platí o předběžném mikroskopickém vyšetření, které může být již během pár desítek minut po bilními, nevypočitatelnými mikroorganismy, přítomnými ve vzorku. V Kolíně nebyla lékařská mikrobiologie vždy příjmu biologického vzorku zdrojem cenných údajů součástí nemocnice. V čem spočívá význam lékařské mikrobiologie v lidském těle žije až biliarda mikrobů, což předsta- o přítomnosti, počtu a typech přítomných bakterií a Kolínská lékařská mikrobiologie organizačně fungo- v péči o pacienty? vuje 2 kg hmotnosti). Právě tyto naše vlastní mik- které mnohdy umožní vyslovit podezření na etiologii vala od 50. do počátku 90. let minulého století jako Zatímco ošetřující lékař diagnostikuje onemocnění roby se mohou stát zdrojem tzv. endogenních infekcí infekce, často i s kvalifikovaným odhadem pravdě- jeden z odborů tehdejší Okresní hygienické stanice. podle jeho klinických projevů, mikrobiolog činí totéž především v případech, kdy proniknou mimo svou podobné citlivosti a rezistence na antibiotika. Zvlášť Toto začlenění vždy postrádalo logiku, neboť na roz- pomocí laboratorních metod. Bakteriologické vyšet- fyziologickou lokalitu, nebo při byť jen krátkodobém významná je tato neprodlená informace o mikrosko- díl od jiných hygienických oborů má mikrobiologie ření zahrnuje izolaci bakteriálního původce ze vzorku narušení imunity. Banálním příkladem jsou infekce pickém nálezu např. u otevřené tuberkulózy, hnisa- vyhraněné laboratorně diagnostické zaměření a vět- biologického materiálu (krev, mozkomíšní mok, hnis, močových cest, které jsou obvykle vyvolány vlast- vého zánětu mozkových blan, u sepse, akutní infekce šina jejích výstupů již tehdy směřovala do klinické moč, výtěry z ran apod.), jeho pomnožení, identifi- ními střevními bakteriemi. močových cest, u anaerobních infekcí apod. Mikrobi- medicíny. Od roku 1992 bylo pracoviště začleněno kaci a posouzení významu nálezu v kontextu pro- ologie tedy není mechanistický obor ve smyslu přijetí jako oddělení kolínské nemocnice a v roce 2006 RNDr. Jan Pomykal bíhajícího klinického onemocnění. Zároveň se sta- Liší se v něčem práce v bakteriologické laboratoři novuje citlivost izolovaného bakteriálního kmene od ostatních laboratorních oborů? k vybraným antimikrobiálním látkám, aby mohl být Laboratorní práce s vitálními a plně virulentními pacient trpící infekční chorobou optimálně léčen. bakteriemi patří mezi rizikové činnosti z hlediska Výsledek vyšetření cíleně nasměruje léčbu pacienta, možnosti profesionální nákazy a kultivační technika případně umožní korigovat léčbu dosavadní. S tím si stále do velké míry uchovává manuální charak- souvisí další významný úkol lékařské mikrobiolo- ter. Sofistikované analyzátory, produkující v krát- gie: jednak kontinuální sledování vývoje antibiotické kém čase ze vzorku krve numerické výsledky v jed- rezistence ve spádové oblasti, jednak poskytování notkách SI, jsou spíše doménou pracovišť klinické dat o rezistenci pro monitoring na národní úrovni. biochemie. V mikrobiologické laboratoři na návštěv- Hrozivě narůstající schopnost bakteriálních agens níka poblikávají kontrolky inkubátorů (v jejich útro- odolávat účinku antibiotik je dnes závažným světo- bách se bakterie množí v kultivačních médiích do vým problémem, který se nevyhýbá ani České repub- stamilionových počtů), hučí motory lednic a mra- lice, ani Oblastní nemocnici Kolín. Oddělení lékařské záků (v nich se uchovávají zásobní kultivační půdy mikrobiologie musí být schopno poskytnout aktuální a diagnostické sety), šumí ventilátory bezpečnost- rámcovou informaci o statu quo bakteriální rezistence ních boxů a horkovzdušných sterilizátorů, syčí pla- ve svém regionu. Odborný zájem lékařské mikrobio- meny plynových kahanů (požadavek na aseptickou logie zahrnuje především jednobuněčné patogenní práci je nekompromisní). Bakteriální buňky jakožto bakterie, houby a prvoky a nebuněčné infekční par- živé organismy vyžadují určitou dobu, aby se dosta- tikule viry. (Někdy jsou do sféry jejího zájmu zahr- tečně rozmnožily a prezentovaly svoje fenotypové nováni i mnohobuněční cizopasníci červi a ektopa- znaky, podle nichž mohou být kultury určeny a stano- raziti.) Tato infekční agens mohou být v klinických ven jejich antibiogram. Proto se také doba potřebná vzorcích prokazována metodami přímými (mikrosko- pro kompletní kultivační vyšetření obvykle nepočítá pie, kultivace, genové metody) a nepřímými (sérolo- v hodinách, ale ve dnech tuto skutečnost si netr- gický průkaz protilátek). Zdrojem infekce může být pělivý klinik, uvyklý na rychlé výsledky biochemic- vnější prostředí i fyziologické mikrobiální osídlení kých a hematologických vyšetření a případně zne- pacienta. Lidský organismus je totiž pozoruhodným klidněný nelepšícím se stavem svého pacienta, někdy systémem tkání a orgánů primárně sterilních, které dost dobře neuvědomuje. Stejně tak pacient, zvyklý však sousedí s orgány doslova nabitými nepředsta- na to, že ráno je mu odebrána krev a týž den je k dis- vitelným množstvím mikroorganismů (uvádí se, že pozici výsledek. Na druhé straně musí být mikrobio-

18 34 přemístěno z původních nevyhovujících prostor v centru města do nemocničního areálu, přičemž bylo částečně nově vybaveno. Hlavní činnost tradičně za následek, že se situace v incidenci řady nemocí vyvolaných jednotlivými infekčními činiteli v průběhu posledních desetiletí významně změnila a ne vždy Oblastní nemocnice Kolín, a.s. pořádá spočívá v mikroskopickém a kultivačním průkazu jsme schopni pojmenovat konkrétní příčiny těchto patogenních agens včetně původců TBC a sexuálně přenosných chorob a ve stanovení jejich citlivosti na antimikrobiální látky kvalitativními i kvantitativními změn. Tak např. mezi bakteriálními původci střevních infekcí přestaly dominovat salmonely (v roce 2010 více než čtyřnásobný pokles oproti roku 2000) PLES ZDRAVOTNÍKŮ metodami. Dále se provádějí některá vyšetření séro- a na špici střevních patogenů nyní vévodí donedávna logická (průkaz protilátek u syfilis, infekční mononuk- poměrně málo známá bakterie Campylobacter jejuni. leózy, streptokokových infekcí aj.) a některá speciální Shigely, původci bakteriální úplavice, dříve naprosto vyšetření (detekce Helicobacter pylori z bioptických běžná příčina letních enterokolitid a epidemií průjmů vzorků, přímý průkaz mikrobiálních antigenů v bio- v dětských kolektivech, se s jistou nadsázkou ocitly logickém materiálu, průkaz anaerobů, vyšetření na střevní parazity, mykologická vyšetření aj.). Oddělení poskytuje klinickým pracovištím nemocnice i prak- na pokraji vyhubení. Břišní tyfus je dnes onemocnění vzácné a téměř vždy importované. Dramatický pokles registrujeme u závažných infekcí hemofilových od 20:00 hodin tickým lékařům v terénu konzultační servis v oblasti racionální léčby antibiotiky, sleduje aktuální situaci v bakteriální rezistenci problémových bakteriálních (meningitis, epiglottitis), což je nepochybně pozitivní důsledek vakcinace. Naopak tu máme bakteriální původce dříve neznámé nebo opomíjené (Borrelia MSD Kolín agens na nemocničních odděleních a díky dlouho- burgdorferi, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, dobé aktivní účasti v evropském projektu EARS-Net Legionella pneumophila aj.). Dochází k opětovnému má přehled o stavu rezistence invazivních agens nárůstu dříve utlumené pertusse (dávivý kašel), přes- v rámci ČR i Evropy. Dají se, řekněme v posledních dvou desetiletích, vysledovat nějaké změny ve výskytu infekčních chorob a mikrobiálních patogenů? tože naše populace je dobře proočkována. Vyloženě vzácnými se stala většina střevních parazitóz, takže někteří dříve častí cizopasníci člověka, např. tasemnice a škrkavky, by dnes s jistou nadsázkou zasloužili zápis do Červené knihy ohrožených druhů. Význam K tanci a poslechu hraje ECHO 91 Mikroskopický obraz močové infekce (tyčinkovité bakterie a leukocyty) V řadě aspektů dokonce velmi podstatné. Změny v bakteriální ekologii, intervenční protiepidemická opatření, rozvoj nových léčebných metod s masivním používáním umělých materiálů, nesporně i sociální faktory měly jiných parazitárních infekcí (toxoplazmóza, kryptosporidióza) naopak nabyl nových rozměrů v souvislosti s pandemií HIV infekce a obecně v souvislosti se zvyšujícím se počtem imunokompromitovaných pacientů. Totéž platí pro vyvolavatele systémových mykóz, zejména pro kvasinky rodu Candida a plísně rodu Aspergillus, ale i pro řadu tzv. podmíněně patogenních a oportunních bakteriálních agens. Narůs- Jako host vystoupí Jakub Smolík tají sexuálně přenosná onemocnění chlamydiové infekce a syfilis, přičemž se objevuje i vrozená syfilis. Počet nových případů tuberkulózy sice meziročně klesá, avšak značné obavy vzbuzuje výskyt rezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis importovaných z východních zemí. Mimořádně závažným feno- Tombola ménem je pak kontinuální nárůst počtu multi- až panrezistentních bakteriálních kmenů (meticilin rezistentní stafylokoky MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, enterobakterie s produkcí širokospektrých betalaktamáz aj.), které se ještě před nějakými dvaceti lety objevovaly jen sporadicky. Jedná se o bakterie s vysokou odolností vůči účinkům Vstupné 200 Kč antibiotik: jakožto původci nemocničních infekcí bezprostředně ohrožují zvláště pacienty na jednotkách intenzivní péče a jimi způsobená onemocnění jsou v některých případech prakticky neléčitelná. Předprodej vstupenek na pokladně administrativní budovy ONK, a.s. denně od 7:00 do 15:00 hodin (polední pauza od 11:30 do 12:00 hodin). Kuřácké prostory vyhrazeny.

19 36 Úvod 37 Osobnosti nemocnice s ředitelem Nemocnice Kutná Hora: Výrazně modernizujeme nemocnici Hlavní sestra kutnohorské nemocnice Romana Moučková tvrdí: Práce sestry je poslání V tomto čísle představujeme hlavní sestru Nemocnice Kutná Hora Romanu Moučkovou. Romana Moučková Od 1. února 2012 je řízením Nemocnice Kutná Hora pověřen MUDr. Zdeněk Heřmánek. Na téma současného dění v kutnohorské nemocnici nám poskytl rozhovor. Čím v současné době žije kutnohorská nemocnice? Nejvíce samozřejmě péčí o naše pacienty, běžnými starostmi spojenými s chodem nemocnice atd. Ale předpokládám, že se ptáte na aktuální novinky. Nyní postupně realizujeme zabudování nového vybavení nemocnice, které bylo nakoupeno díky štědré dotaci Středočeského kraje ve výši 14,5 milionu korun a splňuje náročná kriteria na moderní vybavení nemocnice. O co se konkrétně jedná? Mimo jiné jde o nové počítačové vybavení nemocnice, které má dostatečnou kapacitu na provoz nemocniční sítě i na komunikaci s moderními diagnostickými přístroji, z nichž bych jmenoval zejména nový rentgenový přístroj s přímou digitalizací, který je rovněž součástí dotace. Čím se liší od běžného rentgenového přístroje? Zjednodušeně řečeno to lze přirovnat k rozdílu mezi digitálním a klasickým fotoaparátem. U nového digitálního rentgenového přístroje není potřeba vyvolávat rentgenové snímky, ty lze přímo prohlížet na monitoru počítače, což umožňuje jejich úpravu k přesnějšímu zobrazení a tím diagnostice. Archivace takových snímků již není otázkou velkých prostorových nároků, ale pouze místa na pevném disku počítače. Lékař, který je připojen na nemocniční síť, si snímky může kdykoli prohlédnout. V jakém časovém horizontu se spuštění digitálního rentgenu uskuteční? V současné době je přístroj již v nemocnici a provádějí se práce nutné k úpravě prostor vhodných k jeho umístění. Předpokládám, že spuštění bude otázkou asi 1 2 měsíců. Je něco z nového vybavení již v provozu? Ano. Z větších investic již plně využíváme v gastroenterologické ambulanci nový videogastroskop, pojízdný RTG přístroj s C ramenem a EKG. Dále se pacienti nemocnice se již mohou setkat s novými rehabilitačními a ošetřovatelskými pomůckami. Další vybavení bude do provozu zařazováno postupně. MUDr. Zdeněk Heřmánek ředitel Nemocnice Kutná Hora Narodila se v Čáslavi. Dětství a školní léta jsem prožila v menší obci na Kutnohorsku, v Třebešicích. Při rozhodování, kam po ukončení základní školy, sehrál svou roli i fakt, že moje maminka je zdravotní sestra a celý profesní život pracovala v tehdejším OÚNZ Kutná Hora, vysvětluje, proč se rozhodla pro své povolání. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Kolíně a po maturitě nastoupila na interní oddělení tamní nemocnice. Potom ji osud na několik let zavedl na sever Čech do Ústí nad Labem, kde pracovala v jeslích. Po návratu na Kutnohorsko nastoupila do kutnohorské nemocnice a zůstala jí věrná dodnes s krátkou pauzou, kdy pracovala jako vrchní sestra v zařízení pečujícím o pacienty s Alzheimerovou nemocí. V průběhu let jsem pracovala v interní a diabetologické ambulanci, na interním oddělení, na jednotce intenzivní péče, absolvovala postgraduální studium a certifikovaný kurz bazální terapie. V roce 1996 jsem byla jmenována vrchní sestrou interního oddělení, Převážná většina zdravotních sester věří tomu, že i úsměv a vlídné slovo léčí. od roku 2010 jsem vrchní sestrou MOJIP a v loňském roce jsem byla jmenována hlavní sestrou nemocnice v Kutné Hoře, říká. Romana Moučková má ráda aktivní odpočinek a podle ročního období jezdí na kole, lyžuje, letos se poprvé chystá na horskou turistiku, ale nic nenamítá ani proti prostému lenošení. Velmi ráda cestuje a každý rok se snaží poznat jinou zemi. Všichni víme, že současná situace ve zdravotnictví není zrovna jednoduchá. Mnohé kolegyně mi jistě dají za pravdu, že naše povolání je náročné psychicky i fyzicky (v závislosti na oboru, ve kterém pracují) a že je společensky i finančně nedoceněné. Přesto většina z nich stále bere svou práci jako poslání, věří tomu, že vlídné slovo a úsměv také léčí. I po téměř 30 letech strávených ve zdravotnictví se stále řadím k těmto kolegyním. Snad to nebude znít jako otřepané klišé, ale mám svou práci ráda, dodává Romana Moučková.

20 38 Interna 39 Interna DYNAMICKÝ ROZVOJ INTERNÍHO ODDĚLENÍ Oborem zabývajícím se zevrubně a komplexně pohledem na pacienta a jeho onemocnění je bezesporu interní lékařství. Všeobecná interna v sobě koncentruje znalosti nejen vlastního oboru, ale svým analytickým a celostním přístupem pomáhá zamyslet se nad neduhy pacienta v rámci všech jeho diagnóz. V dnešní medicíně, která je úzce oborově specializována, tak tvoří velmi ojedinělou a náročnou disciplínu, která je páteřním oborem každé nemocnice. V Nemocnici Kutná Hora má interní oddělení dlouholetou tradici a bylo jedním z prvních oddělení, kde např. vznikla jednotka intenzivní péče s kardiologickým zaměřením. V současné době prochází dynamickým vývojem, jehož směr je určován především potřebami pacientů našeho regionu v součinnosti s dalšími nemocničními zařízeními, ale i reakcemi na celospolečenský vývoj ve zdravotnictví. Interní oddělení se skládá z akutního, resp. urgentního příjmu nemocných, kde probíhá triáž pacientů podle akutnosti jejich onemocnění, plánované příjmy a rovněž nepřetržité, 24hodinové ambulantní ošetřování interně nemocných pacientů. Lůžkovou část tvoří standardní oddělení, kde probíhá vyšetřování a ošetřování pacientů bez přímého ohrožení životních funkcí. Pacienti v těžkém stavu či ohrožení bezprostředním selháváním životních funkcí jsou hospitalizováni na oddělení MOJIP (multioborové jednotky intenzivní péče). Další péče zde probíhá v těsné spolupráci s lékaři z oboru anesteziologie a resuscitace. Po vyřešení akutního stavu probíhá následná péče o pacienta ambulantní cestou ve spolupráci se specializovanými ambulancemi, nebo v případě dlouhodobé péče i ve spolupráci s léčebnou dlouhodobě nemocných nebo rehabilitačním oddělením. Na provozu našeho oddělení gnostiky, osteologické a metabolické, v přípravě je též otevření infuzní ambulance. Pod hlavičkou interního oddělení je také provozována specializovaná sonografická ambulance, ve které jsou prováděna veškerá USG (sonografická) vyšetření břicha a měkkých tkání, štítné žlázy, cév a srdce. Úzce spolupracujeme s onkologickou a plicní ambulancí přítomnou v našem zařízení. V poslední době prošla naše nemocnice řadou změn, ního lékařství. Nyní i naše nemocnice je zařazena do seznamu nemocnic s možností uznávání a získání vyšší kvalifikace mladých lékařů. Otevírá se tím prostor pro zvýšení atraktivnosti pracovního uplatnění na našem oddělení i pro mladé lékaře, kteří tak mohou u nás získat kompletní a komplexní základ v přípravě ke své odborné atestaci. Naším velkým cílem a přáním je i nadále poskytovat co nejširší a rychlou diagnostiku jak v našem oboru, tak i mezioborově, jak to vyža- Modernizace oddělení přinesla pacientům i personálu výrazné zvýšení komfortu. Vlevo nahoře: Primář interního oddělení MUDr. Mgr. Václav Mála a sestra Simona Kloučková, Dis., s pacientem interního oddělení se formou konziliárních vyšetření podílejí prakticky všechny lékařské obory, které jsou pro nás snadno dosažitelné přímo v objektu nemocnice. Vycházíme tím vstříc požadavkům a potřebám našich pacientů při nutnosti diagnostiky a terapie nejen čistě interních nemocí, ale i široce mezioborových. Velká část pacientů je ošetřována v našich odborných ambulancích všeobecné interní, diabetologické, gastroenterologické s možností kompletní a šetrné diagnostiky nemocí zažívacího traktu (i ve spolupráci s radiologickým oddělením), kardiologické s možností echokardiografické a monitorovací dia- Text: Primář interního oddělení MUDr. Mgr. Václav Mála souvisejících se změnami provozovatelů zařízení, které ne vždy byly ku prospěchu interního oddělení. Zdá se však, že se takzvaně blýská na lepší časy a za významného přispění Středočeského kraje dochází v současnosti nejen k rozsáhlým rekonstrukcím a renovacím oddělení, ale i modernizaci a obnovování zdravotnického a přístrojového vybavení. Bohužel jako ve většině nemocnic i my začínáme pociťovat nedostatek lékařů, kteří se chtějí věnovat našemu náročnému oboru. Situaci by měla zlepšit udělená akreditace v oboru vnitř- dují potřeby našich pacientů, a poskytnout jim vlídné a přívětivé prostředí v těžkých chvílích jejich soupe- S přispěním Středočeského se výrazně modernizuje a obnovuje zdravotnické a přístrojové vybavení oddělení. ření se zdravotními problémy. Při péči o ně spolupracujeme nejen s naší nejbližší nemocnicí v Kolíně, ale i s dlouholetými partnery ve fakultních nemocnicích v Praze, především s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Nemocnicí Na Homolce, Fakultní nemocnicí v Motole a centrem IKEM.

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Projekt Anabell pro zdravotníky realizuje Kontaktní centrum Anabell Praha v období od 10. září 2012 do 9. prosince 2013. Tento

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více