červenec - srpen 2012 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec - srpen 2012 PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červenec - srpen 2012 V Rožďalovicích dne 2. září 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Podané žádosti z ESF Mateřská škola v základní škole Momentky z prázdninového života školy Rekonstrukce žákovských šaten Rekonstrukce mateřské školy Opravy v šatnách u sprch Reorganizace inventáře v tělocvičně Výběrové řízení na dodávku zařízení Seminář pro pedagogické pracovníky Rožďalovický desetiboj Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Podané žádosti z ESF Číslo operačního programu: CZ.7.1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Název projektu anglicky: The science cooperation and developement of manual skills Celkové způsobilé náklady projektu: ,68 Předpokládané datum zahájení projektu: 1. dubna 2013 Předpokládané datum ukončení projektu: 31. prosince 2014 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21 Projekt se bude realizovat ve dvou venkovských školách, kterým spolupráce v metodické oblasti pomůže ke zvýšení úrovně výuky v přírodovědných předmětech žáků a žákyň II. stupně, konkrétně matematiky (M), fyziky (F), přírodopisu (Př), zeměpisu (Z) a posílí rozvoj manuálních dovedností žáků a žákyň na I. stupni v předmětu pracovní činnosti (Pč). Aktivity projektu budou žáci (míněno v celé žádosti žáci a žákyně) obou ZŠ motivovat k samostatné školní práci, budou si rozvíjet badatelské způsoby práce, prezentovat její výsledky a soutěžit. V úvodu a v závěru projektu proběhnou přírodovědné soutěže. Dvakrát bude realizována výstavka prací dětí I. stupně z pracovních činností. Také dvakrát dojde k uskutečnění prezentace prací žáků II. stupně z výuky v obou partnerských ZŠ. Za cílovou skupinu projektu jsou považováni žáci, žákyně a učitelé, učitelky (pedagogičtí pracovníci) Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera a Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem. Plánované klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Učení na přednášce a exkurzi Číslo aktivity: 02 Tvořivé učení Číslo aktivity: 03 Metodická příprava pracovních listů, korektury Číslo aktivity: 04 Rozvoj manuálních dovedností Číslo aktivity: 05 Vzájemné hospitace Číslo aktivity: 06 Soutěžíme hlavou i rukama Číslo aktivity: 07 Konference Číslo operačního programu: CZ.7.1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Tvorba bezpečného školního klimatu - pevná součást ŠVP Název projektu anglicky: We create safe school climate Celkové způsobilé náklady projektu: ,65 Předpokládané datum zahájení projektu: 1. dubna 2013 Předpokládané datum ukončení projektu: 31. prosince 2014 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 21 Projektem navazujeme na naše dobré zkušenosti ze vzdělávání v rámci Minimalizace šikany (MIŠ). Uvědomili jsme si, že problémy šikany jsou úzce provázány s vnímáním jinakosti a "problémovosti" dětí, že je zapotřebí soustavně a cílevědomě pracovat s klimatem školy a ovlivňovat jej směrem k pozitivnímu vnímání jinakosti (u žáků ale i u učitelů). Spojili jsme se proto s dalšími 4 školami v regionu s podobnou strana 3

4 zkušeností, abychom se mohli důkladně věnovat systematickému budování bezpečného klimatu na našich školách. Projekt se zaměřuje především na šíření myšlenky inkluzivního vzdělávání různými metodami a tím i integraci znevýhodněných žáků prostřednictvím budování pozitivního školního klimatu. Do projektu se zapojí minimálně 50 pedagogů a 762 žáků 5 základních škol. Na konci projektu budeme mít ve školách a v ŠVP zavedeny účinné způsoby pro práci s klimatem školních tříd (např. speciální aktivity na třídnických hodinách, projektové dny apod.). Konkrétně se jedná o tyto školy (počet učitelů/počet žáků): ZŠ Rožďalovice 11/150; ZŠ Zdice 20/400; ZŠ Stará Huť 6/52; ZŠ Čechtice 7/60; ZŠ Chraštice 6/10 Celkem se minimálně jedná o 50 učitelů a 762 žáků uvedených základních škol. Plánované klíčové aktivity: Číslo aktivity: 01 Příprava metodik, inovace ŠVP a síťování týmů Číslo aktivity: 02 Implementace nových postupů do výuky Číslo aktivity: 03 Proměna školního klimatu ruku v ruce s mediální výchovou Obě tyto žádosti bylo nutné podat do 26. července 2012 do hodin, což jsme stihli. Nyní musíme počkat, jak budou naše žádosti posouzeny, zda získáme dostatečný počet bodů k tomu, abychom se stali úspěšnými žadateli. Celková částka pro tuto výzvu v prioritní oblasti zvyšovaní kvality ve vzdělávání činí Kč a v prioritní oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami činí ,00 Kč. Konto žádosti naší školy v tzv. Benefitu 7 Protože provozovatel nebyl spokojen s tržbami z potravinového automatu, postupně došlo k jeho vyprázdnění a nakonec i k odstěhování. Tím jsme přišli o potravinový i nápojový automat a byl před námi úkol, abychom tuto situaci napravili. strana 4

5 Mateřská škola v základní škole Z důvodu rekonstrukce mateřské školy byl její prázdninový provoz kompletně přesunut do základní školy. Pro mnohé zaměstnance školy to byla vítaná změna, protože se v základní škole vařilo a bylo možné odebírat obědy. Na fotografiích je zachyceno zajištění pitného režimu před místností školní družiny, umístění malých stolků v učebně školní družiny, vytvořená ložnice v počítačové učebně a stoly pro malé strávníky ve školní jídelně. Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme obdrželi dva kompostéry, které využijeme při praktických činnostech spojených s péčí o školní zahradu. Připomenutí si, že se prostory školy o hlavních prázdninách malují, že je přemisťováno velké množství inventáře, aby bylo možné provést generální úklid i to, že se na nástěnkách objeví nová výzdoba. strana 5

6 Diplomy pro naše týmy Pampeliška a Kopretinka v soutěži Svět kolem nás. Záběry na kvetoucí ibišky před hlavním vchodem do budovy školy. Vše pozorně hlídají busty tří patronů školy zleva G. A. Lindner, J. A. Komenský a Jiří Melantrich z Aventina. Ukázka 21 kufříků pro žáky budoucí 1. třídy naší školy, které daroval Středočeský kraj. strana 6

7 Rekonstrukce žákovských šaten V základní škole pro nás největší akcí byla rekonstrukce žákovských šaten. Před několika lety bylo průzkumem mezi žáky školy zjištěno, že jejich největším přáním je mít vlastní šatní skříňku, do které by si mohli uložit osobní věci a kterou by si mohli zamknout. A toto přání se žákům pomalu začalo plnit. Již před mnoha měsíci jsme naplánovali umístění dvojskříněk a trojskříněk do prostor žákovských šaten. A dočkali jsme se a postupně se na chodbě v přízemí začaly zmíněné dvojskříňky a trojskříňky objevovat. Celkem bychom tak měli mít připravené skříňky pro 172 žáky. Ukázka šatních kójí před začátkem rekonstrukce. Dvě fotografie zobrazující dveře do šaten z chodby a dvě fotografie zobrazující vstup do šaten ze dvora. První den šly bourací práce hladce. Byla vybourána všechna okna a začalo se i s likvidací šatních kójí. strana 7

8 Pohled od levé strany šaten přes jejich průčelí ke straně pravé. Takový pohled na vnitřní prostory žákovských šaten nebylo možné spatřit řadu let. Pak se objevily porobetonové prefabrikáty na dozdění zdí k novým oknům. Průběžně se kolem šaten uklízelo a odvážel se nepotřebný vybouraný materiál. Otvory pro nová okna bylo nutné zmenšit, aby se do mezery mezi nimi vešly dvě řady šatních skříněk. strana 8

9 Dozděny byly i prostory ve spojovací chodbě z hlavní budovy. A nová okna již jsou nainstalována! Pohled zvenčí na nová okna v žákovských šatnách. A po oknech přišly na řadu rozvody elektřiny. Elektrorozvody pro nová světla a vypínače. strana 9

10 Zednické práce spojené se začištěním zdí u nově instalovaných oken. Prostory u nového elektrorozvaděče. Po vysekání nových rozvodů elektřiny a natažení kabelů došlo na jejich postupné omítnutí. Moment, kdy došlo k vybourání zadních vstupních dveří do šaten a kdy do nich byl řadu dní volný vstup. Při provádění zednických prací byly zahlazeny i díry po úchytech železných konstrukcí šatních kójí. strana 10

11 Netrvalo dlouho a byl zazděn rám nových vstupních dveří. Na instalaci dveří jsme si ale museli ještě počkat. Zednické práce rychle pokračovaly. Bylo třeba hlídat vytyčené časové termíny, protože jsme čekali na dokončení těchto prací, aby možné začít pokládat novou dlažbu. A ještě začištění zdí u oken a zazdění nových přívodů elektrické energie u nového rozvaděče na chodbě před šatnami. Po dokončení prací na elektrorozvodech bylo první prací na podlaze zasypání bývalého rozvodu páry, kterou se v dřívějších dobách škola vytápěla. strana 11

12 Nakonec byla odstraněna stará dlažba a podlaha byla připravena na vystěrkování a položení nové dlažby. A toto je závěrečný vzhled šaten. Jsme přesvědčeni, že se rekonstrukce povedla a že žáci budou v září při příchodu do školy příjemně překvapeni. Ještě snímek před dokončením kompletace elektrorozvaděče a ukázka podkladové vrstvy před finální úpravou zdí u schodů do šaten. A toto je pohled na dokončené úpravy povrchu zdí u zadního vchodu do žákovských šaten. strana 12

13 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 Rekonstrukce mateřské školy Fotografie zachycující původní stav. Práce na rekonstrukci mateřské školy začaly na střeše. Tady zřejmě impuls k rekonstrukci mateřské školy začal důvodem byl problém s těsností střechy a následné zatékání do vnitřních prostor budovy školky. V loňském roce jsme rekonstruovali prostory toalet a teď byl ten pravý čas na rekonstrukci umyvárny. strana 13

14 A takhle to dopadlo se stavem umyváren v přízemí i v patře. Vnitřní prostory bylo nutné vyklidit nebo sestěhovat a přikrýt. Vlastními silami bychom zřejmě na vše nestačili, a proto jsme uvítali, že se do vyklízecích prací zapojili také pracovníci městského úřadu. Ale do stěhování části inventáře do budovy základní školy byly zapojeny také děti. strana 14

15 Jednou z prvních dodávek materiálu byly nové radiátory a měděné trubky. Okamžiky z vlastní výměny radiátorů ústředního topení. Výměna oken a dveří probíhala rychle. Hodně jsme si lámali hlavu s tím, jak rychle dojde k výměně okna na schodišti, aby do prostor mateřské školy nezateklo, ale naše obavy byly zbytečné. strana 15

16 Původní svody dešťové vody ze střechy nebyly v dobrém stavu. Následně se objevilo lešení a začalo zateplování budovy. Ale zateplování probíhalo podle plánu a my si říkali, že to vše do začátku nového školního roku stihneme. Pohled na postup prací na terase, balkonu i u hlavního vchodu do budovy. Uvnitř budovy se také pilně pracovalo, pozůstatky po malování jsou evidentní. strana 16

17 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 A nové rozvody ústředního topení. A v hernách se stav vracel k možnému využití pro děti. Ukázka bojlerů a prací na zahradě. Vpravo je fotografie uschlého jehličnanu, který bude nutné bez zbytečných odkladů pokácet. Zde začátek nové cesty do objektu mateřské školy. Cedule u vstupu návštěvníkům přináší informaci o finanční podpoře Středočeského kraje. strana 17

18 Pohled ze zahrady na terasu pod balkonem. A pohled na sousední prostranství před provozem školní jídelny. Šatny u vstupu do budovy v přízemí. A ze šaten můžeme vstoupit do kanceláře vedoucí učitelky mateřské školy a do obou učeben v přízemí. Pohled na cestu do patra, kde si můžete si všimnout nové výzdoby. strana 18

19 Cesta do renovované herny v patře. Nově upravený balkon, na který je možný vstup z herny a detail na odvod dešťové vody. Pohled na novou střechu při jedné z prvních dešťových zkoušek. Přístup od zdravotního střediska a panské zahrady možné řešení zásobování provozu školní jídelny. V prostorách školní jídelny došlo k výměně oken a radiátorů. strana 19

20 Jedna z největších změn se týkala kotelny. Ta původní byla na lehký topný olej a její stav byl téměř havarijní. Novým topným médiem je zemní plyn a dohled nad běžným provozem přebírá od zřizovatele naše škola. V průběhu prací v mateřské škole využívaly děti prostory základní školy. A ještě děti z mateřské školy ve školní družině 1, školní družině 2 a fotografie z jejich vycházky do panské zahrady. V průběhu hlavních prázdnin došlo k přeinstalování umístěných hasicích přístrojů. Na fotografii vpravo je vidět držák dříve nevhodně umístěného hasicího přístroje. strana 20

21 Přípravný týden V pátek 24. srpna 2012 jsme zahájili tzv. přípravný týden školením BOZP a PO. V šatnách u sprch bylo nutné změnit upevnění věšáků na oblečení, protože bylo po ročním užívání značně poškozené. Problém byl vyřešen připevněním nové desky s věšáky na desku stávající. Také jsme zakoupili potřebná vybavení na plnění disciplín Rožďalovického desetiboje. Proto jsme objednali dvoje cvičné startovní bloky, šestero stopek, dvacet gymnastických švihadel a deset dvoukilogramových medicinbalů, z nichž tři byly plastové, tři byly gumové a čtyři byly z imitace kůže. Ještě čekáme na dodání čtyři laviček potřebných pro provádění shybů na šikmé lavičce. Jejich délka musí být 3,6 metru. strana 21

22 Před zahájením nového školního roku proběhlo v tělocvičně radikální přeuspořádání inventáře. Nápojový automat se vrátil na své původní místo. Jedná se ale o inovovaný typ, který spotřebovává menší množství elektrické energie. V závěru prázdnin dorazila do školy dodávka vybavení z projektu s naším pracovním názvem CLIL. strana 22

23 Výběrové řízení (resp. výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytnutí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku ve smyslu 18 odst. 3 a 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Na vyhlášení výběrového řízení v rámci projektu Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice jsme se dlouho připravovali a po několika odložení termínu jsme dne 3. srpna 2012 oslovili čtyři firmy: 1. AF OFFICE s.r.o se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 2. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno 3. Kenast s.r.o. se sídlem J. A. Komenského 258, Pečky 4. Comtex se sídlem T. G. Masaryka 179, Libáň. Z těchto čtyř firem se dvě firmy rozhodly zúčastnit výběrového řízení, které ve vypsaném termínu do 17. srpna do 12 hodin předložily své nabídky, a byly to firmy Kenast s.r.o. a C SYSTÉM CZ a.s. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 20. srpna 2012 od hod. v budově Základní školy a Mateřské školy G. A: Lindnera Rožďalovice. Komise byla tříčlenná ve složení Mgr. Roman Kotlář, Mgr. Markéta Drobečková a Eliška Nováková. Posouzení nabídek se uskutečnilo dne 23. srpna 2012 v čase od hod. v budově Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. Komise byla tříčlenná ve složení Mgr. Roman Kotlář, Mgr. Markéta Drobečková a Eliška Nováková. Pořadí nabídek bylo následující: 1. Kenast s.r.o. se sídlem J. A. Komenského 258, Pečky se ziskem 98,2 bodu. 2. C SYSTEM CZ a.s. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Brno se ziskem 91,9 bodu. Závěrem tedy bude dobré shrnout, že do školy bylo dodáno 8 notebooků s operačním systémem Windows 7 a kancelářským balíkem MS Office 2012, které budou předány do užívání příslušným tvůrcům metodických učebních materiálů, čtyři hlasovací zařízení po 24 terminálech, které budou umístěny do 4 kmenových učeben a síťová barevná laserová tiskárna, která bude umístěna v ředitelně. Ukázka kalendáře školy zpracovaného na školní rok 2012/2013. strana 23

24 Seminář pro pedagogické pracovníky z projektu Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice konaný dne 30. srpna 2012 Pro místo realizace druhého semináře jsme si vybrali naši školu a termín jsme zvolili v přípravném týdnu. Vedení semináře se ujala paní Jana Jílková. V evaluačním dotazníku účastníci semináře vyjádřili spokojenost s jeho průběhem i obsahem, a proto se domlouváme na termínu dalšího semináře. V úvodní části jsme se seznámili s dalšími možnostmi využití metody CLIL ve výuce a užitečná pro nás byla možnost si to také přímo vyzkoušet. Velmi cennou zkušeností byly osobní konzultace každého tvůrce metodických matriálů s lektorkou. Všichni využili příležitost a připravili si kromě již vytvořených materiálů i aktuální dotazy. Velmi potřebnou byla i možnost hlouběji a podrobněji se seznámit s vytvořenými metodickými materiály navzájem. V závěrečné části jsme se mohli seznámit s dalšími podklady a nápady do výuky. Stěžejní důraz byl položen na aktivitu v e-twinningu na webu V závěru nezbývá než konstatovat, že i tentokrát seminář splnil naše očekávání. Věříme, že se nám podaří využít poskytnuté inspirace k aktivnímu zapojení se do e-twinningových aktivit. Jako nejvhodnější téma nám připadá téma historie řemesel, které jsme si zvolili pro kalendář školy na školní rok 2013/2014. strana 24

25 Rožďalovický desetiboj Na červen bylo vypsáno plnění čtyř disciplín, kterými byly běh na 60 metrů, skok do dálky s rozběhem, shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut a skákání přes švihadlo po dobu 2 minut. Na červenec bylo vypsáno plnění tří disciplín, kterými byly hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad, hod 150 g míčkem a běh na metrů. Na srpen bylo vypsáno plnění čtyř disciplín, kterými byly běh na 60 metrů, skok do dálky s rozběhem, kliky po dobu 2 minut a leh sedy po dobu 2 minut. Průběžné výsledky Rožďalovického desetiboje za leden až srpen 2012 Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut (výkonem je počet shybů) 10 bodů = 5 shybů; bodů = 104 shyby Popis: Opakované shyby a jejich upravená podoba na šikmé lavičce rozvíjí dynamickou sílu pletence ramenního, svalů ruky a předloktí. Plnění: Provádíme na šikmé lavičce a horní konec by měl být zavěšen 145 cm nad zemí (na standardních žebřinách odpovídá 10. příčce). K zajištění standardního klouzání po šikmé lavičce lze používat podložku o rozměrech cca 30 x 180 cm. Vhodné jsou např. polypropylénové materiály. Tabulka po 3. plnění v červnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Miroslav Hůlek Filip Veselý David Büttner Vojtěch Vacek Jaroslav Klimeš Monika Nováková Ondřej Bartoš Romana Zvěřinová Kristína Beránková Nikola Homolková František Štěpánek ml Lenka Beránková Josef Buryan Eliška Nováková Lucie Beránková Jaromír Kafka Natalie Rysová Jiří Gabriel František Štěpánek st Valentina Vatamaniuc Kateřina Hůlková Andrea Truhlářová Alex Truhlář Nicole Součková Tomáš Burda Michaela Mikulová strana 25

26 Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut (výkonem je počet úplných přeskoků) 10 bodů = 30 přeskoků; bodů = 327 přeskoků Popis: Skákání přes švihadlo rozvíjí dynamickou sílu dolních končetin, částečně také břišních a zádových svalů, dále koordinaci a rytmus pohybů i orientaci v prostoru. Plnění: Skáče se čtyřmi stanovenými způsoby, každým z nich 30 sekund, a to ve stanoveném pořadí: Start 30 s: přeskoky snožmo s kroužením švihadla vzad s: přeskoky snožmo s kroužením švihadla vpřed s: přeskoky s kroužením skřižmo vpřed (vajíčko) s: přeskoky střídmonož (z nohy na nohu) s kroužením švihadla vpřed. Čas běží nepřetržitě. U všech stanovených způsobů lze skákat i s meziskokem. Tabulka po 3. plnění v červnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Lenka Beránková Eliška Nováková Filip Veselý Kateřina Hůlková Romana Zvěřinová Jaromír Kafka Monika Nováková Magda Balogová David Büttner Jiří Gabriel Josef Buryan Patrik Pretl Ondřej Bartoš Natalie Rysová Lucie Beránková Vojtěch Vacek Tomáš Burda Alex Truhlář Jaroslav Klimeš Nicole Součková Michaela Mikulová Michal Paroulek Kristína Beránková Andrea Truhlářová František Štěpánek st Tomáš Beneš Nikola Homolková Valentina Vatamaniuc Jiří Suchomel strana 26

27 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice - Prázdninový zpravodaj o činnosti školy: červenec a srpen 2012 Hod 2 kg medicinbalem (výkon v metrech s přesností na 0,10 m) 10 bodů = 3,00 metru; bodů = 17,85 metru Popis: Házení medicinbalem obouruč přes hlavu vzad rozvíjí výbušnou sílu zad, pletence ramenního a dolních končetin. Kromě soutěžní varianty hodu existují další odhodová cvičení, která můžeme využít pro zlepšování výbušné síly, např. spodním nebo horním obloukem vpřed. Plnění: Všichni hází medicinbalem o hmotnosti 2 kg. Vypadnutí nebo odskok ve směru hodu, tj. vzad, není chybou, ale doporučeným provedením. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Roman Kotlář 1 17, Michaela Görnerová 5,9 203 Jan Froněk 2 18 Denisa Pleskotová 5, ,6 850 Josef Buryan 3 14, Nikola Homolková 5,5 176 Filip Veselý 4 13, Tomáš Burda 5,3 163 František Štěpánek st. 5 13, Kristína Beránková 5,0 143 Ondřej Bartoš 6 11, Michaela Mikulová 4,3 96 Adam Píri 7 11, Lucie Beránková 4,2 90 František Štěpánek ml. 8 11, Jiří Gabriel 4,0 76 David Büttner 3,6 9 11, Kateřina Hůlková 50 Jaroslav Klimeš 10 11, Michal Paroulek 3,5 43 Jaromír Kafka 11 9, Nicole Součková 3,0 9 Miroslav Hůlek 12 9, Vojtěch Vacek 2,1 0 Romana Zvěřinová Alex Truhlář 13 8, ,9 0 Monika Nováková Valentina Vatamaniuc 14 7, ,4 0 Eliška Nováková Natalie Rysová 15 7, ,3 0 Lenka Beránková Andrea Truhlářová 0,9 16 7, strana 27

28 Hod kriketovým míčkem (výkon je v metrech) 10 bodů = 5,00 metru; bodů = 79,25 metru Popis: Hod míčkem testuje dovednost házet. Uplatňuje se při ní výbušná síla svalů pletence ramenního, zad a dolních končetin. Plnění: Tři soutěžní hody lze absolvovat v řadě za sebou. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 67, Michal Paroulek 24, Roman Kotlář 65, Lucie Beránková 23, Jan Froněk 57, Kateřina Hůlková 22, Jiří Suchomel 56, Nikola Homolková 21, Jaroslav Klimeš 54, Monika Nováková 21, David Büttner 54, Michaela Görnerová 18, Miroslav Hůlek 48, Magda Balogová 16, Filip Veselý 42, Anna Andrašíková 15, Lenka Beránková 38, Alex Truhlář 14, Patrik Pretl 34, Nicole Součková 9, Romana Zvěřinová 34, Vojtěch Vacek 9, Tomáš Burda 33, Natalie Rysová 8, Jaroslav Rychtařík 28, Běh na metrů (výkon je v minutách) 10 bodů = 7:20; bodů = 3:13 Popis: Běh na metrů je zkouškou běžecké vytrvalosti, houževnatosti a psychické odolnosti. Plnění: Výkony se zapisují v minutách a sekundách s přesností na celé sekundy. Tabulka po 3. plnění v červenci 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Roman Kotlář 3: Filip Kapal 4: Miroslav Hůlek 3: Kateřina Hůlková 5: Jaroslav Klimeš 3: Anna Andrašíková 5: Jiří Suchomel 4: Eliška Nováková 5: Filip Veselý 4: Alex Truhlář 5: Lenka Beránková 4: Filip Rejda 6: Tomáš Burda 4: Natalie Rysová 6: Nikola Homolková 4: Magda Balogová 6: Lucie Beránková 4: Vojtěch Vacek 6: Romana Zvěřinová 4: Michal Paroulek 6: Monika Nováková 4: Valentina Vatamaniuc 8: Patrik Pretl 4: Michaela Görnerová 8: Jaroslav Rychtařík 4: Nicole Součková 8:09 0 strana 28

29 Sprint 60 metrů (výkon je v sekundách) 10 bodů = 14,20 s; bodů = 7,65 s Popis: Sprintem je rozvíjena běžecká rychlost, výbušná i dynamická síla dolních končetin, koordinace pohybů ve velké rychlosti, frekvence pohybů, startovní reakce a akcelerace (zrychlování) pohybů. Plnění: Časy se měří ručně nebo elektronicky. Zapisovat a bodovat se budou vždy časy bez dalších úprav, a to i v případě ručního měření digitálními stopkami. Výkony měřené elektronicky (cílovou kamerou) budou bonifikovány 50 body. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 8, Eliška Nováková 11, František Štěpánek ml. 8, Pavla Kalinová 11, Martin Holec 8, Jaromír Kafka 11, František Štěpánek st. 9, Lucie Beránková 11, Miroslav Hůlek 9, Řeháčková Lucie 11, Lenka Beránková 9, Kamila Čurejová 12, Romana Zvěřinová 9, Nicole Součková 13, Monika Nováková 9, Michal Paroulek 13, Nikola Homolková 10, Alex Truhlář 13, Tomáš Burda 10, Anna Andrašíková 13, Kristína Beránková 11, Andrea Truhlářová 19, Magda Balogová 11, Skok daleký s rozběhem (výkon je v metrech) 10 bodů = 1,00 m; bodů = 6,44 m Popis: Skákáním do dálky z rozběhu se rozvíjí výbušná i dynamická síla dolních končetin a také běžecká rychlost. Úspěch v této disciplíně do značné míry závisí na dovednosti koordinovat pohyby ve velké rychlosti při přechodu z rozběhu do odrazu. Plnění: Soutěžícím do 5. třídy a ve věkové kategorii nad 50 let se výkon měří k místu odrazu, ostatním k odrazové čáře. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš 4, Anna Andrašíková 2, František Štěpánek st. 4, Lucie Beránková 2, František Štěpánek ml. 3, Magda Balogová 2, Martin Holec 3, Řeháčková Lucie 2, Miroslav Hůlek 3, Pavla Kalinová 2, Romana Zvěřinová 3, Alex Truhlář 2, Lenka Beránková 3, Nicole Součková 2, Eliška Nováková 3, Kamila Čurejová 1, Tomáš Burda 3, Michal Paroulek 1, Monika Nováková 3, Andrea Truhlářová 1, Nikola Homolková 2, strana 29

30 Kliky po dobu 2 minut (výkonem je počet kliků) 10 bodů = 5 kliků; bodů = 74 kliky Popis: Opakované kliky zvyšují dynamickou sílu pletence ramenního, částečně také břišních a zádových svalů. Plnění: V rámci časového limitu lze měnit polohu dlaní. Všechny dívky, ženy, chlapci do 11 let a muži nad 60 let budou dělat jednodušší kliky (oporem o kolena, tzv. ženské kliky). Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 Ondřej Bartoš Monika Nováková Lucie Beránková Alex Truhlář Jiří Gabriel Tomáš Červenka Adam Píri Anna Andrašíková Tomáš Burda Filip Veselý Miroslav Hůlek Vojtěch Vacek Josef Buryan Martin Holec Jaroslav Rychtařík Michaela Görnerová Eliška Nováková Michaela Mikulová František Štěpánek st Radka Burdová Kateřina Hůlková Barbora Červenková Filip Kapal Valentina Vatamaniuc Lenka Beránková Patrik Pretl Marie Muchová Tomáš Beneš David Büttner Nicole Součková Markéta Drobečková Natalie Rysová Petr Kapal Andrea Truhlářová František Štěpánek ml Adam Hora Romana Zvěřinová Michal Paroulek ml Michal Paroulek st Kristýna Beránková Jiří Suchomel Lukáš Drobeček Nikola Homolková Adam Janeček Petr Dušek Vendulka Čurejová Jaromír Kafka strana 30

31 Leh sedy po dobu 2 minut (výkonem je počet leh sedů) 10 bodů = 10 leh - sedů; bodů = 109 leh - sedů Popis: Opakované sedy z lehu na zádech s fixovanými kotníky zvyšují dynamickou sílu břišních a bedrokyčlostehenních svalů. Plnění: Výchozí poloha je leh na zádech s nohama pokrčenýma v kolenou do pravého úhlu, s fixovanými kotníky a rukama v týl, s lokty směřujícími po celou dobu cvičení vpřed. V horní krajní poloze se lokty dotknou nohou u kolen. Pánev zůstává stále na podložce (bez zvedání). Kritériem úplnosti je dotek nohou u kolen. Tabulka po 3. plnění v srpnu 2012, modře jsou noví soutěžící a žlutě ti, kteří svůj výkon zlepšili. Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body Pořadí Jméno a příjmení Výkon Body 1 František Štěpánek ml Ondřej Bartoš Filip Veselý Patrik Pretl Miroslav Hůlek Markéta Drobečková Jiří Suchomel Kristýna Beránková Tomáš Burda Andrea Truhlářová Lenka Beránková Barbora Červenková Adam Janeček Adam Hora Adam Píri Michal Paroulek ml Romana Zvěřinová Josef Buryan Martin Holec Filip Kapal Michal Paroulek st Michaela Görnerová Kateřina Hůlková Jaroslav Rychtařík Jaroslav Klimeš Petr Dušek Vojtěch Vacek Eliška Nováková František Štěpánek st Lukáš Drobeček Nikola Homolková Valentina Vatamaniuc Monika Nováková Tomáš Beneš Jiří Gabriel Michaela Mikulová Marie Muchová Jaromír Kafka Lucie Beránková Vendulka Čurejová David Büttner Radka Burdová Alex Truhlář Petr Kapal Tomáš Červenka Natalie Rysová strana 31

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

červen - srpen 2012 REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE V Rožďalovicích dne 29.

červen - srpen 2012 REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE V Rožďalovicích dne 29. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY červen - srpen 2012 V Rožďalovicích dne 29. září 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2012 V Rožďalovicích dne 2. červnaa 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Pravidla jednotlivých disciplín OVOV

Pravidla jednotlivých disciplín OVOV Pravidla jednotlivých disciplín OVOV A. Společné pravidlo pro rozčlenění soutěžících Jednotlivé disciplíny absolvují členové každého družstva pohromadě (obvykle zvlášť dívky, zvlášť chlapci), a to ve skupinách,

Více

/20 16/ 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV

/20 16/ 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV /20 16/ /20 17/ PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN OLYMPIJSKÝ ODZNAK - OVOV /01/ SPRINT NA 60 M Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více

Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a

Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a 19.11.2010 Testy: 1. odrazem snožmo (cm) - testuje schopnost výbušné síly svalstva dolních končetin 2. mezi medicinbaly (min) - měří

Více

PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015

PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015 PRAVIDLA DISCIPLÍN OVOV 2015 SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ JE SOUČÁSTÍ ČESKO SPORTUJE, PROJEKTU ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA PODPORU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Aktualizováno dne 15. 9. 2015. 1. SPRINT NA 60

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční Ing.

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTÉZŮ zkráceně OVOV Pokyny pro rozhodčí jednotlivých disciplín OVOV Úvod Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně,

Více

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži Datum konání: středa 13. červen 2012 Místo konání: Čelákovice, budova Základní školy,

Více

F Y Z I C K É T E S T Y

F Y Z I C K É T E S T Y M stská policie F Y Z I C K É T E S T Y Testy postihují základní pohybové schopnosti: - rychlost - obratnost - pohyblivost - sílu - vytrvalost Po adí test : Test. 1 člunkový běh 4 krát 10 metrů Test. 2

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 3. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_167 Jméno autora: Mgr. Josef Kuttner Třída/ročník:

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Jana Husa a Mateřská

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl!

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl! NÁVRH PŘEMĚNY BÝVALÉHO SKLADU NA ARCHIV ADRESA : ELIŠKY MALÉ 995, PRAHA 11 OPATOV HALA: Přípravná fáze : Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II Opravené prostory Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova 1.PP spojovací

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ:

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: Příloha č. 1 výzvy k vybudování Fitness parku Praha Slivenec Specifikace zakázky VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: URČENÍ ZAŘÍZENÍ Plocha o rozloze min. 200 m2 se 4 fitness stanicemi

Více

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče limity pro jednotlivé kategorie Kategorie pro posouzení fyzické způsobilosti uchazeče: - Kategorie I jedná se o celníky s nejvyššími nároky na fyzickou zdatnost,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav ICT plán školy Školní rok 2016 2017 Název školy: Základní škola

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Fyzické testy žactva v orientačním běhu

Fyzické testy žactva v orientačním běhu Fyzické testy žactva v orientačním běhu Bc. Marcela Kubíčková 1. Úvod Součástí společné přípravy talentovaného žactva východočeské oblasti jsou každoroční motorické testy, které jsou prováděny za účelem

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5

Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 Školní areál Žvahov 463 pasport 2010 (všechny údaje v m2) volné prostory podklady pro výběrové řízení Úřadu Městské části Praha 5 hlavní školní budova: číslo identifikace VOLNÉ TCP SPOLEČNÉ CELKEM + 3.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši 1. ZŠ Olomouc, 9213 2. Heyerovského ZŠ Zábřeh, Boženy 33 7650 3. Němcové ZŠ Sluneční 38, 7545 4. Šumperk ZŠ a MŠ Struhlovsko, 7530 5. Hranice Slovanské

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ICT plán školy na školní rok

ICT plán školy na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, 790 01 Jeseník ICT plán školy na školní rok 2016 2017 1 Stávající stav...2 1.1 Údaje o škole...2 1.1.1 Počet žáků...2

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 POŘADATEL: Technicky zabezpečuje AO Slavoj Stará Boleslav. SYSTÉM

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strana 1 z 7 1. Údaje o projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo prioritní

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 1) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky - maximálně 20 bodů Jedná se o zkušební státní zkoušky, které zabezpečuje

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blanka Kozáková Brno, ICT fórum

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více