Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji"

Transkript

1 Okružní 517/10 České Budějovice České Budějovice Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji Charakteristika území kraje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Rozlohou km 2 představuje 12,8 % rozlohy ČR a je tak po Středočeském kraji druhým největším krajem v ČR. Počtem 623 obcí se Jihočeský kraj řadí na čtvrté místo mezi kraji v rámci ČR. Hustota osídlení je cca 63 obyvatel na 1 km 2, což je nejnižší hodnota v ČR. Nejvyšší hustotu obyvatelstva má okres České Budějovice se 114 obyvateli na 1 km 2, kde žije 29,3 % obyvatel kraje. Naopak nejmenší hustotu obyvatelstva má okres Prachatice s 37 obyvateli na 1 km 2. Hustota obyvatel, potřeba zabezpečení dopravy do zaměstnání, do škol, zdravotních zařízení a k orgánům veřejné moci zásadně ovlivňují požadavky na veřejnou dopravu v kraji. Přehled počtu cestujících, kteří jsou nuceni vyjíždět resp. dojíždět za prací nebo do škol v členění dle obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP), jsou obsaženy v níže uvedené tabulce. Počet vyjíždějících a dojíždějících je závislý na počtu obyvatel v jednotlivých ORP, z čehož plyne, že nejvíce vyjíždějících a dojíždějících bude v nejlidnatějším ORP České Budějovice. Lepší vypovídající schopnost má saldo, podle něhož jsou záznamy v tabulce seřazeny. Dojížďka do ORP převyšuje vyjížďku pouze ve dvou ORP České Budějovice a Týn nad Vltavou (JE Temelín), který leží severně od Českých Budějovic - viz tabulka č. 1.

2 Tabulka č. 1 - Dojížďka a vyjížďka z/do ORP v JčK Absolutní čísla Podíl (%) Vyjíždí mimo ORP Dojíždí do ORP Vyjíždí mimo ORP Dojíždí do ORP Saldo České Budějovice ,8 30, Týn nad Vltavou ,3 48, Vimperk ,6 18,3-122 Blatná ,4 12,8-368 Strakonice ,7 12,6-436 Vodňany ,3 21,2-480 Kaplice ,7 19,0-561 Dačice ,8 10,1-586 Třeboň ,8 12,2-768 Prachatice ,6 10,7-910 Jindřichův Hradec ,4 9,2-999 Tábor ,8 11, Milevsko ,6 6, Písek ,3 14, Český Krumlov ,0 11, Soběslav ,4 10, Trhové Sviny ,0 8, Zdroj: ČSÚ Vyjížďka výrazně převyšuje dojížďku v ORP Trhové Sviny, Soběslav a Český Krumlov. V rámci Jihočeského kraje je veřejná doprava zajišťována následujícími druhy dopravy: Veřejná linková doprava v režimu ZVS Veřejná drážní doprava v režimu ZVS Veřejná linková a drážní doprava mimo režim závazku veřejné služby Jihočeského kraje Městská hromadná doprava Vodní doprava Letecká doprava Nekonvenční doprava (lanové dráhy) Kraj dle 3 zákona 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících v platném znění ve své samostatné působnosti stanovuje rozsah dopravní obslužnosti a zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením. V systému realizace zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou a drážní dopravou je v souladu s ustanovením 35, odst. 2, písm. g) zákona 129/2000 Sb., Zákona o krajích, vyhrazeno zastupitelstvu kraje stanovit rozsah dopravní obslužnosti pro území kraje. Rozsah dopravní obslužnosti je každoročně stanovován na následující rok a za uplynulý rok pravidelně vyhodnocován co do rozsahu výkonů I výše dotačních prostředků. 1

3 Dopravní obsluha kraje ve veřejné linkové dopravě Ve veřejné linkové dopravě má Jihočeský kraj k uzavřeno celkem 14 smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou. Tyto smlouvy zahrnují: a) Linková doprava: 364 linek s proběhem (dopravním výkonem) 19,546 milionů ujkm/rok; b) Městská hromadná doprava (plnící funkci linkové dopravy v ZDO): 18 linek zajišťujících obsluhu obcí v širší aglomeraci: Č. Budějovice - 9 linek, Tábor - 8 linek, Strakonice - 1 linka. V souladu s uzavřenými smlouvami dopravci předkládají čtvrtletně a sumárně ročně vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu. Přehled výkonů jednotlivých dopravců v rámci dopravní obslužnosti JčK za roky obsahuje tabulka č. 2: Tabulka č. 2 - Přehled výkonů v DO JčK dle dopravců ve veřejné linkové autobusové dopravě (v tis. uj.km) Dopravce Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Smlouvy /2013 % ČSAD JIHOTRANS a.s ,59 COMETT PLUS spol. s r.o ,81 ČSAD STTRANS a.s ,18 ČSAD J. Hradec a.s ,64 ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s ,89 ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice, a.s. (převod Doprava Záruba) ,86 ICOM transport a.s ,28 Veolia transport Praha s.r.o ,72 JOSEF ŠTEFL-tour ,36 DP Města Vl. Březí s.r.o ,99 COMETT PLUS spol.s r.o.-mhd ,03 ČSAD STTRANS a.s.-mhd ,73 DP Města Č. Budějovice a.s ,46 Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o ,96 CELKEM ,42 Zdroj: vlastní JIKORD 2

4 Počet smluvních dopravců i výkony ve veřejné linkové dopravě jsou v posledním období stabilizovány. Meziroční nárůst smluvních výkonů autobusových dopravců v r oproti r souvisí s převodem veřejné drážní dopravy na veřejnou autobusovou dopravu od K tomuto datu byl zcela zastaven provoz na železniční trati Číčenice Týn nad Vltavou a dále došlo k náhradě 7 vlaků na trati Tábor Veselí nad Lužnicí Č. Budějovice. Důvodem těchto opatření byla úspora nákladů na úhradu provozní ztráty železniční dopravy. Z celkových finančních prostředků, které jsou určeny na financování dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (předpoklad r činí Kč), je pro veřejnou linkovou osobní dopravu určena částka Kč, což představuje 42,86 % z finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje určených na zajištění dopravní obslužnosti v roce Seznam jednotlivých linek a spojů v závazku veřejné služby je k nahlédnutí na: Dopravní obsluha kraje ve veřejné drážní dopravě Železniční doprava je základní součástí dopravního systému kraje, který významně ovlivňuje rozvoj území. Na území kraje se nachází celkem 21 tratí o celkové délce 981 km, z nichž 7 je celostátních a 14 regionálních (z toho počtu je osobní doprava provozována na 12 tratích). V rámci kraje je celkem 249 železničních stanic a zastávek (z toho 146 neobsazených dopraven). Hustota železniční sítě na území kraje je 9,75 km na 100 km 2, což je výrazně pod celostátním průměrem. To znamená podstatně méně rozvinutou dopravní infrastrukturu. Tato skutečnost je doložena v tabulce č. 3 a současně i v přiložené mapě železničních tratí na území České republiky (obrázek č. 1). 3

5 Tabulka č. 3 - Hustota železnic v ORP JčK Rozloha ORP Hustota obyvatel 2009 Železnice (km) Hustota železnic (km2) (obyv./km2) (km/km2) Jihočeský kraj ,4 0,09 Blatná ,2 33,32 0,12 České Budějovice ,18 0,14 Český Krumlov ,1 78,7 0,072 Dačice ,1 23,46 0,05 Jindřichův Hradec ,4 92,72 0,1 Kaplice ,7 47,26 0,09 Milevsko ,9 22,88 0,06 Písek ,8 94,26 0,13 Prachatice ,3 92,84 0,11 Soběslav ,7 38,44 0,12 Strakonice ,7 63,35 0,11 Tábor ,6 96,29 0,09 Trhové Sviny ,3 29,68 0,07 Třeboň ,2 58,53 0,11 Týn nad Vltavou ,8 13,33 0,05 Vimperk ,1 36,99 0,07 Vodňany ,4 27,17 0,15 Zdroj: ČSÚ Obrázek č. 1 - Mapa železničních tratí na území České republiky. 4

6 Zdroj: SŽDC 5

7 Drážní doprava v závazku veřejné služby je uzavřena ve smluvním vztahu se 2 železničními dopravci (ČD a.s., JHMD a.s.) a s Dopravním podnikem města České Budějovice a.s. při zajištění dopravy na dráze trolejbusové v extravilánu města Č. Budějovice (úsek Nemanice Borek, točna). Na 10 regionálních tratích je provozováno cca 288 osobních a spěšných vlaků s dopravním výkonem cca 5,4 milionu vlkm/rok. Veškeré spoje těchto regionálních tratí jsou předmětem smlouvy s Jihočeským kraje. V souladu s uzavřenými smlouvami dopravci předkládají čtvrtletně a sumárně ročně vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu. Přehled výkonů veřejné drážní dopravy je zobrazen v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 - Přehled výkonů v DO JčK dle dopravců ve veřejné linkové drážní dopravě (v tis. uj. vlkm) Dopravce Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Smlouvy /2013 % České Dráhy a.s ,77 JHMD a.s ,90 Dopravní podnik města Č. Budějovice a.s ,71 CELKEM ,89 Meziroční pokles výkonů 2014/2013 je ovlivněn nahrazením drážní dopravy autobusovou na trati č. 192 Čičenice Týn n. Vltavou a neobjednáním 7 vlaků na trati č. 220 v úseku České Budějovice Tábor ke dni Zdroj: vlastní JIKORD Seznam regionálních tratí: Trať č. 191 Nepomuk Blatná (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 192 Číčenice Týn nad Vltavou (regionální dráha, neelektrizovaná) ) - na této trati byla železniční doprava od nahrazena autobusovým konceptem. Trať č. 193 Netolice Dívčice (regionální dráha, neelektrizovaná) - na této trati byla železniční doprava od nahrazena autobusovým konceptem. Trať č. 194 České Budějovice Černý Kříž (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 195 Rybník Lipno nad Vltavou (regionální dráha, elektrizovaná) Trať č. 197 Číčenice - Nové Údolí (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 198 Strakonice Volary (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 201 Tábor Ražice (v úseku Tábor Písek regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 202 Tábor Bechyně (regionální dráha, elektrizovaná) Trať č. 203 Strakonice Březnice (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 224 Tábor Horní Cerekev (regionální dráha, neelektrizovaná) Trať č. 227 Slavonice Kostelec u Jihlavy (regionální dráha, neelektrizovaná) 6

8 Trať č. 228 Jindřichův Hradec Obrataň (úzkokolejná železnice) Trať č. 229 Jindřichův Hradec Nová Bystřice (úzkokolejná železnice) Zdroj: vlastní JIKORD Významným dopravním systémem v železniční dopravě Jihočeského kraje je ucelený systém šumavských tratí (tratě č. 194, 197, 198), které představují funkční dopravní celek. V současné době je na tyto tratě realizováno nabídkové řízení pro výběr dopravce v závazku veřejné služby. Cílem je zajistit provoz s ekonomicky udržitelnými dotačními náklady a se standardní evropskou kulturou cestování. Tyto tratě plní funkci dopravní obslužnosti a funkci rekreační dopravy, trať 194 s významným nárůstem přepravy v letním období. Doprava mimo režim závazku veřejné služby (dále ZVS) v Jihočeském kraji Doprava mimo režim ZVS je doprava nedotovaná krajem (kraj neplatí prokazatelnou ztrátu z plnění závazku veřejné služby). Ve veřejné linkové dopravě je k mimo závazek veřejné služby na území Jihočeského kraje komerčně provozováno cca 94 autobusových linek (z toho 4 mezinárodní) s dopravním výkonem 5,7 miliónů ujetých km za rok. Tyto autobusové linky jsou většinou provozovány na komerčním základě a pouze u malé části z nich je poskytována dotace od obcí popř. firem, v jejichž zájmu je tato doprava provozována. V železniční dopravě je na území Jihočeského kraje dotováno státem prostřednictvím MD ČR dopravci ČD, a.s. 65 rychlíků včetně mezinárodních s dopravním výkonem cca 2,3 milionu vlkm/rok, které jsou provozovány na tratích: 190 České Budějovice Horažďovice předměstí Plzeň 196 České Budějovice Horní Dvořiště (-Summerau) 200 Protivín - Zdice 220 České Budějovice Benešov u Prahy (-Praha) 225 Veselí nad Lužnicí Havlíčkův Brod Součástí 94 komerčních linek jsou i některé autobusové linky, které svých charakterem spadají do linek patřících do ZVS a které v případě zavedení IDS bude nutné vést v ZVS a z prostředků Jihočeského kraje hradit jejich provozní ztrátu. Některé linky jsou z dotované dopravní obslužnosti zcela vyloučeny (např. trasa České Budějovice Č. Krumlov), u některých linek (např. České Budějovice-Kaplice) není hrazena ztráta na všech provozovaných spojích. 7

9 MHD V Jihočeském kraji je provozována MHD v těchto městech: České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice a Tábor. Prokazatelnou ztrátu z provozu městské hromadné dopravy hradí tato města ze svého rozpočtu. Jihočeský kraj má v oblasti městských doprav uzavřeny smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice a.s., ČSAD STTRANS a.s. a COMETT PLUS Tábor spol. s r.o. U těchto tří dopravců objednává dopravu, která navazuje na městskou hromadnou dopravu v intravilánu těchto měst. Provozují ji autobusy, které zajišťují MHD a pokračují za katastrální hranice města. Objednána je doprava příměstská, tzn. doprava od katastrálních hranic města do cílové obce na příslušném spoji. Ve městech Český Krumlov, Milevsko, Prachatice, Třeboň, Týn n. Vltavou a Vimperk je provozována doprava s jasným charakterem městské dopravy na linkách v závazku veřejné služby, tzn., že Jihočeským krajem jsou hrazeny linky a spoje, které spadají do kategorie městské hromadné dopravy. Jedná se o tyto linky: Týn nad Vltavou- Poněšice-České Budějovice Větřní-ČK,AN-ČK,Vyšný-ČK,žel.st.-ČK,Tovární točna-čk,plešivec-čk,spolí- ČK,aut.nádr Český Krumlov-Větřní Větřní-Český Krumlov,aut.nádr.-Český Krumlov,žel.st.-Český Krumlov,Tovární točna Český Krumlov-ČK,Plešivec-ČK,aut.nádr.-ČK,žel.st.-Český Krumlov,Vyšný-Větřní Stará Hlína-Třeboň,U myslivny-třeboň,žel.zast.-t,aut.nádr.-třeboň,žel.st.-břilice- Kojákovice Milevsko-Milevsko,žel.st.-Sepekov Vimperk,nemocnice-Vimperk,aut.nádr.-Bořanovice-Čkyně-Bošice,Budilov Prachatice,škola Národní ul. Prachatice,aut.nádr.-Ktiš,Březovík Města České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice a Tábor hradí městskou hromadnou dopravu ze svých prostředků. Je tedy z tohoto pohledu nespravedlivé, aby jiným městům regionu, tj. Český Krumlov, Třeboň, Týn nad Vltavou, Milevsko, Prachatice a Vimperk hradil městskou hromadnou dopravu z krajských prostředků Jihočeský kraj. V rámci sjednocení podmínek se navrhuje zachovávat stejný princip ke všem městům kraje jako v případě úhrady ztráty u Dopravního podniku města České Budějovice, COMETTu PLUS Tábor a ČSAD STTRANS, tzn.: prokazatelná ztráta na spojích, které jsou vedeny přes hranice města, bude z prostředků Jihočeského kraje hrazena pouze od hranic města po konečnou zastávku obce. 8

10 Spoje, které zajišťují městskou dopravu po katastrálním území města, si budou města hradit ze svých prostředků. Zdroj: vlastní JIKORD Vodní doprava. Osobní lodní doprava na území Jihočeského kraje je v současnosti provozována na přehradní nádrži Lipno, na toku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, Týnem nad Vltavou a Orlíkem a na rybníku Svět u Třeboně. Na vodní nádrži Lipno je v provozu 5 přístavišť a přes nádrž jezdí tři přívozy: Frymburk Přední Výtoň, Frýdava (provozuje obecní úřad), Dolní Vltavice Kyselov (provozuje od května do října společnost WOLFI VOK s.r.o.) a Horní Planá Bližší Lhota (provozuje v letní sezóně rodina Valešových). Funguje zde charterová doprava, je vybudován jachetní přístav, funguje zde řada půjčoven lodí. Vyhlídkové okružní plavby s výjezdy z přístavišť Lipno nad Vltavou a Horní Planá provozuje společnost Rosenberger LIPNO-LINE s. r. o. Na Orlíku je 8 přístavišť pro osobní lodní dopravu. Linkovou dopravu zde provozuje společnost Quarter, s. r. o., nabízí též nepravidelné a vyhlídkové plavby na trasách: Orlík Zvíkov - tato trasa je provozována po celou dobu plavební sezony od dubna do října a umožňuje vidět historické památky také z vodní hladiny. Orlík - přehrada Orlík - trasa je v provozu v červenci a srpnu a zajišťuje přepravu z kempů, rekreačních středisek a hotelů, které jsou v krásném prostředí Orlické přehrady. Orlík - Týn nad Vltavou (objednávková trasa) - celodenní výlet po Vltavě, Lužnici a Otavě s návštěvou Zvíkova a Orlíku. Podolsko - Orlík (objednávková trasa) - tato trasa je určena pro turisty a cykloturisty, kteří chtějí na svých toulkách poznat krásnou přírodu, historické památky a mnoho technicky ojedinělých a zajímavých staveb z trochu jiného pohledu. Nachází se zde lodní výtah pro malá plavidla, který je unikátní nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Dráha výtahu je souběžná s nedokončeným velkým zdvihadlem pro čtyřicet pět metrů dlouhé lodě. Dokončení zdvihadla spolu s výstavbou slapské plošiny jsou poslední slabinou na vltavské cestě. Projekt lodního zdvihadla na Slapské přehradě, který chce Ředitelství vodních cest ČR realizovat do roku 2020, obdržel již kladné uzemní rozhodnutí. Výstavba těchto dvou zdvihadel na přehradách Orlík a Slapy zajistí průběžnou plavbu z Českých Budějovic až do Mělníka. 9

11 Na rybníku Svět u Třeboně je provozována pravidelná okružní plavba, v úseku Hluboká nad Vltavou - hráz nádrže Hněvkovice funguje charterová doprava. Po otevření plavební komory Hluboká nad Vltavou je Vltava splavná z Č. Budějovic na Hněvkovickou přehradu. Základem splavnění Hornovltavské trasy bylo provedení splavňovacích prací a vybudování přístaviště Lannova loděnice u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích ( ) a výstavba přístaviště a plavební komory v Českém Vrbném. V srpnu 2010 byla zahájena výletní plavba k jezu v Českém Vrbném a zpět. Od června 2011 pak byla plavba prodloužena na úsek mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou v délce 8,9 km. K dalším investičním akcím patří plavební komora Hluboká, modernizace jezu Hněvkovice a plavební komora na jezu Hněvkovice. Zdroj: vlastní JIKORD Letecká doprava Za hlavní nedostatek z hlediska zvýšení dostupnosti kraje je považována absence letiště, jež by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní civilní provoz. Vedení kraje i město České Budějovice usilují o intenzivnější využití bývalého vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic dnes letiště České Budějovice. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. (zakladatelé jsou Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice) provozující letiště České Budějovice má od března 2008 licenci k provozování veřejného vnitrostátního letiště a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí kategorie 4C. Cílem modernizace letiště je vybudování veřejného mezinárodního letiště pro provoz velkých dopravních letadel. V kraji je dále dle ÚAP ORP evidováno dalších 13 civilních letišť (Chelčice, Dačice, Frymburk, Hosín, Jindřichův Hradec, Kaplice, Kramolín, Krašovice, Soběslav, Strakonice, Strunkovice, Tábor, Velešín) a 3 vojenská letiště (Bechyně, Blatná Tchořovice a Tábor Všechov). Heliporty se nacházejí ve městech České Budějovice, Hosín, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Dačice). Tato letiště mají v současné době využití pro sportovní létání, k letům v rámci integrovaného záchranného systému, ke smluvní nepravidelné dopravě osob, ke cvičným letům, propagačním letům, leteckému snímkování, k zemědělským účelům apod. Jejich současný stav (nízká únosnost vzletových, pojezdových, vyčkávacích a odstavných ploch) omezuje možnosti jejich využití. Zdroj: Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letiště České Budějovice LKCS [online] [cit ]. Dostupné z: 10

12 Nekonvenční doprava Pro oblast rekreační dopravy je pro Jihočeský kraj výhodný pravidelný provoz sedačkové lanové dráhy Krásetín Kleť a lanová dráha na Kramolíně. Lanovky jsou provozovány pravidelně podle zveřejněného jízdního řádu. 11

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad

Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad květen 2011 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: RNDr. Kateřina Chabičovská Mgr. Jan Holeček PhDr. Iva Galvasová

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE Vypracovala: Kouřimová Andrea Vedoucí bakalářské

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015 2018 OBSAH 1 Plánování ch služeb 5 1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje ch služeb 6 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více