L É T O budiž pochváleno!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L É T O budiž pochváleno!"

Transkript

1 ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení s létem. Prázdniny skončily, zrovna tak doba dovolených, výletů a rekreací. Škola vítá nové žáky i ty starší opět do své náruče. Podzim nám sice ještě může nabídnouti pěkné počasí a plno různých zážitků v přírodě, k nimž zejména patří doba houbaření. Ale neodvratně se s létem chtíc nechtíc musíme rozloučit a podzim bráti jako přípravu na zimu. V zahradě náš čeká práce víc než dost, snažme se ještě stihnout, na co jsme během léta opomněli nebo nestačili. S příchodem podzimu a prvních ranních mrazíků, nezbude nám než vzpomínat na letošní léto. Bylo pěkné, pravda, trochu mokré, ale i o tom letošním platí: l é t o budiž pochváleno, nashledanou opět v příštím! Jiří Fiala Vážení čtenáři Našich novin! Zářijové vydání NN, tedy č. 117, dostáváte do rukou o něco později, než je zvykem. Důvodem jsou prázdniny a dovolené v tiskárně GRAFIES Hlinsko. Promiňte nám toto zhruba týdenní zdržení distribuce měsíčníku, které se rozhodně nestane samozřejmostí. redakční rada Zprávy městského úřadu XII. zasedání zastupitelstva Rada města zve občany na XII. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 27. září 2001 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Začátek zasedání je v hod. Nová telefonní čísla městského úřadu V souvislosti s instalací euro ISDN přípojek v tel. ústředně MěÚ došlo k rozšíření přímých linek na pracovišti úřadu: Podatelna: (Pavlína Kovačková) Účtárna: (Helena Malá a Ivana Niklová) Starosta, fax: (Jan Martinec) Místostarosta: (Ing. Miloslav Gajdorus) Matrika: (Miroslava Chybová) Správa lesů: (Jaroslav Dušek) Stavební úřad: (Luděk Špinar) (Zdeněk Pleva) Telefonní čísla dalších zařízení města: Čistička, sběrný dvůr: (p. Horák) Technické služby: (p. Culek, Plíhal) Pečovatelská služba: (paní Marková a Zvolánková) Městská knihovna: (paní Lédlová) Základní škola Ždírec n.d.: ZŠ Ždírec n.d., vedení: účtárna: Mateřská škola: Školní jídelna: ZŠ Horní Studenec: Výběr z usnesení Zastupitelstva města č. 18 ze zasedání dne Zastupitelstvo města schválilo: a) Uzavřený zápis z X. zasedání městského zastupitelstva bez připomínek. b) Úpravu rozpočtu města na rok Upravený rozpočet tvoří přílohu usnesení č. 18. c) Řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření města v roce 2000 v oblasti příjmů a výdajů. d) Zřizovací listinu organizační složky města Ždírec nad Doubravou Městská knihovna Ždírec nad Doubravou. e) Úpravu podmínek pro čerpání peněz z prostředků Fondu rozvoje bydlení, stanovených usnesením č. 17 ze zasedání zastupitelstva konaného : (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) 1) Žadatel o půjčku z FRB uzavře s městem smlouvu o půjčce. Při půjčce ve výši nad , Kč bude půjčka zajištěna ručitelským závazkem podepsaným jedním ručitelem, nebo směnkou ve výši dlužné částky vystavenou a podepsanou dlužníkem. f) Finanční příspěvek Svazku obcí Podoubraví na projekt cyklistické trasy Radostín Golčův Jeníkov ve výši , Kč a na dopravní značení trasy ve výši ,00 Kč. Dopravní značení bude majetkem svazku. g) Příspěvek na činnost fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.d. v 2. pololetí roku 2001 ve výši , Kč. h) Příspěvek nestátnímu zdravotnímu zařízení Hospic Anežky České se sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec ve výši 5.000, Kč. 2. Rozhodlo: O nevyplacení odměny za měsíce duben a květen 2001 neuvolněnému členu zastupitelstva Zdeňku Dočekalovi z důvodu jeho vzdání se mandátu člena zastupitelstva v souvislosti se změnou místa trvalého bydliště. 3. Vypsalo: V souladu s vyhláškou č. 01/99 ze ve znění dodatku vyhlášky č. 1 z Fond rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. 4. Prodalo: a) k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad řekou: 1. Milanu Semelkovi, bytem Ždírec n.d., pozemek č. parc. 342/ Manželům Pavlu a Věře Šilpochovým, bytem Zdice, pozemek č. 342/ Vladimíru Glosrovi, bytem Chotěboř, pozemek č. 342/ Haně Pejřimovské, bytem Ždírec n.d. a Petru Adamovi, bytem Břeclav, pozemek č. 342/ Manželům Redlichovým, bytem Škrdlovice, pozemek č. 342/ Jitce Exnerové a Františku Tomanovi, oba bytem Ždírec n.d., pozemek č. 342/ Eriku Šrámkovi, bytem Uhelná Příbram, pozemek č. 342/70. Zprávy městského úřadu 8. Manželům Tomáši a Zitě Jeníčkovým, bytem Hlinsko, pozemek č. 342/ Jiřímu Odvárkovi, bytem Kameničky a Jitce Nekvindové, bytem Kladno, pozemek č. 342/66. Kupní cena pozemků je stanovena na 90, Kč/m 2. Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí. b) Pozemky v průmyslové zóně 1) Část pozemku č. parc. 331/1 o výměře zhruba 800 m 2, k.ú. Ždírec n.d., Janu Martincovi, bytem Ždírec n.d. Kupní cena je stanovena na 80, Kč/m 2 pozemku. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a s převodem pozemku hradí kupující. 2) Pozemek č. parc. 560/14 o výměře 2684 m 2 a pozemek č. parc. 566/18 o výměře 1470 m 2, k.ú. Horní Studenec, Jaroslavu Černému, bytem Staré Ransko. Kupní cena je stanovena na 80, Kč/m 2 pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. c) k.ú. Horní Studenec: Ludmile Luňáčkové, bytem Pardubice, část pozemku č. parc. 708/10, díl b o výměře 15 m 2 a část pozemku č. parc. 708/51, díl a o výměře 170 m 2. Kupní cena je stanovena na 15, Kč/m 2 pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. d) k.ú. Údavy: Manželům Ivaně a Otakaru Formánkovým, bytem Praha, část pozemku č. parc. 314/1 ostatní plocha, o výměře zhruba 300 m 2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude odsouhlasen stavebním úřadem. Kupní cena je 20, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku hradí kupující. e) k.ú. Kohoutov: Petru Pátkovi, bytem Kohoutov, část pozemku č. parc. 514 orná půda, o výměře zhruba 800 m 2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude odsouhlasen stavebním úřadem. Kupní cena je 50, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s geometrickým 2 oddělením a převodem pozemku hradí kupující. f) k.ú. Benátky: Manželům Josefu a Miluši Jágerovým, bytem Benátky, pozemek č. parc. 24/40. Kupní cena za pozemek je 764, Kč. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. 5. Zvolilo: Člena zastupitelstva Milana Sodomku členem kontrolního výboru. 6. Vzalo na vědomí: a) Získání mandátu člena zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Milanem Sodomkou, náhradníkem volební strany Komunistická strana Čech a Moravy. b) Zprávu starosty o konání, průběhu a výsledcích členské schůze Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi, konané 6. června c) Zprávu starosty o konání, průběhu a výsledcích valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, konané 21. června d) Zprávu starosty o činnosti a.s. Vodovody a kanalizace Chrudim. e) Zprávu místostarosty o činnosti a.s. ENVITERM. f) Zprávu starosty a místostarosty o činnosti Svazku obcí Podoubraví. g) Zprávu starosty o připravovaném odprodeji akcií České spořitelny, a.s. v součinnosti se Sdružením měst a obcí akcionářů České spořitelny, a.s. h) Informaci starosty o situaci a jednáních ve věci přechodu obcí Chotěbořska z kraje Vysočina do Pardubického kraje. 7. Projednalo: a) Návrh občanského sdružení SK DEKORA Ždírec n.d. na převod nemovitostí sdružení do vlastnictví města. b) Zápis z jednání finančního výboru. c) Návrh společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na odprodej vodojemu včetně pozemku č. parc. st. 289 o výměře 441 m 2, k.ú. Ždírec n.d. d) Žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: Žádost Michala Strnada o prodej části pozemku č. 24/1 v k.ú. Benátky pro výstavbu rodinného domu.

3 Žádost firmy NEOR, a.s. Hlinsko o prodej pozemku o výměře cca 5000 m 2 v průmyslové zóně. e) Zprávu o plnění rozpočtu města k Souhlasí: a) S pronájmem částí pozemků č. parc. 346, 355/1, 421/1 a 343/9 v k.ú. Ždírec n.d. o výměře zhruba 7500 m 2, které tvoří stavební pozemek pro výstavbu 4 bytových domů s nájemními byty společnosti CZ STA- VEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice, IČ b) S tím, aby společnost CZ STA- VEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice na pozemcích uvedených v písmenu b) vybudovala 4 bytové domy s nájemními byty včetně technické infrastruktury. c) S odkoupením částí pozemků č. parc. 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7 a 343/8 o výměře zhruba 3000 m 2 v k.ú. Ždírec n.d. Vykoupené pozemky vytvoří po geometrickém oddělení a po sloučení s pozemky ve vlastnictví města stavební pozemek pro výstavbu 4 bytových domů s nájemními byty. Kupní cena za pozemky je stanovena na 75, Kč/m 2. Náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí město. d) Se záměrem odkoupení částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. 9/3, č. 11/1, č. 186 a č. 188 č. parc. 179/1 o výměře zhruba 1200 m 2 v k.ú. Ždírec n.d. pro zřízení místní komunikace ulice K Borovině. e) Se záměrem odkoupení pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. 567/1, č. 567/4, č. 567/5, č. 567/8 vše k.ú. Horní Studenec, pro rozšíření ploch průmyslové zóny JIH. Kupní cena pozemků je stanovena 75, Kč/m 2. f) Se záměrem odkoupení části pozemku č. 196/1 o výměře zhruba 300 m 2 v k.ú. Údavy pro rozšíření areálu u budovy čp. 43 v Údavech. g) S tím, aby město požádalo Okresní úřad Havlíčkův Brod o převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. kat. 567/3, cesta, k.ú. Horní Studenec z vlastnictví okresního úřadu, LV 2, do vlastnictví města, LV Zprávy městského úřadu h) S uzavřením dohody o povolení dočasného záboru pozemků, budoucího odkoupení částí pozemků a opravy lesních cest v k.ú. Újezd, mezi městem Ždírec nad Doubravou a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky v souvislosti s opravou a rozšířením silnice II. třídy č. 353 na úseku Nové Veselí Bohdalov a v k.ú. Újezd. Rozšíření silnice a trvalý zábor se dotýká lesních pozemků o výměře 2,0449 ha. Dočasný zábor pozemků pro potřeby stavby silnice činí 1,1631 ha. Město požaduje, aby investor uhradil městu ztrátu na lesních porostech způsobenou předčasným smýcením porostů proti platnému hospodářskému plánu. i) S odkoupením, nebo směnou pozemků geometricky oddělených geometrickým plánem č /2000 č. parc. 413/4 567 m 2, 100/4 10 m 2, 106/4 584 m 2, 106/3 731 m 2, 106/ m 2, vše k.ú. Ždírec n.d., na kterých je vybudována stezka Ždírec n.d. Krucemburk. Kupní cena pozemků je stanovena na 20, Kč/m 2. j) S tím, aby město přijalo do stálého pracovního poměru na plný pracovní úvazek p. Oldřicha Janáčka, nar Zaměstnanec bude zařazen do organizační složky města Technické služby s tím, že bude vykonávat celoročně údržbu ploch sportovního areálu SK DEKORA a drobné opravy a údržbu zařízení ve funkci správce sportovního areálu v rozsahu do 1/2 úvazku. Na 1/2 úvazku bude pracovat na údržbě veřejné zeleně a zařízení města podle pokynů vedoucího organizační složky. Nástup do zaměstnání v nejbližším možném termínu po dohodě s dosavadním zaměstnavatelem. 7. Uložilo: a) Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích. b) Radě města a městskému úřadu zajistit prodej, směnu a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích. c) Radě města a městskému úřadu jednat s a.s. Vodovody a kanalizace 3 Havlíčkův Brod o podmínkách převodu bývalého vodojemu Ždírec včetně pozemku č. parc. st. 289 o výměře 441 m 2, k.ú. Ždírec n.d. z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na město. d) Radě města jednat se zástupci Sportovního klubu DEKORA Ždírec n.d. o způsobu a podmínkách převodu nemovitostí klubu do vlastnictví města a o podmínkách pronájmu nemovitostí a zařízení pro potřeby klubu. e) Městskému úřadu podat žádost Okresnímu úřadu Havlíčkův Brod o převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. kat. 567/3, cesta, k.ú. Horní Studenec z vlastnictví Okresního úřadu do vlastnictví města. f) Radě města řešit pohledávky města, uvedené v zápisu z jednání finančního výboru g) Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XI. zasedání ZM. Výběr z usnesení Rady města č. 57, RADA MĚSTA: 1) Rada města stanovila: a) Pro školní rok 2001/2002 počet dětí v I. a II. třídě mateřské školy při ZŠ Ždírec n.d. na 26. 2) Souhlasí: a) S tím, aby Jozef Lovásko, nájemce nebytových prostor pohostinství na Benátkách, dále pronajal tyto prostory formou podnájmu podnájemci Jiřímu Vařečkovi, bytem Benátky 9. Podnájem bude uzavřen za předpokladu protokolárního předání a převzetí zařízení pohostinství, které je vlastnictvím města nájemcem podnájemci za účasti města. Podnájem je stanoven na dobu určitou do doby ukončení nájmu prostor stávajícím nájemcem. b) S tím, aby starosta podepsal dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/015/01, kterým se zvyšuje cena stavby stezky Ždírec Studenec o částku , Kč. c) Se zněním smlouvy, uzavřené mezi Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a městem na stanovení výše a podmínek úhrady nákladů za skladování a ošetřování speciálního ma teriálu určeného k ochraně obyvatelstva. (pokračování na str. 4)

4 (pokračování ze str. 3) d) Se zvýšením ceny za rekonstrukci ulice 5. května o , Kč z důvodu neplánovaných prací na úpravě přístupů k některým nemovitostem. e) S převodem částky , Kč na účet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou. f) S převodem částky , Kč na účet fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.d. g) S vyřazením DHM a DHDM Základní školy Ždírec n.d. v rozsahu dle návrhu ZŠ. h) S převodem částky ,08 Kč z účtu sdružení pro výstavbu domu s 16 byty na účet města a s následným zrušením účtu sdružení. 3) Přijala: Nařízení rady města č. 1 o úpravě platby daně z nemovitostí, které nabude účinnosti 1. ledna Nařízení ruší vyhlášky obecní rady č. 01/94 a 04/98. 4) Uložila: Městskému úřadu, aby vyzval k podání nabídky na stavbu 154 m vodovodu v Horním Studenci a 120 m kanalizace a 100 m vodovodu v ulici Nad řekou stavební firmy podnikající v oboru. Výběr z usnesení Rady města č. 58, ) Rada města stanovila: Počet zaměstnanců města s platností od na 14. 2) Souhlasí: a) Se zvýšením nákladů na rekonstrukci 2 bytů v budově čp. 43 Údavy o , Kč. b) S potvrzením objednávky na zakoupení 3 ks výtisků knihy Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti v celkové hodnotě 300, Kč. c) S tím, aby manželé Luděk a Jaroslava Redlichovi podali u stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na výstavbu RD na pozemku č. parc. 342/64. d) Se zněním textu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a s.r.o. INTERMONT Krucemburk. V textu smlouvy bude doplněna podmínka navrácení pozemku do původního stavu v případě ukončení nájemní smlouvy. Zprávy městského úřadu 3) Přijala: Do pracovního poměru na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce Oldřicha Janáčka, r.č /0368. Termín nástupu do zaměstnání je 13. srpna Zaměstnanec bude zařazen do organizační složky technické služby. Výběr z usnesení Rady města č. 59, ) Rada města souhlasí: a) Se soupisem víceprací a náklady na jejich realizaci u akce Rekonstrukce ul. 5. května v celkové výši , Kč vč. DPH. b) S osvobozením příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.d. od plateb za odvoz a likvidaci komunálních odpadů a od platby stočného za vypouštění splaškových a srážkových vod do veřejné kanalizace. 2) Uložila: Městskému úřadu vyřešit odvod srážkových vod na vstupu do veřejné kanalizace v Horním Studenci v termínu do 15. září ) Uzavřela: Výběrové řízení na výstavbu kanalizační stoky A v délce 104 m a vodovodní větve A v délce 114 m v ulici Nad řekou: Pořadí soutěžitelů a nabídnutá cena za dílo: 1) Milan Pecka, Heřmanův Městec , Kč 2) STAVAK s.r.o. Havl. Brod , Kč 3) Jaroslav Kovačka, Žďár n.s , Kč Výběr z usnesení Rady města č. 60, ) Rada města souhlasí: a) Se soupisem víceprací a náklady na jejich realizaci u akce Rekonstrukce budovy čp. 43 v Údavech na 2 byty v celkové výši , Kč. b) S příspěvkem ve výši 1.000, Kč Mysliveckému sdružení Horní Studenec na nákup cen pro účastníky střelecké soutěže dne 18. srpna c) S uzavřením dohody mezi městem Ždírec nad Doubravou a firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár nad Sázavou na poradenskou a konzultační činnost spojenou s budováním a provozováním sběrného dvora města Ždírec n.d. d) S příspěvkem ve výši 3.000, Kč ZO OSŽ Chotěboř na zajištění oslav let trvání železniční dráhy Havlíčkův Brod Rosice nad Labem. 2) Schválila: a) Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.d. v předloženém znění. b) Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.d., Mírová 119, paní Justině Resselové, bytem Ždírec n.d., Květinová 117. Podmínky pronájmu a výše nájemného stanoví MěÚ stejně jako u doposud pronajatých bytů. Pronájem od 1. září Výběr z usnesení Rady města č. 61, ) Rada města stanovila: a) Podmínky pro jednání se společnostmi Holzindustrie Schweighofer Ždírec s.r.o. a Lesní společnost Hradec Králové, a.s. o způsobu odvodu srážkových vod z ploch společností do městské kanalizace. b) Termín konání XII. zasedání Zastupitelstva města Ždírec n.d. na 27. září ) Souhlasí: a) Se zakoupením cen v hodnotě do 1000, Kč osadním výborem Údavy pro účastníky nohejbalového turnaje. b) S ukončením pronájmu pozemku č. parc. 24/1, náves, část pozemku o výměře 496 m 2, k , který měl pronajat Jan Bačkovský. 3) Pronajala: a) Nebytové prostory pohostinství a movité zařízení a vybavení hostince v budově hasičské zbrojnice Benátky Jiřímu Vařečkovi, bytem Benátky 9 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 2.000, Kč ročně. b) Nebytové prostory společenské místnosti v domě čp. 119, Mírová ul., Ždírec n.d., každý čtvrtek v době od hod. do hod. zdravotní pojišťovně METAL ALIANCE, divize Čechy, pracoviště Havlíčkův Brod na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Nájemné je stanoveno ve výši 100, Kč měsíčně. 4) Rozhodla: O tom, že ukládání domovních odpadů na sběrném dvoře a kompostárně ve Ždírci n. D, bude pro vlastníky nemovitostí na území města bezplatné

5 a náklady na provoz sběrného dvora budou zahrnuty do celkových nákladů na likvidaci a ukládání domovních odpadů, ze kterých je stanoven poplatek pro vlastníky a správce nemovitostí na území města. 5) Zrušila: Usnesení obecní rady z , kterou stanovila obecní rada nulové nájemné za pronájem bytu školníka v domě čp. 29, Chrudimská ul., Ždírec n.d. Investiční výstavba během prázdnin Ulice 5. května Dopravní stavby dokončily v termínu podle smlouvy, t.j. do , generální rekonstrukci ulice 5. května. Díky nutným vícepracím (výměna části kanalizace u náměstí, oprava části ulice Spojovací, přidané dešťové vpustě) došlo ke zvýšení ceny z původní částky 2,509 mil. Kč na 2,908 mil. Kč. Z tohoto důvodu nebyla prozatím zadána úprava chodníků u bytovek na náměstí, která si vyžádá náklady ve výši min. 100 tis. Kč. Chodník Ždírec Studenec Výstavba stezky, kterou provádí společnost SILNICE Havl. Brod je v plném proudu. S financováním stavby v celkové ceně 1,25 mil. Kč vypomůže částkou 200 tis. Kč Svazek obcí Podoubraví (oprava povrchu lesního úseku stezky). Termín dokončení výstavby je , který ale bude posunut z důvodu trvale deštivého počasí na polovinu září. Rekonstrukce 2. nadzemního podlaží budovy čp. 43 v Údavech Rekonstrukci provádí firma Kovačka Žďár n.s. Stavba probíhá podle harmonogramu. Při vlastní rekonstrukci se objevilo několik problémů, které jsou pružně řešeny, ale které zvýšily náklady stavby o 186 tis. Kč. Během podzimu a zimy bude nutné dokončit plynové vytápění prodejny, společenské místnosti a výčepu za cca 70 tis. Kč. Tím se původní náklady 1,522 mil. Kč zvýší na 1,778 mil. Kč. Termín dokončení bytů je V příštím roce bude nutné dořešit odvod srážkových a čištění odpadních vod (100 tis. Kč), vybudovat dřevník (100 tis.), přesunout hřiště u budovy a vybudovat nové toalety (230 tis.). Zprávy městského úřadu Společně s dokončením izolace a úpravy fasády a výměnou oken (250 tis.) se jedná o další náklady ve výši nejméně 700 tis. Kč. Nutné budou i další úpravy okolí budovy (100 tis.). V minulých letech bylo do výměny stropu a izolace budovy investováno 280 tis. Kč. Celkové náklady na opravu budovy tak dosáhnou výše 2,7 mil. Kč. Chodník odstavný pruh na Benátkách Dopravní stavby Olomouc dokončily poslední část chodníku odstavného pruhu na Benátkách. Současný stav umožňuje nejen parkování vozidel, ale zejména bezpečnou chůzi ze spodní části obce k prodejně potravin a z horní části obce zejména bezpečnou chůzi na zastávku autobusů, či do hospůdky. Technická infrastruktura pro rodinné domky Během léta pokračovala výstavba sítí pro parcely rodinných domů. Ve větší části dlouhé ulice Nad řekou (nebo Nad Řekou podle nových pravidel ČJ) jsou vybudovány veškeré rozvody energií a kanalizace. V současnosti má město k dispozici 6 stavebních pozemků k prodeji. Bytový dům s 18 byty Bytový dům (přístavba a nástavba) roste jako z vody. Přístavba s 10 byty a prodejnou maso uzeniny Zemědělské a.s. je v pokročilém stádiu výstavby. Nástavba nad prodejnou Jednoty je ve výstavbě a probíhá podle harmonogramu. Je nutné poděkovat všem prodavačkám Jednoty, prodejen Holas a Variant za trpělivost s jakou snáší zvýšenou hlučnost, prašnost atd. Doufám, že odměnou jim bude celkově pohledná budova, která bude do budoucna neodmyslitelnou kulisou ždíreckého náměstí. Stavba domu, včetně chodníků a komunikací, má být hotova do konce letošního roku. Veřejná dražba majetku Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Ždírec nad Doubravou proti povinnému Petru Faltovi o konání dražby movitých věcí povinného. Dražba se bude konat dne 19. září 2001 v hod. v Havlíčkově Brodě, Dobrovského Ze seznamu dražených věcí: sedací souprava, vyvolávací cena 4.000, Kč válenda s úložným prostorem, 500, Kč koupelová chromovaná souprava, 250, Kč psací stůl, 150, Kč elektrický přímotop TESCOMA, 250, Kč kuchyňský stůl, 120, Kč Prodej, pronájem, směna majetku města Oznámení o prodeji majetku města K.ú. Stružinec: O prodej pozemku v lokalitě Jánuš, č. parc 318 o výměře 375 m 2 a stavebního pozemku č. parc. st. 46 o výměře 25 m 2, požádali vlastníci stavby chaty manželé Vaňkovi z Hlinska. K.ú. Benátky: O prodej části pozemku č. parc. 24/1 o výměře cca 1100 m 2 požádali manželé Strnadovi z Prahy. Jedná se o část pozemku na okraji obce, kde bývalo hřiště. O prodej části pozemku č. parc. 24/23, ostatní plocha, o výměře zhruba 100 m 2 požádala paní Světlana Kestřánková, bytem Praha. Jedná se o část pozemku přiléhající k zahradě žadatelky. K.ú. Nový Studenec O prodej části pozemku č. parc. 343/16 o výměře zhruba 200 m 2 požádal vlastník nemovitosti čp. 37 pan Karel Marek. Žádosti projednala rada města a doporučila ke zveřejnění. Pronájem bytů v Údavech čp. 43 bývalá škola Město Ždírec nad Doubravou nabízí k pronájmu dva byty 3+1 v nově zrekonstruovaném 2. nadzemním podlaží objektu bývalé školy v Údavech. Předpokládaný termín nastěhování je začátek roku Informace o podmínkách nájmu obdrží zájemci na MěÚ ve Ždírci n.d. Ztráty a nálezy Klíče všeho druhu tvoří i nadále základ sbírky věcí ztracených a nalezených.

6 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Sběrný dvůr otevřen Na samém konci června byla zkolaudována stavba sběrného dvora a kompostárny a městský úřad začal vybavovat dvůr kontejnery a dalším potřebným vybavením ke třídění domovních odpadů a kompostování odpadů rostlinného původu. Je předpoklad, že sběrný dvůr bude pro veřejnost otevřen v měsíci září. Úplné vybavení dvora příslušnými kontejnery bude provedeno během září až října, ale již nyní lze na dvoře třídit a ukládat zejména inertní odpad, velkoobjemový odpad a odpad rostlinného původu. Naopak na dvůr nelze ukládat následující odpady: radioaktivní látky a odpady výbušné a samozápalné odpady nádoby s neznámým odpadem uzavřené nádoby bez možnosti kontroly obsahu odpad specifický pro zdravotnická a veterinární zařízení odpady infekční zdechliny zvířat, odpad z porážky a zpracování zvířat Dvůr slouží pro ukládání a třídění odpadů pouze vlastníkům nemovitostí, které se nachází na území města Ždírec n.d. Sběrný dvůr není určen k ukládání odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti. Provozní doba: pondělí od hod. do hod. středa od hod. do hod. sobota od 9.00 hod. do hod. Provoz sběrného dvora (SD) zajišťují zaměstnanci města, zejména p. Horák. Občané, kteří budou ukládat odpady na sběrný dvůr se budou řídit provozním řádem SD a pokyny odpovědného pracovníka. Rada města rozhodla, že ukládání odpadků na SD bude bezplatné. Náklady na provoz SD budou sledovány a budou tvořit jednu z nákladových položek likvidace a ukládání domovních odpadů. Celková investice do sběrného dvora a kompostárny bude po vybavení všemi kontejnery činit téměř 3 mil. Kč. Doufejme, že tato významná investice výrazně zlepší možnosti občanů Ždírce pro ukládání odpadů a přispěje k udržení čistoty okolí města. MěÚ Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 Městský úřad obdržel předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, uskutečněného na přelomu zimy a jara letošního roku. Pro čtenáře NN jsme vybrali některé zajímavé údaje. V závorce uvedené údaje u počtů lidí, domů a bytů jsou údaji ze sčítání v roce 1991, 1980 a Počet obyvatel: kraj Vysočina mužů žen počet měst a obcí 730 okres Havlíčkův Brod (1991 = 96113, 1980 = 98005, 1970 = 95716) mužů žen počet měst a obcí 120 počet obyvatel 1. Havlíčkův Brod (24872, 23610, 20715) 2. Chotěboř 9925 (9352, 9407, 8111) 3. Světlá nad Sázavou 7245 (7686, 6672, 5000) 4. Ledeč nad Sázavou 6169 (6540, 6202, 5195) 5. Přibyslav 3991 (4028, 4049, 3893) 6. Ždírec nad Doubravou 2790 (2792, 2852, 2618) 7. Golčův Jeníkov 2612 (2746, 2758, 2874) 8. Krucemburk 1632 (1711, 1780, 1821) 9. Štoky 1480 (1492, 1542, 1638) 10. Habry 1298 (1317, 1341, 1551) Z větších sídel v okrese HB zaznamenala nárůst obyvatel v uplynulém desetiletí pouze Chotěboř. Ždírci se daří držet počet obyvatel a velká rozestavěnost bytů dává předpoklad ke zvýšení počtu obyvatel v příštím desetiletí. Ždírec nad Doubravou: Počet obyvatel celkem 2790 (2792, 2852, 2618) dočasně přítomných osob 69 (většinou se jedná o obyvatele, kteří ve Ždírci n.d. žijí, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu) mužů 1389 (1400) žen 1401 (1392) 6 Ždírec n.d Benátky 170 Horní Studenec 282 Kohoutov 88 Nové Ransko 108 Nový Studenec 148 Stružinec 51 Údavy 103 Počet obyvatel v místních částech je poměrně stabilizovaný, což svědčí o přílivu lidí na venkov. Údaj o počtu obyvatel zkreslují občané chalupáři, kteří se hlásí ve Ždírci n.d. k trvalému pobytu z důvodu daňových. Při stávajícím systému přerozdělování výnosu daní na hlavu je tento údaj pro nás příznivý a díky chalupářům jsou roční příjmy města o několik desítek tisíc korun vyšší. národnost česká 2709 (2742) moravská 3 (21) slovenská 12 (21) polská 3 (5) německá 1 (1) počet cizinců 7 Výsledek napovídá, že moravanství nemá ve Ždírci n.d. podporu. To ovšem neznamená, že by ždírečtí neuznávali Moravu jako územní celek. věková skupina do 14 let 490 (579) do 60 let 1789 (1739) nad 60 let 511 (474) Z uvedených čísel je patrné stárnutí Ždírce po migračních vlnách v letech šedesátých a sedmdesátých, souvisejících s výstavbou domů a bytů ve Ždírci a přílivem zejména mladých lidí. Naděje na odvrácení stárnutí Ždírce je opět v přílivu mladých lidí z okolí, i když na úkor jiných sídel. náboženské vyznání bez vyznání 1183 (771) římsko katolické 1030 (1497) evangelické 71 (107) čsl. husitské 16 (10) nezjištěno 447 (407) Ždírec nijak nevybočil z údajů za celou republiku. Snížení počtu občanů z římsko katolickým vyznáním a velké zvýšení počtu občanů bez vyznání (také údaj nezjištěno znamená prakticky bez vyznání ) koresponduje s výsledky sčítání v ČR. domovní fond počet domů 775 (729)

7 NA AKTUÁLNÍ TÉMA z toho trvale obydlených 603 (619, 609, 579) počet bytů 1086 (919) z toho trvale obydlených 921 (863, 819, 746) Z uvedených čísel lze usoudit, že na 1 občana připadá větší plocha bytu a také to, že v mnoha domech a bytech žije pouze jeden obyvatel. Podrobné údaje o sčítání lidu, domů a bytů 2001 mohou zájemci získat na MěÚ. Fokus Vysočina, Sdružení pro péči o duševně nemocné informuje... Fokus Vysočina nabízí zaměstnání v chráněných dílnách pro invalidní důchodce. Jedná se o práci v těchto dílnách: šicí dílna jednoduché výrobní programy rukodělná dílna manuální práce na textilních loutkách a na dárkových krabičkách z papíru truhlárna výroba jednoduchého nábytku a hraček Nabízíme: práci v malém kolektivu přivydělání si k invalidnímu důchodu počet pracovních hodin si určuje klient sám možnost stravování Najdete nás na adrese: Havlíčkův Brod, Perknov 1840 vedle samoobsluhy Telefon: 0451/26657, Zájemci o činnost sdružení obdrží bližší informace také na MěÚ Ždírec n.d. MěÚ Veřejné telefonní automaty (VTA) podruhé Tak, jak informoval článek v červencových NN, obrátil jsem se o pomoc a radu ve věci rušení (tedy nerušení) VTA na našeho senátora p. Pitharta. Předseda senátu ihned na dopis reagoval osobním dopisem řediteli a.s. Český Telecom p. Klímovi. Pan Pithart uveřejnil v několika denících v měsíci červenci obsáhlý článek Automaty, které nejsou na hraní, kde velmi výstižně popisuje celou situaci a důvody, proč by neměly být automaty rušeny. Z článku, s dovolením autora, cituji některé pasáže: Napsal mi o telefonních budkách nedávno starosta Ždírce nad Doubravou... Českému Telecomu se prý nevyplatí mít tyto automaty na malých osadách, občané z nich málo protelefonují a budky tudíž nenesou patřičný zisk, který od nich firemní účetní v rámci byznysplánu očekávají... Takové myšlení by jistě bylo oprávněné u provozovatele hracích automatů, ne však telefonních, jejichž účelem je sloužit lidem... Obor činnosti, jemuž se Telecom věnuje, patří mezi služby veřejnosti. Ty služby nedělá z čirého altruismu, ale převážná většina z nich mu přináší zisky, jež bývají skromně (ale spíše pokrytecky) nazývány osmicifernými, jen aby se nemuselo říkat, že jsou miliardové. Nic proti dobrým ziskům za dobrou práci, jenže v tomto případě je dobrá, jen když slouží skutečně celé veřejnosti... Kromě jiného i proto stát firmě, jakou je Telecom, poskytuje jisté řekněme výsady třeba několik let ochrany před působením konkurenčních zájemců o poskytování stejných služeb. Tolik slova předsedy senátu. Budky prozatím stojí na svých místech, kromě VTA na Novém Ransku, jenž byl demontován na žádost Slévárny a modelárny z důvodu opravy budovy, před kterou byla budka instalována. Městský úřad s p. Šturmou, majitelem motorestu N. Ransko a s pracovníkem Telecomu p. Novotným, již určil místo pro instalaci budky na novém místě právě u motorestu. Webové stránky Ždírce nad Doubravou 7 J. Martinec Majitelé počítačů, kteří mají připojení na internetovou síť, mohou využívat webové stránky města, které byly spuštěny 1. června Na stránkách www. zdirec. cz jsou postupně umisťovány všechny důležité dokumenty a zprávy a to nejen pro občany města, ale i pro vzdálenější zájemce. Městský úřad uvítá každou dobře míněnou radu a spolupráci. MěÚ Osazení poštovních schránek Česká pošta žádá občany doručovacího obvodu pošty Ždírec nad Doubravou, aby si ve vlastním zájmu řádně umístili a označili domovní schránky. Děkujeme za pochopení. Eva Němcová, vedoucí pošty Přívalové deště a vytopené sklepy Počasí v posledních letech nám všem pěkně zatápí. Doslova. Přívalové deště, které téměř nemají pamětníků, přinášejí zhruba od roku x do roka dešťové srážky, které činí až 50 mm vody, t.j. 50 litrů na 1 m 2, během několika málo minut. Takové množství vody není kanalizace schopna pohltit a voda zatápí sklepy domů, které jsou kanalizaci nejblíže. Samozřejmě, že vše není jenom v dešti. Neustálá výstavba a s ní spojené nahrazování polí a luk zpevněným povrchem se na množství vody, kterou je nutné odvést kanalizací, významně podílí. Největším problémem nejstarší ždírecké kanalizační stoky je to, že na jejím začátku na pozemku rodiny Ondráčkových na Brodské ulici je při deštích doslova zahlcena přívalovou vodou z polí nad tratí, ale zejména z ploch firem Holzindustrie a Lesní společnost. Vodu ze zpevněných ploch o výměře téměř 6 ha kanalizace o světlosti 400 mm prostě nemůže pojmout a voda, přitékající z ulic a domů na ulicích Spojovací, Družstevní atd., už nemá jednoduše kam odtéci. Zbývají jenom sklepy... Situace má několik možností řešení, ale všechna jsou poměrně drahá a zejména vedení a.s. Lesní společnost se řešení vyhýbá a přehrává povinnost odvodu vody na město správce kanalizace. Přitom již v roce 1982 vydává Správa Severozápadní dráhy rozhodnutí, že Východočeské státní lesy musí během 1 roku vyřešit odvod srážkových vod mimo drážní propustek. Tento požadavek nebyl splněn a v roce 1983 byla stavba skladových ploch, jeřábové dráhy a přístřešku pro odkorňovač zkolaudována bez připomínek. Za MNV Ždírec n.d. byl kolaudaci přítomen pracovník stavebního úřadu a předseda.??? V lednu 1988 vypracovala firma Lesprojekt návrh odvodu srážkových vod z areálu manipulačního skladu směrem ke kinu a podél silnice do Barchaneckého potoka. Pamětníci si vzpomínají, že na pozemku u Beránkových byly složeny již beto- (pokračování na str. 8)

8 (pokračování ze str. 7) NA AKTUÁLNÍ TÉMA Přišlo nám psaní... Letní zamyšlení nové trubky. Záměr zůstal, bohužel, jenom záměrem. A takto lze pokračovat. Záměry a dobré úmysly zůstaly jen na papíře. Nezbývá než daleko důsledněji navržená řešení realizovat a nedovolit výše uvedeným firmám vypouštět více vteřinových litrů vody, než stanovuje kanalizační řád a příslušný výpočet. Toto lze řešit buď odvodem vody mimo kanalizaci, nebo výstavbou tzv. poldru, t.j. nádrže, která zachytí a několik minut udrží přívalovou vodu a postupně ji odpouští do kanalizace. Tímto opatřením by byl problém vytápěných sklepů vyřešen. Při uvažované rekonstrukci Brodské ulice Je politováníhodnou skutečností, že po letech úspěšného rozvoje Ždírce nad Doubravou se nepodařilo zajistit odpovídající kulturní zařízení pro obec město a okolí. Zůstává nám tak stále sál kina, v kterém při plné kapacitě (nyní již pouze školní akademie) je za hodinu k nedýchání, dále společenská místnost Domu s pečovatelskou službou, sál ve Studenci a městský letní parket SK DEKORA. K němu bych si dovolil napsat několik řádek. Patříme s několika známými k pravidelným návštěvníkům tohoto zařízení, protože preferujeme venkovní prostředí před zakouřenými sály. Letošní doposud pořádané akce nás nezklamaly počasím a hudba byla také vynikající. Pěkný zážitek je však od začátku kažen stavem parketu a okolí. Léta se zhoršující povrch, který se v posledních letech nesnaží nikdo vylepšit, či udržovat v přijatelném stavu, nás upoutá od začátku, než se zešeří. Skutečností je nerovný, drsný povrch, pokrytý prachem a hlínou z bot a projíždějících aut. Na tance chtivé odvážlivce číhají výtluky a praskliny, drobný štěrk z okolí a vylamující se beton. Při chůzi po okolí parketu a k výčepu si musíte dávat pozor na několik zapomenutých kamenů (4 5 cm) a rozestoupené dlaždice, pokud si nechcete přivodit podvrknutí, či pád. Nepatříme mezi přehnaně náročné, nečekáme rozsáhlou rekonstrukci, či výstavbu v dohledné době, i když něco se již proslýchá. Chápeme, že obec město a SK DEKORA shromažďují peníze na potřebnější akce a vidíme ve svém okolí, co užitečných věcí se uskutečnilo a dělá. Myslíme si však, že by nebylo třeba velkých financí na vyrovnání výtluků a spár, provedení nátěru, nebo alespoň zametení parketu, posbírání kamení a porovnání dlaždic. Změnu nepřinesly ani bombastické oslavy 100 let fotbalu a postupu do divize (ty se staly oslavami jen pro pár vyvolených). Vždyť cena vstupenky na příslušné kulturní a sportovní akce je stejná a v některých případech vyšší v porovnání s okolními, podstat- ČERNOBÍLÁ KRONIKA bude do tělesa silnice uložena kanalizace DN 400, která významnou část srážkových vod odvede do ulice Chrudimské a z odlehčovací šachty Na kanále přímo do potoka (termín stavby je ovšem ve hvězdách ). Výstavba kanalizace o větší světlosti od propustku v náspu trati u Ondráčkových až k Janskému potoku je nejdražší variantou řešení. J. Martinec ně lépe zajištěnými akcemi. Nebo je to snad záměr podpořit klesající počet návštěvníků a akcí vůbec? Nechce se nám totiž věřit, že by si těchto skutečností nevšiml nikdo jiný z návštěvníků, mezi nimiž jsou i členové zastupitelstva a vedení SK DEKORA. Za část 25. až 42. letých zdraví občan Ždírce n.d., ve Ždírci n.d Květen srpna přišel dopis od pana Václava Navrátila z Olomouce. Pan Navrátil se zúčastnil aktivně bojů partyzánských oddílů proti německé armádě v květnu 1945 v oblasti od Poličky přes Hlinsko, Vojnův Městec a Radostín až k Ransku. Ve svém dopise uvádí velice zajímavá fakta o leteckém bombardování Ždírce 9. května Vzpomíná na své tehdejší známé: p. Procházku z Radostína, rod. Lázničkovu, Markovu a na Benátkách rod. Pátkovu z tkalcovny. Pan Navrátil všechny známé upřímně zdraví. Pokud by bylo možné věrohodně potvrdit údaje, které p. Navrátil ve svém dopise a v připravované knize Živá skutečnost uvádí, pak by to vneslo nové světlo do stále neobjasněného bombardování Krucemburku a Ždírce J. Martinec Městský úřad informuje V prázdninových měsících se stal Ždírec n.d. cílem nájezdů zlodějů jízdních kol. Žádáme tímto občany, aby si především kola při i odložení na velmi krátkou dobu uzamykali a dále aby věnovali pozornost neznámým lidem, kteří se okolo prodejen a stojanů s koly pohybují. Každá informace může přivést policii na stopu, protože se pravděpodobně jedná o organizovanou bandu stále stejných zlodějů. Poslední případ krádeže se odehrál , kdy zloděj opět před ždíreckou samoobsluhou ukradl horské kolo. Na kole odjel do prostoru k hasičské zbrojnici, kde jeho komplic čekal s připravenou červenou (krátkou) Felícií SPZ AEV... Počátečních písmen si povšimla vnímavá ždírecká občanka, které se chování řidiče zdálo nenormální. Alespoň nějaká stopa a díky za ni. Další příležitostí pro zloděje jsou kola a automobily houbařů v raneckých lesích. Opět žádáme občany o zajištění majetku, nevystavování předmětů v automobilech apod. MěÚ 8 Městské muzeum v Chotěboři Výstava Dřevořezby Jaromíra Dubského Výstava Dílo Zdenka Rykra od 7. září do 31. října 2001 ve výstavních sálech v zámku. Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do a od do hod.

9 Anketa Kdo má rizikovější povolání ředitel TV, nebo fotbalový rozhodčí? Je to asi shodné, o každém z nich si lidé někde stranou říkají, jaký je vůl! Muž středních let Určitě ředitel TV, ten, když udělá chybu, může přijít o všechno včetně manželky. Rozhodčí může maximálně dostat na budku. Žena To nevím, hůř je na tom asi rozhodčí, mohl by totiž dostat pár facek. Takový fotbalový fanda umí být někdy pořádně divoký. Muž 29 let Doba přežití fotbalového rozhodčího ve funkci je mnohem delší než ředitele TV. Obrázek si tedy udělejte sami. Muž Když jdu někdy na fotbal a poslouchám ty fanoušky, co pokřikují na rozhodčího, tak bych tam nevydržela ani chvíli tehdy se mi zdá být rizikovější povolání rozhodčího mohla bych totiž dostat přes ústa. Řediteli TV zase hrozí, že ho odvolají nebo vyhodí. Záleží tedy na tom, o jaké riziko jde. Jako rizikovější se mi ale jeví fotbal. Žena 42 let Myslím, že větší riziko je být fotbalovým rozhodčím. Zvláště, když působí v nižší soutěži. Když uvážíme tu malou odměnu a velké ohrožení od rozvášněných fanoušků, kterým třeba ujetým hvizdem ublížil... Žena 57 let Rizikové povolání ředitel fotbal. rozhodčí? Nebrala bych to jako riziko, ale jako důležitost. Bez fotbalu bychom se obešli, ale bez ředitelů alespoň v určitých oborech asi ne. Riziko má každé povolání. Žena 58 let Anketní otázka na říjen: Necháváte se ovlivnit reklamou? Kultura Letos r slavíme 130 let železnice na trati H. Brod Pardubice. Bude železniční stanice skanzenem? Denně vidíme věci, kterých si sotva všímáme. Abychom si více všímali, slouží nám v Našich Novinách A n ket a. Myslím, že bylo nanejvýš správné zařadit na měsíc květen anketní otázku Jak se vám líbí ždírecké nádraží a jeho okolí? Nevím čím to je, že jsem tak zvědavý. Někde jsem četl, že je to vášeň. Kdybych byl babkou, ale zvědavost u dědka? Do hospody jdu málokdy. Asi to bude pozůstatek profese kontrolora. Ačkoli tato vlastnost byla vždycky pokládána za cosi špatného, v současné době se prý stává spíše předností. Že by na stará kolena? Lidé prý obvykle žijí v takovém spěchu, starostech, že si ztěží všímají toho, co se děje v jejich okolí. Nejsou zvědaví. Hledí, aniž by viděli. Jedí, aniž by vnímali chuť. Hrají, aniž by cítili. A mluví, aniž by přemýšleli. Přece jen několik zvědavců se našlo a věrně zhodnotili to ždírecké nádraží a jeho okolí. Dokonce vznikl návrh, aby se stalo skanzenem! Pamětní kámen obětaví nádražáci zachránili před zničením při likvidaci parku, když se stavěla vlečka. Zjistěte si, kolik mladých a zdravých mužů tenkrát v roce 1914 z okolních vesnic nastupovalo na tomto nádraží! A kolik se jich tudy už nikdy nevrátilo a nebo se vraceli jako invalidé! Kámen nám to připomíná. Čas utíká. Stromy rostou rychle. Také si všímám. Kolik podniků a závodů využívalo a využívá prostranství ždíreckého nádraží? Kolik různých nákladů a zboží bylo dovezeno a odvezeno přes toto nádražíčko? Byly doby, kdy tudy projížděly těžkotonážní nákladní vlaky, kdy se vlak přes celé nádraží nevešel! Z důvodu křižování musel být roztržen a část přepravena na jinou kolej. Nádražíčko má 4, slovy čtyři koleje, čtvrtá je všeobecná nakládková a vykládková kolej (VNVK). Další 3 koleje jsou na vlečce. Došlo ku změně. Nádražíčko spadalo dříve pod Českou Třebovou, potom pod Prahu a v současnosti je hranice ředitelství Brno, kam jdou všechna 9 hlášení z nádražíčka, za Stružincem na hrázi rybníka Januše. Když už jsme u toho Stružince: bývala tady výhybna, ještě jedna kolej. Napadlo mě, že by se nyní pro přeplněné nádražíčko ve Ždírci ta kolej hodila. Někdo asi potřeboval kolejnice, nebo peníze. Snad během týdne kolej i s pražci zmizela. A zase bude mít někdo zlost, co si všímám po čem mi nic nemusí být! A víte přátelé, že s tím skanzenem to není tak špatný nápad? Po prohlídce nádražíčka a okolí by následoval asi takový výklad: Vážení návštěvníci, seznámili jste se s naší budovou, příslušenstvím, kolik máme kolejí atd., atd. Kdysi, dávno je tomu, psal se rok 2000, končilo 20 století a začínalo třetí tisíciletí. Už tenkrát se říkalo, že vedle tohoto nádražíčka byl vybudován jeden z největších dřevařských závodů v republice, ne li v Evropě. Už tenkrát měl tento podnik svoji vlečku o třech kolejích a svoji vlastní lokomotivu (T ) a posunovací četu. A závod se dále rozšiřoval. Závod byl největším exportérem v ČR. Vyváželo se do Německa, Rakouska i Maďarska, dřevo se dováželo např. z Ukrajiny. V závodě se tenkrát pracovalo na tři směny. V této malé stanici (rozlohou, ne však výkonem) neměli tenkrát klid ani v noci. Nákladní vlak přijel v 1.30 hodin z Brodu. Zatím co vesnice spí, nádražáci přejímají vozy. Musí je zaevidovat a zkalkulovat nákladní listy. Nějaké zásilky chodily i ze severu, z Rosic, Hradce Králové, z Krkonoš a pod. Tudy je to k Hlinsku do kopce. Pobere se tak 650 tun, někdy se musela část nechat v Chrasti. I vlaky z Havl. Brodu někdy jezdí s postrkem, mají dvě lokomotivy. Představte si, že takových nákladních vlaků, které končily v tomto malém nádražíčku přijelo v roku ! A výchozích nákl. vlaků vypravených ze stanice bylo 128. Dříve než sem tenkrát z Havlíčkobrodské stanice dodali vozmistra, musely skladnice přepravy samy zkontrolovat naložené vozy tak, aby odpovídaly podmínkám mezinárodní dopravy a přepravy. Tenkrát už zde byl počítač, ale nebyl napojen na síť a tak musela být disketa vyjímána a odesílána do Brodu. Výklad přerušil jeden zvídavý... a co osobní přeprava? Samozřejmě, (pokračování na str. 10)

10 (pokračování ze str. 9) Kultura že tímto nádražíčkem projížděly i osobní vlaky. Za rok 2000 to bylo os. vlaků, průměrně 22,35 denně. Zdejší trať měří 97 kilometrů a jízda vlaku tenkrát trvala asi dvě a půl hodiny. Lidé nadávali na motoráky, než se dojelo z H. Brodu do Pardubic, tak byli lidé utřískaný a to se ještě tenkrát muselo přestupovat! Lidé si pokřtili ty motoráky a říkali jim splašené kufry! Stačí? Přejděme ale na výkony. Nákladních vozů bylo tenkrát r naloženo 5.386, tedy průměrně 14,8 denně. Vyloženo bylo 6.147, prům. 16,9 denně. Na tuny to dělalo u vykládky t, tj. 555 tun denně a nakládka činila t, prům. 610 t denně. Na vlečce závodu naloženo vagónů, 14,4 vag. /den. Na VNVK (všeobec. nakl. a vykl. kolej) naloženo 118 vagónů za rok 2000, to je 0,32 vag. /den. Jak vidíte, ždíreckou železniční stanici živilo dřevo. Vyloženo bylo na vlečce záv vag. a na VNVK vyloženo 211 vag. Průměrně denně to bylo na vlečce 14,9 vag. a na VNVK 0,58 vag. Na vnitro (tuzemsko) podáno vag., prům. 3,27/den. Na export (do ciziny) 3.572, prům. 9/den. Dodej vnitro 4.555, prům. za den 12,48 vag. Dodej do ciziny 984, prům. 2,70/den. Pobyty vagónů: na vlečce vag., prům. 27,39 vag./den. Bylo to celkem hodin, 7,21 h na 1 vagón. (Každý pracovní i volný den. A co tržby? zeptal se další zvědavec: vozové zásilky dělaly za rok 2000 celkem 4, Kč, to je Kč za den. Z toho cizina 1, Kč, vnitro 2, Kč. Z hloučku naslouchajících návštěvníků skanzenu se ozvalo: A co osobní doprava? Za rok 2000 činily tržby v osobní dopravě celkem 1, Kč. Lidé jezdili svými automobily a autobusy. Průměrně denně stanice ČD v osobní dopravě vydělávala Kč. Byli jsme konečnou stanicí okresu Havlíčkův Brod, kde vystupovalo a nastupovalo větší množství cestujících z H. Brodu a Chotěboře. Bylo zde i autobusové spojení z okolních vesnic. Ještě k těm vagónům: Rozposunováno bylo vozů, to je v roce 2000 denně 66,34 vozů. Posun trval hodin za rok, t.j. 3,27 hodin denně. Jeden návštěvník skanzenu byl zvláště pečlivý, všechno si zaznamenával do notesu: Prosím Vás, a mělo toto nádražíčko svého přednostu, pardon náčelníka? Ano, bývával tu přednosta a byl to na vesnici vážený člověk. Ale to už je také dávno. Odešel do penze a náhradu za něj jsme nedostali. Byli jsme přiděleni k náčelníkovi do Hlinska v Čechách a po reorganizaci spadáme pod Havlíčkův Brod. A kolik měla stanice Ždírec nad Doubravou zaměstnanců v roce 2000? Osmnáct. Děkujeme Vám za zajímavý a podrobný výklad. Jen jestli jsem Vás těmi čísly neunavil!? Kdepak právě naopak! Za takové výkony by si tenkrát vaše malé nádražíčko zasloužilo větší pozornosti od vyšších orgánů i místních! Pěkně vám to tu voní pryskyřicí, je to zdravé! Dnes zrovna vane severák. Když ale vane západní, to zavíráme okna i dveře, WC nevoní. Jedna nesmělá paní ještě dodala: Všimla jsem si, že v Hlinsku a Chotěboři mají perony pardon nástupiště pevné hrany a vy nic! Proto je to skanzen milá paní! Tak nashledanou a šťastnou cestu! Miloslav Bouška, kronikář KULTURNÍ AKCE SPOJENÉ S OSLAVOU 670. VÝROČÍ MĚSTA CHOTĚBOŘ SOBOTA dopoledne trhy na náměstí 9.00 hod. přednáška s dopravní tematikou sál ZUŠ hod. slavnostní vítání prvního vlaku v Chotěboři (ochotníci souboru SCHOD v kostýmech, dechová hudba Chotěbořská kapela, pěvecký sbor Kvítek + vlak s lokomotivou ) hod. na nádraží: koncert dechové hudby Chotěbořská kapela skautská pouť (zábavné koutky a soutěže pro všechny malé děti s cenami v podobě rukodělných výrobků, pořádají skautská střediska DOUBRAVKA a VIA) hod. z nádraží vyjde slavnostní průvod městem (skončí na náměstí) u příležitosti 670 let udělení městských práv Chotěboři králem Janem Lucemburským (ochotníci v kostýmech, koně, šermíři, dětský špalír s mávátky) hod. program na náměstí: ochotnická scénka Královský úředník kontroluje, jak Chotěbořští užívají městských práv (soubor SCHOD) vystoupení šermířů vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže ukázka cvičení aerobiku (SK Buttula + Miss Vysočiny) vystoupení mažoretek (DDM Junior) koncert dechové kapely (Chotěbořská kapela) a country skupiny NEDĚLE turistický pochod Po stopách mašinky (doprava účastníků na start historickým vlakem, v cíli všichni obdrží pamětní list) Den otevřených dveří v soukromé galerii Miroslava Paráka v Hoffmannově ulici čp. 384 v Chotěboři hodin na nádraží v provozu skákací hrad pro děti Akce se koná pod záštitou ministra dopravy a spojů ČR pana Ing. Jaromíra Schlinga, který přijede v sobotu 15. září zhruba v hod. do železniční stanice Ždírec n.d. a v hod. bude odjíždět v doprovodu vedení ČD zvláštním vlakem do Havlíčkova Brodu.

11 Oslavy 130 let trvání železniční dráhy Havlíčkův Brod Rosice n. L. sobota a neděle JÍZDY HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ DLE NÁSLEDUJÍCÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU Lokomotiva * Lokomotiva jede oba dny jede jen v sobotu příj. odj. příj. odj. Pardubice Rosice n. L Medlešice Chrudim Slatiňany Chrast u Chrudimi Žďárec u Skutče Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubr Chotěboř Rozsochatec Havlíčkův Brod * v sobotu řazen též salonní vůz pro zvané hosty Lokomotiva * Lokomotiva jede oba dny jede jen v neděli příj. odj. příj. odj. Havlíčkův Brod Rozsochatec Chotěboř Ždírec nad Doubr Hlinsko v Čechách Žďárec u Skutče Chrast u Chrudimi Slatiňany Chrudim Medlešice Rosice n. L Pardubice * v sobotu řazen též salonní vůz pro zvané hosty Lokomotiva sobota příj. odj. příj. odj. Havlíčkův Brod Chotěboř Ždírec nad Doubr Hlinsko v Čechách Žďárec u Skutče příj. odj. Žďárec u Skutče Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubr Chotěboř 14.15* Havlíčkův Brod neděle příj. odj. Havlíčkův Brod Chotěboř Ždírec nad Doubr Hlinsko v Čechách příj. odj. příj. odj. Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou Chotěboř Havlíčkův Brod Historický nákladní vlak s lokomotivou neděle příj. odj. Chotěboř Ždírec nad Doubr Hlinsko v Čechách Vysvětlivky: DÁLE PO OBA DVA DNY V CHOTĚBOŘI parní lokomotiva, zvaná ušatá, z roku 1935 užívaná k vozbě rychlíků a osobních vlaků malá parní lokomotiva z roku 1930 určená původně pro provoz na vojenských vlečkách malá parní lokomotiva zvaná kafemlejenek, určená pro provoz na místních drahách. Stroj byl vyroben v roce 1879 a je nejstarší provozní parní lokomotivou u nás. Soupravy všech lokomotiv budou tvořeny odpovídajícími historickými osobními vozy. výstava lokomotiv a vozů na vlečkovém kolejišti Příjemky (parní, motorové a elektrické lokomotivy, moderní rychlíkové vozy ČD, historické nákladní souprava, historické osobní vozy; jízdy drezínou Warszava do areálu podniku Agroslužby) kyvadlovou dopravu z železniční stanice Chotěboř na výstaviště a zpět budou střídavě zajišťovat historické motorové vozy řady M a M v areálu podniku Oseva nedaleko chotěbořského nádraží v provozu modelová zahradní železnice 11 v prostoru železniční stanice Chotěboř příležitostná poštovní přepážka s razítkem věnovaným oslavám + prodej upomínkových předmětů (dvě publikace, série pohlednic, pamětní medaile atd.) a občerstvení výstava železničních modelů Jede, jede mašinka v Městském muzeu v Chotěboři výstavy dětských výtvarných prací (vestibul staré radnice téma Chotěboř včera, dnes a zítra, vagony v žst. Chotěboř téma Mašinka a já )

12 Na start dalšího závodu ze série cyklomaratonů Velo Maraton Silnice a Cykloservis Look Cup 2001 se ráno v Chrudimské ulici postavilo 250 závodníků všech kategorií. Je obdivuhodné, že v tak náročném závodě bylo přihlášeno 7 žen na 136 km a 3 ženy na královskou, 215 km dlouhou trať. Start probíhal netradičně. Do čela pelotonu se na historickém kole postavil starosta města Jan Martinec. Závodníci spolu se starostou absolvovali ždírecký triangl na počest 70 let cyklistických závodů ve Ždírci. Následoval letmý start. Vidina jedenácti vrchařských, 1 rychlostní a dvou mimořádných prémií hnala peloton rychle kupředu. Již za Novým Ranskem se závodníci rozdělili do dvou zhruba CYKLISTIKA 7. ročník silničního cyklomaratonu VYSOČINA 2001 Tropické vedro se nekonalo, náročnost trati zůstala. stejně velikých skupin. Po první prémii v Kominíku se strhl na čele tvrdý boj a již v České Bělé se vytvořila sedmičlenná skupina, která se snažila získat náskok. Za Libicí, před prémií v Barovicích, se oddělila tříčlenná skupinka a výbornou spoluprací Studenovského, Koše a Blažka si udržovala několikaminutový náskok. Na náročné trati se tito jezdci solidárně podělili o prémie, až do Hlinska, kde se závod rozdělil na krátkou a dlouhou trasu. Z tříčlenné skupiny se odtrhl Blažek Jiří a v čase 3:45:16 zvítězil na krátké trati. Koš se Studenovským pokračovali na dlouhé trase, výborně spolupracovali a před ostatními zhruba sedmdesáti pronásledovateli si udržovali stále náskok tří až pěti minut. Také zbývající prémie se odehrávaly střídavě v jejich režii. Ani při dlouhém téměř šestikilometrovém sjezdu Telecím se nedokázal peloton vyburcovat ke stíhací jízdě. Ve stoupání na Buchtův Kopec si dva vedoucí jezdci upevnili svoji pozici a po poslední rychlostní prémii v Havlíčkově Borové bylo jasno, že jen veliká krize nebo defekt je připraví o vítězství. V cílovém spurtu zvítězil Martin Studenovský před Michalem Košem ve shodném čase 6:03:01 z klubu Ultra Sport Senzor Praha. Ivo Pánek z klubu CK CRESS Svorada si vyjel třetí místo v čase 6:04:47. Ždírečtí Luboš Plíhal a Martin Fousek projeli cílem stylem galuska, galuska ve shodném čase 7:11:20 na pěkném 32. místě. Z rozhovorů s některými účastníky, kteří kladně hodnotili zabezpečení a značení trasy, pěkné prostředí i solidní technické a organizační zajištění vyplývá, že závod vyzrál a je v jejich hodnocení na vysoké úrovni. Patronát a záruka města Ždírec nad Doubravou, náročná trať, nadšení a pomoc dobrovolníků, čtrnáct hodnotných cen, soutěž o putovní pohár a bohatá tombola od sponzorů dává předpoklad, aby se v našem městě vytvořila pěkná tradice cyklistických závodů. Poděkování patří sponzorům, uznání a obdiv všem pomocníkům, kteří přípravě věnovali minimálně jeden den. Kompletní výsledková listina a foto z průběhu závodu je na stránkách města Z pilotního vozu NN Ivan Vomela Starosta města Jan Martinec je připraven zavést po 70 letech peloton cyklistů na ždírecký triangl. 12 Poděkování Děkujeme za pomoc, podporu a zajištění cyklomaratonu všem sponzorům, zastupitelům města Ždírec nad Doubravou, Sboru dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou, zaměstnancům města, KKL Hlinsko, zaměstnancům školní jídelny i všem dobrovolným pomocníkům. Za organizátory závodu Luboš Plíhal

13 TRADICE STUDENECKÉHO VOLEJBALU ŽIJE Stalo se již tradicí, že v letních měsících startuje na různých turnajích ve volejbale družstvo Horního Studence, kde se schází bývalí hráči Studence, které již úspěšně doplňují většinou jejich rodinní nástupci. V sobotu 28. července startovalo družstvo na 1. ročníku silně obsazeného turnaje v Hlinsku, kde obsadilo v konkurenci deseti týmů 5. místo za celky Proseče, Chocně a Žďáru n.s.. Barvy Studence hájilo mužstvo ve složení Půža st., Půža ml., Hudík, Vacek, Grof a Kocůrek. Horní Studenec se 11. srpna vydal i do volejbalové Mekky Dřevěnic, kde z 84 mužstev obsadilo družstvo ve složení Půža ml., Poříz ml., Marek ml., Vodička, Grof a Hudík 15. místo. Poslední srpnovou sobotu odjelo mužstvo Studence obhajoval loňské vítězství na populární turnaj do Včelákova. Po velkém boji Studenec v sestavě Kopecký st., Kopecký ml., Půža st., Půža ml., Hudík, Marek ml. a Havlíček podlehlo ve finále Proseči a skončilo tentokrát na 2. místě před Chrudimí, Hlinskem a Slatiňany, za které nastoupil ždírecký nahrávač Jirka Pril. Všichni se již nyní těší na příští letní sezónu a tajně věří, že se brzy budou moci představit na vlastním volejbalovém kurtu ve Studenci. J. Půža Všem ženám, které si chtějí zacvičit a odreagovat se od svých denních starostí, oznamuji, že se opět začíná cvičit a to od pondělí od hodin. Jestliže máte alespoň trochu rády pohyb, přijďte si mezi nás zacvičit. Vždyť od září začínáme od úplných základů aerobiku, takže se není třeba ničeho obávat. Nejdůležitější je odhodlat se a přijít naopak největším úspěchem je dobrý pocit, že děláme něco pro své zdraví. Mirka Ligmajerová 13

14 Hráčský kádr brankáři: Roman Lajvr, Petr Tuček. Obránci: Jaromír Havelka, Miroslav Kaluža, Miloslav Kozlík, Jiří Krejčí, Miroslav Plíšek, Martin Volejník. Záložníci: Petr Čalkovský, Michal Kántor, Jiří Kovárník, Tomáš Moravec, Jan Motl, Ladislav Polanský, Martin Ptáčník, Jakub Šmíd. Útočníci: Dušan Dvořák, Radek Kolouch, Miroslav Kysilko, Vlastislav Legát. Změny odchody: Šulc návrat z vojny do Vrchlabí. Příchody: Tuček přestup z Mogulu Kolín, Kántor přestup z Nové Dubnice, Moravec hostování z Havlíčkova Brodu, Kolouch návrat z hostování v AFK Chrudim. Realizační tým trenér: Roman Kučera, asistent trenéra: Richard Zeman, vedoucí mužstva: Jaroslav Otradovský, masér: Marek Štukhejl, kustodi: František Peřina a Josef Šafránek. Funkcionářský tým předseda: Vla stislav Legát, místopředseda: Miloslav Gajdorus, organizační pracovník: Miroslav Švanda, sekretář: Richard Zeman. Příprava: Humpolec 1:1 (Legát), Litschau 6:1 (Urbanec a Lába 2, Matějka, Kaluža), Olympia Hradec Králové 4:3 (Ptáčník, Čalkovský, Dvořák, Kovárník), Žďár nad Sázavou 0:1, Letohrad 2:1 (Kovárník, Ptáčník), Hradec Králové 1:5 (Kovárník), Loko Pardubice 1:1 (Kolouch), Havlíčkův Brod 1:2 (Dvořák), Pelhřimov 4:1 (Dvořák 2, Čalkovský, vlastní). A mužstvo: Prvé mužstvo SK Dekora vstupuje do podzimní části mistrovské soutěže ČMFS ročníku 2001/2002 v divizi skupiny C s předsevzetím hrát tak, aby v klidu prožili zimní období. K 1. mistrovskému zápasu zajíždělo na hřiště TJ Velké Hamry Tanvald, kde po dobrém výkonu odešlo poraženo 2:0 škoda neproměněných šancí. Ve druhém mistrovském zápase přivítali na domácí půdě ambiciózní celek FK Trutnov. Výborná kolektivní hra s patřičným nasazením dosáhla CYKLISTIKA Z oddílu kopané... PŘEDSTAVUJEME SK DEKORA Ždírec nad Doubravou žádaného úspěchu. Po poločase 2:0 přidalo ještě 3 branky a dosáhlo tak celkového výsledku 5:0. Střelci: Kaluža 2x, Kovárník, Dvořák, Moravec po jedné brance. K dalšímu zápasu zajíždělo do Pardubic na utkání s FKAS Pardubice B a po dobrém výkonu se vrátilo s nerozhodným výsledkem 1:1 (Volejník). V neděli hostilo na domácí půdě mužstvo FC PRAGIS Satalice a prohrálo 0:3. Pořad dalších zápasů v září: Sobota zajíždí do Chocně, odjezd ve hod. Neděle na domácí půdě FK Náchod Deštné, začátek hod. Neděle zajíždí na SKO Slavoj Vyšehrad, odjezd v 6.30 hod. Neděle na domácí půdě SK Český Brod, začátek v hod. B mužstvo: B mužstvo vstoupilo do mistrovské soutěže okresu IV. tř. skupina A vítězným utkáním na domácí půdě se Sokolem Rozsochatec s výsledkem 6:0. Střelci branek: Legát 4x, Polanský, Máša 1x. V dalším zápase se zajíždělo na hřiště do Herálce, kde po prohraném poločase 2:0 dokázalo ve druhé části hry brankami Legáta a Starého dosáhnout nerozhodného výsledku 2:2 a přivézt z venku cenný bod do tabulky. V dalším zápase se přivítalo na domácí půdě družstvo TJ Dlouhá Ves a zvítězilo 1:0. V sobotu na domácí půdě hostilo B mužstvo Sokol Maleč a zvítězilo 5:0. Pořad dalších zápasů v září: Sobota na domácí půdě TJ Velká Losenice, začátek v hod. Neděle zajíždí do Šlapánova, odjezd v 7.45 hod. Sobota na domácí půdě TJ Šmolovy B, začátek v hod. 14 Dobrá zpráva pro cykloturisty Svazek obcí Podoubraví dne 4. srpna 2001 slavnostně otevřel Podoubravskou cyklotrasu č Cykloturisté mají možnost projet značenou trasu od Radostína (návaznost na cyklotrasu č. 16) až do Golčova Jeníkova. Na trase najdou turisté dobře vybavené zastávky (Krucemburk, Podmoklany, Libice n.d., Maleč, Vilémov) a další tzv. piknikové zastávky, vybavené informacemi o cyklotrase a zajímavostech o obcích na trase a o krásách okolní krajiny. Ždírec n.d. se na přípravě projektu a vlastním značení významně podílel (největší podílnická obec na trase) a vybudoval důležitou stezku mezi Ždírcem a Studencem, která zvýší bezpečnost cyklistů na silnici I. třídy. MěÚ Neděle zajíždí do Úsobí, odjezd v 7.45 hod. Dorost: Vyhodnocení I. A třídy dorostu Dekora Ždírec za sezónu : Skóre Body Umístění Podzim : Jaro : Celková bilance 63: Na jaře doma bez ztráty jediného bodu!! Střelci: Sklenář 18, Málek P., Matějka po 10, Láznička 5, Moravec, Janáček po 4, Pilař, Jirka po 3, Klupka 2, Jedlička, Culek P., Jirák, Málek B. po 1. ŽK: Sklenář 9, Pilař 7, Klupka 6, Málek B., Matějka, Láznička po 4, Jirka 3, Moravec, Culek J., Culek P., Jedlička, Janáček, Chalupa po 1. Celkem 43. ČK: Pilař, Culek P., Láznička po 2, Málek P., Sklenář, Chalupa po 1. Celkem 9. Dorostenci pokračují v mistrovských soutěžích I. A třídy skupiny D a v prvém mistrovském zápase přivítali na domácí půdě družstvo Horní Jelení a po dobrém výkonu celého kolektivu brankami Sklenáře, Pilaře, Mikuleckého a Zrzavého zvítězili 4:0. I když nedali 2 penalty. K druhému mistrovskému zápasu zajížděli do Živanic, kde v extrémním vedru bojovali také s nepřízní rozhodčího Pavlase z Pardubic. Přesto, že dohrávali bez vyloučeného Skle- (pokračování poslední straně)

15 PRODÁM pánské silniční kolo FAVORIT červené barvy, nepoužívané. Původní cena 9.500, Kč, prodejní cena dohodou za výraznou slevu. Informace na tel. 0723/ večer. PRODÁM polovinu zahrady v zahradní kolonii Na Borovičkách. Cena dle dohody. Tel.: 0453/ Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla nabízí možnost objednání zájezdů a pobytů v ČR i kdekoli v zahraničí v kanceláři ve VZORU, Nádražní 95 Každé úterý a pátek od do V ostatních dnech včetně sobot a nedělí na adrese: Družstevní 403 Ždírec n.d. Telefon 0453/ V případě nepřítomnosti použijte, prosím, záznamník. Ještě máme volná místa v zájezdu do Jižní Francie (tzv. Francouzská Riviéra) Byl zahájen prodej zimních zájezdů a pobytů 2001/02. ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř tel.: (622467) 0602/ (0606/ ) Dusík, Hamerská 385, Ždírec n.d. tel.: STAVEBNINY Ždírec n.d. Zahradní 155 areál bývalých stavebnin JEDNOTA Z nabídky prodejny: lepenky zámkové dlažby obrubníky zdící malty cement, vápno Otevírací doba: Pondělí pátek Sobota Tel.: 0453 / / Zdravotní pojiš ovna METAL ALIANCE zahajuje 6. září 2001 provoz nového kontaktního místa ve Ždírci n.d. v Domě s pečovatelskou službou, Mírová 119. Otevřeno: každý čtvrtek a hod. Příspěvky z fondu prevence: antikoncepce masáže, plavání, cvičení rovnátka ozdravné pobyty pro děti očkování proti klíšťové encefalitidě a Haemophilu zvýhodnění dárců krve sportovní prohlídky příspěvek na pobyty pořádané ZP M A pro děti u moře (alergici) slevy ve vybraných prodejnách slevy na pojištění léčebných výloh v zahraničí hodiny plavání Kontaktní místa: Havlíčkův Brod, Žižkova 280 tel.: 0451/ Světlá n.s., Lánecká 970 tel.: 0451/ Ledeč n.s., Habrecká 450 tel.: 0452/

16 Citát na září Každý problém je nabídnutá šance, abys ukázal, co dokážeš. Duke Ellington Městské kino Ždírec n.d. ZÁŘÍ pátek v h. SLEČNA DRSŇÁK Americká komedie se Sandrou Bullock a Michaelem Cainem v hlavních rolích. Přístupný, titulky, 111 min neděle, h. VYHNÁNÍ Z RÁJE V hlavních rolích české tragikomedie Bolek Polívka a Chantal Poullain. Přístupný, 120 min. Vstupné 44, a 46, + 1, Kč úterý, 9.30 h. UKRADENÉ SLUCHÁTKO Pásmo českých dětských filmů. 65 min. Vstupné 10, + 1, Kč pátek, h. LOVEC POLICAJTŮ Steven Seagal a Isaiah Washington v americkém kriminálním thrilleru. Přístupný, titulky, 103 min. Vstupné 46, a 48, + 1, Kč pátek, h. ČOKOLÁDA Americká poetická komedie. Přístupný, titulky, 122 min. Vstupné 44, a 46, + 1, Kč pátek, a h. TVAVOMODRÝ SVĚT Příběh o přátelství novodobých rytířů. Přístupný, 115 min. Vstupné 59, + 1, Kč Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: 0453/ (pokračování ze str. 14) náře a Málka, cenné body za výsledek 4:6 domů dovezli. Střelci branek: Klupka, Sklenář, Culek a Matějka 1x, Zrzavý 2x. V dalším mistrovském zápase přivítali na domácí půdě borce TJ Třemošnice a zvítězili 5:1. Střelci branek: Mikulecký, Pilař, Málek 1x, Zrzavý 2x. V neděli zajížděli dorostenci do Pardubic na utkání s Teslou. Zvítězili 4:0 po vynikajícím výkonu. Střelci branek: Matějka, Zrzavý, Málek, Ročárek 1x. Stínem utkání byla zbytečná červená karta Málka. Pořad zápasů na měsíc září: Sobota na domácí půdě Světlá n. Sázavou, začátek ve hod. Sobota zajíždí do Chroustovic, odjezd hod. Sobota na domácí půdě Přibyslav, začátek hod. Neděle zajíždí do Ledče n. Sázavou, odjezd v hod. Žáci: Žáci po vyřazení z I. A třídy skupiny D oblastních soutěží jsou účastníky okresní soutěže a ve svém prvním zápase se představili na domácí půdě v sobotu 1. září v utkání se Sokolem Okrouhlice s výsledkem 3: zajíždí do Vilémova, v sobotu přivítají na domácí půdě TJ Dolní Město, 22. září zajíždí do Kožlí a zářijový program zakončí na domácí půdě utkáním se Sokolem Lípa. Všechna utkání začínají v hodin. Společenská kronika Úmrtí zemřela paní Božena Cimplová z Benátek zemřela paní Bohumíra Balounová z Benátek Čest jejich památce! Zdeněk Marek Vesele do školy Ten čas tak letí a je tu škola, do lavic a k učení naše žáčky volá Je tu babí léto, listí stromů pomalu zlátne a po špičkách se blíží začátek podzimu. Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky zase čekají samé povinnosti. Ale také na ně čekají noví kamarádi, zážitky, radosti Mnozí z nich se nemohou dočkat, jiní mají strach, co nového je ve škole čeká. Ty starší to již vědí, ale pro naše prvňáčky je to poprvé, kdy na záda dostanou aktovku a vykročí do školy Všem žákům, studentům a hlavně těm nejmenším přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů, aby se naučili mnoho nového a poznali mnoho nepoznaného. Snažme se, aby se z jejich života nevytratila hravost a aby jejich domov zůstal oázou klidu a pohody. Za celou redakční radu Z. Lédlová. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Ivan Vomela, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: 0453/ , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č , uzávěrka sportovního okénka Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více